INFORMARE STADIUL CAUZEI

of 3 /3
Anton Pann, nr. 21, sector 3, București Tel.: 021-337 14 24, Fax: 021-337 14 25, E-mail: [email protected] , Web: www.fatu.ro INFORMARE privind stadiul cauzei vizând anularea unor măsuri dispuse de către Curtea de Conturi a României pentru Casa Naționale de Asigurări de Sănătate STADIUL CAUZEI Cauza a făcut obiectul Dosarului nr.7244/2/2016 dosar ce s-a aflat pe rolul Curții de Apel București Secția de Contencios Administrativ și Fiscal. Cerea de anulare formulată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avut două capete: 1) Suspendarea; 2) Anularea; măsurilor dispuse la punctele II.1 și II.4 din Decizia Curţii de Conturi a României nr. 8/2016 emisă de către Directorul Direcției 2 din cadrul Departamentului V al Curții de Conturi, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar, încheiat în urma acţiunii de „Audit financiar asupra conturilor de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ”, În cauza respectivă, au formulat cereri de intervenție: - Colegiul Farmaciștilor din România; - Federaţia Patronatelor Farmaceutice din România, - Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România Cauza a fost soluționată de către Curtea de Apel București prin Sentinţa civilă nr. 2174 din 08.06.2017 în sensul că: - a respins cererea de suspendare; - a respins ca neîntemeiată capătul de cerere privind anularea puncteleor II.1 și II.4 din Decizia Curţii de Conturi a României nr. 8/2016. Până la data redactării prezentei informări, Curtea de Apel București nu și-a motivat horărârea pronunțată, așa că nu cunoaștem argumentele care au stat la baza luării ei și nici care au fost motivele respingerii tuturor capetelor de cerere. În orice caz, respingerea nu a avut ca motiv o chestiune de ordin formal ori procedural ci, în mod categoric, motivele de respingere țin de fondul cauzei.

Embed Size (px)

Transcript of INFORMARE STADIUL CAUZEI

Page 1: INFORMARE STADIUL CAUZEI

Anton Pann, nr. 21, sector 3, București

Tel.: 021-337 14 24, Fax: 021-337 14 25, E-mail: [email protected], Web: www.fatu.ro

INFORMARE

privind stadiul cauzei vizând anularea unor măsuri dispuse de către Curtea de

Conturi a României pentru Casa Naționale de Asigurări de Sănătate

STADIUL CAUZEI

Cauza a făcut obiectul Dosarului nr.7244/2/2016 dosar ce s-a aflat pe rolul Curții de Apel

București Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

Cerea de anulare formulată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a avut două

capete:

1) Suspendarea;

2) Anularea;

măsurilor dispuse la punctele II.1 și II.4 din Decizia Curţii de Conturi a României nr.

8/2016 emisă de către Directorul Direcției 2 din cadrul Departamentului V al Curții de

Conturi, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit

financiar, încheiat în urma acţiunii de „Audit financiar asupra conturilor de execuţie a

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ”,

În cauza respectivă, au formulat cereri de intervenție:

- Colegiul Farmaciștilor din România;

- Federaţia Patronatelor Farmaceutice din România,

- Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România

Cauza a fost soluționată de către Curtea de Apel București prin Sentinţa civilă nr. 2174 din

08.06.2017 în sensul că:

- a respins cererea de suspendare;

- a respins ca neîntemeiată capătul de cerere privind anularea puncteleor II.1 și II.4

din Decizia Curţii de Conturi a României nr. 8/2016.

Până la data redactării prezentei informări, Curtea de Apel București nu și-a motivat

horărârea pronunțată, așa că nu cunoaștem argumentele care au stat la baza luării ei și nici

care au fost motivele respingerii tuturor capetelor de cerere. În orice caz, respingerea nu a

avut ca motiv o chestiune de ordin formal ori procedural ci, în mod categoric, motivele de

respingere țin de fondul cauzei.

Page 2: INFORMARE STADIUL CAUZEI

Anton Pann, nr. 21, sector 3, București

Tel.: 021-337 14 24, Fax: 021-337 14 25, E-mail: [email protected], Web: www.fatu.ro

Dat fiind faptul că hotărârea nu a fost motivată și comunicată Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate, aceasta nu a putut redacta și formula recurs împotriva hotărârii pronunțată de

către Curtea de Apel București.

Din discuțiile purtate cu persoanele responsabile de cauza respectivă, am primit asigurări că

aceasta este în mod deosebit în atenția lor și că, în momentul în care le va fi comunicată

hotărârea vor formula recursul și o vor ataca.

Recursul împotriva Sentinţei civile nr. 2174 din 08.06.2017 pronunțată de către Curtea de

Apel București se va judeca de Înalta Curte de Justiție și Casație. În mod normal, judecarea

recursului de către instanța de recurs nu ar trebui să dureze foarte mult, însă o estimare nu

poate fi făcută decât după ce Curtea de Apel București va comunica Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate Sentinţa civilă nr. 2174 din 08.06.2017 pentru a vedea care sunt

motivele de recurs.

CONSIDERENTE PE FONDUL CAUZEI

În esență, Curtea de Conturi a dispus obligarea Casei Naționale de Asigurări Sociale de

Sănătate de a face demersurile legale pentru stabili, pe de o parte prejudiciul înregistrat de

fondul de asigurări de sănătate ca urmare a decontării nelegale de către casele de asigurări a

medicamentelor eliberate în regim gratuit și compensat, iar, pe de altă parte, recuperarea

prejudiciului constatat.

Nelegalitatea provine, în opinia Curții de Conturi, din faptul că în mod nelegal casele de

asigurări de sănătate au decontat medicamentele eliberate fără să fi avut în vedere

reducerile comerciale de care au beneficiat farmaciile de la distribuitori.

Sintetizând, ceea ce Curtea de Conturi a decis este că discountul acordat de distribuitor

farmaciei trebuia să se regăsească atât în preţul de raft, cât şi în preţul de referinţă suportat

din bugetul FNUASS.

CE S-A FĂCUT DE CĂTRE COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA

În cauza respectivă, Colegiul Farmaciștilor din România, asemeni altor asociații interesate de

rezultatul procesului, a făcut singurul lucru pe care legea îl permite, respectiv a formulat o

cerere de intervenție accesorie prin care a susținut și a apărat punctul de vedere al Casei

Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv anularea măsurilor dispuse de Curtea de

Conturi.

Dată fiind speța și problema juridică nici Colegiul Farmaciștilor din România și nici altă

asociație patronală ori de business nu are altă cale de a interveni decât cea mai sus arătată,

Page 3: INFORMARE STADIUL CAUZEI

Anton Pann, nr. 21, sector 3, București

Tel.: 021-337 14 24, Fax: 021-337 14 25, E-mail: [email protected], Web: www.fatu.ro

respectiv să sprijine apărările Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate și să

colaboreze cu această cât mai strâns pentru a maximiza șansele de reușită.

În același timp, personal apreciez că echipa de jurișiti de la Casa Națională de Asigurări

Sociale de Sănătate a făcut toate diligențele în cauza respectivă și tot ceea ce din punct de

vedere legal și omenește putea face în raport de situația dată. Și în prezent, din discuțiile

purtate a reieșit o preocupare constantă din partea acestei echipe de a găsi soluții și de a

obține în final o soluție favorabilă și pentru ei dar și pentru farmaciști, mai ales că sunt

conștienți de implicațiile ulterioare a deciziei Curții de Conturi în ceea ce privește farmaciile

și sumele decontate.

Susținerile juriștilor de la CNAS au fost susținute nu numai de către Colegiul Farmaciștilor

din România, ci și de către celelate părți interesate respectiv Federaţia Patronatelor

Farmaceutice din România și Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din

România, care de asemenea au fost reprezentate prin avocați.

AȘTEPTĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Prin complexitatea problemei juridice, prin dimensiunea elementelor probatorii dar mai ales

datorită efectelor pe care decizia Curții de Conturi la generează în sistemul de asigurări

sociale de sănătate, cauza respectivă este nu numai extrem de importantă ci și extrem de

dificilă pentru toate părțile implicate. Dovadă, și durata mare de redactare a hotărârii

judecătorești.

Sub acest ultim aspect este dificil de estimat data la care va fi finalizată și comunicată

hotârărea Curții de Apel București având în vedere că nu se poate cunoaște încărcarea

instanței de judecată, numărul de cauze aflate pentru care există o pronunțare și care

așteaptă să fie motivate etc. În mod normal, termenul legal de 30 de zile pentru motivarea

hotârârii a expirat de mult dar acest lucru nu poate fi invocat ori speculat într-un fel sau altul

dat fiind faptul că este considerat ca fiind un termen de celeritate, de organizare a unei

activități.

În altă ordine de idei, trebuie avute în vedere și analizate efectele măsurilor dispuse de

Curtea de Conturi sub toate aspectele pe care le pot genera în plan economic. Avem aici în

vedere și semnalăm nu numai faptul existenței unui risc real pentru farmacii de a restitui

sumele încasate în anii trecuți, dar și riscul ca decontărilor viitoare să le fie aplicate

dispozițiile legii din perspectiva dată de Curtea de Conturi. Din această perspectivă, agenții

economici ar trebui să aibă propria lor evaluare asupra tuturor efectelor posibile din punct

de vedere economic și financiar.

Av. Livică Fătu