IInnfffoo RRReeegggiiooonnnaaalll - regio.adrmuntenia.ro · f rambursare și de...

of 14 /14
I I n n f f o o E E v v e e n n i i m m e e n n t t e e p p. . 1 1 Fonduri Regio pentru realizarea unui pasaj rutier în zona de nord a Polului de Creștere Ploieşti! I I n n f f o o U U t t i i l l p p . . 2 2 http://regio.adrmuntenia.ro: Hartă interactivă cu proiectele finanţate prin Regio în Sud Muntenia Liviu Dragnea: Regionalizarea nu va fi făcută pe criterii etnice, ci pe criterii de dezvoltare până la sfârşitul anului b.fonduri-ue.ro - site destinat beneficiarilor de instrumente structurale I I n n f f o o R R e e g g i i o o p p . . 4 4 Noutăţi privind identitatea vizuală Regio Instrucţiune privind modul de finalizare a procesului de verificare a cererilor de finanţare depuse în cadrul DMI 5.3 RegioStars: CE premiază cele mai bune proiecte I In nf fo o O Op po or rt tu un ni it tă ăţ ţi i d de e f fi in na an nţ ţa ar re e p p. . 7 7 Catalogul surselor de finanţare AM POS CCE: Registrul unic al Cererilor de rambursare și de prefinanțare AM POP: Se prelungeşte sesiunea de primire de cereri de finanţare pe măsurile 3.1 şi 3.3 Programe de finanţare în 2013 pentru tinerii întreprinzători şi firmele din România I I n n f f o o P P r r e e s s a a p p . . 9 9 Revista presei I I n n f f o o J J u u d d e e ţ ţ e e p p . . 1 1 0 0 ARGEŞ: Noi proiecte pentru Piteşti aşteaptă finanțare nerambursabilă Regio CĂLĂRAŞI: Ambarcaţiuni ecologice la Călăraşi DÂMBOVI ŢA: A început reabilitarea Şcolii „Smaranda Gheorghiu” din Târgovişte! GIURGIU: O bursă de legume transfrontalieră s-ar putea înfiinţa în urma unui proiect european IALOMI ŢA : 40 de ani de la înfiinţarea Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” PRAHOVA: Proiect de 600 milioane de euro la Slănic Prahova! TELEORMAN: Demersuri pentru modernizarea blocului operator de la Spitalul judeţean de urgenţă din Alexandria I I n n f f o o R R e e g g i i o o n n a a l l S S u u d d M M u u n n t t e e n n i i a a Buletin Informativ nr.122 - 14 - 24 ianuarie 2013 - SUMAR

Embed Size (px)

Transcript of IInnfffoo RRReeegggiiooonnnaaalll - regio.adrmuntenia.ro · f rambursare și de...

 • IIInnnfffooo EEEvvveeennniiimmmeeennnttteee ppp... 111

  Fonduri Regio pentru realizarea unui pasaj rutier n zona de nord a Polului de Cretere Ploieti!

  IIInnnfffooo UUUtttiiilll ppp... 222

  http://regio.adrmuntenia.ro: Hart interactiv cu proiectele finanate prin Regio n Sud Muntenia

  Liviu Dragnea: Regionalizarea nu va fi fcut pe criterii etnice, ci pe criterii de dezvoltare pn la sfritul anului

  b.fonduri-ue.ro - site destinat beneficiarilor de instrumente structurale

  IIInnnfffooo RRReeegggiiiooo ppp... 444

  Nouti privind identitatea vizual Regio

  Instruciune privind modul de finalizare a procesului de verificare a cererilor de finanare depuse n cadrul DMI 5.3

  RegioStars: CE premiaz cele mai bune proiecte

  IIInnnfffooo OOOpppooorrrtttuuunnniiitttiii dddeee fffiiinnnaaannnaaarrreee ppp... 777

  Catalogul surselor de finanare

  AM POS CCE: Registrul unic al Cererilor de rambursare i de prefinanare

  AM POP: Se prelungete sesiunea de primire de cereri de finanare pe msurile 3.1 i 3.3

  Programe de finanare n 2013 pentru tinerii ntreprinztori i firmele din Romnia

  IIInnnfffooo PPPrrreeesssaaa ppp... 999

  Revista presei

  IIInnnfffooo JJJuuudddeeeeee ppp... 111000

  AARRGGEE: Noi proiecte pentru Piteti ateapt finanare nerambursabil Regio

  CCLLRRAAII: Ambarcaiuni ecologice la Clrai

  DDMMBBOOVVIIAA:: A nceput reabilitarea colii Smaranda Gheorghiu din Trgovite!

  GGIIUURRGGIIUU:: O burs de legume transfrontalier s-ar putea nfiina n urma unui proiect european

  IIAALLOOMMIIAA:: 40 de ani de la nfiinarea Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza

  PPRRAAHHOOVVAA:: Proiect de 600 milioane de euro la Slnic Prahova!

  TTEELLEEOORRMMAANN:: Demersuri pentru modernizarea blocului operator de la Spitalul judeean de urgen din Alexandria

  III nnnfffooo RRReeeggg iiiooonnnaaalll SSSuuuddd MMMuuunnnttteeennniiiaaa

  BB uu ll ee tt ii nn II nn ff oo rr mm aa tt ii vv nn rr .. 11 22 22

  -- 1144 -- 2244 iiaannuuaarriiee 22001133 --

  SS UU MM AA RR

 • www.adrmuntenia.ro 1 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnn fff ooo EEE vvv eee nnn iii mmm eee nnn ttt eee

  Fonduri Regio pentru realizarea unui pasaj rutier n zona de nord

  a Polului de Cretere Ploieti!

  n data de 11 ianuarie s-a semnat un nou contract de finanare n cadrul Axei prioritare 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor - poli urbani de cretere, Do-meniul major de intervenie 1.1 Planuri in-tegrate de dezvoltare urban, Subdome-niul Poli de cretere. Beneficiarul este ju-deul Prahova, care primete asisten fi-nanciar pentru proiectul Creterea acce-sibilitii ctre partea de nord a Polului de Cretere, n special ctre Spitalul Ju-deean Prahova, prin realizarea pasaju-lui rutier n continuarea DJ102 peste DN1B.

  Cele trei pri semnatare ale con-tractului de finanare au fost reprezentate de: vicepremierul Liviu Nicolae Dragnea, mi-nistrul dezvoltrii regionale i administraiei publice (MDRAP - Autoritate de Management pentru POR), Mircea Cosma, preedintele Consiliului Judeean Prahova (beneficiar), i Liviu Muat, directorul Ageniei pentru Dez-voltare Regional Sud Muntenia (Organism Intermediar pentru POR).

  Contractul semnat face parte din lis-ta de proiecte prioritare inclus n Planul In-tegrat de Dezvoltare pentru Polul de Cre-tere Ploieti Prahova, fiind al noulea pro-iect finanat n cadrul Regio. Valoarea to-tal a acestuia este de 78.595.330,24 lei, din care valoarea total eligibil este de 77.125.927,56 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 61.970.682,79 lei; valoare nerambursa-bil din bugetul naional: 13.612.726,22 lei; cofinanare beneficiar: 1.542.518,55 lei).

  Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se va realiza un pasaj superior de tip giraie pe Drumul Judeean 102, ce va asi-gura legtura ntre DJ102 i DN1B prin bre-tele de acces denivelate.

 • www.adrmuntenia.ro 2 http://regio.adrmuntenia.ro

  Pasajul va avea o lungime de 956,86 m, iar bretelele de acces vor avea 286 m pe DJ102 i o lungime de 388 m pe DN1B. Aceas-t investiie va crete accesibilitatea ctre i dinspre localitile aflate n zona de nord a Polului de Cretere Ploieti Prahova, prin separarea traficului perirban de traficul na-ional i reorganizarea circulaiei rutiere, sprijinind astfel intensificarea legturilor co-merciale intraregionale.

  Zona unde se va realiza pasajul este pe teritoriul comunei Blejoi, chiar la ieirea din Ploieti, n partea de nord, respectiv la intersecia dintre DN1B i DJ102, la km 4 + 920. Acesta este un sector de drum unde se reunesc volume mari de trafic, provenind din celelalte dou drumuri naionale - DN1 i DN1A -, i din municipiul Ploieti, unde se creeaz fecvente ambuteiaje. Necesitatea realizrii acestui pasaj se impune ca o con-secin a intensificrii traficului de tranzit ce se desfoar pe DN1, DN1A i DN1B (cen-tura municipiului Ploieti), la care s-a adu-gat traficul generat de dezvoltarea zonei co-merciale i de servicii din partea de nord a municipiului, noile cartiere rezideniale con-struite n zon, precum i prezena Spitalu-lui judeean de urgen. Astfel, traficul na-ional, de tranzit, se va separa de cel afe-rent zonei de producie i servicii, al zonei comerciale existente i al traficului de in-trare ieire din partea de nord a Ploietiu-lui. Pasajul va nlocui intersecia semafo-rizat existent n prezent, asigurnd leg-tura ntre DJ102 i DN1B, prin bretele de acces denivelate, deviind i separnd astfel fluxurile de trafic.

  III nnn fff ooo UUU ttt iii lll

  HHHaaarrrtttaaa iiinnnttteeerrraaaccctttiiivvv aaa ppprrroooiiieeecccttteeelllooorrr fffiiinnnaaannnaaattteee

  ppprrriiinnn RRReeegggiiiooo nnn SSSuuuddd MMMuuunnnttteeennniiiaaa poate fi consultat pe site-ul web

  http://regio.adrmuntenia.ro

  Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia a creat un site dedicat exclusiv implementrii Regio - http://regio.adrmunte-nia.ro. n cadrul website-ului s-a realizat o seciune special pentru localizarea proiecte-lor Regio Harta proiectelor Regio contracta-te n regiunea Sud Muntenia, link: http://re-gio.adrmuntenia.ro/s26/proiecte-finantate.

  Astfel, a fost publicat baza de date ce conine informaii despre toate proiectele care se deruleaz cu fonduri nerambursabile din Regio la nivelul regiunii noastre, din domeni-ile de finanare ale programului european.

  Harta interactiv a proiectelor Regio

  conine informaii despre toate contractele de finanare implementate n Sud Muntenia. Proiectele Regio introduse n aceast seciune pot fi consultate accesnd filtrele de cutare ce permit identificarea lor att dup localita-te, ct i dup domeniu de finanare. Pentru fiecare contract n parte sunt introduse in-formaii despre titlul proiectului, beneficia-rul, sursa de finanare, locul de implementa-re, stadiul de derulare, valoarea proiectului detaliat pe surse de finanare i indicatorii prevzui n cererile de finanare.

 • www.adrmuntenia.ro 3 http://regio.adrmuntenia.ro

  Bugetul total al Regio, de aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007 2013, este folosit pentru sprijinirea dezvolt-rii echilibrate i durabile a regiunilor Romni-ei. 84% din buget reprezint finanare din u-nul dintre Fondurile Structurale de la Uniunea European, respectiv Fondul European pentru Dezvoltare Regional, iar restul provine din fonduri romneti publice (14%) i private (2%). Pentru regiunea Sud Muntenia sunt alo-cate aproximativ 630 milioane de euro. Regio acoper ase arii principale de finan-are, denumite Axe prioritare. Distribuia fondurilor se realizeaz pe Axe prioritare, fie-care ax avnd alocat un anumit buget i cu-prinznd unul sau mai multe domenii majore de intervenie.

  LLiinnkk-ul de accesare a hhrriiii iinntteerraaccttiivvee este: http://regio.adrmuntenia.ro/s26/pro-iecte-finantate.

  Vicepremierul Liviu Dragnea:

  Regionalizarea nu va fi fcut pe criterii etnice, ci pe criterii

  de dezvoltare pn la sfritul anului

  Regionalizarea nu va fi fcut pe cri-terii etnice, ci pe criterii de dezvoltare, eco-

  nomice, obiectivul principal al organi-zrii administrati-ve, respectiv a n-fiinrii regiunilor administrative fi-ind micorarea de-calajelor de dez-

  voltare, a declarat sptmna trecut vice-premierul Liviu Dragnea, ministrul dezvoltrii.

  Nu se desfiineaz judeele, nu se mrete numrul de personal, nu se mresc cheltuielile publice, a precizat Dragnea la Antena 3. El a anunat c va avea discuii cu toate partidele politice pe aceast tem, in-clusiv cu UDMR, cu reprezentani ai societii civile i cu specialiti, pentru c acest pro-iect, care are ca termen sfritul anului 2013, este poate cel mai important proiect pentru Romnia de la Revoluia din decembrie 1989.

  Vicepremierul a artat c odat cu ale-gerile locale viitoare va fi stabilit modalita-tea n care va fi ales preedintele regiunii direct/indirect.

  n opinia acestuia, regionalizarea este

  necesar n primul rnd pentru c ara noas-tr poate pierde foarte muli bani, dar i pen-tru c este modelul de dezvoltare strategic ce se ntmpl n majoritatea rilor dezvol-tate.

  Liviu Dragnea a precizat c de la guver-nul central se va lua pachetul de competene i atribuii ce vor fi definite n perioada urm-toare.

  Se vor lua aceste competene i vor fi transferate la regiuni. De asemenea, dru-murile naionale, cu excepia traseelor euro-pene, vor fi transformate n drumuri regiona-le i administrate de regiuni prin atribuirea competenelor la nivel regional, a spus Drag-nea, menionnd c n viitor regiunea va pu-tea fi un partener al Comisiei Europene.

  Decizia noastr are n vedere finalul acestui an, a adugat Dragnea, subliniind c regionalizarea nu va crete numrul de func-ionari din administraie.

  S nu credei c, dac acestor funcio-nari le vin atribuii n plus, cad n genunchi, a spus el dnd drept exemplu trecerea spita-lelor n subordinea autoritilor locale care nu au mrit numrul de funcionari, dimpotriv.

  De altfel, Liviu Dragnea consider c

  ceea ce se ntmpl n sistemul public nu este n regul, anunnd n context c premierul s-a decis s fac o analiz serioas. El a adu-gat c la nivelul ministerului pe care l con-

 • www.adrmuntenia.ro 4 http://regio.adrmuntenia.ro

  duce vor disprea 50 de posturi, iar din 12 di-recii generale au rmas ase. i nu cred c ministerul funcioneaz mai prost, a adu-gat Dragnea.

  Surs: www.agerpres.ro

  bb..ffoonndduurrii--uuee..rroo - site destinat beneficiarilor de instrumente structurale

  Suntei beneficiarul unei finanri din fonduri structurale sau de coeziune, sau v gndii s aplicai pentru finanare?

  Centrul de Informare pentru Instru-mente Structurale (CIIS) a lansat un site na-ional dedicat beneficiarilor de proiecte finan-ate prin Instrumentele Structurale.

  Site-ul este dezvoltat pe o platform in-teractiv dinamic, n cadrul creia benefici-arii fondurilor structurale i de coeziune au po-sibilitatea de a-i promova proiectele i re-zultatele, precum i de a face schimb de bune practici. Fiecare beneficiar nscris are propriul profil, cu date despre organizaia sa i prezen-tri ale proiectelor n derulare sau finalizate.

  Cum toate proiectele cu finanare ne-

  rambursabil impun activiti de publicitate, site-ul vine n ntmpinarea acestor nevoi. Uti-lizatorii care i fac profiluri pe site pot s-l fo-loseasc pentru a promova evenimentele din

  cadrul proiectelor, pentru a anuna i prezenta cursurile i seminariile organizate sau pentru a publica anunurile i documentele aferente pro-cedurilor de achiziie public.

  Pe lng proiectele nscrise de ctre be-

  neficiari, utilizatorii pot consulta proiecte de succes i exemple de bune practici implemen-tate n Romnia, recomandate de ctre autori-tile de management i organismele interme-diare ale programelor operaionale.

  n plus, site-ul conine mai multe resurse

  utile pentru beneficiari: lista autoritilor care ofer finanare, seciune de ABC fonduri struc-turale (concepte, condiii de eligibilitate, do-cumente necesare pentru accesarea fonduri-lor), legturi ctre instituiile europene, naio-nale i locale, legislaie, un glosar de termeni, documente de sintez, strategii, studii, evalu-ri, rapoarte anuale i, nu n ultimul rnd, in- formaii utile beneficiarilor n elaboraea i im-plementarea proiectelor.

  O component important a platformei este forumul, unde beneficiarii i pot mpr-ti experiena n implementare, pot identifica noi parteneri pentru viitoarele proiecte i pot primi rspunsuri la ntrebri generale despre instrumentele structurale i programele opera-ionale de la experii CIIS.

  Site-ul poate fi accesat att de benefi-ciari, ct i de persoanele interesate de proiec-tele finanate prin intermediul instrumentelor structurale, la adresa: http://b.fonduri-ue.ro.

  III nnn fff ooo RRR eee ggg iii ooo

  Nouti privind identitatea vizual Regio

  ncepnd cu data de 8 ianuarie 2013, sigla i numele Ministerului Dezvoltrii Regio-nale i Turismului s-au nlocuit odat cu noua denumire a instituiei, respectiv MMiinniisstteerruull DDeezz--

  vvoollttrriiii RReeggiioonnaallee ii AAddmmiinniissttrraaiieeii PPuubblliiccee.

 • www.adrmuntenia.ro 5 http://regio.adrmuntenia.ro

  Modificarea se aplic tuturor materia-

  lelor de informare i publicitate finanate prin proiectele aflate n derulare cu finanare ne-rambursabil Regio.

  Noua sigl a Ministerului o gsii publi-cat pe site-ul nostru, la seciunea Identitate Vizual Regio, link: http://regio.adrmunte-nia.ro/s36/identitate-vizuala-regio/.

  Instruciune privind modul de finalizare a procesului de verificare a cererilor de finanare depuse n cadrul DMI 5.3

  Autoritatea de Management pentru Pro-gramul Operaional Regional (AM POR) a pu-blicat Instruciunea nr. 101/10.01.2013, pri-vind modul de finalizare a procesului de veri-ficare a cererilor de finanare depuse n ca-drul DMI 5.3 - Crearea unei imagini pozitive a Romniei ca destinaie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic naional i Crearea Centrelor Naionale de Informare i Promovare Turistic i dotarea acestora Com-ponena: Instituirea unui sistem integrat i in-formatizat a ofertei turistice romneti. In-struciunea completeaz procedura de evalua-re, selecie i contractare prevzut n Ma-nualul de proceduri. Surs: www.fonduri-ue.ro

  RReeggiiooSSttaarrss::

  CE premiaz cele mai bune proiecte

  Comisia European a lansat cea de-a VII-a ediie a concursului RegioStars. Compe-tiia i propune s identifice i s recompen-seze proiectele inovatoare finanate din Po-litica de Coeziune a UE, prin FEDR, FSE, FC i IPA.

  n acest an, organizatorii au propus

  cinci categorii de premii:

  - DDeezzvvoollttaarree iinntteelliiggeenntt:: inovare n IMM-uri;

  - DDeezzvvoollttaarree dduurraabbiill:: locuri de munc suste-nabile i n domeniul bio-economiei;

  - DDeezzvvoollttaarree iinncclluuzziivv:: crearea de locuri de munc pentru tnra generaie;

  - CCiittyyssttaarr:: proiecte de investiii n transportul public urban sustenabil;

  - PPrrooiieeccttee mmaajjoorree ddee iinnvveessttiiiiii:: eficien ener-getic i economia cu emisii sczute de car-bon.

  Fiecare Autoritate de Management a pro-gramelor naionale poate transmite maximum dou candidaturi per regiune: o candidatur pentru categoriile 1, 2 sau 3 i o candidatur pentru categoriile 4 i 5.

  Termenul limit de depunere a aplica-iilor este 19 aprilie 2013. Ctigtorii vor fi anunai n cadrul unei ceremonii care va avea loc la nceputul anului 2014, la Bruxelles.

  PROIECTE DE SUCCES: premiile RegioStars, ediia 2013

  n data de 31 ianuarie 2013, reprezen-tani ai Co-misiei Euro-pene vor de-cerna premi-ile RegioStars pentru anul 2012 celor mai inova-toare proiec-te ce au be-neficiat de sprijin euro-pean prin politica regional a UE.

 • www.adrmuntenia.ro 6 http://regio.adrmuntenia.ro

  Ceremonia de premiere va avea loc la Palais des Beaux-Arts din Bruxelles. Dac do-rii s participai, v putei nregistra la http://bit.ly/XgL3XG.

  Dintre cele 149 de proiecte din toate statele mem-bre ale Uniunii Eu-ropene care au con-curat pentru pre-mii, un record pen-tru ediiile de pn acum, juriul Regio-Stars, sub preedinia lui Luc Van den Brande, a ales 27 de finaliti, la cele cinci categorii: 1. Categoria CRETERE INTELIGENT - Implicarea universitilor n creterea regional:

  Programul Technopol regiunea Austria Inferioar (AT);

  CoOPTICS - inovarea n piee regiunea Turingia (DE);

  Transfer de cunotine ntre universiti i mediul de afaceri regiunea Castilla y Len (Spania);

  UPTEC Parcul de tiin i Tehnologie al Universitii Porto regiunea de Nord a Portugaliei (PT);

  SLIM III regiunea Nord i Mijloc a Suediei (SE);

  Inovarea n culturile agricole regiunea de Est a Marii Britanii (UK)

  2. Categoria CRETERE ECONOMIC DURABIL - Eficientizarea utilizrii resurselor IMM-urilor:

  Creterea ponderii afacerilor verzi n rndul IMM-urilor regiunea de Sud a Danemarcei (DK);

  Sprijinirea eficientizrii resurselor ENWORKS regiunea de Nord-Vest a Marii Britanii (UK);

  Producia durabil a hidrogenului n Flandra - regiunea de Sud a Olandei proiect de cooperare teritorial european;

  MED-Laine proiect de cooperare teritorial european;

  Cradle to Cradle Islands (soluii novatoare n domeniul apei, energiei i materialelor) proiect de cooperare teritorial european (NL-D-DK-SE-UK).

  3. Categoria CRETERE INCLUZIV - Inovare social: rspunsuri creative la provocrile societale:

  Laborator de servicii pentru asigurarea bunstrii i tehnologiei regiunea Vest a Finlandei;

  Ci individuale de angajare regiunea Varmia-Mazuria (PL);

  Alian Pai spre Parteneriat - ara Galilor (UK);

  PASE - Politicile publice i ntreprinderile sociale proiect de cooperare teritorial european;

  SUCCES proiect de cooperare teritorial european.

  4. Categoria CITYSTAR - Abordri integrate ale dezvoltrii urbane durabile:

  WienWin Viena (AT); Parcul Spoor Noord Antwerp (BE); Managementul vecinatilor n Berlin -

  Berlin (DE); Revitalizarea Insulelor Mill Bydgoszcz

  (PL); MalmLund - regiunea Metropolitan

  Malm (SE).

  5. Categoria INFORMARE I COMUNICARE - Promovarea politicii regionale a UE prin scurte videoclipuri:

  Provincia Flandra de Vest (BE); Brandenburg (DE); Andaluzia (ES); Lituania (LT); Vsterbotten (SE); proiect de cooperare teritorial

  european.

  O prezentare a proiectelor, deocamdat doar n limba englez, putei gsi aici: http://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdf.

  Mai multe detalii despre concurs gsii pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/ sau accesnd linkul: http://ec.europa.eu/regional_poli-cy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm.

  Surs: www.mdrt.ro

  http://bit/http://bit.ly/LkcdaMhttp://bit.ly/LkcdaMhttp://www.jenawirtschaft.de/index.php?id=25&L=1http://www.jenawirtschaft.de/index.php?id=25&L=1http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/TCUE1/English_Version/index.htmlhttp://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/TCUE1/English_Version/index.htmlhttp://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/queestcue/TCUE1/English_Version/index.htmlhttp://uptec.up.pt/http://uptec.up.pt/http://uptec.up.pt/http://bit.ly/RDn1qqhttp://bit.ly/RDn1qqhttp://www.ifr.ac.uk/SFC/research/InCrops.htmlhttp://www.ifr.ac.uk/SFC/research/InCrops.htmlhttp://bit.ly/VHPFqZhttp://bit.ly/VHPFqZhttp://bit.ly/VHPFqZhttps://www.efficiencytoolkit.net/https://www.efficiencytoolkit.net/https://www.efficiencytoolkit.net/http://bit.ly/UEBGE8http://bit.ly/UEBGE8http://bit.ly/UEBGE8http://www.medlaine.eu/http://www.medlaine.eu/http://c2cislands.org/http://c2cislands.org/http://c2cislands.org/http://c2cislands.org/http://www.prizz.fi/sivu.aspx?id=1167&taso=3http://www.prizz.fi/sivu.aspx?id=1167&taso=3http://www.prizz.fi/sivu.aspx?id=1167&taso=3http://wefo.wales.gov.uk/programmes/progress/searchprojects/80150?lang=enhttp://wefo.wales.gov.uk/programmes/progress/searchprojects/80150?lang=enhttp://www.pase-project.eu/http://www.pase-project.eu/http://www.pase-project.eu/http://www.wienwin.at/http://bit.ly/13foRk6http://bit.ly/ZAUZPWhttp://bit.ly/ZAUZPWhttp://www.northsweden.eu/regionalpolitik/nyheter/regiostars-awards-2013-%281%29.aspxhttp://www.northsweden.eu/regionalpolitik/nyheter/regiostars-awards-2013-%281%29.aspxhttp://www.efro.be/http://www.eu-fonds.brandenburg.de/http://www.agenciasopa.es/http://www.esparama.lt/RegioStarshttp://www.cosafe.eu/http://www.interact-eu.net/http://www.interact-eu.net/http://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdfhttp://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdfhttp://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdfhttp://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/doc/regiostars/2013/regiostars_finalists_2013.pdfhttp://ec.europa.eu/%20sau%20accesnd%20linkul:%20http:/ec.europa.eu/regional_poli-cy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfmhttp://ec.europa.eu/%20sau%20accesnd%20linkul:%20http:/ec.europa.eu/regional_poli-cy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfmhttp://ec.europa.eu/%20sau%20accesnd%20linkul:%20http:/ec.europa.eu/regional_poli-cy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfmhttp://ec.europa.eu/%20sau%20accesnd%20linkul:%20http:/ec.europa.eu/regional_poli-cy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
 • www.adrmuntenia.ro 7 http://regio.adrmuntenia.ro

  III nnnfff ooo OOOpppooorrr tttuuunnniii ttt iii dddeee FFF iiinnnaaannn aaarrreee

  Catalogul surselor de finanare - ianuarie -

  ADR Sud Muntenia, prin Direcia Dez-voltare, editeaz periodic un Catalog al sur-selor de finanare nerambursabil. Scopul e-ditrii acestei publicaii este de a veni n spri-jinul potenialilor beneficiari de fonduri neram-bursabile din regiunea Sud Muntenia care do-resc s realizeze diferite investiii.

  Astfel, sunt prezentate oportunitile

  de finanare ale celor apte programe opera-ionale ce se deruleaz n prezent n Romnia, Programul Naional pentru Dezvoltare Rural 2007 2013 i programele de cooperare trans-frontalier ce se implementeaz n zonele de grani ale rii.

  Totalul fondurilor europene alocate Ro-mniei pentru perioada 2007-2013 este de pes-te 30 miliarde de euro, din care 19,667 miliar-de reprezint fondurile structurale i de coe-ziune, restul reprezentnd alocri financiare pentru dezvoltarea sectorului agricol i a eco-nomiei rurale.

  Pentru oportunitile de finanare dis-ponibile pentru luna ianuarie 2013, publicaia poate fi accesat pe website-ul Ageniei, www.adrmuntenia.ro, seciunea Bibliotec - Documente utile.

  AM POS CCE: Registrul unic al Cererilor de rambursare i de prefinanare

  Autoritatea de Management a Progra-mului Operaional Sectorial Creterea Com-petitivitii Economice (AM POS CCE) a publi-cat Registrul unic al cererilor de rambursare i al cererilor de prefinanare aferente pro-iectelor finanate din POS CCE 2007-2013, la data de 19 ianuarie 2013. Elemente de context:

  ncepnd cu data de 1.01.2013, prin instruciunea nr. 235338/19.12.2012, a fost

  instituit la nivelul AM POS CCE Registrul unic al cererilor de rambursare i al cererilor de prefinanare aferente proiectelor finanate din POS CCE 2007-2013. Registrul unic al ce-rerilor de rambursare i al cererilor de prefi-nanare aferente proiectelor finanate din POS CCE 2007-2013 este actualizat sptm-nal i publicat pe site-ul AM POS CCE.

  Surs: www.fonduri-ue.ro

  AM POP: Se prelungete sesiunea de primire de cereri de finanare

  pe msurile 3.1 i 3.3

  Direcia General Pescuit Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AM POP) a-nun prelungirea, pn n data de 15 februa-rie 2013, a sesiunii deschise de primire cereri de finanare pe msurile 3.1 i 3.3, pentru a-cordarea fondurilor nerambursabile pentru pes-cuit i acvacultur, conform msurilor 3.1 i 3.3 din cadrul Programului Operaional pentru Pescuit.

  Depunerea proiectelor n cadrul msu-rilor 3.1 i 3.3 se va face la sediile Comparti-mentelor regionale, n intervalul 8:30 i 16:30, pn n data de 15 februarie 2013. Solicitan-tul sprijinului financiar trebuie s ndeplineas-c cerinele de conformitate i eligibilitate men-ionate n cadrul Ghidului Solicitantului afe-rent msurilor 3.1 i 3.3.

  n cazul msurilor ce implic evaluarea tehnic i financiar, pentru a fi selectat pentru finanare, proiectul trebuie s obin punctajul minim prevzut pentru fiecare m-sur, conform Ghidului Solicitantului cores-punztor msurii. DGP-AMPOP va notifica n scris pe toi solicitanii privind rezultatul eva-lurilor cererilor de finanare depuse de ctre acetia la sediile Compartimentelor Regionale.

  Surs: www.finantare.ro

  http://amposcce.minind.ro/http://amposcce.minind.ro/http://Surs:%20www.fonduri-ue.ro
 • www.adrmuntenia.ro 8 http://regio.adrmuntenia.ro

  Programe de finanare n 2013 pentru tinerii ntreprinztori

  i firmele din Romnia

  Ca n fiecare an, tinerii ntreprinztori i firmele din Romnia pot lua bani neram-bursabili prin programele cu finanare de la bugetul de stat. Deocamdat, AIPPIMM se afl n proces de reorganizare i programele pen-tru tineri antreprenori i IMM-uri vor fi trecute n sarcina Ministerului. Astfel pot interveni schimbri n cadrul implementrii programe-lor.

  Cel mai devreme, la sfritul lunii fe-bruarie va aprea lista cu programele previ-zionate pe anul 2013.

  Programele pentru tinerii ntreprinztori i firmele din Romnia: I. Programul pentru sti-mularea nfiinrii i dez-voltrii microntreprinde-rilor de ctre ntreprinztorii tineri anun-at n 2011, lansat n februarie 2012 (deocam-dat nu este anunat pentru 2013). Alocarea financiar nerambursabil (AFN) poate fi de cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 de euro; II. Programul naional multianual pe perioa-da 2002 2012 pentru susinerea meteu-gurilor i artizanatului lansat n martie 2012. Valoarea AFN poate fi egal cu echiva-lentul a maximum 90% din valoarea cheltu-ielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fr s depeasc suma de 20.000 de lei;

  III. Programul pen-tru dezvoltarea abilitilor antre-prenoriale n rn-dul tinerilor i facilitarea acce-sului la finana-re START lan-sat n martie 2012 (etapa I) i n mai 2012 (e-tapa a II-a); AFN poate reprezenta maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 de lei/beneficiar;

  IV. Programul de dezvoltare i modernizare a activitilor de comercializare a produse-

  lor i serviciilor de pia lansat n iunie 2012. Prin acest pro-gram, beneficiarii eligi-bili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microntreprin-deri, 70% pentru ntre-prinderi mici i 60% pentru ntreprinderi mij-locii din valoarea total a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

  Valoarea maxim a AFN nu poate de-pi suma de 100.000 de lei pentru fiecare be-neficiar.

  Surs: www.finantare.ro

 • www.adrmuntenia.ro 9 http://regio.adrmuntenia.ro

  II nnffooPPrreessaa

  RReevviissttaa pprreessee ii

 • www.adrmuntenia.ro 10 http://regio.adrmuntenia.ro

  III NNN FFF OOO JJJ UUU DDD EEE EEE

  ARGE

  Noi proiecte pentru Piteti ateapt finanare nerambursabil Regio

  Municipiul Piteti urmeaz s semneze dou noi contracte de finanare din Regio. Este vorba despre contractele pentru proiectul ce pre-vede transformarea fostului Cinematograf Bucu-reti ntr-un centru multifuncional i cel care vizeaz extinderea i modernizarea colii Ge-nerale nr. 19.

  Ambele proiecte ar putea aduce la Pi-

  teti aproximativ 20 de milioane de lei, fonduri neram-bursa-

  bile din Regio.

  Centrul multi-

  funcio-nal ce va lua fiin n

  locul fostului Cinematograf Bucureti va pstra i ac-tivitatea de vizionare pelicule, ns vor fi create i funciuni conexe precum sli de expoziie i de conferine. Nu vor lipsi spaii special amena-jate pentru concerte ale filarmonicii. De aseme-nea, se va realiza i modernizarea cilor de ac-ces pietonal, auto i parcrile aferente. Surs: www.ziarobiectiv.ro

  CLRAI

  Ambarcaiuni ecologice la Clrai

  Consilierii locali s-au reunit luni, 21 ia-nuarie, ntr-o edin extraordinar pentru a vo-ta proiectul de hotrre privind aprobarea co-finanrii de principiu a proiectului Clean Ac-

  cess n Clrai Silistra cross-border area, program finanat prin Programul de Cooperare Transfrontalier Romnia - Bulgaria 2007 - 2013.

  Practic, n acest proiect vor fi achiziio-nate panouri fotovoltaice care vor fi amplasate pe cteva ambarcaiuni ce vor ajuta cetenii ro-mni i bulgari s traverseze mai repede Du-nrea, n acest fel asigurndu-se un transport e-cologic n zona transfrontalier Clrai Silis-tra, aciune ce se va nscrie cu succes n cadrul proiectelor Energia verde.

  Astfel de ambarcaiuni pot dispune de unul sau dou motoare electrice de dimensiunile unei valize, alimentate cu baterii electrice de 2,2 kW, baterii ce la rndul lor sunt alimentate cu panouri solare. Astfel, pot funciona chiar i 10 ore, att ziua, ct i noaptea.

  Surs: www.obiectiv-online.ro

  DMBOVIA

  A nceput reabilitarea colii Smaranda Gheorghiu din Trgovite!

  coala General Smaranda Gheorghiu este una dintre cele mai vechi uniti de nv-mnt din municipiul Trgovite.

  n ultimii ani coala a pierdut o impor-

  tant parte a elevilor, din cauza condiiilor nu tocmai bune pe care le oferea cldirea.

  n acest moment, nva aici 170 de e-levi. Populaia colar este poate cea mai di-ficil din municipiu, Smaranda Gheorghiu fi-

 • www.adrmuntenia.ro 11 http://regio.adrmuntenia.ro

  ind o unitate de nvmnt multietnic: 47% dintre copii sunt rromi, mare parte din cartierul Prepeleac, 27% sunt bulgari din cartierul Matei Voievod, iar 26% romni.

  O treime din aceti copii sunt ncadrai n diferite categorii de dizabiliti, n timp ce majoritatea provin din familii cu posibiliti ma-teriale reduse. De aceea, reabilitarea unitii de nvmnt devine un act social al comuni-tilor din care provin micuii.

  Proiectul de reabilitare const n extin-

  derea spaiului existent cu o sal de sport i o sal de cursuri, recompartimentarea spaiului existent: obinndu-se 12 sli de clas, patru la-boratoare, dou cabinete, o bibliotec i o can-celarie. Vor fi nlocuite toate reelele de utili-ti, vor fi modernizate grupurile sanitare i vor fi realizate faciliti de acces pentru copiii cu dizabiliti. Terenul de sport i pista de atletism vor fi i ele reabilitate, iar ntreaga coal va fi dotat cu echipamente didactice, mobilier i calcula-toare.

  Surs: www.gazetadambovitei.ro

  GIURGIU

  O burs de legume transfrontalier s-ar putea nfiina

  n urma unui proiect european

  O burs de legume transfrontalier s-ar putea nfiina n Euroregiunea Giurgiu - Ruse n urma finalizrii unui proiect transfrontalier privind operaiuni ecologice transfrontaliere pen-tru o zon integrat de afaceri.

  Potrivit directorului executiv al Eurore-giunii Danubius Giurgiu - Ruse, Lili Ganceva, proiectul este deosebit de important pentru re-giune, fiind considerat punctul de plecare de aici pentru dezvoltare este agricultura i, de aceea, pe lng multele relaii create ntre fermierii i oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Dunrii dorim s crem o burs de legume transfrontalier.

  La eveniment a fost prezent i o de-legaie din Bulgaria, format din specialiti de

  la Universitatea Anghel Kancev din Ruse, Bul-garia, de la Centrul de Sprijin n Afaceri pentru IMM-uri din Ruse, Bulgaria, i specialiti n do-meniul administraiei publice locale i agricul-tur din Giurgiu i Ruse, Bulgaria.

  Proiectul are o valoare de 1,4 milioane de euro, din care aproape 1,2 milioane de euro valoare nerambursabil din Fondul European pentru Dezvoltare Regional, iar diferena, co-finanare de la bugetul Romniei i al Bulgariei.

  Surs: www.fonduri-structurale-europene.ro

  IALOMIA

  40 de ani de la nfiinarea Liceului Tehnologic

  Alexandru Ioan Cuza

  Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Slobozia a srbtorit sptmna aceasta mplinirea a 40 de ani de la nfiinare.

  Ziua de 24 ianuarie a avut o dubl sem-nificaie pentru elevii i cadrele didactice ale u-nitii colare, pentru c leag Mica Unire de la 1859 de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, ce a pus bazele statului romn, de ziua n care s-a nfiinat liceul ce i poart numele. Cele patru decenii de existen au fost marcate printr-o plachet aniversar i un spectacol am-plu. Elevii i profesorii Liceului Tehnologic Ale-xandru Ioan Cuza au dat startul spectacolului n data de 24 ianuarie, la Casa de cultur a mu-nicipiului Slobozia.

  Surs: www.guraialomitei.com

  PRAHOVA

  Proiect de 600 milioane de euro la Slnic Prahova!

  Preedintele Consiliului Judeean Praho-va, Mircea Cosma, alturi de profesorul univer-sitar Alexandru Jipa (Universitatea Bucureti, Fa-cultatea de Fizic) i secretarul de stat n Minis-

 • www.adrmuntenia.ro 12 http://regio.adrmuntenia.ro

  terul Educaiei Naionale, Tudor Prisecaru, au condus o sesiune de informare privind stadiul proiectului european Laguna.

  Acesta vizeaz realizarea, cu fonduri europe-ne, a unui la-borator inter-naional pentru fizica pmntu-lui n Mina U-

  nirea, aflat n localitatea prahovean Slnic. n fapt, se intenioneaz amplasarea, la mare adncime, a unui megadetector de particule e-lementare, dar i a unor sisteme de msurare de mare sensibilitate.

  Proiectul se afl n faza studiului de fe-

  zabilitate, Mina Unirea de la Slnic Prahova fiind nominalizat, alturi de alte locaii simi-lare din Anglia, Frana, Spania, Italia, Polonia i Finlanda. Proiectul urmeaz s fie dezbtut la

  Hamburg, Germania. Reprezentanii autoritilor romne se

  ateapt la o decizie favorabil pentru mina din Prahova, avnd n vedere condiiile optime pe care le poate oferi pentru implementarea aces-tui proiect n valoare de aproximativ 600 milioa-ne de euro. Surs: www.prahovabusiness.ro

  TELEORMAN

  Demersuri pentru modernizarea blocului operator de la Spitalul

  judeean de urgen din Alexandria

  Consiliul Judeean Teleorman a aprobat indicatorii i documentaia tehnico-economic pentru obiectivul de investiii Modernizare bloc operator la Spitalul Judeean de Urgen Ale-xandria, valoarea total a lucrrilor fiind de peste 2,6 milioane de lei.

  Cea mai mare unitate spitaliceasc din jude, preluat n administrare din 2010 pentru o perioad de zece ani, dup obinerea unui astfel de aviz va beneficia de fondurile necesare de la Ministerul Snatii pentru demararea lu-crrilor de modernizare. Durata de realizare a investiiei este de trei luni. n urma procesului de modernizare, la Spitalul judeean de urgen din Alexandria se vor putea efectua acte medi-cale de calitate superioar, ce vor contribui la ri-dicarea gradului de sntate a locuitorilor din Teleorman.

  La Spitalul din Alexandria a demarat, la sfritul anului trecut, un proiect amplu de re-abilitare, cu o valoare total de aproape 83,5 milioane de lei, cea mai mare parte reprezen-tnd fonduri de la Uniunea European. Acest proiect, finanat prin Regio, nu include blocul o-perator al spitalului din Alexandria.

  Surs: www.ziare.com

 • www.adrmuntenia.ro 13 http://regio.adrmuntenia.ro

  DDAATTEE DDEE CCOONNTTAACCTT

  AAggeenniiaa ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree RReeggiioonnaall SSuudd MMuunntteenniiaa

  Sediul central CLRAI Adres: Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod potal 910164, mun. Clrai, jud. Clrai Tel.: 0242/331.769; Fax: 0242/313.167; e-mail: [email protected] Biroul Judeean ARGE Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Arge, sediul Consiliului Judeean Arge: Piaa Victoriei, nr. 1, et. II, cam. 105, mun. Piteti, jud. Arge Tel./fax: 0248/222.250 E-mail: [email protected]

  Biroul Judeean DMBOVIA: Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Dmbovia, sediul Consiliului Judeean Dmbovia: B-dul Independenei, nr. 1, et. IV, cam. 101, mun. Trgovite, jud. Dmbovia Tel.: 0245/220.647 E-mail: [email protected]

  Biroul Judeean GIURGIU Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu Tel./fax: 0246/215.271 E-mail: [email protected]

  Biroul Judeean IALOMIA Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Ialomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomia Tel./fax: 0243/234.806 E-mail: [email protected]

  Biroul Judeean PRAHOVA Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Prahova, sediul Consiliului Judeean Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. 626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. Prahova Tel./ fax: 0244/595.594 E-mail: [email protected]

  Biroul Judeean TELEORMAN Adres: ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Teleorman, sediul Consiliului Judeean Teleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter, mun. Alexandria, jud. Teleorman Tel.: 0247/311.201, int. 358 Fax: 0247/312.494 E-mail: [email protected]

  SSeerr vviicc iiuu ll CCoo mmuunn iiccaarree

  Daniela TRAIAN - ef Serviciu Comunicare Diana NEAGU Cristina RADU

  Mdlina CILIBEANU Alexandra GHERASIM

  Marius CHIRC Liviu Georgian OLTENACU

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  Website: www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Editor: Serviciul Comunicare Data publicrii: 24 ianuarie 2013

  Newsletter-ul sptmnal InfoRegional Sud Muntenia este un material cu informaii despre activitile derulate de ctre Agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului, n vederea promovrii Programului Operaional Regional 2007 2013. Pe lng aceste nouti, se dorete informarea publicului int despre activitatea instituiilor membre ale Reelei de Informare REGIO Sud Muntenia i despre cele mai importante evenimente organizate de acestea n judeele regiunii.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]