Lectii Solid Works

124
Lectia 1 Functionalitatea de baza Aceasta lectie este cu desavarsire un succes,studentii vor intelege functionalitatea de baza a softului de SOLIDWORKS si pot sa creeze partea urmatoare: Lectia planului include: -schita de lectie 1 -exercitii active de invatare -5 minute pentru apreciere -exercitii si proiecte -intrebari din lectie Schita de lectie 1 CE este SolidWorks? Modelul Solidworks cuprinde: -partile -asamblarile -desenele Forma prezinta urmatoarele caracteristici: - caracteristica BASE - caracteristica BOSS - caracteristica CUT - caracteristica HOLE Functionarea prezinta: -posibilitatea de a rotunji -posibilitatea de a tesi

Transcript of Lectii Solid Works

Page 1: Lectii Solid Works

Lectia 1

Functionalitatea de baza

Aceasta lectie este cu desavarsire un succes,studentii vor intelege functionalitatea de bazaa softului de SOLIDWORKS si pot sa creeze partea urmatoare:Lectia planului include: -schita de lectie 1 -exercitii active de invatare -5 minute pentru apreciere -exercitii si proiecte -intrebari din lectie

Schita de lectie 1CE este SolidWorks?Modelul Solidworks cuprinde: -partile -asamblarile -deseneleForma prezinta urmatoarele caracteristici: -caracteristica BASE -caracteristica BOSS -caracteristica CUT -caracteristica HOLEFunctionarea prezinta: -posibilitatea de a rotunji -posibilitatea de a tesiPosibilitati de schitare si caracteristici de functionarePosibilitati de extrudare a bazeiPosibilitati de rotire a bazeiUtilizarea interfetei Geometria de baza: origine,fata,varf,muchie,axa,planCaracteristici si comenzi: caracteristica de extrudare abazei caracteristica de filetare caracteristica de a face carcase posibilitatea de taiere din extrudareDimensiuni si relatii geometriceLansare SolidWorksFofma de documentFereastra de documentrProprietati ale documentelorSistemul de optiuniVederi multipleCreare schita 2D

Page 2: Lectii Solid Works

Adaugare de dimensiuni

Exercitii active de invatareUtilizati SolidWorks pentru a avea caseta aratata in dreaptaMai jos sunt date instructiunile pa cu pas. Creati o noua parte a documentului 1.creati onoua parte.faceti clic pe NEW din bara cu butoanestandard. Apare cutia de dialog NEW solidWorks 2Apasati pe GETTING pentru incepere 3Selectati icoana PART 4Apasati OK Apare o noua fereastra a documentului

Fixati un sistem de optiuniSistemul de optiuni este setat in software pentru a va permite sa va obisnuiti cu munca in acest mediu.Ssistemulde optiuni INPUT DIMENSION VALUE(valoare dimensiuni intrate)va permite sa introduceti o noua valoare adimensiuni in timp ce creati o schita. 5Apasati TOOLS de la meniul principal 6Apasati optiuniApare cuti de dialog Sistemul deoptiuni general 7Verificati valoarea dimensiunii intrate introduse in cutia de dialog din SYSTEM OPTIONS-GENERAL. 8Apasati OK

Caracteristica de bazaCaracteristica de baza cere: Schita planului—Planul 1 Schita profilului 2D rectangular Tipul caracteristicii baza caracteristica a exrtudarii

DESCHIDETI O SCHITA 9Deschide oschita 2D. Apasati SCHITA de pe baza principala aschitei.Schita se deschide pe planul 1. PLANUL 1 este lipsa declararii vreunui planlistat sau predefinit , se selecteaza implicit la efectuarea unei schite

REVEDETI FEREASTRA SOLIDWORKS-originea scitei apare in cntrul suprafetei graficului-apare shita TOOLS si schita relatii-schita de editare apare in partea de juosa ecranului STATUS BAR-schita 1 apare in caracteristicaMANAGER a arborelui creat. Bara de jos arat pozitia punctului sau ashitei in relatie cu origine schitei.

SCHITA RECTANGULARA

Page 3: Lectii Solid Works

10 Apasati RECTANGLE din schita TOOLS din fereastra 11.Apasati pe originea schitei is tineti apasat butonul din stanga maous 12Trageti punctul pentru a crea rectangulul 13 Eliberati butonul mouse pentru a complecta dreptunghiul

ADAUGATI DIMENSIUNI(COTAREA)

14Apasati DIMENSION din cutia TOOLS. Se schimba forma punctului 15 Apasati pe linia de sus a rectangulului 16 Deasupra liniei selectate apasati un clic pentru dimensiunea textului selectat.Este activata cutia de dialog MODIFY. 17 Introduceti 100. Apasati ENTER 18Apasati unghiul drept al dreptughiului 19Apasati dimensiunea textului selectat introduceti 35. Apasati ENTERSegmentul de sus ,convertirea ramasa apare colorata in negru. Bara de jos din partea dreapta a coltului ferestrei indica ,ca shita este complet definita

SCHIMBAREA VALORII DIMENSIUNII

Noile dimensiuni ale cutiei sunt 100x60 mm. Schimbati dimensiunile folosind bara select. 20 Apasati SELECTdin cutia schite 21Dublu clic pe 65. Apare cutia de dialog MODIFY 22 Inroduceti 60 in ctia de dialog MODIFY 23ENTER

EXTRUDAREA CARACTERISTICII DE BAZA

Prima cvaracteristic in orice parte este numita caracteristica de baza.In acest exercitiu caracteristica de baza este creata prin extrudarea schitei rectangulului 2ApasatiEXTRDED BOSS/BASE din cutia caracteristici.Apare cutia de dialog EXTRUDE FEATURE .Vederea shitei se schimba izometric. 25Specificati tipul si adincimea extrudarii -selectati BLIND din TYPE -introduceti 50 pentru DEPTHcand apasati adincimea sagetii apare un schelet al caracteristcii in suprafata graficului 26Creati extrudarea.Apasati OK.Noua caracteriatica ,BASE EXTRUDE este amplasata in caracteristica director a arborelui 27Apasati semnul + pe langa BASE EXTRUDE in caracteristica director a arborelui.Observati ca shita 1 care ati folosito pentru extrudarea caracteristicii este acum listata

VEDERA ETALARII

Page 4: Lectii Solid Works

28Schimbati modul de etalare.Apasatti HIDDEN IN GRAY din cutia VIEW.HIDDEN IN GRAY va permite sa selectati planul din spate al cutiei

SALVAREA PARTII

29Apasati SAVE din cutia STANDARD sau FILE , save.Apare cutia de dialog SAVE AS 30Tipul cutiei pentru denumirea documentului.Apasati SAVE,extensia sldprt se va adauga numelui documentului.Documentul este salvat in directorul curent.Putei folosi butonul BROWSE pentru a shimba amplasarea in alt director

IN JURUL COLTURILOR PARTII

In jurul celor 4colturi din spatele cutiei toate rotunjirile au aceiais raza 10 mm.Craatile ca o singura caracteristica 31Apasati FILET din cutia FEATURES 32Apasati pe primul colt din spate.Fetele ,spatele sunt puse in evidenta in timp ce miscati punctul peste ele 33Identificati obiectele selctabile.Observati schimbarea formei punctului 34Apasati al doilea ,al treilea ,al patrulea colt al muchiei .Verificati daca cutia EDGE fillet ITEMES celor 4 muchii selectare 35Introduceti 10 pentru razaLasati setarile ramase la valoarea programata 36 Apasati OKFILET 1 apare in caracteristica MANAGER a arborelui

SCOBITURA DIN AFARA PARTII

Indepartati partea de sus folosind caracteristicaSHELL , 37dati clic pe fata de sus 38Apasati SHELL din cutia FEATURES apare cutia de dialog SHEEL FEATURES 39Introduceti 5 pentru THICKNESS 40 Apasati OK

POSIBILITATEA TAIERII PRIN EXTRUDARE

Caracteristica taierii indeparteaza material pentru aface o taiera prin extrudarese cere:-schita planului- in acest exercitiu fata din partea dreapta apiesei-shita profilului 2D cerc

DESCHIDE O SHITA 41Selecteaza schita planului da clic pe fata dreapta a cutiei

Page 5: Lectii Solid Works

42Apasati NORMAL TO dincutia STANDARD VIEWWimaginea cutiei se intoarce .Modelulfetei selectate este fata in fata cu tine 43Deschideti o shita 2D Apasati SKETCHdin cutia

SHITATI CERCUL

44Apasati CIRCLE dincutia SKETCH TOOLS 45Pozitionati punctul unde doriti centrul cercului.Apasati si tineti butonul din stanga amouse 46Trageti punctul pentru a schita cercul 47Eliberati butonul mouse

DIMENSIONATI CERCUDimensionati cercul pentru a determina marimea si localizarea 48Apasati DIMENSION din cutia Sketch 49Dimensionati diametrul Apasati pe circumferinta cercului.Apasati o localizare pentru dimensiunea textin coltul de sus drept si introduceti 10 50Creati odimensiune orizontala.Apasatipe circumferinta cercului.Apasati pe4 muchia verticala din stanga .Apasati o localizarepentru dimensiunea cercului mai jos de linia orizontala Introduceti 25 51Creati o dimemsiune verticla.Apasatipe circumferinta cercului.Apasati pe muchia orizontala de jos .Apasati o localizare pentru a dimensiunea textin dreapta shitei introduceti 40

EXRTDATI SHITA

52Apasati EXTRDER CUT din caracteristicacutiei.Cutia de dialog EXTRUDER CUT FEATURE. 53 Selectati tHROUGH ALL din listaTYPE.Apasati OK 54 rezultatulCaracteristica de taiere este activata

ROTIREA IMAGINII

Rotiti imaginea in in suprafata grafica pentru aactiva modelul din diferite unghiuri 55Apasati ROTATE VIEW din cutia VIEW 56Rotiti parte in suprafata grafica .Trageti punctul sus jos sau stanga dreapta 57Deschideti ROTARE VIEW prin apasare. 58Activati vedera izometrica.Apasati ISOMETRIC din cutia STANDARD VIEW SALVATI PARTE SI IESITI DIN SOLIDWORKS

59Apasati SAVE din cutia STANDARD 60Apasati files ,EXIT din meniul principal.

Page 6: Lectii Solid Works

5 MINUTE DE ASISTARE

1 Cum incepeti o sesiune SOLIDWORKS?Apasati START.Apasati PROGRAMS.Apasati SOLIDWORKS.Apasati pe diretorul SOLID WORKS .Apasati pe aplicatia SOLIDWORKS.2 De ce creati si folositi documente TEMPTATES?Documentul TEMPLATES contine unitatiile, grid si setarile textului pentru model.Puteti crea metri sau englishTEMPLATES fiecare cu setari diferite3 Cum incepeti un noua parte document?Apasati pe icoana NEW si selecta oparte TEMPLATE4 Cecaracteristici folositi pentru a crea cutia ?BASE EXTRDER,FILLET, SHELL si CUT –EXTRUDER5 ADEVARAT SAU FALS .Solidworks este folosit de creatori si de ingineriAdevarat6 Un modul 3D SOLIDWORKS este format din PART< ASSEMBLIES sI DRAWINGS7 Cum deschideti o shita?Apasati pe icoana SKATES din cutia SKATCH?8 Ce face caracteristicaFILLET?Caracteristica FILLET rotunjeste formele muchilor9 Ce face caracteristica SHELL?Caracteristica SHELL indeparteaza materialde pe fetele selectate10 Ce face caracteristica CUT _EXTRUDE?Caracteristica CUT _EXTRUDE indeparteaza material prin taiere11 Cum shimbati o valoare a dimensiunii?Dublu clic pe dimensiune.Introduceti noua valoare in cutia de dialog MODIFY

DISCUTI IN CLASALUATI UN CREION.Intrbati studentii cum ar descrie caracteristica de baza a creionului.Cum ati crea caracteristica aditionala a crionului. RASPUNS-Selectati un profil circular 2D-Extrudati shita 2d.Aceasta creaza caracteristica de baza care se numeste BASE EXTRDE-Selectai o muchie circulara din caracteristicade baza.Creati o caracteristica FILLET.CracteristicaFILLET indeparteaza forma mughilor-Selectai cealalta muchie circulara din caracteristica de baza creati chamfer.

Mai multe de exploratMulte creioane au un varf mai lung (ascutit) decat cel mai de sus.Cum poate fi aceasta indeplinitaRASPUNS Raspunsul va varia. O posibilitate ar fi: -Dublu clic pe chamfer in doua locuri sau in arborele manager sau in aria graficului Schibati unghiul la 10 grade Schimbati distanta la 25mm

Page 7: Lectii Solid Works

Apasati REBUILD pentru a recnstrui partea Oalta posibilitate ar fi:

Editati definirea caracteristicii chamferSchimbati tipul intre distanteSetati distanta 1 la valoarea de 25mmSetati ditanta 2 la valoarea de 4,5mmApasati OK pentru a reconstrui caracteristica chamfer

PROIECT

Placa comutatorului este creata pentru siguranta .Ele acopera firele electrice si protejaza oamenii de electrocutare.Placile comutatoarelor sunt gasite in fiecare casa si scoala.Ele contin desene simple sau complexe Atentie. Nu folositi materiale de metal aproape de placile comutatoarelor sau pentru indepartarea lordepe perete SARCINI

1 Masurati o placa de acoperire a comutatorului Raspuns Osingura placa are aproximativ 70X115X10mm.Comutatorul taiat afara este de aproximativ10X25mm2 Folosind hartie si creion schitati manual placa de acoperire a comutatorului3 Eticheta de dimensiuni4 Care este caracteristica de baza pentru capacul comutatorului?R Este o caracteristica BASE EXTRUD 5 Creati o simpla si singur capac de comutator folosind SOLIDWORKS.Numele documentului este pentru paret este swichplate6 Ce caracteristica este folosita pentru developarea swichplateR BASE EXTRUDE,chamfer ,shell si cut extrude sunt folosite pentru a crea swich plateOrdinea caracteristucilor create este importanta: Prima data creati caracteristica de baza Adoua creati caracteristica chamfer A treia creati caracteristica shell A patra creati caracteristica cutDocumentul swichplate sldprt este gasit in lectia 1in documentul Teacher Tools7 Creati duplicitatea simplificata aplacii acoperitoare acomutatorului. Numele documentului este outletplateRaspuns: outletplate.sldprt este gasit in lectia 1din documentul Teacher Tools8 Salvati partile ele vor fi folosite in lectiace osa urmeze

lectia 1 VOCABULARUL PAGINIIDE LUCRU---RASPUNSURILE CHEIE

NUME CLASA DATA

Page 8: Lectii Solid Works

Compectati spatiile albe cu cuvintecare sunt definite ca solutii. Apoi gasiti cuvinteledin puzzle si incercuitile. Cuvintele pot fipe verticala ,orizontala sau diagonala.Ele pot fi incercuite din fata sau idn spate.

1Coltul unde muchiile se numeste vertex (varf) 2Intersectia celor 3 adincimi ale planelor de referinta se numeste origine 3Caracteristica folosita pentru a rotunji forma clturilor , fillet 4Cele3 tipuri de documente care formeaza un model SolidWorks Part , Assemblies , Drawings 5O caracteristica pentru a adauga in afara este Shell 6Controlul unitatilor grid , text si alte setari se fac din documentul Templates 7Elementule de baza a tuturor caracteristicilor extrudate Sketch 8Doua linii care sunt intr-un unghi drept una pe cealalta se numesc perpendiculare 9Prima caracteristica a partii este numita caracteristicade baza 10Suprafata din exterior a piesei se numeste fata 11Undesen mecanic este automat o aplicatie software SolidWorks 12Limita unei fete se numeste muchie edge 13Doua linii drepte care sunt la aceiasi distanta constanta una fata de alta sunt paralele 14Doua cercuri sau arce care impart aelasi centru sunt concentrice 15Forma sau operatia care sunt caracteristica blocului apiesei caracteristica 16O caracteristica care adauga material piesei BOSS 17 O caracteristica care indeparteaza material de pe piesa CUT 18 O linie de centru care trece prin centrul fiecarui piese , caracteristici cilindrice se numeste AXA

LECTIA 1 INTREBARI----RASPUNSURI

NUME CLASA DATA

Indrumari: Raspundeti la fiecare intrebare scriind raspunsurile corecte si scriet in spatiile libere 1 Tu construiesti piesa din caracteristici .Ce sunt caracteristicile?EASPUNS :Caracteristicile sunt formele(bosses,cuts si holes ) si operatiile (fillets,chamfers si shells) care sunt folosite pentru a crea part (piesa) 2 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea “cutia” din lectia 1RASPUNS: Base –extrude, fillet shell si cut –extrude 3 Cum creati un nou document al piesei ?RASPUNS: Apasati pe NEW sau apasati pe FILES si dupa aceea pe NEW. Selectai piesa TEMPLATE 4 Dati duoa exemple a formei caracteristicii care cere o shita a profilului?RASPUNS: Forma caracteristicii este Base-extrude, Boss-extrude, Cut –extrude su Hole 5 Dati 2 exemple a caracteristiciicre este pentru a selecta o muchie sau o fata.RASPUNS: Operatia caracteristicii este :Fillet, chamfer shell 6 Numiti cele 3 documente care fac parte din modelul SolidWorksRASPUNS :Parts, assemblies si drawings 7 Ce este adincimea schitei planului?

Page 9: Lectii Solid Works

RASPUNS :Adincimea schitei planului este PLANUL 1 8 Ce este un plan ?RASPUNS: Un plan este o suprafata 2D 9 Cum creati o extrudare a caracteristicii de baza ?RASPUNS: Selectati o schita a planului , deschideti o noua schita , schitati profilul, extrudati profilul perpendicular pe schita planului. 10 De ce creati si folositi documentul template ?RASPUNS: Documentul template contine unitati si setari ale textului pentru model .Puteti crea Metric sau English Templates fiecare cu setari diferite.

Lectia 1 intrebariIndrumari: Raspundeti fiecarei intrebari scriind raspunsul corect sau raspunzand in spatiile libere.1 Tu construiesti piesa din caracteristici .Ce sunt caracteristicile?2 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea “cutia” din lectia 13 Cum creati un nou document al piesei ?4 Dati duoa exemple a formei caracteristicii care cere o shita a profilului?5 Dati 2 exemple a caracteristiciicre este pentru a selecta o muchie sau o fata.6 Numiti cele 3 documente care fac parte din modelul SolidWorks7 Ce este adincimea schitei planului?8 Ce este un plan ?9 Cum creati o extrudare a caracteristicii de baza ?10 De ce creati si folositi documentul template ?

CE ESTE SOLIDWORKS?

SOLIDWORKS este un desen automat software. In solidwork, tuschitezi idei si experimentezi cu diferite desene

pentru a crea modele 3D Solidworks este folosit de studenti , creatori , ingineri si alti

profesionisti pentru a produce piese simple si complexe, asamblari si desene

MODELUL SOLIDWORKS Modelul solidworks cuprinde urmatoarele parti:

Parti (schite) Asamblare Desenare

CARACTERISTICI Caracterisicile sunt constructiile piesei Caracteristicile sunt formale si operatiile care construiesc o piesa

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII Caracteristica de baza

Prima caracteristica a piesei Creata din schita 2D Formele piesei in lucru creia se adauga o alta caracteristica

Page 10: Lectii Solid Works

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII Caracteristica boss (sef)

Adauga material piesei Creata din schita 2D Trebuie atasata cu restul piesei

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII Caracteristica Cut (a taia)

Indeparteaza material de pe piesa Creata dintr-o schita 2D Trebuie atasata cu restul piesei

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII Caracteristica Hole (gaura)

Indeparteaza material din piesa Lucreaza ca o caracteristica cut mai inteligenta De obicei corespunde la fabricrea unui proces cum ar fi alezarea,

filetarea lamarea.

EXEMPLE ALE OPERATIEI CARACTERISTICII Caracteristica fillet (rotunjire)

Folosita pentru a rotunji formele muchilor Poate adauga sau indeparta material Muchia exterioara (fillet convex)- indeparteaza material Muchia interioara (filet concav)- adauga matertial

EXEMPLE ALE OPERATIEI CARACTERISTICII Caracteristica chamfer (tesitura)

Asmanatoare cu filet Tesirea muchilor oblice mai degraba decat rotunjirea lor Poate indeparta sau adauga material

CARACTERISTICA SCHITELOR Caracteristica formei unei schite Caracteristicile schitei sunt construite din profilul 2D

CARACTERISTICA OPERATIEI Caracteristica operatiei nu are schite Aplicata direct pe piesa in lucru prin selectarea muchilor sau fetelor

PENTRU CREARE EXTRUDARII CARACTERISTICIIDE BAZA

1. Selectati o schita plana 2. Schitati un profil 2D3. Extrudati schita perpendiculara pe schita plana

PENTRU A CREA ROTIREA CARACTERISTICII DE BAZA1. Selectati o schita plana

Page 11: Lectii Solid Works

2. Schitati un profil 2D3. Schitati o linie de centru punctata 4. Rotiti schita in jurul liniei de centru punctata

TERMINOLOGIA : FEREASTRA DE DOCUMENT Divizati in 2 parti

Partea stanga contine caracteristica manager a arborelui creat Listati structura partii ,asamblata sau desenata

Partea dreapta contine pe ecran zona graficelor Localizarea care trebuie expusa pe ecran , creata ,si modificarea unei parti , asamblata sau desenata

TERMINOLOGIA: FOLOSIREA INTERFETEI

TERMINOLOGIA: GEMETRIA PRINCIPALA (de baza) Axa—Inseamna linia de centru punctata care trece prin fiecare

caracteristica cilindrica Planul – O suprafata neteda 2D Originea – Punctul unde cel trei adancimi ale planului de referinta

se intersecteaza.Coordonatele originii sunt (X=0 ; Y=0 ; Z=0)

TERMINOLOGIA: GEMETRIA PRINCIPALA (de baza) Fata: Suprafata sau fetele unei parti .Fetele pot fi drepte sau curbate

(curbe) Muchia: Limita unei fete .Muchiile pot fi netede sau cube Varful: Coltul unde muchiile se unesc.

CARACTERISTICI SI COMENZI Caracteristica de baza

Caracteristica de baza este prima caracteristica ce esete creata Caracteristica de baza este baza (temelia)unei parti Caracteristica geometriei principale (de baza ) pentru o cutie este

exrtudarea Extrudarea este numita BASE _ EXTRUDE

CARACTERISTICI SI COMENZI Caracteristicile folosite pentru construirea unei cutii sunt :

Extrudarea caracteristicii de baza Caracteristica fillet Caracteristica carcasa Extrudarea caracteristicii taiate

CARACTERISTICI SI COMENZI Pentru a crea bazele caracteristiciiunei cutii sunt:

Schitati un profil rectangular pe un plan 2D Extrudati schita Extrudarile sunt intodeauna perpendiculare pe schita plana

CARACTERISTICI SI COMENZI

Page 12: Lectii Solid Works

Caracteristica folosita pentru a crea rotunjirea sunt: Caracteristica fillet rotunjeste muchiile sau fetele unei parti Selectati muchile ce vor fi rotunjite.Selectati o fata rotunda a

tuturor muchilor acelei fete Specificati raza filletului

CARACTERISTICI SI COMENZI Caracteristica folosita pentru a crea carcasa (shell)

Caracteristica carcasa taie materialul de pe fata selectata Rezultatul folosirii caracteristicii carcasa creeaza o cutie scoita

dintr- o cutie solida Specificati ingrosarea peretelui pentru caracteristica crcasa

CARACTERISTICI SI COMENZI Pentru a crea caracteristica extrudarii taiate pentru cutie :

1. Schitati un profil cirular 2D 2. Extrudati schita profilului 2D perpendiculara pe schita plana 3. Conditia finala este extrudarea in intregime4. Taierea trece prin intreaga parte

DIMENSIUNI SI RELATII GEOMETRICE Specificati dimensiunile si relatiile geometrice intre caracteristici si

schite Dimensiunile schimba marimea si forma partii Relatiile matematice dintre dimensiuni pot fi controlate prin ecuatii Relatiile gemetrice sunt reguli care controleaza comportamentul

schitei geometrice Relatiile gemetrice ajuta la obtinerea desenului concentrat

DIMENSIUNI Base - -extrude

Adancime = 50 mm Boss - -extrude

Adancime = 25 mm Relatii matematice

Boss- extrude adancime = Base – extrude-2

RELATII GEOMETRICE

Pentru inceperea Solid works1. Apasati butonul START din bara de sarciniWindows2. Apasati PROGRAMS3. Apasati directorul Solidworks 20004. Apasati aplicatia Solid works 2000

FEREASTRA SOLIDWORKS

CREAREA UNUI FISIER NOU FOLOSIND UN DOCUMENT TEMPLATE

Page 13: Lectii Solid Works

1. Apasati NEW pe STANDARD TOOLBAR2. Selectati un document template

Parte Asamblare Desenare

DOCUMENTUL TEMPLATES (MODEL)

Documentele Template controleaza unitatiile ,grid ,textul si alte setari pentru model

Documentele Template “geeting started” sunt cerute exercitiilor complete in cartea Solidworks2000 geeting started.

Fisierele Templates sunt localizate in tabelul “Geeting startd “ in cutia de dialog “New solidworks document”

Propietatiile documentelor sunt salvate in templates

PROPRIETATILE DOCUMENTULUI Accesati meniurile TOOLSsi OPTIONS

Proprietatile documentelor controleaza multe setari , incluzand Unitati: Engleze (inch)sau metrice(milimetri) Setarile grid Instantanee Culori, proprietatile materialelor si caliteatea imagini

SISTEME DE OPTIUNIo Accesati meniurile TOOLS, OPTIONSo Permite familiarizarea in mediul tau de lucru

CONTROLAREA SISTEMULUI DE OPTIUNI: Localizarea dosarelor Performante Rasucirea cutiei incremental

Multiple vederi ale unui documento Trasati impartire orizontala si verticala penrtu a controla

vederile celor 4 planeo Fixati vederea si expuneti optiunile

CREATI O SCHITA 2D1. Selectai o schita plana Lipsa schitei plane este planul 12. Apasati sketch pe “Sketch Toolbar”3. Apasati “rectangle” din “sketch tools toolbar”4. Mutati punctul la “sketch origin”

CREATI O SCHITA 2D1. Tineti apasat butonul stang al mousului2. Duceti punctul dreapta sus

Page 14: Lectii Solid Works

3. Eliberati butonul stang al mousu-lui

ADAUGARE DE DIMENSIUNIo Dimensiunea specifica marimea modelului .Pentru a crea o

dimensiune:1. Apasati DIMENSION pe “Sketch Relations toolbar”2. Apasati geometria 2D3. Apasati localizarea textului4. Introduceti valoarea dimensiunilor

LECTIA 2

40 DE MINUTE DE LA INCEPERE Aceasta lectie este cu desavarsire un succes , studentii vor fi capabili sa creeze si sa modifice piesa urmatoare: Aceasta lectie plan corespunde lui Solidworks 2000 Geeting Standard de la paginile 3-1 pana la 3 –22

CONTINUTUL ACESTEI LECTII PLAN ESTE Recapitularea lectiei 1:Functionalitatea de baza In afara lectie 2 Exertitii active de invatare 5 minute de asistare exercitii si proiecte intrebari din lectie

RECAPITULAREA LECTIEI 1 :FUNCTIONALITATI DE BAZA

Intrebari pentru discutii1. Un model Solidworks 3D contine 3 documente .Numiti cle 3 documente

Raspuns: piese ,asamblari si desene 2Partile sunt construite din caracteristici.Ce sunt caracteristicile?Raspuns: Caracteristicile sunt forme(booses, cut si holes) si operatii (fillets, chmafer si shelles)pe care le folositi pentru a construi o piesa (un fragment) 3 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea o cutia din lectia 1.Raspuns; Base –extrud ,fillet shell si cut –extrude. 4Care este caracteristica de baza acutiei?Raspuns: Caracteristica de baza este fondarea fragmentului caracteristicii de baza geometrice pentru cutie este o extrudare .Extrudarea este numita BASE EXTRUDE.Caracteristica de baza reprezinta forma generala a cutiei . Folositi o cutie de margine pentru a ilustra acracteristica de baza 5 Dece folositi caracteristica FILLET ?RASPUNS: Caracteristica fillet rotunjeste forma muchiilor si fetelor .Rezultatul folosirii caracteristicii fillet este creat de rotunjirea muchiilor cutiei. 6 De ce folositi caracteristica shell?RASPUNS : Cracteristica shell este folosita pentru a indeparta material .Rezultatul folosifii acracteristicii shell creaza o gaura de lungul materialului .

Page 15: Lectii Solid Works

7Cum creati caracteristica BASE extruder ?RASPUNS pentru a crea o caracteristica BASE EXTRUDE trebuie facute urmatoarele :

Schita unui profil rectangular pe adancimea planului 2D Extrudarea profilului perpendicular pe schita planului.

8Ce sar fi intimplat daca caracteristica shell ar fi fost creata inaintea caracteristicii FILLET?RASPUNS: Coltulu cutiei ar fi fost format in loc sa fie rotunjit.

IN AFARA LECTIEI NUMARUL 2Cracteirsticile si comenzile folosite in lectia 2 sunt intelese ca :

Caracteristici si comenzi Extrudarea caracteristicii de baza Extrudarea caracteristicii boss Extrudarea caracteristicii de taiere Caracteristica fillet Caracteristica shell Controlul imaginii Modele etalate Imaginile standard Orientarea imaginii Adincimile planurilor Vederea isometrica Vederea sectionala Situatia schitei Relatii geometrice

Exercitii active de invatareUrmariti instructiunile din solidworks 2000 Getting stantea de la paginile 3-1 pana la 3 –22. Inaceasta lectie veti crea un fragment aratat in dreapta .Numele fragmentului este TUTOR 1sldprt

5minute de asistare Raspunsurile cheie1 Ce caracteristici ati folosit pentru a crea Tutor 1?Base extrud , boss extrud fillet shell si cut extrud2 Ce face caracteristica Fillet?Caracteristica Fillet rotunjeste formele muchiilor is fetelor3 Ce face caracteristica shell?Caracteristica shell indeparteaza material de pe fata selectata 4 Numiti comanda ZOOM (marire) in solidworksmarire partii selectate marire inauntru /afara 5 Unde sunt puse icoanele pe ecran ?Butoanele sunt in cutia view6 Numiti cele 3 planuri de adincime din solidworks?Planul 1 , planul 2 , planul 37 Adincimea planului din solidworks corespunde crei imagini a desenului principal.Planul 1 vedere din spate sau fata Planul2 vedere de sus sau de jos

Page 16: Lectii Solid Works

Planul vedere din stinga sau din dreapta 8 Adevarat sau fals Intr-o shita definita complet , geometria apare colorata in negru.Adevarat9 Adevarat sau fals.Este posibil sa faci o caracteristica folosind o schita definitafals10 Numiti vederile desenelor primare folosite pentru a etala un model TOP –sus , FRONT—fata , RIGHT –dreapta si vederea isometrica

DISCUTIE IN CLASA Alegeti un obiect simplu din clasa , o bucata de creta sau un burete

de sters tabla Puneti studentii sa descrie caracteristica de baza a obiectelor Cum ati crea caracteristicile aditionale pentru acest obiect

Pentru creta Schita circulara din 2D Extrudarea profilului 2D.Extrudarea schitei 2Dcreaza o

caracteristica de baza .Caracteristica de baza se numeste Base – extrude

Selectati michia care trebuie facuta circulara de pe caracteristica BASE _ EXTRUDE. Creati o caracteristica fillet.Caracteristicafillet indeparteax]za formele muchiilor

NOTA Tu probabil nu vei dori sa folosesti o caracteristica fillet pentru o noua bucata de creta .Pentru buretele de sters

Schita rectangulara din profil 2D Extrudati schita 2D.Aceata creaza o caracteristicaBase –extrude Selectati cele 4 colturi ale caracteristicii Base extrud .Creati o

caracteristica fillet pentru a indeparta formele muchiilor.

Exercitii aditionalePsul 1Desenul pentru TUTOR 1 a fost creat in EUROPA. Tutor 1 va fi fabricat in USA .Transformati dimensiunile lui tutor 1 din milimetri In inch.TRANSFORMARI contine 25,4 mm = 1inch

BASE-EXTRUDE lungime = 120 mm BASE-EXTRUDE inaltime = 120 mm BASE-EXTRUDE adancime = 50 mm BOSS-EXTRUDE adancime = 25 mm

RASPUNS Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE adancime+ BOSS-

EXTRUDE adancimeTOTALITATEA DIMENSIUNILOR=1,97+0,98=2.95 Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE lungime X BASE-

EXTRUDE inaltime Xadancimea.

TOTALITATEA DIMENSIUNILOR=4.72” X4.72”x2.95.

Page 17: Lectii Solid Works

DISCUTIE IN CLASA Solidworks recunoaste cele 2 unitati de masura milimetri si inch.Demonstrati convertirea software din milimetri in inch. 1Apasati TOOLS , option

2. apasati pe proprietatea documentului3. apasati pe units 4. apasati pe inch din lista Linear units apasati OK5. dati o dubla apasare pe caracteristica TUTOR 1 pentru a afisa dimensiunile

BASE-EXTRUDE lungime = 4.72” BASE-EXTRUDE inaltime = 4.72” BASE-EXTRUDE adancime = 1.97”

adancime = 0.98”pasul 2Numarul curent al adincimii al lui tutor1este 75 mm.Clientul d-voastra cere o schimbare a desenului .Noua dimensiune a adancimiicerute este de 100 mm BASE-EXTRUDE adancimea terbuie sa ramana fixata la 50 mm.Calculati nuoa adancime alui BASE-EXTRUDE

DATE Noua suma a adancimii 100 mm BASE-EXTRUDE a adancimii de 50 mm

RASPUNS Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE adancime + BOSS-EXTRUDE adancime BOSS-EXTRUDE adancime = totalitatea dimensiunilor - BASE-EXTRUDE adancimeBOSS-EXTRUDE adancime =100 mm-50 mmBOSS-EXTRUDE adancime =50mm

PASUL 3Folosind solid works , modificati tutor 1 pentru a satisface cererile clientului .Schimbati adancimea lui BOSS-EXTRUDE adancime astfel incat adancimea piesei sa fie egala cu 100 mmSalvati modificarile sub un nume diferit.RASPUNS

1. dubla apasare pe caracteristica BOSS-EXTRUDE 2. dubal apasare pe 25 mm dimensiunea adancimii3. in modify, introduceti, valoarea de50 mm4. apasati enter5. apasati rebuild6. apasati file, save as pentru a crea block 100

Cand folositi file, sava as salvati o copie a documentukui cu un nou nume.Putei crea un nou director in cutia de dialog save as daca este nevoie .Dupa ce ati folosit fille , sava as lucrati innuol document.Documentul original este inchis fara salvare Daca dati clic pe save ascopy . veti salva o copie a documentului, fara un nou nume, fara a inlocui documentul .Veti continua sa lucrati in documentul original PASUL 4

Page 18: Lectii Solid Works

Volumul materialuilui este un calcul important pentru desenarea si fabricarea piesei .Calcilati volumul BASE-EXTRUDE in mm3pe TUTOR 1RASPUNS

volumul =lungime Xlatime Xadancime volumul =120 x120 X50=720000mm3

PASUL 5Calculati volumul BASE-EXTRUDE in cm 3

1cm = 10mmRASPUNS

VOLUMUL = lungime Xlatime Xadancime VOLUMUL=720 cm 3

PROIECT CTIA DE DEPOZITARE A CD –URILOR

Descriere Tu faci parte dintr-o echipa de desnatori .Conducatorul proiectului a furnizat niste criterii de urmarit ale desenului pentru cutia de depozitare a CD

Cutia de depozitare a CD este din matrerial plastic Cutia de depozitare trebuie sa tina 25 de CD Titlul CD trebuie sa fie vizibil matunci cand CD este pozitionat in

cutia de depozitare Grosimea peretelui cutiei de depozitare este de 1 cm Pe fiecare parte a cutiei de depozitare , trebuie sa fie 1cm distanta

intre caseta si interiorul cutiei Trebuie sa fie 2 cm intre partea de sus a CD si interiorul cutiei de

depozitare Trebuie sa fie 2 cm distanta intrecaseta si partea din fata a cutiei de

depozitare

PASUL 1 Masurati lungimea , latimea si inaltinea.Cat ar nasura in centimetri ?RASPUNSAproximativ 14,2cm X12,4 cmX 1cmPASUL 2Folositind hartie si creion schitati manual CD fara dimensiuni PASUL 3Calculati marimea totala a 25 de locuri pentru CD.Inregistrati totalul latimilor, lungimilor si adancimilor DATE

CD latime 1cm CD inaltime 12.4 CD lungime 14.2

RASPUNS Suma latimilor a 25 de CD =25 X1cm=25 cm Totalul marimilor a25 de CD=totalul latimilor xinaltimea CD si

lungimea CD =25cmX 12.4 cm X14.2 cm

PASUL 4

Page 19: Lectii Solid Works

Calculati totalitatea masuratorilor din exerior cutiei de depozitare a CD .Cutia cere o distanta pentru a introduce si pozitiona CD-ului (un cm de fiecare parte )si 2cm pentru inaltime .Grosimea peretelui este egal cu 1cm RASPUNS

Disatnta =2cm Grosimea peretelui =1cm Grosimea peretelui este aplicata la ambele capete ale dimensiunii

latimii si inaltimii Latimea cutiei de depozitareCd este egala cu suma latimilor a 25 de

CD-uri + distanta +grosimea peretelui+grosimea peretelui =25 cm +2 cm +1cm+1cm=29cm

Inaltimea cutiei de depozitare a CD-urilor este egala cu inaltimea CD+ grosimea peretelui + grosimea peretelui=12,4+2+1+1=16.4cm

Adancimea de depozitare a CD =adancimea Cd +distanta +grosimea peretlui=14,2cm+2+1=17,2cm

Suma marimii cutiei de depozitare a CD –urilor =latimea cutiei de depozitare+inaltimea + adancimea =29 cmX16,4cmX17,2cm

PASUL 5Creati 2 fragmente folosind solidworks

Modelul CD –ului ar trebui sa folositi dimensiunile obtinute in pasul .Dati nume fiecarui fragment desent.

NOTA Un CD real este o asamblare a mai multor fragmente .Pentru acest exercitiu veti face o asamblare simplificata a CD va fi o singura parte care va reprezenta totalul dimensiunilor exterioarea CD

Desenati o cutie de depozitare acre poate sustine 25 de CD. Salvati ambele parti.Acestea le ve folosi pentru a face o asamblare

la sfarsitul urmatoareai lectii.

PROIECT DE MODELAREDescrierea Priviti exmplele date .In fiecare exemplu sunt cel putin 3 caracteristici.Identificati 2D si folositi-o pentru a crea formele.Ar trebui:

Considerati cum ar trebui desenata partea de jos intr-o caracteristica individuala.

Centrul schitei create reprezinta forma dorita ,nu trebuie sa folositi dimensiuni.Concentrativa asupra formei.

Deasemenea creati si experimentati desene proprii

NOTA Fiecare schita noua trebuie sa fi un sfarsit pentru caracteristica existenta

PASUL 1 house.sldprtRaspuns

Caracteristicile foosite pentru a crea casa sunt : Schita Base =extrude este un dreptunghi pentru a crea podeaua Schita cut exrtude este un dreptunghi pentru a crea geamurile Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea acoperisul

Page 20: Lectii Solid Works

Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea cosul Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a creausa de la intrarePASUL 2 usa. SldprtRaspuns

Caracteristicile foosite pentru a crea usa sunt: Schita Base =extrude este un rectangul pentru a crea usa Schita cut extrude este un cerc pentru a crea gaura din usa Schita cut extrude pentru a crea panoul usii Camfer pentru a crea fata dun mijloc .Apasati chamfer din cutia caracteristici si introduceti o valoare pentru distanta . Apasati OKNOTACaracteristica chamfer indeparteaza materialul de –a lungul muchiei.Lucreaza cu fillet cu exceptia ca rezultatul este o muchie taiata nu rotunjita

PASUL 3 TRUCH. SLDPRTRaspuns

Caracteristicile foosite pentru a crea camionul sunt: Schita Base =extrude este un rectangul pentru a crea corpul camionului Schita boss extrude doua cercuri pentru a crea rotile Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea cabina Schita cut extrude pentru a crea geamul Shell—selectati partea de sus spate a fetei pentru a crea patul camionului Fillet –selectati paretae de sus a fetei si cea din fata pentru a rotunji acoperisul cabinei si fata camionului.

LECTIA 2 INTREBARI SI RASPUNSURILE CHIE

NUME CLASA DATA Indrumari: Raspundeti pentru a scrie , raspunsul corect in spatiile oferite. 1Cum incepeti o noua parte a documentului?R Apasati icoana NEW .Selectati partea TEMPLATE2Cum deschideti o schita ?R Selectati schita planului dorit .Apasati icoana sketch din cutia SKETCH3Ce este caracteristica de baza ?R Caracteristica de baza este prima caracteristica a oricarui parti este fundamentul fiecarui piese.4Ce culoare are schita definita complect ?R neagra 5Cum puteti schimba o valoare a dimensiunii?R Dublu clic pe valoarea dimensiuni .Introduceti noua valoare in ctia de dialog MODIFY6Cum o caracteristica BOSS-extrud difera de o caracteristica BASE –EXTRUDE.R aracteristica BOSS este creata dupa BASE.7Care este diferenta dintre o caracteristica BOSS-extrud si o xcaracteristicaCUT-EXTRUDE.

Page 21: Lectii Solid Works

R Caracteristica BOSS adauga material , iar caracteristica CUT taie material 8Ce este o caracteristica FILLET?R Caracteristica FILLET rotunjeste muchiile sau fetele unei piese cu o raza speci ficata 9Ce este o caracteristica SHELL?R caracteristica SHELL indeparteaza material tinand in afara piesa 10Numiti 4 tipuri de relatii geometrice pe care le puteti adauga unei schite?R Relatiile geometrice pe care le puteti adauga unei schite sunt :orizontal vertical , coliniar , coradial , perpendicular , paralel , tangent , concentric , punctul de mijloc intersectia , coincidenta , egalitatea , simetria , fix , puncte care patrund si se transforma.11Ce este o vedere sectionata ?R O vedere sectionata arata partea ca si cum aifi taiat in piesa .Aceasta arata structura interna a materialului.12Cum creati vederi multiple ale unui piese?R pentru a crea vederi multiple ale unei piese trasatiuna sau doua despartiri ale cutiilor spre colturiale geamurilor.Adaugati marimea geamului ,schimbati orientarea vederiiin fiecare geam .

LECTIA 2 40 DE mINUTE PENTRU REZOLVARE1Cum incepeti o noua parte a documentului?2Cum deschideti o schita3Ce este caracteristica de baza ?4Ce culoare are schita definita complect ?5Cum puteti schimba o valoare a dimensiunii?6Cum o caracteristica BOSS-extrud difera de o caracteristica BASE –EXTRUDE.7Care este diferenta dintre o caracteristica BOSS-extrud si o xcaracteristicaCUT-EXTRUDE.8Ce este o caracteristica FILLET?9Ce este o caracteristica SHELL?10Numiti 4 tipuri de relatii geometrice pe care le puteti adauga unei schite?11Ce este o vedere sectionata ?12Cum creati vederi multiple ale unui piese?

CARACTERISTICI SI COMENZICaracteristica de baza

Este prima caracteristica care este creata Este fundamentul unei piese este piesa de lucru creia I se va atasa

alceva Caracteristica de baza a geometriei pentru cutie este o extrudare Extrudarea este numita BAES EXTRUD Tip :pastrati caracteristica de baza simpla

PENRTU A CREA O EXTRUDARE CARACTERISTICII DE BAZA

1. SELECTATI SCHITA PLANULUI 2. SCHITATI PROFILUL 2d

Page 22: Lectii Solid Works

3. EXTRUDATI SCHITA PERPENDICULARA PENTRU SCHITA PLANULUI

CRACTERISTICA FOLOSITA PENTRU A CONSTRUI TUTOR 1 Extrudarea caracteristicii BOSS

Adaugati material piesei Necesita o schita

Extrudarea caracteristicii CUT Indeparteaza material de piesa Necesita o schita

Caracteristica FILLET Rotunjeste muchiile si fetele unei piese cu raza speificata

Caracteristica SHELL Indeparteaza material de pe fata selectata Creaza o gaura in bloc Foarte util pentru peretii subtiri si piese din plastic Tu ceri sa se specifice grosimea peretlui cand ai folosit

caracteristica shell.

CONTROLAREA IMAGINIIMarit sau reduceti imaginea modelului in aria graficuluiZOOM TO FIT - etaleaza partile in asa fel incatsa umple fereastra curentZOOM TO AREA marimea unei portiuni selectate prin tragerea punctului cuernt pe ctia desenuluiZOOM IN /OUT trage punctu sus pentru a mari si jos pentru a micsora ZOOM TO SELECTION este marimea imaginii astfel incat obiectul selectat completeaza situatia ETALAREA MODURILOR

VEDERILE STANDARD Vedere isometrica Vedere de sus Vedere did spate , stanga fata dreapta jos ORIENTAREA IMAGINIISchimbati imaginile etalate pentru a corespunde unei imagini orientatestandardFata, dreapta , jos , isomrtric , de sus , stanga , spate normala (plan selectat sau fata planara ) ORIENTAREA IMAGINIIVederile majoritatea comune folosite pentru a descrie piesa sunt :

Vederea de sus Vederea din fata Vederea din dreapta Vederea isometrica

Page 23: Lectii Solid Works

ADANCIMEA PLANURILOR PLANUL 1, PLANUL 2, PLANUL 3

Corespunde vederii standard a desenului principal Planul 1 –vederea din fata sau spate Planul 2 –vederea de sus sau jos Planul 3 vederea din dreapta sau stanga

VEDEREA ISOMETRICA Etalati piesa cu inaltimea , latimea , si adincimea egala cu scurtarea

Mai bine pictorial decat ortgrafic Aratati toate cele 3 dimensiuni :inaltime , adncime Mai usor de vizualizat decat vedeile ortografice

VEDERE SECTIONATA ETALONATI STRUCTURA INTERNA AMODELULUI Necesita o sectiune taiata de plan

STAREA SAU SITUATIA SCHITEI DEFINIREA DE DEDESUPT

DIMENSIUNILE SI RELATIILE ADITIONALE SUNT CERUTE SCHITA DEFINITA ARE TITLUL ALBASTRU

Definirea completa Nu sunt cerute dimensiuni si relatii aditionale Schita definita complet are culoarea neagra

Peste definitie Contine conflicte dimensionale sau relationale sau amandoua Schita peste definitie are culoarea rosie RELATII GEOMETRICE

RELATIILE GEOMETRICE SUNT REGULI CARE CNTROLEAZA COMPORTAMENTUL SCHITEI GEOMETRICE

Exemplu schita circulara este concentrica cu o muchie circulara a caracteristicii BOSS EXTRUD

Intr-o relatie concetrica selectarea enttatilor au acelasi punct de mijloc

RELATII GEOMETRICE NUMELE ADANCIMII solidworks PENTRU O GEOMETRIE

CIRCULARA ESTE UN ARC# SOLIDWORKS trateaza cercurile ca arce de 360

LECTIA 3

AAMBLARILE DE BAZA Pentru ca aceasta lectie sa fie un succes studentii dv vor fi capabili sa creeze si sa modifice pisa nimita TUTUOR 2 si sa creeze asambarile lui TUTOR Aceasta lectie plan corespunde lui SOLID WORKS

Page 24: Lectii Solid Works

Continutul acestei lectii plan : rcapitularea lectiei 2 in afara lectiei 3 exercitiiactive de invatare 5 minute de asistare exercitii si proiecte lectie inrebari

RECAPITULAREA LECTIEI 2INTREBARI PENTRU DISCUTIE

1. un model SOLIDWORKS este alcatuit din 3 documente .Numiti cele 3 documente

R part , asamblari si desene 2. numiti caracteristicile care au fost folosite pentru a crea TUTOR 1 in lectia 2

R recapitulati de la paginile 2---713. discutati orice intrebare despre crearea lui SWITCHPLATE cd case si

STORAGE BOX

In afara lectiei numarul 3Caracterisicile si comenzile folosite in lectia 3 sunt ca si intelese

capitolul caracteristici si comanda caracteristica BASE EXTRUDE caracteristica FILLET caracteristica SHELL

schita caracteristicii penrtu CUT convertirea entitilor crearea de curbe inafara crearea de curbe inauntru asamblarea tutor asamblarea BASICS crearea asamblarii TUTOR DESPARTIREA COMPONENTELOR UNGHIURI LIBERE Ajustarea si unghiurile libere Relatiile aditionale pentru exercitii si proiecte Cdcase-storagebox Switchplate –fastener Componenta locala de proba

Exerciti active pentru invatare

Urmatiti instructiunile in SolidWorks 2000 de la pag. 4.1 pana la 4.8 . In aceasta lectie ve-ti crea prima data Tutor2 , apoi veti crea o asamblare .

5 minute de testare a cunostintelor

1. Ce caracteristica ati folosit pentru a crea Tutor 2 ?R: Base Extrude, Fillet ……

Page 25: Lectii Solid Works

2. Care dintre cele doua schite ai folosit pentru a crea caracterestica Cut Extrude ?R: Cele doua schite folosite pentru a crrea caracteristica Cut Extrude sunt : Convert Entities si Offset – Entites.

3. Ce face comanda Convert-Entites ?R: Comanda Convert-Entites creaza una sau mai multe curbe intr-o schita prin geometria proiectata pe schita planului.

4. Ce face comanda offset R: Comada Offset creza curbe dintr-omuchie selectata la odistanta

specificata.5. Intr-o asambalre partile se refera la componente.

R:6. Adevarat sau fals . O componenta fixata este libera sa se miste.

R: Fals7. Adevarat sau fals .Perechile sunt relaticare se aliniaza si potrivesc

componentele intr-o asamblare ?R: Adevarat .

8. Cate componente contine o asamblare ?R: O asamblare contine doua sau mai multe compomnente.

9. Ce perechi sunt cerute pentru asamblarea Tutor ?R: Trei perechi coincidente sunt cerute pt asamblarea lui Tutor .

Discutie in clasa

Aratati studentilor un marker pt tabla alb sau reflectorizant. Cereti studentilor sa descrie marker-ul in termeni caracteristici si componente.

RaspunsExista 4 componente majore vizibile pe marker, ele sunt : corpul , varfaul, capul si sfarsitul.

Discutie

Care sunt perechile de cerute pentru a completa asamblarea dintre fel tip si body ?

Raspuns

Asamblarea se numeste marker . Marker-ul are 3 perechi pentru a defini complect asamblarea . Cele trei perechi sunt :

Pereche concentrica intre fata cilindrica a corpului si a lui fel tip

Pereche distanta intre fata fetei si corp ,si suprafata neteda a fetei si fel tip

Perechea paralela intre planul 2 si corp si suprafataneteda a fel tip

Page 26: Lectii Solid Works

Asamblarea marker-ului este definita astfel complect.

Nota

Asamblarea complecta este gasita in lectia 3 in Teacher Tools.

Exerciti si proiecte

Pasul 1

Switchplate creat in lectia 1 se va complecta cu 2 pentru a complecta asamblarea

Intrebare

Cum determinam marimea gauri switchplate ( carcasa intrerupatorului)Raspuns

Dupa marimea suruburilor. Multe aspecte ale desenului sunt determinate dupa marimea , forma si pozitia

unei caracteristici fata de o alta componenta intr-o asamblare Switchplate este pentru a fi atasata intrerupator electric Intrerupator electriccare are deja gaurile pentru suruburi Acele gauri determina marimea gaurilor in Switchplate Gaura trebuie sa fie cu mult mai larga decat capsa in care intra

Date

Diametrul capsei este de 3.5 Switchplate adacimea lui este de 10 mm

Procedura

1. Deschideti switchplate2. Modificati diametrul celor doua gauri la 4 mm.3. Salvati schimbarile .

Pasul 2

Desenul si modelul capsei este corespunzatoare lui Switchplate.Capul surubului dumneavoastra poate arata ca si cea aratata in dreapta .

Realizarea desenului

Capsula trebuie sa fie mai lunga decat grosimea carcasei Intrerupatorul are o grosime de 10 mmm Capacul capsei trebuie sa fie mai larg decat gaura de Switchplate.

Page 27: Lectii Solid Works

Practica celui mai bun montaj

Componentele sun modelate in forme simplificate .Aceasta este unsurub real de masin cu spire, acestea nu sunt incluse in model.

Sfaturi pentru profesor

Un exemplu al parti capului care este inrudit cu documentul desenuluise gaseste in lectia 3 Teacher Tools

Capsele pe care studenti dumneavoasrstra le-au construit seamana toate cu cea aratata in figura .

Aceasta este o opurtunitate buna pentru studenti dumneavoastra pentru a rezolva individual problema propusa

Este importan capsula pe care studenti au construit-o sa ideplinesca criteriul cerut

Pasul 3

Realizati ansamlu Switchplate

Procedura :

1. Deschideti un nou fisier Assembly .Componenta fixata este switch .2. Trageti de switch pana ce acesta intra in fereastra de asamblare 3. Trageti de switch in fereastra de asamblare4. Folositi Move component pt a pozitiona capsula in fata primei

gauri.Switchplate foloseste trei legaturi pentru a defini complect ansamblu.5. Creati o relatie de coincidenta intre fata cilindrica a lui fastener si o fata

cilindrica a gauri din switch 6. Creati orelatie de concentricitate intre fata neteda din spate a lui fastner si fata

neteda din fata switch.7. Creati o relatie de paralelism itre una dintre fetele netede de pe spatiul lui

fastner si de pe fata de sus a lui switchplat Nota : Daca fata necesara nu exista in fastner sau switch pentru perechea paralela folosim planul de referinta apropiate de fiecare element

8. Adaugaţi apoi fastener (zavorul ) la asamblare, puteti asambla componentele urmand pasi urmatori : Tineti apasat tasta Ctrl apoi trageti componenta fie din arborele de

desenare Feature Manager fie din zona grafica . Punctul se schimba in Punctele componentei se obtine eliberand butonul din stanga al mouse-ului

si tasta Ctrl.9. Adaugati 3 constrangeri pentru a defini complect al doua componenta pt

asamblarea lui switch 10. Salvati asamblarea

Page 28: Lectii Solid Works

Sfaturi pentru profesor

Asamblarea complecta se gaseste in directorul Lectia nr 3 din Teacher Tools.

Gabarit ,asamblare si functionare

O capsa de 3.5 mm nu poate fi introdusa intr-o gaura de 3.5 mm fara dificultate . Dimernsiunea de 3.5 mm este o dimensiune nominala .Dimensiunea nominala este este aproximativ marimea caracteristici care coresppunde unei fractii commune sau unei numar de gauri . Un exemplu de de dimensiune nominala pe care studenti dumneavoastra sa-r putea sa-l cunoasca este un lemn 2 x 4 .

Tolerante

Sunt diferente dintre variatia maxima si minima a unei dimensiuni nominale si a unei dimensiuni ale unei piese .Spre exemplu un desen pentru o gaura de 4 mm. Cnad produsul este fabricat , diametru gauri va varia depinzand de mai multi factori :cum ar fi metoda folosita pt a face gaura sau unealta . Un proiectant trebuie sa ia toleranta in socoteala atunci cand deseneaza schita unui produs .Spre exemplu daca o gaura are un diametru mai mic piesa care trebuie sa intre in ea va intra mai greu , iar daca diametru este mai mare piesa va avea joc in asamblare . Aceasta relatie intre piesele din asamblare se numeste acces.Accesul este definiy ca o inchidere etansa sau neetansa intre cele doua componente .Sunt trei tipuri de etansari :

Distanta de acces – diametru arborelui (capsei) este mai mic decat diametru gauri din placuta

Accesul de interferenta – diametru arborelui (capsei) este mai mare decat diametru gauri din placuta .Diferenta dintre diametru arborelui si diametrul gauri se numeste interferenta.

Accesul de tranzitie –Distanta sau interferenta poate exista itre arbore (capsa ) si diametrul gauri din placuta .

Desenati cateva exemple care sa ilustreze accesul si toleranta din experienta propie sau din cate .Comanda HoleWizard

Aratati studentilor duneavoastra o gaura strapunsa .Aratati cum Hole Wizard foloseste marimea capsei pentru a crea marimea corecta a gauri.

Selectia Inchideri

Selectia inchideri este o tema ampla . Selectati inchiderea corecta pt o aplicare particulara avem inchidere coincidenta . Discutia continua din urmatori factori care vor influenta inchiderea corecta pentru o meserie particulara

Page 29: Lectii Solid Works

Strength – daca inchidrea este destul de puternic pt aplicatia aleasa ? Inchiderile care sunt pot fi lasate sub incarcatura pot conduce la probleme obisnuite de fabricatie ale nefericitilor clienti care pot produce procesele pt ………………

Materiale : Acestea sunt in relati cu costul strangerea si aparentele . Oricum materialul este la fel de important pt propietatile sale de ex zavoarele folosite in aplicatiile marine (barci) trebuie sa fie din material rezistent la coroziune la fel ca si otelul inoxidabil .

Aparentele inchiderea este vizibila pt consumumatori sau ascunsa in inauntru produsului . Unele ichideri servesc si in scopuri decorative in completarea scopurilor lor functionale

Realizarea unei asamblari cat mai usor -In ziua de azi multe produse sunt desenate direct asamblate fara inchideri .De ce ? Deoarece pana si echipamentul asamblarilor automatice inchiderea adauga o afacere grosolana , o scumpire a produsului .

Considerati speciale

Unele inchideri au caracteristici speciale , spre exemplu unele sunt desenate cu capuri speciale care le permit instalarea dar nu si indepartarea .Oaplicatie pentru acest tip de inchidere va fi un semn pentru a le face dovezi de inchidere .Invitati inginerii si desenatorii din industria locala in clasa pentru a discuta selectarea ariei discutieiAsamblarea lui cd case si storage boxpe care ai creat-oin lectia 2Pasul 4Nota pentru professor Completarea cdclase si storage box exemplele asamblate sunt gasite in directorul documentului lectiei3

Procedura

1. Creati onoua asamblare . Componenta fixa este Storage Box .2. Trageti cutia StorageBox in fereastra asamblari din dreapta. Localizati Storage

Box in originea asamblari folosind interfereta 3. Trageti CD case in fereastra de asamblare din dreapta lui Storage Box4. Creati o relatie de coincidenta intre fata de jos a lui CD case si fata interioara

de jos a lui Storage Box 5. Creati o relatie de coincidenta intre fata din spate a lui CD case si fata interiora

din spate a lui Storage Box6. Creati o relatie de distanta intre fata stanga alui CD case si fata stanga

interioara a lui Storage box, introduceti valoarea de un cm pt distanta .7. Salvati asamblarea .

Lecţia 3:

Exerciţii de vocabular –Răspunsuri corecte

Page 30: Lectii Solid Works

Completaţi spaţiile libere cu funcţiile corespunzatoare definiţiilor de mai jos; apoi găsiţi şi încercuiţi funcţiile în puzzle-ul de mai jos. Funcţiile se pot găsi pe verticală, orizontală sau diagonală şi pot fii scrise de la cap la coadă sau de la coadă la cap.

1. Convert funcţia copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin proiectarea lor în planul de schitare.

2. Părţile unui ansamblu sunt denumite: Components (componente)3. Relaţiile de asamblare care aliniază şi potrivesc împreuna componentele într-

un ansamblu: Mates4. In arborele de definire al ansamblului simbolul (f) indică faptul că o

componentă este fixă: Fixed5. In arborele de definire al ansamblului simbolul (-) indica faptul că o

componentă este: Underdefined6. Când o componentă devine “pattern” (model), componenta pe care o veţi

copia se va numi componentă nucleu: Seed .7. Un document SolidWorks care conţine două sau mai multe părţi reprezintă un

ansamblu: Assembly8. O componenta fixă nu poate fi mutată sau rotită pâna nu devine mobilă: Float

Lecţia 3:

Intrebări –Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip ansamblu?R: Apăsati icoana New. Selectaţi Assembly. Apasaţi OK.

2. Ce sunt componentele?.R: Componentele sunt părţile unui ansamblu.

3. Unealta de schiţare Convert Entities proiectează figura selectată în planul … R: schiţei curente.

4. Adevărat sau fals: Unealta de schiţare Offset Entities a fost folosită pentru copierea figurilor realizate cu ajutorul Cut-Extrude? R: Fals

5. Câte relaţii de asamblare (constrângeri) sunt necesare pentru ca un ansamblu Tutor să fie complet definit? R:Sunt necesare trei relaţii de coincidenţă (Coincidence mates)

6. Adevărat sau fals: Muchiile şi suprafeţele pot fi selectate în vederea aplicării unor constrângeri ? R: Adevărat

7. O componentă afişată cu prefixul (-) în arborele de definire al ansamblului este complet definită? R: Nu. O componentă cu prefixul (-) nu este complet definită. Asupra ei pot fi impuse constrângeri.

Page 31: Lectii Solid Works

8. Cum se repercutează modificarea componentelor asupra ansamblului? R: Ansamblul reflectă modificările suferite de fiecare componentă.

9. Ce faceţi când o muchie sau o suprafaţă sunt prea mici pentru a putea fi selectate de pointer (apertură)? R:- Folosesc optiunea zoom din caseta View pentru a le mări dimensinile - Folosesc Selection Filters - Apăs butonul din dreapta al mouse –ului şi aleg Select other

10. Care sunt constrângerile necesare pentru definirea completă a unui ansamblu switchplate-fastener? R: Pentru definirea ansamblului switchplate-fastener sunt necesare trei constrângeri: Concentric Mate, Coincident Mate and Parallel Mate.

Lecţia 3:

Intrebări

Indicaţii: Răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile în spaţiile libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip ansamblu?……………………………………………………………………………...

2. Ce sunt componentele? …………………………………………………………………………….

3. Unealta de schiţare Convert Entities proiectează figura selectată în planul……………………………………………………………………...

4. Adevărat sau fals: Unealta de schiţare Offset Entities a fost folosită pentru copierea figurilor realizate cu ajutorul Cut-Extrude? ……………………………………………………………………………….

5. Câte relaţii de asamblare (constrângeri) sunt necesare pentru ca un ansamblu Tutor să fie complet definit? ………………………………………………………………………………..

6. Adevărat sau fals: Muchiile şi suprafeţele pot fi selectate în vederea aplicării unor constrângeri ? …………………………………………………………………………………….

7. O componentă afişată cu prefixul (-) în arborele de definire al ansamblului este complet definită? ……………………………………………………………………………………....

8. Cum se repercutează modificarea componentelor asupra ansamblului? ……………………………………………………………………………………...

9. Ce faceţi când o muchie sau o suprafaţă sunt prea mici pentru a putea fi selectate de pointer (apertură)? ……………………………………………………………………………………...

Page 32: Lectii Solid Works

10. Care sunt constrângerile necesare pentru definirea completă a unui ansamblu switchplate-fastener? …………………………………………………………………………………….

Figuri folosite pentru a realiza Tutor 2

1. Base Extrude2. Fillet3. Shell4. Cut Extrude

Schitele pentru piesele relizate prin indepartare de material (Cut-Extrude)

Schiţele sunt realizate din doua linii curbe(arce) Convert Entities creează curba exterioară Offset Entities creează curba interioră

Schiţele nu trebuie realizate “cu mâna” ci pot fi copiate din baza de date a programului

Aceasta tehnică constă în: Rapid şi uşor: selectaţi suprafaţa şi apoi unealta de schiţare Precis: schiţele sunt “clonate” direct din baza existentă de date Inteligent: dacă componentele îsi schimbă forma schiţa activă de

asamblare este automat reînnoită

Convert entities

copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin proiectarea lor în planul de schitare.

Curbele pot fi: Muchii ale suprafeţelor Entităti din alte schiţe

Rapid şi uşor Selectaţi suprafaţa sau curba Selectaţi unealta Convert Entities

Page 33: Lectii Solid Works

Realizarea curbei exteriore (outside curve)

1. Selectaţi planul de schiţare2. Deschide o nouă schiţa3. Selectaţi faţa sau curba care urmează a fi convertită, in cazul nostru faţa4. Selectaţi Convert Entities5. Muchia exterioară a fetei selectate va fi copiată în schiţa activă6. Schiţa este complet definită

Realizarea schiţei interioare (inside curve)

1. Selectaţi Offset Entities şi se va deschide fereastra de dialog a acesteia.2. Introduceţi valoarea distanţei. 3. Selectaţi una dintre entităţile convertite.4. Sistemul va genera o imagine provizorie a rezultatului. Dearece cascada de

optiuni a fost activată, Offset va evidenţia întregul contur.5. Dacă Offsetul este orienta înspre exterior în loc să fie orientat spre interior

selectaţi Reverse.6. Selectaţi Apply.7. Schiţa rezultată este complet definită.8. Există o singură dimensiune care controlează distanţa de Offset.

Ansamblu Tutorial

Cuprinde două părţi: Tutorial 1 (realizat în lecţia 2) Tutorial 2 (realizat în această lecţie)

Bazele asamblării

Un ansamblu conţine dou sau mai multe părţi. Părţile unui ansamblu sunt denumite componente. Mates (angrenare, cuplare) reprezintă relaţiile de asamblare care aliniază şi

potrivesc împreuna componentele într-un ansamblu. Intre dcumentele ansamblu şi documentele de tip componentă există o relaţie

directă. Ansamblul reflectă modificările suferite de fiecare componentă. Componentele reflectă modificările ansamblului.

Realizarea ansamblului Tutorial

Page 34: Lectii Solid Works

1. Deschide un nou document de tip ansamblu2. Deschide Tutorial 13. Deschide Tutorial 2

4. Selectaţi Tile Horizontally care afişează concomitent şi orizontal cele trei ferestre

5. Tehnica Drag and Drop (trage şi lasă) aduce componentele într-un document de tip ansamblu.

Bazele asamblării

Prima componentă a unui ansamblu este fixă (fixed). O componentă fixă nu poate fi mutată O componenta fixă nu poate fi mutată pâna nu devine mobilă: Float Tutorialul 1 este adăugat la arborele de definire cu simbolul (f) Simbolul (f) indică o componentă fixă Tutorialul 2 este adăugat la arborele de definire cu simbolul (-) Simbolul (-) indică o componentă subdefinită Tutorial 2 poate fi mutat şi rotit

Manipularea componentelor

Move Component mută componentele selectate în funcţie de numărul gradelor de libertate ale fiecareia.

Rotate Component around center point rotesc componentele selectate în jurul unui punct central.

Această opţiune se aplică doar componentelor care nu sunt cuplate(angrenate).

Rotate Component around Axis rotesc componentele selectate în jurul unei axe

Selectaţi componenta; CTRL- selectează axe sau muchii liniare. Apoi întoarceţi-vă la unealtă.

Grade de libertate – există 6 grade de libertate

Descriu modul în care un obiect poate să se mişte liber Translaţia de-a lungul axelor X,Y,Z Rotaţia în jurul axelor X,Y,Z

Relaţii de asamblare(constrângeri)

Page 35: Lectii Solid Works

Relaţiile de asamblare(cuplare) aliniază şi potrivesc împreuna componentele într-un ansamblu.

Pentru a definii complet ansamblul Tutorial sunt necesare trei constrangeri, dupa cum urmeaza:

Coincident(coincidenţă) între muchia din spate-sus a schiţei Tutorial1 şi muchia pragului schiţei Tutorial2.

Coincident(coincidenţă) între suprafaţa(fata) din dreapta schiţei Tutorial1 şi suprafaţa(faţa) din dreapta schiţei Tutorial2

Coincident(coincidenţă) ) între suprafaţa(faţa) de sus a schiţei Tutorial1 şi suprafaţa de sus a schiţei Tutorial2.

Relaţii de asamblare(constrangeri) si grade de libertate

In urma primei constrângeri – prezentate mai sus – au mai rămas doua grade de libertate pentru cele doua componente ale ansamblului.

Gradele de libertate ramase sunt urmatoarele: Translaţie de-a lungul muchiei Rotaţie în jurul aceleiaşi muchii

A doua constrângere anulează încă unul dintre cele doua grade de libertate. Gradul de libertate rămas este:

Rotaţie în jurul muchiei A treia constrângere anulează şi ultimul grad de libertate. Nu a mai rămas nici un grad de libertate. Ansamblul este complet definit.

Relaţii de asamblare(constrângeri) suplimentare pentru exerciţii şi proiecte

A. Switchplate (placa de schimb) are nevoie de două dispozitive de fixare (bolţuri)

Realizarea bolţulrilor Realizareansamblului dintre placa de schimb şi bolţuri Pentru ca ansamblu placă de schimb-bolţ să fie complet definit sunt necesare

trei relaţii de angrenare (constrângeri), dupa cum urmează Concentric între suprafaţa cilindrică exterioară a bolţului şi suplafaţa

cilindrică exterioară a plăcii de schimb Coincident între suprafaţa circulară şi suprafaţa frontală a plăcii de

schimb Parallel între suprafaţa crestată a bolţului şi suprfaţa exterioară aplăcii

de schimb Ansamblul placă de schimb bolţ este complet definit

Page 36: Lectii Solid Works

B. Pentru ca ansamblu cdcase- storagebox (carcasă cd şi suport cd) să fie complet definit sunt necesare trei relaţii de angrenare (constrângeri), dupa cum urmează:

Coincident între suprafaţa inferioară a suportului cd şi suprafaţa inferioară a carcasei cd

Coincident între suprafaţa posterioară a suportului cd şi suprafaţa posterioară a carcasei cd

Distance între suprafaţa interioara stângă a suportului cd şi suprafaţa stângă a carcasei cd

Distance = 1 cm Felicitări!!! Sunteţi pregatit să repetaţi procedura de mai sus de 24 de ori? Sigur nu.

Componentă model locală (local component pattern)

Este un model de componentă într-un ansamblu Copiază componentele nucleu Componenta nucleu în exemplu de faţă este carcasă cd Cu ajutorul acestei funcţii nu trebuie adăugată şi angrenată fiecare componentă

în parte

Metoda de realizare a unei componente model locale ( local component pattern)

1. Apasaţi Insert, alegeţi Component Pattern2. Selectaţi Define your own pattern3. Selectaţi Arrange in straight lines4. Apăsaţi Next5. Selectaţi carcasa cd ca şi Seed Component6. Selectaţi muchia frontală a suportului cd ca şi Along Edge/Dim7. Spacing (spaţierea) = 1 cm8. Instances (nr de copii) = 25

Alte explorări: The Hole Wizard

Care sunt elementele care determină mărimea alezajului ? Mărimea bolţului Precizia ajustajului

Normal Cu strângere Cu joc

Lectia 4:

Page 37: Lectii Solid Works

Bazele desenarii

După parcurgerea acestei lecţii, studenţii, vor fi capabili să realizeze desene detaliate ale componentelor unui ansamblu şi chiar a ansamblului în întregime.Aceasta lecţie conţine:

Recapitulare a Lecţiei 3-Bazele asamblării Descrierea Lecţiei 4 Exerciţii de invăţare activă Apreciere în cinci minute Intrebări

Recapitularea Lecţiei 3-Bazele asamblării

Intrebări:

1. Descrieţi un ansamblu. R:Un ansamblu combină două sau mai multe componente într-un singur document.2. Care este efectul comenzii Convert Entities ? R: Funcţia copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin proiectarea lor în planul de schitare. 3. Care este efectul unui filtru de selectare? R:Faciliteaza selectarea entitaţii dorite din schiţa de desenare restrângerea mulţimii de entitaţi la un singur tip.4. Ce se inţelege printr-o componentă “fixată” intr-un ansamblu? R:O componenta “fixată”, intr-un ansamblu, nu poate fi mutata(mişcată).Implicit, prima componenta inserata in ansamblu este “fixată”.5. Ce sunt angrenarile(cuplarile)? R: Sunt relaţii de asamblare care aliniază şi potrivesc împreuna componentele într-un ansamblu.6. Ce sunt gradele de libertate? R: Gradele de libertate descriu posibilităţile de mişcare ale componentelor.Ele pot fi: translaţie de-a lungul axelor X,Y şi Z şi rotaţie in jurul axelor X,Y şi Z.7. Care este legătura între gradele de libertate şi relaţiile de

asamblare(constrangeri)? R:Constrângerile elimină gradele de libertate.

Demonstraţie la curs:

Vi se cere sa modificati un desen.Beneficiarul cere un suport cd cu o capacitate de 50 cd-uri.1. Deschideţi ansamblul cdcase- storagebox (carcasă cd şi suport cd).2. Dublu-click pe suprafaţa superioară a suportului cd.

Page 38: Lectii Solid Works

3. Dublu-click pe valoarea dimensionala a acestuia si introduceţi valoarea dorita in fereastra de dialog apărută.

4. Reconstruiţi.5. Deschideţi documentul “suport cd” şi observaţi modificările.

Reţineţi: faptul că atunci cand o componentă(dimensiunile componentei) este modificată într-un ansamblu, modificarile respective se regăsesc şi în documentul sursă(part).

Descrierea Lectiei 4:

Lecţia 4 prezinta elementele de bază necesare realizării unui desen detaliat.Caracteristicile, comenzile si informatiile de desenare folosite in lecţia 4 sunt urmatoarele:

Engeneering Drawings Drawing Views General Drawings Rules Dimensions Guidelines Drawing Appearance Drawing Template Edit Sheet Format vs. Edit Sheet Title Block Customizing Part Name Detaling Options Create a Drawing Standard View Insert Dimension Move Dimensions in the Drawing Dimensions Drawings Modify a Drawing Sheet Modify Dimensions Add a Drawing Sheet Add a Named View Specialized Views

Exerciţii de invăţare activă

Urmaţi instrucţiunile din SolidWorks2000 Getting Started paginile 5-1 până la 5-10.In această lecţie veţi realiza doua desene. Primul dintre acestea corespunzător părţii Tutorial 1, realizat intr-o lecţie anterioară, iar al doilea cel corespunzător ansamblului Tutorial.

Apreciere rapidă - Răspunsuri

Page 39: Lectii Solid Works

1. Cum iniţiaţi un document de tip Drawing?R:Apăsaţi File, New. Selectaţi pictograma Draw.

2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet?R: Edit Sheet Format oferă posibilitatea de a schimba mărimea şi caracteristicile textului. Edit Sheet oferă posibilitatea de adăugare şi modificarea imaginilor (view), dimensiunilor şi/sau a textului; 99% din timp veţi lucra cu Edit Sheet.

3. Un bloc titlu (title block) conţine informaţii despre o parte şi/sau un ansamblu . Denumiţi cinci tipuri de informaţii care pot fi conţinute într-un bloc titlu.R: Există diferite răspunsuri, ca de exemplu nume de companii, coduri numerice, nume proprii, numere de ordine al desenelor, numere de revizie, număr de pagini, materiale, toleranţe, scara desenului, dimensiunea formatului, bloc de verificare şi bloc de proiectare.

4. Adevărat sau fals: Apăsând butonul din dreapta a mouse-ului şi selectând Edit Sheet Format se poate modifica informaţia din blocul titlu.R: Adevărat.

5. Care sunt cele trei vederi inserate într-un desen când se selectează Standard 3 View ?R:Vederea din faţă(principală), de sus şi din dreapta.Nota:Acest raspuns este valabil când tipul de vedere selectat este proiecţia tri-unghiular(conform standardelor USA).In ţările europene se foloseşte proiecţia uni-unghiulară care cuprinde: vederea din faţă(principală), de sus şi din stânga.

6. Cum se poate muta o vedere?R:Selectaţi interiorul conturului vederii şi trageţi de marginea verde a acesteia.

7. Ce comandă este folosita pentru a importa componente în desen?R:Comanda folosită este Insert, Model Items.

8. Adevărat sau fals:Cotarea desenelor trebui să se facă cât mai clar posibil.R:Adevărat.

9. Daţi patru reguli pentru o cotare corectă.R:Răspunsul poate fi variat putând să conţină:

Daţi toate dimensiunile de gabarit în cazul vederii principale şi toate celelalte cote in cazul schiţelor.

Cotaţi figurile în vederile în care sunt reprezentate la scară 1:1. In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora. In cazul arcurilor folosiţi pentru cotare raza acestora. Evitaţi cotările inutile. Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur. Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive. Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă. Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in

cadrul desenului.

Discuţii:

Page 40: Lectii Solid Works

Acest curs, despre SolidWorks, nu intenţionează să inlocuiască cursurile de proiectare sau desen tehnic; de aceea indicaţiile de proiectare şi desen tehnic se vor limita doar la cele de baza.

Desenul tehnic:

Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri: Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile

obiectului. Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de

prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc.

Reguli generale de desenare- Views (vederi)

Caracteristicile generale ale unui obiect determina care dintre vederi sunt necesare pentru a reprezenta cel mai bine forma obiectului.

Cele mai multe obiecte pot fi reprezentate prin trei vederi.In unele cazuri sunt necesare mai multe.

Uneori sunt necesare reprezentări în secţiune ale obiectului pentru o mai bună înţelegere a acestuia.

Reguli generale de desenare-Dimensions(cotări)

Sunt două tipuri de cotări: Cote de gabarit- definesc dimensiunile maxime ale piesei pe cele trei

direcţii. Cote de poziţie-definesc poziţia reciprocă a formelor geometrice din

care este alcătuită piesa. Pentru suprafeţele plane, daţi dimensiunile de grosime în vederea ,iar celelalte

cote pe schiţe. In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora. In cazul arcurilor

folosiţi pentru cotare raza acestora. Evitaţi cotările inutile. Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur. Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive. Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă. Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in cadrul

desenului.

Page 41: Lectii Solid Works

Exerciţii şi proiecte:

Cerinţa 1: Realizaţi un nou document de tip desen(Drawing) de marime A şi în

conformitate cu standardul ANSI. Folosiţi ca unitate de măsură(Units) milimetrul. Denumiţi desenul ANSI-MM-SIZEA

Procedeul:

1. Realizaţi un nou desen folosind Getting Started.Acest format al desenului- A este unul folosit şi de standardul ISO.

2. Selectează Tools,Options şi apoi selectează Document Properties.3. Selectează Detaling şi setează dimensiunile formatului Dimensions Standard

corespunzător cu ANSI.4. Faceţi schimbările dorite In ceea ce priveşte proprietăţile documentului,

dimensiunile textului, fontul şi mărimea sa.5. Selectaţi Units şi verificaţi dacă aceasta este setată în milimetri.6. Selectaţi OK pentru ca schimbările făcute să poată fi aplicate şi închideţi

fereastra de dialog.7. Selectaţi File,Save As…8. Din lista Save as type:selectaţi Drawing Template.9. Selectaţi… pentru a crea un nou director.10. Denumiţi directorul:Custom.11. Căutaţi in directorul:Custom.12. Introduceţi ANSI-MM-SIZEA CA şi nume al desenului.13. Selectaţi Save.Fişierul corespunzător desenului va avea sufixul*.drwdoc.

Cerinţa 2:

1. Realizaţi un desen pentru Tutorial2.Folosiţi indicaţiile date la cerinţa 1.Analizaţi piesa Tutorial2 pentru a vedea de câte vederi aveţi nevoie astfel încât piesa să fie complet descrisă.In cazul piesei Tutorial2 sunt necesare doar două vederi.

2. Realizaţi vederea frontală şi de sus.3. Importaţi cotele din fişierul piesei.4. Realizaţi o notă asupra desenului prin care să specificaţi grosimea peretelui.

Apăsaţi butonul drept al mouse-ului Drawing Annotation,Note.Introduceţi WALL THICKNESS=4mm.

Notă a profesorului:

Page 42: Lectii Solid Works

Topica realizării cotării parametrice este o activitate facultativă.Procedura de realizare a acesteia este urmatoarea:

1. Importaţi cotele(dimensiunile) modelului în desenul activ.O dată cu cotele se importăşi dimensiunile grosimii 4mm.Acestă cotă este necesară în cazul cotării parametrice.

2. Apăsaţi … sau Insert, Annotation, Note.In fereastra de dialog introduceţi textul in câmpul:Note Text,ex.WALL THICKNESS =Notă:Pentru a introduce o notare(text) se poate proceda şi în felul următor:apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona de desenare şi selectaţi Annotations, Note din meniul shortcut.

3. Selectaţi cota(linia de cotă). In loc să introduceţi valoarea selectaţi cota şi sistemul va introduce numele(ce fel de cotă este şi cărui desen şi vedere aparţine) în câmpul text note.4. Tastaţi restul textului notă.

Folosoţi săgeţile de la tastatură pentru a muta cursorul la sfârşitului rândului de caractere şi scrieţi mm.

5. Selectaţi locul din desen unde doriţi să amplasaţi textul.După această operaţiune selectaţi OK pentru a închide Fereastra de dialog Properties.

6. Ascunderea cotelor.Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona cotei şi selectati Hide.Nu trebuie să ştergeţi o cotă care a fost referită parametric.Dacă o faceţi, toate modificările operate asupra dimensiunilor piesei nu se vor mai reflecta în cotă(cota nu va mia fi actualizată la noua valoare).Aşadar cota trebuie ascunsă.

Cerinţa 3:

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la Cerinţa 1.

2. Realizaţi trei vederi standard pentru suportul cd.3. Importaţi dimensiunile(cotele) din modelul realizat ca şi “part”.4. Realizaţi o vedere isometrică a suportullui cd,in desen.

Notă a profesorului:

Studenţii pot desena şi cota şi alte desene decât cele ilustrate in acest curs.Fişierele corespunzătoare cerinţelor 2 până la 5 se găsesc în Lesson4 din Teachers Tools.Fişierul poartă numele Lesson4.SLDDRW.

Cerinţa 4:

Page 43: Lectii Solid Works

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la Cerinţa 1.

2. Realizaţi o vedere isometrică a ansamblului cdcase-storagebox (carcasă cd şi suport cd).

Cerinţa 5:

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la Cerinţa 1.

2. Realizaţi desenul plăcii de schimb(switchplate).Teşitura este prea mică pentru a pute fi cotată în vederile de sus şi cea din dreapta; este necesară o vedere de detaliu(părţi mici din desen care sunt mărite la o scară corespunzătoare pentru a putea fi clar vizualizate).Pentru a realiza un detaliu urmaţi etapele:

A. Selectaţi vederea din care urmează să fie prezentat detaliul.B. Selectati … şi schitaţi un cerc în jurul porţiunii care se doreşte a fi

detaliată.C. In timp ce cercul este In timp ce cercul este încă activ, selectaţi … sau

Insert, Drawing View, Detail.D. Poziţionaţi detaliul în desen.

Sistemul va denumi automat detaliul(ex.A, B, C,..); pentru a modifica scara detaliului editaţi textul de indicaţie.

E. Se pot importa cotele direct în vederea de detaliu sau pot fi “trase” din alte vederi.

Lecţia 4

Intrebări – Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip desen(drawing)?R:Pentru a iniţia un document de tip desen selectaţi File, New şi apoi selectaţi modelul drawing.

2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet? R: Edit Sheet Format oferă posibilitatea de a schimba mărimea şi caracteristicile textului. Edit Sheet oferă posibilitatea de adăugare şi modificarea

Page 44: Lectii Solid Works

imaginilor (view), dimensiunilor şi/sau a textului; 99% din timp veţi lucra cu Edit Sheet. 3. Unde se găseşte pe desen numele desenatorului(cel care a realizat desenul)?

R: Numele desenatorului se găseşte sub caseta Drawn by.4. Cum se poate modifica mărimea textului şi fontul acestuia în indicatorul

desenului?R:Selectaţi Edit Sheet Format, apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului Properties, apoi Font.

5. Cum schimbaţi standardul de desenare din ISO în ANSI?R:Selectaţi Tool,Options din caseta Document Properties, selectaţi Detaling şi în final selectaţi ANSI din Dimensioning standard.

6. Numiţi cele trei vederi standard.R:Cele trei vederi sunt: vederea din faţă(principală), de sus şi din dreapta.

7. Adevărat sau fals:Cotele folosite pentru cotarea desenului Tutorial2 au fost realizate în fişierul sursa(part).R:Adevărat.

8. Cum se pot muta cotele în cadrul unui desen?R:Selectati textul cotei şi mutaţi unde doriţi.

9. Când modificaţi o cotă importată în desenul activ, ce se întâplă în fişierul sursă(în part)?R:Modificările apar şi în fişierul sursă.

10. Care sunt cele trei tipuri de informaţii pe care trebuie să le reflecte un desen tehnic?

R: Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri: Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile obiectuli Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc

11. Un desen tehnic corect trebuie să cuprindă toate cele trei vederi?R:Nu.Vederea din dreapta poate să lipsească.

Lecţia 4 Intrebări:

Indicatii: : răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip desen(drawing)?………………………………………………………………………………………

2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet?………………………………………………………………………………………

3. Unde se găseşte pe desen numele desenatorului(cel care a realizat desenul)?………………………………………………………………………………………

Page 45: Lectii Solid Works

4. Cum se poate modifica mărimea textului şi fontul acestuia în indicatorul desenului?………………………………………………………………………………………

5. Cum schimbaţi standardul de desenare din ISO în ANSI?…………………………………………………………………………………........

6. Numiţi cele trei vederi standard.………………………………………………………………………………………

7. Adevărat sau fals:Cotele folosite pentru cotarea desenului Tutorial2 au fost realizate în fişierul sursa(part).………………………………………………………………………………………

8. Cum se pot muta cotele în cadrul unui desen?………………………………………………………………………………………

9. Când modificaţi o cotă importată în desenul activ, ce se întâplă în fişierul sursă(în part)?………………………………………………………………………………………

10. Care sunt cele trei tipuri de informaţii pe care trebuie să le reflecte un desen tehnic?………………………………………………………………………………………

11. Un desen tehnic corect trebuie să cuprindă toate cele trei vederi?………………………………………………………………………………………

Desen tehnic:

Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri: Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile

obiectului. Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de

prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc.

Exemplu de desen tehnic:

Page 46: Lectii Solid Works

Reguli generale de desenare:

Caracteristicile generale ale unui obiect determina care dintre vederi sunt necesare pentru a reprezenta cel mai bine forma obiectului.

Cele mai multe obiecte pot fi reprezentate prin trei vederi.In unele cazuri sunt necesare mai multe.

Vederi ale piesei:

De ce sunt necesare trei vederi?

Vederea din faţă(principală) şi cea de sus a obiecelor cu suprafeţe paralele sunt identice.

Vederea din dreapta este necesară pentru a pune in evidentă caracteristicile formei obiectului.

Când trei vederi nu sunt de ajuns.

Cele trei vederi standard nu descriu complet forma unui alezaj efectuat pe o suprafaţă înclinată.

Când nu sunt necesare trei vederi.

Vederea din dreapta nu mai este necesară.

Tipuri de cotări:

Cote de gabarit-definesc dimensiunile maxime ale piesei pe cele trei direcţii. Cote de poziţie-definesc poziţia geometrică a formelor geometrice din care

este alcătuită piesa. Pentru suprafeţele plane, daţi dimensiunile de grosime în vederea ,iar celelalte

cote pe schiţe.

Reguli generale de desenare-Cotarea

Page 47: Lectii Solid Works

Cotarea figurilor se face în schiţele reprezentate la scara 1:1 In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora. In cazul arcurilor folosiţi pentru cotare raza acestora. Evitaţi cotările inutile. Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur. Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive. Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă. Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in cadrul

desenului. Este de preferat ca, cotele să conţină doar numere zecimale pentru precizia

prelucrării.

Exemplu de cotare –greşit

Exemplu de cotare –corect

Ce este un Drawing Template:

Este “suportul” pentru un desen.

Specificaţiile unui Drawing Template:

Mărimea formatului Orientarea – Landscape sau Portrait Formatul desenului

Incadrat în chenar Cu indicator Indicaţii privind materialele, costul acestora, verificări.

Page 48: Lectii Solid Works

Posibilităţi de alegere a Drawing Template in SolidWorks

Standard SolidWorks – Drawing template (schiţă de desenare/suport de desenare)

Iniţierea schiţă/suport Model special Fără model

Realizarea unui desen nou utilizând Document Template

1. Selectaţi New din bara cu instrumente 2. Selectaţi opţiunea Getting Started (gata de pornire)3. Dublu click pe pictograma Draw

Un exemplu de Drawing Template

Compararea Edit Sheet and Edit Sheet Format

Edit Sheet Este utilizată pentru realizarea desenelor de detaliu Adaugă sau modifică vederi Adaugă sau modifică cote (dimensiuni) Adaugă sau modifică notaţii pe desen

Edit Sheet Format Modifică mărimea blocului titlu şi mărimea liniei de început/de antet Modifică chenarul Introduce numele unei companii Adaugă texte standard care apar în fiecare desen

Bloc titlu

Conţine părţi importante şi/sau informaţii de ansamblare Fiecare firmă poate avea propria sa versiune de titlu Informaţiile implicite conţinute de un bloc titlu

Numele companiei Materialul şi data predarii Numărul piesei ToleranteDenumirea piesei Scara desenuluiNumărul desenului Mărimea formatuluiNumărul de verificări Blocul de revizieNumărul schiţei Desenat de/verificat de

Editarea Schiţei (Sheet Format)

Page 49: Lectii Solid Works

1. Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului în zona da desenare şi selectaţi Edit Sheet Format

2. Selectaţi textul din centrul desenului. Textul selectat va fi încadrat de patru pătrate verzi în fiecare colţ.

3. Ştergeţi textul.

Editarea blocului titlu

1. Verificaţi dacă sunteVerificaţi dacă sunteţi în modul Edit Sheet Format2. Măriţi zona blocului titlu3. Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului pe textul : <Insert your company

name here> şi selectaţi Properties4. Introduceţi numele facultăţii în aria Note Text a ferestrei de dialog

Properties5. Setaţi Text Justification ca Center6. Selectati fontul pentru a schimba mărimea şi stilul textului7. Selectati OK8. Poziţionaţi textul astfel încât să fie poziţionat în centrul casetei9. Repetaţi această procedură pentru a introduce numele piesei în blocul titlu

Obs. Dacă nu doriţi să schimbaţi proprietăţile textului daţi dublu click pe textul din blocul titlu şi editaţi-l.

Personalizarea numeleui pieseiIntroducere

Numele piesei sau al ansamblului va reflecta modificările făcute, cu fiecare desen nou

Nu este eficient să se editeze formatul schiţei şi blocul titlu de ficare dată când se realizează un desen

Ar fi mai uşor dacă blocul titlu ar fi completat automat cu numele pieselor sau ale ansamblului, care apar în desen

Aceast lucru se poate realiza.

Editarea numelui piesei (Part Name)Introducere

1. Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului pe <Insert part name here>(inseraţi aici numele piesei) şi selectaţi Properties.

2. Asiguraţi-vă că textul selectat şi-a schimbat culoarea în fereastra de dialog.3. Apăsaţi butonul …4. Alegeţi tipul de fişier dorit din lista SolidWorks şi bifaţi External model

reference5. Selectaţi OK pentru a adăuga proprietatea respectivă6. In fereastra de dialog Properties setaţi orice altă proprietate a textului cum ar

fi fontul sau poziţia 7. Selectaţi OK pentru a aplica modificările şi a închide fereastra de dialog

Page 50: Lectii Solid Works

8. Rezultate : Blocul titlu arată în mod curent proprietăţile desenului. Oricum când prima vedere este ataşată desenului, textul din blocul titlu va deveni numele piesei sau ansamblului respectiv

Trecerea în modul de editare al schiţei (Edit Sheet Mode)

1. Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona de desenare şi selectaţi Edit Sheet

2. Acesta este modul în care trebuie să vă aflaţi când realizati desene

Descrierea în amănunţime a opţiunilorStandarde de cotare

Standardele de dimensionare determină: stilul vârfului săgeţii şi poziţia cotei Iniţierea unui desen în SolidWorks foloseşte standardele ISO şi ANSI ISO reprezintă : International Organization for Standardization ISO este utilizat cu precădere în ţările europene ANSI este utilizat cu precădere în Statele Unite ANSI reprezintă American National Standards Institute Alte standarde în vigoare sunt: BSI (British Standards Institution) şi DIN

(Deutsche Industries-Normen)

Personalizarea desenului astfel încât să se folosească standardul ANSISetarea standardelor de cotare

1. Selectati Tools, Options2. Selectati Document Properties3. Selectaţi Detailing4. Selectaţi ANSI din lista standardelor de cotare (Dimensioning Standard)

Setarea fontului de cotare

1. Selectati Tools, Options2. Selectati Document Properties3. Selectaţi Dimensions4. Selectaţi Font5. Efectuaţi modificările dorite şi selectaţi OK

Salvarea unui desen personalizat

1. Selectaţi File şi Save As...2. Din lista Save as type selectati Drawing Template3. Selectaţi …pentru a crea un nou director4. Denumiti noul director Custom.5. Căutaţi directorul Custom.6. Introduceţi ANSI-MM-SIZEA ca nume a fişierului7. Selectaţi Save

Page 51: Lectii Solid Works

Desenul va avea extensia *.drwdot

Realizarea unui desen – procedură generală

1. Deschideti modelul 3D al piesei sau al ansamblului pe care doriţi să le detaliaţi2. Deschideţi un nou desen cu dimensiunile dorite3. Adăugaţi vederile. Deobicei piesa/ansamblu se reprezintă conform

standardelor în vigoare în trei vederi plus vederi în secţiune, detaliate, etc.4. Introduceţi cotele5. Adăugaţi schiţele, adiţionale vederi sau/şi adnotari dacă este necesar

Realizarea celor trei vederi standard

1. Selectaţi Standard 3Views2. Selectaţi Tutorial 1 din fereastra Meniu3. Selectaţi zona de desenare a piesei. Fereastra de desenare va reapare cu cele

trei vederi ale piesei selectate

Lucrul cu vederi de desenare (pieselor)

Pentru a selecta o vedere daţi click pe marginea acesteia. Vederea va aparea pe fond verde

Vederile 2 şi 3 vor fi aliniate în funcţie de vederea 1 Trăgând de vederea 1 (vedere principala), vederile 2 (de sus) si 3 (din dreapta)

se vor deplasa astfel încât să fie aliniate cu vederea 1 Vederea 3 poate fi mişcată doar în stânga sau în dreapta Vederea 2 poate fi mişcată doar în sus sau în jos Reprezentarea muchiilor nevăzute:

Muchiile reprezentate in gri sunt deobicei folosite în vederile normale Lipsa muchiilor nevazute este prezentă în vederile isometrice

Reprezentarea muchiilor tangente Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului în interiorul vederii Selectaţi Tangent Edges, Tangent Edges Removed

Cotarea desenelor

Cotările făcute în realizarea 3D a piesei pot fi importate în desen Cotele pot fi adăugate manual folosind unealta de cotare…

Asociativitatea

Modificarea cotelor importate va atrage după sine modificarea piesei 3D Cotele inserate nu se pot modifica manual

Importarea cotelor într-un desen

Page 52: Lectii Solid Works

1. Selectaţi Model Items… sau Insert Model Items2. Selectaţi Dimensions3. Selectaţi Import Items into all views4. Selectaţi OK

Manipularea cotelor

Mutarea cotelor Selectaţi textul cotei ‘Trageţi’ de cotă în locul dorit Pentru a muta o cotă într-o altă vedere tineţi apăsată tasta Shift şi

trageţi de cotă Ştergerea cotelor

Selectaţi textul cotei şi apăsaţi tasta Delete Orientarea săgeţilor

Selectaţi textul cotei Va apărea un punct verde pe săgeata liniei de cotă Selectaţi punctul pentru a orienta săgeata spre interior sau spre exterior

Terminarea desenului

Pozitionarea vederilor Aranjaţi cotele în poziţia dorită trăgând de ele Setaţi afişarea muchiilor nevăzute, mobile şi a muchiilor tangente

Asociativitatea

Modificarea cotelor importate va atrage după sine modificarea piesei 3D Dublu click pe textul cotei Introduceţi noua valoare Reconstruiţi

Deschideţi desenul 3D al piesei şi veţi observa că acesta reflectă modificările făcute

Deschideţi desenul 3D al ansamblului şi veţi observa că acesta reflectă noi valori

Desene cu mai multe schiţe

Desenele pot conţine mai multe schiţe Primul desen conţine Tutorial 1 Al doilea desen conţine ansamblu Tutorial Alegeţi pentru formatul desenului mărimea B, Landscape (11”X17”) Adăugaţi trei vederi standard Adăugaţi o vedere isometrică a ansamblului. Vederea isometrică este o vedere

numită (care are nume).

Page 53: Lectii Solid Works

Trei vederi ale ansamblului

Vederi numite

Vederea numită arată piesa sau ansamblu cu o anumită orientare Exemple de vederi numite:

Vederi standard: vederea principală, vederea de sus sau isometrica Vederi definite de utilizator, create în ansamblu sau în piesă Vederea curentă a piesei sau a ansamblului.

Inserarea unei vederi numite

1. Selectaţi Named View… sau selectaTi Insert, Drawing View, Named View2. Selectaţi interiorul unei vederi existente. Obs. Nu selectaţi direct o

componentă a ansamblului pentru că aţi crea o vedere numită a piesei selectate3. Va aparea o listă a vederilor numite. Selectati vederea dorită din listă, în cazul

nostru isometrică, selectaţi OK. Shortcut :dublu click pe nume

Vederea isometrică adaugată unui desen

Vederi specializateVederea detaliată - Folosită pentru arăta o porţiune mărită a piesei.

1. Schiţaţi un cerc în vederea “sursă”2. Selectaţi… sau selectati Insert Drawing View, Detailed.3. Poziţionaţi vederea pe desen4. Editaţi eticheta pentru a modifica scara5. Importaţi cotele sau “trageţi-le” în vedere

Vedere în secţiune- folosită pentru a arăta forma interioară a obiectului

1. Schiţaţi o linie în vederea sursă2. Selectaţi… sau selectati Insert Drawing View, Section.3. Poziţionaţi vederea pe desen4. Vederea în secţiune va fi automat haşurată5. Dublu click pe linia de secţiune pentru a inversa orientarea săgeţilor

Page 54: Lectii Solid Works

Capitolul 5 :

Tabele de desenare

Până la sfarsitul acestei lecti , studentii dvs vor fi în stare sa realizeze un tabel de desenare care va genera configuraţiile de tipul: Tutore 1.

Această lecţie se gaseste in paginile Solid Works 2000 Getting Starded 6-1 pana la 6-8

Lectia abordeaza urmatoarele obiective: Recapitularea cursului nr. 4 – Bazele desenarii. Schita cursului nr.5 Studiu activ prin exercitii 5 minute de evaluare Exerciti si proiecte Intrebari

Recapitularea cursului nr.4

Intrebari pentru discutie:

1. Numiti cele trei vederi standard dintr-un desen.Raspuns: Vederea frontala ( din fata), de sus, din dreapta.

2. Cum mutati o dimensiune care a fost deja amplasata intr-un desen pe o vedere? Raspuns: Se face click pe textul dimensiuni (valoarea ei) si apoi se trage textul la o amplasare noua.

3. Cum mutati o dimensiune de la o vedere la alta ?Raspuns: Tineti apasata tasta Shift in timp ce dumneavoastra trageti de dimensiune.

4. Dumneavoastra aveti deja trei vederi standard ale unnei piese .Cum procedati pentru a adauga o vedere Isometric ?Raspuns : Se face click pe Named View de pe bara cu instrumente ,sau faceti click pe Insert,Drawing View ,Named.Faceti click in interiorul unei vederi deja existente .Selectati Isometric din caseta de dialog Named Model View . Pozitionati vederea pe desen.

Schita lectiei

Se prezinta comenzile care se vor folosi in cadrul acestui curs dupa cum urmeaza: Famili de piese Desenarea in plan a unei vederi Schimbarea unei Caractereristici sau a unei Dimensiun Afisarea unei Caracteristici sau a unei Dimensiuni Ascunderea unei Caracteristici sau a unei Dimensiuni

Page 55: Lectii Solid Works

Desenati atent Legaturi intre valori Relati geometrice Inserati un nou tabel de desenare Vizualizarea partilor componente Configurati ,Asamblari si Tabele de Desenare

Observatie din partea profesorului:

Pentru a folosi Tabelele de desenare dumneavoastra trebuie sa aveti instalat pe calculatorul dumneavoastra programul Microsoft Excel. Este recomandat sa folositi Mcrosoft Excel Service Release 2 SR2 sau o versiune mai noua .

Studiu activ prin exerciti

Creati tabelul de proiect pentru Tutore1. Urmati instructiunile din SolidWorks 2000 Getting Started din paginile 6.1 pana la 6.8

Cinci minute de evaluare – Raspunsuri cheie

1. Ce este o configuraţie?Răspundeţi: O configuraţie este un mod de a crea o familie de piese asemănătoare înăuntr-un fişier.

2. Ce este un tabel de proiect?Răspundeţi: Un tabel de proiect este o lista de valorile diferite care da caracteristicile si dimensiunile piesei. Un tabel de proiect este un mod uşor pentru a crea mai multe configuraţii.3. Ce soft este necesar petru a crea tabelele de proiect în Solid Works?

Răspundeţi: Microsoft Excel.4. Care sunt cele trei elemente ale unui tabel de proiect?

Răspundeţi: Un tabel de proiect are nevoie de: un nume de configuraţie, valorile de nume , valorile dimensiunilor.

5. Adevarat sau fals .Legaturile intre valori sunt egale cu valoarea dimensiuni impartita la valoarea numelui.Raspuns : Adevarat .

6. Descrieţi avantajul pe care le ofera noile Relaţii Geometrice fata de dimensiunile liniare privind posibilitatea pozitionari Knob in centru unei casete.Răspundeţi: Avantajul folosiri Relatiilor Geometrice este o legătură de midpoint ( mijlocul unui punct ) care garantează ca Knob este întotdeauna poziţionat în centru casetei.Cand se utilizeaza dimensiunile liniare Knob se gaseste in diferite poziti relative fata de caseta.

7. Care este avantajul folosiri unui tabel de proiect?Răspundeţi: Un tabel salvat in momentul proiectarii, reduce spaţiu ocupat pe disk şi în mod automat da posibilitatea unei piese existente de a fi creata apoi in mai multe variante.

Page 56: Lectii Solid Works

Discuti in clasa

Familii de Piese. Multe obiecte au in comun anumite parti, într-o varietate mare de dimensiuni. Încurajaţi discuţia având exemple si enumerandu-le. Nişte posibilităţi includ:

Piulite si suruburi Agrafe de birou Fitingurile Roata de lant de la bicicleta Rotile de masina Rotile dintate si scripeti Tipo-dimensiuni de linguri

Un tabel de proiect ofera posibilitatea crearii usor a unei familii de piese.Priviti in jur dupa exemple.

Intrebare :Se arata studentilor o ceasca .Cereti-le studentilor sa descrie posibilitati de a face aceasta ceasca.Raspuns :

O posibilitate este acea de extruda un cerc schitat in planul 2 (in directia in sus)

Forma conica a fost creata prin extrudarea bazei folosind optiunea Draft.Optiunea Draft creaza forma conica in timpul operatie de extrudare.Dumneavoastra puteti sa specificati valoarea unghiului si sa specificati daca acesta este conic interior sau exterior.

Fundul cesti a fost rotujit utilizand comanda Fillet Ceasca a fost ,,scobita” folosind comanda Shell. Buza cesti a fost rotunjita cu ajutorul comenzi Fillet

Intrebare:Care ar fi dimensiunile pe care dumneavoastra ati vrea sa le verificati in cazul in care ati face o serie de cesti de diferite marimi ?

Raspuns : Răspunsurile vor varia dar veţi include: Diametrul ceştii. Conicitatea. Razele de cerc ale rotunjiri de pe fundul cesti. Înălţimea ceştii. Grosimea peretelui. Razele de cerc ale rotunjiri de pe buză

Intrebati:

Dvs munciţi pentru o companie care fabrică ceşti. De ce ar trebui dvs sa folosiţi un tabel de proiect?

Page 57: Lectii Solid Works

Răspuns: Salvati un tabel in momentul proiectari unei cesti. Cu o piesa singură şi un tabel de proiect dvs puteţi să creaţi numeroase versiuni a ceştii fara să trebuiasca sa faceti pentru fiecare dimensiune un model independent.

Exerciţii şi Proiecte.

Exercitiul 1. Creaţi un tabel de proiect pentru Tutor 2 care sa corespunda pentru patru configuraţii Tutor 3. Redenumiti caracteristicile şi dimensiunile. Salvaţi piesa ca Tutor 4.

Răspundeţi: Înălţimea şi lăţimea obiectului din Tutor4 trebuie sa ia valorile înălţimi de lăţimi de casetă egale cu valorile catre au fost date în tabelul de proiect pentru Tutor3.Racordarile din Tutor4 să trebuiască să fie aceleasi ca si in cazul Tutore3.Adâncimea tăieturi părţii din faţă pe Tutore4 trebuie să fie cu cel puţin 5 mm mai mica ca adâncimea din Tutor 3.Aceasta este important pentru unele dintre configuratile Tutore3 (de exemplu blk3) pentru ca taietura sa nu fie prea adâncă.Adoptam razele de racordare astfel icât adâncimea tăieturii să fie cu cel puţin 5 mm mai mica decat adâncimea Tutor3.Adâncimea de tăietură pe partea din faţă pe Tutor4 nu este schimbată prin urmare, piesele se vor potrivi exact în asamblare.Dacă adâncimea tăieturi pe partea din faţă are o valoare mai mica ca adâncimea lui Tutor3, părţile vor potrivi cu corect. Pentru a explora acest subiect mai mult cu studentii dvs, vedeţi <MenuItems> . Mai multe explicati in pag. 5-215 în această lecţie.

Unul posibil de proiect de tabel pentru Tutor4 este exemplificat în dreapta.

Exercitiul 2

Faceti trei tipuri de suporturi pentru CD, in care sa se poata aranja 50,100 si 200 bucati CD-uri. Latimea maxima a acestor suporturi sa fie maxim 120 cm.

Raspuns:

Exista multe varinte de raspuns la acesta intrebare.Suporturile pentru CD-uri pot avea latimi si inaltimi diferite.

Un exemplu este dat in figura din dreapta.

Exercitiul 3

Transformati toate dimensiunile suportului pentru 50 CD-uri din centimetri in inches.Suportul a fost proiectat in Europa dar va fi fabricat in S.U.A.

Page 58: Lectii Solid Works

Se da : Conversia : 2.54 cm = 1 inch Latimea suportului = 54.0 cm Inaltimea suportului = 16.4 cm Adancimea suportului = 17.2 cm

Raspuns:

Dimensiunile de gabarit = latimea suportului x inaltimea suportului x adancimea suportului

Latimea suportului = 54.0 2.54 = 21.26`` Inaltimea suportului = 16.4 2.54 = 6.46`` Adancimea suportului = 17.2 2.54 = 6.77`` Folosiţi Solidworks pentru a confirma valorile dupa transformare.

Exercitiul 4

Ce configuratie de suport pentru CD-uri este optima pentru folosirea ei in sala dumneavoastra de curs.

Raspuns:

Au lucrat studenti in grupuri ca sa masoare catedra, mesele din sala de curs. Determina dimensiunea suportului de CD cel mai potrivit în fiecare zona de lucru. Răspunsurile vor varia

Exercitiul 5

Realizati o cana. In cutia de dialog folositi Draft Angle de 5 grade. Creati patruconfigurati foilosind tabelul de desenare.Experimentati aceasta cu diferite dimensiuni.

Raspuns:

Raspunsurile vor varia .Un exemplua tabelului de desenare pentru cana este prezentat in partea dreapta.

Exercitiul 6:

Aduceti cateva pise drept exemplu pe care le veti inprumuta pentru ca eri sa poata proiecta tabele de desenare.Puteti aduce obiecte existente, sau desene din reviste sau cataloage.

Raspuns:

Page 59: Lectii Solid Works

Raspunsurile vor varia , depinzand de interesul si ingeniozitatea sutdentilor dumneavoastra.Unele idei vor contine exemple de piese metalice : suruburi si piulite, fitinguri,chei (scula),scripeti.Daca uni dintre studenti sunt interesati de cilism le puteti sugera sa se uite la roata de lant a unei bicilete Este cineva interesat de masini ?O jantă de roată pentru automobile poate fi proiectata foarte usor cu un tabel de desenare. Priviti in jurul dumneavoastra in clasa si dati exemple cum ar fi agrafele de birou de diferite marimi.Colaborati cu alti profesori.De exemplu cu un profesor de stiinte care are in laborator pahare si eprubete de diferite marimi pe care poate sa vi-le imprumute.

Pentru un studiu mai aprofundat

Configurati, Asamblari si Tabele de Desenare

Cand fiecare componenta dintr-o asamblare are configurati multiple, este de inteles ca asamblarea ar trebui sa aiba configurati multiple.Exista doua cai de rezolvare a acestei probleme:

Modificarea manuala a configuraţiei fiind folosită fiecare componentă în asamblare.

Creaţi un tabel de desenare pentru asamblare care specifică ce configuraţie a fiecarei componente este la folosită pentru fiecare versiune asamblării.

Sfaturi Dacă studentii dvs. urmaresc instrucţiunile din SW 2000 Getting Srarted, ei au salvat Tutor1 ca Tutor2 când ei au creat tabelul de desenare. De asemenea în exercitiul Tutor2 au fost salvate ca Tutor4. Pentru a putea folosi tabelele de asamblare, dvs veţi avea nevoie de o asamblare pe care sa o faceti inca odata intre Tutor3 şi Tutor4. Această asamblare este localizată în directorul Lesson5 în Teacher Tools.

Schimbarea unnei configurati a unei pise dintr-o asamblare

La schimbarea manuala a configuratiei componente într-o asamblare:

1. Faceţi clic dreapta pe componenta, ori în arborele de desenare Feature Manager sau în suprafaţa grafică, şi selectaţi Component Propreties.

2. Din cutia de dialog Component Propieties, selectaţi configuraţia dorita din lista din zona Referenced Configuration. Faceţi clic pe OK

3. Repetaţi această procedură pentru fiecare componenta a asamblări.

Tabele de asamblare

Page 60: Lectii Solid Works

In timp ce schimbati manual configuratia unei componente a asamblari modul de lucru nu este nici foarte flexibil , nici foarte eficient.Comutand de la o versiune a unei asamblari la alta ar fi plicticoasă. Un mod mai bun de lucru ar fi să creeze un tabel de asamblare. Procedeul de creare a un tabel de asamblare este foarte asemănător algorimul pentru crearea tabelului de desenare într-un desen independent pentru o piesa Cel mai semnificative diferenţe apar la alegerea diferitelor keywords pentru coloană headears. The keyword we will explore here is :$CONFIGURATION@component<instance>.

Algoritmul

1. Faceţi clic pe Insert, New Desing Table.2. In celula B2, introduceţi solutia $Configuration@ urmată de numele

componentei şi numărul exemplului său. În acest exemplu componenta este e Tutor3 şi exemplul este 1.

3. In celula C2 , introduceti solutia $Configuration@Tutor 4<1>. 4. Adaugaţi numele de configuraţie în coloană A.5. Completaţi celulele din coloanele B şi C cu configuraţiile corespunzătoare

pentru cele două componente.6. Terminaţi de inserat tabelul de desenare. Faceţi click pe domeniul grafic.

Sistemul citeste tabelul de desenare şi generează modificarile. Faceţi click pe OK pentru a închide cutia de dialog.

7. Treceti la Configuration Manager. Fiecare configuraţie specificata in tabelul de desenare ar trebui să fie trecut pe listă.

8. Testaţi configuraţiile. Faceţi dublu click pe pe fiecare configuraţie pentru a verifica daca acea configuratie este afisata corect.

Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:________

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile corecte în spaţiu furnizat.

1. Ce este tabelul de desenare?Răspuns: Tabelul de desenare este o lista care afiseaza valori diferite ale dimensiunile trasate şi caracteristicile lor . Tabelul de desenare este un tabel cu care se pot crea uşor mai multe configuraţii.

2. Enumerati trei elemente ale unui tabel de desenare.Răspuns: Raspunsurile vor fi variate dar multe includ: Configuration Name, Dimension Name şi Dimension Values, Feature Name, Component Name din tabelele asamblare.

3. Tabelele de desenare sunt folosite pentru a crea diferite __________ de piesă.

Răspuns: Configuraţii.

Page 61: Lectii Solid Works

4. De ce trebuie sa schimbati numele caracteriticilor si numele dimensiunilor ?Raspuns: Schimbarea numelui caracteristicilor si a dimensiunilor fac ca acestea sa fie mai bine intelese. Numele mai bine intelese fac sa fie mai usor de citit tabelul de desenare si sa fie intelese ce dimensiuni si caracteristici sunt controlate de catre tabelul de desenare.

5. Ce aplicatie (program) Microsoft este necesara pentru a crea tabele de desenare in SolidWorks?Raspuns: Microsoft Excel

6. Cum afisati toate caracteristicile dimensiunilor?Raspuns:Apasati dreapta-click pe directorul Annotations.Apasati Show Feature Dimensions.

7. Examinati partea aratata in dreapta.Scopul desenului este ca latimea fantelor A, B si C sa fie intotdeauna egale.Pentru acest lucru trebuie sa folosesti Link Value sau relatia geometrica Equal?Raspuns: Trebuie sa folosesti Link Values. Relatia geometrica Equal nu va functiona, deoarece Equal va functiona doar inauntrul desenului.Caracteristicile A , B si C nu pot fi in acelasi desen.

8. Cum acsunzi toate dimensiunile unei caraceristici?Raspuns:Apasati dreapta-click pe caracteristica din directorul FeatureManager si selectati Hide All Dimensions.

9. Cum se folosete Configuration Manager in SolidWorks?Raspuns:Configuration Manager este folosit pentru a schimba dintr-o configuratie in alta.

10. Care este vantajul crearii unui tabel de desenare?Raspuns:Un tabel de desenare economiseste timp de desenare si spatiu pe disk prin derivarea dimensiunilor si a caracteristicilor unei piese pentru a crea mai multe copii ale acelei piese.Acest lucru este mai eficient decit construirea mai multor piese.

11. Ce tip de piese se utilizeaza intr-un tabel de desenare?Raspuns:Acele piese care au caracteristici similare de exemplu forma,dar au diferite valori ale dimensiunilor lor.

Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:________

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile corecte în spaţiu furnizat.

1.Ce este tabelul de desenare?_________________________________________ _______________________________________________________________

Page 62: Lectii Solid Works

____________________________________________________________________2. Enumerati trei elemente ale unui tabel de desenare______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________3. Tabelele de desenare sunt folosite pentru a crea diferite __________ de piesă4.De ce trebuie sa schimbati numele caracteriticilor si numele dimensiunilor ? ___________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ce aplicatie (program) Microsoft este necesara pentru a crea tabele de desenare in SolidWorks? __________________________________________________ ____________________________________________________________6.Cum afisati toate caracteristicile dimensiunilor?__________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________|________7. Examinati partea aratata in dreapta.Scopul desenului este ca latimea fantelor A, B si C sa fie intotdeauna egale.Pentru acest lucru trebuie sa folosesti Link Value sau relatia geometrica Equal?_______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

8. Cum acsunzi toate dimensiunile unei caraceristici?___________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________9.Cum se folosete Configuration Manager in SolidWorks?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Care este vantajul crearii unui tabel de desenare?______________________________________________________________________________________________________________________________

11.Ce tip de piese se utilizeaza intr-un tabel de desenare?____________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 63: Lectii Solid Works

Famili de piese

Se pierde mult timp pentru a face o piesa in mai multe variante de dimensiuni

Aceasta se numeste familie unei piese . El nu este eficient pentru a construi fiecare piesa in parte pt fiecare

versiune de dimensiuni . Desing Tables simplifica acest lucru favorizand crearea familiilor de piese.

Tabele de desenare

Tabelele de desenare sunt folosite pentru a face o piesa in diferite configurati de dimensiuni

Ce este o configuratie?o O configuraţie este un mod de a crea o familie de piese

asemănătoare intr-un singur fişier.o Fiecare configuratie reprezinta o versiune a piesei

Tabelele de desenare schimba in, mod automat dimensiunea si caracteristicile unei piese existente pentru acrea configurati multiple.Configuratia controleaza forma si dimensiunea piesei.

Tabelul de desenare poate sa verifice starea caracteristicilor. O caracteristica poate fi reprimata sau nu .Daca o caracteristica este

suprimata aceasta nu va fi incarcat in memorie sau afisata pe ecran. Pentru a crea tabele de desenare este necesara folosirea aplicatiei

Microsoft Excel

Obs. Redenumiti caracteristicile si dimensiunile inainte de a crea tabelul de desenare.

Redenumirea caracteristicilor si a dimensiunilor

Numele caracteristicilor si a dimensiunilor folosite intr-un tabel de desenare se salveaza cu nume care descriu cat mai bine functia lor.

Care este mai uşor de înţeles? D1@Cut - Extrude1

Width@Oval_Slot

Redenumirea unei caracteristici

1. Click-pauza-click pe Base Extrude in FeatureManager in arborele de desenare ( nu dublu click).

Obs. În loc de click-puza-click tehnic dvs puteţi să selectaţi caracteristica şi după aceea să apăsaţi tasta F2.

2. Numele caracteristici este activat daca este albastru, semn ca este gata pentru a fi editat.

3. Tastaţi noul nume , Box, şi apasă Enter.

Page 64: Lectii Solid Works

Redenumirea altor caracteristici folosite in tabelurile de desenare.

Schimbati numele Boss-Extrude1 in Knob. Schimbati numele Cut-Extrude1 in Hole_in_Knob. Schimbati numele Fillet1 in Outside_corners.

Afisarea caracteristicilor si a dimensiunilor

Click – dreapta pe directorul Annotations si selectati Show Feature Dimension din fereastra cu scurtatura de meniu aparuta

Pentru a ascunde toate dimensiunile si caracteristicile selectate:

Faceti dreapta-click in FeatureManger pe arborele de desenare si selectati Hide all Dimension din scurtatura de meniu.

Pentru a ascunde o singura dimensiune:

Dreapta-click pe dimensiune si selectati Hide din scurtatura de meniu.

Pentru a afisa numele dimensiuni:1. Faceţi click pe Tools Options.2. Faceţi click pe General in System Option, tab3. Faceţi click pe Show la numele dimensiuni.4. Faceti click pe Ok.

Pentru aschimba numele unei dimensiuni:

1. Afisati dimensiunea. Faceti dublu-click pe caracteristica pe care vreti sa o afisati Sau, dreapta click pe directorul Annotation si selectati Show

Feature Dimension

2. Faceti dreapta click pe diametru de dimensiunea de 70 mm si alegeti Properties di scurtatura de meniu aparuta.

3. Din caseta de dialog Dimension Propertis selectati textul din rubrica Name si inlocuitil cu un nou nume, knob_dia.

Knob_dia@Sketch2 este automat afisat in caseta Full Name 4. Faceti click pe OK.

Schimbarea denumiri unei dimensiuni:

Inaltimea cutiei cu box_height Latimea cutiei cu box_width Diametru gauri din maner cu hole_dia

Page 65: Lectii Solid Works

Raza de cerc a racordurilor colturilor exterioare cufillet-radius

Intentiile de desenare

Adâncimea Mânerului va fi egala cu adancimea cutiei care sta la baza lui.

Manerul va fi intodeauna centrat pe cutie. Dimensiunile pe care le alege singur nu sunt intodeauna cele mai

bune

Legaturi intre valori

Link Values se refera la ordonarea dimensiunilor direct prin numele variabilei Daca o valoare a unei dimensiuni este modificata atunci toate dimensiunile

legate de ea sunt modificate. Link Values este util deoarece determina dimensiunile care sunt egale intre ele Acesta este o unealta inportanta pentru a captura intentiile desenatorului.

Exemple de utilizare ale Link Values

Grosimea celor două agăţători este întotdeauna egală. Lăţimea la ambele socluri este întotdeauna egala.

Legatura ditre latimea cutiei si lungimea manerului:

1. Afisati dimensiunile2. Faceţi click dreapta pe pe dimensiunea de adâncime pentru cutie, şi

selectaţi Link Values din scurtatura de meniul aparuta.3. Dactilografiaţi Depth în caseta de text Name şi după aceea faceti clic

pe OK.4. Faceţi click dreapta pe dimensiunea de adâncime a manerului, şi

selectaţi Link Values din scurtătura de meniu.5. Selectati Depth din lista si faceti click pe OK.6. Ambele dimensiuni au acelaşi nume şi valoare.7. Se actualizeaza geometria piesei.

Obs. Folositi tasta CTRL pentru a selecta cateva dimensiuni si faceti legaturile intre ele intr-un singur pas.

Relati Geometrice

Concentric Coradial Punct de mijloc Egal

Page 66: Lectii Solid Works

Coliniar Coincident

Exemple de utilizare a Relatiilor Geometrice

Comanda Sketch Fillet face automat o racordare si trei relati de egalitate

Schimband dimensiunea schimbam toate cele patru racordari Această tehnică este mai bună decât sa modificam dimensiunile

fiecarui racord Doua piese Facand cercul stapan Coradial cu muchia bazei ne asiguram ca cercul

va avea intodeauna dimensiunea corecta indiferent de modificarile aduse bazei.

Centrarea manerului pe cutie

1. Faceti dreapta click pe Maner si selectati Edit Sketch din scurtatura de meniu.

2. Stergeti dimensiunile liniare.3. Observati ca cercul este albastru, semn ca este nedefinit.4. Trageti de cerc catre o fata .Fara dimensiuni atasate acesta este liber,

poate fi mutat.5. Faceti click | si trasati o diagonala cu Centerline.6. Faceti click pe Add relation.7. Selectati Centerline si centrul cercului:

Daca Centerline este inca activa cand este deschisa caseta de dialog, linia va aparea automat in lista Selected Entities iar dumneavoastra nu mai trebuie sa o selectati.

Daca a-ti selectat gresit o entitate faceti dreapta click in zona grafica si selectati Clear Sections.

8. Faceti clic pe Midpoint apoi click pe Apply si apoi inchideti caseta de dialog. 9. Cercul va sta centrat pe cutie. 10. Click …pentru a iesi din schita si pentru ase opera modificarile facute.

Pentru a insera un nou Tabel de Desenare

1. Pozitionati-va in coltul de jos al zonei grafice.2. Click Tools,Options.3. Pe optiunea System Options din meniul General, trebuie sa va asigurati ca

optiunea Edit desingn tables nu este activa intr-o alta fereastra.4. Clic OK.5. Click Insert, New desing Table

Page 67: Lectii Solid Works

Se afiseaza o ferestra in care apare un fisier de lucru in Excel. Bara de instrumente din Excel inlocuieste bara de innsturmente din

Solidworks Implicit, prima configuraţie este numită First Instance. Dvs puteţi şi

ar trebui să schimbaţi acest nume cu unul mult mai semnificativ.

6. Faceţi dublu clic pe dimensiunea de box_width. Întreg cu numele de dimensiune se află inserat

în celula B2. Valoarea dimensiuni se află inserată în celula B3.Urmatoarea celula C2 este selectata automat.

7. Faceţi dublu clic pe dimensiunea box_height8. Repetaţi acest proces pentru Knob_dia, hole_dia, fillet_radius şi Depth.

Obs. Numele de dimensiune tind să fie foarte lungi. Folosind Excel acesta poate ordona celulele cu comanda Format Cells, faceţi clic pe Warp Text si apoi pe opţiunea Alignment.

9. Introduceti noul nume in coloana A

Inlocuiti mai intai Instance cu blk1 Complectati casutele A4 pana la A6 cu blk2, blk3, si blk4.

10. Completaţi cu valorile dimensiunilor ca in figura demai jos.

Pentru a inchide sesiunea de lucru in Excel

1. Faceti click in exteriorul zonei de lucru destinata Microsoft Excel.2. Sistemul construieşte configuraţiile3. Faceţi clic pe OK. Tabelul de desenare este inregistrat in arborele de

constructie a documentului .4. Salvati documentul.

Pentru a vedea configuratiile unei piese

1. Faceti click pe optiunea Configuration – Manager in partea de jos a ferestrei Feature Manager faceti click pe icoana .Lista cu configuratia piesei este afisata.

2. Faceţi dublu clic pe fiecare configuraţie3. Clik OK.

Piesa este refacuta folosind valorile din Tabelul de Desenare.Obs. Click Nu-mi mai cere confirmarea in aceasta sesiune de lucru.

Capitolul 6:

Obtinerea suprafetelor prin procedee de revolutie sau maturare

Page 68: Lectii Solid Works

La sfarsitul acestei lecti studenti dumneavoastra vor putea desena si modifica urmatoarele piese si ansamble.

Această schiţa de lecţie are corespondent in Solidworks 2000 Getting Started paginile 7-1 pana la 7-10.Aceasta schita de lectie contine:

Recapitularea cursului 5 – Tabele de desenare. Rezumatul cursului 6 . Exerciti Testarea cunostintelor in 5 minute Exerciti si proiecte. Intrebari.

Intrebari1. Ce este o configuratie ?

R:O configuratie este un mod dearealiza o familie de piese pornind de la o singura piesa

2. Ce este un Tabel de desenare ?R:Un tabel de desenare este o lista care contine diferite valori atasate unei caracteristici a unei piese. Un tabel de desenare este un mod simplu de arealiza mia multe configurati.

3. Care sunt cele trei elemente cheie ale unui Tabel de Desenare ?R:Numele configuratiilor ,Numele dimensiunilor si a caracteristicilor si valorile lor.

4. Ce caractreristici au fost folosite in Tutor 3 pentru realizarea tabelului de desenare ?

R:Caracteristicile folosite sunt urmatoarele :Cutie, Maner,Gaura din maner , Rotunjirea colturilor exterioare

5. Ce alte caracteristici mai pot fi adaugate la Tutor 3 ?R:Caracteristicile care pot fi adaugate la Tutore 3 sunt :Rotunjirea 1, Rotunjirea 2, Scobire.

Rezumatul cursului 6:

Caracteristicile si comenzile folosite in cursul 6 sunt urmatoarele : Realizarea suprafetelor pri revolutie. Schitarea arcelor de cerc Pointer Feddbak Concluzi Unelte pentru schitare elipselor Unelte pentru executarea tesiturilor Indeparatrea de material sub un anumit unghi Rotunjirea muchiilor Filtre de selectare Cele mai bune metode.

Page 69: Lectii Solid Works

Exerciti

Realizati candela din figura utilizand instructiunile prezentate in SolidWorks 2000 Getting Start paginile 7.1 – 7.10.Piesa va fi denumita Cstick .sldprt.Oricum in lectiile urmatore ne vom reveri la ea ca si candela deoarece este mult mai relevant.

Aprecire cunostintelor in cinci minute

1. Ce caracteristici a-ti folosit pentru a crea candela.R:Base-revolve, Boss-Sweep, CutExtrude, Fillet.

2. Ce schite sunt necesare pentru a realiza o piesa de revolutie.R:Axa de simetrie (axa de revolutie)

3. Va deranjeaza sa realizati o piesa prin extrudare daca da folositi comanda R:Sweep, pentu a realiza piesa, care necesita doar doua schite .Care sunt cele doua schite cerute de comanda Sweep?Comanda Sweep necesita urmatoarele schite :sectiunea de realizat si calea de urmat.

4. Ce informati prezinta pointerul in timp ce schitati un arc de cerc ?R:Pointer-ul afiseaza : unghiul arcului in grade , raza arcului ,referinte fata dedesen

5. Examinati cu atentie cele trei schite prezentate in dreapta si spuneti care dintre ele nu se poate realiza ca figura 3D ? De ce ?R:Schita A nu este realizabila deorece profilul schite intersecteaza axa de simetrie.

Discuti :

Aratti studentilor o lumanare Ceretile sa descrie forma fitilului lumanari

Raspuns:

Figura se realizeaza cu Sweep si este formata dintr-o schita 2D reprezentand calea de rulare si sectiunea circulara .Schita cai de rulare se realizeaza in planul 3. Schita sectiuni circulara este realizata in partea superiora a lumanari si este paralela cu planul doi.

Exerciti si proiecte

Cerinta 1

Desenati o lumanare pentru a o atasa candelei. Folositi o figura de revolutie ca si figura de baza. Prelucrati partea de jos a lumanari pentru a o putea atasa candelei Folositi o comanda Sweep pentru realizarea fitilului.

Raspuns:

Page 70: Lectii Solid Works

Se pot da mai multe raspunsuri intrebarilor puse. Un raspuns posibil este dat in partea dreapta .In cele ce urmeaza vom reda comenzile folosite pentru realizarea schitelor :

Revedeti dimensiunile candelei.o Diametru realizat prin indepartare de material este 30 mmo Adancimea gauri este de 25 mmo Unghiul de inclinare a peretilor este 15 grade

Dimensiunile parti inferioare a lumanari trebuie sa fie egale cu dimensiunile parti ( gauri ) superioare a candelei .Altfel asambalre lumanari cu candela nu se poate realiza.

Fitilul este realizat ditr-o schita 2D a cai de rulare si o sectiune circulara.o Schita cai de rulare este realizata in planul 3 .o Schita sectiuni circulara este realizata in partea superiora a lumanari si

este paralela cu planul doi.Intrebare

Ce allte comenzi pot fi utilizate realizarea lumanari.Folositi o schita pentru a ilustra raspunsul.

Raspuns

Raspunsurile vor varia .O solutie este aratata in figura de mai jos.Schitati un cerc cu diametru de 30 mm in planul 2 si extrudatil pe o adancime de 25 mm cu un unghi de inclinare de 15 garde . Aceasta este partea inferiora a lumanari.

Deschideti un plan de desenare pe partea inferioara a lumanari (suprafata ) . Folositi optiunea Convert Entities pentru a copia muchia si a o extruda in vederea realizari corpului lumanari cu un unghi de inclinare a acestuia de un grad.

Realizati o suprafata de revolutie prin indepartare de material pentru a realiza partea superioara a lumanari.

Intrebare

Ar fi avantajos daca pentru a realiza lumanarea s-ar folosi un Tabel de desenare.Raspuns

Da .Un tabel de desenare ar un mod eficint de realizare a unei serii intregi de lumanari de diferite dimensiuni dar fara a fi necesara modelarea fiecareia in parte.

Cerinta 2

Realizati ansamblu candela - lumanare.

Raspuns

Page 71: Lectii Solid Works

Infatisarea intregului ansamblu va depinde de desenul ficarui student. Un exemplu de candela este prezentat in lectia 6 directorul Teacher Tools Doua relati de asamblare sunt necesare pentru a defini complect ansamblu:

o Concentric –intre cele doua fete conice.o Coincident –intre planurile superioare (planul 1 ) al candelei si al

lumanari. Aceste constrangeri nu vor permite candelei sa se roteasca.

Cerinta 3

Lucrati la o manufactura care realizeaza lumanari folositi un tabel de desenare pentru a crea lumanari cu urmatoarele dimensiuni : 15 ; 12 ;10 ; 7; inch .

Rspuns

Un tabel de desenare cere numele configuratilor , a dimensiunilor si/sau a caracteristicilor si valorile lor

Numele configuratiilor sunt :o Lumanari de 15 incho Lumanari de 12 incho Lumanari de 10 incho Lumanari de 7 inch

Numele dimensiuni este Lungime Cele patru valori ale dimensiuni sunt 15 , 12, 10, 7 inch Modificati numele inplicit al configuratiei din First Instance in lumanari de

15 inch

Cerinta 4

Desenati o cana . In situatia data aveti posibilitatea de a va exprima creativitatea si ingeniozitatea; cana poate fi realizata intr-o varietate de modele. O seri de exemple sunt date mai jos.Sunt doua obiective care trebuie indeplinite.

Folositi o suprafata de revolutie pentru a realiza corpul cani. Folositi o comanda Sweep pentru a realiza toarta cani.

Obs.

Aceasta cerinta poate fi o provocare pentru studenti dumneavoastra . O parte din aceste provocari pot rezulta din bagajul de cunostinte al fiecaruia in legatura cu tehnicile de modelare avansate. Mai jos sunt date cateva exemple:

Realizarea manerului:Manerul este o figura realizata cu comanda Sweep.De obicei calea de rulare a manerului se realizeaza in planu 1 iar sectiune circulara a lui in planul 3 . Calea de rulare si sectiunea trebuie sa fie in legatura directa prin relatiile geometrice impuse.Nota : Sectiunea de maturat nu trebui sa fi obligatoriu o elipsa.

Page 72: Lectii Solid Works

Manerul va patrunde in interiorul cani .Aceasta este rezultatul realizari manerului dupa golirea cani de material .Solutia este : realizati manerul dupa golirea cani de material .

Finalizand desenul cu un maner gol pe dinauntru.Aceasta este cauza realizari cani cu comanda Sheel. Cand folositi comanda Sheel identificati supravata care trebuie mutata cu spatiul liber care va rezulta. In unele cazuri , in functie de grosime dorita a peretelui in unele cazuri acesta ar putea sa lipseasca .Daca grosimea peretelui este prea mare pentru sectiunea dorita a fi realizata , comanda Sheel sa nu poata fi executata. Solutia ar fi sa folositi comanda CutExtrud pentru arealiza interiorul cani .

Cerinta 5

Cate cani de cafea incap in cana realizata .

Date de intrare : Diametrul interior = 2,5 inch Diametrul exterior= 3.75’’ Grosimea fundului cani = 0.25’’ Nivelul cafelei in cana este cu 0.5’’ mai mic decat inaltimea cani.

Raspuns:

Volumul cilindrului: π * r2*inaltimea cani Inaltimea cani : 3.75 – 0.25 – 0.5 =3 Raza = diametru / 2 Volumul = 3.14 * 1.252*3

Discuti

O cana de cafea in S.U.A. este vanduta cu o uncie de cafea nu cu un inch3.Date de intrare

1 gallon = 231 in 2

128 ounces = 1 gallon

Raspuns

1 ounces = 231 in3 / gallon = 1.80 in3 / ounce volummul = 14.72 in 3 /1.80 in3 / ounce = 8.18 ounce

Capacitatea cani este de 8 unci.

Cerinta 6

Modificati desenul realizat in lectia 1.

Page 73: Lectii Solid Works

Editati schitele care corespund orificiilor circulare.Creati noile gauri folosind noile unelte de schitare, folositi cea ce ati invatat despre Link Values si relatiile geometrice pentru a dimensiona si constrange corect schita.

Adaugati suprafata obtinuta prin Sweep muchiei din spate o Sectiunea suprafeteoi obtinuta cu Sweep este un arc de 90 de grade ,

raza arculuieste egala cu lungimea muchiei aratate in figurao Folositi relatiile de constrangere geometrice pentru a defini complect

schita o Calea de rulare urmareste patru muchi care se intersecteaza o Folositi Convert Entitis pentru realizarea cai de rulare.Rezultatul este

aratat in figura de mai jos.

Raspuns

Desenul modificat Autletplate se gaseste in cursul 6. Daca studenti vor avea nevoie de asistenta pentru a realiza figura cu comanda

Sweep sa urmeze procedura de mai jos:1. Selectati suprafata superiora a Autletplate si click Insert , Sketch, sau selectati

… acesta va fi planul de schitare pentru sectiunea de realizat .2. Selectati Centerpoint Arc din bara de instrumente.3. Pozitionati pointerul la sfarsitul muchiei. Urmariti forma pointerului care

trebuie sa indice faptul ca va aflati in punctul de sfarsit a muciei , acest punct este centrul arcului care va fi realizat.

4. Trasati raza. Tineti apasat butonul mouse-ului si trasati raza pana la sfarsitul celeilalte muchi si urmariti forma pointerului.

5. Eliberati butoanele mouse-ului , acesta va stabili raza arcului.6. Trasati circumferinta . Dupa trasarea circumferintei uramariti linia de deductie

care va indica punctul de sfarsit al arcului.7. Treminati piesa. Doua lini sunt necesare pentru a inchide schita ,una dintre ele

poate fi creata cu Convert Entitis iar a doua trebuie sa fie coliniara cu muchia din spate a modelului.

8. Iesiti din schita.

Desenati o piesa cu ajutorul comenzi Sweep

1. Selectati partea inferioara a modelului si inserati o noua schita. Întrucât dvs nu

puteţi să vedeţi figura din spate în această vedere, folosiţi Select Other pentru a-l selecta.

2. Convertiti muchiile. Folosiţi comanda Convert Entities pentru a copia muchiile figurii din spate în schiţa activă.

3. Iesiti din schita .4. Lansati comanda Sweep pentru a termina piesa .

Cerinta 7

Page 74: Lectii Solid Works

Folosititi o suprafata de revolutie pentru a crea o jucarie dupa proiectul dumneavoastra propiu.

Raspuns

Exista multe variante de raspuns la aceasta intrebare . Un exemplu este dat in directorul Lesson 6.

Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:________

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile corecte în spaţiu furnizat.

1. Cum creati o pisea cu comanda Revolve ?

Raspuns

O pisea de revolutie se creaza prin rotirea unei schite 2D in jurul unei axe de simetrie. Desenati profilul intr-o schita 2D , apoi desenati o axa de simetrie.Atentie profilul piesei nu trebuie sa se intersecteze cu axa de simetrie .Faceti click pe icoana Revolve Boss/Basse .Introduceti unghiul de rotatie.

2. Care sunt cele doua schite necesare pt a crea o piesa cu ajutorul comenzi Sweep?

Raspuns

Pentru a crea o piesa cu comanda Sweep avem nevoie de sectiunea Sweep (Sweep Section) si de calea Sweep ( Sweep Path).

3. Examinati figura din dreapta Inainte si Dupa . Ce comanda credeti ca ar trebui dumneavoastra sa folositi pentru a sterge portinile de line care lipsesc.

Raspuns

Comanda Trim.

4. Unde puteţi dvs găsiţi uneltele suplimentare care nu sunt localizate pe bara cu butoane Sketch Tools?

Raspuns

Page 75: Lectii Solid Works

Faceti Click pe Tools, Sketch Entity din meniul principal .

5. Aveti mai multe posibilitati alegeti-o pe cea corecta. Examinati figura din dreapta si spuneti cum credeti ca a fost realizata aceasta figura ?

a. Folosind comanda Revolve b. Folosind comanda Sweep c. Folosind comanda Extrude cu optiunea Draft while extruding.

Raspuns

Raspunsul corect este c

6. Examinati elipsa desenata in figura din dreapta . Aceasta are doua axe noatate cu A si B . Identificati cele dou axe .

Raspuns Axa mare este notata cu A iar axa mica cu B.

7. Adevarat sau fals. Baza unei piese este intodeauna extrudata.

RaspunsFals.

8. Adevarat sau fals .O schita trebuie sa fie complect definita pentru a putea crea cu ajutol ei o piesa de revolutie.

Raspuns

Fals.

9. Studiati figura din partea dreapta .In spatiul pus la dispozitie Indicati ce comanda din SolidWorks eate cea mai potrivita pentru a realiza fiecare componenta a roti de mana.

Raspuns

Bucsa din centrul roti : Comanda Revolve Spita : Comanda SweepMargina roti : Comanda Revolve.

Numele________________________Clasa_____________________Data:________

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile corecte în spaţiu furnizat.

Page 76: Lectii Solid Works

1. Cum creati o pisea cu comanda Revolve ?_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Care sunt cele doua schite necesare pt a crea o piesa cu ajutorul comenzi Sweep?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Examinati figura din dreapta Inainte si Dupa . Ce comanda credeti ca ar trebui dumneavoastra sa folositi pentru a sterge portinile de line care lipsesc.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Unde puteţi dvs găsiţi uneltele suplimentare care nu sunt localizate pe bara cu butoane Sketch Tools?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Aveti mai multe posibilitati alegeti-o pe cea corecta. Examinati figura din dreapta si spuneti cum credeti ca a fost realizata aceasta figura ?

a. Folosind comanda Revolve b. Folosind comanda Sweep c. Folosind comanda Extrude cu optiunea Draft while extruding

6. Examinati elipsa desenata in figura din dreapta . Aceasta are doua axe noatate cu A si B . Identificati cele dou axe .

_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Adevarat sau fals. Baza unei piese este intodeauna extrudata._____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Adevarat sau fals .O schita trebuie sa fie complect definita pentru a putea crea cu ajutol ei o piesa de revolutie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Studiati figura din partea dreapta .In spatiul pus la dispozitie Indicati ce comanda din SolidWorks eate cea mai potrivita pentru a realiza fiecare componenta a roti de mana.

Raspuns

Bucsa din centrul roti : ___________________________

Page 77: Lectii Solid Works

Spita : ________________________________________Margina roti : ___________________________________

Crearea unei piese prin comanda Revolve :

1. Selectarea planului de schitare2. Schitarea unui contur 2D 3. Schitarea axei de simetrie

Axa de simetrie trebuie sa fie in acelasi plan cu conturul 2D. Axa de simetrie nu poate fi plasata intr-o alta schita

Profilulnu trebuie sa intersecteze axa de simetrie4. Click pe icoana Revolved Boss/Base5. specificati unghiul de rotatie .Faceti click pe OK.

Unghiul implicit este de 360 de garade6. Schita este rotita in jurul axei de simetrie creând astfel modelul

Desenarea arcurilor de cerc – Arc prin trei puncte.

Un arc prin trei puncte este un arc construit prin trei puncte si anume : punctul de inceput ,punctul de sfarsit si punctul di mijlocul arcului

Pentru a crea un arc prin trei puncte urmati pasi :

1. Click pe icoana 3 Pt Arc din bara de meniu2. Selectati punctul de start al arcului facand click pe ecran3. Apasati butonul din stanga al mouse-ului si tinandul pe acesta apasati trageti

de arc pana la punctul final4. Eliberati butonul din stanga al mouse-lui.5. Trageti de punctul de mijloc al arcului pentru a stabili raza si directia ( convex

sau concav)6. Eliberati butonul din stanga al mouse-lui.

Desenarea arcurilor – arcuri tangente

Unealta ,, Tangent Arc’’ creaza un arc care are o trecere lina la o schita existenta deja

Adaugati manual relatia geometrica de tangenta Punctul de start al arcului trbuie sa fie conectata la o schita existenta deja

1. Click pe icoana ,, Tangent arc” pe bara de meniuri2. Click pe punctul de start al arcului3. Apasati pe butonul din stinga al mouse-ului4. Trageti de punct pentru crearea arcului Unghiul si raza arcului sunt aratate pe pointerul mouse-ului5. Eliberati butonul mouse-ului

Page 78: Lectii Solid Works

Pointer feedback

In timpul schitarii pointerul mouse-ului arata informatii despre entitatile din schita si geometria modelului

Inferenta

Liniile punctate apar la schitare aratand alinierea cu alte geometrii (entitati )

Informatiile privind alinierea se numesc ,, inferente ’’ Liniile de inferenta au doua culori diferite orange si albastru

o Liniile de inferenta orange captureaza si dau relati geometrice cum ar fi tangenta

o Liniile albastre arata alinierea si servesc la schitare dar nu captureaza si nu arata relati geometrice.

Schitarea elipselor

Se folosesc pentru crearea sectiunilor Sweep pentru manerul sfesnicului O elipsa are doua axe

o Axa mare notata cu A in figura o Axa mica notata cu B in figura

Schitarea unei elipse se face prin doi pasi similar arcului prin trei puncte.

1. Click Tools, Sketch Entity , Ellipse o Obs. Se poate folosi Tools , Customize pentru a adauga

icoana de constructia elipsei in bara de meniuri2. Localizati pointerul mouse-ului in centrul elipsei 3. Apasati pe butonul din staga al mouse – ului si targeti de

pointer pe directie orizontala pentru a defini axa mare 4. Eliberati butonul mouse-ului 5. Pozitionati pointerul mouse-ului pe curba elipsei6. Click pe butonul din stanga al mouse-ului si trageti pointerul

pe directie verticala pentru a defini axa mica 7. Eliberati butonul mouse-ului .Aceasta duce la terminrea

desenari elipsei.

Definirea elipsei.

Aceasta se face cu ajutorul :

o Localizarea centruluio Cotarea centrului fata de bazele de cotare sau adugarea unei

relatii geometrice cum ar fi coincidenta.o Dimensionarea axei mari o Dimensionarea axei mici

Page 79: Lectii Solid Works

o Orientarea axei mari o Cu toate ca elipsa este dimensionata iar centru este coincident

cu originea , avem libertatea de a roti axa mare in jurul origini

Alte informati privind elipsele :o Axa mare nu este neaparat orizontala o Se pot dimensiona si numai jumatatile axelor

o Este ca si in cazul dimensionari razei si nu a diametrului cercului.o Nu este neaparat nevoie de o relatie geometrica pentru a orienta axa mare

o O simpla amplasare a unei dimensiuni unghiulare este suficienta

Utilizarea comenzi ,,Trim’’

Unealta Trim se utilizeaza penmtru stergerea unor segmente din schita Segmentul se poate sterge numai daca acesta este intersectat cu o alta entitate

din schita Daca un anumit segment nu este intersectat cu un altul atunci intreg segmentul

va fi sters daca se utilizeaza unealta Trim

1. Click pe icoana Trim din bara de meniuri 2. Pozitinati pointerul mouse-ului pe segmentul din schita 3. Segmentul care urmeaza a fi sters se coloreaza in rosu 4. Executati click pe butonul din stanga al mouse-ului pentru a sterge segmentul.

Generarea de entitati Sweep – Generalitati.

Un Obiect Sweep este creat prin deplasarea unei schite 2D de-a lungul unui traseu

Obiectul Sweep in acest caz reprezinta manerul sfesnicului Obiectul Sweep are nevoie de doua schite

Traseu Sweep Sectiunea Sweep

Reguli Sweep

Traseul Sweep este un set de curbe schitate reprezentand o schita , o curba , sau una sau mai multe muchi

Sectiunea Sweep trebuie sa fie un contur inchis Punctul de start al traseului trebuie sa apartina planului in care se schiteaza

sectiunea Sweep Sectiunea, traseul sau solidul rezultat nu se poate autointersecta

Sfaturi

Construiti traseul prima data si apoi sectiunea Sweep Construiti sectiunea Sweep oriunde in planul de sectionare

Page 80: Lectii Solid Works

Miscati sectiunea in pozitia corecta cu ajutorul relatiilor geometrice pe capatul traseului de Sweep.

1. Deschideti o noua sesiune de desenare in planul 12. Schitati traseul Sweep utilizand uneltele Line si Tangent Arc3. Dimensionati schita ca in figura 4. Inchideti fereastra Sketch

Desenarea sectiuni Sweep

1. Deschideti o sesiune de desenare pe planul 32. Schitati sectiunea Sweep utilizand unealta de creare a elipselor 3. Puneti o relati de Orizontalitate intre centru elipsei si capatul axei mari4. Dimensionati axa mare si axa mica a elipsei5. Adaugati relatia de coincidenta intre centrul elipsei si capatul traseului

de Sweep6. Inchideti sesiunea Sketch

Crearea manerului cu ajutorul comenzi Sweep

1. Click pe icoana Sweep din bara de meniuri2. Selectati traseul Sweep 3. Selectati sectiunea Sweep4. Click OK

Comanda Extruded Cut prin Draft Angle

Creaza cavitatea interiora a sfesnicului prin selectarea parti de sus a acestuia Procesul este acelasi ca la extrudarea de material numai ca in loc de adaugare

de material avem indepartare de material Unealta Draft ajuta la obtinerea suprafetelor conice sau piramidale Draft-ul este important in obtinerea modelelor deformate turnate sau forjate

o Exemplu tava pentru cuburi de gheata – fara inclinarea peretilor tavi si a locasurilor unde se formeaza cuburile de gheata ar fi foarte grea extragerea ghetii

o Cautati alte exemple1. Deschideti o sesiune de schitare pe fata de sus a sfesnicului2. Schitati un profil circular concentric la fata circulara 3. Dimensionati cercul4. Click pe icoana Extruded Cut din bara de meniuri 5. Conditii :

o Type = blind o Depth = 25 mm o Draft While Extruding o Angle = 15 grade

6. Click OK

Page 81: Lectii Solid Works

Crearea entitatilor Fillet (racordari)

Racordarile sunt utilizate pentru rotunjirea muchiilor sfesnicului

Filtre

Ajuta la selectarea geometriei corecte Click pe icoana Selection Filter pentru activarea acesteia Utilizati Edge Selection Filter Poineterul mouse-ului arata cand filtrul este activ

Sfaturi

Nu utilizati entitati Sweep cand se poate folosi cu acelasi rezultate extrudarea prin revolutie

Realizarea unui tor se poate obtine si prin Sweep dar si prin Extrudare prin revolutie

Totusi torul rezultat prin revolutie este :o Mai simplu din punct de vedere matematic o Mai usor de schitat – o singura schita in comparatie cu cele doua de la

Sweep

Lecţia: 7

Figuri realizate cu comanda Loft (punte între două figuri geometrice)

După parcurgerea acestei lecţii, studenţii, vor fi capabili să realizeze figurile prezentate mai jos:

Cursul corespunde cu SolidWorks 2000 Getting Started paginile 8-1 până la pagina 8-6.

Aceast lecţie conţine: Recapitularea Lecţiei 6-Suprafeţe de revoluţie şi figuri realizate cu Sweep Descrierea Lecţiei 7 Exerciţii de invăţare activă Apreciere în cinci minute Exerciţii şi proiecte Intrebări

Recapitularea Lecţiei 6-Suprafeţe de revoluţie şi figuri realizate cu Sweep

Page 82: Lectii Solid Works

Intrebări:

1. Enumeraţi paşii necesari realizării unei suprafeţe de revoluţie.R:Pentru a realiza o suprafată de revoluţie sunt necesari următorii paşi:

Schiţaţi un profil 2D. Schiţa realizata trebuie să conţină o axă de simetrie, care nu trebuie să

intersecteze conturul schiţei. Selectati Revolved Boss/Base din bara standard cu instrumente. Introduceţi un unghi derotaţie; unghiul de rotaţie implicit este 360

grade.2. Enumeraţi paşii necesari realizării unei suprafeţe cu comana Sweep.

R: Pentru a realiza o suprafată cu comanda Swep sunt necesari următorii paşi: Schiţaţi calea de rulare a Sweep; componentele căii de rulare nu

trebuie să fie intersectate. Realizaţi secţiunea figurii care urmează fi realizată comanda Sweep Adăugaţi relaţii geometrice între secţiunea de realizat şi calea de

rulare. Selectati Sweep din bara standard cu instrumente . Selectaţi calea de rulare. Selectati secţiunea e realizat.

3. Piesele următoare au fost realizate fiecare în parte. Denumiti figurile(schiţele) Base(de bază) pentru fiecare piesă în parte. Descrieti schiţele 2D folosite pentru a realiza piesele. Denumiţi panul/planele de schiţare necesare pentru realizarea pieselor.

Răspuns: Piesa 1:Extrudată – realizată dintr-un profil L schiţată în Planul

3(din dreapta) Piesa 2:de revolutie – realizată din trei arce tangente la trei linii şi o

axa de simetrie, schiţate în Planul 2(de sus).unghiul de rotaţie este 270 grade.Schiţa poate fi realizată şi în Planul 3.

Piesa 3:realizata cu Sweep – având secţiunea în formă de elipsă ş calea e rulare copusă din două arce tangente la două linii schiţate în Planul 1.

Caracteristicile şi comenzile folosite în Lecţia 7 sunt următoarele:

Loft Feature Overview Create an Offset Plane Plane setup Sketch Profiles Copy a Skech Move a Skech Base-Loft Feature Boss-Lost Feature

Page 83: Lectii Solid Works

Tps and Tricks

Exerciţii şi proiecte

Cerinţa 1:Realizaţi o sticlă ca cea arătată în figură.Notă: toate dimensiunile sunt date în milimetri.Răspuns: Un exemplu complet este dat în fişierul Lesson7.

Cerinţa 2:Realizaţi Bottle2(sticlă) având o formă eliptică.Partea superioară a sticlei(gâtul) este circulară.Desenaţi sticla cu dimensiunile dorite.Răspuns:Bottle2 o găsiţi în directoru Lesson7.

Cerinţa 3:Realizaţi pâlnia din figura alăturată. Grosimea peretelui pâlniei este de 1mm

Răspuns: Un exemplu complet este dat în fişierul Lesson7.

Cerinţa 4:Realizaţi şurubelniţa din figura alăturată. Folosiţi ca unitate de măsura inch-ul. Realizaţi prima dată mânerul şurubelniţei folosind pentru a o realiza ca

suprafaţă de revoluţie. Realizaţi corpul şurubelniţiei. Lungimea şurubelniţei(vârful şi corpul) este de 7 inchi.Vârful şurubelniţei este

de 2 inchi.Calculaţi lungimea corpului şurubelnitei. Realizaţi vârful şurubelniţei ca o a treia figură.Folosiţi comanda loft. Realizaţi mai întâi schiţa pentru “sfârsitul” vârfului şurubelniţei care este de

formă dreptunghiulară având dimensiunile de 0.50” pe 0.10”. Schiţa din mijloc este de 0.10” faţă de vârful şurubelniţei. A treia schiţă este de formă circulară.

Impunând relaţii de tangenţă:

Când doriţi să treceţi “lin” de la o formă geometrică la alta cu comanda loft trebuie impuse anumite consrângeri.Un exemplu in acest sens este dat în figura alaturată.In fereastra de dialog Advance a comenzii Loft există anumite relaţii de tangentă:End tangency aplicată ultimei schiţe care, în cazul de faţă, este de formă circulară.Obs:Dacă schiţa circulară ar fi desenată prima atunci s-ar impune o relatie de tangenţă astfel Start tangency.Optiunea All faces va face ca toate feţele surubelniţei să fie tangente.Rezultatul este aratat în figura alăturată.

Răspuns:O schiţă completă a şurubelniţei o veţi găsi în directorul Lesson7.

Page 84: Lectii Solid Works

Cerinţa 5:

Realizaţi o sticlă sport cu o capacitate de 16 uncii. Realizaţi un “capac” pentru sticla sport. Realizaţi ansamblul sticlei sport cu capacul.

Intrebare:Ce capacitate are sticla în litri?

Transformarea: 1 unci = 29.57ml

Răspuns: Volumul = 16 * 29.57 = 473.12ml Volumul = 0.473 litri

Intrebare:Răspunsul pote fi foarte variat.Studenţii pot avea propriile lor soluţii conduşi de creativitatea, ingeniozitatea şi creativitatea lor.Un exemplu a sticlei sport este dat în directorul Lesson7.

Cerinţa 6:

Un proiectant al firmei dumneavoastră cere următoarele preţuri: Băuturi sportive- 0.32$/gallon din 10,000 galoane Sticle sport de 16 uncii- 0.11$ fiecare bazându-se pe 50 de unităţi

Intrebare:Cât costă să produci sticle de 16 oz. pline.

Răspuns: 1 galon=128 uncii Băutura sport=16uncii*(0.32$/128uncii)=0.04$ Costul sticlelor sport=0.11$ Costurile totale= Băutura sport + Costul sticlelor sport Costurile totale=0.04$+0.11$ = 0.15$

Lecţia 7 Intrebări – Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile libere indicate:

1.Care sunt cele două metode de realizare a unui plan la o anumita distanţă faţă de un alt plan(offset)? R:Folosiţi comanda Insert,Reference Geometry, Plane sau ţineţi apăsat Ctrl şi “trageţi” o copie a unui plan existent în locul dorit.

Page 85: Lectii Solid Works

2.Enumeraţi etapele pentru realizarea figurilor de tip Loft. R:Creaţi planele necesare realizării schiţelor. Schiţaţi un profil în planul 1. Schiţaţi profile rămase în planele corespunzătoare. Selectaţi Loft din bara standard cu instrumente. Selectaţi profilele realizate. Revedeţi curbelede conectare. Selectaţi OK. 3.Care este numărul minim de profile necesare pentru a realiza o figură cu comanda Loft? R: Numărul minim de profile necesare pentru a realiza o figură cu comanda Loft este de două profile. 4.Descrieţi etapele pentru a copia o schiţă dintr-un plan în altul. R:Selectaţi schiţa din arborele de definire sau din zona grafică. Selectati Copy din bara standard cu instrumente.(sau Ctr+C) Selectati noul plan din arborele de definire sau din zona grafică. Selectati Paste din bara standard cu instrumente.(sau Ctr+P)

5.Care este comanda care permite vizualizarea tuturor planelor de desenare? R:Views,Planes.