INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a...

21
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implement area de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI Noiembrie 2015 Serviciu Tehnologia Informației

Transcript of INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a...

Page 1: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL

AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR

PUBLICI

Noiembrie 2015

Serviciu Tehnologia Informației

Page 2: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Rolul ANFP

Implementarea strategiilor guvernamentale în domeniul:

managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

formării profesionale a personalului din administraţia publică din România

Page 3: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ANFP prin inermediul structurii de specialitate Serviciul Tehnologia Informației a implementat

• activitatea de formare profesională

• activitatea de management al funcției publice

• sprijinul activității ANFP

Soluții informatice complexe

pentru

Page 4: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Soluții informatice pentru activitatea de formare • Platformă de eLearning implementată printr-un proiect anterior

coordonat de către DPFE

• Soluţie informatică pentru gestionarea activității de formare:

▫ evidență detaliată a formatorilor pe domenii de competență

▫ evidența cursurilor pe domenii și perioade

▫ evaluarea cursurilor de către participanți pe bază de chestionare

• Interconectarea acestora cu web site-ul Agenției:

▫ Pe site-ul www.anfp.gov.ro pot fi vizualizate în timp real cursurile organizate și cele programate

▫ Cursanții se pot înscrie on-line la cursul dorit

Page 5: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Soluții informatice pentru activitatea de management a funcției publice

Sistemul Informaţional Integrat privind Funcţia Publică şi Funcţionarii Publici

1. Gestiunea funcțiilor publice - evidența tuturor posturilor de funcție publică

2. Gestiunea corpului de rezervă - gestionarea persoanelor aflate în corpul de rezervă

3. Gestiunea concursurilor și a subiectelor - gestionarea concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice precum și gestionarea subiectelor pentru concursurile organizate la sediul ANFP

4. Portal de management al funcțiilor publice - toate instituțiile publice au acces la această aplicație accesibilă prin Internet pentru gestionarea structurii proprii de funcții publice

5. Platforma de eLearning

6. Sistem de management electronic al documentelor

Page 6: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Soluții informatice pentru activitatea de management a funcției publice

Internet

ANFP

Sistem

integrat

Avize

Adrese

……….

Transmisiune

criptată

ANFP

Instituţie

publică 1

Portal

management

funcţie publică

Internet Instituţie

publică 2

Instituţie

publică n

Sistem

integrat de

management

a functiei

publice

Transmisiune

criptată

Solicitări

Raportări

............

Conectare prin user şi parolă

Conectare prin user şi parolă

Conectare prin user şi parolă

• ANFP – transmite către instituțiile publice documente semnate electronic (Adrese, avize, Informări, etc) • Instituțiile publice transmit către ANFP documente electronice (deocamdată nesemnate

electronic) de tipul: Solicitări, Raportări, etc

Page 7: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Funcționalitățile Portalului • Prin Ghișeul electronic, utilizând un certificat SSL, portalul asigură

• transmiterea criptată a documentelor semnate electronic de la ANFP către instituțiile publice

• transmiterea criptată a documentelor și a raportărilor de la instituțiile publice către ANFP

• Instituțiile pot realiza modificări în structura proprie a funcțiilor publice, acestea urmând a fi validate de către reprezentanții ANFP

• Este vizualizată în timp real, de către fiecare instituție în parte, structura proprie a funcțiilor publice

• Permite construirea Organigramei instituției publice

• Asigură evidența sancțiunilor funcționarilor publici

• Permite actualizarea corpului de rezervă

• Instituțiile pot comunica, prin mesageria pusă la dispoziție, cu reprezentanții ANFP

• Portalul asigură extragerea subiectelor de concurs pe funcție publică în vederea organizării concursurilor și a probelor suplimentare de IT

Page 8: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ghișeul electronic ANFP

Documentele sunt încărcate în sistemul de

management al documentelor

Documentele sunt semnate electronic

de către responsabilii ANFP

Documentele

sunt transmise către Instituțiile

publice prin intermediul

Sistemului integrat de management a

funcției publice

Instituțiile publice

transmit documente semnate electronic

către ANFP prin intermediul Portalului

Page 9: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ineterconectarea soluţiilor informatice în procesul de management al funcţiei publice

Sistemul Informaţional Integrat privind Funcţia Publică şi Funcţionarii Publici

Sistem informatic de management al funcțiilor publice și

al funcționarilor publici

Portal de management al

funcțiilor publice și al funcționarilor

publici www.anfp.gov.ro

Platforma E-learning

www.anfponline.ro

INTERNET

Instituții publice

Comisii de concurs

Candidaţi

Page 10: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Soluții informatice care sprijină activitatea angajaților ANFP

Alte soluții software dezvoltate în cadrul Serviciului Tehnologia Informației:

Calendar concedii și concursuri

Solicitare intervenție IT

Chat de comunicare internă

Portal de proceduri și spețe

NewsLetter

Page 11: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Derularea probelor suplimentare în domeniul IT și extragerea subiectelor de concurs prin intermediul

Portalului https//www.anfp.gov.ro

Page 12: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Informaţii concurs

Page 13: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Gestiune candidaţi concurs

Page 14: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Susţinere proba suplimentară de verificare a

cunoştinţelor în domeniul IT

Page 15: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Susţinere proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT

Page 16: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Susţinere proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT

Page 17: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Susţinere proba suplimentară de

verificare a cunoştinţelor în

domeniul IT

Page 18: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Extragere subiecte prin intermediul Portalului

Page 19: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Exemplu de subiecte extrase prin intermediul Portalului

Page 20: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Afișarea subiectelor pe site-ul web ANFP

Page 21: INFORMATIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL AGENȚIEI … ANFP.pdf · Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici „ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în

„ e - ANFP - Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei

publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare” Cod SMIS 36675

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale 2007-2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Vă mulțumim pentru atenție!

Serviciu Tehnologia Informației