LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie...

of 23 /23
A1 C1 C3 RB RPB Rrom MoldB RB RT RB RPB RT Rrom RB RPN RT Rrom RB RPB RT RB RPB 1 30 PALIŢĂ CONSTANTIN S. 7.25 7.25 8.00 6.60 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - 2 12 MUICU ROBERT D. 6.48 6.48 5.85 7.60 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 11 PLEŞU ALEXANDRU- MĂDĂLIN N. 6.36 6.36 7.10 7.00 3 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 4 64 GRAMA ION-DRAGOŞ I. 6.06 6.06 5.20 5.50 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată Tip loc: Roman bugetat LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr. leg. Nume prenume (initiala) Med Adm Medii Optiuni Ingineria mediuluiIF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelorIF / Automatică şi informatică aplicată/IF / Automatică şi informatică aplicată Inginerie energeticăIF / Managementul energiei/IF / Managementul energiei Inginerie energeticăIF / Termoenergetică/IF / Termoenergetică Inginerie industrialăIF / Tehnologia construcţiilor de maşini/IF / Tehnologia C2 RT RPB 7.15 - - 6.00 - - Presedinte comisie admitere facultate Optiuni Inginerie şi managementIF / Inginerie economică în domeniul mecanic/IF / Inginerie economică în domeniul mecanic RT 5.00 - - 7.50 - - Secretar comisie admitere facultate - - - -

Embed Size (px)

Transcript of LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie...

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  1 30 PALIŢĂ CONSTANTIN S. 7.25 7.25 8.00 6.60 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - -

  2 12 MUICU ROBERT D. 6.48 6.48 5.85 7.60 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

  3 11PLEŞU ALEXANDRU-

  MĂDĂLIN N.6.36 6.36 7.10 7.00 3 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

  4 64 GRAMA ION-DRAGOŞ I. 6.06 6.06 5.20 5.50 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  C2

  RT

  RP

  B

  7.15 - -

  6.00 - -

  Presedinte comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  5.00 - -

  7.50 - -

  Secretar comisie admitere facultate

  -

  -

  -

  -

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 54VITEJANU VASILE-MĂDĂLIN

  V.9.53 9.53 9.60 9.80 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

  2 85BUTUCEA ALEXANDRU

  AURELIAN A.9.0 9.00 7.25 8.25 4 - - 1 - 5 - 11 - 3 - 9 - 2 - 8 6 - 12

  3 13SORESCU ALEXANDRU

  MARIN FL. M.8.63 8.63 7.50 8.40 5 - - 1 - 3 - 8 - 4 - 9 - 6 - 11 7 - 12

  4 126MEDREGA VASILE -

  CONSTANTIN - DRAGOŞ C.8.16 8.16 8.20 8.50 5 - - 1 - 3 - 11 - 2 - 12 - 7 - 8 9 - 10

  5 97 BORDÎNC DUMITRU N. 8.15 8.15 7.35 9.40 2 - - 1 - 5 - 11 - 4 - 10 - 6 - 12 3 - 9

  6 124 CATRINA DENIS-DUMITRU D. 8.11 8.11 6.40 8.60 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

  7 49 BLIDEA ROBERT-ANDREI V. 8.1 8.10 7.30 8.10 - - - 1 - - - - - 3 - 6 - 2 - 5 - - -

  8 15 DABU ALIN-MĂDĂLIN A. 8.1 8.10 6.30 9.50 6 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 3 - - 2 - -

  9 31 GRECU ILIE FLAVIUS M. 7.97 7.97 7.30 8.10 6 - - 1 - 2 - 8 - 3 - - - 4 - - 5 - -

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Optiuni

  6.05 - 7

  8.90 - 4

  8.50 - 7

  7.70 8 7

  9.35 - -

  10.00 10 2

  7.80 6 4

  9.20 - -

  9.50 10 7

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RT

  Med

  Ad

  m

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 76VÂLCEA SEBASTIAN-

  CLAUDIU M. V. M.7.94 7.94 7.00 8.70 3 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 2 - -

  11 38TRUŞCONIU LAVINIA-CORINA

  M.7.88 7.88 8.15 6.90 5 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 6 - - 4 - -

  12 64 CRĂCIUN ALEXANDRU V. 7.75 7.75 6.55 7.40 - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - -

  13 103CĂVĂLOIU MIHAI-GABRIEL S.-

  FL.7.71 7.71 8.10 9.30 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

  14 62 CIULICĂ RAUL-IONUŢ GH. 7.68 7.68 6.10 8.30 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

  15 39 ARGINT GEORGE C. 7.53 7.53 7.10 7.60 6 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 2 - - 3 - -

  16 66 BEŞLIU EUGEN-CĂTĂLIN I. 7.48 7.48 8.85 7.75 6 - - 1 - 3 - - - 4 - - - 2 - - 5 - -

  17 93 PREDESCU ADRIAN T. 7.24 7.24 5.90 7.55 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

  18 83 GOGA CRISTIAN C. 7.2 7.20 6.35 8.85 - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - -

  19 60DANILIUC MARCEL-CĂTĂLIN

  M.7.05 7.05 9.25 5.50 - - - 1 - 3 - - - - - - - 2 - - - - -

  20 55ROVENŢA ALEXANDRU-

  CRISTIAN G.6.88 6.88 5.05 6.70 - - - 1 - 3 - 4 - - - - - - - - 5 - 6

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  8.90 - 2

  6.40 - -

  6.40 - 4

  5.85 - -

  5.00 - 2

  8.65 - -

  7.90 - -

  9.30 - -

  5.75 - 2

  5.00 8 7

  8.60 - -

  RT

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Ad

  m

  Medii

  C2

  RT

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  21 56PREDESCU ADRIAN-MARIUS

  D.-C.6.83 6.83 6.00 6.60 - - - 1 - 2 - 5 - 3 - 6 - - - - - - -

  22 16 ANDREI ALEXANDRU C. 6.73 6.73 6.00 7.20 4 - - 1 - 2 - 8 - 3 - 9 - 5 - 11 6 - 12

  23 70ARAMĂ ALEXANDRU-IULIAN

  C.-D.6.5 6.50 5.30 5.40 - - - 1 - - - - - 4 - 6 - 3 - 5 - - -

  24 61 PALIŢĂ ŞTEFAN-GABRIEL I. 6.46 6.46 5.60 7.40 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

  25 79VINTILĂ CORNELIUS-

  CONSTANTIN C.6.4 6.40 5.00 7.30 6 - - 1 - 5 - 7 - 4 - 8 - 3 - 11 2 - 12

  26 36 DAN DAVID-MARIAN E. 6.26 6.26 6.80 7.00 - - - 1 - 4 - - - 3 - - - 5 - - - - -

  27 14 STAN ROBERT-VASILE V.-I. 6.2 6.20 7.00 6.60 - - - 1 - 9 - 10 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8

  28 37 ŞERBAN ADRIAN-CĂTĂLIN V. 6.15 6.15 5.00 8.45 - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - -

  29 41ŢĂPÎRDEA LAVINIA-

  NICOLETA I.6.13 6.13 8.10 5.00 3 - - 2 - 5 - - - 6 - - - 4 - - 1 - -

  9

  -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  2

  6.90 10

  -

  5.30 - -

  5.00 - 2

  5.00

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  C2

  RT

  RT

  5.00 - 2

  6.40 -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Ad

  m

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  7.00 10 7

  8.80 - 2

  7.90 - 4

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  1 34 ŞCHEAU VLAD-EMILIAN E. 8.17 8.17 7.60 5.67 1 - - - 11 12 5 - 6 - 7 - 8 - 3 - 4 9 -

  2 51NEDELCU ADRIANA-

  MĂDĂLINA-ELENA A.8.08 8.08 8.75 7.35 1 - - - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - 2 -

  3 42RAICU IONELA-

  GEORGIANA I.8.08 8.08 7.40 8.00 2 - - - 5 - 6 - - - 4 - - - 3 - - 1 -

  4 25 VOICU FLAVIA-MIRUNA M. 7.48 7.48 8.05 9.40 1 - - - 5 - 3 - - - 4 - - - - - - 2 -

  5 1POPESCU MĂDĂLIN

  CONSTANTIN E.7.28 7.28 8.20 5.35 1 - - - - - - - - - 2 - 5 - 3 - 6 - -

  6 3PIELE SIDONIA GABRIELA

  A.7.0 7.00 6.80 7.45 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -

  7 27PREOTEASA MIHAELA-

  LAVINIA N.6.96 6.96 6.95 6.10 1 - - - - - 3 - 7 - 4 - 8 - - - - 2 -

  8 6BĂRBULĂTESCU

  MĂDĂLINA-MARIA S.6.56 6.56 6.05 8.25 1 - - - - - 3 - 4 - 5 - 6 - - - - - -

  9 18IMOŞANU ALEXANDRA-

  MARIA AL.6.56 6.56 6.00 7.60 1 - - - - - - - - - 5 - - - 6 - - 2 -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RP

  B

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  6.25 2 -

  8.15 - -

  8.85 - -

  5.00 6 -

  8.30 4 -

  6.75 - -

  7.85 5 -

  5.40 2 -

  6.10 4 -

  10

  -

  -

  -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  RT

  -

  -

  6

  -

  3

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  10 23ENACHE OLGUŢA-

  PATRISIA V.6.56 6.56 5.80 6.50 1 - - - 3 - 2 - 8 - 6 - - - 5 - - 4 -

  11 10STANCIU CĂTĂLIN

  LAVINIU S.6.21 6.21 6.15 7.50 1 - - - 5 - 3 - - - 4 - - - 6 - - 2 -

  Presedinte comisie facultate Secretar comisie facultate

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RP

  B

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  7.40 7 -

  5.00 - -

  -

  -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  RT

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 109 MATEFI SORINELA-MĂDĂLINA S. 9.15 9.15 8.25 9.20 1 - - 6 - 4 - 8 - 5 - 9 - 7 - 11 3 - 12

  2 69 CODREŞ MARIA-DENISA G. 8.98 8.98 9.55 8.50 1 - - 4 - 2 - - - 3 - - - 5 - - 6 - -

  3 12 CURUŢU ALEXANDRA-BIANCA I.-G. 8.41 8.41 7.95 9.70 2 - - 5 - 4 - - - 6 - - - 3 - - 1 - -

  4 123 CROICU GEORGIANA-ANGELICA I. 8.11 8.11 8.00 8.40 1 - - - - 2 - - - 4 - - - - - - 3 - -

  5 108 BUTARU ELENA-MIRABELA I. 7.73 7.73 7.70 6.10 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

  6 50 DOLAN ALEXANDRU GH. 7.69 7.69 5.45 9.30 1 - - - - - - - - - - - - 2 - 5 3 - 6

  7 26 MEDREGA DIANA-VERONICA I. 7.3 7.30 8.70 7.80 1 - - 5 - 3 - 9 - 4 - 10 - 6 - 12 2 - 8

  8 88 PÎRGARU ANA-MARIA P. 6.85 6.85 7.75 7.80 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

  9 2 GAROAFĂ FLORINEL-ADELIN F. 6.83 6.83 7.40 8.10 1 - - 2 - - - - - 4 - 8 - - - - 3 - 7

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RT

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  eIn

  gin

  eria

  sis

  tem

  elo

  rIF

  /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  10.00 2 10

  8.90 - -

  7.60 - -

  7.95 - -

  9.40 - -

  7.00 4 -

  5.40 7 11

  5.00 - -

  5.00 5 6

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 3 GAROAFĂ MARIAN-CĂTĂLIN F. 6.81 6.81 7.10 8.25 1 - - 2 - - - - - 4 - 8 - - - - 3 - 7

  11 65 GALBENU COSTINA-DIANA-ROXANA C. 6.8 6.80 9.40 6.00 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

  12 21 RĂGUŞITU CRISTINA-ANGELA P. 6.76 6.76 6.80 7.20 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

  13 89 NANU BOGDAN-IONUŢ D. 6.61 6.61 5.50 6.45 1 - - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 11 - 12

  14 51 BUNICELEA EDUARD-CRISTIAN C. 6.5 6.50 6.50 5.00 1 - - - - 2 - 5 - 3 - 6 - - - - - - -

  15 86 NEGREA MARIA-ALEXANDRA V. 6.45 6.45 5.00 7.20 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  16 4 SARCINĂ GHEORGHE GH. 6.36 6.36 5.05 6.00 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 4

  17 72 CRĂCIUN IONUŢ-MĂDĂLIN H. 6.2 6.20 5.00 8.50 1 - - 3 - 4 - 10 - 5 - 11 - 6 - 12 2 - 8

  18 34 BELGIU ALINA V. 6.16 6.16 6.65 6.70 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  19 110 BOBINĂ ADRIAN-NICOLAE I. 6.08 6.08 5.10 8.05 1 - - - - 3 - 4 - 5 - - - - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RT

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  eIn

  gin

  eria

  sis

  tem

  elo

  rIF

  /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  5.10 5 6

  5.00 - -

  6.30 9 10

  7.90 2 8

  8.00 4 -

  7.15 2 -

  2 -

  5.20 3 -

  5.10 7 9

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  5.15 2 -

  5.10

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  1 61SPÎNU ELENA-

  LUMINIŢA A.8.93 8.93 8.80 8.70 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 -

  2 31GHELMEGEANU ALIN

  GH.7.4 7.40 7.75 6.00 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

  3 50LOGIGAN SILVIU-

  IOSIF I.7.35 7.35 6.40 6.95 3 - - - - 4 1 - - - 2 - - - 5 - - - -

  4 37SÎRBU CONSTANTIN

  I.6.83 6.83 5.00 6.10 - - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - - - - - -

  5 57IONIŢOIU ION-

  MARIUS M.6.8 6.80 6.50 8.00 - - - - - 3 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - -

  6 16 CRIVAC TUDOREL C. 6.5 6.50 5.35 7.00 5 - - - 4 11 1 - 12 - 2 - 3 - 6 - 9 7 -

  7 8 ILINCA OVIDIU N. 6.25 6.25 6.00 7.75 6 - - - 1 - 4 - - - 5 - - - 2 - - 3 -

  8 29BALACI ION-

  ALEXANDRU I.6.2 6.20 6.00 5.50 3 - - - - - 1 - 5 - 2 - 6 - - - - 4 -

  9 41 FOTA COSMIN R. 6.13 6.13 7.50 5.40 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  C2

  RT

  RP

  B

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  9.30 - -

  7.25 - -

  5.00 - -

  5.00 - -

  9.00 - -

  5.10 10 -

  5.00 - -

  7.10 - -

  5.50 - -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  10 40

  TOMESCU

  ALEXANDRU-

  ANDREI-ADRIAN

  6.13 6.13 6.00 6.20 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

  11 20MIRON ATENA-

  MARINELA GH.6.11 6.11 7.10 5.70 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 -

  12 49GORGOTĂ OVIDIU-

  ANDREI O.-S.6.06 6.06 5.70 6.00 5 - - - - 11 2 - 6 - 1 - 3 - 8 - 9 4 -

  13 60BURLAN DUMITRU-

  BOGDAN G.6.03 6.03 6.10 6.00 - - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  6.00 - -

  6.20 - -

  5.55 - -

  6.50 7 -

  C2

  RT

  RP

  B

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  Optiuni

  10

  -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  -

  -

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 68POPESCU RĂZVAN-

  NICOLAE GH.8.55 8.55 8.80 9.10 4 - - 3 - 1 - - - 2 - - - - - - - - -

  2 80 NIŢOI ALIN-IONUŢ V. 8.18 8.18 8.10 9.10 3 - - 6 - 1 - 7 - 2 - 8 - 4 - 11 5 - 12

  3 87COTOGEA DANIEL-

  NICOLAE N.-D.7.88 7.88 8.20 7.60 2 - - 5 - 1 - - - 3 - - - 4 - - 6 - -

  4 57CUŢULIGA DUMITRU-

  MARIAN N.7.18 7.18 6.75 7.70 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

  5 84 NIŢĂ GREG - ANDREI GH. P. 6.88 6.88 5.45 7.00 4 - - 3 - 1 - 5 - 2 - 6 - - - - - - -

  6 33 PIHOC SILVIU - GABRIEL V. 6.81 6.81 5.05 6.10 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

  7 11BĂLAN EMANUEL-GABRIEL

  C.6.68 6.68 5.05 6.60 11 - - 5 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6 - 9 7 - 10

  8 125DUMITRAŞCU CONSTANTIN-

  AUREL I.6.48 6.48 7.00 5.10 4 - - 3 - 1 - - - 2 - - - 5 - - 6 - -

  9 114 ROŞIANU COSMIN-VIRGIL I. 6.28 6.28 5.00 5.15 4 - - 6 - 1 - 7 - 2 - - - 3 - 8 5 - -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RT

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  7.75 - -

  6.90 10 9

  7.85 - -

  7.10 - 6

  8.20 8 7

  9.30 - 6

  8.40 12 8

  5.00 - -

  5.00 - -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 46BOLOLOI EDUARD-MIHAI-

  LEONARD V.-J.6.26 6.26 5.70 5.60 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

  11 122CHIRIAC MARIUS-ŞTEFAN

  F.6.23 6.23 6.10 5.80 5 - - 4 - 1 - - - 2 - - - 3 - - 6 - -

  12 30 TERHECI ION-MIHĂIŢĂ I. 6.13 6.13 6.00 6.80 6 - - 5 - 1 - 7 - 2 - 8 - 3 - - 4 - -

  13 119CIOCLOV MARIUS GEORGE

  I.6.11 6.11 5.05 5.80 - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - 5 - 6 - - -

  14 73 BRĂETE RĂZVAN-IONUŢ M. 6.03 6.03 6.00 5.80 3 - - 7 - 1 - 5 - 2 - 6 - 8 - - 4 - -

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  -

  C2

  RT

  RT

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  5.60 - -

  7.50 - -

  7.50 -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  6.30 - -

  6

  6.80 -

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  1 52UNGUREANU VASILE-

  AUGUSTIN E.8.89 8.89 8.00 8.75 5 - - - - - 4 - - - 3 - - - 1 - 6 2 -

  2 53 DAVIŢOIU ROBERT F. M. 7.85 7.85 6.00 6.10 - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - - - -

  3 2CĂLIN CONSTANTIN

  MĂDĂLIN C.7.1 7.10 8.50 6.00 - - - - - - 7 - - - 2 - 5 - 1 - 4 3 -

  4 58POPESCU MIRUNA-

  ELENA I. A.6.86 6.86 7.00 5.05 3 - - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 -

  5 39VLĂDUŢ GHEORGHE-

  CIPRIAN GH.6.68 6.68 5.60 7.35 3 - - - 6 12 4 - 10 - 5 - 11 - 2 - 8 1 -

  6 32VAROAGEA DUMITRU-

  ALBERT-DĂNUŢ V.6.5 6.50 5.00 7.50 - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - 2 -

  7 24 IANA ANTONIU S. 6.48 6.48 5.00 8.50 5 - - - 10 12 3 - 8 - 4 - 9 - 1 - 6 2 -

  8 5DĂIANU IONUŢ-

  VASILICĂ I.6.4 6.40 6.50 5.70 2 - - - - 11 5 - 10 - 4 - 9 - 1 - 6 3 -

  9 28BILEA CONSTANTIN-

  CRISTIAN GH.6.11 6.11 5.00 5.90 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  C2

  RT

  RP

  B

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  7.60 - -

  7.15 - -

  6.80 - -

  8.55 - -

  7.10 9 -

  7.00 - -

  5.95 11 -

  5.70 7 -

  7.45 - -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  -

  -

  6

  -

  7

  -

  7

  8

  4

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  10 14IVAŞCU EMANOIL ALIN

  GH.6.03 6.03 5.00 8.10 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RP

  B

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  5.00 - -

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 96TODEA ALEXANDRU

  COSMIN C.-V.8.66 8.66 8.60 9.40 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

  2 117 NANU IOAN - LUCIAN I. 8.55 8.55 6.50 9.20 - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 - 4

  3 44VASILIU RĂZVAN-GABRIEL

  N.8.23 8.23 8.60 9.60 3 - - - - 4 - - - 2 - - - 1 - 6 5 - -

  4 43VĂCĂROIU CLAUDIU -

  IONUŢ I.7.6 7.60 7.90 9.40 5 - - 6 - 3 - - - 2 - - - 1 - - 4 - -

  5 129 BLEJDEA CONSTANTIN N. 7.57 7.57 7.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -

  6 77CHELARU ALEXANDRU-

  FLORIN FL.7.38 7.38 6.00 7.85 3 - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 - -

  7 42FOMETESCU LUCIAN-

  ŞTEFAN S.7.35 7.35 8.00 7.15 5 - - 4 - 3 - - - 6 - - - 1 - 7 2 - 8

  8 45 STOIAN ION-TIBERIU I. 7.23 7.23 7.65 8.20 6 - - 5 - 3 - 9 - 4 - 11 - 1 - 7 2 - 8

  9 67 BECHERESCU COSMIN D. 7.2 7.20 7.00 7.75 - - - - - 3 - 4 - - - - - 1 - 2 - - -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RT

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  8.00 9 10

  8.50 - -

  6.50 - -

  5.50 - -

  5.45 - -

  8.30 - -

  6.90 - -

  5.85 12 10

  6.25 - -

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 106TUDORACHE DRAGOŞ-

  ALEXANDRU I.7.17 7.17 8.37 6.00 3 - - 6 - 5 - - - 4 - - - 1 - - 2 - -

  11 59 POPESCU GHEORGHE GH. 7.16 7.16 8.25 6.10 4 - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 3

  12 24OLTEANU NICOLAE-

  BOGDAN GH.7.1 7.10 6.50 8.75 2 - - 11 - 5 - 10 - 3 - 8 - 1 - 6 4 - 9

  13 58POPESCU GABRIEL-

  CONSTANTIN C.6.91 6.91 8.10 7.40 - - - 3 - 4 - - - - - - - 1 - - 2 - -

  14 75 SARAOLU ANA-MARIA C. 6.9 6.90 6.00 8.60 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

  15 118 POPESCU STELIAN-ION S. 6.86 6.86 5.40 8.20 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - -

  16 82 POPESCU NICOLAE B. 6.66 6.66 8.00 7.00 3 - - 6 - 5 - - - 4 - - - 2 - 8 1 - 7

  17 95DINOIU ANDREI-GEORGEL

  GH.6.66 6.66 6.35 8.00 3 - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 - 7

  18 111JIANU GHEORGHE ADRIAN

  A. D.6.66 6.66 5.00 8.10 - - - - - - - - - - - - - 2 - 4 1 - 3

  19 1LĂZĂRICĂ IONUŢ

  ALEXANDRU M.6.55 6.55 7.05 6.60 4 - - 2 - 5 - 12 - 3 - 11 - 1 - 7 6 - 8

  20 19 FILIP GIGI -MĂDĂLIN GH. 6.46 6.46 8.00 5.40 - - - - - 5 - 6 - - - - - 3 - 4 1 - 2

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RT

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  6.50 - -

  7.15 - -

  6.05 7 12

  5.25 - -

  6.10 9 10

  7.00 - -

  5.00 - -

  5.65 - -

  6.90 - -

  6.00 9 10

  6.00 - -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  21 128ŢEIN ALEXANDER-VICTOR

  S.6.43 6.43 5.95 7.75 7 - - 11 - 9 - 10 - 3 - 4 - 1 - 2 5 - 6

  22 94 FÎNTÎNĂ MARIAN-VASILE I. 6.43 6.43 5.60 8.50 4 - - 6 - 2 - 8 - 3 - 9 - 1 - 7 5 - 11

  23 52 BERBEC NICUŞOR-IONUŢ Z. 6.38 6.38 8.10 5.30 3 - - 6 - 8 - 12 - 7 - 11 - 1 - 4 2 - 5

  24 78 BĂLĂNOIU SABIN P. 6.34 6.34 6.88 5.50 5 - - - - 7 - 8 - 6 - 9 - 1 - 3 2 - 4

  25 6NICOLAESCU ADELIN-

  LUCIAN T.6.33 6.33 5.90 7.60 - - - - - 3 - 7 - 4 - 8 - 1 - 5 2 - 6

  26 17PRICINĂ FLORINA-LARISA

  V.6.31 6.31 6.00 7.70 3 - - 6 - 4 - 10 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

  27 25 BRÎNZAN IULIAN-FLORIN G. 6.06 6.06 6.30 5.00 2 - - 11 - 5 - 10 - 3 - 8 - 1 - 6 4 - 9

  5.60 8 12

  5.20 10 12

  5.75 9 10

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  C2

  RT

  RT

  7.60 - -

  5.25 9 12

  5.00 -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  6.90 7 12

  -

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  1 22 ROVENŢA ION - FLORIN I. 8.68 8.68 8.60 8.80 7 - - - 3 4 5 - 6 - 1 - 2 - 9 - 10 11 -

  2 63STANCIU-CIUCUR ŞTEFAN-

  LAURENŢIU G.8.05 8.05 7.50 6.90 - - - - 6 - 2 - 4 - 1 - 3 - 5 - - 7 -

  3 26BADEA ELENA-ANDREEA

  V.7.86 7.86 5.50 8.20 - - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - -

  4 38NAVLEA LARISA-MARIA

  D.7.82 7.82 7.60 8.60 - - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - 3 -

  5 59 LĂCĂTUŞU VASILE N. 7.81 7.81 5.75 7.50 - - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - -

  6 43POPESCU GHEORGHE-

  DANIEL I.7.4 7.40 7.50 7.75 - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - 3 - - - -

  7 33 ANINOIU ION-FLORIN I. 7.39 7.39 7.30 8.90 - - - - - - 3 - 4 - 1 - 2 - - - - - -

  8 4PASĂRE VASILE-GABRIEL

  V.7.08 7.08 9.15 5.60 3 - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - -

  9 54 ROŞU TIBERIU G. 7.05 7.05 5.50 7.75 3 - - - - - 2 - 5 - 1 - 4 - - - - - -

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Termoenergetică

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  C2

  RT

  RP

  B

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  8.20 8 -

  9.75 - -

  5.00 - -

  6.10 - -

  8.00 - -

  7.25 - -

  6.70 - -

  6.50 - -

  6.02 6 -

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  12

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 • A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mo

  ldB

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  N

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  10 44MARACU CĂTĂLIN-

  GABRIEL O.6.95 6.95 5.30 8.00 - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - 3 - - - -

  11 47SCRIECIU CONSTANTIN -

  ALIN C.6.85 6.85 6.35 9.20 - - - - - - 2 - 5 - 1 - 4 - - - - 3 -

  12 21BORDEI VALERIU-DANIEL

  V.6.73 6.73 5.00 8.80 7 - - - 4 3 5 - 6 - 1 - 2 - 9 - 10 11 -

  13 36 DRĂGHICI NICOLAE N. 6.66 6.66 6.00 5.80 - - - - - - 3 - - - 2 - - - 4 - - 1 -

  14 62 ŞURCĂ VASILE-ADRIAN V. 6.53 6.53 5.60 5.10 - - - - - - 2 - 6 - 1 - 5 - 3 - 7 4 -

  15 9 DIMA IONEL-MĂDĂLIN S. 6.51 6.51 8.00 6.30 5 - - - 3 - 2 - - - 1 - - - 4 - - - -

  16 13NICOLĂIESCU

  CONSTANTIN-SERGIU M.6.46 6.46 6.25 7.65 - - - - 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - - - -

  17 48 OLARU MĂDĂLIN-IONUŢ I. 6.3 6.30 6.70 7.20 5 - - - - - 4 - - - 3 - - - 2 - - 1 -

  18 19CHIVU CĂTĂLIN-FLORIN

  S. FL.6.16 6.16 6.10 6.80 4 - - - 3 7 2 - 6 - 1 - 5 - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RP

  B

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  8.20 - -

  5.05 - -

  5.00 - -

  5.50 - -

  5.00 - -

  5.00 - -

  5.60 8 -

  5.25 -

  Presedinte comisie admitere facultate

  -

  6

  12

  -

  -

  -

  5.35 8 -

  Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  RT

  -

  -

  -

  -

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 107SANDA EMANUEL-

  CONSTANTIN C.8.91 8.91 7.95 9.60 2 - - 6 - 5 - - - 1 - - - 3 - - 4 - -

  2 9 VESPE LIVIU-ADRIAN E. 7.78 7.78 6.60 9.15 - - - - - - - - - 1 - 3 - 4 - - 2 - 5

  3 27VESPE CONSTANTIN-

  BOGDAN C.7.53 7.53 6.90 8.50 2 - - 5 - 3 - - - 1 - 7 - 4 - - 6 - -

  4 98BĂNĂŢEANU EUGEN-

  MĂDĂLIN G.7.38 7.38 7.65 7.00 2 - - 4 - 3 - 7 - 1 - 12 - 5 - 10 6 - 11

  5 102FUDULACHE IOSIF-

  MARIUS V.7.25 7.25 6.75 6.25 - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - 3 - -

  6 5LINTEŞI FLORIN-GEANI

  V.7.13 7.13 6.00 6.87 - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - - -

  7 48ŞOITOMAN BOGDAN-

  CONSTANTIN D.-S.6.7 6.70 5.00 8.10 - - - - - 3 - 4 - 1 - 2 - - - - - - -

  8 71FLĂMÎNDU NARCISA-

  CERASELA V.6.46 6.46 7.05 6.60 8 - - 5 - 2 - 4 - 1 - 3 - 7 - 10 6 - 9

  9 99CHIRILĂ LUCIAN-

  ANDREI R.-M.6.1 6.10 5.90 5.40 2 - - 6 - 3 - 9 - 1 - 7 - 4 - 10 5 - 11

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Termoenergetică

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  C2

  RT

  RT

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  9.20 - -

  7.60 - -

  7.20 - -

  7.50 9 8

  5.00 - -

  8.50 - -

  7.00 - -

  5.75 11 12

  7.00 8 12

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

 • Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 53LĂPĂDAT ŞTEFAN-

  DRAGOŞ C.6.06 6.06 6.50 5.10 6 - - 1 - 3 - 9 - 2 - 8 - 4 - 11 5 - 12

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.

  Nume prenume

  (initiala)

  Med

  Adm

  Medii

  C2

  RT

  RT

  Optiuni

  Ing

  iner

  ia m

  ediu

  luiI

  F /

  Ing

  iner

  ia ş

  i p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e/IF

  / In

  gin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  in

  du

  stri

  e

  Ing

  iner

  ia s

  iste

  mel

  orI

  F /

  Au

  tom

  atic

  ă şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l en

  erg

  iei

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ing

  iner

  ie ş

  i

  man

  agem

  entI

  F /

  Ing

  iner

  ie e

  con

  om

  ică

  în

  do

  men

  iul

  mec

  anic

  /IF

  /

  6.60 10 7

  Ing

  iner

  ie e

  ner

  get

  icăI

  F /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică/

  IF /

  Ter

  mo

  ener

  get

  ică

  Ing

  iner

  ie i

  nd

  ust

  rial

  ăIF

  /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  no

  log

  ia

  con

  stru

  cţii

  lor

  de

  maş

  ini

 • Facultatea de InginerieData: 25-09-2014Ora: 10:56

  Situatia nominala cu candidatii care au dosarele retrase in sesiunea Iulie 2014 -IF

  Comisia1

  Nr. crt. Nr. legitimatie Nume candidat

  1. 0115 BIVOLARU I. ALEXANDRA-ADELINA

  2. 0040 BOBARU C. CORNELIU-ALEXANDRU

  3. 0023 BOBIC T. E. DUMITRU-OCTAVIAN

  4. 0121 CĂPREA M. MARIN-CĂTĂLIN

  5. 0008 COSTACHE G. ALEXANDRU-IONUŢ

  6. 0105 CREŢU N. CONSTANTIN-CLAUDIU

  7. 0112 CROITORU N. M. RALUCA ALEXANDRA

  8. 0092 FLOREA I. LUCIAN FLORIN

  9. 0081 FRĂŢILĂ C. ALIN-CONSTANTIN

  10. 0007 GALBENU V. DORIN

  11. 0063 GLODEANU I. CONSTANTIN-CĂTĂLIN

  12. 0020 GUŢĂ I. ION-FLORIN

  13. 0116 MIJA D. RADU-CONSTANTIN

  14. 0032 PASĂRE I. SONIA-MARIA

  15. 0010 POPESCU I. IONEL

  16. 0018 POPESCU V. L. ADRIAN-CONSTANTIN

  17. 0113 RĂDUCA P. ANA-CORNELIA

  18. 0100 ROVENŢA G. GEORGE-CLAUDIU

  19. 0047 STANCA E. ION-DANIEL

  20. 0029 SULTĂNOIU I. CONSTANTIN-ALIN

  21. 0028 TRESTIANU A. F. ANDREI

  22. 0104 VĂCARU C. ROBERT-MIHAI

  Raport emis la data: 25-Sep-2014 din cadrul: UMS Pagina 1 din 1

 • Facultatea de InginerieData: 25-09-2014Ora: 10:32

  Situatia nominala cu candidatii care au dosarele retrase in sesiunea Septembrie 2014 -IF

  Comisie

  Nr. crt. Nr. legitimatie Nume candidat

  1. 0035 COZMA C. ALEXANDRU-VASILE

  2. 0056 MATEIAŞ M. MARIUS-SORINEL

  3. 0017 MOTEA G. ROMICĂ-GEORGEL

  4. 0046 PEŞTENARU V. RADU-ILIE

  5. 0015 SIMIOANA A. FLORIN-ADRIAN

  6. 0007 UDRESCU I. ION-EUSEBIU

  Raport emis la data: 25-Sep-2014 din cadrul: UMS Pagina 1 din 1