Farmacie Discipline an.iv

46
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie ANUL IV FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 6 Total ore din planul de învatamant 90 Total ore de studiu individual 110 Total ore pe semestru 200 Titularul disciplinei PROF. DR. LENUTA PROFIRE Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de învatamânt Catedra 2 Total C** S L P Profilul MEDICAL 90 30 60 Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice Obiectivele disciplinei Studiul complex al substantei farmaceutice – principiul activ al medicamentului - din punct de vedere al denumirii comune internationale, structurii chimice, metodelor de obtinere, proprietatilor fizico-chimice şi farmaco-toxicologice, indicatiilor terapeutice, produselor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, in urmatoarele clase: anestezice generale, hipnotice si sedative, tranchilizante, antipsihotice, medicamente anticonvulsivante, antiparkinsoniene, antidepresive, psihostimulante, analgezice opioide, anestezice locale, analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene. Continutul cursului-Programa analitica 1. Anestezice generale: Anestezice de inhalatie. Anestezice intravenoase. Derivati ai acidului barbituric si tiobarbituric. Anestezice cu structuri diverse – 2 ore 2. Hipnotice si sedative: Ureide aciclice. Derivati barbiturici. Derivati ai chinazolonei. Imidazopiridine. Derivati ai benzodiazepinei – 2 ore 3. Tranchilizante: Tranchilizante din clasa benzodiazepine. Anxiolitice azaspirodecandione. Derivati ai 1,3-propandiolului. Derivati ai difenilmetanului – 2 ore 4. Antipsihotice (Neuroleptice): Derivati ai fenotiazinei. Derivati ai tioxantenei. Derivati ai fluorobutirofenonei. Derivati ai difenilbutilpiperidinei Derivati benzazepinici - 4 ore 5. Medicamente anticonvulsivante (antiepileptice): Derivati ai imidazolidin-2,4-dionei Oxazolidin-2,4-dione. Derivati ai hexahidropirimidin-4,6-dionei. Derivati ai dibenzazepinei.

description

uj

Transcript of Farmacie Discipline an.iv

Page 1: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

ANUL IV

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 6

Total ore din planul de învatamant 90 Total ore de studiu

individual 110 Total ore pe semestru 200

Titularul disciplinei PROF. DR. LENUTA PROFIRE

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 2 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 90 30 60

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul complex al substantei farmaceutice – principiul activ al medicamentului - din punct de vedere al denumirii comune internationale, structurii chimice, metodelor de obtinere, proprietatilor fizico-chimice şi farmaco-toxicologice, indicatiilor terapeutice, produselor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, in urmatoarele clase: anestezice generale, hipnotice si sedative, tranchilizante, antipsihotice, medicamente anticonvulsivante, antiparkinsoniene, antidepresive, psihostimulante, analgezice opioide, anestezice locale, analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene. Continutul cursului-Programa analitica 1. Anestezice generale: Anestezice de inhalatie. Anestezice intravenoase. Derivati ai acidului

barbituric si tiobarbituric. Anestezice cu structuri diverse – 2 ore 2. Hipnotice si sedative: Ureide aciclice. Derivati barbiturici. Derivati ai chinazolonei.

Imidazopiridine. Derivati ai benzodiazepinei – 2 ore 3. Tranchilizante: Tranchilizante din clasa benzodiazepine. Anxiolitice azaspirodecandione.

Derivati ai 1,3-propandiolului. Derivati ai difenilmetanului – 2 ore 4. Antipsihotice (Neuroleptice): Derivati ai fenotiazinei. Derivati ai tioxantenei. Derivati ai

fluorobutirofenonei. Derivati ai difenilbutilpiperidinei Derivati benzazepinici - 4 ore 5. Medicamente anticonvulsivante (antiepileptice): Derivati ai imidazolidin-2,4-dionei

Oxazolidin-2,4-dione. Derivati ai hexahidropirimidin-4,6-dionei. Derivati ai dibenzazepinei.

Page 2: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Benzodiazepine – 2 ore 6. Antiparkinsoniene: Medicatia anticolinergica. Agonisti ai receptorilor dopaminergici.

Medicamente care influenteaza metabolismul dopaminei – 2 ore 7. Antidepresive: Inhibitori neselectivi ai recaptarii monoaminelor (Antidepresive triciclice).

Inhibitori selectivi ai recaptarii serotoninei. Inhibitori ai monoaminoxidazei (MAO). Antidepresive “atipice”. Compusi ai litiului – 2 ore

8. Psihostimulante: Derivati purinici. Derivati de fenil-etil-amina. Nootrope: Derivati ai α-pirolidonei – 2 ore

9. Analgezice opioide: Derivati de morfinan. Derivati de benzomorfan. Derivati de fenilpiperidina. Derivati de anilino-piperidina. Derivati ai heptan-3-onei. Derivati de ciclohexanol – 2 ore

10. Anestezice locale: Esteri bazici ai acidului benzoic. Esteri alchilici ai acidului benzoic. Esteri bazici ai acidului para-amino-benzoic. Anestezice locale cu structura amidica – 2 ore

11. Analgezice, atipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene: Derivati ai acidului salicilic. Acizi aril si heteroaril acetici. Acizi aril si heteroaril propionici. Derivati ai acidului butiric. Derivati ai acidului antranilic. Derivati ai acidului 2-amino-piridin-3-carboxilic. Derivati ai chinolinei. Derivati ai acidului hidroxamic. Derivati ai 5-pirazolonei. Derivati ai pirazolidin-3,5-dionei. Acizi enoli (Oxicami). Derivati ai anilinei. Coxibi. Saruri de aur. Antigutoase – 8 ore

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Reactii generale, specifice şi de diferentiere în diverse clase de substante farmaceutice – 4

ore 2. Sinteza si analiza unor substante farmaceutice din urmatoarele clase:

2.1. Hipnotice si sedative. Bromuri. Aldehide. Ureide aciclice Ureide ciclice - 20 ore 2.2. Tranchilizante – 4 ore 2.3. Neuroleptice – 2 ore 2.4. Anestezice locale – 10 ore 2.5. Antiinflamatoare nesteroidiene de sinteza – 12 ore

3. Stimulante ale Sistemului Nervos Central – 8 ore Bibliografie 1. Danila Gh.: Chimie farmaceutica. Vol. I. Editura All Bucureşti, 1996. 2. Danila Gh.: Medicamente moderne de sinteza.: Editura All Bucureşti, 1994. 3. Danila Gh. Vademecum medicamentorum. Editura Polirom Iaşi, 1999. 4. Martindale. The Complete Drug Reference. 33th Edition. Pharmacetical Press, 2002. 5. Rusu Georgeta, Lenuta Profire, Dan Lupaşcu, Gh. Danila Substante farmaceutice – sinteze şi

stabilirea calitatii, Ed. “Gr.T.Popa” Iaşi, 2003. 6. Wilson and Gisvolds: Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Xth

Edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia, 1998. 7. * * * The Merck Index. Encyclopedia of Chemicals. Drugs and Biologicals. 13th Edition.

Merck and Co.Inc. USA, 2001. 8. * * * Farmacopeea Româna. Ed. a X-a, Editura Medicala Bucureşti, 1993. 9. * * * Agenda Medicala 2003. Editura Medicala Bucureşti, 2003. Competente Cunoasterea substantelor farmaceutice din punct de vedere al: DCI, denumire chimica, structura chimica, metode de sinteza si analiza a substantelor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, indicatii terapeutice, reactii adverse, interactiuni medicamentoase si produse farmaceutice.

Page 3: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 20%

- testarea periodica prin lucrari de control 5%

- testarea continua pe parcursul semestrului 5%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrarea scrisa descriptiva si teste tip grila

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 15

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 20 9. Pregatire examinare finala 30

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 5

4. Documentare suplimentara în biblioteca 10 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 15 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 5 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 110

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Lenuta Profire

Page 4: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CHIMIE FARMACEUTICA

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 5

Total ore din planul de învatamant 75 Total ore de studiu

individual 90 Total ore pe semestru 165

Titularul disciplinei PROF. DR. LENUTA PROFIRE

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 2 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 75 30 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul complex al substantei farmaceutice – principiul activ al medicamentului - din punct de vedere al denumirii comune internationale, structurii chimice, metodelor de obtinere, proprietatilor fizico-chimice si farmaco-toxicologice, indicatiilor terapeutice, produselor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, in urmatoarele clase: substante farmaceutice cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ: simpatomimetice, simpatolitice, neurosimpatolitice, parasimpatomimetice, parasimpatolitice, substante farmaceutice active la nivelul sistemului cardiovascular, substante farmaceutice cu actiune diuretica, substante farmaceutice cu actiune asupra sangelui, histamina: agonisti si antagonisti, substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului respirator, substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului digestiv, antidiabetice, hipolipidemiante, substante utlizate în scop radiodiagnostic. Continutul cursului-Programa analitica 1. Medicamente cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ - 12 ore

1.1. Simpatomimetice. Simpatomimetice vasoconstrictoare. Simpatomimetice cu actiune vasodilatatoare periferica. Simpatomimetice tocolitice. Simpatomimetice cu actiune stimulatoare cardiaca. Simpatomimetice bronhodilatatoare. Structuri diverse. Agonisti selectivi ai adrenoreceptorilor alfa 2

1.2. Simpatolitice. Alfa-adrenolitice. Beta-adrenolitice. Neurosimpatolitice 1.3. Parasimpatomimetice. Parasimpatomimetice directe. Parasimpatomimetice indirecte 1.4. Parasimpatolitice. Spasmolitice neurotrope. Spasmolitice musculotrope 1.5. Substante farmaceutice cu actiune asupra ganglionilor vegetativi. Substante

farmaceutice active la nivelul jonctiunii neuro-musculare 2. Substante farmaceutice active la nivelul sistemului cardiovascular - 6 ore

2.1. Medicamente inotrop pozitive 2.2. Medicamente active pe sistemul renina-angiotensina. Inhibitori ai enzimei de conversie

Page 5: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

a angiotensinei. Antagonisti ai receptorilor pentru angiotensina II 2.3. Medicamente antiaritmice. Blocante ale canalelor de calciu 2.4. Medicamente coronarodilatatoare. Substante medicamentoase cu actiune

vasodilatatoare cerebrala si periferica 3. Substante farmaceutice cu actiune diuretica - 2 ore

3.1. Derivati ai acidului fenoxiacetic. Sulfonamide. Diuretice steroidiene. Diuretice cu structura heterociclica

4. Substante farmaceutice cu actiune asupra sangelui - 3 ore 4.1. Medicamente antitrombotice. Anticoagulante. Heparina. Heparinoizi. Hirudina si

derivati. Heparine cu masa moleculara mica. Anticoagulante orale. Derivati ai 4-hidroxicumarinei. Derivati ai indan 1,3-dionei

4.2. Medicamente trombolitice (fibrinolitice). Antiagregante plachetare 4.3. Substante hemostatice. Hemostatice locale. Hemostatice utilizate sistemic

5. Histamina. Agonisti si antagonisti - 2 ore 5.1. Antagonisti ai receptorilor histaminici H1. Eteri aminoalchilici. Etilendiamine.

Dibenzocicloheptene / Heptani. Antihistaminice H1 din a doua generatie 6. Substante farmaceutice active la nivelul aparatului digestiv - 2 ore

6.1. Medicamente antiulceroase. Inhibitoare ale secretiei gastrice acide. Antagonisti ai receptorilor histaminici H2. Inhibitoare ai pompei protonice. Analogi ai prostaglandinelor utilizati ca antiulceroase. Antiulceroase care actioneaza prin protejarea mucoasei gastroduodenale

6.2. Coleretice. Purgative de sinteza. Antidiareice 7. Substante farmaceutice active la nivelul aparatului respirator – 1 ora

7.1. Antitusive. Expectorante. Mucolitice 8. Antidiabetice – 1 ora

8.1. Sulfamide antidiabetice. Biguanidine. Structuri diverse. Inhibitori ai aldozreductazei. Acizi carboxilici. Imide ciclice. Inhibitori ai α-glucozidazei

9. Hipolipidemiante – 1 ora 9.1. Fibrati. Statine. Acid nicotinic si analogi. Rasini fixatoare de acizi biliari

10. Substante de contrast utilizate in scop radiodiagnostic – 1 ora Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Reactii generale, specifice si de diferentiere în diverse clase de substante farmaceutice – 9

ore 2. Sinteza si analiza unor substante farmaceutice din urmatoarele clase:

2.1. Substante farmaceutice utilizate ca spasmolitice, musculotrope – 4 ore 2.2. Substante farmaceutice cu actiune asupra aparatului digestiv – 8 ore 2.3. Substante farmaceutice antialergice atipice si desensibilizante – 3 ore 2.4. Substante farmaceutice cu actiune diuretica – 4 ore 2.5. Substante farmaceutice utilizate ca antihipercolesterolemiante si în dislipidemii – 4 ore 2.6. Substante farmaceutice utilizate în radiodiagnostic – 3 ore 2.7. Substante farmaceutice din clasa aminoacizilor – 10 ore

Bibliografie 1. Danila Gh.: Chimie farmaceutica. Vol. I. Editura All Bucuresti, 1996. 2. Danila Gh.: Medicamente moderne de sinteza. Editura All Bucuresti, 1994. 3. Danila Gh.: Vademecum medicamentorum. Editura Polirom Iasi, 1999. 4. Martindale: The Complete Drug Reference. 33th Edition. Pharmacetical Press, 2002. 5. Rusu Georgeta, Profire Lenuta, Lupascu Dan, Danila Gh.: Substante farmaceutice – sinteze

si stabilirea calitatii. Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iasi, 2003. 6. Wilson and Gisvolds: Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. Xth

Edition. Lippincott Williams and Wilkins Philadelphia, 1998. 7. * * * The Merck Index. Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals. 13th Edition.

Page 6: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Merck and Co.Inc. USA, 2001. 8. * * * Farmacopeea Romana. Ed. a X-a. Editura Medicala Bucuresti, 1993. 9. * * * Agenda Medicala 2003. Editura Medicala Bucuresti, 2003. Competente Cunoasterea substantelor farmaceutice din punct de vedere al: DCI, denumire chimica, structura chimica, metode de sinteza si analiza a substantelor farmaceutice, relatii structura chimica-actiune biologica, indicatii terapeutice, reactii adverse, interactiuni medicamentoase si produse farmaceutice.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 20%

- testarea periodica prin lucrari de control 5%

- testarea continua pe parcursul semestrului 5%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrarea scrisa descriptiva si teste tip grila

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15 9. Pregatire examinare finala 25

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 5

4. Documentare suplimentara în biblioteca 5 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 15 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 5 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Lenuta Profire

Page 7: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei TEHNOLOGIE FARMACEUTICA

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 7

Total ore din planul de învatamânt 90 Total ore de studiu

individual 105 Total ore pe semestru 195

Titularul disciplinei PROF. DR. IULIANA POPOVICI

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 4 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 90 30 60

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Cunoasterea notiunilor moderne, teoretice si practice ale factorilor de ordin fizico-chimic, tehnologic, farmacologic si biologic care intervin in formularea, fabricarea, conditionarea, controlul calitatii si evaluarea biodisponibilitatii formelor farmaceutice sterile si extractive. Continutul cursului-Programa analitica 1. Forme farmaceutice extractive - 6 ore

1.1. Notiuni introductive. Avantaje si dezavantaje. Formulare. Natura si umiditatea produsului vegetal. Umectarea produsului vegetal. Gradul de maruntire. Natura solventului. Raportul produs vegetal/ solvent pentru solutii extractive apoase. Influenta pH-ului asupra extractiei. Durata de extractie, agitarea, temperatura

1.2. Macerarea si exemple. Infuzarea si exemple. Decoctia si exemple. Digestia. Tincturi - definitie, clasificare, preparare, exemple din FR X. Extracte - definitie, clasificare, preparare, exemple din FR X

2. Forme farmaceutice injectabile - 13 ore 2.1. Definitie si clasificare. Avantajele si dezavantajele medicamentelor parenterale 2.2. Metode de sterilizare - clasificare, metode de sterilizare prevazute de FRX. Prepararea

aseptica a medicamentelor 2.3. Lipsa particulelor insolubile. Apirogenitatea. Izotonia, izohidria. Conditiile de calitate

ale substantelor medicamentoase pentru injectabile 2.4. Conditiile de calitate ale unui solvent pentru parenterale. Apa distilata pentru preparate

injectabile. Uleiul de floarea soarelui pentru injectabile. Solventi anhidri. Aditivi si adjuvanti pentru injectabile

2.5. Spatii de productie pentru fabricarea medicamentelor injectabile 2.6. Recipiente de ambalare primara - sticla: compozitie, tipuri de sticla. Fiole de sticla:

tipuri, conditii, capacitate. Cotrolul si pregatirea fiolelor. Recipiente din plastomeri.

Page 8: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Elastomeri -controlul si pregatirea dopurilor de cauciuc. Flacoane si saci din plastomeri-conditii si control

2.7. Solutii injectabile apoase. Fazele procesului tehnologic (flux) - livrare, cantarire, dizolvare, filtrare, repartizare, inchidere (fiole, flacoane), sterilizare, control vizual, marcare, grupare, ambalare, depozitare. Metode moderne de prelungire a actiunii unui produs injectabil. Clasificarea formelor depot

2.8. Solutii injectabile uleioase, vascoase, emulsii injectabile, suspensii injectabile, comprimate si implante. Stabilitatea medicamentelor injectabile. Biodisponibilitatea medicamentelor injectabile

3. Perfuzii - 4 ore 3.1. Definitie, clasificare, diferente fata de solutiile injectabile 3.2. Recipiente de ambalare primara - controlul si pregatirea flacoanelor de sticla.

Elastomeri. Saci din plastomeri, proprietati 3.3. Prepararea perfuziilor - fazele procesului tehnologic. Spatii de productie 3.4. Exemple de perfuzii: care asigura reglarea echilibrului hidric si ionic, perfuzii pentru

restabilirea echilibrului acido-bazic; perfuzii energetice; perfuzii medicamentoase, perfuzii inlocuitoare de plasma, perfuzii pentru nutritie parenterala totala si partiala

4. Forme farmaceutice oftalmice - 6 ore 4.1. Definitie si clasificare. Calea de administrare oftalmica. Avantaje si dezavantaje.

Sterilitatea colirelor. Izotonie, Izohidrie, toleranta, prelungirea timpului de contact al colirelor

4.2. Formularea colirelor. Substante medicamentoase. Vehicule pentru colire. Agenti de viscozitate, conservanti. Spatii de lucru in farmacie. Tipuri de recipiente moderne pentru colire

4.3. Solutii oftalmice viscoase, solutii oftalmice uleioase. Fazele de lucru pentru solutii oftalmice apoase in farmacie si in industrie. Suspensii oftalmice. Bai oculare. Biodisponibilitatea colirelor

5. Vaccinuri si seruri - 0,5 ore 5.1. Definitie, clasificare, preparare, utilizari

6. Forme radiofarmaceutice - 0,5 ore 6.1. Definitie, clasificare, obtinere, utilizari

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Forme farmaceutice extractive. Solutii extractive apoase. Decocturi. Tincturi. Extracte - 16

ore 1.1.Forme farmaceutice extractive din plante. Formulare, materii prime, tehnologia de

preparare. Solutiones extractivae aquosae - FRX - maceratele de in si alteea. Infuzie de flori de tei, musetel. Exemple de formule magistrale

1.2.Infuzii de odolean, specii pectorale, digitala, ipeca. Exemple de formule magistrale 1.3.Decocturi de scoarta de China, ciubotica cucului. Tincturae - FRX. Tincturi preparate

prin macerare - de coji de portocale, opium; prin percolare de omag, de matraguna, izma 1.4.Tincturi preparate prin dizolvare - diluare si amestecare - de balsam de Tolu,

anticolerina.Extracta - FRX. Exemple - extractele - fluid de crusin, moale de odolean, uscat de matraguna. Ticiverol®, Romazulan®. Exemple de formule magistrale

2. Forme farmaceutice sterile. Solutii injectabile - 16 ore 2.1.Forme sterile. Injectabilia - FR X. Formulare, materii prime, spatii de productie,

recipiente de ambalare. Solutia injectabila de clorura de sodium 2.2.Fazele procesului tehnologic de fabricare a solutiilor injectabile. Solutii injectabile de:

clorura de calciu, sulfat de magneziu, bromura de calciu, gluconat de calciu, glucoza 2.3.Solutii injectabile de: sulfat de atropina, clorhidrat de procaina, clorhidrat de papaverina,

clorhidrat de epinefrina, clorhidrat de morfina, vitamina C, riboflavin fosfat si vitamina K 2.4.Solutiile injectabile de: fenobarbital, progesteron, citrat de sodiu, digoxin. Suspensii si

Page 9: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

pulberi sterile - Hidrocortizon, Penicilina, Moldamin®, glutamat de calciu 3. Forme farmaceutice sterile. Solutii perfuzabile - 12 ore

3.1.Perfuzii. Infundibilia - FRX. Formulare, materii prime, recipiente-flacoane si dopuri; pungi de plastomeri. Spatii de productie, flux tehnologic de fabricare. Perfuzii care asigura reglarea dezechilibrului hidric si ionic al organismului - de clorura de sodiu, de clorura de potasiu si de sodiu, solutia Ringer

3.2.Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic: clorhidrat de arginina, hidrogenocarbonat de sodiu, lactat de sodiu, clorura de sodiu compusa cu lactat de sodiu, trometamol

3.3.Perfuzii energetice - de glucoza, fructoza, sorbitol. Intralipide. Perfuzii medicamentose - manitol, metronidazol, tinidazol. Perfuzii inlocuitoare de plasma - dextrani; solutii pentru dializa peritoneala si hemodializa

4. Forme farmaceutice sterile. Solutii oftalmice - 16 ore 4.1.Forme oftalmice. Oculoguttae - FRX. Formulare, materii prime, tehnologia de preparare,

spatii, recipiente; fazele prepararii colirelor in farmacie si industrie. Colire cu rezorcina, sulfat de atropina, Doseatropine®, Mydrum®, nitrat de pilocarpina, Timoptic®, nitrat de argint

4.2.Colir cu sulfat de zinc, cu antibiotice - cloramfenicol, Sificetina®, ampicilina sodica, sulfat de neomicina, bacitracina, polimixin B sulfat, rifampicina, Colbiocin®, Colisol®, Gentosept®

4.3.Colire cu substante vasoconstrictoare - efedrina, Proculin®, cu anestezice, vitamine, Vitaiodurol®, Colvitiod®. Colire pentru diagnostic, colire cu saruri de argint coloidal. Bai oculare

4.4.Pulberi pentru colire - Indocollyre. Solutii oftalmice vascoase. Lacrimi artificiale; solutii pentru lentile de contact, Lacrisifi®. Colire uleioase - Indometacin, Hiramnitan®

Bibliografie 1. Lachman, Liebermann, Schwartz: Pharmaceutical Dosage Forms. M. Dekker Inc. New

York, 1989. 2. Leucuta S.: Tehnologie Farmaceutica Industriala, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 3. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutica. Vol. 1. Ed. a 2-a. Colectia Bios,

Editura Polirom Iasi, 2001. 4. Popovici Iuliana, Lupuliasa D., Hriscu Anisoara: Dictionar farmaceutic. Ed. a II-a. Editura

Didactica si pedagogica Bucuresti, 1998. 5. Popovici Iuliana, Ochiuz Lacramioara, Lupuliasa D.: Terminologie medicala si

farmaceutica. Editura Polirom Iasi, 2007. 6. * * * Farmacopeea Romana. Editia a X-a. Suplimentele I –IV. Editura Medicala Bucuresti,

1993-2006. 7. Gafitanu Eliza, Popovici Iuliana, Braha Steriana, Matei Ioana, Cojocaru Ileana: Tehnologie

Farmaceutica.Llucrari practice. Vol. II, Litografia UMF Iasi, 1995. 8. * * * Reguli de Buna Practica Farmaceutica. Ghid 2006. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind formularea, prepararea si conservarea formelor farmaceutice sterile (injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri si vaccinuri, radiofarmaceutice) si extractive.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 80%

Page 10: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva si examinare orala

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 20

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 20 9. Pregatire examinare finala 30

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 0 10. Consultatii 5

4. Documentare suplimentara în biblioteca 5 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 10 12. Documentare pe Internet 5

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati .... 0

7. Pregatire lucrari de control 10 14. Alte activitati .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 105

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Iuliana Popovici

Page 11: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei TEHNOLOGIE FARMACEUTICA

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 5

Total ore din planul de învatamânt 90 Total ore de studiu

individual 92 Total ore pe semestru 182

Titularul disciplinei SEF LUCR. DR. CARMEN GAFITANU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 4 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 90 30 60

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea cunostintelor privind formele farmaceutice ca sisteme disperse eterogene: emulsii, suspensii, aerosoli, preparate semisolide, sisteme terapeutice transdermice si supozitoare. Continutul cursului-Programa analitica 1. Forme farmaceutice ca dispersii eterogene - 4 ore

1.1. Solutii coloidale hidrofobe, solutii coloidale hidrofile - mucilagii – preparare si control. Reologia formelor farmaceutice fluide si semisolide

2. Emulsii - 6 ore 2.1. Clasificare, formulare, materii prime; Emulgatori, clasificare, mecanism de actiune.

Tehnologia de fabricare a emulsiilor, aparatura, verificarea calitatii, exemple de emulsii de uz intern si extern

3. Suspensii - 6 ore 3.1. Clasificare; suspensii floculate si defloculate, formulare. Materii prime, agenti de

suspensie - clasificare, actiune. Tehnologia de fabricare a suspensiilor, aparatura, ambalare, control. Suspensii reconstituibile

4. Aerosoli - 2 ore 4.1. Formulare, recipiente de ambalare. Tehnologia de fabricare, controlul calitatii

aerosolilor 5. Unguente - 6 ore

5.1. Mecanismul de penetratie cutanata si factorii care influenteaza absosrbtia substantelor active din unguente. Baze de unguent. Formularea unguentelor, tehnologia de fabricare, ambalare. Aparatura industriala. Caracteristici si controlul fizico-chimic al unguentelor, toleranta cutanata, controlul cedarii substantelor medicamentoase

6. Sisteme terapeutice transdermice - 2 ore 6.1. Modul de cedare al substantei medicamentoase din sistemele terapeutice transdermice;

Page 12: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

formulare, exemple 7. Supozitoare - 4 ore

7.1. Formularea supozitoarelor. baze de supozitor. Prepararea supozitoarelor: metode, aparatura industriala. Ambalare. Conditii de calitate si controlul calitatii

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Solutii coloidale hidrofobe - 4 ore

1.1. Solutii coloidale cu coloranti, saruri coloidale de argint, pepsina 2. Solutii coloidale hidrofile - 4 ore

2.1. Solutii de coloizi hidrofili - mucilagii oficinale (guma arabica, tragacanta, MC, CMC-Na); mucilagii neoficinale (alcool polivinilic, carbopol, pectina, alginat de sodiu, polividona). Determinarea viscozitatii aparente a mucilagiilor

3. Emulsii - 8 ore 3.1. Emulsii de uz intern- emulsia uleioasa, de ulei de parafina, de ulei de ricin. Controlul

tipului de emulsie 3.2. Emulsii de uz extern - emulsii pentru nas, emulsii cosmetice, linimente

4. Suspensii - 12 ore 4.1. Suspensii de uz intern - cu substante puternic active; cu terpin hidrat; suspensii cu sulfat

de bariu 4.2. Suspensii de uz intern - antiacide. Suspensii reconstituibile. Controlul suspensiilor

uscate 4.3. Suspensii de uz extern - cu sulf, oxid de zinc, talc. Conditii de calitate si controlul

suspensiilor 5. Unguente - 24 ore

5.1. Baze de unguent lipofile- unguentul alb, unguentul cerat; baze de unguent-emulsii oficinale in FRX

5.2. Baze de unguent hidrofile oficinale - unguent cu macrogoli, unguent cu glicerol; alte tipuri de hidrogeluri anorganice si organice

5.3. Unguente tip solutie - unguent camforat; unguente tip suspensie oficinale. Conditii de calitate si ccntrolul unguentelor

5.4. Unguente tip emulsie si mixte (polifazice). Unguente cu balsamuri si gudroane, cu extracte vegetale

5.5. Unguente sterile - Unguente oftalmice, cu antibiotice, unguente aplicate pe mucoase 5.6. Unguente cosmetice si unguente de protectie. Forme adezive cutanate - Unguente de

protectie pentru noxele industriale si fotoprotectoare. Unguente cosmetice. Sapunuri medicamentoase. Forme adezive cutanate

6. Supozitoare - 8 ore 6.1. Prepararea prin modelare manuala 6.2. Supozitoare preparate prin topire si turnare. Conditii de calitate si controlul

supozitoarelor Bibliografie 1. Gafitanu Eliza, Popovici Iuliana, Braha Steriana, Matei Ioana, Cojocaru Ileana: Tehnologie

Farmaceutica. Llucrari practice. Vol. III. Litografia UMF Iasi, 1996. 2. Gafitanu Eliza: Forme farmaceutice – sisteme disperse eterogene. Editura Cermi Iasi, 2000. 3. Lachman, Liebermann, Schwartz: Pharmaceutical Dosage Forms. M. Dekker Inc. New

York, 1989. 4. Leucuta S.: Tehnologie Farmaceutica Industriala. Editura Dacia Cluj-Napoca, 2001. 5. * * * Farmacopeea Romana. Editia a X-a. Suplimentele I-IV. Editura Medicala Bucuresti,

1993-2006. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind formularea, prepararea si conservarea formelor farmaceutice ca dispersii eterogene.

Page 13: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 60%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 15%

- testarea periodica prin lucrari de control 15%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 15

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15 9. Pregatire examinare finala 30

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara în biblioteca 0 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 15 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 10 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 92

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Carmen Gafitanu

Page 14: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei FARMACOLOGIE

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 8

Total ore din planul de învatamant 90 Total ore de studiu

individual 105 Total ore pe semestru 195

Titularul disciplinei PROF. DR. MIRCEA PAVELESCU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 5 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 90 45 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor de baza privind cel de al treilea capitol din partea generala a farmacologiei: farmacotoxicologie generala. Insusirea notiunilor de baza privind partea speciala a farmacologiei: medicamente cu actiune asupra SNC si periferic, medicamente cu actiune asupra SNV si unitatii neuromotorii (parasimpatomimetice; parasimpatolitice). Continutul cursului-Programa analitica 1. Farmacotoxicologie generala - 6 ore

1.1. Tipuri de reactii adverse 1.2. Farmacoepidemiologie; farmacovigilenta

2. Medicamente cu actiune asupra SNC si periferic - 27 ore 2.1. Anestezice generale; hipnotice; sedative 2.2. Tranchilizante (anxiolitice); neuroleptice (antipsihotice) 2.3. Anticonvulsivante (antiepileptice), antiparkinsoniene; miorelaxante central 2.4. Analgezice opioide 2.5. Analgezice antipiretice 2.6. Analgezice antipiretice si AINS 2.7. Stimulante ale SNC 2.8. Antidepresive 2.9. Anestezice locale

3. Medicamente cu actiune asupra SNV si a unitatii neuromotorii - 12 ore 3.1. Parasimpatomimetice 3.2. Parasimpatolitice

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica

Page 15: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

1. Efecte gradate, efecte cuantale. Evaluarea cantitativă a eficacitătii sau toxicitătii medicamentelor (DE50, DL50); indicele terapeutic - 3 ore

2. Farmacotoxicologie generală. Reactii (efecte) adverse medicamentoase (I) - 3 ore 3. Farmacotoxicologie generală. Reactii (efecte) adverse medicamentoase (II).

Farmacoepidemiologie, farmacovigilentă; Lucrare recapitulativă - 3 ore 4. Anestezice generale. Hipnotice si sedative - 3 ore 5. Tranchilizante - 3 ore 6. Neuroleptice - 3 ore 7. Anticonvulsivante (antiepileptice), antiparkinsoniene, miorelaxante cu actiune centrală - 3

ore 8. Analgezice opioide - 3 ore 9. Analgezice antipiretice - 3 ore 10. Antiiflamatoare nesteroidiene - 3 ore 11. Stimulante ale SNC; Antidepresive - 3 ore 12. Lucrare recapitulativă privind medicamentele cu actiune asupra SNC - 3 ore 13. Anestezice locale - 3 ore 14. Parasimpatomimetice - 3 ore 15. Parasimpatolitice - 3 ore Bibliografie 1. Cristea A.N.: Farmacologie generala. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1998. 2. Cristea A.N. (coautori: Pavelescu M., Hriscu A.): Tratat de farmacologie. Editura Medicala,

Bucuresti, 2005. 3. Dobrescu D. si col.: Memomed 2007. Editura Minesan Bucuresti, 2007. 4. Goodman-Gilman: The pharmacological basis of therapeutics. Editura McGraw-Hill, Med.

Div. New York, 2001. 5. Hriscu A., Pavelescu M.: Farmacodinamia sistemului nervos. Tipografia UMF Iasi, 1998. 6. Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology. Editia a 8-a, Editura McGraw-Hill, Med.

Div. New York 2001. 7. Pavelescu M.: Curs de farmacodinamie. Partea 1. Farmacodinamie generala. Litografia IMF

Iasi, 1987. 8. Pavelescu M., Hriscu A.: Lucrari practice de farmacodinamie. Litografia IMF Iasi, 1983. 9. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala, Bucuresti,

1999. Competente Identificarea tipurilor de reactii adverse care apar in urma administrarii medicamentelor; intocmirea fisei de reactii adverse; demonstrarea actiunilor si relevanta clinica a substantelor: anestezice generale, hipnotice, tranchilizante, euroleptice, anagezice opioide (stimul termic, stimul mecanic), analgezice antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene, stimulante SNC, unor substante cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ: (parasimatomimetice, parasimpatolitice). Insusirea datelor produselor farmaceutice din aceste grupe, existente in Nomenclatorul de produse.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

Page 16: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 20

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15 9. Pregatire examinare finala 37

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultatii 3

4. Documentare suplimentara în biblioteca 3 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 20 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 2 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 105

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Mircea Pavelescu

Page 17: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei FARMACOLOGIE

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 7

Total ore din planul de învatamant 90 Total ore de studiu

individual 100 Total ore pe semestru 190

Titularul disciplinei PROF. DR. MIRCEA PAVELESCU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 5 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 90 45 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Continuarea insusirii notiunilor de baza privind partea speciala a farmacologiei: medicamente cu actiune asupra SNV si unitatii neuro-motorii (simpatomimetice, simpatolitice, ganglionare si curarizante), medicamente cu actiune la nivelul diferitelor aparate (respirator, cardiovascular, excretor, digestiv etc), medicamente chimioterapice. Continutul cursului-Programa analitica 1. Medicamente cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ (si a unitătii neuromotorii)

(continuare) - 9 ore 1.1. Simpatomimetice (adrenergice) 1.2. Simpatolitice (adrenolitice, neurosimpatolitice, simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2

si I-1) 1.3. Ganglionare (nicotinomimetice, ganglioplegice) 1.4. Curarizante (blocante neuromusculare)

2. Autacoizi si antagonisti ai acestora: histamina si antihistaminicele: serotonina, agonisti serotoninici si antiserotoninice, angiotensina si antiangiotensinele, prostaglandinele - 3 ore

3. Medicamente cu actiune asupra aparatului respirator: antitusive, antiastmatice, expectorante - 3 ore

4. Medicamente cu actiune asupra sangelui: medicamente antianemice; medicamente antihemoragice (hemostatice), medicamente antitrombotice - 3 ore

5. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular - 6 ore 5.1. Cardiotonice; antiaritmice 5.2. Antianginoase; antihipertensive; vasodilatatoare cerebrale si periferice (vasodilatatoare

antiischemice); vasoconstrictoare; medicatia venelor si capilarelor 6. Medicamente cu actiune asupra aparatului excretor: diuretice, antidiuretice, antilitiazice - 3

ore

Page 18: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

7. Medicamente cu actiune asupra aparatului digestiv - 6 ore 7.1. Stimulatoare si substituenti ai secretiilor digestive; antiulceroase; vomitive,

antivomitive si propulsive gastrointestinale (prokinetice) 7.2. Antidiareice si antiinflamatoare intestinale; laxative-purgative si antiflatulente;

antispastice 8. Medicatia motilitătii uterine: ocitocice; tocolitice; antispastice sau spasmolitice uterine - 1

ora 9. Medicamente cu actiune in boli metabolice: medicamente hipolipemiante, medicamente

anorexigene; medicamente antigutoase - 2 ore 10. Antibiotice: antibiotice betalactamice (peniciline, cefalosporine, carbapenemi,

monobactami), antibiotice aminoglicozide; antibiotice macrolide, antibiotice lincomicine (lincosamide); antibiotice glicopeptide; antibiotice cu spectru larg; grupul rifampicinei; antibiotice polipeptidice - 3 ore

11. Chimioterapice antimicrobiene de sinteză: chinolone si fluorochinolone, sulfamide antimicrobiene, diaminopirimidine (trimetorpim); derivati de nitrofuran (nitrofurani) - 3 ore

12. Medicamente chimioterapice: antituberculoase; antiparazitare; antivirotice, anticanceroase - 3 ore

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Simpatomimetice - 3 ore 2. Simpatolitice - 3 ore 3. Ganglionare si curarizante - 3 ore 4. Lucrare recapitulativă SNV - 3 ore 5. Autacoizi si antagonisti ai acestora - 3 ore 6. Medicamente cu actiune la nivelul ochiului (miotice si midriatice) - 3 ore 7. Medicamente cu actiune la nivelul aparatului respirator - 3 ore 8. Medicamente cu actiune asupra sangelui (coagulante si anticoagulante) - 3 ore 9. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular: medicamente cu actiune

predominanta asupra inimii (cardiotonice si antiaritmice) - 3 ore 10. Medicamente cu actiune asupra aparatului cardiovascular: medicamente cu actiune

predominata asupra vaselor (antianginoase, antihipertensive, vasodilatatoare antiischemice, vasoconstrictoare, medicatia venelor si capilarelor) - 3 ore

11. Medicamente cu actiune asupra aparatului excretor (diuretice) - 3 ore 12. Medicamente cu actiune asupra aparatului digestiv: antiulceroase - 3 ore 13. Medicamente cu actiune asupa tubului digestiv: laxative-purgative - 3 ore 14. Medicamente cu actiune asupra musculaturii uterine - 3 ore 15. Medicamente chimioterapice (medicamente cu actiune antimicrobiană, antiparazitară,

antineoplazică) - 3 ore Bibliografie 1. Cristea A.N. (coautori: Pavelescu M., Hriscu A.): Tratat de farmacologie. Editura Medicala,

Bucuresti, 2005. 2. Dobrescu D. si col.: Memomed 2007, Editura Minesan Bucuresti, 2007. 3. Goodman-Gilman: The pharmacological basis of therapeutics. Editura McGraw-Hill, Med.

Div., New York, 2001. 4. Hriscu A., Pavelescu M.: Farmacodinamia sistemului nervos. Tipografia UMF Iasi, 1998. 5. Katzung B.G.: Basic and Clinical Pharmacology. Editia a 8-a, Editura McGraw-Hill, Med.

Div., New York, 2001. 6. Pavelescu M., Hriscu A.: Lucrari practice de farmacodinamie. Litografia IMF Iasi, 1983. 7. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala, Bucuresti,

1999.

Page 19: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Competente Demonstrarea actiunilor relevanta clinica a claselor de medicamente: substante cu actiune asupra sistemului nervos vegetativ (simpatomimetice, simpatolitice), ganglionare si curarizante, anestezice locale, antihistaminice H1, miotice midriatice, antiulceroase, lavativ-purgative, coagulante si anticoagulante, diuretice. Insusirea datelor produselor farmaceutice din aceste grupe, existente in Nomenclatorul de produse.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 20

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 10 9. Pregatire examinare finala 32

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultatii 3

4. Documentare suplimentara în biblioteca 3 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 25 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 2 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Mircea Pavelescu

Page 20: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CHIMIA MEDIULUI SI ALIMENTULUI

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 4

Total ore din planul de invatamant 60 Total ore de studiu

individual 60 Total ore pe semestru 120

Titularul disciplinei PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 3 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 60 15 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea de cunostinte privind: calitatea apei, aerului si solului ca elemente de mediu, conditiile de potabilitate a apei, patologia hidrica de natura chimica si de natura infectioasa, controlul chimico-sanitar al unei probe de apa; notiunile generale referitoare la alimente si alimentatie (definitie, clasificare, rol in organism, necesar nutritiv al organismului). Continutul cursului-Programa analitica 1. Apa – element de mediu - 12 ore

1.1. Apa in natura; importanta apei pentru activitatea umana; raspandirea apei pe Glob 1.2. Proprietatile apei 1.3. Compozitia chimica a apei 1.4. Poluarea apei 1.5. Autopurificarea apei 1.6. Apa potabila; prelucrarea apei in scop potabil 1.7. Corectarea calitatilor fizico – chimice ale apei 1.8. Conditiile de potabilitate ale apei 1.9. Patologia hidrica 1.10. Apa reziduala; clasificarea apelor reziduale; colectarea si transportul apelor reziduale;

purificarea apelor reziduale; deversarea efluentilor reziduali; 2. Aerul atmosferic – element de mediu - 1 ora

2.1. Compozitia chimica a aerului 2.2. Poluarea aerului atmosferic 2.3. Factori care conditioneaza poluarea si autopurificarea aerului atmosferic; Masuri de

prevenire si combatere a poluarii aerului 3. Solul – element de mediu - 1 ora

3.1. Structura solului

Page 21: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

3.2. Proprietati fizice ale solului 3.3. Compozitia chimica a solului 3.4. Poluarea solului 3.5. Indicatorii poluarii chimice a solului

4. Alimente si alimentatie – generalitati - 1 ora 4.1. Aliment si alimentatie – generalitati 4.2. Alimentatia echilibrata - principii generale 4.3. Necesarul nutritiv al organismului

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Protectia muncii. Analiza apei. Recoltarea probelor de apa - 3 ore 2. Determinarea substantelor organice si a amoniacului din apa - 3 ore 3. Determinarea nitritilor si a nitratilor din apa - 3 ore 4. Determinarea clorurilor si a fierului din apa - 3 ore 5. Determinarea clorului rezidual din apa - 3 ore 6. Determinarea duritatii apei - 3 ore 7. Determinarea oxigenului dizolvat din apa - 3 ore 8. Determinarea compusilor fenolici - 3 ore 9. Determinarea NOx, SO2 din aer - 3 ore 10. Analiza solului - determinari pe extract apos - 3 ore 11. Determinarea umiditatii si a substantelor minerale din produse alimentare - 3 ore 12. Determinarea glucidelor din produse alimentare - 3 ore 13. Determinarea proteinelor din produse alimentare - 3 ore 14. Determinarea lipidelor din produse alimentare - 3 ore Expertiza sanitara a unei probe de apa potabila - 3 ore Bibliografie 1. Adrian J., Potus J., Poiffait A., Dauvillier P.: Analisis nutricional de los alimentos. Editorial

Acribia S.A. Zaragoza, 2000. 2. Benjamin M.M.: Water Chemystry. Mc Graw-Hil Edition, 2002. 3. Cuciureanu R.: Elemente de Igiena mediului. Editura Junimea Iasi, 2007. 4. Cuciureanu R.: Chimia si Igiena mediului si alimentului. Metode de analiza. Editia a II-a.

Editura “Gr.T.Popa” U.M.F. Iasi, 2003. 5. Garban Z.: Nutritia umana. Vol. I. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucuresti, 2000. 6. Gutiérrez J.B.: Ciencia bromatólogica. Principios generales de los alimentos. Diaz de

Santos, 2000. 7. Kathleen L., Mahan M.S.: Krause's Food Nutrition and Diet Therapy, Saunders, 2004. 8. * * * Directive Europeenne 98/83/CE (Decret 2001/1220/20.12.2001 et code de la sante

publique, relatifs eaux destinees a al consomation humaine, 2001. 9. * * * Air Quqlity Guidlines for Europe. WHO. Second Edition. Regional publications, 1997. 10. * * * Water Treatment Handbook. Degrémont. Vol I–II. Sixth Edition. Lavoisier Publishing,

1991. Competente Insusirea cunostintelor privind calitatea apei, aerului si solului ca elemente de mediu. Analiza fizico-chimica a unei probe de apa in vederea stabilirii potabilitatii; interpretarea unui buletin de analiza al unei probe de apa. Aprecierea calitatii aerului comunal pe baza unui buletin de analiza.

La stabilirea notei finale se iau In considerare Ponderea In notare exprimata

In procente (Total = 100%)

Page 22: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 50%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 20%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI): raspunsurile la prezentarea cursurilor in mod interactiv 10%

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 5

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 10 9. Pregatire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara In biblioteca 0 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 10 12. Documentare pe Internet 5

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati .... 0

7. Pregatire lucrari de control 10 14. Alte activitati .... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu

Page 23: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CHIMIA MEDIULUI SI ALIMENTULUI

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 5

Total ore din planul de invatamant 75 Total ore de studiu

individual 75 Total ore pe semestru 150

Titularul disciplinei PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 3 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 75 30 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea de cunostinte privind:

- sursele alimentare de principii nutritive - suplimentele nutritive, surse de principii nutritive pentru organism - alterarea si conservarea alimentelor - siguranta alimentului (prezenta poluantilor, toxicii naturali din alimente) - aditivii alimentari si riscurile pentru sanatatea consumatorului - legislatia in domeniul securitatii alimentare si sigurantei alimentului - controlul chimico-sanitar al unui produs alimentar.

Continutul cursului-Programa analitica 1. Aportul inadecvat de principii nutritive – 1,5 ore

1.1. Subalimentatia 1.2. Supraalimentatia

2. Coeficient de utilizare digestiva a principiilor nutritive; Coeficient de retinere – 0,5 ore 3. Principiile nutritive si rolul lor in alimentatie - 10 ore

3.1. Protidele si rolul lor in alimentatie; surse alimentare de proteine 3.2. Glucidele – principii nutritive; Surse alimentare de glucide 3.3. Lipidele - principii nutritive; Surse alimentare de lipide 3.4. Apa - principiu nutritive 3.5. Substante minerale – principii nutritive; Surse alimentare de substante minerale;

Macroelemente; Calciu; Magneziu; Sodiu; Potasiu; Fosforul; Oligoelemente; Sulful; Clorul; Microelemente; Fierul; Cobaltul; Zincul; Cuprul; Molibdenul; Manganul; Iodul; Fluorul; Seleniul

3.6. Vitaminele - principii nutritive 3.7. Suplimentele nutritive – surse de principii nutritive pentru organism

Page 24: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

3.8. Fibre alimentare; Surse de fibre alimentare 3.9. Substante bioactive din alimente

4. Maturarea produselor alimentare - 1 ora 4.1. Maturarea carnii 4.2. Maturarea fainii 4.3. Procese biochimice care au loc in legume si fructe dupa recoltare

5. Alterarea produselor alimentare – 4 ore 5.1. Alterarea microbiana a alimentelor 5.2. Brunificarea neezimatica 5.3. Brunificarea enzimatica

6. Conservarea alimentelor – 4 ore 6.1. Pastrarea alimentelor 6.2. Metode de conservare a alimentelor 6.3. Conservarea alimentelor prin iradiere 6.4. Tratamentul ionizant al alimentelor 6.5. Utilizarea microundelor in tratamentul alimentelor 6.6. Conservarea alimentelor cu ajutorul conservantilor chimici

7. Substante toxice prezente in mod natural in produsele alimentare – 2 ore 7.1. Substante antinutritive 7.2. Substante toxice prezente in mod natural in produse alimentare de origine animala 7.3. Toxine asociate crustaceelor 7.4. Toxici prezenti in mod natural in alimente de origine vegetala

8. Poluarea alimentelor – 2 ore 8.1. Metale toxice – poluanti ai produselor alimentare 8.2. Produse fitofarmaceutice 8.3. Biostimulatori 8.4. Antibiotice 8.5. Micotoxine 8.6. Contaminarea radioactiva a produselor alimentare 8.7. Proprietati senzoriale 8.8. Proprietati igienice si inocuitate 8.9. Aspecte legislative

9. Aditivi alimentari – 2 ore 9.1. Definitie 9.2. Clasificare 9.3. Legislatie 9.4. Conservanti 9.5. Substante antioxigen 9.6. Coloranti 9.7. Indulcitori 9.8. Aromatizanti

10. Calitatea alimentelor – 1 ora 10.1. Aspecte nutritionale 10.2. Proprietati igienice si inocuitate 10.3. Aspecte legislative

11. Imbolnaviri de origine alimentara – 2 ore 11.1. Aspecte igienice ale sigurantei alimentului 11.2. Intoxicatii alimentare 11.3. Infectii alimentare 11.4. Toxiinfectii alimentare

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica

Page 25: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

1. Determinarea unor macroelemente (calciu, magneziu) din produse alimentare - 3 ore 2. Determinarea unor microelemente (fier) din produse alimentare si suplimente nutritive - 3

ore 3. Determinarea vitaminei C si a vitaminei B1 din produse alimentare - 3 ore 4. Indicele de aciditate – indicator de prospetime pentru produsele alimentare (iaurt, lapte,

faina, paine) - 3 ore 5. Indicatori de calitate pentru grasimile alimentare (Ia, Ip, Iiod, reactia Kreiss) - 3 ore 6. Indicatori de prospetime pentru carne si preparate din carne (coeficient C, azot usor

hidrolizabil, amoniac, hidrogen sulfurat) - 3 ore 7. Determinarea dioxidului de sulf - conservant alimentar - 3 ore 8. Determinarea acidului sorbic - conservant alimentar - 3 ore 9. Determinarea nitritilor - conservanti alimentari - 3 ore 10. Identificarea colorantilor alimentari - 3 ore 11. Identificarea aromatizantilor alimentari - 3 ore 12. Determinarea metalelor toxice (cupru) din produse alimentare - 3 ore 13. Determinarea pesticidelor din produse alimentare - 3 ore 14. Determinarea micotoxinelor din produse alimentare - 3 ore 15. Expertiza sanitara a unui produs alimentar - 3 ore Bibliografie 1. Adrian J., Potus J., Poiffait A., Dauvillier P.: Analisis nutricional de los alimentos. Editorial

Acribia S.A. Zaragoza, 2000. 2. Alpert D.H., Stenson W., F., Bier D.M.: Manual of Nutritional Therapeutics. Fourth Edition.

Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 3. Banu C.: Aditivi si ingrediente pentru industria alimentara. Editura Tehnnica Bucuresti,

2000. 4. Basdevant A., Laville M.,Lerebours E.: Traite de nutrition clinique de l’adulte. Medecine-

Science, Flammarion, 2002. 5. Cheftel J.Cl., Cheftel H.: Introduction a la biochimie et a la technologie des aliments. Vol. I.

Ed 2-e. Edition Tec. Et Doc. Entreprise moderne d'edition Paris, 1992. 6. Chevance M., Adrian J.: Les conséquences nutritionnelles des traitements par micro–ondes.

Méd. Et Nut. No6, 1992. 7. Cuciureanu R.: Chimia si Igiena mediului si alimentului. Metode de analiza. Editura Junimea

Iasi, 2001. 8. Cuciureanu R.: Elemente de Igiena Alimentatiei. Editura Junimea Iasi, 2005. 9. Fennema O.R (Editor): Food Chemistry. Third Edition. Marcel Deker Inc. New York-Basel-

Hong Kong, 1996. 10. Garban Z.: Nutritia umana. Vol. I. Editura Didactica si Pedagogica R. A. Bucuresti, 2000. 11. Gutiérrez J. B.: Ciencia bromatólogica. Principios generales de los alimentos, Diaz de

Santos, 2000. 12. Kathleen L., Mahan M.S.: Krause's Food Nutrition and Diet Therapy. Saunders, 2004. 13. Madrid V.A., Maddrid C.J.: Los aditivos en los alimentos (Según la Unión Europea y la

Legislación Española). 1a Edición. AMV Ediciones Mundi Prensa, 2000. 14. Mincu I., Mogos T.V.: Bazele practice ale nutritiei omului bolnav. Editura R.A.I.

Imprimeria Coresi Bucuresti, 1993. 15. Mogos T.V.: Alimentatia in bolile de nutritie si metabolism. Vol. I-II. Editura Didactica si

Pedagogica R.A. Bucuresti, 1997-1998. 16. Mogos T.V.: Dietoterapia deficientelor vitaminice. Editura R.A.I. Imprimeria Coresi

Bucuresti, 1999. 17. Mogos V.T.: Sanatatea si substantele minerale. Editura Albatros Bucuresti, 1991. 18. Mogos V.T.: Vitamino-mineralo-terapia. Editura Militara Bucuresti, 1992. 19. Multon J.L.: Additifs et auxiliares tehnologiques. Tec & Doc Lavoisier Apria Paris, 1992.

Page 26: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

20. Noirfalise A.: Bromatologie. 3-ème Edition. Presses Universitaires de Liège ASBL, 1987. 21. Steinhart E.C., Doyle M. E., Cochrane A.B.: Food Safety, Marcel Dekker Inc. New York-

Basel-Hong Kong, 1995. 22. * * * Food and Nutrition Board. Institute of Medicine, National Academy of Sciences. 4th

ed. National Academy Press Washington D.C., 1996. 23. * * * Food Chemicals Codex. 4th edition. Committee on Food Chemicals Codex, National

Academy Press Washington D.C., 1996. 24. * * * Le traitement ionisant des aliments. Ann. Fals. Exp. Chim. Octobre, Novembre,

Décembre 90-N°941, pp. 299-403, 1997. Competente Insusirea de cunostinte privind: sursele alimentare principiile nutritive, siguranta alimentului, legislatia in domeniul calitatii alimentului, aditivii alimentari, imbolnaviri de origine alimentara. Pe baza acestor cunostinte absolventii pot consilia pacientul privitor la conduita alimentara adecvata. Insusirea de cunostinte privind locul si rolul suplimentelor nutritive in alimentatia echilibrata. Abilitatea de a efectua analiza fizico-chimica a unui aliment si de a interpreta un buletin de analiza a unui aliment.

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare exprimata

in procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 60%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI): raspunsurile la prezentarea cursurilor in mod interactiv 10%

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 10

8. Pregatire prezentari orale

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15 9. Pregatire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara in biblioteca 5 11. Documentare pe teren 0

Page 27: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 10 12. Documentare pe Internet 10

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 5 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 75

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu

Page 28: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei TOXICOLOGIE

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 5

Total ore din planul de învatamant 75 Total ore de studiu

individual 100 Total ore pe semestru 175

Titularul disciplinei PROF. DR. ELENA BUTNARU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 3 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 75 30 45

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea cunostintelor generale de toxicologie - etiologie, toxicocinetica, toxicodinamie, simptomatologie, tratamentul intoxicatiilor, expertiza toxicologica - aplicate la urmatoarele grupe de xenobiotice: toxici gazosi, volatili, minerali. Analiza toxicologica a toxicilor gazosi, volatili, minerali. Continutul cursului-Programa analitica 1. Toxicologie generala - 8 ore

1.1. Obiectul toxicologiei. Istoric. Definitia toxicului. Directii principale ale toxicologiei contemporane

1.2. Clasificarea substantelor toxice. Doze toxice, doze letale, concentratii admisibile de varf, limite biologice tolerabile. Tipuri de intoxicatii

1.3. Comportarea toxicilor în organism (toxicocinetica): patrunderea si absorbtia; distributia, depozitarea si acumularea; biotransformarea (metabolizarea); eliminarea

1.4. Factori care influenteaza toxicitatea: dependenti de substanta, dependenti de subiect si dependenti de mediu

1.5. Actiunea toxicilor asupra organismului (toxicodinamia): clasificarea efectelor toxice; actiunea toxicilor la nivel molecular; actiunea toxicilor la nivel celular; actiunea toxicilor la nivelul tesuturilor, organelor, aparatelor si sistemelor

1.6. Tratamentul intoxicatiilor acute: masuri de prim ajutor, îndepartarea toxicilor, antidotismul. Tratamentul intoxicatiilor cronice. Profilaxia intoxicatiilor. Expertiza toxicologica

2. Toxicologia descriptiva - 22 ore 2.1. Toxici gazosi: halogenii (fluorul, clorul, bromul, iodul), fosgenul, amoniacul, oxizii de

azot. hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf, hidrogenul arseniat, hidrogenul fosforat. oxidul de carbon, dioxidul de carbon, aerul viciat. oxigenul, ozonul

Page 29: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

2.2. Toxici volatili: alcoolul etilic, alcoolul metilic, etilenglicolul, fenolul, pirocatehina, rezorcina, hidrochinona, formaldehida, acetaldehida, benzaldehida, acroleina, acetona, hidrocarburi alifatice, hidrocarburi alifatice halogenate (clorura de metil, clorura de metilen, cloroform, tetraclorura de carbon, clorura de etil, dicloretanul, clorura de vinil, tricloretilena, tetracloretilena, derivati fluorurati), hidrocarburi aromatice (benzen, toluen, xileni, naftalina, hidrocarburi aromatice policiclice), eterul etilic, esteri (sulfatul de metil, fosfatul de triortocrezil, acetatii de etil, metil si butil), nitrobenzenul, anilina, acidul cianhidric

2.3. Toxici minerali: arsenul, mercurul, plumbul si plumb-tetraetilul, bismutul, cuprul, cadmiul, seleniul, aluminiul, argintul, cromul, manganul, zincul, fierul, nichelul, taliul, cobaltul, bariul, siliciul, magneziul, acizi corozivi, alcalii caustice, oxidanti minerali.

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Aparatura necesara recoltarii probelor de aer. Analiza toxicologica a amoniacului – 3 ore 2. Exprimarea concentratiei toxicilor din aer. Analiza toxicologica a oxizilor de azot – 3 ore 3. Analiza toxicologica a halogenilor – 3 ore 4. Analiza toxicologica a hidrogenului sulfurat, dioxidului de sulf si a hidrogenului fosforat – 3

ore 5. Analiza toxicologica a monoxidului de carbon – 3 ore 6. Izolarea toxicilor organici volatili. Analiza toxicologica a alcoolului etilic si a alcoolului

metilic – 3 ore 7. Analiza toxicologica a etilenglicolului si a fenolului – 3 ore 8. Analiza toxicologica a formaldehidei si a acetonei – 3 ore 9. Analiza toxicologica a anilinei si a cloroformului – 3 ore 10. Determinarea tiocianatilor din lichide biologice (ser, urina). Analiza toxicologica a sarurilor

oxidante – 3 ore 11. Metode generale de izolare a toxicilor minerali. Analiza toxicologica a arsenului si a

mercurului 3 ore 12. Analiza toxicologica a bismutului, cromului si a manganului – 3 ore 13. Analiza toxicologica a plumbului. Determinarea acidului delta-aminolevulinic - 3 ore 14. Analiza toxicologica a cuprului, zincului si a bariului - 3 ore 15. Identificarea unui toxic necunoscut – 3 ore Bibliografie 1. Bologa Cristina si colab.: Urgente toxicologice în practica medicala. Editura Cantes Iasi,

1998. 2. Bruja N.Z., Ionescu-Visan Ileana: Diagnostic de laborator în intoxicatiile acute. Editura

Militara Bucuresti, 1987. 3. Cezard C., Haguenoer J.M.: Toxicologie du plomb chez l’homme. Ed. Lacoisier Tec & Doc

Paris, 1992. 4. Cotrau M., Popa L., Stan T., Preda N., Kincses-Ajtay Maria: Toxicologie. Editura Didactica

si Pedagogica Bucuresti, 1991. 5. Cotrau M., Butuc A.: Toxicologie minerala. Editura Ministerului Industriei Chimice Bucuresti,

1980. 6. Dart R.C.: Medical Toxicology. Third Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,

2004. 7. Flanagan R.J. si colab.: Elements de toxicologie analitique. Programme international sur la

sécurité clinique, Genève, 1997. 8. Gossel TH, Bricker D.: Principles of Clinical Toxicology. Raven Press, 1994. 9. Hayes A.W.: Principles and Methods of Toxicology. 3rd Edition. Raven Press New York,

1994. 10. Hodgson E.: A Textbook of Modern Toxicology. 3rd Edition. A John Wiley & Sons. Inc.

Publication, 2004.

Page 30: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

11. Leikin J.B., Paloucek F.P.: Poisoning & Toxicology Handbook. 3rd Edition. Lexi-Comp. INC Hudson-Ohio, 2002.

12. Loghin Felicia: Toxicologie generala. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, 2003.

13. Loghin Felicia, Popa Daniela, Kiss Bela, Anton Rodica: Analize si evaluari toxicologice. Editura Medicala Universitara „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, 2003.

14. Mogos Gh.: Intoxicatii acute. Diagnostic, tratament. Editura Medicala Bucuresti, 1981. 15. Niesink R.J., De Vries J., Hollinger M.A.: Toxicology - Principles and Applications. CRS

Press, 1996. 16. Olson K.R. Poisoning and Drug Overdose. Appleton & Lange, 1994. 17. Proca Maria, Butnaru Elena Agoroaei Luminita: Lucrari practice de toxicologie. Fasc. I.

Litografia. U.M.F. Iasi, 1994. 18. Voicu V., Macovei R., Miclea L.: Ghid de toxicologie clinica. Editura Medicala Amaltea

Bucuresti, 1999. 19. Voicu V.A.: Toxicologie clinica. Editura Albatros Bucuresti, 1997. 20. Wexler P.: Encyclopedia of Toxicology. Second Edition, Elsevier Ltd. Oxford, 2005. 21. * * * – Journal of Toxicology - Clinical Toxicology. Competente Absolventii sunt capabili sa desfasoare o activitate competenta în farmacii si laboratoare de toxicologie, deoarece au dobandit cunostinte teoretice si practice necesare pentru: depistarea unor cazuri de intoxicatii si efectuarea de analize toxicologice.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 60%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10%

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului (completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 15

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 15 9. Pregatire examinare finala 32

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultatii 2

Page 31: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

4. Documentare suplimentara în biblioteca 5 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 12 12. Documentare pe Internet 3

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 3 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 3 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 100

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Elena Butnaru

Page 32: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei PATOLOGIE CLINICA

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 2

Total ore din planul de invatamânt 45 Total ore de studiu

individual 45 Total ore pe semestru 90

Titularul disciplinei

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra

ore cedate catedrei 6 – Semiologie Medicala,

Facultatea de Medicina Generala

Total C** S L P

Profilul MEDICAL 45 15 30

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Recunoasterea simptomelor specifice ale unor afectiuni majore, deprinderea unor metode de examen clinic si de interpretare a unor explorari uzuale (constante biologice uzuale, electrocardiograma, radiografia toracica), cunoasterea modului de utilizare a reprezentantilor principalelor clase terapeutice Continutul cursului-Programa analitica 1. Patologia clinica a aparatului respirator - 4 ore

1.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului respirator 1.2. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in bronsita cronica,

emfizemul pulmonar, BPOC, astmul bronsic, bronsiectazie 1.3. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in pneumonii, cancerul

bronho-pulmonar, sindromul pleural 2. Patologia clinica a aparatului cardiovascular - 6 ore

2.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului cardiovascular 2.2. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in afectiunile majore

ale aparatului cardiovascular: ateroscleroza si bolile ischemice cardiace 2.3. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in hipertensiunea

arteriala, hipotensiunea arteriala si sincopa 2.4. Bolile valvulare cardiace

Page 33: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

2.5. Elemente clinico-paraclinice, principii de diagnostic si tratament in tulburarile de ritm si de conducere, bolile pericardului, aortei si vaselor periferice

3. Patologia clinica a aparatului digestiv - 2 ore 3.1. Simptomele si semnele functionale ale aparatului digestiv: elemente clinico-paraclinice,

principii de diagnostic si tratament in bolile digestive: esofagite, ulcerul gastric si duodenal, hepatite acute si cronice, ciroza hepatica

4. Patologie metabolica si renala - 3 ore 4.1. Elemente de diagnostic si tratament, complicatii in diabetul zaharat, obezitate,

insuficienta renala acuta si cronica Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Principalele elemente ale foii de observatie clinica si ale examenului clinic general al

pacientului, valorile normale ale principalelor constante biologice - 2 ore 2. Simpomele functionale si examenul clinic al aparatului respirator - 2 ore 3. Bronsita cronica, emfizemul pulmonar, BPOC, astmul bronsic: discutarea unor cazuri

clinice. Principii de aplicare ale corticoterapiei si complicatiile acesteia - 2 ore 4. Cancerul bronhopulmonar, bronsiectazia, patologia pulmonara (exemplificare cu cazuri

clinice) - 2 ore 5. Simptomele functionale si examenul clinic al aparatului cardiovascular, masurarea corecta a

TA - 2 ore 6. Notiuni de radiologie toracica si cardio-pulmonara - 2 ore 7. Efectuarea corecta a unei electrocardiograme si modificarile patologice de baza - 2 ore 8. Factorii de risc cardiovascular, ateroscleroza si bolile ischemice cardiace - 2 ore 9. Hipertensiunea si hipotensiunea arteriala - 2 ore 10. Bolile valvulare cardiace, tulburarile de ritm si de conducere, bolile arteriale periferice - 2

ore 11. Principalele elemente clinice si terapeutice ale insuficientei cardiace - 2 ore 12. Depistarea diabetului zaharat, monitorizarea periodica si prevenirea complicatiilor - 2 ore 13. Principalele afectiuni ale tubului digestiv: patologia esofagiana, ulcerul gastric si duodenal -

2 ore 14. Principalele afectiuni hepatice: hepatita acuta si cronica, cirozele hepatice - 2 ore 15. Principalele constante renale, discutarea problematicii insuficientei renale acute si cronice si

exemplificarea cu cazuri clinice - 2 ore Bibliografie 1. Bates B.: A guide to physical examination and history taking. V Edition. Editura IB

Lippincott Philadelphia, 1991. 2. Blenkinsopp A., Paxton P.: Symptoms in the pharmacy. Fifth edition. Blackwell Publishing

Oxford, 2005. 3. Harrison: Principles of internal medicine. 14-th edition. Ed. Mc Graw Hill Maidenhead, UK,

2001. 4. Ewald G.A., McKenzie C.R.: The Washington Manual of Medical Therapeutics. 28th

edition. Little Brown and Company London, 1995. 5. Pandele G.I.: Semiologie Medicala. Vol. 1. Editura Cantes Iasi, 2001. 6. Pandele G.I.: Semiologie Medicala. Vol. 2. Editura Cantes Iasi, 2005. 7. Stroescu V.: Farmacologie. Editia a II-a. Editura ALL Bucuresti, 1999. Competente Deprinderea metodelor de examen clinic, cunoasterea valorilor normale ale principalelor constante ale bolilor, notiuni de baza in electrocardiografie si radiologie pulmonara, cunoasterea principalelor substante medicamentoase aflate in utilizare curenta, cu doze si denumiri comerciale.

Page 34: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare exprimata

in procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 15

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 4 9. Pregatire examinare finala 12

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 1,5 10. Consultatii 1

4. Documentare suplimentara in biblioteca 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 0,5 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 10 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 1 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 45

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului:

Page 35: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE FARMACEUTICE

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 2

Total ore din planul de invatamânt 30 Total ore de studiu

individual 20 Total ore pe semestru 50

Titularul disciplinei PROF. DR. RODICA CUCIUREANU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 3 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 30 15 15

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea cunostintelor privind: importanta cercetarii stiintifice in formarea specialistilor in domeniul medicamentului, etapele cercetarii, documentarea stiintifica, redactarea si prezentarea lucrarii stiintifice, intocmirea proiectelor de cercetare. Continutul cursului-Programa analitica 1. Istoricul dezvoltarii stiintei - 3 ore

1.1. Aspecte privind istoricul dezvoltarii stiintei 1.2. Cunoasterea stiintifica 1.3. Structura cercetarii stiintifice 1.4. Forme de cercetare stiintifica 1.5. Etapele cercetarii stiintifice 1.6. Sisteme de informare si de documentare 1.7. Calitatile cercetatorului 1.8. Informatizarea cercetarii stiintifice

2. Documentarea stiintifica - 3 ore 2.1. Etape 2.2. Lecturarea materialelor 2.3. Sistematizarea si interpretarea critica a literaturii stiintifice

3. Redactarea lucrarii - 2 ore 3.1. Redactarea medicala (titlul, autorii, introducerea, materialul si metodele, rezultatele,

figurile si tabelele, discutiile, bibliografia) 3.2. Factor de impact, ISBN, ISSN, ISI

4. Preluari, imprumuturi in redactarea lucrarilor stiintifice - 1 ora 4.1. Preluari articole, citate, tabele, grafice

5. Metode si tehnici de cercetare - 2 ore

Page 36: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

5.1. Metode si tehnici de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica 5.2. Experiment si testare in cercetarea farmaceutica 5.3. Interdisciplinaritatea cercetarii

6. Obstacole in cercetarea stiintifica – 1 ora 6.1. Obstacole de ordin psihologic 6.2. Obstacole de ordin gnoseologic 6.3. Obstacole de ordin administrativ

7. Etica cercetarii stiintifice – 1 ora 7.1. Etica cercetarii stiintifice 7.2. Etica cercetarii clinice

8. Tehnologia „grant-urilor” in cercetarea stiintifica – 2 ore 8.1. Tipuri de granturi: CNCSIS, PN II

Continutul seminarului / laboratorului – Programa analitica 1. Alegerea temei de cercetare - 1 ora 2. Etapele cercetarii: ipotezele de lucru, partea experimentala, calculul statistic etc. - 2 ore 3. Aspecte particulare in cercetarea medicamentului - 1 ora 4. Instrumentele cercetarii stiintifice: instrumente generale ale cercetarii si cercetarea

bibliografica de specialitate - 1 ora 5. Validarea (lectura critica) a literaturii de specialitate - 1 ora 6. Controlul calitatii rezultatelor experimentale; validarea rezultatelor - 1 ora 7. Forme de comunicare stiintifica - 2 ore 8. Redactarea lucrarii - de la manuscris la “bun de tipar” - 5 ore 9. Prezentarea lucrarii stiintifice - 1 ora Bibliografie 1. Ciucur D., Raboaca G.: Metodologia cercetarii stiintifice economice. Editura ASE Bucuresti,

1999. 2. Landrivon G., Delahaye F.: Cercetarea clinica de la idee la publicare. Azoicai D, Dinescu

C, coordonatorii editiei in limba româna, Edit DAN Iasi, 2002. 3. Maissoneuve H: Redactarea stiintifica (Traducerea din limba franceza, Patrau C.), Editura

DAN Iasi, 1999. 4. Popa L.: Elemente de metodologia cercetarii stiintifice in domeniul farmaceutic. Editura

Printech Bucuresti, 2005. 5. Zait D.: Elemente de metodologia cercetarii. Editura Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, 1997. Competente Abilitatea de a initia si finaliza o activitate de cercetare (teoretica sau cu parte experimentala) pe baza careia sa redacteze corespunzator lucrarea de licenta sau o alta lucrare stiintifica

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare exprimata

in procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 60%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 30%

- testarea periodica prin lucrari de control

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

Page 37: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva si aplicatie practica pentru redactarea lucrarii stiintifice

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 0

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 2 9. Pregatire examinare finala 3

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara in biblioteca 3 11. Documentare pe teren 2

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 2 12. Documentare pe Internet 3

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 3 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 20

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Prof. dr. Rodica Cuciureanu

Page 38: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei FARMACIE CLINICA

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Ob – obligatorie) Ob Numarul de credite 2

Total ore din planul de invatamant 15 Total ore de studiu

individual 23 Total ore pe semestru 38

Titularul disciplinei SEF LUCRARI DRD. VERONICA BILD

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 5 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 15 15

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor de baza privind conceptual de farmacie clinica; atributiile farmacistului clinician. Insusirea notiunilor de baza privind farmacocinetica generala clinica: parametrii de baza ai farmacocineticii clinice si aplicatii ale acestora. Continutul cursului-Programa analitica 1. Farmacia clinica: Definitie, introducere - 2 ore

1.1. Factorii care au impus aparitia specialitatii de farmacie clinica 1.2. Definirea conceptului de farmacie clinica

2. Atributiile farmacistului clinician: activitati clinice; activitatea de instruire; activitate de cercetare - 2 ore

3. Farmacia clinica in oficina „orientata clinic” (pentru asigurarea unui act terapeutic calitativ in ambulator) - 2 ore 3.1. Farmacocinetica generala clinica: notiunea de compartiment 3.2. Postulatul de baza al farmacocineticii

4. Parametri de baza ai farmacocineticii clinice si aplicatii ale acestora - 2 ore 4.1. Concentratia plasmatica 4.2. Volumul aparent de distributie (Vd) 4.3. Clearance-ul (CI) 4.4. Constanta de eliminare (Ke) 4.5. Timpul de injumatatire biologica (t1/2)

5. Biodisponibilitatea si efectul terapeutic, bioechivalenta, substituirea medicamentelor continand acelasi principiu activ - 2 ore

6. Tipurile de cinetica si modele compartimentale - 2 ore 7. Cinetica in conditiile dozelor unice si a dozelor repetate, scheme de dozare - 3 ore

Page 39: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Bibliografie 1. Cristea A.N.: Farmacologie generala. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1998. 2. Cristea A.N.: Farmacie clinica. Vol I. Farmacia Clinica in farmacia de comunitate. Editura

Medicala Bucuresti, 2006. 3. Cristescu C.: Farmacie clinica generala. Editura Mirton Timisoara, 2005. 4. Simiti I. (sub red.): Elemente de farmacie clinica. Editura Dacia Cluj-Napoca, 1984. 5. Stroescu V.: Bazele farmacologice ale practicii medicale. Editura Medicala Bucuresti, 1999. Competente Insusirea notiunilor de baza privind atributiile farmacistului clinician, farmacocinetica generala clinica.

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare exprimata

in procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator 10%

- testarea periodica prin lucrari de control 10%

- testarea continua pe parcursul semestrului 10%

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 13

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 2 9. Pregatire examinare finala 6

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 1 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara in biblioteca 1 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 0 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 0 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 23

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. drd. Veronica Bild

Page 40: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei FITOTERAPIE

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) C

Regimul disciplinei (Op – optionala) Op Numarul de credite 1

Total ore din planul de învatamant 15 Total ore de studiu

individual 20 Total ore pe semestru 35

Titularul disciplinei SEF LUCR. DR. ANA CLARA APROTOSOAIE

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 5 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 15 15

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Studiul fitoterapiei pe aparate ca modalitate complementara si alternativa terapeutica bazata pe preparate de origine vegetala (tipuri de fitopreparate, modalitati de preparare, actiune farmacologica dovedita prin testari in vitro si in vivo, activitate demonstrata clinic, eficacitate/biodisponibilitate/bioechivalenta, interactiuni cu medicamente/alimente, efecte adverse). Continutul cursului-Programa analitica 1. Notiuni introductive - definitia notiunilor de fitoterapie si remediu fitoterapeutic. Forme

farmaceutice traditionale si moderne obtinute din produse vegetale - 2 ore 2. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor gastrointestinale - 4 ore 3. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor hepatobiliare - 2 ore 4. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor SNC - 3 ore 5. Imunostimulatoare de origine vegetala - 2 ore 6. Fitopreparate utilizate in tratamentul afectiunilor dermatologice - 2 ore Bibliografie 1. Grigorescu Em., Lazar I. M., Stanescu U., Ciulei I.: Index fitoterapeutic. Editura Cantes Iasi,

2001. 2. Miron A., Stanescu U.: Antioxidantii naturali intre medicament si aliment, Editura “Gr. T.

Popa” U.M.F. Iasi, 2003. 3. Miron A.: Plantele medicinale in profilaxia si tratamentul unor afectiuni cardiovasculare,

Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iasi, 2007. 4. Stanescu U., Miron A., Hancianu M., Aprotosoaie C.: Bazele farmaceutice, farmacologice şi

clinice ale fitoterapiei. Vol. I, II. Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iasi, 2002. 5. Wagner H., Wiesenauer M.: Phytoherapie, Phytopharmaka und Pflanzliche Homoopathika,

Page 41: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart Jena New York, 1995. 6. Wichtl M.: Herbal drugs and phytopharmaceuticals. Stuttgart: Medpharm Scientific

Publishers CRC Press Boca Raton-Ann Arbor-London-Tokyo, 1994. Competente Cunoasterea (din punct de vedere farmacologic, toxicologic si a posibilelor interactiuni cu unele alimente sau alte substante medicamentoase) a medicamentelor ce conditioneaza produse, extracte sau principii active vegetale utilizate in tratamentul afectiunilor gastrointestinale, hepatobiliare, SNC, imunitare sau dermatologice.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 75%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator

- testarea periodica prin lucrari de control

- testarea continua pe parcursul semestrului

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 25%

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Colocviu individual

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 5

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 5 9. Pregatire examinare finala 5

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 3 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara în biblioteca 0 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 0 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 2 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 0 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 20

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Ana Clara Aprotosoaie

Page 42: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei DERMATOFARMACIE SI COSMETOLOGIE

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) C

Regimul disciplinei (Op – optionala) Op Numarul de credite 1

Total ore din planul de învatamant 15 Total ore de studiu

individual 23 Total ore pe semestru 38

Titularul disciplinei CONF. DR. STERIANA BRAHA

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra 4 Total C** S L P

Profilul MEDICAL 15 15

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Insusirea notiunilor fundamentale de tratament si de intretinere, protectie a organului cutanat si ale anexelor sale. Continutul cursului-Programa analitica 1. Anatomia, histologia si fiziologia organului cutanat si a anexelor lui - 2 ore

1.1. Functiile pielii. Particularitati anatomo-fiziologice in raport cu varsta. Simptomatologia bolilor de piele

2. Absorbtia percutanata; mecanisme, farmacocinetica - 2 ore 2.1. Principalele cai de transport percutanat. Promotorii de absorbtie: mecanism de actiune.

Farmacocinetica absorbtiei 3. Cauzele bolilor de piele - 4 ore

3.1. Medicatia afectiunilor cutanate. Tratament topic si sistemic in dermat ologie 4. Notiuni de cosmetologie - 1 ora

4.1. Istoric, cosmetologia varstelor. Tipuri de ten si ingrijirile lor cosmetice 5. Tratamente cosmetice - 6 ore

5.1. Masti, bai, comprese, lotiuni si emulsii cosmetice 5.2. Unguente si diferite tipuri de creme cosmetice 5.3. Preparate pentru ingrijirea miinilor si unghiilor; pH, pielea normala, pielea uscata,

fisurata, pentru albire si contra transpiratiei excesive a mainilor, pentru combaterea fragilitatii unghiilor

5.4. Ingrijirea parului si tratarea afectiunilor pielii capului Bibliografie 1. Braha Steriana: Elemente de dermatofarmacie si cosmetologie, Editura Cermi Iasi, 1998.

Coltoiu Al.: Dermatologie si venerologie, Editura Medicala Bucuresti, 2000.

Page 43: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

3. Gafitanu Eliza: Forme farmaceutice- Sisteme disperse eterogene, Editura Cermi Iasi, 2000. Competente Insusirea cunostintelor teoretice si practice privind actiunea si indicatiile tratamentelor dermatocosmetice.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare exprimata

în procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 90%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator

- testarea periodica prin lucrari de control

- testarea continua pe parcursul semestrului

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10%

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 5

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 5 9. Pregatire examinare finala 10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 0 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara în biblioteca 0 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 0 12. Documentare pe Internet 3

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 0 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 23

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Conf. dr. Steriana Braha

Page 44: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei MEDICATIE HORMONALA

Anul de studiu IV Semestrul 8 Tipul de evaluare finala (E / V / C) E

Regimul disciplinei (Op – optionala) Op Numarul de credite 1

Total ore din planul de invatamant 15 Total ore de studiu

individual 22 Total ore pe semestru 37

Titularul disciplinei SEF LUCR. DR. DUMITRU BRANISTEANU

Facultatea FARMACIE Numarul total de ore (pe semestru) din planul de

învatamânt

Catedra

Ore cedate catedrei 21 –

Endocrinologie, Facultatea de

Medicina Generala

Total C** S L P

Profilul MEDICAL 15 15

Specializarea FARMACIE ** C – curs, L – activitati de laborator, P – proiect sau lucrari practice

Obiectivele disciplinei Dobandirea unor notiuni terapeutice hormonale, antihormonale sau de interferenta endocrino-metabolica (indicatii, posologie, urmarirea eficacitatii terapeutice si a efectelor secundare). Continutul cursului-Programa analitica 16. Sistemul hipotalamo-hipofizar. Terapia de substitutie hormonala in insuficiente hipotalamo-

hipofizare. Indicatiile terapiei cu hormon de crestere. Terapia antitumorala si de inhibitie a secretiei hormonale a tumorilor hipofizare - 3 ore

17. Glanda tiroida. Terapia de substitutie cu hormoni tiroidieni in hipotiroidia adultului si mixedemul congenital. Strategii terapeutice ale hipertiroidiei si oftalmopatiei basedowiene. Depistarea, urmarirea si tratamentul in diferitele forme de neoplazie tiroidiana. Terapia antiinflamatorie in tiroidita subacuta. Gusa endemica - profilaxie iodata - 2 ore

18. Metabolismul fosfocalcic si osos. Hiperparatiroidismul si hipoparatiroidismul - strategii terapeutice. Hipercalcemiile paraneoplazice - tratament. Hipovitaminoze D - rahitismul si osteomalacia - tratament. Osteoporoza primara si secundara - profilaxie si posibilitati terapeutice - 2 ore

19. Glandele suprarenale. Hipercorticismul (sindromul Cushing) si hipocorticismul primar (boala Addison) - variante etiologice, complicatii si posibilitati terapeutice. Hipertensiunea endocrina - cauze, atitudine terapeutica. Deficite enzimatice suprarenaliene: hiperplazia suprarenala congenitala - forme etiologice, tratament - 2 ore

20. Gonadele. Pubertatea precoce si intarziata, starile de intersexualitate - forme etiologice,

Page 45: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

atitudine terapeutica. Infertilitatea - cauze, tratament. Mijloace contraceptive. Hipogonadismul, menopauza si deficitul androgenic al barbatului in varsta. Terapia de substitutie hormonala. Hirsutismul, virilizarea, ginecomastia - tratament. Disfunctii sexuale - diagnostic si tratament - 2 ore

21. Patologie dismetabolica. Diabetul zaharat: terapia insulinica si cu antidiabetice orale. Terapia complicatiilor diabetului. Insulinomul si hipoglicemiile - posibilitati terapeutice. Dislipidemiile, terapia hipolipemianta. Obezitatea, strategii terapeutice - 2 ore

22. Patologie endocrina polimorfa. Neoplaziile endocrine multiple, poliimunopatiile endocrine si sindroamele paraneoplazice - diagnostic, tratament - 2 ore

Bibliografie 1. Gardner D., Shoback D.M.: Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology, 8th edition, The

McGraw Hill Companies, 2007. 2. Larsen P.R., Kronenberg H.M., Melmed S., Polonsky K.S., Foster D.W., Wilson J.D.:

Williams Textbook of Endocrinology, 10th edition, Saunders Elsevier, 2004. 3. Zbranca E. Endocrinologie. Ghid de diagnostic si tratament in bolile endocrine, Editura

Polirom Iasi, 2007. Competente Cunoasterea diverselor tipuri de interventii terapeutice in domeniu, cu avantajele si dezavantajele lor. Cunoasterea riscurilor potentiale asociate terapiei in domeniu. Cresterea capacitatii de a verifica oportunitatea unei terapii prescrise in domeniu, precum si de a da informatii avizate pacientilor.

La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea in notare exprimata

in procente (Total = 100%)

- raspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 100%

- raspunsurile finale la lucrarile practice de laborator

- testarea periodica prin lucrari de control

- testarea continua pe parcursul semestrului

- activitatile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.

- alte activitati (PRECIZATI)

Modalitatea practica de evaluare finala: Lucrare scrisa descriptiva

Estimati timpul total (ore pe semestru) al activitatilor de studiu individual pretinse studentului

(completati cu 0 activitatile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea si studiul notitelor de curs 5

8. Pregatire prezentari orale 0

2. Studiu dupa manual, suport de curs 5 9. Pregatire examinare finala 7

Page 46: Farmacie Discipline an.iv

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi Facultatea de Farmacie

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. Consultatii 0

4. Documentare suplimentara in biblioteca 0 11. Documentare pe teren 0

5. Activitate specifica de pregatire SEMINAR si / sau LABORATOR 0 12. Documentare pe Internet 0

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 0 13. Alte activitati 0

7. Pregatire lucrari de control 0 14. Alte activitati 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 22

Data completarii: 01.10.2007 Semnatura titularului: Sef lucr. dr. Dimitrie Branisteanu