ă ş ţ ă ăţ ă Ţ ş ţ ă ăţ ă Ţ ţ ă ţ ş ă · surori lunile anului, după firea...

10
Scoala: Gimnazială „M.C. Epureanu”, Bârlad Prof.inv.primar: Ferlovici Gabriela CLASA: a II-a C DISCIPLINA: Lb. română, Matematica, Cunoaşterea mediului, Educaţie muzicală, Abilităţi practice SUBIECTUL: Chipul primăverii ! TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe – activitate cross-curriculară OBIECTIVE FUNDAMENTALE: Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare si intelegere a mediului inconjurator; Dezvoltarea deprinderilor de observare a unor fenomene specifice anotimpului primavara ; Formarea unor atitudini si comportamente de respect pentru mediul inconjurător ; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: *Limbă şi comunicare: - să găsească însuşiri unor cuvinte date; - să dezvolte propoziţii simple; - să găsească sensul opus şi asemănător al cuvintelor; - să alcătuiască propoziţii cu diferite semne de punctuaţie. *Matematică: - să găsească răspuns unor exerciţii cu terminologie specifică matematicii – să rezolve exerciţii de adunare şi scădere;

Transcript of ă ş ţ ă ăţ ă Ţ ş ţ ă ăţ ă Ţ ţ ă ţ ş ă · surori lunile anului, după firea...

Scoala: Gimnazială „M.C. Epureanu”, Bârlad

Prof.inv.primar: Ferlovici Gabriela

CLASA: a II-a C

DISCIPLINA: Lb. română, Matematica, Cunoaşterea mediului, Educaţie muzicală, Abilităţi practice

SUBIECTUL: Chipul primăverii !

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe – activitate cross-curriculară

OBIECTIVE FUNDAMENTALE:

Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare si intelegere a mediului inconjurator; Dezvoltarea deprinderilor de observare a unor fenomene specifice anotimpului primavara ; Formarea unor atitudini si comportamente de respect pentru mediul inconjurător ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

*Limbă şi comunicare:

- să găsească însuşiri unor cuvinte date;

- să dezvolte propoziţii simple;

- să găsească sensul opus şi asemănător al cuvintelor;

- să alcătuiască propoziţii cu diferite semne de punctuaţie.

*Matematică:

- să găsească răspuns unor exerciţii cu terminologie specifică matematicii

– să rezolve exerciţii de adunare şi scădere;

*Cunoaşterea mediului

- să descrie anotimpul primăvara după principalele aspecte;

- să denumească florile de primăvară;

- să enumere activităţile oamenilor primăvara;

*Arte:

– să realizeze diferite puzzeluri;

– să utilizeze corect materialele de lucru;

- să realizeze chipul primăverii din buburuze, fluturaşi, păsărele şi floricele decupate şi desenate.

RESURSE:

a) Procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, observarea, munca independentă, exerciţiul, metoda cadranelor, problematizarea, experimentul.

b) Materiale: buburuze, fluturaşi, păsărele şi floricele decupate, fişe de lucru, puzzel, cuburi de gheaţă, pahare cu pământ, spirtieră , pahare de plastic, chipul primăverii desenat pe o coală de carton.

c) Organizatorice: frontal, individual , pe grupe.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele

Lecţiei

Conţinutul Metode Mijloace Modalităţi de

evaluare

I.Moment Organizatoric

Se vor pregăti toate materialele didactice necesare şi rechizitele şcolare: planşe, fişe de lucru, instrumente de scris.

Se va stabili, de asemenea, climatul de ordine şi disciplină necesar desfăşurării lecţiei în condiţii optime.

Conversaţia

Planşele Fişe

Verificare

II. Captarea atenţiei

Activitate frontală.

Se prezinta elevilor „Legenda celor patru anotimpuri”.

Textul va fi citit de un elev. (vezi anexa 1)

Conversația

Material PPT

III. Anunţarea temei

Se anunţă titlul lecţiei şi se vor preciza obiectivele operaţionale.

Frontal

Se precizează elevilor faptul că lecţia pe care o vom desfăşura este una mai specială, o lecţie în care vom îmbina mai multe materii: limba şi literatura română, matematică, educaţie muzicală, cunoaşterea mediului, abilităţi practice şi vom discuta despre anotimpul de primăvară, cu toate schimbările care se petrec în natură.. Alături de aceste materii ne vom folosi şi de alte cunoştinţe dobândite până acum, chiar şi-n afara orelor de curs.

Explicaţia

Conversaţia

IV.Desfăşurarea activităţii

Activitate individuală si frontală

Având ca suport un material PPT se va da o fişă despre anotimpul de primavară (vezi anexa 2) si apoi se vor purta discuţii despre anotimpul în care suntem.

Pentru fiecare răspuns elevii vor primii un jeton ce va fi lipit pe zâna primăverii.

Pornid de la unul din semnele venirii primăverii, topirea zăpezii, se va face un experiment.

Activitate frontală.

Se vor face exerciţii de adunare şi scădere , cu terminologie specifică matematicii.

Pentru fiecare exerciţiu rezolvat corect elevii vor

Metoda cadranelor

Conversaţia euristică;

Conversatia

Experimentul

Conversatia

Material PPT

Fişă de lucru

Cuburi de gheaţă

Spirtieră

Pahare

Aprecieri verbale

V. Asigurarea feedback-ului

VI. Incheierea

primii câte o floricică ce va fi lipită pe zâna primăverii. (anexa 4).

Activitate pe grupe

Pornind de un alt semn al primăverii, venirea păsărilor, copii vor primi câte un jeton pe spatele căruia va fi scrisă o sarcină:

* Să scrie câte o însuşire pentru cuvântul dat;

* Să dezvolte propoziţii date;

* Să scrie cuvinte cu sens opus si cu sens asemănător.

Pentru fiecare răspuns corect elevii vor primi pasarele ce vor fi lipite pe zâna primăverii.

Activitate de grupe

Pe fond muzical se va realiza 3 puzzle cu activităţi specifie anotimpului de primavăra. (vezi anexa 5).

Lucrările obţinute vor fi ataşate tabloului de primavară.

Se vor verifica şi paharele în care au fost puse cuburi de gheaţă.

Zâna primaverii îi va ruga să ordoneze căteva cuvinte pentru a obţine aprecierea ei.

Exerciţiul

Exerciţiul

Conversaţia

Fisa cu cuvinte

Conversaţia

Jetoane cu păsări

Fisă de lucru

Jetoane cu Flori de

primăvară

Planse cu puzzel

CD player

Pahare

Observarea sistematică

Aprecieri verbale

Aprecieri verbale

Aprecieri şi observaţii referitoare la participarea elevilor la activitate.

 

activităţii

      Se  fac  aprecieri  verbale  in legatura  cu  desfasurarea activitatii

Anexa 1

Legenda anotimpurilor

Una dintre legende ne spune că Dumnezeu, după ce a zidit lumea, cerul şi pământul, după ce a creat toate vietăţile, s-a gândit să le dea un rost şi celor patru fiice ale anului. - Voi sunteţi cele patru fiice ale anului, grăi Dumnezeu, când surorile s-au aşezat smerite înaintea sa. Să îmi amintiţi ce nume v-am dat vouă, data trecută? - Eu sunt sora cea mare şi m-ai botezat Iarna. - Mie mi-ai dat numele Toamna, Doamne, şi sunt a doua fiică a anului. - Iar pe mine m-ai numit Vara şi sunt a treia soră. - Eu sunt mezina, Doamne! Mă numesc Primăvara. Dumnezeu le privi cu bunătate şi apoi le zise: - Poruncesc să se împartă cele douăsprezece luni ale anului în părţi egale, urmând ca fiecare dintre voi să ia câte o parte. Auzind acestea, fiica cea mare, Iarna, se întunecă la faţă şi vorbi cu îndrăzneală:

- Doamne, eu sunt fiica cea mare şi, având drepturile primului născut, trebuie să primesc partea cea mai mare din moştenire. Atunci, Dumnezeu se încruntă şi hotărî să împartă celor patru surori lunile anului, după firea fiecăreia. Aşa că Iarna, fiind atât de rea şi de îmbufnată, primi lunile cele mai reci, urâte şi posomorâte: decembrie, ianuarie şi februarie. Toamnei îi dărui lunile cele mai bogate: septembrie, octombrie şi noiembrie. Însă, după cum ştiţi, Dumnezeu îi dădu tot atâta tristeţe, câtă bogăţie, deoarece nici Toamna nu se arătase total mulţumită la împărţeală.

Cele două surori mai mici, Vara şi Primăvara, fiind cele mai bune, mai blânde, mai cuminţi şi mai mulţumite de ce le-a dat Domnul, au avut norocul de cele mai frumoase luni. Vara a primit lunile iunie, iulie şi august, iar Primăvara – martie, aprilie şi mai.

Tot atunci a hotărât Dumnezeu ca Primăvara să vină după Iarnă, ca să se vadă bunătatea şi frumuseţea celei dintâi, faţă de răutatea şi urâţenia celei de-a doua. Aşa că, Primăvara este atât de aşteptată de către oameni, mai ales de către copii.  

 

 

 

 

 

                                                                              Anexa 2 

Metoda cadranelor 

  Prima zi de primavară este ………………..  

  

Enumeră lunile de primăvară ……………………………………………………. 

   

Incercuieste florile de primavara. a. Lalea b. Narcisa c. ghiocel 

  

Scrie 3 semne ale venirii primăverii  

……………………………………………………. …………………………………………………… …………………………………………………… 

Anexa 3

 

 

  

Anexa 4

Puzzle 

 

 

                      Prof. Ferlovici Gabriela