-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

104
HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014 Data intrarii in vigoare : 16/07/2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014- 2015, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014- 2015, prevăzute în anexa nr. 4. ART. 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 5. ART. 6 Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2014-2015 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în temeiul prevederilor art. 192 şi ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 7 Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

Transcript of -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

Page 1: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014 Data intrarii in vigoare : 16/07/2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 4. ART. 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, prevăzute în anexa nr. 5. ART. 6 Instituţiile de învăţământ superior prevăzute în anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2014-2015 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în temeiul prevederilor art. 192 şi ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 7 Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în lichidare începând cu anul universitar 2014-2015, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

Page 2: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

ART. 8 Se aprobă titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 8. ART. 9 Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Bucureşti, 9 iulie 2014. Nr. 580. ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* ┌───┬───────────┬───┬───────────┬───┬───────────┬───┬───────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐ │ │ Domeniul │ │ Ramura │ │ Domeniul │ │ Domeniul │ │ │Număr│ │Cod│fundamental│Cod│de ştiinţă │Cod│ de studii │Cod│de licenţă │Cod │ Specializarea (S) │ de │ │DFI│ (DFI) │RSI│ (RSI) │DSU│universi- │DL │ (DL) │ S │ │cre- │ │ │ │ │ │ - │ tare de │ │ │ │ │dite │ │ │ │ │ │D/M│ doctorat/ │ │ │ │ (ECTS)│ │ │ │ │ │ │ masterat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (DSU_D/M) │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10 │Matematică │ 180 │ │ │şi ştiinţe │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ale naturii│ │ │ │ │ │ │ 20 │Matematici aplicate │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Matematică informatică │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Informatică│ 40│Informatică│ 10 │Informatică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Informatică aplicată │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 20│Fizică │ 10│Fizică │ 20│Fizică │ 10 │Fizică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Fizică medicală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Biofizică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Fizică informatică │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 30│Chimie şi │ 10│Chimie │ 30│Chimie │ 10 │Chimie │ 180 │ │ │ │ │inginerie │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │chimică │ │ │ │ │ 20 │Biochimie tehnologică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Radiochimie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Chimie informatică │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 50│Inginerie │ 10 │Ingineria substanţelor anorganice şi │ 240 │ │ │ │ │ │ │chimică │ │chimică │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │

Page 3: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanomateriale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria şi informatica proceselor chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi biochimice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie chimică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Controlul şi securitatea produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Inginerie biochimică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Ingineria fabricaţiei hârtiei │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Tehnologia chimică a produselor din piele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuitori │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Tehnologie chimică textilă │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │140 │^) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │Chimie militară │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 40│Ştiinţele │ 10│Geografie │ 20│Geografie │ 10 │Geografie │ 180 │ │ │ │ │pământului │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ 20 │Geografia turismului │ 180 │ │ │ │ │atmosferei │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Cartografie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Hidrologie şi meteorologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Planificare teritorială │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Geologie │ 30│Geologie │ 10 │Geologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Geochimie │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Ştiinţa │ 40│Ştiinţa │ 10 │Chimia mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │mediului │ │mediului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ecologie şi protecţia mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Geografia mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Fizica mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ştiinţa mediului │ 180 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 20│Ştiinţe │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │ 60│Inginerie │ 10 │Construcţii civile, industriale şi agricole │ 240 │ │ │inginereşti│ │civilă │ │civilă şi │ │civilă ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │instalaţii │ │ │ 20 │Căi ferate, drumuri şi poduri │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Construcţii şi fortificaţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Construcţii miniere │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Inginerie civilă │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│ Infrastructura transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ metropolitane │ 240 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 70│Ingineria │ 10 │Instalaţii pentru construcţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │instala- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ţiilor │ 20 │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │atmosferei │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 20│Inginerie │ 10│Inginerie │ 90│Inginerie │ 10 │Sisteme electrice │ 240 │ │ │ │ │electrică, │ │electrică │ │electrică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │electronică│ │ │ │ │ 20 │Electronică de putere şi acţionări electrice │ 240 │ │ │ │ │şi tele- │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │comunicaţii│ │ │ │ │ 30 │Electrotehnică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Electromecanică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie electrică şi calculatoare │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │110│Inginerie │ 10 │Ingineria sistemelor electroenergetice │ 240 │

Page 4: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │energetică │ │energetică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │ Hidroenergetică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Termoenergetică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Energetică industrială │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Energetică şi tehnologii nucleare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Managementul energiei │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Inginerie │100│Inginerie │ 10 │Electronică aplicată │ 240 │ │ │ │ │ │ │electronică│ │electronică├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │şi │ │şi │ 20 │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │tele- │ │tele- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │comunicaţii│ │comunicaţii│ 30 │Reţele şi software de telecomunicaţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Microelectronică, optoelectronică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanotehnologii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Echipamente şi sisteme electronice militare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Transmisiuni │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 30│Inginerie │ 10│Inginerie │120│Inginerie │ 10 │Inginerie geologică │ 240 │ │ │ │ │geologică, │ │geologică │ │geologică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │mine, │ │ │ │ │ 20 │Geologia resurselor miniere │ 240 │ │ │ │ │petrol şi │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │gaze │ │ │ │ │ 30 │Geologia resurselor petroliere │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Geofizică │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 30│Inginerie │ 10 │Măsurători terestre şi cadastru │ 240 │ │ │ │ │ │ │geodezică │ │geodezică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Topogeodezie şi automatizarea asigurării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │topogeodezice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Cadastru şi managementul proprietăţilor %) │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Geodezie şi geoinformatică %) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Mine, │260│Mine, │ 10 │Inginerie minieră │ 240 │ │ │ │ │ │ │petrol şi │ │petrol şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │gaze │ │gaze │ 20 │Prepararea substanţelor minerale utile │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Topografie minieră │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie de petrol şi gaze │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 40│Ingineria │ 10│Inginerie │ 40│Inginerie │ 10 │Construcţii aerospaţiale │ 240 │ │ │ │ │transportu-│ │aero- │ │aero- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │rilor │ │spaţială │ │spaţială │ 20 │Sisteme de propulsie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie şi management aeronautic │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Aeronave şi motoare de aviaţie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Navigaţie aeriană (Air Navigation) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Ingineria │160│Ingineria │ 10 │Construcţii de autovehicule │ 240 │ │ │ │ │ │ │auto- │ │auto- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │vehiculelor│ │vehiculelor│ 20 │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Autovehicule rutiere │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Echipamente şi sisteme de comandă şi control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru autovehicule │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Blindate, automobile şi tractoare │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 30│Ingineria │240│Ingineria │ 10 │Ingineria transporturilor şi a traficului │ 240 │ │ │ │ │ │ │transportu-│ │transportu-├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │rilor │ │rilor │ 20 │Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 50│Ingineria │ 10│Agronomie │ 10│Agronomie │ 10 │Agricultură │ 240 │ │ │ │ │resurselor │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │vegetale şi│ │ │ │ │ 20 │Ştiinţele solului │ 240 │ │ │ │ │animale │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Montanologie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Protecţia plantelor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură şi industria alimentară │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Horti- │ 20│Horti- │ 10 │Horticultură │ 240 │

Page 5: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │cultură │ │cultură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Peisagistică │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 30│Inginerie │140│Inginerie │ 10 │Ingineria prelucrării lemnului │ 240 │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │forestieră ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ingineria şi designul produselor finite din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lemn │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 40│Silvicul- │ 30│Silvicul- │ 10 │Silvicultură │ 240 │ │ │ │ │ │ │tură │ │tură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Exploatări forestiere │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Cinegetică │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 50│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10 │Inginerie economică în agricultură │ 240 │ │ │ │ │ │ │şi │ │şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │management │ │management │ 20 │Inginerie şi management în alimentaţia │ │ │ │ │ │ │ │în │ │în │ │publică şi agroturism │ 240 │ │ │ │ │ │ │agricultură│ │agricultură│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rurală │ │rurală │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Bio- │ 50│Bio- │ 10 │Inginerie genetică │ 240 │ │ │ │ │ │ │tehnologii │ │tehnologii ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Biotehnologii*10) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Ingineria │150│Ingineria │ 10 │Ingineria produselor alimentare │ 240 │ │ │ │ │ │ │produselor │ │produselor ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │alimentare │ │alimentare │ 20 │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Pescuit şi industrializarea peştelui │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Protecţia consumatorului şi a mediului │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Extracte şi aditivi naturali alimentari^) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Zootehnie │ 40│Zootehnie │ 10 │Zootehnie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Piscicultură şi acvacultură │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 60│Ingineria │ 10│Calcula- │ 10│Calcula- │ 10 │Calculatoare │ 240 │ │ │ │ │sistemelor,│ │toare şi │ │toare şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │calcula- │ │tehnologia │ │tehnologia │ 20 │Tehnologia informaţiei │ 240 │ │ │ │ │toare şi │ │informaţiei│ │informaţiei├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │tehnologia │ │ │ │ │ 30 │Calculatoare şi sisteme informatice pentru │ │ │ │ │ │informaţiei│ │ │ │ │ │apărare şi securitate naţională │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ingineria informaţiei │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Ingineria │ 22│ Ingineria │ 10 │Automatică şi informatică aplicată │ 240 │ │ │ │ │ │ │sistemelor │ │ sistemelor├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Echipamente pentru modelare, simulare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conducere informatizată a acţiunilor de luptă│ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sistemelor multimedia │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 70│Inginerie │ 10│Inginerie │180│Inginerie │ 10 │Sisteme şi echipamente termice │ 240 │ │ │ │ │mecanică, │ │mecanică │ │mecanică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │mecatro- │ │ │ │ │ 20 │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ 240 │ │ │ │ │nică, │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │inginerie │ │ │ │ │ 30 │Mecanică fină şi nanotehnologii │ 240 │ │ │ │ │industrială│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ 40 │Maşini şi echipamente miniere │ 240 │ │ │ │ │management │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Inginerie mecanică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industrie alimentară │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Utilaje petroliere şi petrochimice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Echipamente pentru procese industriale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Ingineria şi managementul resurselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice în construcţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Utilaje pentru textile şi pielărie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │Vehicule pentru transportul feroviar │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │140 │Utilaje şi instalaţii portuare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │Ingineria designului de produs (Product │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Design Engineering) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Inginerie │130│Inginerie │ 10 │Tehnologia construcţiilor de maşini │ 240 │ │ │ │ │ │ │industrială│ │industrială├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤

Page 6: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sudării │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Design industrial │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria şi managementul calităţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Ingineria securităţii în industrie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Tehnologia şi designul produselor textile │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Tehnologia şi designul confecţiilor din piele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi înlocuitori │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Ingineria prelucrării materialelor polimerice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │textile şi compozite │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │Logistică industrială │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │140 │Inginerie industrială (Industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Engineering) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │210│Inginerie │ 10 │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │ 240 │ │ │ │ │ │ │navală şi │ │marină şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │navigaţie │ │navigaţie │ 20 │Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Electromecanică navală │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 30│Ştiinţe │270│Ştiinţe │ 10 │Inginerie medicală │ 240 │ │ │ │ │ │ │inginereşti│ │inginereşti├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │aplicate │ │aplicate │ 20 │Optometrie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Biotehnologii industriale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie fizică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Informatică industrială │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Informatică aplicată în inginerie electrică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │^) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Matematică şi informatică aplicată în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inginerie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Fizică tehnologică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Bioinginerie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Biomateriale şi dispozitive medicale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Echipamente şi sisteme medicale │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 40│Arhitectură│200│Arhitectură│ 10 │Arhitectură navală │ 240 │ │ │ │ │ │ │navală │ │navală ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Sisteme şi echipamente navale │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Mecatronică│250│Mecatronică│ 10 │Mecatronică │ 240 │ │ │ │ │ │ │şi robotică│ │şi robotică├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Robotică │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Ingineria │170│Ingineria │ 10 │Ştiinţa materialelor │ 240 │ │ │ │ │ │ │materiale- │ │materiale- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │lor │ │lor │ 20 │Ingineria elaborării materialelor metalice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria procesării materialelor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Informatică aplicată în ingineria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor^) │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Ingineria │190│Ingineria │ 10 │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ 240 │ │ │ │ │ │ │mediului │ │mediului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │chimică şi petrochimică │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ingineria şi protecţia mediului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Ingineria mediului │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Ingineria valorificării deşeurilor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Reconstrucţie ecologică │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Inginerie │230│Inginerie │ 10 │Inginerie economică industrială │ 240 │ │ │ │ │ │ │şi │ │şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │management │ │management │ 20 │Inginerie economică în domeniul mecanic │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤

Page 7: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Inginerie economică în construcţii │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie şi management naval şi portuar │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Inginerie economică în domeniul transportu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rilor │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electronic şi energetic │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Inginerie economică în industria chimică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de materiale │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │^) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │^) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Inginerie şi management în industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turismului │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Inginerie şi management forestier │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Ingineria şi managementul afacerilor │ 240 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Inginerie │ 20│Inginerie │ 10 │Maşini şi utilaje de geniu │ 240 │ │ │ │ │ │ │genistică, │ │genistică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │Inginerie │ │ │ 20 │Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │şi mascare │ 240 │ │ │ │ │ │ │armament, ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │rachete şi │ 80│Inginerie │ 10 │Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │muniţii │ │de │ │sisteme de salvare │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │armament, ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │rachete şi │ 20 │Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │muniţii ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Armament, aparatură artileristică şi sisteme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de conducere a focului │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Sisteme integrate de armament şi muniţie │ 240 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 30│Ştiinţe │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10 │Biologie │ 180 │ │ │biologice ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │şi │ 20│Biochimie │ 10│Biochimie │ 10│Biologie │ 20 │Biochimie │ 180 │ │ │biomedicale├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 30│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate │ 10 │Medicină*1) │ 360 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Asistenţă medicală generală*1) │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Moaşe*1) │ 240 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 10 │Radiologie şi imagistică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Laborator clinic │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Audiologie şi protezare auditivă │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Nutriţie şi dietetică │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 40│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10 │Medicină veterinară*1) │ 360 │ │ │ │ │veterinară │ │veterinară │ │veterinară │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 50│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate │ 20 │Medicină dentară*1) │ 360 │ │ │ │ │dentară │ │dentară ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 40 │Tehnică dentară │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Asistenţă dentară │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Asistenţă de profilaxie stomatologică │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 60│Farmacie │ 10│Farmacie │ 10│Sănătate │ 30 │Farmacie*1) │ 300 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 60 │Asistenţă de farmacie │ 180 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 40│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10│Drept │ 10│Drept │ 10 │Drept │ 240 │ │ │sociale │ │juridice │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Drept european şi internaţional │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 20│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 50│Ştiinţe │ 10 │Administraţie publică │ 180 │ │ │ │ │adminis- │ │adminis- │ │adminis- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │trative │ │trative │ │trative │ 20 │Administraţie europeană │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Asistenţă managerială şi secretariat │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Poliţie locală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Servicii şi politici de sănătate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Public Health) │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 30│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 60│Ştiinţe │ 10 │Jurnalism │ 180 │ │ │ │ │ale │ │ale │ │ale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │comunicării│ │comunicării│ │comunicării│ 20 │Comunicare şi relaţii publice │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Publicitate │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ştiinţe ale informării şi documentării │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤

Page 8: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │^) │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 40│Sociologie │ 10│Sociologie │ 20│Asistenţă │ 10 │Asistenţă socială │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │socială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Sociologie │ 10│Sociologie │ 10 │Sociologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Antropologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Resurse umane │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 50│Ştiinţe │ 10│Relaţii │ 40│Relaţii │ 10 │Relaţii internaţionale şi studii europene │ 180 │ │ │ │ │politice │ │internaţio-│ │internaţio-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nale şi │ │nale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │studii │ │studii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │europene │ │europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Ştiinţe │ 30│Ştiinţe │ 10 │Ştiinţe politice │ 180 │ │ │ │ │ │ │politice │ │politice ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Studii de securitate │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 60│Ştiinţe │ 10│Informaţii │ 10│Ştiinţe │ 60 │Comunicare şi relaţii publice - informaţii │ 180 │ │ │ │ │militare, │ │şi │ │militare, ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │informaţii │ │securitate │ │informaţii │ 70 │Psihologie - informaţii │ 180 │ │ │ │ │şi ordine │ │naţională │ │şi ordine ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │publică │ │ │ │publică │ 90 │Securitate şi apărare │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Comunicare publică şi interculturală în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul securităţii şi apărării │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Sisteme informaţionale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │Studii de securitate şi informaţii │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Ordine │ 10│Ştiinţe │160 │Ordine şi siguranţă publică*12) │ 180 │ │ │ │ │ │ │publică şi │ │militare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă │ │informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţională │ │şi ordine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 30│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10 │Conducere interarme - forţe terestre │ 180 │ │ │ │ │ │ │militare │ │militare, ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii │ 20 │Conducere interarme - forţe navale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │şi ordine ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │publică │ 30 │Conducere interarme - forţe aeriene │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conducere logistică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Managementul organizaţiei │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Management economico-financiar │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Conducere militară │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │140 │Managementul traficului aerian │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │150 │Management în aviaţie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │160 │Managementul sistemelor de rachete şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │artilerie antiaeriene%) │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 70│Ştiinţe │ 10│Adminis- │ 30│Adminis- │ 10 │Administrarea afacerilor │ 180 │ │ │ │ │economice │ │trarea │ │trarea ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │afacerilor │ │afacerilor │ 20 │Economia firmei │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economia comerţului, turismului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Merceologie şi managementul calităţii │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Economia comerţului, turismului, serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi managementul calităţii │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Administrarea afacerilor în servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ospitalitate │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, merceologie şi managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calităţii │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Cibernetică│ 50│Ciberneti- │ 10 │Cibernetică economică │ 180 │ │ │ │ │ │ │şi │ │că, ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │statistică │ │statistică │ 30 │Statistică şi previziune economică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informatică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Informatică│ 50│Ciberneti- │ 20 │Informatică economică │ 180 │ │ │ │ │ │ │economică │ │că, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │statistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informatică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Contabili- │ 40│Contabili- │ 10 │Contabilitate şi informatică de gestiune │ 180 │ │ │ │ │ │ │tate │ │tate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤

Page 9: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │ 10│Economie │ 10│Economie │ 10 │Economie generală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Economie agroalimentară │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economia mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Economie şi comunicare economică în afaceri │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Economie agroalimentară şi a mediului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Economie generală şi comunicare economică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Economie şi finanţe (în limba engleză - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Economics and finance) %) │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Finanţe │ 20│Finanţe │ 10 │Finanţe şi bănci │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Management │ 70│Management │ 10 │Management │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Managementul dezvoltării rurale durabile │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Marketing │ 80│Marketing │ 10 │Marketing │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Economie şi│ 60│Economie şi│ 10 │Economie internaţională │ 180 │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │afaceri ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │internaţio-│ │internaţio-│ 20 │Afaceri internaţionale │ 180 │ │ │ │ │ │ │nale │ │nale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economie şi afaceri internaţionale │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 80│Psihologie │ 10│Psihologie │ 80│Psihologie │ 10 │Psihologie │ 180 │ │ │ │ │şi ştiinţe │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │comportamen│ │ │ │ │ 20 │Terapie ocupaţională │ 180 │ │ │ │ │tale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Ştiinţe ale│ 70│Ştiinţe ale│ 10 │Pedagogie │ 180 │ │ │ │ │ │ │educaţiei │ │educaţiei ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Psihopedagogie specială │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ 180 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 50│Ştiinţe │ 10│Filologie │ 10│Filologie │ 20│Limbă şi │ 10 │Limba şi literatura română*1) │ 180 │ │ │umaniste şi│ │ │ │ │ │literatură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │arte │ │ │ │ │ │ │ 20 │Limba şi literatura *2) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Limba şi literatura modernă*3) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Literatură universală şi comparată*11) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Filologie clasică*4) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 30│Limbi │ 10 │Traducere şi interpretare │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │moderne ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │ 20 │Limbi moderne aplicate │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 20│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10 │Filosofie │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 30│Istorie │ 10│Istorie │ 40│Istorie │ 10 │Istorie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Arheologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Arhivistică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Muzeologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Istoria artei │ 180 │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ 50│Studiul │ 10 │Studiul patrimoniului şi managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │patrimo- │ │bunurilor culturale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │niului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │(Heritage │ 20 │Arheologie, studii antice şi antropologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Studies) │ │istorică │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Turism cultural şi studii muzeale │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 40│Teologie │ 10│Teologie │ 10│Teologie │ 10 │Teologie pastorală*5) │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Teologie didactică*5) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │^) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Teologie asistenţă socială*5) │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Studii religioase │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 50│Studii │ 10│Studii │ 50│Studii │ 10 │Etnologie │ 180 │ │ │ │ │culturale │ │culturale │ │culturale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Studii iudaice │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Studii americane │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Studii culturale │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Studii europene │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Turism cultural │ 180 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 60│Arhitectură│ 10│Arhitectură│ 10│Arhitectură│ 10 │Arhitectură1) │ 360 │

Page 10: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │şi urbanism│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Arhitectură de interior │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Design de produs │ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conservare şi restaurare de arhitectură │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Arhitectura peisajului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Mobilier şi amenajări interioare │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Tehnologie arhitecturală │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Urbanism │ 20│Urbanism │ 10 │Proiectare şi planificare urbană │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Urbanism şi administrarea teritoriului │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Amenajarea şi planificarea peisajului │ 240 │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ 70│Arte*13) │ 10│Arte │ 40│Arte │ 10 │Arte plastice*9) │ 180 │ │ │ │ │ │ │vizuale │ │vizuale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Arte decorative │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Design │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conservare şi restaurare │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Artă murală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Ceramică - sticlă - metal │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Arte textile - design textil │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │100 │Modă - design vestimentar │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │110 │Scenografie şi eveniment artistic │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │120 │Design ambiental │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │Artă monumentală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │140 │Artă sacră │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Istoria şi │ 40│Arte │ 70 │Istoria şi teoria artei │ 180 │ │ │ │ │ │ │teoria │ │vizuale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │artei*13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Teatru şi │ 10│Teatru şi │ 10 │Artele spectacolului*6) │ 180 │ │ │ │ │ │ │artele │ │artele ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │spectaco- │ │spectaco- │ 20 │Teatrologie*7) │ 180 │ │ │ │ │ │ │lului │ │lului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Scenografie │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 20│Cinemato- │ 20│Cinemato- │ 10 │Cinematografie, fotografie, media*8) │ 180 │ │ │ │ │ │ │grafie şi │ │grafie şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │media │ │media │ 20 │Filmologie │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Comunicare audiovizuală - multimedia │ 180 │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ 10│Muzică │ 30│Muzică │ 10 │Pedagogie muzicală │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Muzică religioasă │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Muzicologie │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Interpretare muzicală - canto │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Interpretare muzicală - instrumente │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Compoziţie muzicală │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Dirijat │ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Artele spectacolului muzical │ 240 │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ 60│Ştiinţa │ 10│Ştiinţa │ 10│Ştiinţa │ 10│Educaţie │ 10 │Educaţie fizică şi sportivă │ 180 │ │ │Sportului │ │Sportului │ │Sportului │ │fizică şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │şi │ │şi │ │şi │ │sport │ 20 │Sport şi performanţă motrică │ 180 │ │ │Educaţiei │ │Educaţiei │ │Educaţiei ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤ │ │Fizice │ │Fizice │ │Fizice │ 20│Kineto- │ 10 │Kinetoterapie şi motricitate specială │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │terapie │ │ │ │ └───┴───────────┴───┴───────────┴───┴───────────┴───┴───────────┴────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┘ *ST* -------- *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată. *2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.

Page 11: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată. *4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată. *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet - montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română. *12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul "Ştiinţe juridice" la domeniul "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică". *13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţinând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte". ^) Eliminarea specializării "Extracte şi aditivi naturali alimentari" din domeniul de licenţă "Inginerie chimică" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria produselor alimentare". ^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licenţă "Ştiinţe inginereşti aplicate" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria materialelor." ^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licenţă "Teologie" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Arte vizuale". ^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licenţă "Ştiinţe ale comunicării" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Cinematografie şi media". ^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" şi "Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism" şi încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licenţă cu denumirea "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" din cadrul (DII) Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră. %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Cadastru şi managementul proprietăţilor" în cadrul domeniului de licenţă "Inginerie geodezică". %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Geodezie şi geoinformatică în cadrul domeniului de licenţă Inginerie geodezică". %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene în cadrul domeniului de licenţă "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică". %) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)" în cadrul domeniului de licenţă "Economie". 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură. ANEXA 2

Page 12: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Inginerie electrică │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electrică │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Energetică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Energetică şi tehnologii nucleare │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Hidroenergetică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 65 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Termoenergetică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Informatică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 255 │ │ │Automatică şi │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoare │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 300 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Ingineria informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Electronică, │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │Telecomunicaţii şi├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Tehnologia │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Informaţiei │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 95 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii │ │ │ │ │ │ │ │ │(în limba engleză)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 175 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie Mecanică├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Mecatronică │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 58 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Inginerie industrială │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ingineria şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 13: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Managementul │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │Sistemelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Tehnologice │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Logistică industrială │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 160 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial│ │ │ │ │ │ │ │ │engineering) │ AP │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 125 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sistemelor │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 85 │ │ │Biotehnice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 82 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Transporturi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Vehicule pentru transportul feroviar │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Inginerie aerospaţială │Construcţii aerospaţiale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Aerospaţială │ │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie şi management aeronautic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Navigaţie aeriană (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme de propulsie │ A │ IF │ 240 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria elaborării materialelor metalice │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 55 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Chimie Aplicată şi│ │chimică şi petrochimică │ │ │ │ │ │ │Ştiinţa ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Materialelor │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │mediului*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ │biochimice │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ │nanomateriale │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Biotehnologii industriale │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Ingineria informaţiei (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │Inginerie în Limbi│informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Străine │ │Ingineria informaţiei (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa materialelor (în limba franceză)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Inginerie chimică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie chimică (în limba franceză)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electronică aplicată (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electronică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba germană)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │

Page 14: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ │şi energetic (în limba germană) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ │germană) │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │Ştiinţe Aplicate │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea de │Ştiinţe inginereşti │Biomateriale şi dispozitive medicale │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Inginerie Medicală│aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Echipamente şi sisteme medicale │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie medicală*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Facultatea de │Inginerie şi management │Ingineria şi managementul afacerilor │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Antreprenoriat, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria şi │ │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Managementul │ │şi energetic │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în industria chimică şi de │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ │materiale │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ----------- *) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015. 2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 450 │ │ │Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Civile, │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Industriale şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Agricole │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Hidrotehnică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ A │ IF │ 240 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de Căi │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Ferate, Drumuri şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Poduri │ │Infrastructura transporturilor metropolitane │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 325 │ │ │Inginerie a │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Instalaţiilor │ │Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │atmosferei │ A │ IF │ 240 │ 120 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Inginerie mecanică │Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în │ A │ IF │ 240 │ 70 │ │ │Utilaj Tehnologic │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 250 │ │ │Geodezie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geodezie şi geoinformatică │ AP │ IF │ 240 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Cadastru şi managementul proprietăţilor │ AP │ IF │ 240 │ 200 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Inginerie civilă │Inginerie civilă (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Inginerie în Limbi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Străine │ │Inginerie civilă (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Departamentul de │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare (engleză, franceză, │ A │ IF │ 180 │ 45 │ │ │Limbi Străine şi │ │germană, spaniolă) │ │ │ │ │ │ │Comunicare │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 15: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ 1│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură 1) │ A │ IF │ 360 │ 320 │ │ │Arhitectură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură de interior │ A │ IF │ 300 │ 70 │ │ │Arhitectură de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Interior │ │Design de produs │ A │ IF │ 300 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Mobilier şi amenajări interioare │ A │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Urbanism │Amenajarea şi planificarea peisajului │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │Urbanism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Proiectare şi planificare urbană │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ -------- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. *ST* 4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Agricultură │ AP │ IFR │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Protecţia plantelor │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţele solului │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie │ A │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Inginerie şi management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 160 │ │ │Management, │agricultură şi dezvoltare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Inginerie │rurală │Inginerie economică în agricultură │ A │ ID │ 240 │ 225 │ │ │Economică în │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Agricultură şi │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ A │ IF │ 240 │ 400 │ │ │Dezvoltare Rurală │ │agroturism │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ A │ ID │ 240 │ 250 │ │ │ │ │agroturism │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Horticultură │ AP │ ID │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 65 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Zootehnie │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │Medicină │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │Veterinară ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Medicină veterinară │Medicină veterinară 1) │ A │ IF │ 360 │ 240 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină veterinară (în limba engleză) 1) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Biotehnologii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biotehnologii medical-veterinare │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Îmbunătăţiri │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Funciare şi │ │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 150 │ │ │Ingineria Mediului├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie civilă │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ IFR │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Inginerie şi management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │Management, │agricultură şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie │rurală │ │ │ │ │ │ │ │Economică în │ │ │ │ │ │ │ │ │Agricultură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Dezvoltare Rurală │ │ │ │ │ │ │ │ │- Filiala Slatina │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Inginerie şi management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │Management, │agricultură şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │Inginerie │rurală │ │ │ │ │ │

Page 16: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Economică în │ │ │ │ │ │ │ │ │Agricultură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Dezvoltare Rurală │ │ │ │ │ │ │ │ │- Filiala Călăraşi│ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ----------- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. *ST* 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │Administraţie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Afaceri │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză - │ │ │ │ │ │ │ │ │Business administration) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ AP │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Biologie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Chimie │Biochimie tehnologică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 155 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie (în limba franceză)*) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Radiochimie*) │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 600 │ │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 400 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 180 │ │ │Filosofie │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Fizică │Biofizică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 110 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Călimăneşti) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 195 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 120 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 55 │ │ │Geologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Geofizică │Inginerie geologică │Geofizică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 90 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Istorie │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 55 │ │ │Istorie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 240 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │Jurnalism şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţele │ │Comunicare şi relaţii publice │ A │ ID │ 180 │ 75 │

Page 17: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Publicitate │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Publicitate │ AP │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │Litere │ │modernă │ A │ IF │ 180 │ 350 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Literatură universală şi comparată - O limbă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Studii europene │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe ale informării şi documentării │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura neogreacă A - Limba şi │ │ │ │ │ │ │Limbi şi │ │literatura modernă B/Limba şi literatura română B │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Literaturi Străine│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/O limbă şi literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 21 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │coreeană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │catalană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/Limba şi literatura neogreacă │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatură modernă (B)/Limba rromani/Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura română │ A │ IF │ 180 │ 750 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - │ │ │ │ │ │ │ │ │Limba şi literatura greacă veche B) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 270 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Traducere şi interpretare │ A │ IF │ 180 │ 180 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Studii iudaice │ A │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Tehnologia informaţiei │ AP │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Matematică şi │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │Informatică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematici aplicate │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │Sociologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Asistenţă Socială │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Antropologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 335 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 330 │ │ │Psihologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţele │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Buzău) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Focşani) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie (în limba engleză)*) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 90 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 16│Facultatea de │Ştiinţe politice │Studii de securitate (cu module opţionale în │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Ştiinţe Politice │ │limbile română, engleză, franceză) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 110 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │studii europene │engleză) │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 17│Facultatea de │Teologie │Teologie baptistă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Teologie Baptistă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie baptistă didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 │

Page 18: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 18│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză, la Atena, Grecia) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 230 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 19│Facultatea de │Teologie │Teologie romano-catolică asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Teologie Romano- │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Catolică │ │Studii religioase │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------ *) Specializări/Programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015. 6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Sănătate │Medicină**)1) │ A │ IF │ 360 │ 1500 │ │ │Medicină │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba engleză)1) │ AP │ IF │ 360 │ 200 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Medicină Dentară │Sănătate │Medicină dentară**)1) │ A │ IF │ 360 │ 310 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Farmacie │Sănătate │Farmacie**)1) │ A │ IF │ 300 │ 300 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │ │Asistenţă de farmacie°) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │Moaşe şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Asistenţă Medicală│Sănătate │Asistenţă dentară°) │ AP │ IF │ 180 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă medicală generală*1) │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Audiologie şi protezare auditivă°) │ AP │ IF │ 180 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Laborator clinic°) │ AP │ IF │ 180 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Moaşe*1) │ A │ IF │ 240 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Radiologie şi imagistică°) │ AP │ IF │ 180 │ 0 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* -------- **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. °) Specializări/Programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2014-2015. *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Economie │ │ │ │ │ │ │ │ │Teoretică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Aplicată │Economie │Economie şi comunicare economică în afaceri │ A │ IF │ 180 │ 300 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Economie │Economie agroalimentară şi a mediului │ A │ IF │ 180 │ 375 │ │ │Economie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Agroalimentară şi │ │Economie agroalimentară şi a mediului │ AP │ ID │ 180 │ 100 │ │ │a Mediului │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │Administrarea │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Afacerilor, cu │ │Administrarea afacerilor (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │predare în limbi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │străine │ │Administrarea afacerilor (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ A │ IF │ 180 │ 500 │ │ │Business şi Turism│ │servicii, merceologie şi managementul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ │servicii, merceologie şi managementul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │(în limba engleză) │ │ │ │ │

Page 19: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ │servicii, merceologie şi managementul calităţii │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 600 │ │ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (la Piatra-Neamţ) │ A │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 450 │ │ │Marketing │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ AP │ IFR │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Cibernetică, statistică şi│Cibernetică economică │ A │ IF │ 180 │ 220 │ │ │Cibernetică, │informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Statistică şi │ │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │Informatică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Economică │ │Informatică economică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică economică │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 500 │ │ │Finanţe, Asigurări│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Bănci şi Burse de │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Valori │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci (la Buzău) │ A │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 550 │ │ │Contabilitate şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informatică de │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba │ AP │ IF │ 180 │ 125 │ │ │Gestiune │ │engleză) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 125 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 460 │ │ │Relaţii Economice │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Internaţionale │ │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale (în limba │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ │engleză) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 350 │ │ │Administraţie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Management Public │Sociologie │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Bucharest Business│Administrarea afacerilor │MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**) │ A │ IF │ 120 │ 50 │ │ │School (Şcoala de ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Afaceri) │Management │Dezvoltarea economică a întreprinderii**) │ A │ IF │ 120 │ 60 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* -------- **) Programe de studii universitare de master. 8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 15 │ │ │Interpretare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Muzicală │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 70 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Muzică │Compoziţie muzicală │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │Compoziţie, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Muzicologie şi │ │Dirijat │ A │ IF │ 240 │ 5 │ │ │Pedagogie Muzicală│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzică religioasă │ A │ IF │ 180 │ 5 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzicologie │ A │ IF │ 240 │ 5 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 41 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │

Page 20: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte plastice (fotografie - videoprocesarea │ A │ IF │ 180 │ 45 │ │ │Plastice │ │computerizată a imaginii) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ IF │ 180 │ 140 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Artă murală │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Decorative şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Design │ │Arte textile - design textil │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Scenografie şi eveniment artistic │ A │ IF │ 180 │ 20 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Arte vizuale │Conservare şi restaurare │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │Istoria şi Teoria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Artei │ │Istoria şi teoria artei │ A │ IF │ 180 │ 25 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Teatru şi artele │Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuşi - │ A │ IF │ 180 │ 81 │ │ │Teatru │spectacolului │Marionete, Coregrafie) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Scenografie │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)│ A │ IF │ 180 │ 11 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de Film│Cinematografie şi media │Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi │ │ │ │ │ │ │ │ │TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj,│ │ │ │ │ │ │ │ │Comunicare audiovizuală: scenaristică, │ │ │ │ │ │ │ │ │publicitate media, filmologie) │ A │ IF │ 180 │ 66 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ IF │ 180 │ 112 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IFR │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 150 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Ştiinţe administrative │Administraţie europeană │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Administraţie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Publică │ │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică │ A │ ID │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 │

Page 21: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Ştiinţe Politice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │studii europene │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ ID │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 350 │ │ │Comunicare şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Relaţii Publice │ │Publicitate │ AP │ IF │ 180 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Management │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* NOTĂ: Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată, înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 şi 2000/2001, profilul şi specializarea obţinute sunt "Ştiinţe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială şi relaţii publice". 13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 21 │ │ │Istorie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Filologie │ │Arheologie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzeologie │ A │ IF │ 180 │ 13 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbă şi literatură │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ │engleză │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ │engleză │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ │franceză │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 115 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe Exacte şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Inginereşti │ │Informatică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ IF │ 240 │ 85 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii │Electronică aplicată │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Drept şi Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sociale │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă - asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Teologie Ortodoxă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Muzică religioasă │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Page 22: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

*ST* 14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 97 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 61 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Alimentară, Turism│Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │şi Protecţia │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │Mediului │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Protecţia consumatorului şi a mediului │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management în│Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │agroturism │ │ │ │ │ │ │ │rurală │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe Umaniste │ │engleză │ │ │ │ │ │ │şi Sociale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │germană │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 24 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie penticostală didactică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Teologie │Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │Ştiinţe Exacte │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică aplicată (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe ale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Educaţiei, │Psihologie │Psihologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Psihologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Asistenţă Socială │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 130 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Educaţie Fizică şi│ │ │ │ │ │ │ │ │Sport │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Arte vizuale │Design │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │Design │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design ambiental │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Modă - design vestimentar │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │

Page 23: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Calculatoare şi │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie │tehnologia informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ AP │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Controlul şi securitatea produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 70 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Litere │ │franceză │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - │ │ │ │ │ │ │ │ │Limba şi literatura română │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare (engleză, franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 95 │ │ │Ştiinţe ale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Mişcării, │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │Sportului şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sănătăţii │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 77 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ IF │ 180 │ 150 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Ştiinţe │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică │ A │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │Ştiinţe Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IFR │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 60 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 140 │ │ │Inginerie Mecanică│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Autovehicule rutiere │ A │ IFR │ 240 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Autovehicule rutiere (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 │

Page 24: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică │ AP │ IFR │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Inginerie aerospaţială │Construcţii aerospaţiale │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Tehnologică şi │Inginerie industrială │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Industrial │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Ingineria şi managementul afacerilor │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ ID │ 240 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Ingineria materialelor │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ AP │ IF │ 240 │ 25 │ │ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │Materialelor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria securităţii în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Calculatoare şi │Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie │tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electrică şi │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Ştiinţa ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoarelor │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │Informatică industrială │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Silvicultură şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Exploatări │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Forestiere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Cinegetică │ A │ ID │ 240 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Exploatări forestiere │ A │ IF │ 240 │ 110 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 110 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Inginerie forestieră │Ingineria prelucrării lemnului │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │Ingineria Lemnului│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria prelucrării lemnului │ AP │ IFR │ 240 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi designul produselor finite din lemn │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management forestier │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Construcţii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Alimentaţie şi │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │Turism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management în│Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │agroturism │ │ │ │ │ │ │ │rurală │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în industria turismului │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informatică │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică aplicată │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematici aplicate │ AP │ IF │ 180 │ 35 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Administrarea │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │

Page 25: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi│ │ │ │ │ │ │ │ │informatică economică │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ AP │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Afaceri internaţionale │ AP │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţele │ │Psihologie │ AP │ ID │ 180 │ 60 │ │ │Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sporturi Montane │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ IF │ 180 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IFR │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ AP │ IF │ 240 │ 10 │ │ │Muzică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 20 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală*1) │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ IF │ 180 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină*1) │ A │ IF │ 360 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │Litere │ │modernă (franceză, germană)/Limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │română │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană) │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbi moderne aplicate (germană-engleză) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 16│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 300 │ │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 17│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Sociologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Comunicare │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 18│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Design de Produs │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Mediu │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design industrial (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Ingineria designului de produs (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 65 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------- *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Page 26: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

*T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură*1) │ A │ IF │ 360 │ 125 │ │ │Arhitectură şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Urbanism │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Automatică şi │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoare │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 160 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 210 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 130 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Măsurători terestre şi cadastru (la Baia Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 110 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │Construcţii de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Maşini │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │germană) │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ AP │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Bistriţa) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Robotică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Robotică (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │Electronică, │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Telecomunicaţii │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │şi Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informaţiei │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ │Electrică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 27: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Inginerie energetică │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ AP │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie medicală (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 180 │ │ │Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ AP │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentară (Alba Iulia) │ AP │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia) │ AP │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Materialelor şi a │ │Ingineria procesării materialelor (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Mediului │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Inginerie**) │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 46 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 53 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mine, petrol şi gaze │Inginerie minieră │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │ A │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Arte vizuale │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 26 │ │ │Litere**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia firmei │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi│ │ │ │ │ │ │ │ │informatică economică │Informatică economică │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ AP │ IFR │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 16 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 14 │

Page 28: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ştiinţa mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------- **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 ├ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 95 │ │ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Agricultură │ A │ ID │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Agricultură (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură şi industria alimentară │ AP │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Montanologie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie │ A │ IFR │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ AP │ ID │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 110 │ │ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Horticultură │ A │ ID │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │rurală ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │agroturism │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în industria turismului │ AP │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Zootehnie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Biotehnologii │ │Biotehnologii medical-veterinare │ AP │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Zootehnie │ A │ ID │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Medicină veterinară │Medicină veterinară*1) │ A │ IF │ 360 │ 235 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Veterinară │ │Medicină veterinară (în limba engleză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină veterinară (în limba franceză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ştiinţa şi │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Tehnologia │ │Ingineria produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Alimentelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ ID │ 240 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------ *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Ingineria informaţiei │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │Matematică şi │informaţiei │ │ │ │ │ │

Page 29: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Informatică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică (în limba germană) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu │ │ │ │ │ │ │ │ │Secuiesc) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 36 │ │ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 20 │ │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică tehnologică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 15 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Chimie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Inginerie Chimică │ │Chimie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie (în limba franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie (în limba germană) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 45 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ A │ IF │ 240 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │nanomateriale │ A │ IF │ 240 │ 20 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Biologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Geologie │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geologie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │Biotehnologii industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 500 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară, la │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 85 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 84 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (la Zalău) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 30: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Planificare teritorială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului (la Sighetu Marmaţiei) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria Mediului│ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa mediului │ A │ IF │ 180 │ 140 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 140 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 550 │ │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 150 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Limbă şi literatură │Filologie clasică │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │Litere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/│ │ │ │ │ │ │ │ │Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │ │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │ │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ebraică/Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura│ │ │ │ │ │ │ │ │română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, │ │ │ │ │ │ │ │ │chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/ Limba │ │ │ │ │ │ │ │ │greacă veche/Literatura universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura maghiară │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba│ │ │ │ │ │ │ │ │şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/ │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,│ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 700 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Litere │Limbă şi literatură │Filologie clasică │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/│ │ │ │ │ │ │ │ │Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │ │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │ │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ebraică/Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura│ │ │ │ │ │ │ │ │română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, │ │ │ │ │ │ │ │ │chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/ Limba │ │ │ │ │ │ │ │ │greacă veche/Literatura universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura maghiară │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba│ │ │ │ │ │ │ │ │şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/ │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,│ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 700 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/ │ │ │ │ │ │ │ │ │Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │literaturi moderne (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ │ │ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice │ │ │ │ │ │ │ │ │(latină) - Limba şi literatura chineză │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară/Literatură universală şi comparată/ Limbi │ │ │ │ │ │ │ │ │şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ │ │ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice │ │ │ │ │ │ │ │ │(latină) - Limba şi literatura coreeană │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura│ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă (în limbile engleză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/ │ │ │ │ │ │ │ │ │greacă veche/ Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbă şi literatură japoneză - limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică│ │ │ │ │ │ │ │ │/Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura│ │ │ │ │ │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │ │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, │ │ │ │ │ │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ebraică/Literatura universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 31: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Limbă şi literatură română/maghiară/modernă (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă) - O limbă şi literatură modernă │ │ │ │ │ │ │ │ │(ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │ │ │ │ │japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Literatură universală şi comparată - Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ │ │ │ │ │finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbă şi literatură maghiară/Limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │română/Limbă şi literatură modernă (engleză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, │ │ │ │ │ │ │ │ │chineză, coreeană) - Literatura universală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │comparată (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 180 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Etnologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Studii culturale (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 105 │ │ │Istorie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Filosofie │ │Filosofie │ A │ ID │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Filosofie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arheologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arhivistică │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arhivistică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istoria artei (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 264 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │studii europene │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Turism cultural │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Turism cultural (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Studii iudaice │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Ştiinţe ale informării şi documentării │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Studii de securitate │ A │ IF │ 180 │ 200 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │Sociologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Asistenţă Socială │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă socială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă socială (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Antropologie │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Antropologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Resurse umane (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sociologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 350 │ │ │Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţe ale │ │Psihologie │ A │ ID │ 180 │ 175 │ │ │Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară) │ AP │ ID │ 180 │ 75 │

Page 32: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Târgu Mureş) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Târgu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Năsăud) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Năsăud) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu) │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sibiu) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sighetu Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sighetu Marmaţiei) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu Mureş) │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu Mureş) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Vatra Dornei) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba germană, la Sibiu) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Satu Mare) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 65 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 220 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Gestiunea │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în │ │ │ │ │ │ │ │ │limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia firmei (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi│ │ │ │ │ │ │ │ │informatică economică │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică economică │ A │ ID │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică economică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 400 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu│ │ │ │ │ │ │ │ │Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu│ │ │ │ │ │ │ │ │Marmaţiei) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie │Economie agroalimentară şi a mediului │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie generală │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │ │ │ │ │ │

Page 33: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │internaţionale │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 240 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 180 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │Studii Europene │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 410 │ │ │ │studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │germană) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie europeană │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │Business │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor │ A │ ID │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate│ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate│ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate│ │ │ │ │ │ │ │ │(în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Facultatea de │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │Ştiinţe Politice, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrative şi │ │Administraţie publică │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ale Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (în limba germană, la Satu │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe) │ A │ ID │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Bistriţa) │ AP │ ID │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Satu Mare) │ AP │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Servicii şi politici de sănătate publică (Public │ │ │ │ │ │ │ │ │Health) (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 145 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Publicitate │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 34: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 16│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 228 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 76 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 24 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 17│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 101 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 18│Facultatea de │Teologie │Teologie greco-catolică asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Greco-Catolică │ │Teologie greco-catolică didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 19│Facultatea de │Muzică │Pedagogie muzicală (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │Teologie Reformată├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie reformată asistenţă socială (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie reformată didactică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 20│Facultatea de │Teologie │Studii religioase (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Romano-Catolică │ │Teologie romano-catolică asistenţă socială (în limba│ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie romano-catolică didactică (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie romano-catolică pastorală (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │maghiară) **) │ A │ IF │ 240 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 21 │Facultatea de │Cinematografie şi media │Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi │ │ │ │ │ │ │Teatru şi │ │TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, │ │ │ │ │ │ │Televiziune │ │Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │media) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi │ │ │ │ │ │ │ │ │TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, │ │ │ │ │ │ │ │ │Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │media) (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Filmologie │ AP │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │spectacolului ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 11 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Artele spectacolului (regie) │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Artele spectacolului (regie) (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural,│ │ │ │ │ │ │ │ │în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)│ A │ IF │ 180 │ 15 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 330 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 35: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Medicină (în limba franceză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Radiologie şi imagistică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Sănătate │Medicină dentară 1) │ A │ IF │ 360 │ 100 │ │ │Medicină Dentară │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară (în limba franceză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Sănătate │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 165 │ │ │Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 300 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie (în limba franceză) 1) │ A │ IF │ 300 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------------ 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene 21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Muzică │Artele spectacolului muzical │ A │ IF │ 240 │ 10 │ │ │Interpretare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Muzicală │ │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 13 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │ A │ ID │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamţ) │ A │ IF │ 240 │ 8 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 65 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ ID │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra │ │ │ │ │ │ │ │ │Neamţ) │ A │ IF │ 240 │ 8 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea │Muzică │Compoziţie muzicală │ A │ IF │ 240 │ 6 │ │ │Teoretică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Dirijat │ A │ IF │ 240 │ 6 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzicologie │ A │ IF │ 240 │ 10 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală (la Piatra Neamţ) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte plastice (fotografie - videoprocesarea │ │ │ │ │ │ │Plastice │ │computerizată a imaginii) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (grafică) │ A │ IF │ 180 │ 61 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 26 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (sculptură) │ A │ IF │ 180 │ 19 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Conservare şi restaurare │ A │ IF │ 180 │ 15 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte textile - design textil │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Decorative şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Design │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 46 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 25 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │

Page 36: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │Litere │ │engleză │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură│ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (italiană) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │portugheză │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (germană, turcă, portugheză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (italiană/franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, italiană) │ A │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, italiană, germană, turcă, │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă, portugheză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Muzică religioasă │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Istorie │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 26 │ │ │Istorie şi Ştiinţe├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Politice │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │Drept şi Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrative │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică │ A │ IFR │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Poliţie locală │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │Ştiinţe ale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Naturii şi Ştiinţe│ │Agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 50 │ │ │Agricole ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Geografie │Geografia turismului │ AP │ IF │ 180 │ 130 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa mediului │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management în│Inginerie economică în agricultură │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │rurală │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Ştiinţe aplicate ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi inginerie │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │telecomunicaţii │Electronică aplicată │ AP │ IF │ 240 │ 35 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 37: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Informatică │ │Informatică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia firmei │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Afaceri internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 250 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 125 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Sănătate │Medicină dentară 1) │ A │ IF │ 360 │ 50 │ │ │Medicină Dentară │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă de farmacie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 150 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │Arhitectură navală │Sisteme şi echipamente navale │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Mecanică, │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Industrială şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Maritimă │ │Autovehicule rutiere │ A │ IFR │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 37 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Utilaje şi instalaţii portuare │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IFR │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea de │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ A │ IF │ 180 │ 19 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 6 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie) │ A │ IF │ 180 │ 12 │ │ │ │spectacolului ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Artele spectacolului (coregrafie) │ AP │ IF │ 180 │ 6 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 16│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Psihologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţele │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ----- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene 24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Inginerie marină şi │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │ A │ IF │ 240 │ 225 │ │ │Navigaţie şi │navigaţie ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Transport Naval │ │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │ A │ IFR │ 240 │ 125 │

Page 38: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză, la Aktau, Kazakhstan) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul transporturilor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Electromecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Navală │Inginerie electrică │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electrotehnică │ A │ IFR │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie marină şi │Electromecanică navală │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │ │navigaţie ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electromecanică navală │ A │ IFR │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electromecanică navală (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electromecanică navală (în limba engleză, la Aktau, │ │ │ │ │ │ │ │ │Kazakhstan) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Chimie │Biochimie tehnologică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţe ale │ │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Naturii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizica mediului │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Geografie │Geografia turismului │ AP │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 150 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │ │ │Severin) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │Litere │ │latină │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză, italiană, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă) │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză, italiană, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │spaniolă) │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │ │ │Severin) │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină │ A │ IF │ 180 │ 190 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 8 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 8 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Jurnalism │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la │ │ │ │ │

Page 39: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie) │ A │ IF │ 180 │ 10 │ │ │ │spectacolului │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 300 │ │ │Drept şi Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sociale │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Istorie │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Economie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrarea │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 180 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 85 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 175 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 110 │ │ │Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la │ │ │ │ │ │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria sudării (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie marină şi │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la │ │ │ │ │ │ │ │navigaţie │Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ │ │ │Severin) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electrică │Inginerie aerospaţială │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electromecanică │ A │ IFR │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Termoenergetică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 40: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Automatică, │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoare şi │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Electronică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 108 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor multimedia │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Agricultură şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Horticultură │ │Agricultură │ AP │ IFR │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Montanologie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 55 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Peisagistică │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Sănătate │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 320 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba engleză) 1) │ AP │ IF │ 360 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 125 │ │ │Moaşe şi Asistenţă│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Medicală │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Moaşe 1) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Sănătate │Medicină dentară 1) │ A │ IF │ 360 │ 95 │ │ │Medicină Dentară │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Sănătate │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 120 │ │ │Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie (în limba engleză) 1) │ AP │ IF │ 300 │ 30 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------ 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 35 │

Page 41: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ IFR │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ AP │ IFR │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Arhitectură navală │Arhitectură navală │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │Arhitectură Navală│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente navale │ A │ IF │ 240 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │Automatică, │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │Calculatoare, ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Inginerie │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Electrică şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electronică │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │Inginerie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Agronomie din │Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Brăila ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Ştiinţa şi │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Alimentelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pescuit şi industrializarea peştelui │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management în│Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │agricultură şi dezvoltare │agroturism │ │ │ │ │ │ │ │rurală │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biotehnologii │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Medicină şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Farmacie │ │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară 1) │ AP │ IF │ 360 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Moaşe 1) │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Ştiinţe şi Mediu ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ştiinţa mediului │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │Litere │ │modernă (engleză) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză) │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (franceză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 42 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │Istorie, Filosofie├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Teologie │Istorie │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 45 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 42: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │spectacolului │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 130 │ │ │Economie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrarea │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Afacerilor │informatică economică │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie │Economie agroalimentară │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 125 │ │ │Ştiinţe Juridice, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sociale şi │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 60 │ │ │Politice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 130 │ │ │Educaţie Fizică şi├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Sport │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14│Facultatea │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă (la Cahul) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Transfrontalieră ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │de Ştiinţe │Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare (la Cahul) │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Umaniste, │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │Economice şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Inginereşti │Inginerie electrică │Electromecanică (la Cahul) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (la Cahul) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură (la Cahul) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)│ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor (la Cahul) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale (la Cahul) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------ 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 85 │ │ │Automatică şi │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoare │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 85 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 130 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Inginerie Chimică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Protecţia │Inginerie chimică │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ │ │ │Mediului │ │petrochimie şi carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 206 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria fabricaţiei hârtiei │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie chimică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale │ A │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3│Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Construcţii şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Instalaţii │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 390 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie civilă (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 120 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4│Facultatea de │Inginerie industrială │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 30 │

Page 43: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │Construcţii de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Maşini şi │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Management ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Industrial │Inginerie mecanică │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 62 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5│Facultatea de │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Electronică, │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Telecomunicaţii şi│ │Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informaţiei │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6│Facultatea de │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electrică, │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Energetică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informatică │ │Inginerie electrică şi calculatoare (în limba │ │ │ │ │ │ │Aplicată │ │engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Termoenergetică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Hidrotehnică, ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Geodezie şi │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Mediului │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 120 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Mecanică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Construcţii de autovehicule │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ │ │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 66 │ │ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ingineria │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Materialelor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10│Facultatea de │Inginerie chimică │Tehnologia chimică a produselor din piele şi │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │Textile - Pielărie│ │înlocuitori │ │ │ │ │ │ │şi Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Industrial │ │Tehnologie chimică textilă │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Design industrial (în limba engleză - Industrial │ │ │ │ │ │ │ │ │Design) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design industrial │ AP │ IF │ 240 │ 42 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuitori │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ A │ IF │ 240 │ 97 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură 1) │ A │ IF │ 360 │ 100 │ │ │Arhitectură "G.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │Cantacuzino" │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ----------- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI *T*

Page 44: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

*Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Agricultură │ A │ ID │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Montanologie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │în agricultură şi ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │dezvoltare rurală │Inginerie economică în agricultură │ A │ ID │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 125 │ │ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Horticultură │ A │ ID │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Zootehnie │alimentare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ AP │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ │în agricultură şi │agroturism │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Zootehnie │ A │ ID │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Medicină veterinară │Medicină veterinară 1) │ A │ IF │ 360 │ 200 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Veterinară │ │Medicină veterinară (în limba engleză) 1) │ AP │ IF │ 360 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------------- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Biologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biochimie (în limba franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Biologie │ AP │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului │ AP │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Chimie │Biochimie tehnologică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 110 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Chimie informatică │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 250 │ │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 125 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Economie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrarea │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ AP │ IF │ 180 │ 110 │ │ │ │ │(Bălţi - Republica Moldova) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ │(la Piatra-Neamţ) │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │şi informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 45: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie │Economie agroalimentară │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie generală │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics │ │ │ │ │ │ │ │ │and finance) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 400 │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 175 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 300 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Administraţie publică │ A │ ID │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │Educaţie Fizică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Sport │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 315 │ │ │Filosofie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţe │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │Social-Politice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 110 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii culturale │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │Facultatea de │Fizică │Biofizică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică tehnologică (Bălţi - Republica Moldova) │ AP │ IF │ 240 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │Facultatea de │Geografie │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │Geografie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Geologie │ │Geografia turismului (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Geologie │Geochimie │ A │ IF │ 180 │ 95 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 55 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 400 │ │ │Informatică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Informatică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10 │Facultatea de │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Istorie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arhivistică │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istoria artei │ AP │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzeologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii europene │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11 │Facultatea de │Limbă şi literatură │Filologie clasică (Limba latină A - Limba greacă │ │ │ │ │ │ │Litere │ │veche B) │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Literatură universală │ │ │ │ │ │ │ │ │şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă │ A │ IF │ 180 │ 250 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Literatură universală şi comparată - Limbă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 46: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura română │ A │ IF │ 180 │ 200 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, │ │ │ │ │ │ │ │ │germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatură modernă B (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │ │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă) │ A │ IF │ 180 │ 400 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 125 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12 │Facultatea de │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │Matematică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13 │Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 230 │ │ │Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Ştiinţe ale │ │Psihologie │ A │ ID │ 180 │ 100 │ │ │Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ ID │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 70 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14 │Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 200 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15 │Facultatea de │Teologie │Teologie romano-catolică asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Teologie Romano- │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Catolică │ │Teologie romano-catolică didactică │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie romano-catolică pastorală │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă medicală generală (la Bacău) 1) │ AP │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă medicală generală (la Botoşani) 1) │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 550 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină (în limba franceză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Moaşe 1) │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ A │ IF │ 180 │ 35 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Sănătate │Asistenţă dentară │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │Medicină Dentară │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară 1) │ A │ IF │ 360 │ 180 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 70 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară (în limba franceză) 1) │ A │ IF │ 360 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 80 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Sănătate │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 220 │ │ │Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie (în limba engleză) 1) │ A │ IF │ 300 │ 70 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Sănătate │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Bioinginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Medicală │Ştiinţe inginereşti │Bioinginerie │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------------ 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │

Page 47: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Muzică │Compoziţie muzicală │ A │ IF │ 240 │ 6 │ │ │Interpretare, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Compoziţie şi │ │Dirijat │ A │ IF │ 240 │ 7 │ │ │Studii Muzicale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Teoretice │ │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzică religioasă │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Muzicologie │ A │ IF │ 240 │ 6 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 20 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete) │ A │ IF │ 180 │ 21 │ │ │Teatru │spectacolului ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Artele spectacolului (regie) │ AP │ IF │ 180 │ 7 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teatrologie (jurnalism teatral) │ A │ IF │ 180 │ 12 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de Arte│Arte vizuale │Artă murală │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │Vizuale şi Design │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (fotografie - videoprocesarea │ │ │ │ │ │ │ │ │computerizată a imaginii) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Conservare şi restaurare │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 72 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Istoria şi teoria artei │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 35 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ A │ IF │ 180 │ 20 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte decorative │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (sculptură) │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Arte plastice (grafică) │ AP │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Conservare şi restaurare │ A │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 20 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Modă - design vestimentar │ AP │ IF │ 180 │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 12 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 15 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 20 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Construcţii şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Arhitectură │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Arhitectură │Arhitectură 1) │ AP │ IF │ 360 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 150 │ │ │Drept ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Geografie, Turism ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Sport │Geografie │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografia turismului (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │

Page 48: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Inginerie │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Electrică şi │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │Tehnologia ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informaţiei │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Electromecanică (la Beiuş) │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Facultatea de │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 20 │ │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Energetică şi │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Management ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Industrial │Inginerie industrială │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ A │ IF │ 240 │ 25 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │ │ │ │ │şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Managerială şi │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │Tehnologică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ ID │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │Facultatea de │Istorie │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │Istorie, Relaţii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Internaţionale, │Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe Politice │şi studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Ştiinţele │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ │ │ │ │ │ │Comunicării │ │(în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe politice │Studii de securitate │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Studii culturale │Studii americane │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Turism cultural │ AP │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │Litere │ │modernă (franceză, germană, rusă)/Limba şi │ │ │ │ │ │ │ │ │literatura română │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură│ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, germană)/Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză)/Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │română │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10 │Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Medicină şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Farmacie │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Farmacie 1) │ A │ IF │ 300 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină 1) │ A │ IF │ 360 │ 140 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Medicină dentară 1) │ A │ IF │ 360 │ 85 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11 │Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Protecţia ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Mediului │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Peisagistică │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 120 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 250 │ │ │ │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie forestieră │Ingineria prelucrării lemnului │ A │ IF │ 240 │ 35 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ │ │ │ │ │ │ │în agricultură şi │agroturism │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Silvicultură │Exploatări forestiere │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Zootehnie │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 12 │Facultatea de │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 49: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 13 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Afaceri internaţionale (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Afaceri internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 14 │Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Socio-Umane │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 125 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IFR │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Beiuş) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 15 │Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │Teologie Ortodoxă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │"Episcop │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Dr. Vasile Coman" │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* ------------ 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene 34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de Mine│Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie civilă │Construcţii miniere │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Ingineria şi managementul calităţii │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Mine, petrol şi gaze │Inginerie minieră │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Topografie minieră │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │Inginerie Mecanică│informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │şi Electrică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 115 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 50: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 28 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Maşini şi echipamente miniere │ A │ IF │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 90 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică informatică │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 87 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 50 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 70 │ │ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ IF │ 240 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Sănătate │Asistenţă medicală generală 1) │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 110 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │Litere │ │engleză │ A │ IF │ 180 │ 57 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză (la Râmnicu Vâlcea) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ │ │ │ │ │modernă (franceză, engleză) │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 63 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Mecanică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Tehnologie │ │Autovehicule rutiere (în limba franceză) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică industrială (în limba franceză) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Electronică, │informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │Comunicaţii şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Calculatoare │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 45 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Facultatea de │Muzică │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 25 │ │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 100 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

Page 51: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Râmnicu Vâlcea) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 125 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Râmnicu Vâlcea) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ IFR │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ IFR │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 7 │Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 200 │ │ │Drept şi Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Administrative │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Drept (la Râmnicu Vâlcea) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 8 │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │şi Sport │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 9 │Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Matematică- │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Informatică │ │Informatică (la Râmnicu Vâlcea) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 25 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 10 │Facultatea de │Istorie │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 30 │ │ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Socio-Umane │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │şi studii europene │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 11 │Facultatea de │Ştiinţe administrative │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │Ştiinţe ale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Educaţiei │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Râmnicu Vâlcea) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Alexandria) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Câmpulung) │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Râmnicu Vâlcea) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ │ │ │ │ │(la Slatina) │ A │ IF │ 180 │ 60 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* --------- 1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 36. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 40 │ │ │Inginerie Mecanică│informaţiei │ │ │ │ │ │ │ │şi Electrică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IFR │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 45 │ │ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie mecanică │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ A │ IF │ 240 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Utilaje petroliere şi petrochimice │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │

Page 52: -2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in ...

│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ ID │ 240 │ 60 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Facultatea de │Inginerie geologică │Geologia resurselor petroliere │ A │ IF │ 240 │ 50 │ │ │Ingineria ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Petrolului şi │Mine, petrol şi gaze │Inginerie de petrol şi gaze │ A │ IF │ 240 │ 100 │ │ │Gazelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Inginerie de petrol şi gaze │ A │ IFR │ 240 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ A │ IF │ 240 │ 50 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 90 │ │ │Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Petrolului şi │ │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IFR │ 240 │ 50 │ │ │Petrochimie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Inginerie chimică │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │biochimice │ A │ IF │ 240 │ 30 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ A │ IF │ 240 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 120 │ │ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Merceologie şi managementul calităţii │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │informatică economică │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 130 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 75 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │Litere şi Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │franceză │ A │ IF │ 180 │ 75 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ │ │ │ │ │engleză │ A │ IF │ 180 │ 150 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 40 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 60 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 │ │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 80 │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 25 │ └────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ *ST* 37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA *T* *Font 7* ┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr │ │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă [locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim │ │ │ │ │ limba de predare*2)] │ (A)/ │învăţă-│credite│ de │ │ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- │ │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi │ │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │ │ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi │ │ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- │ │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi │ │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────────┼────────────────────────