GRUPUL Ş COLAR INDUSTRIAL “ MECANICĂ FINĂ ” BUCUREŞTI

2
GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL “MECANICĂ FINĂ” BUCUREŞTI Str. Popa Lazăr Nr. 8A, tel/fax: 021/2520210 METODA PROIECTULUI METODĂ ACTIVĂ DE PREDARE Proiectele oferă situaţii autentice, Proiectele oferă situaţii autentice, din viaţa reală pentru din viaţa reală pentru contextualizarea contextualizarea activităţilor de învăţare şi activităţilor de învăţare şi încorporează abilităţi de gândire încorporează abilităţi de gândire de nivel superior cu privire la de nivel superior cu privire la ideile importante. ideile importante. Mijloacele multimedia utilizate în Mijloacele multimedia utilizate în cadrul acestor proiecte sunt cadrul acestor proiecte sunt benefice deoarece informaţia benefice deoarece informaţia prezentată virtual este mai uşor de prezentată virtual este mai uşor de interpretat, analizat şi reţinut. interpretat, analizat şi reţinut. Proiectul Proiectul metodă de studiu metodă de studiu ş ş i evaluare pent i evaluare pent învăţământul învăţământul modern. modern. Clasa a IX-a Învăţarea prin proiecte este o nouă provocare pentru elevi şi o posibilitate de descoperire a capacităţii de derulare a unei profunde activităţi într-un context social Această nouă metodă implică dezvoltarea următoarelor abilităţi: Responsabilitate şi adaptabilitate Abilităţi de comunicare Creativitate şi curiozitate intelectuală Gândire critică şi gândire sistematică Abilităţi de informare şi educare media Abilităţi interpersonale şi de colaborare Identificarea problemei, formularea şi rezolvarea ei Învăţarea independentă Responsabilitatea socială Structura şi proprietăţile Structura şi proprietăţile materialelor tehnice materialelor tehnice Profesor Profesor: Neagu Ion Neagu Ion

description

Învăţarea prin proiecte este o nouă provocare pentru elevi şi o posibilitate de descoperire a capacităţii de derulare a unei profunde activităţi într-un context social Această nouă metodă implică dezvoltarea următoarelor abilităţi:  Responsabilitate şi adaptabilitate - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GRUPUL Ş COLAR INDUSTRIAL “ MECANICĂ FINĂ ” BUCUREŞTI

Page 1: GRUPUL  Ş COLAR INDUSTRIAL  “ MECANICĂ FINĂ ” BUCUREŞTI

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL

“MECANICĂ FINĂ”

BUCUREŞTI

Str. Popa Lazăr Nr. 8A, tel/fax: 021/2520210

METODA PROIECTULUI METODĂ ACTIVĂ DE PREDARE

Proiectele oferă situaţii autentice, Proiectele oferă situaţii autentice, din viaţa reală pentru din viaţa reală pentru

contextualizarea contextualizarea activităţilor de învăţare şi activităţilor de învăţare şi

încorporează abilităţi de gândire încorporează abilităţi de gândire de nivel superior cu privire la de nivel superior cu privire la

ideile importante.ideile importante.Mijloacele multimedia utilizate în Mijloacele multimedia utilizate în

cadrul acestor proiecte sunt cadrul acestor proiecte sunt benefice deoarece informaţia benefice deoarece informaţia

prezentată virtual este mai uşor de prezentată virtual este mai uşor de interpretat, analizat şi reţinut.interpretat, analizat şi reţinut.

—— ProiectulProiectul — — metodă de studiu metodă de studiu şşi evaluare pentrui evaluare pentru

învăţământulînvăţământul modern.modern.

Clasa a IX-a

Învăţarea prin proiecte esteo nouă provocare pentru elevi şi o posibilitate de descoperire a capacităţii de derulare a unei profunde activităţi într-un context social Această nouă metodă implică dezvoltarea următoarelor abilităţi:Responsabilitate şi adaptabilitateAbilităţi de comunicareCreativitate şi curiozitate intelectualăGândire critică şi gândire sistematicăAbilităţi de informare şi educare mediaAbilităţi interpersonale şi de colaborareIdentificarea problemei, formularea şi rezolvarea ei Învăţarea independentăResponsabilitatea socială

Structura şi proprietăţile Structura şi proprietăţile materialelor tehnicematerialelor tehnice

ProfesorProfesor::Neagu IonNeagu Ion

Page 2: GRUPUL  Ş COLAR INDUSTRIAL  “ MECANICĂ FINĂ ” BUCUREŞTI

De ce proiect ?Stimulează participarea activă a elevilor pe parcursul activităţilor desfăşurate Oferă elevilor şansa de a aplica, analiza, sintetiza ceea ce a descoperit.Angajează elevii pe o perioadă de timp Semnificativă, determinându-i să conceapă schiţe, să le revizuiască şi să reflecteze asupra lor.Îi face pe elevi mai responsabili, atât faţă de alţii cât mai ales faţă de propria lor dezvoltare.Asigură o învăţare activă.Implică elevii generându-le o puternică motivaţie faţă de propria lor dezvoltare.Permite elevilor sa-şi descopere punctele tari şi să le pună în valoare.Conferă libertate de exprimare atât profesorului cât şi elevului, stimulând astfel imaginaţia şi creativitatea.Aduce un element de surpriză în fiecare lecţie, menţinând interesul elevilor pentru învăţare prin corelare cu realităţile cotidiene.Oferă elevilor situaţii de învăţare noi folosind cunoştinţele şi priceperile celorlaţi, depasând accentul activităţii de la profesor către ele.

Ce dorim sa facem ?Răspundem la întrebările: Ce valoare are autonomia elevului în organizarea muncii sale şi în evidenţa progreselor sale? Poţi participa la oră având propriul tău ritm de învăţare şi progres.Orientăm demersul didactic adaptând strategiile şi modalităţile de lucru:Să stimulăm motivaţia şi interesul pentru studiul temelor abordate să valorizăm şi să promovăm creativitatea elevilor să împărtăşim experienţe prin utilizarea proiectelor ştiinţifice, familiarizân elevii cu gândirea şi procesul cunoaşterii ştiinţifice. să exersăm responsabilităţi să realizăm comunicări eficiente folosind limbajul ştiinţific să demonstrăm capacităţi de lucru în echipă.

Ce inseamna stiinta materialelor ?

Răspundem la întrebările:Care este rolul ştiinţei materialelor în gestionarea problemelor din viaţa reală?Ce impact a avut asupra omenirii descoperirea metalelor?Cum alegi materialul după: “Ce ştii... ?” sau “Fie cum o fi ....?” Toate materialele tehnice sunt la fel?Cum se identifică materialele tehnice?Care sunt criteriile după care se aleg materialele pentru a fi folosite la

confecţionarea reperelor în practică?

Care sunt relaţiile dintre proprietăţile

metalelor şi utilizările acestora.