Lista Monumente HD

40
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Judeţul Hunedoara Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 1 HD-I-s-B-03149 Situl arheologic de la Deva, punct "Dealul municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, versantul de S al Cetăţii" Dealului 2 HD-I-m-B-03149.01 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Hallstatt 3 HD-I-m-B-03149.02 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Epoca bronzului 4 HD-I-m-B-03149.03 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Neolitic 5 HD-I-s-B-03150 Situl arheologic de la Almaşul Sec sat ALMAŞUL SEC; comuna CÂRJIŢI 6 HD-I-m-B-03150.01 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; comuna Epoca bronzului CÂRJIŢI 7 HD-I-m-B-03150.02 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; comuna Epoca eneolitică CÂRJIŢI 8 HD-I-s-A-03151 Situl arheologic de la Ardeu, punct "Dealul sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia”, la 1 km S de Cetăţuia" localitate 9 HD-I-m-A-03151.01 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia” Epoca medievală 10 HD-I-m-A-03151.02 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia” Epoca dacică MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

Transcript of Lista Monumente HD

Page 1: Lista Monumente HD

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Judeţul Hunedoara Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 1 HD-I-s-B-03149 Situl arheologic de la Deva, punct "Dealul municipiul DEVA "Dealul Cetăţii”, versantul de S al Cetăţii" Dealului

2 HD-I-m-B-03149.01 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Hallstatt

3 HD-I-m-B-03149.02 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Epoca bronzului

4 HD-I-m-B-03149.03 Aşezare municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” Neolitic

5 HD-I-s-B-03150 Situl arheologic de la Almaşul Sec sat ALMAŞUL SEC; comuna CÂRJIŢI

6 HD-I-m-B-03150.01 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; comuna Epoca bronzului CÂRJIŢI

7 HD-I-m-B-03150.02 Aşezare sat ALMAŞUL SEC; comuna Epoca eneolitică CÂRJIŢI

8 HD-I-s-A-03151 Situl arheologic de la Ardeu, punct "Dealul sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia”, la 1 km S de Cetăţuia" localitate

9 HD-I-m-A-03151.01 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia” Epoca medievală

10 HD-I-m-A-03151.02 Aşezare fortificată sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia” Epoca dacică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

Page 2: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 11 HD-I-m-A-03151.03 Aşezare sat ARDEU; comuna BALŞA "Dealul Cetăţuia” Epoca bronzului

12 HD-I-s-B-03152 Locul bătăliei de la "Câmpul Pâinii” sat AUREL VLAICU; oraş "Câmpul Pâinii” 1479 GEOAGIU

13 HD-I-s-B-03153 Aşezare sat BALŞA; comuna BALŞA Epoca bronzului

14 HD-I-s-B-03154 Situl arheologic de la Baru, punct "Înălţimea sat BARU; comuna BARU "Înălţimea Comărnicel” Epoca romană Comărnicel"

15 HD-I-m-B-03154.01 Castrul roman de pământ 1 sat BARU; comuna BARU "Înălţimea Comărnicel” Epoca romană

16 HD-I-m-B-03154.02 Castrul roman de pământ 2 sat BARU; comuna BARU "Înălţimea Comărnicel" Epoca romană

17 HD-I-s-B-03155 Fortificaţie romană sat BARU; comuna BARU "La Fântână” ("La Gruişor”) Epoca romană

18 HD-I-s-B-03156 Cetatea dacică de la Băniţa sat BĂNIŢA; comuna BĂNIŢA "Dealul Bolii” sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. Epoca dacică

19 HD-I-m-A-03156.01 Fortificaţie sat BĂNIŢA; comuna BĂNIŢA "Dealul Bolii” Epoca medievală timpurie

20 HD-I-m-A-03156.02 Cetatea Băniţa sat BĂNIŢA; comuna BĂNIŢA "Dealul Bolii” sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. Epoca

21 HD-I-s-A-03157 Castru roman sat BĂNIŢA; comuna BĂNIŢA "Platoul Jigorul Mare" Epoca romană

22 HD-I-s-B-03158 Villa rustica sat BĂŢĂLARI; comuna BRETEA Epoca romană ROMÂNĂ

23 HD-I-s-B-03159 Tumuli sat BERIU; comuna BERIU "Gorganele”

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 2

Page 3: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 24 HD-I-s-B-03160 Aşezare sat BOHOLT; comuna ŞOIMUŞ "La Ciuta” Epoca bronzului

25 HD-I-s-B-03161 Aşezare sat BOIU; comuna RAPOLTU "Măgulicea” Epoca bronzului MARE

26 HD-I-s-B-03162 Situl arheologic "Treptele romane" sat BRAD; municipiul RUDA sec. II - III Epoca BRAD romană

27 HD-I-s-A-03163 Cetatea dacică de la Sarmisegetusa, punct sat BREAZOVA; comuna "Dealul Tapae”, versantul de S-E "Dealul Tapae"

28 HD-I-m-A-03163.01 Fortificaţie sat BREAZOVA; comuna "Dealul Tapae” Epoca dacică SARMIZEGETUSA

29 HD-I-m-A-03163.02 Fortificaţie medievală sat BREAZOVA; comuna "Dealul Tapae” Epoca medievală SARMIZEGETUSA

30 HD-I-s-A-03164 Aşezare sat BREAZOVA; comuna Epoca romană SARMIZEGETUSA

31 HD-I-s-B-03165 Aşezare fortificată sat BRETEA MUREŞANĂ; "Măgura” sec. I a. Chr. - I p. comuna ILIA Chr. Latčne

32 HD-I-s-A-03166 Aşezare fortificată sat BUCIUM; comuna "Cărpeniş” Epoca dacică ORĂŞTIOARA DE SUS

33 HD-I-s-A-03167 Aşezare sat BUCIUM; comuna "Valea Ţiganilor” Epoca dacică ORĂŞTIOARA DE SUS

34 HD-I-s-A-03168 Castru sat BUCIUM; comuna "Piatra Grădiştii” sec. II - III Epoca ORĂŞTIOARA DE SUS romană

35 HD-I-s-A-03169 Situl arheologic "Ad Aquae" oraş CĂLAN "Aquae" sec. II - III Epoca romană

36 HD-I-s-B-03170 Fortificaţie sat CÂMPURI -SURDUC; "La Mănăstire”, pe promontoriul sec. I a. Chr. - II p. comuna GURASADA Cetăţuia, Chr. Epoca geto- dacică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 3

Page 4: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 37 HD-I-s-B-03171 Villa rustica sat CHITID; comuna BOŞOROD "Pleşa” Epoca romană

38 HD-I-s-A-03172 Castru sat CIGMĂU; oraş GEOAGIU "Cetatea Uriaşului”, pe prima sec. II - III terasă a Mureşului

39 HD-I-s-B-03173 Villa rustica sat CINCIŞ -CERNA; comuna "La Popeasca”, la 1 km S de sec. II - III TELIUCU INFERIOR localitate

40 HD-I-s-B-03174 Necropolă tumulară sat CINCIŞ -CERNA; comuna "La Ţelină”, la N de punctul sec. II - III TELIUCU INFERIOR Popeasca

41 HD-I-s-A-03175 Fortificaţia dacică de la Cioclovina sat CIOCLOVINA; comuna La SE de localitate înc. sec. II BOŞOROD

42 HD-I-s-A-03176 Aşezare sat CIOCLOVINA; comuna "Peştera Mare”; "Peştera de Paleolitic mijlociu BOŞOROD Apă”;"Troianu”

43 HD-I-s-A-03177 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Vârful Cetăţuia” sec. II a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Epoca geto- dacică

44 HD-I-m-A-03177.01 Sanctuar sat COSTEŞTI; comuna "Vârful Cetăţuia” sec. II a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Epoca geto- dacică

45 HD-I-s-A-03178 Cetatea dacică de la Costeşti, punct sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă” sec. I a. Chr. - II p. "Cetăţuia Înaltă" ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

46 HD-I-m-A-03178.01 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

47 HD-I-m-A-03178.02 Zid de apărare sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

48 HD-I-m-A-03178.03 Turn sat COSTEŞTI; comuna "Cetăţuia Înaltă” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

49 HD-I-s-A-03179 Fortificaţia romană de la Costeşti sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte” înc. sec. II p. Chr. ORĂŞTIOARA DE SUS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 4

Page 5: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 50 HD-I-m-A-03179.01 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte” înc. sec. II p. Chr. ORĂŞTIOARA DE SUS Epoca romană

51 HD-I-m-A-03179.02 Şanţ de apărare sat COSTEŞTI; comuna "Grădişte” înc. sec. II Epoca ORĂŞTIOARA DE SUS romană

52 HD-I-s-A-03180 Castrul roman de la Costeşti sat COSTEŞTI; comuna "Prisaca” Epoca romană ORĂŞTIOARA DE SUS

53 HD-I-s-A-03181 Foritificaţia dacică de la Costeşti, punct sat COSTEŞTI; comuna "Blidaru” sec. I a. Chr. - II p. "Blidaru" ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

54 HD-I-m-A-03181.01 Fortificaţie sat COSTEŞTI; comuna "Blidaru” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

55 HD-I-m-A-03181.02 Turn sat COSTEŞTI; comuna "Blidaru” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

56 HD-I-m-A-03181.03 Zid de apărare sat COSTEŞTI; comuna "Blidaru” sec. I a. Chr. - II p. ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

57 HD-I-s-A-03182 Turn sat COSTEŞTI; comuna "Poiana Perţii” sec. II a. Chr. - sec. I ORĂŞTIOARA DE SUS p. Chr. Latčne

58 HD-I-s-B-03183 Aşezare sat COZIA; comuna CÂRJIŢI Piscul "Piatra Coziei” sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr. Epoca geto- dacică

59 HD-I-s-B-03184 Situl arheologic de la Crăciuneşti, punct "La sat CRĂCIUNEŞTI; comuna "Măgura” (la Şuri) Epoca bronzului Măgura" BĂIŢA

60 HD-I-m-B-03184.01 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; comuna "Măgura” (la Şuri) Epoca medievală BĂIŢA

61 HD-I-m-B-03184.02 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; comuna "Măgura” (la Şuri) Hallstatt BĂIŢA

62 HD-I-m-B-03184.03 Aşezare sat CRĂCIUNEŞTI; comuna "Măgura” (la Şuri) Epoca bronzului BĂIŢA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 5

Page 6: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 63 HD-I-s-B-03185 Aşezare fortificată sat CUCUIŞ; comuna BERIU "Golu” sec. I a. Chr. - I p. Chr. Epoca geto- dacică

64 HD-I-s-A-03186 Drum sat GEOAGIU; comuna sec. II - III

65 HD-I-s-A-03187 Aşezarea romană de la Germisara sat GEOAGIU; comuna "Dâmbul Romanilor” Epoca romană

66 HD-I-m-A-03187.01 Aşezarea Germisara sat GEOAGIU; comuna "Dâmbul Romanilor” Epoca romană

67 HD-I-m-A-03187.02 Complexul de băi termale sat GEOAGIU; comuna "Dâmbul Romanilor” Epoca romană

68 HD-I-s-B-03188 Cuptoare de reducere a minereului de fier sat GHELARI; comuna GHELARI "Valea Caselor” sec. IX - XI

69 HD-I-s-B-03189 Situl arheologic de la Godineşti, punct sat GODINEŞTI; comuna ZAM "Peştera Mare” sau "Peştera de Neolitic "Peştera Mare" Sus”

70 HD-I-m-B-03189.01 Aşezare sat GODINEŞTI; comuna ZAM "Peştera Mare” sau "Peştera de Neolitic Sus”

71 HD-I-m-B-03189.02 Aşezare sat GODINEŞTI; comuna ZAM "Peştera Mare” sau "Peştera de Epoca bronzului Sus” timpuriu

72 HD-I-s-A-03190 Situl arheologic Sarmisegetusa, punct "Dealul sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Grădiştii" comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

73 HD-I-m-A-03190.01 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Epoca romană comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

74 HD-I-m-A-03190.02 Hambare sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Epoca romană comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

75 HD-I-m-A-03190.03 Zona sacră sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Epoca geto-dacică comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 6

Page 7: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 76 HD-I-m-A-03190.04 Aşezare dacică Sarmizegetusa sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Epoca dacică comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

77 HD-I-m-A-03190.05 Cetatea Sarmizegetusa sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Dealul Grădiştii” Latčne comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

78 HD-I-s-B-03191 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Meleia” Epoca dacică comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

79 HD-I-s-B-03192 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Faţa Cetei” Epoca dacică comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

80 HD-I-s-A-03193 Situl arheologic de la Grădiştea de Munte, sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Vârful lui Hulpe” punct "Vârful lui Hulpe" comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

81 HD-I-m-A-03193.01 Fortificaţie sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Vârful lui Hulpe” sec. I a. Chr. - I p. comuna ORĂŞTIOARA DE SUS Chr.

82 HD-I-m-A-03193.02 Turn sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Vârful lui Hulpe” sec. I a. Chr. - I p. comuna ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

83 HD-I-m-A-03193.03 Zid sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Vârful lui Hulpe” sec. I a. Chr. - I p. comuna ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Latčne

84 HD-I-s-A-03194 Situl arheologic de la Grădiştea de Munte, sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Sub Cununi” Epoca dacică punct "Sub Cununi" comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

85 HD-I-m-A-03194.01 Aşezare romană sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Sub Cununi” Epoca romană comuna ORĂŞTIOARA DE SUS timpurie

86 HD-I-m-A-03194.02 Aşezare dacică sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Sub Cununi” Epoca dacică comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

87 HD-I-s-A-03195 Fortificaţie romană de pământ de la sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Vârful Muncel” sf. sec. I p. Chr. Grădiştea de Munte comuna ORĂŞTIOARA DE SUS

88 HD-I-s-A-03196 Situl arheologic de la Grădiştea de Munte, sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Masivul Feţele Albe” sec. II a. Chr. - sec. punct "Masivul Feţele Albe" comuna ORĂŞTIOARA DE SUS II p. Chr.

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 7

Page 8: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 89 HD-I-m-A-03196.01 Sanctuar circular sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Masivul Feţele Albe” sec. II a. Chr. - sec. comuna ORĂŞTIOARA DE SUS II p. Chr.

90 HD-I-s-A-03197 Aşezare sat GRĂDIŞTEA DE MUNTE; "Masivul Vârtoape" sec. I a. Chr. - I p. comuna ORĂŞTIOARA DE SUS Chr. Epoca geto- dacică

91 HD-I-s-B-03198 Situl arheologic de la Hunedoara, punct municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” "Dealul Sânpetru”

92 HD-I-m-B-03198.01 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Epoca medievală timpurie

93 HD-I-m-B-03198.02 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Epoca romană

94 HD-I-m-B-03198.03 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Hallstatt

95 HD-I-m-B-03198.04 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Epoca dacică

96 HD-I-m-B-03198.05 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Epoca bronzului

97 HD-I-m-B-03198.06 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru”, între pârâul Neolitic Zlaşti şi Cerna, deasupra Castelului Corvinilor

98 HD-I-m-B-03198.07 Aşezare municipiul HUNEDOARA "Dealul Sânpetru” Paleolitic

99 HD-I-s-B-03199 Castru de marş de la Luncani sat LUNCANI; comuna BOŞOROD "Grădişte” sf. sec. I p. Chr.

100 HD-I-s-A-03200 Fortificaţie sat LUNCANI (ALUN); comuna "Dealul Piatra Roşie” sec. I a. Chr. - I p. BOŞOROD Chr. Epoca geto- dacică

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 8

Page 9: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 101 HD-I-s-A-03201 Situl arheologic de la Nandru sat NANDRU; comuna PEŞTIŞU "Peştera Curată” şi "Peştera MIC Spurcată”

102 HD-I-m-A-03201.01 Aşezare sat NANDRU; comuna PEŞTIŞU "Peştera Curată” şi "Peştera Epoca medievală MIC Spurcată”

103 HD-I-m-A-03201.02 Aşezare sat NANDRU; comuna PEŞTIŞU "Peştera Curată” şi "Peştera Neolitic MIC Spurcată”

104 HD-I-m-A-03201.03 Aşezare sat NANDRU; comuna PEŞTIŞU "Peştera Curată” şi "Peştera Paleolitic MIC Spurcată”

105 HD-I-s-A-03202 Situl arheologic de la Ohaba Ponor, punct sat OHABA PONOR; comuna PUI "Peştera Bordu Mare” "Peştera Bordu Mare"

106 HD-I-m-A-03202.01 Aşezare sat OHABA PONOR; comuna PUI "Peştera Bordu Mare” Neolitic

107 HD-I-m-A-03202.02 Aşezare sat OHABA PONOR; comuna PUI "Peştera Bordu Mare” Paleolitic

108 HD-I-s-B-03203 Castru sat ORĂŞTIOARA DE JOS; "Piatra Grădiştii” sec. II - III comuna BERIU

109 HD-I-s-A-03204 Situl arheologic de la Uroi sat aparţinător RAPOLTU MARE; "Măgura Uroiului” oraş SIMERIA

110 HD-I-m-B-03204.01 Carieră de piatră sat aparţinător RAPOLTU MARE; "Măgura Uroiului” Epoca romană oraş SIMERIA timpurie

111 HD-I-m-B-03204.02 Aşezare sat aparţinător RAPOLTU MARE; "Măgura Uroiului” Hallstatt oraş SIMERIA

112 HD-I-m-B-03204.03 Aşezare sat aparţinător RAPOLTU MARE; "Măgura Uroiului” Epoca bronzului oraş SIMERIA timpuriu

113 HD-I-m-A-03204.04 Aşezare sat aparţinător RAPOLTU MARE; "Măgura Uroiului” Neolitic oraş SIMERIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 9

Page 10: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 114 HD-I-s-A-03205 Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica sat SARMIZEGETUSA; comuna sec. II - III Sarmizegetusa SARMIZEGETUSA

115 HD-I-s-B-03206 Situl arheologic de la Săuleşti, punct "La Vie" sat aparţinător SĂULEŞTI; oraş "La Vie” SIMERIA

116 HD-I-m-B-03206.01 Necropolă sat aparţinător SĂULEŞTI; oraş "La Vie” sec. XI - XIII Epoca SIMERIA medievală timpurie

117 HD-I-m-B-03206.02 Aşezare sat aparţinător SĂULEŞTI; oraş "La Vie” Epoca bronzului SIMERIA

118 HD-I-m-B-03206.03 Aşezare sat aparţinător SĂULEŞTI; oraş "La Vie” Hallstatt SIMERIA

119 HD-I-m-B-03206.04 Aşezare sat aparţinător SĂULEŞTI; oraş "La Vie” Neolitic SIMERIA

120 HD-I-s-B-03207 Situl arheologic de la Sântămărie - Orlea, sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; "Grindanu” sec. II - III punct "Grindanu" comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA

121 HD-I-m-A-03207.01 Villa rustica sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; "Grindanu” sec. II - III comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA

122 HD-I-m-A-03207.02 Terme sat SÂNTĂMĂRIE-ORLEA; "Grindanu” sec. II - III comuna SÂNTĂMĂRIE-ORLEA

123 HD-I-s-B-03208 Villa rustica sat aparţinător STREI; oraş CĂLAN sec. II - III

124 HD-I-s-A-03209 Reşedinţa medievală de la Strei sat aparţinător STREI; oraş CĂLAN sec. XIII Epoca medievală

125 HD-I-s-B-03210 Aşezare fortificată sat SUBCETATE; comuna "Petriş” Hallstatt SÂNTĂMĂRIE-ORLEA

126 HD-I-s-A-03211 Aşezare sat TURDAŞ; comuna TURDAŞ "La Lunca” Neolitic

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 10

Page 11: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 127 HD-I-s-B-03212 Villa rustica sat VALEA LUPULUI; comuna sec. II - III BARU

128 HD-I-s-A-03213 Situl arheologic de la Vaţa de Jos sat VAŢA DE JOS; comuna VAŢA "Peştera Prihodişte” DE JOS

129 HD-I-m-A-03213.01 Aşezare sat VAŢA DE JOS; comuna VAŢA "Peştera Prihodişte” Epoca bronzului DE JOS timpuriu

130 HD-I-m-A-03213.02 Aşezare sat VAŢA DE JOS; comuna VAŢA "Peştera Prihodişte” Neolitic DE JOS

131 HD-I-s-A-03214 Situl arheologic de la Micia- Veţel sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 3 km NV de localitate, pe malul stâng al Mureşului

132 HD-I-m-A-03214.01 Aşezare urbană sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 3 km NV de localitate, pe sec. II - IV Epoca malul stâng al Mureşului romană

133 HD-I-m-A-03214.02 Castru sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 3 km NV de localitate, pe sec. II - IV Epoca malul stâng al Mureşului romană

134 HD-I-m-A-03214.03 Amfiteatru sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 3 km NV de localitate, pe sec. II - IV Epoca malul stâng al Mureşului romană

135 HD-I-m-A-03214.04 Necropola sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 3 km NV de localitate, pe sec. II - IV Epoca malul stâng al Mureşului romană

136 HD-I-s-A-03215 Aşezare sat VEŢEL; comuna VEŢEL La 1 km N de localitate sec. V - VI Epoca postromană

137 HD-II-a-A-03216 Ansamblul Cetatea medievală Deva municipiul DEVA "Dealul Cetăţii” sec. XIII, transf. şi extindere sec. XV - XIX

138 HD-II-a-B-03217 Parcul oraşului municipiul DEVA sec. XIX

139 HD-II-s-B-03218 Centrul istoric al oraşului municipiul DEVA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 11

Page 12: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 140 HD-II-a-B-03218.04 Ansamblul urban "Bd. 1 Decembrie 1918" municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918, ambele sec. XIX - XX laturi

141 HD-II-m-B-03220 Banca Dacia, azi Banca Naţională municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 10 înc. sec. XX

142 HD-II-m-B-03222 Teatrul Orăşenesc, azi Teatrul de estradă municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 13-15 1911

143 HD-II-m-B-03223 Hotel "Bulevard", azi C.A.S. a jud. municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 16 sec. XVIII Hunedoara şi Universitatea Ecologică

144 HD-II-m-B-03224 Palatul Administrativ, azi Prefectura municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 28-30 1890

145 HD-II-m-A-03225 Magna Curia (Castelul Bethlen), azi Muzeul municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 39 sec. XVI, transf. sec. Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva XVII-XVIII

146 HD-II-m-B-03226 Orfelinat, azi Spital de Pediatrie municipiul DEVA Bd. 1 Decembrie 1918 61 înc. sec. XX

147 HD-II-m-B-03221 Hotel "Orient", azi sediul S. C. Asar Group S. municipiul DEVA Str. 1 Decembrie 1918 11 1900 R. L.

148 HD-II-a-B-03218.08 Ansamblul urban "Str. 8 Martie" municipiul DEVA Str. 8 Martie 1-13, 2-24 sec. XIX - XX

149 HD-II-a-B-03218.01 Ansamblul urban "Str. George Bariţiu" municipiul DEVA Str. Bariţiu George 1-25, 2-14 sec. XIX - XX

150 HD-II-m-B-03227 Parva Curia, azi Casa Corpului Didactic municipiul DEVA Str. Bariţiu George 2 sec. XVIII

151 HD-II-a-B-03218.02 Ansamblul urban "Str. Lucian Blaga" municipiul DEVA Str. Blaga Lucian 1-13, 2-26 sec. XIX - XX

152 HD-II-m-B-03228 Şcoala de fete, azi Şcoala generală Regina municipiul DEVA Str. Blaga Lucian 1 sec. XIX Maria

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 12

Page 13: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 153 HD-II-m-A-03229 Turnul vechii biserici ortodoxe municipiul DEVA Str. Călugăreni 25 În cimitirul 1700 românesc

154 HD-II-a-B-03218.05 Ansamblul urban "Str. Mihai Eminescu" municipiul DEVA Str. Eminescu Mihai 1-17, 2-34 sec. XIX - XX

155 HD-II-a-B-03218.06 Ansamblul urban "Str. Octavian Goga " municipiul DEVA Str. Goga Octavian 1-13, 6-8 sec. XIX - XX

156 HD-II-a-B-03218.07 Ansamblul urban "Str. Libertăţii" municipiul DEVA Str. Libertăţii 3-7, 2-6 sec. XIX - XX

157 HD-II-m-B-03230 Sinagogă municipiul DEVA Str. Libertăţii 9 1896

158 HD-II-a-B-03231 Mănăstirea franciscană municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

159 HD-II-m-B-03231.01 Biserica mănăstirii franciscane municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

160 HD-II-m-B-03231.02 Claustru municipiul DEVA Str. Progresului 6 sec. XVIII

161 HD-II-a-B-03218.03 Ansamblul urban "Str. Andrei Şaguna" municipiul DEVA Str. Şaguna Andrei 1-15, 2-24 sec. XIX - XX

162 HD-II-a-B-03219 Ansamblul urban "Str. Timişoara" municipiul DEVA Str. Timişoara 30-32, 41 sec. XIX - XX

163 HD-II-a-B-03218.09 Ansamblul urban "Piaţa Unirii" municipiul DEVA Piaţa Unirii sec. XIX - XX

164 HD-II-m-B-03232 Banca de Investiţii, azi Centrul teritorial de municipiul DEVA Piaţa Unirii 2 1906 învăţământ economic

165 HD-II-m-B-03233 Casina Română, azi Cercul militar Deva municipiul DEVA Piaţa Unirii 6 1872

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 13

Page 14: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 166 HD-II-m-B-03234 Biserică reformată municipiul DEVA Piaţa Unirii 7 1908 - 1910

167 HD-II-m-B-03235 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat ABUCEA; comuna DOBRA sec. XVIII

168 HD-II-m-B-03236 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat ALMAŞ-SĂLIŞTE; comuna ZAM sec. XVIII

169 HD-II-m-B-03237 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ALMAŞU MIC; comuna sec. XVIII PESTIŞU MIC

170 HD-II-m-A-03238 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat ALMAŞU MIC DE MUNTE; 39 D. J. 705 sec. XVIII comuna BALŞA

171 HD-II-m-B-03239 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat ALUN; comuna BUNILA sec. XVIII

172 HD-II-a-B-03240 Ansamblul rural din zona centrală a satului sat BAIA DE CRIŞ; comuna Str. Revoluţiei, Brazilor, sec. XIX BAIA DE CRIŞ Tribunului, Muntele Găina, Plopilor

173 HD-II-a-A-03241 Mănăstirea franciscană sat BAIA DE CRIŞ; comuna Str. Revoluţiei 2 sec. XV - XVIII BAIA DE CRIŞ

174 HD-II-m-A-03241.01 Biserica mănăstirii franciscane sat BAIA DE CRIŞ; comuna Str. Revoluţiei 2 sec. XV, transf. sec. BAIA DE CRIŞ XVIII

175 HD-II-m-A-03241.02 Claustru sat BAIA DE CRIŞ; comuna Str. Revoluţiei 2 1760 - 1780 BAIA DE CRIŞ

176 HD-II-m-A-03242 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" ("Sf. Ilie") sat BARU; comuna BARU Str. Bărişor 40 sec. XVIII

177 HD-II-m-B-03243 Casa de lemn Iocan Petru sat BASARABASA; comuna 1890 VAŢA DE JOS

178 HD-II-m-A-03244 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat BASARABASA; comuna 26 sf. sec. XVII VAŢA DE JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14

Page 15: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 179 HD-II-m-B-03245 Biserica "Sf. Arhangheli" sat aparţinător BĂCÂIA; oraş 40 sec. XVIII GEOAGIU

180 HD-II-m-B-03246 Biserica "Sf. Gheorghe" sat BĂCIA; comuna BĂCIA 90 D.J. 668 D sec. XIX

181 HD-II-m-A-03247 Biserica "Buna Vestire" sat BĂIŢA; comuna BĂIŢA 197 1727

182 HD-II-m-B-03248 Biserica de lemn "Întâmpinarea Domnului" sat BĂRĂŞTII ILIEI; comuna sec. XIX BRĂNIŞCA

183 HD-II-m-B-03249 Conacul Barcsay Acatiu sat aparţinător BÂRCEA MICĂ; sec. XVIII municipiul DEVA

184 HD-II-m-A-03250 Biserica "Sf. Nicolae" sat BÂRSĂU; comuna HĂRĂU sec. XVI, turn refăcut în sec. XIX

185 HD-II-a-B-03251 Gospodăria Sabin Isac sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 1900 JOS

186 HD-II-m-B-03251.01 Casa Sabin Isac sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 1900 JOS

187 HD-II-m-B-03251.02 Anexe sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 1900 JOS

188 HD-II-a-B-03252 Ansamblul de case de lemn sat BIRTIN; comuna VAŢA DE Între nr.17-64 înc. sec. XX JOS

189 HD-II-m-B-03253 Casa de lemn Gligor Minodora sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 41 1906 JOS

190 HD-II-m-B-03254 Casa de lemn Rus Ioan sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 53 1910 JOS

191 HD-II-m-B-03255 Casa de lemn Lucaci Carolina sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 76 1915 JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15

Page 16: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 192 HD-II-m-A-03256 Biserica de lemn "Buna Vestire" sat BIRTIN; comuna VAŢA DE 85 A 1690 JOS

193 HD-II-m-A-03257 Castelul contelui Veress sat BOBÂLNA; comuna 192 sec. XVIII RAPOLTU MARE

194 HD-II-m-B-03258 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" sat BOIA BÂRZII; comuna 21 sec. XVIII

195 HD-II-m-A-03259 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat BOIU DE JOS; comuna mijl. sec. XVII GURASADA

196 HD-II-m-B-03260 Casa de lemn Andrica Sinefta sat BOIU DE SUS; comuna sec. XIX GURASADA

197 HD-II-m-B-03261 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat BOZ; comuna BRĂNIŞCA sec. XVIII

198 HD-II-m-A-03262 Biserica "Sf. Arhangheli" sat aparţinător BOZEŞ; oraş 63 sec. XVI GEOAGIU

199 HD-II-s-B-03263 Centrul istoric al oraşului municipiul BRAD Str. Republicii, Moţilor, Cloşca, înc. sec. XX Zarandului, Independenţei, Horea

200 HD-II-a-B-03263.04 Ansamblul urban "Str. Cloşca" municipiul BRAD Str. Cloşca 1-15 înc. sec. XX

201 HD-II-m-B-03264 Casă municipiul BRAD Str. Decebal 27 1926

202 HD-II-a-B-03263.01 Ansamblul urban "Str. Horea" municipiul BRAD Str. Horea 5-33, 10-32 înc. sec. XX

203 HD-II-m-B-03265 Gara Brad municipiul BRAD Str. Iancu Avram 52 1890

204 HD-II-a-B-03263.05 Ansamblul urban "Str. Independenţei" municipiul BRAD Str. Independenţei 3-9, 17, 4-10 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16

Page 17: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 205 HD-II-m-B-03266 Biblioteca municipală "Gheorghe Pârvu" municipiul BRAD Str. Independenţei 3 1920

206 HD-II-m-B-03267 Sediul Societaţii "Mica”, azi Casa de Cultură municipiul BRAD Str. Independenţei 7 sf. sec. XIX

207 HD-II-m-B-03268 Colegiul Naţional "Avram Iancu” municipiul BRAD Str. Liceului 18 1869

208 HD-II-a-B-03263.06 Ansamblul urban "Str. Moţilor" municipiul BRAD Str. Moţilor 2-22, 17-23 înc. sec. XX

209 HD-II-a-B-03263.03 Ansamblul urban "Str. Republicii" municipiul BRAD Str. Republicii 13-17, 18 înc. sec. XX

210 HD-II-a-B-03263.02 Ansamblul urban "Str. Zarandului" municipiul BRAD Str. Zarandului 16-22 înc. sec. XX

211 HD-II-m-B-03269 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat BRĂDĂŢEL; comuna BURJUC 38 sec. XIX

212 HD-II-a-A-03270 Ansamblul castelului contelui Jozsika sat BRĂNIŞCA; comuna sec. XVIII BRĂNIŞCA

213 HD-II-m-A-03270.01 Castelul contelui Jozsika sat BRĂNIŞCA; comuna sec. XVIII BRĂNIŞCA

214 HD-II-m-A-03270.02 Capelă sat BRĂNIŞCA; comuna sec. XVIII BRĂNIŞCA

215 HD-II-m-A-03270.03 Zid de incintă sat BRĂNIŞCA; comuna sec. XVIII BRĂNIŞCA

216 HD-II-m-A-03271 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat BRÂZNIC; comuna ILIA 1650 - 1700

217 HD-II-m-A-03272 Biserica de lemn "Sf. Dumitru" sat BRETEA MUREŞANĂ; 1653 comuna ILIA

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17

Page 18: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 218 HD-II-m-B-03273 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat BULZEŞTII DE JOS; comuna sec. XIX BULZEŞTII DE SUS

219 HD-II-m-B-03274 Biserica de lemn "Sf. Ioan Gură de Aur" sat BULZEŞTII DE SUS; comuna sec. XIX BULZEŞTII DE SUS

220 HD-II-m-B-03275 Casă de lemn Gruniţan Ioan sat BUNILA; comuna BUNILA sec. XX

221 HD-II-m-B-03276 Casă de lemn Gruniţan Arsenie sat BUNILA; comuna BUNILA înc. sec. XX

222 HD-II-m-B-03277 Casă de lemn Nandra Sofia sat BUNILA; comuna BUNILA înc. sec. XX

223 HD-II-a-B-03278 Ansamblul rural Bunila sat BUNILA; comuna BUNILA Între nr. 24-28, 60-76 înc. sec. XX

224 HD-II-m-A-03279 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" sat CĂBEŞTI; comuna BRĂNIŞCA 1673, refacere 1864

225 HD-II-m-B-03280 Arhivele Uzinei Călan oraş CĂLAN Str. Dacia 1 1874

226 HD-II-m-B-03281 Uzina Călan oraş CĂLAN Str. Furnalistului 1 1874

227 HD-II-m-B-03282 Clubul Muncitoresc (al Uzinei Călan) oraş CĂLAN Str. Furnalistului 1 1874

228 HD-II-m-B-03283 Casa de oaspeţi (a Uzinei Călan) oraş CĂLAN Str. Furnalistului 3 1874

229 HD-II-m-A-03284 Galerie de epocă romană din mina "Adamul sat CĂRACI; comuna BAIA DE Epoca romană Vechi" CRIŞ

230 HD-II-m-A-03285 Biserica ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae" sat CĂRACI; comuna BAIA DE 51 sec. XVIII CRIŞ

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18

Page 19: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 231 HD-II-m-A-03286 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat CĂRMĂZĂNEŞTI; comuna 1725 GURASADA

232 HD-II-m-A-03287 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" sat CĂZĂNEŞTI; comuna VAŢA sec. XVIII, mărită în DE JOS sec. XIX

233 HD-II-a-B-03288 Ansamblul rural Căzăneşti sat CĂZĂNEŞTI; comuna VAŢA Între nr. 30-46 sf. sec. XIX - înc. DE JOS sec. XX

234 HD-II-m-A-03289 Casă de lemn Dudaş Elena sat CĂZĂNEŞTI; comuna VAŢA 32 1810 DE JOS

235 HD-II-m-A-03290 Casa de lemn Şerb Ioan sat CĂZĂNEŞTI; comuna VAŢA 60 1810 DE JOS

236 HD-II-m-A-03291 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat CHERGHEŞ; comuna sf. sec. XVII

237 HD-II-m-B-03292 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat CHITID; comuna BOŞOROD sec. XVIII

238 HD-II-m-B-03293 Ruinele podului roman sat CIOPEIA; comuna sec. II - III SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

239 HD-II-m-A-03294 Casă de lemn Miclea Anghelina sat CIUNGANI; comuna VAŢA 1800 DE JOS

240 HD-II-a-B-03295 Ansamblul rural Ciungani sat CIUNGANI; comuna VAŢA Între nr. 20-38 înc. sec. XX DE JOS

241 HD-II-a-A-03296 Gospodăria Mateş Rozalia sat CIUNGANI; comuna VAŢA 59 1800 DE JOS

242 HD-II-m-A-03296.01 Casa de lemn Mateş Rozalia sat CIUNGANI; comuna VAŢA 59 1800 DE JOS

243 HD-II-m-A-03296.02 Anexe sat CIUNGANI; comuna VAŢA 59 1800 DE JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19

Page 20: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 244 HD-II-m-A-03297 Biserica de lemn "Buna Vestire" sat CIUNGANI; comuna VAŢA 62 A 1600 DE JOS

245 HD-II-m-B-03298 Biserica (fostă reformată) "Cuvioasa sat CLOPOTIVA; comuna RÂU sec. XIX Paraschiva" DE MORI

246 HD-II-m-A-03299 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" sat CLOPOTIVA; comuna RÂU 1763 DE MORI

247 HD-II-m-B-03300 Casă de lemn Dumbravă Ioan sat CLOPOTIVA; comuna RÂU înc. sec. XX DE MORI

248 HD-II-m-B-03301 Casă de lemn Tomoni Borcan sat CLOPOTIVA; comuna RÂU înc. sec. XX DE MORI

249 HD-II-a-B-03302 Ansamblul rural Clopotiva sat CLOPOTIVA; comuna RÂU Între nr. 39-182 înc. sec. XX DE MORI

250 HD-II-m-A-03303 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat CRIŞCIOR; comuna Str. Monumentului 20 sec. XIV - XV CRIŞCIOR

251 HD-II-m-A-03304 Turn de cetate (ruine) sat CRIVADIA; comuna BĂNIŢA Pe partea stângă a D.N. 66, 1528 spre Petroşani

252 HD-II-m-A-03305 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat CURECHIU; comuna 108 1785 BUCUREŞCI

253 HD-II-m-A-03306 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat DĂNULEŞTI; comuna sf. sec. XVII - înc. GURASADA sec. XVIII

254 HD-II-m-A-03307 Biserica "Sf. Nicolae" sat DENSUŞ; comuna DENSUŞ 23 sec. XIII; adăugiri sec. XV - XVII

255 HD-II-a-B-03308 Ansamblul rural Dobra sat DOBRA; comuna DOBRA Întreaga localitate înc. sec. XX

256 HD-II-m-B-03309 Fosta Pretură sat DOBRA; comuna DOBRA Str. Lugojului 2 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20

Page 21: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 257 HD-II-m-B-03310 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat DOBROŢ; comuna TOMEŞTI sec. XIX

258 HD-II-m-B-03311 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat DUMBRAVA DE JOS; 64 sec. XIX comuna RIBIŢA

259 HD-II-m-B-03312 Biserica de lemn "Naşterea Domnului" sat DUMBRAVA DE SUS; 77 sec. XIX comuna RIBIŢA

260 HD-II-m-A-03313 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat DUMBRĂVIŢA; comuna ILIA sec. XVII

261 HD-II-m-B-03314 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" sat FURCŞOARA; comuna sec. XIX BRĂNIŞCA

262 HD-II-m-B-03315 Casă sat GALAŢI; comuna PUI 30 sec. XIX

263 HD-II-m-A-03316 Capelă romanică oraş GEOAGIU Str. Independenţei sec. XI - XII

264 HD-II-m-A-03317 Biserica "Sf. Nicolae" oraş GEOAGIU Str. Principală 157 Cartier sec. XVIII Suseni

265 HD-II-m-B-03318 Biserica veche "Sf. Arhangheli” sat GHELARI; comuna GHELARI sec. XVIII

266 HD-II-m-A-03319 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat GIALACUTA; comuna mijl. sec. XVII BRĂNIŞCA

267 HD-II-m-A-03320 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" sat GODINEŞTI; comuna ZAM sec. XVIII

268 HD-II-m-A-03321 Biserica de lemn "Duminica Floriilor" sat GOTHATEA; comuna sec. XVII GURASADA

269 HD-II-m-A-03322 Furnalul vechi sat GOVĂJDIA; comuna 1806 - 1813; modificat 1851

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 21

Page 22: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 270 HD-II-m-A-03323 Biserica "Arhanghelul Mihail" sat GURASADA; comuna sec. XIII, adăugiri GURASADA ulterioare

271 HD-II-a-B-03324 Ansamblul conacului Klobosiski sat GURASADA; comuna sec. XIX GURASADA

272 HD-II-m-B-03324.01 Conacul Klobosiski sat GURASADA; comuna sec. XIX GURASADA

273 HD-II-m-B-03324.02 Parc sat GURASADA; comuna sec. XIX GURASADA

274 HD-II-s-B-03325 Centrul istoric al oraşului oraş HAŢEG sec. XIX - XX

275 HD-II-a-B-03325.07 Ansamblul urban "Str. 1 Mai" oraş HAŢEG Str. 1 Mai sec. XIX - XX

276 HD-II-m-B-03326 Sinagogă oraş HAŢEG Str. Bisericilor 1864

277 HD-II-m-B-03327 Biserica "Sf. Nicolae" oraş HAŢEG Str. Bisericilor 1 sec. XIX

278 HD-II-a-B-03325.08 Ansamblul urban "Str. Bisericilor" oraş HAŢEG Str. Bisericilor 2-6, 5 sec. XIX - XX

279 HD-II-m-B-03328 Bancă, azi sucursală a Băncii Raiffeisen oraş HAŢEG Str. Bisericilor 2 sec. XIX

280 HD-II-m-B-03329 Biserică reformată oraş HAŢEG Str. Bisericilor 44 sec. XIX

281 HD-II-a-B-03325.04 Ansamblul urban "Piaţa Bucura" oraş HAŢEG Piaţa Bucura sec. XIX - XX

282 HD-II-m-B-03330 Biserica romano-catolică oraş HAŢEG Str. Decebal 1 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 22

Page 23: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 283 HD-II-a-B-03325.05 Ansamblul urban "Str. Horea" oraş HAŢEG Str. Horea 1-13, 2-16 sec. XIX - XX

284 HD-II-m-B-03331 Casă oraş HAŢEG Str. Horea 6 sf. sec. XIX

285 HD-II-m-B-03332 Casă oraş HAŢEG Str. Horea 16 sf. sec. XIX

286 HD-II-a-B-03325.02 Ansamblul urban "Str. Libertăţii" oraş HAŢEG Str. Libertăţii 5-19, 6-20 sec. XIX - XX

287 HD-II-a-B-03325.06 Ansamblul urban "Str. Mihai Viteazul" oraş HAŢEG Str. Mihai Viteazu 1-27, 2-28 sec. XIX - XX

288 HD-II-m-B-03333 Liceul Teoretic oraş HAŢEG Str. Munţii Retezat 3 1912

289 HD-II-a-B-03325.03 Ansamblul urban "Piaţa Unirii" oraş HAŢEG Piaţa Unirii sec. XIX - XX

290 HD-II-m-B-03334 Şcoala generală "Ovid Densuşianu" oraş HAŢEG Piaţa Unirii 1 sec. XIX

291 HD-II-a-B-03325.01 Ansamblul urban "Str. Tudor Vladimirescu" oraş HAŢEG Str. Vladimirescu Tudor 1-3 sec. XIX - XX

292 HD-II-m-A-03336 Biserica "Sf. Dumitru" sat HĂRĂU; comuna HĂRĂU cca. 1700

293 HD-II-m-B-03337 Biserica de lemn "Buna Vestire" sat HĂRŢĂGANI; comuna BĂIŢA sf. sec. XVIII

294 HD-II-m-B-03338 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat HEREPEIA; comuna VEŢEL sec. XVIII

295 HD-II-m-B-03339 Şcoala de ucenici municipiul HUNEDOARA În incinta S.C. Siderurgica S.A. 1936

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 23

Page 24: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 296 HD-II-m-B-03341 Casă municipiul HUNEDOARA Str. Bursan Constantin 1 înc. sec. XX

297 HD-II-m-B-03342 Administraţia Uzinelor de Fier municipiul HUNEDOARA Str. Bursan Constantin 8 1906

298 HD-II-m-B-03343 Clădire, azi sediul Ocolului Silvic municipiul HUNEDOARA Str. Castelului 22 sec. XIX

299 HD-II-m-A-03344 Castelul Corvineştilor, azi muzeu municipiul HUNEDOARA Str. Curtea Corvineştilor 1-3 sec. XIV, extins 1440 - 1453, transformat 1618 - 1620

300 HD-II-a-B-03340 Ansamblul urban "Piaţa Libertăţii" municipiul HUNEDOARA Piaţa Libertăţii sf. sec. XIX

301 HD-II-m-B-03345 Catedrala "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" municipiul HUNEDOARA Piaţa Libertăţii 18 1934 - 1939

302 HD-II-m-B-03346 Casă municipiul HUNEDOARA Piaţa Libertăţii 28 1812

303 HD-II-m-A-03347 Biserică reformată municipiul HUNEDOARA Str. Liliacului 8 sec. XVII

304 HD-II-m-B-03348 Biserica "Schimbarea la Faţă" municipiul HUNEDOARA Str. Popa Şapcă 35 sec. XIX

305 HD-II-m-B-03349 Clădire municipiul HUNEDOARA Str. Revoluţiei 5 1910

306 HD-II-m-A-03350 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul HUNEDOARA Piaţa Unirii 2 1458, transf. 1634, 1827 turn

307 HD-II-a-B-03351 Ansamblul rural din zona centrală a satului sat ILIA; comuna ILIA Străzile: Ştefan cel Mare, Traian, sec. XVIII - XIX Libertăţii

308 HD-II-m-A-03352 Casa parohială ortodoxă sat ILIA; comuna ILIA Str. 23 August 38 sec. XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 24

Page 25: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 309 HD-II-m-A-03353 Casa natală Gabriel Bethlen (Bastionul Roşu) sat ILIA; comuna ILIA Str. Libertăţii 69 sec. XVII

310 HD-II-m-B-03354 Biblioteca comunală sat ILIA; comuna ILIA Str. Traian 2 sf. sec. XIX

311 HD-II-m-B-03355 Casă, azi sediu C.E.C. sat ILIA; comuna ILIA Str. Traian 5 sec. XIX

312 HD-II-m-A-03356 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat LĂPUGIU DE JOS; comuna 1765 LĂPUGIU DE JOS

313 HD-II-m-A-03357 Biserica "Cuvioasa Paraschiva" sat LĂPUŞNIC; comuna DOBRA sec. XVII

314 HD-II-m-B-03358 Biserica "Sf. Arhangheli" sat LEAUŢ; comuna TOMEŞTI sec. XIX

315 HD-II-m-A-03359 Biserica "Sf. Nicolae" sat LEŞNIC; comuna VEŢEL Str. Coşbuc George 175 cca. 1400

316 HD-II-m-A-03360 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat LUNCA; comuna BAIA DE 98 sf. sec. XVII CRIŞ

317 HD-II-m-B-03361 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat LUNCANI; comuna BOŞOROD sec. XVIII

318 HD-II-m-B-03362 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" oraş LUPENI Str. Bărbăteni 70A sec. XIX

319 HD-II-a-A-03363 Cetatea Mălăieşti sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU 69 sec. XIV DE SUS

320 HD-II-m-A-03363.01 Donjon sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU 69 sec. XIV DE SUS

321 HD-II-m-A-03363.02 Zid incintă sat MĂLĂIEŞTI; comuna SĂLAŞU 69 sec. XIV DE SUS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 25

Page 26: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 322 HD-II-m-A-03364 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" sat MICĂNEŞTI; comuna ZAM 1761

323 HD-II-m-A-03365 Biserică reformată sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Iancu Avram 32 sec. XVI

324 HD-II-a-A-03366 Ansamblul castelului Gyulay Ferencz sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Matei Corvin 34B sec. XVII - XX

325 HD-II-m-A-03366.01 Castelul Gyulay Ferencz sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Matei Corvin 34B 1642, modif. 1834

326 HD-II-m-A-03366.02 Parc sat MINTIA; comuna VEŢEL Str. Matei Corvin 34B sec. XIX

327 HD-II-m-A-03367 Biserica de lemn "Duminica Tuturor Sfinţilor" sat MUNCELU MARE; comuna 17 1762 VEŢEL

328 HD-II-m-A-03368 Biserică românească (ruine) localitate componentă 70 sec. XVI NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG

329 HD-II-a-A-03369 Ansamblul conacului Nalatzi-Fay localitate componentă 91 sec. XIX NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG

330 HD-II-m-A-03369.01 Castelul Nalatzi-Fay localitate componentă 91 sec. XIX NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG

331 HD-II-m-A-03369.02 Parc localitate componentă 91 sec. XIX NĂLAŢVAD; oraş HAŢEG

332 HD-II-m-B-03370 Biserica "Înălţarea Domnului" sat NUCŞOARA; comuna 38 1786 SĂLAŞU DE SUS

333 HD-II-m-B-03371 Casa parohială ortodoxă sat NUCŞOARA; comuna 41 sec. XIX SĂLAŞU DE SUS

334 HD-II-m-B-03372 Biserica de lemn "Schimbarea la Faţă" sat OBÂRŞA; comuna TOMEŞTI sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 26

Page 27: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 335 HD-II-m-B-03373 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" sat OCIŞOR; comuna VAŢA DE 34 1802 JOS

336 HD-II-m-A-03374 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat OCIU; comuna VAŢA DE 46 1750 - 1800

337 HD-II-s-B-03375 Centrul istoric al oraşului municipiul ORĂŞTIE sec. XVIII - XIX

338 HD-II-a-B-03375.13 Ansamblul urban "Str. George Bariţiu" municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 1-5, 2-20 sec. XVIII - XIX

339 HD-II-m-B-03382 Casa Poştelor municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 7 sec. XIX

340 HD-II-m-B-03383 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Bariţiu George 14 cca. 1900

341 HD-II-a-A-03376 Cetatea Orăştie municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae sec. XIV - XV, transf. şi amplificări sec. XVI şi XVII

342 HD-II-m-A-03377 Biserică luterană municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae f.n. 1820

343 HD-II-a-B-03375.04 Ansamblul urban "Str. Nicolae Bălcescu" municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 1-39, 2-20 sec. XVIII - XIX

344 HD-II-m-A-03378 Biserică reformată oraş ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 2 sec. XIV, ref sec. XVI turn 1752

345 HD-II-m-B-03379 Casina Română, azi Cinema Patria municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 5 sec. XIX

346 HD-II-m-B-03380 Liceul Kún, azi Colegiul Naţional "Avram municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 8 înc. sec. XX

347 HD-II-m-B-03381 Banca Ardeleană municipiul ORĂŞTIE Str. Bălcescu Nicolae 18 1892

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 27

Page 28: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 348 HD-II-a-B-03375.10 Ansamblul urban "Str. Beriului" municipiul ORĂŞTIE Str. Beriului 7-13, 2-10 sec. XVIII - XIX

349 HD-II-m-B-03384 Sinagogă municipiul ORĂŞTIE Str. Cetăţii 1 sec. XVIII

350 HD-II-a-B-03375.01 Ansamblul urban "Str. George Coşbuc" municipiul ORĂŞTIE Str. Coşbuc George 1-17, 2-28 sec. XVIII - XIX

351 HD-II-m-B-03385 Poşta veche, azi judecătorie şi birouri notariale municipiul ORĂŞTIE Str. Coşbuc George 7 cca. 1900

352 HD-II-a-B-03375.12 Ansamblul urban "Str. Ion Creangă" municipiul ORĂŞTIE Str. Creangă Ion 1-5, 2-14 sec. XVIII - XIX

353 HD-II-m-B-03386 Magazinul "Vulcu” municipiul ORĂŞTIE Str. Creangă Ion 1 înc. sec. XX

354 HD-II-a-B-03375.15 Ansamblul urban "Str. C. Dobrogeanu- municipiul ORĂŞTIE Str. Dobrogeanu-Gherea C. sec. XVIII - XIX

355 HD-II-a-B-03375.06 Ansamblul urban "Str. Mihai Eminescu" municipiul ORĂŞTIE Str. Eminescu Mihai sec. XVIII - XIX

356 HD-II-m-B-03387 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Eminescu Mihai 4 sec. XVIII

357 HD-II-a-B-03375.05 Ansamblul urban "Str. Octavian Goga" municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 1-27 sec. XVIII - XIX

358 HD-II-m-B-03388 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 11 sec. XIX

359 HD-II-m-B-03389 Gimnaziul Românesc de Fete "Despina municipiul ORĂŞTIE Str. Goga Octavian 25 cca. 1900 Doamna”, azi liceu

360 HD-II-m-B-03390 Casă municipiul ORĂŞTIE Str. Iancu Avram 2 sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 28

Page 29: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 361 HD-II-a-B-03375.14 Ansamblul urban "Str. Gheorghe Lazăr" municipiul ORĂŞTIE Str. Lazăr Gheorghe 3-5, 2-4 sec. XVIII - XIX

362 HD-II-a-B-03375.17 Ansamblul urban "Str. Luminii" municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 2-12 sec. XVIII - XIX

363 HD-II-a-A-03391 Mănăstirea franciscană municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII

364 HD-II-m-A-03391.01 Biserică municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII

365 HD-II-m-A-03391.02 Claustru municipiul ORĂŞTIE Str. Luminii 3 sec. XVIII

366 HD-II-m-B-03392 Biserica "Sf. Nicolae" municipiul ORĂŞTIE Str. Maior Petru f.n. sec. XVIII

367 HD-II-a-B-03375.08 Ansamblul urban "Str. Orizontului" municipiul ORĂŞTIE Str. Orizontului 1-21, 2-34 sec. XVIII - XIX

368 HD-II-a-B-03375.02 Ansamblul urban "Str. Primăverii" municipiul ORĂŞTIE Str. Primăverii 19-25, 24-26 sec. XVIII - XIX

369 HD-II-a-B-03375.03 Ansamblul urban "Str. Andrei Şaguna" municipiul ORĂŞTIE Str. Şaguna Andrei 1-9, 2-16 sec. XVIII - XIX

370 HD-II-m-B-03393 Clădire municipiul ORĂŞTIE Str. Şaguna Andrei, mitropolit 16 sec. XIX

371 HD-II-a-B-03375.16 Ansamblul urban "Str. L. N. Tolstoi" municipiul ORĂŞTIE Str. Tolstoi L. N. 1-9, 2-8 sec. XVIII - XIX

372 HD-II-m-A-03394 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" municipiul ORĂŞTIE Str. Unirii 4A sec. XVII

373 HD-II-m-B-03395 Şcoală, azi Casa de copii preşcolari municipiul ORĂŞTIE Str. Unirii 4 1864 - 1866, parterul; 1883 - 1884 - etajul

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 29

Page 30: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 374 HD-II-a-B-03375.07 Ansamblul urban "Piaţa Victoriei" municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei sec. XVIII - XIX

375 HD-II-m-B-03396 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 5 sec. XVIII

376 HD-II-m-B-03397 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 6 sec. XVIII

377 HD-II-m-B-03398 Clădire municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 8 sec. XVIII

378 HD-II-m-B-03399 Casă municipiul ORĂŞTIE Piaţa Victoriei 10 sec. XVIII

379 HD-II-a-B-03375.09 Ansamblul urban "Str. Viilor" municipiul ORĂŞTIE Str. Viilor 1-29, 2-24 sec. XVIII - XIX

380 HD-II-a-B-03375.11 Ansamblul urban "Piaţa Aurel Vlaicu" municipiul ORĂŞTIE Piaţa Vlaicu Aurel sec. XVIII - XIX

381 HD-II-a-A-03400 Ansamblul bisericii "Pogorârea Sf. Duh" sat OSTROV; comuna RÂU DE sec. XIV MORI

382 HD-II-m-A-03400.01 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat OSTROV; comuna RÂU DE sec. XIV MORI

383 HD-II-m-A-03400.02 Incintă (spolii romane) sat OSTROV; comuna RÂU DE sec. XIV MORI

384 HD-II-m-A-03401 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat PAROŞ; comuna SĂLAŞU 183 sec. XV DE SUS

385 HD-II-a-A-03402 Ansamblul castelului Pogany sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI sec. XVIII, cu modificări şi adăugări de sec. XIX

386 HD-II-m-A-03402.01 Castelul Pogany sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 30

Page 31: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 387 HD-II-m-A-03402.02 Parc sat PĂCLIŞA; comuna TOTEŞTI sec. XIX

388 HD-II-m-B-03403 Casa Alexe Breasovay , azi Direcţia pentru sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ 136 sec. XVIII Protecţia Copilului

389 HD-II-m-A-03404 Biserică reformată sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ 142 sec. XVI - XVII

390 HD-II-m-A-03405 Biserica "Sf. Prooroc Ilie" sat PEŞTEANA; comuna DENSUŞ 150 sec. XIV, sec. XV

391 HD-II-a-B-03406 Cartierul de locuinţe muncitoreşti "Colonia" municipiul PETROŞANI Str. Jiul de Est, Cărbunelui, linia sf. sec. XIX de cale ferată, gară şi Str. Vlad Ţepeş

392 HD-II-a-B-03407 Centrul istoric al oraşului municipiul PETROŞANI Str. Mihai Viteazul, B-dul sf. sec. XIX Republicii (între Piaţa Victoriei şi Centrul civic)

393 HD-II-m-B-03408 Dispensarul "Principele Mircea", azi Casa de municipiul PETROŞANI Bd. 1 Decembrie 1918 62 1925 cultură a studenţilor

394 HD-II-m-B-03409 Primul sediu al S.A.R. Petroşani, azi Muzeul municipiul PETROŞANI Str. Bălcescu Nicolae 2 1920 Mineritului

395 HD-II-m-B-03410 Fostul sediu al Sindicatul Minier municipiul PETROŞANI Str. Cuza Vodă 6 1921 - 1946

396 HD-II-m-B-03411 Băile Societăţii "Petroşani” municipiul PETROŞANI Str. Griviţa Roşie 36 1923 - 1925

397 HD-II-m-B-03412 Cazinoul Muncitoresc municipiul PETROŞANI Str. Griviţa Roşie 38 1925

398 HD-II-m-B-03413 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" (a municipiul PETROŞANI Str. Lunca 8 sec. XVIII "Sânonilor")

399 HD-II-m-B-03414 Cazinoul Funcţionarilor, azi Teatrul "I. D. municipiul PETROŞANI Str. Mihai Viteazul 2 1905 Sârbu”

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 31

Page 32: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 400 HD-II-m-B-03415 Biserica de lemn "Sf. Apostoli" sat POGĂNEŞTI; comuna ZAM sec. XVIII

401 HD-II-m-B-03416 Biserica "Pogorârea Sf. Duh" sat PONOR; comuna PUI 12 sec. XVIII

402 HD-II-a-B-03417 Ansamblul rural Pricaz sat PRICAZ; comuna TURDAŞ Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX

403 HD-II-a-B-03418 Ansamblul rural Pui sat PUI; comuna PUI Zona de SE a localităţii, cu str. sf. sec. XIX - înc. Morilor (până la nr. 31) şi sec. XX Republicii (până la nr. 75)

404 HD-II-m-B-03419 Casă sat PUI; comuna PUI 70 -72 sec. XVIII

405 HD-II-m-B-03420 Casă sat PUI; comuna PUI 73 sec. XVIII

406 HD-II-m-A-03421 Biserică reformată sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XIV RAPOLTU MARE

407 HD-II-a-B-03422 Ansamblul conacului Daniel sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

408 HD-II-m-B-03422.01 Conacul Daniel sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

409 HD-II-m-B-03422.02 Capelă sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

410 HD-II-m-B-03422.03 Moară sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

411 HD-II-m-B-03422.04 Pivniţă sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

412 HD-II-m-B-03422.05 Zid de incintă sat RAPOLTU MARE; comuna sec. XVIII RAPOLTU MARE

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 32

Page 33: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 413 HD-II-a-B-03423 Ansamblul rural Rapoltu Mare sat RAPOLTU MARE; comuna Jumătatea de N a satului, la sf. sec. XIX - înc. RAPOLTU MARE dreapta drumului Bobâlna- sec. XX Rapolţel

414 HD-II-m-A-03424 Cetatea Răchitova sat RĂCHITOVA; comuna La 500 m S de sat sec. XIV RĂCHITOVA

415 HD-II-m-A-03425 Biserică românească (ruine) sat RĂCHITOVA; comuna La cca. 300 m de cetate sec. XV RĂCHITOVA

416 HD-II-m-A-03426 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat RĂDULEŞTI; comuna 1733

417 HD-II-m-A-03427 Biserică parohială reformată sat RÂU ALB; comuna SĂLAŞU 5 sec. XV - XVI DE SUS

418 HD-II-a-A-03428 Curtea nobiliară a Cândeştilor sat RÂU DE MORI; comuna RÂU sec. XV - XVI, transf. DE MORI sec. XVII - XIX

419 HD-II-m-A-03428.01 Curia Cândeştilor sat RÂU DE MORI; comuna RÂU sec. XV - XVII DE MORI

420 HD-II-m-A-03428.02 Capelă sat RÂU DE MORI; comuna RÂU sec. XV DE MORI

421 HD-II-m-A-03428.03 Zid de incintă sat RÂU DE MORI; comuna RÂU sec. XV - XVII DE MORI

422 HD-II-m-A-03429 Biserică parohială reformată sat RÂU DE MORI; comuna RÂU sec. XVIII - XIX DE MORI

423 HD-II-m-A-03430 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat RIBICIOARA; comuna 11 1763

424 HD-II-m-A-03431 Biserica "Sf. Nicolae" sat RIBIŢA; comuna RIBIŢA 145 1417

425 HD-II-m-A-03432 Casa parohială evanghelică sat ROMOS; comuna ROMOS sec. XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 33

Page 34: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 426 HD-II-a-B-03433 Ansamblul rural Romos sat ROMOS; comuna ROMOS Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX

427 HD-II-m-A-03434 Biserica "Buna Vestire" sat ROŞCANI; comuna DOBRA sec. XVIII

428 HD-II-a-B-03435 Gospodăria Jurca sat ROVINA; comuna sec. XIX BUCUREŞCI

429 HD-II-m-B-03435.01 Casa de lemn Jurca sat ROVINA; comuna sec. XIX BUCUREŞCI

430 HD-II-m-B-03435.02 Şură sat ROVINA; comuna sec. XIX BUCUREŞCI

431 HD-II-m-A-03436 Biserica de lemn "Înălţarea Sf. Cruci" sat ROVINA; comuna 65 1780 BUCUREŞCI

432 HD-II-m-A-03437 Biserica "Sf. Arhangheli" sat RUDA; comuna GHELARI 1653

433 HD-II-m-A-03438 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat RUNCŞOR; comuna sec. XVII GURASADA

434 HD-II-a-B-03439 Ansamblul castelului Nopcsa sat SĂCEL; comuna sec. XIX SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

435 HD-II-m-B-03439.01 Castelul contelui Nopcsa sat SĂCEL; comuna sec. XIX SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

436 HD-II-m-B-03439.02 Parc sat SĂCEL; comuna sec. XIX SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

437 HD-II-m-A-03440 Biserica "Nemeşilor” sat SĂLAŞU DE SUS; comuna 284 sec. XVIII SĂLAŞU DE SUS

438 HD-II-a-A-03441 Curtea cnezilor Cândreş sat SĂLAŞU DE SUS; comuna 327 sec. XV - XVII SĂLAŞU DE SUS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 34

Page 35: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 439 HD-II-m-A-03441.01 Casa cneazială (ruine) sat SĂLAŞU DE SUS; comuna 327 sec. XV - XVII SĂLAŞU DE SUS

440 HD-II-m-A-03441.02 Paraclis sat SĂLAŞU DE SUS; comuna 327 sec. XV - XVII SĂLAŞU DE SUS

441 HD-II-m-A-03441.03 Fortificaţie (zid incintă, cu patru turnuri la sat SĂLAŞU DE SUS; comuna 327 sec. XV - XVII colţuri) SĂLAŞU DE SUS

442 HD-II-m-A-03442 Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril" sat SĂLAŞU DE SUS; comuna Str. Uliţa Mare 153 sec. XV - XVI, cu SĂLAŞU DE SUS transf. sec. XIX

443 HD-II-m-A-06104 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat SĂLCIVA; comuna ZAM sec. XVIII

444 HD-II-m-A-03444 Biserica "Sf. Gheorghe" sat SÂNPETRU; comuna sec. XIV SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

445 HD-II-m-A-03445 Biserica cnezilor Cândea, azi Biserica sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sf. sec. XIII - înc. reformată comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA sec. XV

446 HD-II-a-A-03446 Ansamblul castelului Kendeffy sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sf. sec. XVIII - înc. comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA sec. XIX

447 HD-II-m-A-03446.01 Castelul Kendeffy sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sf. sec. XVIII comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

448 HD-II-m-A-03446.02 Anexe sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sf. sec. XVIII - înc. comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA sec. XIX

449 HD-II-m-A-03446.03 Parc sat SÂNTĂMĂRIA-ORLEA; sec. XIX comuna SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

450 HD-II-m-A-03447 Biserica "Sf. Treime" a Mănăstirii Prislop sat aparţinător SILVAŞU DE La 3 km V de sat 1564, fragmente de SUS; oraş HAŢEG pictură murală din 1759

451 HD-II-a-B-03448 Ansamblul castelului Bella Fay oraş SIMERIA Str. Biharia 1 înc. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 35

Page 36: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 452 HD-II-m-B-03448.01 Castelul Bella Fay oraş SIMERIA Str. Biharia 1 înc. sec. XIX

453 HD-II-m-B-03448.02 Parc dendrologic oraş SIMERIA Str. Biharia 1 înc. sec. XIX

454 HD-II-m-B-03449 Gara CFR oraş SIMERIA Str. Victoriei 9 1866

455 HD-II-m-B-03450 Fostul sediu al generalului Bem, azi sat aparţinător SIMERIA VECHE; 2 sec. XVIII oraş SIMERIA

456 HD-II-m-B-03451 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat STÂNCEŞTI; comuna sec. XIX

457 HD-II-m-A-03452 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat aparţinător STREI; oraş CĂLAN În cimitir sf. sec. XIII - sec.

458 HD-II-m-B-03453 Hidrocentrală sat aparţinător La ieşirea din localitate, spre sf. sec. XIX STREISÂNGIORGIU; oraş CĂLAN Boşorod

459 HD-II-m-A-03454 Biserica "Sf. Gheorghe" sat aparţinător 239 sf. sec. XI, reparată STREISÂNGIORGIU; oraş CĂLAN 1409, adăugire sec. XVIIII

460 HD-II-a-A-03455 Cetatea regală a Haţegului sat SUBCETATE; comuna Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

461 HD-II-m-A-03455.01 Turn hexagonal sat SUBCETATE; comuna Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

462 HD-II-m-A-03455.02 Incintă din piatră cu val şi şanţ sat SUBCETATE; comuna Vârful dealului Orlea sec. XIII - XV SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

463 HD-II-m-A-03456 Vechea biserică ortodoxă (ruine) sat SUBCETATE; comuna sec. XVII SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

464 HD-II-m-A-03457 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat SULIGHETE; comuna ŞOIMUŞ 169 sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 36

Page 37: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 465 HD-II-a-A-03458 Cetatea cnezială a Cândeştilor (Cetatea de sat SUSENI; comuna RÂU DE Vârful Colţului sec. XV Colţ) MORI

466 HD-II-m-A-03458.01 Incintă fortificată (ruine) sat SUSENI; comuna RÂU DE Vârful Colţului sec. XV MORI

467 HD-II-m-A-03458.02 Turn-locuinţă (ruine) sat SUSENI; comuna RÂU DE Vârful Colţului sec. XV MORI

468 HD-II-a-A-03459 Curtea nobiliară a Cândeştilor (ruine) sat SUSENI; comuna RÂU DE Pe malul drept al Râuşorului, la sec. XVI - XVIII MORI marginea satului

469 HD-II-m-A-03460 Biserica cnezilor Cândea sat SUSENI; comuna RÂU DE Pe malul stâng al Râuşorului, la sec. XIV MORI marginea satului

470 HD-II-m-A-03461 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat ŞOIMUŞ; comuna ŞOIMUŞ 64 1705

471 HD-II-m-A-03462 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat TÂRNAVA; comuna mijl. sec. XVII, turn BRĂNIŞCA mijl. sec. XVIII

472 HD-II-m-A-03463 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat TÂRNAVA; comuna sec. XVII BRĂNIŞCA

473 HD-II-m-A-03464 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh" sat TISA; comuna BURJUC 22 sec. XVIII

474 HD-II-a-B-03465 Gospodăria Herbei sat TOMEŞTI; comuna TOMEŞTI Str. Părăoani sec. XIX

475 HD-II-m-B-03465.01 Casa Herbei sat TOMEŞTI; comuna TOMEŞTI Str. Părăoani sec. XIX

476 HD-II-m-B-03465.02 Şură sat TOMEŞTI; comuna TOMEŞTI Str. Părăoani sec. XIX

477 HD-II-m-B-03466 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat TOMNATEC; comuna Cartier Tomnatecu de Jos 1842 BULZEŞTII DE SUS

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 37

Page 38: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 478 HD-II-m-B-03467 Biserica de lemn "Buna Vestire" sat TOMNATEC; comuna Cartier Tomnatecu de Sus sec. XVIII BULZEŞTII DE SUS

479 HD-II-m-A-03468 Furnal (ruine) sat TOPLIŢA; comuna TOPLIŢA Zona morii 1781

480 HD-II-m-A-03469 Biserica "Buna Vestire" sat TRESTIA; comuna BĂIŢA 1674

481 HD-II-a-B-03470 Ansamblul rural Turdaş sat TURDAŞ; comuna TURDAŞ Întreaga localitate sf. sec. XIX - înc. sec. XX

482 HD-II-m-B-03471 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat UIBĂREŞTI; comuna RIBIŢA 23 sec. XIX

483 HD-II-m-A-03472 Biserica de lemn "Sf. Nicolae" sat VĂLARI; comuna TOPLIŢA sec. XVII

484 HD-II-m-A-03473 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" sat VĂLIŞOARA; comuna BALŞA 1787

485 HD-II-m-B-03474 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" sat VEŢEL; comuna VEŢEL sec. XVIII

486 HD-II-m-A-03475 Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan sat ZAM; comuna ZAM înc. sec. XVIII Botezătorul"

487 HD-II-a-B-03476 Ansamblul castelului Nopcsa sat ZAM; comuna ZAM sec. XVIII - XIX

488 HD-II-m-B-03476.01 Castelul Nopcsa sat ZAM; comuna ZAM sec. XVIII - XIX

489 HD-II-m-B-03476.02 Parc sat ZAM; comuna ZAM sec. XIX

490 HD-II-a-B-03477 Ansamblul rural din zona centrală a satului sat ZAM; comuna ZAM Zona centrală a satului, lângă sf. sec. XVIII - înc. parcul castelului, incluzând sec. XX casele cu nr. 226-246

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 38

Page 39: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 491 HD-III-m-B-03478 Statuia lui Decebal municipiul DEVA Str. 1 Decembrie 1918 39A la prima jum. a sec. XX intrarea în parcul de la Cetatea Devei

492 HD-III-m-B-03479 Monumentul lui Aurel Vlaicu sat aparţinător AUREL VLAICU; În faţa casei memoriale sec. XX oraş GEOAGIU

493 HD-III-m-B-03480 Bustul lui Avram Iancu sat BAIA DE CRIŞ; comuna sec. XX BAIA DE CRIŞ

494 HD-III-m-B-03481 Bustul lui Crişan municipiul BRAD Str. Liceului 18 1934

495 HD-III-m-B-03482 Bustul lui Crişan sat CRIŞAN; comuna RIBIŢA 50 În curtea casei memoriale 1934

496 HD-III-m-B-03483 Bustul lui Ovid Densuşianu sat DENSUŞ; comuna DENSUŞ sec. XX

497 HD-III-m-B-03484 Bustul lui Avram Iancu sat ŢEBEA; comuna BAIA DE 15 Staţia CFR Ţebea 1934 CRIŞ

498 HD-III-m-B-03485 Monumentul închinat revoluţionarilor de la 1848 sat VĂLIŞOARA; comuna 1934 VĂLIŞOARA

499 HD-III-m-B-03486 Monumentul "Buzdugan” sat ZEICANI; comuna 1886 SARMIZEGETUSA

500 HD-IV-m-B-03487 Troiţă de lemn în memoria ostaşului român sat ALMAŞ-SĂLIŞTE; comuna ZAM 1942 - 1945

501 HD-IV-m-B-03488 Casa natală Aurel Vlaicu sat aparţinător AUREL VLAICU; 1880 oraş GEOAGIU

502 HD-IV-m-B-03489 Troiţă de lemn în memoria eroilor din primul sat BOIU DE JOS; comuna 1916 - 1918 război mondial GURASADA

503 HD-IV-m-B-03490 Troiţă sat BUCEŞ; comuna BUCEŞ 1784

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 39

Page 40: Lista Monumente HD

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 504 HD-IV-m-B-03491 Casa natală Crişan (Marcu Giurgiu) sat CRIŞAN; comuna RIBIŢA 50 sec. XVIII, reconstruită 1978

505 HD-IV-m-B-03492 Troiţă sat CRIŞCIOR; comuna Calea Zarandului 1784 CRIŞCIOR

506 HD-IV-m-B-03493 Troiţă sat CURECHIU; comuna 1784 BUCUREŞCI

507 HD-IV-m-B-03494 Cruce memorială sat GHELARI; comuna GHELARI 1916 - 1918

508 HD-IV-m-B-03495 Troiţă sat aparţinător MESTEACĂN; Parcarea de lângă DN 79 1784 municipiul BRAD

509 HD-IV-m-B-03496 Troiţă sat MIHĂILENI; comuna BUCEŞ 1784

510 HD-IV-m-B-03497 Cruce de piatră sat ORMINDEA; comuna BĂIŢA sec. XVIII

511 HD-IV-m-B-03498 Casa natală I. D. Sârbu oraş PETRILA Str. Zorile 6 1870

512 HD-IV-m-B-03499 Troiţă sat RIBIŢA; comuna RIBIŢA 1784

513 HD-IV-m-B-03500 Cruce de piatră sat TÂRNĂVIŢA; comuna La E de biserică post 1918 - ante 1945 BRĂNIŞCA

514 HD-IV-m-A-03501 Mormântul lui Avram Iancu sat ŢEBEA; comuna BAIA DE 339 Lângă biserica ortodoxă sec. XIX CRIŞ

515 HD-IV-m-B-03502 Gorunul lui Horea sat ŢEBEA; comuna BAIA DE 339 Lângă biserica ortodoxă sec. XVIII CRIŞ

516 HD-IV-a-B-03503 Cimitirul eroilor sat ŢEBEA; comuna BAIA DE 339 post 1848; 1916 - CRIŞ 1918; 1942 - 1945

MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 40