FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are...

of 32 /32
285 FELICITÃRI 39 LECÞIA 39 Limba mijloc de integrare socialã FELICITÃRI I. VOCABULAR II. GRAMATICÃ Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent III. INTENÞII COMUNICATIVE Cum ne exprimãm speranþa Cum ne exprimãm speranþa Cum ne exprimãm speranþa Cum ne exprimãm speranþa Cum ne exprimãm speranþa Cum evidenþiem principalul Cum evidenþiem principalul Cum evidenþiem principalul Cum evidenþiem principalul Cum evidenþiem principalul IV. TEXT-SINTEZÃ a se naºte a petrece a purta a spera a turna a umple distracþie dragoste felicitare gazdã mesaj petrecere receptor trandafir urare vin vorbã fericit în curând

Embed Size (px)

Transcript of FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are...

Page 1: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

285FELICITÃRI39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

FELICITÃRI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Pronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ ºi dativ cu verbe la condiþional prezent

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþa

Cum evidenþiem principalulCum evidenþiem principalulCum evidenþiem principalulCum evidenþiem principalulCum evidenþiem principalul

IV. TEXT-SINTEZÃ

a se naºte

a petrece

a purta

a spera

a turna

a umple

distracþie

dragoste

felicitare

gazdã

mesaj

petrecere

receptor

trandafir

urare

vin

vorbã

fericit

în curând

Page 2: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

286 FELICITÃRI 39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

Dicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minime

la 15 ianuarie

a se naºte la Soroca

într-o familie de

intelectuali

un copil în braþe

a purta un costum nou

pãrul lung

ochelari

vin în pahare

a turna cafea în ceaºcã

benzinã în rezervor

o cadã cu apã

a umple paharul cu vin

un balon cu gaz

VOCABULAR

1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.1. Alcãtuiþi îmbinãri de cuvinte.

a lua, a rupe, a transmite, a gusta, a spune; un mesaj, vinul, un trandafir, o vorbã, receptorul.

2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.2. Încercaþi sã determinaþi sensul cuvintelor perechi.

a petrece – petrecere; a felicita – felicitare; a ura – urare; a vorbi – vorbã.

3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.3. Alcãtuiþi propoziþii.

a spera / a ajunge / la timp / la serviciu astãzi / a fi / zi / de / sãrbãtoare gazda / pe noi / a primi / foarte frumos nouã / a-i plãcea / distracþiile

4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.4. Scrieþi în caiet cuvintele pe care le-aþi memorizat.

GRAMATICÃ

Observãm

5. Citiþi dialogurile.5. Citiþi dialogurile.5. Citiþi dialogurile.5. Citiþi dialogurile.5. Citiþi dialogurile.

– L-ai recunoaºteL-ai recunoaºteL-ai recunoaºteL-ai recunoaºteL-ai recunoaºte dacã l-ai vedeal-ai vedeal-ai vedeal-ai vedeal-ai vedea? – Ai vrea sã cumpãrãm covorul acesta?

– Desigur cã l-aº recunoaºte.l-aº recunoaºte.l-aº recunoaºte.l-aº recunoaºte.l-aº recunoaºte. – Aº fi foarte bucuroasã dacã l-am cumpãra.l-am cumpãra.l-am cumpãra.l-am cumpãra.l-am cumpãra.

– L-aþi ajuta L-aþi ajuta L-aþi ajuta L-aþi ajuta L-aþi ajuta dacã el ar avea nevoie? – L-ai chemaL-ai chemaL-ai chemaL-ai chemaL-ai chema în vizitã?

– Desigur cã l-am ajutal-am ajutal-am ajutal-am ajutal-am ajuta? – Desigur cã l-aº chemal-aº chemal-aº chemal-aº chemal-aº chema.

– Cu ce l-aþi ajutal-aþi ajutal-aþi ajutal-aþi ajutal-aþi ajuta? – ªi pe ea ai chema-oai chema-oai chema-oai chema-oai chema-o?

– L-am ajutaL-am ajutaL-am ajutaL-am ajutaL-am ajuta cu bani. – Pe ambii i-aº chemai-aº chemai-aº chemai-aº chemai-aº chema.

Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional prezent

E lE lE lE lE l m-ar întreba (pe mine)m-ar întreba (pe mine)m-ar întreba (pe mine)m-ar întreba (pe mine)m-ar întreba (pe mine) E lE lE lE lE l ne-ar întreba (pe noi)ne-ar întreba (pe noi)ne-ar întreba (pe noi)ne-ar întreba (pe noi)ne-ar întreba (pe noi)

te-ar întreba (pe tine)te-ar întreba (pe tine)te-ar întreba (pe tine)te-ar întreba (pe tine)te-ar întreba (pe tine) v-ar întreba (pe voi)v-ar întreba (pe voi)v-ar întreba (pe voi)v-ar întreba (pe voi)v-ar întreba (pe voi)

l-ar întreba (pe el)l-ar întreba (pe el)l-ar întreba (pe el)l-ar întreba (pe el)l-ar întreba (pe el) i-ar întreba (pe ei)i-ar întreba (pe ei)i-ar întreba (pe ei)i-ar întreba (pe ei)i-ar întreba (pe ei)

ar întreba-o (pe ea)ar întreba-o (pe ea)ar întreba-o (pe ea)ar întreba-o (pe ea)ar întreba-o (pe ea) le-ar întreba (pe ele)le-ar întreba (pe ele)le-ar întreba (pe ele)le-ar întreba (pe ele)le-ar întreba (pe ele)

6. Alcãtuiþi propoziþii6. Alcãtuiþi propoziþii6. Alcãtuiþi propoziþii6. Alcãtuiþi propoziþii6. Alcãtuiþi propoziþii

Model:Model:Model:Model:Model: Eu .. a înþelege pe el Eu .. a înþelege pe el Eu .. a înþelege pe el Eu .. a înþelege pe el Eu .. a înþelege pe el Eu l-aº înþelege. Eu l-aº înþelege. Eu l-aº înþelege. Eu l-aº înþelege. Eu l-aº înþelege.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

Page 3: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

287FELICITÃRI39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

Eu ... a suna desearã

tu ... a ajuta sã ducã lucrurile acasã

el, ea ... a însoþi pânã la garã

noi ... a preveni de pericol

voi ... a lãsa sã plece

ei, ele ...

7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi r7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi r7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi r7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi r7. Puneþi în locul punctelor pronumele personale în acuzativ ºi rãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.

Model:Model:Model:Model:Model: …………… -ai ajuta sã termine lucrul? -ai ajuta sã termine lucrul? -ai ajuta sã termine lucrul? -ai ajuta sã termine lucrul? -ai ajuta sã termine lucrul? LLLLL-ai ajuta sã termine lucrul?-ai ajuta sã termine lucrul?-ai ajuta sã termine lucrul?-ai ajuta sã termine lucrul?-ai ajuta sã termine lucrul?

…-aþi invita în vizitã? …-ai certa dacã ar întârzia? Ai petrece-… pânã acasã? …-aþi obliga

sã rãmânã? …-aþi lãsa sã plece la ºcoalã dacã ar fi bolnav? …-aþi admite la examen dacã nu

ar fi pregãtit?

8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi r8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi r8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi r8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi r8. Completaþi propoziþiile cu formele pronumelor personale în acuzativ ºi rãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.ãspundeþi la întrebãri.

Model:Model:Model:Model:Model: – Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?– Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?– Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?– Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?– Iatã un roman interesant. Eu l-aº citi. ªi tu l-ai citi?––––– Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp. Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp. Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp. Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp. Nu, eu nu l-aº citi. Nu am timp.

Iatã un dicþionar nou. Eu …-aº cumpãra. ªi tu …

Iatã o floare frumoasã. Eu aº rupe-… ªi voi …

Iatã niºte cunoscuþi. Eu …-aº întreba unde merg. ªi voi …

Iatã niºte colegi. Eu …-aº convinge sã meargã cu noi la stadion. ªi tu …

Iatã un tablou frumos. Eu …-aº atârna deasupra patului. ªi tu …

9. Alcãtuiþi propoziþii.9. Alcãtuiþi propoziþii.9. Alcãtuiþi propoziþii.9. Alcãtuiþi propoziþii.9. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: Eu / a ruga Eu / a ruga Eu / a ruga Eu / a ruga Eu / a ruga (tu) (tu) (tu) (tu) (tu) / sã rãmâi cu noi./ sã rãmâi cu noi./ sã rãmâi cu noi./ sã rãmâi cu noi./ sã rãmâi cu noi.Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.Eu te-aº ruga sã rãmâi cu noi.

Eu a ruga (tu) sã te grãbeºti Eu a ruga (voi) sã aveþi rãbdare

a ruga (tu) sã-mi aduci un a ruga (ei) sã mai aºtepte

pahar cu apã a ruga (ele) sã nu se supere

a ruga (ea) sã-mi scrie o

scrisoare

10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.10. Formaþi din douã propoziþii o frazã.

Model:Model:Model:Model:Model: Îl vãd. Îl întreb ce mai face.Îl vãd. Îl întreb ce mai face.Îl vãd. Îl întreb ce mai face.Îl vãd. Îl întreb ce mai face.Îl vãd. Îl întreb ce mai face.Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.Dacã l-aº vedea, l-aº întreba ce mai face.

Îi întâlnesc mâine în oraº. Îi invit la noi. Îl gãsesc acolo. Îl rog sã mai aºtepte. Vorbesc cu

el. Îl conving sã continue lucrul. Îl întâlnesc. Îl recunosc. O vãd pânã duminicã. O sfãtuiesc

sã nu renunþe la cãlãtoria aceasta. ªtiu unde este. Îl caut.

Observãm

– I-aþi transmiteI-aþi transmiteI-aþi transmiteI-aþi transmiteI-aþi transmite felicitãri dacã aþi ºti când e ziua ei de naºtere?– Le-ai împrumutaLe-ai împrumutaLe-ai împrumutaLe-ai împrumutaLe-ai împrumuta bani?

– Da, i-am transmite.i-am transmite.i-am transmite.i-am transmite.i-am transmite. – Le-aº împrumuta,Le-aº împrumuta,Le-aº împrumuta,Le-aº împrumuta,Le-aº împrumuta, dacã mi-ar cere.mi-ar cere.mi-ar cere.mi-ar cere.mi-ar cere.

– I-aþi cumpãraI-aþi cumpãraI-aþi cumpãraI-aþi cumpãraI-aþi cumpãra ºi un cadou? – Le-ai daLe-ai daLe-ai daLe-ai daLe-ai da ºi un sfat?

– Da, desigur, i-am cumpãra.i-am cumpãra.i-am cumpãra.i-am cumpãra.i-am cumpãra. – Da, desigur.

Page 4: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

288 FELICITÃRI 39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

Pronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezentPronumele personale în dativ în construcþii cu verbe la condiþional prezent

E lE lE lE lE l mi-ar spune (mie)mi-ar spune (mie)mi-ar spune (mie)mi-ar spune (mie)mi-ar spune (mie) E lE lE lE lE l ne-ar spune (nouã)ne-ar spune (nouã)ne-ar spune (nouã)ne-ar spune (nouã)ne-ar spune (nouã)

þi-ar spune (þie)þi-ar spune (þie)þi-ar spune (þie)þi-ar spune (þie)þi-ar spune (þie) v-ar spune (vouã)v-ar spune (vouã)v-ar spune (vouã)v-ar spune (vouã)v-ar spune (vouã)

i-ar spune (lui)i-ar spune (lui)i-ar spune (lui)i-ar spune (lui)i-ar spune (lui) le-ar spune (lor)le-ar spune (lor)le-ar spune (lor)le-ar spune (lor)le-ar spune (lor)

11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.11. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: T T T T Tu ... a spune vestea u ... a spune vestea u ... a spune vestea u ... a spune vestea u ... a spune vestea T T T T Tu i-ai spune vestea.u i-ai spune vestea.u i-ai spune vestea.u i-ai spune vestea.u i-ai spune vestea.

eu ... a dãrui ei un buchet de flori.tu ... a demonstra cã nu are dreptate.el, ea ... a aduce un pahar cu apã.noi ... a permite sã meargã la un film.voi ... a povesti despre cãlãtoria dvs. în Franþa.ei, ele ...

12. Alcãtuiþi propoziþii.12. Alcãtuiþi propoziþii.12. Alcãtuiþi propoziþii.12. Alcãtuiþi propoziþii.12. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.Eu / a spune / lui / sã vinã mai devreme acasã.Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.Eu i-aº spune lui sã vinã mai devreme acasã.

Cine?Cine?Cine?Cine?Cine? Ce ar face?Ce ar face?Ce ar face?Ce ar face?Ce ar face? Cui?Cui?Cui?Cui?Cui? Ce?Ce?Ce?Ce?Ce?

Noi … a dãrui lui o carte

þie o cutie de ciocolate

Ei … a transmite nouã o informaþie importantã

vouã un pachet

Eu … a aduce þie un costum

lui un manual de englezã

13. Rãspundeþi la întrebãri.13. Rãspundeþi la întrebãri.13. Rãspundeþi la întrebãri.13. Rãspundeþi la întrebãri.13. Rãspundeþi la întrebãri.

Nicolae s-a nãscut în anul 1965. Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani?

Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi ani are ea acum? Câþi ani va avea ea peste 4 ani?

Radu ºi Mihai s-au nãscut în anul 1983. Câþi ani au ei acum? Câþi ani vor avea ei peste 10 ani?

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþaCum ne exprimãm speranþa

Sper sã te vãd în curând.Sper sã te vãd în curând.Sper sã te vãd în curând.Sper sã te vãd în curând.Sper sã te vãd în curând. Sper cã eºti sãnãtos.Sper cã eºti sãnãtos.Sper cã eºti sãnãtos.Sper cã eºti sãnãtos.Sper cã eºti sãnãtos.

14. Alcãtuiþi propoziþii.14. Alcãtuiþi propoziþii.14. Alcãtuiþi propoziþii.14. Alcãtuiþi propoziþii.14. Alcãtuiþi propoziþii.

Model:Model:Model:Model:Model: Sper sã … a ajunge devreme acasã.Sper sã … a ajunge devreme acasã.Sper sã … a ajunge devreme acasã.Sper sã … a ajunge devreme acasã.Sper sã … a ajunge devreme acasã.Sper sã ajungem devreme acasã.Sper sã ajungem devreme acasã.Sper sã ajungem devreme acasã.Sper sã ajungem devreme acasã.Sper sã ajungem devreme acasã.

Sper sã… a nu avea nici o problemã Sper cã … vremea / a fi frumoasã

Sperãm sã… a gãsi acasã / pe voi Sperãm cã … el / a nu se supãra

a nu întârzia / mâine

a avea mult timp liber

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

Page 5: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

289FELICITÃRI39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

Cum evidenþiem principalul

Principalul este cã …Principalul este cã …Principalul este cã …Principalul este cã …Principalul este cã … Important este cã …Important este cã …Important este cã …Important este cã …Important este cã …

Principalul este sã …Principalul este sã …Principalul este sã …Principalul este sã …Principalul este sã … Important este sã …Important este sã …Important este sã …Important este sã …Important este sã …

15. Completaþi propoziþiile.15. Completaþi propoziþiile.15. Completaþi propoziþiile.15. Completaþi propoziþiile.15. Completaþi propoziþiile.

Model:Model:Model:Model:Model: Principalul este sã … a se înþelege (noi)Principalul este sã … a se înþelege (noi)Principalul este sã … a se înþelege (noi)Principalul este sã … a se înþelege (noi)Principalul este sã … a se înþelege (noi)Principalul este sã ne înþelegem.Principalul este sã ne înþelegem.Principalul este sã ne înþelegem.Principalul este sã ne înþelegem.Principalul este sã ne înþelegem.

Principalul este sã … a ajunge la timp (tu)

a nu amâna lucrul (voi)

Important este sã … a veni toþi (ei)

a gãsi banii necesari (noi)

SINTEZÃ

O sãrbãtoare în familieO sãrbãtoare în familieO sãrbãtoare în familieO sãrbãtoare în familieO sãrbãtoare în familie

Sunã telefonul. Nicolae ia receptorul.

– Bunã ziua, Nicolae! Fratele tãu Petru la telefon.

– Da, frate, te-am recunoscut.

– ªtii de ce te sun?

– ªtiu. Astãzi s-a nãscut nepoþica mea Dorina.

– Adevãrat. Am vrea sã sãrbãtorim evenimentul acesta. Vor fi

rudele ºi cunoscuþii noºtri.

– Vã urez petrecere frumoasã!

– Îþi mulþumim mult ºi vã invitãm la noi. Vã aºteptãm pe tine ºi

pe Elena. Am vrea sã fiþi împreunã cu noi în aceastã zi.

Nicolae ºi Petru închid. Nicolae îi spune soþiei. ªi ea acceptã invitaþia. Ei trebuie sã se grãbeascã. Nu

s-ar grãbi dacã nu ar trebui sã treacã pe la piaþã sã cumpere un mic cadou ºi un buchet de trandafiri

pentru Dorina.

Când sosesc, gazdele îi întâmpinã bucuroase:

– Intraþi ºi treceþi în salon.

– Am venit cu multã dragoste pentru voi, dragii mei, zice Nicolae.

În curând se adunã toþi oaspeþii. Toþi erau nerãbdãtori sã ridice paharele ºi sã spunã urarea:

– În sãnãtatea ta, Dorina!

– La mulþi ani!

– Îþi dorim numai bine ºi mult, mult noroc!

A fost o sãrbãtoare simplã ºi frumoasã. Dar timpul trece repede când eºti cu prietenii. Seara târziu

oaspeþii îi mulþumesc gazdei:

– Datoritã vouã am petrecut o searã foarte plãcutã.

– ªi noi vã mulþumim cã aþi acceptat invitaþia ºi aþi venit. Sper sã ne vedem în curând.

16. Rãspundeþi la întrebãri.16. Rãspundeþi la întrebãri.16. Rãspundeþi la întrebãri.16. Rãspundeþi la întrebãri.16. Rãspundeþi la întrebãri.

Cine îl sunã pe Nicolae? De ce îl sunã Petru pe Nicolae? Pe cine aºteaptã Petru? Ce

cumpãrã Nicolae ºi soþia sa de la piaþã? Ce zic gazdele dupã ce soseºte Nicolae cu soþia? Ce

fel de urãri spun oaspeþii cu ocazia zilei de naºtere a Dorinei? Ce fel de urare aþi sperat dvs. sã

auziþi?

Formule de felicitare cu ocazia zilei de naºtereFormule de felicitare cu ocazia zilei de naºtereFormule de felicitare cu ocazia zilei de naºtereFormule de felicitare cu ocazia zilei de naºtereFormule de felicitare cu ocazia zilei de naºtere

La mulþi ani! Vã urez mult noroc!

În sãnãtatea dvs.! Vã doresc numai bine!

Vã urez mult succes! Sã trãiþi!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.

Page 6: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

290 FELICITÃRI 39LECÞIA 39

Limba – mijloc de integrare socialã

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

Te-aº ruga ceva.

V-aº întreba ce a fost aici.

Dacã l-aº vedea l-aº recunoaºte.

Dacã l-ai cãuta l-ai gãsi.

Dacã l-ai întreba þi-ar spune.

I-aº trimite o scrisoare, dar nu am

adresa lui.

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Sper sã ne vedem în curând.

Sper în zile mai bune.

Principalul este cã suntem împreunã.

Important este sã nu pierdem timpul.

Un an (nou) fericit!

Mult noroc!

Petrecere frumoasã!

Sãrbãtori fericite!

La mulþi ani!

Distracþie plãcutã!

Drum bun!

În sãnãtatea ta!

Formule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtoriFormule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtoriFormule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtoriFormule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtoriFormule de felicitare cu ocazia unei sãrbãtori

Sãrbãtori fericite! Crãciun fericit!

Petrecere frumoasã! Paºte fericit!

Formule de felicitare cu ocazia Anului NouFormule de felicitare cu ocazia Anului NouFormule de felicitare cu ocazia Anului NouFormule de felicitare cu ocazia Anului NouFormule de felicitare cu ocazia Anului Nou

La mulþi ani! Mult noroc în anul care vine!

Vã doresc un an nou fericit!

Formule folosite la despãrþireFormule folosite la despãrþireFormule folosite la despãrþireFormule folosite la despãrþireFormule folosite la despãrþire

Drum bun! Cãlãtorie plãcutã!

17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.17. Puneþi în locul punctelor formulele de felicitare potrivite dupã sens.

Se apropie Anul Nou. Toþi ne doresc … ªi noi le dorim … Oamenilor care vor sã înceapã o

afacere le urãm … Copiii pleacã la discotecã. Mama le ureazã … Sãrbãtoritul împlineºte o vârstã

frumoasã, oaspeþii ridicã paharele ºi spun … Se apropie Paºtele. Toþi ne doresc … ªi noi le dorim

… Când ne luãm rãmas bun, prietenii ne doresc nouã … Tata este ºofer de cursã lungã ºi noi îi

urãm de fiecare datã când pleacã …

1818181818. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.. Lucraþi în perechi. Dialogaþi în baza urmãtoarei situaþii de comunicare.

În vizitã la dvs. vin musafiri dragi. Îi rugaþi sã intre. Vã amintiþi despre anii de studenþie, despre

clipele frumoase trãite împreunã. Ridicaþi paharele ºi spuneþi câteva felicitãri la adresa gazdelor,

la adresa oaspeþilor. Scrieþi câteva felicitãri pe care trebuie sã le trimiteþi apropiaþilor dvs. cu

ocazia zilelor de naºtere, cu ocazia sãrbãtorii de Anul Nou.

Învãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverb

Cât trãieºte omul sperã.Cât trãieºte omul sperã.Cât trãieºte omul sperã.Cât trãieºte omul sperã.Cât trãieºte omul sperã.

Generalizãm

Page 7: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

291BIOGRAFIA MEA40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

BIOGRAFIA MEA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I. VOCABULAR

II. GRAMATICÃ

Diateza pasivã.Diateza pasivã.Diateza pasivã.Diateza pasivã.Diateza pasivã. Numeralele ordinale Numeralele ordinale Numeralele ordinale Numeralele ordinale Numeralele ordinale

III. INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimCum ne exprimCum ne exprimCum ne exprimCum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau de cevaãm atitudinea faþã de cineva sau de cevaãm atitudinea faþã de cineva sau de cevaãm atitudinea faþã de cineva sau de cevaãm atitudinea faþã de cineva sau de ceva

Cum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiune

IV. TEXT-SINTEZÃ

a afirma

a se baza

a confirma

a cuceri

a menþiona

a merita

a numãra

a numi

a se orienta

a pãrãsi

a refuza

a sosi

a vizita

a da voie

a face cunoºtinþã

comunicare

cunoºtinþã

margine

pace

scop

vecin

egal

întâiul

al doilea

al treilea

al patrulea

al cincilea

al ºaselea

al ºaptelea

al optulea

al nouãlea

al zecelea

însã de cine?

de ce?

Page 8: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

292 BIOGRAFIA MEA 40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

VOCABULAR

1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvâ1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvâ1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvâ1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvâ1. Gãsiþi în vocabular antonimul cuvântului ntului ntului ntului ntului a refuza.

2. Alcãtuiþi îmbinãri.2. Alcãtuiþi îmbinãri.2. Alcãtuiþi îmbinãri.2. Alcãtuiþi îmbinãri.2. Alcãtuiþi îmbinãri.

a numãra, a sosi, a merita, a vizita, a afirma; acasã, paginile unei cãrþi, un adevãr, un muzeu, un premiu.

GRAMATICÃ

Observãm

El este felicitat de colegi. Clãdirea aceasta a fost construitã în doi ani.

– Sunt cãutat Sunt cãutat Sunt cãutat Sunt cãutat Sunt cãutat de pãrinþi? – De ziua lui el a fost felicitata fost felicitata fost felicitata fost felicitata fost felicitat de

– Da, eºti cãutateºti cãutateºti cãutateºti cãutateºti cãutat de pãrinþi. prieteni?

– ªi ei sunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþi? – Desigur cã a fost felicitata fost felicitata fost felicitata fost felicitata fost felicitat de toþi

– Nu, ei nu sunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþisunt cãutaþi. prietenii.

– A fost vizitatA fost vizitatA fost vizitatA fost vizitatA fost vizitat ºi de rude?

– Nu, nu a fost vizitata fost vizitata fost vizitata fost vizitata fost vizitat de rude.

Diateza pasivãDiateza pasivãDiateza pasivãDiateza pasivãDiateza pasivã

Elevul citeºte o carte. (ce?)

Cartea este cititãeste cititãeste cititãeste cititãeste cititã de elev. (de cine?)

Columb a descoperit America. (ce?)

America a fost descoperitãa fost descoperitãa fost descoperitãa fost descoperitãa fost descoperitã de Columb. (de cine?)

Omul va cuceri cosmosul. (ce?)

Cosmosul va fi cuceritva fi cuceritva fi cuceritva fi cuceritva fi cucerit de om. (de cine?)

Dicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minimeDicþionar de contexte minime

o þarã

a cuceri un teritoriu

un oraº

inimile spectatorilor

banii

a numãra paginile unei cãrþi

zilele

pânã la o sutã

casa

a pãrãsi familia

serviciul

scena politicã

o propunere

a refuza un post

o invitaþie

sã lucreze

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

II.

Page 9: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

293BIOGRAFIA MEA40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

masculinmasculinmasculinmasculinmasculin femininfemininfemininfemininfeminin

eu sunt cãutat noi suntem cãutaþi eu sunt cãutatã noi suntem cãutatetu eºti cãutat voi sunteþi cãutaþi tu eºti cãutatã voi sunteþi cãutateel este cãutat ei sunt cãutaþi ea este cãutatã ele sunt cãutate

Structura diatezei pasiveStructura diatezei pasiveStructura diatezei pasiveStructura diatezei pasiveStructura diatezei pasive

Diateza pasivã. Indicativ prezentDiateza pasivã. Indicativ prezentDiateza pasivã. Indicativ prezentDiateza pasivã. Indicativ prezentDiateza pasivã. Indicativ prezent

Este cãutat de poliþie.Este cãutat de poliþie.Este cãutat de poliþie.Este cãutat de poliþie.Este cãutat de poliþie.

3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.3. Puneþi verbele din paranteze la diateza pasivã.

Model:Model:Model:Model:Model: Cãrþile (a fi numãrate).Cãrþile (a fi numãrate).Cãrþile (a fi numãrate).Cãrþile (a fi numãrate).Cãrþile (a fi numãrate).Cãrþile sunt numãrate.Cãrþile sunt numãrate.Cãrþile sunt numãrate.Cãrþile sunt numãrate.Cãrþile sunt numãrate.

Revistele (a fi adus) la timp. Cazul (a fi cercetat) de specialiºti. El (a fi influenþat) de

pãrinþi. Metalul (a fi atras) de magnet. Copilul (a fi crescut) de bunici. Carnea (a fi pãstratã)

în frigider. De ziua lui el (a fi felicitat) de prieteni. Eu (a fi invitat) la familia Ivanov. Alimentele

(a fi pãstrate) la rece. El (a fi respectat) de toþi colegii sãi.

4. T4. T4. T4. T4. Transformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.

Model:Model:Model:Model:Model: Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.Elevii copiazã exerciþiile de pe tablã.Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.Exerciþiile sunt copiate de elevi de pe tablã.

Profesorul corecteazã dictãrile. Studentul precizeazã tema. Colegii

îl felicitã pe Radu. Mecanicul reparã maºina. Corespondentul

comenteazã informaþia despre accident. Deputaþii discutã proiectul de buget. Excursioniºtii

viziteazã oraºul. Vântul deschide ferestrele. Universitatea organizeazã cursuri de varã.

Mulþi tineri practicã gimnastica. Profesorul prezintã un referat.

5. Alcãtuiþi dialoguri similare.5. Alcãtuiþi dialoguri similare.5. Alcãtuiþi dialoguri similare.5. Alcãtuiþi dialoguri similare.5. Alcãtuiþi dialoguri similare.

– Sunt aºteptat de prieteni? a întreba, profesor

– Da, eºti aºteptat de prieteni. a vizita, rude

– ªi Alexandru e aºteptat de prieteni? a lãuda, director

– Nu, Alexandru nu e aºteptat de prieteni. a respecta, colegi

este

Drumul a fost asfaltat de muncitori

va fi

este

Casa a fost construitã de muncitori

va fi

sunt

Copiii au fost educaþi de pãrinþi

vor fi

sunt

Cãrþile au fost scrise de scriitori

vor fi

Page 10: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

294 BIOGRAFIA MEA 40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

masculinmasculinmasculinmasculinmasculin femininfemininfemininfemininfeminin

eu voi fi vizitat noi vom fi vizitaþi eu voi fi vizitatã noi vom fi vizitatetu vei fi vizitat voi veþi fi vizitaþi tu vei fi vizitatã voi veþi fi vizitateel va fi vizitat ei vor fi vizitaþi ea va fi vizitatã ele vor fi vizitate

Diateza pasivã. Perfectul compusDiateza pasivã. Perfectul compusDiateza pasivã. Perfectul compusDiateza pasivã. Perfectul compusDiateza pasivã. Perfectul compus

El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.El a fost numit în aceastã funcþie luna trecutã.

6. T6. T6. T6. T6. Transformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.ransformaþi construcþiile active în construcþii pasive.

Model:Model:Model:Model:Model: Un mare scriitor a scris cartea aceastã.Un mare scriitor a scris cartea aceastã.Un mare scriitor a scris cartea aceastã.Un mare scriitor a scris cartea aceastã.Un mare scriitor a scris cartea aceastã.Cartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitorCartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitorCartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitorCartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitorCartea aceasta a fost scrisã de un mare scriitor.....

Vecinii mei au cumpãrat casa aceasta. Muncitorii au asfaltat drumul.

Autorul acesta a publicat trei cãrþi. Un coleg al meu a gãsit banii.

Directorul a rezolvat toate problemele. Grupa noastrã a organizat o

excursie la munte. Avionul a parcurs distanþa aceasta în douã ore.

Copilul a pierdut cheia.

7. T7. T7. T7. T7. Transformaþi construcþiile pasive în construcþii active.ransformaþi construcþiile pasive în construcþii active.ransformaþi construcþiile pasive în construcþii active.ransformaþi construcþiile pasive în construcþii active.ransformaþi construcþiile pasive în construcþii active.

Model:Model:Model:Model:Model: Bolnavul a fost operat de un chirurg tânãrBolnavul a fost operat de un chirurg tânãrBolnavul a fost operat de un chirurg tânãrBolnavul a fost operat de un chirurg tânãrBolnavul a fost operat de un chirurg tânãr.....Un chirurg tânãr l-a operat pe bolnavUn chirurg tânãr l-a operat pe bolnavUn chirurg tânãr l-a operat pe bolnavUn chirurg tânãr l-a operat pe bolnavUn chirurg tânãr l-a operat pe bolnav.....

Maºina a fost opritã de poliþie. Amenda a fost plãtitã de ºofer. Întâmplarea a fost povestitã

de bunic. Proiectul a fost prezentat de inginer. Banii au fost primiþi de fratele meu. Medicamentele

au fost procurate de mama. Calculatorul a fost programat de specialiºti. Clãdirea a fost

proiectatã de doi arhitecþi. Tema referatului a fost propusã de student. Florile au fost puse în

vazã de Maria. Fereastra a fost deschisã de vânt.

Diateza pasivã. Viitorul IIDiateza pasivã. Viitorul IIDiateza pasivã. Viitorul IIDiateza pasivã. Viitorul IIDiateza pasivã. Viitorul II

El va fi vizitat de prieteni.El va fi vizitat de prieteni.El va fi vizitat de prieteni.El va fi vizitat de prieteni.El va fi vizitat de prieteni.

8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.8. Rãspundeþi la întrebãri folosind cuvintele din paranteze.

Model:Model:Model:Model:Model: – Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)– Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)– Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)– Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)– Cine va fi numit în funcþia aceasta? (un inginer tânãr)– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr– În funcþia aceasta va fi numit un inginer tânãr.....

Cine va fi invitat la concert? (eu) Cine va fi ajutat de prieteni? (el) Cine va fi mustrat

pentru aceasta? (copilul) Cine va fi admis la examene? (noi) Cine va fi prevenit despre

aceasta? (ei) Cine va fi vizitat la spital? (bolnavii) Cine va fi felicitat de decan? (studenþii

buni)

masculinmasculinmasculinmasculinmasculin femininfemininfemininfemininfeminin

eu am fost chemat noi am fost chemaþi eu am fost chematã noi am fost chematetu ai fost chemat voi aþi fost chemaþi tu ai fost chematã voi aþi fost chemateel a fost chemat ei am fost chemaþi ea a fost chematã ele au fost chemate

Page 11: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

295BIOGRAFIA MEA40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

9. 9. 9. 9. 9. TTTTTransformaþi construcþiile active în coransformaþi construcþiile active în coransformaþi construcþiile active în coransformaþi construcþiile active în coransformaþi construcþiile active în connnnnstrucþii pasive.strucþii pasive.strucþii pasive.strucþii pasive.strucþii pasive.

Model:Model:Model:Model:Model: ªoferul va porni motorul. ªoferul va porni motorul. ªoferul va porni motorul. ªoferul va porni motorul. ªoferul va porni motorul. Motorul va fi pornit de ºoferMotorul va fi pornit de ºoferMotorul va fi pornit de ºoferMotorul va fi pornit de ºoferMotorul va fi pornit de ºofer.....

O profesoarã nouã va preda istoria. Directorul va prezenta planul. Inginerii vor verifica

cifrele. Elevii vor copia exerciþiile în caiete. Nepoþii vor culege fructele.

10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.10. Alcãtuiþi dialoguri similare folosind cuvintele din dreapta.

Model:Model:Model:Model:Model: – Voi fi chemat de director? a fi aºteptat, prieten

– Da, vei fi chemat de director. a fi întâmpinat, rude

a fi întrebat, profesor

Numeralele ordinaleNumeralele ordinaleNumeralele ordinaleNumeralele ordinaleNumeralele ordinale

11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.11. Formaþi numerale ordinale de la urmãtoarele numerale cardinale.

Cincisprezece, ºaptesprezece, optsprezece, douãzeci, douãzeci ºi trei, douãzeci ºi cinci, treizeci,

treizeci ºi patru, patruzeci, patruzeci ºi doi, patruzeci ºi cinci, cincizeci, ºaizeci, ºaptezeci, optzeci,

nouãzeci.

12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.12. Rãspundeþi la întrebãri.

Model:Model:Model:Model:Model: Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)Care concurent îþi place mai mult? (al doilea)Al doilea concurent îmi place mai mult.Al doilea concurent îmi place mai mult.Al doilea concurent îmi place mai mult.Al doilea concurent îmi place mai mult.Al doilea concurent îmi place mai mult.

Care este fiul dumneavoastrã? (al doilea) Care echipã este mai puternicã? (a patra) Pe care

sportiv îl cunoºti mai bine? (pe al treilea) Pe care îl ajuþi? (pe al doilea) La ce etaj este

camera mea? (la etajul al treilea) Când aþi sosit? (a doua zi) În ce clasã este copilul tãu? (în

clasa a treia) În ce rând aveþi bilete? (al zecelea) Care este casa voastrã? (a cincea) Despre

care student aþi vorbit? (despre al patrulea) În ce clasã a trecut el? (a noua).

INTENÞII COMUNICATIVE

Cum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau cevaCum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau cevaCum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau cevaCum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau cevaCum ne exprimãm atitudinea faþã de cineva sau ceva

(Mie) îmi place …(Mie) îmi place …(Mie) îmi place …(Mie) îmi place …(Mie) îmi place … (Mie) nu-mi place …(Mie) nu-mi place …(Mie) nu-mi place …(Mie) nu-mi place …(Mie) nu-mi place …

(Lui) îi place …(Lui) îi place …(Lui) îi place …(Lui) îi place …(Lui) îi place … (Ei) nu-i place …(Ei) nu-i place …(Ei) nu-i place …(Ei) nu-i place …(Ei) nu-i place …

al + doi + lea =

trei

patru

cinci

ºase

ºapte

opt

nouã

zece

o sutã

a + douã + a =

trei

patru

cinci

ºase

ºapte

opt

nouã

zece

o sutã

a doua

a treia

a patra

a cincea

a ºasea

a ºaptea

a opta

a noua

a zecea

a o suta

Masculin Feminin

al doilea

al treilea

al patrulea

al cincilea

al ºaselea

al ºaptelea

al optulea

al nouãlea

al zecelea

al o sutãlea

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

III.

Page 12: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

296 BIOGRAFIA MEA 40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

Cum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiuneCum ne cerem permisiune

PPPPPot sã …?ot sã …?ot sã …?ot sã …?ot sã …? Îmi daþi voie sã …?Îmi daþi voie sã …?Îmi daþi voie sã …?Îmi daþi voie sã …?Îmi daþi voie sã …? Îmi permiteþi sã …?Îmi permiteþi sã …?Îmi permiteþi sã …?Îmi permiteþi sã …?Îmi permiteþi sã …?

PPPPPoate sã …?oate sã …?oate sã …?oate sã …?oate sã …? Daþi-mi voie sã …!Daþi-mi voie sã …!Daþi-mi voie sã …!Daþi-mi voie sã …!Daþi-mi voie sã …! PPPPPermiteþi-mi sã …!ermiteþi-mi sã …!ermiteþi-mi sã …!ermiteþi-mi sã …!ermiteþi-mi sã …!

13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.13. Alcãtuiþi propoziþii folosind cuvintele ºi îmbinãrile de mai jos.

Model:Model:Model:Model:Model: – P– P– P– P– Pot sã… a ieºi – Pot sã… a ieºi – Pot sã… a ieºi – Pot sã… a ieºi – Pot sã… a ieºi – Pot sã ies?ot sã ies?ot sã ies?ot sã ies?ot sã ies?

Pot sã ies din clasã? Pot sã … a pleca; a vorbi cu dumneavoastrã; a vã ajuta; a vã întreba ceva; a lua ziarul

dumneavoastrã;

Îmi daþi voie sã plec? Îmi daþi voie sã … a deschide fereastra; a da un telefon acasã; a lua stiloul dumneavoastrã;

Daþi-mi voie sã plec! Daþi-mi voie sã … a ieºi; a merge acasã; a rãspunde la întrebare;

Îmi permiteþi sã trec? Îmi permiteþi sã … a rãmâne; a adãuga câteva cuvinte; a merge împreunã cu voi;

Permiteþi-mi sã trec! Permiteþi-mi sã … a coborî; a întreba; a sta lângã dumneavoastrã.

SINTEZÃ

O cunoºtinþã nouãO cunoºtinþã nouãO cunoºtinþã nouãO cunoºtinþã nouãO cunoºtinþã nouã

Domnul Dorin Ursu merge într-o cãlãtorie de afaceri în România. El pleacã în þara aceasta pentru

prima datã. Cu câteva zile înainte de plecare el a fost la agenþia de turism ºi a cumpãrat un bilet pentru

trenul de Bucureºti. De la vânzãtoarea de bilete el a aflat care este ora de plecare a trenului spre

Bucureºti.

În ziua plecãrii el merge cu bagajul la garã. Pânã la garã el este condus de colegul sãu ªtefan Lupu.

Prietenii se grãbesc: ei au grijã sã nu piardã trenul. Pe peron este multã lume care aºteaptã sosirea

trenului. Iatã ºi trenul care se apropie de peron. Vagonul cu care va cãlãtori are numãrul 5.

Dorin prezintã biletul controlorului ºi urcã în vagon. Dupã ce aºazã bagajul, coboarã pentru câteva

minute ca sã cumpere ziare. Când intrã iarãºi în vagon îl vede pe vecinul sãu de compartiment Sandu

Sãteanu. Ei fac cunoºtinþã.

Este anunþatã plecarea trenului ºi acesta porneºte. Peste câteva clipe trenul pãrãseºte gara.

Pe drum, domnul Dorin Ursu îi povesteºte vecinului sãu despre viaþa sa.

– Sunt din oraºul Soroca. Acolo este familia mea: soþia mea ºi doi copii ai mei: un bãiat ºi o

fatã. Lucrez la o firmã care importã aparataj electronic.

M-am nãscut însã în Orhei. Acolo locuiesc pãrinþii mei. Tot acolo am terminat ºi ºcoala medie.

Obiectele care mã interesau mai mult în ºcoalã erau fizica ºi matematica. Dupã absolvirea ºcolii

am devenit student la Universitatea Tehnicã. Aici am studiat tehnica de calcul. Dupã universitate

am lucrat câþiva ani la o uzinã din Chiºinãu. Acum sunt directorul firmei despre care am vorbit.

Firma noastrã are relaþii cu multe firme strãine, printre care sunt ºi firme din România. Merg la

Bucureºti pentru a încheia un contract de colaborare cu o firmã de acolo. Am fost invitat de

partenerii noºtri din Bucureºti.

În timpul liber îmi place sã citesc, sã fac sport ºi sã cãlãtoresc. Sportul meu preferat este

fotbalul. Îmi plac însã mult ºi sporturile de iarnã.

ªi domnul Sandu Sãteanu îi povesteºte despre cele mai importante evenimente din viaþa sa.

Dimineaþa trenul ajunge în Bucureºti. Ambii coboarã din tren ºi pornesc spre ieºirea din garã.

Pe peron ei sunt întâmpinaþi de colegii lor bucureºteni.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IV.

Page 13: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

297BIOGRAFIA MEA40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

compartiment – купе a încheia un contract – заключить договор

tehnicã de calcul – вычислительная техника

14. Rãspundeþi la întrebãri.14. Rãspundeþi la întrebãri.14. Rãspundeþi la întrebãri.14. Rãspundeþi la întrebãri.14. Rãspundeþi la întrebãri.

Unde merge domnul Dorin Ursu?

Ce a fãcut el cu câteva zile înainte de plecare?

De cine este el condus pânã la garã?

Cine este vecinul sãu de compartiment?

Ce face domnul Dorin Ursu pe drum?

De unde este domnul Dorin Ursu?

Unde s-a nãscut domnul Dorin Ursu?

Care erau obiectele lui preferate în ºcoalã?

Unde a lucrat el dupã absolvirea facultãþii?

De cine a fost invitat el la Bucureºti?

Ce face el în timpul liber?

De cine sunt întâmpinaþi domnii Dorin Ursu ºi Sandu Sãteanu pe peron?

15. T15. T15. T15. T15. Temã pentru discuþie.emã pentru discuþie.emã pentru discuþie.emã pentru discuþie.emã pentru discuþie.

Ce ºtiþi despre istoria oraºului în care locuiþi? Este un oraº vechi? Când a fost fondat? Sunt în

oraº monumente istorice? Ce muzee sunt în oraºul Chiºinãu?

Câte sectoare sunt în oraºul Chiºinãu? Care sunt ele? În ce parte a oraºului se aflã gara

feroviarã. Unde se aflã Grãdina Botanicã din Chiºinãu?

În oraºul nostru circulã multe autobuze ºi troleibuze? Când încep sã circule dimineaþa

troleibuzele? Ce troleibuze circulã pe bulevardul ªtefan cel Mare? Pânã la ce orã circulã

troleibuzele?

16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.16. Spuneþi sub care desene pot fi scrise aceste dialoguri.

– Iatã o clãdire veche. Ea a fost construitã în secolul trecut.

– Cine este arhitectul care a proiectat aceastã clãdire?

– Aþi putea sã-mi spuneþi unde este staþia de troleibuz?

– Mergeþi drept înainte pânã la prima intersecþie, apoi o luaþi la dreapta.

– Mulþumesc.

– Cu plãcere.

Page 14: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

298 BIOGRAFIA MEA 40LECÞIA 40

Limba – mijloc de integrare socialã

Modele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticaleModele gramaticale

Este cãutat de poliþie.

Aceastã lucrare a fost fãcutã de un

student talentat.

Comanda a fost fãcutã cu 3 zile în

urmã.

Toþi oamenii au fost creaþi liberi.

A fost numit în postul de director

anul trecut.

Aparatul va fi proiectat de

specialiºti.

– În ce clasã eºti?

– Sunt în clasa a VIII-a.

– În ce an este el?

– Este în anul trei.

Modele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicativeModele comunicative

Mie îmi place teatrul.

Þie îþi plac tablourile acestui pictor.

Lui îi place sã citeascã romane poliþiste.

Nouã nu ne plac oamenii fricoºi.

Ei nu-i place sã întârzie.

17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:17. Spuneþi unde au venit persoanele acestea, dacã ele au spus:

Model:Model:Model:Model:Model: – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr – Arãtaþi-mi, vã rog, costumul acesta. Aº vrea sã-l cumpãr..... – El a venit la magazin. – El a venit la magazin. – El a venit la magazin. – El a venit la magazin. – El a venit la magazin.

Ce cãrþi aþi primit sãptãmâna aceasta? Aº vrea sã ºtiu dacã aveþi dicþionare noi? …

Ce reviste ºi ziare aveþi? Cât costã aceste plicuri? …

Eu nu ºtiam cã aici sunt atâtea tablouri de pictori strãini. …

Ce meci interesant. Nu-mi pare rãu cã am mers cu voi. …

Ce mulþi pasageri sunt pe peron. ªi trenul încã n-a sosit. …

18. Scrieþi biografia dvs.18. Scrieþi biografia dvs.18. Scrieþi biografia dvs.18. Scrieþi biografia dvs.18. Scrieþi biografia dvs.

Învãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverbÎnvãþãm un proverb

Omul cât trãieºte învaþã.Omul cât trãieºte învaþã.Omul cât trãieºte învaþã.Omul cât trãieºte învaþã.Omul cât trãieºte învaþã.

Generalizãm

Page 15: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

299RECAPITULARE

Limba - mijloc de integrare socialã

RECAPITULARE (lecþiile 36 – 40)

Dumneavoastrã deja cunoaºteþi:

Viitorul II:Viitorul II:Viitorul II:Viitorul II:Viitorul II:

Viitorul II al verbelor pronominale:Viitorul II al verbelor pronominale:Viitorul II al verbelor pronominale:Viitorul II al verbelor pronominale:Viitorul II al verbelor pronominale:

Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la viitorul II:

Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:Pronumele personale în dativ cu verbe la viitorul II:

Condiþionalul prezent:Condiþionalul prezent:Condiþionalul prezent:Condiþionalul prezent:Condiþionalul prezent:

Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în acuzativ:

A exprima A scrie A servi

Eu am sã exprim am sã scriu am sã servesc

Tu ai sã exprimi ai sã scrii ai sã serveºti

El, ea are sã exprime are sã scrie are sã serveascã

Noi avem sã exprimãm avem sã scriem avem sã servim

Voi aveþi sã exprimaþi aveþi sã scrieþi aveþi sã serviþi

Ei, ele au sã exprime au sã scrie au sã serveascã

A se supãra A se calma A se duce A se întâlni

Eu am sã mã supãr am sã mã calmez am sã mã duc am sã mã întâlnesc

Tu ai sã te superi ai sã te calmezi ai sã te duci ai sã te întâlneºti

El, ea are sã se supere are sã se calmeze are sã se ducã are sã se întâlneascã

Noi avem sã ne supãrãm avem sã ne calmãm avem sã ne ducem avem sã ne întâlnim

Voi aveþi sã vã supãraþi aveþi sã vã calmaþi aveþi sã vã duceþi aveþi sã vã întâlniþi

Ei, ele au sã se supere au sã se calmeze au sã se ducã au sã se întâlneascã

are sã mã vadã (pe mine) are sã ne vadã (pe noi)

el are sã te vadã (pe tine) are sã vã vadã (pe voi)

are sã - l vadã (pe el) are sã - i vadã (pe ei)

are sã o vadã (pe ea) are sã le vadã (pe ele)

are sã-mi spunã (mie) are sã ne spunã (nouã)

el are sã-þi spunã (þie) are sã vã spunã (vouã)

are sã-i spunã (lui, ei) are sã le spunã (lor)

eu aº învãþa lucra vedea face veni citi

tu ai învãþa lucra vedea face veni citi

el, ea ar învãþa lucra vedea face veni citi

noi am învãþa lucra vedea face veni citi

voi aþi învãþa lucra vedea face veni citi

ei, ele ar învãþa lucra vedea face veni citi

A se apropia A se duce A se trezi

Eu m-aº apropia m-aº duce m-aº trezi

Tu te-ai apropia te-ai duce te-ai trezi

El, ea s-ar apropia s-ar duce s-ar trezi

Noi ne-am apropia ne-am duce ne-am trezi

Voi v-aþi apropia v-aþi duce v-aþi trezi

Ei, ele s-ar apropia s-ar duce s-ar trezi

Page 16: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

300 RECAPITULARE

Limba - mijloc de integrare socialã

Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:Condiþionalul prezent al verbelor pronominale cu pronume în dativ:

Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:Pronumele personale în acuzativ cu verbe la condiþional:

m-ar

te-ar

l-ar

El ne-ar asculta, conduce, ajuta

v-ar

i-ar

le-ar

El ar asculta-o, conduce-o, ajuta-o

Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:Pronumele personal în dativ cu verbe la condiþional prezent:

mi-ar

þi-ar

El i-ar trimite, reproºa, telefona

ne-ar

v-ar

le-ar

Diateza pasivã:Diateza pasivã:Diateza pasivã:Diateza pasivã:Diateza pasivã:

Pãrinþii îi educã pe copii. Copiii sunt educaþisunt educaþisunt educaþisunt educaþisunt educaþi de pãrinþi.

Columb a descoperit America. America a fost descoperitã a fost descoperitã a fost descoperitã a fost descoperitã a fost descoperitã de Columb.

Omul va cuceri cosmosul. Cosmosul va fi cuceritva fi cuceritva fi cuceritva fi cuceritva fi cucerit de om.

Numeralele ordinale:Numeralele ordinale:Numeralele ordinale:Numeralele ordinale:Numeralele ordinale:

Al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al ºaselea, al ºaptelea, al optulea, al o sutãleaA doua, a treia, a patra, a cincea, a ºasea, a ºaptea, a opta, a noua, a zecea, a o suta.

Dumneavoastrã deja puteþi:

Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:Sã spuneþi dacã sunteþi sau nu la curent cu o informaþie:

– Ai auzit despre accidentul de ieri?– Da, am auzit. / Nu, n-am auzit.– ªtii cã plecãm la Paris?– Da, ºtiu. / Nu, nu ºtiu.– Eºti la curent cu rezultatele alegerilor?– Da, sunt la curent / Nu, nu sunt la curent.

Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:Sã spuneþi cã în cadrul unui eveniment sunt excepþii:

În afarã de tine au venit toþi.

Cu excepþia Mariei au venit toþi.

A-ºi imagina A-ºi aminti A-ºi reveni

Eu mi-aº imagina mi-aº aminti mi-aº reveni

Tu þi-ai imagina þi-ai aminti þi-ai reveni

El, ea ºi-ar imagina ºi-ar aminti ºi-ar reveni

Noi ne-am imagina ne-am aminti ne-am reveni

Voi v-aþi imagina v-aþi aminti v-aþi reveni

Ei, ele ºi-ar imagina ºi-ar aminti ºi-ar reveni

Page 17: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

301RECAPITULARE

Limba - mijloc de integrare socialã

Sã evidenþiaþi principalul:Sã evidenþiaþi principalul:Sã evidenþiaþi principalul:Sã evidenþiaþi principalul:Sã evidenþiaþi principalul:

Principalul este cã ne-am înscris la cursuri.

Important este sã învãþãm limba românã.

Sã informaþi pe cineva despre ceva:Sã informaþi pe cineva despre ceva:Sã informaþi pe cineva despre ceva:Sã informaþi pe cineva despre ceva:Sã informaþi pe cineva despre ceva:

ªtii cã el cunoaºte trei limbi?

Ai auzit cã mâine va avea loc un meci de fotbal?

Ai aflat cã Maria are un copil?

Sã amintiþi cuiva despre ceva:Sã amintiþi cuiva despre ceva:Sã amintiþi cuiva despre ceva:Sã amintiþi cuiva despre ceva:Sã amintiþi cuiva despre ceva:

Vreau sã vã amintesc de ºedinþa de mâine.

N-aþi uitat cã trebuie sã telefonaþi la birou?

Îþi aminteºti ce mi-ai promis?

Sã comunicaþi la telefon:Sã comunicaþi la telefon:Sã comunicaþi la telefon:Sã comunicaþi la telefon:Sã comunicaþi la telefon:

- Alo, bunã ziua! Sunt Ion Vasilescu. Cu Ana Graur, vã rog!

- O clipã! Nu este, a ieºit. Este la o ºedinþã. Reveniþi peste o orã.

- Mulþumesc, la revedere!

Sã vã exprimaþi speranþa:Sã vã exprimaþi speranþa:Sã vã exprimaþi speranþa:Sã vã exprimaþi speranþa:Sã vã exprimaþi speranþa:

Sper cã totul e în regulã.

Am speranþa cã totul se va rezolva.

Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:Sã vã exprimaþi atitudinea faþã de cineva sau ceva:

Îmi place managerul nostru. Nu-mi place sã vorbesc despre aceasta. Am o atitudine pozitivã

faþã de acest fapt. Am o atitudine negativã faþã de el.

Sã vã cereþi permisiune:Sã vã cereþi permisiune:Sã vã cereþi permisiune:Sã vã cereþi permisiune:Sã vã cereþi permisiune:

Îmi permiteþi sã intru? Permiteþi-mi sã adaug câteva cuvinte. Îmi daþi voie sã iau cartea aceasta?

Daþi-mi voie sã dau un telefon.

Dumneavoastrã deja cunoaºteþi 1325 de cuvinte.

Page 18: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

302 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

VOCABULAR

A

a se abate III – отклоняться, cбиться – to divert from,

distract, to be an exception to, 32

absolvent (-i) m. – выпускник – graduate, 8

abuz (-uri) n. – злоупотреблениe – abuse, 30acasă – дома – at home, 4

a accepta I – принимать, согласиться – to accept, 16

acela, aceea – тот, та – that, 12

același, aceeași – тот же самый, та же самая – the same, 33

acesta, aceasta – эта, этот – this, 3

a achita I – уплачивать – to pay (paid,paid), 26

acolo – там – there, 2a acorda I – оказывать, предоставлять –to place

confidence in smb; to lend assistance to smb, 17

act (-e) n. – документ – document, 9

actor (-i) m. – актер – actor m, actress f ; 2a acţiona (-ez) I – действовать – to act, to proceed, 34

acţiune (-i) f. – действие – action, 29

acum – сейчас – now, 4

acut 4 – острый – acute, serious, 25

a acuza I – обвинять – to accuse , 28

a adăuga I – добавлять – to add, 37

adânc 4 – глубокий – deep, 11

adesea – часто – often, 16

adevăr (-uri) n. – правда – truth, 10adevărat 4 – истиный, правдивый – true, 16

a admira I – восхищаться – to admire, 15

a admite III – допускать, принимать – to admit, to accept, 34

a adormi IV – засыпать – to fall asleep, 21

a adresa (-ez) I – адресовать – to address, 18

a se adresa (-ez) I – обращаться – to address oneself to,to ask a question, to ask fro help, 25adresă (-e) f. – адрес – address, 19

a aduce III – приносить – to bring, 12

a-și aduce aminte – вспоминать – to remember, 22a aduna I – собирать – to gather, 30adversar (-i) m. – враг – enemy, 18

aer n. – воздух – air,11

afacere (-i) f. – сделка – business, 15

afară – снаружи, вне – out, outside, 13

afecţiune f. – привязанность, нежность – affection, 31

a afirma I – утверждать – to affirm, to state 40

a afla I – узнавать – to find out, 10a se afla I – находиться – to be , to be found, 21

agendă (-e) f. – записная книжка – pocket book,agenda 9

agenţie (-i) f. – агенство – agency, 11

aglomerat 4 – загруженный, набитый – crowded, 26aglomeraţie f. – скопление – agglomeration, 20

aici – здесь – here, 2

a ajunge III – дойти, доехать, приезжать – to get to, 12

a ajuta I – помогать – to help, 15

ajutor (-e) n. – помощь – help, 7

alaltăieri – позавчера – the day before yesterday, 30alarmat 4 – встревоженный – worried, concerned, 31

alb 4 – белый – white, 5

albastru 4 – синий – blue, 5

a alege III – выбирать – to choose (chose,chosen), 37

a alerga I – бежать – to run (ran, run), 23aliment (-e) n. – пища, продукт питания – food, 22altceva – иное, нечто другое – something else, anythingelse, 35altfel – иначе, по-иному – differently, 15

altul, alta – другой, иной, другая, иная – another, 30amabil 4 – вежливый – kind,amiable 10

amabilitate f. – любезность – amiableness, kindness, 36

amator (-i) m. – любитель – amateur, 12

a amâna I – откладывать, отсрочить нечто – to postpone,

to put off, 35

amândoi, amândouă – оба, обе – both, 19

ambalaj (-e) n. – упаковка – package, wrapping 10

ambii, ambele – оба, обе – both, 19

ambiţios 4 – самолюбивый, честолюбивый – ambitious, 36

a amenda (-ez) I – штрафовать – to fine, 26amendă (-i) f. – штраф – fine, 26

a aminti (-esc) IV – напомнить – to remember, 18

a-și aminti (-esc) IV – вспоминать – to recall, 22amintire (-i) f. – воспоминание – memory, 30an (-i) m. – год – year, 7

a angaja (-ez) I – принимать на работу – to engage, to hire 9

angajare f. – зачисление на работу –to get hired,

employment, 9

animal (-e) n. – животное – animal, 30anotimp (-uri) n. – время года – season, 27anticameră (-e) f. – приемная – reception, 9

a se antrena (-ez) I – тренироваться – to train, to undergo

training , 23

antreu (-e) n. – прихожая – hall, vestibule, 4

anual 4 – ежегодный –yearly, annual, 16

a anunţa I – обьявлять – to announce, 15

apartament (-e) n. – квартира – apartment, 4

a aparţine III – принадлежать – to belong, 18apă – вода – water, 11a apărea I – появляться – to appear, 11

a aplauda I – апллодировать – to applaud, 12

apoi – затем, после этого – then, after that, 20

a aprecia (-ez) I – ценить, уважать – to appreciate, 16

aproape – близко – near, close, 4aproape de – возле – near by, 16

a se apropia I – приближаться – to come up, to approach, 21

aproximativ – приблизительно – approximately, 33

a se apuca I – приниматься – to start, to begin, 28a aranja (-ez) I – приводить в порядок, укладывать – to

arrange, to set in order, 11a arăta I – показывать, указывать – to show, 18

a arde III – гореть – burn (burnt,burnt), 22

argint n. – серебро – silver, 24argumentat 4 – аргументированный – confirmed, proven 33

Page 19: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

303VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

arhitect (-i) m. – архитект – architect, 2

arșiţă (-e) f. – жара –heat , 27

artă (-e) f. – искусство – art, 16

a arunca I – бросать – to throw (threw, thrown), 23ascensor (-e) n.– лифт – lift , 17

a asculta I – слушать – to listen, 8

ascultător 4 – послушный – obedient, 33

a ascunde III – прятать – to hide (hid, hidden), 22a asigura I – 1. обеспечивать, 2. заверять, уверять – to

provide, 2. to assure, 31

aspirator (-e) n. – пылесос – vacuum-cleaner, 21

astă-seară – сегодня вечером – tonight, 12

așa – таким образом – so, 15

așadar – итак, следовательно – thus, hence, 36

a se așeza I – садиться – to sit down, 26a aștepta I – ждать – to wait, 15

așteptare (-i) f. – ожидание – waiting; expectation, 32

a atârna I – 1. висеть, 2. вешать – to hang (hung, hung), to

hang up, 34

atât(a) – столько-то – so (much), 22atent 4 – внимательный – attentive, 9

atenţie f. – внимание – attention, 7

a ateriza (-ez) IV – приземляться – to land, 32

atitudine (-i) f. – отношениe – attitude, 28a atrage III – притягивать, привлекать – to attract, to

involve, 34

atrăgător 4 – привлекательный, притягательный –

attractive, pretty, 38

atunci – тогда – then, 14

de atunci– с тех пор – since then, 30pe atunci– тогда, в те времена – at about that time, 30aur n. – золото – gold, 24autocar (-e) n. – автобус – coach, bus 11

a auzi IV – слышать – to hear (heard, heard), 13

a avea – иметь – to have (had, had), 6

a avea grijă de – заботиться – to care about, 30a avea loc– происходить, иметь место – to happen, 28a avea nevoie de – нуждаться – to require, to need 7

a avertiza (-ez) I – предупредить – to warn, 31

avion (-e) n. – самолет – plane, 32

azi / astăzi – сегодня – today, 8

B

ba da – да – oh yes, 2

baie (băi) f. – ванная – batrhoom, 4

balnear 4 – курортный – resort, 11

ban (-i) m. – 1. бан, 2. деньги – money, 7

bancă (-i) f. – 1. парта, 2. скамейка – desk, 3

a bate – бить, стучать – to beat, to knock 35

a se baza (-ez) I – основываться – to be based on, 40

băiat (-i) m. – мальчик – boy, 1

bărbat (-i) m. – мужчина – man ( pl. men), 1a se bărbieri (-esc) IV – бриться – to shave, 21bătrân 4 – старый – old, 6

bătrân (-i) m. – старик – old man, 6

băutură (-i) f. – напиток – drink, 10a bea – пить – to drink, 11

benevol 4 – добровольно – voluntarily, willingly, 29

bere f. – пиво – beer, 7

bicicletă (-e) f. – велосипед – bicycle, 33

bine – хорошо – well, 6

binevoitor 3 – доброжелательный – benevolent, kind, 9

biologie f. – биология – Biology, 8

birou (-uri) n. – кабинет – office, 2

birou (-uri) n. – письменный стол – writing-desk, 4

biscuit (- i) m. – печенье – cookie, 35

bloc (-uri) n. – многоэтажный дом – apartment house, 4

blond 4 – блондин – blond, 7

bluză (-e) f. – блуза – blouse, 5

boală (-i) f. – болезнь – illness, disease, 25bogat 4 – богатый – rich, 6

bolnav 4 – больной – ill, sick, 6

bomboană (-e) f. – конфета – sweet, candy, 10brumă f. – иней – white frost, 27

brunet 4 – брюнет – dark-haired, 7

brusc – внезапно, неожиданно, резко – suddenly,

unexpectedly, sharply, 34

bucate f. – еда, пища – dishes, meals, food, 35

bucătărie (-i) f. – кухня – kitchen, 4

a se bucura I – радоваться – to be glad, to enjoy, 28bucurie (-i) – радость – joy, pleasure, 35

bucuros (4) – радостный – joyful, 35

bulevard (-e) n. – бульвар – avenue, 20

bulgar (-i) m. – болгарин – Bulgarian, 1

bun 4 – хороший – good, 5

bunic (-i) m. – дедушка – grandfather, 6bunică (-i) f. – бабушка – grandmother, 6

burete (-i) m. – губка – sponge , 3

buzunar (-e) f. – карман – pocket, 33

C

cadă (-i) f. – ванна – bath, 4

cadou (-uri) n. – подарок – present, gift, 17

cafea (-le) f. – кофе – coffee, 4

caiet (-e) f. – тетрадь – notebook, 3

cal (-i) m. – лошадь – horse, 30calculator (-e) n. – компьютер – computer, 9

cald 4 – теплый, жаркий – warm, hot, 13

cale (-i) f. – путь, дорога – way, 28calitate f. – качество – quality, 10

calm 4 – спокойный – calm, quiet, 15

a (se) calma (-ez) – успокоить, успокоиться – to calm, to

calm down, 31

cam – около – about (near), 33

cameră (-e) f. – комната, номер (в гостинице) – room, 4; 11

canapea – софа – sofa, 4

cap (capete) n – голова – head, 22capitală (-e) f. – столица – capital, 14

Page 20: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

304 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

capră (-e) f. – коза – goat, 30

caracter (-e) n. – характер – character, 36

carne (cărnuri) f. – мясо – meat, 22carte (-i) f. – книга – book, 3

cartier (-e) n. – квартал – district, 20

cartof (-i) m. – картофель – potato, 30casă (-e) f. – дом – house, 4castravete (-i) m. – огурец – cucumber, 22cașcaval – сыр – cheese , 22

catedră (-e) f. – кафедра – department, chair, 8

caz (-uri) n. – случай – case, event, 28cazare f – размещение – accommodation, 11

căciulă – шапка –fur hat , 5

a cădea II – падать – to fall (fell, fallen), 11a călători (-esc) IV – путешествовать – to travel, 26călătorie (-i) f. – путешествие – trip, 11

călăuză (-e) f. – проводник – guide, 18

a călca I – ступать, наступать – to step on, 26cămașă (-i) f. – рубашка – shirt, 5

a căuta I – искать – to look for, 15

câine (-i) m. – собака – dog, 30când – когда – where, 11

cândva – когда-то, когда-нибудь – one day, some day, 30a cânta I – петь – to sing (sang, sung), 19

a cântări (-esc) a IV – взвешивать – to weigh, 26cântec (-e) n. – песня – song, 19

a câștiga I – зарабатывать, выигрывать – to earn, 23câteodată – иногда – sometimes, 38

câţi, câte – сколько – how many, how much, how long, 7

câţiva, câteva – несколько – some, a few, 15

ce – что – what, which, 3

ceapă (-e) f. – лук – onion, 30ceaţă f. – туман – fog, 27

a ceda (-ez) I – уступать – to give in, to give up (one’s seat

to smb), 18

centru (-e) n. – центр – centre, 20

cer n. – небо – sky, 27

cercel (-i) m. – серьга – earring , 24

a cerceta (-ez) I – исследовать, изучать – to investigate,to study, 37a cere III – 1. просить, 2. требовать – 1. to ask, 2. to

demand, 12

cerere – заявление – application , 9

a certa I – ругать, бранить – to scold, 16

cetăţean (-i) m. – гражданин – citizen, 14

ceva – что-нибудь, что-то – something, 14cheie ( – ) f. – ключ – key, 11

a cheltui (-esc) IV – израсходовать, потратить – to spend

(spent, spent), 38

a chema I – звать – to call, 15

chestiune (-i) f. – вопрос – issue, problem, question, 14

chiar – именно, даже – namely, 27chibzuit (4) – рассудительный – sensible, 28

chiciură f. – изморозь – white frost, 27

chimie f. – химия – Chemistry, 8

chin (-uri) n.– страдание – suffering, torture, 31

chiuvetă (-e) f. – раковина – sink, 4

ci – но – but, 17

cină f. – ужин – dinner, 21

cine – кто – who, 3

cinematograf (-e) n. – кинотеатр – cinema, 18

cineva – кто-нибудь, кто-то – somebody, 14

ciocolată (-e) f. – шоколад – chocolate, 7

ciorbă (-e) f. – борщ – soup, 13

a circula I – двигаться, ходить – to circulate, to move, 37

a citi (-esc) IV – читать – to read, 14clar 4 – ясный – clear, 18

a clarifica I – разъяснить, объяснить, выяснить – to

explain, find out, 34

clădire (-i) f. – здание – building, 3

clipă (-e) f. – момент – moment, 25a coace III – печь – to bake, 24a coborî IV – спускаться, выходить – to get off (the bus), 13cocoș (-i) m. – петух – cock, 30colegiu (-i) n. – колледж – college, 8

colet (-e) n. – посылка – parcel, 18

a comanda I – заказывать – to order, 37

a comenta (-ez) I – обсуждать – to discuss, 32

comod 4 – удобный – comfortable, 5

a (se) compara I– сравнивать, сравниваться– to compare, 33

competiţie (-i) f.– cоревнование – competition, 23a completa (-ez) I – заполнять – to fill in (out), 9

a complica I – усложнять – to complicate, 31

complicat 4 – сложный – complex (difficult), 31

comportament n. – поведение – beheviour, 25a comunica I– 1. сообщать, 2. общаться – 1. to inform, 2.

to communicate, 18

comunicare (-i) f. – сообщение, общение – the message,

communication, 40

comunicativ 4 – общительный – sociable, 36

a concedia (-ez) I – увольнять – dismiss, 9

concediere f. – увольнение – dismissal, 9

concediu (- i) n. – отпуск – holiday, 35

concluzie (-i) f. – заключение, вывод – conclusion, 29concurs (-uri) n. – конкурс – competition, 9

conducător (-i) m. – руководитель – manager, 9

a conduce III – руководить – to lead, to run 16

a confirma I – подтверждать – to confirm, 40

a considera I – считать – to consider, 16

a constata I – установить, констатировать – to state, to

ascertain, 38

a construi (-esc) IV – строить – to build (built, built), 14a consulta I – консультироваться – to consult, 25a consuma I – потреблять – to consume, 35

conștiinţă (-e) f. – сознание – conscience, 29a conta (-ez) I – надеяться, расчитывать, пологаться – to

hope, to rely on, 25

сontabil – бухгалтер – accountant , 2

a contacta (-ez) I – позвонить – to call smb, 33

a continua I – продолжать – to continue, 36

Page 21: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

305VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

a contrazice III – возражать, опровергать – to contradict,

to deny, 16

a conţine III – содержать – to contain, 17

convenabil 4 – приемлимый, подходящий – convenient, 10

a-i conveni IV – устраивать, подходить– to be convenient, 17

a convinge III – убеждать – to convince, to persuade, 16

a se convinge III – убеждаться – to get convinced, 28convingere (-i) f. – убеждение – belief, 29convins 4 – убежденный – convinced, 38copac (-i) m. – дерево – tree, 11

a copia (-ez) I – списывать, переписывать – to copy, copy

out, 34

copil (-i) m. – ребенок – child (pl. children), 6corect 4 – корректный – correct, 33

a corecta (-ez) I – исправлять – to correct, 33

a costa I – стоить – to cost (cost), 10

covor (-e) n. – ковер – carpet, 4

cravată (-e) f. – галстук – tie, 5

a crea (-ez) I – создавать, творить – to create, 37

a crede III – верить, считать – to believe, 15

creion (-e) n. – карандаш – pencil, 3

crenvurșt (-i) m. – сосиска – sausage, 22a crește III – 1. расти, 2. растить – to grow, 30cretă f. – мел – chalk, 3

cu – c – with, 8cu ce – с чем – with what, 12

a cuceri (-esc) IV – завоевывать – to win, 40

cu excepţia– за исключением – but for, with the

exception of, 36cui – кому – whom, 17

(al, a, ai, ale) cui – чей, чья, чьи – whose, 19

cuier (-e) n. – вешалка – peg, rack, hallstand, 4

cuiva – кому-нибудь, кому-то – to whom, 18

a se culca I – ложиться – to go to bed, 21

a culege III – собирать, набрать – to collect, to type, 38cum – как – how, 5

cuminte 4. – послушный – quiet, obedient, 7

a cumpăra I – покупать – to buy, 15

cumpărător (-i) m. – покупатель – buyer, 10

cumpărătură (-i) f. – покупка – purchase, 10

cumsecade – порядочный, честный – decent, fair, 38cumva – как-нибудь, каким-то образом – somehow, 19

a cunoaște III – знать – to know, 12

cunoscut (-i) m. – знакомый – familiar, 36

cunoștinţă (-e) f. – знакомый – acquaintance, 40

cunoștinţe f. – знания – knowledge, 29

Cu plăcere! – с удовольствием – with pleasure, 17curajos 4 – смелый – courageous, 36

curat 4 – чистый – clean, 11

curăţenie f. – чистота – cleanliness, 25curcan (-i) m. – индюк – turkey, 30curent electric – электрический ток – electric power, 28curs (-uri) n. – курс – lecture, 3

cursant (-i) m. – курсант – student, 3

cursă (-e) f. – маршрут – route, 32

cutie (-i) f. – коробка – box, 10

cuţit (-e) n. – нож – knife, 13

cuvânt (-e) n. – слово – word, 13

D

da – да – yes, 1

a da – давать – to give, 10

a da dovadă de – проявить – to prove, 32a-și da seama – отдать себе отчет – to realize, 22a da voie – разрешать – to allow, 40

dacă – если – if, 17

dans (-uri) n. – танец – dance, 24a dansa (-ez) I – танцевать – to dance, 24dar – но – but, 1

dar (-uri) n. – подарок – gift, present, 24o dată – один раз – once, 26a datora (-ez) I – задолжать, быть должным – to owe, 18

datorie (-i) f. – 1. долг, задолженность 2. обязанность – 1.

debt, 2. duty, responsibility, 17

datorită – благодаря – thanks to, because of, 18

a dărui (-esc) IV – дарить – to present smb. with smth., 17a dăuna (-ez) I – вредить – to harm, 30de asemenea – также – also, 3

deasupra – над – over, 20

de ce – почему – why, 11

de cine, de ce – кем, чем – who, what, 40

de la – от – from, 9

a decide III – принять решение, решиться – to decide, tomake a decision, to solve, 34a decola (-ez) I – взлететь – to take off, 32

decor (-uri) n. – декорация – scenery, 12

a se defecta (-ează) I – испортиться, стать неисправным –

to get out of order, 28deja – уже – already, 14

dejun (-uri) n. – завтрак – breakfast, 21

delicios 4 – вкусный – delicious, 10

deloc – совсем – at all, 25

a demonstra (-ez) I – доказывать – to demonstrate, to

show, 18

demult – давно – long ago, 28deoarece – потому что – because, 21

de obicei – обычно – usually, 13

deoparte – в стороне – aside, 19

a se deosebi (-esc) IV– отличаться – to differ, 33

deosebit 4 – различный, особый – various, special, 36

departe – далеко – far (away), 4

a depăși (-esc) IV – опережать, обгонять, преодолевать –

to overcome, 25a depinde III – зависеть – to depend, 29a se deprinde III– привыкать – to get used to, 36

des – часто – often, frequently, 16

a se descălţa I – разуваться – to take off one’s shoes, 21

a deschide III – открывать – to open, 26

Page 22: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

306 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

a descoperi IV – открывать, обнаруживать – to discover,to find out, 36a descrie III – описывать, излагать – to describe, to state, 36

a descuia I – отпирать, открывать – to unlock, to open, 37

a se descurca I – разбираться, быть изворотливым,

справиться – to manage, to solve, 25

deseară – сегодня вечером – tonight, 32

desen (-e) n. – рисунок – drawing, 9

a desena (-ez) I – рисовать – to draw, 9

deseori – часто – often, frequently, 16

desigur – конечно – certainly, 32

deștept 4 – умный – clever, bright, 6

deșteptător (-e) n. – будильник – alarm clock, 21de unde – откуда – from where, 9

a deveni I – стать – to become (became, become), 13

devreme – рано – early, 12

a se dezbrăca I – раздеваться – to take off, to undress, 21

dicţionar (-e) n. – словарь – dictionary, 3

diferenţă (- e) f. – разница – difference, 30diferit 4 – отличный, разный – different, 23dificultate (-i) f. – трудность – difficulty, 25dimpotrivă – наоборот – on the contrary, 38

din – из –out of, from, 1

din cauza – из-за – because of, 20din cauză că – потому что – therefore, 21

disciplinat 4 – дисциплинированный – disciplined, 9

a discuta I – обсуждать, беседовать – to discuss,

converse, 31

a dispărea III – исчезать – to disappear, 11

dispoziţie f. – настроение – mood, 14

distanţă (-e) f. – растояние – distance, 23distracţie (-i) f. – развлечение – entertainment, 39

doamnă (-e) f. – госпожа – lady, Mrs., 1

doar – лишь – only, just, 25domeniu (-i) n. – отрасль – domain, 15

domiciliu – местожительство – place of residence, 16domn (-i) m. – господин – gentleman, Mr.1

domnișoară (-e) f. – барышня – young lade, miss, Ms., 1

a dori (-esc) IV – желать, хотеть – to wish ( for), 23dorinţă (-e) f. – желание, стремление – wish, desire, 29a dormi IV – спать – to sleep (slept, slept), 13dormitor (-e) n. – спальня – bedroom, 4

drag (3) – дорогой – dear, 24

dragoste f. – любовь – love, 39

drept 4 – 1. правый, 2. прямой –1.right, 2. straight, 18

drum (-uri) n. – дорога – road, way, 16

a duce III – носить, относить – to bear, to carry, 12a se duce III – уходить, уезжать, пойти – to go (went,

gone), 21

dulap (-uri) n. – шкаф – cupboard, 4

dulce 4 – сладкий – sweet, 7

dulceaţă (-uri) f. – варенье – jam, 29dulciuri n. – сладости – sweets, 29dumnealui, dumneaei – он, она – he, she, 4

dumnealor – они – they, 4

dumneata – вы – you, 1

dumneavoastră – вы – you,1

după – за – after, 4

după ce – после того, как – after, 20

a dura (-ează) I – длиться – to last, 24durată (-e) f. – продолжительность – duration, 25a durea II – болеть – to hurt, 22durere (-i) f. – боль – ache, pain, 25

E

echipă (-e) f. – команда – team, 23economist (-i) m. – экономист – economist, 2

a educa I – воспитывать – to bring up, 33

educatoare (-e) f. – воспитательница – educator, 2

educaţie f. – воспитание – education, 33efort (-uri) n. – усилие – effort, 25egal 4 – равный – equal, 40

elegant 4 – элегантный – elegant, 5

elev (-i) m. – школьник – school boy, 6

emotiv 4 – эмоциональный – emotional, 31

a (se) emoţiona (-ez) I – волновать(ся) – to get excited, 31

emoţionant 4 – волнующий – exciting, 31

emoţionat 4 – взволнованный – excited, 31

englez (-i) m. – англичанин – Englishman, 1

est m. – восток – East, 18

eveniment (-e) n. – событие – event, 14

a evita I – избегать, уклоняться – to avoid, 28a exagera (-ez) I – преувеличивать – to exaggerate, 38

examen (-e) n. – экзамен – examination, 8

a examina (-ez) I – экзаменовать – to examine, 9

excepţie (-i) f. – исключение – exception, 36

a executa – выполнять – to carry out, to execute, 9

exerciţiu (-i) n. – упражнение – exercise, 8exigent 4 – требовательный – exigent. demanding, 9

a exista I – существовать – to exist, 33

a expedia (-ez) I – посылать, отправлять – to post, to send, 18

experienţă (-e) f. – опыт – experience, 16

a explica I – объяснять – to explain, 8

explicaţie (-i) f. – объяснение – explanation, 33

expresie (-i) f. – выражение – expression, 38

a exprima I – выражать – to express, 35

a ezita I – колебаться – to hesitate, 31

F

a face III – делать – to do, to make, 12

a face cunoștinţă – знакомиться – to get acquainted, 40facultate (-i) f. – факультет – faculty, 8

fals 4 – фальшивый – false, 16

familie ( – ) f. – семья – family, 6

faptă (-e) f. – поступок – deed, action, 20

farfurie ( – ) f. – тарелка – plate, 13

farmacie (-i) f. – аптека – pharmacy, 25fată (-e) f. – девушка – girl, 1

Page 23: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

307VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

faţă (-e) f. – лицо – face, 7

faţă de masă – скатерть – table cloth, 35

făină f. – мука – flour, 10

fără – без – without, 8

febră f. – жар, высокая температура – fever, 25fecior (-i) m. – сын – son, 6

fel (-uri) f – 1. вид, сорт; 2. блюдо – 1. kind, 2. dish(course) , 22a felicita I – поздравлять – to congratulate, 24felicitare (-i) f. – поздравление – congratulation, 39

femeie ( – ) f. – женщина – woman (pl women), 1fereastră (-e) f. – окно – window, 3

fericire f. – счастье – happiness, 24fericit 4– счастливый – happy, 39

fermecător 3 – очаровательный – charming, 11

a fi – быть – to be, 1

a fi nesigur – быть неуверенным – to be uncertain, 24a fi nevoie – необходимо – to be necessary, 25a fi sigur – быть уверенным – to be sure, 24a-i fi bine – хорошо (кому-то) – to feel fine, 22a-i fi cald – тепло (кому-то) – to be warm, 22a-i fi dor – соскучиться – to miss, 22a-i fi foame – проголодаться – to be hungry, 22a-i fi frică – бояться – to be afraid, 37

a-i fi frig – холодно (кому-то) – to be cold, 22a-i fi greu – трудно (кому-то) – to find smth. difficult, 22a-i fi poftă – хотеть (что-л.) – to have a taste for, 22a-i fi rău – плохо, нехорошо (кому-то) – to feel sick, 22a-i fi sete – испытывать жажду – to be thirsty, 22a-i fi somn – хочеться спать (кому-то) – to be sleepy, 22a-i fi trist – грустно (кому-то) – to be sad , 22

a-i fi ușor – легко, просто (кому-то) – it is easy for smb todo smth., 22fiecare – каждый – everybody, 12

a fierbe III – кипятить – to boil, 35

fiică (-e) f. – дочь – daughter, 6

fiindcă – потому что – because, 21

fire f – характер, натура – character, nature, 31

fiu (-i) m. – сын – son, 6

fix 4 – точный – exact, (It’s ten o’clock sharp) 8flămând 4 – голодный – hungry, 22floare (-i) f. – цветок – flower, 3a folosi (-esc) IV – использовать – to use, 14

folositor 3 – полезный – useful, 23a forma (-ez) I a – образовывать, создавать – to form,

create, 36

formular (-e) n. – бланк – (printed) form, 9

forţat – принудительно – compulsory, 29fotoliu (-i) n. – кресло – armchair, 4

fractură (-i) f. – перелом – fracture, 25francez (-i) m. – француз – Frenchman, 1

frate (-i) m. – брат – brother, 6

frecvenţă (-e) f. – посещаемость – attandence, 8

fricos 4 – трусливый – coward, 36

a frige III – жарить – to fry, 35frigider (-e) n. – холодильник – refrigerator, 4

friptură (-i) f. – жаркое – steak, roast meat, 35

frișcă f. – сливки – cream, 35

frumos 4 – красивый – beautiful, 5

a fugi IV – бежать – to run (ran, run), 26fular (-e) n. – шарф – scarf, 5

fulger (-e) n. – молния – lightning, 27a fuma (-ez) I – курить – to smoke, 26funcţionar (-ează) I – служащий – clerk, 2

furculiţă (-e) f. – вилка – fork, 13

fustă (-e) f. – юбка – skirt, 5

G

galben 4 – желтый – yellow, 5

gara auto – автовокзал – bus station, 32

garoafă (-e) f. – гвоздика – carnation, 35

garsonieră (-e) f. – однокомнатная квартира – one-room

apartment, 38

gata – готовый – ready, 35

gazdă (-e) f. – хозяин (дома) – host (f hostess) 39găgăuz (-i) m. – гагауз – Gagauz , 1

găină (-i) f – курица – hen, 30a găsi (-esc) IV – находить – to find, 14

a găti (-esc) IV – готовить – to cook, 35

gând (-uri) n. – мысль – thought, 19

a gândi (-esc) IV – думать – to think (thought, thought), 14

gândire f. – мышление – thinking, 31

gâscă (-e) f. – гусь – goose (pl geese), 30gât (- uri) n. – горло – neck, throat, 22geantă (-i) f. – сумка – bag, 24generaţie (-i) f. – поколение – generation, 33

ger – мороз – frost, 27

ghișeu (-e) n. – киоск – booth, 18

gimnaziu (-i) n. – гимназий – gymnasium, 8

ginere (-i) m. – зять – son-in-law, 19a glumi (-esc) IV – шутить – to joke, 14

gospodărie (-i) f. – хозяйство – household, 30gospodină (- e) f. – хозяйка – housewife, 35

gras 4 – толстый – fat, 7

graţie – благодаря – due to, 18

grav 4 – тяжелый – serious, critical, 25a se grăbi (-esc) IV – спешить – to hurry, 21

grădină (-i) f. – сад – garden, 20

grâu n. – пшеница – wheat, 30greșeală (-i) f. – ошибка – mistake, 28a greși (-esc) IV – ошибаться – to make a mistake, to be

wrong, 14

grindină (-e) f. – град – hail, 27gust (-uri) n. – вкус – taste, 35

gustare (-i) f. – закуска – snack, 35

gustos 4 – вкусный – delicious, 13

Page 24: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

308 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

H

hai, haideţi – давай, давайте, - let’s, 23

harnic 4 – трудолюбивый – hard-working, 6

hartă (-i) f. – карта – map, 18

hârtie (-i) f. – бумага – paper, 32

hotărâre (-i) f. – решение –decision, 33

hotărât 4 – решительный – resolute, 36

a hotărî (-ăsc) IV – решать – to decide, 14

a hrăni (-esc) IV – кормить – to feed, 30

I

iar – но – and, but, 1

iarăși – опять, снова – again, 31

iarbă (-uri) f. – трава – grass, 26iarnă – зима – winter, 23

iată – вот – there is, there are, here is, here are, 5

ieftin 4 – дешевый – cheap, 10

iepure – кролик, заяц – rabbit, hare , 30

ieri – вчера – yesterday, 27

a ierta I – простить – to forgive, 31

iertare f. – прощение – forgiveness, 31a ieși IV – выходить – to go out, 13

ieșire (-i) f. – выход – exit, 26a-și imagina (-ez) I – вооброжать – to imagine, 22imediat – немедленно, сейчас же – immediately, 26impermeabil (-e) n. – плащ – raincoat, 5

important 4 – важный – important, 15impresie (-i) – впечатление – impression, 36

incident (-e) n. – инцидент, случай – incident, case, 28a indica I – указывать, назначать – to indicate, toprescribe, 25indicator rutier – дорожный указатель/знак –road-sign, 26indicaţie (-i) f. – указание, назначение – indication,prescription, recommendation, 25a se indigna (-ez) II – возмущаться – to get indignant, toget angry, 24indignare (-i) f. – возмущение – indignation, 28inel (-e) n. – кольцо – ring, 24a influenţa (-ez) I – влиять – to influence, 33influenţă f. – влияние – influence, 33

informaţie (-i) f. – информация – information, 12

ingenios 4 – изобретательный – inventive, 36

inginer (-i) m. – инженер – engineer, 2

inimă (-i) f. – сердце – heart, 22instituţie – учреждение – institution, establishment, 8inteligenţă f.– сообразительность – ingenuity,

intelligence, 38

intenţie (-i) f. – намерение – intention, 38

a intenţiona I – намереваться – to intend, 29a se interesa (-ez) I – интересоваться – to be interested in, 22interesant 4 – интересный – interesting, 12

interpret (-i) m. – исполнитель – performer, 19

a interpreta (-ez) I – исполнять – to perform, 19

intersecţie (-i) f. – перекресток – crossing, 20

a interzice III – запрещать – to forbid (forbade, forbidden), 33

interzis 4 – запрещенный – forbidden, 18

a intra I – войти – to enter, to go into, 10

intrare (-i) f. – вход – entrance, 26a invita I – приглашать – to invite, 13

invitaţie (-i) f. – приглашение – invitation, 17

a (se) iubi (-esc) IV– любить – to love, to be in love, 33

Î

a se îmbolnăvi (-esc) IV – заболеть – to fall ill, 25a se îmbrăca I – одеваться –to dress, to put on, 21

îmbrăcăminte f. – одежда – clothes, 5

a împlini (-esc) IV – достигать определенного возраста,

исполняться – to reach the age of …, 24împotriva – против, вопреки – against, 20

împotrivă – против – against, contrary to, 37

împreună – вместе – together, 3

a împrumuta I – 1. одалживать, 2. занимать – 1. to lend, 2.

to borrow, 17

în – в – in, 1

în afara – за исключением – but for, , 36

în afară de – за исключением – but for, 36

înainte – вперед – before, forwards 12

înaintea – перед – in front of, 20

înalt – высокий – tall, high, 7

înapoi – назад – back, backwards, 12

în calitate de – в качестве –as, 9

încă – еще – still, yet, 14

a încălca I – нарушать – to break, 26a se încălţa I – обуваться – to put on one’s shoes, 21

a se încălzi (-esc) IV – становиться тепло – to get warm, 27a încăpea II – вмещаться, помещаться – to go in, to hold,

there is room, 11

a încânta I – очаровать – to delight, 22a începe III – 1. начинать, 2. начинаться – to begin, 12

a încerca I – пытаться, попробовать – tu try, 23a închide III – закрывать – to close, 26a închiria (-ez) I – 1. сдавать внаем, 2. снимать квартиру

– to rent an apartment, 38

încoace – сюда, в эту сторону – here, 26încolo – туда, в ту сторону – there, in that direction, 26încotro – куда – where, 21

încredere f. – доверие – trust, 17

a încredinţa (-ez) I – доверять – to entrust, 17

a încuia I – запирать – to lock, 37

în curând – вскоре – soon, 39

a se îndoi (-esc) IV – сомневаться – to doubt, 33îndoială – сомнение – doubt, 32

a îndrăzni (-esc) IV – осмеливаться, посметь – to dare, 34

îndrăzneţ 4 – смелый, храбрый – courageous, brave, 34

în dreapta – направо – to the right, 20

în faţa – перед – in front of, 20în favoarea – в чью-л. пользу – in smb’s favour , 29

Page 25: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

309VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

îngheţată (-e) f. – мороженое – icecream, 7

a se îngrășa I – полнеть – to put on weight, 25îngust 4 – узкий – narrow, 28în loc de – вместо – instead of, 16

în mijlocul – посередине – in the middle, 20a înmâna (-ez) I – вручить – to hand over, to give, 17

a înregistra (-ez) I – регистрировать – to register, 11

însă – но, однако – but, however, 40

a se înscrie III – записываться – to enrol, 21

a însemna I – 1. значить, означать, 2. отмечать – to mark, 20a se însenina (-ează) I – проясняться – to clear up, 27în spatele – сзади – behind, 20

în stânga – налево – to the left, 20

a-și însuși (-esc) IV – присваивать себе – to appropriate, 22întâi – вначале, сначала, сперва – for the start, first of all, 20întâi – первый – first, 40

a întâlni (-esc) IV – встречать – to meet, 15

a se întâlni (-esc) IV – встречаться – to meet, 24întâlnire (-i) f. – встреча – meeting, appointment, 15

a întâmpina I – встречать – to meet, to welcome, 15

a se întâmpla I – происходить, случаться – to happen, 24întâmplare (-i) f. – случай – case, incident, 38

întâmplător – случайно – by chance , 10

a întârzia I – опаздывать – to be late, 8

în timpul – во время – during, 20

a se întoarce III – возвращаться – to return, to come back, 21întoarcere (-i) f. – возвращение – return, 20

întotdeauna – всегда – always, 34

a întreba I – спрашивать – to ask, 8

întrebare (-i) f. – вопрос – question, 20

a se întrece III – соревноваться – to compete, 33

a întrerupe III – прервать – to interrupt, 28a se întrista (-ez) I – печалиться – to become sad, 28a înţelege III – понимать – to understand, 12

înţelegere (-i) f. – соглашение – agreement, deal, 15

înţelept 4 – разумный, умный – reasonable, wise, 36

a învăţa I – 1. учить, учиться, 2. обучать –1. to learn , tostudy, 2. to teach, 28învăţământ n. – система образования – education, 28

a înverzi (-ește) IV – зеленеть – to turn green, 27a învinge III – побеждать – to win (won, won), 23

J

a juca – играть – to play, 23

jumătate (-i) f. – половина – half, 8juridic 4 – юридический – juridical, 8

jurist (-i) m. – юрист – lawyer, 2

L

la – у – at, in, 2

lac (-uri ) n. – озеро – lake, 30la nevoie – в случае необходимости – in case, 16

lapte n. – молоко – milk, 22

larg 4– широкий – wide, 7

laș (-i) m. – трус – coward, 28lașitate f. – трусость – cowardice, 28a lăsa I – оставлять – to leave (left, left), 34

a lăuda I – хвалить – to praise , 15

lângă – возле – near, next to, 3

lectură f. – чтение – reading, 14

lecţie ( – ) f. – урок, лекция – lesson, 3legumă (-e) f. – овощ – vegetable, 35

leu (-i) m. – лев – lion (f lionness), 7liber 4 – свободный – free, vacant 33

libertate f. – свобода – freedom, 29librărie (-i) f. – книжный магазин – book shop, 10

licenţă (-e) f. – дипломная работа – diploma thesis, 8liceu (-e) n. – лицей – high school, 8

limbă (-i) f. – язык – language, tongue, 11

lingură (-i) f. – ложка – spoon, 13

liniște f. – тишина – silence, 14

a (se) liniști (-esc) IV a – успокоить, успокоится – to

calm, to calm down, 31

liniștit 4 – спокойный – quiet, 31

a lipsi (-esc) IV – отсуствовать – to be absent, to miss, 14

livadă (-i) f. – сад – orchard, 30loc (-uri) n. – место – place, seat, 11

a locui (-esc) IV – проживать – to live, 14

locuitor (-i) m. – житель – inhabitant, 20

a se lovi (-esc) III – удариться – to hit (hit, hit), 28a lua – брать – to take (took, taken), 10

a o lua la dreapta– повернуть налево – to turn to the left , 21

a o lua la stânga – повернуть направо – to turn to the

right, 21

a lua loc – садиться – to sit down, 13

a lucra (-ez) I – работать – to work, 9

lucru (-uri) n. – 1. вещь, 2. работа – 1. thing, 2. work, 12

lumânare (-i) f. – свеча – candle, 24lume (-i) f. – люди – people, 32

lunar – ежемесячно – monthly, 16

lună (-i) f. – 1. луна, 2. месяц – 1. moon, 2. month, 11; 27lung 4 – длинный – long, 7

luxaţie (-i) f. – вывих – dislocation, 25

M

magazin (-e) n. – магазин – shop, 2

mamă (-e) f. – мать – mother, 6

manager (-i) m. – менеджер – manager, 2

a se manifesta – проявляться – to show one’s worth, to

manifest oneself , 32manual (-e) n. – учебник – textbook, 3

mare 2 – большой – great, big, 7

marfă (-uri) f. – товар – merchandise, 10

margine (-i) f. – край, окраина, конец – edge, suburb, end, 40

maro – коричневый – brown, 26masă (-e) f. – 1. стол, 2. обед – 1. table, 2. meal, 3materie f. – материал – material, cloth, 8

Page 26: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

310 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

matern 4 – материнский, родной – parental, native, 37

mănușă (-i) f. – перчатка – glove, 5

măr (- e) n. – яблоко – apple, 35

mărunt 4 – мелкий – small, tiny, 27mătușă (-i) f. – тетя – aunt, 6

mână (-i) f.– рука – hand, 19

mâine – завтра – tomorrow, 32

a mânca – есть, кушать – to eat, 11

mâncare (-uri) f. – еда, пища – food, 13

mândru 4 – гордый – proud, 36

meci (-uri) n. – матч – match, 23medic (-i) m. – врач – doctor, 2

a medita (-ez) I – размышлять – to think over, 28membru (-i) m. – член – member, 6

menaj n. – домашнее хозяйство – housekeeping, 21

a menţine III – поддерживать – to maintain, 23a menţiona (-ez) I – отмечать, упоминать – to mark, to

mention, 40

mereu – непрерывно – always, constantly 30a merge III – идти –to go (went, gone), 12

a merita I – заслуживать, быть достойным – to deserve,

to be worthy of, 40

mesaj (-e) n. – сообщение –message, announcement, 39

mic 3 – маленький – small, 7

a se micșora (-ez) I – уменьшаться – to decrease, 27miere f. – мед – honey, 35

minciună (-i) f. – ложь, обман – lie, 28minge (-i) f. – мяч – ball, 23ministru (-i) m. – министр – minister, 2

a minţi IV – обмануть – to deceive, 38

minunat 4 – великолепный, прекрасный – excellent,

magnificent, 38

a se mira I – удивляться – to wonder, 24miros (-uri) n. – запах – smell, 21

a se mișca I – двигаться – to move, 34

mișcare f. – движение – movement, 34

mobilă (-e) f. – мебель – furniture, 4

modern 4 – современный – modern, 5

modest 4 – скромный – modest, 36

moldovean 4 – молдаванин – Moldovan, 1

monument (-e) n. – памятник – monument, 18

motiv (-e) f. – мотив – reason, 29mult – много – much, many, 8

multicolor 4 – разноцветный – multi-coloured, 27a mulţumi (-esc) IV – благодaрить – to thank, 14

mulţumit 4 – довольный – content, satisfied 32

mulţumită – благодаря – due to, 18

a munci (-esc) – работать – to work, 14

muncitor (-i) m. – рабочий – worker, 9

munte (-i) m.– гора – montain, 11

a mustra (-ez) I – укорять, упрекать – to reproach, 29

N

a se naște III – родиться – to be born, 39

neatent 4 – невнимательный – inattentive, 36

necesar 4 – необходимый – necessary, 10

necunoscut – 1. незнакомый, 2. незнакомец – unfamiliar,

stranger, 37

a nega I – отрицать – to deny, 29negativ 4 – отрицательный – negative, 28negru 4 – черный – black, 5

neliniște f. – беспокойство – worry, concern, 29a se neliniști (-esc) IV – беспокоиться – to worry, 29neobișnuit 4 – необычный – unusual, 36

neplăcere (-i) f. – неприятность – trouble, 31

nepoată (-e) f. – внучка, племянница – granddaughter,niece, 5nepot (-i) m. – внук – grandson, nephew, 6

nerăbdător 3 – нетерпеливый – impatient, 31

nici – ни – nor , 17

nici o / nici una – ни одна – none, neither ... nor, 30nici un / nici unul – ни один – neither ... nor, none, 30niciodată – никогда – never, 14

nimeni – никто – nobody, 30nimic – ничего – nothing, 13

a ninge III – идти, падать (о снеге) – to snow, 27ninsoare (-i) f. – снегопад – snowfall, 27noapte (-i) f. – ночь – night, 27

noptieră (-e) f. – тумбочка –side table , 4

nor (-i) m. – облако – cloud , 11

noră (nurori) f. – невестка, сноха – daughter-in-law, 19

nord n. – север – North, 18

noroc n. – удача – luck, 6

a nota (-ez) I – отмечать – to note (down) , 9

notă (-e) f. – 1. отметка, заметка, 2. оценка –1. note, 2.

mark, grade, 38nou 4 – новый – new, 7

noutate (-i) f. – новость – news, 10

nu – нет – no, 1

numai – только – only, 17

nu numai... ci și... – не только… но и... – not only ... but

also , 17

numaidecât – немедлено, обязательнo – immediately, 37

număr (-e) n.– номер – number, 38a număra I – 1. считать, 2. насчитывать – to count, 40

nume (-e) n. – имя, фамилия – name, 6

a numi (-esc) IV – называть – to name, to call, 40a se numi (-esc) IV – называться – My name is... , 27

O

oaie (-i) f. – овца – sheep, 30oaspete (-i)– гость – guest , 13

obiectiv 4 – объективный – objective, 36

a obișnui (-esc) IV – 1. иметь обыкновение, 2. приучить к

чему-либо – to be in the habit, accustomed to something,

2. to get used to, 34

obișnuit 4 – привычный, обычный – habitual, usual, 34

a obliga I – обязывать – to oblige, 29

Page 27: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

311VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

obligaţie (-i) f. – обязанность – duty, 33

a obosi (-esc) – уставать – to get tired, 14

oboseală (-i) – усталость – tiredness , 11

a observa I – замечать, наблюдать – to observe, 15

ochelari n. – очки – glasses, 24ochi (-i) m. – глаз – eye, 7

a se ocupa I – заниматься – to take care of, to deal, 21

ocupat (4) – занятый – busy, 35

odihnă f.– отдых – rest , 14

a se odihni (-esc) III – отдыхать – to rest, to have a rest, 21

a oferi IV – предлагать – to offer, 18

oficiu (-i) m. – бюро, контора – office, 9

oglindă (-i) f. – зеркало – mirror, 4

om (oameni) m. – человек – man (pl men), 15

omenos 4 – 1. человечный, гуманный, 2. отзывчивый –

kind-hearted, humane, 28onest 4 – честный – honest, fair, 28opinie (-i) f. – мнение – opinion, 28a opri (-esc) IV – останавливать – to stop, 26optim 4 – оптимальный – best, optimum, 38

orar (-e) n. – расписание – schedule, 8

oraș (-e) n. – город – city, town, 2

oră (-e) f. – 1. час, 2. урок – 1.hour, 2. lesson, class, 8; 9

oră de vârf – час пик – rush hour, 20

ordine f. – порядок – order, 26orez n.– рис – rice, 35

a organiza (-ez) I – организовать – to organize, 9

orice – всякий, любой – any, anything 15

oricine – всякий, любой – anybody , 15

a se orienta (-ez) I – ориентироваться – to be guided, 40ou (ouă) n. – яйцо – egg, 30

P

pace f. – мир – peace, 40

pacient (-i) m. – пациент – patient, 25pagină (-i) f. – страница – page, 26pahar (-e) n. – стакан – glass,13

palton (-e) n. – пальто – coat, 5

pansament (-e) n. – повязка – dressing, 25pantaloni m. – брюки – trausers, 5

pantof (-i) m – туфля – shoe, 21

papuc (-i) m. – тапок – slipper, 21

a parcurge III – проходить, проезжать – to travel, tocover, 23parfum (-uri) n – духи – perfume , 24parte (-i) f. – часть – part,18

parter (-e) m. – партер – ground floor, 9

a participa I – участвовать – to participate in, 23pasăre (-i) f. – птица – bird, 30

pat (-uri) n. – кровать – bed, 11

(e) păcat – жаль – it is a pity, 37

pământ (-uri) n. – земля – earth, 30păr n. – волос, волосы – hair, 7

a părăsi (-esc) IV – покидать – to leave (abandon), 40

a-i părea bine– очень приятно – to be glad, 22a-i părea rău – очень жаль – to regret, 22părere (-i) f. – мнение, взгляд – opinion, 28părinte (-i) m. – родитель – parent, 6

a păstra (-ez) I – хранить, беречь – to keep , 16

până la – до – till, until, 12

pâine (-i) f. – хлеб – bread, 7

pe – на – on, 3

pe cine – кого – whom, 15

pe cineva – кого-то – somebody , 15

pe jos – пешком – to walk, 12

pe neașteptate – внезапно, неожиданно – suddenly,unexpectedly, 27pentru – для – for, 4

pentru că – потому что – because, 21

perete (-i) m. – стена – wall, 3

pericol (-e) n. – опасность – danger, 23periferie (-i) f. – периферия, окраина – suburb , 20

a permite III – разрешать – to permit, to allow 18

perioadă (-e) f. – период – period, 27periuţă de dinţi – зубная щетка – tooth brush, 21

persoană (-e) f. – лицо, личность –person, personality, 31

personal 4 – личный – personal, 32

peste – через – through, over, across, 32

a petrece III – 1. проводить время, 2. провожать – to

spend time, 2. see off, 39

petrecere (-i) f. – развлечение – party, entertainment, 39

pian (-e) n. – рояль – piano, 19

picior (-e) n. – нога – foot ( pl feet), 19a se pieptăna I – расчесываться – to comb, 21

pieptene n. – расческа – comb, 21

a pierde III – терять – to lose, to waste, 23pieton (-i) m. – пешеход – pedestrian, 26pisică (-i) f. – кошка – cat, 30pix (-uri) n. – ручка – pen, 3

plantă (-e) f. – растение – plant, 30

a-i plăcea III – нравиться – to like, 17

plăcere f. – удовольствие – pleasure, 14plăcut 4 – приятно – pleasant, nice, 30a plânge III – плакать – to cry, to weep, 26a plăti (-esc) IV – платить – to pay (paid, paid), 17

a pleca I – уходить – to leave (left, left), 11

plecare (-i) f – уход – departure, leaving, 32

a se plictisi (-esc) IV – скучать – to get bored, 27a se plimba I – прогуляться – to walk, 21

plimbare (-i) f. – прогулка – walk, 11

ploaie (-i) f. – дождь – rain, 27a ploua I – идти (о дожде) – to rain, 27podea (-le) f. – пол – floor, 4

poezie (-i) f. – стихотворение – poem, 14

poftă f. – аппетит – appetite, 13

Poftă bună! – приятного аппетита – Enjoy your meal!, 13

Poftim! – пожалуйста! – Here you are!, 26poimâine – послезавтра – the day after tomorrow, 32

polei (-uri) n. – гололед – frost, 27

Page 28: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

312 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

politeţe f. – вежливость – politeness, 33

porc (-i) m. – свинья – pig, 30a (se) porni (-esc) IV – 1. трогаться, двигаться, 2.

начинаться – to start, 26portar (-i) m. – вратарь – goal keeper, 23portbagaj (-e) n. – багажник – boot of the car, 11

portmoneu (-e) n. – кошелек – purse, 24porumb (-i) m. – кукуруза – corn, 30(e) posibil să – возможно – probably, 32

post (-uri) n. – пост, должность – position, 9

a se potrivi (-esc) IV – подходить, сходиться в … – to

match, to suit, 36

potrivit 4 – подходящий – suitable, 36

poveste (-i) f. – сказка – fairy tale, story, 27a povesti (-esc) IV – рассказывать – to tell, to narrate, 18

pozitiv 4 – положительный – positive, 31

a practica I – заниматься – to practice, 23praf n. – пыль – dust, 37

prânz n. – обед – lunch, 21

a preciza (-ez) I – уточнить – to specify, 32

a prefera I – предпочитать – to prefer, 10

a se pregăti (-esc) IV – приготовиться – to prepare, 21

prenume – имя – first name, 6

a prescrie III – назначать – to prescribe, 25a presupune III – предпологать – to suppose, 28președinte – председатель – president, 2

preţ (-uri) n. – цена – price, 10

a preţui (-esc) IV – ценить – to value , 16

a preveni IV – предупреждать – to warn, 33

prezent n. – настоящее – present, 14

a prezenta I – представлять, показывать – to present, tointroduce, 17prieten (-i) m. –друг – friend, 12

prietenie f. – дружба – friendship, 16

prilej n. – повод – occasion, 24primăvară (-i) f. – весна – spring, 27a primi (-esc) IV – получать – to receive, to get, 14

primul, prima – первый, первая – first, 23principal 4 – главный – main, 38

principiu (-i) n. – принцип – principle, 29a prinde III – ловить – to catch, to seize, 23a privi (-esc) IV – смотреть, глядеть – to look, 19

privire (-i) f. – взгляд – look, sight, 34

proaspăt (4) – свежий – fresh, 35probabil (că) – возможно – probably, 32

a proceda (-ez) I – поступать – to act, to proceed, 28a se produce III – случаться, происходить – to take place,to happen, 27produs (-e) n. – продукт – product, 10

profesor (-i) m. – учитель – teacher, 2

profesoară (-e) f. – учительница – teacher, 2

profund 4 – глубокий – deep, profound 28prognoză (-e) f. – прогноз погоды – weather forecast, 27a promite III – обещать – to promise, 17

proprietate (-i) f. – собственность –property, 30

a propune III – предложить – to propose, 18propunere (-i) f.– предложение – proposal, 12

prosop (-e) n. – полотенце – towel, 21

a provoca I – спровоцировать – to provoke, 29proză (-e) f. – проза – prose, 14

prudent 4 – остoрожный – careful, 28pudrieră (-e) f. – пудреница – powder box, 24pui (-i) m. – цыпленок – chicken, 30pulover (-e) n. – свитер – sweater, 5

punct de vedere – точка зрения – point of view, 28punctual 4 – пунктуальный – punctual, 9

a purta I – носить – to carry, 39

a putea II – мочь –can, to be able to, 11

putere f. – сила – power, 23puţin – мало – little, a little, 8

Rradieră (-e) f. – резинка – eraser, 3

raft (-uri) n. – полка – shelf ,4

rapid 4 – быстрый – fast, 32

rar – редко – rare, 16

a răbda I – терпеть, вынести – to endure, to tolerate, 36

răbdare f. – терпение – patience, 31

răbdător 3 – терпеливый – patient, 36

a se răci (-esc), IV – охлаждаться – to cool, 27

răcoare f. – прохлада – coolness, 27a rămâne III – оставаться – to remain, to stay, 12

a răsfoi (-esc) IV – перелистывать – to look through, 14a răspunde III – отвечать – to answer, to reply, 12

răspuns (-uri) n. – ответ – answer, reply,19

a se rătăci (-esc) IV– заблудиться – to lose the way, 32

rău 4 – плохой – bad, 5

a râde III – смеяться – to laugh, 36

rând (-uri) n. – ряд, очередь – row, line, 23a realiza (-ez) I – осуществлять – to carry out, 36

realizare f. – осуществление – realization, 34

rece 2 – холодный – cold, 13

recepţie f. – 1. бюро обслуживания, 2. прием – reception, 11

receptor (-e) n. – трубка (телефонная) – receiver, 39

reciproc – взаимно – reciprocal, mutual, 15

a recomanda I – рекомендовать – to recommend, 17

a recunoaște III – признавать –to admit, to recognize smb, 15

a refuza I – отказывать(ся), отвергать – to refuse, to

reject, 40

regret (-e) n. – сожаление – regret, 28a regreta I – сожалеть – to regret, 28regulă (-i) f. – правило – rule, 26relaţie (-i) f. – отношение – relationship, 16

a renunţa I – отказываться – to give up, to renounce, 29renunţare (-i) f. – отказ – refusal, 29a repara I – ремонтировать – to repair, 37repede – быстро – fast, 11

a repeta I – повторять – to repeat, 8

reproș (-uri) n. – упрек – reproach, 28a reproșa (-ez) I – упрекать – to reproach, 28

Page 29: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

313VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

respect n. – уважение – respect, 33

a respecta I – 1. уважать, 2. соблюдать –1. to respect, 2. toobserve, 26rest (-uri) n. – сдача – change (of money), 18

a restitui IV – возвращать – to return, 17

a reuși (-esc) IV – 1. удаваться, 2. добиваться успеха – tomanage, to suceed, 23a-și reveni III – прийти в себя – to come to oneself, 22revistă (-e) f. – журнал – magazine, 4

a rezerva I – бронировать – to book, 11

a rezolva I – решать – to solve, 8

rezolvare f. – решение – solution, 20

rezultat (-e) – результат – result, 31

a ridica I – поднимать – to lift, to pick up, 38

rimel (-e) n. – туш – mascara , 24

riscant 4 – рискованный – risky, 23robinet (-e) n. – кран – tap, 4

rochie (-i) f. – платье – dress, 5

român (-i) m. – румын – Romanian, 1

românește – по-румынски – in Romanian, 14

roșie (-i) f. – помидор – tomato, 22rouă f. – роса – dew, 27rudă (-e) f. – родственник – relative, 6

rugăminte (-i) f. – просьба – request, 26ruj n. – помада –lipstick , 24

a rupe III – рвать, ломать – to tear, break, 36

rus (-i) m. – русский – Russian, 1

rusește – по-русски – in Russian, 14

S

salam (-uri) n. – колбаса – salami, 22salariu (-i) n. – зарплата – salary, 17

sală (-i) f. – аудитория – classroom, 3

salon (-e) n. – зал – living room, 4

a salva (-ez) I – спасать – to save, to rescue, 25 sare f. – соль – salt, 35

sarma (-le) f. – голубцы – cabbage roll, 13

sat (-e) n. – село – village, 2

sau – или – or, 8

sănătate f. – здоровье – health, 23sănătos 4 – здоровый – healthy, 6

săptămână (-i) f. – неделя – week, 27săpun (-uri) n. – мыло – soap, 21

sărac 4 – бедный – poor, 6

sărbătoare (-i) f. – праздник – holiday, 24a sărbători (-esc) IV – праздновать – to celebrate, 24a sări IV – прыгать – to jump, to leap, 23sătul 4 – сытый – full, not hungry, 22a se sătura I – 1. надоедать, 2. насытиться – 1. to get tired

of, 2. to have enough, 28scară (-i) f. – лестница – ladder, staircase, 13

scaun (-e) n. – стул – chair, 3

a scădea II – уменьшать, сокращать – to reduce, 30a se scălda I – купаться – to bathe, 30

a scăpa I – спасать, избавиться – to get rid of, 25a schiţa (-ez) I – делать набросок, набросать – to sketch, 9scop (-uri) n. – цель –purpose, 40

scor (-uri) n. – счет – score, 23a scrie III – писать – to write, 12

scrisoare (-i) f. – письмо – letter, 17

a se scula I – вставать – to get up, 21

scump 4 – дорогой –dear, expensive, 10

scund 4 – низкий, невысокий –short (of stature), 6

scurt 4 – короткий – short, 5

seara (-i) f. – вечер – evening, 12

secretară (-e) f. – секретарь – secretary, 9

secţie ( -i ) f. – отдел – section, department, 8

semafor (-e) n. – светофор – traffic lights, 20

a semăna I – быть похожим – to resemble, to look like, 36

semn (-e) n. – знак – sign, 18

semna (-ez) I – подписывать – to sign, 9

senin 4 – безоблачный, ясный – clear, 27

sentiment (-e) n. – чувство – feeling, 16

a servi (-esc) IV – обслуживать – to serve, 35

servicii n. – услуги – service, 17

serviciu n. – работа – job, 9

sesiune (-i) f. – сессия – examination session, 8

sever 4 – строгий, суровый – strict, severe, 36

sfat (-uri) n. – совет – advice (council), 31

a sfătui (-esc) IV – посоветовать – to advise, 31

sfert (-uri) n. – четверть – quarter, 8

siguranţă f. – уверенность – certainty, to be sure of, 18

simplu 4 – простой –simple, 34

a se simţi IV – чувствовать себя – to feel (felt, felt), 21sincer 4 – искренний – sincere, 16

sinceritate f. – искренность – sincerity, 33

singur – сам, один – alone, 16

slab 4 – худой – thin, lean, 6

soare n. – солнце – sun, 11

soartă f. – судьба – destiny, 31

somn n. – cон – sleep ,11

soră (surori) f. – сестра – sister, 6

a sosi (-esc) IV – прибывать, приезжать – to arrive, to

come, 40

sosire f. – прибытие – arrival, 20

soţ (-i) m. – муж – husband, 6

soţie (-i) f. – жена – wife, 6

spaţios 4 – просторный – spacious, 8

a se spăla I – умываться – to wash oneself, 21

specialitate (-i) f. – специальность – qualification, 8

spectacol (-e) n. – спектакль – show, performance, 12

spectator (-i) m. – зритель – spectator, 12

a spera I – надеяться – to hope, 39

a speria I – испугать – to frighten, to scare, 29sportiv (-i) m. – спортсмен – sportsman, 2

a (se) sprijini (-esc) IV – 1) поддерживать, 2) опираться –

to support, to lean upon, 25a spune III – говорить, рассказывать – to say, 12

a sta – стоять – to stand, to stay, 8

Page 30: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

314 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

a stabili (-esc) IV – устанавливать – to establish, 23staţie terminus – конечная остановка –terminal, 26staţiune (-i) f. – курорт – resort, 11

stăruitor 3 – 1. настойчивый, 2. старательный –

persevering, persistent, 36

a stima (-ez) I – уважать – to respect, 16stimă f. – уважение – respect, 16

stilou (-uri) n. – ручка чернильная – fountain pen, 3

stomac (- uri) n. – желудок – stomach, 22a se strădui (-esc) IV – стараться, усердствовать, – to be

zealous, to try, 34

străin 4 – иностранный – foreigner, stranger, 11

a studia (-ez) I – изучать – to study, 9

studii n. – образование – studies, education, 8

sub – под – under, 4

succes (-e) n. – успех – success, 19

sud n. – юг – South, 18

a suferi IV – страдать – to suffer, 29suficient 4 – достаточный – sufficient, 16

suflet (-e) n. – душа – soul, 14

a suna I – позвонить – to call, 38

a se supăra I – сердиться, огорчаться – to get angry, 26superior 4 – высший – superior, higher education, 8

a suporta I – терпеть – to suffer, 29suporter (-i) m. – болельщик – fan, 23sus – наверху – up, above, upstairs, 20

a susţine III – поддерживать – to support, 16

Ș

școală (-i) f. – школа – school, 2ședinţă (-e) f. – заседание – meeting, 9

șef (-i) m. – шеф – boss, 18

șofer (-i) m. – шофер – driver, 2

a șterge III – вытирать – to wipe, 37

a ști IV – знать – to know, 13

știinţă (-e) f. –наука – sciece, 14

știre (-i) f. – новость – news, 10

T

tablă (-e) f. – доска – blackboard, 3

tablou (-uri) n. – картина – picture, 3

tacâm (-uri) n. – столовый прибор – table set, 13

talentat 4 – талантливый – talented, 36

tanti f. – тетя – aunt, 6

tată (-i) m. – отец – father, 6

tavan (-e) n. – потолок – ceiling, 4taxator (-i), m. – кондуктор – conductor, 26taxă (-e) f. – такса, плата – charge, payment, fare (for thetransport) 2a tăcea II – молчать – to keep silent, 11

tânăr 4 – молодой – young, 6

târziu – поздно – late, 12

teatru (-e) n. – театр – theater, 2

a telefona (-ez) I – звонить – to call, 17

tensiune f. – давление – pressure, 25teren (-uri) n. – площадка, поле – ground, 23a termina I – заканчивать – to finish, 37

timp n. – время – time, 23toamnă (-e) f. – осень – autumn, 27a se topi (-ește) – таять – to melt ,27tot – весь, целый – all, whole, everything, 10

totdeauna – всегда – always, 14

totuși – всe же, однако, все-таки, тем не менее – still,

though, however, 22trainic 4 – надежный –lasting, durable, reliable, 16

trandafir (-i) m. – роза – rose, 39translator (-i) m. – переводчик – translator, 9

a transmite III – передавать – to pass, to give, 17

traseu (-e) n. – путь – route, 11

tratament (-e) n. – лечение – treatment, 25a traversa (-ez) I – переходить – to cross, 26trădare (-i) f. – измена – betrayal, 28a trăi (-esc) IV – жить – to live, 30a trebui – 1. быть необходимым, нуждаться, 2. надо – to

have to, must, need, 17

a trece III – проходить – to pass, to cross, 12

trecere (-i) f. – проход – crossing , 18

trecut 4 – прошлый – past, 29tren (-uri) n. – поезд – train, 10

a se trezi (-esc) IV – проснуться – to wake up, 21

tricou (-uri) n. – майка – T-shirt, 5

a trimite III – отправлять – to send (sent, sent), 17

tristeţe f. – грусть, печаль – grief, 22trusă de bărbierit – бритвенный набор – shaving set, 24a tuna I – греметь – to thunder, 27tunet (-e) n. – гром – thunder, 27turn (-uri) n. – башня – tower, 20

a turna I – наливать – to pour, 39

Ţ

ţară (-i) f. – страна – country, 2

la ţară– в деревне – in the country, in a village, 30ţigară (-i) f. – сигарета – cigarette, 29a ţine cont de …– иметь ввиду – to consider, to mind, tohave in view, 25a ţine seama de … – иметь ввиду – to take intoconsideration, 25U

ucrainean (-i) m. – украинец – Ukrainean, 1

a uita I – забыть – to forget (forgot, forgotten), 29a se uita I – смотреть – to look, 21

ultimul, ultima – последний, последняя – the last, latter, 23a umbla I – ходить – to walk, to go, 10

umbră (-e) f. – тень – snade, 27a umple III – наполнять – to fill, 39

unchi (-i) f. – дядя – uncle, 6

Page 31: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

315VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

unde – где – where, 5

undeva – где-нибудь, где-то – somewhere, 19

uneori – иногда – sometimes, 16

universitate (-i) f. – университет – college, university, 8

unul, una – один, одна – one, 30

a ura (-ez) I – желать – to wish, 24urare (-i) f. – пожелание – wish, 39

urât 4 – некрасивый – ugly, 34

a urca I – подниматься – to go up, to get on (bus), 11

a urma (-ez) I – следовать – to follow, 27ușă (-i) f. – дверь – door, 3

V

vacant 4 – вакантный – vacant, 9

vacanţă (-e) f. – каникулы – holiday, 30vacă (-i) f. – корова – cow, 30valiză (-e) f. – чемодан – suitcase, 11

vamă (-i) f. – таможня – the Customs, 32

vara (-i) f. – летом – in summer, 23varietate f. – разнообразие – variety, 10

văr (-i) m. – двоюродный брат – cousin, 19

vânt (-uri) n. – ветер – wind, 27vânzător (-i) m. – продавец – shop assistant, 2

vârf (-uri) n. – вершина – top, 11

vechi 2 – старый – old, 7

vecin (-i) m. – cосед – neighbor, 40

a vedea II – видеть – to see, 11

a veni IV – приходить – to come, 13

verde 2 – зеленый – green, 7

a verifica I – проверять – to check, 9

verișoară (-e) f. – двоюродная сестра – cousin, 19

verișor (-i) m. – двоюродный брат – cousin, 19

vesel 4 – веселый – cheerful, 36

vest n. – запад – west, 18

veste (-i) f. – известие, новость – news, 38

viaţă (-i) f. – жизнь – life, 19

viitor n. – будущее – future, 14

vin n. – вино – wine, 39

a vinde III – продавать – to sell, 15

a se vindeca I– вылечиться – to be cured, 25vinovat (4 ) – виноватый – guilty, 28a vizita (-ez) I a – посещать, наносить визит – to visit, to

pay a visit, 40vizită (-e) f. – визит – visit, 13

vorbă (-e) f – слово, разговор – word, talk, 39

a vorbi (-esc) IV – говорить – to speak, 14

a vrea – хотеть, желать – to want, 7

Z

zahăr n. – сахар – sugar, 10

zăpadă (-i) f. – снег – snow, 27a zâmbi (-esc) IV – улыбаться – to smile, 24zgomot (-e) n. – шум – noise, 13

zi (-le) f. – день – day, 9

zi de naștere – день рождения – birthday, 24ziar (-e) n. – газета – newspaper, 4

ziarist (-i) m. – журналист – journalist, 2

ziaristică f. – факультет журналистики – faculty of

journalism, 8

a zice III – сказать – to say, 24zilnic – ежедневно – daily, 16

ziua – днем – in the afternoon, 12

Page 32: FELICITÃRI - old.cnt.mdold.cnt.md/romint/undp/down.php?fname=manual1/39-40.pdf · Câþi ani are el acum? Câþi ani va avea el peste 2 ani? Maria s-a nãscut în anul 1970. Câþi

316 VOCABULAR

Limba – mijloc de integrare socialã

CZU 811.135.1’36(075)

L62

ISBN 9975-78-272-8

Com. 1969

Firma editorial-poligrafică “Tipografia Centrală”, MD-2068, Chișinău, str. Florilor, 1

tel. 43-03-60, 49-31-46, 43-03-67

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Direcţia Edituri, Poligrafie și Aprovizionare cu Cărţi

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Limba care ne unește: Man.: Nivelul 1 / Ion Bărbuţă, Tatiana Callo, Ala

Cojocaru-Zavadschi, Elena Constantinovici, Lucia Cucu; Dep. Relaţii

Interetnice, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – Ch.: S. n., 2003

(F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 316 p.

ISBN 9975-78-272-8

2000 ex.

811.135.1’36(075)

Prepress: Vitalie Leca

Tehnolog: Ina Frunze