HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

download HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

of 49

Transcript of HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  1/49

  HOTRRE nr. 257 din 20 martie 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Leii nr. 2!"#2010privind$i$temul unitar de pen$ii publice

  E%&TENT' ()*ERN)L

  +),L&-T /N'%ON&TOR)L O&-&L nr. 21 din 2 martie 2011

  Data intrrii n vigoare:

  28 Martie 2011

  Istoric consolidrin temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 183 din

  Legea nr. !3"010pri#ind sistemul unitar de pensii publice, cu modi$icrile i

  completrile ulterioare,%u#ernul Romniei adopt pre&enta 'otrre.(R). 1*e aprob +ormelede aplicare a pre#ederilor Legii nr. !3"010pri#ind sistem

  unitar de pensii publice, publicat n -onitorul $icial al Romniei, /artea ,nr. 8 din 0 decembrie 010, pre#&ute n ane2a care $ace parte integrant dinpre&enta 'otrre.

  (R). La data intrrii n #igoare a pre&entei 'otrri se abrog rdinul ministrului

  muncii i solidaritii sociale nr. 30"001pentru aprobarea +ormelorde aplicaa pre#ederilor Legii nr. 14"000pri#ind sistemul public de pensii i altedrepturi de asigurri sociale, cu modi$icrile i completrile ulterioare,publicat n -onitorul $icial al Romniei, /artea , nr. 35 din 10 mai 001, cumodi$icrile i completrile ulterioare. /R-6-+*)R7

  -L 9CContrasemnea&:666666666666666-inistrul muncii,

  $amiliei i proteciei sociale,oan +elu 9oti

  -inistrul aprrii naionale, %abriel prea

  -inistrul administraiei i internelor,Constantin6)raian ga

  ;irectorul *er#iciului Romn de n$ormaii, %eorge Cristian -aior -inistrul $inanelor publice, %'eorg'e alomiianu

  9ucureti, 0 martie 011.+r. 5.

  Top

  nchide

  http://%20void%280%29/http://%20void%280%29/
 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  2/49

  (+otrrea %u#ernului nr.1!1"00!pri#ind ntocmirea i completarea registrului general de e#iden asalariailor, cu modi$icrile i completrile ulterioareD

  c certi$icate"ade#erine eliberate n condiiile legii de (r'i#ele +aionalesau de ctre deintorii legali ai ar'i#elor $otilor anga@atoriD

  d 'otrri @udectoreti prin care se reconstituie elementele necesare

  stabilirii drepturilor de pensie.

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  3/49

  B3 ;ocumentele pre#&ute n alin. B se pre&int n copie certi$icat sau noriginal, dup ca&.

  B /re#ederile alin. B1 i B se aplic numai n situaiile n care sedo#edete c anga@atorul se a$l n imposibilitatea de a ntocmi i de a depunedeclaraia nominal de asigurare.

  (R). 5B1 n sistemul public de pensii se pot asigura, pe ba& de contract de

  asigurare social, a#ocaii, personalul clerical i cel asimilat din cadrulcultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurri sociale i pensineintegrate n sistemul public, precum i orice alt persoan care dorete s se

  asigure n sistemul public de pensii.B *e pot asigura n sistemul public de pensii, pe ba& de contract deasigurare social, i persoanele care, asigurate $iind n temeiul art. ! alin. din Legea nr. !3"010pri#ind sistemul unitar de pensii publice, denumit ncontinuare lege, doresc s i complete&e #enitul asigurat pn la pla$onulpre#&ut de lege.

  (R). 8B1 Contractul de asigurare social se nc'eie ntre persoana interesat sau,

  dup ca&, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procurspecial i casa teritorial de pensii competent, denumit, n continuare,asigurtor, n $uncie de domiciliul sau reedina persoanei interesate ori, dupca&, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

  B Contractul de asigurare social se nc'eie n $orm scris i produce e$ecde la data nregistrrii la asigurtor.(R). 4B1 Eenitul asigurat nscris n contractul de asigurare social, la care se

  datorea& contribuia de asigurri sociale, este stabilit de persoana interesatcu respectarea pre#ederilor legale.

  B Eenitul asigurat poate $i modi$icat din iniiati#a asiguratului, ncondiiile legii, prin nc'eierea unui act adiional la contractul de asiguraresocial.

  B3 (ctul adiional la contractul de asigurare social produce e$ecte pentru#iitor cel mai de#reme de la data nregistrrii acestuia la asigurtor i areacelai regim @uridic ca i contractul de asigurare social.

  (R). 10La nc'eierea contractului de asigurare social se pre&int asigurtorului

  urmtoarele documente:a actul de identitate, certi$icarea pentru con$ormitate a copiei $cndu6se d

  ctre asigurtorDb actul de identitate al repre&entantului, precum i actul care atest

  calitatea acestuia, dup ca&.(R). 11n situaia nerespectrii termenului de plat a contribuiei, pre#&ut la art

  5, n cursul derulrii contractului de asigurare social, se calculea& dobn&ii penaliti de ntr&iere a$erente.

  (R). 1Constatarea re&ilierii contractului de asigurare social se $ace prin deci&ie

  asigurtorului.(R). 13n sistemul public de pensii sunt obligate s depun declaraie indi#idual de

  asigurare persoanele care reali&ea&, n mod e2clusi#, un #enit brut pe ancalendaristic ec'i#alent cu cel puin de ori ctigul salarial mediu brututili&at la $undamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i care se a$ln una dintre situaiile pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. E din lege.

  (R). 1B1 /ersoanele care sunt asigurate n sistemul public de pensii n condiiile

  pre#&ute de instrumentele @uridice cu caracter internaional la care Romnia esparte, a#nd anga@ator nere&ident n Romnia, i pot asuma obligaiilerespecti#ului anga@ator, n numele acestuia, n ceea ce pri#ete plata

  contribuiilor, $iind asimilate, n acest sens, asigurailor pre#&ui la art. !

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  4/49

  alin. B1 pct. E lit. e din lege.B /ersoanele care nu au domiciliul sau reedina n Romnia i care n temei

  instrumentelor @uridice cu caracter internaional la care Romnia este parte auobligaia de a se asigura n sistemul public de pensii, ne$iind ntr6o relaiedependent cu un anga@ator re&ident n Romnia, depun declaraie indi#idual deasigurare.

  (R). 1B1 ;eclaraia indi#idual de asigurare se depune personal la casa teritorial

  de pensii competent, n $uncie de domiciliul sau reedina persoanei.B +edepunerea declaraiei indi#iduale de asigurare constituie, potri#it

  pre#ederilor art. 1 lit. b din lege, contra#enie i se sancionea& con$ormlegii.B3 ;eclaraia indi#idual de asigurare pre#&ut la art. 1 alin. B se depu

  la casa teritorial de pensii competent, n $uncie de locul de des$urare aacti#itii.

  (R). 1!La depunerea declaraiei indi#iduale de asigurare persoana obligat s se

  asigure pre&int asigurtorului, dup ca&, urmtoarele documente:a actul de identitate, n original i n copie, certi$icarea pentru

  con$ormitate a copiei $cndu6se de ctre asigurtorDb copie a contractului de administrare ori de management, n ca&ul

  administratorilor sau managerilor care au nc'eiat contract de administrare ori

  managementDc copie a certi$icatului de nregistrare la registrul comerului, copii aledeclaraiilor $iscale depuse n ca&ul membrilor ntreprinderii indi#iduale i aintreprinderii $amilialeD

  d copie a certi$icatului de nregistrare la registrul comerului, copii aledeclaraiilor $iscale depuse n ca&ul persoanelor $i&ice autori&ate s des$oaracti#iti economiceD

  e copie a contractului indi#idual de munc sau a altui document din carere&ult des$urarea acti#itii, nc'eiat cu societatea anga@atoare, n ca&ulpersoanelor anga@ate n instituii internaionale, dac nu sunt asiguraiiacestoraD

  $ copie a contractului, a acordului sau a altui document din care re&ultdes$urarea acti#itii, nc'eiat cu societatea anga@atoare, n ca&ul altorpersoane care reali&ea& #enituri din acti#iti pro$esionale.

  (R). 15B1 n situaia n care pe parcursul derulrii asigurrii n ba&a declaraiei

  indi#iduale de asigurare se $ace do#ada c ntr6un an calendaristic nu sereali&ea& #enituri la ni#elul pre#&ut de lege, declaraia se suspend la cererasiguratului sau din iniiati#a casei teritoriale de pensii.

  B n situaia n care declaraia indi#idual de asigurare se suspend dininiiati#a casei teritoriale de pensii, aceasta #a noti$ica asiguratul, cuindicarea perioadei pentru care s6a produs suspendarea.

  B3 Constatarea nereali&rii #eniturilor se $ace pe ba&a documentelor $iscalepre#&ute de legislaia n materie, a ade#erinelor eliberate de organele $iscalcompetente sau, dup ca&, pe ba&a datelor $urni&ate caselor teritoriale de pensi

  de ctre organele $iscale.B n perioada de suspendare pre#&ut la alin. B1 nu se datorea& contribu

  de asigurri sociale i perioada respecti# nu constituie stagiu de coti&are nsistemul public de pensii.

  B n situaia n care n perioada de suspendare s6au ac'itat contribuii deasigurri sociale, acestea nu se restituie, $iind luate n calcul la determinarestagiului de coti&are i a puncta@ului lunar pentru stabilirea drepturilor depensie.

  (R). 18;eclaraia indi#idual de asigurare este suspendat de drept, n condiiile

  legii, pe perioada n care asiguratul a bene$iciat de concedii medicale iindemni&aii de asigurri sociale de sntate i"sau de concedii pentru cretere

  copilului pn la mplinirea #rstei de un an, ani, respecti# 3 ani, n ca&ul

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  5/49

  copilului cu 'andicap.(R). 14(siguraii care $ac do#ada c nu se mai regsesc n situaiile pentru care

  asigurarea este obligatorie, potri#it art. ! alin. B1 pct. E din lege, auobligaia s depun la casele teritoriale de pensii, n termen de 30 &ile de lamodi$icarea situaiei, $ormularul6tip de ncetare a declaraiei indi#iduale deasigurare n sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al ministrului muncii$amiliei i proteciei sociale.

  (R). 0B1 n situaia n care casa teritorial de pensii deine in$ormaii certe cu

  pri#ire la $aptul c asiguraii pe ba& de declaraie indi#idual de asigurare nse mai regsesc n una dintre situaiile pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. E dlege, pentru a $i asigurai obligatoriu n sistemul public, poate proceda, dupnoti$icarea prealabil a asiguratului, la ncetarea, din o$iciu, a declaraieiindi#iduale de asigurare.

  B /re#ederile alin. B1 se pot aplica i persoanelor a$late n una dintresituaiile pre#&ute la art. 11 alin. B din lege.

  B3 ncetarea declaraiei indi#iduale de asigurare se e$ectuea& pe ba& deproces6#erbal n care se consemnea& moti#ele ncetrii, precum iin$ormaiile"documentele care au $ost a#ute n #edere.

  B ncetarea operea& cu data de nti a lunii urmtoare celei n careasiguratul nu se mai regsete n una dintre situaiile pre#&ute la art. ! alin

  B1 pct. E din lege.B (siguraii cu declaraie indi#idual de asigurare, care $ac do#ada c seregsesc n situaiile pre#&ute la art. 11 alin. B din lege, pot depune$ormularul6tip de ncetare a declaraiei indi#iduale de asigurare n sistemulpublic de pensii. n acest ca&, ncetarea operea& ncepnd cu data depuneriicererii.

  (R). 1ri de cte ori inter#in modi$icri ale elementelor care au stat la ba&a

  declaraiei indi#iduale de asigurare, asiguratul are obligaia de a depune la cateritorial de pensii o comunicare de modi$icare a declaraiei.

  (R). Furispruden n categoria ?persoane $i&ice autori&ate s des$oare acti#iti economice?,

  pre#&ut la art. ! alin. B1 pct. E lit. c din lege, se ncadrea& persoanelecare e2ercit pro$esiuni libere, i anume:

  a e2pert contabilDb contabil autori&atDc consultant de plasament n #alori mobiliareDd medicDe $armacistD$ medic #eterinarDg psi'olog cu drept de liber practicD' notar publicDi auditor $inanciarD@ practician n reorgani&are i lic'idareDG persoane autori&ate s reali&e&e i s #eri$ice lucrrile de specialitate d

  domeniul cadastrului, geode&iei i cartogra$ieiDl e2pert te'nicDm urbanistDn restauratorDo persoane autori&ate s $urni&e&e ser#icii publice cone2e actului medicalDp consilier n proprietate industrialDH e2pert criminalistDr e2ecutor @udectorescDs ar'itectDt traductor autori&atDu consultant $iscalD# broGerD

  I oricare pro$esii"meserii reglementate, des$urate n mod independent, n

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  6/49

  condiiile legii.(R). 3B1 /ersoanele asigurate la data de 31 decembrie 010, pe ba& de

  declaraie"contract de asigurare social, n condiiile Legii nr. 14"000pri#insistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modi$icrilei completrile ulterioare, care se regsesc n situaiile de asiguraiobligatoriu"$acultati# pre#&ute de lege, i pstrea& calitatea de persoaneasigurate n sistemul public de pensii ncepnd cu data de 1 ianuarie 011.

  B /ersoanele pre#&ute la alin. B1 nu au obligaia depunerii"nc'eierii unonoi documente de asigurare potri#it pre#ederilor legii.

  B3 /entru persoanele pre#&ute la alin. B1, #enitul asigurat nscris ndocumentele de asigurare se #a ncadra obligatoriu n limitele pre#&ute la art3! din lege.

  B /ersoanelor pre#&ute la alin. B1 le re#in n continuare obligaiile ibene$icia& de drepturile stabilite de lege.

  (R). n ca&ul persoanelor asigurate n sistemul public de pensii n ba&a declaraie

  de asigurare la data de 31 decembrie 010 i care, ncepnd cu data de 1 ianuari011, nu se mai a$l ntr6una dintre situaiile pre#&ute la art. ! alin. B1 pcE din lege, dar au ac'itat contribuia de asigurri sociale pre#&ut de lege,aceasta nu se restituie, iar perioada respecti# constituie stagiu de coti&are, condiiile legii.

  (R). Casa teritorial de pensii are obligaia ca, cel mai tr&iu n termen de 30 de&ile de la intrarea n #igoare a unui act normati# de modi$icare a cadrului legapri#ind declaraia indi#idual de asigurare sau contractul de asigurare social,s comunice n scris asigurailor natura modi$icrii i data de la care sur#ineaceasta.

  (R). !-odelul contractului de asigurare social, al declaraiei indi#iduale de

  asigurare social, al actului adiional la contractul de asigurare social, alcomunicrii de modi$icare a declaraiei indi#iduale de asigurare, al $ormularulutip de ncetare a declaraiei indi#iduale de asigurare n sistemul public depensii sunt cele aprobate prin rdinul ministrului muncii, $amiliei i proteciesociale nr. "011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare social,al actului adiional, al declaraiei indi#iduale de asigurare, al comunicrii demodi$icare i al $ormularului de solicitare de ncetare a declaraiei indi#idualde asigurare.

  (R). 5B1 )ermenul de plat a contribuiei de asigurri sociale, n ca&ul asigurail

  pe ba& de contract de asigurare social sau declaraie indi#idual de asigurareeste pn la data de a lunii urmtoare celei pentru care se datorea& plata.

  B +eplata contribuiei de asigurri sociale la termen generea& plata unordobn&i i penaliti de ntr&iere.

  B3 Cota dobn&ilor i penalitilor de ntr&iere, pre#&ute la alin. B,precum i modalitatea de calcul al acestora se stabilete potri#it reglementrilpri#ind e2ecutarea creanelor bugetare.

  (R). 8Calculul dobn&ilor i penalitilor de ntr&iere pentru asiguraii cu

  declaraie indi#idual de asigurare sau contract de asigurare social see$ectuea& de ctre casele teritoriale de pensii.

  (R). 4B1 ;eclaraia indi#idual de asigurare i contractul de asigurare social

  ncetea& de drept la data decesului asiguratului.B #entualele sume neac'itate pn la data decesului, repre&entnd contribu

  de asigurri sociale i, dup ca&, accesoriile, nu se mai urmresc. *tagiul decoti&are se constituie numai din perioadele pentru care s6au pltit sumelerepre&entnd contribuia de asigurri sociale i, dup ca&, accesoriile.

  B3 n situaiile n care sunt $cute pli anticipate pentru perioade

  ulterioare datei decesului, sumele pltite pentru aceste perioade, repre&entnd

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  7/49

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  8/49

  mutilai, ca urmare a participrii la lupta pentru #ictoria Re#oluiei din;ecembrie 1484 sau n legtur cu e#enimentele re#oluionare din decembrie 1484,dac erau cuprini ntr6un sistem de asigurri sociale anterior datei i#iriiin#aliditii din aceast cau&D

  e persoanele care, la data solicitrii drepturilor de pensie, nu mai aucalitatea de asiguratD

  $ urmaii persoanelor pre#&ute la lit. a6e, respecti# copiii i soulsupra#ieuitor.

  (. /ensia pentru limit de #rst(R). 35

  B1 *tagiul minim"complet de coti&are pre#&ut la art. 3 alin. B i B3 dinlege, respecti# stagiul complet de coti&are pre#&ut la art. alin. B3 din lecuprinde i:

  a stagiul de coti&are reali&at pn la intrarea n #igoare a legiiDb #ec'imea n ser#iciu recunoscut pentru stabilirea pensiilor, pn la

  intrarea n #igoare a legii, n ca&ul persoanelor pre#&ute la art. ! alin. B1pct. lit. c din legeD

  c #ec'imea n munc sau, dup ca&, #ec'imea n ser#iciu reali&at n celelaltsisteme de asigurri sociale, neintegrate n sistemul public de pensiiD

  d perioadele suplimentare acordate pentru acti#itatea des$urat n grupa ,6a, respecti# n condiii deosebite, condiii speciale i alte condiii demunc.

  B *tagiul minim de coti&are n specialitate pre#&ut la art. alin. B dilege este constituit din perioada n care o persoan din sistemul naional deaprare naional, ordine public i siguran naional, precum i din sistemuladministraiei penitenciare s6a a$lat n una dintre urmtoarele situaii:

  1. a a#ut calitatea de cadru militar n acti#itateD. a ndeplinit ser#iciul militar ca militar n termen, militar cu termen redu

  ele# al unei coli militare"coli de ageni de poliie sau student al uneiinstituii de n#mnt din sistemul de aprare, ordine public i sigurannaional pentru $ormarea cadrelor militare, poliitilor i $uncionarilorpublici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, cu e2cepialiceului militarD

  3. a $ost concentrat sau mobili&at ca re&er#istD. a $ost n capti#itateD. a a#ut calitatea de $uncionar public cu statut special n instituiile din

  sistemul de aprare, ordine public i siguran naional, precum i din sistemadministraiei penitenciareD

  !. a a#ut calitatea de militar anga@at pe ba& de contract i"sau de soldat igradat #oluntar.

  (R). 38B1 Erstele standard de pensionare i stagiile minime sau complete de coti&ar

  pentru $emei i brbai sunt pre#&ute n ane2a nr. la lege.B n situaia cadrelor militare, soldailor i gradailor #oluntari,

  poliitilor i $uncionarilor publici cu statut special din sistemuladministraiei penitenciare, din domeniul aprrii, ordinii publice i siguranenaionale, #rstele standard de pensionare i stagiile minime sau complete de

  coti&are n specialitate sunt pre#&ute n ane2a nr. ! la lege.(R). 34B1 Reducerea #rstelor standard de pensionare pentru persoanele care au

  des$urat acti#iti ncadrate prin lege n condiii deosebite de munc se $acecorespun&tor timpului e$ecti# lucrat n aceste condiii, din #rstele standard pensionare pre#&ute n ane2a nr. sau, dup ca&, ane2a nr. ! la lege, curespectarea condiiilor pre#&ute la art. alin. B1 lit. a din lege.

  B *e asimilea& stagiilor reali&ate n condiii deosebite de munc i #ec'imn munc reali&at n grupa sau a 6a de munc, potri#it legislaiei anterioadatei de 1 aprilie 001, cu e2cepia celor ncadrate n condiii speciale.

  (R). 0B1 Reducerea #rstelor standard de pensionare pentru persoanele care au

  des$urat acti#iti ncadrate prin lege n condiii speciale sau n alte

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  9/49

  condiii de munc se $ace corespun&tor stagiului de coti&are reali&at n acestecondiii, din #rstele standard de pensionare pre#&ute n ane2a nr. sau, dupca&, ane2a nr. ! la lege, cu respectarea condiiilor pre#&ute la art. alin.B1 lit. b din lege.

  B n situaia persoanelor care au des$urat acti#itate cel puin 0J nsubteran sau n &ona de e2punere la radiaii, respecti# cel puin 50J n &ona 6a de e2punere la radiaii, dintre cele ncadrate la art. 30 alin. B1 lit. ai b din lege, stagiul de coti&are reali&at n aceste condiii este egal cutimpul lucrat n regim normal de lucru.

  B3 n ca&ul persoanelor care au reali&at stagiul complet de coti&are de 30 de

  ani, dintre care cel puin 0 de ani n acti#itile pre#&ute la art. 30 alin.B1 lit. a i $ din lege, ncadrate prin lege n condiii speciale, reducerea#rstelor standard de pensionare se $ace potri#it art. ! alin. B din lege, curespectarea pre#ederilor alin. B3 i B ale aceluiai articol.

  B /ersoanele care au reali&at stagii de coti&are n condiii specialepre#&ute la art. 30 alin. B1 lit. b din lege bene$icia& de pensie pentrulimit de #rst indi$erent de #rst, dac ndeplinesc condiiile de stagiu decoti&are pre#&ute la art. 5 alin. B1 i B3 din lege.

  B n situaia persoanelor care au reali&at stagii de coti&are n condiiilespeciale pre#&ute la art. 30 alin. B1 lit. b din lege, mai puin de 1 ani n&ona de e2punere la radiaii i mai puin de 15 ani n &ona a 6a de e2punerela radiaii, aceste stagii se cumulea& considerndu6se stagii de coti&are n &o

  a 6a de e2punere la radiaii, n #ederea nscrierii la pensie pentru limit de#rst.(R). 1B1 Reducerea #rstelor standard de pensionare potri#it art. din lege se $a

  numai n condiiile reali&rii stagiului complet de coti&are.B n situaia cadrelor militare, soldailor i gradailor #oluntari,

  poliitilor i $uncionarilor publici cu statut special din sistemuladministraiei penitenciare, din domeniul aprrii naionale, ordinii publice isiguranei naionale, reducerea #rstelor standard de pensionare se $ace din#rstele standard pre#&ute n ane2a nr. ! la lege, numai n condiiile reali&rstagiului minim de coti&are n specialitate.

  B3 Reducerea #rstelor standard de pensionare pre#&ute de alte acte normati#i cele pre#&ute la art. din lege pot $i cumulate ntre ele, $r ca reducertotal s $ie mai mare de 13 ani.

  (R). /entru persoanele crora le6au $ost stabilite drepturi pri#ind #ec'imea n mun

  n condiiile pre#&ute la art. 1 alin. B1 lit. a6c i alin. B din ;ecretullege nr. 118"1440pri#ind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate dinmoti#e politice de dictatura instaurat cu ncepere de la ! martie 14, precum celor deportate n strintate ori constituite n pri&onieri, republicat,reducerea #rstelor standard de pensionare se $ace numai pentru anii ntregi depri#are de libertate, de deportare n strintate dup data de 3 august 14i"sau de pri&onierat.

  (R). 3 Furispruden B1 Reducerea pre#&ut la art. 8 din lege se aplic persoanelor cu 'andicap

  care, la data solicitrii pensiei, $ac do#ada acestui statut cu certi$icatul dencadrare n grad de 'andicap, emis n condiiile legiiD

  B n #ederea aplicrii art. 8 din lege, certi$icatul de ncadrare n grad d'andicap #a conine obligatoriu:

  a data dobndirii 'andicapuluiDb gradul de 'andicapDc meniunea c persoana este nere#i&uibilDd meniunea c certi$icatul a $ost emis pentru aplicarea art. 8 din lege.B3 Reducerea pre#&ut la alin. B1 se $ace numai n condiiile 'andicapului

  pree2istent calitii de asigurat.B *c'imbarea ulterioar nscrierii la pensie a gradului de 'andicap nu

  a$ectea& drepturile de pensie acordate, cu e2cepia ca&ului n care certi$icatu

  de ncadrare n grad de 'andicap a $ost anulat, n condiiile legii.

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  10/49

  (R). Furispruden Reducerea pre#&ut la art. 4 din lege se aplic ne#&torilor care $ac do#ad

  acestui statut cu certi$icatul de ncadrare n grad de 'andicap emis n condiiilegii, care #a conine obligatoriu urmtoarele elemente: data i#irii 'andicapulugradul de 'andicap, termenul de re#i&uire, precum i meniunea c certi$icatul a$ost emis n #ederea aplicrii art. 4 din lege.

  (R). B1 (siguraii care i6au des$urat acti#itatea pe durata programului normal

  lucru dintr6o lun, acti#itile din ane2a nr. la lege, a#i&ate n condiiispeciale de munc, reali&ate n unitile menionate n ane2a nr. 3 la lege,

  bene$icia& de stagii de coti&are n condiii speciale de munc.B n situaia n care, potri#it legii, unitile pre#&ute n ane2a nr. 3 lalege i sc'imb denumirea sau sediul ori se reorgani&ea&, inclusi# prinpreluarea n totalitate sau n parte a patrimoniului de ctre o alt societate,locurile de munc a#i&ate n condiii speciale, n care pn la data la care auinter#enit aceste modi$icri s6au des$urat acti#itile pre#&ute n ane2a nrla lege, rmn n continuare ncadrate n condiii speciale de munc, dacrespecti#ele locuri de munc se regsesc la noua societate.

  B3 Controlul pri#ind meninerea, con$orm a#i&ului, a locurilor de munc la nosocietate se e$ectuea& de ctre nspecia -uncii, prin inspectoratele teritoriade munc.

  B n situaiile pre#&ute la alin. B i B3, anga@atorul #a depune la casa

  teritorial de pensii ?+ota pri#ind locurile de munc ncadrate n condiiispeciale? potri#it ?(#i&ului pentru ncadrarea locurilor de munc n condiiispeciale?, ntocmit de ctre acesta, n con$ormitate cu modelul pre&entat nane2a nr. 1, i ?+ota de constatare? ntocmit de ctre inspectoratul teritorialde munc, din care s re&ulte meninerea, con$orm a#i&ului, a locurilor de muncla noua unitate.

  B /erioadele n care asiguraii care i des$oar acti#itatea n condiiispeciale de munc se a$l n concediu pentru incapacitate temporar de munci"sau n concediu de odi'n constituie stagiu de coti&are reali&at n condiiispeciale de munc, dac au lucrat cel puin n &iua premergtoare concediului nlocuri de munc ncadrate n ast$el de condiii de munc.

  B! ncadrarea asigurailor n locuri de munc n acti#itile specialepre#&ute n ane2a nr. la lege se $ace de ctre unitile pre#&ute n ane2a n3 la lege, pe ba&a documentelor i e#idenelor acestora, ntocmite potri#it legidin care re&ult c acti#itatea asigurailor s6a des$urat numai n respecti#ellocuri de munc, pe durata programului normal de lucru din luna respecti#.

  B5 /rogramul normal de lucru din luna respecti# pentru locurile de muncpre#&ute n a#i& este cel stabilit prin acte normati#e speci$ice, prin contractcolecti# de munc i"sau regulamentul intern, n condiiile legii, n $uncie desectorul de acti#itate sau de anga@ator.

  (R). ! Furispruden B1 (siguraii unui anga@ator, denumit n condiiile pre&entelor norme

  prestator, care e$ectuea&, potri#it legii, acti#iti dintre cele pre#&ute nane2a nr. la lege, pe durata programului normal de lucru dintr6o lun, n locude munc aparinnd altei uniti dintre cele nominali&ate n ane2a nr. 3 la leg

  denumit n condiiile pre&entelor norme bene$iciar, ncadrate potri#it legii ncondiii speciale, bene$icia& pentru aceste perioade de pre#ederile art. 30 aliB1 lit. e din lege.

  B n ca&urile pre#&ute la alin. B1, prestatorul depune, pn la data de lunii urmtoare celei n care inter#in aceste situaii, la casa teritorial depensii n a crei ra& de acti#itate i are sediul, originalul i copiadocumentului pe ba&a cruia, potri#it legii, $uncionea&, din care s re&ulte cn obiectul de acti#itate este pre#&ut i des$urarea unor acti#iti care seregsesc n ane2a nr. la lege, documentul original restituindu6se prestatoruludup certi$icarea con$ormitii copiei.

  B3 n termenul pre#&ut la alin. B, prestatorul depune la casa teritorial pensii, pe suport 'rtie, lista cu asiguraii care i6au des$urat acti#itatea

  pe durata programului normal de lucru din $iecare lun, numai n locurile de mun

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  11/49

  ncadrate, potri#it legii, n condiii speciale. -odelul listei cu asiguraii escel pre#&ut n ane2a nr. .

  B Lista pre#&ut la alin. B3 se con$irm, n mod obligatoriu, prin semntui tampil de ctre bene$iciar i #a $i nsoit de a#i&ul eliberat potri#itlegislaiei n #igoare la acea dat.

  B /otri#it pre#ederilor art. 8 alin. B1 din lege, casele teritoriale depensii #eri$ic lunar concordana dintre datele nscrise n aceste liste i celedin declaraiile nominale de asigurare.

  B! Contribuia de asigurri sociale pre#&ut de lege pentru condiii specialde munc se datorea& de ctre prestator.

  B5 (tribuiile de ser#iciu ce re#in $iecrui asigurat, n $uncie de sarcinilspeci$ice de munc, precum i perioadele n care un asigurat lucrea& pe durataprogramului normal de lucru din luna respecti# numai n locuri de munc ncadran condiii speciale potri#it art. 30 alin. B1 lit. e din lege se stabilesc prdeci&ie a anga@atorului. (ceast deci&ie este document @usti$icati# pentruntocmirea declaraiilor nominale de asigurare sau, dup ca&, a declaraiilorrecti$icati#e.

  B8 rice modi$icare inter#enit n legtur cu locurile de munc ncadrate ncondiii speciale pentru care s6a obinut a#i&ul menionat la alin. B secomunic de ctre anga@ator casei teritoriale de pensii n e#idena creia se a$documentaia depus iniial.

  (R). 5

  n domeniul aprrii naionale, ordinii publice i siguranei naionale,ncadrarea locurilor de munc n condiii deosebite, speciale i alte condiii dmunc, potri#it criteriilor i metodologiei de ncadrare pre#&ute de >otrrea%u#ernului nr. 1.4"001pri#ind stabilirea locurilor de munc i acti#itilorcu condiii deosebite, condiii speciale i alte condiii, speci$ice pentrucadrele militare n acti#itate, cu modi$icrile ulterioare, i >otrrea%u#ernului nr. 1.8"00pri#ind stabilirea locurilor de munc i acti#itilorcu condiii deosebite, speciale i alte condiii, speci$ice pentru poliiti, cumodi$icrile ulterioare, precum i transmiterea documentelor care do#edescncadrarea personalului militar n aceste condiii ntre structurileanga@atoare"pltitoare i casele de pensii sectoriale, respecti# caseleteritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne aprobate de conductoriiinstituiilor publice din acest domeniu. (de#erinele se ntocmesc potri#itmodelului pre#&ut n ane2a nr. 3.

  9. /ensia anticipat i pensia anticipat parial(R). 8*tagiul complet de coti&are, n sensul art. ! alin. B1 i art. ! alin. B1

  din lege, este cel pre#&ut n ane2a nr. sau, dup ca&, n ane2a nr. ! la lege(R). 4B1 La stabilirea stagiului complet de coti&are"stagiului de coti&are n

  specialitate, precum i la determinarea puncta@ului mediu anual n ca&ul pensieianticipate i pensiei anticipate pariale nu se iau n considerare perioadeleasimilate pre#&ute la art. 4 alin. B1 lit. a6c i g din lege, respecti#stagiile de coti&are reali&ate n sistemele de asigurri sociale neintegratesistemului public de pensii la data intrrii n #igoare a legii.

  B *istemele neintegrate sistemului public de pensii, potri#it art. ! alin. din lege, sunt urmtoarele: sistemul de asigurri sociale al a#ocailor isistemele proprii de asigurri sociale ale cultelor recunoscute de lege.

  (R). 0B1 n #ederea desc'iderii dreptului la pensia anticipat i la pensia

  anticipat parial, stagiul de coti&are cuprinde i perioadele suplimentareacordate pentru acti#itatea des$urat n grupele i a 6a de munc, respectn condiii deosebite, condiii speciale i alte condiii de munc.

  B *tagiul minim de coti&are n specialitate nu cuprinde perioadelesuplimentare menionate la alin. B1.

  (R). 1*tagiul de coti&are reali&at n perioadele n care titularul unei pensii

  anticipate sau al unei pensii anticipate pariale contribuie la sistemul public

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  12/49

  pensii, a#nd plata pensiei suspendat, potri#it legii, poate $i #alori$icat numla stabilirea pensiei pentru limit de #rst.

  (R). /ensia anticipat ori pensia anticipat parial se trans$orm din o$iciu n

  pensie pentru limit de #rst, care se acord ncepnd cu data ndepliniriicondiiilor pri#ind #rsta standard de pensionare sau #rsta standard redus,potri#it pre#ederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limit de#rst.

  (R). 3B1 /rin sintagma luni de anticipare se nelege perioada cuprins ntre data

  acordrii pensiei anticipate sau a pensiei anticipate pariale i data mpliniri#rstei standard de pensionare pre#&ut n ane2a nr. ori, dup ca&, n ane2anr. ! la lege sau, dup ca&, data mplinirii #rstei standard reduse potri#itlegii.

  B /rocentul de diminuare, n ca&ul pensiei anticipate pariale, pre#&ut laart. ! alin. B din lege, se determin prin nmulirea numrului de luni deanticipare cu 0,5J. Kraciunile de lun se ntregesc la lun.

  B3 ;iminuarea stabilit potri#it alin. B se menine pn la data ndeplinircondiiilor pri#ind #rsta standard de pensionare sau #rsta standard redus,potri#it pre#ederilor legale.

  (R). B1 /ersoanele care ndeplinesc condiiile pre#&ute la art. ! alin. B din

  lege pot solicita pensia anticipat parial, $r penali&are, cu cel mult aninaintea mplinirii #rstei standard de pensionare pre#&ute n ane2a nr. saudup ca&, n ane2a nr. ! la lege.

  B /entru a bene$icia de pensie anticipat parial, cu reducerea #rsteistandard pre#&ute la alin. B1, persoanele trebuie s ndeplineasc i celelaltcondiii pre#&ute de lege pentru nscrierea la aceast pensie.

  B3 /rin sintagma au locuit pre#&ut la art. ! alin. B din lege se nelegc au a#ut domiciliul"reedina n una dintre localitile 9aia -are, Copa -ici latna sau n unitile administrati#6teritoriale a$late pe o ra& de 8 Gm n@urul acestor localiti.

  B Lista unitilor administrati#6teritoriale situate n &ona de 8 Gm n @urulocalitilor Copa -ic, 9aia -are i latna, precum i a localitilorcomponente ale acestora, la care $ace trimitere art. ! alin. B, este pre#&utn ane2a nr. .

  B ;o#ada ndeplinirii condiiilor pre#&ute la art. ! alin. B din lege,re$eritor la perioada de locuire n &onele a$ectate de poluarea remanent, se $aprin ade#erin6tip eliberat de ser#iciul public comunitar de e#iden apersoanelor competent, potri#it modelului pre#&ut n ane2a nr. .

  B! Cererea pentru obinerea ade#erinei pre#&ute la alin. B se depune laser#iciul public comunitar de e#iden a persoanelor, n $uncie de domiciliulactual al solicitantului. Cererea #a cuprinde obligatoriu in$ormaii re$eritoarela data i locul naterii, prenumele prinilor, C+/, domiciliulactual"domiciliile anterioare, precum i moti#ul solicitrii.

  B5 *er#iciul public comunitar de e#iden a persoanelor are obligaia selibere&e ade#erina n termen de 0 de &ile de la data nregistrrii cererii, p

  ba&a nregistrrilor e2istente n componentele Registrului naional de e#iden persoanelor pre#&ute laart. 4611 din >otrrea %u#ernului nr. 1.35"00!pentruaprobarea +ormelor metodologice de aplicare unitar a dispo&iiilor legale pri#ie#idena, domiciliul, reedina i actele de identitate ale cetenilor romni.

  C. /ensia de in#aliditate(R). ncadrarea sau nencadrarea ntr6un grad de in#aliditate se $ace prin deci&ie

  emis de medicul e2pert al asigurrilor sociale sau, dup ca&, de ctre comisiilde e2perti& medico6militar de pe lng spitalele din sistemul de aprarenaional, ordine public i siguran naional.

  (R). !B1 /ersoanele cu 'andicap, care solicit pensie de in#aliditate potri#it

  pre#ederilor art. 53 alin. B din lege, $ac do#ada acestui statut cu certi$icat

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  13/49

  de ncadrare n grad de 'andicap emis n condiiile legii, care #a conineobligatoriu urmtoarele elemente: data i#irii 'andicapului, gradul de 'andicap,termenul de re#i&uire, precum i meniunea c certi$icatul a $ost emis n #edereaplicrii art. 53 alin. B din lege.

  B (utoritile emitente ale certi$icatelor menionate la alin. B3 auobligaia s comunice caselor teritoriale"sectoriale de pensii orice modi$icare elementelor iniiale, n termen de 1 &ile de la emiterea noului certi$icat.

  B3 *c'imbarea ulterioar nscrierii la pensie a gradului de 'andicap nua$ectea& drepturile de pensie acordate, cu e2cepia ca&ului n care certi$icatude ncadrare n grad de 'andicap a $ost anulat, n condiiile legii.

  (R). 5/ensia de in#aliditate se acord, indi$erent de stagiul de coti&are reali&at:a persoanelor care i6au pierdut total sau cel puin @umtate din capacitatea

  de munc din cau&a accidentelor de munc i bolilor pro$esionale potri#it legiineopla&iilor, sc'i&o$reniei i *;(D

  b persoanelor care se a$l n situaiile pre#&ute la art. 4 alin. B1 lit. i g din legeD

  c ele#ilor, ucenicilor i studenilor care i6au pierdut total sau cel puin@umtate din capacitatea de munc, ca urmare a accidentelor de munc sau bolilorpro$esionale sur#enite n timpul i din cau&a practicii pro$esionaleD

  d persoanelor care i6au pierdut total sau cel puin @umtate din capacitateade munc i marilor mutilai, ca urmare a participrii la lupta pentru #ictoria

  Re#oluiei din ;ecembrie 1484 ori n legtur cu e#enimentele re#oluionare dindecembrie 1484, care erau cuprini ntr6un sistem de asigurri sociale anteriordatei i#irii in#aliditii din aceast cau&.

  (R). 8*tagiul complet de coti&are n $uncie de care se determin stagiul potenial

  pre#&ut la art. 5 din lege este stagiul complet de coti&are pre#&ut n ane2anr. sau, dup ca&, ane2a nr. ! la lege.

  (R). 4n situaia pensiei de in#aliditate gradul , nu se acord stagiu potenial

  persoanelor care au drept cau& a i#irii in#aliditii boal obinuit sauaccident care nu are legtur cu munca.

  (R). !0n #ederea desc'iderii dreptului la pensie de in#aliditate, stagiul de coti&ar

  necesar cuprinde i perioadele suplimentare acordate pentru acti#itateades$urat n grupele i a 6a de munc, respecti# n condiii deosebite,condiii speciale i alte condiii de munc.

  (R). !1*tagiul potenial se determin n ani, luni i &ile.(R). !B1 n ca&ul persoanelor ale cror drepturi de pensie de in#aliditate se desc'

  dup data intrrii n #igoare a legii, la sc'imbarea gradului de in#aliditatestagiul potenial acordat la nscrierea iniial se menine, iar e#entualelestagii de coti&are, precum i stagiile asimilate pre#&ute la art. 4 alin. B1lit. a din lege, reali&ate dup pensionare, nu se #alori$ic.

  B /rin e2cepie de la pre#ederile alin. B1 nu se acord stagiu potenial n

  ca&ul sc'imbrii n gradul al 6lea de in#aliditate, atunci cnd cau&a i#iriiin#aliditii este boal obinuit sau accident care nu are legtur cu munca.

  (R). !3n ca&ul persoanelor care au reali&at stagii de coti&are n situaiile pre#&u

  la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege, precum i n alte situaii pre#&utde lege, la determinarea stagiului potenial i a puncta@ului mediu anual a$erenacestuia se utili&ea& stagiile complete de coti&are pre#&ute n ane2a nr. sadup ca&, ane2a nr. ! la lege, n $uncie de ultimul loc de asigurare.

  (R). !B1 /ensia de in#aliditate se trans$orm din o$iciu, n pensie pentru limit d

  #rst i se acord cuantumul i puncta@ul cel mai a#anta@os ncepnd cu datandeplinirii condiiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de #rst.

  B Condiiile pentru acordarea pensiei pentru limit de #rst se consider

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  14/49

  ndeplinite la #rsta standard de pensionare sau la #rsta standard redus, ncondiiile art. 6!0 din lege, precum i la #rsta standard redus n condiiilpre#&ute de alte acte normati#e.

  B3 n situaia persoanelor care nu ndeplinesc condiia de stagiu minim decoti&are, trecerea n categoria pensionarilor pentru limit de #rst se $ace dio$iciu, la #rsta standard de pensionare, pstrndu6se cuantumul a$erent pensieide in#aliditate.

  B n situaia pre#&ut la alin. B1, indemni&aia de nsoitor pre#&ut laart. 55 din lege se menine i pe durata acordrii pensiei pentru limit de#rst.

  ;. /ensia de urma(R). !B1 9ene$icia& de pensie de urma copiii i soul supra#ieuitor, n condiii

  legii.B n ca&ul copiilor de peste 1! ani, pensia de urma se acord dac acetia

  urmea& studiile ntr6o $orm de n#mnt organi&at potri#it legii, indi$erende ni#elul ei, $r a depi #rsta de ! de ani.

  (R). !!Ersta de pensionare la care se $ace re$erire la art. 8 alin. B1 din lege es

  #rsta standard de pensionare pre#&ut n ane2a nr. la lege.(R). !5B1 (cordarea pensiei de urma pre#&ute la art. 8! alin. B1 din lege nu este

  condiionat de data i#irii in#aliditii soului supra#ieuitor.B ncadrarea ntr6un grad de in#aliditate a soului supra#ieuitor n #edereobinerii pensiei de urma se poate $ace pn la #rsta standard de pensionare dctre medicul e2pert al asigurrilor sociale, inclusi# pentru urmaii persoanelopre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege.

  (R). !8*oul supra#ieuitor care are dreptul la o pensie proprie i ndeplinete

  condiiile pre#&ute de lege pentru obinerea pensiei de urma dup soul decedapoate opta pentru cea mai a#anta@oas dintre acestea, plata drepturilor pentrucare a optat e$ectundu6se cu luna urmtoare solicitrii lor.

  . Calculul pensiilor(R). !4B1 *tagiile complete de coti&are reglementate la art. 4 din lege sunt

  pre#&ute n ane2ele nr. i ! la lege, precum i la art. !64 din lege.B n situaia persoanelor pre#&ute la art. !64 din lege, la stabilirea

  puncta@ului mediu anual se iau n considerare stagiile complete de coti&arereglementate la aceste articole, numai pentru determinarea puncta@elor mediianuale corespun&toare perioadelor reali&ate n condiiile la care acestea sere$er.

  B3 ;ispo&iiile alin. B se aplic i n situaia persoanelor care au reali&stagii de coti&are mai mici dect cele pre#&ute la art. !64 din lege.

  (R). 50B1 La determinarea puncta@ului mediu anual, n ca&ul persoanelor care au

  reali&at stagii de coti&are n mai multe situaii, inclusi# n ca&ul persoanelorpre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege, se utili&ea& stagiile

  complete de coti&are pre#&ute pentru $iecare situaie n parte.B n situaiile pre#&ute la alin. B1, puncta@ul mediu anual re&ult din

  nsumarea puncta@elor medii anuale reali&ate pentru $iecare dintre situaiilerespecti#e.

  B3 n ca&ul persoanelor care au reali&at stagii de coti&are n specialitate, determinarea puncta@ului mediu anual pentru aceste situaii se utili&ea& stagiicomplete de coti&are pre#&ute n ane2a nr. ! la lege.

  B La cuantumul pensiei corespun&tor stagiilor de coti&are n specialitate,stabilit potri#it pre#ederilor legii, se aplic dispo&iiile art. 11 alin. B3 dLegea nr. 80"144pri#ind statutul cadrelor militare, cu modi$icrile icompletrile ulterioare.

  (R). 51

  B1 /uncta@ul lunar al asiguratului se determin potri#it art. 4! din lege, pe

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  15/49

  ba&a ctigului salarial brut"solda brut care a constituit ba&a de calcul acontribuiei indi#iduale de asigurri sociale sau, dup ca&, a #enitului lunarasigurat, care a constituit ba&a de calcul a contribuiei de asigurri sociale.

  B n situaia asiguratului care contribuie la un $ond de pensii administratpri#at, puncta@ul lunar stabilit n condiiile legii se corectea& cu raportuldintre cota de contribuii datorat la sistemul public de pensii i cota decontribuie de asigurri sociale aprobat pentru condiii normale de munc.

  B3 Cota de contribuii datorat la sistemul public de pensii se determin prideducerea cotei de contribuie a$erent $ondului de pensii administrat pri#at dicota de contribuie de asigurri sociale aprobat pentru condiii normale de

  munc.(R). 5B1 9ene$icia& de ma@orarea puncta@ului lunar pre#&ut la art. 44 alin. B1

  B din lege persoanele care, dup ndeplinirea cumulati# a condiiilor pri#indstagiul minim de coti&are"stagiul minim de coti&are n specialitate i #rstastandard de pensionare pre#&ut n ane2a nr. sau, dup ca&, ane2a nr. ! lalege, contribuie o anumit perioad la sistemul public de pensii.

  B -a@orarea pre#&ut la alin. B1 se aplic numai puncta@ului lunarcorespun&tor perioadei de stagiu de coti&are, reali&at dup ndeplinireacumulati# a condiiilor pre#&ute la acelai alineat.

  B3 /entru persoanele nscrise la pensie pentru limit de #rst potri#itlegislaiei anterioare intrrii n #igoare a legii ma@orarea pre#&ut la alin.

  B1 se acord pentru stagiile reali&ate dup mplinirea #rstei standard depensionare, reglementat de legislaia n #igoare la data desc'iderii drepturilode pensie pentru limit de #rst.

  B /entru perioadele n care se cumulea& pensia cu #enituri de natursalarial nu se aplic ma@orarea puncta@ului lunar pre#&ut la art. 44 din lege

  (R). 53n situaiile pre#&ute la art. 105 alin. B3 i B din lege, la determinarea

  puncta@ului mediu anual corespun&tor perioadei adugate se au n #edere stagiilcomplete de coti&are pre#&ute n ane2ele nr. i ! la lege, precum i la art.!64 din lege, dup ca&.

  K. *tabilirea i plata pensiilor(R). 5B1 Cererea de pensionare, nsoit de actele do#editoare, se depune la casa d

  pensii competent teritorial n $uncie de domiciliul solicitantului, ncepnd cdata ndeplinirii condiiilor de pensionare.

  B *olicitantul poate $i persoana ndreptit, tutorele acesteia, curatorulacesteia, persoana creia i s6a ncredinat sau i s6a dat n plasament copilulminor, precum i mandatarul, desemnat prin procur special, n situaia n careeste mandatat i s ncase&e drepturile de pensie.

  B3 n situaia persoanelor care au reali&at cel puin stagiul minim de coti&an specialitate, cererea de pensionare, nsoit de actele do#editoare, se depunast$el:

  a la unitatea militar"inspectoratul @udeean"structura sau direcia @udeeande in$ormaii, dup ca&, din care a $cut parte persoana la data trecerii nre&er# sau direct n retragere"ncetrii raporturilor de ser#iciu odat cu

  ndeplinirea condiiilor de acordare a unei pensiiDb la centrul militar &onal"@udeean"de sector, unitatea militar"inspectoratu

  @udeean"structura sau direcia @udeean de in$ormaii, dup ca&, din ra&a dedomiciliu a urmailor pensionarilor militari decedai ori la casa de pensiisectorial.

  B /entru persoanele pre#&ute la alin. B3, cererea de pensionare, nsoit actele do#editoare, se transmite, n termen de 1 &ile de la data depunerii, lacasa de pensii sectorial competent, n $uncie de ultimul loc de munc la carereali&at stagiile de coti&are n specialitate.

  B n situaia persoanelor care au reali&at stagii de coti&are n specialitatactele do#editoare se solicit de ctre persoana interesat de la centrul milita&onal"@udeean"de sector, unitatea militar"inspectoratul @udeean"structura sau

  direcia @udeean de in$ormaii, din care a $cut parte persoana la data trecer

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  16/49

  n re&er# sau direct n retragere"ncetrii raporturilor de ser#iciu, dup ca&B! n ca&ul persoanelor stabilite n state cu care Romnia aplic instrumente

  @uridice cu caracter internaional, regimul de depunere a cererii i a actelordo#editoare respect dispo&iiile pre#&ute n aceste instrumente @uridice.

  B5 /rin domiciliul persoanei solicitante se nelege locul unde o persoan are locuina statornic sau principal i se do#edete cu actul de identitate.

  B8 n situaia n care data ndeplinirii condiiilor de pensionare coincide co &i de srbtoare legal, de repaus sptmnal sau cnd ser#iciul este suspendacererea de pensionare, mpreun cu actele necesare, se poate depune n prima &ilucrtoare ce urmea&, $iind considerat depus n termen. )ermenele pre#&ute d

  lege pentru depunerea i soluionarea cererilor de pensionare se socotesc pe &il?libere?, n sensul c nu se iau n calcul &iua cnd ncep s curg i nici &iuan care s6au s$rit. n situaia n care ultima &i este o &i nelucrtoare,respecti# &i de srbtoare legal, de repaus sptmnal sau cnd ser#iciul estesuspendat, termenul se #a prelungi pn la s$ritul &ilei lucrtoare ce urmea&

  (R). 5(dmiterea sau respingerea cererii de pensionare se $ace prin deci&ie emis de

  casa teritorial de pensii, respecti# de casa de pensii sectorial, n termen de de &ile de la data nregistrrii cererii la instituia competent. ;eci&iacasei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunic persoancare a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandat cu con$irmare de primirn termen de &ile de la data emiterii.

  (R). 5!B1 (ctele la care se $ace re$erire la art. 103 alin. B din lege sunt, dupca&:

  a pentru pensia pentru limit de #rst, anticipat i anticipat parial:6 cerere pentru nscrierea la pensie Bane2a nr. !D6 carnetul de munc Boriginal i copieD6 carnetul de munc pentru membrii C(/ Boriginal i copieD6 carnetul de asigurri sociale pentru agricultori Boriginal i copieD6 alte acte pre#&ute de lege pri#ind #ec'imea n munc sau #ec'imea n ser#ic

  reali&atD6 actele de stare ci#il ale solicitantului: 9"C, certi$icat de natere i d

  cstorie Boriginal i copieD6 li#retul militar Boriginal i copieD6 diploma de absol#ire a n#mntului uni#ersitar Boriginal i copie i

  ade#erina din care s re&ulte durata normal, perioada studiilor i $aptul cacestea au $ost urmate la &iD

  6 do#ada ec'i#alrii de ctre statul romn a cursurilor des$urate n cadrulunor instituii de n#mnt uni#ersitar din strintateD

  6 ade#erina pri#ind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege saprin contractul colecti#"indi#idual de munc BoriginalD

  6 ade#erina pri#ind condiiile de munc deosebite, speciale i"sau altecondiii BoriginalD

  6 procura special, pentru mandatar Boriginal i copieD6 acte pentru do#edirea calitii de bene$iciar al ;ecretului6lege nr. 118"144

  republicat, i"sau al Legii recunotinei $a de eroii6martiri i lupttorii ca

  au contribuit la #ictoria Re#oluiei romne din ;ecembrie 1484, precum i $a dpersoanele care i6au @ert$it #iaa sau au a#ut de su$erit n urma re#olteimuncitoreti anticomuniste de la 9rao# din noiembrie 1485 nr. 31"00, cumodi$icrile i completrile ulterioareD

  6 do#ada ncetrii calitii de asigurat n ca&ul nscrierii la pensieanticipat sau pensie anticipat parial, pentru persoanele care, la datasolicitrii, nu mai au calitatea de asigurat BoriginalD

  6 ade#erin care s ateste perioadele de acti#itate reali&ate dup data de 1ianuarie 011 BoriginalD

  6 alte acte ntocmite potri#it pre#ederilor legale prin care se do#edescelemente necesare stabilirii drepturilor de pensieD

  b pentru pensia de in#aliditate:

  6 cerere pentru nscrierea la pensie Bane2a nr. 5D

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  17/49

  6 actele menionate la lit. aD6 deci&ia medical asupra capacitii de munc BoriginalD6 ade#erina din care s re&ulte data ncetrii plii indemni&aiei pentru

  incapacitate temporar de munc"copia ultimului certi$icat de concediu medicalsau, dup ca&, ade#erin din care s re&ulte data ncetrii calitii de asigurBoriginalD

  6 copie a $ormularului pentru nregistrarea accidentului de munc BK(- saucopie a $iei de declarare a ca&ului de boal pro$esional 9/ pentru accident dmunc, respecti# boal pro$esionalD

  c pentru pensia de urma:

  6 cerere pentru nscrierea la pensie Bane2a nr. 8D6 actele menionate la lit. a, pentru ca&urile n care susintorul decedat na#ea calitatea de pensionarD

  6 actele de stare ci#il ale urmailor i ale repre&entantului legal, dup ca&Boriginal i copieD

  6 deci&ia medical asupra capacitii de munc BoriginalD6 deci&ia de pensie"talon de plat a pensiilor, pentru ca&urile n care

  susintorul decedat a#ea calitatea de pensionar BcopieD6 ade#erina de studii, n ca&ul urmailor copii n #rst de peste 1! ani

  BoriginalD6 actul do#editor al cau&ei decesului, cu e2cepia situaiilor n care

  susintorul decedat a#ea calitatea de pensionar BcopieD

  6 copie K(-, pentru decesul cau&at de accident de muncD6 copie 9/ i copie certi$icat medical constatator al decesului, pentru decescau&at de boal pro$esional.

  B n ca&ul persoanelor pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege#ec'imea n ser#iciu, respecti# #eniturile reali&ate lunar, necesare determinristagiului de coti&are i puncta@ului lunar, pentru perioadele anterioare datei d1 ianuarie 011, pot $i do#edite cu ade#erine eliberate, potri#it legii, ntemeiul statelor de plat sau al altor documente do#editoare a$late n pstrareastructurilor militare"deintoare de $onduri de ar'i#.

  (R). 55B1 /rocura special la care se $ace re$erire la art. 103 alin. B1 din lege s

  emite potri#it reglementrilor legale n materie.B /rocura special care nu este emis n limba romn i, dup ca&, apostila

  #or $i traduse i legali&ate.B3 /rocura special este #alabil 18 luni.(R). 58B1 /lata pensiei se suspend ncepnd cu luna urmtoare celei n care copilul

  bene$iciar al pensiei de urma a mplinit #rsta de 1! ani, n ca&ul n careacesta nu $ace do#ada continurii studiilor ntr6o $orm de n#mnt organi&atpotri#it legii.

  B n situaia copiilor urmai a$lai n continuare de studii ntre 1!6! deani, plata pensiei de urma se suspend ncepnd cu data de 1 octombrie a anuluin curs, dac nu $ac do#ada continurii studiilor ntr6o $orm de n#mntorgani&at potri#it legii.

  B3 ;o#ada continurii studiilor, n situaiile menionate la alin. B, se

  pre&int casei teritoriale"sectoriale de pensii n termen de 10 &ile de la datanceperii anului colar"uni#ersitar. B Reluarea n plat a pensiei de urmasuspendate se $ace potri#it pre#ederilor art. 11 lit. c din lege, cu respectartermenului general de prescripie, iar n ca&urile pre#&ute la alin. B1,drepturile se ac'it de la data suspendrii.

  (R). 54B1 n #ederea aplicrii art. 11 alin. B3 din lege, instituia de asisten

  social sau unitatea medical speciali&at care internea& pensionarii dein#aliditate gradul are obligaia s comunice casei teritoriale"sectoriale depensii perioada n care acetia se a$l sub supra#eg'ere i ngri@ire permanentn termen de 1 &ile de la internare. Comunicarea nu este necesar n ca&ulne#&torilor.

  B /re#ederile alin. B1 nu se aplic n ca&ul instituiilor de asisten

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  18/49

  social sau unitilor medicale speciali&ate constituite e2clusi# pe ba& de$onduri pri#ate.

  (R). 80B1 *umele rmase nencasate de ctre pensionarul decedat, pre#&ute n art. 1

  alin. B1 din lege, se pltesc:a soului supra#ieuitorDb copiilorDc prinilorDd n lipsa acestora, motenitorilor n condiiile dreptului comun.

  B (ctele necesare n #ederea acordrii acestor sume sunt, dup ca&:6 cerere Bane2a nr. 4D6 certi$icatul de deces, n original i n copieD6 actul de identitate al solicitantului Boriginal i n copieD6 acte de stare ci#il ale solicitantului, din care s re&ulte gradul de ruden

  cu decedatul Boriginal i copieD6 certi$icatul de motenitor Boriginal i copieD6 copia talonului de plat a pensiei persoanei decedate, dup ca&.C(/. E/rocedura de ncadrare n grad de in#aliditate, re#i&uirea medical i

  contestarea deci&iei medicale asupra capacitii de munc(. /rocedura de ncadrare n grad de in#aliditate

  (R). 81B1 #aluarea capacitii de munc, n #ederea stabilirii gradului dein#aliditate, se $ace la cererea persoanei interesate, de ctre mediculspeciali&at n e2perti& medical a capacitii de munc, din cadrul C+//, denumn continuare medic e2pert al asigurrilor sociale.

  B /entru persoanele pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege,e#aluarea capacitii de munc, n #ederea stabilirii gradului de in#aliditate, $ace la cererea comisiei de la ni#elul unitii din care $ace parte, care poate sesi&at i de ctre persoana interesat, sau, n ca&ul persoanelor trecute nre&er#, la cererea persoanei interesate, de ctre comisiile de e2perti& medicomilitar de pe lng spitalele din sistemul de aprare naional, ordine publici siguran naional.

  (R). 8B1 n #ederea e#alurii capacitii de munc, persoanele care solicit

  e2perti&a medical a capacitii de munc n #ederea ncadrrii lor n grad dein#aliditate depun o cerere la cabinetul de e2perti& medical a capacitii demunc din cadrul casei teritoriale de pensii competente, n $uncie de domiciliu

  B Cererea pentru e2perti&a medical a capacitii de munc n #edereancadrrii n grad de in#aliditate este nsoit de documente medicale.

  B3 Cererea pre#&ut la alin. B1 se depune cu cel puin de &ile nainteae2pirrii duratelor ma2ime de concediu medical pre#&ute de lege. -edicul curantacord concediu medical necesar n #ederea $inali&rii procedurii de e2perti&arecapacitii de munc, n condiiile legii.

  B #aluarea capacitii de munc a persoanelor pre#&ute la art. ! alin. B1pct. lit. c din lege se $ace la solicitarea comisiei din unitatea din care $a

  parte persoana e2perti&at, n condiiile pre#&ute n reglementrile interne,proprii instituiilor din sistemul de aprare, ordine public i sigurannaional.

  (R). 83B1 -odelul cererii pentru e2perti&area medical a capacitii de munc este c

  pre#&ut n ane2a nr. 10.B -odelul pre#&ut la alin. B1 nu se utili&ea& n ca&ul persoanelor

  pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege.B3 Cererea pre#&ut la alin. B1 este nsoit de urmtoarele acte, n

  original sau copie certi$icat pentru con$ormitate cu originalul:a actul de identitateDb documente medicale din care s re&ulte a$eciunile pre&entate i re&ultatel

  in#estigaiilor necesare pentru susinerea diagnosticului clinic i $uncional

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  19/49

  B$orma clinic i stadiul e#oluti# al boliiDc ade#erina eliberat de anga@ator care s ateste numrul de &ile de concedi

  medical, cumulat n ultimele 1" de luni, cu menionarea datei ultimei &ile deconcediu medicalD

  d documentul din care s re&ulte cau&a in#aliditiiDe documentul care s ateste data i#irii in#aliditii, dup ca&.B ;ocumentele care atest cau&a in#aliditii sunt, dup ca&:6 $ia 9/"ade#erin de con$irmare eliberat de direcia de sntate public,

  n ca& de boal pro$esionalD6 K(-"proces6#erbal a#i&at de inspectoratul teritorial de munc ce a con$irma

  caracterul de munc al accidentului sau ade#erin de con$irmare a nregistrriiaccidentului de munc la inspectoratul teritorial de munc, n ca& de accident dmuncD

  6 documente medicale eliberate de medicii de specialitate care con$irmdiagnosticul, n ca& de sc'i&o$renie"neoplasm"*;(D pentru a$eciunea neopla&icse ane2ea& i re&ultatul e2amenului 'istopatologicD

  6 certi$icat emis de comisia de e2perti& medico6militar, n ca& de accidentsau boal contractat n timpul ori din cau&a ndeplinirii ser#iciului militar sa colilor militare.

  B n situaii moti#ate de imposibilitatea obiecti# a procurrii documentelooriginale, medicul e2pert al asigurrilor sociale poate accepta copii simple aleacestora, solicitnd titularului documentelor o declaraie pe propria rspundere

  din care s re&ulte con$irmarea e2actitii copiilor cu originalele pe care nu lmai deine.B! ;ocumentele medicale eliberate n alte state se accept numai nsoite de

  traducerea lor n limba romn, e$ectuat de un traductor autori&at.(R). 8B1 /entru ca&urile neconcludente, medicul e2pert al asigurrilor

  sociale"preedintele comisiei de e2perti& medico6militar poate solicitacompletarea documentaiei medicale cu in#estigaii sau e2aminri de specialitatesuplimentare.

  B n#estigaiile sau e2aminrile de specialitate suplimentare se #or e$ectuan uniti sanitare de specialitate cu care C+// are nc'eiate contracte deprestri de ser#icii medicale.

  B3 /rocedura de contractare i de selectare a unitilor sanitare n #edereanc'eierii de contracte de prestri de ser#icii medicale, precum i obiectulacestor ser#icii medicale, n aplicarea pre#ederilor art. 5 din lege, sestabilesc prin ordin al preedintelui C+//, cu respectarea pre#ederilor legale domeniu.

  (R). 8B1 /entru bolna#ii psi'ici sau pentru alte ca&uri cu a$eciuni gra#e ori cu o

  problematic deosebit, medicul e2pert al asigurrilor sociale poate solicitae$ectuarea unei anc'ete sociale de ctre ser#iciul de asisten social din cadrprimriei de domiciliu sau reedin Bla domiciliu, locul de munc, unitateasanitar, particulari&at la ca&, cu indicarea unor obiecti#e necesare e#alurimedicale.

  B /re#ederile alin. B1 nu se aplic n ca&ul persoanelor pre#&ute la art.

  alin. B1 pct. lit. c din lege.(R). 8!B1 ;up nregistrarea"completarea documentaiei medicale, medicul e2pert al

  asigurrilor sociale de la cabinetul unde a $ost depus cererea de e2perti&medical a capacitii de munc programea& bolna#ul pentru e2perti&are.

  B 9olna#ii netransportabili sunt e2perti&ai pe ba&a documentaiei medicale-edicul curant are obligaia de a completa un re$erat medical detaliat, care scuprind date clinice i paraclinice pentru susinerea diagnosticului clinic igra#itatea a$eciunilor. /entru ca&urile neconcludente, bolna#ii #or $itransportai pentru e2aminare la sediul cabinetului de e2perti& medical acapacitii de munc, prin gri@a $amiliei.

  B3 /entru bolna#ii netransportabili care $ac parte din categoria persoanelor

  pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege, e2perti&a capacitii de

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  20/49

  munc se poate reali&a pe ba&a documentaiei medicale.(R). 85B1 ;up e2aminarea bolna#ului i anali&area documentaiei medicale, medicul

  e2pert al asigurrilor sociale completea& raportul de e2perti& medical acapacitii de munc i emite deci&ia medical asupra capacitii de munc.

  B ;eci&ia medical asupra capacitii de munc se ntocmete n 3 sau, dupca&, ori e2emplare. 7n e2emplar al deci&iei medicale asupra capacitii demunc rmne la dosarul medical. Celelalte e2emplare se nmnea& persoaneie2perti&ate, sub semntur, cu consemnarea datei predrii i cu obligaia caaceasta s le depun, dup ca&, la casa teritorial de pensii, la anga@ator Bdac

  este asigurat, la inspectoratul teritorial de munc Bn ca&ul accidentului demunc sau la direcia de sntate public Bn ca&ul bolii pro$esionale. 7ne2emplar rmne n posesia persoanei e2perti&ate.

  B3 mpreun cu deci&ia medical asupra capacitii de munc persoaneie2perti&ate i se nmnea& i programul recuperator.

  B /entru persoanele pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege,comisiile de e2perti& medico6militar de pe lng spitalele din sistemul deaprare naional, ordine public i siguran naional emit deci&ii medicalecare sunt a#i&ate de ctre comisiile centrale de e2perti& medico6militar ale-inisterului (prrii +aionale, -inisterului (dministraiei i nternelor i*er#iciului Romn de n$ormaii, dup ca&.

  (R). 88

  Raportul de e2perti& medical a capacitii de munc, deci&ia medical asupracapacitii de munc i programul recuperator #or $i semnate i para$ate demedicul e2pert al asigurrilor sociale, nregistrate, datate i tampilate decabinetul de e2perti& medical a capacitii de munc emitent.

  (R). 84/rogramul recuperator este obligatoriu pentru persoana n cau& i pentru

  persoanele competente s l aplice. -edicii curani au obligaia de a consemnamsurile recuperatorii e$ectuate de bolna#i n programul recuperator.

  (R). 40Compartimentele de stabiliri prestaii din cadrul caselor teritoriale de pensi

  #or comunic lunar cabinetelor de e2perti& medical a capacitii de muncsituaia persoanelor ncadrate n grad de in#aliditate i ale cror cereri au $orespinse din punct de #edere administrati#.

  9. Re#i&uirea medical(R). 41Re#i&uirea medical a pensionarilor ncadrai n grad de in#aliditate se

  e$ectuea& la termenul stabilit de medicul e2pert al asigurrilor sociale sau decomisiile de e2perti& medico6militar, dup ca&, care au n e#iden pensionari

  (R). 4B1 -edicul e2pert al asigurrilor sociale, respecti# comisiile de e2perti&

  medico6militar, dup e2aminarea medical a persoanei n cau& i anali&areadocumentaiei medicale pre&entate, completea& conclu&iile medicale la re#i&uirei emit deci&ia medical asupra capacitii de munc n 3 e2emplare.

  B ;ocumentaia medical pentru re#i&uirea medical la termen cuprinde:a re$eratul medical detaliat cu consemnarea strii pre&ente i e#oluiei boli

  a datelor clinice i paraclinice care susin diagnosticul clinic, completat dectre medicul curant, specialist pentru a$eciunile in#alidanteD

  b re&ultatele in#estigaiilor solicitateDc biletele de ieire din spital sau copii de pe $oaia de obser#aie clinic,

  pentru spitali&rile recente, dup ca&Dd datele din $ia de dispensari&are a bolna#ului, dup ca&De programul recuperator completat de ctre medicii curani.(R). 43La re#i&uirea medical, medicul e2pert al asigurrilor sociale #a a#ea n #ede

  modul de respectare a programului de recuperare a capacitii de munc abolna#ului, n perioada de #alabilitate a deci&iei.

  (R). 4

  B1 La solicitarea pensionarului, re#i&uirea medical se poate e$ectua i

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  21/49

  naintea termenului stabilit n deci&ia medical a capacitii de munc,indi$erent de gradul de in#aliditate, dar numai pn la mplinirea #rstelorstandard pentru obinerea pensiei pentru limit de #rst.

  B Cererile de re#i&uire pentru agra#are sau ameliorare, mpreun cudocumentele medicale care atest starea de sntate, se depun la cabinetul dee2perti& medical a capacitii de munc ori la comisiile de e2perti& medico6militar, dup ca&.

  (R). 4B1 La termenul de re#i&uire, pensionarul ncadrat n grad de in#aliditate are

  obligaia s se pre&inte, $r a $i noti$icat, la cabinetul de e2perti& medical

  a capacitii de munc sau la comisiile de e2perti& medico6militar, dup ca&, #ederea re#i&uirii medicale.B ;ac pensionarul ncadrat n grad de in#aliditate este netransportabil i

  do#edete acest $apt prin documente medicale recente, acesta este obligat sanune cabinetul de e2perti& medical a capacitii de munc sau comisiile dee2perti& medico6militar, dup ca&, pn la termenul de re#i&uire stabilit.2perti&area se $ace pe ba&a documentelor medicale recente trimise de ctre acesla cabinetul de e2perti& medical a capacitii de munc sau la comisiile dee2perti& medico6militar, dup ca&. -edicul e2pert al asigurrilor sociale poatsolicita e$ectuarea unei anc'ete sociale.

  B3 n situaia n care pensionarul ncadrat n grad de in#aliditate se pre&incu ntr&iere la re#i&uirea medical, aceasta se $ace la cerere.

  B Re#i&uirea medical a persoanelor internate n spitale sau sanatorii se $ape ba&a re$eratului medical ntocmit de medicul curant ori, dup ca&, pe ba&adocumentelor medicale recente, solicitate prin deci&ia medical asupra capacitde munc emis la re#i&uirea medical anterioar.

  (R). 4!B1 n situaia n care pensionarul s6a pre&entat la re#i&uirea medical i

  aceasta nu s6a putut e$ectua la termenul stabilit, din moti#e neimputabilepensionarului, re#i&uirea se e$ectuea& la o dat ulterioar, dar nu mai tr&iu s$ritul lunii urmtoare termenului de re#i&uire stabilit.

  B /re#ederile alin. B1 se aplic i n situaia n care pensionarul acomunicat, cel tr&iu pn la termenul de re#i&uire stabilit, imposibilitateanepre&entrii la re#i&uirea medical periodic, din moti#e neimputabile lui.

  B3 n situaiile pre#&ute la alin. B1 i B, pn la data emiterii deci&iemedicale asupra capacitii de munc, se menine acelai grad de in#aliditatestabilit prin deci&ia anterioar.

  (R). 45Cabinetele de e2perti& medical a capacitii de munc au obligaia ca, n

  primele &ile ale $iecrei luni, s comunice compartimentului de specialitatepensionarii ncadrai n grad de in#aliditate nepre&entai la re#i&uirea medicalperiodic n cursul lunii precedente, n #ederea suspendrii plii pensieipotri#it legii.

  (R). 48B1 +u mai sunt supui re#i&uirii medicale pensionarii ncadrai n grad de

  in#aliditate care:a pre&int in#aliditi care a$ectea& ire#ersibil capacitatea de muncD

  b au mplinit #rstele standard de pensionare pre#&ute de legeDc au #rstele mai mici cu pn la ani $a de #rstele standard de pensiona

  i au reali&at stagiile complete de coti&are, potri#it legii.B n ca&ul persoanelor $r potenial recuperator, a cror dinamic a

  in#aliditii este staionar i pentru care re#i&uirile medicale nu mai aducelemente noi n pronosticul de recuperabilitate, constatarea situaiilor pre#&ula alin. B1 lit. a se $ace numai cu a#i&ul nstitutului +aional de 2perti&-edical i Recuperare a Capacitii de -unc, denumit n continuare +-RC-, saal comisiilor centrale de e2perti& medico6militar ale -inisterului (prrii+aionale, -inisterului (dministraiei i nternelor i *er#iciului Romn den$ormaii, dup ca&.

  B3 n #ederea aplicrii alin. B1 lit. b, compartimentul stabiliri prestaii

  comunic lunar cabinetului de e2perti& medical a capacitii de munc

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  22/49

  pensionarii ncadrai n grad de in#aliditate care au mplinit #rsta standard dpensionare sau, dup ca&, condiiile pre#&ute de lege pentru acordarea pensieipentru limit de #rst.

  B *tabilirea ncadrrii n situaiile pre#&ute la alin. B1 lit. a i c s$ace prin deci&ie medical asupra capacitii de munc.

  (R). 44n aplicarea art. 80 din lege, +-RC- emite, dup ca&, rapoarte de e2perti&

  medical a capacitii de munc, a#i&e de specialitate i deci&ii medicale asuprcapacitii de munc.

  (R). 100

  n ca&ul deci&iilor comisiilor de e2perti& medico6militar de pe lngspitalele din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional, a#i&atnegati# de ctre comisiile centrale de e2perti& medico6militar ale -inisterulu(prrii +aionale, -inisterului (dministraiei i nternelor i *er#iciului Romde n$ormaii, persoana este c'emat pentru ree2perti&are la ni#elul acestorcomisii.

  C. Contestarea deci&iei medicale asupra capacitii de munc(R). 101B1 ;eci&ia medical asupra capacitii de munc poate $i contestat, n terme

  de 30 de &ile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaii"comisiilecentrale de e2perti& medico6militar ale -inisterului (prrii +aionale,-inisterului (dministraiei i nternelor i *er#iciului Romn de n$ormaii.

  B Contestaia se nregistrea& la cabinetul de e2perti& medical acapacitii de munc, care a emis deci&ia medical asupra capacitii de munc c$ace obiectul contestaiei, sau, dup ca&, la comisiile de e2perti& medico6militar de pe lng spitalele din sistemul de aprare, ordine public isiguran naional.

  B3 Contestaia, mpreun cu dosarul medical al titularului, se naintea&comisiei medicale de contestaii competente, respecti# comisiilor centrale dee2perti& medico6militar ale -inisterului (prrii +aionale, -inisterului(dministraiei i nternelor i *er#iciului Romn de n$ormaii, n termen de 3&ile lucrtoare de la data nregistrrii.

  (R). 10/ot $ace obiectul contestaiei orice elemente rele#ante pentru stabilirea

  dreptului la pensie de in#aliditate, nscrise n deci&ia medical asupracapacitii de munc.

  (R). 103;eci&ia emis n re&ol#area contestaiei nlocuiete deci&ia iniial i produ

  e$ecte de la data acesteia.(R). 10n soluionarea contestaiei se au n #edere aceleai proceduri i criterii

  medicale ca i n ca&ul e2perti&rii asupra capacitii de munc.(R). 10B1 ;eci&iile comisiilor medicale de contestaii pot $i atacate la instanele

  @udectoreti competente n termen de 30 de &ile de la comunicare.B ;eci&iile medicale asupra capacitii de munc, necontestate n termen,

  rmn de$initi#e.

  (R). 10! Furispruden ;eci&iile rmase de$initi#e pot $i re#i&uite de ctre medicii e2peri ai

  asigurrilor sociale care le6au emis, la sesi&area prii interesate sau aorganelor de control ale C+//.

  C(/. E(lte drepturi de asigurri sociale. (@utorul de deces(R). 105n sistemul public de pensii se acord a@utor de deces, n ca&ul decesului

  asiguratului, pensionarului sau al unui membru de $amilie care nu era asigurat opensionar la data decesului.

  (R). 108n ca&ul decesului asiguratului sau al pensionarului, a@utorul de deces se

  ac'it unei singure persoane, care do#edete cu documente c a suportat

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  23/49

  c'eltuielile oca&ionate de deces i care poate $i, dup ca&:a soul supra#ieuitorDb copilulDc printeleDd tutoreleDe curatorulD$ oricare alt persoan.(R). 104B1 ;o#ada c au $ost suportate c'eltuielile oca&ionate de deces se $ace cu

  nscrisuri do#editoare n acest sens, inclusi# cu declaraie pe propria rspunde

  a solicitantului a@utorului de deces.B /rin e2cepie de la alin. B1, n ca&ul persoanelor pre#&ute la art. 108lit. $, do#ada c au $ost suportate c'eltuielile oca&ionate de deces se $ace prnscrisuri do#editoare n acest sens sau prin declaraie pe propria rspundereautenti$icat.

  (R). 110n nelesul legii, cu pri#ire la acordarea a@utorului de deces, membrii de

  $amilie pot $i:a soul"soiaDb copiii proprii, copiii adoptai, copiii a$lai n plasament $amilial ori ce

  ncredinai spre cretere i educare $amiliei, n #rst de pn la 18 ani sau,dac i continu studiile, pn la terminarea acestora, $r a depi #rsta de

  ! de ani, precum i copiii incapabili de munc, indi$erent de #rst, dac i6apierdut capacitatea de munc naintea #rstelor menionateDc prinii i bunicii oricruia dintre soi.(R). 111;o#ada c membrul de $amilie nu era asigurat sau pensionar se $ace prin

  declaraie pe propria rspundere a celui care solicit a@utorul de deces.(R). 11n situaia n care membrul de $amilie decedat era un copil inapt pentru munc

  n #rst de peste 18 ani, a@utorul de deces se acord cu condiia pre&entriiunui act medical emis sau #i&at de medicul e2pert al asigurrilor sociale, princare se atest cau&a care l6a $cut inapt pentru munc i data i#irii acesteia.

  (R). 113(@utorul de deces se acord, dup ca&, pe ba&a urmtoarelor documente:a cerere pentru acordarea a@utorului de deces, potri#it modelului pre#&ut n

  ane2a nr. 11Db certi$icat de deces Boriginal i copieDc act de identitate al solicitantului Boriginal i copieDd acte de stare ci#il ale solicitantului, din care s re&ulte gradul de

  rudenie cu decedatul, sau, dup ca&, actul care atest calitatea de tutore,curator, mandatar Boriginal i copieD

  e do#ada c solicitantul a suportat c'eltuielile oca&ionate de deces Boriginai copieD

  $ act medical emis sau #i&at de medicul e2pert al asigurrilor sociale, princare se atest boala care l6a $cut inapt i data i#irii acesteia, n ca&ulcopilului inapt n #rst de peste 18 ani BoriginalD

  g ade#erin care s certi$ice c, la data decesului, membrul de $amilie cu#rsta cuprins ntre 18 i ! de ani urma o $orm de n#mnt organi&atpotri#it legii Boriginal.

  (R). 11B1 Cererea pentru acordarea a@utorului de deces se depune la pltitorii acest

  drept de asigurri sociale, pre#&ui la art. 14 din lege.B (@utorul de deces se ac'it n termen de de ore de la solicitare de un

  singur pltitor i nu se decontea& din bugetul asigurrilor sociale de stat decla ni#elul a@utorului de deces pre#&ut la art. 1 alin. B3, respecti# art. 1alin. B3 din lege.

  (R). 11n ca&ul decesului persoanei n timpul concediului pentru creterea copilului

  pn la mplinirea #rstei de 1 an, ani, respecti# n ca&ul copilului cu

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  24/49

  'andicap pn la 3 ani, a@utorul de deces se pltete de ctre anga@ator dac,anterior intrrii n concediu, persoana n cau& era asigurat obligatoriupotri#it pre#ederilor art. ! alin. B1 pct. , sau E din lege i raportul demunc a $ost suspendat.

  (R). 11!n aplicarea pre#ederilor art. 18 din lege, persoana interesat depune la cas

  teritorial"sectorial de pensii acte do#editoare care atest ncetarea sau, dupca&, suspendarea acti#itii anga@atorului, eliberate de organele abilitate,potri#it legii.

  (R). 115

  B1 n ca&ul n care sumele cu titlu de contribuie de asigurri socialedatorate lunar bugetului de asigurri sociale de stat sunt mai mici dect sumelecu titlu de a@utor de deces, pe care, potri#it legii, anga@atorii le ac'it direasigurailor, pltitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele depensii sectoriale, dup ca&, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurrilorsociale de stat a di$erenei respecti#e, mpreun cu documentaia @usti$icati#

  B Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, dup ca&, pera&a crora se a$l sediul pltitorului, #eri$ic documentaia i dispun platasumelor datorate din bugetul asigurrilor sociale de stat.

  (R). 118;up e$ectuarea plii a@utorului de deces, pltitorul are obligaia de a

  nscrie pe #ersoul certi$icatului de deces original, n ba&a cruia se solicit

  a@utorul de deces, meniunea ?(C>)()?, data, semntura i tampila.(R). 114n ca&ul n care pltitorul este casa teritorial de pensii, sumele ncasate

  necu#enit cu titlu de a@utor de deces se recuperea&, potri#it legii, pe ba&adeci&iei emise de ctre aceasta, ce constituie titlu e2ecutoriu.

  (R). 10n ca&ul persoanelor pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. E i alin. B din

  lege, a@utorul de deces se acord numai n situaia n care contribuia deasigurri sociale datorat i e#entualele accesorii sunt ac'itate pn la datadecesului.

  C(/. E;ispo&iii tran&itorii(R). 11 Furispruden B1 /rin timp util la pensie reali&at de agricultori, pre#&ut la art. 15 alin

  B3 din lege, se nelege perioada n care $otii membri cooperatori au reali&atun #olum de munc n $ostele uniti agricole, potri#it pre#ederilor Legii nr."1455pri#ind pensiile i alte drepturi de asigurri sociale ale membrilorcooperati#elor agricole de producie, calculat potri#it metodologiei utili&ate laplicarea Legii nr. 80"144pri#ind pensiile i alte drepturi de asigurri sociaale agricultorilor, republicat, cu modi$icrile ulterioare.

  B )impul util la pensie reali&at de agricultori se calculea& n ani i sedetermin prin raportarea #olumului total de munc, e2primat n numrul de normereali&ate n ntreaga perioad n care asiguratul a lucrat n $osta unitateagricol cooperatist, la cel mai mic numr de norme plani$icat a se reali&aanual, din perioada respecti#, stabilit de adunarea general a cooperatorilor.

  Kraciunile de an se negli@ea&.B3 )impul util la pensie, determinat potri#it pre#ederilor alin. B, nu poat

  depi numrul anilor calendaristici n care asiguratul a prestat munc n $ostaunitate agricol cooperatist.

  B )impul util la pensie se determin pe ba&a datelor, elementelor iin$ormaiilor coninute n carnetul de pensii i asigurri sociale i"sau nactele do#editoare eliberate de primria care deine ar'i#a $ostelor unitiagricole cooperatiste, ntocmite cu respectarea pre#ederilor legale re$eritoare #alabilitatea actelor do#editoare.

  (R). 1n situaia persoanelor asigurate potri#it Legii nr. "1455pri#ind pensiile

  alte drepturi de asigurri sociale ale ranilor cu gospodrie indi#idual din

  &onele necooperati#i&ate, timpul util la pensie se determin pe ba&a carnetului

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  25/49

  pensii i asigurri sociale i repre&int numrul anilor calendaristici n care a ac'itat contribuia minim lunar de 0 lei.

  (R). 13B1 *e asimilea& stagiilor de coti&are n condiii speciale perioadele

  anterioare datei de 1 aprilie 001, n care asiguraii au des$urat acti#itidintre cele pre#&ute n ane2a nr. la lege, pe durata programului normal delucru din $iecare lun, numai n locurile de munc a#i&ate n condiii specialedin cadrul unitilor pre#&ute n ane2a nr. 3 la lege, acti#iti ncadrate,potri#it legislaiei anterioare acestei date, n grupa de munc.

  B ;o#edirea acestor stagii de coti&are se $ace cu carnetul de munc, complet

  potri#it pre#ederilor ;ecretului nr. 4"145!pri#ind carnetul de munc, i"sau cuade#erine eliberate, potri#it legii, de anga@atorul la care a lucrat persoanarespecti# sau, dup ca&, de instituia care a preluat ar'i#ele acestuia. -odeluade#erinei este pre&entat n ane2a nr. 1.

  B3 /re#ederile alin. B1 se aplic i asigurailor care ndeplinesc cumulati#urmtoarele condiii:

  a au des$urat acti#iti dintre cele pre#&ute n ane2a nr. la legeDb au des$urat acti#iti numai n locuri de munc din cadrul unor uniti

  care, n urma reorgani&rii, inclusi# prin preluarea parial a patrimoniului, sregsesc la una dintre unitile pre#&ute n ane2a nr. 3 la legeD

  c anterior reorgani&rii, au ncetat raporturile de munc cu unitatea care a$ost reorgani&at.

  B ;o#edirea condiiilor pre#&ute la alin. B3 se $ace cu carnetul de munc,completat potri#it pre#ederilor ;ecretului nr. 4"145!, i cu ade#erineeliberate, potri#it legii, de anga@atorul la care a lucrat persoana respecti#sau, dup ca&, de instituia care a preluat ar'i#ele acestuia. -odelul ade#erineste pre#&ut n ane2a nr. 13.

  B (de#erinele ntocmite n con$ormitate cu pre#ederile rdinului ministrulumuncii, solidaritii sociale i $amiliei nr. 5"00!pentru aprobarea +ormelorte'nice de aplicare a pre#ederilor Legii nr. !"00!pri#ind ncadrarea unorlocuri de munc n condiii speciale, pn la intrarea n #igoare a legii, #orputea $i #alori$icate la stabilirea i recalcularea drepturilor de pensie dacndeplinesc condiiile de $ond i $orm pre#&ute de acesta.

  (R). 1B1 n situaia pre&entrii i a altor acte de #ec'ime n munc pre#&ute de

  lege, pentru perioadele menionate la art. 1! lit. a din lege, acestea #orcuprinde obligatoriu cel puin urmtoarele elemente:

  a denumirea anga@atoruluiDb datele de identi$icare a persoaneiDc perioada n care s6a lucrat, cu indicarea datei de ncepere i de ncetare

  raportului de muncDd menionarea temeiului legal n ba&a cruia a a#ut loc ncadrareaDe $uncia, meseria sau specialitatea e2ercitatD$ salariul tari$ar de ncadrareDg denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordatD' perioada n care a primit sporul i temeiul n ba&a cruia s6a acordat.B (ctele #or a#ea numr i dat de nregistrare, tampila unitii emitente

  precum i semntura celui care anga@ea& unitatea sau a persoanei delegate nacest sens de conducerea unitii.

  (R). 1(nga@atorii sau orice ali deintori de ar'i#e sunt direct rspun&tori, n

  condiiile legii, de legalitatea, e2actitatea i corectitudinea datelor,elementelor i in$ormaiilor pe care le nscriu, n ba&a documentelor deinute, ade#erinele pe care le eliberea& n #ederea stabilirii, recalculrii saure#i&uirii drepturilor de pensie.

  (R). 1! Furispruden B1 (de#erinele prin care se atest $aptul c n anumite perioade, anterioare

  datei de 1 aprilie 001, persoanele i6au des$urat acti#itatea n locuri demunc ncadrate n grupele i"sau a 6a de munc se ntocmesc potri#it

  modelului pre#&ut n ane2a nr. 1, numai pe ba&a documentelor, #eri$icabile,

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  26/49

  a$late n e#idenele anga@atorilor sau ale deintorilor legali de ar'i#e.B (nga@atorii sau orice ali deintori legali de ar'i#e sunt obligai s

  elibere&e aceste ade#erine, n termen de 30 de &ile de la data solicitrii, $ra percepe ta2e sau comisioane.

  B3 /rin deintori legali de ar'i# se nelege creatorii i deintorii dedocumente, n sensul art. din Legea (r'i#elor +aionale nr. 1!"144!, cumodi$icrile i completrile ulterioare.

  B (de#erinele ne#alori$icate la stabilirea i"sau recalcularea pensiilor,ntocmite i eliberate anterior intrrii n #igoare ardinului ministrului munci$amiliei i egalitii de anse nr. 40"008pentru aprobarea /rocedurii pri#ind

  modul de ntocmire i eliberare a ade#erinelor prin care se atest acti#itateades$urat n locuri de munc ncadrate n grupele i"sau a 6a de munc,potri#it legislaiei anterioare datei de 1 aprilie 001, necesare stabiliriii"sau modi$icrii drepturilor de pensie n con$ormitate cu pre#ederile Legii nr14"000pri#ind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale,cu modi$icrile i completrile ulterioare, prin care se atest acti#itateades$urat n locuri de munc ncadrate n grupele i"sau a 6a de munc,potri#it legislaiei anterioare datei de 1 aprilie 001, se utili&ea& lastabilirea i"sau modi$icarea drepturilor de pensie dac ndeplinesc condiiilelegale de #alabilitate, c'iar dac nu sunt con$orme cu modelul pre#&ut la alinB1.

  B (de#erinele ntocmite n con$ormitate cu pre#ederile rdinului ministrulu

  muncii, $amiliei i egalitii de anse nr. 40"008, pn la intrarea n #igoara legii, #or putea $i #alori$icate la stabilirea i"sau recalcularea drepturilorde pensie dac ndeplinesc condiiile de $ond i $orm pre#&ute de acesta.

  B! /entru a putea $i #alori$icat, ade#erina menionat la alin. B1 secompletea& n mod obligatoriu la toate rubricile pre#&ute.

  (R). 15 Furispruden B1 *porurile cu caracter permanent care se pot #alori$ica la stabilirea i"sa

  recalcularea drepturilor de pensie, potri#it pre#ederilor art. 1! alin. B dinlege, sunt cele pre#&ute n ane2a nr. 1.

  B (de#erina prin care se do#edesc aceste sporuri #a cuprinde obligatoriu cepuin urmtoarele elemente:

  a denumirea anga@atoruluiDb datele de identi$icare a persoaneiDc perioada n care s6a des$urat acti#itatea, cu indicarea datei de ncepere

  i de ncetare a acesteiaDd $uncia, meseria sau specialitatea e2ercitatDe denumirea sporurilor, procentul sau suma acordatD$ perioada n care a primit sporul i temeiul n ba&a cruia s6a acordat.B3 (de#erinele pre#&ute la alin. B #or a#ea numr i dat de nregistrare

  tampila unitii emitente, precum i semntura celui care anga@ea& unitatea saa persoanei delegate n acest sens de conducerea unitii.

  B n ceea ce pri#ete sporul pentru munca prestat n timpul nopii,ade#erinele do#editoare ale acestuia #or $i eliberate cu respectarea modeluluipre#&ut n ane2a nr. 1!.

  B /entru persoanele pre#&ute la art. ! alin. B1 pct. lit. c din lege,

  pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 011, #eniturilebrute"nete, dup ca&, reali&ate lunar, ce se utili&ea& la calculul puncta@uluilunar, cuprind drepturile salariale i cele asimilate acestora, ncasate debene$iciari potri#it legislaiei n #igoare la data acordrii lor, respecti#:

  a retribuia tari$ar lunar"salariul de ba& lunar"solda lunar"salariul deba& de ncadrare lunar, inclusi# inde2ri, compensaii, indemni&aii deconducere"comand, salarii"solde de merit i alte drepturi similare pre#&ute delegislaia n #igoare la acea datD

  b sporurile i indemni&aiile acordate n sume $i2e sau sub $orm de procentdin retribuia tari$ar lunar"salariul de ba& lunar"solda lunar"salariul deba& de ncadrare lunar ori din salariul $unciei de ba&"salariul $uncieindeplinite"solda de $uncie"solda $unciei de ba&, potri#it legislaiei n

  #igoare la acea datD

 • 7/25/2019 HG 257/2011 - Norme Metodologice La Legea 263 Din 2010 (Legea Pensiilor)

  27/49

  c primele"premiile din cursul anului i cele anuale, acordate potri#itlegislaiei n #igoare l