Instrucإ£iuni pentru utilizatori - Rأ¸nvig cartuإںului aplicat (filet metric standard (M6) sau...

download Instrucإ£iuni pentru utilizatori - Rأ¸nvig cartuإںului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet

of 7

 • date post

  21-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Instrucإ£iuni pentru utilizatori - Rأ¸nvig cartuإںului aplicat (filet metric standard (M6) sau...

 • 1 /

  Anestezia locală asistată de calculator

  Instrucţiuni pentru utilizatori

  ro

  RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 1 07-02-2019 11:45:29

 • 2 3

  DESCRIEREA UNITĂŢII DE CONTROL

  PANOU FRONTAL CU ECRAN TACTIL 1. Comutator On/Off

  2. Scala-bară pentru afişarea presiunii/rezistenţei injecţiei curente

  3. Selectarea programelor I, II, III

  4. Retragerea tijei pistonului. Aduce tija pistonului înapoi, în poziţia de pornire

  5. Indicatorul nivelului de încărcare şi al bateriei

  PANOUL POSTERIOR 6. priză de încărcare

  Ştecherul de încărcare a bateriei reprezintă dispozitivul de deconectare

  7. Priză pentru piesa de mână 8. conexiunea pedalei la comutatorul de picior 9. reglarea volumului semnalului sonor

  10. apertura sunetului

  FELICITĂRI PENTRU ACHIZIŢIONAREA NOULUI DVS. DISPOZITIV CALAJECT™! Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a începe să utilizaţi dispozi- tivul dvs. CALAJECT™.

  SCOPUL UTILIZĂRII CALAJECT™ este destinat pentru efectuarea anesteziei dentare locale.

  CALAJECT™ POATE FI UTILIZAT NUMAI DE PERSONALUL INSTRUIT autorizat să efectueze injecţii dentare. Din acest motiv, acest manual nu include instrucţiuni specifice privind tehnicile de injecţie. Producătorul nu poate fi făcut responsabil pen- tru leziuni ale pacienţilor datorate utilizării neautorizate sau incorecte.

  R

  8 976 10

  TESTARE ŞI INSTRUIRE

  Utilizatorii noi trebuie să citească aceste instrucţiuni cu atenţie şi să se familiarizeze cu funcţiile şi diferitele programe înainte de a utiliza dispozitivul CALAJECT™.

  CURĂŢAREA

  • Unitatea CALAJECT™, piesa de mână + cablul, suportul piesei de mână trebuie dezinfec- tate cu un dezinfectant cu înregistrare EPA, cu excepţia cazurilor în care partea este

  contaminată vizibil cu sânge; în acel caz trebuie utilizat un agent tuberculocid (sau un dezinfectant cu caracteristici specifice menţionate pe etichetă, pentru HBV şi HIV) sau o soluţie de hipoclorit în diluţie de 1:100 (clor liber de 500–600 ppm).

  • Comutatorul de picior + cablul pot fi şterse cu o bucată de pânză curată umezită într-un detergent uşor sau într-o soluţie dezinfectantă.

  Nu scufundaţi într-un lichid. Nu autoclavaţi. Unitatea CALAJECT™ şi piesa de mână conţin componente electronice sensibile care nu rezistă la sterilizare sau la scufund-

  area în lichid.

  • Curăţaţi recipientul cartuşului în apă şi cu un detergent uşor.

  STERILIZAREA Recipientele cartușului nu se livrează sterile, este indicată sterilizarea acestora înainte de prima utilizare.

  Aşezaţi recipientul cartuşului într-o pungă de sterilizare şi sigilaţi-o. Sterilizaţi într-un autoclav de sterilizare cu abur la 121°C timp de 15 minute sau la 134°C timp de 3 minute.

  Recipientul cartuşului poate dobândi un aspect mat după un număr de sterilizări, astfel încât se recomandă înlocuirea regulată a cartuşului pentru a avea o imagine clară a cartuşului.

  Recipientul cartuşului trebuie de asemenea înlocuit dacă este deteriorat sau dacă filetul pare uzat.

  Recipiente de rezervă (3 buc. per pachet) se pot comanda prin furnizorul dvs. CALAJECT™. AMPLASAREA

  În timpul utilizării sale, dispozitivul CALAJECT™ trebuie amplasat pe o platformă stabilă. Asiguraţi un acces uşor la toate prizele şi ştecherele în timpul utilizării şi încărcării.

  ÎNCĂRCAREA

  Dispozitivul CALAJECT™ poate fi încărcat numai cu încărcătorul furnizat împreună cu sistemul. Utilizarea altor încărcătoare poate deteriora echipamentul şi poate compromite siguranţa electrică.

  Din motive care ţin de durata de viaţă a bateriei, se recomandă îndepărtarea cablului de reţea în timpul utilizării şi operarea numai pe baza bateriei. Evitaţi golirea completă a bateriei - şi acest lucru poate scurta durata ei de viaţă.

  R

  1 Suport pentru piesa de mână 1 Încărcător (Friwo FW7401M/12) 1 Instrucţiuni pentru utilizatori

  CONŢINUT

  1 Unitate de control 1 Piesă de mână cu cablu 1 Comutator de picior 3 Recipiente de cartuş, din material de polimer PSU

  2111

  1

  4R

  2

  5

  3

  RD_brugsanvisning_IFU-CALAJECT-RO-2018.12-VER 7_090119.indd 2-3 07-02-2019 11:45:29

 • 4 5

  PRIMII PAŞI

  Nu amplasaţi dispozitivul CALAJECT™ într-un mediu cu gaze inflamabile.

  Dispozitivul CALAJECT™ nu se amplasează în apropierea dispozitivelor care sunt sensibile la interferenţe electromagnetice sau le generează.

  • Conectaţi ştecherul cablului piesei de mână la panoul posterior al dispozitivului CALAJECT™. – punctul roşu de pe dispozitivul CALAJECT™ şi ştecherul piesei de mână trebuie să fie aliniaţi. Deconectaţi ştecherul trăgând înapoi inelul canelat glisant (nu-l rotiţi).

  Nu atingeţi concomitent pacientul şi conectorii unităţii de control / încărcătorului bateriei.

  INSPECŢIA PREVENTIVĂ A ECHIPAMENTULUI

  Utilizatorul trebuie să verifice integritatea cablurilor şi să inspecteze de asemenea părţile referitor la posibile deteriorări şi uzuri. Posibilele urme de anestezic scurs prin orificiul tijei pistonului în piesa de mână CALAJECT™ pot fi îndepărtate prin utilizarea unui beţigaş de bumbac umezit într-un dezinfectant de suprafeţe - uscaţi cu aer curat.

  OPŢIUNE

  Dispozitivul CALAJECT™ este operat printr-un mecanism de control separat, de picior, inclus în pachet. Dar sistemul poate fi de asemenea conectat la comutatorul multifuncţional de picior al unitului dvs. dentar, de către un inginer de service stomatologic. Când faceţi conexiunea la unitul dentar, alegeţi un contact fără potenţial (contact de releu). Funcţia de chemare a asistentei poate adesea să fie utilizată în acest scop. Conectaţi-vă la dispozitivul CALAJECT™ printr-un cablu ecranat mai scurt de 3m şi cu un miniştecher de 3,5mm.

  • Porniţi dispozitivul CALAJECT™ atingând tasta on/off de pe panoul frontal. Prin aceasta, pistonul se va întoarce automat în poziţia de pornire.

  • Verificaţi starea bateriei pe ecran. În cazul unui singur punct rămas pe ecranul bateriei, se poate termina maximum o injecţie. Timp de încărcare aprox. 3 ore. Timp de operare aprox. 5 ore, când este încărcat complet.

  • Ataşaţi un ac la recipientul cartuşului şi introduceţi un cartuş de anestezie. Pentru a evita scurgerile la nivelul membranei cartuşului se recomandă mai întâi înşurubarea acului şi apoi introducerea cartuşului. Recipientul cartuşului se potriveşte cu cartuşele dentare standard de 1,7/1,8 ml şi cu acele dentare standard.

  Asiguraţi-vă că acul este asamblat complet şi că acul se potriveşte cu recipientul cartuşului aplicat (filet metric standard (M6) sau filet în inci imperiali (7/32”)).

  • Montaţi recipientul cartuşului încărcat pe piesa de mână. Înainte ca recipientul să fie înşurubat pe piesa de mână, tija pistonului trebuie trasă înapoi în poziţia de pornire. Ea se va întoarce automat înapoi în poziţia de pornire atunci când se porneşte dispozitivul CALAJECT™. Tija pistonului poate fi de asemenea întoarsă înapoi în poziţia de pornire apăsând ”R” pe ecran.

  • Amorsaţi acul, aplicând o atingere rapidă pe comutatorul de picior. Pistonul se va de- plasa apoi înainte timp de 2 sec. după care se va opri automat. Acum pistonul este angajat

  complet în cartuş şi dispozitivul CALAJECT™ este gata de injecţie. Acest mod de amorsare este indicat de un semnal luminos rotativ pe panoul frontal.

  Nu injectaţi în modul de amorsare a acului.

  • Selectaţi programul. Când comutatorul de picior este activat din nou, programul de injecţie ales va fi activ.

  • Dispozitivul CALAJECT™ se va opri automat atunci când cartuşul este gol - se va auzi un semnal prelungit. Întoarceţi tija pistonului înapoi apăsând “R” pe ecran. Asiguraţi-vă că aţi lăsat pistonul să se retragă complet înainte de a deşuruba recipientul de pe piesa de mână.

  Dispozitivul CALAJECT™ se va opri automat atunci când atinge presiunea maximă programată în prealabil. Într-un astfel de caz, se va auzi un semnal sonor prelungit şi scala-bară de presiune de pe ecran se va stinge. Aşteptaţi un moment sau mişcaţi acul într-o nouă poziţie înainte de a continua injecţia. Schimbaţi acul dacă suspectaţi înfundarea canulei. În caz contrar, acest lucru ar putea avea ca rezultat o contrapresiune ridicată şi oprirea automată. Dispozitivul CALAJECT™ se va opri de asemenea automat dacă a fost pornit pe o perioadă continuă de 6 ore (=protecţia bateriei). Poate fi repornit în mod normal după un astfel de incident.

  ASPIRAREA

  Dispozitivul CALAJECT™ aspiră automat ori de câte ori se eliberează comutatorul de picior în timpul injecţiei din programul I, II şi III.

  MANIPULAREA ACULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

  Cavitatea din suportul pentru piesa de mână CALAJECT™ este prevăzută pentru depunerea învelişului acului în timpul injecţiei. Facilitează repunerea învelişului cu o singură mână după şi între injecţii şi vă permite să aşezaţi piesa de mână în condiţii de siguranţă în suport, cu un risc redus de a vă leza cu un ac uzat, contaminat.

  GARANŢIA ŞI REPA