LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie...

23
A1 C1 C3 RB RPB Rrom MoldB RB RT RB RPB RT Rrom RB RPN RT Rrom RB RPB RT RB RPB 1 30 PALIŢĂ CONSTANTIN S. 7.25 7.25 8.00 6.60 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - 2 12 MUICU ROBERT D. 6.48 6.48 5.85 7.60 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 11 PLEŞU ALEXANDRU- MĂDĂLIN N. 6.36 6.36 7.10 7.00 3 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - 4 64 GRAMA ION-DRAGOŞ I. 6.06 6.06 5.20 5.50 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată Tip loc: Roman bugetat LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr. leg. Nume prenume (initiala) Med Adm Medii Optiuni Ingineria mediuluiIF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelorIF / Automatică şi informatică aplicată/IF / Automatică şi informatică aplicată Inginerie energeticăIF / Managementul energiei/IF / Managementul energiei Inginerie energeticăIF / Termoenergetică/IF / Termoenergetică Inginerie industrialăIF / Tehnologia construcţiilor de maşini/IF / Tehnologia C2 RT RPB 7.15 - - 6.00 - - Presedinte comisie admitere facultate Optiuni Inginerie şi managementIF / Inginerie economică în domeniul mecanic/IF / Inginerie economică în domeniul mecanic RT 5.00 - - 7.50 - - Secretar comisie admitere facultate - - - -

Transcript of LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie...

Page 1: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

1 30 PALIŢĂ CONSTANTIN S. 7.25 7.25 8.00 6.60 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - -

2 12 MUICU ROBERT D. 6.48 6.48 5.85 7.60 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

3 11PLEŞU ALEXANDRU-

MĂDĂLIN N.6.36 6.36 7.10 7.00 3 - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

4 64 GRAMA ION-DRAGOŞ I. 6.06 6.06 5.20 5.50 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

C2

RT

RP

B

7.15 - -

6.00 - -

Presedinte comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

5.00 - -

7.50 - -

Secretar comisie admitere facultate

-

-

-

-

Page 2: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

1 54VITEJANU VASILE-MĂDĂLIN

V.9.53 9.53 9.60 9.80 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

2 85BUTUCEA ALEXANDRU

AURELIAN A.9.0 9.00 7.25 8.25 4 - - 1 - 5 - 11 - 3 - 9 - 2 - 8 6 - 12

3 13SORESCU ALEXANDRU

MARIN FL. M.8.63 8.63 7.50 8.40 5 - - 1 - 3 - 8 - 4 - 9 - 6 - 11 7 - 12

4 126MEDREGA VASILE -

CONSTANTIN - DRAGOŞ C.8.16 8.16 8.20 8.50 5 - - 1 - 3 - 11 - 2 - 12 - 7 - 8 9 - 10

5 97 BORDÎNC DUMITRU N. 8.15 8.15 7.35 9.40 2 - - 1 - 5 - 11 - 4 - 10 - 6 - 12 3 - 9

6 124 CATRINA DENIS-DUMITRU D. 8.11 8.11 6.40 8.60 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

7 49 BLIDEA ROBERT-ANDREI V. 8.1 8.10 7.30 8.10 - - - 1 - - - - - 3 - 6 - 2 - 5 - - -

8 15 DABU ALIN-MĂDĂLIN A. 8.1 8.10 6.30 9.50 6 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 3 - - 2 - -

9 31 GRECU ILIE FLAVIUS M. 7.97 7.97 7.30 8.10 6 - - 1 - 2 - 8 - 3 - - - 4 - - 5 - -

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Optiuni

6.05 - 7

8.90 - 4

8.50 - 7

7.70 8 7

9.35 - -

10.00 10 2

7.80 6 4

9.20 - -

9.50 10 7

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RT

Med

Ad

m

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

Page 3: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

10 76VÂLCEA SEBASTIAN-

CLAUDIU M. V. M.7.94 7.94 7.00 8.70 3 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 2 - -

11 38TRUŞCONIU LAVINIA-CORINA

M.7.88 7.88 8.15 6.90 5 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 6 - - 4 - -

12 64 CRĂCIUN ALEXANDRU V. 7.75 7.75 6.55 7.40 - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - -

13 103CĂVĂLOIU MIHAI-GABRIEL S.-

FL.7.71 7.71 8.10 9.30 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

14 62 CIULICĂ RAUL-IONUŢ GH. 7.68 7.68 6.10 8.30 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

15 39 ARGINT GEORGE C. 7.53 7.53 7.10 7.60 6 - - 1 - 4 - - - 5 - - - 2 - - 3 - -

16 66 BEŞLIU EUGEN-CĂTĂLIN I. 7.48 7.48 8.85 7.75 6 - - 1 - 3 - - - 4 - - - 2 - - 5 - -

17 93 PREDESCU ADRIAN T. 7.24 7.24 5.90 7.55 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -

18 83 GOGA CRISTIAN C. 7.2 7.20 6.35 8.85 - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - -

19 60DANILIUC MARCEL-CĂTĂLIN

M.7.05 7.05 9.25 5.50 - - - 1 - 3 - - - - - - - 2 - - - - -

20 55ROVENŢA ALEXANDRU-

CRISTIAN G.6.88 6.88 5.05 6.70 - - - 1 - 3 - 4 - - - - - - - - 5 - 6

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

8.90 - 2

6.40 - -

6.40 - 4

5.85 - -

5.00 - 2

8.65 - -

7.90 - -

9.30 - -

5.75 - 2

5.00 8 7

8.60 - -

RT

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Ad

m

Medii

C2

RT

Page 4: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

21 56PREDESCU ADRIAN-MARIUS

D.-C.6.83 6.83 6.00 6.60 - - - 1 - 2 - 5 - 3 - 6 - - - - - - -

22 16 ANDREI ALEXANDRU C. 6.73 6.73 6.00 7.20 4 - - 1 - 2 - 8 - 3 - 9 - 5 - 11 6 - 12

23 70ARAMĂ ALEXANDRU-IULIAN

C.-D.6.5 6.50 5.30 5.40 - - - 1 - - - - - 4 - 6 - 3 - 5 - - -

24 61 PALIŢĂ ŞTEFAN-GABRIEL I. 6.46 6.46 5.60 7.40 6 - - 1 - 2 - - - 3 - - - 4 - - 5 - -

25 79VINTILĂ CORNELIUS-

CONSTANTIN C.6.4 6.40 5.00 7.30 6 - - 1 - 5 - 7 - 4 - 8 - 3 - 11 2 - 12

26 36 DAN DAVID-MARIAN E. 6.26 6.26 6.80 7.00 - - - 1 - 4 - - - 3 - - - 5 - - - - -

27 14 STAN ROBERT-VASILE V.-I. 6.2 6.20 7.00 6.60 - - - 1 - 9 - 10 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8

28 37 ŞERBAN ADRIAN-CĂTĂLIN V. 6.15 6.15 5.00 8.45 - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - -

29 41ŢĂPÎRDEA LAVINIA-

NICOLETA I.6.13 6.13 8.10 5.00 3 - - 2 - 5 - - - 6 - - - 4 - - 1 - -

9

-

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

2

6.90 10

-

5.30 - -

5.00 - 2

5.00

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

C2

RT

RT

5.00 - 2

6.40 -

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Ad

m

Medii Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

7.00 10 7

8.80 - 2

7.90 - 4

Page 5: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

1 34 ŞCHEAU VLAD-EMILIAN E. 8.17 8.17 7.60 5.67 1 - - - 11 12 5 - 6 - 7 - 8 - 3 - 4 9 -

2 51NEDELCU ADRIANA-

MĂDĂLINA-ELENA A.8.08 8.08 8.75 7.35 1 - - - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - 2 -

3 42RAICU IONELA-

GEORGIANA I.8.08 8.08 7.40 8.00 2 - - - 5 - 6 - - - 4 - - - 3 - - 1 -

4 25 VOICU FLAVIA-MIRUNA M. 7.48 7.48 8.05 9.40 1 - - - 5 - 3 - - - 4 - - - - - - 2 -

5 1POPESCU MĂDĂLIN

CONSTANTIN E.7.28 7.28 8.20 5.35 1 - - - - - - - - - 2 - 5 - 3 - 6 - -

6 3PIELE SIDONIA GABRIELA

A.7.0 7.00 6.80 7.45 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -

7 27PREOTEASA MIHAELA-

LAVINIA N.6.96 6.96 6.95 6.10 1 - - - - - 3 - 7 - 4 - 8 - - - - 2 -

8 6BĂRBULĂTESCU

MĂDĂLINA-MARIA S.6.56 6.56 6.05 8.25 1 - - - - - 3 - 4 - 5 - 6 - - - - - -

9 18IMOŞANU ALEXANDRA-

MARIA AL.6.56 6.56 6.00 7.60 1 - - - - - - - - - 5 - - - 6 - - 2 -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RP

B

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

6.25 2 -

8.15 - -

8.85 - -

5.00 6 -

8.30 4 -

6.75 - -

7.85 5 -

5.40 2 -

6.10 4 -

10

-

-

-

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

RT

-

-

6

-

3

Page 6: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

10 23ENACHE OLGUŢA-

PATRISIA V.6.56 6.56 5.80 6.50 1 - - - 3 - 2 - 8 - 6 - - - 5 - - 4 -

11 10STANCIU CĂTĂLIN

LAVINIU S.6.21 6.21 6.15 7.50 1 - - - 5 - 3 - - - 4 - - - 6 - - 2 -

Presedinte comisie facultate Secretar comisie facultate

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RP

B

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

7.40 7 -

5.00 - -

-

-

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

RT

Page 7: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

1 109 MATEFI SORINELA-MĂDĂLINA S. 9.15 9.15 8.25 9.20 1 - - 6 - 4 - 8 - 5 - 9 - 7 - 11 3 - 12

2 69 CODREŞ MARIA-DENISA G. 8.98 8.98 9.55 8.50 1 - - 4 - 2 - - - 3 - - - 5 - - 6 - -

3 12 CURUŢU ALEXANDRA-BIANCA I.-G. 8.41 8.41 7.95 9.70 2 - - 5 - 4 - - - 6 - - - 3 - - 1 - -

4 123 CROICU GEORGIANA-ANGELICA I. 8.11 8.11 8.00 8.40 1 - - - - 2 - - - 4 - - - - - - 3 - -

5 108 BUTARU ELENA-MIRABELA I. 7.73 7.73 7.70 6.10 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

6 50 DOLAN ALEXANDRU GH. 7.69 7.69 5.45 9.30 1 - - - - - - - - - - - - 2 - 5 3 - 6

7 26 MEDREGA DIANA-VERONICA I. 7.3 7.30 8.70 7.80 1 - - 5 - 3 - 9 - 4 - 10 - 6 - 12 2 - 8

8 88 PÎRGARU ANA-MARIA P. 6.85 6.85 7.75 7.80 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

9 2 GAROAFĂ FLORINEL-ADELIN F. 6.83 6.83 7.40 8.10 1 - - 2 - - - - - 4 - 8 - - - - 3 - 7

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RT

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

eIn

gin

eria

sis

tem

elo

rIF

/

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

10.00 2 10

8.90 - -

7.60 - -

7.95 - -

9.40 - -

7.00 4 -

5.40 7 11

5.00 - -

5.00 5 6

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Page 8: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

10 3 GAROAFĂ MARIAN-CĂTĂLIN F. 6.81 6.81 7.10 8.25 1 - - 2 - - - - - 4 - 8 - - - - 3 - 7

11 65 GALBENU COSTINA-DIANA-ROXANA C. 6.8 6.80 9.40 6.00 2 - - 3 - 4 - - - 5 - - - 6 - - 1 - -

12 21 RĂGUŞITU CRISTINA-ANGELA P. 6.76 6.76 6.80 7.20 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

13 89 NANU BOGDAN-IONUŢ D. 6.61 6.61 5.50 6.45 1 - - 7 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 11 - 12

14 51 BUNICELEA EDUARD-CRISTIAN C. 6.5 6.50 6.50 5.00 1 - - - - 2 - 5 - 3 - 6 - - - - - - -

15 86 NEGREA MARIA-ALEXANDRA V. 6.45 6.45 5.00 7.20 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 4 SARCINĂ GHEORGHE GH. 6.36 6.36 5.05 6.00 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 4

17 72 CRĂCIUN IONUŢ-MĂDĂLIN H. 6.2 6.20 5.00 8.50 1 - - 3 - 4 - 10 - 5 - 11 - 6 - 12 2 - 8

18 34 BELGIU ALINA V. 6.16 6.16 6.65 6.70 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 110 BOBINĂ ADRIAN-NICOLAE I. 6.08 6.08 5.10 8.05 1 - - - - 3 - 4 - 5 - - - - - - - - -

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RT

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

eIn

gin

eria

sis

tem

elo

rIF

/

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

5.10 5 6

5.00 - -

6.30 9 10

7.90 2 8

8.00 4 -

7.15 2 -

2 -

5.20 3 -

5.10 7 9

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

5.15 2 -

5.10

Page 9: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

1 61SPÎNU ELENA-

LUMINIŢA A.8.93 8.93 8.80 8.70 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 3 -

2 31GHELMEGEANU ALIN

GH.7.4 7.40 7.75 6.00 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

3 50LOGIGAN SILVIU-

IOSIF I.7.35 7.35 6.40 6.95 3 - - - - 4 1 - - - 2 - - - 5 - - - -

4 37SÎRBU CONSTANTIN

I.6.83 6.83 5.00 6.10 - - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - - - - - -

5 57IONIŢOIU ION-

MARIUS M.6.8 6.80 6.50 8.00 - - - - - 3 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - -

6 16 CRIVAC TUDOREL C. 6.5 6.50 5.35 7.00 5 - - - 4 11 1 - 12 - 2 - 3 - 6 - 9 7 -

7 8 ILINCA OVIDIU N. 6.25 6.25 6.00 7.75 6 - - - 1 - 4 - - - 5 - - - 2 - - 3 -

8 29BALACI ION-

ALEXANDRU I.6.2 6.20 6.00 5.50 3 - - - - - 1 - 5 - 2 - 6 - - - - 4 -

9 41 FOTA COSMIN R. 6.13 6.13 7.50 5.40 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

C2

RT

RP

B

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

9.30 - -

7.25 - -

5.00 - -

5.00 - -

9.00 - -

5.10 10 -

5.00 - -

7.10 - -

5.50 - -

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

-

-

-

-

-

8

-

-

-

Page 10: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

10 40

TOMESCU

ALEXANDRU-

ANDREI-ADRIAN

6.13 6.13 6.00 6.20 3 - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 -

11 20MIRON ATENA-

MARINELA GH.6.11 6.11 7.10 5.70 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 -

12 49GORGOTĂ OVIDIU-

ANDREI O.-S.6.06 6.06 5.70 6.00 5 - - - - 11 2 - 6 - 1 - 3 - 8 - 9 4 -

13 60BURLAN DUMITRU-

BOGDAN G.6.03 6.03 6.10 6.00 - - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - - - - - -

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

Med

Adm

Medii

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

6.00 - -

6.20 - -

5.55 - -

6.50 7 -

C2

RT

RP

B

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

Optiuni

10

-

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

-

-

Page 11: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

1 68POPESCU RĂZVAN-

NICOLAE GH.8.55 8.55 8.80 9.10 4 - - 3 - 1 - - - 2 - - - - - - - - -

2 80 NIŢOI ALIN-IONUŢ V. 8.18 8.18 8.10 9.10 3 - - 6 - 1 - 7 - 2 - 8 - 4 - 11 5 - 12

3 87COTOGEA DANIEL-

NICOLAE N.-D.7.88 7.88 8.20 7.60 2 - - 5 - 1 - - - 3 - - - 4 - - 6 - -

4 57CUŢULIGA DUMITRU-

MARIAN N.7.18 7.18 6.75 7.70 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

5 84 NIŢĂ GREG - ANDREI GH. P. 6.88 6.88 5.45 7.00 4 - - 3 - 1 - 5 - 2 - 6 - - - - - - -

6 33 PIHOC SILVIU - GABRIEL V. 6.81 6.81 5.05 6.10 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

7 11BĂLAN EMANUEL-GABRIEL

C.6.68 6.68 5.05 6.60 11 - - 5 - 1 - 3 - 2 - 4 - 6 - 9 7 - 10

8 125DUMITRAŞCU CONSTANTIN-

AUREL I.6.48 6.48 7.00 5.10 4 - - 3 - 1 - - - 2 - - - 5 - - 6 - -

9 114 ROŞIANU COSMIN-VIRGIL I. 6.28 6.28 5.00 5.15 4 - - 6 - 1 - 7 - 2 - - - 3 - 8 5 - -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RT

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

7.75 - -

6.90 10 9

7.85 - -

7.10 - 6

8.20 8 7

9.30 - 6

8.40 12 8

5.00 - -

5.00 - -

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Page 12: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

10 46BOLOLOI EDUARD-MIHAI-

LEONARD V.-J.6.26 6.26 5.70 5.60 - - - 3 - 1 - 4 - 2 - 5 - - - - - - -

11 122CHIRIAC MARIUS-ŞTEFAN

F.6.23 6.23 6.10 5.80 5 - - 4 - 1 - - - 2 - - - 3 - - 6 - -

12 30 TERHECI ION-MIHĂIŢĂ I. 6.13 6.13 6.00 6.80 6 - - 5 - 1 - 7 - 2 - 8 - 3 - - 4 - -

13 119CIOCLOV MARIUS GEORGE

I.6.11 6.11 5.05 5.80 - - - - - 1 - 3 - 2 - 4 - 5 - 6 - - -

14 73 BRĂETE RĂZVAN-IONUŢ M. 6.03 6.03 6.00 5.80 3 - - 7 - 1 - 5 - 2 - 6 - 8 - - 4 - -

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii

-

C2

RT

RT

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

5.60 - -

7.50 - -

7.50 -

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

6.30 - -

6

6.80 -

Page 13: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

1 52UNGUREANU VASILE-

AUGUSTIN E.8.89 8.89 8.00 8.75 5 - - - - - 4 - - - 3 - - - 1 - 6 2 -

2 53 DAVIŢOIU ROBERT F. M. 7.85 7.85 6.00 6.10 - - - - - - - - - - 2 - - - 1 - - - -

3 2CĂLIN CONSTANTIN

MĂDĂLIN C.7.1 7.10 8.50 6.00 - - - - - - 7 - - - 2 - 5 - 1 - 4 3 -

4 58POPESCU MIRUNA-

ELENA I. A.6.86 6.86 7.00 5.05 3 - - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 -

5 39VLĂDUŢ GHEORGHE-

CIPRIAN GH.6.68 6.68 5.60 7.35 3 - - - 6 12 4 - 10 - 5 - 11 - 2 - 8 1 -

6 32VAROAGEA DUMITRU-

ALBERT-DĂNUŢ V.6.5 6.50 5.00 7.50 - - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - 2 -

7 24 IANA ANTONIU S. 6.48 6.48 5.00 8.50 5 - - - 10 12 3 - 8 - 4 - 9 - 1 - 6 2 -

8 5DĂIANU IONUŢ-

VASILICĂ I.6.4 6.40 6.50 5.70 2 - - - - 11 5 - 10 - 4 - 9 - 1 - 6 3 -

9 28BILEA CONSTANTIN-

CRISTIAN GH.6.11 6.11 5.00 5.90 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

C2

RT

RP

B

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

7.60 - -

7.15 - -

6.80 - -

8.55 - -

7.10 9 -

7.00 - -

5.95 11 -

5.70 7 -

7.45 - -

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

-

-

6

-

7

-

7

8

4

Page 14: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

10 14IVAŞCU EMANOIL ALIN

GH.6.03 6.03 5.00 8.10 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RP

B

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

5.00 - -

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

-

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

Page 15: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

1 96TODEA ALEXANDRU

COSMIN C.-V.8.66 8.66 8.60 9.40 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

2 117 NANU IOAN - LUCIAN I. 8.55 8.55 6.50 9.20 - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 - 4

3 44VASILIU RĂZVAN-GABRIEL

N.8.23 8.23 8.60 9.60 3 - - - - 4 - - - 2 - - - 1 - 6 5 - -

4 43VĂCĂROIU CLAUDIU -

IONUŢ I.7.6 7.60 7.90 9.40 5 - - 6 - 3 - - - 2 - - - 1 - - 4 - -

5 129 BLEJDEA CONSTANTIN N. 7.57 7.57 7.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -

6 77CHELARU ALEXANDRU-

FLORIN FL.7.38 7.38 6.00 7.85 3 - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 - -

7 42FOMETESCU LUCIAN-

ŞTEFAN S.7.35 7.35 8.00 7.15 5 - - 4 - 3 - - - 6 - - - 1 - 7 2 - 8

8 45 STOIAN ION-TIBERIU I. 7.23 7.23 7.65 8.20 6 - - 5 - 3 - 9 - 4 - 11 - 1 - 7 2 - 8

9 67 BECHERESCU COSMIN D. 7.2 7.20 7.00 7.75 - - - - - 3 - 4 - - - - - 1 - 2 - - -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RT

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

8.00 9 10

8.50 - -

6.50 - -

5.50 - -

5.45 - -

8.30 - -

6.90 - -

5.85 12 10

6.25 - -

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Page 16: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

10 106TUDORACHE DRAGOŞ-

ALEXANDRU I.7.17 7.17 8.37 6.00 3 - - 6 - 5 - - - 4 - - - 1 - - 2 - -

11 59 POPESCU GHEORGHE GH. 7.16 7.16 8.25 6.10 4 - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 3

12 24OLTEANU NICOLAE-

BOGDAN GH.7.1 7.10 6.50 8.75 2 - - 11 - 5 - 10 - 3 - 8 - 1 - 6 4 - 9

13 58POPESCU GABRIEL-

CONSTANTIN C.6.91 6.91 8.10 7.40 - - - 3 - 4 - - - - - - - 1 - - 2 - -

14 75 SARAOLU ANA-MARIA C. 6.9 6.90 6.00 8.60 3 - - 4 - 6 - 12 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

15 118 POPESCU STELIAN-ION S. 6.86 6.86 5.40 8.20 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - -

16 82 POPESCU NICOLAE B. 6.66 6.66 8.00 7.00 3 - - 6 - 5 - - - 4 - - - 2 - 8 1 - 7

17 95DINOIU ANDREI-GEORGEL

GH.6.66 6.66 6.35 8.00 3 - - 4 - 6 - - - 5 - - - 2 - - 1 - 7

18 111JIANU GHEORGHE ADRIAN

A. D.6.66 6.66 5.00 8.10 - - - - - - - - - - - - - 2 - 4 1 - 3

19 1LĂZĂRICĂ IONUŢ

ALEXANDRU M.6.55 6.55 7.05 6.60 4 - - 2 - 5 - 12 - 3 - 11 - 1 - 7 6 - 8

20 19 FILIP GIGI -MĂDĂLIN GH. 6.46 6.46 8.00 5.40 - - - - - 5 - 6 - - - - - 3 - 4 1 - 2

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RT

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

6.50 - -

7.15 - -

6.05 7 12

5.25 - -

6.10 9 10

7.00 - -

5.00 - -

5.65 - -

6.90 - -

6.00 9 10

6.00 - -

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Page 17: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

21 128ŢEIN ALEXANDER-VICTOR

S.6.43 6.43 5.95 7.75 7 - - 11 - 9 - 10 - 3 - 4 - 1 - 2 5 - 6

22 94 FÎNTÎNĂ MARIAN-VASILE I. 6.43 6.43 5.60 8.50 4 - - 6 - 2 - 8 - 3 - 9 - 1 - 7 5 - 11

23 52 BERBEC NICUŞOR-IONUŢ Z. 6.38 6.38 8.10 5.30 3 - - 6 - 8 - 12 - 7 - 11 - 1 - 4 2 - 5

24 78 BĂLĂNOIU SABIN P. 6.34 6.34 6.88 5.50 5 - - - - 7 - 8 - 6 - 9 - 1 - 3 2 - 4

25 6NICOLAESCU ADELIN-

LUCIAN T.6.33 6.33 5.90 7.60 - - - - - 3 - 7 - 4 - 8 - 1 - 5 2 - 6

26 17PRICINĂ FLORINA-LARISA

V.6.31 6.31 6.00 7.70 3 - - 6 - 4 - 10 - 5 - 11 - 2 - 8 1 - 7

27 25 BRÎNZAN IULIAN-FLORIN G. 6.06 6.06 6.30 5.00 2 - - 11 - 5 - 10 - 3 - 8 - 1 - 6 4 - 9

5.60 8 12

5.20 10 12

5.75 9 10

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

C2

RT

RT

7.60 - -

5.25 9 12

5.00 -

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

6.90 7 12

-

Page 18: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

1 22 ROVENŢA ION - FLORIN I. 8.68 8.68 8.60 8.80 7 - - - 3 4 5 - 6 - 1 - 2 - 9 - 10 11 -

2 63STANCIU-CIUCUR ŞTEFAN-

LAURENŢIU G.8.05 8.05 7.50 6.90 - - - - 6 - 2 - 4 - 1 - 3 - 5 - - 7 -

3 26BADEA ELENA-ANDREEA

V.7.86 7.86 5.50 8.20 - - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - -

4 38NAVLEA LARISA-MARIA

D.7.82 7.82 7.60 8.60 - - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - 3 -

5 59 LĂCĂTUŞU VASILE N. 7.81 7.81 5.75 7.50 - - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - -

6 43POPESCU GHEORGHE-

DANIEL I.7.4 7.40 7.50 7.75 - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - 3 - - - -

7 33 ANINOIU ION-FLORIN I. 7.39 7.39 7.30 8.90 - - - - - - 3 - 4 - 1 - 2 - - - - - -

8 4PASĂRE VASILE-GABRIEL

V.7.08 7.08 9.15 5.60 3 - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - -

9 54 ROŞU TIBERIU G. 7.05 7.05 5.50 7.75 3 - - - - - 2 - 5 - 1 - 4 - - - - - -

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Termoenergetică

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

C2

RT

RP

B

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

8.20 8 -

9.75 - -

5.00 - -

6.10 - -

8.00 - -

7.25 - -

6.70 - -

6.50 - -

6.02 6 -

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 19: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

Mo

ldB

RB

RT

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

N

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

10 44MARACU CĂTĂLIN-

GABRIEL O.6.95 6.95 5.30 8.00 - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - 3 - - - -

11 47SCRIECIU CONSTANTIN -

ALIN C.6.85 6.85 6.35 9.20 - - - - - - 2 - 5 - 1 - 4 - - - - 3 -

12 21BORDEI VALERIU-DANIEL

V.6.73 6.73 5.00 8.80 7 - - - 4 3 5 - 6 - 1 - 2 - 9 - 10 11 -

13 36 DRĂGHICI NICOLAE N. 6.66 6.66 6.00 5.80 - - - - - - 3 - - - 2 - - - 4 - - 1 -

14 62 ŞURCĂ VASILE-ADRIAN V. 6.53 6.53 5.60 5.10 - - - - - - 2 - 6 - 1 - 5 - 3 - 7 4 -

15 9 DIMA IONEL-MĂDĂLIN S. 6.51 6.51 8.00 6.30 5 - - - 3 - 2 - - - 1 - - - 4 - - - -

16 13NICOLĂIESCU

CONSTANTIN-SERGIU M.6.46 6.46 6.25 7.65 - - - - 2 - 3 - - - 1 - 4 - - - - - -

17 48 OLARU MĂDĂLIN-IONUŢ I. 6.3 6.30 6.70 7.20 5 - - - - - 4 - - - 3 - - - 2 - - 1 -

18 19CHIVU CĂTĂLIN-FLORIN

S. FL.6.16 6.16 6.10 6.80 4 - - - 3 7 2 - 6 - 1 - 5 - - - - - -

Nr.

Crt.

Nr.

leg.Nume prenume (initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RP

B

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

8.20 - -

5.05 - -

5.00 - -

5.50 - -

5.00 - -

5.00 - -

5.60 8 -

5.25 -

Presedinte comisie admitere facultate

-

6

12

-

-

-

5.35 8 -

Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

RT

-

-

-

-

Page 20: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

1 107SANDA EMANUEL-

CONSTANTIN C.8.91 8.91 7.95 9.60 2 - - 6 - 5 - - - 1 - - - 3 - - 4 - -

2 9 VESPE LIVIU-ADRIAN E. 7.78 7.78 6.60 9.15 - - - - - - - - - 1 - 3 - 4 - - 2 - 5

3 27VESPE CONSTANTIN-

BOGDAN C.7.53 7.53 6.90 8.50 2 - - 5 - 3 - - - 1 - 7 - 4 - - 6 - -

4 98BĂNĂŢEANU EUGEN-

MĂDĂLIN G.7.38 7.38 7.65 7.00 2 - - 4 - 3 - 7 - 1 - 12 - 5 - 10 6 - 11

5 102FUDULACHE IOSIF-

MARIUS V.7.25 7.25 6.75 6.25 - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - 3 - -

6 5LINTEŞI FLORIN-GEANI

V.7.13 7.13 6.00 6.87 - - - - - 2 - 4 - 1 - 3 - - - - - - -

7 48ŞOITOMAN BOGDAN-

CONSTANTIN D.-S.6.7 6.70 5.00 8.10 - - - - - 3 - 4 - 1 - 2 - - - - - - -

8 71FLĂMÎNDU NARCISA-

CERASELA V.6.46 6.46 7.05 6.60 8 - - 5 - 2 - 4 - 1 - 3 - 7 - 10 6 - 9

9 99CHIRILĂ LUCIAN-

ANDREI R.-M.6.1 6.10 5.90 5.40 2 - - 6 - 3 - 9 - 1 - 7 - 4 - 10 5 - 11

Med

Adm

Medii Optiuni

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Facultatea de Inginerie

Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Termoenergetică

Tip loc: Roman bugetat

LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2014 -IF

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

C2

RT

RT

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

9.20 - -

7.60 - -

7.20 - -

7.50 9 8

5.00 - -

8.50 - -

7.00 - -

5.75 11 12

7.00 8 12

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

Page 21: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

A1

C1

C3

RB

RP

B

Rro

m

RB

RP

B

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

Rro

m

RB

RP

B

RT

RB

RP

B

RT

10 53LĂPĂDAT ŞTEFAN-

DRAGOŞ C.6.06 6.06 6.50 5.10 6 - - 1 - 3 - 9 - 2 - 8 - 4 - 11 5 - 12

Nr.

Crt.

Nr.

leg.

Nume prenume

(initiala)

Med

Adm

Medii

C2

RT

RT

Optiuni

Ing

iner

ia m

ediu

luiI

F /

Ing

iner

ia ş

i p

rote

cţia

med

iulu

i în

in

du

stri

e/IF

/ In

gin

eria

şi

pro

tecţ

ia

med

iulu

i în

in

du

stri

e

Ing

iner

ia s

iste

mel

orI

F /

Au

tom

atic

ă şi

info

rmat

ică

apli

cată

/IF

/ A

uto

mat

ică

şi

info

rmat

ică

apli

cată

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Man

agem

entu

l

ener

gie

i/IF

/

Man

agem

entu

l en

erg

iei

Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

Optiuni

Ing

iner

ie ş

i

man

agem

entI

F /

Ing

iner

ie e

con

om

ică

în

do

men

iul

mec

anic

/IF

/

6.60 10 7

Ing

iner

ie e

ner

get

icăI

F /

Ter

mo

ener

get

ică/

IF /

Ter

mo

ener

get

ică

Ing

iner

ie i

nd

ust

rial

ăIF

/

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini/

IF /

Teh

no

log

ia

con

stru

cţii

lor

de

maş

ini

Page 22: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Facultatea de InginerieData: 25-09-2014Ora: 10:56

Situatia nominala cu candidatii care au dosarele retrase in sesiunea Iulie 2014 -IF

Comisia1

Nr. crt. Nr. legitimatie Nume candidat

1. 0115 BIVOLARU I. ALEXANDRA-ADELINA

2. 0040 BOBARU C. CORNELIU-ALEXANDRU

3. 0023 BOBIC T. E. DUMITRU-OCTAVIAN

4. 0121 CĂPREA M. MARIN-CĂTĂLIN

5. 0008 COSTACHE G. ALEXANDRU-IONUŢ

6. 0105 CREŢU N. CONSTANTIN-CLAUDIU

7. 0112 CROITORU N. M. RALUCA ALEXANDRA

8. 0092 FLOREA I. LUCIAN FLORIN

9. 0081 FRĂŢILĂ C. ALIN-CONSTANTIN

10. 0007 GALBENU V. DORIN

11. 0063 GLODEANU I. CONSTANTIN-CĂTĂLIN

12. 0020 GUŢĂ I. ION-FLORIN

13. 0116 MIJA D. RADU-CONSTANTIN

14. 0032 PASĂRE I. SONIA-MARIA

15. 0010 POPESCU I. IONEL

16. 0018 POPESCU V. L. ADRIAN-CONSTANTIN

17. 0113 RĂDUCA P. ANA-CORNELIA

18. 0100 ROVENŢA G. GEORGE-CLAUDIU

19. 0047 STANCA E. ION-DANIEL

20. 0029 SULTĂNOIU I. CONSTANTIN-ALIN

21. 0028 TRESTIANU A. F. ANDREI

22. 0104 VĂCARU C. ROBERT-MIHAI

Raport emis la data: 25-Sep-2014 din cadrul: UMS Pagina 1 din 1

Page 23: LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie ...admitere.utgjiu.ro/uploads/admitere2014/inginerie/master...LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Septembrie 2014 -IF Nr. Crt. Nr.

Facultatea de InginerieData: 25-09-2014Ora: 10:32

Situatia nominala cu candidatii care au dosarele retrase in sesiunea Septembrie 2014 -IF

Comisie

Nr. crt. Nr. legitimatie Nume candidat

1. 0035 COZMA C. ALEXANDRU-VASILE

2. 0056 MATEIAŞ M. MARIUS-SORINEL

3. 0017 MOTEA G. ROMICĂ-GEORGEL

4. 0046 PEŞTENARU V. RADU-ILIE

5. 0015 SIMIOANA A. FLORIN-ADRIAN

6. 0007 UDRESCU I. ION-EUSEBIU

Raport emis la data: 25-Sep-2014 din cadrul: UMS Pagina 1 din 1