Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

13
P R O I E C T D I D A C T I C DATA: CLASA: a X-a OBIECTUL : Istorie SUBIECTUL: Intemeierea statelor medievale romanesti Țara Românească, Moldova , Dobrogea TIPUL.: recapitulare si sistematizare Unitatea de învăţare : Statul medieval si institutiile sale a) Competente specifice (din programa): 1. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 2. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice 3. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite. b) Obiective operaţionale: 01- sa defineasca termeni istorici specifici temei: intemeiere , descalecat, cnezat, voievodat 02- sa descrie etapele formarii statelor medievale romanesti: Tara Romanesca, Moldova si Dobrogea; 03- sa compare etapele formarii Tarii Romanesti si Moldovei; 04- sa recunoasca personalitati ale procesului de formare a statlor medievale; 05- sa realizeze o axa cronologica a formarii statelor medievale romanesti; 06- sa argumenteze ca factorii aparitiei statului medieval existau in spatiul romanesc; FORME DE ORGANIZARE a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară b) a activităţii: frontală, individuală, pe grupe TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev; TIPURI, FORME,

description

Proiect didactic, intemeierea statelor medievale rominesti

Transcript of Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

Page 1: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

P R O I E C T D I D A C T I C

DATA:CLASA: a X-aOBIECTUL : IstorieSUBIECTUL: Intemeierea statelor medievale romanesti Țara Românească, Moldova , DobrogeaTIPUL.: recapitulare si sistematizareUnitatea de învăţare : Statul medieval si institutiile sale

a) Competente specifice (din programa):

1. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 2. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice 3. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.

b) Obiective operaţionale:

01- sa defineasca termeni istorici specifici temei: intemeiere , descalecat, cnezat, voievodat02- sa descrie etapele formarii statelor medievale romanesti: Tara Romanesca, Moldova si Dobrogea;03- sa compare etapele formarii Tarii Romanesti si Moldovei;04- sa recunoasca personalitati ale procesului de formare a statlor medievale;05- sa realizeze o axa cronologica a formarii statelor medievale romanesti;06- sa argumenteze ca factorii aparitiei statului medieval existau in spatiul romanesc;

FORME DE ORGANIZAREa) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinarăb) a activităţii: frontală, individuală, pe grupe

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev; TIPURI, FORME,STRATEGII ŞI INSTRUMENTEDE EVALUARE :formativă, sumativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup, autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului RESURSE:

pedagogice (metode şi procedee):

a) metoda cubului, conversatia examinatoare, metoda „ ganditi-lucrati in perechi-comunicati” ,explicatia, comparatia, problematizarea, cvintetul.

b) materiale : harta , coli flipchart, markere, lipici, fise de lucru pe grupe , harti mute. specifice disciplinei : manual cls. a VIII.-a, Ed. Teora, autori- Liviu Lazar , Viorel Lupu

Caiet de aplicatii practice la Istorie , clasa a VIII-a , ed. Lidana , autori- Magdalena Rangu , Marcela Tugulea, Cornelia Boboc.

Page 2: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

c) bibliografice:

Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat. Istorie , Ghid metodic pentru studenti si profesori debutanti , Ed. Educatia 2000+ , autori- Gheorghe Iutis , Argentina Panzariu, Valerica Iriciuc.

d) temporale: 80 minute

Page 3: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

D E S F Ă Ş U R A R E A L E C Ţ I E I

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE(metode, instrumente, indicatori)

de conţinut de timp forme de organizare

metode şi procedee mijloace didactice

1. Captarea atenţiei ☺ Elevii impartiti in patru grupe vor primi un mic puzzle in urma rezolvarii acestuia fiecare grupa reconstituind cate un stat medieval romanesc studiat.

2 minPe grupe

Joc didactic Piese de puzzle

Observatia sistematica

2. Anunţarea obiectivelor

O.O1-O.O5

☺ Profesorul scrie pe tabla titlul temei ce urmeaza a fi recapitulata , prezentand obiectivele si modul de desfasurare a lectiei.

2 minFrontal

Conversatia Tabla, creta ,

3. Dirijarea invatarii a)Prezentarea conţinutului ce urmează a fi predat, recapitulat, sistematizat şi evaluat b) prelegere interactiva

☺ Se reaminteste planul de recapitulare scris pe flip chart si se explica modul de desfasurare a lectiei.

2 minFrontal

ConversatiaExplicatia

Flipchart

c) activitate individuala si pe perechi

O.O1 ☺Elevii primesc termenii istorici : intemeiere , descalecat, voievodat, cnezat avand ca sarcina sa decida ce legatura exista intre acesti termeni si cum pot fi ei pusi in relatie alcatuind un mic text in care sa coreleze logic acesti termeni si sa-i defineasca. Sunt comunicate apoi frontal cateva corelatii stabilite de perechi.

4 min FrontalIn perechi

Exercitiul scris

Invatarea prin cooperare

Ganditi-lucrati in perechi-comunicati

Observarea sistematică a elevilor

Page 4: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

d) organizarea pentru activitatea de grup-

O.O2O.O3O.O4

O.O1

O.O5

O.O6

☺ Se formează 6 grupe de cate 4-5 elevi cu ajutorul unor cartonase colorate. Fiecare grupa isi alege un lider care va da cu zarul pentru a alege una din cele sase sarcini corespunzatoare celor sase fete ale cubului. Astfel se distribuie sarcinile de lucru :

Grupa I – descrie - sa descrie , pe scurt , etapele formarii Tarii Romanesti, Moldovei si Dobrogei.Fisa 1

Grupa II – compara – sa compare etapele formarii Tarii Romanesti si a MoldoveiFisa 2

Grupa III – asociaza - personalitati cu evenimente si imagini cu evenimenteFisa 3

Grupa IV – analizeaza - lista de termeni dati Fisa 4

Grupa V – aplica – sa aplice cele invatate despre formarea statelor medievale construind o axa cronologicaFisa 5

Grupa VI – argumenteaza – sa gaseasca argumente prin care sa demonstreze ca in spatiul

4 min Activitate in grup Exercitiul scris

Invatarea prin cooperare

Conversatia

Comparatia

Fise de lucru

Coli de hartieMarkere

Observarea sistematică a

elevilor

Page 5: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

romanesc existau factorii necesari aparitiei statului;

Elevii discuta in cadrul grupului, invata prin cooperare.

9 min

4) Feedback prin raportarea la obiectivele propuse iniţial, cu solicitarea elevilor

O.O1-

O.O6☺ Fiecare grupa isi expune pe tabla posterul realizat, liderul fiecarei grupe prezentand produsul final.

10 min Pe grupe Fisele de lucru Produsul final( posterele)

Evaluare orala, sumativa,interactiva

5) Obtinerea performantelor

Profesorul initiaza o discutie privind modul de rezolvare a sarcinilor, se corecteaza eventualele greseli, elevii aduc completari.

5 min Frontal Conversatia Explicatia

Evaluare orala

6)Asigurarea retenţiei şi transferul de cunoştinţe

O.O ☺Elevii au de realizat un cvintet plecand de la o personalitate care s-a remarcat in procesul de constituire a statelor medievale romanesti.( ex: Basarab , Dragos , Bogdan)

4 min Frontal ConversatiaCvintetul

Fisele de lucru

Evaluare scrisa si orala

7) Încheierea lecţiei ☺Se realizeaza evaluarea si autoevaluarea elevilor.

2 min Frontal Conversatia,explicatia Evaluare formativa

Page 6: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

Fetele cubului

Descrie ! Folosindu-te de cunostintele tale formarea celor trei state medievale romanesti din afara arcului carpatic, avand in vedere principalele evenimente si personalitatile.

Compara !Realizati o comparatie intre procesele de formare a celor doua state Tara romaneasac si Moldova , pe baza diagramei Venn

Page 7: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

Asociaza !

Pe baza celor invatate imaginile si informatiile gasite in plic , dand o structura logica ;

Page 8: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

Analizeaza !

procesul descălecatului, pe baza planului:- definiţia:................................................................................

- cauza:.................................................................................................................................................- exemple: - Ţara Românească:.............................................................................................................

- Moldova:..................................................., .....................................................................- consecinţe:

lista de termeni: Domnie, Parlament, Sfat Domnesc, regat, Adunarea Ţării, dregători, Mitropolie, armată, voievodat.

Selectaţi pe cei care se referă la:

a)Forma de organizare politică (forma de stat):

b)Instituţiile statului medieval românesc:

Page 9: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

c) Instituţia de care se vor folosi domnitorii români în lupta pentru independenţă:

Aplica !

Cele invatate si realizeaza o axa cronologica in care sa palsezi toate evenimentele legate de procesul de formare a statelo medievale :

Page 10: Intemeierea Statelor Medievale Rominesti

Argumenteaza !

Gaseste argumente prin care sa demonstrezi ca in spatiul romanesc existau factorii necesari aparitiei statului;

Sol trimis cu bani la Carol Robert de Anjou