INFORMAŢII PERSONALE RODICA LIGHEZAN

4
Curriculum Vitae 10/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4 INFORMAŢII PERSONALE RODICA LIGHEZAN Timisoara, România [email protected] EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Septembrie 2014–prezent Conferențiar universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş" Timi şoara, România Invăţământ universitar, Disciplina Parazitologie, Departamentul XIII Boli Infectioase Activitate didactică cu studenţii, Activitate de cercetare Februarie 2002 – Septembrie 2014 Şef Lucrări Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş" Timi şoara, România Invăţământ universitar, Disciplina Histologie, Departamentul II Morfologie Microscopică Activitate didactică cu studenţii, Activitate de cercetare Iulie 2017 – prezent Director al Centrului Regional de Tranzfuzie Sanguină Timi șoara Centrul Regional de Tranzfuzie Sanguină Timi șoara, România Coordonarea activităţii Centrului Regional de Tranzfuzie Sanguină Timi șoara Activitate de management 1999–prezent Medic Primar Laborator Clinic Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timi şoara (România) Activitate medical ă în cadrul Laboratorului Clinic de Analize Medicale Iunie 1995–Iunie 1999 Medic Specialist Laborator Clinic Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timi şoara (România) Activitate medical ă i în cadrul Laboratorului de Analize Medicale 2013 Responsabil de Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş ", Timi şoara (România)

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE RODICA LIGHEZAN

Curriculum Vitae

10/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4

INFORMAŢII PERSONALE RODICA LIGHEZAN

Timisoara, România [email protected]

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Septembrie 2014–prezent Conferențiar universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş" Timişoara, România

Invăţământ universitar, Disciplina Parazitologie, Departamentul XIII Boli Infectioase Activitate didactică cu studenţii, Activitate de cercetare

Februarie 2002 – Septembrie 2014

Şef Lucrări Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş" Timişoara, România

Invăţământ universitar, Disciplina Histologie, Departamentul II Morfologie Microscopică Activitate didactică cu studenţii, Activitate de cercetare

Iulie 2017 – prezent Director al Centrului Regional de Tranzfuzie Sanguină Timișoara

Centrul Regional de Tranzfuzie Sanguină Timișoara, România

Coordonarea activităţii Centrului Regional de Tranzfuzie Sanguină Timișoara Activitate de management

1999–prezent Medic Primar Laborator Clinic Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timişoara (România)

Activitate medicală în cadrul Laboratorului Clinic de Analize Medicale

Iunie 1995–Iunie 1999 Medic Specialist Laborator Clinic Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timişoara (România)

Activitate medicală i în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

2013 Responsabil de Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş ", Timişoara (România)

10/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Contribuţia stressului oxidativ indus de monoaminoxidaze la disfuncţia cardiovasculară şi prognosticul pacienţilor coronarieni, cu şi fără diabet zaharat Activitate de cercetare,

2010–2011 Membru in Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,Victor Babeş", Timisoara (România)

Membru în colectivul de lucru al proiectului ”Creșterea Capacităţii Administrative şi a Performanţei Instituţionale in Domeniul Cercetării Medicale a UMF Timisoara” Activitate de cercetare,

2008 Membru in Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timişoara (România)

Membru în colectivul de lucru al proiectului „Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – Mitocondria ca multiplă ţintă terapeutică”, grant PNII 42-122/2008, Activitate de cercetare

2006 Membru in Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timişoara (România)

Membru în colectivul de lucru al proiectului „Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecţia din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală”, grant CNCSIS tip A752/2006, Activitate de cercetare,

2005 Membru in Proiect Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timişoara (România)

Membru în colectivul de lucru al grant-ului „Implicaţiile diagnostice, prognostice şi terapeutice ale angiogenezei tumorale. Studiu clinic, patologic şi experimental”, Grant CNCSIS tip A, Activitate de cercetare,

Martie 1993–2002 Asistent universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timisoara (România)

Activitate didactică cu studenţii de la Medicină Generală, Medicină Dentară, Fiziokinetoterapie şi Laborator Clinic, Activitate de cercetare, Organizare cursuri postuniversitare, cercuri ştiinţifice Invăţământ universitar,

Februarie 1991–1993 Preparator universitar Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timişoara (România)

Activitate didactică cu studenţii de la Medicină Generală, Medicină Dentară, Fiziokinetoterapie şi Laborator Clinic, Activitate de cercetare

Curriculum Vitae

10/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4

COMPETENŢE PERSONALE

Martie 2005–Aprilie 2005 Managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş", Timişoara (România)

Managementul proiectelor de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică

2002–2002 Universitatea de Medicină, Heidelberg (Germania) Bursă DAAD poststudii la Institutul de Anatomie şi Biologie Celulară II a Universităţii din Heidelberg, Germania

Iunie 2001 Doctor în Medicină

1998

1999

1998

Bursă DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-Dienst – Schimbul Academic German) post - studii la Institutul de Anatomie şi Biologie Celulară II a Universităţii din Heidelberg, Germania Obţinerea titlului de Medic primar Laborator Clinic.

Obţinerea titlului de Medic specialist Laborator clinic Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, Timişoara

1983–1989 Obținerea diplomei de Doctor - Medic

Institutul de Medicină din Timisoara, Facultatea de Medicină, specializarea Medicină Generală

Media generală de absolvire 9,82

1979–1983 Diploma de Bacalaureat la finalul studiilor liceale

Liceul de Matematică Fizică „Miron Constantinescu” , Arad (România)

Secţia chimie-biologie

1975–1979 Studii gimnaziale

Liceul de Matematică Fizică „Miron Constantinescu” Arad, jud Arad

1971–1975 Studii primare

Liceul de Matematică Fizică „Miron Constantinescu” Arad, jud Arad

Liceul de Matematică Fizică „Miron Constantinescu” Arad, jud Arad

Limba(i) maternă(e) română

10/2/14 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

germană C2 C2 C2 C2 C2

franceză A2 A2 A2 A2 A2 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - Spirit de lucru în echipă - Excelente abilitati comunicationale, fire dinamica, sociabila,

Competenţe organizaţionale/manageriale

- experienţă în organizarea si conducerea activității laboratoarelor de analize medicale

Competenţe dobândite la locul de muncă

1998 - Competenţă citologie Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, România. 1997 - Competenţă imunobiologie, imunomodulare Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, România. Universite Paris Sud, Paris, Franţa

Competenţe informatice Microsoft Office,