Kmbt35020150406151645 rotated

download Kmbt35020150406151645 rotated

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Kmbt35020150406151645 rotated

  1. 1. Me.464?/ /03.04./9"OFERTA DE VANZARE TEREN1. Subsemnatul/ Subsemnatal),HoRGA'FLOARE,CNP 2520412020045, avand adresa de comunicare in:localitatea Arad,str.Marcel Olinescu,bl.301, sc.D,et.1, ap.2, judetul/ sectorul Arad,codul postal .. .. .. .. .. ... , tara.. .. .. .. .. .. .. ... , telefon . ... ... ... ... ... ... , fax . ..... ... ... ... ... ..,email .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H2.Subsemnatul/ Subsemnatal),DAN PETRU ISPAS,CNP l4808050l3930avand adresa de comunicare in:localitatea Unirea,str.Pomilor,nr.250,judetul/ sectorul ALBA. , codul postal .. .. .. .. .. ... , tara .. .. .. .. .. .. .. ..H telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax .. . .. .. .. .. .. .. .. ... , email3.Subsemnatul/ SubsemnatalL STANILA ADRIAN - FLORIN,CNP 1830504022988, avand. adresa de comunicare in:localitatea BOCSIG,nr.358A, judetul/ sectorul ARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon ,fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email4.Subsemnatul/ Subsemnata,STANILA VLADUT VIOREL,CNP 1841121o22993avand adresa de comunicare in:localitatea MINERAU,nr.86, judetul/ sectorul ARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email . ... ... ... ... ... ... ... ,In calitate de coproprietari, vindem teren agricol situat in extravilan,in suprafata de . E4}1?:(ha),la pretul de. ...43? ..f1?3CWZQ9?U7?f. (lei)% Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Plata integrala a pretului. Date privind identificarea terenului"-Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare,declar cadatele sunt reale,corecte si complete.Vanzator/ Imputernicit,Se ra (numele si renumele in clar)Mindresc orin - Cezar4Data, Q.; ..- . -. /
  2. 2. Me.46?/03. 0+..20/5OFERTA DE VANZARE TEREN1. Subsemnatul/ Subsemnatal),HORGA FLOARE,CNP 2520412020045, avand adresa de comunicare in:localitatea Arad,str.Marcel Olinescu,bl.301, sc.D,et.1, ap.2, judetul/ sectorul Arad,codul postal .. .. .. .. .. ... , tara.. .. .. .. .. .. .. ... , telefon . ... ... ... ... ... ... , fax . ... ... ... ... ... ... ..,email .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .,2.Subsemnatul/ Subsemnatal),DAN PETRU - ISPAS,CNP 1480805013930avand adresa de comunicare in:localitatea Unirea,str.Pomilor,nr.250,judetul/ sectorul ALBA. , codul postal .. .. .. .. .. ... , tara .. .. .. .. .. .. .. .. telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email3.Subsemnatul/ SubsemnatalL STANILA ADRIAN - FLORIN,CNP 1830504022988, avand adresa de comunicare in:localitatea BOCSIG,nr.358A, judetul/ sectorul ARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon ,fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email4.Subsemnatul/ Subsemnata,STANILA VLADUT - VIOREL,CNP 1841121022993avand adresa de comunicare in:localitatea MINERAU,nr.86, judetul/ sectorul ARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email . ... ... ... ... ... ... ,.. ,In calitate de oproprietari, vindem teren agricol situat in extravilan,in suprafata de .2C$$Q (ha),la pretul de. ... F?Q9?;5?HfE}fi. .(lei)5 Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Plata integrala a pretului. Date privind identificarea terenuluiInformatii privind amplasamentul terenuluiSpecif icareSe completeaza de.catre vanzator Bcf.44, .verificat primarie --Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare,declar cadatele sunt reale,corecte si complete.Vanzator/ Imputernicit,Senn1 (numele si enumele in clar)Mindreagp/ fl rin - cezar / {L Data . ./O. .. .a. /. ..? o.Ix
  3. 3. me.4/ E6/03. M.-26/.6"OFERTA DE VANZARE TEREN1. Subsemnatul/ Subsemnatal),HORGA FLOARE,CNP 2520412020045, avand adresa de comunicare in:localitatea Arad,str.Marcel Olinescu,bl.301, sc.D,et.1, ap.2, judetul/ sectorul Arad,codul postal .. .. .. .. .. ... , tara.. .. .. .. .. .. .. ... , telefon . ... ... ... ... ... ... , fax . ... ... ... ... ... ... ..,email .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .,2.Subsemnatul/ Subsemnatal),DAN PETRU - ISPAS,CNP 1480B05013930avand adresa de comunicare in:localitatea Unirea,str.Pomilor,nr.250, judetul/ sectorul ALBA. , codul postal .. .. .. .. .. ... , tara .. .. .. .. .. .. .. ... , telefon .. .. .. .. .. .. ., .. ... , fax .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email3.Subsemnatul/ Subsemnatal ),STANILA ADRIAN - FLORIN,CNP 1830504022988,avand adresa de comunicare in:localitatea BOCSIG,nr.358A, judetul/ sectorul ARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax . ... ... ... ... .., ... ..,email4.Subsemnatul/ Subsemnata,STANILA VLADUT - VIOREL,CNP 1B41121022993avand adresa de comunicare in:localitatea MINERAU,nr.86, judetul/ sectorulARAD,codul postal 317055, tara ROMANIA,telefon .. .. .. .. .. .. .. .. ... , fax.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , email . .., ... ... ... ... ... ... ,In calitate de copro rietari, vindem teren agricol situat in extravilan,insuprafata de . ?.0.? '.0. :(ha),la pretul de..= .. . =. . $!. rT. S..