FESTIVITATEA DE DESCHIDERE · poate că nu te ajută să aduni iubirea sau să scazi ura, dar te...

2
“Tradiţie și performanţă” a dev de existenţă al Colegiului Dobr Concursului Naţional de Matem Laurenţiu Panaitopol se înscrie în eforturile noastre de a continua tradiţia în a antrena performanţa. Iată că Haretul nu trăiește doar din amintirea a ceea ce a fost , ci și prin ceea ce este, iar organizarea acestui prestigios concurs, ajuns la cea de-a IX-a ediţie, constituie doar un reper istoriei prezente a bătrânei no s-a ales organizarea unui concu Concursul nu constituie doar u Naţională de Matematică (lucr eminentului matematician al c subiectelor propuse de renumi după cum amintea dna Maria P poate că nu te ajută să aduni iu problemă are o soluţie”. 1 e Tradiţie și performanţă venit, în cei 134 de ani de viaţă, un adevă rogean “Spiru Haret” din Tulcea, iar organ matică ce poartă numele strălucitului ma e r pe harta oastre școli. Faptul că urs de matematică nu este nicidecum înt un antrenament excepţional pentru Olimp ru afirmat de toţi participanţii) și un elogi cărui nume îl poartă, ci, mai ales, prin frum iţi profesori, un elogiu adus matematicii Panaitopol, soţia regretatului profesor, “ ubirea sau să scazi ura, dar te învaţă că, î Prof. Florin ANASTASIU, D ărat principiu nizarea atematician tâmplător. piada iu adus museţea în sine. Căci, “ matematica în viaţă, orice Directorul CDSH.

Transcript of FESTIVITATEA DE DESCHIDERE · poate că nu te ajută să aduni iubirea sau să scazi ura, dar te...

“Tradiţie și performanţă” a devenit, în cei 134 de ani de viaţă, un adevărat principiu

de existenţă al Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” din Tulcea, iar organizarea

Concursului Naţional de Matematică ce poartă numele strălucitului matematician

Laurenţiu Panaitopol se înscrie

în eforturile noastre de a

continua tradiţia în a

antrena performanţa.

Iată că Haretul nu

trăiește doar din

amintirea a ceea ce a

fost , ci și prin ceea

ce este, iar

organizarea acestui

prestigios concurs,

ajuns la cea de-a IX-a

ediţie, constituie doar un reper pe harta

istoriei prezente a bătrânei noastre

s-a ales organizarea unui concurs de matematică nu este nicidecum întâmplător.

Concursul nu constituie doar un antrenament excepţional pentru Olimpiada

Naţională de Matematică (lucru

eminentului matematician al cărui nume îl poartă

subiectelor propuse de renumiţi profesori, un elogiu adus matematicii în sine. Căci,

după cum amintea dna Maria Panaitopol, soţia regretatului profesor, “ matematica

poate că nu te ajută să aduni iubirea sau să scazi ura, dar te învaţă că, în viaţă, orice

problemă are o soluţie”.

1

e

Tradiţie și performanţă

ţă” a devenit, în cei 134 de ani de viaţă, un adevărat principiu

de existenţă al Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” din Tulcea, iar organizarea

Concursului Naţional de Matematică ce poartă numele strălucitului matematician

anaitopol se înscrie

ie, constituie doar un reper pe harta

a bătrânei noastre școli. Faptul că

a ales organizarea unui concurs de matematică nu este nicidecum întâmplător.

Concursul nu constituie doar un antrenament excepţional pentru Olimpiada

e Matematică (lucru afirmat de toţi participanţii) și un elogiu adus

eminentului matematician al cărui nume îl poartă, ci, mai ales, prin frumuseţea

subiectelor propuse de renumiţi profesori, un elogiu adus matematicii în sine. Căci,

aria Panaitopol, soţia regretatului profesor, “ matematica

poate că nu te ajută să aduni iubirea sau să scazi ura, dar te învaţă că, în viaţă, orice

Prof. Florin ANASTASIU, Directorul CDSH.

ţă” a devenit, în cei 134 de ani de viaţă, un adevărat principiu

de existenţă al Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” din Tulcea, iar organizarea

Concursului Naţional de Matematică ce poartă numele strălucitului matematician

a ales organizarea unui concurs de matematică nu este nicidecum întâmplător.

Concursul nu constituie doar un antrenament excepţional pentru Olimpiada

un elogiu adus

i, mai ales, prin frumuseţea

subiectelor propuse de renumiţi profesori, un elogiu adus matematicii în sine. Căci,

aria Panaitopol, soţia regretatului profesor, “ matematica

poate că nu te ajută să aduni iubirea sau să scazi ura, dar te învaţă că, în viaţă, orice

Prof. Florin ANASTASIU, Directorul CDSH.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

2

FESTIVITATEA DE DESCHIDEREFESTIVITATEA DE DESCHIDERE