JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul...

10
Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4 % 6,4 % Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie UE ca actor mondial Creștere durabilă Administraţie Resurse naturale: cheltuieli agricole și ajutoare directe Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit 40,8 % Pentru 500 de milioane de europeni Pentru creștere și ocuparea forţei de muncă

Transcript of JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul...

Page 1: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg

Page 2: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg

Page 3: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg

Page 4: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Sustainable growth

45,8 % 40,8 %

6,4 %

Sustainable growth

1,4 %

o Europă mai deschisă și mai sigură necesită fonduri pentru a face faţă provocărilor comune. o parte a finanţării UE este astfel alocată sprijinirii mai multor programe și acţiuni naţionale axate pe gestionarea returnărilor și pe măsuri de abordare a situaţiei specifice a persoanelor returnate vulnerabile.

! Știaţi că UE prevede un buget total de 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini acţiuni și programe în domeniile drepturilor fundamentale, justiţiei, securităţii, protecţiei libertăţilor, solidarităţii și gestionării fluxurilor de migraţie?

Cu un buget de 28,2 milioane EUR în 2012, programul „Europa pentru cetăţeni” încurajează societatea civilă și alte organizaţii să dezvolte proiecte de interes european, programe de înfrăţire a orașelor și activităţi în care cetăţenii sunt implicaţi în mod direct.

Din punct de vedere bugetar, agricultura este cea de a doua politică a Uniunii în ordinea importanţei și singura politică pe deplin integrată la nivelul Uniunii. Agricultura joacă un rol important în asigurarea unei aprovizionări viabile cu alimente și în gestionarea resurselor naturale, contribuind totodată la conservarea biodiversităţii, a peisajelor, precum și a purităţii apei, a solului și a aerului.

În 2012, ajutoarele directe sub formă de ajutor pentru venit acordat agricultorilor beneficiază de 40,5 miliarde EUR, 91,8 % din această sumă nefiind condiţionată de nivelul producţiei.

14,6 miliarde EUR sunt disponibile prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a încuraja diversificarea activităţilor prin crearea de noi locuri de muncă și prin contribuţia la asigurarea unui nivel adecvat al serviciilor în economia rurală. În 2012, această sumă include 4,9 miliarde EUR (+1,2 %) pentru activităţi cum ar fi formarea, proiectele de modernizare a fermelor, proiectele antreprenoriale și participarea agricultorilor la „programe de calitate”.

! Știaţi că, în 2012, Europa sărbătorește cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune (PAC)? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture

În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în orașe. În zonele urbane sunt concentrate majoritatea provocărilor legate de mediu cu care se confruntă societatea noastră, însă angajamentele și inovările menite să le soluţioneze se regăsesc tot în aceste zone.

Iniţiativa pentru automobile ecologice încurajează dezvoltarea rapidă a tehnologiilor pe care se bazează automobilele hibride și electrice sustenabile. În 2012, bugetul de care dispune această iniţiativă este de 20 milioane EUR.

Reflectarea priorităţilor Strategiei Europa 2020Măsuri care asigură echilibrul între austeritate și stimularea creșterii

Coeziune AJUTAREA CETĂŢENILOR EUROPENI PENTRU A GĂSI NOI LOCURI DE MUNCĂ

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ÎNSEAMNĂ O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEŢII ȘI MAI MULTE OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPENI

Această categorie acoperă cele mai inovatoare programe și acţiuni ale Uniunii. De exemplu, în 2012, contribuţia la programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCi) este de 614,4 milioane EUR. Acest buget este destinat sprijinirii proiectelor și activităţilor privind spiritul antreprenorial, inovarea, tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor și multe altele.

În ceea ce privește biotehnologia, cercetarea medicală și activităţile conexe, UE a alocat 939,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea cercetării la nivelul UE și la nivel internaţional în domeniul proceselor de dezvoltare a produselor medicamentoase și al luptei împotriva bolilor grave.

Ce face Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Îmbunătăţește funcţionarea pieţelor muncii, le oferă cetăţenilor mijloacele de a dobândi competenţele necesare pentru angajare, contribuie la crearea de locuri de muncă și îmbunătăţește calitatea locurilor de muncă și a condiţiilor de lucru.

153 milioane EUR sunt puse la dispoziţie pentru măsuri privind piaţa muncii menite să îmbunătăţească accesul la locurile de muncă și să sporească participarea și avansarea femeilor.

În 2012, 120 milioane EUR sunt disponibile pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, prin dezvoltarea de sisteme și strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul firmelor, precum și prin cursuri de formare și servicii pentru angajaţi.

bugetul UE pentru 2012 (1) îmbină rigoarea și ambiţia în serviciul a 500 de milioane de europeni. Principalul său obiectiv este de a sprijini pe deplin economia europeană și cetăţenii UE în această perioadă dificilă. Sumele convenite reflectă voinţa actuală de a face economii, ori de câte ori este posibil. În același timp, bugetul trebuie să acopere facturile neplătite încă pentru a finanţa programele care au început în anii trecuţi și care nu pot fi finalizate fără contribuţii suplimentare din partea UE.

(1) Sumele menţionate în această publicaţie reprezintă cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament.

Cel mai important aspect este că bugetul UE pentru 2012 este orientat către viitor, reflectând următoarele priorităţi ale Strategiei Europa 2020:

În 2012, 62,2 miliarde EUR (42,3 % din bugetul total) sunt legate de Strategia Europa 2020, ceea ce reprezintă o creștere globală de 4,5 % în comparaţie cu 2011. Această creștere a fost posibilă prin menţinerea unui nivel scăzut al cheltuielilor administrative, prin redefinirea priorităţilor și prin integrarea activităţilor-cheie.

! Știaţi că Strategia Europa 2020 este planul cel mai cuprinzător al UE pentru a reacţiona la criză și a accelera creșterea economică a Europei?

Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020

Conform planificării, în 2012, 5,6 % din bugetul UE va acoperi funcţionarea tuturor instituţiilor UE, faţă de 5,7 % în 2011. Cu șapte ani în urmă, Comisia Europeană a iniţiat o reformă majoră a administraţiei sale, care a generat deja economii pentru contribuabilul european în valoare de 3 miliarde EUR. timp de mai mulţi ani, Comisia a menţinut politica de creștere 0 % a personalului.

Restul bugetului pentru 2012, care se ridică la 94,4 %, va fi direcţionat către programele și operaţiunile Uniunii în favoarea

regiunilor și a orașelor, a întreprinderilor, a oamenilor de știinţă, a cetăţenilor europeni, precum și a acţiunilor desfășurate de UE în întreaga lume.

O Uniune a inovării 23,0 miliarde EURTineretul în mișcare 1,4 miliarde EURO Agendă digitală pentru Europa 2,4 miliarde EURO Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 22,1 miliarde EURO politică industrială adaptată erei globalizării 1,8 miliarde EURO agendă pentru noi competenţe și locuri de muncă 9,5 miliarde EURO platformă europeană de combatere a sărăciei 2,0 miliarde EUR

UE continuă să își consolideze rolul în lume printr-o serie de instrumente cu finalitate politică. În 2012, aceste instrumente reprezintă 6,4 % din bugetul UE, în comparaţie cu 6,2 % în 2011.

Prin intermediul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) și al delegaţiilor sale din întreaga lume și cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, UE se concentrează pe abordarea provocărilor cu care se confruntă atât Europa, cât și restul lumii: schimbările climatice,

terorismul, drogurile și securitatea energetică. SEAE contribuie, de asemenea, la prevenirea, gestionarea și soluţionarea conflictelor și la consolidarea păcii în lume.

Pentru a contribui la menţinerea unui spaţiu de pace, stabilitate și prosperitate, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui 2,3 miliarde EUR pentru asistenţa financiară acordată prin instrumentul european de vecinătate și parteneriat (iEVP). În 2012, iEVP contribuie în special la sprijinirea procesului de tranziţie către democraţie în ţările din regiunea mediteraneeană, aflate în centrul „Primăverii arabe”.

! Știaţi că Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care, în 2012, dispune de un buget de 2,6 miliarde EUR, contribuie la eradicarea sărăciei în lume, la promovarea democraţiei și la respectarea drepturilor omului? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid

5,6 %

Anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între Generaţii – o ocazie de a reflecta cu toţii asupra modului în care europenii se bucură de o viaţă mai lungă și de o stare a sănătăţii mai bună decât în trecut.

Cu un buget de 2,7 milioane EUR, Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare o serie de activităţi de promovare a îmbătrânirii active, în domeniile strategiei de ocupare a forţei de muncă, educaţiei pentru adulţi, sănătăţii publice și societăţii informaţionale. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Creștere durabilă Resurse naturale

UE ca actor mondial

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Competitivitate RAŢIONALIZAREA SPRIJINULUI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UN BUGET PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A UE

! Știaţi că cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, faţă de 45,5 % în 2011?

Page 5: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Sustainable growth

45,8 % 40,8 %

6,4 %

Sustainable growth

1,4 %

o Europă mai deschisă și mai sigură necesită fonduri pentru a face faţă provocărilor comune. o parte a finanţării UE este astfel alocată sprijinirii mai multor programe și acţiuni naţionale axate pe gestionarea returnărilor și pe măsuri de abordare a situaţiei specifice a persoanelor returnate vulnerabile.

! Știaţi că UE prevede un buget total de 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini acţiuni și programe în domeniile drepturilor fundamentale, justiţiei, securităţii, protecţiei libertăţilor, solidarităţii și gestionării fluxurilor de migraţie?

Cu un buget de 28,2 milioane EUR în 2012, programul „Europa pentru cetăţeni” încurajează societatea civilă și alte organizaţii să dezvolte proiecte de interes european, programe de înfrăţire a orașelor și activităţi în care cetăţenii sunt implicaţi în mod direct.

Din punct de vedere bugetar, agricultura este cea de a doua politică a Uniunii în ordinea importanţei și singura politică pe deplin integrată la nivelul Uniunii. Agricultura joacă un rol important în asigurarea unei aprovizionări viabile cu alimente și în gestionarea resurselor naturale, contribuind totodată la conservarea biodiversităţii, a peisajelor, precum și a purităţii apei, a solului și a aerului.

În 2012, ajutoarele directe sub formă de ajutor pentru venit acordat agricultorilor beneficiază de 40,5 miliarde EUR, 91,8 % din această sumă nefiind condiţionată de nivelul producţiei.

14,6 miliarde EUR sunt disponibile prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a încuraja diversificarea activităţilor prin crearea de noi locuri de muncă și prin contribuţia la asigurarea unui nivel adecvat al serviciilor în economia rurală. În 2012, această sumă include 4,9 miliarde EUR (+1,2 %) pentru activităţi cum ar fi formarea, proiectele de modernizare a fermelor, proiectele antreprenoriale și participarea agricultorilor la „programe de calitate”.

! Știaţi că, în 2012, Europa sărbătorește cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune (PAC)? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture

În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în orașe. În zonele urbane sunt concentrate majoritatea provocărilor legate de mediu cu care se confruntă societatea noastră, însă angajamentele și inovările menite să le soluţioneze se regăsesc tot în aceste zone.

Iniţiativa pentru automobile ecologice încurajează dezvoltarea rapidă a tehnologiilor pe care se bazează automobilele hibride și electrice sustenabile. În 2012, bugetul de care dispune această iniţiativă este de 20 milioane EUR.

Reflectarea priorităţilor Strategiei Europa 2020Măsuri care asigură echilibrul între austeritate și stimularea creșterii

Coeziune AJUTAREA CETĂŢENILOR EUROPENI PENTRU A GĂSI NOI LOCURI DE MUNCĂ

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ÎNSEAMNĂ O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEŢII ȘI MAI MULTE OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPENI

Această categorie acoperă cele mai inovatoare programe și acţiuni ale Uniunii. De exemplu, în 2012, contribuţia la programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCi) este de 614,4 milioane EUR. Acest buget este destinat sprijinirii proiectelor și activităţilor privind spiritul antreprenorial, inovarea, tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor și multe altele.

În ceea ce privește biotehnologia, cercetarea medicală și activităţile conexe, UE a alocat 939,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea cercetării la nivelul UE și la nivel internaţional în domeniul proceselor de dezvoltare a produselor medicamentoase și al luptei împotriva bolilor grave.

Ce face Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Îmbunătăţește funcţionarea pieţelor muncii, le oferă cetăţenilor mijloacele de a dobândi competenţele necesare pentru angajare, contribuie la crearea de locuri de muncă și îmbunătăţește calitatea locurilor de muncă și a condiţiilor de lucru.

153 milioane EUR sunt puse la dispoziţie pentru măsuri privind piaţa muncii menite să îmbunătăţească accesul la locurile de muncă și să sporească participarea și avansarea femeilor.

În 2012, 120 milioane EUR sunt disponibile pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, prin dezvoltarea de sisteme și strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul firmelor, precum și prin cursuri de formare și servicii pentru angajaţi.

bugetul UE pentru 2012 (1) îmbină rigoarea și ambiţia în serviciul a 500 de milioane de europeni. Principalul său obiectiv este de a sprijini pe deplin economia europeană și cetăţenii UE în această perioadă dificilă. Sumele convenite reflectă voinţa actuală de a face economii, ori de câte ori este posibil. În același timp, bugetul trebuie să acopere facturile neplătite încă pentru a finanţa programele care au început în anii trecuţi și care nu pot fi finalizate fără contribuţii suplimentare din partea UE.

(1) Sumele menţionate în această publicaţie reprezintă cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament.

Cel mai important aspect este că bugetul UE pentru 2012 este orientat către viitor, reflectând următoarele priorităţi ale Strategiei Europa 2020:

În 2012, 62,2 miliarde EUR (42,3 % din bugetul total) sunt legate de Strategia Europa 2020, ceea ce reprezintă o creștere globală de 4,5 % în comparaţie cu 2011. Această creștere a fost posibilă prin menţinerea unui nivel scăzut al cheltuielilor administrative, prin redefinirea priorităţilor și prin integrarea activităţilor-cheie.

! Știaţi că Strategia Europa 2020 este planul cel mai cuprinzător al UE pentru a reacţiona la criză și a accelera creșterea economică a Europei?

Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020

Conform planificării, în 2012, 5,6 % din bugetul UE va acoperi funcţionarea tuturor instituţiilor UE, faţă de 5,7 % în 2011. Cu șapte ani în urmă, Comisia Europeană a iniţiat o reformă majoră a administraţiei sale, care a generat deja economii pentru contribuabilul european în valoare de 3 miliarde EUR. timp de mai mulţi ani, Comisia a menţinut politica de creștere 0 % a personalului.

Restul bugetului pentru 2012, care se ridică la 94,4 %, va fi direcţionat către programele și operaţiunile Uniunii în favoarea

regiunilor și a orașelor, a întreprinderilor, a oamenilor de știinţă, a cetăţenilor europeni, precum și a acţiunilor desfășurate de UE în întreaga lume.

O Uniune a inovării 23,0 miliarde EURTineretul în mișcare 1,4 miliarde EURO Agendă digitală pentru Europa 2,4 miliarde EURO Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 22,1 miliarde EURO politică industrială adaptată erei globalizării 1,8 miliarde EURO agendă pentru noi competenţe și locuri de muncă 9,5 miliarde EURO platformă europeană de combatere a sărăciei 2,0 miliarde EUR

UE continuă să își consolideze rolul în lume printr-o serie de instrumente cu finalitate politică. În 2012, aceste instrumente reprezintă 6,4 % din bugetul UE, în comparaţie cu 6,2 % în 2011.

Prin intermediul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) și al delegaţiilor sale din întreaga lume și cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, UE se concentrează pe abordarea provocărilor cu care se confruntă atât Europa, cât și restul lumii: schimbările climatice,

terorismul, drogurile și securitatea energetică. SEAE contribuie, de asemenea, la prevenirea, gestionarea și soluţionarea conflictelor și la consolidarea păcii în lume.

Pentru a contribui la menţinerea unui spaţiu de pace, stabilitate și prosperitate, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui 2,3 miliarde EUR pentru asistenţa financiară acordată prin instrumentul european de vecinătate și parteneriat (iEVP). În 2012, iEVP contribuie în special la sprijinirea procesului de tranziţie către democraţie în ţările din regiunea mediteraneeană, aflate în centrul „Primăverii arabe”.

! Știaţi că Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care, în 2012, dispune de un buget de 2,6 miliarde EUR, contribuie la eradicarea sărăciei în lume, la promovarea democraţiei și la respectarea drepturilor omului? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid

5,6 %

Anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între Generaţii – o ocazie de a reflecta cu toţii asupra modului în care europenii se bucură de o viaţă mai lungă și de o stare a sănătăţii mai bună decât în trecut.

Cu un buget de 2,7 milioane EUR, Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare o serie de activităţi de promovare a îmbătrânirii active, în domeniile strategiei de ocupare a forţei de muncă, educaţiei pentru adulţi, sănătăţii publice și societăţii informaţionale. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Creștere durabilă Resurse naturale

UE ca actor mondial

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Competitivitate RAŢIONALIZAREA SPRIJINULUI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UN BUGET PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A UE

! Știaţi că cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, faţă de 45,5 % în 2011?

Page 6: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Sustainable growth

45,8 % 40,8 %

6,4 %

Sustainable growth

1,4 %

o Europă mai deschisă și mai sigură necesită fonduri pentru a face faţă provocărilor comune. o parte a finanţării UE este astfel alocată sprijinirii mai multor programe și acţiuni naţionale axate pe gestionarea returnărilor și pe măsuri de abordare a situaţiei specifice a persoanelor returnate vulnerabile.

! Știaţi că UE prevede un buget total de 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini acţiuni și programe în domeniile drepturilor fundamentale, justiţiei, securităţii, protecţiei libertăţilor, solidarităţii și gestionării fluxurilor de migraţie?

Cu un buget de 28,2 milioane EUR în 2012, programul „Europa pentru cetăţeni” încurajează societatea civilă și alte organizaţii să dezvolte proiecte de interes european, programe de înfrăţire a orașelor și activităţi în care cetăţenii sunt implicaţi în mod direct.

Din punct de vedere bugetar, agricultura este cea de a doua politică a Uniunii în ordinea importanţei și singura politică pe deplin integrată la nivelul Uniunii. Agricultura joacă un rol important în asigurarea unei aprovizionări viabile cu alimente și în gestionarea resurselor naturale, contribuind totodată la conservarea biodiversităţii, a peisajelor, precum și a purităţii apei, a solului și a aerului.

În 2012, ajutoarele directe sub formă de ajutor pentru venit acordat agricultorilor beneficiază de 40,5 miliarde EUR, 91,8 % din această sumă nefiind condiţionată de nivelul producţiei.

14,6 miliarde EUR sunt disponibile prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a încuraja diversificarea activităţilor prin crearea de noi locuri de muncă și prin contribuţia la asigurarea unui nivel adecvat al serviciilor în economia rurală. În 2012, această sumă include 4,9 miliarde EUR (+1,2 %) pentru activităţi cum ar fi formarea, proiectele de modernizare a fermelor, proiectele antreprenoriale și participarea agricultorilor la „programe de calitate”.

! Știaţi că, în 2012, Europa sărbătorește cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune (PAC)? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture

În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în orașe. În zonele urbane sunt concentrate majoritatea provocărilor legate de mediu cu care se confruntă societatea noastră, însă angajamentele și inovările menite să le soluţioneze se regăsesc tot în aceste zone.

Iniţiativa pentru automobile ecologice încurajează dezvoltarea rapidă a tehnologiilor pe care se bazează automobilele hibride și electrice sustenabile. În 2012, bugetul de care dispune această iniţiativă este de 20 milioane EUR.

Reflectarea priorităţilor Strategiei Europa 2020Măsuri care asigură echilibrul între austeritate și stimularea creșterii

Coeziune AJUTAREA CETĂŢENILOR EUROPENI PENTRU A GĂSI NOI LOCURI DE MUNCĂ

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ÎNSEAMNĂ O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEŢII ȘI MAI MULTE OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPENI

Această categorie acoperă cele mai inovatoare programe și acţiuni ale Uniunii. De exemplu, în 2012, contribuţia la programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCi) este de 614,4 milioane EUR. Acest buget este destinat sprijinirii proiectelor și activităţilor privind spiritul antreprenorial, inovarea, tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor și multe altele.

În ceea ce privește biotehnologia, cercetarea medicală și activităţile conexe, UE a alocat 939,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea cercetării la nivelul UE și la nivel internaţional în domeniul proceselor de dezvoltare a produselor medicamentoase și al luptei împotriva bolilor grave.

Ce face Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Îmbunătăţește funcţionarea pieţelor muncii, le oferă cetăţenilor mijloacele de a dobândi competenţele necesare pentru angajare, contribuie la crearea de locuri de muncă și îmbunătăţește calitatea locurilor de muncă și a condiţiilor de lucru.

153 milioane EUR sunt puse la dispoziţie pentru măsuri privind piaţa muncii menite să îmbunătăţească accesul la locurile de muncă și să sporească participarea și avansarea femeilor.

În 2012, 120 milioane EUR sunt disponibile pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, prin dezvoltarea de sisteme și strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul firmelor, precum și prin cursuri de formare și servicii pentru angajaţi.

bugetul UE pentru 2012 (1) îmbină rigoarea și ambiţia în serviciul a 500 de milioane de europeni. Principalul său obiectiv este de a sprijini pe deplin economia europeană și cetăţenii UE în această perioadă dificilă. Sumele convenite reflectă voinţa actuală de a face economii, ori de câte ori este posibil. În același timp, bugetul trebuie să acopere facturile neplătite încă pentru a finanţa programele care au început în anii trecuţi și care nu pot fi finalizate fără contribuţii suplimentare din partea UE.

(1) Sumele menţionate în această publicaţie reprezintă cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament.

Cel mai important aspect este că bugetul UE pentru 2012 este orientat către viitor, reflectând următoarele priorităţi ale Strategiei Europa 2020:

În 2012, 62,2 miliarde EUR (42,3 % din bugetul total) sunt legate de Strategia Europa 2020, ceea ce reprezintă o creștere globală de 4,5 % în comparaţie cu 2011. Această creștere a fost posibilă prin menţinerea unui nivel scăzut al cheltuielilor administrative, prin redefinirea priorităţilor și prin integrarea activităţilor-cheie.

! Știaţi că Strategia Europa 2020 este planul cel mai cuprinzător al UE pentru a reacţiona la criză și a accelera creșterea economică a Europei?

Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020

Conform planificării, în 2012, 5,6 % din bugetul UE va acoperi funcţionarea tuturor instituţiilor UE, faţă de 5,7 % în 2011. Cu șapte ani în urmă, Comisia Europeană a iniţiat o reformă majoră a administraţiei sale, care a generat deja economii pentru contribuabilul european în valoare de 3 miliarde EUR. timp de mai mulţi ani, Comisia a menţinut politica de creștere 0 % a personalului.

Restul bugetului pentru 2012, care se ridică la 94,4 %, va fi direcţionat către programele și operaţiunile Uniunii în favoarea

regiunilor și a orașelor, a întreprinderilor, a oamenilor de știinţă, a cetăţenilor europeni, precum și a acţiunilor desfășurate de UE în întreaga lume.

O Uniune a inovării 23,0 miliarde EURTineretul în mișcare 1,4 miliarde EURO Agendă digitală pentru Europa 2,4 miliarde EURO Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 22,1 miliarde EURO politică industrială adaptată erei globalizării 1,8 miliarde EURO agendă pentru noi competenţe și locuri de muncă 9,5 miliarde EURO platformă europeană de combatere a sărăciei 2,0 miliarde EUR

UE continuă să își consolideze rolul în lume printr-o serie de instrumente cu finalitate politică. În 2012, aceste instrumente reprezintă 6,4 % din bugetul UE, în comparaţie cu 6,2 % în 2011.

Prin intermediul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) și al delegaţiilor sale din întreaga lume și cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, UE se concentrează pe abordarea provocărilor cu care se confruntă atât Europa, cât și restul lumii: schimbările climatice,

terorismul, drogurile și securitatea energetică. SEAE contribuie, de asemenea, la prevenirea, gestionarea și soluţionarea conflictelor și la consolidarea păcii în lume.

Pentru a contribui la menţinerea unui spaţiu de pace, stabilitate și prosperitate, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui 2,3 miliarde EUR pentru asistenţa financiară acordată prin instrumentul european de vecinătate și parteneriat (iEVP). În 2012, iEVP contribuie în special la sprijinirea procesului de tranziţie către democraţie în ţările din regiunea mediteraneeană, aflate în centrul „Primăverii arabe”.

! Știaţi că Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care, în 2012, dispune de un buget de 2,6 miliarde EUR, contribuie la eradicarea sărăciei în lume, la promovarea democraţiei și la respectarea drepturilor omului? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid

5,6 %

Anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între Generaţii – o ocazie de a reflecta cu toţii asupra modului în care europenii se bucură de o viaţă mai lungă și de o stare a sănătăţii mai bună decât în trecut.

Cu un buget de 2,7 milioane EUR, Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare o serie de activităţi de promovare a îmbătrânirii active, în domeniile strategiei de ocupare a forţei de muncă, educaţiei pentru adulţi, sănătăţii publice și societăţii informaţionale. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Creștere durabilă Resurse naturale

UE ca actor mondial

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Competitivitate RAŢIONALIZAREA SPRIJINULUI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UN BUGET PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A UE

! Știaţi că cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, faţă de 45,5 % în 2011?

Page 7: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Sustainable growth

45,8 % 40,8 %

6,4 %

Sustainable growth

1,4 %

o Europă mai deschisă și mai sigură necesită fonduri pentru a face faţă provocărilor comune. o parte a finanţării UE este astfel alocată sprijinirii mai multor programe și acţiuni naţionale axate pe gestionarea returnărilor și pe măsuri de abordare a situaţiei specifice a persoanelor returnate vulnerabile.

! Știaţi că UE prevede un buget total de 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini acţiuni și programe în domeniile drepturilor fundamentale, justiţiei, securităţii, protecţiei libertăţilor, solidarităţii și gestionării fluxurilor de migraţie?

Cu un buget de 28,2 milioane EUR în 2012, programul „Europa pentru cetăţeni” încurajează societatea civilă și alte organizaţii să dezvolte proiecte de interes european, programe de înfrăţire a orașelor și activităţi în care cetăţenii sunt implicaţi în mod direct.

Din punct de vedere bugetar, agricultura este cea de a doua politică a Uniunii în ordinea importanţei și singura politică pe deplin integrată la nivelul Uniunii. Agricultura joacă un rol important în asigurarea unei aprovizionări viabile cu alimente și în gestionarea resurselor naturale, contribuind totodată la conservarea biodiversităţii, a peisajelor, precum și a purităţii apei, a solului și a aerului.

În 2012, ajutoarele directe sub formă de ajutor pentru venit acordat agricultorilor beneficiază de 40,5 miliarde EUR, 91,8 % din această sumă nefiind condiţionată de nivelul producţiei.

14,6 miliarde EUR sunt disponibile prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a încuraja diversificarea activităţilor prin crearea de noi locuri de muncă și prin contribuţia la asigurarea unui nivel adecvat al serviciilor în economia rurală. În 2012, această sumă include 4,9 miliarde EUR (+1,2 %) pentru activităţi cum ar fi formarea, proiectele de modernizare a fermelor, proiectele antreprenoriale și participarea agricultorilor la „programe de calitate”.

! Știaţi că, în 2012, Europa sărbătorește cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune (PAC)? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture

În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în orașe. În zonele urbane sunt concentrate majoritatea provocărilor legate de mediu cu care se confruntă societatea noastră, însă angajamentele și inovările menite să le soluţioneze se regăsesc tot în aceste zone.

Iniţiativa pentru automobile ecologice încurajează dezvoltarea rapidă a tehnologiilor pe care se bazează automobilele hibride și electrice sustenabile. În 2012, bugetul de care dispune această iniţiativă este de 20 milioane EUR.

Reflectarea priorităţilor Strategiei Europa 2020Măsuri care asigură echilibrul între austeritate și stimularea creșterii

Coeziune AJUTAREA CETĂŢENILOR EUROPENI PENTRU A GĂSI NOI LOCURI DE MUNCĂ

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ÎNSEAMNĂ O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEŢII ȘI MAI MULTE OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPENI

Această categorie acoperă cele mai inovatoare programe și acţiuni ale Uniunii. De exemplu, în 2012, contribuţia la programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCi) este de 614,4 milioane EUR. Acest buget este destinat sprijinirii proiectelor și activităţilor privind spiritul antreprenorial, inovarea, tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor și multe altele.

În ceea ce privește biotehnologia, cercetarea medicală și activităţile conexe, UE a alocat 939,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea cercetării la nivelul UE și la nivel internaţional în domeniul proceselor de dezvoltare a produselor medicamentoase și al luptei împotriva bolilor grave.

Ce face Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Îmbunătăţește funcţionarea pieţelor muncii, le oferă cetăţenilor mijloacele de a dobândi competenţele necesare pentru angajare, contribuie la crearea de locuri de muncă și îmbunătăţește calitatea locurilor de muncă și a condiţiilor de lucru.

153 milioane EUR sunt puse la dispoziţie pentru măsuri privind piaţa muncii menite să îmbunătăţească accesul la locurile de muncă și să sporească participarea și avansarea femeilor.

În 2012, 120 milioane EUR sunt disponibile pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, prin dezvoltarea de sisteme și strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul firmelor, precum și prin cursuri de formare și servicii pentru angajaţi.

bugetul UE pentru 2012 (1) îmbină rigoarea și ambiţia în serviciul a 500 de milioane de europeni. Principalul său obiectiv este de a sprijini pe deplin economia europeană și cetăţenii UE în această perioadă dificilă. Sumele convenite reflectă voinţa actuală de a face economii, ori de câte ori este posibil. În același timp, bugetul trebuie să acopere facturile neplătite încă pentru a finanţa programele care au început în anii trecuţi și care nu pot fi finalizate fără contribuţii suplimentare din partea UE.

(1) Sumele menţionate în această publicaţie reprezintă cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament.

Cel mai important aspect este că bugetul UE pentru 2012 este orientat către viitor, reflectând următoarele priorităţi ale Strategiei Europa 2020:

În 2012, 62,2 miliarde EUR (42,3 % din bugetul total) sunt legate de Strategia Europa 2020, ceea ce reprezintă o creștere globală de 4,5 % în comparaţie cu 2011. Această creștere a fost posibilă prin menţinerea unui nivel scăzut al cheltuielilor administrative, prin redefinirea priorităţilor și prin integrarea activităţilor-cheie.

! Știaţi că Strategia Europa 2020 este planul cel mai cuprinzător al UE pentru a reacţiona la criză și a accelera creșterea economică a Europei?

Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020

Conform planificării, în 2012, 5,6 % din bugetul UE va acoperi funcţionarea tuturor instituţiilor UE, faţă de 5,7 % în 2011. Cu șapte ani în urmă, Comisia Europeană a iniţiat o reformă majoră a administraţiei sale, care a generat deja economii pentru contribuabilul european în valoare de 3 miliarde EUR. timp de mai mulţi ani, Comisia a menţinut politica de creștere 0 % a personalului.

Restul bugetului pentru 2012, care se ridică la 94,4 %, va fi direcţionat către programele și operaţiunile Uniunii în favoarea

regiunilor și a orașelor, a întreprinderilor, a oamenilor de știinţă, a cetăţenilor europeni, precum și a acţiunilor desfășurate de UE în întreaga lume.

O Uniune a inovării 23,0 miliarde EURTineretul în mișcare 1,4 miliarde EURO Agendă digitală pentru Europa 2,4 miliarde EURO Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 22,1 miliarde EURO politică industrială adaptată erei globalizării 1,8 miliarde EURO agendă pentru noi competenţe și locuri de muncă 9,5 miliarde EURO platformă europeană de combatere a sărăciei 2,0 miliarde EUR

UE continuă să își consolideze rolul în lume printr-o serie de instrumente cu finalitate politică. În 2012, aceste instrumente reprezintă 6,4 % din bugetul UE, în comparaţie cu 6,2 % în 2011.

Prin intermediul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) și al delegaţiilor sale din întreaga lume și cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, UE se concentrează pe abordarea provocărilor cu care se confruntă atât Europa, cât și restul lumii: schimbările climatice,

terorismul, drogurile și securitatea energetică. SEAE contribuie, de asemenea, la prevenirea, gestionarea și soluţionarea conflictelor și la consolidarea păcii în lume.

Pentru a contribui la menţinerea unui spaţiu de pace, stabilitate și prosperitate, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui 2,3 miliarde EUR pentru asistenţa financiară acordată prin instrumentul european de vecinătate și parteneriat (iEVP). În 2012, iEVP contribuie în special la sprijinirea procesului de tranziţie către democraţie în ţările din regiunea mediteraneeană, aflate în centrul „Primăverii arabe”.

! Știaţi că Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care, în 2012, dispune de un buget de 2,6 miliarde EUR, contribuie la eradicarea sărăciei în lume, la promovarea democraţiei și la respectarea drepturilor omului? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid

5,6 %

Anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între Generaţii – o ocazie de a reflecta cu toţii asupra modului în care europenii se bucură de o viaţă mai lungă și de o stare a sănătăţii mai bună decât în trecut.

Cu un buget de 2,7 milioane EUR, Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare o serie de activităţi de promovare a îmbătrânirii active, în domeniile strategiei de ocupare a forţei de muncă, educaţiei pentru adulţi, sănătăţii publice și societăţii informaţionale. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Creștere durabilă Resurse naturale

UE ca actor mondial

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Competitivitate RAŢIONALIZAREA SPRIJINULUI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UN BUGET PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A UE

! Știaţi că cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, faţă de 45,5 % în 2011?

Page 8: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Sustainable growth

45,8 % 40,8 %

6,4 %

Sustainable growth

1,4 %

o Europă mai deschisă și mai sigură necesită fonduri pentru a face faţă provocărilor comune. o parte a finanţării UE este astfel alocată sprijinirii mai multor programe și acţiuni naţionale axate pe gestionarea returnărilor și pe măsuri de abordare a situaţiei specifice a persoanelor returnate vulnerabile.

! Știaţi că UE prevede un buget total de 1,4 miliarde EUR pentru a sprijini acţiuni și programe în domeniile drepturilor fundamentale, justiţiei, securităţii, protecţiei libertăţilor, solidarităţii și gestionării fluxurilor de migraţie?

Cu un buget de 28,2 milioane EUR în 2012, programul „Europa pentru cetăţeni” încurajează societatea civilă și alte organizaţii să dezvolte proiecte de interes european, programe de înfrăţire a orașelor și activităţi în care cetăţenii sunt implicaţi în mod direct.

Din punct de vedere bugetar, agricultura este cea de a doua politică a Uniunii în ordinea importanţei și singura politică pe deplin integrată la nivelul Uniunii. Agricultura joacă un rol important în asigurarea unei aprovizionări viabile cu alimente și în gestionarea resurselor naturale, contribuind totodată la conservarea biodiversităţii, a peisajelor, precum și a purităţii apei, a solului și a aerului.

În 2012, ajutoarele directe sub formă de ajutor pentru venit acordat agricultorilor beneficiază de 40,5 miliarde EUR, 91,8 % din această sumă nefiind condiţionată de nivelul producţiei.

14,6 miliarde EUR sunt disponibile prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a încuraja diversificarea activităţilor prin crearea de noi locuri de muncă și prin contribuţia la asigurarea unui nivel adecvat al serviciilor în economia rurală. În 2012, această sumă include 4,9 miliarde EUR (+1,2 %) pentru activităţi cum ar fi formarea, proiectele de modernizare a fermelor, proiectele antreprenoriale și participarea agricultorilor la „programe de calitate”.

! Știaţi că, în 2012, Europa sărbătorește cea de a 50-a aniversare a politicii agricole comune (PAC)? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture

În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în orașe. În zonele urbane sunt concentrate majoritatea provocărilor legate de mediu cu care se confruntă societatea noastră, însă angajamentele și inovările menite să le soluţioneze se regăsesc tot în aceste zone.

Iniţiativa pentru automobile ecologice încurajează dezvoltarea rapidă a tehnologiilor pe care se bazează automobilele hibride și electrice sustenabile. În 2012, bugetul de care dispune această iniţiativă este de 20 milioane EUR.

Reflectarea priorităţilor Strategiei Europa 2020Măsuri care asigură echilibrul între austeritate și stimularea creșterii

Coeziune AJUTAREA CETĂŢENILOR EUROPENI PENTRU A GĂSI NOI LOCURI DE MUNCĂ

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR MAI CURAT ÎNSEAMNĂ O CALITATE SUPERIOARĂ A VIEŢII ȘI MAI MULTE OPORTUNITĂŢI PENTRU EUROPENI

Această categorie acoperă cele mai inovatoare programe și acţiuni ale Uniunii. De exemplu, în 2012, contribuţia la programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCi) este de 614,4 milioane EUR. Acest buget este destinat sprijinirii proiectelor și activităţilor privind spiritul antreprenorial, inovarea, tehnologiile informaţiei și comunicaţiilor și multe altele.

În ceea ce privește biotehnologia, cercetarea medicală și activităţile conexe, UE a alocat 939,5 milioane EUR pentru îmbunătăţirea cercetării la nivelul UE și la nivel internaţional în domeniul proceselor de dezvoltare a produselor medicamentoase și al luptei împotriva bolilor grave.

Ce face Uniunea Europeană pentru dumneavoastră? Îmbunătăţește funcţionarea pieţelor muncii, le oferă cetăţenilor mijloacele de a dobândi competenţele necesare pentru angajare, contribuie la crearea de locuri de muncă și îmbunătăţește calitatea locurilor de muncă și a condiţiilor de lucru.

153 milioane EUR sunt puse la dispoziţie pentru măsuri privind piaţa muncii menite să îmbunătăţească accesul la locurile de muncă și să sporească participarea și avansarea femeilor.

În 2012, 120 milioane EUR sunt disponibile pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, prin dezvoltarea de sisteme și strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul firmelor, precum și prin cursuri de formare și servicii pentru angajaţi.

bugetul UE pentru 2012 (1) îmbină rigoarea și ambiţia în serviciul a 500 de milioane de europeni. Principalul său obiectiv este de a sprijini pe deplin economia europeană și cetăţenii UE în această perioadă dificilă. Sumele convenite reflectă voinţa actuală de a face economii, ori de câte ori este posibil. În același timp, bugetul trebuie să acopere facturile neplătite încă pentru a finanţa programele care au început în anii trecuţi și care nu pot fi finalizate fără contribuţii suplimentare din partea UE.

(1) Sumele menţionate în această publicaţie reprezintă cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament.

Cel mai important aspect este că bugetul UE pentru 2012 este orientat către viitor, reflectând următoarele priorităţi ale Strategiei Europa 2020:

În 2012, 62,2 miliarde EUR (42,3 % din bugetul total) sunt legate de Strategia Europa 2020, ceea ce reprezintă o creștere globală de 4,5 % în comparaţie cu 2011. Această creștere a fost posibilă prin menţinerea unui nivel scăzut al cheltuielilor administrative, prin redefinirea priorităţilor și prin integrarea activităţilor-cheie.

! Știaţi că Strategia Europa 2020 este planul cel mai cuprinzător al UE pentru a reacţiona la criză și a accelera creșterea economică a Europei?

Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europe2020

Conform planificării, în 2012, 5,6 % din bugetul UE va acoperi funcţionarea tuturor instituţiilor UE, faţă de 5,7 % în 2011. Cu șapte ani în urmă, Comisia Europeană a iniţiat o reformă majoră a administraţiei sale, care a generat deja economii pentru contribuabilul european în valoare de 3 miliarde EUR. timp de mai mulţi ani, Comisia a menţinut politica de creștere 0 % a personalului.

Restul bugetului pentru 2012, care se ridică la 94,4 %, va fi direcţionat către programele și operaţiunile Uniunii în favoarea

regiunilor și a orașelor, a întreprinderilor, a oamenilor de știinţă, a cetăţenilor europeni, precum și a acţiunilor desfășurate de UE în întreaga lume.

O Uniune a inovării 23,0 miliarde EURTineretul în mișcare 1,4 miliarde EURO Agendă digitală pentru Europa 2,4 miliarde EURO Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 22,1 miliarde EURO politică industrială adaptată erei globalizării 1,8 miliarde EURO agendă pentru noi competenţe și locuri de muncă 9,5 miliarde EURO platformă europeană de combatere a sărăciei 2,0 miliarde EUR

UE continuă să își consolideze rolul în lume printr-o serie de instrumente cu finalitate politică. În 2012, aceste instrumente reprezintă 6,4 % din bugetul UE, în comparaţie cu 6,2 % în 2011.

Prin intermediul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) și al delegaţiilor sale din întreaga lume și cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, UE se concentrează pe abordarea provocărilor cu care se confruntă atât Europa, cât și restul lumii: schimbările climatice,

terorismul, drogurile și securitatea energetică. SEAE contribuie, de asemenea, la prevenirea, gestionarea și soluţionarea conflictelor și la consolidarea păcii în lume.

Pentru a contribui la menţinerea unui spaţiu de pace, stabilitate și prosperitate, UE și-a asumat angajamentul de a cheltui 2,3 miliarde EUR pentru asistenţa financiară acordată prin instrumentul european de vecinătate și parteneriat (iEVP). În 2012, iEVP contribuie în special la sprijinirea procesului de tranziţie către democraţie în ţările din regiunea mediteraneeană, aflate în centrul „Primăverii arabe”.

! Știaţi că Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), care, în 2012, dispune de un buget de 2,6 miliarde EUR, contribuie la eradicarea sărăciei în lume, la promovarea democraţiei și la respectarea drepturilor omului? Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/europeaid

5,6 %

Anul 2012 este Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarităţii între Generaţii – o ocazie de a reflecta cu toţii asupra modului în care europenii se bucură de o viaţă mai lungă și de o stare a sănătăţii mai bună decât în trecut.

Cu un buget de 2,7 milioane EUR, Uniunea Europeană și statele membre vor pune în aplicare o serie de activităţi de promovare a îmbătrânirii active, în domeniile strategiei de ocupare a forţei de muncă, educaţiei pentru adulţi, sănătăţii publice și societăţii informaţionale. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

Creștere durabilă Resurse naturale

UE ca actor mondial

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

Competitivitate RAŢIONALIZAREA SPRIJINULUI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

UN BUGET PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ȘI DURABILĂ A UE

! Știaţi că cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, faţă de 45,5 % în 2011?

Page 9: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg

Page 10: JBAFRIRFàFPMKMQM FFRJ>KB .PMGCARCJC)2#, Bugetul …ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/...Bugetul UE pentru 2012 Resurse naturale generale 10,9 % 5,6 % 45,8 % 29,9 % 1,4

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg

Bugetul UE pentru 2012

Resurse naturale generale

10,9 %

5,6 %

45,8 %

29,9 %

1,4 %

6,4 %

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie

UE ca actor mondial

Creștere durabilă

Administraţie

Resurse naturale: cheltuieli agricole și

ajutoare directe

Resurse naturale: dezvoltare rurală, mediu și pescuit

40,8 %

Pentru 500 de milioane de europeniPentru creștere și ocuparea forţei de muncă

© Uniunea Europeană, 2012 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://ec.europa.eu).

Credite foto: Image100 Ltd; PhotoAlto (3); 2011 Jupiterimages Corporation; Phovoir (2); Comisia Europeană/EuropeAid.

Bugetul UE pentru 2012 în cifre

Pentru mai multe informaţii privind bugetul UE, consultaţi:http://ec.europa.eu/budget

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2012

Să investim astăzi pentru viitor: cadrul financiar multianual 2014-2020Cadrul financiar multianual (CFM) transpune în termeni financiari priorităţile politice ale Uniunii pentru perioada 2014-2020 și oferă cadrul general care trebuie respectat în viitoarele bugete anuale. Propunerile prezentate de Comisie la 29 iunie 2011 sunt în prezent discutate cu statele membre și cu Parlamentul European. Această planificare bugetară multianuală a UE va fi strâns legată de Strategia Europa 2020 și va încerca să contribuie la reînnoirea unei economii sociale de piaţă foarte competitive în Europa prin intermediul unui buget inovator.

Facilitatea „Conectarea Europei” este un proiect pentru perioada 2014-2020 care pune accentul pe energie, transporturi și reţele digitale, investiţii transfrontaliere multinaţionale în beneficiul pieţei interne și coordonarea cu politica de coeziune. Pentru informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/budget/reform

Reţele europene mai bine conectate

Bugetul UE în ţara dumneavoastră: un exemplu

Soluţionarea unei probleme majore legate de deșeuri aduce beneficii mediului și sănătăţii umaneUn sistem integrat modern de gestionare a deșeurilor solide este în curs de instalare într-o regiune din sud-estul României, pentru a deservi peste 390 000 de persoane. După ce va deveni operaţional, sistemul va reduce numărul gropilor de gunoi și al depozitelor de deșeuri ilegale la nivel local, asigurând în același timp creșterea ratei de reciclare a deșeurilor.

Pentru informaţii suplimentare:

De unde provin fondurile?

11 %

1 %73 %

15 %

RESURSE bAzAtE PE VNb

RESURSE bAzAtE PE tVA

tAxE VAMAlE și CotizAŢii PENtRU zAhăR

AltE VENitURi

Cheltuielile estimate pentru politicile UE în credite de angajament

Buget2012

(miliarde EUR)

Evoluţie faţă de 2011

(%)

Creștere durabilă 67,5 4,7

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 14,8 9,1

Al șaptelea Program-cadru de cercetare 9,6 11,1Învăţarea pe tot parcursul vieţii și Erasmus Mundus 1,2 7,9Proiectele tEN 1,4 7,4

Programul-cadru pentru competitivitate și inovare 0,6 8,0Agenda politicii sociale 0,2 1,6

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forţei de muncă, inclusiv: 52,8 3,5

Fondurile structurale 40,9 2,6Fondul de coeziune 11,8 6,4

Conservarea și gestionarea resurselor naturale 60,0 2,2

Cheltuieli de piaţă și plăţi directe, inclusiv: 44,0 2,6Pieţe agricole 43,6 2,6Sănătatea animalelor și a plantelor 0,3 1,8

Dezvoltare rurală 14,6 1,3Pescuit 1,0 1,1Mediu și schimbări climatice 0,4 4,3

Cetăţenie, libertate, securitate și justiţie (1) 2,1 10,9

Libertate, securitate și justiţie 1,4 15,9Cetăţenie, inclusiv: 0,7 2,1

Sănătate publică și protecţia consumatorilor 0,1 3,0

UE ca actor mondial, inclusiv (2): 9,4 7,4

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare 1,9 3,9Instrumentul european de vecinătate și de parteneriat 2,3 20,5Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 – 2,9Ajutor umanitar 0.8 2,9Democraţie și drepturile omului 0,2 5,5

Politica externă și de securitate comună 0,4 10,9

Instrumentul de stabilitate 0,3 6,6

Administraţie, inclusiv: 8,3 1,3

Comisia Europeană 3,3 0,2Alte instituţii 3,5 1,0Total 147,2 3,5

(1) Cu excepţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene. (2) Inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgenţă.

http://www.cjvrancea.ro/?lang=ro

KV-31-11-268-RO-C

doi:10.2761/9009

© Photosphere.com

Printed on paper awarded the EU Ecolabel

EU Ecolabel : DK/11/1

Printed in Luxembourg