Desene tehnologie (TM)

29

Transcript of Desene tehnologie (TM)

Page 1: Desene tehnologie (TM)
Page 2: Desene tehnologie (TM)
Page 3: Desene tehnologie (TM)

1. alimentator; 2. cilindru fix; 3. distanţier pentru reglarea distanţei între cilindri; 4. colector; 5. arc; 6. cilindru mobil

Figura 3.3: Concasorul cu cilindri

1. carcasă; 2, 3. piepteni rotativi; 4. alimentator; 5. bare; 6. colector; 7. motor electric; 8, 10. transmisie prin curele; 9. ax orizontal; 11. transmisie cu roţi dinţate; 12. ax orizontal;

13. lagăr; 14. manşonFigura 3.4: Dezintegrator

1.pâlnie de alimentare; 2. site; 3. pâlnii de colectare; A. alimentareFigura 3.5: Sită cilindrică rotativă

Page 4: Desene tehnologie (TM)

1. volant de antrenare; 2. site; 3. pâlnii de colectare; A: alimentare Figura 3.6: Sită cilindrică rotativă

1. vibrator; 2. site; 3. pâlnii colectoareFigura 3.7: Sită plană vibratoare

1. manivelă; 2. bielă; 3. piston; 4. perete despărţitor; 5. sită fixă; 6. minereuFigura 3.8: Baterie de spălare

Page 5: Desene tehnologie (TM)

1. vas cilindric; 2. placă cu orificii pentru apă; 3. utilul depus; 4. sterilFigura 3.9: Vas de zeţaj

1. agitator mecanic, 2. tulbureală; 3. steril; 4. bulă de aer cu minereu; 5. spumăFigura 3.10: Aparat de flotaţie

1.alimentator; 2. tambur de antrenare; 3. tambur din material nemagnetic (Al, Cu,), 4. electromagnet; 5. colector steril; 6. colector util Figura 3.11: Separator magnetic

1. alimentator ; 2. plan înclinat ; 3. colector steril ; 4. colector utilFigura 3.12: Separator electrostatic

Page 6: Desene tehnologie (TM)

Schema presării unilaterale:1- poanson; 2- matriţă; 3-pisa presată; 4- placa de bază;

Clasificarea procedeelor de sudare

Zonele unei îmbinări sudate prin topire:1 - cusătură sudată (metal depus); 2 - zonăinfluenţată termic (Z1T); 3 - metalul debază; 4 - zonă de trecere

Page 7: Desene tehnologie (TM)

Sudarea cu arc electric: a-cu acţiune indirectă; b-cu acţiune directă cu electrod nefuzibil;c — cu acţiune directă cu electrod fuzibil. 1 - electrozi; 2 - metal de adaos; 3 - metal de bază

Sudarea cu arc electric descoperit:1 - metal de bază; 2 – cusătura sudată; 3 - crusta de zgură;4 - zgură lichidă protectoare;5 - atmosferă de gaze; 6 - învelişul electrodului; 7 - material de adaos (electrod); B - arc electric; 9 - baia comună de metal lichid.

Sudarea sub strat de flux

1 - role pentru avansul sârmei; 2 - sârmă de sudare; 3 - cavitate închisă (formată din vaporii de metal şi gazele rezultate) la partea superioară de o peliculă fină de flux topit ce se solidifică şi formează zgura; 4 -flux topit; 5 -flux solidificat (zgură); 6 -flux neconsumat; 7 - metal depus; 8 - metal de bază; 9 - baie lichidă; 10 -arc electric; 11 - strat de flux presărat iniţial.

Page 8: Desene tehnologie (TM)

Procedeul W.I.G.1 - arc; 2 - electrod de W; 3 - cap de sudare; 4 — sârmă de sudare; 5 - metal de bază; 6 - baie de metal topit; 7 – cordon de sudură; 8 - perdea de gaz inert.

Procedeul M.I.G.1 - arc; 2 - perdea de gaz inert; 3 - cap de sudare; 4 - role pentru avansul sârmei; 5 - electrod de sârmă; 6 - tub de cupru; 7 – metal de bază; 8 - baie de metal topit; 9 - cordon de sudură

Sudarea cu jet de plasmă.1 - electrod de W (catod); 2 - piesă izolatoare; 3 -jet de gaz plasmagen; 4 - arc concentrat; 5 - ajutaj al camerei de Cu (anod); 6 - ajutaj suplimentar; 7 - jet de plasmă.

Page 9: Desene tehnologie (TM)

Schema de principiu a sudării cu flacără oxiacetilenică.1 - material de adaos; 2 - arzător cu flacără; 3 – flacără oxiacetilenică; 4 - cusătura sudată; 5 - piesa de sudat.

Variante de încălzire la sudarea prin frecare.a - rotirea uneia dintre piese şi presare; b - rotirea ambelor piese şi presare; c - rotirea unei piese intermediare şi presare; d— deplasarea alternativă a unei piese şi presare.

Sudarea în capete cu presare la rece1 - piese de sudat; 2 - dispozitiv de prindere; 3 - magazie pentru surplus de metal; 4 — cavitatea de îngrosare; 5 — muchie tăietoare inelară.

Schema sudării la rece cu ultrasunete.1 -generator de înaltă frecvenţă; 2 - traductor magnetostrictiv (generator de ultrasunete); 3 -amplificator; 4 - concentrator de ultrasunete 5 - sonotrod; 6,7-piesele de îmbinat; 8-placă de bază; 9 - curba amplificării vibraţiei.

Page 10: Desene tehnologie (TM)

Sudarea în puncte din două părţi.1,4- electrozi; 2,3 - piese de sudat;5 - transformator de sudură.

Schema sudării prin presiune cu încălzire la flacără1,3 -piese de îmbinat; 4 - amestec de gaz, combustibil şi oxigen; 5 –flăcări multiple; 6 - circuit de răcire; 7 - sudură obţinută prin refulare.

Schema sudării prin explozie 1 - capsă detonatoare; 2 - exploziv; 3 - amortizor din cauciuc; 4,5- metale pentru sudat.

Page 11: Desene tehnologie (TM)

Aliaje pentru lipire

Page 12: Desene tehnologie (TM)

Schema de principiu a instalaţiei de prelucrare prin electroeroziune1. piesa-semifabricat; 2 -electrodul sculă; 3-generatorul de impulsuri de tensiune; 4-dielectricul; 5-cuva; 6-sistemul de avans; 7-microparticule; 8- pompă; 9- filtru; 10- rezervorul; 11-sistemul de răcire; 12- canalele de răcire a electrolitului sculă.

Schema maşinii de prelucrat prin electroeroziune

Page 13: Desene tehnologie (TM)

1 - sursă de curent continuu2 - regulator de avans3 - electrod4 - obiect de prelucrat5 - rezervor de electrolit6 - filtru7 - pompă8 - instalaţie de răcire9 - cuvă cu mediu de lucruSchema de principiu a prelucrării prin eroziune electrochimică

Schema de principiu a prelucrării prin eroziune electrochimică

Prelucrarea prin eroziune chimică de adâncime în trepte

Page 14: Desene tehnologie (TM)

1 – electrod – sculă; 2 – piesă de prelucrat; 3 – mediu de lucru; 4 – microasperitate; 5 – peliculă pasivă; 6 – particulă erodată din electrodul – sculă; 7 – descărcare electrică prin impulsuri nedirijate; 8 – volum de material erodat electric din piesa de prelucrat; I, II – mişcări executate de electrodul – sculă.Schema de principiu a prelucrării prin eroziune electrică şi electrochimică

Electrod

Canal vortex deoxigen

Gaz de protectie

Insertie de hafniu

Piesa

din Cu sau Ag

Plasma

(amestec de azot cu oxigen)

Ecran ceramic

Generator de plasmă

Schema de principiu a prelucrării cu fascicul de ioni

Page 15: Desene tehnologie (TM)

1 - catod2 - electrozi de comandă 3 - elecrozi (anod)4 - lentile electromagneticeSchema instalaţiei prelucrării cu fascicul de electroni

1 - dispozitiv laser2 - dispozitiv de comandă şi reglare3 - sistem de dirijare al fasciculului4 - cap de sudare5 - dispozitiv de poziţionare a pieselorSchema de principiu a unei echipament de sudare cu laser

Schema prelucrării cu ultrasunete

Page 16: Desene tehnologie (TM)

Schema de principiu a furnalului:• 1 – sistem de încărcare a furnalului; 2 – sistem de evacuare a gazelor de furnal; 3 – cuvă; 4 –

pântec; 5 – etalaj; 6 – guri de vânt; 7 – creuzet; 8 – gură de evacuare a zgurii; 9 – gură de evacuare a fontei; 10 – vatră.

Page 17: Desene tehnologie (TM)

• 1- zona de preîncălzire (interval de temperatură aproximativ între 200-4000C);• 2- zona de reducere (interval de temperatură aproximativ între 400-9500C);• 3- zona de carburare (interval de temperatură aproximativ între 950-11500C);• 4- zona de topire şi formare a zgurii (interval de temperatură aproximativ între 1150-

15000C);• 5- zona de oxidare şi ardere (zona gurilor de vânt)(interval de temperatură aproximativ între

1500-19000C);

• Figura 2: Intervalele de temperatură la furnal

Page 18: Desene tehnologie (TM)

1. manta de oţel; 2. cărămidă refractară; 3. conductă de ieşire aer cald spre furnal; 4. camera de ardere; 5. conductă de acces aer pentru ardere; 6. conductă de acces gaze de furnal; 7. conductă de acces aer rece pentru a fi încălzit; 8. conductă de evacuare gaze arse; 9. coş evacuare; 10. reţea de canale din cărămidă refractară

Figura 3: Recuperatorul Cowper

• 1. oală turnare fontă; 2. mecanism pentru basculare; 3. role;• 4. oală evacuare fontă; 5. fontă lichidă; 6. gură de golire; 7. gură de încărcare• Figura 5: Melanjor

Page 19: Desene tehnologie (TM)

1. manta metalică; 2. căptuşeală refractară; 3. centură de sprijin; 5. conductă de aer; 6. coloane de susţinere; 7. cutie de aer; 8. orificii aer; 9. baie metalică; 10. fus pentru basculare; 11. gura convertizorului; 12. roată dinţată; 13. cilindru hidraulic Figura 1: Convertizorul acid Bessemer

1 – manta; 2 – baia metalică; 3 – hotă; 4 – lance de oxigen; 5 – căptuşeală refractară.Figura 4.10: Schema de principiu a convertizorului cu oxigen LD

Page 20: Desene tehnologie (TM)

I – poziţia de funcţionare; II – poziţia pentru introducerea fontei; III – poziţia pentru introducerea de adaosuri de var şi minereu; IV – poziţia pentru evacuarea oţelului; 1 – manta; 2 – baia metalică; 3 – hotă; 4 – lance de oxigen; 5 – căptuşeală refractară.Figura 3: Schema de principiu a convertizorului Kaldo

1-lance insuflare oxigen; 2-manta metalică; 3-căptuşală refractară; 4-baia metalică; 5-gură evacuare zgură; 6-hotă; 7- gură evacuare oţel; 8- roleFigura 5: Schema de principiu a convertizorului Rotor Oberhausen

Page 21: Desene tehnologie (TM)

I-cuptor cu vatră; II- instalaţie regeneratoare; III- gazogen;1-manta metalică; 2-căptuşeală refractară; 3-bolta cuptorului; 4-baia de metal topit; 5-vatră; 6-capetele conductelor de alimentare (capetele de ardere); 7-conducte de gaz şi aer; 8,19-camere regeneratoare încălzire gaz; 9,18-camere regeneratoare încălzire aer;10,15-clapete inversoare;11,17-canale pentru gaz combustibil; 12,16-canale pentru aer; 13-coş de evacuare; 14- canal evacuare gaze arse spre coş; 20- colectoare de zgură; 21-platformă de lucru;Figura 1: Schema de principiu a cuptorului Siemens Martin

Figura 2: Cuptoare electrice cu încălzire directă a.cu vatră conducătoare; b.cu vatră neconducătoare;1- transformator; 2- electrozii; 3- boltă; 4- baie metalică; 5- corp; 6- placă de cupru;

Page 22: Desene tehnologie (TM)

Figura 3: Cuptor electric cu încălzire indirectă1- transformator; 2- electrozii; 3- zgură; 4- baie metalică;

Figura 4: Cuptor electric cu inducţie cu miez de fier1- baia metalică; 2- înfăşurare primară; 3- miez;

Figura 5: Cuptor cu inducţie fără miez1- izolatori; 2- capac; 3- baie metalică; 4- mecanism de basculare; 5- inductor; 6- creuzet; 7-manta

metalică; 8- suport; 9- placă de bază; 10- izolatori; 11- oală de turnare;

Page 23: Desene tehnologie (TM)

1- oala cu oţel; 2- jetul de metal; 3- pâlnia de turnare cu picior; 4- căptuţeală refractară; 5- amestec exoterm; 6- ramă pentru maselotă; 7- lingotieră; 8- pod de turnare; 9- canale de alimentare;Figura 6: Turnarea indirectă

a- în secţiune longitudinală;

b- în secţiune transversală;

1- zona grăunţilor fini; 2- zona grăunţilor columnari; 3- zona grăunţilor grosolani;Figura 7: Zonele de structură ale unui lingou

Page 24: Desene tehnologie (TM)

Metoda pirometalurgică de obţinere a Cuprului

l - arzător; 2 - turnul de reacţie;3 - cuptorul cu vatră; 4 - zgură; 5 - gura de evacuare a matei; 6 - gura de evacuare a gazelor; 7 - turn de gaze; 8 - gura de evacuare a zgurii; 9 - mată cuproasă.Figura.2: Schema de principiu a cuptorului de topire pentru obţinerea matei prin procedeul Outoknmpu:

Minereu de cupru

Concentrat sulfuros de cupru

Concentrat prăjit

Mată cuproasă(Cu2S + FeS)

Cupru brut de convertizor

Cupru rafinat

Cupru electrolitic

Concentrare

Prăjire oxidantă

Topire pentru obţinerea de mată cuproasă

Convertizare

Rafinare termică

Rafinare electrolitică

Page 25: Desene tehnologie (TM)

Aliajele cuprului

Schema tehnologică de obţinere hidrometalurgică a aluminiului

Schema de principiu a unei cuve pentru electroliza aluminei:

1 – electrozi din grafit; 2 - electrolit solidificat; 3 – masă carbonică; 4 – căptuşeală din şamotă; 5 – manta metalică; 6 – gura de evacuare a aluminiului; 7 – aluminiu; 8 – electrolit topit.

Page 26: Desene tehnologie (TM)

Schema tehnologică de obţinere a magneziului

1-pâlnia de turnare; 2,5- rame de formare; 4-canal de alimentare; 6- cavitatea formei; 7- miez; 8-amestec de model; 9- amestec de umplutură; 10- plan de separaţie; 11- canal de aerisire; 12- maselotă; 13-răsuflători; Structura formei de turnare

1-pâlnie sau cupă de turnare care primeşte metalul lichid; 2- piciorul pâlniei; 3- colectorul de zgură; 4- canale de alimentare (alimentatori);Reţea de turnare

Page 27: Desene tehnologie (TM)

Maselotă amplasată la partea superioară a lingoului

Răcitoare