Limbaj de programare C8

download Limbaj de programare C8

of 20

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Limbaj de programare C8

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  1/20

  Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO1

  Cursul VIII

  Limbaje deprogramare

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  2/20

  Funcii,pointeri,clasedememorie

  Dac oexpresie este transmis caargumentpentru ofuncie,atunci secreeaz ocopie avalorii expresiei caresetransmite.

  nlimbajul C sefolosete apel prinvaloare ("callbyvalue").

  nalte limbaje o funcie poate schimba valoarea lui v(apel

  prinreferin "callbyreference").

  Vom simula apelul prinreferin transmind adreselevariabilelor caargumente napelul funciei.

  2 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  3/20

  Pointeri

  Dac v este ovariabil,atunci &v este adresa (sau locaia)

  ei nmemorie.Operatorul deadres & este unar i are

  aceeai preceden i asociativitate caceilali operatoriunari.

  Operatorul deindirectare (sau dederefereniere)*seaplic unui pointer i returneaz valoarea scris nmemorie laadresa dat depointer.

  3 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  4/20

  Apelprinreferin#include

  void interschimba(int *, int *);

  void main()

  {

  int a = 3, b = 7;

  printf("%d %d\n", a, b);

  interschimba(&a, &b);

  printf("%d %d\n", a, b);

  }

  4

  void interschimba(int *p, int *q)

  {

  int tmp;tmp = *p;

  *p = *q;

  *q = tmp;

  }

  Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  5/20

  Regulipentrustabilireadomeniului

  Domeniulunuiidentificatoresteparteadintextulunuiprogramundeidentificatorulestecunoscut (sauaccesibil).

  Aceastaideedepindedenotiuneade"bloc",careesteoinstructiunecompusacudeclaratii (nCunastfeldeblocesteinclusntre{}).

  Reguladebazainstabilireadomeniuluiesteaceeacidentificatoriisuntaccesibilinumainbloculundesunt

  declaratisinecunoscutiinafaragranitelorblocului.

  5 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  6/20

  Regulipentrustabilireadomeniului{

  int a = 2;

  printf("%d\n", a);

  {

  int a = 7;

  printf("%d\n", a);

  }

  printf("%d\n", ++a);

  }

  6

  {

  int a_afara = 2;

  printf("%d\n", a_afara);

  {

  int a_inauntru = 7;printf("%d\n", a_inauntru);

  }

  printf("%d\n", ++a_afara);

  }

  Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  7/20

  Clasedememorare

  Orice variabila sau functie aredoua atribute:

  tipul si clasa dememorare

  Exista patru clase dememorare inC,

  automata,externa,registru si statica

  si sunt datedeurmatoarele cuvinte rezervate:

  auto extern register static

  Cea mai cunoscuta clasa dememorare este "auto".

  7 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  8/20

  Clasadememorareauto

  Variabilele declarate ninteriorul funciilor sunt implicitautomate.Deaceea,clasa autoeste cea mai cunoscut

  dintre toate.Dac oinstruciune compus (bloc)ncepe cudeclararea unor variabile,atunci aceste variabile sunt ndomeniu ntimpul execuieiacestei instruciuni compuse.

  Variabilele sunt implicitautomate. Laexecuie,cnd seintr ntrunastfeldebloc,sealoc

  memorie pentru variabilele automate.Variabilele sunt

  consideratelocaleacestui bloc.Cnd seiese dinacel bloc,sistemul elibereaz zona dememorie ocupat deacestea ideci valorile acestor variabile sepierd.

  8 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  9/20

  Clasadememorareextern

  O metoda de transmitere a informaiei n blocuri i funcii estefolosirea variabilelor externe. Dac o variabil este declarat

  n afara funciei, atunci acesteia i se aloca permanentmemorie i spunem c ea aparine clasei de memorare"extern".

  O variabil extern este considerat global tuturor

  funciilor declarate dup ea, si chiar dupa ieirea din blocuri

  sau funcii, ea rmne permanent n memorie.

  9 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  10/20

  Clasadememorareextern

  #include

  int a = 1, b = 2, c = 3;

  int f(void);

  void main()

  {

  printf("%d%d%d\n", a, b, c);

  printf("%d\n", f());printf("%d%d%d\n", a, b, c);

  }

  10

  int f(void)

  {

  int b, c; /* b si c sunt

  locale, deci b, c globale

  sunt mascate */

  a = b = c = 4; /*valoarea lui a se modifica

  */

  return(a + b +c);

  }

  Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  11/20

  Clasadememorareextern

  #include

  int a = 1, b = 2, c = 3;

  int f(void);

  void main()

  {

  printf("%d%d%d\n", a, b, c);

  printf("%d\n", f());printf("%d%d%d\n", a, b, c);

  }

  11

  int f(void)

  {

  int b, c; /* b si c sunt

  locale, deci b, c globale

  sunt mascate */

  a = b = c = 4; /*valoarea lui a se modifica

  */

  return(a + b +c);

  }

  Cuvntul rezervat "extern" spunecompilatorului "caut peste tot,chiar i n alte fiiere!".

  f i s ie r1 .c

  f i s ie r2 .c extern int a;

  Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  12/20

  Clasadememorareextern

  Putem conchide c informaiile sepottransmite prinvariabileglobale (declarate cuextern)sau folosind transmiterea

  parametrilor.Deobicei seprefer aldoilea procedeu. Toate funciile auclasa dememorare extern.Deexemplu,

  pentru definiiafunciei sin(),putem scrie:

  extern double sin(double x)

  {

  ...

  }

  12 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  13/20

  Clasadememorareregister

  Clasa dememorare "register"spune compilatorului cvariabilele asociate trebuie s fiememorate nregitridememorie devitez mare,dac aceasta este fizic i semanticposibil.Dac memorareanregistri este imposibil,clasa dememorare registerva fi nlocuit cuceaimplicit, "auto".Deobicei compilatorul aredoar civa astfel deregitri

  disponibili.Multisunt folositi desistem i deci nupotfialocati.

  Folosirea clasei dememorare "register"este oncercare dea

  mri viteza deexecuie aprogramelor.Deregul,variabileledintro bucl sau parametrii funciilor sedeclar detip"register".

  13 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  14/20

  Clasadememorarestatic

  Declaratiile "static"audou utilizri distincte i importante:

  Permit unei variabile locales rein vechea valoare cnd sereintr nbloc(sau funcie)(caracteristic ce este ncontrastcuvariabilele "auto"obinuite).

  Folosit ndeclaraiiexterne arealta comportare (vom discutanseciuneaurmatoare).

  14 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  15/20

  Clasadememorarestatic

  void f(void)

  {

  static int contor = 0;

  ++contor;

  }

  Primadat cnd funcia este apelat,contor seiniializeaz

  cu0.Cnd seprsete funcia,valoarea lui contor sepstreaz nmemorie.Laurmatorul apel f(), contor nuseva mai iniializa,ba mai mult,va avea valoarea caresa

  pastrat nmemorie laprecedentul apel.Declararea luicontor castatic nfunciaf()lpstreaz privat nf() (adic numai aici i sepoate modifica valoarea).

  15 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  16/20

  Variabileexternestatice

  Folosirealui"static"cadeclaraieextern puneladispoziieunmecanismde"izolare"foarteimportantpentrumodularitatea

  programelor.Prin"izolare"nelegemvizibilitateasaurestriciilededomeniu.

  Deosebireadintrevariabileexterniceleexternstatic estecacesteadinurm suntvariabileexternecurestriciidedomeniu.Domeniulestefiierulsurs ncareelesunt

  declarate.Astfel,acesteasuntinaccesibilepentrufunciiledefiniteanteriornfiiersaudefinitenaltefiiere,chiardacfunciilefolosescclasadememorare"extern".

  16 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  17/20

  Variabileexternestatice

  void f(void)

  {

  . . . . . /* v nu este accesibil aici */

  }

  static int v; /* variabila externa statica */

  void g(void)

  {. . . . . /* v poate fi folosit aici */

  }

  17 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  18/20

  Funciistatice

  Functiiledeclarate"static"suntvizibiledoarinfisierulundeaufostdeclarate.

  void f(int a)

  {

  . . . . . /* g() este disponibil aici, dar nu

  si in alte fisiere */}

  static int g(void)

  {

  . . . . .

  }

  18 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  19/20

  iruri ipoineri

  Un ir(semaispune ivector)esteosecven dedatececoninearticoledeacelaitip,indexate imemoratecontinuu.Deobicei, irurilesefolosescpentrureprezentareaunuinumarmaredevaloriomogene.

  Odeclaraieobinuit de iraloc memoriencepnddelaoadres debaz.

  Numele iruluiesteunpointerconstantlaaceast

  adres debaz.

  19 Limbaje deprogramare Conf.dr.L. STOLERIU LSTOLER@UAIC.RO

 • 7/31/2019 Limbaj de programare C8

  20/20

  Iniializriimplicite

  InC,variabileleexterne ist