EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

253
HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018 Data intrarii in vigoare : 10 aprilie 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 4. ART. 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 5. ART. 6 Specializările/Programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere. ART. 7 Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii. ART. 8 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale,

Transcript of EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Page 1: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior

pentru anul universitar 2018-2019

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018

Data intrarii in vigoare : 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările

ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de

studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute

în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de

studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program

de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019,

prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular

autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în

anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de

masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,

forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6

Specializările/Programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019, în sensul că la acestea

nu se mai organizează admitere.

ART. 7

Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare

externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile legii.

ART. 8

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Page 2: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Valentin Popa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 158.

ANEXA 1

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

*T*

Domeniul de

Domeniul Cod studii Număr

Codfundamental CodRamura de DSU_Duniversitare deCodDomeniul de Cod Specializarea (S) de

DFI(DFI) RSIştiinţă (RSI) /M doctorat/ DL licenţă (DL) S credite

masterat (DSU_D (ECTS)

/M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Matematică 180

10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 20 Matematici aplicate 180

30 Matematică informatică 180

10 Informatică 180

50 Informatică 20 Informatică 40 Informatică

20 Informatică aplicată 180

10 Fizică 180

20 Fizică medicală 180

20 Fizică 10 Fizică 20 Fizică

30 Biofizică 180

40 Fizică informatică 180

10 Chimie 180

20 Biochimie tehnologică 180

30 Radiochimie 180

10 Chimie 30 Chimie

40 Chimie informatică 180

50 Chimie medicală 180

60 Chimie farmaceutică 180

Matematică Ingineria substanţelor

10 şi ştiinţe 10 anorganice şi protecţia 240

ale naturii mediului

Page 3: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Chimia şi ingineria

20 substanţelor organice, 240

petrochimie şi

carbochimie

Chimie şi Ştiinţa şi ingineria

30 inginerie 30 materialelor oxidice şi 240

chimică nanomateriale

40 Ştiinţa şi ingineria 240

polimerilor

Inginerie Inginerie

20 chimică 50 chimică Ingineria şi informatica

50 proceselor chimice şi 240

biochimice

60 Inginerie chimică 240

70 Controlul şi securitatea240

produselor alimentare

80 Inginerie biochimică 240

90 Ingineria fabricaţiei 240

hârtiei

Tehnologia chimică a

100 produselor din piele şi 240

înlocuitori

110 Tehnologie chimică 240

textilă

120 Chimie alimentară şi 240

tehnologii biochimice

130 Prelucrarea petrolului 240

şi petrochimie

140 ^)

150 Chimie militară 240

10 Geografie 180

20 Geografia turismului 180

10 Geografie 20 Geografie 30 Cartografie 180

40 Hidrologie şi 180

meteorologie

50 Planificare teritorială 180

Page 4: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

10 Geologie 180

Ştiinţele 10 Geologie 30 Geologie

40 pământului şi 20 Geochimie 180

atmosferei

10 Chimia mediului 180

20 Ecologie şi protecţia 180

mediului

Ştiinţa Ştiinţa 30 Geografia mediului 180

10 mediului 40 mediului

40 Fizica mediului 180

50 Ştiinţa mediului 180

60 Management şi audit de 180

mediu %)

10 Construcţii civile, 240

industriale şi agricole

20 Căi ferate, drumuri şi 240

poduri

30 Construcţii şi 240

fortificaţii

40 Amenajări şi construcţii240

hidrotehnice

50 Construcţii miniere 240

Inginerie 60 Inginerie sanitară şi 240

60 civilă protecţia mediului

70 Îmbunătăţiri funciare şi240

dezvoltare rurală

Ştiinţe Inginerie Inginerie

20 inginereşti10 civilă 10 civilă şi 80 Inginerie civilă 240

instalaţii

90 Inginerie urbană şi 240

dezvoltare regională

Infrastructura

100 transporturilor 240

metropolitane

110 Drumuri, poduri şi 240

infrastructuri militare

10 Instalaţii pentru 240

construcţii

Ingineria Instalaţii şi

70 instalaţiilor 20 echipamente pentru 240

Page 5: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

protecţia atmosferei

30 Instalaţii pentru 240

construcţii - pompieri

10 Sisteme electrice 240

20 Electronică de putere şi240

acţionări electrice

30 Electrotehnică 240

Inginerie Inginerie 40 Instrumentaţie şi 240

10 electrică 90 electrică achiziţii de date

50 Electromecanică 240

60 Inginerie electrică şi 240

calculatoare

70 Informatică aplicată în 240

inginerie electrică

10 Ingineria sistemelor 240

electroenergetice

20 Hidroenergetică 240

30 Termoenergetică 240

20 Inginerie 110Inginerie 40 Energetică industrială 240

energetică energetică

50 Energetică şi tehnologii240

nucleare

Inginerie

20 electrică, 60 Managementul energiei 240

electronică şi

telecomunicaţii 70 Energetică şi tehnologii240

de mediu

10 Electronică aplicată 240

20 Tehnologii şi sisteme de240

telecomunicaţii

30 Reţele şi software de 240

telecomunicaţii

Microelectronică,

40 optoelectronică şi 240

nanotehnologii

Inginerie Inginerie

electronică, electronică, Telecomenzi şi

10 telecomunicaţii100telecomunicaţii50 electronică în 240

şi tehnologii şi tehnologii transporturi

Page 6: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

informaţionale informaţionale

60 Echipamente şi sisteme 240

electronice militare

70 Comunicaţii pentru 240

apărare şi securitate

Echipamente şi sisteme

electronice militare,

80 electronică - 240

radioelectronică de

aviaţie

10 Inginerie geologică 240

20 Geologia resurselor 240

Inginerie Inginerie miniere

10 geologică 120geologică

30 Geologia resurselor 240

petroliere

40 Geofizică 240

10 Măsurători terestre şi 240

Inginerie cadastru

geologică,

30 mine, petrol şi Topogeodezie şi

gaze 20 automatizarea asigurării240

20 Inginerie 30 Inginerie topogeodezice

geodezică geodezică

30 Cadastru şi managementul240

proprietăţilor

40 Geodezie şi 240

geoinformatică

10 Inginerie minieră 240

10 Mine, petrol şi260Mine, petrol şi

gaze gaze 20 Prepararea substanţelor 240

minerale utile

30 Topografie minieră 240

40 Inginerie de petrol şi 240

gaze

Transportul, depozitarea

50 şi distribuţia 240

hidrocarburilor

10 Construcţii aerospaţiale240

20 Sisteme de propulsie 240

30 Echipamente şi 240

Page 7: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

instalaţii de aviaţie

Inginerie Inginerie 40 Inginerie şi management 240

10 aerospaţială 40 aerospaţială aeronautic

50 Aeronave şi motoare de 240

aviaţie

60 Navigaţie aeriană (Air 240

Navigation)

70 Design aeronautic 240

10 Construcţii de 240

autovehicule

Ingineria

40 transporturilor Ingineria sistemelor de

20 propulsie pentru 240

autovehicule

Ingineria Ingineria

20 autovehiculelor160autovehiculelor30 Autovehicule rutiere 240

Echipamente şi sisteme

40 de comandă şi control 240

pentru autovehicule

50 Blindate, automobile şi 240

tractoare

Ingineria

10 transporturilor şi a 240

traficului

Ingineria Ingineria

30 transporturilor240transporturilor20 Ingineria sistemelor de 240

circulaţie feroviară

30 Ingineria sistemelor de 240

circulaţie rutieră

10 Agricultură 240

20 Ştiinţele solului 240

30 Montanologie 240

10 Agronomie 10 Agronomie

40 Protecţia plantelor 240

Exploatarea maşinilor şi

50 instalaţiilor pentru 240

agricultură şi industria

alimentară

Ingineria

resurselor 10 Horticultură 240

50 vegetale şi 20 Horticultură 20 Horticultură

animale 20 Peisagistică 240

Page 8: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

10 Ingineria prelucrării 240

lemnului

30 Inginerie 140Inginerie

forestieră forestieră Ingineria şi designul

20 produselor finite din 240

lemn

10 Silvicultură 240

40 Silvicultură 30 Silvicultură 20 Exploatări forestiere 240

30 Cinegetică 240

Inginerie şi Inginerie şi 10 Inginerie economică în 240

management în management în agricultură

50 agricultură şi 10 agricultură şi

dezvoltare dezvoltare Inginerie şi management

rurală rurală 20 în alimentaţia publică 240

şi agroturism

10 Inginerie genetică 240

10 Biotehnologii 50 Biotehnologii

20 Biotehnologii*^10) 240

10 Ingineria produselor 240

alimentare

20 Tehnologia prelucrării 240

produselor agricole

30 Controlul şi expertiza 240

produselor alimentare

Ingineria Ingineria Pescuit şi

10 produselor 150produselor 40 industrializarea 240

alimentare alimentare peştelui

50 Protecţia consumatorului240

şi a mediului

60 Extracte şi aditivi 240

naturali alimentari

70 Tehnologie şi control în240

alimentaţia publică

10 Zootehnie 240

10 Zootehnie 40 Zootehnie

20 Piscicultură şi 240

acvacultură

10 Calculatoare 240

20 Tehnologia informaţiei 240

Page 9: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Calculatoare şi Calculatoare şi

10 tehnologia 10 tehnologia Calculatoare şi sisteme

informaţiei informaţiei 30 informatice pentru 240

apărare şi securitate

Ingineria naţională

sistemelor,

60 calculatoare şi 40 Ingineria informaţiei 240

tehnologia

informaţiei 10 Automatică şi 240

informatică aplicată

Ingineria Ingineria Ingineria şi securitatea

20 sistemelor 220sistemelor 20 sistemelor informatice 240

militare

30 Ingineria sistemelor 240

multimedia

10 Sisteme şi echipamente 240

termice

20 Maşini şi sisteme 240

hidraulice şi pneumatice

30 Mecanică fină şi 240

nanotehnologii

40 Maşini şi echipamente 240

miniere

50 Inginerie mecanică 240

Maşini şi instalaţii

Inginerie 60 pentru agricultură şi 240

mecanică, industrie alimentară

70 mecatronică, 10 Inginerie 180Inginerie

inginerie mecanică mecanică 70 Utilaje petroliere şi 240

industrială şi petrochimice

management

Utilaje pentru

80 transportul şi 240

depozitarea

hidrocarburilor

90 Echipamente pentru 240

procese industriale

100 Utilaje tehnologice 240

pentru construcţii

Ingineria şi

110 managementul resurselor 240

tehnologice în

construcţii

Page 10: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

120 Utilaje pentru textile 240

şi pielărie

130 Vehicule pentru 240

transportul feroviar

Instalaţii şi

140 echipamente portuare şi 240

marine

Ingineria designului de

150 produs (Product Design 240

Engineering)

10 Tehnologia 240

construcţiilor de maşini

20 Maşini-unelte şi sisteme240

de producţie

30 Ingineria sudării 240

40 Design industrial 240

50 Ingineria şi 240

managementul calităţii

60 Ingineria securităţii în240

industrie

70 Nanotehnologii şi 240

sisteme neconvenţionale

80 Tehnologia şi designul 240

Inginerie Inginerie produselor textile

10 industrială 130industrială

Tehnologia şi designul

90 confecţiilor din piele 240

şi înlocuitori

100 Ingineria sistemelor de 240

energii regenerabile

110 Tehnologia tricotajelor 240

şi confecţiilor

Ingineria prelucrării

120 materialelor polimerice,240

textile şi compozite

130 Logistică industrială 240

140 Inginerie industrială 240

(Industrial Engineering)

Page 11: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

150 Informatică aplicată în 240

inginerie industrială

10 Navigaţie şi transport 240

maritim şi fluvial

Inginerie Inginerie

20 navală şi 210marină şi 20 Navigaţie, hidrografie 240

navigaţie navigaţie şi echipamente navale

30 Electromecanică navală 240

10 Inginerie medicală 240

20 Optometrie 240

30 Biotehnologii 240

industriale

Ştiinţe Ştiinţe 40 Inginerie fizică 240

30 inginereşti 270inginereşti

aplicate aplicate 50 Informatică industrială 240

60 ^)

70 ^)

Matematică şi

80 informatică aplicată în 240

inginerie

90 Fizică tehnologică 240

100 Bioinginerie 240

110 Biomateriale şi 240

dispozitive medicale

120 Echipamente şi sisteme 240

medicale

10 Arhitectură navală 240

40Arhitectură 200Arhitectură

navală navală 20 Sisteme şi echipamente 240

navale

Mecatronică şi Mecatronică şi 10 Mecatronică 240

10robotică 250robotică

20 Robotică 240

10 Ştiinţa materialelor 240

20 Ingineria elaborării 240

materialelor metalice

Ingineria Ingineria 30 Ingineria procesării 240

Page 12: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

10materialelor 170materialelor materialelor

40 Informatică aplicată în 240

ingineria materialelor

50 Ingineria 240

biomaterialelor

10 Ingineria şi protecţia 240

mediului în industrie

20 Ingineria sistemelor 240

biotehnice şi ecologice

Ingineria şi protecţia

30 mediului în industria 240

chimică şi petrochimică

10Ingineria 190Ingineria 40 Ingineria şi protecţia 240

mediului mediului mediului în agricultură

50 Ingineria dezvoltării 240

rurale durabile

60 Ingineria mediului 240

70 Ingineria valorificării 240

deşeurilor

80 Reconstrucţie ecologică 240

10 Inginerie economică 240

industrială

20 Inginerie economică în 240

domeniul mecanic

30 Inginerie economică în 240

construcţii

40 Inginerie şi management 240

naval şi portuar

50 Inginerie economică în 240

Inginerie şi Inginerie şi domeniul transporturilor

10management 230management

Inginerie economică în

60 domeniul electric, 240

electronic şi energetic

Inginerie economică în

70 industria chimică şi de 240

materiale

80 ^)

Page 13: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

90 ^)

100 Inginerie şi management 240

în industria turismului

110 Inginerie şi management 240

forestier

120 Ingineria şi 240

managementul afacerilor

Inginerie şi management

130 în domeniul 240

comunicaţiilor militare

10 Maşini şi utilaje de 240

geniu

20 Inginerie

genistică Sisteme pentru baraje de

20 mine, distrugeri şi 240

mascare

Armament, rachete,

Inginerie 10 muniţii de aviaţie şi 240

genistică, sisteme de salvare

Inginerie de

10 armament, 20 Muniţii, rachete, 240

rachete şi explozivi şi pulberi

muniţii Inginerie de

80 armament, Armament, aparatură

rachete şi 30 artileristică şi sisteme240

muniţii de conducere a focului

40 Sisteme integrate de 240

armament şi muniţie

50 Materiale energetice şi 240

apărare CBRN

10 Biologie 180

10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie

20 Biologie ambientală 180

20 Biochimie 10 Biochimie 10 Biologie 20 Biochimie 180

10 Medicină^1) 360

10 Sănătate 40 Asistenţă medicală 240

generală^1)

50 Moaşe^1) 240

10 Radiologie şi imagistică180

30 Medicină 10 Medicină

Page 14: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

20 Laborator clinic 180

30 Balneofiziokinetoterapie180

20 Sănătate şi recuperare

Ştiinţe 70 Audiologie şi protezare 180

30 biologice auditivă

şi

biomedicale 90 Nutriţie şi dietetică 180

40 Medicină 10 Medicină 10 Medicină 10 Medicină veterinară^1) 360

veterinară veterinară veterinară

10 Sănătate 20 Medicină dentară^1) 360

40 Tehnică dentară 180

50 Medicină 10 Medicină

dentară dentară 20 Sănătate 50 Asistenţă dentară 180

80 Asistenţă de profilaxie 180

stomatologică

10 Sănătate 30 Farmacie^1) 300

60 Asistenţă de farmacie 180

60 Farmacie 10 Farmacie

20 Sănătate Cosmetică medicală şi

100 tehnologia produsului 180

cosmetic

10 Drept 240

10 Ştiinţe 10 Drept 10 Drept

juridice 20 Drept european şi 240

internaţional

10 Administraţie publică 180

20 Administraţie europeană 180

30 Asistenţă managerială şi180

administrativă

20 Ştiinţe 10 Ştiinţe 50 Ştiinţe 40 Poliţie locală 180

administrative administrative administrative

Servicii şi politici de

50 sănătate publică (Public180

Health)

Leadership în sectorul

60 public (în limba 180

engleză)

10 Jurnalism 180

20 Comunicare şi relaţii 180

Page 15: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

publice

Ştiinţe ale Ştiinţe ale Ştiinţe ale 30 Publicitate 180

30 comunicării 10 comunicării 60 comunicării

40 Ştiinţe ale informării 180

şi documentării

50 ^)

60 Media digitală 180

10 Sociologie 180

10 Sociologie 10 Sociologie 20 Antropologie 180

40 Sociologie

30 Resurse umane 180

40 Ştiinţe

sociale 20 Asistenţă 20 Asistenţă 10 Asistenţă socială 180

socială socială

Relaţii Relaţii

10 internaţionale 40 internaţionale 10 Relaţii internaţionale 180

şi studii şi studii şi studii europene

50 Ştiinţe europene europene

politice

Ştiinţe Ştiinţe 10 Ştiinţe politice 180

20 politice 30 politice

20 Studii de securitate 180

60 Comunicare şi relaţii 180

publice - informaţii

70 Psihologie - informaţii 180

90 Securitate şi apărare 180

Informaţii şi Ştiinţe

10 securitate 10 militare, Comunicare publică şi

naţională informaţii şi 110 interculturală în 180

ordine publică domeniul securităţii şi

apărării

120 Sisteme informaţionale 180

Ştiinţe

60 militare, 130 Studii de securitate şi 180

informaţii şi informaţii

ordine publică

Ordine publică Ştiinţe

20 şi siguranţă 10 militare, 160 Ordine şi siguranţă 180

naţională informaţii şi publică*^12)

ordine publică

10 Conducere interarme - 180

forţe terestre

Ştiinţe

30 Ştiinţe 10 militare, 20 Conducere interarme - 180

Page 16: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

militare informaţii şi forţe navale

ordine publică

30 Conducere interarme - 180

forţe aeriene

40 Logistică 180

50 Managementul 180

organizaţiei

80 Management 180

economico-financiar

100 Conducere militară 180

140 Managementul traficului 180

aerian

150 Management în aviaţie 180

Managementul sistemelor

160 de rachete şi artilerie 180

antiaeriene

170 Managementul sistemelor 180

de comunicaţii militare

180 Managementul sistemelor 180

de supraveghere aeriană

190 Leadership militar 180

10 Administrarea afacerilor180

20 Economia firmei 180

Economia comerţului,

30 turismului şi 180

serviciilor

40 Merceologie şi 180

managementul calităţii

Economia comerţului,

Administrarea Administrarea 50 turismului, serviciilor 180

10 afacerilor 30 afacerilor şi managementul

calităţii

Administrarea afacerilor

60 în servicii de 180

ospitalitate

Administrarea afacerilor

70 în comerţ, turism, 180

servicii, merceologie şi

Page 17: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

managementul calităţii

70 Ştiinţe 80 Administrarea afacerilor180

economice în alimentaţia publică

Cibernetică, 10 Cibernetică economică 180

10 Cibernetică şi 50 statistică şi

statistică informatică 30 Statistică şi previziune180

economică economică

Cibernetică,

20 Informatică 50 statistică şi 20 Informatică economică 180

economică informatică

economică

10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate şi 180

informatică de gestiune

10 Economie generală 180

20 Economie agroalimentară 180

30 Economia mediului 180

10 Economie 10 Economie

40 Economie şi comunicare 180

economică în afaceri

50 Economie agroalimentară 180

şi a mediului

60 Economie generală şi 180

comunicare economică

Economie şi finanţe (în

70 limba engleză - Economics180

and finance)

10 Finanţe 20 Finanţe 10 Finanţe şi bănci 180

10 Management 180

10 Management 70 Management

20 Managementul dezvoltării 180

rurale durabile

10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180

10 Economie internaţională 180

Economie şi Economie şi

10 afaceri 60 afaceri 20 Afaceri internaţionale 180

internaţionale internaţionale

30 Economie şi afaceri 180

internaţionale

10 Psihologie 180

10 Psihologie 80 Psihologie

Page 18: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

20 Terapie ocupaţională 180

Psihologie şi 10 Pedagogie 180

80 ştiinţe

comportamentale 20 Psihopedagogie specială 180

10 Ştiinţe ale 70 Ştiinţe ale

educaţiei educaţiei 30 Pedagogia învăţământului 180

primar şi preşcolar

40 Pedagogie socială 180

10 Limba şi literatura 180

română*^1)

20 Limba şi literatura *^2) 180

20 Limbă şi 30 Limba şi literatura 180

literatură modernă*^3)

10 Filologie 10 Filologie

40 Literatură universală şi 180

comparată*^11)

50 Filologie clasică*^4) 180

Limbi moderne 10 Traducere şi interpretare180

30 aplicate

20 Limbi moderne aplicate 180

Ştiinţe 20 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 180

50 umaniste şi

arte 10 Istorie 180

20 Arheologie 180

40 Istorie 30 Arhivistică 180

40 Muzeologie 180

50 Istoria artei 180

30 Istorie 10 Istorie

Studiul patrimoniului şi

10 managementul bunurilor 180

Studiul culturale

patrimoniului

50 (Heritage 20 Arheologie, studii antice180

Studies) şi antropologie istorică

30 Turism cultural şi studii180

muzeale

10 Teologie pastorală*^5) 240

20 Teologie didactică*^5) 180

40 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 30 ^)

Page 19: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

40 Teologie asistenţă 180

socială*^5)

50 Studii religioase 180

10 Etnologie 180

20 Studii iudaice 180

Studii Studii Studii 30 Studii americane 180

50 culturale 10 culturale 50 culturale

40 Studii culturale 180

50 Studii europene 180

60 Turism cultural 180

10 Arhitectură^1) 360

20 Arhitectură de interior 300

30 Design de produs 300

40 Conservare şi restaurare 180

10 Arhitectură 10 Arhitectură de arhitectură

50 Arhitectura peisajului 180

60 Arhitectură şi 60 Mobilier şi amenajări 180

urbanism interioare

70 Tehnologie arhitecturală 180

10 Proiectare şi planificare240

urbană

20 Urbanism 20 Urbanism 20 Urbanism şi administrarea180

teritoriului

30 Amenajarea şi 240

planificarea peisajului

10 Arte plastice*^9) 180

20 Arte decorative 180

30 Design 180

40 Conservare şi restaurare 180

50 Artă murală 180

60 Pedagogia artelor 180

plastice şi decorative

Page 20: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

70 Arte*^13) 10 Arte vizuale 40 Arte vizuale

80 Ceramică-sticlă-metal 180

90 Arte textile - design 180

textil

100Modă - design vestimentar180

110Scenografie şi eveniment 180

artistic

120Design ambiental 180

130Artă monumentală 180

140Artă sacră 180

Istoria şi

20 teoria artei*^ 40 Arte vizuale 70 Istoria şi teoria artei 180

13)

10 Artele spectacolului*^6) 180

Teatru şi Teatru şi

10 artele 10 artele 20 Teatrologie*^7) 180

spectacolului spectacolului

30 Scenografie 180

10 Cinematografie, 180

fotografie, media*^8)

Cinematografie Cinematografie

20 şi media 20 şi media 20 Filmologie 180

30 Comunicare 180

audiovizuală-multimedia

10 Muzică 180

20 Muzică religioasă 180

30 Muzicologie 240

40 Interpretare muzicală - 240

canto

10 Muzică 30 Muzică

50 Interpretare muzicală - 240

instrumente

60 Compoziţie muzicală 240

70 Dirijat 240

80 Artele spectacolului 240

muzical

10 Educaţie fizică şi 180

Page 21: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ştiinţa Educaţie fizică sportivă

sportului Ştiinţa Ştiinţa 10 şi sport

60 şi 10 sportului şi 10 sportului şi 20 Sport şi performanţă 180

educaţiei educaţiei educaţiei motrică

fizice fizice fizice

20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie şi 180

motricitate specială

*ST*

*^1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*^2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi

literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

*^3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura

română/clasică/literatură universală şi comparată.

*^4) Se elimină „în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată".

*^5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie

protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.

*^6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.

*^7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*^8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV; Imagine de film şi TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media;

Filmologie; Animaţie.

*^9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

*^10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

*^11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.

*^12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Ştiinţe juridice la domeniul Ştiinţe militare,

informaţii şi ordine publică.

*^13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat „Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii

universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă „Arte".

^) Specializare eliminată în reglementările anterioare.

%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea „Management şi audit de mediu" în cadrul domeniului de licenţă Ştiinţa mediului.

^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină

veterinară, Arhitectură.

ANEXA 2

Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

*T*

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

Page 22: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*A

Electronică de

putere şi A IF 240 120

acţionări

electrice

Instrumentaţie şiA IF 240 60

Inginerie achiziţii de date

electrică

Sisteme electriceA IF 240 120

Facultatea de

1 Inginerie Informatică

Electrică aplicată în A IF 240 60

inginerie

electrică

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 30

management electric,

electronic şi

energetic

Energetică şi

tehnologii de A IF 240 90

mediu

Energetică şi

tehnologii A IF 240 50

nucleare

Inginerie Hidroenergetică A IF 240 90

energetică

Ingineria

sistemelor A IF 240 65

electroenergetice

Facultatea de

2 Energetică Managementul A IF 240 90

energiei

Termoenergetică A IF 240 60

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 50

management electric,

electronic şi

energetic

Ştiinţe Informatică

inginereşti industrială A IF 240 60

aplicate

Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 500

Page 23: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

tehnologia

Facultatea de informaţiei Tehnologia A IF 240 100

3 Automatică şi informaţiei

Calculatoare

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 400

aplicată

Calculatoare şiIngineria

tehnologia informaţiei A IF 240 120

informaţiei

Electronică A IF 240 150

aplicată

Electronică

aplicată (în A IF 240 60

limba engleză)

Facultatea de Microelectronică,

Electronică, optoelectronică A IF 240 150

4 TelecomunicaţiiInginerie şi nanotehnologii

şi Tehnologia electronică,

Informaţiei telecomunicaţiiReţele şi

şi tehnologii software de A IF 240 150

informaţionale telecomunicaţii

Tehnologii şi

sisteme de A IF 240 150

telecomunicaţii

Tehnologii şi

sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 60

(în limba

engleză)

Inginerie Design industrialA IF 240 45

industrială

Echipamente

pentru procese A IF 240 60

industriale

Maşini şi sisteme

hidraulice şi A IF 240 60

Inginerie pneumatice

mecanică

Mecanică fină şi A IF 240 100

Facultatea de nanotehnologii

5 Inginerie

Mecanică şi Sisteme şi

Mecatronică echipamente A IF 240 75

termice

Page 24: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie şi Inginerie

management economică în A IF 240 65

domeniul mecanic

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 100

robotică

Ştiinţe

inginereşti Optometrie A IF 240 50

aplicate

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Ingineria

securităţii în A IF 240 60

industrie

Ingineria A IF 240 60

sudării

Ingineria şi

managementul A IF 240 90

calităţii

Logistică A IF 240 90

industrială

Maşini-unelte

şi sisteme de A IF 240 90

producţie

Inginerie

Facultatea industrială Nanotehnologii

de Ingineria şi sisteme A IF 240 50

şi neconvenţionale

6 Managementul

Sistemelor Tehnologia

Tehnologice construcţiilor A IF 240 200

de maşini

Inginerie

Page 25: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

industrială (în

limba engleză -AP IF 240 100

Industrial

engineering)

Informatică

aplicată în AP IF 240 90

inginerie

industrială

Inginerie şi Inginerie

management economică A IF 240 150

industrială

Mecatronică şi Robotică A IF 240 60

robotică

Ingineria

dezvoltării A IF 240 75

rurale durabile

Ingineria

mediului Ingineria

sistemelor A IF 240 95

biotehnice şi

Facultatea ecologice

de Ingineria

7 Sistemelor Ingineria Ingineria

Biotehnice produselor produselor A IF 240 90

alimentare alimentare

Maşini şi

instalaţii

Inginerie pentru A IF 240 115

mecanică agricultură şi

industrie

alimentară

Autovehicule A IF 240 150

rutiere

Ingineria Ingineria

autovehiculelorsistemelor de

propulsie AP IF 240 50

pentru

autovehicule

Facultatea Ingineria Ingineria

8 de transporturilortransporturilorA IF 240 160

Transporturi şi a traficului

Inginerie

electronică, Telecomenzi şi

telecomunicaţiielectronică în A IF 240 100

şi tehnologii transporturi

informaţionale

Page 26: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie Vehicule pentru

mecanică transportul A IF 240 90

feroviar

Construcţii A IF 240 60

aerospaţiale

Echipamente şi

instalaţii de A IF 240 60

aviaţie

Inginerie şi

management A IF 240 50

Facultatea Inginerie aeronautic

9 de Inginerieaerospaţială

Aerospaţială Navigaţie

aeriană (în A IF 240 60

limba engleză -

Air navigation)

Sisteme de A IF 240 40

propulsie

Design AP IF 240 50

aeronautic

Ingineria

elaborării A IF 240 60

materialelor

metalice

Ingineria

materialelor Ingineria

procesării A IF 240 60

materialelor

Ştiinţa A IF 240 60

materialelor

Facultatea

10 de Ştiinţa Ingineria şi

şi IngineriaIngineria protecţia A IF 240 60

Materialelormediului mediului în

industrie

Inginerie

Inginerie şi economică în

management industria A IF 240 60

chimică şi de

materiale

Ştiinţe Inginerie

inginereşti medicală A IF 240 60

aplicate

*ST*

Page 27: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Ingineria şi

protecţia

mediului în A IF 240 60

industria

Ingineria chimică şi

mediului petrochimică

Ingineria

valorificăriiAP IF 240 30

deşeurilor

Ingineria Controlul şi

produselor expertiza A IF 240 60

alimentare produselor

alimentare

Chimia şi

ingineria

substanţelor

organice, A IF 240 60

petrochimie

şi

Facultatea de carbochimie

11 Chimie Aplicată

şi Ştiinţa Chimie

Materialelor alimentară şiA IF 240 60

tehnologii

biochimice

Inginerie Ingineria şi

chimică informatica

proceselor A IF 240 60

chimice şi

biochimice

Ştiinţa şi

ingineria

materialelor A IF 240 100

oxidice şi

Page 28: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

nanomateriale

Ştiinţa şi

ingineria A IF 240 60

polimerilor

Ştiinţe Biotehnologii

inginereşti industriale AP IF 240 50

aplicate

Ingineria

informaţiei A IF 240 90

(în limba

Calculatoare şiengleză)

tehnologia

informaţiei Ingineria

informaţiei A IF 240 60

(în limba

franceză)

Ştiinţa

Ingineria materialelor A IF 240 30

materialelor (în limba

engleză)

Inginerie

Inginerie chimică (în A IF 240 25

chimică limba

engleză)

Electronică

aplicată (în A IF 240 60

limba

engleză)

Inginerie

electronică, Electronică

telecomunicaţiiaplicată (în A IF 240 60

şi tehnologii limba

informaţionale franceză)

Electronică

Facultatea de aplicată (în A IF 240 30

12 Inginerie în limba

Limbi Străine germană)

Inginerie

mecanică (în A IF 240 25

limba

engleză)

Inginerie

Inginerie mecanică (în A IF 240 25

mecanică limba

franceză)

Page 29: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie

mecanică (în A IF 240 0

limba

germană)*)

Inginerie

economică în

domeniul

electric, A IF 240 25

electronic şi

energetic (în

Inginerie şi limba

management germană)

Inginerie

economică în

domeniul A IF 240 30

mecanic (în

limba

germană)

Inginerie A IF 240 50

fizică

Facultatea de Ştiinţe

13 Ştiinţe inginereşti Matematică şi

Aplicate aplicate informatică A IF 240 90

aplicată în

inginerie

Biomateriale

şi A IF 240 200

dispozitive

medicale

Facultatea de Ştiinţe

14 Inginerie inginereşti Echipamente

Medicală aplicate şi sisteme A IF 240 200

medicale

Inginerie A IF 240 0

medicală*)

Ingineria şi

managementul A IF 240 150

afacerilor

Ingineria şi

managementul

afacerilor AP IF 240 75

(în limba

Facultatea de engleză)

Antreprenoriat,

15 Ingineria şi Inginerie şi Inginerie

Managementul management economică în

Afacerilor domeniul A IF 240 100

electric,

Page 30: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

electronic şi

energetic

Inginerie

economică în

industria A IF 240 40

chimică şi de

materiale

*) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se

organizează admitere în anul universitar 2018-2019.

*ST*

*T*

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Construcţii

civile, A IF 240 450

industriale şi

Facultatea deInginerie agricole

Construcţii civilă

1 Civile, Inginerie urbană

Industriale şi dezvoltare A IF 240 100

şi Agricole regională

Inginerie şi Inginerie

management economică în A IF 240 75

construcţii

Ingineria Ingineria A IF 240 50

mediului mediului

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 50

aplicată

Facultatea de

2 Hidrotehnică Amenajări şi

construcţii A IF 240 120

hidrotehnice

Inginerie

civilă Inginerie

Page 31: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

sanitară şi A IF 240 100

protecţia

mediului

Căi ferate, A IF 240 150

Facultatea de drumuri şi poduri

3 Căi Ferate, Inginerie

Drumuri şi civilă Infrastructura

Poduri transporturilor A IF 240 75

metropolitane

Instalaţii pentruA IF 240 325

construcţii

Instalaţii pentru

Facultatea deIngineria construcţii (în A IF 240 60

4 Inginerie a instalaţiilorlimba franceză)

Instalaţiilor

Instalaţii şi

echipamente A IF 240 120

pentru protecţia

atmosferei

Ingineria şi

managementul

resurselor A IF 240 70

tehnologice în

Inginerie construcţii

Facultatea demecanică

5 Utilaj Utilaje

Tehnologic tehnologice A IF 240 150

pentru

construcţii

Mecatronică Mecatronică AP IF 240 60

şi robotică

Măsurători

terestre şi A IF 240 250

cadastru

6 Facultatea deInginerie Geodezie şi AP IF 240 200

Geodezie geodezică geoinformatică

Cadastru şi

managementul AP IF 240 200

proprietăţilor

Inginerie civilă

(în limba A IF 240 100

Inginerie engleză)

civilă

Inginerie civilă

Facultatea de (în limba A IF 240 60

7 Inginerie în franceză)

Page 32: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Limbi Străine

Traducere şi

Limbi moderneinterpretare

aplicate (engleză-francezăA IF 180 100

/germană/

spaniolă)

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Arhitectură*^1) A IF 360 320

Arhitectură (în

limba engleză)*^ AP IF 360 50

1 Facultatea deArhitectură 1)

Arhitectură

Conservare şi

restaurare de A IF 180 25

arhitectură (la

Sibiu)

Arhitectură de A IF 300 60

interior

Facultatea de

2 Arhitectură Arhitectură Design de produs A IF 300 40

de Interior

Mobilier şi

amenajări A IF 180 25

interioare

Amenajarea şi

planificarea A IF 240 50

peisajului

Proiectare şi

3 Facultatea deUrbanism planificare A IF 240 60

Urbanism urbană

Urbanism şi

administrarea AP IF 180 30

teritoriului (la

Sibiu)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

Page 33: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*T*

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare) (AP)

*A

Agricultură A IF 240 250

Agronomie

Agricultură AP IFR 240 100

Facultatea de

1 Agricultură Biologie A IF 180 100

Biologie

Biologie A IFR 180 75

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

Horticultură A IF 240 150

Facultatea de

2 Horticultură Horticultură Horticultură A ID 240 100

Peisagistică A IF 240 75

Zootehnie A IF 240 90

Zootehnie

Piscicultură şi A IF 240 50

acvacultură

Facultatea de Tehnologia

Ingineria şi prelucrării A IF 240 100

3 Gestiunea Ingineria produselor

Producţiilor produselor agricole

Animaliere alimentare

Protecţia

consumatorului şi AP IF 240 60

a mediului

Silvicultură Cinegetică A IF 240 50

Medicină A IF 360 300

veterinară*^1)

Medicină

Medicină veterinară (în AP IF 360 30

veterinară limba engleză)*^1)

Page 34: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de

4 Medicină Medicină

Veterinară veterinară (în AP IF 360 30

limba franceză)*^

1)

Ingineria Controlul şi

produselor expertiza A IF 240 120

alimentare produselor

alimentare

Inginerie Îmbunătăţiri

civilă funciare şi A IF 240 90

dezvoltare rurală

Ingineria şi

protecţia mediuluiA IF 240 150

Ingineria în agricultură

mediului

Ingineria şi

Facultatea de protecţia mediuluiA IFR 240 150

Îmbunătăţiri în agricultură

5 Funciare şi

Ingineria Inginerie şi Inginerie

Mediului management economică în A IF 240 60

construcţii

Măsurători

terestre şi A IF 240 150

Inginerie cadastru

geodezică

Măsurători

terestre şi AP IFR 240 150

cadastru

Biotehnologii A IF 240 50

agricole

Facultatea de Biotehnologii A IF 240 40

6 BiotehnologiiBiotehnologiimedical-veterinare

Biotehnologii

pentru industria A IF 240 60

alimentară

Inginerie

economică în A IF 240 200

agricultură

Inginerie

economică în A ID 240 225

Facultatea de agricultură

Management, Inginerie şi

Inginerie management înInginerie şi

7 Economică în agricultură management în

Page 35: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Agricultură şi dezvoltarealimentaţia A IF 240 400

şi Dezvoltarerurală publică şi

Rurală agroturism

Inginerie şi

management în

alimentaţia A ID 240 250

publică şi

agroturism

Facultatea de

Management,

Inginerie Inginerie şi

Economică în management înInginerie

8 Agricultură agricultură economică în A IF 240 100

şi Dezvoltareşi dezvoltareagricultură

Rurală - rurală

Filiala

Slatina

Facultatea de

Management,

Inginerie Inginerie şi

Economică în management înInginerie

9 Agricultură agricultură economică în A IF 240 120

şi Dezvoltareşi dezvoltareagricultură

Rurală - rurală

Filiala

Călăraşi

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

*T*

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Administrarea A IF 180 200

afacerilor

Administrarea Administrarea

Page 36: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

afacerilor afacerilor (în

limba engleză -AP IF 180 75

Business

Facultatea de administration)

1 Administraţie

şi Afaceri Marketing Marketing A IF 180 150

Ştiinţe Administraţie A IF 180 250

administrativepublică

Cibernetică,

statistică şi Cibernetică AP IF 180 75

informatică economică

economică

Biochimie A IF 180 80

Biologie

Facultatea de Biologie A IF 180 120

2 Biologie

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 60

mediului

Biochimie A IF 180 35

tehnologică

Chimie A IF 180 155

Chimie

3 Facultatea de Chimie medicalăAP IF 180 35

Chimie

Chimie AP IF 180 35

farmaceutică

Ştiinţa Chimia mediuluiA IF 180 75

mediului

Facultatea de Drept A IF 240 600

4 Drept Drept

Drept A ID 240 400

5 Facultatea deFilosofie Filosofie A IF 180 180

Filosofie

Biofizică A IF 180 50

Fizică A IF 180 50

Fizică (în A IF 180 40

Fizică limba engleză)

Facultatea de

6 Fizică Fizică A IF 180 50

informatică

Fizică medicalăA IF 180 50

Page 37: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ştiinţe Fizică

inginereşti tehnologică A IF 240 50

aplicate

Cartografie A IF 180 100

Geografia A IF 180 200

turismului

Geografia A ID 180 100

turismului

Geografia

turismului (la A IF 180 30

Călimăneşti)

Geografia

turismului (la A IF 180 50

Geografie Drobeta-Turnu

7 Facultatea de Severin)

Geografie

Geografie A IF 180 150

Hidrologie şi A IF 180 80

meteorologie

Planificare A IF 180 100

teritorială

Planificare

teritorială (laA IF 180 50

Drobeta-Turnu

Severin)

Ştiinţa Geografia A IF 180 120

mediului mediului

Geologie Geologie A IF 180 60

Facultatea de

8 Geologie şi Geofizică A IF 240 60

Geofizică Inginerie

geologică Inginerie A IF 240 120

geologică

Istoria artei A IF 180 75

Istorie Istorie A IF 180 250

9 Facultatea de Istorie A ID 180 50

Istorie

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionale A IF 180 120

şi studii şi studii

europene europene

Page 38: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Comunicare şi

relaţii A IF 180 120

publice

Facultatea Comunicare şi

de relaţii A ID 180 75

Jurnalism Ştiinţe ale publice

10 şi comunicării

Ştiinţele Jurnalism A IF 180 130

Comunicării

Jurnalism A ID 180 50

Publicitate A IF 180 75

Publicitate AP ID 180 50

Limba şi

literatura

română - O A IF 180 400

limbă şi

literatură

modernă

Literatură

universală şi

comparată - O

Limbă şi limbă şi

literatură literatură

modernă

(engleză,

franceză, A IF 180 75

germană,

italiană,

spaniolă,

portugheză,

rusă)/Limba şi

Facultatea literatura

11 de Litere latină

Page 39: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Etnologie A IF 180 100

Studii

culturale Studii A IF 180 120

europene

Ştiinţe Asistenţă

administrativemanagerială şiA IF 180 75

administrativă

Comunicare şi

relaţii A IF 180 130

publice

Ştiinţe ale Comunicare şi

comunicării relaţii A IFR 180 75

publice

Ştiinţe ale

informării şi A IF 180 60

documentării

Limba şi

literatura

neogreacă A -

Limba şi

literatura A IF 180 30

modernă B/

Limba şi

literatura

română B

Limba şi

literatura

rromani -

Limba şi A IF 180 21

literatura

română/O limbă

şi literatură

modernă

Limbă şi

literatură

modernă - A IF 180 25

Limba şi

literatura

coreeană (B)

Limbă şi

literatură

modernă - A IF 180 25

Limba şi

literatura

catalană (B)

Page 40: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

O limbă şi

literatură

modernă -

Limba şi A IF 180 30

literatura

română/Limba

şi literatura

Limbă şi neogreacă

literatură

O limbă şi

literatură

Facultatea modernă (A) -

de Limbi şi O limbă şi

12 Literaturi literatură A IF 180 850

Străine modernă (B)/

Limba şi

literatura

română

Limba şi

literatura

suedeză -

Limba şi

literatura

modernă

(engleză/

germană/

neerlandeză/

franceză/

spaniolă/ AP IF 180 35

italiană/

portugheză/

catalană/rusă/

persană/hindi/

coreeană)/

Limba şi

literatura

latină/Limba

şi literatura

română

Filologie

clasică (Limba

şi literatura

latină A - A IF 180 50

Limba şi

literatura

greacă veche

B)

Limbi moderne A IF 180 270

Limbi moderne aplicate

aplicate

Traducere şi A IF 180 180

interpretare

Page 41: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Studii A IF 180 50

Studii americane

culturale

Studii iudaiceA IF 180 25

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Calculatoare Tehnologia

şi tehnologia informaţiei A IF 240 100

informaţiei

Informatică A IF 180 300

Informatică

Facultatea de Informatică A ID 180 75

13 Matematică şi

Informatică Matematică A IF 180 180

Matematică A IF 180 75

Matematică informatică

Matematici A IF 180 75

aplicate

Asistenţă A IF 180 300

Asistenţă socială

socială

Facultatea de Asistenţă A ID 180 50

Sociologie şi socială

14 Asistenţă

Socială Antropologie A IF 180 100

Sociologie Resurse umane A IF 180 200

Sociologie A IF 180 400

Psihologie Psihologie A IF 180 300

Pedagogia

învăţământului A IF 180 120

Page 42: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

primar şi

preşcolar

Pedagogia

învăţământului A ID 180 125

primar şi

preşcolar

Pedagogia

Facultatea de învăţământului

Psihologie şi primar şi A IF 180 50

15 Ştiinţele Ştiinţe ale preşcolar (la

Educaţiei educaţiei Buzău)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 50

preşcolar (la

Focşani)

Pedagogie A IF 180 70

Pedagogie (în AP IF 180 30

limba engleză)

Psihopedagogie A IF 180 90

specială

Studii de A IF 180 100

securitate

Ştiinţe A IF 180 200

politice

Ştiinţe

politice Ştiinţe

politice (în A IF 180 150

Facultatea de limba engleză)

16 Ştiinţe

Politice Ştiinţe

politice (în A IF 180 60

limba franceză)

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionale

şi studii şi studii AP IF 180 100

europene europene (în

limba engleză)

Facultatea de Teologie

17 Teologie Teologie baptistă A IF 180 35

Baptistă asistenţă

socială

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60

Page 43: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Teologie

ortodoxă A IF 180 60

asistenţă

socială

Teologie

Facultatea de ortodoxă A IF 180 60

18 Teologie didactică

Ortodoxă Teologie

Teologie

ortodoxă A IF 240 230

pastorală

Teologie

ortodoxă AP IF 240 50

pastorală (la

Roma, Italia)

Teologie

romano-catolicăA IF 180 50

Facultatea de asistenţă

19 Teologie Teologie socială

Romano-Catolică

Studii AP IF 180 50

religioase

*ST*

*T*

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

Acreditare

Specializarea/ Programul (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de studii universitare deAutorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de desfăşurarefuncţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Medicină**)*^1) A IF 360 1.266

1 Facultatea de Sănătate

Medicină Medicină (în limba A IF 360 300

engleză)*^1)

Facultatea de

2 Medicină Sănătate Medicină dentară**)*^1) A IF 360 334

Dentară

3 Facultatea de Sănătate Farmacie**)*^1) A IF 300 225

Farmacie

Asistenţă medicală A IF 240 100

Page 44: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

generală*^1)

Facultatea de

Moaşe şi Balneofiziokineto-terapieA IF 180 50

4 Asistenţă Sănătate şi recuperare

Medicală

Moaşe*^1) A IF 240 15

Tehnică Dentară A IF 180 50

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Acreditare

Specializarea/ Programul (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de studii universitare deAutorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de desfăşurarefuncţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Facultatea de

1 Economie Economie Economie şi comunicare A IF 180 300

Teoretică şi economică în afaceri

Aplicată

Facultatea de Economie agroalimentară A IF 180 375

Economie şi a mediului

2 AgroalimentarăEconomie

şi a Mediului Economie agroalimentară AP ID 180 100

şi a mediului

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Facultatea de (în limba engleză)

Administrarea

3 Afacerilor, cuAdministrareaAdministrarea afacerilor A IF 180 100

predare în afacerilor (în limba franceză)

limbi străine

Administrarea afacerilor A IF 180 100

(în limba germană)

Administrarea afacerilor

în comerţ, turism, A IF 180 500

servicii, merceologie şi

Facultatea de managementul calităţii

4 Business şi Administrarea

Turism afacerilor Administrarea afacerilor

în comerţ, turism,

servicii, merceologie şi AP IF 180 100

managementul calităţii

(în limba engleză)

Management A IF 180 600

Page 45: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Management (în limba AP IF 180 100

engleză)

Facultatea de

5 Management Management Management A ID 180 100

Management (la A ID 180 50

Piatra-Neamţ)

Management (la Deva) AP ID 180 75

Marketing A IF 180 450

Marketing (în limba AP IF 180 100

6 Facultatea de Marketing engleză)

Marketing

Marketing A ID 180 125

Marketing AP IFR 180 100

Cibernetică economică A IF 180 220

Informatică economică A IF 180 300

Facultatea de Cibernetică,

Cibernetică, statistică şiInformatică economică (înAP IF 180 100

7 Statistică şi informatică limba engleză)

Informatică economică

Economică Informatică economică A ID 180 125

Statistică şi previziune A IF 180 100

economică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Finanţe şi bănci A IF 180 500

Facultatea de Finanţe şi bănci

Finanţe, (în limba AP IF 180 100

8 Asigurări, Finanţe engleză)

Bănci şi Burse

de Valori Finanţe şi bănci A ID 180 100

Page 46: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Finanţe şi bănci A ID 180 50

(la Buzău)

Contabilitate şi

informatică de A IF 180 550

gestiune

Contabilitate şi

informatică de A ID 180 150

Facultatea de gestiune

Contabilitate

9 şi InformaticăContabilitate Contabilitate şi

de Gestiune informatică de AP IF 180 125

gestiune (în

limba engleză)

Contabilitate şi

informatică de AP ID 180 75

gestiune (la

Deva)

Economie şi

afaceri A IF 180 460

internaţionale

Economie şi

Facultatea de afaceri Economie şi

Relaţii internaţionaleafaceri

10 Economice internaţionale A IF 180 125

Internaţionale (în limba

engleză)

Limbi moderne Limbi moderne

aplicate aplicate (englezăAP IF 180 100

- franceză)

Facultatea de Ştiinţe Administraţie A IF 180 350

11 Administraţie administrativepublică

şi Management

Public Sociologie Resurse umane AP IF 180 120

MBA

Româno-Canadian A IF 120 50

(în limba

engleză)**)

MBA

Româno-Francez A IF 120 50

INDE (în limba

engleză)**)

Facultatea Administrarea

Bucharest afacerilor MBA

12 Business Româno-Francez A IFR 120 50

School (Şcoala INDE (în limba

de Afaceri) engleză)**)

Page 47: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

MBA Româno-German

„Management

antreprenorial" A IF 120 25

(în limba

germană)**)

Dezvoltarea

Management economică a A IF 120 60

întreprinderii**)

**) Programe de studii universitare de master.

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Interpretare A IF 240 25

Facultatea de muzicală - canto

1 Interpretare Muzică

Muzicală Interpretare

muzicală - A IF 240 90

instrumente

Compoziţie A IF 240 45

muzicală

Facultatea de

Compoziţie, Dirijat A IF 240 10

2 Muzicologie şiMuzică

Pedagogie Muzică religioasăA IF 180 12

Muzicală

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

*ST*

*T*

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

Page 48: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Arte plastice

(fotografie -

videoprocesareaA IF 180 45

computerizată a

imaginii)

Facultatea de Arte plastice

1 Arte PlasticeArte vizuale (pictură, A IF 180 160

sculptură,

grafică)

Pedagogia

artelor AP IF 180 30

plastice şi

decorative

Artă murală A IF 180 40

Arte textile - A IF 180 40

design textil

Ceramică - A IF 180 40

Facultatea de sticlă - metal

2 Arte Arte vizuale

Decorative şi Design A IF 180 75

Design

Modă - design A IF 180 60

vestimentar

Scenografie şi

eveniment A IF 180 30

artistic

Conservare şi A IF 180 25

Facultatea de restaurare

3 Istoria şi Arte vizuale

Teoria Artei Istoria şi A IF 180 30

teoria artei

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L.

CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

Page 49: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Artele

spectacolului

(Actorie, A IF 180 120

Regie, Păpuşi -

Marionete,

Teatru şi Coregrafie)

1 Facultatea deartele

Teatru spectacolului Scenografie A IF 180 20

Teatrologie

(Management

cultural, A IF 180 20

Jurnalism

teatral)

Cinematografie,

fotografie,

media (Regie de

film şi TV,

Imagine de film

şi TV,

Multimedia: A IF 180 95

sunet-montaj,

Facultatea deCinematografieComunicare

2 Film şi media audiovizuală:

scenaristică,

publicitate

media,

filmologie)

Cinematografie,

fotografie, AP IF 180 9

media

(Animaţie)

11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Educaţie fizicăA IF 180 200

şi sportivă

Page 50: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Educaţie fizică

şi sportivă (înA IF 180 50

limba franceză)

Facultatea de Sport şi

Educaţie Educaţie performanţă A IF 180 150

1 Fizică şi fizică şi motrică

Sport sport

Sport şi

performanţă AP IF 180 50

motrică (în

limba engleză)

Sport şi

performanţă A IFR 180 75

motrică

Facultatea de Kinetoterapie

2 KinetoterapieKinetoterapie şi motricitate A IF 180 200

specială

*ST*

*T*

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Administraţie A IF 180 150

europeană

Facultatea de

1 AdministraţieŞtiinţe Administraţie A IF 180 200

Publică administrativepublică

Administraţie A ID 180 100

publică

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionaleA IF 180 150

Facultatea deşi studii şi studii

2 Ştiinţe europene europene

Page 51: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Politice

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Ştiinţe Ştiinţe A IF 180 200

politice politice

Facultatea de Comunicare şi

Comunicare şiŞtiinţe ale relaţii A IF 180 300

3 Relaţii comunicării publice

Publice

Publicitate A IF 180 150

Management A IF 180 100

4 Facultatea deManagement

Management Management (înAP IF 180 25

limba engleză)

NOTĂ:

Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ

universitar de lungă durată, înmatriculaţi în anul I de studii în anii

universitari 1998-1999, 1999-2000 şi 2000/2001, profilul şi specializarea

obţinute sunt „Ştiinţe ale comunicării", respectiv „Comunicare socială şi

relaţii publice".

13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Arheologie A IF 180 30

Istorie Arheologie (înAP IF 180 75

limba engleză)

Istorie A IF 180 70

Limba şi

literatura

franceză - A IF 180 50

Limba şi

literatura

Facultatea de engleză

1 Istorie şi

Filologie Limba şi

Limbă şi literatura

literatură română - LimbaA IF 180 75

şi literatura

Page 52: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

engleză

Limba şi

literatura

română - LimbaA IF 180 75

şi literatura

franceză

Limbi moderne Traducere şi AP IF 180 100

aplicate interpretare

Administrarea A IF 180 75

afacerilor

Administrarea

afacerilor (înAP IF 180 60

limba engleză)

Administrarea A ID 180 75

Administrarea afacerilor

afacerilor

Economia

comerţului, A IF 180 75

turismului şi

serviciilor

Facultatea de

2 Ştiinţe Economia

Economice comerţului, A ID 180 75

turismului şi

serviciilor

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 100

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi informaticăA ID 180 75

de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Marketing Marketing A IF 180 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

Page 53: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Informatică A IF 180 125

Informatică Informatică

(în limba AP IF 180 75

engleză)

Ingineria Ingineria A IF 240 60

Facultatea mediului mediului

3 de Ştiinţe

Exacte şi Inginerie

Inginereştielectronică, Electronică

telecomunicaţiiaplicată A IF 240 50

şi tehnologii

informaţionale

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 60

cadastru

Asistenţă Asistenţă A IF 180 75

socială socială

Drept Drept A IF 240 150

Educaţie fizicăEducaţie

şi sport fizică şi A IF 180 50

sportivă

Psihologie Terapie A IF 180 60

ocupaţională

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Facultatea

4 de Drept şiŞtiinţe Administraţie A IF 180 50

Ştiinţe administrative publică

Sociale

Pedagogia

învăţământuluiA IF 180 75

primar şi

Ştiinţe ale preşcolar

educaţiei

Pedagogia

învăţământuluiAP ID 180 50

primar şi

preşcolar

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitateAP IF 180 50

specială

Page 54: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Teologie

ortodoxă A IF 180 50

asistenţă

Teologie socială

Facultatea

5 de Teologie Teologie

Ortodoxă ortodoxă A IF 240 150

pastorală

Muzică Muzică AP IF 180 30

religioasă

14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU" DIN ARAD

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Ingineria Autovehicule A IF 240 80

autovehiculelorrutiere

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 60

aplicată

Tehnologia

construcţiilorA IF 240 100

de maşini

Tehnologia şi

Facultatea designul A IF 240 50

1 de produselor

Inginerie Inginerie textile

industrială

Tehnologia

tricotajelor A IF 240 50

şi

confecţiilor

Ingineria AP IF 240 60

sudării

Inginerie şi Inginerie

management economică A IF 240 50

industrială

Ingineria

Page 55: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria sistemelor A IF 240 60

mediului biotehnice şi

ecologice

Controlul şi

expertiza A IF 240 60

produselor

Facultatea alimentare

de Ingineria

Inginerie produselor Ingineria

2 Alimentară,alimentare produselor A IF 240 60

Turism şi alimentare

Protecţia

Mediului Protecţia

consumatoruluiAP IF 240 60

şi a mediului

Inginerie şi Inginerie şi

management în management în

agricultură şi alimentaţia A IF 240 60

dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Limba şi

Limbă şi literatura

literatură română - LimbaA IF 180 80

şi literatura

engleză

Facultatea

de Ştiinţe Ştiinţe Administraţie A IF 180 60

3 Umaniste şiadministrative publică

Sociale

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 30

comunicării

Teologie

Teologie penticostală A IF 180 30

didactică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Page 56: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economia

Administrareacomerţului, A IF 180 75

afacerilor turismului şi

serviciilor

Facultatea Contabilitate

4 de ŞtiinţeContabilitateşi informaticăA IF 180 100

Economice de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Management Management A IF 180 100

Facultatea

de Teologie

5 Teologie Teologie ortodoxă A IF 240 75

Ortodoxă pastorală

„Ilarion

V. Felea"

Informatică A IF 180 75

FacultateaInformatică Informatică

6 de Ştiinţe aplicată (în AP IF 180 75

Exacte limba engleză)

Matematică Matematică A IF 180 75

informatică

Asistenţă Asistenţă A IF 180 75

socială socială

Facultatea

de ŞtiinţePsihologie Psihologie A IF 180 75

ale

7 Educaţiei, Pedagogia

Psihologie învăţământuluiA IF 180 130

şi Ştiinţe ale primar şi

Asistenţă educaţiei preşcolar

Socială

PsihopedagogieA IF 180 60

specială

Facultatea

de Educaţie Educaţie

8 Educaţie fizică şi fizică şi A IF 180 60

Fizică şi sport sportivă

Sport

Design A IF 180 25

Facultatea Design AP IF 180 25

9 de Design Arte vizuale ambiental

Page 57: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Modă - design A IF 180 25

vestimentar

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Calculatoare Tehnologia

şi tehnologiainformaţiei A IF 240 60

informaţiei

Ingineria şi

protecţia A IF 240 100

mediului în

Ingineria industrie

mediului

Ingineria

dezvoltării AP IF 240 50

rurale

durabile

Ingineria Ingineria

produselor produselor A IF 240 60

alimentare alimentare

Inginerie Inginerie A IF 240 60

chimică biochimică

FacultateaInginerie Energetică A IF 240 50

1 de energetică industrială

Inginerie

Design A IF 240 30

industrial

Ingineria şi

Inginerie managementul A IF 240 75

industrială calităţii

Tehnologia

construcţiilorA IF 240 75

de maşini

Inginerie Echipamente

mecanică pentru proceseA IF 240 50

industriale

Page 58: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 60

management domeniul

mecanic

Mecatronică Mecatronică A IF 240 60

şi robotică

Limba şi

literatura

engleză - A IF 180 50

Limba şi

literatura

franceză

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi A IF 180 50

2 FacultateaLimbă şi literatură

de Litere literatură modernă

(engleză,

franceză)

O limbă şi

literatură

modernă

(engleză, A IF 180 75

franceză) -

Limba şi

literatura

română

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Traducere şi

Limbi moderne interpretare A IF 180 40

aplicate (engleză,

franceză)

Page 59: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ştiinţe ale Comunicare şi A IF 180 75

comunicării relaţii publice

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului A IF 180 75

educaţiei primar şi

preşcolar

Educaţie fizicăA IF 180 90

şi sportivă

Educaţie fizicăEducaţie fizicăA IFR 180 60

şi sport şi sportivă

Facultatea Sport şi

de Ştiinţe performanţă A IF 180 50

ale motrică

3 Mişcării,

Sportului Kinetoterapie

şi şi motricitate A IF 180 90

Sănătăţii specială

Kinetoterapie

Kinetoterapie

şi motricitate A IFR 180 60

specială

Psihologie Terapie A IF 180 60

ocupaţională

Biologie Biologie A IF 180 50

Informatică A IF 180 80

Informatică

Informatică A IFR 180 75

4 Facultatea Matematică Matematică A IF 180 50

de Ştiinţe

Fizică Fizică AP IF 180 30

informatică

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 50

mediului

Administrarea Administrarea A IF 180 100

afacerilor afacerilor

Contabilitate

şi informatică A IF 180 200

Facultatea de gestiune

5 de Ştiinţe Contabilitate

Economice Contabilitate

şi informatică A IFR 180 100

de gestiune

Page 60: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Marketing A IF 180 100

Marketing

Marketing A ID 180 60

16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Autovehicule A IF 240 150

rutiere

Ingineria Autovehicule A IFR 240 150

autovehiculelorrutiere

Autovehicule

rutiere (în A IF 240 60

limba engleză)

Facultatea

de Ingineria Ingineria

1 Inginerie transporturilortransporturilorA IF 240 90

Mecanică şi a traficului

Inginerie A IF 240 90

mecanică

Inginerie Inginerie AP IFR 240 60

mecanică mecanică

Inginerie

mecanică (în AP IF 240 30

limba engleză)

Inginerie Construcţii A IF 240 60

aerospaţială aerospaţiale

Ingineria şi

managementul A IF 240 60

calităţii

Inginerie Maşini-unelte

industrială şi sisteme de A IF 240 50

Facultatea producţie

de

Inginerie Tehnologia

2 Tehnologică construcţiilor A IF 240 120

şi de maşini

Page 61: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Management

Industrial Ingineria şi

managementul A IF 240 90

afacerilor

Inginerie şi Inginerie

management economică A IF 240 90

industrială

Inginerie

economică A ID 240 100

industrială

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Ştiinţa A IF 240 50

Ingineria materialelor

materialelor

Ingineria AP IF 240 60

biomaterialelor

Facultatea de Ingineria

Ştiinţa şi securităţii în A IF 240 60

3 Ingineria Inginerie industrie

Materialelor industrială

Ingineria A IF 240 60

sudării

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 60

management domeniul

mecanic

Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 50

tehnologia

informaţiei Tehnologia A IF 240 50

informaţiei

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 100

Page 62: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

aplicată

Electrotehnică A IF 240 50

Facultatea de

Inginerie Inginerie Inginerie

4 Electrică şi electrică electrică şi

Ştiinţa calculatoare A IF 240 60

Calculatoarelor (în limba

engleză)

Inginerie Electronică A IF 240 50

electronică, aplicată

telecomunicaţii

şi tehnologii Tehnologii şi

informaţionale sisteme de A IF 240 75

telecomunicaţii

Mecatronică şi Robotică A IF 240 60

robotică

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 50

cadastru

Facultatea de Cinegetică A IF 240 100

5 Silvicultură şi

Exploatări Cinegetică A ID 240 100

Forestiere Silvicultură

Exploatări A IF 240 110

forestiere

Silvicultură A IF 240 110

Ingineria

prelucrării A IF 240 80

lemnului

Ingineria

prelucrării A IFR 240 75

lemnului

Facultatea de Inginerie Ingineria şi

6 Ingineria forestieră designul A IF 240 75

Lemnului produselor

finite din lemn

Ingineria şi

designul

produselor AP IF 240 30

finite din lemn

(în limba

engleză)

Ingineria Instalaţii

instalaţiilor pentru A IF 240 60

Page 63: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

construcţii

Căi ferate,

7 Facultatea de drumuri şi A IF 240 30

Construcţii poduri

Inginerie

civilă Construcţii

civile, A IF 240 75

industriale şi

agricole

Controlul şi

expertiza A IF 240 60

Ingineria produselor

produselor alimentare

alimentare

Ingineria

produselor A IF 240 60

alimentare

Maşini şi

instalaţii

Facultatea de Inginerie pentru A IF 240 60

8 Alimentaţie şi mecanică agricultură şi

Turism industrie

alimentară

Inginerie şi Inginerie şi

management în management în

agricultură şi alimentaţia A IF 240 75

dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Inginerie şi

Inginerie şi management în A IF 240 60

management industria

turismului

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 75

Informatică Informatică A IF 180 75

Facultatea de aplicată

9 Matematică şi

Informatică Informatică

aplicată (în A IF 180 50

limba germană)

Matematică Matematică A IF 180 50

informatică

*ST*

Page 64: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Administrarea afacerilorA IF 180 50

(în limba engleză)

Economia comerţului,

Administrarea turismului şi A IF 180 100

afacerilor serviciilor

Economia comerţului,

turismului şi A ID 180 75

serviciilor

Cibernetică,

statistică şi Informatică economică A IF 180 75

informatică

economică

Facultatea de

Ştiinţe Contabilitate şi A IF 180 75

10 Economice şi informatică de gestiune

AdministrareaContabilitate

Afacerilor Contabilitate şi AP ID 180 75

informatică de gestiune

Economie şi Afaceri internaţionale A IF 180 75

afaceri

internaţionaleAfaceri internaţionale AP ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management A IF 180 75

Management

Management A ID 180 75

Marketing A IF 180 100

Marketing

Marketing A ID 180 75

Psihologie A IF 180 100

Psihologie

Psihologie A ID 180 60

Facultatea de

Psihologie şi Pedagogia învăţământuluiA IF 180 120

11 Ştiinţele primar şi preşcolar

Educaţiei Ştiinţe ale

educaţiei Pedagogia învăţământuluiA ID 180 75

Page 65: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

primar şi preşcolar

Psihopedagogie specială A IF 180 60

Educaţie fizică şi A IF 180 80

sportivă

Educaţie fizică şi A IFR 180 30

Facultatea deEducaţie sportivă

Educaţie fizică şi

12 Fizică şi sport Sport şi performanţă A IF 180 50

Sporturi motrică

Montane

Sport şi performanţă A IFR 180 60

motrică

Kinetoterapie Kinetoterapie şi A IF 180 75

motricitate specială

Interpretare muzicală - AP IF 240 10

canto

Facultatea de

13 Muzică Muzică Interpretare muzicală - A IF 240 25

instrumente

Muzică A IF 180 20

Asistenţă medicală A IF 240 150

generală*^1)

Facultatea de Laborator clinic AP IF 180 45

14 Medicină Sănătate

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 60

şi recuperare

Medicină*^1) A IF 360 100

Limba şi literatura

engleză - O limbă şi

literatură modernă A IF 180 150

(franceză, germană)/

Limba şi literatura

română

Limba şi literatura

chineză - Limba şi

literatura română/O AP IF 180 30

limbă şi literatură

Limbă şi modernă (engleză/

literatură franceză/germană)

Limba şi literatura

Facultatea de romană - O limbă şi

15 Litere literatură modernă A IF 180 200

(engleză, franceză,

Page 66: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

germană)

Limba şi literatura

romană - O limbă şi A ID 180 100

literatură modernă

(engleză, franceză)

Limbi moderne aplicate A IF 180 50

Limbi moderne (franceză-engleză)

aplicate

Limbi moderne aplicate A IF 180 30

(germană-engleză)

Studii Studii americane (în A IF 180 60

culturale limba engleză)

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Facultatea Drept A IF 240 300

16 de Drept Drept

Drept A IFR 240 100

Asistenţă Asistenţă A IF 180 100

socială socială

Sociologie A IF 180 100

Facultatea Sociologie

de Resurse umaneAP IF 180 60

17 Sociologie

şi Comunicare şi

Comunicare relaţii A IF 180 100

Ştiinţe ale publice

comunicării

Media AP IF 180 75

digitală

Ingineria şi

protecţia A IF 240 60

mediului în

Ingineria industrie

Page 67: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

mediului

Ingineria

valorificăriiA IF 240 30

deşeurilor

Design A IF 240 60

industrial

Design

industrial A IF 240 50

Inginerie (în limba

industrială engleză)

Facultatea

18 de Design de Ingineria

Produs şi sistemelor deA IF 240 60

Mediu energii

regenerabile

Ingineria

Inginerie designului de

mecanică produs (în A IF 240 60

limba

engleză)

Mecatronică Mecatronică A IF 240 65

şi robotică

Ştiinţe Inginerie

inginereşti medicală A IF 240 60

aplicate

Optometrie A IF 240 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Facultatea

1 de Arhitectură Arhitectură*^A IF 360 100

Arhitectură 1)

şi Urbanism

Calculatoare A IF 240 150

Page 68: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

CalculatoareCalculatoare

şi (în limba A IF 240 150

tehnologia engleză)

informaţiei

Tehnologia A IF 240 160

informaţiei

Facultatea Ingineria Automatică şi

de sistemelor informatică A IF 240 210

2 Automatică aplicată

şi

Calculatoare Automatică şi

informatică

aplicată (în A IF 240 90

limba

engleză)

Automatică şi

informatică A IF 240 45

aplicată (la

Satu Mare)

Amenajări şi

construcţii A IF 240 60

hidrotehnice

Căi ferate,

Inginerie drumuri şi A IF 240 130

civilă poduri

Construcţii

civile, A IF 240 200

industriale

şi agricole

Construcţii

civile,

industriale A IF 240 50

şi agricole

(în limba

Facultatea engleză)

3 de

Construcţii Construcţii

civile,

industriale A IF 240 50

şi agricole

(la Baia

Mare)

Inginerie

urbană şi A IF 240 60

dezvoltare

regională

Inginerie Măsurători

Page 69: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

geodezică terestre şi A IF 240 50

cadastru

Măsurători

terestre şi A IF 240 50

cadastru (la

Baia Mare)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Inginerie şi Inginerie

management economică în A IF 240 60

construcţii

Design A IF 240 60

industrial

Maşini-unelte

şi sisteme de A IF 240 60

producţie (la

Bistriţa)

Tehnologia

construcţiilor A IF 240 90

de maşini

Tehnologia

construcţiilor A IF 240 60

de maşini (în

limba germană)

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor A IF 240 60

de maşini (la

Alba Iulia)

Tehnologia

construcţiilor A IF 240 60

de maşini (la

Satu Mare)

Page 70: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Tehnologia

construcţiilor A IF 240 60

de maşini (la

Zalău)

Facultatea de Tehnologia

4 Construcţii de construcţiilor AP IF 240 60

Maşini de maşini (în

limba engleză)

Inginerie

economică A IF 240 75

industrială

Inginerie

economică A IF 240 50

industrială (la

Bistriţa)

Inginerie

Inginerie şi economică A IF 240 100

management industrială (în

limba engleză)

Inginerie

economică A IF 240 50

industrială (la

Alba Iulia)

Inginerie

economică A IF 240 50

industrială (la

Satu Mare)

Robotică A IF 240 60

Mecatronică şi Robotică (în A IF 240 60

robotică limba engleză)

Robotică (la A IF 240 60

Bistriţa)

Electronică A IF 240 120

aplicată

Electronică

aplicată (în A IF 240 60

Inginerie limba engleză)

electronică,

telecomunicaţiiTehnologii şi

şi tehnologii sisteme de A IF 240 120

Facultatea de informaţionale telecomunicaţii

Electronică,

5 Telecomunicaţii Tehnologii şi

Page 71: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

si Tehnologia sisteme de

Informaţiei telecomunicaţiiA IF 240 60

(în limba

engleză)

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 60

management electric,

electronic şi

energetic

ElectromecanicăA IF 240 50

Electronică de

putere şi A IF 240 60

acţionări

Inginerie electrice

electrică

Electrotehnică A IF 240 60

Instrumentaţie

şi achiziţii deA IF 240 60

date

Facultatea de Inginerie Managementul A IF 240 75

6 Inginerie energetică energiei

Electrică

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 60

management electric,

electronic şi

energetic

Ştiinţe Inginerie

inginereşti medicală A IF 240 75

aplicate

Inginerie

medicală (la A IF 240 50

Bistriţa)

Facultatea de Ingineria Instalaţii

7 Instalaţii instalaţiilor pentru A IF 240 200

construcţii

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 72: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Ingineria Autovehicule A IF 240 180

autovehiculelorrutiere

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilor A IF 240 60

şi a traficului

Maşini şi

instalaţii pentru

agricultură şi A IF 240 40

industrie

alimentară

Maşini şi

Facultatea instalaţii pentru

de agricultură şi AP IF 240 35

8 Autovehicule industrie

rutiere, alimentară (Alba

Mecatronică Inginerie Iulia)

şi Mecanică mecanică

Mecanică fină şi A IF 240 60

nanotehnologii

Sisteme şi

echipamente A IF 240 50

termice

Sisteme şi

echipamente A IF 240 50

termice (la Alba

Iulia)

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 90

robotică

Ingineria

procesării A IF 240 50

materialelor

Ingineria Ingineria

materialelor procesării A IF 240 60

materialelor (la

Facultatea Zalău)

de Ingineria

9 Materialelor Ştiinţa A IF 240 60

şi a materialelor

Mediului

Page 73: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 75

mediului mediului în

industrie

Inginerie Echipamente

mecanică pentru procese AP IF 240 60

industriale

Calculatoare şi

tehnologia Calculatoare A IF 240 50

informaţiei

Inginerie Electromecanică A IF 240 50

electrică

Inginerie

electronică, Electronică

telecomunicaţiiaplicată A IF 240 45

şi tehnologii

informaţionale

Inginerie Ingineria

energetică sistemelor A IF 240 45

electroenergetice

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor deA IF 240 46

maşini

Facultatea

10 de Inginerie Echipamente

Inginerie**)mecanică pentru procese A IF 240 35

industriale

Inginerie şi Inginerie

management economică în A IF 240 60

domeniul mecanic

Ingineria Ingineria

materialelor procesării A IF 240 30

materialelor

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 50

mediului mediului în

industrie

Mine, petrol şiInginerie minierăA IF 240 30

gaze

Mecatronică şi Robotică AP IF 240 27

robotică

Arte vizuale Arte plastice A IF 180 26

(pictură)

Page 74: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Asistenţă Asistenţă socialăA IF 180 100

socială

Filosofie Filosofie A IF 180 35

Limba şi A IF 180 50

literatura română

Limbă şi Limba şi

literatură literatura română

- O limbă şi A IF 180 80

literatură

modernă (engleză,

franceză)

Limbi moderne

Limbi moderne aplicate A IF 180 50

11 Facultatea aplicate (engleză-franceză

de Litere**) /germană)

Studii Etnologie A IF 180 30

culturale

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 75

comunicării

Ştiinţe ale Comunicare şi AP IF 180 60

comunicării relaţii publice

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului A IF 180 60

educaţiei primar şi

preşcolar

Teologie ortodoxăA IF 180 25

didactică

Teologie

Teologie ortodoxăA IF 240 50

pastorală

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

Page 75: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

şi limba de

predare)*A

AdministrareaEconomia A IF 180 90

afacerilor firmei

Biologie Biologie A IF 180 40

Chimie Chimie A IF 180 25

Cibernetică,

statistică şiInformatică A IF 180 75

informatică economică

economică

Informatică Informatică A IF 180 75

Controlul şi

expertiza A IF 240 25

Facultatea Ingineria produselor

12 de produselor alimentare

Ştiinţe**) alimentare

Ingineria

produselor A IF 240 50

alimentare

Management A IF 180 90

Management

Management A IFR 180 75

Fizică Fizică A IF 180 40

Matematică A IF 180 40

Matematică informatică

Matematică A IF 180 25

Ştiinţa Ştiinţa A IF 180 40

mediului mediului

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

Page 76: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

predare)*A

Agricultură A IF 240 120

Agricultură A ID 240 75

Agricultură

(în limba A IF 240 30

franceză)

Agronomie Exploatarea

maşinilor şi

instalaţiilor

Facultatea pentru A IF 240 45

1. de agricultură

Agricultură şi industria

alimentară

Montanologie A IF 240 60

Biologie Biologie A IF 180 50

Ingineria A IF 240 60

Ingineria mediului

mediului

Ingineria A ID 240 50

mediului

Horticultură A IF 240 110

Horticultură Horticultură A ID 240 50

Peisagistică A IF 240 100

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 60

cadastru

Inginerie

Facultatea economică în A IF 240 75

2. de Inginerie şi agricultură

Horticulturămanagement în

agricultură Inginerie şi

şi dezvoltaremanagement în

rurală alimentaţia A IF 240 90

publică şi

agroturism

Inginerie şi

Inginerie şi management înA IF 240 60

management industria

turismului

Silvicultură Silvicultură A IF 240 100

Page 77: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare) (AP)

*A

Biotehnologii A IF 240 40

agricole

Biotehnologii AP IF 240 35

Biotehnologiimedical-veterinare

Facultatea de Biotehnologii

3 Zootehnie şi pentru industria A IF 240 50

Biotehnologii alimentară

Piscicultură şi A IF 240 45

acvacultură

Zootehnie

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

Medicină A IF 360 235

veterinară*^1)

Medicină

Facultatea deMedicină veterinară (în A IF 360 45

4 Medicină veterinară limba engleză)*^1)

Veterinară

Medicină

veterinară (în AP IF 360 45

limba franceză)*^

1)

Controlul şi

expertiza A IF 240 90

produselor

alimentare

Ingineria

produselor A IF 240 90

Facultatea deIngineria alimentare

5 Ştiinţa şi produselor

Tehnologia alimentare Tehnologia

Page 78: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Alimentelor prelucrării A IF 240 100

produselor

agricole

Tehnologia

prelucrării A ID 240 50

produselor

agricole

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

19. UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare) (AP)

*A

Informatică A IF 180 200

Informatică (în A IF 180 200

limba engleză)

Informatică

Informatică (în A IF 180 125

limba maghiară)

Informatică (în AP IF 180 75

limba germană)

Facultatea de Matematică A IF 180 100

1 Matematică şi

Informatică Matematică (în A IF 180 25

limba maghiară)

Matematică A IF 180 200

informatică

Matematică

Matematică

informatică (în A IF 180 50

limba maghiară)

Matematică

informatică (în AP IF 180 100

limba engleză)

Fizică A IF 180 36

Fizică (în limba A IF 180 25

maghiară)

Page 79: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Fizică Fizică informaticăA IF 180 25

Fizică informatică

2 Facultatea de (în limba A IF 180 25

Fizică maghiară)

Fizică medicală A IF 180 50

Fizică tehnologicăA IF 240 20

Ştiinţe

inginereşti Fizică tehnologică

aplicate (în limba A IF 240 15

maghiară)

Chimie A IF 180 60

Chimie

Chimie (în limba A IF 180 45

maghiară)

Chimia şi

ingineria

substanţelor A IF 240 40

organice,

Facultatea de petrochimie şi

Chimie şi carbochimie

3 Inginerie

Chimică Chimia şi

Inginerie ingineria

chimică substanţelor

organice, A IF 240 25

petrochimie şi

carbochimie (în

limba maghiară)

Chimie alimentară

şi tehnologii A IF 240 45

biochimice

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul dede licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Page 80: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria

substanţelor

anorganice şiA IF 240 45

protecţia

mediului

Ingineria şi

informatica

proceselor A IF 240 45

chimice şi

biochimice

Inginerie A IF 240 40

biochimică

Ştiinţa şi

ingineria

materialelor A IF 240 45

oxidice şi

nanomateriale

Biochimie A IF 180 50

Biologie A IF 180 80

Biologie Biologie (în

limba A IF 180 50

maghiară)

Biologie AP IF 180 30

ambientală

Geologie A IF 180 40

Geologie Geologie (în

limba AP IF 180 30

maghiară)

FacultateaInginerie Inginerie A IF 240 50

de geologică geologică

4 Biologie

şi Ecologie şi

Geologie protecţia A IF 180 25

mediului

Ecologie şi

protecţia

Ştiinţa mediului (în A IF 180 15

mediului limba

germană)

Ecologie şi

protecţia

mediului (în A IF 180 25

limba

Page 81: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

maghiară)

Ştiinţe Biotehnologii

inginereştiindustriale A IF 240 50

aplicate

Cartografie A IF 180 70

Geografia A IF 180 400

turismului

Geografia A ID 180 75

turismului

Geografia

turismului A IF 180 75

(în limba

maghiară)

Geografia

turismului

(în limba A IF 180 50

maghiară, la

Gheorgheni)

Geografia

turismului A IF 180 85

(la Bistriţa)

Geografia

turismului A IF 180 25

(la

Gheorgheni)

Geografia

Facultatea turismului A IF 180 100

5 de Geografie (la Sighetul

Geografie Marmaţiei)

Geografia

turismului A IF 180 50

(la Zalău)

Geografia

turismului AP IF 180 50

(în limba

germană)

Geografie A IF 180 80

Geografie (în

limba A IF 180 20

germană)

Geografie (în

Page 82: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba A IF 180 50

maghiară)

Hidrologie şiA IF 180 50

meteorologie

Planificare A IF 180 50

teritorială

Planificare

teritorială A IF 180 30

(în limba

maghiară)

Ingineria A IF 240 60

mediului

Ingineria

mediului Ingineria

sistemelor A IF 240 30

biotehnice şi

Facultatea ecologice

de Ştiinţa

6 şi Geografia A IF 180 25

Ingineria mediului

Mediului

Ştiinţa A IF 180 140

Ştiinţa mediului

mediului

Ştiinţa

mediului (în A IF 180 40

limba

maghiară)

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. de licenţă(locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Ştiinţa

mediului (în

limba AP IF 180 40

maghiară, la

Sfântu

Page 83: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Gheorghe)

Management şi

audit de AP IF 180 50

mediu

Facultatea Drept A IF 240 550

7 de Drept Drept

Drept A ID 240 150

Filologie A IF 180 50

clasică

Limba şi

literatura

chineză -

Limba şi

literatura

română/

maghiară/

modernă

(engleză,

franceză,

germană,

rusă, A IF 180 40

italiană,

spaniolă,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză,

coreeană,

ucraineană)/

latină/greacă

veche/ebraică

/Literatura

universală şi

comparată

Limba şi

literatura

coreeană -

Limba şi

literatura

română/

maghiară/

modernă

(engleză,

franceză,

germană,

rusă,

italiană, A IF 180 40

spaniolă,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză,

Page 84: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

chineză,

ucraineană)/

latină/greacă

veche/

ebraică/

Literatura

universală şi

comparată

Limba şi

literatura

finlandeză -

Limba şi

literatura

română/Limba

şi literatura

maghiară/

Limba şi

literatura

modernă

(engleză,

franceză,

germană, A IF 180 30

italiană,

spaniolă,

rusă,

norvegiană,

japoneză,

chineză,

coreeană,

ebraică)/

Limba latină/

Limba greacă

veche/

Literatura

universală şi

comparată

Limba şi

literatura A IF 180 30

maghiară

Limba şi

literatura

maghiară/

modernă

(engleză,

germană,

franceză,

rusă,

italiană,

spaniolă) -

Limba şi

8 FacultateaLimbă şi literatura

de Litere literaturăromână/Limba

Page 85: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

şi literatura

maghiară/

modernă A IF 180 700

(engleză,

germană,

franceză,

rusă,

italiană,

spaniolă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză)/

Latină/Greacă

veche/Ebraică

/Literatura

universală şi

comparată

Limba şi

literatura

română -

Limba şi

literatura

maghiară/

modernă

(engleză,

germană,

franceză,

rusă,

italiană, A IF 180 150

spaniolă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză)/

latină/

greacă veche/

ebraică/

Literatura

universală şi

comparată

Limba şi

literatura

română/Limba

şi literatura

maghiară/

Literatură

universală şi

comparată/

Limba şi

literatura

modernă

(engleză,

Page 86: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

franceză,

germană, A IF 180 30

italiană,

spaniolă,

rusă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză)/

Limba şi

literatura

latină -

Limba şi

literatura

chineză

Limba şi

literatura

română/Limba

şi literatura

maghiară/

Literatură

universală şi

comparată/

Limba şi

literatura

modernă

(engleză,

franceză,

germană, A IF 180 50

italiană,

spaniolă,

rusă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză)/

Limba şi

literatura

latină -

Limba şi

literatura

coreeană

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

Domeniul universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultateade de licenţă de Forma de credite de de studenţi

Page 87: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Limba şi

literatura

ucraineană -

Limba şi

literatura

română/

maghiară/

modernă

(engleză,

germană,

franceză,

rusă, A IF 180 50

italiană,

spaniolă,

ebraică,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză)//

latină/greacă

veche/

Literatura

universală şi

comparată

Limbă şi

literatură

japoneză -

Limba şi

literatura

română/

maghiară/

modernă

(engleză,

franceză,

germană,

rusă, A IF 180 40

italiană,

spaniolă,

norvegiană,

finlandeză,

coreeană,

chineză,

ucraineană)/

latină/greacă

veche/ebraică

/Literatura

universală şi

comparată

Page 88: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Limba şi

literatura

norvegiană -

Limba şi

literatura

română/

maghiară/

modernă

(engleză,

franceză,

germană,

rusă, A IF 180 40

italiană,

spaniolă,

coreeană,

finlandeză,

japoneză,

chineză,

ucraineană)/

latină/greacă

veche/ebraică

/Literatura

universală şi

comparată

Literatură

universală şi

comparată -

Limba şi

literatura

română/Limba

şi literatura

maghiară/

Limba şi

literatura

modernă

(engleză,

franceză,

germană, A IF 180 70

italiană,

spaniolă,

rusă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză,

chineză,

coreeană,

ebraică)/

Limba latină/

Limba greacă

veche

Limbă şi

literatură

Page 89: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

maghiară/

Limbă şi

literatură

română/Limbă

şi literatură

modernă

(engleză,

germană,

franceză,

rusă,

italiană, AP IF 180 35

spaniolă,

ucraineană,

norvegiană,

finlandeză,

japoneză,

chineză,

coreeană) -

Literatura

universală şi

comparată (în

limba

maghiară)

Limbi Limbi moderne

moderne aplicate A IF 180 180

aplicate

Etnologie (în

limba A IF 180 20

maghiară)

Studii

culturaleStudii

culturale (înAP IF 180 30

limba

maghiară)

Filosofie A IF 180 75

Filosofie A ID 180 25

Filosofie

Filosofie (în

limba A IF 180 50

maghiară)

Arheologie A IF 180 50

Arheologie

(în limba A IF 180 25

maghiară)

Arhivistică A IF 180 20

Facultatea Arhivistică

de Istorie (în limba A IF 180 15

Page 90: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

9 şi maghiară)

Filosofie

Istoria arteiA IF 180 30

Istorie Istoria artei

(în limba A IF 180 20

maghiară)

Istorie A IF 180 210

Istorie A ID 180 50

Istorie (în

limba A IF 180 40

maghiară)

Istorie (în

limba A ID 180 50

maghiară)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Relaţii

internaţionaleA IF 180 125

şi studii

Relaţii europene

internaţionale

şi studii Relaţii

europene internaţionale

şi studii A IF 180 40

europene (în

limba

maghiară)

Etnologie A IF 180 15

Turism A IF 180 75

Studii cultural

culturale

Turism

Page 91: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

cultural (în A IF 180 40

limba

maghiară)

Ştiinţe ale Ştiinţe ale

comunicării informării şi A IF 180 25

documentării

Ştiinţe ale

informării şi

documentării A IF 180 20

(în limba

maghiară)

Studii de A IF 180 200

securitate

Ştiinţe Studii de AP ID 180 50

politice securitate

Studii de

securitate (înAP IF 180 100

limba engleză)

Asistenţă A IF 180 150

socială

Asistenţă A ID 180 125

socială

Asistenţă Asistenţă

socială socială (în A IF 180 35

limba

maghiară)

Asistenţă

socială (în A ID 180 30

Facultatea limba

de maghiară)

Sociologie

10 şi Antropologie A IF 180 50

Asistenţă

Socială Antropologie

(în limba A IF 180 25

maghiară)

Resurse umane A IF 180 125

Sociologie Resurse umane

(în limba A IF 180 30

maghiară)

Sociologie A IF 180 125

Sociologie (în

Page 92: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba A IF 180 30

maghiară)

Psihologie A IF 180 350

Psihologie A ID 180 200

Psihologie (în

Psihologie limba A IF 180 80

maghiară)

Psihologie (în

limba A ID 180 100

maghiară)

Pedagogia

învăţământuluiA IF 180 100

primar şi

preşcolar

Pedagogia

învăţământuluiA ID 180 125

primar şi

preşcolar

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 60

preşcolar (în

limba

maghiară)

Pedagogia

Facultatea învăţământului

de primar şi A ID 180 50

Psihologie preşcolar (în

11 şi Ştiinţe limba

ale maghiară)

Educaţiei

Pedagogia

învăţământului

Ştiinţe ale primar şi

educaţiei preşcolar (în A IF 180 50

limba

maghiară, la

Odorheiu

Secuiesc)

Pedagogia

învăţământului

primar şi

preşcolar (în AP IF 180 50

limba

maghiară, la

Târgu Mureş)

Page 93: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Pedagogia

învăţământului

primar şi

preşcolar (în A IF 180 25

limba

maghiară, la

Târgu

Secuiesc)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 80

preşcolar (la

Năsăud)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Pedagogia

învăţământului

primar şi A ID 180 50

preşcolar (la

Năsăud)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 60

preşcolar (la

Sighetu

Marmaţiei)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A ID 180 50

preşcolar (la

Sighetu

Marmaţiei)

Pedagogia

învăţământului

Page 94: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

primar şi A IF 180 80

preşcolar (la

Târgu Mureş)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A ID 180 75

preşcolar (la

Târgu Mureş)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 50

preşcolar (în

limba germană)

Pedagogia

învăţământului

primar şi

preşcolar (în A ID 180 30

limba

maghiară, la

Odorheiu

Secuiesc)

Pedagogia

învăţământului

primar şi

preşcolar (în A IF 180 30

limba

maghiară, la

Satu Mare)

Pedagogie A IF 180 50

PsihopedagogieA IF 180 75

specială

PsihopedagogieA ID 180 50

specială

Psihopedagogie

specială (în A IF 180 65

limba

maghiară)

Economia

comerţului, A IF 180 150

turismului şi

serviciilor

Economia

comerţului, A ID 180 75

turismului şi

serviciilor

Page 95: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor A IF 180 50

(în limba

maghiară, la

Sfântu

Gheorghe)

Economia

Administrareacomerţului,

afacerilor turismului şi A IF 180 50

serviciilor

(la Sfântu

Gheorghe)

Economia

firmei (în

limba A IF 180 50

maghiară, la

Sfântu

Gheorghe)

Economia

firmei (în

limba A ID 180 50

maghiară, la

Sfântu

Gheorghe)

Administrarea

afacerilor (înAP IF 180 100

Facultatea limba germană)

de Ştiinţe

12 Economice Informatică A IF 180 240

şi economică

Gestiunea

Afacerilor Informatică A ID 180 125

economică

Cibernetică,

statistică şiInformatică

informatică economică (în AP IF 180 50

economică limba

maghiară)

Statistică şi

previziune A IF 180 60

economică

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 250

de gestiune

Contabilitate

Page 96: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

şi informaticăA ID 180 100

de gestiune

Contabilitate

şi informatică

de gestiune A IF 180 50

(în limba

engleză)

Contabilitate

Contabilitateşi informatică

de gestiune A IF 180 50

(în limba

franceză)

Contabilitate

şi informatică

de gestiune A IF 180 50

(la Sighetu

Marmaţiei)

Contabilitate

şi informatică

de gestiune A ID 180 30

(la Sighetu

Marmaţiei)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Economie

agroalimentarăA IF 180 75

Economie şi a mediului

Economie A IF 180 90

generală

Economie şi

afaceri A IF 180 150

internaţionale

Page 97: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economie şi

Economie şi afaceri A ID 180 50

afaceri internaţionale

internaţionale

Economie şi

afaceri

internaţionaleAP IF 180 50

(în limba

engleză)

Finanţe şi A IF 180 240

bănci

Finanţe şi A ID 180 100

bănci

Finanţe Finanţe şi

bănci (în A IF 180 50

limba engleză)

Finanţe şi

bănci (în A IF 180 75

limba

maghiară)

Management A IF 180 150

Management A ID 180 100

Management (înA IF 180 50

limba engleză)

Management

Management (în

limba A IF 180 75

maghiară)

Management (în

limba A ID 180 50

maghiară)

Marketing A IF 180 150

Marketing A ID 180 100

Marketing (în

Marketing limba A IF 180 50

maghiară)

Marketing (la

Sfântu AP IF 180 25

Gheorghe)

Management Management A IF 180 75

Relaţii

Page 98: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

internaţionaleA IF 180 375

şi studii

europene

Relaţii

internaţionaleA ID 180 100

şi studii

Relaţii europene

Facultatea de internaţionale

13 Studii şi studii Relaţii

Europene europene internaţionale

şi studii A IF 180 100

europene (în

limba engleză)

Relaţii

internaţionale

şi studii A IF 180 100

europene (în

limba germană)

Ştiinţe Administraţie A IF 180 75

administrativeeuropeană

Administrarea A IF 180 200

afacerilor

Administrarea A ID 180 150

afacerilor

Administrarea

afacerilor (înA IF 180 75

limba engleză)

Administrarea

afacerilor (laAP IF 180 75

Bistriţa)

14 Facultatea de Administrarea Administrarea

Business afacerilor afacerilor în A IF 180 100

servicii de

ospitalitate

Administrarea

afacerilor în A ID 180 50

servicii de

ospitalitate

Administrarea

afacerilor în

servicii de AP IF 180 50

ospitalitate

(în limba

engleză)

Page 99: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Administraţie A IF 180 250

publică

Administraţie A ID 180 100

publică

Administraţie

publică (în AP IF 180 50

Facultatea de limba

Ştiinţe maghiară)

Politice, Ştiinţe

15 AdministrativeadministrativeAdministraţie

şi ale publică (în

Comunicării limba A IF 180 50

maghiară, la

Satu Mare)

Administraţie

publică (în

limba A IF 180 50

maghiară, la

Sfântu

Gheorghe)

*ST*

*T*

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Administraţie

publică (la A IF 180 100

Bistriţa)

Administraţie

publică (la A ID 180 50

Bistriţa)

Administraţie

publică (la A IF 180 50

Satu Mare)

Administraţie

publică (la A ID 180 30

Page 100: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Satu Mare)

Administraţie

publică (la A IF 180 100

Sfântu

Gheorghe)

Servicii şi

politici de

sănătate

publică A IF 180 50

(Public

Health) (în

limba

engleză)

Leadership în

sectorul

public (în AP IF 180 50

limba

engleză)

Comunicare şi

relaţii A IF 180 150

publice

Comunicare şi

relaţii A ID 180 75

publice

Comunicare şi

relaţii

publice (în A IF 180 50

limba

germană)

Comunicare şi

relaţii

publice (în A IF 180 60

limba

maghiară)

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 200

Jurnalism A ID 180 50

Jurnalism (în

limba A IF 180 50

engleză)

Jurnalism (în

limba A IF 180 30

germană)

Jurnalism (în

Page 101: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba A IF 180 25

maghiară)

Publicitate A IF 180 100

Media AP IF 180 70

digitală

Ştiinţe A IF 180 100

politice

Ştiinţe A ID 180 50

politice

Ştiinţe Ştiinţe

politice politice (în A IF 180 25

limba

maghiară)

Ştiinţe

politice (în A IF 180 40

limba

engleză)

Educaţie

fizică şi A IF 180 175

sportivă

Educaţie

fizică şi A IFR 180 75

sportivă

Educaţie

fizică şi

sportivă (în A IF 180 50

limba

Educaţie maghiară)

fizică şi

sport Educaţie

fizică şi A IF 180 40

sportivă (la

Facultatea Bistriţa)

de

16 Educaţie Sport şi

Fizică şi performanţă A IF 180 70

Sport motrică

Sport şi

performanţă

motrică (în A IF 180 30

limba

maghiară)

Kinetoterapie

şi A IF 180 100

Page 102: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

motricitate

specială

KinetoterapieKinetoterapie

şi

motricitate A IF 180 40

specială (în

limba

maghiară)

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 40

Teologie

ortodoxă A IF 180 30

asistenţă

Facultatea socială

17 de

Teologie Teologie Teologie

Ortodoxă ortodoxă A IF 180 50

didactică

Teologie

ortodoxă A IF 240 150

pastorală

*ST*

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Teologie greco-catolică A IF 180 30

asistenţă socială

Teologie greco-catolică A IF 180 30

didactică

Facultatea de

18 Teologie Teologie Teologie greco-catolică A IF 240 30

Greco-Catolică pastorală

Teologie greco-catolică A IF 240 30

pastorală (la Blaj)

Teologie greco-catolică A IF 240 50

pastorală (la Oradea)

Muzică Muzică (în limba A IF 180 25

Page 103: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de maghiară)

19 Teologie

Reformată Teologie reformată

Teologie didactică (în limba A IF 180 90

maghiară)

Studii religioase (în A IF 180 30

limba maghiară)

Teologie romano-catolică

asistenţă socială (în A IF 180 30

Facultatea de limba maghiară)

20 Teologie Teologie

Romano-Catolică Teologie romano-catolică

didactică (în limba A IF 180 50

maghiară)

Teologie romano-catolică

pastorală (în limba A IF 240 25

maghiară, la Alba Iulia)

Cinematografie,

fotografie, media (Regie

de film şi TV, Imagine

film şi TV, Multimedia: A IF 180 30

sunet-montaj, Comunicare

audiovizuală:

scenaristică,

publicitate, media)

CinematografieCinematografie,

şi media fotografie, media (Regie

de film şi TV, Imagine

film şi TV, Multimedia:

sunet-montaj, ComunicareA IF 180 25

audiovizuală:

scenaristică,

publicitate, media) (în

limba maghiară)

Facultatea de

21 Teatru şi Filmologie A IF 180 15

Televiziune

Artele spectacolului A IF 180 30

(actorie)

Artele spectacolului

(actorie) (în limba A IF 180 15

maghiară)

Teatru şi Artele spectacolului A IF 180 10

artele (regie)

spectacolului

Teatrologie (Jurnalism

teatral, Management A IF 180 10

cultural, în limba

Page 104: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

maghiară)

Teatrologie (Jurnalism

teatral, Management A IF 180 15

cultural)

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Asistenţă medicală A IF 240 150

generală*^1)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 100

şi recuperare

Laborator clinic A IF 180 30

Facultatea de Medicină*^1) A IF 360 550

1 Medicină Sănătate

Medicină (în limba A IF 360 200

engleză)*^1)

Medicină (în limba A IF 360 180

franceză)*^1)

Moaşe*^1) A IF 240 25

Radiologie şi imagisticăA IF 180 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

Domeniuluniversitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Medicină A IF 360 100

dentară*^1)

Page 105: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Medicină

dentară (în A IF 360 50

Facultatea limba engleză)*

2 de Medicină Sănătate^1)

Dentară

Medicină

dentară (în A IF 360 50

limba franceză)

*^1)

Tehnică dentarăA IF 180 50

Farmacie*^1) A IF 300 165

Farmacie (în

limba engleză)*A IF 300 40

^1)

3 Facultatea Sănătate

de Farmacie Farmacie (în

limba franceză)A IF 300 80

*^1)

Nutriţie şi A IF 180 50

dietetică

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

21. ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

Domeniuluniversitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Artele

spectacolului A IF 240 12

muzical

Interpretare

muzicală - A IF 240 25

canto

Interpretare

muzicală - A ID 240 50

canto

Facultatea Interpretare

de muzicală - A IF 240 8

Page 106: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

1 InterpretareMuzică canto (la

Muzicală Piatra-Neamţ)

Interpretare

muzicală - A IF 240 75

instrumente

Interpretare

muzicală - A ID 240 50

instrumente

Interpretare

muzicală - A IF 240 8

instrumente (la

Piatra-Neamţ)

Compoziţie A IF 240 6

muzicală

Dirijat A IF 240 11

Muzicologie A IF 240 12

2 Facultatea Muzică Muzică A IF 180 50

Teoretică

Muzică (în AP IF 180 30

limba engleză)

Muzică A ID 180 50

Muzică (la A IF 180 15

Piatra-Neamţ)

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

Domeniuluniversitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Arte plastice

(fotografie -

videoprocesareaA IF 180 50

computerizată a

imaginii)

Arte plastice A IF 180 61

(grafică)

Page 107: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea Arte plastice A IF 180 25

1 de Arte Arte (pictură)

Plastice vizuale

Arte plastice A IF 180 20

(sculptură)

Conservare şi A IF 180 15

restaurare

Pedagogia

artelor AP IF 180 30

plastice şi

decorative

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Arte textile -A IF 180 30

design textil

Ceramică - A IF 180 20

Facultatea de sticlă - metal

Arte

2 Decorative şi Arte vizuale Design A IF 180 50

Design

Modă - design A IF 180 35

vestimentar

Istoria şi AP IF 180 30

teoria artei

23. UNIVERSITATEA „OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

Page 108: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba de

predare)*A

Limba şi

literatura

franceză -

Limba şi

literatura AP IF 180 30

modernă

(italiană/

engleză/

germană/turcă)

Limba şi

literatura

engleză - O

limbă şi AP IF 180 60

literatură

modernă

(italiană/

franceză)

Limba şi

literatura

engleză - O

limbă şi

Limbă şi literatură AP IF 180 60

literatură modernă

(germană,

turcă,

1 Facultatea de portugheză)

Litere

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi A IFR 180 75

literatură

modernă

(engleză,

italiană)

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură

modernă A IF 180 90

(engleză,

germană,

franceză,

italiană,

turcă)

Studii Studii

culturale americane (în A IF 180 50

Page 109: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba engleză)

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 75

comunicării

Teologie

ortodoxă A IF 180 50

asistenţă

socială

Teologie Teologie

Facultatea de ortodoxă A IF 180 50

2 Teologie didactică

Teologie

ortodoxă A IF 240 80

pastorală

Muzică Muzică AP IF 180 40

religioasă

Istorie Istorie A IF 180 35

Facultatea de Relaţii Relaţii

Istorie şi internaţionaleinternaţionaleA IF 180 50

3 Ştiinţe şi studii şi studii

Politice europene europene

Ştiinţe Ştiinţe A IF 180 50

politice politice

Drept A IF 240 200

Drept

Drept A IFR 240 75

Administraţie A IF 180 60

Facultatea de publică

Drept şi

4 Ştiinţe Administraţie A IFR 180 50

AdministrativeŞtiinţe publică

administrative

Asistenţă

managerială şiA IF 180 50

administrativă

Poliţie localăA IF 180 50

Agricultură A IF 240 40

Agronomie

Facultatea de Agricultură A IFR 240 50

Ştiinţe ale

5 Naturii şi Biologie Biologie A IF 180 50

Ştiinţe

Agricole Geografia A IF 180 130

Geografie turismului

Page 110: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Geografie A IF 180 50

*ST*

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Horticultură Horticultură A IF 240 40

Ştiinţa Ecologie şi protecţia A IF 180 75

mediului mediului

Educaţie fizică şi A IF 180 70

sportivă

Facultatea Educaţie fizicăEducaţie fizică şi A IFR 180 50

de Educaţieşi sport sportivă

6 Fizică şi

Sport Sport şi performanţă AP IF 180 50

motrică

Kinetoterapie Kinetoterapie şi A IF 180 40

motricitate specială

Chimie A IF 180 50

Chimie

Chimie medicală AP IF 180 30

Facultatea Chimie alimentară şi A IF 240 45

de Ştiinţe Inginerie tehnologii biochimice

7 Aplicate şichimică

Inginerie Prelucrarea petrolului A IF 240 60

şi petrochimie

Ştiinţe

inginereşti Fizică tehnologică A IF 240 30

aplicate

Informatică A IF 180 150

Facultatea Informatică

de Informatică ((în limba AP IF 180 60

8 Matematică engleză)

şi

Informatică Matematică A IF 180 50

Matematică

Page 111: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Matematică informatică A IF 180 75

Economia comerţului,

turismului şi A IF 180 90

serviciilor

Administrarea

afacerilor Economia comerţului,

turismului şi A ID 180 50

serviciilor

Economia firmei A IF 180 90

Contabilitate şi A IF 180 90

informatică de gestiune

Facultatea Contabilitate

9 de Ştiinţe Contabilitate şi A ID 180 50

Economice informatică de gestiune

Economie şi Afaceri internaţionale A IF 180 90

afaceri

internaţionale Afaceri internaţionale A ID 180 75

Finanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management Management A IF 180 100

Marketing Marketing A IF 180 90

Asistenţă medicală A IF 240 30

generală*^1)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 90

10 Facultatea Sănătate şi recuperare

de Medicină

Medicină*^1) A IF 360 225

Medicină (în limba A IF 360 125

engleză)*1)

Facultatea Medicină dentară*^1) A IF 360 50

11 de MedicinăSănătate

Dentară Tehnică dentară A IF 180 50

Facultatea Asistenţă de farmacie A IF 180 50

12 de FarmacieSănătate

Farmacie*^1) A IF 300 100

Arhitectură Sisteme şi echipamente A IF 240 75

navală navale

Ingineria Autovehicule rutiere A IF 240 60

autovehiculelor

Facultatea Autovehicule rutiere A IFR 240 75

Page 112: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

de

13 Inginerie Inginerie Energetică industrială A IF 240 37

Mecanică, energetică

Industrială

şi MaritimăInginerie Ingineria sudării A IF 240 40

industrială

Inginerie Instalaţii şi

mecanică echipamente portuare şi A IF 240 50

marine

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Inginerie

economică în A IF 240 60

domeniul

Inginerie şi mecanic

management

Inginerie

economică în A IFR 240 75

domeniul

mecanic

Amenajări şi

construcţii A IF 240 50

hidrotehnice

Construcţii

Facultatea de Inginerie civile, A IF 240 75

14 Construcţii civilă industriale şi

agricole

Îmbunătăţiri

funciare şi A IF 240 40

dezvoltare

rurală

Pedagogia

Arte vizuale artelor A IF 180 25

plastice şi

Page 113: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

decorative

Interpretare

muzicală - A IF 240 8

Muzică canto

15 Facultatea de

Arte Muzică A IF 180 15

Artele

spectacolului A IF 180 15

Teatru şi (actorie)

artele

spectacolului Artele

spectacolului A IF 180 10

(coregrafie)

Asistenţă Asistenţă A IF 180 60

socială socială

Psihologie Psihologie A IF 180 60

Facultatea de

16 Psihologie şi Pedagogia

Ştiinţele învăţământului A IF 180 80

Educaţiei Ştiinţe ale primar şi

educaţiei preşcolar

Psihopedagogie A IF 180 60

specială

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Navigaţie şi

transport A IF 240 225

maritim şi

fluvial

Navigaţie şi

Inginerie transport A IFR 240 125

marină şi maritim şi

Facultatea de navigaţie fluvial

1 Navigaţie şi

Transport Naval Navigaţie şi

Page 114: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

transport

maritim şi A IF 240 100

fluvial (în

limba engleză)

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 60

management domeniul

transporturilor

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

industrie

Inginerie Electrotehnică A IF 240 100

electrică

Electrotehnică A IFR 240 100

Inginerie

Facultatea de electronică, Tehnologii şi

2 Electromecanicătelecomunicaţiisisteme de A IF 240 50

Navală şi tehnologii telecomunicaţii

informaţionale

ElectromecanicăA IF 240 200

navală

Inginerie ElectromecanicăA IFR 240 125

marină şi navală

navigaţie

Electromecanică

navală (în A IF 240 100

limba engleză)

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Biochimie A IF 180 50

tehnologică

Facultatea de

1 Ştiinţe Chimie Chimie A IF 180 50

Chimie AP IF 180 30

farmaceutică

Page 115: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Fizică A IF 180 40

Fizică A IF 180 40

Fizică informatică

Fizică A IF 180 45

medicală

Informatică Informatică A IF 180 200

Matematică A IF 180 50

Matematică

Matematică A IF 180 50

informatică

Ştiinţa Chimia A IF 180 30

mediului mediului

Geografia A IF 180 80

Geografie turismului

Geografie A IF 180 150

Educaţie

fizică şi A IF 180 150

sportivă

Educaţie

fizică şi Educaţie

sport fizică şi

sportivă (la A IF 180 60

Facultatea Drobeta-Turnu

de Severin)

2 Educaţie

Fizică şi Kinetoterapie

Sport şi motricitateA IF 180 150

specială

Page 116: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

KinetoterapieKinetoterapie

şi motricitate

specială (la A IF 180 60

Drobeta-Turnu

Severin)

Limba şi

literatura

română - LimbaA IF 180 15

şi literatura

latină

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură

modernă A IF 180 120

(engleză,

franceză,

italiană,

germană,

spaniolă)

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură

modernă A ID 180 75

(engleză,

franceză,

italiană,

Limbă şi germană,

literatură spaniolă)

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură A IF 180 40

modernă

(franceză,

engleză) (la

Drobeta-Turnu

Severin)

Limba şi

literatura

modernă A

(engleză/

franceză) -

3 Facultatea Limba şi

de Litere literatura

modernă B A IF 180 190

Page 117: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

(franceză/

engleză/

germană/

italiană/

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină

Traducere şi

Limbi moderneinterpretare A IF 180 90

aplicate (engleză,

franceză)

Interpretare

muzicală - A IF 240 8

canto

Muzică Interpretare

muzicală - A IF 240 8

instrumente

Muzică A IF 180 15

Comunicare şi

Ştiinţe ale relaţii A IF 180 90

comunicării publice

Jurnalism A IF 180 50

Pedagogia

învăţământuluiA IF 180 60

primar şi

preşcolar

Ştiinţe ale

educaţiei Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 60

preşcolar (la

Drobeta-Turnu

Severin)

Teatru şi Artele

artele spectacolului A IF 180 15

spectacolului(actorie)

Artă sacră A IF 180 30

FacultateaArte vizuale Arte plastice

de (pictură şi AP IF 180 30

4 Teologie sculptură)

Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă A IF 240 100

pastorală

Page 118: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 450

Drept

Drept A IFR 240 150

Facultatea de Administraţie A IF 180 100

5 Drept publică

Ştiinţe

administrative Administraţie

publică (la A IF 180 100

Drobeta-Turnu

Severin)

Istorie Istorie A IF 180 50

Relaţii Relaţii

internaţionale internaţionale A IF 180 75

şi studii şi studii

europene europene

Facultatea de

6 Ştiinţe Asistenţă Asistenţă A IF 180 100

Sociale socială socială

Filosofie Filosofie A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 100

Ştiinţe Ştiinţe A IF 180 100

politice politice

Administrarea

afacerilor (la A IF 180 50

Drobeta-Turnu

Administrarea Severin)

afacerilor

Economia

comerţului, A IF 180 100

turismului şi

Page 119: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

serviciilor

Informatică A IF 180 80

Cibernetică, economică

statistică şi

informatică Statistică şi

economică previziune A IF 180 60

economică

Contabilitate

şi informatică A IF 180 150

de gestiune

Contabilitate

şi informatică A ID 180 50

Contabilitate de gestiune

Contabilitate

şi informatică

de gestiune (laA IF 180 50

Drobeta-Turnu

Severin)

Facultatea de

Economie şi Economie şi

7 Administrarea afaceri A IF 180 100

Afacerilor internaţionale

Economie şi

afaceri Economie şi

internaţionale afaceri

internaţionale A IF 180 50

(în limba

engleză)

Finanţe şi A IF 180 180

bănci

Finanţe şi

bănci (în limbaA IF 180 30

engleză)

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 50

bănci

Finanţe şi

bănci (la A IF 180 85

Drobeta-Turnu

Severin)

Management A IF 180 150

Management A ID 180 125

Management

Management (la

Drobeta-Turnu A IF 180 75

Severin)

Page 120: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Marketing Marketing A IF 180 100

Ingineria Autovehicule A IF 240 120

autovehiculelorrutiere

Ştiinţa

Ingineria materialelor

materialelor (la A IF 240 30

Drobeta-Turnu

Severin)

Ingineria şi

protecţia

Ingineria mediului în A IF 240 50

mediului industrie (la

Drobeta-Turnu

Severin)

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilorA IF 240 90

şi a traficului

Construcţii

Inginerie civile, AP IF 240 60

8 Facultatea decivilă industriale şi

Mecanică agricole

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor A IF 240 90

de maşini

Navigaţie şi

Inginerie transport

marină şi maritim şi A IF 240 30

navigaţie fluvial (la

Drobeta-Turnu

Severin)

Inginerie

economică

industrială (laA IF 240 50

Drobeta-Turnu

Inginerie şi Severin)

management

Inginerie

economică în A IF 240 50

domeniul

mecanic

*ST*

*T*

Page 121: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Ingineria Ingineria şi protecţia A IF 240 60

mediului mediului în industrie

Inginerie Echipamente şi A IF 240 60

aerospaţială instalaţii de aviaţie

Electromecanică A IF 240 75

Facultatea

9 de Inginerie Electromecanică A IFR 240 50

Electrică Inginerie

electrică Inginerie electrică şi A IF 240 75

calculatoare

Informatică aplicată în A IF 240 50

inginerie electrică

Inginerie Ingineria sistemelor A IF 240 60

energetică electroenergetice

Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 90

tehnologia

informaţiei Calculatoare (în limba A IF 240 90

engleză)

Automatică şi A IF 240 120

Ingineria informatică aplicată

Facultatea sistemelor

de Ingineria sistemelor A IF 240 60

10 Automatică, multimedia

Calculatoare

şi Inginerie

Electronică electronică,

telecomunicaţiiElectronică aplicată A IF 240 60

şi tehnologii

informaţionale

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 60

robotică

Robotică A IF 240 45

Agricultură A IF 240 100

Agronomie Agricultură AP IFR 240 75

Montanologie A IF 240 60

Page 122: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

11 Facultatea Ingineria Controlul şi expertiza

de Agronomieproduselor produselor alimentare A IF 240 50

alimentare

Inginerie Măsurători terestre şi A IF 240 50

geodezică cadastru

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

Biologie Biologie A IF 180 60

Horticultură A IF 240 60

Horticultură

Facultatea Peisagistică A IF 240 40

12 de

HorticulturăIngineria Ingineria şi protecţia A IF 240 60

mediului mediului în agricultură

Ingineria Tehnologia prelucrării

produselor produselor agricole A IF 240 60

alimentare

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Specializarea /ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Medicină*^1) A IF 360 320

1 Facultatea Sănătate

de Medicină Medicină (în limba AP IF 360 50

engleză)*^1)

Asistenţă medicală A IF 240 125

Facultatea generală*^1)

de Moaşe şi

2 Asistenţă Sănătate BalneofiziokinetoterapieA IF 180 30

Medicală şi recuperare

Moaşe*^1) A IF 240 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Page 123: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Facultatea de Medicină A IF 360 110

3 Medicină Sănătate dentară*^1)

Dentară

Tehnică dentarăA IF 180 45

Farmacie*^1) A IF 300 125

Facultatea de

4 Farmacie Sănătate Farmacie (în

limba engleză)*AP IF 300 30

^1)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

27. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Ingineria Autovehicule A IF 240 40

autovehiculelorrutiere

Ingineria A IF 240 40

sudării

Tehnologia

Inginerie construcţiilor A IF 240 60

industrială de maşini

Ingineria

securităţii în AP IF 240 60

industrie

Inginerie A IF 240 30

mecanică

Inginerie

mecanică Sisteme şi

echipamente A IF 240 35

1 Facultatea de termice

Inginerie

Inginerie şi Inginerie

Page 124: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

management economică A IF 240 50

industrială

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 60

robotică

Ştiinţa A IF 240 60

materialelor

Ingineria

materialelor Informatică

aplicată în AP IF 240 60

ingineria

materialelor

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

industrie

Arhitectură A IF 240 80

navală**)

Facultatea de Arhitectură

2 Arhitectură Arhitectură navală (în AP IF 240 80

Navală navală limba engleză)

Sisteme şi

echipamente A IF 240 80

navale

Calculatoare şi

tehnologia Calculatoare A IF 240 120

informaţiei

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 75

aplicată

ElectromecanicăA IF 240 75

Electromecanică

Facultatea de (în limba AP IF 240 60

Automatică, franceză)

3 Calculatoare,

Inginerie Inginerie Electronică de

Electrică şi electrică putere şi A IF 240 75

Electronică acţionări

electrice

Inginerie

electrică şi AP IF 240 30

calculatoare

Inginerie

electronică, Electronică

Page 125: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

telecomunicaţiiaplicată A IF 240 75

şi tehnologii

informaţionale

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Ingineria

Ingineria sistemelor A IF 240 60

mediului biotehnice şi

ecologice

Ingineria şi

managementul

resurselor A IF 240 60

tehnologice în

construcţii

Facultatea de

Inginerie şi Maşini şi

4 Agronomie dinInginerie instalaţii

Brăila mecanică pentru AP IF 240 60

agricultură şi

industrie

alimentară

Utilaje

tehnologice A IF 240 60

pentru

construcţii

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 60

management domeniul

mecanic

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţiade învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de (AP)

predare)*A

Controlul şi

expertiza A IF 240 60

produselor

alimentare

Page 126: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria

produselor A IF 240 90

Ingineria alimentare

produselor

alimentare Pescuit şi

industrializareaA IF 240 50

peştelui

Tehnologie şi

Facultatea control în AP IF 240 50

de Ştiinţa alimentaţie

5 şi publică

Ingineria

AlimentelorZootehnie Piscicultură şi AP IF 240 50

acvacultură

Inginerie şi Inginerie şi

management înmanagement în

agricultură alimentaţia A IF 240 50

şi dezvoltarepublică şi

rurală agroturism

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 60

mediului

Biotehnologii

Biotehnologiipentru industriaA IF 240 50

alimentară

Asistenţă

medicală A IF 240 125

generală*^1)

Asistenţă

medicală AP IF 240 25

generală (Enna -

Italia)*^1)

Facultatea

6 de MedicinăSănătate Farmacie*^1) A IF 300 75

şi Farmacie

Medicină*^1) A IF 360 80

Medicină (Enna -AP IF 360 75

Italia)*^1)

Medicină A IF 360 50

dentară*^1)

Moaşe*^1) AP IF 240 40

Chimie Chimie A IF 180 50

Facultatea Matematică Matematică A IF 180 40

7 de Ştiinţe informatică

Page 127: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

şi Mediu

Ştiinţa Ştiinţa mediuluiA IF 180 75

mediului

Limba şi

literatura

română - Limba A IF 180 100

şi literatura

engleză

Limba şi

literatura

română - O limbăA ID 180 75

şi literatură

modernă

(engleză)

Limba şi

literatura

română - O limbăA IF 180 60

şi literatură

modernă

(franceză)

Limbă şi Limba şi

literatură literatura

engleză - Limba A IF 180 50

şi literatura

Facultatea franceză

8 de Litere

Limba şi

literatura

engleză - Limba AP IF 180 50

şi literatura

română

Limba şi

literatura

franceză - LimbaAP IF 180 50

şi literatura

română

Limba şi

literatura

franceză - LimbaAP IF 180 50

şi literatura

engleză

Limbi moderne

Limbi moderneaplicate AP IF 180 50

aplicate (engleză -

franceză)

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 60

comunicării

Page 128: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Filosofie Filosofie A IF 180 35

Facultatea

de Istorie,Istorie Istorie A IF 180 70

9 Filosofie

şi Teologie Sociologie A IF 180 50

Sociologie

Resurse umane AP IF 180 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Teologie

ortodoxă A IF 180 50

asistenţă

Teologie socială

Teologie

ortodoxă A IF 180 50

didactică

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionale AP IF 180 50

şi studii şi studii

europene europene

Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30

Arte vizuale Arte plastice A IF 180 30

(pictură)

Interpretare

10 Facultatea de Muzică muzicală - A IF 240 25

Arte canto

Teatru şi Artele

artele spectacolului A IF 180 25

spectacolului (actorie)

Economia

comerţului, A IF 180 75

Page 129: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

turismului şi

Administrarea serviciilor

afacerilor

Administrarea

afacerilor în AP IF 180 50

alimentaţia

publică

Cibernetică,

statistică şi Informatică A IF 180 60

informatică economică

economică

Facultatea de

11 Economie şi Contabilitate

Administrarea Contabilitate şi informatică A IF 180 50

Afacerilor de gestiune

Economie Economie A IF 180 50

agroalimentară

Economie şi Afaceri

afaceri internaţionale A IF 180 50

internaţionale

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Management Management A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

Facultatea de Drept A IF 240 125

Ştiinţe Drept

12 Juridice, Drept A IFR 240 60

Sociale şi

Politice Ştiinţe Administraţie A IF 180 75

administrativepublică

Educaţie Educaţie fizică

fizică şi şi sportivă A IF 180 130

sport

Facultatea de Kinetoterapie

13 Educaţie Fizică Kinetoterapie şi motricitate A IF 180 75

şi Sport specială

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului A IF 180 100

educaţiei primar şi

preşcolar

Educaţie Educaţie fizică

fizică şi şi sportivă (laA IF 180 50

sport Cahul)

Page 130: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria Ingineria

produselor produselor A IF 240 60

alimentare alimentare (la

Cahul)

Inginerie ElectromecanicăA IF 240 30

electrică (la Cahul)

Limbi moderne Limbi moderne

aplicate aplicate (la A IF 180 50

Facultatea Cahul)

Transfrontalieră

14 de Ştiinţe Piscicultură şi

Umaniste, Zootehnie acvacultură (laA IF 240 30

Economice şi Cahul)

Inginereşti

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionale

şi studii şi studii AP IF 180 100

europene europene (la

Cahul)

Ingineria

Ingineria procesării AP IF 240 60

materialelor materialelor

(la Cahul)

Economie şi Afaceri

afaceri internaţionale AP IF 180 50

internaţionale(la Cahul)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

^**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*ST*

*T*

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Page 131: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 150

Facultatea de aplicată

1 Automatică şi

Calculatoare Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 95

tehnologia

informaţiei Tehnologia A IF 240 95

informaţiei

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 75

mediului mediului în

industrie

Chimia şi

ingineria

substanţelor A IF 240 50

organice,

petrochimie şi

carbochimie

Chimie alimentară

şi tehnologii A IF 240 30

biochimice

Facultatea de Ingineria

Inginerie fabricaţiei A IF 240 30

Chimică şi Inginerie hârtiei

2 Protecţia chimică

Mediului Ingineria

„Cristofor substanţelor

Simionescu" anorganice şi A IF 240 30

protecţia

mediului

Inginerie A IF 240 30

biochimică

Inginerie chimicăA IF 240 60

Ştiinţa şi

ingineria A IF 240 50

polimerilor

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 30

management industria chimică

şi de materiale

Inginerie civilă

(în limba A IF 240 120

engleză)

Inginerie Construcţii

Facultatea de civilă civile, A IF 240 420

Page 132: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

3 Construcţii şi industriale şi

Instalaţii agricole

Căi ferate, A IF 240 100

drumuri şi poduri

Ingineria Instalaţii pentruA IF 240 100

instalaţiilor construcţii

Tehnologia

construcţiilor deA IF 240 90

maşini

Inginerie

industrială Maşini-unelte şi

sisteme de A IF 240 60

producţie

Facultatea de

Construcţii de Ingineria sudăriiA IF 240 30

4 Maşini şi

Management Mecanică fină şi A IF 240 60

Industrial nanotehnologii

Inginerie

mecanică Maşini şi sisteme

hidraulice şi A IF 240 60

pneumatice

Inginerie şi Inginerie

management economică în A IF 240 90

domeniul mecanic

Electronică A IF 240 105

aplicată

Microelectronică,

optoelectronică A IF 240 105

Facultatea de Inginerie şi nanotehnologii

Electronică, electronică,

5 TelecomunicaţiitelecomunicaţiiTehnologii şi

şi Tehnologia şi tehnologii sisteme de A IF 240 105

Informaţiei informaţionale telecomunicaţii

Tehnologii şi

sisteme de

telecomunicaţii AP IF 240 50

(în limba

engleză)

Electronică de

putere şi A IF 240 70

acţionări

electrice

Sisteme electriceA IF 240 60

Instrumentaţie şiA IF 240 60

Page 133: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie achiziţii de date

electrică

Inginerie

electrică şi AP IF 240 60

calculatoare (în

Facultatea de limba engleză)

Inginerie

Electrică, Informatică

6 Energetică şi aplicată în A IF 240 60

Informatică inginerie

Aplicată electrică

Ingineria

sistemelor A IF 240 75

Inginerie electroenergetice

energetică

Managementul A IF 240 50

energiei

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 50

management electric,

electronic şi

energetic

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Amenajări şi

construcţii A IF 240 100

hidrotehnice

Inginerie

civilă Îmbunătăţiri

funciare şi A IF 240 150

Facultatea de dezvoltare

Hidrotehnică, rurală

7 Geodezie şi

Ingineria Inginerie Măsurători

Mediului geodezică terestre şi A IF 240 100

cadastru

Page 134: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

agricultură

Autovehicule A IF 240 90

rutiere

Ingineria

Ingineria sistemelor de

autovehiculelorpropulsie A IF 240 50

pentru

autovehicule

Construcţii deAP IF 240 60

autovehicule

Inginerie A IF 240 60

Facultatea de mecanică

8 Mecanică

Sisteme şi

echipamente A IF 240 60

Inginerie termice

mecanică

Maşini şi

instalaţii

pentru A IF 240 75

agricultură

şi industrie

alimentară

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 70

robotică

Robotică A IF 240 60

Ingineria

procesării A IF 240 60

Ingineria materialelor

materialelor

Ştiinţa A IF 240 75

Facultatea de materialelor

9 Ştiinţa

şi Ingineria Inginerie Ingineria

Materialelor industrială securităţii înA IF 240 50

industrie

Inginerie Echipamente

mecanică pentru proceseA IF 240 50

industriale

Tehnologia şi

designul A IF 240 60

produselor

textile

Page 135: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Tehnologia

tricotajelor A IF 240 90

şi

confecţiilor

Tehnologia şi

Inginerie designul

industrială confecţiilor A IF 240 25

din piele şi

înlocuitori

Design A IF 240 60

industrial

Facultatea de

Textile - Design

10 Pielărie şi industrial (în

Management limba engleză AP IF 240 50

Industrial - Industrial

Design)

Tehnologie

chimică A IF 240 40

textilă

Inginerie

chimică Tehnologia

chimică a

produselor dinA IF 240 25

piele şi

înlocuitori

Inginerie

economică A IF 240 80

Inginerie şi industrială

management

Ingineria şi

managementul AP IF 240 60

afacerilor

Facultatea de

11 Arhitectură Arhitectură Arhitectură*^ A IF 360 100

„G. M. 1)

Cantacuzino"

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA

BRAD" DIN IAŞI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

Page 136: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Agricultură A IF 240 150

Agricultură A ID 240 75

Montanologie A IF 240 50

Agronomie Exploatarea

maşinilor şi

instalaţiilor

pentru AP IF 240 75

agricultură şi

industrie

alimentară

Biologie Biologie A IF 180 30

1 Facultatea de

Agricultură Tehnologia

prelucrării A IF 240 100

Ingineria produselor

produselor agricole

alimentare

Protecţia

consumatoruluiAP IF 240 75

şi a mediului

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 75

management în agricultură

agricultură şi

dezvoltare Inginerie

rurală economică în A ID 240 75

agricultură

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Page 137: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Horticultură A IF 240 125

Horticultură Horticultură A ID 240 75

2 Facultatea de

Horticultură Peisagistică A IF 240 75

Ingineria Ingineria A IF 240 60

mediului mediului

Ingineria Controlul şi

produselor expertiza A IF 240 75

alimentare produselor

alimentare

Inginerie şi Inginerie şi

management în management în

Facultatea deagricultură şialimentaţie A IF 240 75

3 Zootehnie dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Piscicultură A IF 240 50

şi acvacultură

Zootehnie

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

Medicină A IF 360 200

veterinară*^1)

Facultatea deMedicină

4 Medicină veterinară Medicină

Veterinară veterinară (înAP IF 360 50

limba engleză)

*^1)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

30. UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Biochimie A IF 180 70

Biologie

Facultatea de Biologie A IF 180 150

1 Biologie

Ştiinţa Ecologie şi

Page 138: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

mediului protecţia A IF 180 150

mediului

Biochimie A IF 180 50

tehnologică

Facultatea de

2 Chimie Chimie Chimie A IF 180 110

Chimie AP IF 180 75

medicală

Facultatea de Drept A IF 240 300

3 Drept Drept

Drept A IFR 240 125

Administrarea

afacerilor (înA IF 180 100

limba engleză)

Economia

comerţului, A IF 180 200

turismului şi

serviciilor

Economia

Administrarea comerţului,

afacerilor turismului şi

serviciilor A IF 180 100

(Bălţi -

Republica

Moldova)

Economia

comerţului,

turismului şi A IF 180 75

serviciilor

(la

Piatra-Neamţ)

Informatică A IF 180 150

Cibernetică, economică

statistică şi

informatică Statistică şi

economică previziune A IF 180 75

economică

Facultatea de Contabilitate

4 Economie şi şi informaticăA IF 180 250

Administrarea de gestiune

Afacerilor Contabilitate

Contabilitate

şi informaticăA ID 180 150

de gestiune

Economie şi

Page 139: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

finanţe (în

Economie limba engleză AP IF 180 100

- Economics

and finance)

Economie şi Economie şi

afaceri afaceri A IF 180 200

internaţionaleinternaţionale

Finanţe şi A IF 180 250

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 75

bănci

Management A IF 180 200

Management

Management A ID 180 175

Marketing Marketing A IF 180 200

Administraţie A IF 180 200

Ştiinţe publică

administrative

Administraţie A ID 180 100

publică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Educaţie

fizică şi A IF 180 100

Educaţie sportivă

fizică şi

Facultatea de sport Sport şi

5 Educaţie Fizică performanţă AP IF 180 50

şi Sport motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitateA IF 180 75

specială

Page 140: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Asistenţă A IF 180 315

Asistenţă socială

socială

Asistenţă A ID 180 50

socială

Filosofie Filosofie A IF 180 40

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionaleA IF 180 120

şi studii şi studii

europene europene

Facultatea de Resurse umane AP IF 180 60

6 Filosofie Sociologie

şi Ştiinţe Sociologie A IF 180 100

Social-Politice

Comunicare şi

relaţii A IF 180 130

Ştiinţe ale publice

comunicării

Comunicare şi

relaţii A ID 180 50

publice

Ştiinţe A IF 180 100

Ştiinţe politice

politice

Ştiinţe A ID 180 50

politice

Biofizică A IF 180 40

Fizică A IF 180 40

Fizică Fizică A IF 180 40

informatică

Fizică A IF 180 40

7 Facultatea de medicală

Fizică

Fizică A IF 240 30

tehnologică

Ştiinţe

inginereşti Fizică

aplicate tehnologică

(Bălţi - AP IF 240 80

Republica

Moldova)

Geografia A IF 180 220

turismului

Geografia

Page 141: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

turismului (înA IF 180 30

limba

franceză)

Geografie

Geografie A IF 180 150

Facultatea de Hidrologie şi A IF 180 60

8 Geografie meteorologie

şi Geologie

Planificare A IF 180 60

teritorială

Geologie Geochimie A IF 180 90

Inginerie Inginerie A IF 240 55

geologică geologică

Ştiinţa Geografia A IF 180 80

mediului mediului

Informatică A IF 180 450

Facultatea de

9 Informatică Informatică Informatică

(în limba AP IF 180 100

engleză)

Arheologie A IF 180 50

Facultatea de Arhivistică AP IF 180 40

10 Istorie Istorie

Istorie A IF 180 120

Istorie A ID 180 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul delicenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Filologie

clasică (Limba A IF 180 40

latină - Limba

greacă veche)

Page 142: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Limba şi

literatura

română - A IF 180 50

Literatură

universală şi

comparată

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură

modernă A IF 180 250

(engleză,

franceză,

germană, rusă,

italiană,

spaniolă)

Literatură

universală şi

comparată - A IF 180 30

Limbă şi

literatură

modernă

O limbă şi

Limbă şi literatură

literatură modernă A

(engleză,

franceză,

germană, rusă, A IF 180 200

11 Facultatea de italiană,

Litere spaniolă) -

Limba şi

literatura

română

O limbă şi

literatură

modernă A

(engleză,

franceză,

germană, rusă,

italiană,

spaniolă) - O A IF 180 400

limbă şi

literatură

modernă B

(engleză,

franceză,

germană, rusă,

italiană,

spaniolă)

Page 143: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

O limbă şi

literatură

modernă (A) - A IF 180 30

Literatură

universală şi

comparată

Limbi Traducere şi

moderne interpretare A IF 180 100

aplicate

Studii Studii A IF 180 30

culturale americane

Ştiinţe aleJurnalism A IF 180 125

comunicării

Matematică A IF 180 120

Facultatea de Matematică (în A IF 180 30

12 Matematică Matematică limba engleză)

Matematică A IF 180 150

informatică

Psihologie A IF 180 300

Psihologie

Psihologie A ID 180 100

Pedagogia

învăţământului A IF 180 120

primar

şi preşcolar

Facultatea de

Psihologie şi Pedagogia

13 Ştiinţe ale învăţământului AP ID 180 60

Educaţiei Ştiinţe aleprimar

educaţiei şi preşcolar

Pedagogie A IF 180 125

Psihopedagogie A IF 180 70

specială

Pedagogie AP IF 180 60

socială

Arte Artă sacră A IF 180 60

vizuale

Teologie

ortodoxă A IF 180 50

asistenţă

Facultatea de socială

Page 144: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

14 Teologie

Ortodoxă Teologie Teologie

ortodoxă A IF 180 60

didactică

Teologie

ortodoxă A IF 240 200

pastorală

Teologie

romano-catolicăA IF 180 50

asistenţă

socială

Facultatea de

15 Teologie Teologie Teologie

Romano-Catolică romano-catolicăA IF 180 30

didactică

Teologie

romano-catolicăA IF 240 50

pastorală

*ST*

*T*

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Asistenţă medicală A IF 240 200

generală*^1)

Medicină*^1) A IF 360 550

1 Facultatea deSănătate Medicină (în limba A IF 360 200

Medicină engleză)*^1)

Medicină (în limba A IF 360 150

franceză)*^1)

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

Medicină dentară*^1) A IF 360 180

Medicină dentară (în A IF 360 70

Facultatea de limba engleză)*^1)

Page 145: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

2 Medicină Sănătate

Dentară Medicină dentară (în A IF 360 100

limba franceză)*^1)

Tehnică dentară A IF 180 80

Farmacie*^1) A IF 300 220

3 Facultatea deSănătate

Farmacie Farmacie (în limba A IF 300 70

engleză)*^1)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 120

şi recuperare

Sănătate

Facultatea de Balneofiziokinetoterapie

4 Bioinginerie şi recuperare (în limba AP IF 180 45

Medicală engleză)

Ştiinţe

inginereşti Bioinginerie A IF 240 90

aplicate

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

32. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Compoziţie muzicală A IF 240 8

Dirijat A IF 240 7

Facultatea de Interpretare muzicală - A IF 240 20

Interpretare, canto

Compoziţie şi

1 Studii Muzică Interpretare muzicală - A IF 240 45

Muzicale instrumente

Teoretice

Muzică religioasă A IF 180 15

Muzicologie A IF 240 5

Muzică A IF 180 20

Artele spectacolului

(actorie, A IF 180 25

păpuşi-marionete)

Artele spectacolului A IF 180 10

Page 146: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

(regie)

Teatrologie (Jurnalism A IF 180 12

Facultatea deTeatru şi teatral)

2 Teatru artele

spectacoluluiTeatrologie (Management AP IF 180 12

cultural)

Teatrologie (Management

cultural) (în limba AP IF 180 12

engleză)

Artele spectacolului AP IF 180 10

(coregrafie)

Artă murală A IF 180 40

Arte plastice

(fotografie -

videoprocesarea A IF 180 30

computerizată a

imaginii)

Arte plastice (pictură, A IF 180 80

sculptură, grafică)

Facultatea de Conservare şi restaurareA IF 180 30

3 Arte Vizuale Arte vizuale

şi Design Design A IF 180 75

Istoria şi teoria artei A IF 180 30

Modă - design A IF 180 40

vestimentar

Arte textile - design AP IF 180 14

textil

Pedagogia artelor A IF 180 20

plastice şi decorative

*ST*

*T*

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

Page 147: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Arte decorative A IF 180 20

Arte plastice A IF 180 20

(Pictură)

Arte vizuale Design A IF 180 20

Modă - design A IF 180 15

vestimentar

Facultatea

1 de Arte Arte plastice AP IF 180 20

(Grafică)

Interpretare A IF 240 12

muzicală - canto

Muzică Interpretare

muzicală - A IF 240 15

instrumente

Muzică A IF 180 20

Construcţii

civile, A IF 240 75

industriale şi

Inginerie agricole

civilă

Facultatea Inginerie

de sanitară şi A IF 240 60

2 Construcţii, protecţia

Cadastru şi mediului

Arhitectură

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 60

cadastru

Arhitectură Arhitectură*^1) AP IF 360 40

Drept Drept A IF 240 150

3 Facultatea

de Drept Ştiinţe Administraţie A IF 180 40

administrative publică

Geografia A IF 180 150

turismului

Geografia

turismului (în AP IF 180 50

Geografie limba engleză)

Page 148: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Geografie A IF 180 75

Planificare A IF 180 50

teritorială

Facultatea Kinetoterapie şi

de motricitate A IF 180 80

4 Geografie, specială

Turism şi Kinetoterapie

Sport Kinetoterapie şi

motricitate AP IF 180 40

specială (în

limba engleză)

Educaţie fizică A IF 180 50

şi sportivă

Educaţie fizică

şi sport Sport şi

performanţă AP IF 180 50

motrică

Ştiinţa Ştiinţa mediului AP IF 180 50

mediului

Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 75

tehnologia

informaţiei Tehnologia A IF 240 45

informaţiei

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 45

aplicată

Electromecanică A IF 240 50

Inginerie Electromecanică A IF 240 30

Facultatea electrică (la Beiuş)

de Inginerie

5 Electrică şi Sisteme electriceA IF 240 50

Tehnologia

Informaţiei Inginerie Electronică A IF 240 60

electronică, aplicată

telecomunicaţii

şi tehnologii Reţele şi

informaţionale software de A IF 240 60

telecomunicaţii

Inginerie

economică în

Inginerie şi domeniul A IF 240 50

management electric,

electronic şi

energetic

Energetică A IF 240 30

Page 149: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

industrială

Inginerie

energetică Ingineria

sistemelor A IF 240 75

electroenergetice

Ingineria

sistemelor de AP IF 240 50

energii

Facultatea Inginerie regenerabile

de Inginerieindustrială

6 Energetică Tehnologia

şi tricotajelor şi A IF 240 40

Management confecţiilor

Industrial

Inginerie

economică A IF 240 50

industrială

Inginerie şi Inginerie

management economică în

domeniul A IF 240 50

electric,

electronic şi

energetic

*ST*

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Ingineria Autovehicule rutiere A IF 240 75

autovehiculelor

Inginerie Tehnologia A IF 240 80

industrială construcţiilor de maşini

Facultatea de

Inginerie Inginerie economică în A IF 240 75

7 Managerială şi Inginerie şi domeniul mecanic

Tehnologică management

Inginerie economică în A ID 240 60

domeniul mecanic

Mecatronică şi Mecatronică AP IF 240 30

robotică

Robotică A IF 240 50

Page 150: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Istorie Istorie A IF 180 60

Relaţii internaţionale A IF 180 100

Relaţii şi studii europene

Facultatea de internaţionale

Istorie, şi studii Relaţii internaţionale

Relaţii europene şi studii europene (în A IF 180 100

Internaţionale, limba engleză)

8 Ştiinţe

Politice şi Ştiinţe Studii de securitate A IF 180 100

Ştiinţele politice

Comunicării Ştiinţe politice A IF 180 75

Jurnalism A IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării Comunicare şi relaţii AP IF 180 75

publice

Limba şi literatura

engleză - O limbă

şi literatură modernă A IF 180 100

(franceză, germană)/

Limba şi literatura

română

Limba şi literatura

franceză - O limbă

şi literatură modernă A IF 180 50

(engleză, germană)/Limba

Facultatea de Limbă şi şi literatura română

9 Litere literatură

Limba şi literatura

germană - O limbă

şi literatură modernă A IF 180 25

(engleză, franceză)/

Limba şi literatura

română

Limba şi literatura

română - O limbă

şi literatură modernă A IF 180 50

(engleză, franceză,

germană)

Asistenţă medicală A IF 240 50

generală*^1)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 50

şi recuperare

Nutriţie şi dietetică AP IF 180 50

Facultatea de Farmacie*^1) A IF 300 60

10 Medicină Sănătate

Page 151: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

şi Farmacie Medicină*^1) A IF 360 150

Medicină dentară*^1) A IF 360 85

Medicină (în limba A IF 360 100

engleză)*^1)

Radiologie şi imagisticăA IF 180 30

Tehnică dentară A IF 180 35

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Horticultură A IF 240 50

Horticultură

Peisagistică A IF 240 30

Ingineria Ingineria sistemelor A IF 240 75

mediului biotehnice şi ecologice

Controlul şi expertiza A IF 240 75

Ingineria produselor alimentare

produselor

alimentare Tehnologia prelucrării A IF 240 50

Facultatea de produselor agricole

11 Protecţia

Mediului Inginerie Ingineria prelucrării A IF 240 35

forestieră lemnului

Inginerie şi

management în Inginerie şi management

agricultură şi în alimentaţia publică A IF 240 90

dezvoltare şi agroturism

rurală

Exploatări forestiere A IF 240 40

Silvicultură

Silvicultură A IF 240 75

Zootehnie Zootehnie A IF 240 50

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

Page 152: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba de

predare)*A

Biologie Biologie A IF 180 80

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizică A IF 180 25

Fizică A IF 180 40

Fizică medicală

12 Facultatea Fizică

de Ştiinţe medicală (în AP IF 180 40

limba engleză)

Informatică Informatică A IF 180 50

Matematică Matematică A IF 180 50

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 40

mediului

Administrarea

afacerilor (înAP IF 180 50

limba engleză)

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 90

afacerilor turismului şi

serviciilor

Economia

comerţului, A ID 180 50

turismului şi

serviciilor

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 75

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi informaticăA ID 180 50

de gestiune

Facultatea

13 de Ştiinţe Afaceri A IF 180 120

Economice internaţionale

Economie şi Afaceri

afaceri internaţionaleAP IF 180 50

internaţionale(în limba

engleză)

Afaceri A ID 180 50

Page 153: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

internaţionale

Finanţe şi A IF 180 90

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 50

bănci

Management A IF 180 100

Management

Management A ID 180 50

Marketing A IF 180 75

Marketing

Marketing A ID 180 50

Asistenţă Asistenţă A IF 180 100

socială socială

Psihologie Psihologie A IF 180 125

Sociologie A IF 180 50

Sociologie

Resurse umane AP IF 180 50

Pedagogia

învăţământuluiA IF 180 75

primar

şi preşcolar

Pedagogia

Facultatea învăţământuluiA IFR 180 75

14 de Ştiinţe primar

Socio-Umane şi preşcolar

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului

educaţiei primar A IF 180 25

şi preşcolar

(în limba

maghiară)

Pedagogia

învăţământului

primar A IF 180 60

şi preşcolar

(la Beiuş)

PsihopedagogieA IF 180 30

specială

Facultatea

de Teologie Teologie

15 Ortodoxă Teologie ortodoxă A IF 240 50

„Episcop pastorală

Page 154: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Dr. Vasile

Coman"

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

*T*

34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

industrie

Inginerie Construcţii A IF 240 50

civilă miniere

Ingineria şi

managementul A IF 240 30

Inginerie calităţii

Facultatea industrială

1 de Mine Ingineria

securităţii în AP IF 240 50

industrie

Inginerie şi Inginerie

management economică în AP IF 240 30

construcţii

Inginerie A IF 240 60

Mine, petrol şiminieră

gaze

Topografie A IF 240 45

minieră

Calculatoare şi

tehnologia Calculatoare A IF 240 60

informaţiei

Ingineria Automatică şi

Page 155: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

sistemelor informatică A IF 240 50

aplicată

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilorA IF 240 60

şi a traficului

Facultatea Inginerie ElectromecanicăA IF 240 60

de electrică

2 Inginerie

Mecanică şiInginerie Energetică A IF 240 50

Electrică energetică industrială

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor A IF 240 40

de maşini

Echipamente

pentru procese A IF 240 60

Inginerie industriale

mecanică

Maşini şi

echipamente A IF 240 60

miniere

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 60

afacerilor turismului şi

serviciilor

Asistenţă Asistenţă A IF 180 75

socială socială

Contabilitate

şi informatică A IF 180 90

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

3 Facultatea şi informatică A ID 180 50

de Ştiinţe de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 120

bănci

Management Management A IF 180 75

Matematică Matematică AP IF 180 50

informatică

Sociologie Sociologie A IF 180 60

Ştiinţe Administraţie A IF 180 50

administrative publică

35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Page 156: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Facultatea Biologie Biologie A IF 180 70

de Ştiinţe,

1 Educaţie Chimie A IF 180 50

Fizică şi Chimie

Informatică Chimie medicalăAP IF 180 25

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Horticultură Horticultură A IF 240 50

Ingineria Ingineria A IF 240 50

mediului mediului

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate A IF 180 60

specială

Psihologie Terapie A IF 180 60

ocupaţională

Asistenţă

Sănătate medicală A IF 240 50

generală*^1)

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 50

mediului

Page 157: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie Energetică şi

energetică tehnologii AP IF 240 45

nucleare

Educaţie fizicăA IF 180 75

şi sportivă

Educaţie fizică

şi sport Sport şi

performanţă A IF 180 75

motrică

Informatică A IF 180 100

Informatică

Informatică (laAP IF 180 30

Râmnicu Vâlcea)

Matematică Matematică A IF 180 30

Ingineria Autovehicule A IF 240 90

autovehiculelorrutiere

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilorA IF 240 60

Facultatea şi a traficului

2 de Mecanică

şi Inginerie Tehnologia

Tehnologie industrială construcţiilor A IF 240 60

de maşini

Inginerie şi Inginerie

management economică A IF 240 60

industrială

Calculatoare şi

tehnologia Calculatoare A IF 240 100

informaţiei

ElectromecanicăA IF 240 90

Facultatea Inginerie Inginerie

de electrică electrică şi

3 Electronică, calculatoare AP IF 240 60

Comunicaţii (la Râmnicu

şi Vâlcea)

Calculatoare

Inginerie Electronică A IF 240 60

electronică, aplicată

telecomunicaţii

şi tehnologii Reţele şi

informaţionale software de A IF 240 45

telecomunicaţii

Administrarea A IF 180 50

afacerilor

Page 158: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economia

comerţului, A IF 180 100

Administrarea turismului şi

afacerilor serviciilor

Economia

comerţului, A IFR 180 60

turismului şi

serviciilor

Contabilitate

şi informatică A IF 180 125

de gestiune

Facultatea Contabilitate

4 de Ştiinţe Contabilitate

Economice şi şi informatică A IFR 180 60

Drept de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Management A IF 180 60

Management

Management A IFR 180 60

Marketing Marketing A IF 180 50

Drept A IF 240 200

Drept

Drept A IFR 240 60

Ştiinţe Administraţie A IF 180 75

administrative publică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Pedagogia

învăţământului A IF 180 60

primar şi

preşcolar

Page 159: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 60

preşcolar (la

Alexandria)

Pedagogia

învăţământului

Ştiinţe ale primar şi A IF 180 50

Facultateaeducaţiei preşcolar (la

de Ştiinţe Câmpulung)

ale

5 Educaţiei, Pedagogia

Ştiinţe învăţământului

Sociale şi primar şi A IF 180 60

Psihologie preşcolar (la

Râmnicu Vâlcea)

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 60

preşcolar (la

Slatina)

Asistenţă Asistenţă A IF 180 75

socială socială

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 40

comunicării

Teologie

Teologie ortodoxă A IF 180 50

asistenţă

socială

Limba şi

literatura

franceză - A IF 180 50

Limba

şi literatura

engleză

Limba şi

literatura

română - Limba A IF 180 25

şi literatura

engleză (la

Râmnicu Vâlcea)

Limba şi

Limbă şi literatura

literatură română - O

Page 160: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea limbă A IF 180 100

de şi literatură

6 Teologie, modernă

Litere, (franceză,

Istorie şi engleză)

Arte

Limba şi

literatura

engleză - O

limbă

şi literatură AP IF 180 75

modernă

(franceză,

spaniolă,

germană)

Limbi moderneLimbi moderne A IF 180 50

aplicate aplicate

Istorie Istorie A IF 180 30

Muzică Muzică A IF 180 25

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 30

Teatru şi Artele

artele spectacolului AP IF 180 10

spectacolului(actorie)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

36. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Calculatoare

şi tehnologiaCalculatoare A IF 240 60

informaţiei

Automatică şi

informatică A IF 240 60

Ingineria aplicată

sistemelor

Automatică şi

informatică A IFR 240 75

aplicată

Page 161: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie ElectromecanicăA IF 240 60

Facultateaelectrică

de

Inginerie Utilaje pentru

1 Mecanică transportul şi A IF 240 60

şi depozitarea

Electrică Inginerie hidrocarburilor

mecanică

Utilaje

petroliere şi A IF 240 90

petrochimice

Inginerie

economică în A IF 240 60

domeniul

Inginerie şi mecanic

management

Inginerie

economică în A ID 240 60

domeniul

mecanic

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Inginerie Geologia

geologică resurselor A IF 240 50

petroliere

Facultatea Inginerie de A IF 240 100

de petrol şi gaze

2 Ingineria

Petrolului Inginerie de A IFR 240 75

şi Gazelor Mine, petrol petrol şi gaze

şi gaze

Transportul,

depozitarea şi A IF 240 50

distribuţia

hidrocarburilor

Page 162: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria şi

protecţia A IF 240 90

mediului în

Ingineria industrie

mediului

Ingineria şi

Facultatea protecţia A IFR 240 50

de mediului în

Tehnologia industrie

3 Petrolului

şi Ingineria şi

Petrochimie informatica

proceselor A IF 240 30

Inginerie chimice şi

chimică biochimice

Prelucrarea

petrolului şi A IF 240 75

petrochimie

Economia

comerţului, A IF 180 120

turismului şi

Administrarea serviciilor

afacerilor

Merceologie şi

managementul A IF 180 75

calităţii

Cibernetică,

statistică şi Informatică A IF 180 75

informatică economică

Facultatea economică

4 de Ştiinţe

Economice Contabilitate

şi informatică A IF 180 130

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi informatică A ID 180 75

de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Management A IF 180 90

Management

Management A ID 180 75

Chimie Chimie A IF 180 50

Informatică Informatică A IF 180 75

Limba şi

literatura

Page 163: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

engleză - LimbaA IF 180 75

şi literatura

Limbă şi franceză

literatură

Limba şi

literatura

română - Limba A IF 180 150

şi literatura

Facultatea engleză

5 de Litere

şi Ştiinţe Matematică Matematică A IF 180 40

Administraţie A IF 180 60

publică

Ştiinţe

administrativeAsistenţă

managerială şi A IF 180 50

administrativă

Pedagogia

învăţământului A IF 180 80

Ştiinţe ale primar şi

educaţiei preşcolar

Pedagogie A IF 180 50

37. UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Inginerie Inginerie A IF 240 60

mecanică mecanică

Inginerie ElectromecanicăA IF 240 50

Facultatea electrică

de

1 Inginerie Ştiinţe Informatică

şi inginereşti industrială A IF 240 30

Management aplicate

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 30

management domeniul

mecanic

Economia

Page 164: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Administrarea comerţului, A IF 180 60

afacerilor turismului şi

serviciilor

Facultatea

2 de Ştiinţe Contabilitate

Economice Contabilitate şi informatică A IF 180 75

de gestiune

Marketing A IF 180 75

Marketing

Marketing A ID 180 75

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Administraţie A IF 180 50

Ştiinţe publică

administrative

Administraţie A ID 180 75

publică

Asistenţă Asistenţă A IF 180 60

socială socială

Facultatea Educaţie Educaţie

3 de Ştiinţe fizică şi fizică şi A IF 180 50

Sociale sport sportivă

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământuluiA IF 180 65

educaţiei primar şi

preşcolar

Teologie

Teologie ortodoxă A IF 180 30

didactică (la

Caransebeş)

38. UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

Specializarea/

Page 165: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Teologie

ortodoxă A IF 180 35

asistenţă

Teologie socială

Facultatea

1 de Teologie Teologie

ortodoxă A IF 240 200

pastorală

Muzică Muzică AP IF 180 30

religioasă

Drept A IF 240 350

Drept

Drept A ID 240 120

Facultatea

2 de Drept Administraţie A IF 180 100

Ştiinţe publică

administrative

Administraţie A ID 180 75

publică

Limba şi

literatura

chineză - AP IF 180 40

Limba şi

literatura

engleză

Limba şi

literatura

engleză - O

limbă şi

literatură

modernă A IF 180 75

(germană,

franceză)/

Limba şi

literatura

română

Limba şi

literatura

franceză - O

limbă şi

Page 166: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

literatură

modernă A IF 180 50

Limbă şi (engleză/

literatură germană) sau

Limba şi

literatura

română

Limba şi

literatura

germană - O

Facultatea limbă şi

3 de Litere literatură

şi Arte modernă A IF 180 60

(engleză,

franceză) sau

Limba şi

literatura

română

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi

literatură A IF 180 100

modernă

(engleză,

germană,

franceză)

Limbi moderne Limbi moderne A IF 180 100

aplicate aplicate

Ştiinţe ale Ştiinţe ale

comunicării informării şi A IF 180 25

documentării

Artele

spectacolului A IF 180 12

(actorie)

Teatru şi Artele

artele spectacolului AP IF 180 15

spectacolului (coregrafie)

Teatrologie

(management A IF 180 12

cultural)

Arte vizuale Conservare şi A IF 180 20

restaurare

Asistenţă Asistenţă A IF 180 75

socială socială

Page 167: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Istorie Istorie A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Facultatea

4 de Ştiinţe Relaţii Relaţii

Socio-UmaneinternaţionaleinternaţionaleA IF 180 60

şi studii şi studii

europene europene

Resurse umane A IF 180 100

Sociologie

Sociologie A IF 180 75

Ştiinţe ale Comunicare şi

comunicării relaţii A IF 180 60

publice

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Comunicare şi A ID 180 50

relaţii publice

Jurnalism A IF 180 50

Jurnalism A ID 180 50

Studii de A IF 180 75

Ştiinţe securitate

politice

Ştiinţe A IF 180 50

politice

Teologie

asistenţă AP IF 180 25

socială (în

limba germană)

Teologie

Teologie

protestantă A IF 240 20

pastorală (în

Page 168: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

limba germană)

Pedagogia

învăţământului A IF 180 75

primar şi

preşcolar

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului AP ID 180 75

educaţiei primar şi

preşcolar

Pedagogia

învăţământului

primar şi A IF 180 35

preşcolar (în

limba germană)

Studiul

Studiul patrimoniului

patrimoniului şi managementulAP IF 180 50

bunurilor

culturale

Calculatoare şiCalculatoare A IF 240 120

tehnologia

informaţiei Tehnologia A IF 240 50

informaţiei

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

industrie

Ingineria Ingineria

sistemelor sistemelor A IF 240 50

multimedia

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilorA IF 240 60

şi a traficului

Inginerie ElectromecanicăA IF 240 60

electrică

Inginerie

electronică, Electronică

telecomunicaţiiaplicată A IF 240 50

şi tehnologii

informaţionale

Maşini-unelte

şi sisteme de A IF 240 60

producţie

Page 169: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Tehnologia

construcţiilor A IF 240 120

de maşini

Tehnologia

Inginerie tricotajelor şiA IF 240 50

industrială confecţiilor

Facultatea

5 de Tehnologia

Inginerie tricotajelor şi

confecţiilor AP IF 240 30

(în limba

engleză)

Inginerie

industrială (înAP IF 240 50

limba engleză)

Inginerie

economică AP IF 240 50

industrială

Inginerie

Inginerie şi economică în A IF 240 80

management domeniul

mecanic

Inginerie

economică în A ID 240 75

domeniul

mecanic

Mecatronică A IF 240 60

Mecatronică şi Mecatronică (înAP IF 240 50

robotică limba engleză)

Robotică AP IF 240 30

Transportul,

depozitarea şi A IF 240 50

distribuţia

Mine, petrol şihidrocarburilor

gaze

Transportul,

depozitarea şi A IFR 240 60

distribuţia

hidrocarburilor

Biologie Biologie A IF 180 50

Educaţie fizicăA IF 180 50

6 Facultatea şi sportivă

de ŞtiinţeEducaţie fizică

şi sport Sport şi

Page 170: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

performanţă A IF 180 40

motrică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. FacultateaDomeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Informatică Informatică A IF 180 80

Matematică Matematică A IF 180 100

informatică

Ecologie şi

protecţia A IF 180 100

mediului

Ecologie şi

Ştiinţa protecţia

mediului mediului (în

limba engleză -AP IF 180 25

Ecology and

environment

protection)

Fizica mediuluiAP IF 180 40

Asistenţă

medicală A IF 240 80

generală*^1)

Facultatea Farmacie*^1) AP IF 300 60

7 de Sănătate

Medicină Medicină*^1) A IF 360 120

Medicină A IF 360 30

dentară*^1)

Tehnică dentarăA IF 180 25

Montanologie A IF 240 50

Agronomie

Montanologie A ID 240 50

Page 171: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Biotehnologii

Biotehnologii pentru A IF 240 30

industria

alimentară

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 50

mediului mediului în

Facultatea agricultură

de Ştiinţe

Agricole, Controlul şi

8 Industrie expertiza A IF 240 40

Alimentară produselor

şi alimentare

Protecţia Ingineria

Mediului produselor Ingineria

alimentare produselor A IF 240 100

alimentare

Ingineria

produselor A ID 240 50

alimentare

Inginerie şi Inginerie şi

management în management în

agricultură şialimentaţia A IF 240 50

dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Economia

comerţului, A IF 180 120

turismului şi

serviciilor

Economia

Administrarea comerţului, A ID 180 125

afacerilor turismului şi

serviciilor

Administrarea

afacerilor (în

limba engleză -AP IF 180 50

Business

administration)

Contabilitate

şi informatică A IF 180 75

de gestiune

Contabilitate

Facultatea Contabilitate

9 de Ştiinţe şi informatică A ID 180 100

Economice de gestiune

Economie Economie A IF 180 50

Page 172: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

generală

Economie şi Afaceri

afaceri internaţionale A IF 180 75

internaţionale

Finanţe şi A IF 180 90

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 125

bănci

Management A IF 180 75

Management

Management A ID 180 100

Marketing A IF 180 50

Marketing

Marketing AP ID 180 100

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

*T*

39. UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Educaţie fizicăEducaţie fizică şi A IF 180 75

şi sport sportivă

Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie şi A IF 180 60

1 Educaţie Fizică motricitate specială

şi Sport

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 30

Sănătate şi recuperare

Nutriţie şi dietetică A IF 180 60

Controlul şi expertiza A IF 240 140

produselor alimentare

Facultatea de Ingineria

2 Inginerie produselor Ingineria produselor A IF 240 130

Alimentară alimentare alimentare

Page 173: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Protecţia consumatoruluiAP IF 240 75

şi a mediului

Calculatoare şi

tehnologia Calculatoare A IF 240 125

informaţiei

Ingineria Automatică şi A IF 240 50

sistemelor informatică aplicată

Inginerie Sisteme electrice A IF 240 50

Facultatea de electrică

Inginerie

3 Electrică şi Inginerie

Ştiinţa electronică,

CalculatoarelortelecomunicaţiiElectronică aplicată A IF 240 50

şi tehnologii

informaţionale

Inginerie Managementul energiei A IF 240 50

energetică

Inginerie şi Inginerie economică în

management domeniul electric, A IF 240 50

electronic şi energetic

Inginerie Tehnologia A IF 240 120

industrială construcţiilor de maşini

Echipamente pentru A IF 240 26

Facultatea de Inginerie procese industriale

Inginerie mecanică

4 Mecanică, Inginerie mecanică AP IF 240 60

Mecatronică şi

Management Inginerie şi Inginerie economică în A IF 240 50

management domeniul mecanic

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 45

robotică

Asistenţă Asistenţă socială A IF 180 75

socială

Filosofie Filosofie A IF 180 50

Geografia turismului A IF 180 100

Geografia turismului A ID 180 50

Geografie

Geografie A IF 180 60

Facultatea de Geografie A ID 180 60

5 Istorie şi

Geografie Istorie Istorie A IF 180 50

Page 174: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Relaţii

internaţionale Relaţii internaţionale A IF 180 75

şi studii şi studii europene

europene

Ştiinţa Geografia mediului A IF 180 50

mediului

Ştiinţe Ştiinţe politice A IF 180 75

politice

Limba şi literatura

engleză - Limba şi A IF 180 100

literatura germană/Limba

şi literatura română

Limba şi literatura

franceză - O limbă şi A IF 180 70

literatură modernă

(engleză, germană)

Limba şi literatura

română - O limbă şi

literatură modernă A IF 180 130

(franceză, germană,

spaniolă, italiană)

Facultatea de Limbă şi

Litere şi literatură Limba şi literatura

6 Ştiinţe ale română - O limbă şi A ID 180 50

Comunicării literatură modernă

(franceză, germană)

Limba şi literatura

ucraineană - O limbă şi

literatură modernă A IF 180 35

(franceză, engleză)/

Limba şi literatura

română

Limba şi literatura

franceză - O limbă şi AP IF 180 50

literatură modernă

(spaniolă, italiană)

Ştiinţe ale Comunicare şi relaţii A IF 180 50

comunicării publice

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 175: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Silvicultură A IF 240 100

Silvicultură

Facultatea de Silvicultură A ID 240 75

7 Silvicultură

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 50

mediului

Drept Drept A IF 240 75

Facultatea de Administraţie A IF 180 100

Drept şi publică

8 Ştiinţe Ştiinţe

administrativeadministrativeAdministraţie A ID 180 75

publică

Poliţie localăAP IF 180 50

Administrarea A IF 180 100

afacerilor

Administrarea A ID 180 75

afacerilor

Administrarea Economia

afacerilor comerţului, A IF 180 100

turismului şi

serviciilor

Economia

comerţului, A ID 180 60

turismului şi

serviciilor

Cibernetică,

statistică şi Informatică A IF 180 50

informatică economică

economică

Contabilitate

Facultatea de şi informaticăA IF 180 100

Ştiinţe de gestiune

9 Economice şi Contabilitate

Administraţie Contabilitate

Publică şi informaticăA ID 180 75

de gestiune

Page 176: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economie

Economie generală şi A IF 180 50

comunicare

economică

Economie şi Afaceri

afaceri internaţionaleA IF 180 75

internaţionale

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

bănci

Management Management A IF 180 100

Asistenţă

managerială şiA IF 180 50

Ştiinţe administrativă

administrative

Asistenţă

managerială şiA ID 180 60

administrativă

Facultatea de Pedagogia

10 Ştiinţe ale Ştiinţe ale învăţământuluiA IF 180 100

Educaţiei educaţiei primar şi

preşcolar

40. UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Administrarea

afacerilor (înAP IF 180 60

limba engleză)

Administrarea

afacerilor Economia

comerţului, A IF 180 100

turismului şi

serviciilor

Facultatea de Contabilitate

1 Ştiinţe Contabilitate şi informaticăA IF 180 75

Economice de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

Page 177: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

bănci

Management A IF 180 100

Management

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 100

Drept A IF 240 100

Facultatea de Drept

2 Drept şi Drept A ID 240 100

Ştiinţe

AdministrativeŞtiinţe Administraţie A IF 180 50

administrativepublică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 50

comunicării

Facultatea de Limba şi

Ştiinţe literatura

3 Politice, Limbă şi română - Limba A IF 180 75

Litere şi literatură şi literatura

Comunicare engleză/

franceză

Ştiinţe Ştiinţe AP IF 180 50

politice politice

Educaţie fizicăEducaţie fizicăA IF 180 90

şi sport şi sportivă

Istorie Istorie A IF 180 75

Facultatea de Geografie A IF 180 90

4 Ştiinţe Geografie

Umaniste Geografia AP IF 180 75

turismului

Page 178: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate AP IF 180 50

specială

Teologie

Facultatea deTeologie ortodoxă A IF 240 100

Teologie pastorală

5 Ortodoxă şi

Ştiinţele Pedagogia

Educaţiei Ştiinţe ale învăţământului A IF 180 70

educaţiei primar

şi preşcolar

Chimie Chimie A IF 180 40

Facultatea deFizică Fizică A IF 180 40

6 Ştiinţe şi

Arte Matematică Matematică A IF 180 50

informatică

Muzică Muzică A IF 180 30

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 40

aplicată

Inginerie Electronică A IF 240 45

Facultatea deelectronică, aplicată

Inginerie telecomunicaţii

7 Electrică, şi tehnologii Tehnologii şi

Electronică informaţionale sisteme de A IF 240 50

şi Tehnologia telecomunicaţii

Informaţiei

Inginerie Electrotehnică A IF 240 40

electrică

Inginerie Energetică A IF 240 40

energetică industrială

Ingineria Ştiinţa A IF 240 70

Facultatea dematerialelor materialelor

8 Ingineria

Materialelor Inginerie Echipamente

şi Mecanică mecanică pentru procese A IF 240 70

industriale

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 110

mediului mediului în

agricultură

Facultatea deIngineria Tehnologia

Ingineria produselor prelucrării A IF 240 60

9 Mediului şi alimentare produselor

Ştiinţa agricole

Page 179: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Alimentelor

Controlul şi

Inginerie securitatea AP IF 240 60

chimică produselor

alimentare

Agronomie Montanologie AP IF 240 45

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 75

afacerilor turismului şi

serviciilor

Facultatea de

Ştiinţe şi Ştiinţe Administraţie A IF 180 50

10 Inginerie administrative publică

(Alexandria)

Agronomie Agricultură AP IF 240 30

Ingineria Ingineria

sistemelor sistemelor AP IF 240 30

multimedia

41. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Istorie Istorie AP IF 180 50

Facultatea deRelaţii Relaţii

Ştiinţe ale internaţionale internaţionale A IF 180 50

Educaţiei, şi studii şi studii

1 Drept şi europene europene

Administraţie

Publică Sociologie Sociologie AP IF 180 50

Ştiinţe Administraţie A IF 180 50

administrative publică

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 180: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Limba şi

Limbă şi literatura

literatură engleză - Limba AP IF 180 60

şi literatura

română

Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământului AP IF 180 50

educaţiei primar şi

preşcolar

Drept A IF 240 150

Drept

Drept A ID 240 75

Economia

Administrareacomerţului, A IF 180 100

afacerilor turismului şi

serviciilor

Contabilitate şi

Contabilitateinformatică de A IF 180 75

Facultatea de gestiune

2 Ştiinţe

Economice Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Cibernetică,

statistică şiInformatică AP IF 180 60

informatică economică

economică

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor deA IF 240 60

maşini

Termoenergetică A IF 240 50

Inginerie

energetică Managementul A IF 240 50

energiei

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 75

mediului mediului în

industrie

Page 181: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de Ingineria Automatică şi

3 Inginerie sistemelor informatică A IF 240 50

aplicată

Inginerie Ingineria

mecanică designului de AP IF 240 30

produs

Ştiinţe Inginerie

inginereşti medicală AP IF 240 45

aplicate

Inginerie şi Inginerie şi

management înmanagement în

agricultură alimentaţia AP IF 240 50

şi dezvoltarepublică şi

rurală agroturism

Educaţie Educaţie fizică

fizică şi şi sportivă A IF 180 60

sport

Kinetoterapie şi

Kinetoterapiemotricitate AP IF 180 30

Facultatea de specială

4 Ştiinţe

Medicale şi Asistenţă

Comportamentale medicală AP IF 240 30

generală*^1)

Sănătate

Moaşe*^1) AP IF 240 30

Asistenţă de AP IF 180 30

farmacie

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

42. UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 60

aplicată

Inginerie Ingineria

Page 182: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

energetică sistemelor A IF 240 60

Facultatea de electroenergetice

1 Inginerie

Inginerie Tehnologia

industrială construcţiilor deA IF 240 60

maşini

Inginerie şi Inginerie

management economică A IF 240 50

industrială

Informatică Informatică A IF 180 75

Istorie Istorie A IF 180 50

Limba şi

Limbă şi literatura română

literatură - Limba şi A IF 180 100

literatura

engleză

Facultatea de

2 Ştiinţe şi Limbi moderneLimbi moderne

Litere aplicate aplicate (englezăA IF 180 60

- franceză)

Ştiinţe ale Comunicare şi A IF 180 75

comunicării relaţii publice

Ştiinţe politice AP IF 180 50

Ştiinţe

politice Studii de AP IF 180 30

securitate

*ST*

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatealicenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Administrarea Economia comerţului,

afacerilor turismului şi A IF 180 100

serviciilor

Economia comerţului,

Administrarea turismului şi AP IF 180 50

afacerilor serviciilor (în limba

engleză)

Page 183: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Contabilitate şi A IF 180 90

informatică de gestiune

Contabilitate

Contabilitate şi A IFR 180 75

Facultatea informatică de gestiune

3 de

Economie Drept A IF 240 100

şi Drept Drept

Drept A IFR 240 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management A IF 180 75

Management

Management A IFR 180 75

Ştiinţe ale Pedagogia învăţământuluiAP IF 180 60

educaţiei primar şi preşcolar

Ştiinţe Administraţie publică A IF 180 100

administrative

43. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatealicenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Educaţie Educaţie fizică şi

fizică şi sportivă A IF 180 50

sport

Medicină**)*^1) A IF 360 270

Medicină (în limba A IF 360 200

maghiară)*^1)

Facultatea

1 de Medicină (în limba A IF 360 150

Medicină engleză)*^1)

Sănătate

Asistenţă medicală A IF 240 140

generală*^1)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 50

şi recuperare

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

Medicină dentară*1) A IF 360 140

Facultatea

Page 184: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

2 de Sănătate Medicină dentară (în AP IF 360 30

Medicină limba engleză)*^1)

Dentară

Tehnică Dentară A IF 180 30

Farmacie*^1) (linia de

studii română şi linia A IF 300 175

de studii maghiară)***

Facultatea

3 de Sănătate Asistenţă de farmacie A IF 180 40

Farmacie

Cosmetică medicală şi

tehnologia produsului AP IF 180 40

cosmetic

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

***) 100 limba română şi 75 limba maghiară.

44. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatealicenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Muzică Muzică A IF 180 12

Artele spectacolului A IF 180 12

Facultatea (coregrafie)**)

1 de Arte înTeatru şi

Limba artele Artele spectacolului A IF 180 10

Română spectacolului (păpuşi - marionete)

Teatrologie (Jurnalism A IF 180 12

teatral)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

Page 185: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Artele

spectacolului A IF 180 12

(actorie)

Artele

spectacolului A IF 180 7

(regie)**)

Scenografie şi

Arte vizuale eveniment A IF 180 12

artistic**)

Cinematografie,

fotografie,

media

Cinematografie(Comunicare AP IF 180 12

şi media audiovizuală:

scenaristică,

publicitate

media)

Muzică Muzică (în A IF 180 13

limba maghiară)

Cinematografie,

fotografie,

media

Cinematografie(Comunicare

şi media audiovizuală: A IF 180 12

scenaristică,

publicitate

media, în limba

maghiară)

Artele

spectacolului

(coregrafie, înA IF 180 12

limba maghiară)

**)

Artele

Facultatea spectacolului

de Arte în (Păpuşi - A IF 180 12

2 Limba marionete, în

Maghiară limba maghiară)

Teatru şi

artele Teatrologie

spectacolului (Jurnalism A IF 180 12

teatral, în

limba maghiară)

Page 186: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Artele

spectacolului A IF 180 12

(actorie în

limba maghiară)

Artele

spectacolului A IF 180 10

(regie în limba

maghiară)**)

Scenografie şi

eveniment

Arte vizuale artistic (în A IF 180 12

limba maghiară)

**)

**) Se şcolarizează alternativ în cadrul Facultăţii de Arte în Limba Română,

respectiv în cadrul Facultăţii de Arte în Limba Maghiară. În anul universitar

2018-2019 se şcolarizează astfel: în cadrul Facultăţii de Arte în Limba Română:

Artele spectacolului (regie), Artele spectacolului (coregrafie); în cadrul

Facultăţii de Arte în Limba Maghiară: Scenografie şi eveniment artistic.

45. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Calculatoare A IF 240 275

Calculatoare

şi tehnologia Calculatoare

informaţiei (în limba A IF 240 120

Facultatea engleză)

de

1 Automatică Informatică A IF 180 100

şi Informatică

Calculatoare Informatică A ID 180 100

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 275

aplicată

Ingineria şi

Ingineria protecţia A IF 240 60

mediului mediului în

industrie

Chimia şi

Page 187: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

ingineria

substanţelor A IF 240 60

Facultatea organice,

de Chimie petrochimie şi

2 Industrială Inginerie carbochimie

şi Ingineriachimică

Mediului Ingineria

substanţelor

anorganice şi A IF 240 32

protecţia

mediului

Ingineria Controlul şi

produselor expertiza AP IF 240 60

alimentare produselor

alimentare

Ingineria Instalaţii

instalaţiilor pentru A IF 240 70

construcţii

Amenajări şi

construcţii A IF 240 50

hidrotehnice

Căi ferate,

drumuri şi A IF 240 30

poduri

Construcţii

civile, A IF 240 200

industriale şi

agricole

Facultatea Inginerie

3 de Inginerie civilă (în A IF 240 60

Construcţii civilă limba engleză)

Inginerie

civilă (în A IF 240 50

limba germană)

Inginerie

sanitară şi A IF 240 50

protecţia

mediului

Îmbunătăţiri

funciare şi A IF 240 40

dezvoltare

rurală

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 60

cadastru

Page 188: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)(AP)

*A

Arhitectură*^1) A IF 360 90

Facultatea de

4 Arhitectură şi Arhitectură Mobilier şi

Urbanism amenajări A IF 180 40

interioare

Electronică A IF 240 150

aplicată

Tehnologii şi

sisteme de A IF 240 150

Facultatea de Inginerie telecomunicaţii

Electronică, electronică,

5 Telecomunicaţii telecomunicaţiiTehnologii şi

şi Tehnologii şi tehnologii sisteme de A ID 240 50

informaţionale informaţionale telecomunicaţii

Tehnologii şi

sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 60

(în limba

engleză)

Inginerie Electrotehnică A IF 240 110

Facultatea de electrică

6 Electrotehnică şi

ElectroenergeticăInginerie Ingineria

energetică sistemelor A IF 240 120

electroenergetice

Inginerie

economică A IF 240 30

industrială

Inginerie

economică în A IF 240 50

construcţii

Page 189: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie şi Inginerie

Facultatea de management economică în

7 Management în domeniul A IF 240 60

Producţie şi electric,

Transporturi electronic şi

energetic

Inginerie

economică în A IF 240 40

industria chimică

şi de materiale

Ştiinţe Administraţie A IF 180 40

administrative publică

Ingineria Autovehicule A IF 240 120

autovehiculelorrutiere

Ingineria Ştiinţa A IF 240 60

materialelor materialelor

Ingineria Ingineria

transporturilortransporturilor A IF 240 80

şi a traficului

Ingineria sudăriiA IF 240 30

Tehnologia

Inginerie construcţiilor deA IF 240 100

industrială maşini

Tehnologia

construcţiilor deAP IFR 240 60

maşini

Inginerie A IF 240 100

mecanică

8 Facultatea de Maşini şi

Mecanică instalaţii pentru

agricultură şi A IF 240 30

industrie

alimentară

Inginerie Maşini şi sisteme

mecanică hidraulice şi A IF 240 30

pneumatice

Sisteme şi

echipamente A IF 240 30

termice

Vehicule pentru

transportul A IF 240 60

feroviar

Page 190: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 60

robotică

Robotică A IF 240 60

Ştiinţe Inginerie

inginereşti medicală A IF 240 45

aplicate

Limbi moderne Traducere şi A IF 180 60

aplicate interpretare

Facultatea de

9 Ştiinţe ale Comunicare şi A IF 180 75

Comunicării Ştiinţe ale relaţii publice

comunicării

Comunicare şi AP ID 180 75

relaţii publice

Ingineria Autovehicule A IF 240 60

autovehiculelorrutiere

Ingineria

Ingineria elaborării A IF 240 30

materialelor materialelor

metalice

Electromecanică A IF 240 55

Inginerie

electrică Inginerie

electrică şi AP IF 240 50

calculatoare

Facultatea de

10 Inginerie din Inginerie

Hunedoara economică în A IF 240 30

domeniul mecanic

Inginerie şi

management Inginerie

economică în A IF 240 30

industria chimică

şi de materiale

Ştiinţe Informatică

inginereşti industrială A IF 240 60

aplicate

Ingineria Ingineria

mediului valorificării AP IF 240 30

deşeurilor

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

Page 191: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*T*

46. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI

„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Agricultură A IF 240 100

Agricultură (înAP IF 240 50

limba engleză)

Agricultură A IFR 240 75

Protecţia A IF 240 30

Agronomie plantelor

Exploatarea

maşinilor şi

instalaţiilor

pentru AP IF 240 50

agricultură şi

industria

alimentară

Facultatea Biologie Biologie A IF 180 60

1 de

Agricultură Ingineria şi

protecţia A IF 240 100

mediului în

Ingineria agricultură

mediului

Ingineria şi

protecţia A IFR 240 75

mediului în

agricultură

Page 192: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Inginerie Măsurători

geodezică terestre şi A IF 240 40

cadastru

Maşini şi

instalaţii

Inginerie pentru A IF 240 50

mecanică agricultură şi

industrie

alimentară

BiotehnologiiInginerie A IF 240 40

genetică

Facultatea

de Horticultură A IF 240 75

2 Horticultură

şi Horticultură Horticultură A IFR 240 50

Silvicultură

Peisagistică A IF 240 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 80

Inginerie

economică în A IF 240 60

Inginerie şi agricultură

management în

Facultatea agricultură Inginerie şi

de şi dezvoltaremanagement în

3 Management rurală alimentaţia A IF 240 60

şi Turism publică şi

Rural agroturism

Inginerie şi

Inginerie şi management în A IF 240 50

management industria

turismului

Medicină A IF 360 150

veterinară*1)

Facultatea Medicină

4 de Medicină veterinară Medicină

Veterinară veterinară (în A IF 360 30

limba engleză)*

^1)

Controlul şi

expertiza A IF 240 75

produselor

alimentare

Extracte şi

aditivi A IF 240 50

Facultatea Ingineria naturali

5 de Inginerieproduselor alimentari

Alimentară alimentare

Page 193: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria

produselor A IF 240 50

alimentare

Protecţia

consumatorului AP IF 240 75

şi a mediului

Facultatea Biotehnologii

de Biotehnologiiagricole A IF 240 60

6 Bioingineria

Resurselor

Animaliere Zootehnie Zootehnie A IF 240 80

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

47. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Arte plastice

(fotografie -

videoprocesareaA IF 180 40

computerizată a

imaginii)

Facultatea Arte plastice

1 de Arte şi Arte vizuale (pictură, A IF 180 100

Design grafică,

sculptură)

Ceramică - A IF 180 31

sticlă - metal

Conservare şi A IF 180 15

restaurare

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 194: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Design A IF 180 75

Istoria şi A IF 180 15

teoria artei

Modă - design A IF 180 40

vestimentar

Arte AP IF 180 30

decorative

Biochimie A IF 180 60

Biologie

Biologie A IF 180 60

Chimie A IF 180 50

Chimie (în A IF 180 25

limba engleză)

Chimie

Chimie AP IF 180 25

informatică

Chimie AP IF 180 50

medicală

Facultatea

2 de Chimie, Geografia A IF 180 70

Biologie, turismului

Geografie

Geografie Geografie A IF 180 50

Planificare A IF 180 50

teritorială

Chimia A IF 180 30

mediului

Ştiinţa Ecologie şi

mediului protecţia A IF 180 40

mediului

Ştiinţa A IF 180 30

mediului

Facultatea Drept A IF 240 550

3 de Drept Drept

Page 195: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Drept A IFR 240 100

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 125

afacerilor turismului şi

serviciilor

Cibernetică,

statistică şi Informatică A IF 180 100

informatică economică

economică

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 200

de gestiune

Contabilitate

şi informaticăA ID 180 100

Contabilitate de gestiune

Contabilitate

şi informatică

de gestiune AP IF 180 50

(în limba

germană)

Facultatea

de Economie Economie

4 şi de Economie generală şi A IF 180 75

Administrare comunicare

a Afacerilor economică

Economie şi Economie şi

afaceri afaceri A IF 180 100

internaţionaleinternaţionale

Finanţe şi A IF 180 200

bănci

Finanţe şi A ID 180 75

Finanţe bănci

Finanţe şi

bănci (în A IF 180 50

limba engleză)

Management A IF 180 200

Management A ID 180 100

Management

Management (în

limba A IF 180 50

franceză)

Marketing Marketing A IF 180 125

Page 196: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Educaţie

fizică şi A IF 180 75

sportivă

Educaţie Educaţie

Facultatea fizică şi fizică şi A IFR 180 75

de Educaţie sport sportivă

5 Fizică şi

Sport Sport şi

performanţă AP IF 180 50

motrică

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitateA IF 180 75

specială

Fizică A IF 180 35

Facultatea Fizică A IF 180 50

6 de Fizică Fizică informatică

Fizică A IF 180 50

medicală

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Istorie Istorie A IF 180 50

Filologie

clasică -

Limba şi

literatura

română/O limbă

şi literatură A IF 180 20

modernă

(engleză,

franceză,

germană,

italiană,

spaniolă)

Page 197: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Limba şi

literatura

engleză -

Limbi şi

literaturi

moderne

(franceză,

germană, A IF 180 100

italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină/Limba

şi literatura

română

Limba şi

literatura

franceză -

Limbi şi

literaturi

moderne

(engleză,

germană, A IF 180 35

italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină/Limba

şi literatura

română

Limba şi

literatura

germană -

Limbi şi

literaturi

moderne

(engleză,

Limbă şi franceză, A IF 180 30

literatură italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

Facultatea latină/Limba

de Litere, şi literatura

7 Istorie şi română

Teologie

Limba şi

literatura

română - Limbi

şi literaturi

moderne

(engleză,

Page 198: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

franceză, A IF 180 150

germană,

italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină

Limba şi

literatura

rusă - Limbi

şi literaturi

moderne

(engleză,

franceză,

germană, A IF 180 20

italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină/Limba

şi literatura

română

Limba şi

literatura

sârbă şi

croată - Limbi

şi literaturi

moderne

(engleză,

franceză, A IF 180 20

germană,

italiană,

spaniolă)/

Limba şi

literatura

latină/Limba

şi literatura

română

Limbi moderneLimbi moderne A IF 180 100

aplicate aplicate

Studii Studii A IF 180 25

culturale culturale

Teologie

ortodoxă A IF 180 25

didactică

Teologie

Teologie

ortodoxă A IF 240 40

pastorală

Page 199: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Informatică A IF 180 200

Informatică

Informatică (în limba A IF 180 150

engleză)

Facultatea

de Informatică A IF 180 200

8 Matematică aplicată

şi

Informatică Matematică A IF 180 75

Matematică A IF 180 75

Matematică informatică

Matematici A IF 180 75

aplicate

Interpretare

muzicală - A IF 240 15

canto

Muzică Interpretare

muzicală - A IF 240 25

instrumente

Facultatea

9 de Muzică Muzică A IF 180 18

şi Teatru

Artele

spectacolului A IF 180 14

Teatru şi (actorie)

artele

spectacoluluiArtele

spectacolului A IF 180 10

(actorie) (în

limba germană)

Asistenţă A IF 180 100

Asistenţă socială

socială

Asistenţă A ID 180 50

socială

Psihologie Psihologie A IF 180 250

Facultatea Resurse umane A IF 180 100

de Sociologie

10 Sociologie Sociologie A IF 180 100

şi

Psihologie Pedagogia

învăţământuluiA IF 180 100

primar şi

Ştiinţe ale preşcolar

educaţiei

Pedagogie A IF 180 50

Page 200: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

PsihopedagogieA IF 180 50

specială

*ST*

*T*

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Ştiinţe Administraţie publică A IF 180 100

administrative

Relaţii internaţionale A IF 180 100

Relaţii şi studii europene

internaţionale

Facultatea şi studii Relaţii internaţionale

de Ştiinţe europene şi studii europene (în A IF 180 70

Politice, limba germană)

11 Filosofie

şi Ştiinţe Comunicare şi relaţii A IF 180 110

ale publice

Comunicării

Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 80

comunicării

Publicitate A IF 180 60

Ştiinţe ale informării A IF 180 25

şi documentării

Ştiinţe Ştiinţe politice A IF 180 100

politice

48. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Asistenţă medicală A IF 240 100

generală*^1)

Page 201: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Asistenţă medicală AP IF 240 75

generală (la Lugoj)*^1)

Asistenţă medicală AP IF 240 75

generală (Deva)*^1)

Facultatea BalneofiziokinetoterapieA IF 180 80

1 de MedicinăSănătate şi recuperare

Medicină*1) A IF 360 525

Medicină (în limba A IF 360 100

engleză)*^1)

Medicină (în limba AP IF 360 40

franceză)*^1)

Nutriţie şi dietetică A IF 180 25

Medicină dentară*^1) A IF 360 150

Facultatea

2 de MedicinăSănătate Medicină dentară (în AP IF 360 30

Dentară limba engleză)*^1)

Tehnică dentară A IF 180 70

Farmacie*^1) A IF 300 160

Facultatea Farmacie (în limba A IF 300 60

3 de FarmacieSănătate franceză)*^1)

Asistenţă de farmacie AP IF 180 60

(la Lugoj)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

49. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

Specializarea/ ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Echipamente şi sisteme A IF 240 50

Facultatea electronice militare

de

ComunicaţiiInginerie Comunicaţii pentru A IF 240 50

şi Sisteme electronică, apărare şi securitate

1 Electronicetelecomunicaţii

pentru şi tehnologii Echipamente şi sisteme

Apărare şi informaţionale electronice militare,

Securitate electronică - AP IF 240 50

Page 202: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

radioelectronică de

aviaţie

Calculatoare şiCalculatoare şi sisteme

Facultatea tehnologia informatice pentru A IF 240 85

de Sisteme informaţiei apărare şi securitate

2 Informatice naţională

şi

Securitate Ingineria Ingineria şi securitatea

Ciberneticăsistemelor sistemelor informatice A IF 240 30

militare

Construcţii şi A IF 240 25

Inginerie fortificaţii

civilă

Facultatea Drumuri, poduri şi AP IF 240 15

de Sisteme infrastructuri militare

Integrate

3 de Inginerie Topogeodezie şi

Armament, geodezică automatizarea asigurăriiA IF 240 25

Geniu şi topogeodezice

Mecatronică

Inginerie Sisteme pentru baraje de

genistică mine, distrugeri şi A IF 240 25

mascare

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Armament,

aparatură

artileristică A IF 240 25

şi sisteme de

conducere a

focului

Armament,

rachete,

Inginerie de muniţii de A IF 240 25

armament, aviaţie şi

rachete şi sisteme de

Page 203: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

muniţii salvare

Muniţii,

rachete, A IF 240 25

explozivi şi

pulberi

Materiale

energetice şi AP IF 240 15

apărare CBRN

Aeronave şi

motoare de A IF 240 50

Inginerie aviaţie

aerospaţială

Echipamente şi

instalaţii de A IF 240 25

Facultatea de aviaţie

Aeronave şi

4 Autovehicule Blindate,

Militare automobile şi A IF 240 50

tractoare

Ingineria

autovehiculelorEchipamente şi

sisteme de

comandă şi A IF 240 50

control pentru

autovehicule

50. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Conducere

interarme - A IF 180 25

Ştiinţe forţe aeriene

Facultatea de militare,

1 Comandă şi informaţii şi Conducere

Stat Major ordine publică interarme - A IF 180 25

forţe terestre

Logistică A IF 180 25

Securitate şi AP IF 180 50

apărare

Page 204: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Comunicare

Facultatea de Ştiinţe publică şi

2 Securitate şi militare, interculturalăAP IF 180 33

Apărare informaţii şi în domeniul

ordine publică securităţii şi

apărării

Sisteme AP IF 180 25

informaţionale

51. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Comunicare şi

Ştiinţe relaţii A IF 180 25

Facultatea de militare, publice -

1 Informaţii informaţii şi informaţii

ordine publică

Psihologie - A IF 180 75

informaţii

Facultatea de Ştiinţe Studii de

2 Studii de militare, securitate şi A IF 180 75

Intelligence informaţii şi informaţii

ordine publică

52. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Ordine şi

Ştiinţe siguranţă A IF 180 340

Facultatea de militare, publică

1 Poliţie informaţii şi

ordine publică Ordine şi

siguranţă A IFR 180 50

Page 205: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

publică

Facultatea de Ştiinţe Ordine şi

2 Poliţie de militare, siguranţă A IF 180 80

Frontieră informaţii şi publică

ordine publică

Ştiinţe Ordine şi

3 Facultatea de militare, siguranţă A IF 180 70

Jandarmi informaţii şi publică

ordine publică

Drept A IF 240 250

Facultatea de Drept

4 Ştiinţe Drept AP ID 240 100

Juridice şi

AdministrativeŞtiinţe Administraţie AP IF 180 100

administrative publică

*ST*

*T*

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii(A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)*A(AP)

Facultatea de Ingineria Instalaţii pentru

5 Pompieri instalaţiilor construcţii - A IF 240 50

pompieri

6 Facultatea de Istorie Arhivistică A IF 180 35

Arhivistică

53. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii(A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)*A(AP)

Managementul A IF 180 50

organizaţiei

Facultatea de Ştiinţe

1 Management militare, Management în A IF 180 60

Aeronautic informaţii şi aviaţie

Page 206: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

ordine publică

Managementul A IF 180 60

traficului aerian

Managementul

sistemelor de

rachete şi AP IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe artilerie

2 Sisteme de militare, antiaeriene

Securitate informaţii şi

Aeriană ordine publicăManagementul

sistemelor de AP IF 180 60

supraveghere

aeriană

54. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii(A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)*A(AP)

Inginerie Electromecanică A IF 240 60

electrică

Electromecanică A IFR 240 60

Electromecanică A IF 240 100

Facultatea de navală

1 Inginerie

Marină Inginerie Electromecanică A IFR 240 125

marină şi navală

navigaţie

Navigaţie,

hidrografie şi A IF 240 50

echipamente navale

Inginerie şi Inginerie şi

management management naval şiA IF 240 75

portuar

Facultatea de

Navigaţie şi Navigaţie şi

2 Management transport maritim A IF 240 120

Naval Inginerie şi fluvial

marină şi

navigaţie Navigaţie şi

transport maritim A IFR 240 125

şi fluvial

55. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii(A)/ Număr de Număr maxim

Page 207: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Nr. Domeniul de universitare de Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă licenţă (locaţia de învăţământstudii care pot fi

geografică de funcţionare transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi provizorie

limba de predare)*A(AP)

Managementul A IF 180 200

Ştiinţe organizaţiei

militare,

informaţii şi Managementul

ordine publicăsistemelor de AP IF 180 75

Facultatea de comunicaţii

1 Management militare

Militar

Inginerie şi

Inginerie şi management în

management domeniul AP IF 240 60

comunicaţiilor

militare

Facultatea de Ştiinţe

2 Ştiinţe militare, Leadership militar AP IF 180 150

Militare informaţii şi

ordine publică

Ştiinţe Administraţie A IF 180 50

administrativepublică

Facultatea de Contabilitate şi

Ştiinţe Contabilitate informatică de AP IF 180 50

3 Economice şi gestiune

Administrative

Ştiinţe

militare, Management A IF 180 75

informaţii şi economico-financiar

ordine publică

*ST*

*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia

instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

ANEXA 3

Structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de

studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

*T*

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

Page 208: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 350

Drept

Facultatea de Drept A IFR 240 300

Ştiinţe

1 Juridice şi Administraţie A IF 180 100

AdministrativeŞtiinţe publică

administrative

Administraţie A IFR 180 100

publică

Economia

comerţului, A IF 180 200

Facultatea de turismului şi

Management Administrarea serviciilor

2 Turistic şi afacerilor

Comercial Economia

comerţului, A IFR 180 300

turismului şi

serviciilor

Economie şi

Facultatea de afaceri A IF 180 250

Relaţii Economie şi internaţionale

3 Economice afaceri

InternaţionaleinternaţionaleEconomie şi

afaceri A IFR 180 175

internaţionale

Contabilitate

Contabilitate şi informaticăA IF 180 120

Facultatea de de gestiune

Finanţe, Bănci

4 şi Finanţe şi A IF 180 210

Contabilitate bănci

Finanţe

Finanţe şi A IFR 180 180

bănci

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicare şi

5 Ştiinţe comunicării relaţii A IF 180 125

Politice publice

Limba şi

literatura

Page 209: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

engleză -

Limba şi

literatura A IF 180 50

modernă

(franceză,

rusă, chineză,

turcă)

Limba şi

literatura

engleză -

Limba şi

literatura

modernă A IF 180 50

(germană,

arabă,

italiană,

japoneză,

spaniolă)

Limba şi

literatura

franceză -

Limbi şi

literaturi

moderne A IF 180 50

Facultatea de (engleză,

6 Limbi şi Limbă şi germană,

Literaturi literatură arabă,

Străine italiană,

japoneză,

spaniolă)

Limba şi

literatura

germană -

Limba şi

literatura

modernă A IF 180 50

(engleză,

arabă,

italiană,

japoneză,

spaniolă)

Limba şi

literatura

română - Limba

şi literatura

modernă

(engleză,

franceză, A IF 180 50

spaniolă,

italiană,

arabă,

Page 210: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

japoneză,

rusă, chineză,

turcă)

Facultatea de Drept A IF 240 200

7 Drept din Drept

Cluj-Napoca Drept A IFR 240 150

Contabilitate

Facultatea de şi informaticăA IF 180 75

Ştiinţe de gestiune

8 Economice din Contabilitate

Cluj-Napoca Contabilitate

şi informaticăA IFR 180 100

de gestiune

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Facultatea de Economia

Management Administrarea comerţului,

9 Turistic şi afacerilor turismului şi A IF 180 100

Comercial din serviciilor

Timişoara

10 Facultatea de Marketing Marketing A IF 180 100

Marketing

Facultatea de Pedagogia

11 Ştiinţe ale Ştiinţe ale învăţământuluiA IF 180 125

Educaţiei educaţiei primar şi

preşcolar

2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

Page 211: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Facultatea de Drept A IF 240 450

1 Drept Drept

Drept A ID 240 100

Administrarea Administrarea A IF 180 120

afacerilor afacerilor

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 75

Facultatea de de gestiune

Finanţe-Bănci,Contabilitate

2 Contabilitate Contabilitate

şi şi informaticăA ID 180 100

Administrarea de gestiune

Afacerilor

Finanţe şi A IF 180 100

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 75

bănci

Facultatea de Psihologie A IF 180 200

3 Psihologie Psihologie

Psihologie A ID 180 100

Facultatea de Informatică A IF 180 100

4 Informatică Informatică

Informatică A ID 180 125

Medicină*1) A IF 360 125

Medicină (în

Facultatea de limba engleză)AP IF 360 45

5 Medicină Sănătate *^1)

Asistenţă

medicală A IF 240 50

generală*^1)

Medicină A IF 360 130

dentară*^1)

Facultatea de Medicină

6 Medicină Sănătate dentară (în AP IF 360 45

Dentară limba engleză)

*^1)

Tehnică A IF 180 25

dentară

Page 212: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Relaţii Relaţii

Facultatea de internaţionaleinternaţionaleA IF 180 75

Ştiinţe şi studii şi studii

7 Sociale, europene europene

Politice şi

Umaniste Ştiinţe ale Comunicare şi

comunicării relaţii AP IF 180 50

publice

8 Facultatea de Sănătate Farmacie*^1) AP IF 300 50

Farmacie

Facultatea de Drept Drept A IF 240 150

Drept şi

9 Ştiinţe Contabilitate

Economice - Contabilitate şi informaticăA IF 180 75

Târgu Jiu de gestiune

Facultatea de Asistenţă

10 Asistenţă Sănătate medicală AP IF 240 60

Medicală - generală*^1)

Târgu Jiu

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

*ST*

*T*

3. UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 150

1 Facultatea de Drept Drept

Drept european

şi A IF 240 200

internaţional

Administrarea A IF 180 120

Administrarea afacerilor

afacerilor

Page 213: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Administrarea AP ID 180 50

Facultatea de afacerilor

Economie şi

2 Administrarea Contabilitate

afacerilor şi informaticăA IF 180 75

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi informaticăA ID 180 50

de gestiune

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionaleA IF 180 75

şi studii şi studii

Facultatea de europene europene

3 Relaţii

Internaţionale şi Administraţie A IF 180 150

Administraţie Ştiinţe publică

administrative

Administraţie A ID 180 75

publică

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 235

1 Facultatea de Drept Drept

Drept A IFR 240 125

Economia

comerţului, A IF 180 450

Facultatea de turismului şi

Economia Turismului Administrarea serviciilor

2 Intern şi afacerilor

Internaţional Economia

comerţului, A IFR 180 75

turismului şi

serviciilor

Informatică A IF 180 400

Facultatea de Cibernetică, economică

3 Informatică statistică şi

Managerială informatică Informatică

economică economică (în A IF 180 75

limba engleză)

Page 214: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Management A IF 180 300

Management

Facultatea de Management A IFR 180 75

4 Management-Marketing

Marketing A IF 180 250

Marketing

Marketing A IFR 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informaticăA IF 180 75

de gestiune

Afaceri A IF 180 200

internaţionale

Facultatea de Economie şi Afaceri A IFR 180 75

Relaţii Comerciale afaceri internaţionale

5 şi Financiar-Bancareinternaţionale

Interne şi Afaceri

Internaţionale internaţionaleA IF 180 90

(în limba

engleză)

Finanţe şi A IF 180 325

bănci

Finanţe

Finanţe şi A IFR 180 75

bănci

Facultatea de StudiiEconomie şi Economie şi

6 Economice Europene afaceri afaceri A IF 180 150

internaţionaleinternaţionale

Kinetoterapie

Facultatea de Kinetoterapie şi motricitateAP IF 180 50

Educaţie Fizică, specială

7 Sport şi

Kinetoterapie Educaţie Educaţie

fizică şi fizică şi AP IF 180 50

sport sportivă

*ST*

*T*

5. UNIVERSITATEA „HYPERION" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

Page 215: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Fizică Fizică A IF 180 30

Facultatea

de Ştiinţe Informatică Informatică A IF 180 30

1 Exacte şi

InginereştiIngineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 100

aplicată

Geografie Geografie A IF 180 35

Istorie Istorie A IF 180 50

Limba şi

Facultatea literatura

de Ştiinţe română - O

2 Sociale, Limbă şi limbă şi A IF 180 50

Umaniste şiliteratură literatură

ale Naturii modernă

(engleză,

japoneză)

Ştiinţe Ştiinţe A IF 180 75

politice politice

Facultatea

3 de Ştiinţe Drept Drept A IF 240 70

Juridice

Facultatea Ştiinţe ale

4 de comunicării Jurnalism A IF 180 150

Jurnalism

Facultatea

de

5 Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 200

şi Ştiinţe

ale

Educaţiei

Economia

comerţului, A IF 180 50

turismului şi

Administrarea serviciilor

afacerilor

Economia

comerţului, A ID 180 50

turismului şi

serviciilor

Page 216: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Contabilitate

şi informatică A IF 180 50

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

Facultatea şi informatică A ID 180 50

6 de Ştiinţe de gestiune

Economice

Afaceri A IF 180 50

Economie şi internaţionale

afaceri

internaţionaleAfaceri A ID 180 50

internaţionale

Finanţe şi A IF 180 80

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 50

bănci

Management A IF 180 100

Management

Management A ID 180 75

Cinematografie,

fotografie,

Cinematografiemedia (Regie deA IF 180 100

şi media film şi TV,

7 Facultatea Imagine de film

de Arte şi TV)

Teatru şi Artele

artele spectacolului A IF 180 30

spectacolului (actorie)

6. UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi (AP)

limba de

predare)*A

Arhitectură*^1)A IF 360 90

Facultatea

1 de Arhitectură Arhitectură (în

Arhitectură limba engleză)*AP IF 360 50

^1)

Educaţie fizicăA IF 180 150

Page 217: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Educaţie şi sportivă

fizică şi

sport Sport şi

performanţă AP IF 180 60

Facultatea motrică

2 de Educaţie

Fizică şi Kinetoterapie

Sport şi motricitate A IF 180 150

specială

Kinetoterapie

Kinetoterapie

şi motricitate AP IFR 180 50

specială

Limba şi

literatura

engleză - Limbi

şi literaturi

Facultatea Limbă şi moderne

3 de Litere literatură (franceză, A IF 180 50

germană,

spaniolă,

italiană, rusă)

/clasică

(latină)

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Limba şi

literatura

română - O

limbă şi A IF 180 150

literatură

modernă

(engleză,

franceză)

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne (engleză -

Page 218: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

aplicate franceză/ AP IF 180 75

spaniolă/

italiană/

germană)

Facultatea de Geografie Geografie A IF 180 75

Inginerie,

4 Informatică şi

Geografie Informatică Informatică A IF 180 100

Medicină A IF 360 50

veterinară*^1)

Facultatea de Medicină

5 Medicină veterinară Medicină

Veterinară veterinară*^1)AP IF 360 15

(în limba

engleză)

Psihologie A IF 180 200

Psihologie Psihologie AP IFR 180 125

Facultatea de

6 Psihologie şi Psihologie AP ID 180 75

Ştiinţele

Educaţiei Pedagogia

Ştiinţe ale învăţământuluiAP IF 180 100

educaţiei primar şi

preşcolar

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Facultatea de Pedagogia

Psihologie şi învăţământuluiAP IF 180 75

7 Ştiinţele primar şi

Educaţiei, Ştiinţe ale preşcolar

Braşov educaţiei

Pedagogie A IF 180 100

Pedagogie AP ID 180 50

Marketing A IF 180 250

Marketing

Marketing (în AP IF 180 100

limba engleză)

Contabilitate

Contabilitate şi informaticăA IF 180 120

Facultatea de de gestiune

8 Ştiinţe

Economice Management A IF 180 100

Management Management AP IFR 180 75

Management AP ID 180 75

Page 219: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Finanţe Finanţe şi A IF 180 150

bănci

Facultatea de Contabilitate

9 Ştiinţe Contabilitate şi informaticăA IF 180 125

Economice, de gestiune

Câmpulung

Facultatea de Management Management A IF 180 100

Psihologie şi

10 Ştiinţele

Educaţiei, Drept Drept A IF 240 100

Braşov

Contabilitate

Contabilitate şi informaticăA IF 180 150

de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 100

bănci

Management Management AP IF 180 75

Facultatea de Drept A IF 240 150

Ştiinţe

Juridice, Drept Drept AP IFR 240 75

11 Economice şi

Administrative, Drept AP ID 240 75

Craiova

Administraţie A IF 180 60

publică

Administraţie AP IFR 180 50

Ştiinţe publică

administrative

Administraţie AP ID 180 50

publică

Poliţie localăAP IF 180 50

Facultatea de Management A IF 180 100

Ştiinţe Management

12 Juridice şi Management (înAP IF 180 60

Ştiinţe limba engleză)

Economice,

Constanţa Drept Drept A IF 240 175

*ST*

*T*

Specializarea/

Page 220: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 300

Drept

Drept A IFR 240 100

Facultatea de Poliţie localăAP IF 180 50

Ştiinţe Ştiinţe

13 Juridice, administrativeAdministraţie A IF 180 50

Politice şi publică

Administrative

Relaţii Relaţii

internaţionaleinternaţionaleA IF 180 100

şi studii şi studii

europene europene

Facultatea de Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 100

14 Ştiinţe comunicării

Socio-Umane

Muzică Muzică A IF 180 60

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

7. UNIVERSITATEA „BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Inginerie şi

management în

alimentaţia A IF 240 75

Inginerie şi publică şi

Facultatea de management în agroturism

1 Management agricultură şi

Agroturistic dezvoltare Inginerie şi

rurală management în

alimentaţia A IFR 240 150

publică şi

agroturism

Page 221: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de Inginerie şi Inginerie şi

Management management în management în

2 Agroturistic agricultură şialimentaţia A IF 240 60

din Focşani dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Facultatea de Ingineria Ingineria

3 Ingineria produselor produselor A IF 240 50

Produselor alimentare alimentare

Alimentare

Facultatea de Drept A IF 240 100

4 Drept Drept

Drept A IFR 240 60

Controlul şi

expertiza A IF 240 90

produselor

alimentare

Facultatea de

Controlul şi Ingineria Controlul şi

5 Expertiza produselor expertiza A IFR 240 100

Produselor alimentare produselor

Alimentare alimentare

Protecţia

consumatoruluiAP IF 240 90

şi a mediului

Facultatea de

Controlul şi Ingineria Controlul şi

6 Expertiza produselor expertiza A IF 240 75

Produselor alimentare produselor

Alimentare din alimentare

Alexandria

Facultatea de

Controlul şi Ingineria Controlul şi

7 Expertiza produselor expertiza A IF 240 75

Produselor alimentare produselor

Alimentare din alimentare

Slobozia

Facultatea de Inginerie şi Inginerie şi

Management management în management în

8 Agroturistic agricultură şialimentaţia A IF 240 50

din Buzău dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Facultatea de

Controlul şi Ingineria Controlul şi

9 Expertiza produselor expertiza AP IF 240 50

Produselor alimentare produselor

Alimentare din alimentare

Page 222: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Buzău

Facultatea de Asistenţă

10 Asistenţă Sănătate medicală AP IF 240 45

Medicală generală

Generală

*ST*

*T*

8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Drept A IF 240 200

1 Facultatea de Drept Drept

Drept A IFR 240 100

Educaţie Educaţie

fizică şi fizică şi A IF 180 100

Facultatea de sport sportivă

2 Educaţie Fizică şi

Sport Kinetoterapie

Kinetoterapie şi A IF 180 100

motricitate

specială

Facultatea de Inginerie şi Inginerie

3 Inginerie management economică A IF 240 100

Managerială industrială

Finanţe şi A IF 180 75

Facultatea de bănci

4 Management FinanciarFinanţe

Finanţe şi A IFR 180 75

bănci

Ecologie şi

protecţia A IF 180 150

Facultatea de Ştiinţa mediului

5 Ecologie şi mediului

Protecţia Mediului Ecologie şi

Page 223: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

protecţia A IFR 180 50

mediului

Facultatea de Psihologie A IF 180 80

6 Psihologie Psihologie

Psihologie A IFR 180 50

Comunicare şi

relaţii A IF 180 100

Facultatea de Ştiinţe ale publice

7 Ştiinţele comunicării

Comunicării Comunicare şi

relaţii A IFR 180 50

publice

9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2016-2017.

10. UNIVERSITATEA „ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Administrarea AdministrareaA IF 180 50

afacerilor afacerilor

Contabilitate

Contabilitate şi A IF 180 50

1 Facultatea de informatică

Ştiinţe Economice de gestiune

Finanţe Finanţe şi A IF 180 50

bănci

Marketing Marketing AP IF 180 150

Facultatea de Ştiinţe Administraţie

2 Administraţie administrativepublică A IF 180 50

Publică

11. UNIVERSITATEA „ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI

Specializarea

/

Page 224: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Contabilitate

Contabilitate şi A IF 180 90

Facultatea de informatică

1 Finanţe şi de gestiune

Contabilitate

Finanţe Finanţe şi A IF 180 90

bănci

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 120

afacerilor turismului şi

2 Facultatea de serviciilor

Management-Marketing

Management Management A IF 180 180

Marketing Marketing A IF 180 150

*ST*

*T*

12. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2014-2015.

13. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniuluniversitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea de de licenţă de învăţământstudii care pot fi

licenţă (locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Teologie

baptistă A IF 240 25

Facultatea pastorală

Page 225: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

1 de Teologie Teologie

Teologie

baptistă A ID 240 50

pastorală

14. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

Specializarea

/Programul deAcreditare

studii (A)/

Domeniuluniversitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Facultatea Teologie

1 de Teologie Teologiepenticostală A IF 240 50

Penticostală pastorală

15. UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2014-2015.

*ST*

*T*

16. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI - Învăţământ

universitar - ciclul II

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

master (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Administrarea

afacerilor - A IF 120 75

Executive MBA

Administrarea

afacerilor Administrarea

afacerilor -

Master of A IF 120 25

Business

Page 226: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Administration

*ST*

*T*

17. UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Facultatea

1 de Ştiinţe Drept Drept A IF 240 75

Juridice

AdministrareaA IF 180 50

afacerilor**)

Administrarea

afacerilor A IF 180 50

Administrarea(în limba

afacerilor engleză)**)

Economia

comerţului,

turismului şiA IF 180 50

serviciilor

(la Sebiş)**)

Contabilitate

şi A IF 180 50

informatică

de gestiune

Contabilitate

Facultatea şi

de Ştiinţe informatică A IF 180 50

2 Economice, Contabilitatede gestiune

Informatică (la Baia

şi Mare)

Inginerie

Contabilitate

şi

informatică A IF 180 100

Page 227: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

de gestiune

(la Satu

Mare)**)

Marketing A IF 180 50

Marketing (laA IF 180 25

Baia Mare)

Marketing (laA IF 180 50

Marketing Marghita)

Marketing (laA IF 180 75

Satu Mare)

Marketing (laA IF 180 30

Zalău)

*ST*

*T*

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Managementul dezvoltării

Management rurale durabile (la BaiaAP IF 180 30

Mare)

Geografie Geografia turismului (laA IF 180 60

Baia Mare)**)

Informatică A IF 180 75

Informatică

Informatică AP IFR 180 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

Inginerie şi Inginerie şi management

management în în alimentaţie publică

agricultură şişi agroturism (la Satu AP IF 240 50

dezvoltare Mare)

rurală

Medicină*^1)**) A IF 360 100

Medicină (în limba A IF 360 60

engleză)*^1)**)

Page 228: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Sănătate

3 Facultatea Medicină (în limba A IF 360 40

de Medicină franceză)*^1)**)

BalneofiziokinetoterapieA IF 180 60

şi recuperare**)

Biologie Biologie**) A IF 180 50

Facultatea Medicină dentară*^1)**) A IF 360 100

4 de MedicinăSănătate

Dentară Tehnică dentară A IF 180 30

Facultatea Farmacie*^1)**) A IF 300 75

5 de FarmacieSănătate

Nutriţie şi dietetică AP IF 180 45

Istorie Istorie A IF 180 40

Limbă şi Limba şi literatura

literatură chineză - Limba şi AP IF 180 30

literatura engleză

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne (câte două limbi străineA IF 180 50

aplicate dintre: engleză,

franceză şi germană)

Relaţii internaţionale A IF 180 50

Relaţii şi studii europene

internaţionale

şi studii Relaţii internaţionale

europene şi studii europene (la AP IF 180 50

Satu Mare)

Ştiinţe ale Comunicare şi relaţii A IF 180 50

comunicării publice**)

Facultatea

de Ştiinţe Asistenţă Asistenţă socială A IF 180 50

6 Socio-Umanesocială

şi Educaţie

Fizică şi Educaţie Educaţie fizică şi

Sport fizică şi sportivă A IF 180 50

sport

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Sociologie Resurse umane AP IF 180 50

Pedagogia învăţământuluiA IF 180 50

primar şi preşcolar

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la AP IF 180 50

Satu Mare)

Page 229: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ştiinţe ale

educaţiei Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la AP IF 180 50

Baia Mare)

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la AP IF 180 50

Zalău)

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii

şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS.

*ST*

*T*

18. UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

Specializarea

/ Programul Acreditare

de studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 75

afacerilor turismului şi

serviciilor

Facultatea de

Ştiinţe Finanţe Finanţe şi A IF 180 50

1 Economice, bănci

Juridice şi

AdministrativeManagement Management A IF 180 75

Drept Drept A IF 240 75

Ştiinţe AdministraţieAP IF 180 75

administrativepublică

19. UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2016-2017.

20. UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

Page 230: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2016-2017.

21. UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Economia

Administrarea comerţului, AP IF 180 100

afacerilor turismului şi

serviciilor

Contabilitate

Contabilitate şi A IF 180 50

informatică

Facultatea de de gestiune

1 Ştiinţe

Economice Finanţe Finanţe şi A IF 180 150

bănci

Management A IF 180 100

Management A IFR 180 40

Management

Management

(la AP IF 180 75

Timişoara)

Facultatea de Drept A IF 240 80

2 Drept Drept

Drept AP IFR 240 50

Facultatea de Educaţie Educaţie

3 Educaţie fizică şi fizică şi A IF 180 90

Fizică şi sport sportivă

Sport

22. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea

/Programul deAcreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

Page 231: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

geografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Teologie

Facultatea de protestantă

1 Teologie Teologie pastorală (înA IF 240 50

limba

maghiară)^Ω)

^Ω) A funcţionat şi înainte de 1989.

*ST*

*T*

23. UNIVERSITATEA „SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA^ε)

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare deAutorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Cinematografie,

fotografie,

media (Regie de

film şi TV,

Cinematografie Imagine de film

şi media şi TV, A IF 180 25

Comunicare

audiovizuală:

scenaristică,

Facultatea de publicitate

1 Ştiinţe şi media)

Arte

Drept Drept AP IF 240 40

Relaţii Relaţii

internaţionale internaţionale A IF 180 40

şi studii şi studii

europene europene

Ştiinţa Ştiinţa A IF 180 25

mediului mediului

Ingineria şi

Page 232: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Ingineria protecţia A IF 240 30

mediului mediului în

industrie

Ingineria Ingineria

produselor produselor A IF 240 40

alimentare alimentare

Inginerie şi Inginerie şi

management în management în

agricultură şi alimentaţia A IF 240 30

dezvoltare publică şi

rurală agroturism

Sociologie A IF 180 25

Sociologie

Resurse umane AP IF 180 25

Ştiinţe ale Comunicare şi A IF 180 50

comunicării relaţii publice

Biotehnologii Inginerie AP IF 240 25

Facultatea de genetică

Ştiinţe

Economice, Cibernetică,

2 Socio-Umane şistatistică şi Informatică AP IF 180 30

Inginereşti informatică economică

din economică

Miercurea-Ciuc

Contabilitate

Contabilitate şi informatică A IF 180 50

de gestiune

Economie A IF 180 30

agroalimentară

Economie

Economie A IF 180 30

generală

Limba şi

literatura

română - Limba A IF 180 50

şi literatura

engleză

Limbă şi

literatură Literatură

universală şi

comparată - A IF 180 30

Limba şi

literatura

engleză

Marketing Marketing A IF 180 30

Calculatoare şi

Page 233: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

tehnologia Calculatoare A IF 240 50

informaţiei

Horticultură Horticultură A IF 240 50

Peisagistică AP IF 240 40

Informatică Informatică A IF 180 75

Ingineria Automatică şi

sistemelor informatică A IF 240 45

aplicată

Inginerie

electronică, Tehnologii şi

telecomunicaţiisisteme de A IF 240 50

şi tehnologii telecomunicaţii

Facultatea de informaţionale

Ştiinţe

3 Tehnice şi Inginerie Tehnologia

Umaniste din industrială construcţiilor A IF 240 50

Târgu Mureş de maşini

Limbi moderne Traducere şi A IF 180 50

aplicate interpretare

Mecatronică şi Mecatronică A IF 240 50

robotică

Servicii şi

Ştiinţe politici de

administrative sănătate A IF 180 50

publică (Public

Health)

Ştiinţe ale Comunicare şi A IF 180 50

comunicării relaţii publice

Agricultură (la

Agronomie Sfântu AP IF 240 30

Gheorghe)

^ε) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba

maghiară.

*ST*

*T*

24. UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 234: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Facultatea de Drept Drept A IF 240 75

1 Drept şi

Ştiinţe Ştiinţe Administraţie A IF 180 75

Administrative administrativepublică

Relaţii Relaţii

Facultatea de internaţionaleinternaţionaleA IF 180 50

Ştiinţele şi studii şi studii

2 Comunicării şi europene europene

Ştiinţe

Politice Ştiinţe ale Jurnalism A IF 180 75

comunicării

3 Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 100

Psihosociologie

Contabilitate

Contabilitate şi informaticăA IF 180 50

de gestiune

Facultatea de

4 Ştiinţe Finanţe Finanţe şi A IF 180 150

Economice bănci

Management Management A IF 180 200

Marketing Marketing AP IF 180 30

25. UNIVERSITATEA „DANUBIUS" DIN GALAŢI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi(AP)

limba de

predare)*A

Drept A IF 240 200

Facultatea de

1 Drept Drept Drept A IFR 240 75

Drept A ID 240 100

Page 235: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economia

comerţului, A IF 180 60

turismului şi

serviciilor

Economia

comerţului, A ID 180 100

Administrarea turismului şi

afacerilor serviciilor

Economia

comerţului,

turismului şi AP IF 180 50

Facultatea de serviciilor

2 Ştiinţe (în limba

Economice engleză)

Contabilitate

şi informaticăA IF 180 50

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi informaticăA IFR 180 75

de gestiune

Finanţe şi A IF 180 50

bănci

Finanţe

Finanţe şi A ID 180 100

bănci

Psihologie Psihologie AP IF 180 50

Relaţii

internaţionaleA IF 180 50

Relaţii şi studii

internaţionaleeuropene

şi studii

Facultatea de europene Relaţii

Comunicare şi internaţionaleAP ID 180 50

3 Relaţii şi studii

Internaţionale europene

Ştiinţe ale Comunicare şi

comunicării relaţii A IF 180 75

publice

Comunicare şi

relaţii A ID 180 75

publice

26. UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2014-2015.

Page 236: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

27. UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI" DIN IAŞI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

1 Facultatea de Drept Drept A IF 240 150

Drept

*ST*

*T*

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Contabilitate Contabilitate şi A IF 180 75

informatică de gestiune

2 Facultatea de Finanţe şi bănci A IF 180 60

Economie Finanţe

Finanţe şi bănci A IFR 180 50

Marketing Marketing A IF 180 50

Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 150

Psihologie,

3 Ştiinţele

Educaţiei şi Asistenţă

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 125

Socială

Facultatea de

4 Ştiinţe Ştiinţe Ştiinţe politice A IF 180 100

Politice şi politice

Administrative

28. UNIVERSITATEA „APOLLONIA" DIN IAŞI

Specializarea/ Acreditare

Page 237: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Asistenţă medicală AP IF 240 40

generală*^1)

Facultatea de

1 Medicină Sănătate BalneofiziokinetoterapieAP IF 180 20

Dentară şi recuperare

Tehnică dentară A IF 180 25

Facultatea de Comunicare şi relaţii A IF 180 25

2 Ştiinţe ale Ştiinţe ale publice

comunicării comunicării

Jurnalism A IF 180 25

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

29. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN" DIN LUGOJ

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

1 Facultatea de Drept Drept A IF 240 50

Drept

Facultatea de

2 Ştiinţe Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Economice

30. UNIVERSITATEA „AGORA" DIN MUNICIPIUL ORADEA

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Facultatea de Contabilitate Contabilitate şi A IF 180 100

1 Ştiinţe informatică de gestiune

Economice

Management Management A IF 180 50

Facultatea de Drept Drept A IF 240 100

Page 238: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

2 Ştiinţe

Juridice şi Ştiinţe Poliţie locală A IF 180 80

Administrativeadministrative

31. UNIVERSITATEA „EMANUEL" DIN ORADEA

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

Asistenţă Asistenţă socială A IF 180 40

socială

1 Facultatea de

Teologie Limbă şi Limba şi literatura

literatură română - Limba şi A IF 180 20

literatura engleză

*ST*

*T*

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Muzică Muzică A IF 180 20

Teologie

Teologie baptistă A IF 240 40

pastorală

Management Management A IF 180 40

Facultatea

2 de Cibernetică,

Management statistică şiInformatică AP IF 180 40

informatică economică

economică

32. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM" DIN ORADEA**)

Specializarea/

Programul de Acreditare

Page 239: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Limba şi

literatura A IF 180 40

engleză

Limba şi

literatura

engleză - AP IF 180 35

Limba şi

literatura

germană

Limba şi

literatura

maghiară - AP IF 180 35

Limba şi

literatura

română

Limbă şi Limba şi

literatură literatura

Facultatea maghiară - AP IF 180 35

1 de Litere Limba şi

şi Arte literatura

engleză

Limba şi

literatura A IF 180 35

germană

Limba şi

literatura A IF 180 30

maghiară

Limba şi

literatura

germană - AP IF 180 35

Limba şi

literatura

maghiară

Arte vizuale Arte plastice A IF 180 35

(grafică)

Muzică Muzică A IF 180 25

Asistenţă Asistenţă A IF 180 50

Page 240: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

socială socială

Filosofie (în

Filosofie limba A IF 180 25

maghiară)

Sociologie (în

Sociologie limba A IF 180 35

maghiară)

Pedagogia

învăţământului

Facultatea Ştiinţe ale primar şi AP IF 180 35

de Ştiinţe educaţiei preşcolar (în

2 Economice limba

şi sociale maghiară)

Teologie

Teologie asistenţă AP IF 180 35

socială

Economia

Administrareacomerţului, A IF 180 60

afacerilor turismului şi

serviciilor

Finanţe Finanţe şi AP IF 180 50

bănci

Management Management A IF 180 75

**) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba

maghiară.

33. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Specializarea/

Programul de Acreditare

studii (A)/

universitare Autorizare Număr de Număr maxim

Nr. Facultatea Domeniul de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

crt. licenţă (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

geografică de provizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Management A IF 180 100

Facultatea

de Management Management A IFR 180 100

1 Management,

Marketing Management (înAP IF 180 75

în Afaceri limba engleză)

Economice

Marketing Marketing A IF 180 100

Page 241: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*T*

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Contabilitate

şi A IF 180 150

informatică

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

şi A IFR 180 100

Facultatea de informatică

2 Finanţe - de gestiune

Contabilitate

Finanţe Finanţe şi A IF 180 150

bănci

Cibernetică,

statistică şi Informatică AP IF 180 60

informatică economică

economică

Drept Drept A IF 240 80

Facultatea de Ştiinţe AdministraţieA IF 180 100

Ştiinţe administrativepublică

3 Juridice,

Administrative Comunicare şi

şi ale Ştiinţe ale relaţii A IF 180 75

Comunicării comunicării publice

Jurnalism A IF 180 60

Contabilitate

şi A IF 180 75

informatică

de gestiune

Contabilitate

Contabilitate

Facultatea de şi A IFR 180 100

Page 242: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Management, informatică

Marketing în de gestiune

4 Afaceri

Economice din Finanţe Finanţe şi A IF 180 75

Brăila bănci

Management A IF 180 100

Management

Management A IFR 180 100

Ştiinţe AdministraţieA IF 180 60

administrativepublică

Economia

Administrarea comerţului, A IF 180 90

afacerilor turismului şi

serviciilor

Contabilitate

şi A IF 180 100

informatică

de gestiune

Facultatea de Contabilitate

Management, Contabilitate

5 Marketing în şi A IFR 180 100

Afaceri informatică

Economice din de gestiune

Râmnicu Vâlcea

Finanţe Finanţe şi A IF 180 100

bănci

Management A IF 180 90

Management

Management A IFR 180 100

Ştiinţe AdministraţieA IF 180 60

administrativepublică

34. UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

Specializarea

/

Programul de Acreditare

studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă de licenţă de învăţământstudii care pot fi

(locaţia funcţionare transferabileşcolarizaţi

geografică deprovizorie

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Economia

comerţului,

Administrarea turismului,

Page 243: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

afacerilor serviciilor A IF 180 75

şi

Facultatea de managementul

1 Ştiinţe calităţii

Economice

Contabilitate

Contabilitate şi A IF 180 50

informatică

de gestiune

Management Management A IF 180 125

Facultatea de

2 Drept şi Drept Drept A IF 240 100

Ştiinţe

Administrative

*ST*

*T*

35. UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

Specializarea/ Acreditare

Programul de studii (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de universitare de licenţă Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă (locaţia geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare funcţionare transferabileşcolarizaţi

şi limba de predare)*A provizorie

(AP)

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 200

Economia comerţului,

turismului şi A IF 180 100

serviciilor

Administrarea

afacerilor Economia comerţului,

Facultatea de Ştiinţe turismului şi AP IF 180 100

2 Economice serviciilor (în limba

engleză)

ContabilitateContabilitate şi AP IF 180 150

informatică de gestiune

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

3 Facultatea de PsihologiePsihologie Psihologie A IF 180 100

şi Ştiinţe ale Educaţiei

4 Facultatea de Geografie Geografie Geografia turismului A IF 180 120

5 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină dentară*^1)**) AP IF 360 24

Page 244: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Dentară

Facultatea de Balneofiziokinetoterapie

6 BalneofiziokinetoterapieSănătate şi recuperare**) AP IF 180 40

şi Recuperare Medicală

*^1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii

şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS.

36. UNIVERSITATEA „MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul

universitar 2014-2015.

37. UNIVERSITATEA „TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul

universitar 2018-2019.

38. UNIVERSITATEA „ADVENTUS" DIN CERNICA înfiinţată prin Legea nr. 227/2017

Specializarea/Programul Acreditare

de studii universitare (A)/ Număr de Număr maxim

Nr. Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de credite de de studenţi

crt.Facultatea licenţă geografică de de învăţământstudii care pot fi

desfăşurare şi limba de funcţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Ştiinţe ale Pedagogia învăţământuluiA IF 180 30

educaţiei primar şi preşcolar

1 Facultatea de Teologie Asistenţă Asistenţă socială A IF 180 30

şi Ştiinţe Sociale socială

Teologie Teologie adventistă A IF 240 30

pastorală

Universitatea „Adventus" din Cernica este monitorizată în baza Ordinului

ministrului educaţiei naţionale nr. 3.020/2018 privind aprobarea Metodologiei

de monitorizare specială a Universităţii „Adventus" din Cernica; instituţia a

funcţionat până la apariţia Legii nr. 227/2017 privind înfiinţarea

Universităţii Adventus din Cernica ca instituţie autorizată sub denumirea

„Institutul Adventist din Cernica Ilfov".

*ST*

*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia

instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

ANEXA 4

Page 245: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Specializările/Programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate

să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă

de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

*T*

1. FUNDAŢIA „ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământstudii care

geografică de provizorie transferabile pot fi

desfăşurare şi limba (AP) şcolarizaţi

de predare)*A

Ştiinţe Administraţie publicăA IF 180 50

administrative

Management Management A IF 180 50

2. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământstudii care

geografică de provizorie transferabile pot fi

desfăşurare şi limba (AP) şcolarizaţi

de predare)*A

Filosofie Filosofie AP IF 180 40

Teologie

Teologie romano-catolică A IF 240 25

pastorală

3. FUNDAŢIA „ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul

universitar 2017-2018.

4. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ „ALMA MATER" - UNIVERSITATEA „ALMA MATER" DIN SIBIU

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura

instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul

universitar 2016-2017.

5. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA „IOAN

SLAVICI" DIN TIMIŞOARA

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

Page 246: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământstudii care

geografică de provizorie transferabile pot fi

desfăşurare şi limba (AP) şcolarizaţi

de predare)*A

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

Contabilitate şi

Contabilitate informatică de AP IF 180 75

gestiune

Calculatoare Tehnologia

şi tehnologia informaţiei A IF 240 75

informaţiei

6. FUNDAŢIA „GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA „TOMIS" DIN CONSTANŢA

Specializarea/

Programul de studiiAcreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ studii care

geografică de provizorie transferabilepot fi

desfăşurare şi (AP) şcolarizaţi

limba de predare)*A

Administrarea A IF 180 100

afacerilor

Administrarea Economia

afacerilor comerţului,

turismului, AP IF 180 75

serviciilor şi

managementul

calităţii

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

7. INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/

Programul de

studii Acreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ studii care

geografică de provizorie transferabilepot fi

desfăşurare şi (AP) şcolarizaţi

limba de predare)

*A

Teologie creştină

Teologie după evanghelie A IF 240 50

pastorală

8. FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD

EST - LUMINA

Page 247: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Specializarea/

Programul de

studii Acreditare (A) Număr de Număr maxim

Domeniul de universitare de /Autorizare deForma de credite de de studenţi

licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ studii care

geografică de provizorie transferabilepot fi

desfăşurare şi (AP) şcolarizaţi

limba de predare)

*A

Administrarea A IF 180 50

afacerilor

Administrarea Administrarea

afacerilor afacerilor (în

limba engleză - AP IF 180 60

Business

administration)

Calculatoare şiTehnologia

tehnologia informaţiei A IF 240 50

informaţiei

Contabilitate şi

Contabilitate informatică de AP IF 180 60

gestiune

Finanţe Finanţe şi bănci AP IF 180 50

(în limba engleză)

Inginerie

electronică, Tehnologii şi

telecomunicaţiisisteme de AP IF 240 50

şi tehnologii telecomunicaţii

informaţionale

Relaţii

internaţionale şi A IF 180 50

Relaţii studii europene

internaţionale

şi studii Relaţii

europene internaţionale şi AP IF 180 25

studii europene

(în limba engleză)

Limbi moderne

Limbi moderne aplicate AP IF 180 50

aplicate (turcă-franceză,

în limba engleză)

Ştiinţe ale Pedagogie AP IF 180 25

educaţiei

Informatică

Page 248: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Informatică aplicată (în limbaAP IF 180 30

engleză - Applied

computer sciences)

*ST*

*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia

instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

ANEXA 5

Structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu,

care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare,

locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,

forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi

care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

*T*

1. ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREŞTI (S.N.S.B.)

Specializarea

/Programul deAcreditare

Domeniul de studii (A)/

studii universitare Autorizare Număr de Număr maxim

universitare de de licenţă de Forma de credite de de studenţi

masterat/studii (locaţia funcţionareînvăţământstudii care pot fi

postuniversitaregeografică deprovizorie transferabileşcolarizaţi

desfăşurare (AP)

şi limba de

predare)*A

Biologie Chimie A IF 120 10

biologică

Analiză şi

modelare prin

ecuaţii A IF 120 10

diferenţiale

şi stocastice

Logică şi

Matematică specificaţii A IF 120 10

formale

Structuri

fundamentale

cu aplicaţii A IF 120 10

în algebră,

geometrie şi

topologie

Page 249: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

*ST*

*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia

instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

ANEXA 6

Specializări/Programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019

*T*

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de universitare de Autorizare de Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ de studii care pot fi

geografică de provizorie (AP) transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi limba

de predare)*A

Facultatea Informatică aplicată

de Ştiinţa Ingineria în ingineria A IF 240 0

şi Ingineriamaterialelor materialelor

Materialelor

Facultatea

de Inginerie Echipamente pentru A IF 240 0

Alimentaţie mecanică procese industriale

şi Turism

Facultatea

de Ştiinţe ale

Psihologie educaţiei Pedagogie A IF 180 0

şi Ştiinţele

Educaţiei

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de universitare de Autorizare de Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ de studii care pot fi

geografică de provizorie (AP) transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi limba

de predare)*A

Facultatea Ingineria Ingineria

de mediului valorificării A IF 240 0

Inginerie** deşeurilor

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).

Page 250: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

UNIVERSITATEA „OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de universitare de Autorizare de Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ de studii care pot fi

geografică de provizorie (AP) transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi limba

de predare)*A

Limba şi literatura

franceză - Limba AP IF 180 0

şi literatura engleză

Facultatea Limbă şi

de Litere literatură Limba şi literatura

franceză - O limbă şi A IF 180 0

literatură modernă

(italiană)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de universitare de Autorizare de Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ de studii care pot fi

geografică de provizorie (AP) transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi limba

de predare)*A

Matematică (în limba AP IF 180 0

Facultatea Matematică engleză)

de Ştiinţe

Matematică informaticăA IF 180 0

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Specializarea/

Programul de studii Acreditare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de universitare de Autorizare de Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă licenţă (locaţia funcţionare învăţământ de studii care pot fi

geografică de provizorie (AP) transferabileşcolarizaţi

desfăşurare şi limba

de predare)*A

Economia comerţului,

Administrarea turismului şi AP IF 180 0

afacerilor serviciilor (la

Râmnicu Vâlcea)

Facultatea

de Ştiinţe Contabilitate şi

Economice şiContabilitate informatică de AP IF 180 0

Drept gestiune (la Râmnicu

Vâlcea)

Page 251: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Economie şi Economie şi afaceri

afaceri internaţionale A IF 180 0

internaţionale

Facultatea Asistenţă managerială

de Ştiinţe şi administrativă A IF 180 0

ale

Educaţiei, Ştiinţe

Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială

Sociale şi şi administrativă (la AP IF 180 0

Psihologie Râmnicu Vâlcea)

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE

MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA

Specializarea/ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă geografică de de învăţământde studii care pot fi

desfăşurare şi limba defuncţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Facultatea de Inginerie şi Inginerie şi management

Management şi management în în alimentaţia publică A ID 240 0

Turism Rural agricultură şi şi agroturism

dezvoltare rurală

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Specializarea/ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă geografică de de învăţământde studii care pot fi

desfăşurare şi limba defuncţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Facultatea de Educaţie fizică Educaţie fizică şi

Educaţie Fizică şi sport sportivă AP IFR 180 0

şi Sport

Limba şi literatura

Facultatea de Limbă şi română - O limbă şi A IFR 180 0

Litere literatură literatură modernă

(engleză, franceză)

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţele Psihologie Psihologie AP IFR 180 0

Educaţiei,

Braşov

Marketing Marketing AP ID 180 0

Page 252: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de Economia comerţului,

Ştiinţe Administrarea turismului, serviciilorAP IF 180 0

Economice afacerilor şi managementul

calităţii

Finanţe Finanţe şi bănci AP ID 180 0

Facultatea de Contabilitate Contabilitate şi A IF 180 0

Ştiinţe informatică de gestiune

Juridice,

Economice şi Management Management A IFR 180 0

Administrative,

Braşov Ştiinţe Administraţie publică A IF 180 0

administrative

Facultatea de Management Management AP ID 180 0

Ştiinţe Juridice

şi Ştiinţe

Economice, Drept Drept A IFR 240 0

Constanţa

Facultatea de Relaţii internaţionale AP IFR 180 0

Ştiinţe Relaţii şi studii europene

Juridice, internaţionale şi

Politice şi studii europene Relaţii internaţionale AP ID 180 0

Administrative şi studii europene

Istorie Arhivistică AP IF 180 0

Facultatea de

Ştiinţe Sociologie Resurse umane AP IF 180 0

Socio-Umane

Muzică Muzică A IFR 180 0

UNIVERSITATEA „TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Specializarea/ProgramulAcreditare

de studii universitare (A)/ Număr Număr maxim

Domeniul de de licenţă (locaţia Autorizare Forma de de credite de studenţi

Facultatea licenţă geografică de de învăţământde studii care pot fi

desfăşurare şi limba defuncţionare transferabileşcolarizaţi

predare)*A provizorie

(AP)

Contabilitate şi A IF 180 0

Facultatea de informatică de gestiune

Ştiinţe Contabilitate

Economice Contabilitate şi A IFR 180 0

informatică de gestiune

Facultatea de

Calculatoare şi Informatică Informatică A IF 180 0

Informatică

Aplicată

Page 253: EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN

Facultatea de

Drept şi Drept Drept A IF 240 0

Administraţie

Publică

Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 0

Psihologie

*ST*

*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia

instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

-----