ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

6
Instrucțiuni de instalare Videointerfon pentru vilă: touch line evolution 2 familii Capsați aici!

Transcript of ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

Page 1: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

Instrucțiuni de instalare

Videointerfon pentru vilă:

touch line evolution2 familii

Capsați aici!

Page 2: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

pagina 2/6

1 Introducere

1.1 Componentele InstalațIeI

(Opțional)

YEM.21x sau YEM.32x

VPE.2S(0/1).x&x (aparent)

VPE.2F(0/1).x&x (îngropat)

SAC.V1A.DIN

DAV.44A VTE.35S

TAG.ELT.000

Yală electromagnetică Panou exterior Sursă de alimentare Doză derivație Post interior TAG-uri

1.2 sChema bloC a InstalațIeI

INTERIOR

1

2EXTERIOR

VPE.2S(0/1)VPE.2F(0/1)

VTE.35SPrincipal

VTE.35SPrincipal

VTE.35SAdiţional

VTE.35SAdiţional

SAC.V1A.DIN

230 Vc.a.

5/

6/

2/6/

6/

6/

2/

2/

6/

4/

YEM.21N

ACC12 V / 1,3 Ah

Sonerie

Sonerie

(opţional)

(opţional)

(opţional)

Instrucțiuni de Instalare - numărul 22.05.2012

Respectați instrucțiunile cu strictețe! În caz de nelămuriri, contactați departamentul tehnic ElEctra.

Bd. Chimiei 8 • 700291 Iași, ROMÂNIA

J22/1225/1991 • RO1962470

Tel. +40 232 214.370 Fax +40 232 232.830

[email protected] [email protected] www.electra.ro

1.3 CaraCterIstICI tehnICe ale InstalațIeI

Comunicație audio Full-duplex “hands free”

Unghi de vizibilitate - Cameră video 92° ± 25° (rotire cameră video în plan orizontal)

Unghi de vizibilitate - Monitor 100°

Tensiune de alimentare 180 … 256 V / 50 Hz pentru sursa SAC.V1A.DIN

Curent consumat din rețeaua de 230 Vc.a. Max. 0,2 A

Tensiune de alimentare internă instalației 12,0 … 14,3 Vc.c.

Panouri exterioare în paralel (extensii) 1 + max. 3 panouri adiționale: evolution

Posturi interioare în paralel (extensii) 1 + max. 3 posturi adiționale: evolution (pentru fiecare apartament)

Memorie coduri de acces max. 80 coduri de acces diferite per panou exterior

Gama temperaturilor de funcționare -30 … +40 °C pentru componente de exterior 0 … +40 °C pentru componente de interior

Umiditate relativă maximă 90 % la +20 °C

Cablare:

⚫ VPE.2S(F)0.x&x → SAC.V1A.DINCablu UTP CAT5 (AWG 24) pentru distanțe de max. 30 m.

Pentru distanțe mai mari de 30 m: se va instala un cablu suplimentar (2 × 0,5 mm2), dublând alimentarea.

⚫ SAC.V1A.DIN → DAV.44A → VTE.35S.x&xCablu UTP CAT5 (AWG 24) pentru distanțe de max. 100 m.

⚫ VPE.2S(F)0.x&x → Yala electromagneticăCablu multifilar, flexibil, (Cu) 0,5 mm2 pentru distanțe de max. 20 m.

⚫ VTE.Sxx → SonerieCablu multifilar, flexibil, 2 ×(7 × 0,5 mm2)

Page 3: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

pagina 3/6

2.2 SurSa de alImentare 2.3 PoStul InterIor VIdeo

2 montarea Componentelor Instal ațIeI

a. montare pe Șină DIn

B. montare pe perete

Șurub A3,5 × 32 (2 buc.)

Capace de protecție

Șurub B2,9 × 9,5 (4 buc.)

Șină DIN Clips de fixare

1

2 3

Postul interior se va amplasa la înălțimea recomandată, cu acordul utilizatorului.

atențIe! Înainte de a începe...

a. montare îngropată

55 mm

≈17 cm2

3

1

B. montare aparentă

Șurub special cu cheie

2.1 Panoul exterIor

Cablu interfon

Cablu yală

Piesă fixare-ghidare

cabluri

reglaj unghi cameră video intern panoului exterior

Șurub 2,5 × 8 mm

Panoul exterior se montează la intrarea pe proprietate, pe suportul cel mai apropiat de poarta de acces pietonală.

atențIe! Înainte de a începe:

≈18 cm

Șurub A4,2 × 32(35) (4 buc.)

Piese fixare și ghidare

cabluri

2

1

Șurub B4,2 × 60 (4 buc.)

Cablu interfon

Cablu yală

Piesă fixare-ghidare cabluri

Lungime cablu: ≈17 cm (din perete)

Șurub TORKS

2

3

1

Page 4: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

pagina 4/6

YEM.32x

BY Y2 Y1

Cablu2 x 0,5 mm2

Transformator

230 Vc.a.12 Vc.a.

BUT

LC

LA/C

LA

Panou exterior

Yală electromagneticăde curent alternativ

Cablu2 x 0,5 mm2

BUT

LC

LA/C

LA

Panou exterior

Yală electromagneticăde curent alternativ

Transformator

230 Vc.a.12 Vc.a.

3 conexIunI electrIce

3.1 ConexIunIle InstalațIeI

3.2 conexIunIle yaleI

Fig. 4: Conectarea yalei ELECTRA (YEM.32x) de CAFig. 3:

Conectarea yalei ELECTRA (YEM.21x) de CC

Fig. 5: Conectarea altui model de yală de CA

Panou exterior

Cablu4 x 0,5 mm2

Yalăelectromagneticăde curent continuu

...

GND

...

BUT

LC

LA/C

LAYEM.21x

GND

BY

+Y

Y

ACC12 V / 1,3 Ah

- +

VPE.2S(0/1)VPE.2F(0/1)

BUT

LC

LA/C

LA

+14 V

GND

C/D

Vout

GNV

SAC.V1A.DIN

DAV.44A

F

N

+14 V

GND

DATA

Vin

GNV

-Uv

+14 V

GND

DATA

+Uv

Vin

GNV

AUX

-ACC

+ACC

+14 V

GND

DATA

+Uv

Vin

GNV

Buton deschidere

ușă

Yală CC

Yală CAConexiune obligatorie

Cablu2 x 0,5 mm2

(Opțional)Acumulator

Panou exterior

Sursă de alimentare

230 Vc.a. / 50 Hz

Cablu3 x 0,75 mm2

Tablou ELectric

Comandăauxiliară(Colector în gol)

UTP CAT5(AWG 24)

VERDE

MARO

PORTOCALIU

ALBASTRU

UTP CAT5(AWG 24)

VERDE

MARO

PORTOCALIU

ALBASTRU

+14 V

GND

DATA

+Uv

V1

GNV

V2 UTP CAT5(AWG 24)

VERDE

MARO

PORTOCALIU

ALBASTRU

VTE.35SPrincipal 1

+14 V

GND

C/D

+Uv

Vin

GNV

VoutDBL

Post interiorApartament 1

+14 V

GND

DATA

+Uv

V3

GNV

V4 UTP CAT5(AWG 24)

VERDE

MARO

PORTOCALIU

ALBASTRU

VTE.35SPrincipal 2

+14 V

GND

C/D

+Uv

Vin

GNV

Vout

DBL

Post interiorApartament 2

VTE.35SAdițional

+14 V

GND

C/D

+Uv

Vin

GNV

Vout

(Opțional)

Post interiorApartament 2

UTP CAT5(AWG 24)

VERDE

MARO

PORTOCALIU

ALBASTRU

Doză derivațieaudio-video

→In

↑aPt.

↓aPt.

Fig. 1: Schema de conexiuni a instalației de interfon video-evolution pentru 2 familii

Fig. 2: Conectarea soneriei de postul interior principalPost Interior

Principal

Buton sonerie

...

GND

...

DBL

Page 5: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

pagina 5/6

4 punerea în funCțIune a Instal ațIeI4.1 verIfICarea CoreCtItuDInII ConexIunIlor ȘI ConeCtarea surseI De alImentare

1. Se verifică corectitudinea conexiunilor în instalație. Semnalele +14 V, C/D și GND sunt comune tuturor componentelor instalației.

Orice scurtcircuit între ele va afecta toate posturile interioare, ducând la nefuncționarea lor.

2. Se conectează sursa de alimentare la rețeaua de 230 Vc.a. prin intermediul unei siguranțe automate de 10 A.Opțional, se conectează acumulatorul la bornele +ACC;-ACC ale sursei de alimentare SAC.V1A.DIN.

Atenție la conectarea cu polaritatea corectă a acumulatorului extern!

3. Se verifică corecta funcționare a sursei de alimentare:3.1. Tensiunile măsurate la bornele sursei de alimentare: 14V ↔ GND / 13,8 ÷ 14,3 Vc.c. și +Uv ↔ -Uv / 13,5 ÷ 15 Vc.c.3.2. Semnalizările sursei de alimentare, conform tabelului:

Cazul Semnalizări Observații Tensiune rețea Prezență tensiune +14 V, +Uv

1S1 VERDE permanent

S2 VERDE permanent

Instalația este gata de funcționare. Dacă comunicația audio sau video nu funcționează, verificați starea siguranțelor Sig. 1 și Sig. 2 din sursa de alimentare.

230V ± 10% 50 Hz

+14 V ↔ GND 13,8 ÷ 14,3 Vc.c.

+Uv ↔ -Uv 13,5 ÷ 15,0 Vc.c.2

S1 ROȘU / VeRDe alternant

S2 Verde permanentInstalația funcționează.Acumulator în proces de încărcare.

3S1 ROȘU / VeRDe alternant + semnalizare acustică

S2 Verde permanent

Instalația funcționează.Acumulator defect sau foarte descărcat.Se înlocuiește acumulatorul.

4S1 ROȘU permanent sau ROȘU intermitent

S2 Stins

Instalația funcționează numai pe comunicația audio pentru un timp limitat. Se verifică siguranța de alimentare din rețea și Sig. 3.

NU: 0 V+14 V ↔ GND 10,5 ÷ 13,8 Vc.c.

+Uv ↔ -Uv NU: 0 V

5S1 VERDE intermitent

S2 Stins

Instalația nu funcționează. Scurt-circuit în instalație pe +14 V sau/și +Uv.Se eliminină scurt-circuitul și se reface conexiunea.

DA/NU NU: 0 V

4.2 Programarea tag-urIlor

I. TAG-ul Roșu de Programare are un cod unic propriu fiecărei firme de instalare.

II. Panoul exterior memorează și acceptă numai codul unic al TAG-ului Roșu de Programare citit prima dată.Ștergerea din panoul exterior a TAG-ului Roșu de Programare se face doar la producător.

III. Panoul exterior iese din regim de programare dacă nu primește comandă timp de 10 secunde. Confirmare sonoră: [ BEEP ]

cum se introduc codurile tag-urilor de acces în memoria panoului exterior:1. Ușa pe care este montată yala rămâne inchisă pe toată durata programării.

2. Apropii TAG-ul Roșu de Programare! Panoul intră în regim de programare: [ BEEP BEEP BEEEEEP ]

Panoul exterior iese automat din regimul de programare în 10 secunde de la ultima comandă sau imediat prin apropierea TAG-ului Roșu de Programare.

3. După aceasta, aveți la dispoziție max. 10 secunde pentru fiecare TAG de Acces. Confirmare sonoră:• [ BEEP BEEP ] când panoul citește și memorează codul TAG-ului;• [ BEEP BEEP ] daca TAG-ul se afă deja în memorie;

Dacă depășești cele 10 secunde panoul exterior iese din regimul de programare și se reia pasul 2.

Cum se șterg toate codurile de acces din memoria panoului exterior:1. Apropii TAG-ul Roșu de Programare! Panoul intră în regim de programare: [ BEEP BEEP

BEEEEEP ]

2. Acționeză butonul* yalei timp de cel puțin 6 sec., după care auzi: [ BEEP BEEP BEEP ]

3. Eliberează butonul de yală! Memoria panoului exterior nu mai conține codurile TAG-urilor de Acces.

4.3 programarea panouluI exterIor aDIțIonal

I. Toate panourile exterioare au din fabrică adresa 1.

II. Instalația trebuie să conțină un panou exterior cu adresa 1. Acesta va fi panoul principal.

III. Adresele panourilor exterioare trebuie să fie unice în instalație. Instalația nu funcționează dacă 2 panouri exterioare au aceeași adresă.

Cum se programează adresa panoului exterior adițional:1. Ușa pe care este montată yala rămâne inchisă pe toată durata programării.

2. Apropii TAG-ul Roșu de Programare! Panoul intră în regim de programare: [ BEEP BEEP BEEEEP ]

Panoul exterior iese automat din regimul de programare în 10 secunde de la ultima comandă sau imediat prin apropierea TAG-ului Roșu de Programare.

3. Apeși oricare tastă: [ BEEP ] adresa panoului crește cu +1. Dacă auzi: [ BEEP BEEP BEEP ] panoul are din nou adresa 1.

Ex: Panoul are adresa 1: cu o singură apăsare de tastă adresa devine 2, cu două apăsări de tastă adresa devine 3.

4. După programarea adresei panoului exterior adițional, în max. 10 secunde puteți începe programarea TAG-urilor de Acces.

atențIe!

De reținut:

atențIe!

De reținut:

*Dacă yala nu are buton, se face scurt-circuit între bornele BUT și LC (ale panoului exterior), timp de cel puțin 6 secunde.

Page 6: ELT Fisa-Montaj TL-EVOLUTION Video 2fam Web 22.05.2012

pagina 6/6

4.5 verIfICarea funCțIunIlor ȘI a reglajelor

1. Se verifică oriunde în instalație, pe durata apelului și a convorbirii, că tensiunea de alimentare +14 V ↔ GND este mai mare de 12,0 V.

2. Se verifică funcțiunile posturilor interioare, respectiv a panoului exterior: apel, convorbire, acces, monitorizare audio.

Instalația este reglată de către producător din punct de vedere audio, cât și video, pentru condiții standard de funcționare.

Cum se reglează volumul postului interior:

Tasta Volum parcurge treptele de volum astfel:

mut minim Mediu MAxiM Mediu minim mutLED ROȘU LED ALB LED ROȘU

După verificări lăsați postul interior pe poziția “Volum deschis” (tasta Volum cu LED-ul ALb aprins).

cum se alege tonul de apelare:

1. Ține simultan tastele și apăsate!

2. Eliberează tastele la câteva secunde după ce începe să clipească ROȘU/ALB.

3. Apasă pentru a schimba între tonuri de apelare.

4. Apasă pentru a alege tonul de apelare.

Cum se reglează imaginea postului interior:atențIe! Numai dacă este absolut necesar și

folosiți șurubelnițe potrivite.

• Pentru cablare de peste 100 m sau imagine neclară reglează: ADAPT. IMPEDANȚă ⑥

• Pentru culoare și luminozitate reglează: CROMINANȚă ④ LUMINOzITATE ⑤

4.4 programarea postuluI InterIor aDIțIonal

atențIe! De reținut:

I. Toate posturile interioare au din fabrică adresa 1.

II. Fiecare apartament are obligatoriu un post interior cu adresa 1.

III. Posturile din același apartament au adrese diferite.

Programarea Pe teren

Pasul 0Toate LED-urile sunt stinse.

Operator 2Panou ExteriorOperator 1 Post Interior Adițional

Anunță intrarea în regim de

programare:

BEEP

Pentru fiecare apăsare de tastă auzi:

BEEP scurt

acțiuni succesive

LED ROȘU/ALB alternativ. n = numărul adresei

xN

Pasul 1.1Apăsă simultan și și auzi un BEEP. Menține apăsat până auzi al 2-lea BEEP.

Pasul 1.2Când auzi BEEP lung, apasă timp de 1 sec.

tasta de n ori!

Pasul 3Verificați prin apelare!

Pasul 2Programarea se încheie eliberând tastele!

Programarea l a SedIuUn singur operator urmărește, cu produsele pe masă, aceeași pași ca la Programarea pe teren.

exemplu:

Panou exterior Post interior

Apeși: x2 ori

Apartament 1 Adresa postului: 2

Apeși: x3 ori

Apartament 2 Adresa postului: 3