Imbinari lemn

32
ABC pentru îmbinările din lemn

description

realizare imbinari lemn

Transcript of Imbinari lemn

Page 1: Imbinari lemn

ABC pentru

îmbinările din lemn

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 1 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 1 15.12.11 10:0115.12.11 10:01

Page 2: Imbinari lemn

2

Îmbinări din lemnIntroducere în montarea diblurilor 3Dibluri rotunde 4Unelte pentru montat dibluri 5Elemente de bază 6

Dispozitivul de dibluire “Master” Îmbinări de colţ 7Îmbinări în formă de T 8Îmbinări de suprafeţe 8

Dispozitivul universal pentru montat dibluriÎmbinări de colţ 9Îmbinări în formă de T 10Îmbinări de suprafeţe 10

Rigla de ghidare pentru dibluriGăuri laterale în cant 11Îmbinări de colţ 12Îmbinări în formă de T 12Îmbinări de suprafeţe 13Găuri consecutive în linie 13

Dibluri plate (biscuiţi)Freza multifuncţională pentru lemnÎmbinări de colţ 15Îmbinări în formă de T 16Îmbinări de suprafeţe 17Îmbinări la unghi 17

Îmbinări de colţ (împănări) 18Freza pentru îmbinări de colţ (împănări) 19 Îmbinări în formă de “coadă de rândunică” 20Îmbinări în formă de cruce (drepte) 22

Îmbinarea prin şurub – acoperită 24Dispozitivul Undercover Jig 25Îmbinări de colţ, în formă de T, de suprafeţe 26Îmbinări la unghi şi prinderi de rame 27Reparaţii cu Undercover Jig 28

Plăcuţe (căpăcele) din lemnpentru ascunderea capului holzşuruburilor 29

Vedere de ansamblu asupra tuturor produselor 30

Cuprins Pagina wolfcraft®-ABC pentru îmbinările din lemn

Cine a îmbinat cel puţin odată scânduri cu dibluri ro tun de de lemn, fără să folosească unelte ajută toare, sigur cu- no aşte acel moment încordat când se face efectiv prinde rea scândurilor. Atunci apare mereu întrebarea, se vor potrivi sau nu?

Astfel, probabilitatea ca îmbinarea cu dibluri să reu şea scă perfect, fără a folosi unelte ajutătoare, este la fel de mare ca şi cea de a câştiga la loto. Din acest motiv noi, cei de la wolfcraft®, ne ocupăm de mulţi ani de dezvol ta rea şi fabrica-rea de unelte pentru monta rea diblurilor, cu ajutorul aces-tora putându-se realiza îmbinări exacte şi perfecte în lemn, folosind orice tip de diblu. Aceste produse nu trebuie să funcţioneze doar foarte bine, ci trebuie să fie şi uşor de utilizat.

Pentru a vă convinge cu adevărat, cât de uşoară este utili-zarea acestor unelte pentru dibluri, am editat pentru du m-neavoastră această broşură cu informaţii şi sfaturi. În peste 30 de pagini sunteţi informaţi pas cu pas des pre tot ceea ce trebuie ştiut la capitolul “îmbi nări din lemn”. Numeroase imagini cât şi indicaţiile şi sugestiile, ce apar pentru fiecare unealtă de dibluit în parte, fac din această broşură ajutorul ideal. Din acest motiv nu ar trebui să lipsească din atelierul dumnea voastră de acasă, pentru ca pe viitor să puteţi reali-za îmbinări din lemn întocmai ca un profesionist.

În acest sens dorim să urăm tuturor celor interesaţi, spor la treabă şi succese în utilizarea produselor wolfcraft® la îmbinările din lemn.

wolfcraft® GmbH

© 2011 by wolfcraft® GmbHWolff-Straße, 56746 KempenichService Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280

Toate drepturile sunt rezervate. Aceasta broşură este pro-tejată prin drepturile de autor. Fiecare folosire/întrebuinţare a acesteia, în afara cazurilor stabilite prin lege, trebuie aprobată în scris de către autor.

Limitarea responsabilităţii:Metodele, tehnicile, propunerile şi recomandările descrise în bro şură au fost prelucrate şi testate cu atenţie. Cu toate acestea nu se poate da o garanţie asupra lor. Totodată autorul cât şi producătorul wolfcraft® nu pot fi traşi la răspundere în cazul accidentelor (lezări de persoane, daune materiale, stricăciuni).

Ne rezervăm dreptul la modifi cări minore în privința aspectului, culorii, dimensiunilor, greutății precum și de natură tehnică. Tiparul executat pe hârtie netratată cu clor.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greμeli de tipar.

Cuprins ABC pentru îmbinările din lemn

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 2 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 2 15.12.11 10:0115.12.11 10:01

Page 3: Imbinari lemn

3

Cine doreşte să construiască simplu şi rapid, un suport de rafturi pentru pivniţă, recurge de cele mai multe ori la şu rubel-niţa cu acumulatori şi la holzşuruburi pentru a prinde plăcile de lemn între ele. Ceea ce pentru pivniţă este de ajuns, pentru spaţiul de locuit nici nu poate fi pus în dis cuţie. Cine şi-ar dori ca pe părtile laterale ale bibliotecii să fie vizibile capurile holz-şuruburilor? Este adevă rat că aces te găuri pot fi chituite – dar tot estetic nu arată. Pentru aceste cazuri se folosesc îmbinări ascunse sau decorative pentru lemn, ce urmează a fi prezen-tate în detaliu, în paginile următoare.

Îmbinări ascunse şi decorative pentru lemn

Îmbinarea plăcilor din lemn

Îmbinarea cu dibluri rotunde pentru lemnCea mai cunoscută îmbinare ascunsă pentru lemn este cea realizată cu dibluri rotunde. Aceasta se bucură de o atât de mare popularitate şi aplicabilitate, deoarece pentru crearea diblurilor este necesară doar o maşină de găurit şi un bur ghiu special. Ambele sunt de găsit cam în orice gospodărie şi din acest motiv multe persoane au o bună experienţă în folosirea diblurilor rotunde.

Îmbinări în formă de “coadă de rândunică”Cea mai frumoasă din punct de vedere decorativ şi to to dată cea mai greu de realizat îmbinare, este cea în formă de “coadă de rândunică”. Fabricarea acesteia cu unelte de mână necesită multă îndemânare şi pricepere. Dar este interesant că totuşi acest vis de a avea îmbinări în formă de “coadă de rându ni că” se poate realiza uşor cu ajutorul unei freze de suprafaţă şi cu o freză specială pen tru îmbinări, de la wolfcraft®. Aceasta chiar dacă nu aveţi o mare experienţă în acest sens. Cât de simplu este, aflaţi la pagina 18.

Îmbinări cu dibluri plate pentru lemn (biscuiţi)Mai puţin cunoscută este îmbinarea pentru lemn care se face cu dibluri plate. Cu toate acestea are un avantaj destul de consi-derabil faţă de îmbinarea cu dibluri rotunde, deoarece forma ovală a plăcuţelor (diblurilor) permite ca îmbinarea, spre deo-sebire de cea cu dibluri rotunde, să mai fie ajus tată într-o di rec-ţie. Cât de repede şi de uşor se pot utiliza prin frezare astfel de dibluri plate puteţi ve dea la pagina 14.

Îmbinarea plăcilor din lemnImagine de ansamblu

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 3 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 3 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 4: Imbinari lemn

4

Modul cel mai des utilizat de a îmbina plăci de lemn este cel cu dibluri rotunde. Diblurile rotunde sunt fab ricate în general din lemn de fag şi pot avea diferite lungimi şi diametre. Diblul se intro duce într-un orificiu realizat în placa de lemn şi pentru ca îmbinarea să aibă o rezistenţă mai mare se foloseşte şi clei pentru lemn sau aracet. Pentru a avea o rezistenţă cât mai mare, pe suprafaţa diblului rotund se găsesc nişte mici caneluri orientate pe lungimea acestuia. Dacă se pune aracet sau clei în gaura pentru diblu, şi ulterior se introduce diblul, sub-stanţa adezivă va păt runde prin aceste mici caneluri realizând o priză puternică între placa de lemn şi diblu. Toate acestea con duc la o îmbinare rigidă şi solidă.

Diblurile rotunde se mai numesc şi dibluri Riffel datorită acestor mici caneluri ce se găsesc pe suprafaţa lor şi nu trebuie confundate cu cepii simpli din lemn, care nu au aceste încrustaţii. Nu se recomandă utilizarea cepilor rotunzi de lemn pentru îmbinări, deoarece nu posedă pe suprafaţa lor aceste

caneluri, iar aracetul sau cleiul nu pot crea o priză eficace între pereţii găurii şi cepul de lemn. Astfel îm -binarea ar fi mult mai puţin stabilă şi rigidă.

Fiecare tâmplar foloseşte aceste dibluri rotunde, atunci când doreşte să îmbine rapid, necomplicat şi destul de solid, părţi din lemn. De fapt oricine poate să utilizeze această metodă eficace, iar diblurile din lemn pot fi după

montare, vizibile sau ascunse.

Dacă la utilizarea de dibluri rotunde, care ulterior vor fi totuşi vizibile, nu se întâlnesc mari

probleme, în ca zul montării diblurilor ascunse, lucrurile stau puţin diferit. Aici, părţile din lemn ce se îmbină, trebuie să fie găurite în partea de

interior, iar găurile de pe cele două bucăţi să nu aibă decalaj între ele (să

se supra pună perfect). Deoarece precizia şi centrarea găurii, unde ulterior se

va introduce diblul, nu se poate realiza perfect doar cu creionul şi ruleta (sau metrul liniar), este necesar a se folosi la pozi ţio narea diblurilor, aşa numitele şabloane pentru dibluri.

Îmbinări la colţuri şi în formă de TCu aceste două moduri de îmbinare, se pot asambla aproape toate tipurile de dulapuri. Din acest motiv diblul rotund este foarte potrivit pentru realizarea de elemente de mobilier. Nu contează dacă sunt scaune, mese sau dulăpioare, peste tot diblurile rotun de reprezintă elemen-tul de îmbinare. Această aplicabi litate se poate vedea şi în imaginea alatu rată: în cercul de sus avem o îmbinare de colţ în formă de L, iar în cercul de jos o îmbinare în formă de T.

Îmbinări de suprafeţeCu diblurile rotunde se pot prelungi în lungime şi scân -duri, mărind astfel suprafaţa, sau printr-o îmbinare de colţ, se pot realiza diferite rame. Deasemenea, întărirea (rigidizarea) îmbinărilor la unghi se poate face cu dibluri rotunde.

Diblul rotund de lemn

Domeniul de utilizare a diblurilor rotunde

Îmbinarea cu dibluri Domeniul de utilizare a diblurilor rotunde de lemn

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 4 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 4 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 5: Imbinari lemn

5

Folosind dispozitivul universal pentru montat dibluri se atinge o precizie foarte mare la îmbinarea plăcilor de lemn. Aceasta deoarece o parte a uneltei este prinsă de masa de lucru iar cealaltă parte se fixează de placa de lemn, ce este în curs de prelucrare.

Pentru montarea de dibluri nu sunt necesare echipamen-te sofisticate sau unelte electrice scumpe. E de ajuns dacă pe lângă accesoriile şi uneltele prezentate mai sus, posedaţi o maşină de găurit electrică sau una cu acumu-latori. Maşina de găurit cu acumulatori are avantajul că la efectuarea găurilor nici un cablu nu vă incomodează şi de cele mai multe ori este şi mai uşoară. Totuşi la cea cu acumulatori trebuie să aveţi grijă ca efectuarea găurilor să se facă la viteza a doua (viteza de rotaţie cea mai mare) şi maşina să fie comutată pe modul de funcţionare pen-tru găurit.

Dispozitivul de dibluire “Master” este cea mai ra pi dă unealtă pentru montarea diblurilor în aproape orice si tu-aţie de lucru. Chiar dacă este vorba de îm binări de colţ, în formă de T sau de suprafaţă, precizia îmbinării se rea -lizează perfect, iar mânuirea dispozitivului “Master” se face extrem de simplu.

Cele mai importante accesorii pentru dibluri sunt diblurile ro-tunde cu diametrul standard de 6, 8 sau 10 mm, îm pre ună cu burghiele de lemn aferente ce au şi opritor de adâncime. La acestea se mai adaugă şi punctatoarele pentru marcarea locu-lui unde ulterior se va da gaura pe cea de a doua placă ce se îmbină. Aceasta pentru ca cele 2 găuri să se suprapună.

Rigla de ghidare pentru dibluri este un ajutor de să vâr şit la montarea acestora, iar pe lângă aceasta oferă şi posi-bilitatea ghidării şi executării şirurilor de găuri. Deaseme-nea, profilul de aluminiu permite utilizarea acesteia şi ca riglă de desenat sau şi ca ghidaj pentru fierăstrăul pen-dular.

Accesorii şi unelte ajutătoare pentru montarea diblurilor

Unelte electrice pentru montarea de dibluri

Unelte pentru montarea diblurilorDe ce aveţi nevoie pentru montarea de dibluri

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 5 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 5 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 6: Imbinari lemn

6

Diametrul diblului ar trebui să se înc-adreze între 2/5 si 3/5 din grosimea lemnului. În tabela de mai sus găsiţi cele mai importante şi mai des utili-zate grosimi pentru lemn, cât şi dia-metrele diblurilor potrivite pentru acestea.

La îmbinările de colţ sau la cele în for -mă de T, găurile în supra fe ţele de lemn nu trebuie să fie făcute mai adânci de 2/3 din grosimea lemnului. O gaură echiva lentă cu dimensiunea restului de diblu plus un spatiu de 2-3 mm pen-tru aracet va fi facută în placa de lemn opusă, cu care urmează să fie îmbi-nată. Aveţi grijă, căci la acest tip de îmbinare sunt necesare două găuri de adân cime egală, ele putând fi date cu ajutorul opritorului (ce se montează pe burghiu) pentru dibluri. Ca şi exemplu: la o grosime a plăcii de lemn de 18 mm şi o lungime a diblului de 40 mm, se face o gaură în sup ra fa ţa plăcii adâncă de 12 mm, iar pentru cantul plăcii adâncă de 28 mm. La aceasta se mai adaugă şi 2 mm spaţiu pentru substanţa adezivă, deci în total o gaură cu adâncimea de 30 mm.

Indicaţii pentru lipirea corectă a îmbinărilor cu dibluri

1. Întotdeauna introduceţi burghiul în bucşa de găurit înainte să porniţi bormaşina.

2. Întotdeauna ţineţi maşina de găurit vertical pe suprafaţa de lemn şi fără a exercita o presiune din lateral.

3. Mişcaţi mereu burghiul înainte şi înapoi pentru ca şpanul de lemn să poată fi scos mai uşor din gaură.

Lipiţi (încleiaţi) întâi diblurile din îmbinările de cant şi aveţi grijă ca acestea să iasă în relief doar max. 2/3 din grosimea lemnului.

Nu puneţi substanţă adezivă doar în găurile diblurilor, ci daţi şi pe canturi-le unde cele două plăci se unesc, astfel se obţine o rigiditate mai mare a îmbinării.

Marcatoarele (punctatoarele) pen tru dibluri sunt un mare ajutor pentru fi-xarea găurilor opuse. Ele sunt intro-duse în găurile deja făcute pe prima suprafaţă, după care cele două plăci se pun la poziţie iar vârfurile puncta-toare lasă în lemn urma exactă unde se vor da găurile pentru îmbinare.

Realizarea corectă a găurilor pentru montat dibluri

Pentru îmbinări ce se realizează în cantul scândurilor, diblul este intro-dus jumătate într-una din plăci iar jumătate în cealaltă, lăsându-se loc circa 2 mm pentru substanţa adezivă.

Unealta de însemnat pentru montarea diblurilor

Măsuri importante la montarea diblurilor

Elemente de bază Indicaţii şi sugestii

Grosime lemn Diametru diblu

12 – 14 mm 6 mm

15 – 18 mm 8 mm

19 – 30 mm 10 mm

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 6 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 6 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 7: Imbinari lemn

7

45

1

6 2

3 4

5

2

Cu această unealtă ajutătoare pentru dibluri pot fi prelu-crate plăci de lemn cu o grosime de până la 30 mm. Placa (scândura) pe care se montează diblurile este fixată strâns între bolţurile de centrare (1). Ca urmare a acesteia găurile vor fi date în cant perfect centrate. Burghiul va fi introdus astfel într-una dintre cele trei bucşe din metal (2), în funcţie de diametrul diblului 6, 8 sau 10 mm. Mijlocul diblului este

Pentru a nu confunda feţele plăcii de lemn între ele, acestea se mar che-ază pe cantul din faţă cu un triunghi.

Dupa aceasta se fixează opritorul pentru burghiu în funcţie de grosi-mea plăcii şi de lungimea diblului folosit.

Dispozitivul “Master” se pune apoi pe cantul scândurii, iar placa (scân-dura) este fixată între bol ţurile de centrare.

Dacă doriţi să faceţi o îmbinare de colţ, trebuie să realizaţi mai întâi găurile din cant (vezi mai sus).

Pentru a putea fi date găurile opuse, trebuie mai întâi ca diblurile să fie lipite în găurile din cant.

Limitatorul de cursă de la dispoziti-vul “Master” poate fi reglat sau chiar scos de tot prin deşurubarea meca-nismului său de prindere.

indicat cu marcaje (3) suplimentare pe părţile laterale ale dispo zitivului “Master” iar pentru realizarea, respec-tiv ghidarea găurilor opuse, acesta mai posedă încă trei caneluri de ghidare (4). Un limitator de cursă (opritor) reglabil (5) se poate fixa cu ajutorul unui dispozitiv de strângere (6).

Dispozitivul de dibluire “Master” (4640 000)

Realizarea de găuri în cant cu ajutorul dispozitivului de dibluire “Master”

Îmbinări de colţ cu ajutorul dispozitivului “Master”

Dispozitivul de dibluire “Master” Îmbinări de colţ

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 7 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 7 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 8: Imbinari lemn

8

40 mm

Mutaţi ulterior limitatorul în aşa fel încât să fie lipit de suprafaţa scân-durii şi fixaţi-l cu şurubul de prin de -re. Acum limitatorul este pozi ţio nat exact pe mijlocul diblului, respectiv pe mijlocul scândurii.

Pentru a ajusta limitatorul de cursă al dispozitivului “Master” în funcţie de diblurile deja montate, deşu ru bati sistemul acestuia de prindere şi introduceţi diblul în bucşa de găurit corespunzătoare.

Prindeţi scândura cu cantul respectiv de placa unde urmează să efectuaţi găurile, după care împingeţi dispo zi -tivul “Master” peste diblul din cant, po -zi ţio nând-ul perfect cu ajutorul canelu-rilor de ghidare. În acest caz limi tatorul este lipit de marginea plăcii de lemn.

Cu ajutorul dispozitivului “Master”, pot fi realizate precis şi rapid şi îmbinări de suprafeţe.

Dispozitivul “Master” se poziţio ne ază peste un diblu, echerul limitator este împins către marginea scân durii şi este fixat acolo cu ajutorul şurubului special.

Ambele scânduri sunt fixate de masa de lucru, după care dispozi tivul “Ma-ster” este împins cu ajutorul canelu-rilor de ghidare peste diblu şi se efectuează găurile.

Îmbinări în formă de T cu ajutorul dispozitivului “Master”

Îmbinări de suprafeţe cu ajutorul dispozitivului de dibluire “Master”

Dispozitivul de dibluire “Master” Îmbinări de suprafeţe şi în formă de T

Mijlocul plăcii de jos se dese ne ază pe placa laterală şi la o dis tanţă de 40 mm este fixată placa de jos.

Dacă trebuie realizate îmbinări în formă de T (de exemplu pentru raf-turi interioare) se utilizeză dispoziti-vul “Master” fără limitatorul la unghi.

Dupa aceasta, dispozitivul “Master” este împins cu ajutorul canelurilor de ghidare peste diblu şi se exe cută găurile. Ulterior cele două plăci sunt încleiate între ele.

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 8 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 8 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 9: Imbinari lemn

9

2

5

6

1

4

3

Îmbinări de colţ cu ajutorul dispozitivului universal pentru dibluri

Dispozitivul universal pentru montat dibluri are două părţi componente: o piesă de ghidare pentru găuri (1) şi o piesă de fixare a scândurii (2). Piesa 1 de ghidare are două rân-duri de bucşe pentru găurit (3) şi anume pentru următoa-rele dimensiuni de dibluri: 6, 8 şi 10 mm. Pentru fiecare mărime de dibluri, în faţa bucşelor de găurit se găsesc caneluri de ghidare (4). Piesa 2, şi anume dispozitivul de fixare nu are bucşe pentru găurit şi aşa cum şi numele o descrie este folosită doar pentru susţinerea sau fixarea plă cilor de lemn. Prinderea acestor piese de placa unde urmează să se lucreze, se realizează cu ajutorul şurubu -rilor de fixare (5). Alte două piese de fixare variabile (6) se pot folosi pentru prinderea celeilalte plăci de lemn. Ele pot fi montate în două găuri (vezi săgeţile negre) şi astfel pri-derea plăcilor între ele se poate face perpendicular sau orizontal.

Însemnaţi toate suprafeţele de bază ale plăcilor cu o cruce la can turi, iar pereţii laterali cu o cruce pe sup ra-faţa lor.

Placa de jos se prinde cu ajutorul dispozitivului universal de masa de lucru şi cele două piese adiţio nale de fixare sunt puse în loca şu rile destinate.

Unul dintre pereţii exteriori este fixat perpendicular pe placa de jos, cu aju-torul uneltei fixate pe poziţia do rită. Pentru o acurateţe mai mare se re -comandă utilizarea unui echer.

Urmează realizarea găurii atât în cant cât şi în peretele exterior.

Dispozitivul universal se mută apoi în aşa fel încât următorul diblu să poată fi montat.

După ce această piesă de fixare es te mutată de pe colţul din stân ga pe cel din dreapta, se mută dispozitivul uni-versal pentru a da şi ulti me le găuri în cele două plăci.

Măsuri importante la montarea diblurilor

Dispozitivul universal pentru montat dibluriÎmbinări de colţ

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 9 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 9 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 10: Imbinari lemn

10

Marcaţi distanţele dintre dibluri şi fixaţi placa de jos de masa de lucru, cu ajutorul dispozitivului universal.

Pentru a realiza îmbinări în formă de T trebuie date mai întâi găuri în pla-ca de jos.

Pentru a putea da ultima gaură pentru dibluri, trebuie mutată piesa de fixare din partea stângă pe cea dreaptă.

Pentru a putea transcrie şi da gău rile şi pe placa de lemn opu să, tre buie ca diblurile să fie introduse şi încleiate.

Desenaţi-vă poziţia plăcii de jos faţă de placa laterală şi fixaţi-o deasupra cu menghine.

Cu ajutorul dispozitivului universal puteţi îmbina foarte uşor şi precis două plăci de lemn de-a lungul can-tului în lungime sau în lăţime.

Ambele plăci sunt fixate deodată în dispozitivul universal. Din acest mo-tiv, găurile rezultate se vor suprapu-ne perfect cu cele opuse.

Dispozitivul universal se potri veş te peste diblu cu ajutorul canelurilor de ghidare şi se efec tuează găurirea. După aceasta plăcile din lemn pot fi încleiate între ele.

Distanţa dintre linia făcută cu creionul şi placa de jos va fi in di cată de o ca ne-lură mică ce se află pe partea la te rală a dispozitivului universal pentru dibluire.

Dispozitivul universal pentru montat dibluri Îmbinări de suprafeţe şi în formă de T

Îmbinări în formă de T cu ajutorul dispozitivului universal

Îmbinări de suprafeţe cu ajutorul dispozitivului universal de dibluire

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 10 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 10 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 11: Imbinari lemn

11

5

4

1

2

3

5

Realizarea de găuri în cant cu ajutorul riglei de ghidare

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluriAcest dispozitiv este alcătuit dintr-o şină de ghidare (1) cu găurile de fixare poziţionate la o distanţă de 32 mm una de cealaltă. În aceste găuri se poate fixa un dispozitiv special de găurit (2), ce poate fi echipat cu bucşe de găurit (3) de 5 mm, 6 mm, 8 mm sau 10 mm. Astfel se pot da găuri şi monta dibluri aliniate perfect şi la o dis tan ţă de 32 mm unul de celălalt. Cu ajutorul limitatoarelor de unghi (4), ce se prind sub profil, se poate regla distanţa dintre găuri şi cantul plăcii de lemn. Se pot astfel fixa distanţe de la 12 mm la 40 mm (în paşi de câte 4 mm). Cu ajutorul limitatoarelor de pe părţi (5), care la fel se prind sub profil, se poate regla începutul şi sfârşitul zonei unde vor fi montate în linie diblurile.

În primul rând se marchează păr ţile laterale şi suprafeţele (faţa şi spate-le plăcii) pentru a nu le confunda atunci când se efectuează găurirea lor.

După aceasta trebuie măsurată gro-simea plăcii pentru ca limitatoarele aflate pe rigla de ghidare pentru dibluri să fie potrivite conform acest-ei masurători.

Limitatorul de unghi se poziţio ne a ză în funcţie de grosimea plăcii, adică la aceeaşi valoare a acesteia, sau una cât mai apropiată. De exemplu, la o grosime a plăcii de 19 mm se reglează pe 20.

Rigla de ghidare se pune apoi sub placa de lemn, iar cu ajuto rul limita-toarelor de pe părţi se fixe ază în poziţia necesară pentru efectuarea găurilor.

Urmează reglarea adâncimii cu aju-torul opritorului ce se monte ază pe burghiu, în funcţie de lungimea diblului.

Rigla de ghidare este împinsă cu limitatorul către cantul din stânga al plăcii şi este fixată cu menghine.

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluriRealizarea de găuri în cant

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 11 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 11 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 12: Imbinari lemn

12

Îmbinări de colţ cu ajutorul riglei de ghidare

Îmbinări în formă de T cu ajutorul riglei de ghidare (chenarul verde)

Rigla de ghidare se aşează pe par-tea laterală a plăcii, iar limitatorul din stânga se împinge către cantul de pe aceeaşi parte (stânga).

După aceasta rigla de ghidare este prinsă de placa de lemn cu ajutorul menghinelor.

Aveţi grijă ca sania maşinii de găurit (dispozitivul glisant) să fie blocat în aceleaşi găuri de pe rigla de ghidare, ca şi în cazul realizării găurilor în can-tul plăcii. Pentru a facilita acest lucru, găurile se numerotează.

Chiar şi pentru cei mai puţin ex pe -rimentaţi, cu ajutorul riglei de ghida-re se pot monta dibluri cu o înaltă precizie, manevrarea şi folosirea ei fiind extrem de simple.

Pentru că limitatorul de unghi fu -se se reglat pe 20, este necesar ca pe placa de bază să se trase -ze o linie mediană la dis tanţa de 10 mm.

Limitatoarele de unghi se înde păr-tează, iar rigla de ghidare este fi xată cu menghine pe placa de lemn, aşa încât linia me diană trasată şi linia de centrare de pe riglă să se sup rapună.

Atenţie din nou ca sania ma şinii de găurit să fie fixată în aceleaşi găuri ale riglei de ghidare ca şi în cazul realizării găurilor în cant.

Aveţi grijă la montaj ca părţile componente (plăcile de lemn) să fie corect poziţionate.

În viitor, pentru construcţia mobilei dumneavoastră nu aveţi nevoie de dispozitive şi accesorii speciale şi complicate. Maşina de găurit îm preu-nă cu rigla de ghidare pentru montat dibluri sunt cu siguranţă de ajuns!

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluri Îmbinări de colţ şi în formă de T

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 12 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 12 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 13: Imbinari lemn

13

Îmbinări de suprafeţe cu ajutorul riglei de ghidare

Realizarea de şiruri de găuri în şablonul 32

Rigla de ghidare este foarte utilă în cazul îmbinărilor de suprafeţe mai ales atunci când este nece sar un număr mare de găuri pentru dibluri.

La fiecare 32 mm poate fi montat un astfel de diblu şi în acest mod se asigură o bună stabilitate a îmbinării.

Ambele plăci de lemn urmează să fie găurite păstrâdu-se aceleaşi reglaje şi astfel ele se potrivesc perfect la îmbinare.

Pentru a realiza şiruri mai lungi de găuri, mutaţi şina riglei, iar pentru a nu pierde ghidarea acesteia in tro du- ceţi în ultima gaură un burghiu de 5 mm.

Rigla de ghidare pentru montat dib -luri este fabricată dintr-un profil su-perior de aluminiu şi poate fi utilizată, cum şi numele anticipează ca şi in-strument pentru ghidare şi trasare.

Astfel poate fi folosită împreună cu un ferăstrău pendular, un sim plu creion sau cu un cutter. Deaseme nea de un mare ajutor este şi scala cu diferite dimensiuni ce se află pe cantul riglei.

Un şir de găuri în şablonul 32 este utilizat pentru prinderea de balamale sau de căi glisante pentru sertare şi pentru fixarea de rafturi.

Schimbaţi bucşa de găurit normal cu cea de 5 mm pentru executa rea şirurilor de găuri.

Fixaţi apoi rigla de ghidare cu cantul mai plat lipit de placa de lemn. Fo lo-siţi menghine pentru această ope -raţie de fixare.

Rigla ca şi mijloc de ghidare

Rigla de ghidare pentru montarea de dibluriŞiruri de găuri

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 13 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 13 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 14: Imbinari lemn

14

Una dintre cele mai bune invenţii în domeniul prelucrării lemnului, din ultimii 40 de ani este şi rămâne freza pentru dibluri plate. Acest dispozitiv a fost inventat în 1955 de catre elveţianul Hermann Steiner. Diblurile plate sau biscuiţii sunt plăcuţe ovale sau eliptice din lemn, cu o grosime de 4 mm, ce se introduc într-un locaş (fantă) ce a fost înainte frezat. Din cauza formei lor eliptice ele pot fi puţin deplasate în acel locaş lat de 4 mm, asigurându-se astfel o ajustare şi potrivire mai uşoară a plăcilor din lemn în comparaţie cu diblurile rotunde. Pe de altă parte, suprafaţa ce se lipeşte la

diblurile plate este mult mai mare decât la cele rotunde. Aceasta face ca îmbinarea cu dibluri plate să fie una fo-arte rezistentă şi stabilă, chiar şi la greutăţi mari. Pentru a realiza aceste fante de 4 mm pentru diblurile plate aveţi

nevoie de o freză de lemn multifuncţională şi de un polizor unghiular, pentru

a putea pune în mişcare pânza de tăiat. La alegerea polizorului unghiular trebuie să aveţi grijă ca acesta să aibe pe ambele părţi

câte o gaură de prindere, pentru a putea fixa freza multifuncţională de

lemn pe ambele părţi ale motorului. De altfel aproape toate polizoarele unghiulare

se potrivesc cu freza multifuncţională.

Diblul plat (biscuite)

Domeniul de utilizare a diblurilor plate

Datorită uşurinţei şi preciziei cu care se pot între buin ţa, diblurile plate sunt în industria de mobilă modul ideal de îmbinare. Astfel se pot realiza rapid şi eficace atât construcţii mai complicate cu diferite înclinaţii (imagine stânga sus) cât şi îmbinări simple de colţ (imagine stânga jos).

Deasemenea, diblurile plate sunt extrem de utile la îmbinări în unghi (imagine dreapta sus) cât şi la îmbi-narea unor plăci de lucru, de exemplu blaturi de lucru pentru bucătărie (imagine dreapta jos).

Dibluri plate (biscuiţi) Domeniul de utilizare a diblurilor plate

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 14 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 14 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 15: Imbinari lemn

15

5

6

4

8

1

2

73

20 10 0

Îmbinări de colţ cu ajutorul frezei multifuncţionale

Freza de lemn multifuncţionalăFreza de lemn multifuncţională este un accesoriu ce se montează pe un polizor unghiular, înde păr tându-se de pe aceasta piuliţele de prindere şi flanşa de fixare, după care se introduce în locaşul filetat (1). După ace asta, cei doi suporţi de susţinere (2) se prind cu ajutorul şuruburilor speciale (3) de găurile de fixare ce se găsesc pe părţile laterale ale polizorului. Motorul polizorului acţio ne ază o freză de 4 mm (4) realizată dintr-un oţel dur. Aceasta poate fi glisată în afara carcasei folosindu-se un instrument de ghidare (5). Cât de mult va putea fi scoasă freza în afara carcasei, se poate regla prin limitatorul de adâncime (6). Deasemenea de carcasa frezei se poate prinde şi un echer cu talpă pentru utilizarea frezei în unghi de 90° sau de 45°.

Marcaţi plăcile de lemn cu un triun-ghi, astfel încât să ştiţi care dintre ele reprezintă pereţii late rali, plăcile de sus sau de jos.

După aceasta prindeţi placa vertical pe cant în masa de lucru. Placa tre-buie să formeze un unghi perfect drept cu suprafaţa mesei de lucru.

Mărimile diblurilor plateExistă dibluri plate în 3 mărimi diferite: tipul 0, 10 şi 20. Utilizarea unui anumit tip de diblu se face în funcţie de grosimea plăcilor de lemn ce trebuie îmbinate. Astfel ca regulă de bază: Tipul de diblu plat 0 = 10-12 mm grosimea lemnuluiTipul de diblu plat 10 = 13-15 mm grosimea lemnuluiTipul de diblu plat 20 = peste 16 mm grosimea lemnului

Aceste mărimi ale diblurilor plate sunt deja gradate pe limitatorul de adâncime (6) şi se pot ajusta simplu, prin rotirea şurubului de pe freza multifuncţio nală, pentru a coincide cu mărimea dorită.

În funcţie de mărimea plăcii de lemn trebuie ca pe lângă diblurile plate ce se montează în părţile laterale, să se mai introducă şi altele în zona de mijloc, pentru a avea o îmbinare cât mai stabilă.

Freza de lemn multifuncţionalăÎmbinări de colţ

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 15 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 15 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 16: Imbinari lemn

16

Îmbinări în formă de T cu ajutorul frezei multifuncţionale

Următorul pas este să culcaţi plăcile de sus, respectiv de jos, pe partea lor exterioară şi să frezaţi locaşurile pentru dibluri în cantul plăcilor.

În acest mod pereţii laterali şi plăcile de sus, respectiv jos sunt prinse între ele în câteva mişcări şi îmbi-narea realizată este perfectă.

Potriviţi cu atenţie placa de jos cu ajutorul unui echer pe pereţii laterali şi marcaţi poziţia acesteia.

După aceasta urmează să ra ba taţi pe spate placa de jos şi să o potriviţi la poziţia marcată anterior. Ea se fixează şi urmează să se efectueze locaşurile pentru dibluri.

Sprijiniţi freza multifuncţională întâi de cantul plăcii de jos, sau culcaţi maşina pe placa peretelui lateral în funcţie de zona unde doriţi să frezaţi locaşurile pentru dibluri.

Dacă se doreşte ca placa de jos să nu fie prinsă chiar în capetele pereţilor laterali, atunci pentru a putea realiza fre zarea locaşurilor, puteţi sprijini ma -şina pe o placă de lemn, grosimea acesteia fiind egală cu înălţimea unde se doreşte realizarea îmbinării.

Pentru ca locaşurile pentru dibluri să se realizeze în mijlocul cantului, la plăci din lemn mai subţiri (< 18 mm), trebuie introdusă sub cantul plăcii o şipcă subţire din placaj.

Deasemenea, acest lucru trebuie făcut şi când se frezează loca şu rile opuse pentru dibluri, de exem plu la o grosime de 12 mm a plăcii, şipca de placaj ce se introduce dedesubt trebuie să fie groasă de 4 mm.

Sugestii şi indicaţii legate de freza multifuncţională pentru lemn

Poziţionaţi vertical, pe cant, pe re ţii laterali şi prindeţi-i de placa ce es te deja fixată de masa de lucru. După aceasta executaţi cu ajuto rul frezei locaşurile pentru dibluri.

Dibluri plate (biscuiţi) Îmbinări în formă de T

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 16 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 16 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 17: Imbinari lemn

17

Îmbinări la unghi cu ajutorul frezei multifuncţionale

Dacă toate şipcile ramei de tablou au fost tăiate la unghi, urmează să se marcheze mijlocul laturii încli-nate.

Şipca se prinde apoi cu menghine, iar freza multifuncţională se po tri veş -te cu mijlocul tălpii de ghidare peste marcajul făcut anterior cu creionul pe latura inclinată.

Aveţi grijă să potriviţi mărimea dib -lurilor plate cu înclinaţia la unghi a şipcilor. Şipcile extrem de subţiri se îmbină mult mai uşor folosind dib luri rotunde spre exemplu.

Dacă sunt necesare îmbinări la unghi, de exemplu pentru diferite du lăpioare, atunci freza multi func ţio nală pentru lemn este exact dispozitivul de care aveţi nevoie.

Pentru îmbinări la unghi de 45° uti lizaţi echerul cu talpă, care se mon tează în faţă, prins de carcasa frezei.

În cazul încleierii îmbinărilor la un-ghi, pentru a aplica o presiune cât mai potrivită şi a avea rezultate po -zitive, folosiţi chingi de prinde re.

Îmbinări de suprafeţe cu ajutorul frezei multifuncţionale

Pentru a îmbina un blat de lucru de bucătărie cu dibluri plate, se mon te-ază mai întâi echerul cu talpă, pe freza multifuncţională.

După aceasta echerul este potrivit pe partea vizibilă a blatului de bu că -tărie şi în cantul acestuia se fre ze ază circa 4-5 locaşuri, unde ur mează să se monteze diblurile plate.

Astfel după îmbinare, cele doua părţi ale plăcii se potrivesc perfect una cu cealaltă şi trecerea dintre ele este plană şi dreaptă.

Dibluri plate (biscuiţi)Îmbinări de suprafeţe şi îmbinări la unghi

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 17 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 17 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 18: Imbinari lemn

18

O îmbinare perfectă de colţ, fă cu tă prin îmbinarea lemnului, este totde -auna recunoscută ca fiind o dovadă de înaltă măies trie în prelucrarea acestuia. Dea semenea, cunoaşterea acestui tip de îmbinare este nece sa-ră pentru a putea intra în branşa tâmplarilor şi a fabri canţilor de mo -bilă. Pentru a dobândi ace astă pri-cepere este necesar, pe lângă în -demânare şi mult exer ciţiu. Totodată realizarea unei astfel de îmbinări mai comp licate necesită şi folosirea unor unelte şi instrumente de mână performante.Cu ajutorul frezei de sup rafaţă şi al unei freze speciale

pentru astfel de îmbinări se pot rea-liza deopotrivă şi îmbinările în formă

de coadă de rândunică cât şi cele în formă de cruce.

Îmbinarea în formă de “coadă de rândunică” şi cea în cruce (dreaptă)

Domeniul de aplicabilitate a îmbinărilor de lemn prin împănareAspectul decorativ al unei îmbinări prin împănare este unul din punctele ce iese în evidenţă, aceasta în com pa-raţie cu celalalte tipuri de îmbinări de colţ. Pe lângă ace-asta, o îm binare realizată prin împă na re este mult mai durabilă decât una facută cu dibluri. Aceasta se dato re-ază în principal suprafeţei mult mai mari pe care este aplicat cleiul de lemn sau aracetul. Îmbinarea prin îm -pănare se poate realiza în formă de cruce (îmbinare dreaptă), astfel cepii îmbinării alternează şi sunt vizibili pe cele două plăci de lemn. Se mai poate însă realiza o împănare în formă de coadă de rândunică unde, una din plăcile de lemn nu prezintă, văzută din afară, nici un semn distinctiv al împănării. În termeni tehnici în acest caz se vorbeşte de o împănare semiacoperită.

De cele mai multe ori, îmbinarea prin împănare se utilizează la colţurile exterioare ale sertarelor, cutiilor de depozitat obiecte sau a dulapurilor mai mici. Aceasta din cauza stabilităţii superioare a acestui tip de îmbinare.

Îmbinarea în formă de cruce (dreaptă)

Îmbinarea în formă de “coadă de rândunică”

Îmbinarea în formă de cruce (cepi drepţi) poate fi fo lo sită începând de la o grosime a plăcii de lemn de 10 mm. Ast-fel se pot realiza cutii uşoare şi extrem de rigide pentru transportul diferitelor obiecte. Totodată îmbinarea în formă de cruce poate fi folosită şi ca îmbinare de suprafaţă, per-miţând astfel prelungirea lungimii unor scânduri (plăci).

Îmbinări de lemn prin împănare Domenii de aplicabilitate

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 18 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 18 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 19: Imbinari lemn

19

1

4

5

2

3

Freza specială pentru îmbinările prin împănareFreza pentru îmbinările prin împănare constă dintr-o placă neagră de bază (1), care se înşu ru bează pe talpa (placa de jos) unei freze de sup rafaţă. Un ştift de cen-trare (2) are grijă ca placa neagră de bază să fie montată central între mandrina de prindere şi sistemul de frezare. Cât de mult să iasă freza în afara sup ra feţei plăcii de bază se poate ajusta cu ajutorul lerei de reglaj (3). În placa de bază (1) se găseşte o bucşă ce se potriveşte exact cu canelurile şablonului de frezare (4). Astfel freza de sup -rafaţă poate fi dir ija tă precis de-a lungul şab lo nului de frezare. Şab lonul de frezare şi piesele de lucru, respectiv plăcile de lemn se vor prinde cu ajutorul men ghinelor (5) de masa de lucru.

În funcţie de mandrina de prin de re, introduceţi capătul de 8 mm sau cel de 6 mm al ştiftului de cen trare şi fixaţi-l în freza de sup rafaţă.

Placa de bază este introdusă pe ştiftul de centrare şi se pot riveşte în aşa fel încât 2 găuri ale acesteia să se suprapună

cu cele ale tălpii frezei de sup rafaţă. Cele două plăci se prind între ele cu şuruburile şi şaibele existente.

Tipurile potrivite de freze

Freza pentru realizarea împănării în formă de coadă de rândunică (Ø 14,3) se găseşte în HSS (pentru lemn mo-ale) sau HM (pentru lemn tare). Aceasta se potriveşte perfect cu şablonul de frezare cât şi cu lera de reglaj.

Îmbinare prin împănare în formă de coadă de rândunică

Şi freza pentru împănările în formă de cruce este în HSS şi HM. Diametrul acesteia trebuie să măso are exact 10 mm. Frezele ce au fost reascuţite de cele mai multe ori nu pot fi reutilizate.

Îmbinare prin împănare în formă de cruce (cepi drepţi)

Îmbinări prin împănarewolfcraft® Freza pentru îmbinări prin împănare

Pregătirea frezei de suprafaţă

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 19 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 19 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 20: Imbinari lemn

20

Îmbinarea în formă de coadă de rândunică

Cu ajutorul plăcii de lemn se reg le a-ză distanţa dintre cele două menghi-ne de prindere. Trebuie să aveţi grijă ca totul sa fie po zi ţionat la unghi drept.

Pentru a nu apărea rupturi sau aşchii, placa de lemn este tăiată (încru sta tă) puţin la o distanţă de 11 mm faţă de cant, folosind un cutter.

Placa unde urmează sa fie fre za ţi cepi pentru îmbinarea în formă de coadă de rândunică, este introdusă între cele două sis te me de prindere şi este împinsă către menghina din stânga, cum arată săgeata din imagine.

După aceasta urmează ca şab lonul pentru frezare să fie pus deasupra iar cantul din spate al acestuia tre-buie să atingă menghinele de prin-dere.

Trebuie avut grijă ca intrândul din partea stangă a şablonului să fie po-trivit cu cel al sistemului de prindere de pe aceeaşi parte. În pasul urmă -tor, atât şablonul de frezare cât şi placa supe rio ară de lemn sunt fixate cu ajutorul şuruburilor de prindere.

Limitarea de ghidaj de pe sistemul de fixare (menghina) din partea dreaptă se reglează şi se fixează cu un şurub.

Motorul frezei este împins cât mai aproape de placa de jos (la câţiva milimetri), apoi freza pentru îm binări în coadă de rândunică este intro du-să şi fixată în mandrină.

Se verifică prin intermediul lerei de reglaj cu cât depăşeşte capul frezor talpa de jos a frezei de suprafaţă, iar după ajustare acesta este fixat.

Sistemul de prindere drept (menghina dreaptă) are pe partea la terală un li-mitator de ghidaj pentru capul frezor, care previne deterioarea acestuia.

Îmbinarea prin împănare Îmbinarea în formă de coadă de rândunică

Fixarea plăcilor de lemn

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 20 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 20 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 21: Imbinari lemn

21

Îmbinare în formă de coadă de rândunică: frezarea plăcilor de lemn

În colţul din stânga jos (cercul roşu din imaginea alaturată) se găseşte un intrând în care este introdus ca-pul frezor al frezei de suprafaţă. Maşina de frezat trebuie introdusă acolo doar dacă este oprită.

La fel, când o scoateţi ea trebuie să fie oprită. Doar când talpa frezei de suprafaţă se găseşte pe şablon, iar capul frezor este po zi ţionat în acel intrând, puteţi să porniţi maşina.

Astfel cu maşina de frezat por nită urmăriţi şablonul până la limitatorul de ghidaj şi înapoi.

Distanţele dintre cepii de îm pă nare au un pas fix. Pentru ca întotdeauna la capetele plăcii de lemn să se afle câte o jumăte de cep pentru îmbi-nare (vezi imaginea alaturată) tre-

buie ca lățimea plăcii să fie potrivită cu şablonul de frezare. Pentru ace-asta este necesar ca lăţimea ace-steia să fie divizibilă cu 22 mm. Ca de exemplu: o placă de lemn cu

7 cepi de îm binare în formă de coadă de rân dunică are o lățime de 7 x 22 mm = 154 mm. Dacă nu se respectă această regulă, atunci se ajunge la situaţia ilustrată în imagi-nea alatu rată (cerc roşu), şi anume ca rândul de îmbinare să se termine imediat după un cep.

Îmbinare în formă de coadă de rândunică: refixarea plăcilor de lemn

Placa de sus se roteşte cu 180 de grade şi se fixează împreună cu şablonul.

Placa din faţă este deasemenea rotită cu 180 de grade şi împinsă către sistemul de fixare din stânga unde urmează a fi prinsă.

Cepii rotunjiţi în forma cozii de rândunică sunt orientaţi către faţă.

Îmbinări de lemn prin împănareÎmbinare în formă de coadă de rândunică

Indicaţii importante pentru o îmbinare perfectă în coadă de rândunică

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 21 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 21 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 22: Imbinari lemn

22

1

Îmbinare de lemn în formă de cruce (cepi drepţi)

Pentru început pe una din plăci se desenează grosimea acestora, pen-tru ca mai târziu să se poată ajusta cu ajutorul măsu rătorii, adâncimea de frezare.

Cu ajutorul unui placaj (1) gros de 3-5 mm, se reglează prinderea în sistemul de menghine. După ace -asta ambele plăci sunt împinse

către partea din stânga a sis temului de fixare. Decalajul dintre cele două plăci este exact de 10 mm.

Şablonul de frezare se poziţi one ază astfel încât nervura mică (în imagine – cercul roşu) să se fi xe ze de siste-mul de menghine din partea stângă.

După aceasta se ajustează în înăl ţi-me limitatorul de ghidaj pentru a se potrivi cu şablonul de frezare.

Împănare în formă de cruce: frezarea ambelor plăci de lemn (grosimea plăcii de 10-14 mm)

Şi la îmbinarea în formă de cruce se frezează începând din colţul din stânga al şablonului urmărin du-se modelul acestuia până la limita torul de ghidaj şi înapoi.

Maşina de frezare trebuie intro dusă în orificiul şablonului doar dacă este oprită. Altfel se poate întâmpla ca şablonul sau capul frezor să se de-terioreze.

Deasemenea atunci când se por -neş te maşina, nu trebuie ca freza să atingă deja placa de lemn.

Îmbinări de lemn prin împănare Împănare de lemn în formă de cruce (cepi drepţi)

Fixarea ambelor plăci (grosimi ale plăcii până la 10-14 mm)

Adâncimea de frezare se reg le ază în funcţie de marcajul făcut anterior cu creionul pe una din plăci. Capul de frezare se fixe ază astfel încât să depăşească puţin linia marcată.

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 22 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 22 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 23: Imbinari lemn

23

1

1

Îmbinare în formă de cruce: 1. fixarea plăcii şi frezare (grosimea plăcii 15-22 mm)

Plăcile cu o grosime mai mare de 15 mm se fixează şi se fre zează se-parat, nu ca în cazul anterior când se prindeau în menghine una după cealaltă.

În acest caz şablonul de frezare este mutat după primul locaş (ca ne lură) de frezare. La primul locaş de frezare, cantul sistemului de fixare din stânga prinde canelura şablonului de frezare. (cercul roşu din imaginea alaturată).

Şi aici este necesară prinderea unui placaj (1) cu grosimea de circa 3-5 mm în sistemul de prindere pen -tru o ghidare mai bună.

Pentru a freza şi cea de a doua placă, este necesară schimba rea poziţiei şablonului şi refixa rea acestuia.

Astfel şablonul este apropiat de sis -temul de prindere din stânga aşa încât cepul mic de metal să fie lipit de cantul menghinei. (vezi cercul roşu din imaginea alaturată).

Se obţine astfel mutarea cu exact 10 mm a şablonului către dreapta şi implicit frezarea cepilor în formă de cruce se va realiza cu acest decalaj.

Indicaţii importante pentru o îmbinare în cruce perfectă

Distanţa dintre cepii îmbinării în for -mă de cruce se realizează după un model fix, care se reg lează în func-ţie de diametrul capului frezor.

Pentru ca îmbinarea să arate şi es-tetic este indicat ca lăţimea plăcii de lemn să fie divizibilă cu diametrul capului frezor (adică 10 mm). Astfel

primul şi ultimul cep al îmbinării în formă de cruce au aceeaşi mărime. (vezi săgeţile roşii)

Un alt avantaj constă în faptul că astfel de plăci pot fi rotite la 180 de grade, deoarece de exemplu se po-ate evita ca un defect al lem nului să apară în partea vizibilă. Totodată cu ajutorul şablonului se pot freza şi alte plăci de lăţimi diferite, îmbină-rile de colţ având mereu o stabilitate şi o rigiditate ridicată.

Îmbinări de lemn prin împănareÎmbinare în formă de cruce (cepi drepţi)

Îmbinare în formă de cruce: 2. fixarea plăcii şi frezare (grosimea plăcii 15-22 mm)

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 23 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 23 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 24: Imbinari lemn

24

Domeniile de aplicabilitate ale îmbinării prin şurub - mascat

Îmbinările prin şurub mascat nu sunt potrivite doar pentru construirea dulapurilor sau a bibliotecilor, ci cu ajutorul lor se pot realiza şi rame rezistente şi precise.

Doar doi paşi de lucru sunt necesari pentru a prinde din nou şi a fixa colţul unui dulăpior. Pentru repararea lui de doar 5 minute nici nu este nevoie să-l desfaceţi în părţi componente.

Un sertar care în colţuri se mişcă, poate fi întărit în numai câteva minute simplu şi eficient. Pentru a realiza acest lucru nici nu este nevoie să fie dezmembrat.

Avantaje la prima vedere! • se utilizează rapid şi uşor• nu este necesară utilizarea de scule scumpe • prinderea se poate realiza cu şuruburi normale• îmbinare extrem de precisă şi de rigidă• îmbinarea poate fi imediat utilizată şi chiar supusă la

presiuni• îmbinarea se poate desface în orice moment fără

probleme• pentru a realiza o îmbinare cât mai rigidă se poate

folosi şi clei de lemn pentru a întări prinderea• nu trebuie aşteptat şi ținut presat până la întărirea

adezivului de lemn• îmbinarea nu este vizibilă din partea exterioară• găurile pot fi astupate cu dibluri speciale sau cu chit

dintr-o ceară specială. Astfel din punct de vedere este-tic sunt complet ascunse

• reparaţiile se pot realiza foarte repede în acest mod, de exemplu îmbinările de colţ ale sertarelor sau du lă -pioarelor şi nu necesită dezmembrarea acestora.

Undercover Jig Principiu + domenii de aplicabilitate

Prinderea Întărirea îmbinării

Reparaţii

Principiul acestui tip rapid, exact şi rezistent de prindere se bazează pe o gaură (tip buzunar) ce este executată înclinat. Pentru ca această gaură să se realizeze cât mai precis se folo seş te

un ghidaj de găurire ce constă dintr-un burghiu construit în trepte. Vârful burghiului realizează astfel o gaură mică de ghidare pentru filetul şurubului, iar a doua treaptă realizează o gaura mai largă pentru ca, ulterior, capul şurubului să intre în lemn. În acest caz cel mai mare avantaj faţă de o prindere normală cu şuruburi constă în faptul că din afară şuruburile nu sunt vizibile.

Îmbinări prin şurub – mascate (acoperite)

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 24 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 24 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 25: Imbinari lemn

25

1

2

34

5

Unealta Undercover Jig (1) este livrată cu tot ceea ce este necesar pentru realizarea unei îmbinări prin şu rub ascuns în lemn, mai puţin maşina de găurit şi o mică menghină cu care ghidajul de găurire trebuie fixat de placa aflată în prelucrare. Burghiul potrivit (2) împreună cu limitatorul de adâncime (3) cât şi un prelungitor pentru o înşurubare mai co modă a şu ru burilor sunt livrate îm -pre ună în pachetul Undercover Jig. Undercover Jig poa-te fi folosit cu uşurinţă de oricine, necesitând doar o maşină de găurit normală sau cu acumulatori. Aproape orice tip de lemn sau de placaj poate fi utilizat îm preună cu ghidajul de găurire Undercover Jig. În funcţie de gro-simea lemnului vă recomandăm următoarele şuruburi:

La reparaţii, de exemplu refixarea unei îmbinări de colţ la un sertar deteriorat, vă recomandăm ca şu ruburile să fie de 5 mm (vezi pagina 28).

Undercover Jig

Reglare completă în doar 3 paşi

Undercover Jig poate fi reglat pentru diferitele grosimi ale lemnului. Din acest motiv la început se măsoară grosimea plăcii de lemn, folosindu-se scala de pe marginea Undercover Jig.

Scala de pe partea cealaltă a Un-dercover Jig indică grosimile de 12, 19, 27 si 38 mm. Prin apă sa rea bu-tonului de reglaj se poate deplasa partea glisantă neagră, împreună cu bucşele de găurit pe una din poziţii, fixându-se acolo.

Întoarceţi Undercover Jig şi in tro du-ceţi burghiul în bucşa dre aptă de găurit până când cel de al doilea cant din pasul burghiului (să ge ata roşie din imaginea ala tu ra tă) este în dreptul scalei de reglaj pentru grosi-mea ne ce sară a lemnului. În ace as-tă po ziţie se fixe ază adâncimea de găurit cu ajutorul limitatorului special pentru burghiu.

Măsurarea grosimii lemnului 2. Reglarea pentru grosimea respectivă a lemnului

3. Reglarea adâncimii burghiului Reglarea adâncimii burghiului

Undercover JigGhidajul de găurire

Grosimea lemnului Mărimea şurubului

de la 12 mm 4 x 25 mm

de la 19 mm 4 x 30 mm

de la 27 mm 4 x 40 mm

de la 38 mm 4 x 60 mm

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 25 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 25 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 26: Imbinari lemn

26

Undercover Jig se poziţionează pe placa de lemn astfel încât talpa echer să fie lipită de cantul plăcii. După aceasta, placa de lemn şi Un-dercover Jig sunt prinse cu ajutorul unei menghine, de masa de lucru şi urmează să se execute găurile folosind burghiul şi limitatorul special pentru acesta. În timpul executării găurilor mişcaţi uşor burghiul înainte şi înapoi, pentru ca şpanul de lemn să fie scos în afară.

Realizarea de îmbinări de colţ

După aceasta urmează să prin deţi în menghine plăcile ce se îmbină. Cu cât mai precis sunt fixate plă cile în menghine, cu atât mai bună este viitoarea îmbinare de colţ. Pasul următor este ca, acel cap de înşu ru-bare să fie introdus în maşina de găurit şi să fie în şu rubate şuruburile cores pun zăto are grosimii plăcii de lemn (vezi tabela de la pagina 25).

Bineînţeles că plăcile pot fi îmbinate şi invers, cu găurile în partea vizi bi lă, de exterior. Puteţi alege varianta care se potriveşte cel mai bine pentru dumneavoastră. În cazul îmbină rii cu şurub ascuns se găuresc doar plăcile al căror cant lateral cade pe suprafaţa altei plăci.

Îmbinări în formă de T

În cazul îmbinărilor în formă de T, găurile se realizează în acelaşi mod ca şi la îmbinările de colţ. După ace as-ta, plăcile sunt fixate cu men ghine de masa de lucru şi sunt prinse cu şuruburile potrivite grosimii lemnului. Dacă îmbinarea nu este doar una temporară, atu nci pentru a fi mult mai rigidă se poate utiliza şi clei pentru lemn (aracet).

Şi în cazul îmbinărilor de sup ra fa ţă, îmbinarea cu şurub ascuns este o alternativă stabilă şi ex trem de du -rabilă. De exemplu pentru rame de tablouri sau plăci ce maschează calorifere, nu constituie o problemă faptul că găurile şi şuruburile sunt vizibile pe partea din spate. Acestea însă se pot acoperi complet, fie cu dibluri speciale înclinate, fie cu chit pentru lemn.

Important este ca părţile ce se îm -bină, indiferent despre ce tip de îm-binare este vorba, să fie bine prinse în menghine, pentru ca fixarea cu şuruburi a acestora să se realizeze perfect. Cu cât lucraţi mai atent şi mai exact, cu atât mai precisă va fi îmbinarea realizată.

Realizarea de îmbinări de suprafaţă

Undercover Jig Îmbinări de colţ, în formă de T şi de suprafaţă

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 26 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 26 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 27: Imbinari lemn

27

Realizarea unei îmbinări la unghi

Îmbinarea la unghi realizată perfect, constituie ea însăşi o artă, dar cu ajutorul lui Undercover Jig aceasta se realizează cu uşurin ţă. Pentru aceasta este nevoie ca părţile ce se îmbină să fie fixate în poziţie per fec-tă de masa de lucru.

Una din părţile ramei, tăiată la unghi, se fixează împreună cu ghidajul de găurire, de masa de lucru. Din mo-tive de stabilitate şi pentru a avea o îmbinare dura bilă, este indicat să se efectueze două găuri pentru fiecare îmbina re la unghi în parte. În cazul ramelor înguste, se realizează doar o singură gaură, dar îmbinarea este întărită cu clei (aracet) de lemn.

Şi în cazul îmbinării la unghi este important cât de precis sunt po zi ţio-nate părţile ramei ce se prind între ele. În momentul prinderii, cele două părţi nu trebuie să se mişte şi să se decaleze una faţă de cealaltă. Răs-plata pentru ace astă atenţie deo se bi-tă este o îmbinare la unghi per fec tă, ce este la fel de solidă şi durabilă ca şi una realizată cu dibluri.

Realizarea îmbinărilor pentru rame

Ramele de tablouri sau plăcile din lemn ce maschează calorife rele, sunt un bun exemplu pentru aplica-bilitatea lui Undercover Jig. Ace asta deoarece în acest caz con tează doar partea din faţă, cea vizibilă. După ce s-au executat găurile în părţile late-rale ale ramei, aceasta fiind prinsă în menghine, se fixează extrem de durabil şi stabil cu şuruburi, în fun-cţie de grosimea lemnului.

Indiferent de forma sau colţul ramei, cu ajutorul lui Undercover Jig se pot realiza fără unelte speciale sau su-plimentare, îm binări dura bile şi foar-te puternice, nefiind nevoie decât de şuruburi simple pentru lemn.

Rafturile sau plăcile de jos ale unei biblioteci pot fi prinse acum din inte-rior şi nu mai este nevoie ca până acum să le prindeţi prin părţile late-rale. O recomandare importantă: În cazul copiilor care se caţără şi folo-sesc bibliotecile ca şi scară, este bine ca rafturile să nu fie doar spriji-nite pe cepi, ci să fie prinse de pe re-ţii laterali. Un caz clar de aplicabili-tate pentru Undercover Jig!

Prinderea rafturilor unei biblioteci

Undercover JigÎmbinare la unghi şi îmbinare de rame

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 27 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 27 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 28: Imbinari lemn

28

La toate lucrările de reparaţii se foloseşte Undercover Jig fără limita-torul (sistemul de reglaj) din faţă, deoarece nu mai este necesar ca părţile din lemn să fie dezmembrate şi prelucrate în parte. Astfel limita-torul din faţă se poate roti pentru a nu se mai forma acel cant de ghidaj sub talpa uneltei Undercover Jig.

Prin rotirea limitatorului (sistemului de reglaj) din faţă, se pot prinde din nou îmbinările de colţ ale unui du-lap, fără a fi nevoie să desfaceţi toa-te părţile implicate în reparare ale acestuia. Astfel Undercover Jig se fixe a ză sub placa de bază şi mai tre-buie adăugat că în acest caz este necesară utilizarea de şuruburi cu o lungime minimă de 5 mm.

După aceasta, folosindu-se şu ru be l-niţa cu acumulatori, sunt înşurubate şuruburile, prinzându-se astfel plă-cile între ele. Astfel aveţi din nou o îmbinare de colţ perfectă şi rezis-tentă.

Deasemenea, sertarele ce ne ce sită o întărire a îmbinării de colţ nu tre-buie dezmembrate în părţile lor com -ponente pentru a putea fi reparate. Este nevoie ca Undercover Jig să fie fixat în colţul respectiv şi să se exe-cute 2 găuri. După aceasta, se intro-duc şu ru burile potrivite şi prin strân-gerea lor, îmbinarea de colţ este din nou solidă şi rezistentă.

Reparaţii folosind Undercover Jig

Repararea îmbinării de colţ a unui dulap

Undercover Jig Reparaţii

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 28 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 28 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 29: Imbinari lemn

29

Plăcuţele conice (capacele) din lemnUn ajutor mic – dar un mare efect

Domeniu de utilizare a plăcuţelor conice din lemn

Utilizarea plăcuţelor conicePlăcuţele se pot utiliza foarte uşor şi cu o mare pre cizie, utilizându-se un stativ pentru maşina de găurit împreună cu un burghiu special (tip freză) în funcţie de diametrul dorit. Stativul de găurire nu asigură doar ca găurirea să se efectueze perfect perpendicular, dar şi reglează adân-cimea acesteia. Dacă placa de lemn ce se preluc re ază este prea mare pentru un stativ fix al maşinii de găurit, wolfcraft® oferă prin modelul său “tecmobil”, un stativ de găurire mobil utilizabil în orice situaţie.

Acoperirea găurilor (nodurilor) din plăcile de lemn De obicei când se utilizează lemn de pin sau de brad, aces ta prezintă numeroase noduri în funcţie de ca li tatea lui. Nodurile din placa de lemn care nu mai sunt fixe sau care au căzut, se pot înlocui cu aceste plă cu ţe din lemn, redând astfel utilitatea şi aspectul plă cut al lemnului. Pentru a fixa mai bine plăcuţele în găurile respective folosiţi şi un clei de lemn sau aracet. După ce cleiul de lemn s-a uscat, urmează să şlefuiţi zona respectivă şi implicit plăcuţa.

Dacă doriţi să acoperiţi capete de şurub folosind plă cuţe din lemn, atunci este necesară realizarea unei găuri de diametrul plăcuţei şi adâncime exact cât grosimea plă -cuţei, acolo unde se introduce şurubul. După ce aţi înşu-rubat şurubul puteţi să fixaţi plăcuţa în gaura res pec tivă folosind şi puţin clei (aracet) pentru lemn. După ce ace-sta s-a întărit, urmează ca zona să fie şlefuită.

În spatele denumirii de produs: “plăcuţe conice de lemn” se ascunde un ajutor mic şi aparent neimportant, dar care totuşi are un mare efect. Deoarece atunci când vine

vorba de a masca găurile de şuruburi sau nodurile din lemn, o soluţie sim plă şi eficace o constituie aceste plăcuţe subţiri realizate din lemn de pin. Aceste plăcuţe cu diametre de 15, 20, 25, 30, 35 şi 40 mm pot fi utilizate şi în alte situaţii. De exemplu la realizarea de jucării din lemn pentru copii, aceste plă cuţe

pot fi folosite ca şi roţi.

Plăcuţele conice (capacele) din lemn

Acoperirea capurilor de şurub

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 29 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 29 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 30: Imbinari lemn

30

Vedere de ansamblu asupra tuturor produselor

4642000 1 Set Undercover Jig Undercover Jig, burghiu pentru lemn, limitator de adâncime, dibluri de lemn, şuruburi pentru lemn (holzşuruburi)

2933000 1 Burghiu pentru lemn + limitator de adâncime pentru Undercover Jig

2928000 12 Dibluri speciale de lemn pentru Undercover Jig

2939000 30 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 9,5 x 40 mm, pentru Undercover Jig

3750000 1 Set dibluri de lemn cu burghiu Ø 8 mm + limitator de adâncimeuniversale pentru toate îmbinările cu dibluri Ø 6, 8, 10 mm

4640000 1 Dispozitivul “Master” pentru dibluire Ø 6, 8, 10 mm

4650000 1 Rigla de ghidare pentru montat dibluri Ø 5, 6, 8, 10 mm

2905000 200 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 6 x 30 mm2906000 50 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 6 x 30 mm2907000 150 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 8 x 40 mm2908000 40 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 8 x 40 mm 2909000 120 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 10 x 40 mm2910000 30 Dibluri lungi din lemn de fag, Ø 10 x 40 mm

2730000 3 Burghie cu vârf de centrare pentru dibluri + limitatoare de adâncime Ø 6, 8, 10 mm

2731000 1 Burghie cu vârf de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 6 mm2732000 1 Burghie cu vârf de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 8 mm 2733000 1 Burghiu cu vârf de centrare pentru dibluri + limitator de adâncime Ø 10 mm

2751000 3 Limitatoare de adâncime Ø 6, 8, 10 mm

2911000 4 Punctatoare pentru dibluri Ø 6 mm2912000 4 Punctatoare pentru dibluri Ø 8 mm 2913000 4 Punctatoare pentru dibluri Ø 10 mm

2916000 1 Set de dibluri Ø 6 mm cu punctatoare, burghiu de lemn, limitator de adâncime, dibluri Ø 6

2917000 1 Set de dibluri Ø 8 mm cu punctatoare, burghiu de lemn, limitator de adâncime, dibluri Ø 8

2918000 1 Set de dibluri Ø 10 mm cu punctatoare, burghiu de lemn, limitator de adâncime, dibluri Ø 10 x 40 mm

Îmbinări cu dibluri

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 30 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 30 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 31: Imbinari lemn

31

Vedere de ansamblu asupra tuturor produselor

2940000 50 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 15 mm 2941000 40 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 20 mm 2942000 20 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 25 mm 2943000 10 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 30 mm

2944000 10 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 35 mm 2945000 8 Plăcuţe conice (căpăcele) de lemn Ø 40 mm

Plăcuţe conice

4270000 1 Dispozitiv de frezare pentru freză de suprafaţă

4261000 1 Cap frezor pentru îmbinări ax 6 mm, Ø 14,3 mm, în coadă de rândunică HSS pentru freză 4270000

4262000 1 Cap frezor pentru îmbinări ax 8 mm, Ø 14,3 mm, în coadă de rândunică HSS pentru freză 4270000

4263000 1 Cap frezor pentru îmbinări ax 6 mm, Ø 10 mm, în formă de cruce (drepte) HSS pentru freză 4270000

4264000 1 Cap frezor pentru îmbinări ax 8 mm, Ø 10 mm, în formă de cruce (drepte) HSS pentru freză 4270000

Îmbinări prin împănare

2920000 1 Freză de lemn multifuncţională (CE) pentru flex cu pas M14 al mandrinei

2921000 50 Plăcuţe (dibluri plate) pentru îmbinare No. 0 2922000 50 Plăcuţe (dibluri plate) pentru îmbinare No. 10 2923000 50 Plăcuţe (dibluri plate) pentru îmbinare No. 20

2924000 1 Disc frezor HM pentru freză multifuncţională 2920000, Ø 100 mm

Îmbinări cu dibluri plate

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 31 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 31 15.12.11 10:0215.12.11 10:02

Page 32: Imbinari lemn

www.steinel.ro

D wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1

D-56746 Kempenich

Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280

Fax 00 49 (0) 26 55 51 180

e-mail: [email protected]

Technischer Support

Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80

e-mail: [email protected]

O STEINEL DISTRIBUTION SRL

Str. Carpatilor nr. 60

ROMANIA 500269 Brasov

Tel. 0040 - 268 - 530 000

Fax. 0040 - 268 - 531 111

e-mail: [email protected]

RO

995

2.08

2/12

.11

*Dübelf_RO_Basis_1211.indd 32 *Dübelf_RO_Basis_1211.indd 32 15.12.11 10:0215.12.11 10:02