LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF...

of 18 /18
Inginerie şi managementIF / A1 C1 C3 RB RPB Rrom MoldB RB RT RB RPB RT Rrom RB RT Rrom RB RPB RT RB RPB RT 1 186 GHIMPĂU RAUL-ADRIAN M. 9.6 9.60 8.25 10.00 4 - - - 1 7 3 - 9 - 2 8 - 5 - 11 6 - 12 2 90 MUNTEANU ŞONTEA RALUCA V. 9.51 9.51 8.75 10.00 - - - - 1 4 2 - - - - - - - - - 3 - - 3 94 DUNĂREANU EMANUEL M. 9.46 9.46 9.05 9.80 - - - - 1 - 4 - - - 5 - - 3 - - 2 - - 4 124 CAŞMIR OVIDIU-DUMITRU I. 8.7 8.70 5.45 8.80 - - - - 1 2 3 - 5 - 4 6 - - - - - - - 5 123 DĂNĂŞEL ROBERT D. 8.64 8.64 5.00 10.00 - - - - 1 - 2 - - - 4 - - 3 - - 5 - - 6 190 IONETE CĂTĂLIN C. 8.53 8.53 8.60 10.00 5 - - - 1 - 4 - - - 2 - - 3 - - 6 - - 7 21 GĂDĂU ANDREI-FLORIN C. 8.3 8.30 8.10 9.20 - - - - 1 2 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 9 - 10 8 127 HURDU ION-DANIEL I. 8.2 8.20 8.65 8.80 3 - - - 1 7 4 - 10 - 2 8 - 5 - 12 6 - 11 9 199 VOICESCU IONUŢ-DANIEL P. 8.17 8.17 7.30 8.10 5 - - - 1 2 3 - 4 - 7 8 - - - - - - - Nr. Crt. Nr. leg. Nume prenume (initiala) Med Adm Facultatea de Inginerie Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată Tip loc: Roman bugetat LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF Medii Optiuni Ingineria mediuluiIF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelorIF / Automatică şi informatică aplicată/IF / Automatică şi informatică aplicată Inginerie energeticăIF / Managementul energiei/IF / Managementul energiei Inginerie energeticăIF / Termoenergetică/IF / Termoenergetică Inginerie industrialăIF / Tehnologia construcţiilor de maşini/IF / Tehnologia construcţiilor de C2 RT RPB 9.90 10 - 9.80 - - 9.55 - - 8.50 - - 7.85 - - 7.00 - - - 7.60 - - 6.45 9 - 7.55 6 Optiuni Inginerie şi managementIF / Inginerie economică în domeniul mecanic/IF /

Embed Size (px)

Transcript of LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF...

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 186 GHIMPĂU RAUL-ADRIAN M. 9.6 9.60 8.25 10.00 4 - - - 1 7 3 - 9 - 2 8 - 5 - 11 6 - 12

  2 90 MUNTEANU ŞONTEA RALUCA V. 9.51 9.51 8.75 10.00 - - - - 1 4 2 - - - - - - - - - 3 - -

  3 94 DUNĂREANU EMANUEL M. 9.46 9.46 9.05 9.80 - - - - 1 - 4 - - - 5 - - 3 - - 2 - -

  4 124 CAŞMIR OVIDIU-DUMITRU I. 8.7 8.70 5.45 8.80 - - - - 1 2 3 - 5 - 4 6 - - - - - - -

  5 123 DĂNĂŞEL ROBERT D. 8.64 8.64 5.00 10.00 - - - - 1 - 2 - - - 4 - - 3 - - 5 - -

  6 190 IONETE CĂTĂLIN C. 8.53 8.53 8.60 10.00 5 - - - 1 - 4 - - - 2 - - 3 - - 6 - -

  7 21 GĂDĂU ANDREI-FLORIN C. 8.3 8.30 8.10 9.20 - - - - 1 2 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 9 - 10

  8 127 HURDU ION-DANIEL I. 8.2 8.20 8.65 8.80 3 - - - 1 7 4 - 10 - 2 8 - 5 - 12 6 - 11

  9 199 VOICESCU IONUŢ-DANIEL P. 8.17 8.17 7.30 8.10 5 - - - 1 2 3 - 4 - 7 8 - - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  9.90 10 -

  9.80 - -

  9.55 - -

  8.50 - -

  7.85 - -

  7.00 - -

  -

  7.60 - -

  6.45 9 -

  7.55 6

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 88 POPESCU MARIA-SEVASTIŢA B. 8.16 8.16 8.00 8.50 3 - - - 1 - 6 - - - 4 - - 5 - - 2 - -

  11 86 CĂTĂLIN DANIEL-IONEL A. 8.16 8.16 7.25 7.65 6 - - - 1 - 5 - - - 4 - - 3 - - 2 - -

  12 47 BRAN ANDREEA-MIHAELA GH. 8.06 8.06 7.00 8.80 2 - - - 1 7 3 - 9 - 4 10 - 5 - - 6 - -

  13 104 IONESCU MARIAN-VASILICĂ V. 7.85 7.85 9.00 7.20 3 - - - 1 2 - - - - - - - 4 - - - - -

  14 9 RUŞESCU IONUŢ-MĂDĂLIN S.-I. 7.8 7.80 9.00 5.30 7 - - - 1 3 - - - - 5 6 - 2 - 4 9 - 10

  15 185 TUDOR BOGDAN-DĂNUŢ GH. 7.77 7.77 5.50 7.80 4 - - - 1 - 2 - - - 3 - - 5 - - 6 - -

  16 11 VULPOI ALEXANDRU GABRIEL V. 7.76 7.76 9.00 7.30 - - - - 1 - - - - - 2 - - 3 - - - - -

  17 131 BĂLOI MĂDĂLIN - MARIAN C. 7.66 7.66 8.20 9.00 5 - - - 1 2 3 - 7 - 4 8 - - - - 6 - 10

  18 75 BĂLOI RAMONA-LARISA C. 7.66 7.66 7.50 8.20 4 - - - 1 7 2 - 8 - 3 9 - 6 - 12 5 - 11

  19 133 DRAICA RĂZVAN-COSTIN V. 7.5 7.50 7.40 8.45 4 - - - 1 7 6 - - - 5 - - 2 - 8 3 - 9

  20 31 ANDRONACHE ILIE G. 7.46 7.46 8.20 7.90 6 - - - 1 - 3 - - - 2 - - 4 - - 5 - -

  21 134 CIUPA MARIAN M. 7.38 7.38 7.85 9.00 5 - - - 1 2 3 - 7 - 8 9 - 4 - 11 6 - 12

  22 92 CONTOLORU DENIS-IONUŢ T. 7.33 7.33 7.35 8.00 2 - - - 1 3 7 - - - 4 - - 5 - - 6 - -

  23 77 COCHINĂ ALIN-CONSTANTIN N. 7.2 7.20 7.35 7.10 6 - - - 2 8 5 - 11 - 1 7 - 3 - 9 4 - 10

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  8.00 - -

  9.60 - -

  8.40 8 -

  7.35 - -

  9.10 8 -

  5.85 - -

  7.00 - -

  5.80 9 -

  7.30 10 -

  6.65 10 -

  6.10 - -

  5.30 10 -

  6.65 - -

  7.15 12 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  24 53 VĂDUVA COSTINEL - ADRIAN C. 6.83 6.83 5.20 6.50 5 - - - 2 7 3 - - - 1 6 - 4 - - - - -

  25 20 TUDOSIE ROBERT N. 6.8 6.80 6.10 6.90 4 - - - 1 7 3 - 9 - 2 8 - 6 - - 5 - -

  26 49 TRĂNCĂU CĂTĂLIN - IONUŢ C.-P. 6.6 6.60 9.00 5.70 4 - - - 2 7 3 - 8 - 1 6 - - - - 5 - -

  27 213 BÎZGĂ DORIN I. 6.4 6.40 7.20 6.90 4 - - - 1 7 3 - 9 - 2 8 - 6 - 11 5 - 12

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  C2

  RT

  RP

  B

  5.10 - -

  5.10 10 -

  8.80 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  -

  7.40 10 -

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 172 BADEA-MISS CIPRIAN F. 8.93 8.93 9.00 8.00 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -

  2 120 BRAŞOVEANU IOAN-BOGDAN C. 8.31 8.31 8.45 9.00 7 - - - 11 1 12 - 4 - 10 5 - 9 - 2 8 - 3

  3 71 TUDORAŞCU EUGEN ALIN L. 7.06 7.06 7.60 7.00 7 - - - 1 2 3 - 4 - 9 10 - 11 - 12 5 - 6

  4 22 ŞARPE VASILE-CRISTIAN C. 7.03 7.03 8.55 6.80 - - - - - 1 - - 3 - - 6 - - - 4 - - 5

  5 25 ENACHE GABRIEL VASILE V. 6.83 6.83 6.40 7.40 5 - - - 1 2 - - - - - - - 3 - 4 - - -

  6 34 MURGEA VALENTIN BOGDAN GH. 6.8 6.80 6.00 9.40 7 - - - 1 2 9 - 10 - - - - 3 - 4 5 - 6

  7 16 RICHTER ION I. 6.63 6.63 5.80 6.60 3 - - - 1 2 9 - 10 - 11 12 - 5 - 6 7 - 8

  8 174 DUMITRESCU RĂZVAN-FLORIN M.-L. 6.6 6.60 7.20 7.60 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - -

  9 72 IOCEA CONSTANTIN-BOGDAN GH. 6.5 6.50 5.60 7.00 7 - - - 1 2 3 - 4 - 9 10 - 11 - 12 5 - 6

  10 103 ZAMFIRACHE IONUŢ-BOGDAN I.-G. 6.06 6.06 6.00 5.10 7 - - - 1 2 4 - - - 6 10 - 3 - 8 5 - 9

  11 6UDRIŞTE GRIGORE CONSTANTIN EDUARD

  C.6.03 6.03 5.60 5.40 5 - - - 1 2 9 - 10 - 3 4 - 7 - 8 11 - 12

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria sistemelor/IF / Automatică şi informatică aplicată

  Tip loc: Roman cu taxa

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  9.15 - -

  7.50 6 -

  6.60 8 -

  5.75 2 -

  6.70 6 -

  5.00 8 -

  6.90 8 -

  7.50 4 -

  5.00 - -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  7.10 - -

  7.10 6 -

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 171 FIERĂSCU VALERICĂ-BOGDAN V. 9.0 9.00 7.80 9.60 1 - - - 6 10 4 - 12 - 5 11 - 3 - 8 2 - 9

  2 157 NICOLESCU ELENA-ANAMARIA C. 8.95 8.95 9.45 9.20 1 - - - 6 10 3 - 8 - 2 9 - 5 - 11 4 - 12

  3 13 PIŢIGOI ANDREEA- DENISA I. 8.71 8.71 9.50 9.20 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  4 60 CIOBANU MĂDĂLINA-ADRIANA M. 8.71 8.71 8.90 7.50 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -

  5 12 CIUCUR IULIA-MARIA V. 8.7 8.70 9.10 8.60 1 - - - 2 7 3 - 9 - 5 - - - - - 4 - 8

  6 8 SÎRBU ANDREEA - GEORGIANA C. 8.61 8.61 8.50 8.50 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - - - -

  7 27 DAMINESCU BIANCA VALERIA T. 8.55 8.55 8.45 8.50 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - 4 - -

  8 210 DUMITRESCU FLORENTINA-CRISTINA FL. 8.51 8.51 8.50 9.55 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  9 2 OPRIŞ IRINA-GEORGIANA I. 8.5 8.50 7.20 9.30 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  9.10 7 -

  8.20 7 -

  7.45 2 -

  9.75 - -

  8.40 6 -

  8.85 2 -

  -

  8.70 2 -

  7.50 2 -

  9.00 2

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 182 LOCUSTEANU ALINA-GEORGIANA C. 8.48 8.48 9.05 9.80 1 - - - - - 2 - 4 - - - - - - - - - -

  11 143 NEICUŞI CRISTIAN-GABRIEL G.-G. 8.48 8.48 7.40 8.05 1 - - - 6 12 3 - 9 - 4 10 - 5 - 11 2 - 8

  12 136 BULIGA RAMONA-ADRIANA O. 8.36 8.36 8.20 7.50 1 - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 4 - -

  13 63 CANAVEA MARIA-MĂDĂLINA C. 8.21 8.21 8.20 10.00 1 - - - 2 8 4 - 10 - 3 9 - 6 - 12 5 - 11

  14 107 TATOMIR RALUCA-MĂDĂLINA G. 8.01 8.01 6.30 9.40 1 - - - - - 2 - 5 - 3 6 - - - - - - -

  15 96 CRÂNGUŞ MARIA - ANGELA N. 7.98 7.98 7.30 9.30 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - -

  16 59 CÎRŢÎNĂ ADELINA-VALENTINA V. 7.96 7.96 7.00 8.90 1 - - - 3 4 5 - 6 - 9 10 - 11 - 12 7 - 8

  17 30 BADEA CONSTANTIN-CĂTĂLIN C. 7.93 7.93 7.60 8.50 1 - - - 2 - 3 - - - 4 - - 5 - - 6 - -

  18 44 CIOCIOI VIORICA-ELIZA D. 7.86 7.86 9.60 9.00 1 - - - - - 3 - 6 - 4 7 - - - - 5 - 8

  19 45 CALOTĂ DENISA-GEORGIANA GH. 7.85 7.85 8.00 9.80 1 - - - 4 10 2 - 8 - 3 9 - 6 - 12 5 - 11

  20 98 MARGHITU BOGDAN -ADRIAN G. 7.83 7.83 7.00 9.10 1 - - - 5 - 3 - - - 4 - - 2 - - 6 - -

  21 112 POPESCU IACOB-MARIAN C. 7.81 7.81 7.65 8.10 1 - - - - - 2 - 6 - 3 7 - - - - 4 - 8

  22 93 BONCU EMIL E. 7.78 7.78 7.60 8.30 1 - - - 3 9 4 - 10 - 6 12 - 5 - 11 2 - 8

  23 48 STOENOIU ANDREEA-CERASELA N. 7.73 7.73 6.70 8.30 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  6.60 3 -

  10.00 7 -

  9.40 - -

  6.45 7 -

  8.35 4 -

  7.35 2 -

  8.00 2 -

  7.70 7 -

  5.00 2 -

  5.75 7 -

  7.40 - -

  7.70 5 -

  7.45 7 -

  8.20 2 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  24 84 LUNGU ANCUŢA-LARISA R. 7.66 7.66 7.90 7.90 1 - - - 5 - 2 - 7 - 3 - - 4 - - - - -

  25 115 OLARU IOLANDA-FLORENTINA P. 7.66 7.66 6.00 10.00 1 - - - 4 10 3 - 9 - 5 11 - 6 - 12 2 - 8

  26 206 ŞAPTELEI ELENA-MĂDĂLINA M. 7.43 7.43 6.00 7.00 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - 2 - -

  27 138 SCRIECIU SIMONA-ANDREEA N.-G. 6.83 6.83 8.50 6.70 3 - - - - - - - - - 1 2 - - - - - - -

  28 214 CIOCIU BOGDAN-CĂTĂLIN L. 6.16 6.16 6.30 5.60 2 - - - 8 11 4 - 9 - 3 10 - 1 - 6 5 - 12

  29 81 RĂDOI IULIANA-NICOLETA V. 6.13 6.13 8.40 5.00 1 - - - 6 12 3 - 9 - 4 10 - 5 - 11 2 - 8

  30 41 COBZARU CORNELIUS - MĂDĂLIN C. 6.03 6.03 7.40 5.00 2 - - - 3 9 5 - 7 - 1 6 - 4 - - - - -

  31 15 BIRIŞ ILIE-CODRUŢ D.-D. 6.0 6.00 6.50 5.00 2 - - - 4 10 3 - 8 - 1 7 - 5 - 11 6 - 9

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  C2

  RT

  RP

  B

  7.20 6 -

  7.00 7 -

  9.30 4 -

  5.30 4 -

  -

  6.50 12 -

  6.60 7 -

  5.00 7 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  5.70 8

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 68 HORTOPAN GEORGE-ALEXANDRU GH. 7.55 7.55 6.00 9.20 1 - - - - - - - - - 4 - - 3 - - - - -

  2 56 CÎRSTOS GEORGIANA I. 7.51 7.51 6.00 8.70 1 - - - 3 4 9 - 10 - 11 12 - 7 - 8 5 - 6

  3 154 UDRESCU GHEORGHE D. 7.03 7.03 6.00 8.80 1 - - - 5 9 3 - 4 - 8 12 - 6 - 10 7 - 11

  4 55 MERFU IONICA-LOREDANA I. 6.96 6.96 7.10 8.80 1 - - - - 6 - - 3 - - 4 - - - 7 - - 5

  5 204 AMZA PETRUŢA-MĂDĂLINA D. 6.93 6.93 7.10 7.10 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  6 91 ILEAN AURELIA-ALEXANDRA I. 6.75 6.75 7.45 7.50 1 - - - 9 10 3 - 4 - 5 6 - 11 - 12 7 - 8

  7 82 CHERCIU MĂDĂLINA-LOREDANA GH. 6.33 6.33 7.50 5.00 1 - - - - - 3 - - - 4 - - 5 - - - - 6

  8 64 NIŞCOV DAN T. 6.25 6.25 5.80 7.80 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  9 139 DAVID ROBERT - GRIGORE N. 6.1 6.10 6.80 5.70 2 - - - 11 12 9 - 10 - 7 8 - 5 - 6 3 - 4

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Tip loc: Roman cu taxa

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  7.45 2 -

  7.85 2 -

  6.30 2 -

  5.00 2 -

  5.20 2 -

  6.60 2 -

  5.30 2 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  5.80 1 -

  6.50 2 -

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 162 ENOIU FLORIAN-LEONARD F. 7.54 7.54 8.25 5.30 - - 1 - - - - - - 3 - - 2 - - - - - -

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Ingineria mediului/IF / Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  Tip loc: Rrom

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  7.70 - -

  C2

  RT

  RP

  B

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 212 MOSOR DANIEL M.-S. 9.55 9.55 9.05 9.60 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

  2 18 POPESCU ALIN-VASILE V. 9.0 9.00 7.50 9.50 3 - - - 4 - 2 - - - 1 - - 5 - - 6 - -

  3 152 MIHU EDUARD-MANUEL T. 8.87 8.87 5.45 9.80 - - - - 4 - 3 - - - 2 - - 5 - - 1 - -

  4 116 RAICU VALENTIN V. 8.62 8.62 7.05 9.00 - - - - - - 1 - 3 - 2 4 - - - - - - -

  5 166 PECINGINĂ SILVIU - MARIAN AL. 8.15 8.15 6.00 9.60 - - - - - - 1 - 3 - 2 4 - - - - - - -

  6 69 BURLAN RAFAEL R. 8.1 8.10 6.30 8.00 - - - - - - 2 - 4 - 1 3 - - - - - - -

  7 32 RĂSCOL VIOREL D. 8.0 8.00 7.00 8.60 3 - - - 6 7 1 - 8 - 2 9 - 4 - 12 5 - 11

  8 1 GANEA DORINEL I. 7.83 7.83 7.80 7.90 5 - - - 6 12 2 - 8 - 3 9 - 4 - 10 1 - 7

  9 200 TRĂISTARU PANTELIMON P. 7.62 7.62 8.00 8.50 3 - - - - - 2 - 5 - 1 4 - 7 - - - - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  10.00 - -

  10.00 - -

  8.50 - -

  8.00 - -

  5.35 - -

  6.50 - -

  -

  8.40 10 -

  7.80 11 -

  6.00 6

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 101 GRIVEI MARIA-ROXANA I. 7.6 7.60 6.90 8.70 6 - - - 3 9 2 - 8 - 1 7 - 5 - - 4 - 10

  11 132 BANCULEA ALEXANDRU - IONUŢ E. 7.35 7.35 6.40 8.50 1 - - - 4 8 2 - 6 - 3 7 - - - - - - -

  12 39 FUIOREA BIANCA-MARIA I. 7.33 7.33 7.00 5.70 2 - - - 1 - 3 - - - 4 - - - - - - - -

  13 197 STOICONIU VALERIU - DANIEL N. 7.28 7.28 5.85 8.00 - - - - 1 - 2 - - - 3 - - 4 - - - - -

  14 36 DIMA OCTAVIAN A.-V. 7.21 7.21 7.80 6.90 7 - - - 1 3 2 - 8 - 6 12 - 5 - 11 4 - 10

  15 73 VIŞAN FLORIN-MĂDĂLIN S. 7.2 7.20 6.00 7.80 3 - - - - - 2 - 6 - 1 5 - 4 - 8 - - -

  16 4 NIŢULESCU IOAN I. 7.2 7.20 5.50 6.50 4 - - - - - 1 - - - 2 - - 3 - - - - -

  17 102PREDUŢĂ ALEXANDRU-DUMITRU-MARIAN

  I.7.11 7.11 8.05 6.80 3 - - - 9 - 2 - 6 - 1 5 - 8 - - 4 - -

  18 173 BOBAN CONSTANTIN-DORINEL D. 7.1 7.10 7.60 8.10 5 - - - 4 - 1 - - - 2 - - 6 - - 3 - -

  19 179 SCORŢARU CONSTANTIN-ROBERT C. 7.0 7.00 6.10 8.20 1 - - - 3 6 2 - 8 - 4 7 - - - - - - -

  20 170 IONESCU ALEXANDRA-IONELA I. 6.96 6.96 7.10 7.30 2 - - - 6 9 1 - 7 - 5 8 - 3 - 11 4 - 12

  21 99 SABO DUMITRU - AURELIAN O. 6.93 6.93 7.70 5.10 2 - - - - - 1 - 5 - 3 - - 4 - - - - -

  22 181 MIŢARU ELENA-CORNELIA C. 6.93 6.93 6.70 9.10 1 - - - - - 2 - 4 - - - - - - - - - -

  23 52 LAZĂR ION - OVIDIU I. 6.91 6.91 6.50 8.80 11 - - - 1 6 2 - 7 - 3 8 - 4 - 9 5 - 10

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  7.20 - -

  7.15 5 -

  9.30 - -

  8.00 - -

  6.95 9 -

  7.80 7 -

  6.50 - -

  6.50 7 -

  5.60 - -

  6.70 5 -

  6.50 10 -

  8.00 6 -

  5.00 3 -

  5.45 12 -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  24 192 PRIESCU ANDREEA-MĂDĂLINA I.-D. 6.75 6.75 8.25 6.50 1 - - - 6 12 2 - 8 - 4 10 - 5 - 11 3 - 9

  25 130 ANGHEL ADELINA D. 6.66 6.66 6.10 7.00 1 - - - 4 8 2 - 6 - 3 7 - - - - - - -

  26 65 NĂSTASE NICOLAE-ALEXANDRU N. 6.61 6.61 6.20 6.40 5 - - - 6 12 2 - 8 - 1 7 - 3 - 9 4 - 10

  27 198 BĂLUŢOIU MARIUS-DUMITRU P.-D. 6.56 6.56 6.95 7.50 4 - - - 3 8 1 - 11 - 2 7 - 5 - 10 6 - 12

  28 142 STURZU MĂDĂLIN-FLORIN I. 6.55 6.55 5.75 5.40 - - - - 7 9 1 - 4 - 2 5 - 8 - 10 3 - 6

  29 79 JUMOLEA MARIAN S. 6.4 6.40 7.90 6.30 4 - - - 5 11 1 - 7 - 3 9 - 2 - 8 6 - 12

  30 122 HOGEA MARIAN-FLORIN N. 6.3 6.30 5.00 6.90 1 - - - - - 2 - 6 - 3 7 - 4 - 8 - - -

  31 10 VĂDUVA VASILE-MARIAN V. 6.28 6.28 6.15 7.70 - - - - - - 1 - 4 - 2 5 - 3 - 6 - - -

  32 175 DURLĂ ION C. 6.28 6.28 5.00 7.00 - - - - 7 8 2 - 4 - 1 3 - 6 - 5 - - -

  33 160 STRICESCU ILIE- IULIAN T. 6.23 6.23 6.15 6.40 5 - - - 6 12 2 - 8 - 1 7 - 4 - 10 3 - 9

  34 165 POPESCU MIHAI-GABRIEL V. 6.05 6.05 5.05 6.00 - - - - - - 2 - 5 - 1 4 - 7 - 8 3 - 6

  35 42 GRIDAN GHEORGHE -CĂTĂLIN V. 6.03 6.03 6.00 5.40 4 - - - 3 9 2 - 8 - 1 7 - 5 - 11 6 - 12

  36 201 ANDRIŢOIU MARIAN M. 6.0 6.00 7.00 5.10 - - - - 3 4 1 - 2 - - - - 5 - 6 - - -

  37 169 BĂDOIU ALEXANDRU-MĂDĂLIN E. 6.0 6.00 6.00 7.00 9 - - - 11 12 1 - 3 - 2 4 - 7 - 8 5 - 6

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  C2

  RT

  RP

  B

  5.50 7 -

  6.90 5 -

  7.25 11 -

  5.25 9 -

  8.50 - -

  5.00 10 -

  7.00 5 -

  5.00 - -

  6.85 - -

  6.15 11 -

  -

  5.00 10 -

  7.10 - -

  6.70 10 -

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  5.90 -

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 180 MANGHERA CONSTANTIN C. 6.17 6.17 5.00 5.66 - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - -

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie energetică/IF / Managementul energiei

  Tip loc: Rrom

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  5.00 - -

  C2

  RT

  RP

  B

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 202 VILAIA SILVIU C. T. 9.84 9.84 9.55 10.00 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - -

  2 167 MARINESCU ANDREI-MARIAN V.-V. 9.05 9.05 7.80 9.35 - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - -

  3 158 DEACONESCU BOGDAN-NICUŞOR N. 8.91 8.91 8.25 9.30 - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 - 4

  4 111 NIŢĂ COSMIN-DANIEL I. 8.88 8.88 9.50 8.80 6 - - - 3 - 5 - - - 4 - - 1 - - 2 - -

  5 203 ANDREI MARIUS-ROBERT M. 8.62 8.62 6.60 8.40 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - -

  6 5 OARFĂ ADRIAN-ALEXANDRU A. 8.58 8.58 7.00 8.70 3 - - - 4 9 6 - 7 - 5 8 - 1 - 11 2 - 12

  7 156 CRUCERU VASILE-RAFAEL V. 8.4 8.40 8.50 8.00 3 - - - 6 12 5 - 11 - 4 10 - 1 - 7 2 - 8

  8 205 CRĂŢAN MĂDĂLIN-ILIE I. 8.3 8.30 6.25 6.80 6 - - - 5 - 3 - - - 4 - - 1 - - 2 - -

  9 76 GĂMAN GEORGE-MĂDĂLIN T. 8.28 8.28 8.15 10.00 4 - - - 2 7 3 - 12 - 5 11 - 1 - 8 6 - 9

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

  Tip loc: Roman bugetat

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  9.50 - -

  10.00 - -

  9.20 - -

  8.35 - -

  8.75 - -

  8.45 10 -

  -

  8.70 9 -

  7.85 - -

  6.70 10

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  10 193 GĂVAN DRAGOŞ AURELIAN GH. A. 8.25 8.25 8.55 9.50 - - - - - - - - - - - - - 2 - 4 1 - 3

  11 89 RĂDUŢ DUMITRU V. 8.12 8.12 7.50 8.30 - - - - - - - - - - - - - 2 - 4 1 - 3

  12 196 MILITARU EUGEN-MARIAN I. 8.1 8.10 8.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -

  13 146 NEGREA IONUŢ-DUMITRU I. 8.0 8.00 8.00 8.50 4 - - - 3 8 5 - 10 - 2 11 - 1 - 7 6 - 12

  14 109 PLOSCARU CĂTĂLIN-GABRIEL V. 7.91 7.91 8.80 9.10 - - - - 3 6 2 - 5 - - - - 1 - 4 7 - 8

  15 29 VASIA PETRE I. 7.9 7.90 7.25 5.00 - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - 3 - -

  16 17 SĂNDULESCU CLAUDIU-CONSTANTIN ŞT. 7.83 7.83 8.40 7.50 - - - - 3 - - - - - 1 - - 2 - - 4 - -

  17 140 STIHI-STĂNESCU DRAGOŞ-CĂTĂLIN C.-C. 7.7 7.70 7.00 7.60 7 - - - 5 6 9 - 11 - 10 12 - 1 - 2 3 - 4

  18 87 BOBEANU DANIEL C. 7.68 7.68 7.65 7.00 2 - - - 6 12 4 - 9 - 5 11 - 1 - 7 3 - 10

  19 168 DABELEA CONSTANTIN-CRISTI C. 7.56 7.56 6.00 8.80 11 - - - 3 6 7 - 9 - 8 10 - 2 - 5 1 - 4

  20 126 COCHINĂ CONSTANTIN-ALEXANDRU A. 7.33 7.33 6.50 8.50 7 - - - 3 10 6 - 12 - 5 11 - 1 - 2 4 - 8

  21 188 PĂDUCEL ION-CĂTĂLIN I. 7.25 7.25 7.00 7.70 3 - - - 5 - 4 - - - 6 - - 2 - - 1 - -

  22 147 IANCU NICOLAE-ALEXANDRU V. 7.2 7.20 5.90 10.00 6 - - - 3 9 5 - 11 - 2 8 - 1 - 7 4 - 10

  23 187 MĂGDOIU ROBERT N. 7.16 7.16 7.30 8.20 - - - - 1 6 5 - - - 4 8 - 2 - 7 3 - -

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  C2

  RT

  RP

  B

  6.70 - -

  5.45 - -

  7.50 - -

  7.50 9 -

  5.85 - -

  5.70 - -

  7.60 - -

  8.50 8 -

  8.40 8 -

  7.90 12 -

  7.00 9 -

  7.05 - -

  5.70 12 -

  6.00 - -

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  24 144 CIOCIOI IONUŢ-CORNEL C. 7.06 7.06 8.30 7.40 5 - - - 6 10 4 - 12 - 3 9 - 1 - 7 2 - 8

  25 50 PUZDREA IONUŢ-VALENTIN V. 7.0 7.00 6.20 6.80 4 - - - 3 9 5 - 11 - 6 12 - 1 - 7 2 - 8

  26 105 TALIANU LEONARDO - CRISTIAN D. 6.83 6.83 8.10 6.80 5 - - - - - 3 - 8 - 4 9 - 1 - 6 2 - 7

  27 3 PRICORICIU TIBERIU-SORIN AL. 6.8 6.80 6.60 8.80 - - - - 3 - - - - - 1 - - 2 - - - - -

  28 163 ŢOLEA-MITRICHIOIU ALIN V. 6.68 6.68 8.95 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - -

  29 33 ZGONDEA RAUL-CONSTANTIN C. 6.66 6.66 7.70 5.80 8 - - - 10 11 5 - 6 - 2 7 - 1 - 3 4 - 12

  30 121 GURAN DRAGOŞ-CIPRIAN C. 6.66 6.66 5.00 8.00 6 - - - 4 10 5 - - - 3 9 - 2 - 8 1 - 7

  31 26 IORDĂNESCU DENIS-DANIEL D. 6.63 6.63 6.00 7.90 - - - - - - 5 - 6 - 3 4 - 1 - 2 - - -

  32 135 POENARU GEORGE-NICOLAE N. 6.21 6.21 5.10 8.30 - - - - - - 5 - 6 - 7 8 - 1 - 3 2 - 4

  33 145 VULPE CONSTANTIN-CLAUDIU C. 6.13 6.13 5.60 6.00 3 - - - 5 - 4 - - - 6 - - 1 - - 2 - -

  34 106 ISPAS IONUŢ-SĂNDEL I. 6.03 6.03 7.50 5.60 5 - - - - - 3 - 8 - 4 9 - 1 - 6 2 - 7

  35 128 HOHOI MARIUS - IONUŢ P. 6.01 6.01 5.45 6.10 6 - - - 5 11 4 - 10 - 3 9 - 2 - 8 1 - 7

  36 113 HOLDUNU EUGEN-LUCIAN I. 6.0 6.00 5.20 7.80 - - - - 1 4 - - - - - - - 2 - 5 3 - 6

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

  C2

  RT

  RP

  B

  5.50 11 -

  8.00 10 -

  5.60 10 -

  5.00 - -

  6.10 - -

  6.50 9 -

  6.80 7 -

  7.00 - -

  6.00 - -

  5.00 - -

  5.00 10 -

  6.50 12

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  -

  5.25 - -

 • Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  A1

  C1

  C3

  RB

  RP

  B

  Rro

  m

  Mold

  B

  RB

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  Rro

  m

  RB

  RT

  Rro

  m

  RB

  RP

  B

  RT

  RB

  RP

  B

  RT

  1 150 NICULESCU ROBERT-VIOREL-ANDREI D. 6.3 6.30 6.20 7.60 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - -

  2 23 BADEA VASILE-ALEXANDRU E. 6.11 6.11 5.00 6.20 5 - - - - - 7 - 8 - 9 10 - 1 - 2 3 - 4

  Optiuni

  Ingin

  erie

  şi

  man

  agem

  entI

  F /

  Ingin

  erie

  eco

  nom

  ică

  în

  dom

  eniu

  l m

  ecan

  ic/I

  F /

  Presedinte comisie admitere facultate Secretar comisie admitere facultate

  7.15 6 -

  5.10 - -

  C2

  RT

  RP

  B

  Ingin

  eria

  med

  iulu

  iIF

  /

  Ingin

  eria

  şi

  pro

  tecţ

  ia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie/

  IF /

  Ingin

  eria

  şi p

  rote

  cţia

  med

  iulu

  i în

  indust

  rie

  Ingin

  eria

  sis

  tem

  elorI

  F /

  Auto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  /IF

  / A

  uto

  mat

  ică

  şi

  info

  rmat

  ică

  apli

  cată

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i/IF

  /

  Man

  agem

  entu

  l

  ener

  gie

  i

  Ingin

  erie

  ener

  get

  icăI

  F /

  Ter

  moen

  erget

  ică/

  IF /

  Ter

  moen

  erget

  ică

  Ingin

  erie

  indust

  rial

  ăIF

  / T

  ehnolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  maş

  ini/

  IF /

  Teh

  nolo

  gia

  const

  rucţ

  iilo

  r de

  Facultatea de Inginerie

  Domeniul/Specializarea: Inginerie industrială/IF / Tehnologia construcţiilor de maşini

  Tip loc: Roman cu taxa

  LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN SESIUNEA Iulie 2013 -IF

  Nr.

  Crt.

  Nr.

  leg.Nume prenume (initiala)

  Med

  Adm

  Medii Optiuni

 • Facultatea de Inginerie

  Lista nominală a candidaţilor care au dosarele retrase / respinse

  în sesiunea Iulie 2013, programele de studiu de Masterat

  Preşedinte Comisie de Admitere Facultate Secretar Comisie de Admitere Facultate

  AIA Buget Iulie 2013 reconfigurat-formatatAIA Iulie 2013 Taxa A doua redistribuire - formatatIM Buget Iulie 2013 reconfigurat-formatatIM Iulie 2013 Taxa A doua redistribuire - formatatIM Iulie 2013 Buget RRom A doua redistribuireMEn Buget Iulie 2013 reconfigurat-formatatMEn Rrom Buget Iulie 2013 reconfigurat-formatatTCM Buget Iulie 2013 reconfigurat-formatatTCM Iulie 2013 Taxa A doua redistribuire - formatat_RE2Dosare retrase si respinse Licenta Iulie 2013