Evaluare Intretinere drumuri

download Evaluare Intretinere drumuri

of 42

Transcript of Evaluare Intretinere drumuri

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  1/42

  I. Buldozerist

  Procesul de munca are scop deservirea echipamentului de munca : buldozer.Cu ajutorul utilajelor grele(buldozer,excavator,incarcator

  frontal,etc) se executa atit lucrari de amenajari ale drumurilor de acces,decopertari,cit si lucrari de intretinere pe timpul iernii :curatarea

  zapezii de pe platformele drumurilor,asigurindu-se transportul tehnologic in conditii optime.Elementele componente ale sistemului de muncaevaluat :

   Executant :

  Mecanic utilaj greu calificat prin cursuri de specialitate,instruit pe linie de SSM,angajat in urma probelor practice sustinute pe santier Echipamente de munca necesare lucrarilor de instalatii:

   buldozer

  trusa de scule de mina,mecanice etcmateriale excavate si incarcate(pamint,pietris,vegetatie,etc)

  carburant(motorina)

  uleiuri de motor,transmisie,hidraulice

  instalatie hidraulica

  antigel/apa

  roci,pamint vegetal,cribluri,sorturi de materiale de balastiera si carieraSarcina de munca :cunoasterea modului de operare a echipamentului de munca(buldozer)

  aplicarea tehnologiilor,instructiunilor si procedurilor specifice

  - executa lucrari specifice constructiei de drumuri(drumuri de acces,rigole,transee,etc)

  - executa lucrari de descoperta(indepartarea solului vegetal,nivelari de cote,etc)

  - curate drumurile de acces de zapada,ebulmenti,etc

  intretinerea echipamentelor folosite participa nemijlocit la realizarea reglajelor si modificarilor functionale ale utilajului,alaturi de echipa de reparatii

  respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca

  scoate utilajul din zona de impact,inainte de inceperea lucrarilor de derocari prin explozieraspunde la solicitarile societatii pentru realizarea obiectivelor de productie

  respecta programul de lucru stabilitraspunde de calitatea lucrarilor executate

   pozitie de munca statica Mediul de munca :

  executantul isi desfasoara activitatea in aer liber si in incinta inschisa(cabina utilajului)

  iluminat natural si artificial

  curenti de aer pe traseul de lucru

  vibratiiintemperii naturale(ploi,zapada,polei,alunecari de teren,etc)

  temperature variabile(ridicate vara si scazute iarna)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  2/42

  zgomot

   prezenta gazelor de ardere provenite de la utilaj

  lipsa de climatizare a cabinei utilajui Factorii de risc identificati:

  a.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

   Mecanic

  organe de masini in miscare – prindere,antrenare de catre partile mobile ale echipamentului de munca,in cazul remedierii defectiunilorusoare

  lovirea de catre mijloacele de transport si alte echipamente la deplasarea in afara locului de munca

  autodeclansari si autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de muncaalunecarea echipamentului de munca pe un teren accidentat sau rulare pe sine sau roti

  rasturnarea echipamentului de munca pe un teren accidentat

   proiectare de particule ,corpuri straine prin parbriz,usi

  deviere de la traiectoria normala de mers datorate defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  vibratiiale utilajului

  contact direct cu suprafete periculoase(taioase,abrasive,etc)

  caderea libera de scule,materiale pozitionate incorect sau la manipularea acestora

  Termic

   jeturi de lubrefianti la ruperea accidentala a furtunelor de presiune

  flacari,scurt-circuit la instalatia electrica

  contactul direct cu suprafete fierbinti ale echipamentului

  Chimic

  substante toxice sau inflamabile(carburanti,lubrefianti,aditivi)substante corozive

  b.Factori de risc proprii mediului de munca

  curenti de aer pe traseul de lucru datorati deschiderilor si neetansitatii utilajuluitemperature ridicate vara si coborite iarna

  zgomot provenit de la organele in miscare ale echipamentului tehnicvibratii provenite de la organele in miscare ale echipamentului tehnic

  calamitati naturale(vint,ploi,grindina,polei,alunecari,surpari de teren si vegetatie)vapori ,pulberi pneumocogene

  c.Factori de risc proprii sarcinii de munca

  manevre complexe executate gresit

  efort atatic la manevrarea echipamentelor tehnice

   pozitii de lucru fortate sau vicioased.Factori de risc proprii executantului

   Actiuni gresite

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  3/42

  executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

   parasirea echipamentelor de munca in timpul desfasurarii activitatii

  lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  lucrul cu bulldozer necorespunzator

  deplasari,stationari in zone periculoaselucrul fara dispozitive de protectie

  efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor electrice

  cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrarecadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  depasirea limitelor de acces prevazute de normative

  fumatul in timpul alimentarii cu carburanti,lubrefianti

  Omisiuni

  omiterea operatiilor care-i asigura siguranta la locul de munca

  neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  4/42

  UNITATEA :DS Mures FIŞA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU

   BULDOZERIST

   NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4oameni

  Durata expunerii: 8 ore/schimb

  ECHIPA DE EVALUARE: Ing. Zaharie Marian- evaluator de riscuriDr. Horvath Maria- medic medicina muncii 

  COMPONEN

  TA

  SISTEMULU

  I DE

  MUNCĂ 

  FACTORI

  DE RISCIDENTIFIC

  AŢI 

  FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE AFACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

  Consecinţ

  a maximăprevizibilã

  Clasa

  degravita

  te

  Clasa

  deprobab

  ili- tate

  NIVEL

  DE

  RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca DECES 7 1 3

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii DECES 7 1 3

  3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate INV.III 4 2 3

  4. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator INV gr. III 4 2 3

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase INV.III 4 2 3

  6. Cadere la acelasi nivel prin

  alunecare,impiedicare,dezechilibrareDECES 7 1 3

  Acţiuni

  greşite 

  7. Cadere de la inaltime prin pasire ingol,dezechilibrare,alunecare

  DECES 7 1 3

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul

  de muncaDECES 7 1 3

  EXECUTAN

  T

  Omisiuni9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si acelorlalte mijloace de protectie din dotare

  DECES 7 2 4

  Continut

  necorespunz

  a-tor

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusite

  corespunzator

  ITM 3-45

  zile 2 5 3

  Suprasolicita

  re fizica11. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  ITM 3-45

  zile2 5 3

  SARCINA

  DE MUNCĂ 

  Suprasolicita

  re psihica

  12. Decizii dificile in timp foarte scurt DECES 7 2 4

  MIJLOACE

  DE

  Factori de

  risc mecanic

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare decatre partile active ale echipamentelor folosite DECES 7 2 4

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  5/42

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la

  deplasarea in incinta locului de munca DECES 7 2 4

  15. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocari

  contraindicate ale miscarilor functionale ale

  echipamentelor de munca

  DECES 7 1 3

  16. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe

  teren accidentat

  ITM 45-

  180 zile3 3 3

  17. Rasturnarea echipamentului tehnicpe teren accidentat DECES 7 1 3

  18. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin

   parbriz,usi,etcDECES 7 1 3

  19. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilorsistemului de directie sau frinare

  DECES 7 1 3

  20. Vibratii ale echipamentului de munca INV.gr. III 4 5 5

  Factori de

  risc termic

  21. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica a

  echipamentului tehnicDECES 7 1 3

  PRODUCŢIE

  Factori de

  risc chimic 22.Substante toxice si inflamabile DECES 7 1 3

  23. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon ITM 3-45zile

  2 5 3

  24. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatiiechipamentului tehnic

  ITM 3-45

  zile2 5 3

  MEDIU DE

  MUNCĂ Factori de

  risc fizic

  25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate INV.gr. III 4 5 5

  26. Vibratii ale echipamentelor de munca INV.gr. III 4 5 5

  27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituride vint,alunecari de teren)

  DECES 7 2 4

  18 (3x3) + 6 (4x4) + 3(5x5) 333

  Nivel de risc global ------------------------------------------------- = --------- = 3.58

  18x3 + 6x4 +3x5 93

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  6/42

   

  PLAN DE MASURI PROPUSE

  BULDOZERIST

   Nr.

  Crt.

  Componenta

  sistemului de

  muncă 

  Factori de

  risc

  identificaţi Forma concretă de manifestare afactorilor de risc

   Nivel

  de

  risc

   Nominalizarea măsurii propuse 

  0 1 2 3 4 5

  EXECUTANT Omisiuni 

  9. Neutilizarea echipamentului

  individual de protectie si a celorlalte

  mijloace de protectie din dotare

  4

  -  Dotarea lucratorilor cu EIP

  corespunzator activitatilor ce urmeaza a

  fi desfasurata

  -  Instruirea corespunzătoare a personalului privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate

  -  Verificarea prin control permanent de

  catre seful formatiei sau (prin sondaj)

  de catre sefi ierarhici

  13. Organe de masini in miscare-

   prindere antrenare de catre partile

  active ale echipamentelor folosite4

  Instruirea lucratorilor conf.HG

  1876/2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  14. Lovirea de catre mijloacele de

  transport auto la deplasarea in incintalocului de munca 4

  -  Instruirea lucratorilor privind

  importanta respectarii codului decirculatie rutiera si a restrictiilor legate

  de zonele de circulatie,atit in interior cit

  si pe drumurile publice

  MIJLOACEDE

  PRODUCTIE

  20. Vibratii ale echipamentului demunca

  5

  Repararea si montarea tuturordispozitivelor de protectie

  -  Verificarea starii fizice a elementelor

  active ale echipamentelor inainte de

  inceperea lucrului

  -  Interzicerea inceperii sau continuarii

  lucrului daca se constata lipsa sau

  amplasarea incorecta a dispozitivelor de protectie

  Instruirea lucratorilor si verificareamodului in care se respecta regulile de

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  7/42

  ecuritate

  25. Zgomot provenit de la instalatiile

  de munca utilizate5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG 493

  /2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  26. Vibratii ale echipamentelor de

  munca5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG1876/2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  MEDIUL DEMUNCA

  Factori derisc fizic

  27. Calamitati naturale(vint,ploi,grindina, polei,doborituri de

  vint,alunecari de teren)

  4-  Dotarea lucratorilor cu antifoane- Respectarea prevederilor HG

  493/2006(expunere la zgomot)

  SARCINA DE

  MUNCA

  12. Decizii dificile in timp foarte scurt

  4

  -  Acordarea de pauze de odihna la

  intervale regulate

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  8/42

   

   Interpretarea rezultatelor evaluarii

   Nivelul de risc global pe locul de munca:BULDOZERIST este de 3.58,valoare ce se incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de

  risc mediu,el depasind cu putin limita minima acceptabila de 3,5.

  Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare din care se observa ca,din totalul de 27de factori de risc identificati,numai 8 depasesc valoarea3,ei incadrindu-se in categoria de risc mediu.Cei opt factori de risc inacceptabili sunt :

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare cu nivel de risc partial 4

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite cu nivel de risc partial 414. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca cu nivel de risc partial 4

  20. Vibratii ale echipamentului de munca cu nivel de risc partial 5

  25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate cu nivel de risc partial 526. Vibratii ale echipamentelor de munca cu nivel de risc partial 5

  27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren) cu nivel de risc partial 4

  12. Decizii dificile in timp foarte scurt cu nivel de risc partial 4

  P entru eliminarea celor opt factori de risc cu nivel inacceptabil se vor aplica masurile propuse in Planul de masuri.

  In ceea ce proiveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare,situatia se prezinta astfel:

  29.80% Factori de risc proprii executantului

  37.40% Factori de risc proprii mijloacelor de productie20.60% Factori de risc proprii mediului de munca

  12.20% Factori de risc proprii sarcinii de munca

  Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 74.50% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra

  lucratorului(invaliditate sau deces)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  9/42

   Locul de munca : BULDOZERIST  

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  Nivel de risc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  Factori de risc

  Nivel partial de risc

   

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  10/42

  LEGENDA

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  4. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusite corespunzator

  11. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  12. Decizii dificile in timp foarte scurt

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca

  15. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca16. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe teren accidentat

  17. Rasturnarea echipamentului tehnicpe teren accidentat

  18. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin parbriz,usi,etc

  19. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  20. Vibratii ale echipamentului de munca

  21. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica a echipamentului tehnic22. Substante toxice si inflamabile

  23. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon

  24. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii echipamentului tehnic25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate

  26. Vibratii ale echipamentelor de munca27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  11/42

  II. Autogrederist

  Procesul de munca are scop deservirea echipamentului de munca : autogreder.Cu ajutorul utilajelor grele(bulldozer,excavator,incarcator

  frontal,etc) se executa atit lucrari de amenajari ale drumurilor de acces,decopertari,cit si lucrari de intretinere pe timpul iernii : curatarea

  zapezii de pe platformele drumurilor,asigurindu-se transportul tehnologic in conditii optime.Elementele componente ale sistemului de muncaevaluat :

   Executant :

  Mecanic utilaj greu calificat prin cursuri de specialitate,instruit pe linie de SSM,angajat in urma probelor practice sustinute pe santier Echipamente de munca necesare lucrarilor de instalatii:

  autogreder

  trusa de scule de mina,mecanice etcmateriale nivelate(pamint,pietris, etc)

  carburant(motorina)

  uleiuri de motor,transmisie,hidraulice

  instalatie hidraulica

  antigel/apa

   pamint vegetal,sorturi de materiale de balastiera si cariera

  Sarcina de munca :cunoasterea modului de operare a echipamentului de munca(bulldozer)

  aplicarea tehnologiilor,instructiunilor si procedurilor specifice

  - executa lucrari specifice constructiei de drumuri(drumuri de acces,rigole,transee,etc)

  - executa lucrari de descoperta(indepartarea solului vegetal,nivelari de cote,etc)

  - curate drumurile de acces de zapada,ebulmenti,etc

  intretinerea echipamentelor folosite participa nemijlocit la realizarea reglajelor si modificarilor functionale ale utilajului,alaturi de echipa de reparatii

  respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca

  scoate utilajul din zona de impact,inainte de inceperea lucrarilor de derocari prin explozieraspunde la solicitarile societatii pentru realizarea obiectivelor de productie

  respecta programul de lucru stabilitraspunde de calitatea lucrarilor executate

   pozitie de munca statica Mediul de munca :

  executantul isi desfasoara activitatea in aer liber si in incinta inschisa(cabina utilajului)

  iluminat natural si artificial

  curenti de aer pe traseul de lucru

  vibratiiintemperii naturale(ploi,zapada,polei,alunecari de teren,etc)

  temperature variabile(ridicate vara si scazute iarna)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  12/42

  zgomot

   prezenta gazelor de ardere provenite de la utilaj

  lipsa de climatizare a cabinei utilajui Factorii de risc identificati:

  a.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

   Mecanic

  organe de masini in miscare – prindere,antrenare de catre partile mobile ale echipamentului de munca,in cazul remedierii defectiunilorusoare

  lovirea de catre mijloacele de transport si alte echipamente la deplasarea in afara locului de munca

  alunecarea echipamentului de munca pe un teren accidentat sau rulare pe roti proiectare de particule ,corpuri straine prin parbriz,usi

  deviere de la traiectoria normala de mers datorata defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  vibratiiale utilajului

  Termic

  flacari,scurt-circuit la instalatia electrica

  contactul direct cu suprafete fierbinti ale echipamentului

  Chimicsubstante toxice sau inflamabile(carburanti,lubrefianti,aditivi)

  b.Factori de risc proprii mediului de munca

  curenti de aer pe traseul de lucru datorati deschiderilor si neetansitatii utilajului

  temperature ridicate vara si coborite iarna

  zgomot provenit de la organele in miscare ale echipamentului tehnicvibratii provenite de la organele in miscare ale echipamentului tehnic

  calamitati naturale(vint,ploi,grindina,polei,alunecari,surpari de teren si vegetatie)

  c.Factori de risc proprii sarcinii de muncamanevre complexe executate gresit

  efort atatic la manevrarea echipamentelor tehnicemonotonia muncii

  d.Factori de risc proprii executantului

   Actiuni gresite

  executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

   parasirea echipamentelor de munca in timpul desfasurarii activitatii

  lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  lucrul cu echipament tehnic necorespunzatordeplasari,stationari in zone periculoase

  lucrul fara dispozitive de protectie

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  13/42

  cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  Omisiuni

  omiterea operatiilor care-i asigura siguranta la locul de munca

  neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  14/42

   

  UNITATEA :DS Mures

  FIŞA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU

   AUTOGREDERIST

   NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4oameni

  Durata expunerii: 8 ore/schimb

  ECHIPA DE EVALUARE: Ing. Zaharie Marian- evaluator de riscuriDr. Horvath Maria- medic medicina muncii 

  COMPONEN

  TA

  SISTEMULU

  I DE

  MUNCĂ 

  FACTORIDE RISC

  IDENTIFIC

  AŢI 

  FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A

  FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

  Consecinţa maximăprevizibil

  ã

  Clasade

  gravita

  te

  Clasade

  probab

  ili- tate

  NIVEL

  DE

  RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca DECES 7 1 3

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii DECES 7 1 3

  3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate INV.III 4 2 3

  4. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator INV gr. III 4 2 3

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase INV.III 4 2 3

  6. Cadere la acelasi nivel prinalunecare,impiedicare,dezechilibrare

  DECES 7 1 3

  Acţiunigreşite 

  7. Cadere de la inaltime prin pasire ingol,dezechilibrare,alunecare

  DECES 7 1 3

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul

  de muncaDECES 7 1 3

  EXECUTAN

  T

  Omisiuni9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a

  celorlalte mijloace de protectie din dotareDECES 7 2 4

  Continut

  necorespunz

  a-tor

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusite

  corespunzator DECES 7 1 3

  Suprasolicita

  re fizica11. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  ITM 3-45

  zile2 5 3

  SARCINA

  DE MUNCĂ 

  Suprasolicitare psihica

  12. Monotonia muncii DECES 7 1 3

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  15/42

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de

  catre partile active ale echipamentelor folosite DECES 7 2 4

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la

  deplasarea in incinta locului de munca DECES 7 2 4

  15. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe

  teren accidentatINV gr.III 4 3 4

  16. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin

   parbriz,usi,etc DECES 7 1 317. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor

  sistemului de directie sau frinareDECES 7 1 3

  Factori de

  risc mecanic

  18. Vibratii ale echipamentului de munca INV.gr. III 4 6 5

  Factori de

  risc termic

  19. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica aechipamentului tehnic

  DECES 7 1 3

  MIJLOACE

  DE

  PRODUCŢIE

  Factori de

  risc chimic20.Substante toxice si inflamabile DECES 7 1 3

  21. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon ITM 3-45

  zile 2 4 2

  22. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii

  echipamentului tehnicITM 3-45

  zile2 5 3

  MEDIU DE

  MUNCĂ Factori de

  risc fizic

  23. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate INV.gr. III 4 6 5

  24. Vibratii ale echipamentelor de munca INV.gr. III 4 6 5

  25. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, plei,doborituride vint,alunecari de teren)

  DECES 7 1 3

  1(2x2) + 17 (3x3) + 4 (4x4) + 3(5x5) 308

  Nivel de risc global ------------------------------------------------- = --------- = 3.67

  1x2+ 17x3 + 4x4 +3x5 84

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  16/42

   

  PLAN DE MASURI PROPUSE : AUTOGREDERIST

   Nr.

  Crt.

  Componenta

  sistemului de

  muncă 

  Factori de

  risc

  identificaţi Forma concretă de manifestare afactorilor de risc

   Nivel

  de

  risc

   Nominalizarea măsurii propuse 

  0 1 2 3 4 5

  EXECUTANT Omisiuni 

  9. Neutilizarea echipamentului

  individual de protectie si a celorlalte

  mijloace de protectie din dotare

  4

  -  Dotarea lucratorilor cu EIP

  corespunzator activitatilor ce urmeaza a

  fi desfasurata

  -  Instruirea corespunzătoare a personalului privind consecintelenerespectarii restrictiilor de securitate

  -  Verificarea prin control permanent de

  catre seful formatiei sau (prin sondaj)

  de catre sefi ierarhici

  13. Organe de masini in miscare- prindere antrenare de catre partile

  active ale echipamentelor folosite4

  Instruirea lucratorilor conf.HG1876/2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  14. Lovirea de catre mijloacele de

  transport auto la deplasarea in incintalocului de munca 4

  -  Instruirea lucratorilor privind

  importanta respectarii codului decirculatie rutiera si a restrictiilor legate

  de zonele de circulatie,atit in interior cit

  si pe drumurile publice

  15. Alunecarea libera(necontrolata)aechipamentului pe teren accidentat

  4

  Repararea si montarea tuturordispozitivelor de protectie

  -  Verificarea starii fizice a elementelor

  active ale echipamentelor inainte de

  inceperea lucrului

  Interzicerea inceperii sau continuarii

  lucrului daca se constata lipsa sau

  amplasarea incorecta a dispozitivelor de protectie

  MIJLOACEDE

  PRODUCTIE

  18. Vibratii ale echipamentului demunca 5

  Instruirea lucratorilor conf.HG1876/2006

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  17/42

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  23. Zgomot provenit de la instalatiile

  de munca utilizate5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG 493

  /2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilorMEDIUL DE

  MUNCA

  Factori de

  risc fizic

  24. Vibratii ale echipamentelor demunca

  5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG

  1876/2006-  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

   Interpretarea rezultatelor evaluarii

   Nivelul de risc global pe locul de munca: AUTOGREDERIST este de 3.67,valoare ce se incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivelde risc mediu,el depasind cu putin limita minima acceptabila de 3,5.Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare din care se observa ca,din totalul de 25 de factori de risc identificati,numai 7 depasesc valoarea

  3,ei incadrindu-se in categoria de risc mediu.Cei opt factori de risc inacceptabili sunt :

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare cu nivel de risc partial 4

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite cu nivel de risc partial 4

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca cu nivel de risc partial 4

  15. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe teren accidentat18. Vibratii ale echipamentului de munca cu nivel de risc partial 5

  23. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate cu nivel de risc partial 524. Vibratii ale echipamentelor de munca cu nivel de risc partial 5

  P entru eliminarea celor opt factori de risc cu nivel inacceptabil se vor aplica masurile propuse in Planul de masuri.

  In ceea ce proiveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare,situatia se prezinta astfel:

  36.00% Factori de risc proprii executantului

  32.40% Factori de risc proprii mijloacelor de productie20.60% Factori de risc proprii mediului de munca

  12.20% Factori de risc proprii sarcinii de munca

  Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 84.50% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra

  lucratorului(invaliditate sau deces)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  18/42

   

   Locul de munca : AUTOGREDERIST

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  Nivel de risc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Factori de risc

  Nivel partial de risc

  Series2

   

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  19/42

   

  LEGENDA

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii

  3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  4. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusite corespunzator

  11. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  12. Monotonia muncii13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca

  15. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe teren accidentat

  16. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin parbriz,usi,etc

  17. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  18. Vibratii ale echipamentului de munca19. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica a echipamentului tehnic

  20. Substante toxice si inflamabile

  21. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon22. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii echipamentului tehnic

  23. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate24. Vibratii ale echipamentelor de munca

  25. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, plei,doborituri de vint,alunecari de teren)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  20/42

  III. Utilaje de incarcat- IFRONIST

  Procesul de munca are scop deservirea echipamentului de munca.Cu ajutorul utilajelor de incarcat se executa excavarea si incaracarea

  frontala.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat : Executant :Mecanic utilaj greu calificat prin cursuri de specialitate,instruit pe linie de SSM,autorizat ISCIR,angajat in urma probelor practice sustinute

   pe santier

   Echipamente de munca necesare lucrarilor de incarcare si excavatii:

  Excavator

  Incarcator frontal(pe roti sau senile)

  trusa de scule de mina,mecanice etcmateriale excavate si incarcate(pamint,pietris, etc)

  carburant(motorina)

  uleiuri de motor,transmisie,hidraulice

  instalatie hidraulica

  antigel/apa

   pamint vegetal,sorturi de materiale de balastiera si cariera

  Sarcina de munca :cunoasterea modului de operare a echipamentului de munca

  aplicarea tehnologiilor,instructiunilor si procedurilor specifice

  - executa lucrari specifice (rigole,transee,etc)

  - executa lucrari de incarcare a materialului derocat rezultat din lucrarile de decopertare si exploatare

  intretinerea echipamentelor folosite

   participa nemijlocit la realizarea reglajelor si modificarilor functionale ale utilajului,alaturi de echipa de reparatiirespectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca

  scoate utilajul din zona de impact,inainte de inceperea lucrarilor de derocari prin explozie

  raspunde la solicitarile societatii pentru realizarea obiectivelor de productierespecta programul de lucru stabilit

  raspunde de calitatea lucrarilor executate pozitie de munca statica

   Mediul de munca :executantul isi desfasoara activitatea in aer liber si in incinta inschisa(cabina utilajului)

  iluminat natural si artificial

  curenti de aer pe traseul de lucru

  vibratii

  intemperii naturale(ploi,zapada,polei,alunecari de teren,etc)zgomot

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  21/42

  a.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

   Mecanic

  organe de masini in miscare – prindere,antrenare de catre partile mobile ale echipamentului de munca,in cazul remedierii defectiunilor

  usoare

  lovirea de catre mijloacele de transport si alte echipamente la deplasarea in afara locului de muncaautodeclansari si autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca

  alunecarea echipamentului de munca pe un teren accidentat sau rulare pe sine sau roti

  rasturnarea echipamentului de munca pe un teren accidentat

   proiectare de particule ,corpuri straine prin parbriz,usi

  deviere de la traiectoria normala de mers datorate defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  vibratiiale utilajului

  Termic

  flacari,scurt-circuit la instalatia electrica

  Chimic

  substante toxice sau inflamabile(carburanti,lubrefianti,aditivi)

  b.Factori de risc proprii mediului de munca

  curenti de aer pe traseul de lucru datorati deschiderilor si neetansitatii utilajului

  temperature ridicate vara si coborite iarnazgomot provenit de la organele in miscare ale echipamentului tehnic

  vibratii provenite de la organele in miscare ale echipamentului tehnic

  calamitati naturale(vint,ploi,grindina,polei,alunecari,surpari de teren si vegetatie)

  c.Factori de risc proprii sarcinii de munca

  manevre complexe executate gresit

  efort atatic la manevrarea echipamentelor tehnicedecizii dificile in interval scurt de timp

  d.Factori de risc proprii executantului

   Actiuni gresiteexecutarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

   parasirea echipamentelor de munca in timpul desfasurarii activitatiilucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  lucrul cu echipament tehnic necorespunzatordeplasari,stationari in zone periculoase

  cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  Omisiuni

  omiterea operatiilor care-i asigura siguranta la locul de muncaneutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  22/42

   

  UNITATEA :

  D.S. MURES

  FIŞA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU

  UTILAJE DE INCARCARE

  (IFRON,Excavator,WOLLA )

   NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 4oameniDurata expunerii: 8 ore/schimb

  ECHIPA DE EVALUARE: Ing. Zaharie Marian- evaluator de riscuriDr. Horvath Maria- medic medicina muncii 

  COMPONEN

  TA

  SISTEMULU

  I DE

  MUNCĂ 

  FACTORI

  DE RISC

  IDENTIFIC

  AŢI 

  FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A

  FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

  Consecinţa maximăprevizibil

  ã

  Clasa

  de

  gravita

  te

  Clasa

  de

  probab

  ili- tate

  NIVEL

  DE

  RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca DECES 7 1 3

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii DECES 7 1 3

  3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate INV.III 4 2 34. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator INV gr. III 4 2 3

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase INV.III 4 2 3

  6. Cadere la acelasi nivel prin

  alunecare,impiedicare,dezechilibrareDECES 7 1 3

  Acţiunigreşite 

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in

  gol,dezechilibrare,alunecareDECES 7 1 3

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul

  de munca DECES 7 1 3

  EXECUTAN

  T

  Omisiuni9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a

  celorlalte mijloace de protectie din dotareDECES 7 2 4

  Continut

  necorespunz

  a-tor

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusitecorespunzator

  ITM 3-45zile 2 5 3

  SARCINA

  DE MUNCĂ 

  Suprasolicita

  re fizica

  11. Efort static la deservirea echipamentului de muncaITM 3-45

  zile

  2 5 3

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  23/42

  Suprasolicita

  re psihica12. Decizii dificile in timp foarte scurt DECES 7 2 4

  13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de

  catre partile active ale echipamentelor folosite DECES 7 1 3

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la

  deplasarea in incinta locului de munca DECES 7 1 3

  15. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocari

  contraindicate ale miscarilor functionale aleechipamentelor de munca

  DECES 7 1 3

  16. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe

  teren accidentatDECES 7 2 4

  17. Rasturnarea echipamentului tehnicpe teren accidentat DECES 7 2 4

  18. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin parbriz,usi,etc

  ITM 3-45zile

  2 4 2

  19. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor

  sistemului de directie sau frinareDECES 7 1 3

  Factori de

  risc mecanic

  20. Vibratii ale echipamentului de munca INV.gr. III 4 5 5Factori de

  risc termic

  21. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica a

  echipamentului tehnic

  ITM 45 –

  180 zile3 1 2

  MIJLOACE

  DE

  PRODUCŢIE

  Factori de

  risc chimic22.Substante toxice si inflamabile DECES 7 1 3

  23. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon ITM 3-45

  zile2 5 3

  24. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii

  echipamentului tehnicITM 3-45

  zile2 5 3

  MEDIU DE

  MUNCĂ Factori de

  risc fizic

  25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate INV.gr. III 4 5 5

  26. Vibratii ale echipamentelor de munca INV.gr. III 4 5 5

  27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri

  de vint,alunecari de teren)DECES 7 2 4

  2(2x2)+ 17 (3x3) + 5 (4x4) + 3(5x5) 316

  Nivel de risc global ------------------------------------------------- = --------- = 3.522x2+ 17x3 + 5x4 +3x5 90

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  24/42

  PLAN DE MASURI PROPUSE

  DESERVANT UTILAJE DE INCARCAT(IFRON,Excavator,WOLLA)

   Nr.Crt.

  Componentasistemului de

  muncă 

  Factori derisc

  identificaţi Forma concretă de manifestare afactorilor de risc

   Nivelde

  risc

   Nominalizarea măsurii propuse 

  0 1 2 3 4 5

  EXECUTANT Omisiuni 

  9. Neutilizarea echipamentului

  individual de protectie si a celorlalte

  mijloace de protectie din dotare

  4

  -  Dotarea lucratorilor cu EIP

  corespunzator activitatilor ce urmeaza a

  fi desfasurata

  -  Instruirea corespunzătoare a personalului privind consecintele

  nerespectarii restrictiilor de securitate-  Verificarea prin control permanent de

  catre seful formatiei sau (prin sondaj)

  de catre sefi ierarhici

  16. Alunecarea libera(necontrolata)a

  echipamentului pe teren accidentat4

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG

  1876/2006-  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  17. Rasturnarea echipamentului

  tehnicpe teren accidentat

  4

  -  Instruirea lucratorilor privind

  importanta respectarii codului de

  circulatie rutiera si a restrictiilor legatede zonele de circulatie,atit in interior cit

  si pe drumurile publice

  MIJLOACE

  DEPRODUCTIE

  20. Vibratii ale echipamentului de

  munca

  5

  -  Repararea si montarea tuturor

  dispozitivelor de protectie-  Verificarea starii fizice a elementelor

  active ale echipamentelor inainte de

  inceperea lucrului

  -  Interzicerea inceperii sau continuarii

  lucrului daca se constata lipsa sau

  amplasarea incorecta a dispozitivelor de

   protectie-  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului in care se respecta regulile desecuritate

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  25/42

  25. Zgomot provenit de la instalatiilede munca utilizate

  5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG 493

  /2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  26. Vibratii ale echipamentelor de

  munca5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG

  1876/2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

  MEDIUL DE

  MUNCA

  Factori de

  risc fizic

  27. Calamitati naturale(vint,ploi,

  grindina, polei,doborituri de

  vint,alunecari de teren)

  4

  Dotarea lucratorilor cu antifoane

  - Respectarea prevederilor HG

  493/2006(expunere la zgomot)

  SARCINA DE

  MUNCA12. Decizii dificile in timp foarte scurt 4

  -  Acordarea de pauze de odihna la

  intervale regulate

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

   Interpretarea rezultatelor evaluarii

   Nivelul de risc global pe locul de munca:Deservant UTILAJE DE INCARCARE este de 3.53,valoare ce se incadreaza in categoria locurilorde munca cu nivel de risc mediu,el depasind cu putin limita minima acceptabila de 3,5.

  Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare din care se observa ca,din totalul de 27 de factori de risc identificati,numai 8 depasesc valoarea

  3,ei incadrindu-se in categoria de risc mediu.Cei opt factori de risc inacceptabili sunt :

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare,nivel de risc 4 

  16. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe teren accidentat, nivel de risc 417. Rasturnarea echipamentului tehnic pe teren accidentat, nivel de risc 4 

  20. Vibratii ale echipamentului de munca, nivel de risc 5 

  25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate , nivel de risc 5 

  26. Vibratii ale echipamentelor de munca, nivel de risc 4 27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren), nivel de risc 5 12. Decizii dificile in timp foarte scurt, nivel de risc 4 

  P entru eliminarea celor opt factori de risc cu nivel inacceptabil se vor aplica masurile propuse in Planul de masuri.

  In ceea ce proiveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare,situatia se prezinta astfel:

  33.33% Factori de risc proprii executantului

  37.03% Factori de risc proprii mijloacelor de productie

  18.51% Factori de risc proprii mediului de munca

  11.11% Factori de risc proprii sarcinii de munca

  Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 74.50% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupralucratorului(invaliditate sau deces).

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  26/42

   

  DESERVANT UTILAJE DE INCARCAT (IFRON,Excavator)

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  Nivel de risc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  Factori de risc

  Nivel partial de risc

   

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  27/42

   

  LEGENDA

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

  2. Parasirea echipamentelor in timpul functionarii

  3. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  4. Lucrul cu echipament de lucru necorespunzator

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

  10. Accidente datorate unor manevre gresite neinsusite corespunzator

  11. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  12. Decizii dificile in timp foarte scurt13. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite

  14. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca

  15. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca

  16. Alunecarea libera(necontrolata)a echipamentului pe teren accidentat

  17. Rasturnarea echipamentului tehnicpe teren accidentat

  18. Proiectare de materiale ,corpuri straine prin parbriz,usi,etc19. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  20. Vibratii ale echipamentului de munca

  21. Flacari-scurtcircuit la instalatia electica a echipamentului tehnic22. Substante toxice si inflamabile

  23. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon24. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii echipamentului tehnic

  25. Zgomot provenit de la instalatiile de munca utilizate26. Vibratii ale echipamentelor de munca

  27. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  28/42

  IV. Conducator autobasculanta

  Procesul de munca are scop transportul rutier,transport carburanti(cu cisterna),transport materiale diverse.Elementele componente ale

  sistemului de munca evaluat : Executant :Sofer calificat prin cursuri de specialitate,instruit pe linie de SSM, angajat in urma probelor practice sustinute pe santier

   Echipamente de munca necesare lucrarilor de transport:

  Camion,autocisterna,autopltforma

  trusa de scule de mina,mecanice etc

   piese usoare de schimb

  carburant(motorina)uleiuri de motor,transmisie,hidraulice

  Sarcina de munca :

  cunoasterea modului de operare a echipamentului de munca

  aplicarea tehnologiilor,instructiunilor si procedurilor specifice

  intretinerea echipamentelor folosite

  respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca

  raspunde la solicitarile societatii pentru realizarea obiectivelor de productierespecta programul de lucru stabilit

  raspunde de calitatea lucrarilor executate

   pozitie de munca statica Mediul de munca :

  executantul isi desfasoara activitatea in incinta inschisa(cabina utilajului)

  iluminat natural si artificialcurenti de aer pe traseul de lucru

  vibratii

  intemperii naturale(ploi,zapada,polei,alunecari de teren,etc)zgomot

  a.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

   Mecanicorgane de masini in miscare – prindere,antrenare de catre partile mobile ale echipamentului de munca,in cazul remedierii defectiunilor

  usoare

  surprinderea de catre mijlocul auto,in timpul incarcarii,transportului si depozitarii

  autodeclansari si autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca

  ciocnirea cu un alt mijloc auto,in timpul deplasarilorrasturnarea echipamentului de munca pe un teren accidentat

   proiectare de particule ,corpuri straine prin parbriz,usi

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  29/42

  deviere de la traiectoria normala de mers datorate defectiunilor sistemului de directie sau frinare

  vibratii ale utilajului

  Termic

  flacari,scurt-circuit la instalatia electrica

  Chimicsubstante toxice sau inflamabile(carburanti,lubrefianti,aditivi)

  explozii datorate materialelor explozibile transportate

  b.Factori de risc proprii mediului de munca

  curenti de aer pe traseul de lucru datorati deschiderilor si neetansitatii utilajului

  temperature ridicate vara si coborite iarna

  zgomot provenit de la organele in miscare ale echipamentului tehnicvibratii provenite de la organele in miscare ale echipamentului tehnic

  calamitati naturale(vint,ploi,grindina,polei,alunecari,surpari de teren si vegetatie)

  vapori de carburanti si substante explozive

  c.Factori de risc proprii sarcinii de munca

  Accidente de circulatie datorate executarii de operatii neprevazute in sarcina de munca,manevre gresite

  efort static la manevrarea echipamentelor tehnice

  decizii dificile in interval scurt de timpeffort psihic intens datorita concentrarii permanente

  d.Factori de risc proprii executantului

   Actiuni gresite

  executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca,manevre gresite

  transportul materialelor explosive in mijloace neadecvate

  manipularea gresita a materialelor explosive(aruncare,trintire,scapare)lucrul fara dispozitive de protectie

   parasirea echipamentelor de munca in timpul desfasurarii activitatii

  lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzatelucrul cu echipament tehnic necorespunzator

  deplasari,stationari in zone periculoasecadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  Omisiuni

  omiterea operatiilor care-i asigura siguranta la locul de munca

  neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  30/42

  UNITATEA :

  D.S. MURES

  FIŞA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU

  CONDUCATOR AUTOBASCULANTA

   NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 10oameni

  Durata expunerii: 8 ore/schimb

  ECHIPA DE EVALUARE: Ing. Zaharie Marian- evaluator de riscuriDr. Horvath Maria- medic medicina muncii 

  COMPONEN

  TA

  SISTEMULU

  I DE

  MUNCĂ 

  FACTORI

  DE RISCIDENTIFIC

  AŢI 

  FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE AFACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

  Consecinţ

  a maximăprevizibilã

  Clasa

  degravita

  te

  Clasa

  deprobab

  ili- tate

  NIVEL

  DE

  RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  1. Executarea defectuoasa de manevre,operatii

  neprevazute in sarcina de muncaDECES 7 1 3

  2. Transportul materialelor explozive cu mijloace

  neadecvateDECES 7 1 3

  3. Manipularea necorespunzatoare a materialelor

  explozive(trintiri,scapari) DECES 7 2 4

  4. Lucrul fara dispozitive de protectie DECES 7 1 3

  5. Parasirea autovehiculului in timpul functionarii DECES 7 1 3

  6. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate INV.III 2 2 2

  7. Deplasari,stationari in zone periculoase DECES 7 1 3

  8. Cadere la acelasi nivel prin

  alunecare,impiedicare,dezechilibrareDECES 7 1 3

  Acţiunigreşite 

  9. Cadere de la inaltime prin pasire ingol,dezechilibrare,alunecare

  DECES 7 1 3

  10. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul

  de muncaDECES 7 1 3

  EXECUTAN

  T

  Omisiuni11. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si

  a celorlalte mijloace de protectie din dotareDECES 7 2 4

  SARCINA

  DE MUNCĂ 

  Continut

  necorespunz

  a-tor

  12. Accidente de circulatie datorate unor manevre gresite

  neinsusite corespunzator

  DECES 7 1 3

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  31/42

  Suprasolicita

  re fizica13. Efort static la deservirea echipamentului de munca

  ITM 3-45

  zile2 5 3

  14. Decizii dificile in timp foarte scurt DECES 7 2 4Suprasolicitare psihica 15. Monotonia muncii DECES 7 1 3

  16. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de

  catre partile active ale echipamentelor folosite

  INV.

  Gr.III 4 2 3

  17. Surprindere de catre mijlocul de transport,in timpul

  incarcarii,transportului si depozitarii DECES 7 1 318. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocaricontraindicate ale miscarilor functionale ale

  echipamentelor de munca

  DECES 7 1 3

  19. Ciocnirea cu un alt mijloc auto in timpul transportului DECES 7 1 3

  20. Rasturnarea echipamentului tehnic pe teren accidentat DECES 7 2 4

  21. Proiectare de materiale ,corpuri straine provenite dinsurse diverse

  ITM 3-45zile

  2 4 2

  22. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilorsistemului de directie sau frinare

  DECES 7 1 3

  Factori de

  risc mecanic

  23. Vibratii ale echipamentului de munca INV.gr. III 4 5 5

  Factori de

  risc termic

  24. Flacari-scurtcircuit la instalatia electrica a

  echipamentului tehnicDECES 7 1 3

  25.Substante toxice si inflamabileITM 3-45

  zile2 1 1

  MIJLOACE

  DE

  PRODUCŢIE

  Factori de

  risc chimic 26. Explozii datorate calitatii necorespunzatoare amaterialelor explozive transportate

  DECES 7 1 3

  27. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon ITM 3-45zile

  2 5 3

  28. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii

  echipamentului tehnicITM 3-45zile

  2 5 3MEDIU DE

  MUNCĂ Factori de

  risc fizic

  29. Zgomot si vibratii provenite de la instalatiile de munca

  utilizateINV.gr. III 4 5 5

  30. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri

  de vint,alunecari de teren)DECES 7 2 4

  Factori derisc chimic

  31. Vapori de carburantITM 3-45zile

  2 1 1

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  32/42

   

  2(1x1) + 2(2x2)+ 20 (3x3) + 5 (4x4)+ 2(5x5) 320

  Nivel de risc global ------------------------------------------------------------ = --------- = 3.34

  2x1+x2x2+ 20x3 + 5x4 + 2x5 96

  PLAN DE MASURI PROPUSE

  CONDUCATOR AUTOBASCULANTA

   Nr.

  Crt.

  Componenta

  sistemului de

  muncă 

  Factori de

  risc

  identificaţi Forma concretă de manifestare afactorilor de risc

   Nivel

  de

  risc

   Nominalizarea măsurii propuse 

  0 1 2 3 4 5

  Operatiu

  ni gresite

  3. Manipularea necorespunzatoare a

  materialelor explozive(trintiri,scapari)4

  -  Respectarea Legii 126/1995

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului in care se respecta

  instructiunile

  EXECUTANT

  Omisiuni 

  11. Neutilizarea echipamentului

  individual de protectie si a celorlalte

  mijloace de protectie din dotare

  4

  -  Dotarea lucratorilor cu EIP

  corespunzator activitatilor ce urmeaza a

  fi desfasurata

  -  Instruirea corespunzătoare a personalului privind consecintele

  nerespectarii restrictiilor de securitate-  Verificarea prin control permanent de

  catre seful formatiei sau (prin sondaj)

  de catre sefi ierarhici20. Rasturnarea echipamentului tehnic

   pe teren accidentat4

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG1876/2006

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilorMIJLOACE

  DE

  PRODUCTIE

  23. Vibratii ale echipamentului de

  munca

  5

  -  Repararea si montarea tuturor

  dispozitivelor de protectie

  -  Verificarea starii fizice a elementeloractive ale echipamentelor inainte de

  inceperea lucrului-  Interzicerea inceperii sau continuarii

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  33/42

  lucrului daca se constata lipsa sau

  amplasarea incorecta a dispozitivelor de

   protectie

  -  Instruirea lucratorilor si verificareamodului in care se respecta regulile de

  securitate

  29. Zgomot si vibratii provenite de lainstalatiile de munca utilizate 5

  -  Instruirea lucratorilor conf.HG 493

  /2006- 

  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilorMEDIUL DE

  MUNCA

  Factori de

  risc fizic30. Calamitati naturale(vint,ploi,

  grindina, polei,doborituri de

  vint,alunecari de teren)

  4

  -  Dotarea lucratorilor cu antifoane

  - Respectarea prevederilor HG

  493/2006(expunere la zgomot)

  SARCINA DE

  MUNCA14. Decizii dificile in timp foarte scurt 4

  -  Acordarea de pauze de odihna la

  intervale regulate

  -  Instruirea lucratorilor si verificarea

  modului de respectare a instructiunilor

   Interpretarea rezultatelor evaluarii

   Nivelul de risc global pe locul de munca:Conducator auto,tractorist rutier este de 3.34,valoare ce se incadreaza in categoria locurilor de

  munca cu nivel de risc mediu,el fiind cu putin limita minima acceptabila de 3,5.

  Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare din care se observa ca,din totalul de 27 de factori de risc identificati,numai 7 depasesc valoarea

  3,ei incadrindu-se in categoria de risc mediu.Cei 7 factori de risc inacceptabili sunt :3. Manipularea necorespunzatoare a materialelor explozive(trintiri,scapari),nivel de risc 4 

  11. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare, nivel de risc 4 

  20. Rasturnarea echipamentului tehnic pe teren accidentat, nivel de risc 4 

  23. Vibratii ale echipamentului de munca, nivel de risc 5 29. Zgomot si vibratii provenite de la instalatiile de munca utilizate , nivel de risc 5 30. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren) , nivel de risc 4 

  14. Decizii dificile in timp foarte scurt, nivel de risc 4 

  Pentru eliminarea celor 7 factori de risc cu nivel inacceptabil se vor aplica masurile propuse in Planul de masuri.

  In ceea ce proiveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare,situatia se prezinta astfel:

  36.66% Factori de risc proprii executantului

  37.03% Factori de risc proprii mijloacelor de productie

  16.66% Factori de risc proprii mediului de munca13.33% Factori de risc proprii sarcinii de munca

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  34/42

  Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 74.50% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra

  lucratorului(invaliditate sau deces)

  CONDUCATOR AUTOBASCULANTA

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  Nivel de risc

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  Factori d e risc

  Nivel partial de risc

   

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  35/42

   

  LEGENDA

  1. Executarea defectuoasa de manevre,operatii neprevazute in sarcina de munca

  2. Transportul materialelor explozive cu mijloace neadecvate

  3. Manipularea necorespunzatoare a materialelor explozive(trintiri,scapari)

  4. Lucrul fara dispozitive de protectie5. Parasirea autovehiculului in timpul functionarii

  6. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate7. Deplasari,stationari in zone periculoase

  8. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  9. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  10. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

  11. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

  12. Accidente de circulatie datorate unor manevre gresite neinsusite corespunzator

  13. Efort static la deservirea echipamentului de munca14. Decizii dificile in timp foarte scurt

  15. Monotonia muncii

  16. Organe de masini in miscare-prindere antrenare de catre partile active ale echipamentelor folosite

  17. Surprindere de catre mijlocul de transport,in timpul incarcarii,transportului si depozitarii

  18. Accidentare prin autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca

  19. Ciocnirea cu un alt mijloc auto in timpul transportului20. Rasturnarea echipamentului tehnic pe teren accidentat

  21. Proiectare de materiale ,corpuri straine provenite din surse diverse

  22. Devierea de la traseul ormal,datorata defectiunilor sistemului de directie sau frinare23. Vibratii ale echipamentului de munca

  24. Flacari-scurtcircuit la instalatia electrica a echipamentului tehnic25. Substante toxice si inflamabile

  26. Explozii datorate calitatii necorespunzatoare a materialelor explozive transportate27. Temperatura ridicata sau coborita ,functie de sezon

  28. Curenti de aer pe traseul de lucru,datorati neetansitatii echipamentului tehnic

  29. Zgomot si vibratii provenite de la instalatiile de munca utilizate

  30. Calamitati naturale(vint,ploi, grindina, polei,doborituri de vint,alunecari de teren)

  31. Vapori de carburant

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  36/42

   

  V. Muncitor necalificat la intretinere de drumuri

  Procesul de munca are scop executarea lucrarilor de reparatii zidarie si finisari in constructii

  Elementele componente ale sistemului de munca evaluat : Executant :

  lucrator instruit pe linie de SSM

  angajat in urma probelor practice sustinute pe santier

   Echipamente de munca:materiale pentru constructii

  scule si unelte de mina si mecanicescara

  materiale pentru reparatii usoare

  Sarcina de munca:cunoasterea modului de executare a sarcinii de munca

  aplicarea tehnologiilor,instructiunilor si procedurilor specifice intretinerea echipamentelor folosite

  respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca si PSI

  raspunde la solicitarile societatii pentru realizarea obiectivelor de interesrespecta programul de lucru stabilit

  raspunde de calitatea lucrarilor efectuate

   Mediul de munca:

  iluminat natural si artificial

  ventilatie naturala

  curenti de aer pe traseul de lucru Factorii de risc identificati:

  a.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

  lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de muncacadere libera de materiale,scule pozitionate incorect sau la manipularea manuala

  cadere accidentala prin balansul scarii utilizate in desfasurarea activitatiicontact direct cu suprafete periculoase

  electrocutare prin atingere directa sau indirecta b.Factori de risc proprii mediului de munca

  curenti de aer pe traseul de lucru

  c.Factori de risc proprii sarcinii de munca

  depozitarea de materiale pe caile de circulatie,acces ale locului de munca

  operatii repetitive de ciclu scurt pozitii de lucru fortate sau vicioase

  d F t i d i ii t t l i

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  37/42

  d.Factori de risc proprii executantului

  executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca

   pozitionari,fixari gresiteale scarii utilizate in desfasurarea procesului de munca

  efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor electrice ale echipamentelor folosite

  lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzatedeplasari,stationari in zone periculoase

  cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  omiterea operatiilor care-i asigura siguranta la locul de muncaneutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  38/42

   

  UNITATEA :

  D.S. MURES

  FIŞA DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISCPENTRU

   MUNCITOR NECALIFICAT

   NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 30oameni

  Durata expunerii: 8 ore/schimb

  ECHIPA DE EVALUARE: Ing. Zaharie Marian- evaluator de riscuriDr. Horvath Maria- medic medicina muncii 

  COMPONEN

  TASISTEMULU

  I DE

  MUNCĂ 

  FACTORIDE RISC

  IDENTIFIC

  AŢI 

  FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A

  FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

  Consecinţa maximăprevizibil

  ã

  Clasade

  gravita

  te

  Clasade

  probab

  ili- tate

  NIVELDE

  RISC

  0 1 2 3 4 5 6

  EXECUTAN

  T

  Acţiunigreşite  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca DECES 7 1 3

  2. Pozitionari,fixari gresite ale scarii utilizate in

  desfasurarea activitatii DECES 7 1 33. Efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor

  electrice ale echipamentelorDECES 7 1 3

  4. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate DECES 7 1 3

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase DECES 7 1 3

  6. Cadere la acelasi nivel prin

  alunecare,impiedicare,dezechilibrareDECES 7 1 3

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in

  gol,dezechilibrare,alunecareDECES 7 1 3

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la loculde munca

  DECES 7 2 4

  Omisiuni9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a

  celorlalte mijloace de protectie din dotareDECES 7 2 4

  Continut

  necorespunz

  a-tor

  10. Depozitarea de materiale pe caile de circulatie,accesale locului de munca

  ITM 3-45zile 2 5 3

  SARCINA

  DE MUNCĂ 

  Suprasolicita

  re fizica 11. Operatii repetitive de ciclu scurt

  ITM 3-45

  zile 2 5 3

  12 P itii d l f t t i i ITM 3 45

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  39/42

  12. Pozitii de lucru fortate sau vicioase ITM 3-45

  zile2 5 3

  13. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la

  deplasarea in incinta locului de munca DECES 7 1 3

  14. Caderea libera de scule,materiale pozitionate incorrect

  sau la manipularea acestora

  ITM 45-

  180 zile3 4 3

  15.Cadere accidentala din mijloace de transpport, indesfasurarea activitatii DECES 7 1 3

  Factori de

  risc mecanic

  16. Contact direct cu suprafete periculoase

  (taioase,abrasive,etc)

  ITM 3-45

  zile2 6 3

  MIJLOACE

  DE

  PRODUCŢIE

  Factori de

  risc electric17. Electrocutare prin atingere directa,atingere indirecta DECES 7 1 3

  MEDIU DE

  MUNCĂ Factori de

  risc fizic

  18. Curenti de aer pe traseul de lucru ITM 3-45

  zile2 5 3

  16 (3x3) + 2 (4x4) 176

  Nivel de risc global ---------------------------- = --------- = 3.15

  16x3 + 2x4 56

  PLAN DE MASURI PROPUSE

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  40/42

  PLAN DE MASURI PROPUSE

   Nr.

  Crt.

  Componenta

  sistemului demuncă 

  Factori de

  riscidentificaţi 

  Forma concretă de manifestare afactorilor de risc

   Nivel

  derisc

   Nominalizarea măsurii propuse 

  0 1 2 3 4 5

  Acţiunigreşite 

  9. Neutilizarea echipamentului

  individual de protectie si a celorlalte

  mijloace de protectie din dotare4

  -  Dotarea lucratorilor cu EIPcorespunzator activitatii ce urmeaza a fi

  desfasurata-  Instruirea corespunzătoare a

   personalului care utilizează acesteechipamente şi urmarirea conformariilor

  EXECUTANT

  Omisiuni8. Omiterea operatiilor care-i asigura

  securitatea la locul de munca

  -  Instruirea lucratorilor si urmarirea

  modului cum se respecta regulile de

  securitate

   Interpretarea rezultatelor evaluarii

   Nivelul de risc global pe locul de munca:Muncitor necalificat este de 3.15,valoare ce se incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel

  de risc mic spre mediu,el nedepasind limita maxima acceptabila de 3,5.

  Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare din care se observa ca,din totalul de 18 de factori de risc identificati,numai 2 depasesc valoarea3,ei incadrindu-se in categoria de risc mediu.Factorii de risc inacceptabil sunt :

  F8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca, cu nivel de risc partial 4

  F 9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare,cu nivel de risc partial 4

  P entru eliminarea celor doi factori de risc cu nivel inacceptabil se vor aplica masurile propuse in Planul de masuri.In ceea ce proiveste repartitia factorilor de risc pe surse generatoare,situatia se prezinta astfel:

  50% Factori de risc proprii executantului

  27.77% Factori de risc proprii mijloacelor de productie

  16.66% Factori de risc proprii mediului de munca

  5.55% Factori de risc proprii sarcinii de munca

  Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 66.66% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului

  (invaliditate sau deces)

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  41/42

   

   Locul de munca : MUNCITOR NECALIFICAT

  Nivel partial de risc

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Factori de risc

     N   i  v  e   l   d  e

    r   i  s  c

   

 • 8/16/2019 Evaluare Intretinere drumuri

  42/42

   

  LEGENDA

  1. Executarea de operatii neprevazute in sarcina de munca2. Pozitionari,fixari gresite ale scarii utilizate in desfasurarea activitatii

  3. Efectuarea de operatii de remediere a instalatiilor electrice ale echipamentelor4. Lucrul cu scule sau echipamente defecte,uzate

  5. Deplasari,stationari in zone periculoase

  6. Cadere la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare,dezechilibrare

  7. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,dezechilibrare,alunecare

  8. Omiterea operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca

  9. Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare

  10. Depozitarea de materiale pe caile de circulatie,acces ale locului de munca11. Operatii repetitive de ciclu scurt

  12. Pozitii de lucru fortate sau vicioase

  13. Lovirea de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta locului de munca

  14. Caderea libera de scule,materiale pozitionate incorrect sau la manipularea acestora

  15. Cadere accidentala prin balansul scarii utilizate in desfasurarea activitatii

  16. Contact direct cu suprafete periculoase (taioase,abrasive,etc)17. Electrocutare prin atingere directa,atingere indirecta

  18. Curenti de aer pe traseul de lucru