Executarea manuala a formelor de turnare.doc

of 47 /47
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI -a EXECUTAREA MANUALĂ A FORMELOR DE TURNARE DOMENIU: MECANICĂ NIVEL: 2 CALIFICAREA: TURNĂTOR Martie 2009 MECI–CNDIPT / UIP

Embed Size (px)

Transcript of Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Page 1: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULARCLASA a XI -a

EXECUTAREA MANUALĂ A FORMELOR DE TURNARE

DOMENIU: MECANICĂNIVEL: 2CALIFICAREA: TURNĂTOR

Martie 2009

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

AUTOR : Prof. Ing. CHIŢU ION - grad didactic I, Colegiul Tehnic Metalurgic SLATINA

2 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 3: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

CUPRINS

Pag.

1. Competenţe specifice modulului de pregătire practică....................................4

2. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de pregătire practică................................................................................5

3. Modalităţi de organizare a practicii………………………………..........................6

4. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii …………………………………………………….........................................7

5. Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii....................86 . Modalităţi de evaluare .......................................................................................26

7. Anexe ....................................................................................................................27

8. Bibliografie............................................................................................................31

3 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 4: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

1. COMPETENŢE SPECIFICE MODULULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

Modulul Executarea manuală a formelor de turnare oferă elevilor cunoştinţe

teoretice şi abilităţi practice legate de pregătirea formelor pentru turnarea diferitelor

piese. Prin parcurgerea acestui modul se are în vedere formarea competenţelor

tehnice specifice, aferente nivelului doi, în scopul integrării profesionale a elevilor pe

piaţa muncii. Dobândirea competenţelor şi îndeplinirea criteriilor de performanţă (din

tabelul de mai jos), precum şi completarea acestora în funcţie de cerinţele şi de

schimbările tehnologice din cadrul agenţilor economici, pot asigura elevilor succesul

profesional.

Competenţe Criterii de performanţă

Execută manual formele de turnare

Alegerea materialelor şi a sculelor necesare pentru executarea manuala a formelor de turnare

Realizarea manuală a formelor de turnare Asamblarea formei de turnare Turnarea aliajului lichid în cavitatea formei Dezbaterea pieselor brut turnate Verificarea calităţii pieselor brut turnate Respectarea NTSM şi PSI specifice

atelierului de formare si turnare

2. INFORMAŢII DESPRE SPECIFICUL AGENŢILOR ECONOMICI LA CARE SE EFECTUEAZĂ STAGIUL DE

PREGĂTIRE PRACTICĂ

Elevii care se pregătesc pentru dobândirea calificării „turnător” vor efectua

stagiul de pregătire practică „Executarea manuală a formelor de turnare” la agenţii

economici care au următoarele domenii de activitate:

4 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 5: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

exploatarea sistemului de transport gaze în condiţii de calitate, siguranţă,

eficienţă economică şi protecţia mediului înconjurător.

distribuţia gazelor naturale

Operatorii din secţiile de turnare piese asigură funcţionarea acestora cu ajutorul

personalului muncitor, organizat în formaţii de lucru, respectiv sectoare, constituite

conform normelor de structură şi a organigramelor agenţilor economici specifici.

Operatorii din secţiile de turnătorii pot asigura elevilor practicanţi competenţe cum

sunt:

supravegherea traseului şi lucrărilor de execuţie a formelor de turnare în

conformitate cu normativele tehnice în vigoare, cu graficele şi programele

întocmite în acest scop.

supravegherea şi funcţionarea maşinilor şi instalaţiilor: de preparare a

amestecurilor de formare şi a miezurilor.

efectuarea lucrărilor necesare executării manuale a formelor de turnare:

realizarea formei (inferioară şi superioară), scoaterea modelului, uscarea

formei de turnare, asamblarea formei prin centrarea semiformei superioară

peste cea inferioară.

umplerea cavităţilor formei, dezbaterea formei, curăţirea pieselor turnate şi

depistarea defectelor de turnare.

Pentru desfăşurarea practicii, unitatea de învăţământ încheie parteneriate cu

agenţii economici în cadrul cărora elevii vor beneficia de o gamă largă de activităţi

practice şi de experienţă în muncă. La baza parteneriatelor se află Convenţiile cadru

privind efectuarea stagiilor de pregătire practică la agenţii economici (Anexa nr. 1 la

OMECT 1702) prin care agenţii economici vor oferi consiliere în carieră, deoarece

pot pune la dispoziţie exemple actuale şi concrete privind situaţia sectorului de

activitate pe care îl reprezintă şi competenţele solicitate pentru a lucra în acel sector.

3. MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A PRACTICII

Modulul „Executarea manuală a formelor de turnare” se derulează pe

parcursul a două stagii comasate de pregătire practică. Fiecare stagiu conţine 30 de

ore care se desfăşoară la agentul economic în cadrul secţiei de turnare metale şi

aliaje feroase şi neferoase. Pregătirea elevilor se desfăşoară pe grupe sub

5 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 6: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

îndrumarea unui tutore selectat dintre salariaţii proprii ai agentului economic

(conform Convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică la agenţii

economici - Anexa nr. 1 la OMECT 1702). Organizatorul de practică desemnează un

cadru didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării

pregătirii practice.

Cadrul didactic împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică

stabilesc tematica şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de

pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională şi

programa şcolară corespunzătoare.

4. RECOMANDĂRI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII

Securitatea şi sănătatea în muncă este una dintre preocupările prioritare ale

operatorilor din turnătorii. Prin activităţile specifice de prevenire şi protecţie, se

asigură cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului de muncă, apărarea

vieţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de

muncă.

Astfel, în cadrul responsabilităţilor asumate, la nivelul lucrătorilor din turnătorii

s-a întocmit un set de programe şi planuri de măsuri pentru :

prevenirea riscurilor profesionale;

informarea şi instruirea lucrătorilor

asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi

sănătăţii în muncă.

5. INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII

6 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 7: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 1referitoare la alegerea materialelor necesare pentru executarea manuală a

formelor de turnare.

1. Supuneţi atenţiei tipurile de materiale existente la agentul economic la care

desfăşuraţi stagiul de pregătire practică (sau cele prezentate în anexa 1), apoi

completaţi tabelul următor:

Tipul materialului Caracteristicile materialului Utilizare

2. Explicaţi care sunt tipurile de amestecuri, compoziţia şi unde sunt folosite :

Tip amestecde formare

Compoziţia Unde sunt folosite

Amestecuri de formare:a) amestec de modelb) amestec de umplere

Amestecuri pentru miezuri

7 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 8: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de

practică: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.........................................................

8 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 9: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 2referitoare la lucrările specifice realizării modelelor fuzibile

1. Observaţi cu atenţie lucrările specifice procesului de realizare a modelelor

uşor fuzibile care se efectuează la agentul economic (la care desfăşuraţi

stagiul de pregătire practică), apoi completaţi tabelul următor:

Care sunt

componentele

amestecurile folosite la

executarea modelelor?

Care sunt etapele ce se

parcurg în vederea

realizării modelelor

fuzibile?

Ce avantaje prezintă

acest procedeu?

2. Precizaţi denumirile elementelor constitutive prezentate în schiţa de mai jos

Model uşor fuzibil

9 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 10: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 3referitoare la scule şi dispozitive folosite la realizarea formelor de turnare manuală

1. Supuneţi atenţiei următoarele scule şi dispozitive precum şi următoarea

schiţă. Argumentaţi modul de folosirea lor la realizarea formelor manuale.

Scule şi dispozitive: Schiţă

1

3

2 4 5

6

2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos:

Denumirea

sculelor şi

dispozitivelor

La ce se utilizează? Care sunt elementele

componente ale unei

reţele de turnare?

Care este rolul

fiecărui element

component?

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de

practică: ........................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................

10 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 11: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 4referitoare la formarea în rame

1. Supuneţi atenţiei formarea în rame. Observaţi modul de asamblare, dezbatere

şi curăţirea pieselor după umplerea şi solidificarea aliajului.

2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos:

Cum se alege

numărul de

rame?

Care sunt

elementele

constructive de

bază ale

ramelor de

formare?

Care sunt

fazele

succesive

pentru

executarea

unei forme ?

Cum se

realizează

aerisirea

formelor şi a

miezurilor?

Care sunt

principalele

defecte

întâlnite la

piesele

turnate?

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de

practică: ........................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................

11 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 12: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE LUCRU 1Referitoare la echipamentele şi materialele specifice turnării în

piese din aliaje metalice

1. Vi se cere să completaţi casetele şi spaţiile libere din schemele de mai jos:

2. Forma de turnare este un ansamblu nemetalic sau metalic ce cuprinde

……………………………………………….................................................................

................................................................................................

3. După durata de utilizare formele de turnătorii se clasifică

în: .............................................................................................................................

................................................................................................

4. Alegerea procesului tehnologic optim de turnare este condiţionată

de: ............................................................................................................................

..................................................................................................................................

12 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Cu ce sunt echipate

secţiile de turnare în

cazul formării

manuale:

Scule şi dispozitive:Materiale folosite:

Maşini şi utilaje specifice turnătoriilor cu formare manuală:

Echipamente pentru PSI:

Page 13: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

..................................................................................................................................

......

13 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 14: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE LUCRU 2referitoare la lucrări specifice realizării formelor în rame

1. Utilizând informaţiile din anexa 3 completaţi tabelele de mai jos:a)

b)

14 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Executarea miezurilor manual se poate face cu ajutorul:

1)

2)

Amestecurile de formare trebuie să posede o serie de proprietăţi cum sunt:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Page 15: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE LUCRU 3referitoare la lucrări specifice la formarea manuală

Realizarea formelor prin executarea mai multor categorii de lucrări. În legătură cu

aceasta vi se cere să răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care sunt principalele metode de formare manuală?

2. La realizarea modelelor după care se toarnă piesele ce se are în vedere?

3. Care sunt principalele etape la relizarea unei forme de turnare?

4. În ce constau operaţiile de asamblare a unei forme de turnare?

Răspundeţi în următorul tabel, apoi priviţi comparativ:

...................

15 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

4) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 16: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

FIŞA DE LUCRU 4

referitoare la lucrări specifice formării manuale cu echipamentele din dotarea locului

de instruire practică

Activitate practicăTimp de lucru 3 ore.

Sarcini de lucru pentru elevi: 1. selectaţi o metodă de formare utilizată în cadrul locului de instruire practică

2. identificaţi materialele şi sculele care urmează să fie folosite

3. definiţi lucrările relevante şi necesare realizării sarcinilor de lucru

4. repartizaţi acţiunile

5. pregătiţi programul operaţional de formare

Sugestii: Alegeţi un lider al grupei şi împărţiţi sarcinile pe elevi.

Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le.

16 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 17: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

STUDIU DE CAZ (I)

Calificarea : turnător

Modul: Executarea manuală a formelor de turnare

Executarea unei forme temporare:

amestecuri de model

amestecuri de umplere

modelul

o pereche rame

a) Stabiliţi etapele succesive pentru executarea formei

b) Prezentaţi modul de lucru pentru:

turnarea unei piese simple (fără goluri)

c) Stabiliţi cauzele posibile pentru apariţia unor eventuale defecte şi găsiţi

eventuale soluţii pentru evitarea apariţiei defectelor:

d) Găsiţi soluţii originale de remediere ale unor defecte frecvente în piesele

brute turnate.

17 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 18: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

STUDIU DE CAZ (II)

Calificarea : turnător

Modul: Executarea manuală a formelor de turnare

Executarea unei forme temporare:

amestecuri de model

amestecuri de umplere

modelul

amestecuri pentru miezuri

cutia de miezuri

o pereche rame

a) Stabiliţi etapele succesive pentru executarea formei

b) Prezentaţi modul de lucru pentru:

a. turnarea unei piese cu goluri

c) Stabiliţi cauzele posibile pentru apariţia unor eventuale defecte şi găsiţi

eventuale soluţii pentru evitarea apariţiei defectelor la piesele brute

turnate

d) Întocmiţi un plan de măsuri ce se impun în cazul apariţiei unor defecte .

Găsiţi soluţii originale pentru evitarea eventualelor defecte.

18 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 19: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

STUDIU DE CAZ (III)

Calificarea : turnător

Modul: Executarea manuală a formelor de turnare

1. Observaţi cu atenţie materialele şi echipamentele de mai jos şi prezentaţi

semnificaţia fiecăruia;

2. Identificaţi aceste materiale şi echipamente la locul stagiului de pregătire

practică. Unde se află amplasate ele?

3. Identificaţi şi alte asemenea materiale la locul de practică. Întocmiţi un album

cu acestea şi explicaţi semnificaţia lor.

19 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 20: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

PROIECT(I)

A. Numele şi prenumele elevului:.............................................................................B. Calificare: turnătorC. Îndrumător de proiect: ..........................................................................................D. Tema proiectului : realizarea formelor în rameE. Contextul de realizare : în timpul stagiului de instruire practică aferent acestui modul, monitorizarea fiind realizată de maistrul instructor responsabil cu pregătirea practică.F. Sarcini:

1. identificarea echipamentelor din dotarea secţiei de turnare2. definirea acţiunilor de executare a formelor în rame3. repartizarea acţiunilor4. pregătirea programului de lucru5. consultarea documentaţiei tehnice6. demararea acţiunilor7. asigurarea că acţiunile au fost derulate în conformitate cu documentaţia

tehnică şi într-un mod adecvat8. completarea documentelor de evidenţă a lucrărilor de execuţie9. aplicarea N.T.S.M.

G. Întocmirea documentaţiei:- fişe individuale de observaţie în care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului tehnologic- documentaţii tehnice accesibile elevului- fişe de lucru

H. Etape: documentare realizarea sarcinilor întocmirea documentaţiei specifice proiectului evaluare finală

J. Resurse- formulare- fişe de lucru- fişe de evaluare- fişe tehnologice- fişe de documentare- manuale, tabele, standarde, cărţi tehnice- scule , dispozitive, verificatoare

K. Evaluare: autoevaluare pe parcurs evaluare finală

20 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 21: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

PROIECT(II)

A. Numele şi prenumele elevului:............................................................................B. Calificare: turnătorC. Îndrumător de proiect: .........................................................................................D. Tema proiectului : .................................................................................................E. Contextul de realizare : în timpul stagiului de instruire practică aferent acestui modul, monitorizarea fiind realizată de maistrul instructor responsabil cu pregătirea practică.F. Sarcini:

identificarea echipamentelor din dotare definirea acţiunilor programate la executarea manuală a formelor repartizarea acţiunilor pregătirea programului de lucru consultarea documentaţiei tehnice demararea acţiunilor asigurarea că acţiunile au fost derulate în conformitate cu documentaţia

tehnică şi într-un mod adecvat completarea documentelor de evidenţă a lucrărilor de executare a formelor aplicarea N.T.S.M.

G. Întocmirea documentaţiei: fişe individuale de observaţie în care elevul să urmărească diferite aspecte

ale procesului tehnologic documentaţii tehnice accesibile elevului fişe de lucru

H. Etape: documentare realizarea sarcinilor întocmirea documentaţiei specifice proiectului evaluare finală

J. Resurse formulare fişe de lucru fişe de evaluare fişe tehnologice fişe de documentare manuale, tabele, standarde, cărţi tehnice scule , dispozitive, verificatoare

K. Evaluare: autoevaluare pe parcurs evaluare finală

Page 22: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

JURNALUL DE PRACTICĂ

Jurnalul de practică reprezintă materialul scris prin intermediul căruia elevul

reflectează analitic şi critic asupra activităţii practice desfăşurate în timpul stagiului de

pregătire practică. Fiecare elev are responsabilitatea de a consemna zilnic cele mai

însemnate aspecte ale instruirii practice.

JURNALUL DE PRACTICĂ

Elev:……………………………………………………………Perioada: ……………………………………………………..Locaţie (agent economic şi departament):Modul: executarea manuală a formelor de turnareTema: ……………………………………………………………………………………Sarcina de lucru:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care

le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................

2. Ce lucruri noi aţi învăţat?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Care au fost experienţele sau lucrările care v-au plăcut? Motivaţi de ce.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Ce lucrări/ evenimente au fost care nu v-au plăcut? Motivaţi de ce.

………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………………………………………………

22 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 23: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

6. MODALITĂŢI DE EVALUARE În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu cadrul

didactic responsabil cu planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării

pregătirii practice vor evalua calitatea prestaţiei elevului în timpul perioadei de

practică. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor tehnice, cât şi

comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea

întreprinderii (disciplina, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor,

respectarea regulamentului de ordine interioara, etc.). Instrumentele de evaluare

utilizate pot fi:

a. fişele de observaţie

b. fişele de lucru

c. jurnalul de practică

d. fişa de evaluare a elevului

Rezultatul acestor evaluări va sta la baza notării elevului de către cadrul didactic

responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.

23 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 24: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

7. ANEXEAnexa1. Turnarea manuală se poate executa: a) în rame de formare; b)în solul turnătoriei; c)cu şablonul

I.TURNAREA MANUALĂ ÎN RAME DE FORMAREPiesa de turnat - bucşă

Bucşa Modelul

Miezul

Etapele de realizare a formării manuale în rame

1. ramă de formare

2. model

3. planşetă din lemn

4. urechi de ghidare

5. amestec de formare (sau de

model)

6. amestec de umplere

7. bătător

8. paletă

9. canale de aerisire

10. rama a doua

11.bolţuri

12.modelul pâlniei de turnare

13.modelul răsuflătorii

14.bătător

15.canale de evacuare a gazelor

16.paletă

17.miez

24 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 25: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Anexa 2

II.TURNAREA MANUALĂ ÎN SOLUL TURNĂTORIEIa) în forme închise pe pat tare

b) în forme deschise pe pat moale

a) TURNAREA MANUALĂ ÎN SOLUL TURNĂTORIEIÎN FORME ÎNCHISE PE PAT TARE

1– bucşă; 6 – cocs; 2 – ramă de formare; 7 – paie; 3 – groapă; 8 – miez; 4 – canale; 9 – răsuflătoare;5 – amestec de formare; 10 – pâlnie.

25 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 26: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

b) TURNAREA MANUALĂ ÎN SOLUL TURNĂTORIEIÎN FORME DESCHISE PE PAT MOALE

Anexa 3II.TURNAREA MANUALĂ CU ŞABLONUL

FAZELE PRINCIPALE DE CONFECŢIONARE A FORMEI: Într-o groapă din solul turnătoriei se aşează un suport metalic masiv, în care se fixează axul central al şabloanelor. Groapa se umple cu amestec de umplere iar în partea superioară cu amestec de model, care se îndeasă în mod corespunzător. Pe ax, la o înălţime adecvată, se fixează un inel limitator, iar deasupra acestuia se aşează pe ax braţul metalic cu şablonul1. Prin rotirea acestui şablon se execută o cavitate, având conturul corespunzător pentru confecţionarea în faza următoare a formei superioare. În continuare se îndepărtează de pe ax şablonul cu braţul şi inelul limitator şi se introduce la locul corespunzător jumătatea de jos din modelul butucului. Apoi, se scoate axul şi se aşează a doua jumătate a butucului şi se fixează, în jurul cavităţii

26 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 27: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

deja executate, rama formei superioare, a cărei poziţie se asigură cu patru ţăruşi din oţel bătuţi în jurul colţurilor ramei de formare. Se aşează modelele pentru piciorul pâlniei de turnare şi pentru răsuflătoare,se umple rama cu amestec de formare, după ce în prealabil forma inferioară a fost bine pudrată cu praf de licopodiu şi se îndeasă manual amestecul, executându-se la urmă şi găurile de aerisire prin împungere. După finisarea ambelor forme şi îndepărtarea definitivă a axului(suportul mai rămâne în adâncime până după turnare), se aşează miezul pentru gaura butucului şi centrând rama formei superioare cu ajutorul ţăruşilor, care au rămas tot timpul pe loc, se închide definitiv forma. În final, pe formă, se aşează greutăţile necesare, după care se poate începe turnarea.

Anexa 4

FIŞA DE DOCUMENTARE

1. Executarea miezurilor:

Executarea folosind cutiile de miez

Executarea miezurilor folosind şablonul

2. Executarea miezurilor folosind cutiile de miez. Amestecul de miez fiind de o calitate mult mai bună decât cel de

formare, se obţine din nisip cuarţos spălat, fără argilă, la care se adaugă un liant

de calitate superioară, de exemplu uleiul de in, leşii sulfitice. Pentru mărirea

rezistenţei mecanice a miezurilor, în interiorul lor se introduc armături metalice

turnate sau confecţionate din sârmă de oţel, iar pentru mărirea permeabilităţii,

miezurile sunt prevăzute cu canale de aerisire prin care se evacuează gazele.

Aceste canale se realizează cu ajutorul unor vergele metalice, fie prin

introducerea în cazul miezurilor de formă complicată a unor lumânări de ceară,

care în timpul uscării miezurilor se topesc, fie prin adăugarea în amestec a unor

materiale care să ardă în timpul turnării, mărind porozitatea, compresibilitatea şi

uşurând dezbaterea (exemplu: rumeguş de lemn, paie tocate) Cep centrare Gauri pentru cep

a) cutii de miez

b) Introducerea armături c) Executarea miezurilor

27 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 28: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Amestecul de miez se îndeasă separat în cele două jumătăţi de cutie, se

netezeşte suprafaţa, se aşează armătura metalică şi vergelele de metal sau

şnurul de ceară pentru canalele de aerisire, suprafaţa se unge cu o pastă de

argilă şi prin închiderea cutiei se lipesc jumătăţile miezului. Se scot apoi vergelele

cu ochi, se desface cutia şi miezul se aşează pe un pat moale de uscare. După o

uscare preliminară, miezurile se vopsesc cu un amestec refractar şi apoi se face

uscarea definitivă.

3. Executarea miezurilor folosind şablonulMiezurile cu profil de revoluţie sau secţiune constantă se pot executa cu

şablonul, înfăşurând pe o ţeavă perforată o funie de talaș sau paie, după care

se aşează amestecul de miez. Când miezul capătă o formă apropiată de cea

finală, se şablonează prin răzuire în vederea îndepărtării surplusului de

amestec. După care se supune uscării.

Executarea miezurilor cu şablonul

Rame de formare

a) Garnitură din 2 rame b) Garnitură din 3 rame

28 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 29: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Lingură de turnare manuală Oale de turnare manuală

29 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 30: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

Anexa 5

Următoarea listă de termeni vă va fi utilă pentru parcurgerea unităţii de competenţă.

Nisipurile de turnătorie = reprezintă un amestec natural de granule de cuarţ şi argilă minerală (bogată în caolinit) .

Lianţi = materiale naturale sau sintetice, care în amestec cu nisipurile de turnătorie formează mase mai mult sau mai puţin plastice folosite la executarea miezurilor şi formelor de turnare

Lianţi anorganici naturali = argilele şi bentonitele Argilele = silicaţi de aluminiu hidrataţi având ca element constitutiv de bază

caolinitul.Bentonitele = au drept constituient principal montmorillonitul (un compus chimic) şi

pot fi calcice, calcosodice sau sodice. Lianţii anorganici sintetici = lianţii de origine minerală, care supuşi unui proces de

preparare oarecare au obţinut însuşiri de liere, reprezentativi sunt: silicatul de sodiu, cimentul şi ipsosul.

Lianţii organici sintetici = hidrofili şi hidrofobi, hidrofili sunt: răşini sintetice, dextrina, clei pectinic , melasa, leşie sulfitică, iar hidrofobi: uleiurile de in, plastovitul(ulei de in modificat care se întăreşte prin adăugarea de perborat de sodiu

Materiale de adaos = adaosuri speciale pentru îmbunătăţirea amestecurilor de formare, cum ar fi: făina de lemn, covalitul, făina de cuarţ, clorura de amoniu, caolina calcinată, stearatul de calciu.

Retasurile = goluri(cavităţi) mari care apar în anumite zone ale pereţilor pieselor turnate, determinate de procesul de contracţie la solidificarea aliajului.

Porozitatea/microretasura = goluri mici localizate la nivelul grăunţilor care pot fi văzuţi numai la microscop, determinate de contracţia la solidificare.

Bavura = surplus metalic faţă de dimensiunile piesei turnate, generat de pătrunderea aliajului în spaţiile dintre semiforme.

Suflurile = goluri din pereţii pieselor turnate produse de gaze.Crăpăturile/fisuri = discontinuităţi sau rupturi în pereţii pieselor turnate.Incluziunile = corpuri străine metalice sau nemetalice diferite de aliajul de bază.

Remaniera = totalitatea operaţiilor de corectare a defectelor, care fac ca piesele turnate să corespundă condiţiilor calitative prevăzute în standarde şi instrucţiuni de recepţie.

Modelul = reproducerea aproape exactă, din lemn sau metal a piesei de turnat, cu cu ajutorul căruia se obţin formele în amestecul de formare.

Forma de turnare = ansamblu nemetalic sau metalic, ce cuprinde cavitatea şi uneori

miezuri, care prin umplere cu metal lichid, după solidificare va da piesa turnată.

30 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

!

5. GLOSAR

Page 31: Executarea manuala a formelor de turnare.doc

8. BIBLIOGRAFIE

1.Ştefănescu Claudiu, Materiale şi amestecuri de formare pentru turnătorii, Bucuresti, Editura tehnică 19712. Teodorescu Ştefan , Noutăţi în turnarea de precizie, Bucureşti, Editura tehnică.19723. Ştefănescu Claudiu, Ştefănescu D.M, Îndreptar pentru turnători, Bucureşti, Editura tehnică.19724. Manualul Inginerului Metalurg Vol.2, Bucureşti, Editura tehnică.1982

31 Acest material a fost elaborate prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic