ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar...

97
Instrucţiuni de exploatare 51051925 r 12.06- 07.08 ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

Transcript of ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar...

Page 1: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

Instrucţiuni de exploatare

51051925

r

12.06-

07.08

ECE 220 / 225ECE 220XL / 225XL

Page 2: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0108

.RO

PrefaţăPentru o exploatare în siguranţă a utilajului de transport uzinal, sunt necesarecunoştinţele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATAREORIGINAL. Informaţiile sunt prezentate într-o formă scurtă şi sinoptică. Capitolelesunt ordonate alfabetic. Fiecare capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii constădin litera capitolului şi numărul paginii.Exemplu: pagina B 2 este a doua pagină din capitolul B.

În aceste instrucţiuni de exploatare, sunt prezentate diferite variante de vehicule. Ladeservirea şi execuţia lucrărilor de revizie, se va acorda atenţie folosirii descrieriicorespunzătoare tipului de vehicul existent.

Indicaţiile de securitate şi explicaţiile importante sunt marcate cu următoarelepictograme:

F Este aşezată înaintea indicaţiilor de securitate care trebuie să fie respectate pentru aevita periclitarea persoanelor.

M Este aşezată înaintea indicaţiilor care trebuie să fie respectate pentru a evitaprejudiciile materiale.

Z Este aşezată înaintea indicaţiilor şi explicaţiilor.

t Marchează dotarea de serie.

o Marchează o dotare suplimentară.

Aparatele noastre sunt îmbunătăţite în permanenţă. În acest sens, ne rezervămdreptul de a aduce modificări de formă, dotări şi tehnologie ale aparatului. Din acestmotiv, pe baza conţinutului acestor instrucţiuni de exploatare nu pot fi emise nici unfel de pretenţii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Legislaţia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instrucţiuni de exploatare rămân aleJUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - GERMANIA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

0108

.RO

PrefaţăPentru o exploatare în siguranţă a utilajului de transport uzinal, sunt necesarecunoştinţele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATAREORIGINAL. Informaţiile sunt prezentate într-o formă scurtă şi sinoptică. Capitolelesunt ordonate alfabetic. Fiecare capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii constădin litera capitolului şi numărul paginii.Exemplu: pagina B 2 este a doua pagină din capitolul B.

În aceste instrucţiuni de exploatare, sunt prezentate diferite variante de vehicule. Ladeservirea şi execuţia lucrărilor de revizie, se va acorda atenţie folosirii descrieriicorespunzătoare tipului de vehicul existent.

Indicaţiile de securitate şi explicaţiile importante sunt marcate cu următoarelepictograme:

F Este aşezată înaintea indicaţiilor de securitate care trebuie să fie respectate pentru aevita periclitarea persoanelor.

M Este aşezată înaintea indicaţiilor care trebuie să fie respectate pentru a evitaprejudiciile materiale.

Z Este aşezată înaintea indicaţiilor şi explicaţiilor.

t Marchează dotarea de serie.

o Marchează o dotare suplimentară.

Aparatele noastre sunt îmbunătăţite în permanenţă. În acest sens, ne rezervămdreptul de a aduce modificări de formă, dotări şi tehnologie ale aparatului. Din acestmotiv, pe baza conţinutului acestor instrucţiuni de exploatare nu pot fi emise nici unfel de pretenţii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Legislaţia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instrucţiuni de exploatare rămân aleJUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - GERMANIA

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 3: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0108

.RO

0108

.RO

Page 4: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

I 1

0708

.RO

SumarA Utilizarea conform destinaţiei

B Descrierea vehiculului

1 Descrierea modului de utilizare ........................................................... B 12 Ansambluri ......................................................................................... B 23 Date tehnice pentru varianta standard ................................................ B 33.1 Datele privind puterea ......................................................................... B 33.2 Dimensiuni .......................................................................................... B 43.3 Norme EN ........................................................................................... B 63.4 Condiţiile de utilizare ........................................................................... B 64 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie ....................................... B 74.1 Placă de fabricaţie, vehicul ................................................................. B 8

C Transportul şi prima punere în funcţiune

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ................................................. C 12 Asigurarea vehiculului la transport ...................................................... C 23 Prima punere în funcţiune ................................................................... C 34 Mişcarea vehiculului fără sistemul de propulsie propriu ...................... C 4

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea

1 Dispoziţiile privind protecţia muncii la manipularea bateriilor cu acizi . D 12 Tipuri de baterii ................................................................................... D 23 Accesul la baterie ................................................................................ D 24 Încărcarea bateriei .............................................................................. D 35 Demontarea şi montarea bateriei ........................................................ D 4

I 1

0708

.RO

SumarA Utilizarea conform destinaţiei

B Descrierea vehiculului

1 Descrierea modului de utilizare ........................................................... B 12 Ansambluri ......................................................................................... B 23 Date tehnice pentru varianta standard ................................................ B 33.1 Datele privind puterea ......................................................................... B 33.2 Dimensiuni .......................................................................................... B 43.3 Norme EN ........................................................................................... B 63.4 Condiţiile de utilizare ........................................................................... B 64 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie ....................................... B 74.1 Placă de fabricaţie, vehicul ................................................................. B 8

C Transportul şi prima punere în funcţiune

1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua ................................................. C 12 Asigurarea vehiculului la transport ...................................................... C 23 Prima punere în funcţiune ................................................................... C 34 Mişcarea vehiculului fără sistemul de propulsie propriu ...................... C 4

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea

1 Dispoziţiile privind protecţia muncii la manipularea bateriilor cu acizi . D 12 Tipuri de baterii ................................................................................... D 23 Accesul la baterie ................................................................................ D 24 Încărcarea bateriei .............................................................................. D 35 Demontarea şi montarea bateriei ........................................................ D 4

Page 5: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

I 2

E Deservirea

1 Dispoziţiile de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . E 12 Descrierea elementelor de comandă şi afişare ................................... E 23 Punerea în funcţiune a vehiculului ...................................................... E 64 Lucrul cu utilajul de transport uzinal .................................................... E 74.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ............................... E 74.2 Conducerea, virarea, frânarea ............................................................ E 84.3 Operare deplasare pedestră (o) ......................................................... E 124.4 Preluarea şi depunerea unităţilor de sarcină ....................................... E 134.5 Comisionare până la nivelul 2 (o) ...................................................... E 154.6 Scaun o (doar XL) .............................................................................. E 164.7 Oprirea şi asigurarea vehiculului ......................................................... E 165 Tastatura de comandă (CANCODE) (o) ............................................ E 175.1 Cheia de codare .................................................................................. E 175.2 Programe de rulare ............................................................................. E 195.3 Parametrii ............................................................................................ E 195.4 Reglajele parametrilor ......................................................................... E 205.5 Parametri de rulare ............................................................................. E 256 ISM (o) ............................................................................................... E 297 Indicatorul de descărcare a bateriei .................................................... E 307.1 Indicatorul stării de încărcare a bateriei (t) ........................................ E 308 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) până la data 10.2006 .................. E 319 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) de la data 11.2006 ...................... E 329.1 Afişaj ore de funcţionare ..................................................................... E 339.2 Test de cuplare ................................................................................... E 3310 Asistenţa în caz de avarii .................................................................... E 34

0708

.RO

I 2

E Deservirea

1 Dispoziţiile de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . E 12 Descrierea elementelor de comandă şi afişare ................................... E 23 Punerea în funcţiune a vehiculului ...................................................... E 64 Lucrul cu utilajul de transport uzinal .................................................... E 74.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ............................... E 74.2 Conducerea, virarea, frânarea ............................................................ E 84.3 Operare deplasare pedestră (o) ......................................................... E 124.4 Preluarea şi depunerea unităţilor de sarcină ....................................... E 134.5 Comisionare până la nivelul 2 (o) ...................................................... E 154.6 Scaun o (doar XL) .............................................................................. E 164.7 Oprirea şi asigurarea vehiculului ......................................................... E 165 Tastatura de comandă (CANCODE) (o) ............................................ E 175.1 Cheia de codare .................................................................................. E 175.2 Programe de rulare ............................................................................. E 195.3 Parametrii ............................................................................................ E 195.4 Reglajele parametrilor ......................................................................... E 205.5 Parametri de rulare ............................................................................. E 256 ISM (o) ............................................................................................... E 297 Indicatorul de descărcare a bateriei .................................................... E 307.1 Indicatorul stării de încărcare a bateriei (t) ........................................ E 308 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) până la data 10.2006 .................. E 319 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) de la data 11.2006 ...................... E 329.1 Afişaj ore de funcţionare ..................................................................... E 339.2 Test de cuplare ................................................................................... E 3310 Asistenţa în caz de avarii .................................................................... E 34

Page 6: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

I 3

0708

.ROF Întreţinerea utilajului de transport uzinal

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului .......................................... F 12 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere ........................ F 13 Revizia şi inspecţia .............................................................................. F 34 Listă de verificare pentru revizie ......................................................... F 45 Planul de lubrifiere .............................................................................. F 65.1 Materialele consumabile ..................................................................... F 76 Indicaţii privind revizia ......................................................................... F 86.1 Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie şi întreţinere ............ F 86.2 Se strâng piuliţele roţilor ...................................................................... F 86.3 Scoateţi capota frontală ...................................................................... F 96.4 Verificarea siguranţelor electrice ......................................................... F 106.5 Repunerea în funcţiune ....................................................................... F 117 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal ....................... F 117.1 Măsuri înainte de suspendarea activităţii ............................................ F 117.2 Măsuri în perioada de suspendare a activităţii .................................... F 117.3 Repunerea în funcţiune după perioada de suspendare a activităţii .... F 128 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite F 139 Scoaterea din funcţiune definitivă, evacuarea ca deşeu ..................... F 13

I 3

0708

.RO

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal

1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului .......................................... F 12 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere ........................ F 13 Revizia şi inspecţia .............................................................................. F 34 Listă de verificare pentru revizie ......................................................... F 45 Planul de lubrifiere .............................................................................. F 65.1 Materialele consumabile ..................................................................... F 76 Indicaţii privind revizia ......................................................................... F 86.1 Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie şi întreţinere ............ F 86.2 Se strâng piuliţele roţilor ...................................................................... F 86.3 Scoateţi capota frontală ...................................................................... F 96.4 Verificarea siguranţelor electrice ......................................................... F 106.5 Repunerea în funcţiune ....................................................................... F 117 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal ....................... F 117.1 Măsuri înainte de suspendarea activităţii ............................................ F 117.2 Măsuri în perioada de suspendare a activităţii .................................... F 117.3 Repunerea în funcţiune după perioada de suspendare a activităţii .... F 128 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite F 139 Scoaterea din funcţiune definitivă, evacuarea ca deşeu ..................... F 13

Page 7: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

I 4

0708

.RO

I 4

Page 8: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1

0506

.RO

Anexă

Instrucţiuni de exploatare pentru bateriade tracţiune JH

Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marcaJungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile deexploatare ale producătorului.

1

0506

.RO

Anexă

Instrucţiuni de exploatare pentru bateriade tracţiune JH

Z Aceste instrucţiuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marcaJungheinrich. În cazul utilizării altor mărci, se vor avea în vedere instrucţiunile deexploatare ale producătorului.

Page 9: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

2

0506

.RO

2

Page 10: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

A 1

1206

.RO

A Utilizarea conform destinaţiei

Z „Directiva pentru utilizarea corectă şi conformă cu destinaţia a utilajelor de transportuzinal“ (VDMA) este inclusă în pachetul de livrare al acestui utilaj. Ea este parteintegrantă a acestor instrucţiuni de exploatare, respectarea ei fiind obligatorie.Prescripţiile în vigoare pe plan naţional se aplică fără restricţii.

Vehiculul descris în aceste instrucţiuni de exploatare este un utilaj de transport uzinaladecvat pentru ridicarea şi transportul unităţilor de sarcină.El trebuie să fie pus în practică, utilizat şi întreţinut conform indicaţiilor din acesteinstrucţiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaţia sa şi potprovoca prejudicii persoanelor, vehiculului sau altor bunuri materiale. În principal, seva evita suprasolicitarea cu încărcături prea grele sau preluate unilateral. Ca reperobligatoriu pentru sarcina maximă care poate fi preluată, se va lua în considerareplaca de fabricaţie sau diagrama de sarcină amplasată pe utilaj. Utilajul de transportuzinal nu are voie să fie pus în exploatare nici în zone cu pericol de incendiu sau deexplozie, nici în medii provocatoare de coroziune sau cu depuneri puternice de praf.

Obligaţiile administratorului: administrator/ utilizator în sensul acestor instrucţiunide exploatare este orice persoană fizică sau juridică ce foloseşte utilajul de transportuzinal în scopuri proprii sau prin mandat. În cazuri speciale (de ex. leasing,închiriere), administratorul este acea persoană care trebuie să preia obligaţiile deserviciu amintite, în conformitate cu acordurile stabilite prin contract între proprietarulşi utilizatorul utilajului de transport uzinal.Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca vehiculul să fie utilizat numai înconformitate cu destinaţia sa, iar pericolele de orice gen asupra vieţii şi sănătăţiiutilizatorului sau terţilor să fie evitate. Suplimentar, se va avea în vedere respectareaprescripţiilor de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitate tehnică,precum şi respectarea directivelor care privesc funcţionarea, revizia şi întreţinerea.Administratorul trebuie să se asigure că toţi utilizatorii au citit şi înţeles acesteinstrucţiuni de exploatare.

M Nerespectarea acestor instrucţiuni de exploatare duce la anularea garanţiei acordatede noi. Acelaşi lucru este valabil şi dacă asupra obiectului s-au executat lucrărinecorespunzătoare de către client şi/sau terţi, fără acordul producătorului-serviciuluipentru clienţi.

Ataşarea accesoriilor: ataşarea sau montarea de dispozitive suplimentare careintervin în funcţiile utilajului de transport uzinal sau care le completează pe acesteaeste admisă numai cu acordul scris al producătorului. După caz, se va cere acordulautorităţilor locale. Avizul autorităţilor nu înlocuieşte însă acordul dat de producător.

A 1

1206

.RO

A Utilizarea conform destinaţiei

Z „Directiva pentru utilizarea corectă şi conformă cu destinaţia a utilajelor de transportuzinal“ (VDMA) este inclusă în pachetul de livrare al acestui utilaj. Ea este parteintegrantă a acestor instrucţiuni de exploatare, respectarea ei fiind obligatorie.Prescripţiile în vigoare pe plan naţional se aplică fără restricţii.

Vehiculul descris în aceste instrucţiuni de exploatare este un utilaj de transport uzinaladecvat pentru ridicarea şi transportul unităţilor de sarcină.El trebuie să fie pus în practică, utilizat şi întreţinut conform indicaţiilor din acesteinstrucţiuni de exploatare. Alte utilizări sunt neconforme cu destinaţia sa şi potprovoca prejudicii persoanelor, vehiculului sau altor bunuri materiale. În principal, seva evita suprasolicitarea cu încărcături prea grele sau preluate unilateral. Ca reperobligatoriu pentru sarcina maximă care poate fi preluată, se va lua în considerareplaca de fabricaţie sau diagrama de sarcină amplasată pe utilaj. Utilajul de transportuzinal nu are voie să fie pus în exploatare nici în zone cu pericol de incendiu sau deexplozie, nici în medii provocatoare de coroziune sau cu depuneri puternice de praf.

Obligaţiile administratorului: administrator/ utilizator în sensul acestor instrucţiunide exploatare este orice persoană fizică sau juridică ce foloseşte utilajul de transportuzinal în scopuri proprii sau prin mandat. În cazuri speciale (de ex. leasing,închiriere), administratorul este acea persoană care trebuie să preia obligaţiile deserviciu amintite, în conformitate cu acordurile stabilite prin contract între proprietarulşi utilizatorul utilajului de transport uzinal.Administratorul trebuie să asigure condiţiile ca vehiculul să fie utilizat numai înconformitate cu destinaţia sa, iar pericolele de orice gen asupra vieţii şi sănătăţiiutilizatorului sau terţilor să fie evitate. Suplimentar, se va avea în vedere respectareaprescripţiilor de prevenire a accidentelor, a reglementărilor de securitate tehnică,precum şi respectarea directivelor care privesc funcţionarea, revizia şi întreţinerea.Administratorul trebuie să se asigure că toţi utilizatorii au citit şi înţeles acesteinstrucţiuni de exploatare.

M Nerespectarea acestor instrucţiuni de exploatare duce la anularea garanţiei acordatede noi. Acelaşi lucru este valabil şi dacă asupra obiectului s-au executat lucrărinecorespunzătoare de către client şi/sau terţi, fără acordul producătorului-serviciuluipentru clienţi.

Ataşarea accesoriilor: ataşarea sau montarea de dispozitive suplimentare careintervin în funcţiile utilajului de transport uzinal sau care le completează pe acesteaeste admisă numai cu acordul scris al producătorului. După caz, se va cere acordulautorităţilor locale. Avizul autorităţilor nu înlocuieşte însă acordul dat de producător.

Page 11: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului
Page 12: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

B 1

0708

.RO

B Descrierea vehiculului1 Descrierea modului de utilizare

Vehiculul este un motostivuitor electric cu furcă în versiunea cu patru roţi cu post deconducere, echipat cu dispozitiv Jet-Pilot sau mecanism electric de direcţie cu osie(o). Vehiculul este destinat pentru utilizare pe teren plan pentru transportul şicomisionarea bunurilor. Pot fi preluate structuri rulante şi paleţi cu suprafaţa deaşezare deschisă sau cu traverse (dacă acestea se află în afara roţilor de sarcină).Al doilea nivel de comisionare poate fi accesat prin intermediul unei trepte deaccesare poate fi accesat prin intermediul unei trepte de acces (o) în spătar şi prinurcarea pe carcasa bateriei.Capacitatea portantă nominală este indicată pe placa de fabricaţie sau pe panoulpentru capacitatea portantă Qmax.

B 1

0708

.RO

B Descrierea vehiculului1 Descrierea modului de utilizare

Vehiculul este un motostivuitor electric cu furcă în versiunea cu patru roţi cu post deconducere, echipat cu dispozitiv Jet-Pilot sau mecanism electric de direcţie cu osie(o). Vehiculul este destinat pentru utilizare pe teren plan pentru transportul şicomisionarea bunurilor. Pot fi preluate structuri rulante şi paleţi cu suprafaţa deaşezare deschisă sau cu traverse (dacă acestea se află în afara roţilor de sarcină).Al doilea nivel de comisionare poate fi accesat prin intermediul unei trepte deaccesare poate fi accesat prin intermediul unei trepte de acces (o) în spătar şi prinurcarea pe carcasa bateriei.Capacitatea portantă nominală este indicată pe placa de fabricaţie sau pe panoulpentru capacitatea portantă Qmax.

Page 13: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

B 2

2 Ansambluri

Poz. Denumirea Poz. Denumirea

1 t Capota frontală 11 o Buton de stop2 t Întrerupătorul general

(oprire de urgenţă)12 o Buton„Deplasare pedestră“

înainte3 t Carcasă baterie 13 t Dispozitiv de ridicare4 t Jet-Pilot 14 o Recipient portabil5 t Regulator de cursă 15 t Platformă post de conducere6 t Buton de frânare 16 t Roată de sprijin7 o Tastatură de comandă 17 t Roata motoare8 o Instrument de afişaj 18 o Osie de comandă9 t Comutator cu cheie 19 o Scaun (doar versiunea XL)10 o Buton„Deplasare pedestră“

înapoi

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

2

6

13

3

4

1

17

18

16

7, 8 9

12

1419

1110

15

5 5 56

0708

.RO

B 2

2 Ansambluri

Poz. Denumirea Poz. Denumirea

1 t Capota frontală 11 o Buton de stop2 t Întrerupătorul general

(oprire de urgenţă)12 o Buton„Deplasare pedestră“

înainte3 t Carcasă baterie 13 t Dispozitiv de ridicare4 t Jet-Pilot 14 o Recipient portabil5 t Regulator de cursă 15 t Platformă post de conducere6 t Buton de frânare 16 t Roată de sprijin7 o Tastatură de comandă 17 t Roata motoare8 o Instrument de afişaj 18 o Osie de comandă9 t Comutator cu cheie 19 o Scaun (doar versiunea XL)10 o Buton„Deplasare pedestră“

înapoi

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

2

6

13

3

4

1

17

18

16

7, 8 9

12

1419

1110

15

5 5 56

Page 14: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

B 3

0708

.RO

3 Date tehnice pentru varianta standard

Z Datele tehnice sunt conforme cu VDI 2198 (VDI = Asociaţia Inginerilor Germani).Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice şi completări.

3.1 Datele privind puterea

*) În cazul versiunilor de furcă mai lungă centrul de greutate se află în mijlocul furcii.

Denumirea ECE 220 ECE 225Q Capacitatea portantă nominală 2000 2500 kg

cDistanţă până la centrul de greutate al sarcinii în cazul furcii de lungime standard *)

600 mm

Viteza de deplasare cu / fără sarcină nominală 9,5 / 12,5 9,2 / 12,5 km/h

Viteza de ridicarecu / fără sarcină nominală 0,05 / 0,09 m/s

Viteza de coborârecu / fără sarcină nominală 0,05 / 0,06 m/s

Capacitatea max. de urcare a pantelor (5 min) cu/ fără sarcină de ridicare 6 / 15 %

h b

h f

h r

h 14

h k

y

e

95

c

l

h 3

b 1

l2a/2 a/2

h 13

30

218

(l1)

l6

b3 b11 b5

Wa

253380 412

s

b10

A st

X

B 3

0708

.RO

3 Date tehnice pentru varianta standard

Z Datele tehnice sunt conforme cu VDI 2198 (VDI = Asociaţia Inginerilor Germani).Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice şi completări.

3.1 Datele privind puterea

*) În cazul versiunilor de furcă mai lungă centrul de greutate se află în mijlocul furcii.

Denumirea ECE 220 ECE 225Q Capacitatea portantă nominală 2000 2500 kg

cDistanţă până la centrul de greutate al sarcinii în cazul furcii de lungime standard *)

600 mm

Viteza de deplasare cu / fără sarcină nominală 9,5 / 12,5 9,2 / 12,5 km/h

Viteza de ridicarecu / fără sarcină nominală 0,05 / 0,09 m/s

Viteza de coborârecu / fără sarcină nominală 0,05 / 0,06 m/s

Capacitatea max. de urcare a pantelor (5 min) cu/ fără sarcină de ridicare 6 / 15 %

h b

h f

h r

h 14

h k

y

e

95

c

l

h 3

b 1l2

a/2 a/2

h 13

30

218

(l1)

l6

b3 b11 b5

Wa

253380 412

s

b10

A st

X

Page 15: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

B 4

3.2 Dimensiuni

(toate dimensiunile în mm)

Lăţimile uzuale de trecere ECE 220

(toate dimensiunile în mm)

1) cu partea de sarcină ridicată valorile se reduc cu 89 mm2) XL + 167 mm

Denumirea ECE 220/225

l2 Lungime ansamblu frontal 1267

h13 Înălţimea furcii pentru încărcături în stare coborâtă 90

h14 Înălţime osie în poziţia de deplasare 1399

h3 Cursa nominală 125

hk Spătar supraînălţat „Comisionare în nivelul 2.“ 1540

hr Spătar supraînălţat fără „Comisionare în nivelul 2.“ 1335

hb Carcasă baterie supraînălţată 1009

hf Înălţime platformă post de conducere 132

b1 Lăţime vehicul 810

b3 Distanţă internă a furcii 170 / 200 / 324

b10 Ecartament, faţă 485

b11 Ecartament, spate 340 / 370 / 494

b5 Distanţă între marginile exterioare ale furcii 510 / 540 / 664

e Lăţimea furcii 170

a Distanţa de siguranţă 200

Masa proprie: vezi plăcuţa de fabricaţie, vehicul

l l12) y1) 2) x1) l6 Wa1) 2) Ast3

2)

1000 2267 1863 814 1000 2081 24671150 2417 2013 964 1200 2231 26671250 2517 2113 1064 1250 2331 27171400 2667 1891 842 1400 2109 28671450 2717 1941 892 1450 2159 29171600 2867 2463 1042 1600 2309 3067

0708

.RO

B 4

3.2 Dimensiuni

(toate dimensiunile în mm)

Lăţimile uzuale de trecere ECE 220

(toate dimensiunile în mm)

1) cu partea de sarcină ridicată valorile se reduc cu 89 mm2) XL + 167 mm

Denumirea ECE 220/225

l2 Lungime ansamblu frontal 1267

h13 Înălţimea furcii pentru încărcături în stare coborâtă 90

h14 Înălţime osie în poziţia de deplasare 1399

h3 Cursa nominală 125

hk Spătar supraînălţat „Comisionare în nivelul 2.“ 1540

hr Spătar supraînălţat fără „Comisionare în nivelul 2.“ 1335

hb Carcasă baterie supraînălţată 1009

hf Înălţime platformă post de conducere 132

b1 Lăţime vehicul 810

b3 Distanţă internă a furcii 170 / 200 / 324

b10 Ecartament, faţă 485

b11 Ecartament, spate 340 / 370 / 494

b5 Distanţă între marginile exterioare ale furcii 510 / 540 / 664

e Lăţimea furcii 170

a Distanţa de siguranţă 200

Masa proprie: vezi plăcuţa de fabricaţie, vehicul

l l12) y1) 2) x1) l6 Wa1) 2) Ast3

2)

1000 2267 1863 814 1000 2081 24671150 2417 2013 964 1200 2231 26671250 2517 2113 1064 1250 2331 27171400 2667 1891 842 1400 2109 28671450 2717 1941 892 1450 2159 29171600 2867 2463 1042 1600 2309 3067

Page 16: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

B 5

0708

.ROLăţimile uzuale de trecere ECE 225

(toate dimensiunile în mm)

1)cu partea de sarcină ridicată valorile se reduc cu 89 mm2) XL + 167 mm

l l12) y1) 2) x1) l6 Wa1) 2) Ast3

2)

1400 2667 2263 1214 1400 2481 28671600 2867 2463 1414 1600 2681 30671880 3147 2371 1322 1880 2589 33471950 3217 2441 1392 2000 2659 34672180 3447 2429 1380 2180 2647 36472280 3547 2529 1480 2280 2747 37472310 3577 3173 2124 2330 3391 37972400 3667 2891 1842 2400 3109 38672400 3667 2649 1600 2400 2867 38672430 3697 2579 1530 2438 2797 39052550 3817 2799 1750 2550 3017 40172850 4117 3099 2050 2850 3317 43172900 4167 3149 2100 2900 3367 43673100 4367 3349 2300 3100 3567 4567

B 5

0708

.RO

Lăţimile uzuale de trecere ECE 225

(toate dimensiunile în mm)

1)cu partea de sarcină ridicată valorile se reduc cu 89 mm2) XL + 167 mm

l l12) y1) 2) x1) l6 Wa1) 2) Ast3

2)

1400 2667 2263 1214 1400 2481 28671600 2867 2463 1414 1600 2681 30671880 3147 2371 1322 1880 2589 33471950 3217 2441 1392 2000 2659 34672180 3447 2429 1380 2180 2647 36472280 3547 2529 1480 2280 2747 37472310 3577 3173 2124 2330 3391 37972400 3667 2891 1842 2400 3109 38672400 3667 2649 1600 2400 2867 38672430 3697 2579 1530 2438 2797 39052550 3817 2799 1750 2550 3017 40172850 4117 3099 2050 2850 3317 43172900 4167 3149 2100 2900 3367 43673100 4367 3349 2300 3100 3567 4567

Page 17: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

B 6

3.3 Norme EN

Nivelul presiunii acustice de lungă durată:67 dB(A)

conform EN 12053 în concordanţă cu ISO 4871.

Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conformprescripţiilor date de norme şi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,ridicare şi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechii şoferului.

Vibtraţie 0,85 m/s2

0,92 m/s2 - XL

conform EN 13059.

Z Acceleraţia vibraţiilor care acţionează asupra corpului în poziţia de lucru este,conform normelor, acceleraţia verticală ponderată, integrată liniar. Aceasta sedetermină la trecerea peste praguri cu viteză constantă.

Compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentruemisiile electromagnetice perturbatoare şi stabilitatea laperturbaţii electromagnetice, precum şi verificareadescărcării electricităţii statice conform EN 12895,precum şi referinţele normative menţionate acolo.

Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum şi dispuneriiacestora, necesită acordul scris al producătorului.

3.4 Condiţiile de utilizare

Temperatura ambiantă - în funcţionare -10°C până la 40 °C

Z La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelor extreme de temperatură şiumiditate a aerului, sunt necesare dotări şi avize speciale pentru utilajele de transportuzinal.

0708

.RO

B 6

3.3 Norme EN

Nivelul presiunii acustice de lungă durată:67 dB(A)

conform EN 12053 în concordanţă cu ISO 4871.

Z Nivelul presiunii acustice de lungă durată reprezintă o valoare determinată conformprescripţiilor date de norme şi ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,ridicare şi mers în gol. Nivelul presiunii acustice se măsoară în zona urechii şoferului.

Vibtraţie 0,85 m/s2

0,92 m/s2 - XL

conform EN 13059.

Z Acceleraţia vibraţiilor care acţionează asupra corpului în poziţia de lucru este,conform normelor, acceleraţia verticală ponderată, integrată liniar. Aceasta sedetermină la trecerea peste praguri cu viteză constantă.

Compatibilitatea electromagnetică (CEM)

Producătorul confirmă respectarea valorilor limită pentruemisiile electromagnetice perturbatoare şi stabilitatea laperturbaţii electromagnetice, precum şi verificareadescărcării electricităţii statice conform EN 12895,precum şi referinţele normative menţionate acolo.

Z Modificările aduse componentelor electrice sau electronice, precum şi dispuneriiacestora, necesită acordul scris al producătorului.

3.4 Condiţiile de utilizare

Temperatura ambiantă - în funcţionare -10°C până la 40 °C

Z La utilizarea permanentă în condiţiile alternanţelor extreme de temperatură şiumiditate a aerului, sunt necesare dotări şi avize speciale pentru utilajele de transportuzinal.

Page 18: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

B 7

0708

.RO

4 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie

Z Plăcuţa cu datele privind capacitatea portantă (25) precizează capacitatea portantămaximă. Capacitatea portantă indicată nu trebuie depăşită. Plăcuţa prescrie odistribuţie aproape egală a sarcinii pe furca de sarcină.

Poz. Denumirea20 Plăcuţă de avertizare„Atenţie operare buton“

*) pentru opţiunea „Operare buton doar în direcţia de transmisie“21 Placă de fabricaţie, vehicul22 Placheta de verificare (o)23 Numărul de serie, în stânga sau dreapta pe profilul pilonului24 Punct de oprire încărcare cu macaraua (interior), simbol de cârlig imprimat25 Capacitate portantă Qmax

22

23

2524

21

20

20

*)

*)

Qmax XXX kg

B 7

0708

.RO

4 Locurile de marcaj şi plăcuţele de fabricaţie

Z Plăcuţa cu datele privind capacitatea portantă (25) precizează capacitatea portantămaximă. Capacitatea portantă indicată nu trebuie depăşită. Plăcuţa prescrie odistribuţie aproape egală a sarcinii pe furca de sarcină.

Poz. Denumirea20 Plăcuţă de avertizare„Atenţie operare buton“

*) pentru opţiunea „Operare buton doar în direcţia de transmisie“21 Placă de fabricaţie, vehicul22 Placheta de verificare (o)23 Numărul de serie, în stânga sau dreapta pe profilul pilonului24 Punct de oprire încărcare cu macaraua (interior), simbol de cârlig imprimat25 Capacitate portantă Qmax

22

23

2524

21

20

20

*)

*)

Qmax XXX kg

Page 19: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

B 8

4.1 Placă de fabricaţie, vehicul

Z Pentru întrebări privind vehiculul respectiv comenzile pieselor de schimb, vă rugămindicaţi numărul seriei (27).

Poz. Denumirea Poz. Denumirea26 Tipul 32 Producătorul27 Număr de serie 33 Masa min/max a bateriei în kg28 Capacitatea portantă nominală în

kg34 Puterea de propulsie în kW

29 Bateria: tensiunea în V 35 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii în mm

30 Masa proprie fără baterie, în kg 36 Anul fabricaţiei31 Logo producător 37 Opţional

32

31

3330

3429

3528

3627

3726

0708

.RO

B 8

4.1 Placă de fabricaţie, vehicul

Z Pentru întrebări privind vehiculul respectiv comenzile pieselor de schimb, vă rugămindicaţi numărul seriei (27).

Poz. Denumirea Poz. Denumirea26 Tipul 32 Producătorul27 Număr de serie 33 Masa min/max a bateriei în kg28 Capacitatea portantă nominală în

kg34 Puterea de propulsie în kW

29 Bateria: tensiunea în V 35 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii în mm

30 Masa proprie fără baterie, în kg 36 Anul fabricaţiei31 Logo producător 37 Opţional

32

31

3330

3429

3528

3627

3726

Page 20: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

C 1

1206

.RO

C Transportul şi prima punere în funcţiune1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

F Utilizaţi numai dispozitive deridicat având capacitateportantă suficientă (pentrugreutatea de încărcare/descărcare, vezi placa defabricaţie a vehiculului).

Z Pentru încărcarea vehiculului cumacaraua sunt prevăzutepuncte de ridicare pe şasiu (1) şipe furca de sarcină (2).

– Opriţi şi asiguraţi vehiculul(vezi capitolul E).

– Deschideţi şi aşezaţi deopartecapota frontală, (vezi capitolulF).

– Poziţionaţi cadrul macaraleipe punctele de ridicare (1) şi(2) fixaţi-l.

M Legaţi cablurile macaralei înpunctele de prindere astfel încât acestea să aibă nici o posibilitate de alunecare şi sănu atingă nici un fel de componente constructive!

2

1

C 1

1206

.RO

C Transportul şi prima punere în funcţiune1 Încărcarea/descărcarea cu macaraua

F Utilizaţi numai dispozitive deridicat având capacitateportantă suficientă (pentrugreutatea de încărcare/descărcare, vezi placa defabricaţie a vehiculului).

Z Pentru încărcarea vehiculului cumacaraua sunt prevăzutepuncte de ridicare pe şasiu (1) şipe furca de sarcină (2).

– Opriţi şi asiguraţi vehiculul(vezi capitolul E).

– Deschideţi şi aşezaţi deopartecapota frontală, (vezi capitolulF).

– Poziţionaţi cadrul macaraleipe punctele de ridicare (1) şi(2) fixaţi-l.

M Legaţi cablurile macaralei înpunctele de prindere astfel încât acestea să aibă nici o posibilitate de alunecare şi sănu atingă nici un fel de componente constructive!

2

1

Page 21: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1206

.RO

C 2

2 Asigurarea vehiculului la transport

F La transportul pe un camion sau o remorcă, vehiculul trebuie să fie fixat corect cucablurile. Camionul, respectiv remorca trebuie să posede inele de fixare.

– Pentru ancorarea vehiculului fixaţi cordonul de tensionare pe punctele de prindere(1) şi fixaţi-le pe inelele de ancorare.

– Strângeţi chinga cu dispozitivul de prindere.

M Încărcarea/ descărcarea se va realiza de personalul instruit special în acest scop,conform recomandărilor directivelor VDI 2700 şi VDI 2703. Dimensionarea şiaplicarea corectă a măsurilor de asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite înfiecare caz în parte.

1

1206

.RO

C 2

2 Asigurarea vehiculului la transport

F La transportul pe un camion sau o remorcă, vehiculul trebuie să fie fixat corect cucablurile. Camionul, respectiv remorca trebuie să posede inele de fixare.

– Pentru ancorarea vehiculului fixaţi cordonul de tensionare pe punctele de prindere(1) şi fixaţi-le pe inelele de ancorare.

– Strângeţi chinga cu dispozitivul de prindere.

M Încărcarea/ descărcarea se va realiza de personalul instruit special în acest scop,conform recomandărilor directivelor VDI 2700 şi VDI 2703. Dimensionarea şiaplicarea corectă a măsurilor de asigurare a încărcăturilor trebuie să fie stabilite înfiecare caz în parte.

1

Page 22: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

C 3

1206

.RO

3 Prima punere în funcţiune

M Deplasaţi vehiculul folosind numai curentul bateriei! Curentul alternativ redresatdeteriorează componentele electronice. Legăturile prin cablu spre baterie (cablurilede tractare) trebuie să fie mai scurte de 6 m.

Pentru a aduce vehiculul în stare pregătită de funcţionare după livrare sau după untransport, se vor desfăşura următoarele activităţi:

– Verificaţi integralitatea şi starea echipamentului.– Montaţi bateria dacă este cazul; nu deterioraţi cablurile bateriei

(vezi capitolul D).– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Puneţi în funcţiune vehiculul în modul descris (vezi capitolul E).

Z După o perioadă de inactivitate mai lungă pot apărea aplatizări ale suprafeţelor derulare ale roţilor. După o perioadă de rulare scurtă aceste aplatizări dispar.

C 3

1206

.RO

3 Prima punere în funcţiune

M Deplasaţi vehiculul folosind numai curentul bateriei! Curentul alternativ redresatdeteriorează componentele electronice. Legăturile prin cablu spre baterie (cablurilede tractare) trebuie să fie mai scurte de 6 m.

Pentru a aduce vehiculul în stare pregătită de funcţionare după livrare sau după untransport, se vor desfăşura următoarele activităţi:

– Verificaţi integralitatea şi starea echipamentului.– Montaţi bateria dacă este cazul; nu deterioraţi cablurile bateriei

(vezi capitolul D).– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Puneţi în funcţiune vehiculul în modul descris (vezi capitolul E).

Z După o perioadă de inactivitate mai lungă pot apărea aplatizări ale suprafeţelor derulare ale roţilor. După o perioadă de rulare scurtă aceste aplatizări dispar.

Page 23: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1206

.RO

C 4

4 Mişcarea vehiculului fără sistemul de propulsie propriu

F Acest mod de utilizare este interzis în pantă sau în rampă.

Dacă autovehiculul trebuie deplasat după apariţia unei defecţiuni care împiedicărularea, se va proceda după cum urmează:

– Comutator principal în poziţia „OPRIT“.– Blocul de contact se cuplează în poziţia „OPRIT“ („0“) şi scoate cheia.– Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării accidentale.– Deschideţi capacul bateriei (vezi capitolul D).– Deschideţi şi aşezaţi deoparte capota frontală (3) (vezi capitolul F).– Ridicaţi placa de ancorare prin înşurubarea celor 2 şuruburi M5 (2, lungime minimă

42 mm), până la capăt.

Frânele se aerisesc şi vehiculul poate fi deplasat.

F Readuceţi instalaţia de frânare în starea iniţială la locul de destinaţie! Se interziceoprirea şi lăsarea vehiculului nesupravegheat şi cu frâna slăbită.

– Scoateţi din nou şuruburile (2).

Starea de frânare este restabilită.

– Montaţi capota frontală (3).

3

2

1206

.RO

C 4

4 Mişcarea vehiculului fără sistemul de propulsie propriu

F Acest mod de utilizare este interzis în pantă sau în rampă.

Dacă autovehiculul trebuie deplasat după apariţia unei defecţiuni care împiedicărularea, se va proceda după cum urmează:

– Comutator principal în poziţia „OPRIT“.– Blocul de contact se cuplează în poziţia „OPRIT“ („0“) şi scoate cheia.– Asiguraţi vehiculul împotriva deplasării accidentale.– Deschideţi capacul bateriei (vezi capitolul D).– Deschideţi şi aşezaţi deoparte capota frontală (3) (vezi capitolul F).– Ridicaţi placa de ancorare prin înşurubarea celor 2 şuruburi M5 (2, lungime minimă

42 mm), până la capăt.

Frânele se aerisesc şi vehiculul poate fi deplasat.

F Readuceţi instalaţia de frânare în starea iniţială la locul de destinaţie! Se interziceoprirea şi lăsarea vehiculului nesupravegheat şi cu frâna slăbită.

– Scoateţi din nou şuruburile (2).

Starea de frânare este restabilită.

– Montaţi capota frontală (3).

3

2

Page 24: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

D 1

1206

.RO

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea1 Dispoziţiile privind protecţia muncii la manipularea bateriilor cu acizi

Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, vehiculul trebuie să fie oprit şi asigurat (vezicapitolul E).

Personalul de revizie: încărcarea, revizia şi schimbarea bateriilor constituie activităţipermise numai personalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestorlucrări, se vor respecta aceste instrucţiuni de exploatare şi prescripţiile producătoruluibateriei şi staţiei de încărcare a bateriei.

Măsuri de protecţie contra incendiilor: la manipularea bateriilor, fumatul şiprezenţa focului deschis sunt interzise. În zona vehiculului oprit pentru încărcare, peo rază de minim 2 m nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau amijloacelor de lucru care pot provoca scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Sevor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.

Revizia bateriei: capacul elementelor din baterie trebuie să fie menţinut în stareuscată şi curată. Clemele şi papucii de cabluri trebuie să fie în stare curată, să aibăaplicat un strat subţire de unsoare specială şi asamblarea filetată să fie strânsă bine.Bateriile cu bornele neizolate trebuie să fie acoperite cu un material izolant şi stabil laalunecare.

Evacuarea ca deşeu a bateriei: evacuarea ca deşeu a bateriilor este admisă numaicu respectarea dispoziţiilor naţionale de protecţie a mediului sau a legislaţiei privindsalubrizarea. Se vor respecta obligatoriu indicaţiile producătorului cu privire laevacuarea ca deşeu.

M Înainte de închiderea capacului bateriei, asiguraţi-vă că nu există deteriorări la cablulbateriei.

F Bateriile conţin soluţii cu acizi, care sunt otrăvitoare şi active chimic. Din acest motiv,în cursul tuturor lucrărilor la baterii, se va purta îmbrăcăminte de protecţie şiapărătoare pentru ochi. Se va evita obligatoriu contactul cu acizii din baterie.Dacă acizii din baterie vin accidental în contact cu hainele, pielea sau ochii, spălaţiimediat zonele afectate cu apă din abundenţă; în cazul contactului cu pielea sauochii, se va apela la asistenţa unui medic. Neutralizaţi imediat acizii din baterie încazul revărsării acestora.

M Este permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.

F Dimensiunile şi masa bateriei au o influenţă considerabilă asupra siguranţei înfuncţionare a vehiculului. Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordulproducătorului.

D 1

1206

.RO

D Bateria - revizia, încărcarea, schimbarea1 Dispoziţiile privind protecţia muncii la manipularea bateriilor cu acizi

Înaintea tuturor lucrărilor la baterii, vehiculul trebuie să fie oprit şi asigurat (vezicapitolul E).

Personalul de revizie: încărcarea, revizia şi schimbarea bateriilor constituie activităţipermise numai personalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestorlucrări, se vor respecta aceste instrucţiuni de exploatare şi prescripţiile producătoruluibateriei şi staţiei de încărcare a bateriei.

Măsuri de protecţie contra incendiilor: la manipularea bateriilor, fumatul şiprezenţa focului deschis sunt interzise. În zona vehiculului oprit pentru încărcare, peo rază de minim 2 m nu este permisă prezenţa substanţelor inflamabile sau amijloacelor de lucru care pot provoca scântei. Incinta trebuie să fie bine aerisită. Sevor pregăti mijloace de combatere a incendiilor.

Revizia bateriei: capacul elementelor din baterie trebuie să fie menţinut în stareuscată şi curată. Clemele şi papucii de cabluri trebuie să fie în stare curată, să aibăaplicat un strat subţire de unsoare specială şi asamblarea filetată să fie strânsă bine.Bateriile cu bornele neizolate trebuie să fie acoperite cu un material izolant şi stabil laalunecare.

Evacuarea ca deşeu a bateriei: evacuarea ca deşeu a bateriilor este admisă numaicu respectarea dispoziţiilor naţionale de protecţie a mediului sau a legislaţiei privindsalubrizarea. Se vor respecta obligatoriu indicaţiile producătorului cu privire laevacuarea ca deşeu.

M Înainte de închiderea capacului bateriei, asiguraţi-vă că nu există deteriorări la cablulbateriei.

F Bateriile conţin soluţii cu acizi, care sunt otrăvitoare şi active chimic. Din acest motiv,în cursul tuturor lucrărilor la baterii, se va purta îmbrăcăminte de protecţie şiapărătoare pentru ochi. Se va evita obligatoriu contactul cu acizii din baterie.Dacă acizii din baterie vin accidental în contact cu hainele, pielea sau ochii, spălaţiimediat zonele afectate cu apă din abundenţă; în cazul contactului cu pielea sauochii, se va apela la asistenţa unui medic. Neutralizaţi imediat acizii din baterie încazul revărsării acestora.

M Este permisă numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.

F Dimensiunile şi masa bateriei au o influenţă considerabilă asupra siguranţei înfuncţionare a vehiculului. Schimbarea dotării bateriei este admisă numai cu acordulproducătorului.

Page 25: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1206

.RO

D 2

2 Tipuri de baterii

În funcţie de genul utilizării, vehiculul este dotat cu diferite tipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaţii standard sunt prevăzute, indicându-secapacitatea bateriei:

Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe plăcuţa de fabricaţie.

În funcţie de tipul bateriei se pot utiliza şi baterii cu performanţe îmbunătăţite şi carenu necesită întreţinere.

F La schimbarea/ montarea bateriei, se va acorda atenţie stabilităţii în compartimentulspecial destinat al vehiculului.

3 Accesul la baterie

F Opriţi şi asiguraţi vehiculul (vezi capitolul E).

– Se trage manivela (1) în sus şi se ridică osia.– Eliberaţi din nou manivela (1).– Se ridică siguranţa carcasei bateriei (2), se trage în sus zăvorul şi se deschide

carcasa bateriei (3).

F Capacele şi racordurile trebuie readuse în starea normală de funcţionare înainte depunerea în funcţiune a vehiculului.

Baterie 24 V - PzS 3 PzS 420 Ah LBaterie 24 V - PzS cu performanţe îmbunătăţite

3 PzS 450 Ah HX

1

23

1206

.RO

D 2

2 Tipuri de baterii

În funcţie de genul utilizării, vehiculul este dotat cu diferite tipuri de baterii. Tabelul următor arată ce combinaţii standard sunt prevăzute, indicându-secapacitatea bateriei:

Greutatea bateriilor poate fi aflată de pe plăcuţa de fabricaţie.

În funcţie de tipul bateriei se pot utiliza şi baterii cu performanţe îmbunătăţite şi carenu necesită întreţinere.

F La schimbarea/ montarea bateriei, se va acorda atenţie stabilităţii în compartimentulspecial destinat al vehiculului.

3 Accesul la baterie

F Opriţi şi asiguraţi vehiculul (vezi capitolul E).

– Se trage manivela (1) în sus şi se ridică osia.– Eliberaţi din nou manivela (1).– Se ridică siguranţa carcasei bateriei (2), se trage în sus zăvorul şi se deschide

carcasa bateriei (3).

F Capacele şi racordurile trebuie readuse în starea normală de funcţionare înainte depunerea în funcţiune a vehiculului.

Baterie 24 V - PzS 3 PzS 420 Ah LBaterie 24 V - PzS cu performanţe îmbunătăţite

3 PzS 450 Ah HX

1

23

Page 26: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

D 3

1206

.RO

4 Încărcarea bateriei

F Pentru încărcarea bateriei, vehiculul trebuie parcat în spaţii închise, bine aerisite.

– Deblocaţi accesul la baterie (vezi paragraful 3).

M Conectarea şi decuplarea ştecărului bateriei (4) şi cablului de încărcare (6) precumşi activarea comutatorului principal (5) trebuie să se efectueze doar cu vehiculul şiîncărcătorul oprite.

F În cursul procesului de încărcare, suprafeţele elementelor bateriei trebuie să fiedescoperite, pentru a asigura o ventilare suficientă. Aşezarea de obiecte metalice pebaterie este interzisă. Înaintea procesului de încărcare, verificaţi la toate legăturileprin cabluri şi la toţi conectorii dacă există deteriorări vizibile.Se vor respecta obligatoriu dispoziţiile privind protecţia muncii emise de producătorulbateriei şi staţiei de încărcare.

– Extrageţi fişa bateriei (4) din suport.– Dacă este cazul, luaţi materialul izolant de pe baterie.– Conectaţi cablu de încărcare (6) al staţiei de încărcare a bateriei la fişa bateriei (4)şi porniţi încărcătorul.

M Încărcaţi bateria conform prescripţiilor producătorului bateriei şi staţiei de încărcare.

6

4

5

D 3

1206

.RO

4 Încărcarea bateriei

F Pentru încărcarea bateriei, vehiculul trebuie parcat în spaţii închise, bine aerisite.

– Deblocaţi accesul la baterie (vezi paragraful 3).

M Conectarea şi decuplarea ştecărului bateriei (4) şi cablului de încărcare (6) precumşi activarea comutatorului principal (5) trebuie să se efectueze doar cu vehiculul şiîncărcătorul oprite.

F În cursul procesului de încărcare, suprafeţele elementelor bateriei trebuie să fiedescoperite, pentru a asigura o ventilare suficientă. Aşezarea de obiecte metalice pebaterie este interzisă. Înaintea procesului de încărcare, verificaţi la toate legăturileprin cabluri şi la toţi conectorii dacă există deteriorări vizibile.Se vor respecta obligatoriu dispoziţiile privind protecţia muncii emise de producătorulbateriei şi staţiei de încărcare.

– Extrageţi fişa bateriei (4) din suport.– Dacă este cazul, luaţi materialul izolant de pe baterie.– Conectaţi cablu de încărcare (6) al staţiei de încărcare a bateriei la fişa bateriei (4)şi porniţi încărcătorul.

M Încărcaţi bateria conform prescripţiilor producătorului bateriei şi staţiei de încărcare.

6

4

5

Page 27: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1206

.RO

D 4

5 Demontarea şi montarea bateriei

F Vehiculul trebuie să fie în poziţie orizontală. Pentru a evita scurtcircuitele, bateriile cubornele deschise sau cu conectori trebuie să fie acoperite cu un covoraş din cauciuc.Fişa şi cablul bateriei trebuie poziţionate astfel încât la scoaterea bateriei să nuatârne pe vehicul.

M La schimbarea bateriei cu macaraua, se va acorda atenţie capacităţii portantesuficiente a cablurilor macaralei (vezi masa bateriei pe placa de fabricaţie a bateriei,amplasată pe bazinul bateriei). Cablurile macaralei trebuie să exercite o tracţiuneverticală, pentru ca bazinul bateriei să nu fie supus unor forţe de presare. Se agaţăcârligele pe inelele de ridicare (7) astfel încât, cablurile bateriei să nu cadă pe celulelebateriei atunci când sunt în stare liberă.

– Deblocaţi accesul la baterie (vezi paragraful 3).– Extrageţi fişa bateriei (4) din suport.– Rabataţi în spate sistemul de blocaj al bateriei (8).– Se trage bateria (9) lateral din staţia de schimbare a bateriei sau se ridică cu

macaraua încet şi cu atenţie de pe vehicul.

F Respectaţi manualul de utilizare al staţiei de schimbare a bateriei!

Montajul se face prin parcurgerea în sens invers a paşilor; respectaţi poziţia demontaj şi racordul corect al bateriei.

F După remontare, verificaţi la toate legăturile prin cabluri şi la toţi conectorii dacăexistă deteriorări vizibile.Bateria trebuie fixată în siguranţă pe vehicul, pentru evitarea deteriorărilor în urmamişcărilor neprevăzute. După fiecare schimbare trebuie să vă asigurai că bateria esteasigurată contra alunecării prin rabatarea dispozitivului de blocare (8) în locaş.Carcasa bateriei trebuie închisă bine.

78

4

9

7

1206

.RO

D 4

5 Demontarea şi montarea bateriei

F Vehiculul trebuie să fie în poziţie orizontală. Pentru a evita scurtcircuitele, bateriile cubornele deschise sau cu conectori trebuie să fie acoperite cu un covoraş din cauciuc.Fişa şi cablul bateriei trebuie poziţionate astfel încât la scoaterea bateriei să nuatârne pe vehicul.

M La schimbarea bateriei cu macaraua, se va acorda atenţie capacităţii portantesuficiente a cablurilor macaralei (vezi masa bateriei pe placa de fabricaţie a bateriei,amplasată pe bazinul bateriei). Cablurile macaralei trebuie să exercite o tracţiuneverticală, pentru ca bazinul bateriei să nu fie supus unor forţe de presare. Se agaţăcârligele pe inelele de ridicare (7) astfel încât, cablurile bateriei să nu cadă pe celulelebateriei atunci când sunt în stare liberă.

– Deblocaţi accesul la baterie (vezi paragraful 3).– Extrageţi fişa bateriei (4) din suport.– Rabataţi în spate sistemul de blocaj al bateriei (8).– Se trage bateria (9) lateral din staţia de schimbare a bateriei sau se ridică cu

macaraua încet şi cu atenţie de pe vehicul.

F Respectaţi manualul de utilizare al staţiei de schimbare a bateriei!

Montajul se face prin parcurgerea în sens invers a paşilor; respectaţi poziţia demontaj şi racordul corect al bateriei.

F După remontare, verificaţi la toate legăturile prin cabluri şi la toţi conectorii dacăexistă deteriorări vizibile.Bateria trebuie fixată în siguranţă pe vehicul, pentru evitarea deteriorărilor în urmamişcărilor neprevăzute. După fiecare schimbare trebuie să vă asigurai că bateria esteasigurată contra alunecării prin rabatarea dispozitivului de blocare (8) în locaş.Carcasa bateriei trebuie închisă bine.

78

4

9

7

Page 28: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 1

1007

.RO

E Deservirea1 Dispoziţiile de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal

Permisul de conducere: folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numaipersoanelor autorizate, instruite în activitatea de conducere, care şi-au dovedit faţăde administrator sau împuterniciţii acestuia capacităţile în conducerea şi manipulareaîncărcăturilor şi posedă însărcinare explicită din partea acestora pentru conducereautilajului.

Drepturile, obligaţiile şi regulile de conduită pentru şofer: şoferul trebuie să fieinstruit cu privire la drepturile şi obligaţiile sale, iniţiat în deservirea utilajului detransport uzinal şi familiarizat cu conţinutul instrucţiunilor de exploatare. Şoferuluitrebuie să i se acorde drepturile necesare. În cazul utilajelor de transport uzinal în regim de utilizare cu conductor pieton, se vorpurta mănuşi de protecţie în timpul deservirii.

Interdicţia de folosire de către persoane neautorizate: şoferul este răspunzătorpentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosire a acestuia. Persoanelorneautorizate trebuie să li se interzică activităţile de conducere şi acţionare a utilajuluide transport uzinal. Transportarea de pasageri şi ridicarea de persoane suntinterzise.

Deteriorări şi deficienţe: deteriorările şi deficienţele de altă natură la utilajul detransport uzinal sau echipamentul ataşabil vor fi anunţate imediat personalului desupraveghere. Folosirea utilajelor de transport uzinal care nu prezintă securitate înfuncţionare (de ex. roţi dislocate sau frâne defecte) este interzisă până la reparareacorectă a acestora.

Reparaţiile: şoferul nu are permisiunea de a efectua reparaţii sau modificări la utilajulde transport uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată şi de aprobare. Nusunt permise în niciun caz scoaterea din funcţiune sau modificarea poziţieidispozitivelor de siguranţă sau a comutatoarelor.

Zona periculoasă: zona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoaneleprin mişcările de deplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, alemijloacelor sale de preluare a sarcinii (de ex. coarnele furcii sau echipamenteleataşabile) sau ale încărcăturilor. În această categorie intră şi zona accesibilăîncărcăturilor care pot să cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre/cădere.

F Persoanele neautorizate trebuie să fie ţinute la distanţă de zona periculoasă. În cazde pericol pentru persoane, trebuie să fie amplasat din timp un semn de avertizare.Dacă persoanele neautorizate nu părăsesc totuşi zona periculoasă în ciuda somaţiei,utilajul de transport uzinal va fi adus imediat în stare de repaus.

Dispozitivele de siguranţă şi panourile de avertizare: se vor avea în vedere înmod obligatoriu dispozitivele de siguranţă, panourile de avertizare şi indicatoarele deavertizare descrise aici.

E 1

1007

.RO

E Deservirea1 Dispoziţiile de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal

Permisul de conducere: folosirea utilajului de transport uzinal este permisă numaipersoanelor autorizate, instruite în activitatea de conducere, care şi-au dovedit faţăde administrator sau împuterniciţii acestuia capacităţile în conducerea şi manipulareaîncărcăturilor şi posedă însărcinare explicită din partea acestora pentru conducereautilajului.

Drepturile, obligaţiile şi regulile de conduită pentru şofer: şoferul trebuie să fieinstruit cu privire la drepturile şi obligaţiile sale, iniţiat în deservirea utilajului detransport uzinal şi familiarizat cu conţinutul instrucţiunilor de exploatare. Şoferuluitrebuie să i se acorde drepturile necesare. În cazul utilajelor de transport uzinal în regim de utilizare cu conductor pieton, se vorpurta mănuşi de protecţie în timpul deservirii.

Interdicţia de folosire de către persoane neautorizate: şoferul este răspunzătorpentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosire a acestuia. Persoanelorneautorizate trebuie să li se interzică activităţile de conducere şi acţionare a utilajuluide transport uzinal. Transportarea de pasageri şi ridicarea de persoane suntinterzise.

Deteriorări şi deficienţe: deteriorările şi deficienţele de altă natură la utilajul detransport uzinal sau echipamentul ataşabil vor fi anunţate imediat personalului desupraveghere. Folosirea utilajelor de transport uzinal care nu prezintă securitate înfuncţionare (de ex. roţi dislocate sau frâne defecte) este interzisă până la reparareacorectă a acestora.

Reparaţiile: şoferul nu are permisiunea de a efectua reparaţii sau modificări la utilajulde transport uzinal, dacă nu dispune de instruirea specializată şi de aprobare. Nusunt permise în niciun caz scoaterea din funcţiune sau modificarea poziţieidispozitivelor de siguranţă sau a comutatoarelor.

Zona periculoasă: zona periculoasă este zona în care sunt periclitate persoaneleprin mişcările de deplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, alemijloacelor sale de preluare a sarcinii (de ex. coarnele furcii sau echipamenteleataşabile) sau ale încărcăturilor. În această categorie intră şi zona accesibilăîncărcăturilor care pot să cadă sau dispozitivului de lucru în coborâre/cădere.

F Persoanele neautorizate trebuie să fie ţinute la distanţă de zona periculoasă. În cazde pericol pentru persoane, trebuie să fie amplasat din timp un semn de avertizare.Dacă persoanele neautorizate nu părăsesc totuşi zona periculoasă în ciuda somaţiei,utilajul de transport uzinal va fi adus imediat în stare de repaus.

Dispozitivele de siguranţă şi panourile de avertizare: se vor avea în vedere înmod obligatoriu dispozitivele de siguranţă, panourile de avertizare şi indicatoarele deavertizare descrise aici.

Page 29: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 2

2 Descrierea elementelor de comandă şi afişare

Poz. Elementul de comandă, respectiv de afişare

Funcţia

1 Întrerupătorul general (oprire de urgenţă)

t Circuitul electric este întrerupt, toate funcţiile electrice sunt dezactivate şi vehiculul este frânat forţat.

2 Buton „Semnal de avertizare“ (Claxon)

t Declanşarea semnalului de avertizare.

3 Buton„Coborâre“ t Se coboară dispozitivul de ridicare.4 Buton „Ridicare“ t Se ridică dispozitivul de ridicare.5 Buton de frânare t Vehiculul este frânat până la oprire cu

întârziere maximă posibilă.6 Regulator de cursă t Reglaţi viteza şi direcţia de deplasare.7 Jet-Pilot

Osieto

Viraţi vehiculul.Viraţi vehiculul.

8 Buton„Deplasare pedestră“ înainte

o Se preia comanda de deplasare pedestră în direcţia înainte (V) (deplasare lentă).

9 Buton de stop o Funcţiile electrice se decuplează şi autovehiculul este frânat forţat.

10 Buton„Deplasare pedestră“ înapoi (nu şi pentru opţiunea „Operare buton doar în direcţia de transmisie“)

o Se preia comanda de deplasare pedestră în direcţia înapoi (R) (deplasare lentă).

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

1007

.RO

E 2

2 Descrierea elementelor de comandă şi afişare

Poz. Elementul de comandă, respectiv de afişare

Funcţia

1 Întrerupătorul general (oprire de urgenţă)

t Circuitul electric este întrerupt, toate funcţiile electrice sunt dezactivate şi vehiculul este frânat forţat.

2 Buton „Semnal de avertizare“ (Claxon)

t Declanşarea semnalului de avertizare.

3 Buton„Coborâre“ t Se coboară dispozitivul de ridicare.4 Buton „Ridicare“ t Se ridică dispozitivul de ridicare.5 Buton de frânare t Vehiculul este frânat până la oprire cu

întârziere maximă posibilă.6 Regulator de cursă t Reglaţi viteza şi direcţia de deplasare.7 Jet-Pilot

Osieto

Viraţi vehiculul.Viraţi vehiculul.

8 Buton„Deplasare pedestră“ înainte

o Se preia comanda de deplasare pedestră în direcţia înainte (V) (deplasare lentă).

9 Buton de stop o Funcţiile electrice se decuplează şi autovehiculul este frânat forţat.

10 Buton„Deplasare pedestră“ înapoi (nu şi pentru opţiunea „Operare buton doar în direcţia de transmisie“)

o Se preia comanda de deplasare pedestră în direcţia înapoi (R) (deplasare lentă).

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

Page 30: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 3

1007

.RO

STOP

5

10

9

8

1112

13

8910

14

2

15

1

6

7

6

43

34

6

3 4

2 25

16

E 3

1007

.RO

STOP

5

10

9

8

1112

13

8910

14

2

15

1

6

7

6

43

34

6

3 4

2 25

16

Page 31: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 4

Poz. Elementul de comandă, respectiv de afişare

Funcţia

11 Cheia de codare o Înlocuieşte butucul de contact.Conectarea şi deconectarea curentului de comandă.Autorizare funcţii vehicul.

Tastatura de comandă(CANCODE)

o Conectarea şi deconectarea curentului de comandă.Reglaje cod. Autorizare şi selecţie programe de deplasare.Introducere parametri de rulare.

Modulul de acces ISM o Reglaje cod.Autorizare şi selecţie programe de deplasare.Introducere parametri de rulare.

12 Instrument de afişaj (CANDIS)

o Afişaj ore de funcţionare.Afişaj capacitate baterie.Afişaj parametri de rulare şi mesaje de service.Indică orele de funcţionare deja înregistrate ale vehiculului.

Indicatorul de descărcare a bateriei

t Starea de încărcare a bateriei

13 Butucul de comandă t Cuplare şi decuplare vehicul.Prin scoaterea cheii, vehiculul este asigurat contra conectării de către persoanele neautorizate.

14 Reglarea dispozitivului Jet-Pilot

t Jet-Pilot poate fi deplasat în poziţia dorită.

15 Platformă post de conducere t – autorizat (fără sarcină): deplasareablocată sau vehiculul frânează.

– confirmat (încărcat): deplasareadeblocată.

o Împreună cu funcţionarea în regim de deplasare pedestră– fără sarcină: deplasare cu viteză

redusă– cu sarcină: deplasare cu viteză

maximă.16 Scaun (doar versiunea XL) o Scaunul poate fi reglat pe înălţime în patru

poziţii.

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

1007

.RO

E 4

Poz. Elementul de comandă, respectiv de afişare

Funcţia

11 Cheia de codare o Înlocuieşte butucul de contact.Conectarea şi deconectarea curentului de comandă.Autorizare funcţii vehicul.

Tastatura de comandă(CANCODE)

o Conectarea şi deconectarea curentului de comandă.Reglaje cod. Autorizare şi selecţie programe de deplasare.Introducere parametri de rulare.

Modulul de acces ISM o Reglaje cod.Autorizare şi selecţie programe de deplasare.Introducere parametri de rulare.

12 Instrument de afişaj (CANDIS)

o Afişaj ore de funcţionare.Afişaj capacitate baterie.Afişaj parametri de rulare şi mesaje de service.Indică orele de funcţionare deja înregistrate ale vehiculului.

Indicatorul de descărcare a bateriei

t Starea de încărcare a bateriei

13 Butucul de comandă t Cuplare şi decuplare vehicul.Prin scoaterea cheii, vehiculul este asigurat contra conectării de către persoanele neautorizate.

14 Reglarea dispozitivului Jet-Pilot

t Jet-Pilot poate fi deplasat în poziţia dorită.

15 Platformă post de conducere t – autorizat (fără sarcină): deplasareablocată sau vehiculul frânează.

– confirmat (încărcat): deplasareadeblocată.

o Împreună cu funcţionarea în regim de deplasare pedestră– fără sarcină: deplasare cu viteză

redusă– cu sarcină: deplasare cu viteză

maximă.16 Scaun (doar versiunea XL) o Scaunul poate fi reglat pe înălţime în patru

poziţii.

t = Dotare de serie o = Dotare suplimentară

Page 32: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 5

1007

.RO

STOP

5

10

9

8

1112

13

8910

14

2

15

1

6

7

6

43

34

6

3 4

2 25

16

E 5

1007

.RO

STOP

5

10

9

8

1112

13

8910

14

2

15

1

6

7

6

43

34

6

3 4

2 25

16

Page 33: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 6

3 Punerea în funcţiune a vehiculului

F Înainte ca operaţiile de punere în funcţiune a vehiculului, comandă a acestuia sauridicare a unei unităţi de sarcină să fie permise, şoferul trebuie să se încredinţeze cănimeni nu se află în zona periculoasă.

Comanda electronică a deplasării şi direcţia asistată îşi verifică funcţionalitateaautomat. În caz de defecţiune acestea dezactivează deplasarea şi virarea.

F Eroarea intervenită se va depana de către unitatea de service a fabricantului.

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

– Verificaţi vizual la întregul vehicul (în special la roţi şi la dispozitivul de ridicare)dacă există deteriorări.

– Verificaţi vizual fixarea bateriei şi racordurile cablurilor.

M La coborârea din vehicul nu acţionaţi regulatorul de cursă sau butonul „Deplasarepedestră“ (o).

Conectaţi vehiculul

– Urcaţi pe platforma de serviciu.– Basculaţi Jet-Pilot în poziţia dorită după desfacerea dispozitivului de reglare a osieişi daţi drumul apoi dispozitivului.

– Scoateţi întrerupătorul general (1).– Introduceţi codul în încuietoarea cu cifru (o) (11) şi acţionaţi blocul de contact (13).– Verificaţi funcţionarea claxonului (2).– Verificaţi regulatorul de cursă (6) (vezi secţiunea 4.3).

Vehiculul este acum pregătit de funcţionare.

Z Dioda din indicatorul de descărcare a bateriei sau instrumentul indicator (CANDIS(12) (o)) indică starea de descărcare a bateriei.

6 6

2 2

1

2

116

12

R

R

V

V13

1007

.RO

E 6

3 Punerea în funcţiune a vehiculului

F Înainte ca operaţiile de punere în funcţiune a vehiculului, comandă a acestuia sauridicare a unei unităţi de sarcină să fie permise, şoferul trebuie să se încredinţeze cănimeni nu se află în zona periculoasă.

Comanda electronică a deplasării şi direcţia asistată îşi verifică funcţionalitateaautomat. În caz de defecţiune acestea dezactivează deplasarea şi virarea.

F Eroarea intervenită se va depana de către unitatea de service a fabricantului.

Verificările şi activităţile înainte de punerea în funcţiune zilnică

– Verificaţi vizual la întregul vehicul (în special la roţi şi la dispozitivul de ridicare)dacă există deteriorări.

– Verificaţi vizual fixarea bateriei şi racordurile cablurilor.

M La coborârea din vehicul nu acţionaţi regulatorul de cursă sau butonul „Deplasarepedestră“ (o).

Conectaţi vehiculul

– Urcaţi pe platforma de serviciu.– Basculaţi Jet-Pilot în poziţia dorită după desfacerea dispozitivului de reglare a osieişi daţi drumul apoi dispozitivului.

– Scoateţi întrerupătorul general (1).– Introduceţi codul în încuietoarea cu cifru (o) (11) şi acţionaţi blocul de contact (13).– Verificaţi funcţionarea claxonului (2).– Verificaţi regulatorul de cursă (6) (vezi secţiunea 4.3).

Vehiculul este acum pregătit de funcţionare.

Z Dioda din indicatorul de descărcare a bateriei sau instrumentul indicator (CANDIS(12) (o)) indică starea de descărcare a bateriei.

6 6

2 2

1

2

116

12

R

R

V

V13

Page 34: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 7

1007

.RO

4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal

4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare

Căile de rulare şi zonele de lucru: deplasarea este permisă numai pe drumurileprevăzute pentru circulaţie. Terţele persoane neautorizate trebuie să păstrezedistanţa faţă de zona de lucru. Depozitarea încărcăturilor este permisă numai înlocurile special prevăzute.

Comportamentul în timpul deplasării: şoferul trebuie să adapteze viteza dedeplasare la condiţiile locale. El trebuie să conducă mai lent de ex. în curbe, înainteapasajelor înguste şi pe acestea, la trecerea prin uşi batante, în locurile fără vizibilitate.Şoferul trebuie să păstreze permanent o distanţă de siguranţă pentru frânare faţă devehiculele care se deplasează în faţa sa şi să deţină în permanenţă controlul asuprautilajului de transport uzinal. Oprirea bruscă (exceptând cazurile de pericol), virajelerapide, depăşirile în locuri periculoase şi fără vizibilitate sunt interzise. Înclinarea înafară sau intervenţiile în afara zonei de lucru şi de operare sunt interzise.

Condiţiile de vizibilitate în timpul deplasării: şoferul trebuie să privească în sensulde deplasare şi să aibă permanent o perspectivă suficientă asupra traseului pe careîl parcurge. Dacă sunt transportate unităţi de sarcină care influenţează negativvizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie să se deplaseze cu încărcătura înspate. Dacă acest lucru nu este posibil, o a doua persoană trebuie să meargă în faţautilajului de transport uzinal, în scop de avertizare.

Parcurgerea pantelor ascendente sau descendente: parcurgerea pantelorascendente, respectiv descendente este permisă numai dacă traseul este pe undrum circulabil, curat şi aderent, şi dacă acesta poate fi parcurs în siguranţă, conformspecificaţiilor tehnice ale vehiculului. Unitatea de sarcină va fi transportatăîntotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe direcţie oblică şioprirea utilajului de transport uzinal pe pante ascendente sau descendente suntinterzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză redusă şi cu frânele înstare permanent pregătită de intervenţie.

Accesarea elevatoarelor sau a podurilor de încărcare: deplasarea pe elevatoaresau poduri de încărcare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantăsuficientă, precum şi dacă sunt concepute şi avizate de administratorul lor pentru a ficirculate. Acest lucru trebuie verificat înainte de accesare. Utilajul de transport uzinaltrebuie să intre în elevator cu unitatea de sarcină în faţă şi să adopte o poziţie careelimină posibilitatea de atingere a pereţilor puţului.Persoanele însoţitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul detransport uzinal are o poziţie sigură şi trebuie să părăsească elevatorul înainteautilajului de transport uzinal.

Natura încărcăturii care urmează a fi transportate: Utilizatorul trebuie să seasigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu se pot deplasa decât sarciniaşezate în siguranţă şi cu atenţie. Dacă există pericolul ca părţi ale sarcinii să serăstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţie potrivite, de ex. grătar deprotecţie a sarcinii.

E 7

1007

.RO

4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal

4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare

Căile de rulare şi zonele de lucru: deplasarea este permisă numai pe drumurileprevăzute pentru circulaţie. Terţele persoane neautorizate trebuie să păstrezedistanţa faţă de zona de lucru. Depozitarea încărcăturilor este permisă numai înlocurile special prevăzute.

Comportamentul în timpul deplasării: şoferul trebuie să adapteze viteza dedeplasare la condiţiile locale. El trebuie să conducă mai lent de ex. în curbe, înainteapasajelor înguste şi pe acestea, la trecerea prin uşi batante, în locurile fără vizibilitate.Şoferul trebuie să păstreze permanent o distanţă de siguranţă pentru frânare faţă devehiculele care se deplasează în faţa sa şi să deţină în permanenţă controlul asuprautilajului de transport uzinal. Oprirea bruscă (exceptând cazurile de pericol), virajelerapide, depăşirile în locuri periculoase şi fără vizibilitate sunt interzise. Înclinarea înafară sau intervenţiile în afara zonei de lucru şi de operare sunt interzise.

Condiţiile de vizibilitate în timpul deplasării: şoferul trebuie să privească în sensulde deplasare şi să aibă permanent o perspectivă suficientă asupra traseului pe careîl parcurge. Dacă sunt transportate unităţi de sarcină care influenţează negativvizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie să se deplaseze cu încărcătura înspate. Dacă acest lucru nu este posibil, o a doua persoană trebuie să meargă în faţautilajului de transport uzinal, în scop de avertizare.

Parcurgerea pantelor ascendente sau descendente: parcurgerea pantelorascendente, respectiv descendente este permisă numai dacă traseul este pe undrum circulabil, curat şi aderent, şi dacă acesta poate fi parcurs în siguranţă, conformspecificaţiilor tehnice ale vehiculului. Unitatea de sarcină va fi transportatăîntotdeauna orientată spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pe direcţie oblică şioprirea utilajului de transport uzinal pe pante ascendente sau descendente suntinterzise. Parcurgerea pantelor este permisă numai cu viteză redusă şi cu frânele înstare permanent pregătită de intervenţie.

Accesarea elevatoarelor sau a podurilor de încărcare: deplasarea pe elevatoaresau poduri de încărcare este permisă numai dacă acestea au o capacitate portantăsuficientă, precum şi dacă sunt concepute şi avizate de administratorul lor pentru a ficirculate. Acest lucru trebuie verificat înainte de accesare. Utilajul de transport uzinaltrebuie să intre în elevator cu unitatea de sarcină în faţă şi să adopte o poziţie careelimină posibilitatea de atingere a pereţilor puţului.Persoanele însoţitoare din elevator au voie să intre numai după ce utilajul detransport uzinal are o poziţie sigură şi trebuie să părăsească elevatorul înainteautilajului de transport uzinal.

Natura încărcăturii care urmează a fi transportate: Utilizatorul trebuie să seasigure că sarcinile se află în stare corespunzătoare. Nu se pot deplasa decât sarciniaşezate în siguranţă şi cu atenţie. Dacă există pericolul ca părţi ale sarcinii să serăstoarne sau să cadă, se vor lua măsuri de protecţie potrivite, de ex. grătar deprotecţie a sarcinii.

Page 35: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 8

4.2 Conducerea, virarea, frânarea

F La deplasare şi virare, în special în exteriorul profilului vehiculului, este necesară oatenţie sporită.

Instalaţia electrică constituie un sistem cu automonitorizare.

Astfel dispozitivul de asistare a direcţiei verifică frecvenţa erorilor apărute într-oanumită perioadă de timp. Dacă se sesizează o eroare repetată în această perioadăde timp, dispozitivul de asistare a direcţiei reduce viteza de deplasare a vehicululuiavând ca rezultat o deplasare lentă. Într-un asemenea caz de eroare, viteza dedeplasare nu revine la normal prin oprirea şi pornirea vehiculului. Aceasta previneîntreruperea semnalizării unei erori fără depanarea acesteia.

F Deoarece instalaţia de direcţie include componente relevante pentru siguranţă,eroarea apărută trebuie depanată de unitatea de service a producătorului.

OPRIRE DE URGENŢĂ

– Apăsaţi în jos întrerupătorul general (1).

Toate funcţiile electrice vor fi dezactivate.

Comutator platformă de serviciu a conducătorului

Pentru toate funcţiile de deplasare trebuie ca platforma de serviciu a conducătorului(15) să fie ocupată.

Z Dacă autovehiculul este echipat cu „Funcţionare în deplasare pedestră” (o) suntposibile următoarele funcţii, fără ocuparea platformei de serviciu a conducătorului(15), în funcţie de versiune:

– Prin acţionarea regulatorului de cursă (6), deplasare în direcţia înainte (V) sauînapoi (R) cu o viteză de cca. 4 km/h.

– Prin apăsarea butonului „Deplasare pedestră“ (8,10) (o) (opţional doar în direcţiaînainte), deplasarea la viteză lentă (cca. 2km/h) (vezi secţiunea 4.3).

1007

.RO

E 8

4.2 Conducerea, virarea, frânarea

F La deplasare şi virare, în special în exteriorul profilului vehiculului, este necesară oatenţie sporită.

Instalaţia electrică constituie un sistem cu automonitorizare.

Astfel dispozitivul de asistare a direcţiei verifică frecvenţa erorilor apărute într-oanumită perioadă de timp. Dacă se sesizează o eroare repetată în această perioadăde timp, dispozitivul de asistare a direcţiei reduce viteza de deplasare a vehicululuiavând ca rezultat o deplasare lentă. Într-un asemenea caz de eroare, viteza dedeplasare nu revine la normal prin oprirea şi pornirea vehiculului. Aceasta previneîntreruperea semnalizării unei erori fără depanarea acesteia.

F Deoarece instalaţia de direcţie include componente relevante pentru siguranţă,eroarea apărută trebuie depanată de unitatea de service a producătorului.

OPRIRE DE URGENŢĂ

– Apăsaţi în jos întrerupătorul general (1).

Toate funcţiile electrice vor fi dezactivate.

Comutator platformă de serviciu a conducătorului

Pentru toate funcţiile de deplasare trebuie ca platforma de serviciu a conducătorului(15) să fie ocupată.

Z Dacă autovehiculul este echipat cu „Funcţionare în deplasare pedestră” (o) suntposibile următoarele funcţii, fără ocuparea platformei de serviciu a conducătorului(15), în funcţie de versiune:

– Prin acţionarea regulatorului de cursă (6), deplasare în direcţia înainte (V) sauînapoi (R) cu o viteză de cca. 4 km/h.

– Prin apăsarea butonului „Deplasare pedestră“ (8,10) (o) (opţional doar în direcţiaînainte), deplasarea la viteză lentă (cca. 2km/h) (vezi secţiunea 4.3).

Page 36: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 9

1007

.RO

Deplasarea

F Efectuaţi deplasările numai cu capotele închise şi blocate corect.

– Puneţi vehiculul în funcţiune (vezi secţiunea 3).– Poziţionaţi regulatorul de cursă (6) în sensul de deplasare dorit (înainte (V) sau

înapoi (R)).

Z Vehiculul se deplasează în direcţia selectată.Viteza de deplasare se reglează de la regulatorul de cursă (6).La vehiculele cu „Deplasare pedestră” (o) vehiculul poate rula cu viteză redusă fărăaccesarea platformei.

15

1

6

R

R

V

V

6 6

E 9

1007

.RO

Deplasarea

F Efectuaţi deplasările numai cu capotele închise şi blocate corect.

– Puneţi vehiculul în funcţiune (vezi secţiunea 3).– Poziţionaţi regulatorul de cursă (6) în sensul de deplasare dorit (înainte (V) sau

înapoi (R)).

Z Vehiculul se deplasează în direcţia selectată.Viteza de deplasare se reglează de la regulatorul de cursă (6).La vehiculele cu „Deplasare pedestră” (o) vehiculul poate rula cu viteză redusă fărăaccesarea platformei.

15

1

6

R

R

V

V

6 6

Page 37: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 10

Deplasarea în pantă

M Sarcina trebuie deplasată în rampă!

Asigurarea vehiculului contra „Rulării necontrolate“:Frâna de serviciu revine în poziţia neutră a regulatorului de cursă (6) după o scurtădeplasare înapoi (unitatea de comandă sesizează deplasarea înapoi în pantă). Prinintermediul regulatorului de cursă (6) se slăbeşte frâna de serviciu şi se alege direcţiade deplasare.

Virarea

Jet-Pilot (t)

– Se roteşte braţul de direcţie la stânga sau la dreapta.

Virarea osiei (o)

– Se basculează osia la stânga sau la dreapta.

Z În curbe strânse osia depăşeşte profilul vehiculului la vehiculele echipate cu virare aosiei!

1007

.RO

E 10

Deplasarea în pantă

M Sarcina trebuie deplasată în rampă!

Asigurarea vehiculului contra „Rulării necontrolate“:Frâna de serviciu revine în poziţia neutră a regulatorului de cursă (6) după o scurtădeplasare înapoi (unitatea de comandă sesizează deplasarea înapoi în pantă). Prinintermediul regulatorului de cursă (6) se slăbeşte frâna de serviciu şi se alege direcţiade deplasare.

Virarea

Jet-Pilot (t)

– Se roteşte braţul de direcţie la stânga sau la dreapta.

Virarea osiei (o)

– Se basculează osia la stânga sau la dreapta.

Z În curbe strânse osia depăşeşte profilul vehiculului la vehiculele echipate cu virare aosiei!

Page 38: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 11

1007

.ROFrânarea

F Comportamentul la frânare al vehiculului depinde esenţial de proprietăţile căii derulare. Şoferul trebuie să conştientizeze acest lucru în comportamentul de rulare.

Vehiculul poate fi frânat în trei feluri:

– Cu frâna de serviciu (în regim de generator)– Cu frâna generatoare (frâna de rulare)– Cu frâna de contracurent (regulator de cursă)

F Vehiculul trebuie frânat cu frâna de serviciu în caz de pericol.

Z În regim de rulare normal, utilizaţi frâna generatoare şi frâna de contracurent. Acestemoduri de frânare reduc frecarea şi economisesc energie (recuperarea energiei).

Frânarea cu frâna de serviciu:

– Acţionaţi butonul de frânare (5).

Vehiculul este frânat până la oprire cu întârziere maximă posibilă.

M Dacă această frână nu atinge forţa de frânare necesară, se strânge frâna mecanică.Deplasarea este posibilă abia după ce regulatorul de cursă a fost readus în poziţianeutră.

Frânare cu frâna generatoare (frâna de rulare):

– eliberaţi regulatorul de cursă (6) - regulator de cursă în poziţie neutră.

În funcţie de reglaj, se frânează generator, prin intermediul frânei de rulare.

Z Forţa de frânare se poate regla de către unitatea de service a producătorului în cazulvehiculului standard, şi prin introducerea parametrilor în cazul vehiculelor cuCANCODE şi CANDIS .

Frânarea cu frâna de contracurent:

– se comută regulatorul de cursă (6) în direcţie inversă în timpul cursei.

Vehiculul este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până se efectueazădeplasarea în sens invers.

Z Efectul de frânare depinde de poziţia regulatorului de cursă.

56 56 6

E 11

1007

.RO

Frânarea

F Comportamentul la frânare al vehiculului depinde esenţial de proprietăţile căii derulare. Şoferul trebuie să conştientizeze acest lucru în comportamentul de rulare.

Vehiculul poate fi frânat în trei feluri:

– Cu frâna de serviciu (în regim de generator)– Cu frâna generatoare (frâna de rulare)– Cu frâna de contracurent (regulator de cursă)

F Vehiculul trebuie frânat cu frâna de serviciu în caz de pericol.

Z În regim de rulare normal, utilizaţi frâna generatoare şi frâna de contracurent. Acestemoduri de frânare reduc frecarea şi economisesc energie (recuperarea energiei).

Frânarea cu frâna de serviciu:

– Acţionaţi butonul de frânare (5).

Vehiculul este frânat până la oprire cu întârziere maximă posibilă.

M Dacă această frână nu atinge forţa de frânare necesară, se strânge frâna mecanică.Deplasarea este posibilă abia după ce regulatorul de cursă a fost readus în poziţianeutră.

Frânare cu frâna generatoare (frâna de rulare):

– eliberaţi regulatorul de cursă (6) - regulator de cursă în poziţie neutră.

În funcţie de reglaj, se frânează generator, prin intermediul frânei de rulare.

Z Forţa de frânare se poate regla de către unitatea de service a producătorului în cazulvehiculului standard, şi prin introducerea parametrilor în cazul vehiculelor cuCANCODE şi CANDIS .

Frânarea cu frâna de contracurent:

– se comută regulatorul de cursă (6) în direcţie inversă în timpul cursei.

Vehiculul este frânat prin intermediul frânei de contracurent, până se efectueazădeplasarea în sens invers.

Z Efectul de frânare depinde de poziţia regulatorului de cursă.

56 56 6

Page 39: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 12

4.3 Operare deplasare pedestră (o)

F La deplasarea în regim pedestru se va avea în vedere la deplasarea pedestră pelângă, ca direcţia să fie îndreptată şi ca operatorul să nu fie prins între vehicul şiobstacol.

Z În regim de deplasare pedestră, vehiculul poate fi manevrat de către operator dinambele părţi, în timp ce se deplasează pe lângă acesta. Viteza maximă este puternicredusă.

Există două versiuni pentru regimul de deplasare pedestră:

– prin regulatorul de cursă (6),– prin butoanele „Deplasare pedestră“ (8,10) din spătar.

M În cazul opţiunii „Operare buton doar în direcţia de transmisie“ deplasarea pedestrăse poate face doar înainte prin intermediul tastei (8).

6

R

R

V

V

8

1056

56 6

1007

.RO

E 12

4.3 Operare deplasare pedestră (o)

F La deplasarea în regim pedestru se va avea în vedere la deplasarea pedestră pelângă, ca direcţia să fie îndreptată şi ca operatorul să nu fie prins între vehicul şiobstacol.

Z În regim de deplasare pedestră, vehiculul poate fi manevrat de către operator dinambele părţi, în timp ce se deplasează pe lângă acesta. Viteza maximă este puternicredusă.

Există două versiuni pentru regimul de deplasare pedestră:

– prin regulatorul de cursă (6),– prin butoanele „Deplasare pedestră“ (8,10) din spătar.

M În cazul opţiunii „Operare buton doar în direcţia de transmisie“ deplasarea pedestrăse poate face doar înainte prin intermediul tastei (8).

6

R

R

V

V

8

1056

56 6

Page 40: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 13

1007

.RODeplasare prin intermediul regulatorului de cursă

– Poziţionaţi regulatorul de cursă (6) în sensul de deplasare dorit (înainte (V) sauînapoi (R)).

Vehiculul se deplasează cu viteză redusă, reglabilă până la cca. 4 km/h.

Deplasare prin intermediul tastei „Deplasare pedestră“

– Acţionaţi tastele „Deplasare pedestră“ (8,10).

Vehiculul se deplasează cu viteza reglată fix de cca. 2 km/h (deplasare cu vitezălentă).

4.4 Preluarea şi depunerea unităţilor de sarcină

M Înainte de a prelua o unitate de sarcină, şoferul trebuie să se asigure că aceasta estepaletată corect şi capacitatea portantă admisă a vehiculului nu este depăşită.

– Rulaţi cu vehiculul având dispozitivul de ridicare introdus cât mai mult posibil subunitatea de sarcină. Nu este permisă preluarea transversală a mărfurilor lungi.

M Se preia unitatea de încărcare astfel încât aceasta să nu depăşească semnificativ (< 50 mm) vârfurile dispozitivului de ridicare.

E 13

1007

.RO

Deplasare prin intermediul regulatorului de cursă

– Poziţionaţi regulatorul de cursă (6) în sensul de deplasare dorit (înainte (V) sauînapoi (R)).

Vehiculul se deplasează cu viteză redusă, reglabilă până la cca. 4 km/h.

Deplasare prin intermediul tastei „Deplasare pedestră“

– Acţionaţi tastele „Deplasare pedestră“ (8,10).

Vehiculul se deplasează cu viteza reglată fix de cca. 2 km/h (deplasare cu vitezălentă).

4.4 Preluarea şi depunerea unităţilor de sarcină

M Înainte de a prelua o unitate de sarcină, şoferul trebuie să se asigure că aceasta estepaletată corect şi capacitatea portantă admisă a vehiculului nu este depăşită.

– Rulaţi cu vehiculul având dispozitivul de ridicare introdus cât mai mult posibil subunitatea de sarcină. Nu este permisă preluarea transversală a mărfurilor lungi.

M Se preia unitatea de încărcare astfel încât aceasta să nu depăşească semnificativ (< 50 mm) vârfurile dispozitivului de ridicare.

Page 41: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 14

Ridicare şi coborâre

Z Cu butoanele „Ridicare“ (4) respectiv „Coborâre“ (3) mişcarea de ridicare respectivcoborâre se face la viteza reglată fix.

Ridicarea

– Acţionaţi butonul „Ridicare“ (4) până când atingeţi înălţimea dorită a cursei deridicare.

Coborârea

– Acţionaţi butonul „Coborâre“ (3), dispozitivul de ridicare coboară.

3 4

343 4

1007

.RO

E 14

Ridicare şi coborâre

Z Cu butoanele „Ridicare“ (4) respectiv „Coborâre“ (3) mişcarea de ridicare respectivcoborâre se face la viteza reglată fix.

Ridicarea

– Acţionaţi butonul „Ridicare“ (4) până când atingeţi înălţimea dorită a cursei deridicare.

Coborârea

– Acţionaţi butonul „Coborâre“ (3), dispozitivul de ridicare coboară.

3 4

343 4

Page 42: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 15

1007

.RO

4.5 Comisionare până la nivelul 2 (o)

Locul şoferului este proiectat astfel încât şoferul să poată păşi pe treaptă (18)ajutându-se de jugul de susţinere (17). Prin treapta (18) şoferul poate urca la nevoiepe carcasa bateriei (19).

F La comisionarea în nivelul 2 operatorul nu se poate ţine de dispozitivele Jet-Pilot,respectiv de osie (o), ci doar de jugurile de reţinere (17) de la spătarul supraînălţat!Operatorul nu poate acţiona în timpul acestei activităţi nici un fel de element decomandă. Este necesară o precauţie maximă la staţionarea pe carcasa bateriei.

O bară de susţinere montată (20) (o) pe carcasa bateriei îmbunătăţeşte stabilitatea.

17

19

20

18

E 15

1007

.RO

4.5 Comisionare până la nivelul 2 (o)

Locul şoferului este proiectat astfel încât şoferul să poată păşi pe treaptă (18)ajutându-se de jugul de susţinere (17). Prin treapta (18) şoferul poate urca la nevoiepe carcasa bateriei (19).

F La comisionarea în nivelul 2 operatorul nu se poate ţine de dispozitivele Jet-Pilot,respectiv de osie (o), ci doar de jugurile de reţinere (17) de la spătarul supraînălţat!Operatorul nu poate acţiona în timpul acestei activităţi nici un fel de element decomandă. Este necesară o precauţie maximă la staţionarea pe carcasa bateriei.

O bară de susţinere montată (20) (o) pe carcasa bateriei îmbunătăţeşte stabilitatea.

17

19

20

18

Page 43: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 16

4.6 Scaun o (doar XL)

Scaunul (16) este integrat rabatat în spătar.Scaunul desfăcut permite operatorului o poziţiecomodă în timpul deplasării şi operării. Scaunuleste reglabil pe înălţime şi poate fi blocat în patrupoziţii.

– Desfaceţi scaunul (16), trageţi-l spredumneavoastră şi glisaţi-l la înălţimea dorită.Blocaţi scaunul la înălţimea dorită.

– Pentru a-l regla într-o poziţie mai înaltă, glisaţiscaunul în sus şi eliberaţi-l în poziţia dorită.

– Pentru rabatarea scaunului, glisaţi-l în poziţia ceamai de sus şi rabataţi-l.

4.7 Oprirea şi asigurarea vehiculului

Dacă vehiculul este părăsit, el trebuie să fie oprit şi asigurat, chiar dacă durataabsenţei este scurtă.

F Nu parcaţi vehiculul în pantă! Dispozitivul de preluare a sarcinii trebuie să fieîntotdeauna coborât complet.

– Coborâţi dispozitivul de ridicare.– Rotiţi roata motoare în „Poziţie dreaptă“.

Jet-Pilot (t): braţul de direcţie se poziţionează automat pe direcţia de deplasareînainte.

Virarea osiei (o): deplasaţi osia în poziţie dreaptă.

– Blocul de contact (13) se cuplează în poziţia „OPRIT“ („0“) şi se scoate cheia.– La CANCODE, se apasă tasta o.– Apăsaţi comutatorul general (Oprire de urgenţă) (1) în poziţia „OPRIT“.

16

1007

.RO

E 16

4.6 Scaun o (doar XL)

Scaunul (16) este integrat rabatat în spătar.Scaunul desfăcut permite operatorului o poziţiecomodă în timpul deplasării şi operării. Scaunuleste reglabil pe înălţime şi poate fi blocat în patrupoziţii.

– Desfaceţi scaunul (16), trageţi-l spredumneavoastră şi glisaţi-l la înălţimea dorită.Blocaţi scaunul la înălţimea dorită.

– Pentru a-l regla într-o poziţie mai înaltă, glisaţiscaunul în sus şi eliberaţi-l în poziţia dorită.

– Pentru rabatarea scaunului, glisaţi-l în poziţia ceamai de sus şi rabataţi-l.

4.7 Oprirea şi asigurarea vehiculului

Dacă vehiculul este părăsit, el trebuie să fie oprit şi asigurat, chiar dacă durataabsenţei este scurtă.

F Nu parcaţi vehiculul în pantă! Dispozitivul de preluare a sarcinii trebuie să fieîntotdeauna coborât complet.

– Coborâţi dispozitivul de ridicare.– Rotiţi roata motoare în „Poziţie dreaptă“.

Jet-Pilot (t): braţul de direcţie se poziţionează automat pe direcţia de deplasareînainte.

Virarea osiei (o): deplasaţi osia în poziţie dreaptă.

– Blocul de contact (13) se cuplează în poziţia „OPRIT“ („0“) şi se scoate cheia.– La CANCODE, se apasă tasta o.– Apăsaţi comutatorul general (Oprire de urgenţă) (1) în poziţia „OPRIT“.

16

Page 44: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 17

1007

.RO

5 Tastatura de comandă (CANCODE) (o)

Tastatura de comandă este formată din 10 tastenumerice, o tastă de reglare şi o tastă o.Activarea programelor de rulare se face prinintermediul tastelor 1,2,3 şi indicată prin led-urileverzi.Tasta o indică stările de operare printr-un ledroşu/verde.

Ea are următoarele funcţii:

– Funcţia "cheie de codare" (punerea înfuncţiune a vehiculului).

– Selecţia programului de rulare.– Reglarea parametrilor bateriei şi ai celor de

rulare, se face doar cu ajutorul instrumentuluide afişaj (CANDIS (o)).

Tasta o are cea mai mare prioritate şi readuce vehiculul din orice stare în starea debază, fără a efectua modificări ale reglajelor.

5.1 Cheia de codare

După introducerea codului corect, vehiculul este pregătit de funcţionare. Este posibilăalocarea unui cod individual fiecărui vehicul, fiecărui operator şi fiecărei grupe deoperatori.

Z La livrare, codul de operator (setare de fabrică 2-5-8-0) este indicat pe o folie adezivă.

M La prima punere în funcţiune, modificaţi codul Master şi codul operatorului! (veziparagraful 5,4).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

E 17

1007

.RO

5 Tastatura de comandă (CANCODE) (o)

Tastatura de comandă este formată din 10 tastenumerice, o tastă de reglare şi o tastă o.Activarea programelor de rulare se face prinintermediul tastelor 1,2,3 şi indicată prin led-urileverzi.Tasta o indică stările de operare printr-un ledroşu/verde.

Ea are următoarele funcţii:

– Funcţia "cheie de codare" (punerea înfuncţiune a vehiculului).

– Selecţia programului de rulare.– Reglarea parametrilor bateriei şi ai celor de

rulare, se face doar cu ajutorul instrumentuluide afişaj (CANDIS (o)).

Tasta o are cea mai mare prioritate şi readuce vehiculul din orice stare în starea debază, fără a efectua modificări ale reglajelor.

5.1 Cheia de codare

După introducerea codului corect, vehiculul este pregătit de funcţionare. Este posibilăalocarea unui cod individual fiecărui vehicul, fiecărui operator şi fiecărei grupe deoperatori.

Z La livrare, codul de operator (setare de fabrică 2-5-8-0) este indicat pe o folie adezivă.

M La prima punere în funcţiune, modificaţi codul Master şi codul operatorului! (veziparagraful 5,4).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

Page 45: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 18

Punerea în funcţiune

După cuplarea comutatorului general, LED-ul (21) se aprinde în roşu.

După introducerea codului de operator corect (setat din fabrică pe 2-5-8-0) led-ul (21)se aprinde în verde.

Dacă se introduce un cod greşit, LED-ul (21) se aprinde intermitent în roşu timp dedouă secunde. Apoi este posibilă o nouă introducere a codului.

Z Taste Set (22) nu are nici o funcţie în modul Deservire.

Dezactivarea

Vehiculul este dezactivat prin acţionareatastei o (26).

Z Dezactivarea se poate realiza automat dupăun interval de timp prestabilit. În acest scop,trebuie să fie setat parametrulcorespunzător pentru cheia de codare (veziparagraful 5.4).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

23

22

21

26

2524

1007

.RO

E 18

Punerea în funcţiune

După cuplarea comutatorului general, LED-ul (21) se aprinde în roşu.

După introducerea codului de operator corect (setat din fabrică pe 2-5-8-0) led-ul (21)se aprinde în verde.

Dacă se introduce un cod greşit, LED-ul (21) se aprinde intermitent în roşu timp dedouă secunde. Apoi este posibilă o nouă introducere a codului.

Z Taste Set (22) nu are nici o funcţie în modul Deservire.

Dezactivarea

Vehiculul este dezactivat prin acţionareatastei o (26).

Z Dezactivarea se poate realiza automat dupăun interval de timp prestabilit. În acest scop,trebuie să fie setat parametrulcorespunzător pentru cheia de codare (veziparagraful 5.4).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

23

22

21

26

2524

Page 46: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 19

1007

.RO

5.2 Programe de rulare

Prin acţionarea tastelor numerice 1, 2, şi 3 se pot alege trei programe de rulare.Programul activat este indicat prin led-urile verzi (23), (24), (25) de pe tasta aferentă.

Z Programele de rulare se disting prin mărimea vitezei de rulare, viteza de rulare, forţade acceleraţie şi de frânare.

Reglajul din fabrică este:

– Program 1: Rulare lentă– Program 2: Regim de lucru normal (preselectat la punerea în funcţiune)– Program 3: Regim de lucru activ

Programele de rulare pot fi adaptate individual în funcţie de utilizarea vehiculului (vezisecţiunea 5.4).

5.3 Parametrii

Tastatura de comandă permite reglajul funcţiilor "cheie de codare" în modulProgramare şi adaptarea programelor de rulare. Suplimentar, se pot regla parametriibateriei.

Z În cazul autovehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarsetarea parametrilor încuietorii cifrate.

Grupele de parametri

Numărul fiecărui parametru se compune din trei cifre. Prima poziţie desemneazăgrupa de parametri corespunzător tabelului 1. A doua şi a treia poziţie suntnumerotate succesiv de la 00 până la 99.

Nr. Grupa de parametri0xx Reglajele "cheii de codare"

(codul, validarea programelor de deplasare, dezactivarea automată etc.)1xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 1

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)2xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 2

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)3xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 3

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)4xx Parametri independenţi de programul de rulare

E 19

1007

.RO

5.2 Programe de rulare

Prin acţionarea tastelor numerice 1, 2, şi 3 se pot alege trei programe de rulare.Programul activat este indicat prin led-urile verzi (23), (24), (25) de pe tasta aferentă.

Z Programele de rulare se disting prin mărimea vitezei de rulare, viteza de rulare, forţade acceleraţie şi de frânare.

Reglajul din fabrică este:

– Program 1: Rulare lentă– Program 2: Regim de lucru normal (preselectat la punerea în funcţiune)– Program 3: Regim de lucru activ

Programele de rulare pot fi adaptate individual în funcţie de utilizarea vehiculului (vezisecţiunea 5.4).

5.3 Parametrii

Tastatura de comandă permite reglajul funcţiilor "cheie de codare" în modulProgramare şi adaptarea programelor de rulare. Suplimentar, se pot regla parametriibateriei.

Z În cazul autovehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarsetarea parametrilor încuietorii cifrate.

Grupele de parametri

Numărul fiecărui parametru se compune din trei cifre. Prima poziţie desemneazăgrupa de parametri corespunzător tabelului 1. A doua şi a treia poziţie suntnumerotate succesiv de la 00 până la 99.

Nr. Grupa de parametri0xx Reglajele "cheii de codare"

(codul, validarea programelor de deplasare, dezactivarea automată etc.)1xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 1

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)2xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 2

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)3xx Parametri de rulare pentru programul de rulare 3

(accelerare, frână de rulare, viteză etc.)4xx Parametri independenţi de programul de rulare

Page 47: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 20

5.4 Reglajele parametrilor

Pentru modificarea reglajului vehiculului, trebuie să fie introdus codul Master.

Z Reglajul din fabricaţie al codului Master este 7-2-9-5.

M La prima punere în funcţiune, modificaţi codul Master (vezi paragraful 5,1).

F Instrucţiuni de siguranţă pentru vehiculele cu instrument de afişare (CANDIS (o)).

– Setările de parametri se vor efectua cu maximă atenţia şi doar de către personalcalificat. Dacă nu sunteţi siguri apelaţi la unitatea de service a producătorului.

– Fiecare proces de reglaj trebuie supravegheat pe afişajul LCD al instrumentului deafişare (CANDIS (o)). Dacă nu sunteţi sigur, procesul de reglaj trebuie întreruptprin acţionarea tastei o (26).

– Deoarece se modifică comportamentul la rulare al vehiculului, după fiecaremodificare a unui parametru se va efectua o cursă de probă într-o zonă de lucruspecial eliberată pentru acest scop.

Introducerea codului Master:

– Acţionaţi tasta o– Introduceţi codul Master

Parametrii cheii de codare

Procedură de reglaj pentru vehicule fără instrument de afişaj (CANDIS (o)).

– Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii, confirmaţi cu tasta Set (22).– Introduceţi, respectiv modificaţi valoarea de reglaj conform listei de parametri şi

confirmaţi cu tasta Set (22).

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (23) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri, se va repeta procedeul. Pentru a încheia faza deintroducere, apăsaţi tasta o (26).

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Sunt afişateorele de funcţionare

284.0verde

intermitentoprit oprit oprit

1007

.RO

E 20

5.4 Reglajele parametrilor

Pentru modificarea reglajului vehiculului, trebuie să fie introdus codul Master.

Z Reglajul din fabricaţie al codului Master este 7-2-9-5.

M La prima punere în funcţiune, modificaţi codul Master (vezi paragraful 5,1).

F Instrucţiuni de siguranţă pentru vehiculele cu instrument de afişare (CANDIS (o)).

– Setările de parametri se vor efectua cu maximă atenţia şi doar de către personalcalificat. Dacă nu sunteţi siguri apelaţi la unitatea de service a producătorului.

– Fiecare proces de reglaj trebuie supravegheat pe afişajul LCD al instrumentului deafişare (CANDIS (o)). Dacă nu sunteţi sigur, procesul de reglaj trebuie întreruptprin acţionarea tastei o (26).

– Deoarece se modifică comportamentul la rulare al vehiculului, după fiecaremodificare a unui parametru se va efectua o cursă de probă într-o zonă de lucruspecial eliberată pentru acest scop.

Introducerea codului Master:

– Acţionaţi tasta o– Introduceţi codul Master

Parametrii cheii de codare

Procedură de reglaj pentru vehicule fără instrument de afişaj (CANDIS (o)).

– Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii, confirmaţi cu tasta Set (22).– Introduceţi, respectiv modificaţi valoarea de reglaj conform listei de parametri şi

confirmaţi cu tasta Set (22).

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (23) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri, se va repeta procedeul. Pentru a încheia faza deintroducere, apăsaţi tasta o (26).

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Sunt afişateorele de funcţionare

284.0verde

intermitentoprit oprit oprit

Page 48: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 21

1007

.ROProcedură de reglaj pentru vehicule cu şi fără instrument de afişaj (CANDIS (o)).

– Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii, confirmaţi cu tasta Set (22).– Pe instrumentul de afişaj (CANDIS (o)) sunt indicate în continuare orele de

operare. Dacă se modifică afişajul, procedura de reglaj se finalizează şi sereîncepe cu tasta o-Taste (26).

– Introduceţi, respectiv modificaţi valoarea de reglaj conform listei de parametri şiconfirmaţi cu tasta Set (22).

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (21) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri, se va repeta procedeul. Pentru a încheia faza deintroducere, apăsaţi tasta o (26).

Pot fi introduşi următorii parametri:

Lista de parametri pentru cheia de codare

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare000 Modificarea codului

MasterLungimea (4-6 poziţii ) codului Master prestabileşte şi lungimea (4-6 poziţii) codului operatorului. Cât timp există coduri de operator programate, se poate introduce un singur cod nou de aceeaşi lungime. Dacă este necesară modificarea lungimii codului, trebuie să fie şterse mai întâi toate codurile de operator.

0000 - 9999sau

00000 - 99999sau

000000 - 999999

7295 (LED 23 clipeşte)Introducerea

codului curent

confirmare (Set)

(LED 24 clipeşte)Introducereaunui cod nou

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea unui cod

nou

confirmare (Set)001 Adăugarea unor coduri de

operator (max. 600)0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

2580 (LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea

introducerii codului

confirmare (Set)

E 21

1007

.RO

Procedură de reglaj pentru vehicule cu şi fără instrument de afişaj (CANDIS (o)).

– Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii, confirmaţi cu tasta Set (22).– Pe instrumentul de afişaj (CANDIS (o)) sunt indicate în continuare orele de

operare. Dacă se modifică afişajul, procedura de reglaj se finalizează şi sereîncepe cu tasta o-Taste (26).

– Introduceţi, respectiv modificaţi valoarea de reglaj conform listei de parametri şiconfirmaţi cu tasta Set (22).

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (21) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri, se va repeta procedeul. Pentru a încheia faza deintroducere, apăsaţi tasta o (26).

Pot fi introduşi următorii parametri:

Lista de parametri pentru cheia de codare

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare000 Modificarea codului

MasterLungimea (4-6 poziţii ) codului Master prestabileşte şi lungimea (4-6 poziţii) codului operatorului. Cât timp există coduri de operator programate, se poate introduce un singur cod nou de aceeaşi lungime. Dacă este necesară modificarea lungimii codului, trebuie să fie şterse mai întâi toate codurile de operator.

0000 - 9999sau

00000 - 99999sau

000000 - 999999

7295 (LED 23 clipeşte)Introducerea

codului curent

confirmare (Set)

(LED 24 clipeşte)Introducereaunui cod nou

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea unui cod

nou

confirmare (Set)001 Adăugarea unor coduri de

operator (max. 600)0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

2580 (LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea

introducerii codului

confirmare (Set)

Page 49: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 22

LED 23-25 se află în câmpurile de taste 1-3 (vezi paragraful 5.2).

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare002 Modificarea codului de

operator0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

(LED 23 clipeşte)Introducerea

codului curent

confirmare (Set)

(LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod nou

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea introduceriiunui cod

confirmare003 Ştergerea codului de

operator0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

(LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea

introducerii codului

confirmare (Set)004 Ştergerea memoriei de

coduri (şterge toate codurile de utilizatori)

3265 3265 = ştergere

altă introducere = nu este ştearsă

010 Temporizarea dezactivării automate

00 - 31 00 00 = fără dezactivare

01 până la 30 =timpul de

dezactivare în minute

31 = dezactivare după 10 secunde

1007

.RO

E 22

LED 23-25 se află în câmpurile de taste 1-3 (vezi paragraful 5.2).

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare002 Modificarea codului de

operator0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

(LED 23 clipeşte)Introducerea

codului curent

confirmare (Set)

(LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod nou

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea introduceriiunui cod

confirmare003 Ştergerea codului de

operator0000 - 9999

sau00000 - 99999

sau000000 - 999999

(LED 24 clipeşte)Introducerea unui

cod

confirmare (Set)

(LED 25 clipeşte)Repetarea

introducerii codului

confirmare (Set)004 Ştergerea memoriei de

coduri (şterge toate codurile de utilizatori)

3265 3265 = ştergere

altă introducere = nu este ştearsă

010 Temporizarea dezactivării automate

00 - 31 00 00 = fără dezactivare

01 până la 30 =timpul de

dezactivare în minute

31 = dezactivare după 10 secunde

Page 50: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 23

1007

.ROSetarea programului de program de start-rulare cu încuietoare cu cifru până la06.07

*) doar în combinaţie cu instrumentul de afişaj (CANDIS (o))

Nr. Funcţia Domeniul valorii de

reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea acţiunii

Cheia de codare020 Start

program de rulare0-3 3 0 - Nu există program de

start1 - program de rulare 1 = Start program de rulare2 - Program de rulare 2 = Program de rulare de start3 - Program de rulare 3 = Program de rulare de start

021 Programul de rulare 1*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

022 Programul de rulare 2*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

023 Programul de rulare 3*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

030 Indicaţia Ocupare memorie *)

După introducerea numărului de parametru se afişează numărul codului

de utilizator utilizat pe instrumentul de afişaj

CANDIS.

E 23

1007

.RO

Setarea programului de program de start-rulare cu încuietoare cu cifru până la06.07

*) doar în combinaţie cu instrumentul de afişaj (CANDIS (o))

Nr. Funcţia Domeniul valorii de

reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea acţiunii

Cheia de codare020 Start

program de rulare0-3 3 0 - Nu există program de

start1 - program de rulare 1 = Start program de rulare2 - Program de rulare 2 = Program de rulare de start3 - Program de rulare 3 = Program de rulare de start

021 Programul de rulare 1*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

022 Programul de rulare 2*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

023 Programul de rulare 3*)

Autorizare0 sau 1 1 0 = Program de rulare

neautorizat

1 = Program de rulare autorizat

030 Indicaţia Ocupare memorie *)

După introducerea numărului de parametru se afişează numărul codului

de utilizator utilizat pe instrumentul de afişaj

CANDIS.

Page 51: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 24

Setarea programului de program de start-rulare cu încuietoare cu cifru pânăla 07.07

Programele de rulare sunt legate de codul utilizatorului. Pentru fiecare cod utilizatorprogramele de rulare pot fi autorizate individual sau blocate. Fiecărui cod de utilizatori se poate atribui un program de start-rulare.

După instalarea codului de utilizator sunt autorizate toate programele de rulare,programul valabil de start-rulare este programul de rulare 2.Configurarea codului de utilizator se poate modifica în final prin numărul de program024.

024 - SET - Cod utilizator - SET - Configurare (4 cifre) - SET - Confirmare configurare (4 cifre) - SET

a cifră: autorizare program rulare nr. 1 (0 sau 1)a 2-a cifră: autorizare program rulare nr. 2 (0 sau 1) a 3-a cifră: autorizare program rulare nr. 3 (0 sau 1) a 4-a cifră: Program start-rulare (0, 1, 2 sau 3)

Mesajele de eroare de la tastatura de comandă

Următoarele erori sunt indicate prin aprinderea intermitentă în roşu a LED-ului (21):

– Noul cod Master este deja cod de operator– Noul cod de operator este deja cod Master– Nu există codul operatorului a cărui modificare se intenţionează– Se încearcă modificarea codului operatorului într-un cod de operator care există

deja.– Nu există codul operatorului a cărui ştergere se intenţionează

Memoria de coduri este plină.

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare024 Configurarea codului de

utilizator1112

1007

.RO

E 24

Setarea programului de program de start-rulare cu încuietoare cu cifru pânăla 07.07

Programele de rulare sunt legate de codul utilizatorului. Pentru fiecare cod utilizatorprogramele de rulare pot fi autorizate individual sau blocate. Fiecărui cod de utilizatori se poate atribui un program de start-rulare.

După instalarea codului de utilizator sunt autorizate toate programele de rulare,programul valabil de start-rulare este programul de rulare 2.Configurarea codului de utilizator se poate modifica în final prin numărul de program024.

024 - SET - Cod utilizator - SET - Configurare (4 cifre) - SET - Confirmare configurare (4 cifre) - SET

a cifră: autorizare program rulare nr. 1 (0 sau 1)a 2-a cifră: autorizare program rulare nr. 2 (0 sau 1) a 3-a cifră: autorizare program rulare nr. 3 (0 sau 1) a 4-a cifră: Program start-rulare (0, 1, 2 sau 3)

Mesajele de eroare de la tastatura de comandă

Următoarele erori sunt indicate prin aprinderea intermitentă în roşu a LED-ului (21):

– Noul cod Master este deja cod de operator– Noul cod de operator este deja cod Master– Nu există codul operatorului a cărui modificare se intenţionează– Se încearcă modificarea codului operatorului într-un cod de operator care există

deja.– Nu există codul operatorului a cărui ştergere se intenţionează

Memoria de coduri este plină.

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

ObservaţiiDesfăşurarea

acţiuniiCheia de codare024 Configurarea codului de

utilizator1112

Page 52: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 25

1007

.RO

5.5 Parametri de rulare

Z În cazul vehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarsetarea parametrilor de rulare prin intermediul unităţii de service a producătorului.

În următorul exemplu se prezintă setarea parametrilor pentru acceleraţia programuluide rulare 1 (Parametrul 101).

Exemplu accelerare

Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii (101), confirmaţi cu tasta Set (22).

– Verificarea afişajului LCD al instrumentului de afişare (CANDIS (o)) (se afişeazănumărul parametrilor şi valoarea actuală a parametrului ).

Z Dacă timp de cca. 5 secunde nu se introduce nimic, afişajul se cuplează din nou peafişajul orelor de funcţionare.

F Dacă se afişează un alt număr de parametri faţă de cel dorit, trebuie să se aşteptepână la apariţia afişajului cu orele de funcţionare.

Se introduce şi se modifică valoarea de parametru conform listei de parametri.

Verificarea afişajului LCD al instrumentului de afişare (CANDIS (o)), se confirmă cutasta Set (22).

– LED-ul (23) al tastei o (26) se cuplează scurt pe iluminat continuu şi revine lailuminatul intermitent după cca. 2 secunde.

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (21) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri se va repeta procedura, de îndată ce LED-ul (21)al tastei o (26) iluminează intermitent. Pentru a încheia faza de introducere, apăsaţitasta o (26).

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Este afişat reglajul actual 101 6

verdeinter-mitent

oprit oprit oprit

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Este afişatreglajulmodificat

101 8verdeinter-mitent

oprit oprit oprit

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Numărul de parametru

Valoarea de reglaj a

parametrului

E 25

1007

.RO

5.5 Parametri de rulare

Z În cazul vehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarsetarea parametrilor de rulare prin intermediul unităţii de service a producătorului.

În următorul exemplu se prezintă setarea parametrilor pentru acceleraţia programuluide rulare 1 (Parametrul 101).

Exemplu accelerare

Introduceţi numărul parametrului din trei poziţii (101), confirmaţi cu tasta Set (22).

– Verificarea afişajului LCD al instrumentului de afişare (CANDIS (o)) (se afişeazănumărul parametrilor şi valoarea actuală a parametrului ).

Z Dacă timp de cca. 5 secunde nu se introduce nimic, afişajul se cuplează din nou peafişajul orelor de funcţionare.

F Dacă se afişează un alt număr de parametri faţă de cel dorit, trebuie să se aşteptepână la apariţia afişajului cu orele de funcţionare.

Se introduce şi se modifică valoarea de parametru conform listei de parametri.

Verificarea afişajului LCD al instrumentului de afişare (CANDIS (o)), se confirmă cutasta Set (22).

– LED-ul (23) al tastei o (26) se cuplează scurt pe iluminat continuu şi revine lailuminatul intermitent după cca. 2 secunde.

Z Dacă valoarea introdusă nu este validă, LED-ul (21) al tastei o (26) se aprindeintermitent în roşu. După o nouă introducere a numărului parametrului, valoarea dereglaj poate fi introdusă sau modificată.

Pentru introducerea altor parametri se va repeta procedura, de îndată ce LED-ul (21)al tastei o (26) iluminează intermitent. Pentru a încheia faza de introducere, apăsaţitasta o (26).

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Este afişat reglajul actual 101 6

verdeinter-mitent

oprit oprit oprit

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Este afişatreglajulmodificat

101 8verdeinter-mitent

oprit oprit oprit

Instrument de afişaj (CANDIS)

LED (21)tasta o

LED (23)Tasta 1

LED (24)Tasta 2

LED (25)Tasta 3

Numărul de parametru

Valoarea de reglaj a

parametrului

Page 53: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 26

Z Funcţia de rulare este decuplată în timpul introducerii parametrilor. Dacă valoarea dereglaj trebuie verificată în modul Programare, se vor parcurge următoarele etape:

– După modificarea valorii parametrului se alege programul de rulare prelucrat, seconfirmă cu tasta Set (22).

– Vehiculul se găseşte în modul de rulare şi poate fi verificat.– Pentru continuarea reglajului se confirmă din nou cu tasta Set (22).

Pot fi introduşi următorii parametri:

Programe de rulare

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 1100 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 2 Valoarea parametrului 101 >= parametrul 100

101 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 2

102 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 2

103 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 2 Valoarea parametrului 103 >= parametrul 102

104 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

105 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

106 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

108 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

109 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

110 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

1007

.RO

E 26

Z Funcţia de rulare este decuplată în timpul introducerii parametrilor. Dacă valoarea dereglaj trebuie verificată în modul Programare, se vor parcurge următoarele etape:

– După modificarea valorii parametrului se alege programul de rulare prelucrat, seconfirmă cu tasta Set (22).

– Vehiculul se găseşte în modul de rulare şi poate fi verificat.– Pentru continuarea reglajului se confirmă din nou cu tasta Set (22).

Pot fi introduşi următorii parametri:

Programe de rulare

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 1100 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 2 Valoarea parametrului 101 >= parametrul 100

101 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 2

102 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 2

103 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 2 Valoarea parametrului 103 >= parametrul 102

104 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

105 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

106 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

108 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

109 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

110 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

Page 54: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 27

1007

.RO

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 2200 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 5 Valoarea parametrului 201 >= parametrul 200

201 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 5

202 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 5

203 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 5 Valoarea parametrului 203 >= parametrul 202

204 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

205 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

206 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

208 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

209 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

210 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

E 27

1007

.RO

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 2200 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 5 Valoarea parametrului 201 >= parametrul 200

201 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 5

202 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 5

203 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 5 Valoarea parametrului 203 >= parametrul 202

204 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

205 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

206 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

208 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

209 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

210 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

Page 55: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 28

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 3300 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 7 Valoarea parametrului 301 >= parametrul 300

301 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 7

302 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 7

303 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 7 Valoarea parametrului 303 >= parametrul 302

304 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

305 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

306 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

308 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

309 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

310 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

1007

.RO

E 28

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Program de rulare 3300 Accelerare în

mod de deplasare pedestră

0 - 9 7 Valoarea parametrului 301 >= parametrul 300

301 Accelerare îndeplasare rutieră

0 - 9 7

302 Frână de rulare în mod de rulare rutieră

0 - 9 7

303 Frână de rulare înmod de deplasare pedestră

0 - 9 7 Valoarea parametrului 303 >= parametrul 302

304 Viteză maximă în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

305 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

306 Viteză deplasare pedestră în direcţia de transmisie prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

308 Viteză maximă în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 8 în funcţie decomutatorul de cursă

309 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin regulatorul de cursă

0 - 9 5 în funcţie decomutatorul de cursă

310 Viteză deplasare pedestră în direcţia furcii prin butonul din spătar

0 - 9 3 independent de comutatorul de rulare(viteză fixă.)

Page 56: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 29

1007

.ROParametri independenţi de programul de rulare

Z În cazul vehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarSetarea parametrilor bateriei prin intermediul unităţii de service a producătorului.

Setarea se face la fel ca la parametrii de rulare.

Pot fi introduşi următorii parametri:

În intervalul valorii de reglaj 0 / 1 înseamnă: 0 = Oprit 1 = Pornit

6 ISM (o)

Z În cazul dotării cu modulul de acces ISM, consultaţi instrucţiunile de exploatare„Modulul de acces ISM“.

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Parametri de baterie411 Tip de baterie (Normală /

Îmbunătăţită/Uscată)0 - 2 0 0 = Normal (umedă)

1 = Cu putere sporită (umedă)

2 = Uscată(nu necesită întreţinere)

412 Funcţie de monitorizare descărcare

0 / 1 1

E 29

1007

.RO

Parametri independenţi de programul de rulare

Z În cazul vehiculelor fără instrument de afişare (CANDIS (o)) este posibilă doarSetarea parametrilor bateriei prin intermediul unităţii de service a producătorului.

Setarea se face la fel ca la parametrii de rulare.

Pot fi introduşi următorii parametri:

În intervalul valorii de reglaj 0 / 1 înseamnă: 0 = Oprit 1 = Pornit

6 ISM (o)

Z În cazul dotării cu modulul de acces ISM, consultaţi instrucţiunile de exploatare„Modulul de acces ISM“.

Nr. Funcţia Domeniul valorii de reglaj

Valoarea de reglaj standard

Observaţii

Parametri de baterie411 Tip de baterie (Normală /

Îmbunătăţită/Uscată)0 - 2 0 0 = Normal (umedă)

1 = Cu putere sporită (umedă)

2 = Uscată(nu necesită întreţinere)

412 Funcţie de monitorizare descărcare

0 / 1 1

Page 57: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 30

7 Indicatorul de descărcare a bateriei

7.1 Indicatorul stării de încărcare a bateriei (t)

După cuplarea vehiculului prin intermediulcomutatorului cu cheie sau al magistraleiCANCODE, se indică starea de încărcare abateriei.

Culorile de aprindere a LED-ului (12) indică următoarele stări:

Z Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, se aprindeLED-ul roşu şi ridicarea unităţilor de sarcină nu mai este posibilă. Funcţia „Ridicare“va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puţin70 %.

Afişajul stării de încărcare este resetat la 100% în timpul reglajului tipului bateriei.

Z Dacă LED-ul roşu se aprinde intermitent şi vehiculul nu este pregătiţi de funcţionare,se va înştiinţa unitatea de service a producătorului. Aprinderea intermitentă în roşureprezintă un cod de defecţiune a unităţii de comandă a vehiculului. Secvenţa deaprindere intermitentă indică natura defecţiunii.

Culoarea LED-ului

Semnificaţia

verde Bateria este încărcată

portocaliu Capacitatea reziduală a bateriei aprox. 50%

verde/portocaliuintermitent

1 Hz

Atingerea ultimelor 10% din capacitatea disponibilă

roşu Capacitatea reziduală a bateriei sub valoarea limită

intermitent roşu 1 Hz

Eroare (poziţia zecilor)

intermitent roşu

0,5 Hz

Eroare (poziţia unităţilor)

12

1007

.RO

E 30

7 Indicatorul de descărcare a bateriei

7.1 Indicatorul stării de încărcare a bateriei (t)

După cuplarea vehiculului prin intermediulcomutatorului cu cheie sau al magistraleiCANCODE, se indică starea de încărcare abateriei.

Culorile de aprindere a LED-ului (12) indică următoarele stări:

Z Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, se aprindeLED-ul roşu şi ridicarea unităţilor de sarcină nu mai este posibilă. Funcţia „Ridicare“va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puţin70 %.

Afişajul stării de încărcare este resetat la 100% în timpul reglajului tipului bateriei.

Z Dacă LED-ul roşu se aprinde intermitent şi vehiculul nu este pregătiţi de funcţionare,se va înştiinţa unitatea de service a producătorului. Aprinderea intermitentă în roşureprezintă un cod de defecţiune a unităţii de comandă a vehiculului. Secvenţa deaprindere intermitentă indică natura defecţiunii.

Culoarea LED-ului

Semnificaţia

verde Bateria este încărcată

portocaliu Capacitatea reziduală a bateriei aprox. 50%

verde/portocaliuintermitent

1 Hz

Atingerea ultimelor 10% din capacitatea disponibilă

roşu Capacitatea reziduală a bateriei sub valoarea limită

intermitent roşu 1 Hz

Eroare (poziţia zecilor)

intermitent roşu

0,5 Hz

Eroare (poziţia unităţilor)

12

Page 58: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 31

1007

.RO

8 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) până la data 10.2006

Instrumentul indică:

– Încărcare rămasă a bateriei(Baghetă cu led-uri (28)),

– Ore de funcţionare(Afişaj LCD (30)).

Suplimentar se afişează mesaje deeroare ale componentelor electronice şimodificările de parametri.

Afişarea stării de descărcare

După cuplarea vehiculului prin intermediul comutatorului cu cheie sau al magistraleiCANCODE, se indică starea de încărcare a bateriei.

LED-ul (27) „Avertizare“ (galben) şi LED-ul (29) „Stop“ (roşu) reprezintă următoarelestări:

Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, afişajul cu bareva fi reprezentat gol.

Z Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, se aprind celedouă LED-uri şi ridicarea unităţilor de sarcină nu mai este posibilă. Funcţia „Ridicare“va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puţin70 %.

LED galben

LED roşu Semnificaţia

oprit oprit Bateria este încărcată

pornit oprit Atingerea ultimelor 10% din capacitatea disponibilă

pornit pornit Capacitatea reziduală a bateriei sub valoarea limită

27

28

29

30

E 31

1007

.RO

8 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) până la data 10.2006

Instrumentul indică:

– Încărcare rămasă a bateriei(Baghetă cu led-uri (28)),

– Ore de funcţionare(Afişaj LCD (30)).

Suplimentar se afişează mesaje deeroare ale componentelor electronice şimodificările de parametri.

Afişarea stării de descărcare

După cuplarea vehiculului prin intermediul comutatorului cu cheie sau al magistraleiCANCODE, se indică starea de încărcare a bateriei.

LED-ul (27) „Avertizare“ (galben) şi LED-ul (29) „Stop“ (roşu) reprezintă următoarelestări:

Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, afişajul cu bareva fi reprezentat gol.

Z Dacă o baterie este descărcată până la starea de descărcare admisă, se aprind celedouă LED-uri şi ridicarea unităţilor de sarcină nu mai este posibilă. Funcţia „Ridicare“va fi reactivată numai când bateria conectată este încărcată la un nivel de cel puţin70 %.

LED galben

LED roşu Semnificaţia

oprit oprit Bateria este încărcată

pornit oprit Atingerea ultimelor 10% din capacitatea disponibilă

pornit pornit Capacitatea reziduală a bateriei sub valoarea limită

27

28

29

30

Page 59: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 32

9 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) de la data 11.2006

Instrumentul indică:

Suplimentar se afişează mesaje de service ale componentelor electronice şimodificările de parametri.

Afişarea stării de descărcare

În funcţie de tipul de baterie setat se calculează şi limitele de cuplare pentru afişajelesuplimentare (27) "Avertisment" şi (29) "Stop".

Capacitatea de preluare va fi afişată cu LED-ul cu 8 bare. Cele două bare de jos suntîntotdeauna stinse.

Capacitatea actuală a bateriei se afişează prin bările LED-ului, care luminează.8 bări corespund capacităţii complete a bateriei, 1 bară corespunde nivelului minimal capacităţii bateriei.

Dacă mai luminează numai o bară a LED-ului, capacitatea bateriei este aproapeepuizată şi se aprinde indicatorul (27) "Avertizare". Este necesară încărcarea urgentăa bateriei.

Dacă nu mai luminează nici un LED, se aprinde şi indicatorul (29) "Stop". Nu mai esteposibilă nici o ridicare. Bateria trebuie încărcată.

27 Simbolul de preavertizare "Warnung" (Avertisment), se recomandă încărcarea bateriei

28 Bare pentru afişajul capacităţii Încărcare rămasă a bateriei

29 Simbol "Stop"; decuplare ridicare, este necesară încărcarea bateriei

30 Display LCD cu 6 cifre; contor pentru orele de funcţionare; indicator introducere; indicator defecţiuni

31 Simbolul T apare în funcţionare la reglarea releului de monitorizare a descărcării la bateria care nu necesită întreţinere

32 Indicator încărcare baterie (numai la încărcător integrat)

27

31

32 28

29

30

1007

.RO

E 32

9 Instrument de afişaj (CANDIS) (o) de la data 11.2006

Instrumentul indică:

Suplimentar se afişează mesaje de service ale componentelor electronice şimodificările de parametri.

Afişarea stării de descărcare

În funcţie de tipul de baterie setat se calculează şi limitele de cuplare pentru afişajelesuplimentare (27) "Avertisment" şi (29) "Stop".

Capacitatea de preluare va fi afişată cu LED-ul cu 8 bare. Cele două bare de jos suntîntotdeauna stinse.

Capacitatea actuală a bateriei se afişează prin bările LED-ului, care luminează.8 bări corespund capacităţii complete a bateriei, 1 bară corespunde nivelului minimal capacităţii bateriei.

Dacă mai luminează numai o bară a LED-ului, capacitatea bateriei este aproapeepuizată şi se aprinde indicatorul (27) "Avertizare". Este necesară încărcarea urgentăa bateriei.

Dacă nu mai luminează nici un LED, se aprinde şi indicatorul (29) "Stop". Nu mai esteposibilă nici o ridicare. Bateria trebuie încărcată.

27 Simbolul de preavertizare "Warnung" (Avertisment), se recomandă încărcarea bateriei

28 Bare pentru afişajul capacităţii Încărcare rămasă a bateriei

29 Simbol "Stop"; decuplare ridicare, este necesară încărcarea bateriei

30 Display LCD cu 6 cifre; contor pentru orele de funcţionare; indicator introducere; indicator defecţiuni

31 Simbolul T apare în funcţionare la reglarea releului de monitorizare a descărcării la bateria care nu necesită întreţinere

32 Indicator încărcare baterie (numai la încărcător integrat)

27

31

32 28

29

30

Page 60: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

E 33

1007

.RO

9.1 Afişaj ore de funcţionare

Contorul orelor de funcţionare: Contorul de ore de funcţionare integrat în afişajulde descărcare a bateriei (30) indică timpul de funcţionare total al mişcărilor dedeplasare şi de ridicare. Contorul porneşte imediat ce operatorul intră pe platformăsau se foloseşte regimul Deplasare pedestră.

Interval de afişaj între 0,0 şi 99.999,0 ore. Sunt înregistrate mişcările de deplasare şide ridicare. Afişajul dispune de lumină de fundal.

Mesaje de eroare

Afişajul orelor de funcţionare este utilizat şi pentru afişarea erorilor. Afişajul eroriloreste compus din două părţi şi începe cu un „C“ de la Componentă, şi un număr decomponentă din trei cifre iar apoi se afişează un „E“ de la eroare alternativ cu un codde eroare din trei cifre.Dacă apar mai multe erori concomitent, acestea sunt afişate succesiv. Erorile seafişează atât timp cât există, (întotdeauna în combinaţia Cxxx / Exxx). Mesajele deeroare suprascriu afişajul orelor de funcţionare. Cele mai multe erori cauzeazădeclanşarea opririi de urgenţă. Afişajul erorilor este menţinut atât timp cât circuitulcurentului de comandă este decuplat (Bloc de cuplare).

Z Descrierile detaliate ale componentelor împreună cu codurile de eroare pot fi obţinutede la unitatea de service a producătorului.

Afişajul modificărilor de parametri (Programe de rulare)

În combinaţie cu tastatura de comandă (CANCODE (o)) afişajul LCD (30) pentruafişajul parametrilor de reglaj. Primele trei poziţii ale afişajului indică numereleparametrilor, ultimele trei valoarea parametrului.

Z Valori de reglaj pentru grupa de parametri 0XX (Încuietoare cu cifru) nu sunt afişate.

9.2 Test de cuplare

După cuplare apare afişajul:

– versiune software aparat de afişaj (pe termen scurt), – orele de operare, – stare de descărcare.

E 33

1007

.RO

9.1 Afişaj ore de funcţionare

Contorul orelor de funcţionare: Contorul de ore de funcţionare integrat în afişajulde descărcare a bateriei (30) indică timpul de funcţionare total al mişcărilor dedeplasare şi de ridicare. Contorul porneşte imediat ce operatorul intră pe platformăsau se foloseşte regimul Deplasare pedestră.

Interval de afişaj între 0,0 şi 99.999,0 ore. Sunt înregistrate mişcările de deplasare şide ridicare. Afişajul dispune de lumină de fundal.

Mesaje de eroare

Afişajul orelor de funcţionare este utilizat şi pentru afişarea erorilor. Afişajul eroriloreste compus din două părţi şi începe cu un „C“ de la Componentă, şi un număr decomponentă din trei cifre iar apoi se afişează un „E“ de la eroare alternativ cu un codde eroare din trei cifre.Dacă apar mai multe erori concomitent, acestea sunt afişate succesiv. Erorile seafişează atât timp cât există, (întotdeauna în combinaţia Cxxx / Exxx). Mesajele deeroare suprascriu afişajul orelor de funcţionare. Cele mai multe erori cauzeazădeclanşarea opririi de urgenţă. Afişajul erorilor este menţinut atât timp cât circuitulcurentului de comandă este decuplat (Bloc de cuplare).

Z Descrierile detaliate ale componentelor împreună cu codurile de eroare pot fi obţinutede la unitatea de service a producătorului.

Afişajul modificărilor de parametri (Programe de rulare)

În combinaţie cu tastatura de comandă (CANCODE (o)) afişajul LCD (30) pentruafişajul parametrilor de reglaj. Primele trei poziţii ale afişajului indică numereleparametrilor, ultimele trei valoarea parametrului.

Z Valori de reglaj pentru grupa de parametri 0XX (Încuietoare cu cifru) nu sunt afişate.

9.2 Test de cuplare

După cuplare apare afişajul:

– versiune software aparat de afişaj (pe termen scurt), – orele de operare, – stare de descărcare.

Page 61: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1007

.RO

E 34

10 Asistenţa în caz de avarii

Acest capitol permite utilizatorului să localizeze şi să remedieze prin mijloace propriidefecţiunile simple sau consecinţele unor manevre de deservire greşite. Laidentificarea prin eliminare a defecţiunii, se va proceda în ordinea activităţilorprestabilite în tabel.

Z Dacă defecţiunea nu poate fi înlăturată după ce ”Măsurile de remediere” au fostîntreprinse, vă rugăm să înştiinţaţi centrul de service al producătorului, deoareceremedierea defecţiunilor poate fi continuată numai de personalul de service cuinstruire şi calificare specială.

Defecţiunea Cauza posibilă Măsurile de remediereVehiculul nu se deplasează.

– Fişa bateriei nu esteintrodusă.

– Întrerupătorul general (oprire de urgenţă) apăsat.

– Butucul de comandă înpoziţia „0“.

– Încuietoare cu cifrudecuplată.

– Bateria prea slabîncărcată.

– Comutator de platformăneacţionat.

– Siguranţă defectă.

– Verificarea fişei bateriei, introducerea dacă este cazul.

– Deblocaţi întrerupătorul general.

– Puneţi butucul de comandă înpoziţia „I“.

– Introduceţi codul de utilizator.

– Verificaţi încărcarea bateriei,încărcaţi bateria dacă este cazul.

– Acţionaţi comutatorul de platformă.

– Se verifică siguranţele F1 şi 1F1.Încărcătura nu poate fi ridicată.

– Vehiculul nu este pregătit de funcţionare.

– Nivelul uleiului hidraulicprea scăzut.

– Monitorul de descărcare abateriei s-a decuplat şiindică „STOP“.

– Siguranţă defectă.– Sarcina este prea mare.

– Întreprindeţi toate măsurile de remediere prezentate la defecţiunea„Vehiculul nu se deplasează“

– Verificaţi nivelului uleiului hidraulic.

– Încărcaţi bateria.

– Verificaţi siguranţa 2F1.– Respectaţi capacitatea portantă

maximă (vezi placa de fabricaţie).

1007

.RO

E 34

10 Asistenţa în caz de avarii

Acest capitol permite utilizatorului să localizeze şi să remedieze prin mijloace propriidefecţiunile simple sau consecinţele unor manevre de deservire greşite. Laidentificarea prin eliminare a defecţiunii, se va proceda în ordinea activităţilorprestabilite în tabel.

Z Dacă defecţiunea nu poate fi înlăturată după ce ”Măsurile de remediere” au fostîntreprinse, vă rugăm să înştiinţaţi centrul de service al producătorului, deoareceremedierea defecţiunilor poate fi continuată numai de personalul de service cuinstruire şi calificare specială.

Defecţiunea Cauza posibilă Măsurile de remediereVehiculul nu se deplasează.

– Fişa bateriei nu esteintrodusă.

– Întrerupătorul general (oprire de urgenţă) apăsat.

– Butucul de comandă înpoziţia „0“.

– Încuietoare cu cifrudecuplată.

– Bateria prea slabîncărcată.

– Comutator de platformăneacţionat.

– Siguranţă defectă.

– Verificarea fişei bateriei, introducerea dacă este cazul.

– Deblocaţi întrerupătorul general.

– Puneţi butucul de comandă înpoziţia „I“.

– Introduceţi codul de utilizator.

– Verificaţi încărcarea bateriei,încărcaţi bateria dacă este cazul.

– Acţionaţi comutatorul de platformă.

– Se verifică siguranţele F1 şi 1F1.Încărcătura nu poate fi ridicată.

– Vehiculul nu este pregătit de funcţionare.

– Nivelul uleiului hidraulicprea scăzut.

– Monitorul de descărcare abateriei s-a decuplat şiindică „STOP“.

– Siguranţă defectă.– Sarcina este prea mare.

– Întreprindeţi toate măsurile de remediere prezentate la defecţiunea„Vehiculul nu se deplasează“

– Verificaţi nivelului uleiului hidraulic.

– Încărcaţi bateria.

– Verificaţi siguranţa 2F1.– Respectaţi capacitatea portantă

maximă (vezi placa de fabricaţie).

Page 62: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 1

0708

.RO

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului

Verificările şi activităţile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuateîn conformitate cu termenele din listele de verificare pentru revizie.

F Orice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor desiguranţă - este interzisă. Nu este permisă în niciun caz modificarea vitezei de lucrua utilajului de transport uzinal.

M Numai piesele de schimb originale sunt supuse de noi controlului de calitate. Pentrua asigura o exploatare sigură şi fiabilă, se vor utiliza numai piesele de schimb aleproducătorului. Piesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie evacuateca deşeuri în conformitate cu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare.Pentru schimbarea uleiului, vă stă la dispoziţie centrul de service pentru ulei alproducătorului.

După efectuarea verificărilor şi activităţilor de revizie, trebuie să fie efectuateactivităţile din paragraful „Repunerea în funcţiune“ (vezi capitolul F).

2 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere

Personalul pentru lucrările de întreţinere: efectuarea lucrărilor de revizie şiîntreţinere la utilajele de transport uzinal este permisă numai personalului specializatal producătorului. Centrele de service ale producătorului dispun de tehnicieni instruiţispecial pentru aceste atribuţii, în regim de colaboratori externi. De aceea, vărecomandăm încheierea unui contract de întreţinere cu cel mai apropiat centru deservice al producătorului.

Ridicarea şi aşezarea pe suporturi: pentru ridicarea utilajului de transport uzinal,prinderea mijloacelor de ridicare este permisă numai în locurile special prevăzute. Laaşezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri delemn) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. Lucrările submijloacele de preluare a sarcinii aflate în stare ridicată sunt permise numai dacăacestea au fost prinse cu lanţuri de rezistenţă suficientă.

Lucrările de curăţare: este interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului detransport uzinal. Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, se vor întreprinde toatemăsurile de securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prinscurtcircuit). În cazul utilajelor de transport uzinal acţionate cu baterie, fişa baterieitrebuie să fie scoasă. Ansamblurile electrice şi electronice vor fi curăţate cu jet slabde aer aspirat sau comprimat, precum şi cu o pensulă neconductoare şi antistatică.

M Dacă utilajul de transport uzinal este curăţat cu jet de apă sau curăţătoare cu jet deînaltă presiune, toate ansamblurile electrice şi electronice trebuie să fie acoperite înprealabil, deoarece umiditatea poate produce disfuncţionalităţi. Nu este permisă curăţarea cu jet de aburi.

După operaţia de curăţare, se vor efectua activităţile descrise în paragraful„Repunerea în funcţiune“.

F 1

0708

.RO

F Întreţinerea utilajului de transport uzinal1 Siguranţa funcţionării şi protecţia mediului

Verificările şi activităţile de revizie prezentate în acest capitol trebuie să fie efectuateîn conformitate cu termenele din listele de verificare pentru revizie.

F Orice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor desiguranţă - este interzisă. Nu este permisă în niciun caz modificarea vitezei de lucrua utilajului de transport uzinal.

M Numai piesele de schimb originale sunt supuse de noi controlului de calitate. Pentrua asigura o exploatare sigură şi fiabilă, se vor utiliza numai piesele de schimb aleproducătorului. Piesele vechi şi mijloacele de lucru schimbate trebuie să fie evacuateca deşeuri în conformitate cu dispoziţiile de protecţie a mediului aflate în vigoare.Pentru schimbarea uleiului, vă stă la dispoziţie centrul de service pentru ulei alproducătorului.

După efectuarea verificărilor şi activităţilor de revizie, trebuie să fie efectuateactivităţile din paragraful „Repunerea în funcţiune“ (vezi capitolul F).

2 Prescripţii de securitate pentru lucrările de întreţinere

Personalul pentru lucrările de întreţinere: efectuarea lucrărilor de revizie şiîntreţinere la utilajele de transport uzinal este permisă numai personalului specializatal producătorului. Centrele de service ale producătorului dispun de tehnicieni instruiţispecial pentru aceste atribuţii, în regim de colaboratori externi. De aceea, vărecomandăm încheierea unui contract de întreţinere cu cel mai apropiat centru deservice al producătorului.

Ridicarea şi aşezarea pe suporturi: pentru ridicarea utilajului de transport uzinal,prinderea mijloacelor de ridicare este permisă numai în locurile special prevăzute. Laaşezarea pe suporturi, trebuie să fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri delemn) pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau răsturnare. Lucrările submijloacele de preluare a sarcinii aflate în stare ridicată sunt permise numai dacăacestea au fost prinse cu lanţuri de rezistenţă suficientă.

Lucrările de curăţare: este interzisă curăţarea cu lichide inflamabile a utilajului detransport uzinal. Înainte de începerea lucrărilor de curăţare, se vor întreprinde toatemăsurile de securitate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prinscurtcircuit). În cazul utilajelor de transport uzinal acţionate cu baterie, fişa baterieitrebuie să fie scoasă. Ansamblurile electrice şi electronice vor fi curăţate cu jet slabde aer aspirat sau comprimat, precum şi cu o pensulă neconductoare şi antistatică.

M Dacă utilajul de transport uzinal este curăţat cu jet de apă sau curăţătoare cu jet deînaltă presiune, toate ansamblurile electrice şi electronice trebuie să fie acoperite înprealabil, deoarece umiditatea poate produce disfuncţionalităţi. Nu este permisă curăţarea cu jet de aburi.

După operaţia de curăţare, se vor efectua activităţile descrise în paragraful„Repunerea în funcţiune“.

Page 63: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 2

Lucrările la instalaţia electrică: efectuarea lucrărilor la instalaţia electrică estepermisă numai persoanelor specializate, având calificare în electrotehnică. Înainte deînceperea lucrului, ele trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru eliminareaposibilităţii de accidente electrice. În cazul utilajelor de transport uzinal acţionate cubaterie, este necesară şi scoaterea de sub tensiune a vehiculului, prin extragereafişei bateriei.

Lucrările de sudură: pentru evitarea deteriorărilor la componentele electrice sauelectronice, acestea vor fi demontate de la utilajul de transport uzinal înainte deefectuarea lucrărilor de sudură.

Valorile de reglaj: în cazul reparaţiilor, precum şi la schimbarea componentelorhidraulice/ electrice/ electronice, trebuie să se aibă în vedere valorile de reglajspecifice vehiculului.

Garnitura de pneuri: calitatea garniturii de pneuri influenţează securitatea,stabilitatea şi comportamentul de rulare ale utilajului de transport uzinal. La înlocuireapneurilor montate din fabricaţie, se vor utiliza exclusiv piese de schimb originale aleproducătorului; în caz contrar, datele din fişa de fabricaţie nu mai pot fi respectate. Laschimbarea roţilor sau a pneurilor, se va avea în vedere ca utilajul de transport uzinalsă nu adopte poziţii oblice (de ex., schimbarea roţilor se realizează întotdeaunasimultan, pe stânga şi dreapta).

Lanţurile de ridicare: lanţurile de ridicare se uzează cu rapiditate în cazul lubrifieriidefectuoase. Intervalele indicate în lista de verificare pentru revizie sunt valabilepentru aplicaţii de lucru normale. În cazul unor solicitări ridicate (praf, temperatură),sunt necesare lubrifieri mai frecvente. Spray-ul de lanţuri prescris trebuie să fie utilizatcorect. Prin aplicarea de unsoare pe exterior, nu se obţine o lubrifiere suficientă.

Conductele flexibile hidraulice: după o perioadă de utilizare de şase ani,conductele flexibile trebuie să fie înlocuite. La schimbarea de componentehidraulice, conductele flexibile din acest sistem hidraulic trebuie să fie schimbate.

0708

.RO

F 2

Lucrările la instalaţia electrică: efectuarea lucrărilor la instalaţia electrică estepermisă numai persoanelor specializate, având calificare în electrotehnică. Înainte deînceperea lucrului, ele trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru eliminareaposibilităţii de accidente electrice. În cazul utilajelor de transport uzinal acţionate cubaterie, este necesară şi scoaterea de sub tensiune a vehiculului, prin extragereafişei bateriei.

Lucrările de sudură: pentru evitarea deteriorărilor la componentele electrice sauelectronice, acestea vor fi demontate de la utilajul de transport uzinal înainte deefectuarea lucrărilor de sudură.

Valorile de reglaj: în cazul reparaţiilor, precum şi la schimbarea componentelorhidraulice/ electrice/ electronice, trebuie să se aibă în vedere valorile de reglajspecifice vehiculului.

Garnitura de pneuri: calitatea garniturii de pneuri influenţează securitatea,stabilitatea şi comportamentul de rulare ale utilajului de transport uzinal. La înlocuireapneurilor montate din fabricaţie, se vor utiliza exclusiv piese de schimb originale aleproducătorului; în caz contrar, datele din fişa de fabricaţie nu mai pot fi respectate. Laschimbarea roţilor sau a pneurilor, se va avea în vedere ca utilajul de transport uzinalsă nu adopte poziţii oblice (de ex., schimbarea roţilor se realizează întotdeaunasimultan, pe stânga şi dreapta).

Lanţurile de ridicare: lanţurile de ridicare se uzează cu rapiditate în cazul lubrifieriidefectuoase. Intervalele indicate în lista de verificare pentru revizie sunt valabilepentru aplicaţii de lucru normale. În cazul unor solicitări ridicate (praf, temperatură),sunt necesare lubrifieri mai frecvente. Spray-ul de lanţuri prescris trebuie să fie utilizatcorect. Prin aplicarea de unsoare pe exterior, nu se obţine o lubrifiere suficientă.

Conductele flexibile hidraulice: după o perioadă de utilizare de şase ani,conductele flexibile trebuie să fie înlocuite. La schimbarea de componentehidraulice, conductele flexibile din acest sistem hidraulic trebuie să fie schimbate.

Page 64: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 3

0708

.RO

3 Revizia şi inspecţia

Lucrările de revizie temeinice şi corecte constituie condiţia necesară pentru siguranţaaplicaţiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal. Neglijarea lucrărilor regulate derevizie poate duce la defectarea utilajului de transport uzinal şi constituie,suplimentar, un pericol potenţial pentru persoane şi întreprindere.

M Condiţiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra uzurii componentelor de întreţinere.

Vă recomandăm efectuarea unei analize a condiţiilor de utilizare de către un consilierde clienţi al Jungheinrich şi elaborarea unor intervale de întreţinere, pentru a preveniconsiderabil deteriorarea cauzată de uzură.

Intervalele de revizie indicate au ca referinţă un regim de exploatare într-un schimbde lucru şi condiţii de lucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerilemasive de praf, fluctuaţiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multeschimburi, intervalele vor fi scurtate corespunzător.

Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităţile care trebuieîntreprinse şi momentul execuţiei. Ca intervale de revizie se definesc:

S = La fiecare 50 ore de funcţionare, dar cel puţin o dată pe săptămânăA = La fiecare 500 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe semestruB = La fiecare 1.000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe anC = La fiecare 2.000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

Z Revizia la intervalele S va fi efectuată de administrator/ utilizator.

În faza de rodaj - după cca. 100 ore de funcţionare - a utilajului de transport uzinal,administratorul/ utilizatorul are obligaţia de a efectua o verificare a piuliţelor de roată,respectiv a bolţurilor de la roţi, precum şi o strângere a acestora, dacă este cazul.

F 3

0708

.RO

3 Revizia şi inspecţia

Lucrările de revizie temeinice şi corecte constituie condiţia necesară pentru siguranţaaplicaţiilor de lucru cu utilajul de transport uzinal. Neglijarea lucrărilor regulate derevizie poate duce la defectarea utilajului de transport uzinal şi constituie,suplimentar, un pericol potenţial pentru persoane şi întreprindere.

M Condiţiile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenţăconsiderabilă asupra uzurii componentelor de întreţinere.

Vă recomandăm efectuarea unei analize a condiţiilor de utilizare de către un consilierde clienţi al Jungheinrich şi elaborarea unor intervale de întreţinere, pentru a preveniconsiderabil deteriorarea cauzată de uzură.

Intervalele de revizie indicate au ca referinţă un regim de exploatare într-un schimbde lucru şi condiţii de lucru normale. În cazul solicitărilor ridicate, cum ar fi depunerilemasive de praf, fluctuaţiile puternice de temperatură sau lucrul în mai multeschimburi, intervalele vor fi scurtate corespunzător.

Lista de verificare pentru revizie, prezentată mai jos, indică activităţile care trebuieîntreprinse şi momentul execuţiei. Ca intervale de revizie se definesc:

S = La fiecare 50 ore de funcţionare, dar cel puţin o dată pe săptămânăA = La fiecare 500 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe semestruB = La fiecare 1.000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe anC = La fiecare 2.000 ore de funcţionare, însă cel puţin o dată pe an

Z Revizia la intervalele S va fi efectuată de administrator/ utilizator.

În faza de rodaj - după cca. 100 ore de funcţionare - a utilajului de transport uzinal,administratorul/ utilizatorul are obligaţia de a efectua o verificare a piuliţelor de roată,respectiv a bolţurilor de la roţi, precum şi o strângere a acestora, dacă este cazul.

Page 65: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 4

4 Listă de verificare pentru revizie

Intervalele de revizieStandard =t S A B CHală frigorifică =k

Frâna 1.1 Verificarea întrefierului la frâna magnetică tPartea electrică

2.1 Verificarea funcţionării instrumentelor, indicatoarelor şi comutatoarelor de comandă

t

2.2 Verificarea dispozitivului de avertizare şi de siguranţă k t2.3 Controlul valorii corecte la siguranţe t2.4 Verificarea stabilităţii racordurilor şi a eventualelor

deteriorări la cablurit

2.5 Verificarea funcţionării reglajului la microcomutatoare t2.6 Verificarea contactoarelor şi releelor t2.7 Circuitul de siguranţă t2.8 Fixarea cablurilor şi a motorului t2.9 Verificarea uzurii periilor de cărbune, înlocuirea dacă este

cazulk t

Alimen-tarea cu energie

3.1 Verificarea vizuală a bateriei k t3.2 Verificarea stabilităţii contactelor cablului bateriei, ungerea

bornelor dacă este cazulk t

3.3 Verificarea densităţii acidului, nivelului acidului şi a tensiunii bateriei

k t

Condu-cerea

4.1 Controlul eventualelor zgomote şi scurgeri ale cutiei de viteze

t

4.2 Schimbarea uleiului de angrenaje dacă durata de serviciu este depăşită (10.000 h)

4.3 Verificarea mecanismului de rulare, reglarea şi ungerea dacă este cazul, verificarea revenirii osiei

t

4.4 Verificarea uzurii şi a eventualelor deteriorări la roţi k t4.5 Verificarea lagărelor roţilor şi a fixării acestora t

Structura utilajului

5.1 Verificarea funcţionării şi a eventualelor deteriorări la platforma de serviciu

t

5.2 Verificarea eventualelor deteriorări la şasiu t5.3 Verificarea plăcuţelor t

0708

.RO

F 4

4 Listă de verificare pentru revizie

Intervalele de revizieStandard =t S A B CHală frigorifică =k

Frâna 1.1 Verificarea întrefierului la frâna magnetică tPartea electrică

2.1 Verificarea funcţionării instrumentelor, indicatoarelor şi comutatoarelor de comandă

t

2.2 Verificarea dispozitivului de avertizare şi de siguranţă k t2.3 Controlul valorii corecte la siguranţe t2.4 Verificarea stabilităţii racordurilor şi a eventualelor

deteriorări la cablurit

2.5 Verificarea funcţionării reglajului la microcomutatoare t2.6 Verificarea contactoarelor şi releelor t2.7 Circuitul de siguranţă t2.8 Fixarea cablurilor şi a motorului t2.9 Verificarea uzurii periilor de cărbune, înlocuirea dacă este

cazulk t

Alimen-tarea cu energie

3.1 Verificarea vizuală a bateriei k t3.2 Verificarea stabilităţii contactelor cablului bateriei, ungerea

bornelor dacă este cazulk t

3.3 Verificarea densităţii acidului, nivelului acidului şi a tensiunii bateriei

k t

Condu-cerea

4.1 Controlul eventualelor zgomote şi scurgeri ale cutiei de viteze

t

4.2 Schimbarea uleiului de angrenaje dacă durata de serviciu este depăşită (10.000 h)

4.3 Verificarea mecanismului de rulare, reglarea şi ungerea dacă este cazul, verificarea revenirii osiei

t

4.4 Verificarea uzurii şi a eventualelor deteriorări la roţi k t4.5 Verificarea lagărelor roţilor şi a fixării acestora t

Structura utilajului

5.1 Verificarea funcţionării şi a eventualelor deteriorări la platforma de serviciu

t

5.2 Verificarea eventualelor deteriorări la şasiu t5.3 Verificarea plăcuţelor t

Page 66: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 5

0708

.RO

Intervalele de revizieStandard =t S A B CHală frigorifică =k

Mişcarea hidraulică

6.1 Verificarea vizuală a rolelor de rulare, glisoarelor şi opritoarelor

k t

6.2 Verificarea funcţionării, uzurii şi reglajului instalaţiei de ridicare

k t

6.3 Verificarea funcţionării instalaţiei hidraulice k t6.4 Controlul stabilităţii, etanşeităţii şi eventualelor deteriorări

la conductele flexibile şi conductele din ţeavă, strângerea racordurilor dacă este cazul

k t

6.5 Verificarea eventualelor deteriorări, a etanşeităţii şi fixării cilindrilor şi tijelor de pistoane

k t

6.6 Verificaţi nivelului uleiului hidraulic. k t6.7 Înlocuirea uleiului hidraulic (se execută de un vehicul

special de service pentru protecţia mediului, dacă este cazul)

k t

6.8 Verificarea filtrului de ulei hidraulic, curăţarea, înlocuirea dacă este cazul

k t

6.9 Barele de tracţiune t

Prestaţiile convenite

7.1 Lubrifierea vehiculului conform planului de lubrifiere k t7.2 Cursa de probă t7.3 Prezentarea după efectuarea lucrărilor de revizie k t

Instalaţia de direcţie

8.1 Verificarea funcţionării direcţiei electrice t

F 5

0708

.RO

Intervalele de revizieStandard =t S A B CHală frigorifică =k

Mişcarea hidraulică

6.1 Verificarea vizuală a rolelor de rulare, glisoarelor şi opritoarelor

k t

6.2 Verificarea funcţionării, uzurii şi reglajului instalaţiei de ridicare

k t

6.3 Verificarea funcţionării instalaţiei hidraulice k t6.4 Controlul stabilităţii, etanşeităţii şi eventualelor deteriorări

la conductele flexibile şi conductele din ţeavă, strângerea racordurilor dacă este cazul

k t

6.5 Verificarea eventualelor deteriorări, a etanşeităţii şi fixării cilindrilor şi tijelor de pistoane

k t

6.6 Verificaţi nivelului uleiului hidraulic. k t6.7 Înlocuirea uleiului hidraulic (se execută de un vehicul

special de service pentru protecţia mediului, dacă este cazul)

k t

6.8 Verificarea filtrului de ulei hidraulic, curăţarea, înlocuirea dacă este cazul

k t

6.9 Barele de tracţiune t

Prestaţiile convenite

7.1 Lubrifierea vehiculului conform planului de lubrifiere k t7.2 Cursa de probă t7.3 Prezentarea după efectuarea lucrărilor de revizie k t

Instalaţia de direcţie

8.1 Verificarea funcţionării direcţiei electrice t

Page 67: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 6

5 Planul de lubrifiere

g Suprafeţe de alunecares Niplu de ungere

Ştuţul de umplere pentru uleiul hidraulica Şurubul de golire pentru uleiul de angrenaje

Utilizare în hale frigorifice

1) Raport de amestec utilizare în hale frigorifice 1:1

2) Cantitatea uleiului de angrenaje este o valoare orientativă. Roata dinţată cilindricătrebuie să intre în ulei aprox. 2 mm.

Z Cantitatea de umplere indicată este prescrisă de producător. Datorită producţieicarcasei transmisiei (piesă turnată), pot rezulta abateri în valoarea cantităţii deumplere.

A

B 1,05 l

s E

A + C0,7 l

1)

E

a

2)

0708

.RO

F 6

5 Planul de lubrifiere

g Suprafeţe de alunecares Niplu de ungere

Ştuţul de umplere pentru uleiul hidraulica Şurubul de golire pentru uleiul de angrenaje

Utilizare în hale frigorifice

1) Raport de amestec utilizare în hale frigorifice 1:1

2) Cantitatea uleiului de angrenaje este o valoare orientativă. Roata dinţată cilindricătrebuie să intre în ulei aprox. 2 mm.

Z Cantitatea de umplere indicată este prescrisă de producător. Datorită producţieicarcasei transmisiei (piesă turnată), pot rezulta abateri în valoarea cantităţii deumplere.

A

B 1,05 l

s E

A + C0,7 l

1)

E

a

2)

Page 68: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 7

0708

.RO

5.1 Materialele consumabile

Manipularea materialelor consumabile: la manipularea materialelor consumabile,se va proceda în toate cazurile în conformitate cu reglementările specifice şi cuprescripţiile producătorului.

F Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaţa şi mediul.Materialele consumabile au voie să fie depozitate numai în recipiente conforme cuprescripţiile. Ele pot fi inflamabile; din acest motiv, nu vor fi aduse în contact cu piesefierbinţi sau foc deschis.

La alimentarea cu materiale consumabile, se vor utiliza numai recipiente curate.Amestecarea materialelor consumabile de calităţi diferite este interzisă. Abaterile dela această prescripţie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicitîn aceste instrucţiuni de exploatare.

Evitaţi vărsarea. Lichidul vărsat trebuie să fie înlăturat imediat cu ajutorul unui liantadecvat, iar amestecul de material consumabil şi liant trebuie să fie evacuat ca deşeuîn conformitate cu prevederile de protecţie a mediului.

*) Inclusiv pentru utilizarea în hale frigorifice

Valori orientative pentru unsoare

Codul Nr. comandă Cantitatea livrată

Denumirea Utilizare pentru

A 50 449 669 5,0 l H-LPD 46, DIN 51524

Instalaţia hidraulică

B 50 380 904 5,0 l Fuchs Titan CytracHSY 75W-90 *)

Transmisia

C 29 200 810 5,0 l H-LP 10, DIN 51524

Instalaţia hidraulică

E 29 202 050 1,0 kg Unsoare, Polylub GA 352P

Serviciul de lubrifiere

Codul Tip de saponificare

Punctul de picurare °C

Penetrarea prin frământare la 25

°C

Clasa NLG1 Temperatura de folosire °C

E Litiu >220 280-310 2 -35 / +120

F 7

0708

.RO

5.1 Materialele consumabile

Manipularea materialelor consumabile: la manipularea materialelor consumabile,se va proceda în toate cazurile în conformitate cu reglementările specifice şi cuprescripţiile producătorului.

F Manipularea necorespunzătoare pune în pericol sănătatea, viaţa şi mediul.Materialele consumabile au voie să fie depozitate numai în recipiente conforme cuprescripţiile. Ele pot fi inflamabile; din acest motiv, nu vor fi aduse în contact cu piesefierbinţi sau foc deschis.

La alimentarea cu materiale consumabile, se vor utiliza numai recipiente curate.Amestecarea materialelor consumabile de calităţi diferite este interzisă. Abaterile dela această prescripţie sunt permise numai dacă amestecarea este prescrisă explicitîn aceste instrucţiuni de exploatare.

Evitaţi vărsarea. Lichidul vărsat trebuie să fie înlăturat imediat cu ajutorul unui liantadecvat, iar amestecul de material consumabil şi liant trebuie să fie evacuat ca deşeuîn conformitate cu prevederile de protecţie a mediului.

*) Inclusiv pentru utilizarea în hale frigorifice

Valori orientative pentru unsoare

Codul Nr. comandă Cantitatea livrată

Denumirea Utilizare pentru

A 50 449 669 5,0 l H-LPD 46, DIN 51524

Instalaţia hidraulică

B 50 380 904 5,0 l Fuchs Titan CytracHSY 75W-90 *)

Transmisia

C 29 200 810 5,0 l H-LP 10, DIN 51524

Instalaţia hidraulică

E 29 202 050 1,0 kg Unsoare, Polylub GA 352P

Serviciul de lubrifiere

Codul Tip de saponificare

Punctul de picurare °C

Penetrarea prin frământare la 25

°C

Clasa NLG1 Temperatura de folosire °C

E Litiu >220 280-310 2 -35 / +120

Page 69: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 8

6 Indicaţii privind revizia

6.1 Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie şi întreţinere

Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie şi întreţinere, se vorîntreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndepliniteurmătoarele condiţii:

– Opriţi şi asiguraţi vehiculul (vezi capitolul E).– Scoateţi fişa bateriei şi asiguraţi astfel vehiculul împotriva punerii involuntare în

funcţiune (vezi capitolul D).

F În cursul lucrărilor sub furca pentru încărcături în stare ridicată sau sub vehicululridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie împiedicată orice posibilitate decoborâre, răsturnare sau alunecare. La ridicarea vehiculului, se vor respectasuplimentar prescripţiile din capitolul „Transportul şi prima punere în funcţiune“.În cursul lucrărilor la frâna de mână/ parcare, vehiculul va fi asigurat împotrivadeplasării involuntare.

6.2 Se strâng piuliţele roţilor

Piuliţele roţii motoare se strâng suplimentar conform intervalelor de întreţinere dinlista de verificare pentru revizie.

– Roata motoare (3) se poziţionează transversal faţă de direcţia longitudinală avehiculului.

– Toate piuliţele de roată (1) se strâng cu cheia tubulară prin orificiul (2) din structuracu bare de protecţie anti-coliziune:Etapa 1: strângeţi cu 10 Nm în ordinea indicatăEtapa 2: strângeţi cu 150 Nm în ordinea indicată

M După strângerea piuliţelor de roată, scoateţi cheia tubulară din gaură (2)!

1

35

24

3

2

1

0708

.RO

F 8

6 Indicaţii privind revizia

6.1 Pregătirea vehiculului pentru lucrările de revizie şi întreţinere

Pentru a evita accidentele în cursul lucrărilor de revizie şi întreţinere, se vorîntreprinde toate măsurile de securitate necesare. Trebuie să fie îndepliniteurmătoarele condiţii:

– Opriţi şi asiguraţi vehiculul (vezi capitolul E).– Scoateţi fişa bateriei şi asiguraţi astfel vehiculul împotriva punerii involuntare în

funcţiune (vezi capitolul D).

F În cursul lucrărilor sub furca pentru încărcături în stare ridicată sau sub vehicululridicat, acestea vor fi asigurate astfel încât să fie împiedicată orice posibilitate decoborâre, răsturnare sau alunecare. La ridicarea vehiculului, se vor respectasuplimentar prescripţiile din capitolul „Transportul şi prima punere în funcţiune“.În cursul lucrărilor la frâna de mână/ parcare, vehiculul va fi asigurat împotrivadeplasării involuntare.

6.2 Se strâng piuliţele roţilor

Piuliţele roţii motoare se strâng suplimentar conform intervalelor de întreţinere dinlista de verificare pentru revizie.

– Roata motoare (3) se poziţionează transversal faţă de direcţia longitudinală avehiculului.

– Toate piuliţele de roată (1) se strâng cu cheia tubulară prin orificiul (2) din structuracu bare de protecţie anti-coliziune:Etapa 1: strângeţi cu 10 Nm în ordinea indicatăEtapa 2: strângeţi cu 150 Nm în ordinea indicată

M După strângerea piuliţelor de roată, scoateţi cheia tubulară din gaură (2)!

1

35

24

3

2

1

Page 70: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 9

0708

.RO

6.3 Scoateţi capota frontală

– Deschideţi capacul bateriei (vezi capitolul D).– Desfaceţi şi scoateţi şuruburile (5).– Ridicaţi capacul carcasei bateriei (4) şi depozitaţi-l alături.

Z Montajul se face parcurgând paşii în ordine inversă.

F Efectuaţi deplasările numai cu capotele închise şi blocate corect.

4

5

F 9

0708

.RO

6.3 Scoateţi capota frontală

– Deschideţi capacul bateriei (vezi capitolul D).– Desfaceţi şi scoateţi şuruburile (5).– Ridicaţi capacul carcasei bateriei (4) şi depozitaţi-l alături.

Z Montajul se face parcurgând paşii în ordine inversă.

F Efectuaţi deplasările numai cu capotele închise şi blocate corect.

4

5

Page 71: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 10

6.4 Verificarea siguranţelor electrice

– Pregătiţi vehiculul pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi paragraful 6.1).

– Ridicaţi capota frontală (vezi paragraful 6,3).– Verificaţi ca toate siguranţele să aibă valori corecte conform tabelului şi să nu

prezinte deteriorări, eventual schimbaţi-le.

– Remontaţi capota frontală

Poz. Denumirea Asigurare: Val.6 F17 Transmisia radio a datelor (o) 10 A7 3F1 Siguranţa de control pentru direcţia electrică 30 A8 F1 Siguranţa de control generală 10 A9 6F1 Afişaj descărcare baterie / contor ore baterie 2 A

10 1F1 Motorul de deplasare 300 A11 2F1 Motor pompă 150 A

6 7 8 9 10 11

0708

.RO

F 10

6.4 Verificarea siguranţelor electrice

– Pregătiţi vehiculul pentru lucrările de revizie şi întreţinere (vezi paragraful 6.1).

– Ridicaţi capota frontală (vezi paragraful 6,3).– Verificaţi ca toate siguranţele să aibă valori corecte conform tabelului şi să nu

prezinte deteriorări, eventual schimbaţi-le.

– Remontaţi capota frontală

Poz. Denumirea Asigurare: Val.6 F17 Transmisia radio a datelor (o) 10 A7 3F1 Siguranţa de control pentru direcţia electrică 30 A8 F1 Siguranţa de control generală 10 A9 6F1 Afişaj descărcare baterie / contor ore baterie 2 A

10 1F1 Motorul de deplasare 300 A11 2F1 Motor pompă 150 A

6 7 8 9 10 11

Page 72: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 11

0708

.RO

6.5 Repunerea în funcţiune

Repunerea în funcţiune după curăţare sau lucrări de întreţinere este permisă numaidupă ce au fost efectuate activităţile următoare:

– Verificaţi funcţionarea claxonului.– Verificaţi funcţionarea întrerupătorului general.– Verificaţi funcţionarea frânei.– Lubrifierea vehiculului conform planului de lubrifiere.

7 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal

Dacă activitatea cu utilajul de transport uzinal este suspendată mai mult de 2 luni - deex. din motive interne de întreprindere -, depozitarea acestuia este permisă numai înspaţii uscate şi fără acţiune corozivă, şi se vor întreprinde măsurile descrise pentruperioadele dinaintea, din perioada şi de după suspendarea activităţii.

M Pe perioada suspendării activităţii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aşezat pesuporturi astfel încât toate roţile să fie desprinse de sol. Numai în acest fel suntasigurate condiţiile de evitare a deteriorării roţilor.

Dacă suspendarea activităţii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe operioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cu centrulde service al producătorului.

7.1 Măsuri înainte de suspendarea activităţii

– Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal.– Verificaţi frânele.– Verificaţi nivelul uleiului hidraulic, completaţi dacă este cazul (vezi capitolul F).– Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă

subţire de ulei, respectiv unsoare.– Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform cu planul de lubrifiere (vezi capitolul F).– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Debranşaţi şi curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor.

Z Se vor avea suplimentar în vedere indicaţiile producătorului bateriei.

– Pulverizaţi toate contactele electrice expuse cu un spray de contact adecvat.

7.2 Măsuri în perioada de suspendare a activităţii

La fiecare 2 luni:

– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).

M Utilajele de transport uzinal acţionate cu baterie:Se va efectua obligatoriu încărcarea regulată a bateriei; în caz contrar,autodescărcarea va aduce bateria într-o stare de subîncărcare, care poate distrugebateria prin sulfatare.

F 11

0708

.RO

6.5 Repunerea în funcţiune

Repunerea în funcţiune după curăţare sau lucrări de întreţinere este permisă numaidupă ce au fost efectuate activităţile următoare:

– Verificaţi funcţionarea claxonului.– Verificaţi funcţionarea întrerupătorului general.– Verificaţi funcţionarea frânei.– Lubrifierea vehiculului conform planului de lubrifiere.

7 Suspendarea activităţii cu utilajului de transport uzinal

Dacă activitatea cu utilajul de transport uzinal este suspendată mai mult de 2 luni - deex. din motive interne de întreprindere -, depozitarea acestuia este permisă numai înspaţii uscate şi fără acţiune corozivă, şi se vor întreprinde măsurile descrise pentruperioadele dinaintea, din perioada şi de după suspendarea activităţii.

M Pe perioada suspendării activităţii, utilajul de transport uzinal trebuie să fie aşezat pesuporturi astfel încât toate roţile să fie desprinse de sol. Numai în acest fel suntasigurate condiţiile de evitare a deteriorării roţilor.

Dacă suspendarea activităţii cu utilajul de transport uzinal este necesară pe operioadă mai lungă de 6 luni, se va conveni adoptarea unor măsuri extinse cu centrulde service al producătorului.

7.1 Măsuri înainte de suspendarea activităţii

– Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal.– Verificaţi frânele.– Verificaţi nivelul uleiului hidraulic, completaţi dacă este cazul (vezi capitolul F).– Toate componentele mecanice nevopsite trebuie să fie prevăzute cu o peliculă

subţire de ulei, respectiv unsoare.– Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform cu planul de lubrifiere (vezi capitolul F).– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Debranşaţi şi curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor.

Z Se vor avea suplimentar în vedere indicaţiile producătorului bateriei.

– Pulverizaţi toate contactele electrice expuse cu un spray de contact adecvat.

7.2 Măsuri în perioada de suspendare a activităţii

La fiecare 2 luni:

– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).

M Utilajele de transport uzinal acţionate cu baterie:Se va efectua obligatoriu încărcarea regulată a bateriei; în caz contrar,autodescărcarea va aduce bateria într-o stare de subîncărcare, care poate distrugebateria prin sulfatare.

Page 73: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 12

7.3 Repunerea în funcţiune după perioada de suspendare a activităţii

– Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal.– Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform cu planul de lubrifiere (vezi capitolul F).– Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Verificaţi dacă există apă de condens în uleiul de angrenaje, schimbaţi uleiul dacă

este cazul.– Verificaţi dacă există apă de condens în uleiul hidraulic, schimbaţi uleiul dacă este

cazul.– Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal (vezi capitolul E).

Z Utilajele de transport uzinal acţionate cu baterie:Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

F Imediat după punerea în funcţiune, efectuaţi mai multe probe de frânare.

0708

.RO

F 12

7.3 Repunerea în funcţiune după perioada de suspendare a activităţii

– Curăţaţi temeinic utilajul de transport uzinal.– Lubrifiaţi utilajul de transport uzinal conform cu planul de lubrifiere (vezi capitolul F).– Curăţaţi bateria, aplicaţi unsoare specială pe şuruburile bornelor şi branşaţi bateria.– Încărcaţi bateria (vezi capitolul D).– Verificaţi dacă există apă de condens în uleiul de angrenaje, schimbaţi uleiul dacă

este cazul.– Verificaţi dacă există apă de condens în uleiul hidraulic, schimbaţi uleiul dacă este

cazul.– Puneţi în funcţiune utilajul de transport uzinal (vezi capitolul E).

Z Utilajele de transport uzinal acţionate cu baterie:Dacă întâmpinaţi dificultăţi de conectare la partea electrică, pulverizaţi contacteleexpuse cu spray de contact şi înlăturaţi eventualul strat de oxid de pe contacteleelementelor de comandă prin acţionare repetată.

F Imediat după punerea în funcţiune, efectuaţi mai multe probe de frânare.

Page 74: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

F 13

0708

.RO

8 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite

Z Trebuie să se realizeze un control al siguranţei conform prescripţiilor naţionale.Jungheinrich recomandă o verificare conform directivei FEM 4.004. Pentru acesteverificări, Jungheinrich oferă un centru special de service pentru lucrări de siguranţă,având colaboratori instruiţi corespunzător.

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puţin o dată pe an (respectaţiprescripţiile naţionale) sau în urma unor incidente speciale de către personalulspecial calificat în acest scop. Această persoană trebuie să realizeze expertiza şi săemită rezultatul în mod independent de conjunctura internă a întreprinderii saueconomică, luând în considerare numai punctul de vedere al siguranţei în lucru.Persoana trebuie să posede un atestat de cunoştinţe şi experienţă suficiente, pentrua putea evalua starea unui utilaj de transport uzinal şi eficacitatea dispozitivelor deprotecţie, în conformitate cu reglementările tehnice şi cu principiile de verificare autilajelor de transport uzinal.

Concomitent, trebuie să se efectueze o verificare completă a stării tehnice a utilajuluide transport uzinal, cu referire la securitatea sa în caz de accidente. Suplimentar,trebuie să se examineze temeinic şi prezenţa eventualelor deteriorări la utilajul detransport uzinal, care ar putea avea ca sursă utilizarea necorespunzătoare. Se vaîntocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verificării vor fi păstrate cel puţinpe intervalul de timp corespunzător următoarelor două verificări.

Remedierea urgentă a deficienţelor revine în sarcina utilizatorului.

Z Ca indicaţie vizuală, utilajul de transport uzinal va fi prevăzut după o verificare reuşităcu o plachetă de verificare. Această plachetă indică luna şi anul în care trebuie săaibă loc următoarea verificare.

9 Scoaterea din funcţiune definitivă, evacuarea ca deşeu

Z Scoaterea din funcţiune definitivă şi corectă, respectiv evacuarea ca deşeu a utilajuluide transport uzinal se vor efectua în condiţiile respectării dispoziţiilor legale, aflate învigoare în ţara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod special dispoziţiile privindevacuarea ca deşeu a bateriei, a substanţelor consumabile, precum şi acomponentelor electronice şi ale instalaţiei electrice.

F 13

0708

.RO

8 Verificarea de siguranţă în funcţie de timp şi evenimente neobişnuite

Z Trebuie să se realizeze un control al siguranţei conform prescripţiilor naţionale.Jungheinrich recomandă o verificare conform directivei FEM 4.004. Pentru acesteverificări, Jungheinrich oferă un centru special de service pentru lucrări de siguranţă,având colaboratori instruiţi corespunzător.

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel puţin o dată pe an (respectaţiprescripţiile naţionale) sau în urma unor incidente speciale de către personalulspecial calificat în acest scop. Această persoană trebuie să realizeze expertiza şi săemită rezultatul în mod independent de conjunctura internă a întreprinderii saueconomică, luând în considerare numai punctul de vedere al siguranţei în lucru.Persoana trebuie să posede un atestat de cunoştinţe şi experienţă suficiente, pentrua putea evalua starea unui utilaj de transport uzinal şi eficacitatea dispozitivelor deprotecţie, în conformitate cu reglementările tehnice şi cu principiile de verificare autilajelor de transport uzinal.

Concomitent, trebuie să se efectueze o verificare completă a stării tehnice a utilajuluide transport uzinal, cu referire la securitatea sa în caz de accidente. Suplimentar,trebuie să se examineze temeinic şi prezenţa eventualelor deteriorări la utilajul detransport uzinal, care ar putea avea ca sursă utilizarea necorespunzătoare. Se vaîntocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verificării vor fi păstrate cel puţinpe intervalul de timp corespunzător următoarelor două verificări.

Remedierea urgentă a deficienţelor revine în sarcina utilizatorului.

Z Ca indicaţie vizuală, utilajul de transport uzinal va fi prevăzut după o verificare reuşităcu o plachetă de verificare. Această plachetă indică luna şi anul în care trebuie săaibă loc următoarea verificare.

9 Scoaterea din funcţiune definitivă, evacuarea ca deşeu

Z Scoaterea din funcţiune definitivă şi corectă, respectiv evacuarea ca deşeu a utilajuluide transport uzinal se vor efectua în condiţiile respectării dispoziţiilor legale, aflate învigoare în ţara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod special dispoziţiile privindevacuarea ca deşeu a bateriei, a substanţelor consumabile, precum şi acomponentelor electronice şi ale instalaţiei electrice.

Page 75: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0708

.RO

F 14

0708

.RO

F 14

Page 76: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

1

0506

.RO

Instrucţiuni de utilizare

Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Sumar1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii de plumb cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB..........................................................................................2-6Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ...............7

Instrucţiuni de utilizareSistem de completare apă Aquamatic/BFS III ........................................8-12

Instrucţiuni de utilizareRecirculare electrolitică EUW..................................................................13-14Curăţarea bateriilor/Curăţarea bateriilor de propulsie a vehicului ...........15-16

2 Jungheinrich Baterie - TracţiuneBaterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzV şi EPzV-BS.....................................................................17-21Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ...............21

1

0506

.RO

Instrucţiuni de utilizare

Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Sumar1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii de plumb cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB..........................................................................................2-6Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ...............7

Instrucţiuni de utilizareSistem de completare apă Aquamatic/BFS III ........................................8-12

Instrucţiuni de utilizareRecirculare electrolitică EUW..................................................................13-14Curăţarea bateriilor/Curăţarea bateriilor de propulsie a vehicului ...........15-16

2 Jungheinrich Baterie - TracţiuneBaterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzV şi EPzV-BS.....................................................................17-21Plăcuţă de construcţie Jungheinrich - Baterie - Tracţiune ...............21

Page 77: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

2

1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şiEPzB

Date nominale

1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie

2. Tensiune nominală: 2,0 V x număr celule3. Curent de descărcare: C5/5h4. Densitatea nominală a electroliţilor

Versiunea EPzS: 1,29 kg/lVersiunea EPzS: 1,29 kg/lIluminat tren vezi plăcuţa de construcţie

5. Temperatura nominală: 30° C6. Nivelul electrolitiv nominal: până la marcajul nivelului electrolitic „max.“

* Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri.

• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agai-o într-un loc vizibil în locul de încărcare!

• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de specialitate!

• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!• Respectai prescripiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272-3, DIN

50110-1.

• Fumatul interzis!• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în

apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi consultaţi imediat un medic.

• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave!

• Nu răsturnaţi bateria!• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de

ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !

• Tensiune electrică periculoasă!• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de

aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.

0506

.RO

2

1 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii de plumb cu celule cu placă de acumulator cu strat gros de masă EPzS şiEPzB

Date nominale

1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie

2. Tensiune nominală: 2,0 V x număr celule3. Curent de descărcare: C5/5h4. Densitatea nominală a electroliţilor

Versiunea EPzS: 1,29 kg/lVersiunea EPzS: 1,29 kg/lIluminat tren vezi plăcuţa de construcţie

5. Temperatura nominală: 30° C6. Nivelul electrolitiv nominal: până la marcajul nivelului electrolitic „max.“

* Este atinsă în cadrul primelor 10 cicluri.

• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agai-o într-un loc vizibil în locul de încărcare!

• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de specialitate!

• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!• Respectai prescripiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272-3, DIN

50110-1.

• Fumatul interzis!• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în

apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi consultaţi imediat un medic.

• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave!

• Nu răsturnaţi bateria!• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de

ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !

• Tensiune electrică periculoasă!• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de

aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.

Page 78: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

3

0506

.RO

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unorelectroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

1. Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate. (Pentru punerea înfuncţiune a unei baterii neumplute, vezi prevederile speciale.)

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.

Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect, încaz contrat, există pericolul de distrugere a bateriei, vehiculului şi dispozitivului deîncărcare.

Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:

Verificaţi nivelul electrolitului. Acesta trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsăriisau a marginii superiorare a separatorului.

Bateria se va încărca conform punctului 2.2.Electrolitul se va completa cu apă curată până la nivelul nominal.

2. Exploatare

Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".

2.1 Descărcare

Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.

Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar înstarea neconectării la curent.

Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările în cadrulfuncţionării ce depăşesc 80% din capacitatea nominală (descărcări complete).

Acesteia îi corespunde o densitatea minimă a electrolitului de 1,13 kg/k la finaluldescărcării. Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămânădescărcate. Acest lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.

2.2 Încărcare

Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toate procedurile deîncărcare DIN 41773 şi DIN 41774. Racordul se va face la dispozitivul de încărcarealocat şi admis pentru dimensiunea bateriei pentru a evita suprasarcina la cablurileelectrice şi la contacte, formarea inadmisibilă de gaze şi scurgerea de electrolit dincelule.

În zona de gaze nu se va depăşi curentul limită conform DIN EN 50272-3. În cazul încare încărcătorul nu a fost achiziţionat împreună cu bateriile, este utilă verificarea decătre serviciul clienţi a producătorului asupra adecvării acesteia.

Oţel M 10 23 ± 1 Nm.

3

0506

.RO

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unorelectroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

1. Punerea în funcţiune a bateriilor umplute şi încărcate. (Pentru punerea înfuncţiune a unei baterii neumplute, vezi prevederile speciale.)

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.

Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect, încaz contrat, există pericolul de distrugere a bateriei, vehiculului şi dispozitivului deîncărcare.

Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:

Verificaţi nivelul electrolitului. Acesta trebuie să fie deasupra protecţiei contra vărsăriisau a marginii superiorare a separatorului.

Bateria se va încărca conform punctului 2.2.Electrolitul se va completa cu apă curată până la nivelul nominal.

2. Exploatare

Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".

2.1 Descărcare

Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.

Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar înstarea neconectării la curent.

Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările în cadrulfuncţionării ce depăşesc 80% din capacitatea nominală (descărcări complete).

Acesteia îi corespunde o densitatea minimă a electrolitului de 1,13 kg/k la finaluldescărcării. Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămânădescărcate. Acest lucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.

2.2 Încărcare

Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toate procedurile deîncărcare DIN 41773 şi DIN 41774. Racordul se va face la dispozitivul de încărcarealocat şi admis pentru dimensiunea bateriei pentru a evita suprasarcina la cablurileelectrice şi la contacte, formarea inadmisibilă de gaze şi scurgerea de electrolit dincelule.

În zona de gaze nu se va depăşi curentul limită conform DIN EN 50272-3. În cazul încare încărcătorul nu a fost achiziţionat împreună cu bateriile, este utilă verificarea decătre serviciul clienţi a producătorului asupra adecvării acesteia.

Oţel M 10 23 ± 1 Nm.

Page 79: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

4

La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se vadeschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare abateriei. Dopurile de închidere rămân fixate pe celule respectiv rămân închise.

Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectivminus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul. La încărcare temperatura electroliticăcreşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar dacă temperaturaelectrolitică se află sub 45°C. Temperatura electrolitică a bateriilor va fi de cel puţin +10 °C, în caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare.

Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiunea baterieirămâne constantă timp de 2 ore. Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zonepericuloase: aceste baterii care se utilizează conform EN 50 014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zone Ex II in zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ceprezintă pericol de explozie. Capacul recipientului se va ridica sau deschide peperioada încărcării şi a completării cu gaze, încât să se piardă inflamabilitateaamestecului de gaze explozibil prin aerisire suficientă. Recipientul bateriilor cupachete de protecţie a plăcilor se va monta şi închide după o jumătate de oră dupăfinalizarea încărcării.

2.3 Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii. Acestea sunt necesare după descărcările complete, după încărcărileinsuficiente sau încărcările conform caracteristicii IU. Încărcările de compensare sevor efectua la finalul încărcărilor normale. Curentul de încărcare va fi de max. 5A/100Ah capacitate nominală (final încărcare vezi punctul 2.2).

Respectaţi temperatura.

2.4 Temperatură

Temperatura electrolită de 30 °C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mairidicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitateadisponibilă. 55 °C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură deregim.

2.5 Electrolit

Densitatea nominlă a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominal înstare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzutemăresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ±0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde uneidensităţi de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul va corespunde prevederilor de curăţenie conform DIN 43530 partea a 2-a.

0506

.RO

4

La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se vadeschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare abateriei. Dopurile de închidere rămân fixate pe celule respectiv rămân închise.

Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectivminus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul. La încărcare temperatura electroliticăcreşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doar dacă temperaturaelectrolitică se află sub 45°C. Temperatura electrolitică a bateriilor va fi de cel puţin +10 °C, în caz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare.

Încărcarea se consideră încheiată, dacă densitatea electrolitului şi tensiunea baterieirămâne constantă timp de 2 ore. Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zonepericuloase: aceste baterii care se utilizează conform EN 50 014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zone Ex II in zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ceprezintă pericol de explozie. Capacul recipientului se va ridica sau deschide peperioada încărcării şi a completării cu gaze, încât să se piardă inflamabilitateaamestecului de gaze explozibil prin aerisire suficientă. Recipientul bateriilor cupachete de protecţie a plăcilor se va monta şi închide după o jumătate de oră dupăfinalizarea încărcării.

2.3 Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de viaţă şi la menţinereacapacităţii. Acestea sunt necesare după descărcările complete, după încărcărileinsuficiente sau încărcările conform caracteristicii IU. Încărcările de compensare sevor efectua la finalul încărcărilor normale. Curentul de încărcare va fi de max. 5A/100Ah capacitate nominală (final încărcare vezi punctul 2.2).

Respectaţi temperatura.

2.4 Temperatură

Temperatura electrolită de 30 °C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mairidicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitateadisponibilă. 55 °C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură deregim.

2.5 Electrolit

Densitatea nominlă a electrolitului se referă la 30 °C şi nivelul de electrolit nominal înstare pre-încărcată. Temperaturile ridicate diminuează, temperaturile scăzutemăresc densitatea electrolitului. Factorul de corectură corespunzător reprezintă ±0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde uneidensităţi de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul va corespunde prevederilor de curăţenie conform DIN 43530 partea a 2-a.

Page 80: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

5

0506

.RO

3. Întreţinere

3.1 Zilnic

Încărcaţi bateria după fiecare descărcare. Când încărcarea se apropie de final se vacontrola nivelul de electrolit. Dacă este necesar, la finalul încărcări se va completa cuapă până la nivelul nominal. Înălţimea nivelului electrolitic va atinge valoareaprotecţiei contra vărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajulnivelului "Min" al electrolitului.

3.2 Săptămânal

Control vizual a existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice dupăreîncărcare. La încărcare regulată se va efectua o încărcare compensatorie (vezipunctul 2.3) conform caracteristicii IU.

3.3 Lunar

Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturorcelulelor respectiv a bateriilor bloc cu încărcătorul pornit. După finalizarea încărcăriise va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şi temperatura electrolitului la toatecelulele.

În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare saudiferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificaresuplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.

3.4 Anual

Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie denecesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.

Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN EN 60 254 -1.

Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50conform DIN EN 50272-3.

La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .

4. Îngrijire

Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea seva face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor de propulsie a vehiculelor".

Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acestsens. Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintădeficienţe, pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evitacoroziunea băi. Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acestscop serviciul clienţi.

5

0506

.RO

3. Întreţinere

3.1 Zilnic

Încărcaţi bateria după fiecare descărcare. Când încărcarea se apropie de final se vacontrola nivelul de electrolit. Dacă este necesar, la finalul încărcări se va completa cuapă până la nivelul nominal. Înălţimea nivelului electrolitic va atinge valoareaprotecţiei contra vărsării respectiv marginea superioară a separatorului sau marcajulnivelului "Min" al electrolitului.

3.2 Săptămânal

Control vizual a existenţei impurităţilor sau a defecţiunilor mecanice dupăreîncărcare. La încărcare regulată se va efectua o încărcare compensatorie (vezipunctul 2.3) conform caracteristicii IU.

3.3 Lunar

Spre sfârşitul procesului de încărcare se vor măsura şi înregistra tensiunile tuturorcelulelor respectiv a bateriilor bloc cu încărcătorul pornit. După finalizarea încărcăriise va măsura şi înregistra densitatea electrolitului şi temperatura electrolitului la toatecelulele.

În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare saudiferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificaresuplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.

3.4 Anual

Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie denecesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.

Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN EN 60 254 -1.

Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50conform DIN EN 50272-3.

La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .

4. Îngrijire

Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea seva face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor de propulsie a vehiculelor".

Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acestsens. Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintădeficienţe, pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evitacoroziunea băi. Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acestscop serviciul clienţi.

Page 81: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

6

5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.

Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni deîncărcare:

1. încărcare lunară conform punctului 2.3.

2. încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelor.Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de viaţă.

6. Defecţiuni

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediatserviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remediereadefecţiunilor.

Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizarespecială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiatănu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 BattV.

Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

0506

.RO

6

5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.

Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni deîncărcare:

1. încărcare lunară conform punctului 2.3.

2. încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 V x numărul celulelor.Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de viaţă.

6. Defecţiuni

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediatserviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remediereadefecţiunilor.

Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizarespecială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiatănu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi a utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 BattV.

Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

Page 82: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

7

0506

.RO

7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.

Poz. Denumirea Poz. Denumirea1 Logo 8 Semn reciclare2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie6 Data livrării 13 Greutate - Baterie7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

Typ1

Type

Nennspannung5

Nominal Voltage

Hersteller9

Manufacturer

Kapazität 6

Capacity

Zellenzahl7

Number of CellsBatteriegewicht min/max 8

Battery mass min/max

Serien-Nr.3

Serial-Nr.Lieferanten Nr. 4

Supplier No.

Baujahr 2

Year of manufacture

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany

5

Pb Pb

2/3 651113

1

14

41012

7

8

9

7

0506

.RO

7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.

Poz. Denumirea Poz. Denumirea1 Logo 8 Semn reciclare2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie6 Data livrării 13 Greutate - Baterie7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

Typ1

Type

Nennspannung5

Nominal Voltage

Hersteller9

Manufacturer

Kapazität 6

Capacity

Zellenzahl7

Number of CellsBatteriegewicht min/max 8

Battery mass min/max

Serien-Nr.3

Serial-Nr.Lieferanten Nr. 4

Supplier No.

Baujahr 2

Year of manufacture

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany

5

Pb Pb

2/3 651113

1

14

41012

7

8

9

Page 83: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

8

Sistem de completare cu apă /BFS III pentru baterii tracţiune Jungheinrich cucelule pentur plăci de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB

Alocarea dopurilor Aquamatic pentru instrucţiunile de utilizare

* Seriile constructive ale celulelor cuprind celule cu două până la zece (doisprezece)

plăci pozitive de ex.coloana EPzS -> 2/120 – 10/600.

Este vorba de celule cu placa pozitivă de 60Ah. Denumirea

tipului unei celule este de ex. 2 EPzS 120.

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unorelectroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

Serii constructive ale celulelor* Tip dop Aquamatic(Lungime)

EPzS EPzB Frötek (galben) BFS (negru)

2/120 – 10/ 600 2/ 42 – 12/ 252 50,5 mm 51,0 mm2/160 – 10/ 800 2/ 64 – 12/ 384 50,5 mm 51,0 mm

– 2/ 84 – 12/ 504 50,5 mm 51,0 mm– 2/110 – 12/ 660 50,5 mm 51,0 mm– 2/130 – 12/ 780 50,5 mm 51,0 mm– 2/150 – 12/ 900 50,5 mm 51,0 mm– 2/172 – 12/1032 50,5 mm 51,0 mm– 2/200 – 12/1200 56,0 mm 56,0 mm– 2/216 – 12/1296 56,0 mm 56,0 mm

2/180 – 10/900 – 61,0 mm 61,0 mm2/210 – 10/1050 – 61,0 mm 61,0 mm2/230 – 10/1150 – 61,0 mm 61,0 mm2/250 – 10/1250 – 61,0 mm 61,0 mm2/280 – 10/1400 – 72,0 mm 66,0 mm2/310 – 10/1550 – 72,0 mm 66,0 mm

Cur

sa d

e rid

icar

e

Lung

ime

Cur

sa d

e rid

icar

e

Lung

ime

Dopuri Aquamatic cu orificiu de diagnoză

Dopuri Aquamatic BFS III cu orificii de diagnoză

0506

.RO

8

Sistem de completare cu apă /BFS III pentru baterii tracţiune Jungheinrich cucelule pentur plăci de acumulator cu strat gros de masă EPzS şi EPzB

Alocarea dopurilor Aquamatic pentru instrucţiunile de utilizare

* Seriile constructive ale celulelor cuprind celule cu două până la zece (doisprezece)

plăci pozitive de ex.coloana EPzS -> 2/120 – 10/600.

Este vorba de celule cu placa pozitivă de 60Ah. Denumirea

tipului unei celule este de ex. 2 EPzS 120.

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale la efectuarea reparaţiilor, a intervenţiilor proprii, utilzarea unorelectroliţi suplimentari (aparent metode de îmbunătăţire) garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

Serii constructive ale celulelor* Tip dop Aquamatic(Lungime)

EPzS EPzB Frötek (galben) BFS (negru)

2/120 – 10/ 600 2/ 42 – 12/ 252 50,5 mm 51,0 mm2/160 – 10/ 800 2/ 64 – 12/ 384 50,5 mm 51,0 mm

– 2/ 84 – 12/ 504 50,5 mm 51,0 mm– 2/110 – 12/ 660 50,5 mm 51,0 mm– 2/130 – 12/ 780 50,5 mm 51,0 mm– 2/150 – 12/ 900 50,5 mm 51,0 mm– 2/172 – 12/1032 50,5 mm 51,0 mm– 2/200 – 12/1200 56,0 mm 56,0 mm– 2/216 – 12/1296 56,0 mm 56,0 mm

2/180 – 10/900 – 61,0 mm 61,0 mm2/210 – 10/1050 – 61,0 mm 61,0 mm2/230 – 10/1150 – 61,0 mm 61,0 mm2/250 – 10/1250 – 61,0 mm 61,0 mm2/280 – 10/1400 – 72,0 mm 66,0 mm2/310 – 10/1550 – 72,0 mm 66,0 mm

Cur

sa d

e rid

icar

e

Lung

ime

Cur

sa d

e rid

icar

e

Lung

ime

Dopuri Aquamatic cu orificiu de diagnoză

Dopuri Aquamatic BFS III cu orificii de diagnoză

Page 84: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

9

0506

.RO

Reprezentare schematică

Instalaţie pentru sistemul de completare cuapă

1. Rezervor apă

2. Întrerupător de nivel

3. Staţie de alimentare cu robinet cu bilă

4. Staţie de alimentare cu ventil magnetic

5. Încărcător

6. Cuplaj de închidere

7. Niplu de închidere

8. Cartuş de schimb cu ioniAparat de măsurat admitanţa şi ventil magnetic

9. Racord la apă nelimpezită

10. Conductă de admisie

1. Tip constructiv

Sistemele de completare a bateriei Aquamatic/BFS sunt utilizate la reglareaautomată a nivelului nominal electrolitic. Pentru devierea gazelor ce se formează laîncărcare sunt prevăzute orificii de evacuare a gazelor. Sistemele dopurilor dispun pelângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiu de diagnoză pentrumăsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului. Toate celulele bateriilor din seriaEPzS; EPzB pot fi echipate cu sisteme de umplere Aquamatic/BFS. Prin racordurilela furtun a dopurilor individuale Aquamatic /BFS alimentarea se poate face prinintermediul unui cuplu central de închidere.

2. Utilizare

Sistemul de completare cu apă a bateriilor Aquamatic/BFS poate fi utilizat la bateriide propulsare pentru utilaje de transport uzinal. Pentru alimentarea cu apă, sistemulde completarea este prevăzut cu un racord central la apă. Acest racord cât şi cel prinfurtun a dopurilor individuale sunt prevăzute cu furtunuri din PVC moale. Capetelefurtunului sunt fixate la tul de racord al pieselor < T-

3. Funcţia

Ventilul aflat în dop comandă împreună cu plutitorul şi bara acestuia procesul deumplere în funcţie de cantitatea de apă necesară. În cazul sistemului Aquamaticpresiunea existenă a apei asupra ventilului asigură închiderea alimentării cu apă şiînchiderea în condiţii de siguranţă a ventilului. În cazul sistemului BFS, ventilul esteînchis cu de cinci ori forţa ascensională prin intermediul plutitorului şi a bareiplutitorului printr-un sistem de pârghii la atingerea nivelului maxim de umplere şiastfel se întrerupe alimentarea cu apă.

cel p

uţin

3 m

9

0506

.RO

Reprezentare schematică

Instalaţie pentru sistemul de completare cuapă

1. Rezervor apă

2. Întrerupător de nivel

3. Staţie de alimentare cu robinet cu bilă

4. Staţie de alimentare cu ventil magnetic

5. Încărcător

6. Cuplaj de închidere

7. Niplu de închidere

8. Cartuş de schimb cu ioniAparat de măsurat admitanţa şi ventil magnetic

9. Racord la apă nelimpezită

10. Conductă de admisie

1. Tip constructiv

Sistemele de completare a bateriei Aquamatic/BFS sunt utilizate la reglareaautomată a nivelului nominal electrolitic. Pentru devierea gazelor ce se formează laîncărcare sunt prevăzute orificii de evacuare a gazelor. Sistemele dopurilor dispun pelângă un afişaj optic al nivelului de umplere şi un orificiu de diagnoză pentrumăsurarea temperaturii şi densităţii electrolitului. Toate celulele bateriilor din seriaEPzS; EPzB pot fi echipate cu sisteme de umplere Aquamatic/BFS. Prin racordurilela furtun a dopurilor individuale Aquamatic /BFS alimentarea se poate face prinintermediul unui cuplu central de închidere.

2. Utilizare

Sistemul de completare cu apă a bateriilor Aquamatic/BFS poate fi utilizat la bateriide propulsare pentru utilaje de transport uzinal. Pentru alimentarea cu apă, sistemulde completarea este prevăzut cu un racord central la apă. Acest racord cât şi cel prinfurtun a dopurilor individuale sunt prevăzute cu furtunuri din PVC moale. Capetelefurtunului sunt fixate la tul de racord al pieselor < T-

3. Funcţia

Ventilul aflat în dop comandă împreună cu plutitorul şi bara acestuia procesul deumplere în funcţie de cantitatea de apă necesară. În cazul sistemului Aquamaticpresiunea existenă a apei asupra ventilului asigură închiderea alimentării cu apă şiînchiderea în condiţii de siguranţă a ventilului. În cazul sistemului BFS, ventilul esteînchis cu de cinci ori forţa ascensională prin intermediul plutitorului şi a bareiplutitorului printr-un sistem de pârghii la atingerea nivelului maxim de umplere şiastfel se întrerupe alimentarea cu apă.

cel p

uţin

3 m

Page 85: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

10

4. Umplere (manuală/automată)

Umplerea bateriilor cu apă pentru baterie se va face pe cât posibil la scurt timp înaintede încărcarea acestuia. Astfel se asigură amestecarea electroriltului cu cantiatea deapă umplută. În regimul normal de funcţionare, este suficientă umplereasăptămânală.

5. Presiune de racord

Instalaţia de completare cu apă se va opera astfel, încât să existe o presiune cu apăîn conducta de apă de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Sistemul Aquamatic dispune de oplajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 0,6 bari. Sistemul Aquamatic BFSdispune de o plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Deviaţile de laplaja de presiune prejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor. Această plajă largăde presiuni permite trei tipuri de umplere.

5.1 Apă în cădere

În funcţie de sistemul de umplere utilizat se va selecta înălţimea rezervorului.Înălţimea de ampasare pentru sistemul Aquamatic este între 3 m şi 6 m şi cea pentrusustemul BFS este de 3 m până la 18 m deasupra suprafeţei bateriei.

5.2 Apă sub presiune

Reglarea ventilului de diminuare a presiunii a sistemului Aquamatic 0,3 bari până la0,6 bari. Sistem BFS 0,3 bar până la 1,8 bar.

5.3 Vagon de umplere cu apă (ServiceMobil)

Pompa de imersiune aflată în rezervorul SeviceMobil-ului generază presiunea deumplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelul amplasăriSeviceMobil-ului şi suprafaţa bateriei.

6. Durata de umplere

Durata de umplere a bateriei depinde de condiţiile de utilizare ale bateriei, atemperaturilor mediului şi tipului de umplere respectiv a presiunii de umplere. Timpulde umplere reprezintă cca. 0,5 până la 4 minute. Alimentarea cu apă se va separa debateria după finalizarea umpleri în cazul umplerii manuale.

7. Calitatea apei

La umplerea bateriei se va utiliza doar apă de completare corepunzătoare din punctde vedere al calităţii DIN 43530 partea a 4-a. Instalaţia de umplere (rezervor,conducte, ventile etc.) nu vor conţine impurităţi care să împiedice siguranţafuncţionării dopului Aquamatic-/BFS). Din motive de siguranţă se recomandămontarea unui element de filtru (opţional) în alimentarea principală a bateriei cu undebit max de 100 până la 300 µm.

0506

.RO

10

4. Umplere (manuală/automată)

Umplerea bateriilor cu apă pentru baterie se va face pe cât posibil la scurt timp înaintede încărcarea acestuia. Astfel se asigură amestecarea electroriltului cu cantiatea deapă umplută. În regimul normal de funcţionare, este suficientă umplereasăptămânală.

5. Presiune de racord

Instalaţia de completare cu apă se va opera astfel, încât să existe o presiune cu apăîn conducta de apă de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Sistemul Aquamatic dispune de oplajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 0,6 bari. Sistemul Aquamatic BFSdispune de o plajă a presiunii de lucru de la 0,3 bari până la 1,8 bari. Deviaţile de laplaja de presiune prejudiciază siguranţa funcţionării sistemelor. Această plajă largăde presiuni permite trei tipuri de umplere.

5.1 Apă în cădere

În funcţie de sistemul de umplere utilizat se va selecta înălţimea rezervorului.Înălţimea de ampasare pentru sistemul Aquamatic este între 3 m şi 6 m şi cea pentrusustemul BFS este de 3 m până la 18 m deasupra suprafeţei bateriei.

5.2 Apă sub presiune

Reglarea ventilului de diminuare a presiunii a sistemului Aquamatic 0,3 bari până la0,6 bari. Sistem BFS 0,3 bar până la 1,8 bar.

5.3 Vagon de umplere cu apă (ServiceMobil)

Pompa de imersiune aflată în rezervorul SeviceMobil-ului generază presiunea deumplere necesară. Nu trebuie să existe diferenţe de nivel între nivelul amplasăriSeviceMobil-ului şi suprafaţa bateriei.

6. Durata de umplere

Durata de umplere a bateriei depinde de condiţiile de utilizare ale bateriei, atemperaturilor mediului şi tipului de umplere respectiv a presiunii de umplere. Timpulde umplere reprezintă cca. 0,5 până la 4 minute. Alimentarea cu apă se va separa debateria după finalizarea umpleri în cazul umplerii manuale.

7. Calitatea apei

La umplerea bateriei se va utiliza doar apă de completare corepunzătoare din punctde vedere al calităţii DIN 43530 partea a 4-a. Instalaţia de umplere (rezervor,conducte, ventile etc.) nu vor conţine impurităţi care să împiedice siguranţafuncţionării dopului Aquamatic-/BFS). Din motive de siguranţă se recomandămontarea unui element de filtru (opţional) în alimentarea principală a bateriei cu undebit max de 100 până la 300 µm.

Page 86: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

11

0506

.RO

8. Furtunurile bateriei

Racordarea cu furtune a dopurilor individuale se va efectua de-alungul comutăriielectrice existente. Nu se vor efectua modificări.

9. Temperatură de regim

Temperatura limită pentru operarea bateriilor de propulsare a fost stabilită la 55°C.Depăşirea acestei temperaturi are ca urmare defectarea bateriei. Sistemele deumplere a bateriei pot fi operate în cadrul plajei de temperatură > 0 °C până la max.55 °C.

ATENŢIE:Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar înîncăperi cu temperaturi de > 0 ° C (în caz contrar există pericolul de îngheţarea sistemelor).

9.1 Orificiul de diagnoză

Pentru a permite măsurarea fără probleme a densităţii acidului şi a temperaturii,sistemele de umplere cu apă dispun de un orificiu de diagnoză cu un diametru de 6,5mm pentru dopul Aquamatic şi de 7,5 mm pentru dopul BFS.

9.2 Plutitor

În funcţie de tipul constructiv al celulelor sunt utilizati plutitor diferiţi.

9.3 Curăţare

Curăţarea sistemelor cu dop se va face exclusiv cu apă. Nici unul din elementeledopului nu vor intra în contact cu solvenţi sau cu săpun.

10. Accesorii

10.1 Dispozitiv de afişare debit

Pentru monitorizarea procesului de umplere se poate monta pe ambele părţi aalimentării cu apă un dispozitiv de afişare a fluxului. În cadrul procesului de umplererotiţa de umplere este rotită prin apa ce curge. După finalizarea procesului de umplrerotiţa se opreşte - este afişată finalizarea procesului de umplere. Nr. Ident:50219542).

10.2 Dispoztiv de ridicare dopuri

Pentru demontarea sistemelor cu dopuri se vor utiliza doar unelte speciale (dispozitivde ridicare dopuri). Pentru a evita defecţiuni ale sistemului de dopuri, ridicareadopului se va face cu cea mai mare grijă.

11

0506

.RO

8. Furtunurile bateriei

Racordarea cu furtune a dopurilor individuale se va efectua de-alungul comutăriielectrice existente. Nu se vor efectua modificări.

9. Temperatură de regim

Temperatura limită pentru operarea bateriilor de propulsare a fost stabilită la 55°C.Depăşirea acestei temperaturi are ca urmare defectarea bateriei. Sistemele deumplere a bateriei pot fi operate în cadrul plajei de temperatură > 0 °C până la max.55 °C.

ATENŢIE:Bateriile cu sisteme automate de umplere cu apă se vor depozita doar înîncăperi cu temperaturi de > 0 ° C (în caz contrar există pericolul de îngheţarea sistemelor).

9.1 Orificiul de diagnoză

Pentru a permite măsurarea fără probleme a densităţii acidului şi a temperaturii,sistemele de umplere cu apă dispun de un orificiu de diagnoză cu un diametru de 6,5mm pentru dopul Aquamatic şi de 7,5 mm pentru dopul BFS.

9.2 Plutitor

În funcţie de tipul constructiv al celulelor sunt utilizati plutitor diferiţi.

9.3 Curăţare

Curăţarea sistemelor cu dop se va face exclusiv cu apă. Nici unul din elementeledopului nu vor intra în contact cu solvenţi sau cu săpun.

10. Accesorii

10.1 Dispozitiv de afişare debit

Pentru monitorizarea procesului de umplere se poate monta pe ambele părţi aalimentării cu apă un dispozitiv de afişare a fluxului. În cadrul procesului de umplererotiţa de umplere este rotită prin apa ce curge. După finalizarea procesului de umplrerotiţa se opreşte - este afişată finalizarea procesului de umplere. Nr. Ident:50219542).

10.2 Dispoztiv de ridicare dopuri

Pentru demontarea sistemelor cu dopuri se vor utiliza doar unelte speciale (dispozitivde ridicare dopuri). Pentru a evita defecţiuni ale sistemului de dopuri, ridicareadopului se va face cu cea mai mare grijă.

Page 87: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

12

10.2.1 Unelte cu inel de fixare

Cu ajutorul uneltei cu inel de fixare se poate împinge respectiv desprinde un inel defixare pentru creşterea presiunii de apăsare asupra clemelor furtunului de la dopuri.

10.3 Element filtru

În alimentarea bateriei pentru alimentarea cu apă a acesteia se poate monta, dinmotive de siguranţă, un element de filtru (nr.ident: 50307282). Acest element de filtruare o circumferinţă max. a debitului de 100 - 300µm şi poate fi utilizat ca filtru pentrufurtun.

10.4 Cuplaj de închidere

Alimentarea cu apă prin sistemele de umplere cu apă (Aquamatic/BFS) se face prinintermediul alimentării centrale. Aceasta este conectată prin intermediul sistemuluide cuplaj de închidere în sistemul de alimentare cu apă a punctului de încărcare abateriei. În partea bateriei este montat un niplu de închidere (nr.ident.: 50219538) dinpunct de vedere al alimentării cu apă se va monta un cuplaj de închidere (se poateachiziţiona sub nr.Ident.: 50219537).

11. Date funcţionale

PS - Presiune de autoînchidere Aquamatic > 1,2 bar

Sistem BFS - nici unul

D - Cantitatea fluxului ventilului deschis la o presiune existentă de 0,1 bar 350ml/min

D1 - rată max. admisă de scurgere a ventilului închis la o presiune existentă de 0,1bar 2 ml/min

T - Domeniul permis al temperaturii 0°C până max. 65°C

Pa - Plaja presiunii de lucru 0,3 bis 0,6 bar Sistem Aquamatic.Plaja presiunii de lucru 0,3 până 1,8 bar Sistem BFS

0506

.RO

12

10.2.1 Unelte cu inel de fixare

Cu ajutorul uneltei cu inel de fixare se poate împinge respectiv desprinde un inel defixare pentru creşterea presiunii de apăsare asupra clemelor furtunului de la dopuri.

10.3 Element filtru

În alimentarea bateriei pentru alimentarea cu apă a acesteia se poate monta, dinmotive de siguranţă, un element de filtru (nr.ident: 50307282). Acest element de filtruare o circumferinţă max. a debitului de 100 - 300µm şi poate fi utilizat ca filtru pentrufurtun.

10.4 Cuplaj de închidere

Alimentarea cu apă prin sistemele de umplere cu apă (Aquamatic/BFS) se face prinintermediul alimentării centrale. Aceasta este conectată prin intermediul sistemuluide cuplaj de închidere în sistemul de alimentare cu apă a punctului de încărcare abateriei. În partea bateriei este montat un niplu de închidere (nr.ident.: 50219538) dinpunct de vedere al alimentării cu apă se va monta un cuplaj de închidere (se poateachiziţiona sub nr.Ident.: 50219537).

11. Date funcţionale

PS - Presiune de autoînchidere Aquamatic > 1,2 bar

Sistem BFS - nici unul

D - Cantitatea fluxului ventilului deschis la o presiune existentă de 0,1 bar 350ml/min

D1 - rată max. admisă de scurgere a ventilului închis la o presiune existentă de 0,1bar 2 ml/min

T - Domeniul permis al temperaturii 0°C până max. 65°C

Pa - Plaja presiunii de lucru 0,3 bis 0,6 bar Sistem Aquamatic.Plaja presiunii de lucru 0,3 până 1,8 bar Sistem BFS

Page 88: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

13

0506

.RO

Recirculare electrolitică EUW

Echipament suplimentar necesar

Bateria:

În funcţie de baterie - o conductă de alimentare cu aer şi furtunul corespunzător şisisteme de cuplare.

Detector încărcătură:

Un modul de pompă cu detector încărcare integrat cu montitorizarea presiunii pentrucomutarea factorului de încărcare de la nominal 1,20 la 1,05 până la 1,07, furtune şisistem de cuplare.

Mod de lucru:

La începerea procesului de încărcare a bateriei se alimentează aer în fiecare celulăprin intermediul conductei de alimentare cu aer. Recircularea electrolită se face prinintermediul "pompei cu lichid" după principiul pompei mamut. Astfel pot fi setate laînceputul încărcării aceleaşi valori pentru electrolit pe întreaga lungime a electrodului.

Construcţie:

Pompa cu ancoră pivotantă angrenată electric montată în detectorul de încăraregenerează aerul comprimat necesar alimentat prin sistemul de furtunuri în celulelebateriei. Aerul este ghidat prin piesele de racord T în conductele de alimentare cu aera celulelor bateriei. Sistemele cu fişe de încărcare reglate special pentru EUW permito cuplare simultană şi sigură atât a conexiunii electrice cât şi a celei de aer. Racordulpentru aer se poate face şi prin sisteme separate de cuplare.

Pompă:

În funcţie de numărul celulelor din interconectarea bateriei se poate utiliza pompa lao capacitate de 800; 1000; 1500 l/h. În afara schimbului filtrului de aer (în funcţie degradul de impuritate a aerului de 2-3 ori pe an) pompele nu necesită întreţinere. Încaz de necesitate, de ex. la declanşarea inexplicabilă a monitorizării presiunii, se vorcontrola filtrele şi, dacă este necesar, se va schimba vata filtrului. Pompa estecomandată la începului încărcării bateriei şi este activă în intervalele până la finalulîncărcării.

Racordul bateriei:

La modulul pompei se află două racorduri pentru furtunuri cu un diametru interior de6 mm. Acestea sunt împreunate prin intermediul unei piese de separare a furtunuluiY într-un furtun de 9 mm. Acest furtun este ghidat împreună cu conductele deîncărcare din detectorul de încărcare până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat înbaterie prin ghidaje de cuplare EUW integrate în ştecher. La pozare atenţie cafurtunul să nu fie îndoit.

13

0506

.RO

Recirculare electrolitică EUW

Echipament suplimentar necesar

Bateria:

În funcţie de baterie - o conductă de alimentare cu aer şi furtunul corespunzător şisisteme de cuplare.

Detector încărcătură:

Un modul de pompă cu detector încărcare integrat cu montitorizarea presiunii pentrucomutarea factorului de încărcare de la nominal 1,20 la 1,05 până la 1,07, furtune şisistem de cuplare.

Mod de lucru:

La începerea procesului de încărcare a bateriei se alimentează aer în fiecare celulăprin intermediul conductei de alimentare cu aer. Recircularea electrolită se face prinintermediul "pompei cu lichid" după principiul pompei mamut. Astfel pot fi setate laînceputul încărcării aceleaşi valori pentru electrolit pe întreaga lungime a electrodului.

Construcţie:

Pompa cu ancoră pivotantă angrenată electric montată în detectorul de încăraregenerează aerul comprimat necesar alimentat prin sistemul de furtunuri în celulelebateriei. Aerul este ghidat prin piesele de racord T în conductele de alimentare cu aera celulelor bateriei. Sistemele cu fişe de încărcare reglate special pentru EUW permito cuplare simultană şi sigură atât a conexiunii electrice cât şi a celei de aer. Racordulpentru aer se poate face şi prin sisteme separate de cuplare.

Pompă:

În funcţie de numărul celulelor din interconectarea bateriei se poate utiliza pompa lao capacitate de 800; 1000; 1500 l/h. În afara schimbului filtrului de aer (în funcţie degradul de impuritate a aerului de 2-3 ori pe an) pompele nu necesită întreţinere. Încaz de necesitate, de ex. la declanşarea inexplicabilă a monitorizării presiunii, se vorcontrola filtrele şi, dacă este necesar, se va schimba vata filtrului. Pompa estecomandată la începului încărcării bateriei şi este activă în intervalele până la finalulîncărcării.

Racordul bateriei:

La modulul pompei se află două racorduri pentru furtunuri cu un diametru interior de6 mm. Acestea sunt împreunate prin intermediul unei piese de separare a furtunuluiY într-un furtun de 9 mm. Acest furtun este ghidat împreună cu conductele deîncărcare din detectorul de încărcare până la fişa de încărcare. Aerul este ghidat înbaterie prin ghidaje de cuplare EUW integrate în ştecher. La pozare atenţie cafurtunul să nu fie îndoit.

Page 89: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

14

Modul de monitorizare a presiunii:

Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului demonitorizare a presiunii este monitorizată acumularea de presiune pe durata începeriiîncărcării. Acesta asigură, ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă laîncărcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex.

• Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei cuplări separate) sau este defect.

• Racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunelor la baterie• Filtrul de aspiraţie este murdar, urmează un mesaj optic de eroare.

Atenţie:

În cazul în care un sistem EUW instalat nu este utilizat în mod regulat sau bateria estesupusă unor fluctuaţii ridicate de temperatură se poate ajunge la o revenire aelectrolitului în sistemului de furtune. În aceste cazuri conductele de alimentare cuaer se vor prevedea cu un sistem separat de cuplare.

– Cuplare racord baterie

– Cuplaj de trecere alimentare aer.

Reprezentare schematică a instalării EUW pe baterie cât şi alimentarea cu aer prinintermediul detectorului încărcării.

0506

.RO

14

Modul de monitorizare a presiunii:

Pompa EUW este activată la începutul încărcării. Prin intermediul modului demonitorizare a presiunii este monitorizată acumularea de presiune pe durata începeriiîncărcării. Acesta asigură, ca presiunea aerului necesară să fie disponibilă laîncărcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex.

• Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei cuplări separate) sau este defect.

• Racorduri neetanşe sau defecte ale racordurilor furtunelor la baterie• Filtrul de aspiraţie este murdar, urmează un mesaj optic de eroare.

Atenţie:

În cazul în care un sistem EUW instalat nu este utilizat în mod regulat sau bateria estesupusă unor fluctuaţii ridicate de temperatură se poate ajunge la o revenire aelectrolitului în sistemului de furtune. În aceste cazuri conductele de alimentare cuaer se vor prevedea cu un sistem separat de cuplare.

– Cuplare racord baterie

– Cuplaj de trecere alimentare aer.

Reprezentare schematică a instalării EUW pe baterie cât şi alimentarea cu aer prinintermediul detectorului încărcării.

Page 90: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

15

0506

.RO

Curăţarea bateriilor (extras din normativul ZVEI–Curăţarea bateriilor de propulsarea vehiculelor)

O baterie curată este imperios necesară nu doar din cauza aspectului exterior, ci, maimult pentru a evita pagube materiale, o durată de viaţă şi o funcţionalitate de scurtădurată a bateriei.

Curăţarea bateriilor şi a băilor este necesară pentru a menţine izolarea necesară acelulelor una faţă ce cealalăt, faţă de pământ sau de compontente străineconductoare. În afară de asta sunt evitate defecţiuni prin coroziune şi curentvagabond.

Rezistenţa izolatoara a bateriilor de propulsare va fi, conform DIN EN 50272-3 de celpuţin 50 pentru fiecare volt tensiune nominală. În cazul bateriilor pentru utilaje detransport uzinal electrice rezistenţa izolatoare nu va fi mai mică de 1000 conform DINEN 50272-1.

Bateria este un mijloc de angrenaj electric cu racorduri scoase în afară, ce dispun deo protecţie contra atingerii prin capace de izolare.

Aceasta nu poate fi însă considerată identică cu izolaţia electrică, deoarece existătensiune între poli şi racordurile ghidate în afară printr-un capac din material sinteticneconductor.

În funcţie de locul de amplasare şi de durata utilizării nu se pot evita depunerile depraf pe baterie. Cantităţile mici de particule electrolite ce ies în afară pe durataîncărcării bateriei deasupra tensiunii gazelor formează pe celulele capacelor bloculuiun strat mai mult sau mai puţin conductor. Prin acest strat curge aşa-numitul curentvagabond. Consecinţa este o descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp.a bateriei blocului.

Acesta este unul din motivele pentru care şoferii vehiculelor pe bază de curent seplâng de capacitate scăzută după repausul bateriei pe durata week-endului.

În cazul în care curentul vagabond este mai ridicat, nu este exclusă formareascânteilor, care pot duce la explozia gazelor de încărcare (gaz detonant) care iesedin dopurile celulelor sau din ventilele acestora.

Astfel, curăţarea bateriilor nu este necesară doar pentru asigrarea unei funcţionalităţiridicate, ci reprezintă o parte componentă esenţială pentru respectarea precauţilor deprevenire a accidentelor.

Curăţarea bateriilor de propulsare a vehiculelor

• Respectaţi indicaţiile legate de pericole a instrucţiunilor de utilizare pentru baterii de propulsare a vehiculelor.

• Pentru curăţare, bateria se va demonta din vehicul.• Locul de amplasare pentru curăţare va fi selectat astfel încât la apa de curăţat cu

conţinut electrolitic existentă va fi ghidată într-o staţie de tratare a apei reziduale. La eliminarea electrolitului uzat respectiv apa de clătit corespunzătoare se vor respecta precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor cât şi reglementările legale legate de ape şi reziduri.

15

0506

.RO

Curăţarea bateriilor (extras din normativul ZVEI–Curăţarea bateriilor de propulsarea vehiculelor)

O baterie curată este imperios necesară nu doar din cauza aspectului exterior, ci, maimult pentru a evita pagube materiale, o durată de viaţă şi o funcţionalitate de scurtădurată a bateriei.

Curăţarea bateriilor şi a băilor este necesară pentru a menţine izolarea necesară acelulelor una faţă ce cealalăt, faţă de pământ sau de compontente străineconductoare. În afară de asta sunt evitate defecţiuni prin coroziune şi curentvagabond.

Rezistenţa izolatoara a bateriilor de propulsare va fi, conform DIN EN 50272-3 de celpuţin 50 pentru fiecare volt tensiune nominală. În cazul bateriilor pentru utilaje detransport uzinal electrice rezistenţa izolatoare nu va fi mai mică de 1000 conform DINEN 50272-1.

Bateria este un mijloc de angrenaj electric cu racorduri scoase în afară, ce dispun deo protecţie contra atingerii prin capace de izolare.

Aceasta nu poate fi însă considerată identică cu izolaţia electrică, deoarece existătensiune între poli şi racordurile ghidate în afară printr-un capac din material sinteticneconductor.

În funcţie de locul de amplasare şi de durata utilizării nu se pot evita depunerile depraf pe baterie. Cantităţile mici de particule electrolite ce ies în afară pe durataîncărcării bateriei deasupra tensiunii gazelor formează pe celulele capacelor bloculuiun strat mai mult sau mai puţin conductor. Prin acest strat curge aşa-numitul curentvagabond. Consecinţa este o descărcare mare şi diferită a celulelor individuale resp.a bateriei blocului.

Acesta este unul din motivele pentru care şoferii vehiculelor pe bază de curent seplâng de capacitate scăzută după repausul bateriei pe durata week-endului.

În cazul în care curentul vagabond este mai ridicat, nu este exclusă formareascânteilor, care pot duce la explozia gazelor de încărcare (gaz detonant) care iesedin dopurile celulelor sau din ventilele acestora.

Astfel, curăţarea bateriilor nu este necesară doar pentru asigrarea unei funcţionalităţiridicate, ci reprezintă o parte componentă esenţială pentru respectarea precauţilor deprevenire a accidentelor.

Curăţarea bateriilor de propulsare a vehiculelor

• Respectaţi indicaţiile legate de pericole a instrucţiunilor de utilizare pentru baterii de propulsare a vehiculelor.

• Pentru curăţare, bateria se va demonta din vehicul.• Locul de amplasare pentru curăţare va fi selectat astfel încât la apa de curăţat cu

conţinut electrolitic existentă va fi ghidată într-o staţie de tratare a apei reziduale. La eliminarea electrolitului uzat respectiv apa de clătit corespunzătoare se vor respecta precauţiile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor cât şi reglementările legale legate de ape şi reziduri.

Page 91: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

16

• Se vor purta ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie.• Dopurile celulelor nu se vor scoate sau deschide, celulele vor fi menţinute

închise. Se vor respecta prevederile legate de siguranţă a producătorului.• Componentele din material plastic ale bateriei, în special recipientele celulelor se

vor curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare.• După curăţarea suprafeţei bateriei, uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer

comprimat sau cu lavete de curăţare.• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se

prevederilor numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)

Bateriile de propulsare a vehiculelor pot fi curăţate şi cu aparate de curăţare lapresiune ridicată. În acest sens se vor respecta instrucţiunile de siguranţă adispozitivului de curăţare sub presiune.Pentru a evita deteriorarea componentelor din material plastic, cum ar fi capacelecelulelor, a izolaţiei conectorilor celulelor şi a dopurilor, la procesul de curăţare se vorrespecta următoarele puncte:

• Conectorii celulelor vor fi bine fixaţi respectiv strânşi.• Dopurile celulelor vor fi montate, adică închise.• Nu se vor utiliza substanţe de curăţire suplimentare.• Setarea maximă admisă pentru temperatură la dispozitivul de curăţat este de:

140° C. Astfel se asigură de obicei, ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de ieşire temperatura să nu depăşească 60° C.

• Distanţa duzei de evacuare a dispozitivului de curăţare cu unde să nu fie mai mică de 30 cm de a suprafaţa bateriei.

• Presiunea maximă de regim va fi de 50 bar.• Bateriile vor fi expuse pe suprafaţă mare la radiaţii pentru a evita supraîncălzirea

locală.• Nu menţineţi unda mai mult de 3 s într-un loc. După curăţarea suprafeţei bateriei,

uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare.• Nu se vor utiliza aparate cu aer fierbinte cu flacără deschisă sau sârme

incandescente.• Nu se va depăşi o temperatură la suprafaţa bateriei de 60° C.• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se

prevederile numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)

0506

.RO

16

• Se vor purta ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie.• Dopurile celulelor nu se vor scoate sau deschide, celulele vor fi menţinute

închise. Se vor respecta prevederile legate de siguranţă a producătorului.• Componentele din material plastic ale bateriei, în special recipientele celulelor se

vor curăţa doar cu apă respectiv cu lavete ude fără substanţe suplimentare.• După curăţarea suprafeţei bateriei, uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer

comprimat sau cu lavete de curăţare.• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se

prevederilor numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)

Bateriile de propulsare a vehiculelor pot fi curăţate şi cu aparate de curăţare lapresiune ridicată. În acest sens se vor respecta instrucţiunile de siguranţă adispozitivului de curăţare sub presiune.Pentru a evita deteriorarea componentelor din material plastic, cum ar fi capacelecelulelor, a izolaţiei conectorilor celulelor şi a dopurilor, la procesul de curăţare se vorrespecta următoarele puncte:

• Conectorii celulelor vor fi bine fixaţi respectiv strânşi.• Dopurile celulelor vor fi montate, adică închise.• Nu se vor utiliza substanţe de curăţire suplimentare.• Setarea maximă admisă pentru temperatură la dispozitivul de curăţat este de:

140° C. Astfel se asigură de obicei, ca pe distanţa de 30 cm din spatele duzei de ieşire temperatura să nu depăşească 60° C.

• Distanţa duzei de evacuare a dispozitivului de curăţare cu unde să nu fie mai mică de 30 cm de a suprafaţa bateriei.

• Presiunea maximă de regim va fi de 50 bar.• Bateriile vor fi expuse pe suprafaţă mare la radiaţii pentru a evita supraîncălzirea

locală.• Nu menţineţi unda mai mult de 3 s într-un loc. După curăţarea suprafeţei bateriei,

uscaţi-o cu mijloace adecvate, de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de curăţare.• Nu se vor utiliza aparate cu aer fierbinte cu flacără deschisă sau sârme

incandescente.• Nu se va depăşi o temperatură la suprafaţa bateriei de 60° C.• Lichidul ajuns în baia bateriei va fi aspirat şi va fi eliminat respectându-se

prevederile numite anterior. (Pentru detalii în acest sens vezi proiectul DIN EN 50272-3, respectiv normativul ZVEI: "Măsuri de prevedere la manipularea electrolitului pentru acumulatorii din plumb".)

Page 92: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

17

0506

.RO

2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii din plumb cu celule având plăci cu strat gros de masă închise EPzV şiEPzV-BS

Date nominale

1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie

2. Tensiune nominală : 2,0 Volţi x număr celule

3. Curent de descărcare: C5/5h

4. Temperatura nominală: 30° C

Bateriile EPzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplereacu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile desuprapresiune care se distrug la deschidere.

Pentru a evita electrocutarea, explozia gazelor de încărcare sau, în cazul defectăriirecipientelor celulelor, pentru evitarea provocării iritaţiilor provocate de electrolit, suntvalabile aceleaşi condiţii de siguranţă pentru utilizarea bateriilor închise ca şi celepentru cele cu electrolit lichid.

• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agăţaţ-o într-un loc vizibil în locul de încărcare!

• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de specialitate!

• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!• Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272 DIN

50110-1.

• Fumatul interzis!• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în

apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi consultaţi imediat un medic.

• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave!• În regimul normal de funcţionare este exclus contactul cu electrolit. În cazul

distrugerii carcasei electrolitul legat scurs este la fel de iritant ca şi cel lichid.

• Nu răsturnaţi bateria!• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de

ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !

• Tensiune electrică periculoasă!• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de

aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.

17

0506

.RO

2 Jungheinrich Baterie - Tracţiune

Baterii din plumb cu celule având plăci cu strat gros de masă închise EPzV şiEPzV-BS

Date nominale

1. Capacitate nominală C5: vezi plăcuţă de construcţie

2. Tensiune nominală : 2,0 Volţi x număr celule

3. Curent de descărcare: C5/5h

4. Temperatura nominală: 30° C

Bateriile EPzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permisă umplereacu apă pe întreaga durată de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile desuprapresiune care se distrug la deschidere.

Pentru a evita electrocutarea, explozia gazelor de încărcare sau, în cazul defectăriirecipientelor celulelor, pentru evitarea provocării iritaţiilor provocate de electrolit, suntvalabile aceleaşi condiţii de siguranţă pentru utilizarea bateriilor închise ca şi celepentru cele cu electrolit lichid.

• Respectaţi instrucţiunilor de utilizare şi agăţaţ-o într-un loc vizibil în locul de încărcare!

• Efectuaţi lucrări la baterii doar după instruire din partea personalului de specialitate!

• La efectuarea lucrărilor la baterii purtaţi ochelari şi îmbrăcăminte de protecţie!• Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor cât şi DIN EN 50272 DIN

50110-1.

• Fumatul interzis!• Sunt intezise flacăra deschisă, obiectele incandescente sau scânteile în

apropierea bateriilor, deoarece există pericol de explozie şi incendiu!

• În caz de contact al acidului cu ochii sau pielea, clătiţi cu multă apă curată. Apoi consultaţi imediat un medic.

• Spălaţi cu apă îmbrăcămintea contaminată cu acid.

• Pericol de explozie şi incendiu, evitaţi scurtciruitarea!

• Electrolitul provoacă iritaţii grave!• În regimul normal de funcţionare este exclus contactul cu electrolit. În cazul

distrugerii carcasei electrolitul legat scurs este la fel de iritant ca şi cel lichid.

• Nu răsturnaţi bateria!• Folosiţi doar dispozitive de ridicare şi transport admise, de ex. elementele de

ridicare conform VDI 3616. Cârligele de ridicare nu vor provoca deteriorarea celulelor, a conectorilor sau a cablurilor de racord !

• Tensiune electrică periculoasă!• Atenţie! Componentele celulelor bateriilor se află întotdeauna sub tensiune, de

aceea nu amplasaţi obiecte străine sau unelte pe baterie.

Page 93: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

18

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea pieselor de schimbneoriginale în cadrul reparaţiior şi a intervenţiilor proprii garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

1. Punerea în funcţiune

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.

Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect.

În caz contrat se poate deteriora bateria, vehiculul sau încărcătorul.

Bateria se va încărca conform punctului 2.2.

Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:

2. Exploatare

Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".

2.1 Descărcare

Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.

Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar înstarea neconectării la curent.

Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc 60%din capacitatea nominală.

Descărcările mai mari de 80% din capacitatea nominală sunt considerate descărcăricomplete şi nu sunt permise. Acestea scurtează semnificativ durata de utilizare abateriei. Pentru a calcula nivelul de descărcare se vor utiliza doar dispozitive deafişare a nivelului de descărcare aprobate de către producător.

Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână descărcate. Acestlucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.

2.2 Încărcare

Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Procesele de încărcare conform DIN41773 şi DIN 41774 se vor aplica doar cu modificările aprobate de producător. Deaccea se vor utiliza doar încărcătoare aprobate de către producătorul de baterii.Pentru a evita formarea inadmisibilă a gazelor şi suprasolicitarea cablurilor electriceşi a contactelor, conexiunile se vor efectua doar la încărcătoare adecvate dimensiuniibateriei.

Bateriile EPzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze.

La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se vadeschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare abateriei.

Oţel M 10 23 ± 1 Nm.

0506

.RO

18

În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare, la utilizarea pieselor de schimbneoriginale în cadrul reparaţiior şi a intervenţiilor proprii garanţia devine nulă.

Pentru baterii conf. I şi II se vor respecta instrucţiunile pentru menţinerea tipuluide protecţie respectiv pe durata funcţionării (vezi avizul corespunzător).

1. Punerea în funcţiune

Se va verifica starea ireproşabilă din punct de vedere mecanic a bateriei.

Perdidanţa finală a bateriei se va conecta în condiţii de siguranţă şi la polul corect.

În caz contrat se poate deteriora bateria, vehiculul sau încărcătorul.

Bateria se va încărca conform punctului 2.2.

Cuplu de strângere pentru şuruburilor pol de la perdidanţa finală şi conector:

2. Exploatare

Pentru funcţionarea bateriilor de propulsare a vehiculelor este valabil DIN EN 50272-3 "Baterii de propulsare a vehiculelor electrice".

2.1 Descărcare

Orificile de aerisire nu se vor închide sau acoperi.

Deschiderea şi închidera conexiunilor electrice (de ex. fişele) se vor efectua doar înstarea neconectării la curent.

Pentru atingerea duratei de viaţă optime se vor evita descărcările ce depăşesc 60%din capacitatea nominală.

Descărcările mai mari de 80% din capacitatea nominală sunt considerate descărcăricomplete şi nu sunt permise. Acestea scurtează semnificativ durata de utilizare abateriei. Pentru a calcula nivelul de descărcare se vor utiliza doar dispozitive deafişare a nivelului de descărcare aprobate de către producător.

Bateriile descărcate se vor încărca imediat şi nu trebuie să rămână descărcate. Acestlucru este valabil şi pentru bateriile descărcate.

2.2 Încărcare

Încărcarea se va face doar cu curent continuu. Procesele de încărcare conform DIN41773 şi DIN 41774 se vor aplica doar cu modificările aprobate de producător. Deaccea se vor utiliza doar încărcătoare aprobate de către producătorul de baterii.Pentru a evita formarea inadmisibilă a gazelor şi suprasolicitarea cablurilor electriceşi a contactelor, conexiunile se vor efectua doar la încărcătoare adecvate dimensiuniibateriei.

Bateriile EPzV sunt cu grad scăzut de gaze, însă conţin totuşi gaze.

La încărcare se va asigura o evacuare ireproşabilă a gazelor de încărcare. Se vadeschide respectiv scoate capacul băii respectiv capacele spaţiilor de montare abateriei.

Oţel M 10 23 ± 1 Nm.

Page 94: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

19

0506

.RO

Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectivminus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul.

La încărcare temperatura creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doardacă temperatura se află sub 35°C. Temperatura bateriilor va fi de cel puţin 15 °C, încaz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare. Dacă temperatura esteconstant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare atensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură.

În acest sens se va utiliza factorul de corectură conform DIN N 50272 - 1 (proiect) cu-0,005 V/Z.

Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone periculoase:

Aceste baterii care se utilizează conform EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zoneEx II în zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce prezintă pericol deexplozie. Se vor respecta instrucţiunile de avertizare de pe baterie.

2.3 Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de utilizare şi la menţinereacapacităţii. Încărcările de compensare se vor efectua la finalul încărcărilor normale.

Acestea sunt necesare după descărcări complete sau încărcări insuficiente repetate.De accea, pentru încărcarea compensatorie se vor utiliza doar încărcătoare aprobatede către producătorul de baterii.

Respectaţi temperatura

2.4 Temperatură

Temperatura bateriei de 30°C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mairidicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitateadisponibilă.

45°C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de regim.

2.5 Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fimăsurată.

3. Întreţinere

Nu completaţi cu apă!

3.1 Zilnic

Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.

19

0506

.RO

Bateria se va conecta la încărcător cu poli corespunzători (plus la plus respectivminus la minus). Apoi se va cupla încărcătorul.

La încărcare temperatura creşte cu cca. 10 K. De accea încărcarea va începe doardacă temperatura se află sub 35°C. Temperatura bateriilor va fi de cel puţin 15 °C, încaz contrar nu se va obţine o încărcare corespunzătoare. Dacă temperatura esteconstant peste 40 °C sau mai mică de 15° C, atunci este necesară o reglare atensiunii constante a încărcătorului în funcţie de temperatură.

În acest sens se va utiliza factorul de corectură conform DIN N 50272 - 1 (proiect) cu-0,005 V/Z.

Indicaţii speciale pentru utilizarea bateriilor în zone periculoase:

Aceste baterii care se utilizează conform EN 50014, DIN VDE 0170/0171 Ex I în zoneEx II în zone cu gaze de mină respectiv conform EX II în zone ce prezintă pericol deexplozie. Se vor respecta instrucţiunile de avertizare de pe baterie.

2.3 Încărcarea de compensare

Încărcările de compensare servesc la asigurarea duratei de utilizare şi la menţinereacapacităţii. Încărcările de compensare se vor efectua la finalul încărcărilor normale.

Acestea sunt necesare după descărcări complete sau încărcări insuficiente repetate.De accea, pentru încărcarea compensatorie se vor utiliza doar încărcătoare aprobatede către producătorul de baterii.

Respectaţi temperatura

2.4 Temperatură

Temperatura bateriei de 30°C se numeşte temperatură nominală. Temperaturi mairidicate scurtează durata de viaţă, temperaturi mai scăzute diminuează capacitateadisponibilă.

45°C este temperatură limită şi nu este permisă ca temperatură de regim.

2.5 Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub formă de gel. Densitatea electrolitului nu poate fimăsurată.

3. Întreţinere

Nu completaţi cu apă!

3.1 Zilnic

Încărcaţi bateria după fiecare descărcare.

Page 95: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

20

3.2 Săptămânal

Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice.

3.3 Trimestrial

După încărcarea completă şi un timp de inactivitate de cel puţin 5 ore se vor măsuraşi înregistra următoarele:

• Tensiunea totală

• Tensiunile individuale

În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare saudiferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificaresuplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.

3.4 Anual

Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie denecesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.

Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN 43539 partea1.

Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50conform DIN EN 50272-3.

La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .

4. Îngrijire

Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea seva face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor".

Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acestsens.

Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă deficienţe,pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita coroziunea băi.Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest scop serviciulclienţi.

5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.

Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni deîncărcare:

1. Încărcare completă semestrială conform punctului 2.2 În cazul unui utilizatorconectat, de ex. dispozitive de măsurare şi control, încărcarea completă poate finecesară deja după 14 zile.

2. Încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 Volţi x numărul celulelor.

Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de utilizare.

0506

.RO

20

3.2 Săptămânal

Control vizual în ceea ce priveşte murdărirea şi defecţiunile mecanice.

3.3 Trimestrial

După încărcarea completă şi un timp de inactivitate de cel puţin 5 ore se vor măsuraşi înregistra următoarele:

• Tensiunea totală

• Tensiunile individuale

În cazul în care se constată modificări esenţiale faţă de măsurătorile anterioare saudiferenţe între celule respectiv bateriile blocului, se va solicita o verificaresuplimentară respectiv lucrări de reparaţie de căre serviciul clienţi.

3.4 Anual

Conform DIN VDE 0117 se va verifica de către un specialist electrician, în funcţie denecesitate, însă cel puţin o dată anual, rezistenţa izolatoare a vehicului şi a bateriei.

Verificarea rezistenţei izolatoare a bateriei se va efectua conform DIN 43539 partea1.

Rezistenţa izolatoare calculată a bateriei nu va depăşi tensiunea nominală de 50conform DIN EN 50272-3.

La baterii cu tensiune nominală până la 20V valoare minimă este de 1000 .

4. Îngrijire

Bateria se va menţine întotdeauna curată pentru a evita curenţii paraziţi. Curăţirea seva face conform ZVEI Normativul "Curăţarea bateriilor".

Lichidul din baia bateriei se va absorbi şi se va elimina conform prevederilor în acestsens.

Se va remedia deterioarea izolaţiei băi după curăţarea locurilor ce prezintă deficienţe,pentru a asigura valorile conform DIN EN 50272-3 şi pentru a evita coroziunea băi.Dacă este necesară demontarea celulelor, se va solicita în acest scop serviciulclienţi.

5. Depozitare

Dacă bateriile vor fi scoase din funcţiune pe o perioadă mai lungă de timp, acesteavor fi depozitate încărcate într-un spaţiu uscat şi ferit de îngheţ.

Pentru a asigura pregătirea pentru utilizare se pot alege următoarele acţiuni deîncărcare:

1. Încărcare completă semestrială conform punctului 2.2 În cazul unui utilizatorconectat, de ex. dispozitive de măsurare şi control, încărcarea completă poate finecesară deja după 14 zile.

2. Încărcări de menţinere la o tensiune de încărcare de 2,23 Volţi x numărul celulelor.

Luaţi în considerare durata de depozitare la durata de utilizare.

Page 96: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

21

0506

.RO

6. Defecţiuni

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediatserviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remediereadefecţiunilor.

Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizarespecială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiatănu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi al utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 BattV.

Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.

Poz. Denumirea Poz. Denumirea1 Logo 8 Semn reciclare2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie6 Data livrării 13 Greutate - Baterie7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

Typ1

Type

Nennspannung5

Nominal Voltage

Hersteller9

Manufacturer

Kapazität 6

Capacity

Zellenzahl7

Number of CellsBatteriegewicht min/max 8

Battery mass min/max

Serien-Nr.3

Serial-Nr.Lieferanten Nr. 4

Supplier No.

Baujahr 2

Year of manufacture

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany

5

Pb Pb

2/3 651113

1

14

41012

7

8

9

21

0506

.RO

6. Defecţiuni

Dacă se constată defecţiuni la baterie sau la încărcător se va anunaţa imediatserviciul clienţi. Datele de măsurare conf. 3.3 simplifică depistarea şi remediereadefecţiunilor.

Un contract de service încheiat cu noi simplifică depistarea la timp a defecţiunilor.

Bateriile utilizate sunt deşeuri reutilizabile ce necesită o monitorizarespecială.

Bateriile marcate cu semnul de reciclare şi cu lada de gunoi tăiatănu se vor arunca împreună cu gunoiul menajer.

Tipul preluării şi al utilizării se va conveni cu producătorul conform §8 BattV.

Drept rezervat de efectuare a modificărilor tehnice.

7. Plăcuţă fabricaţie, Jungheinrich Baterie - Tracţiune

* Marcaj CE doar pentru baterii cu o tensiune nominală mai mare de 75 volţi.

Poz. Denumirea Poz. Denumirea1 Logo 8 Semn reciclare2 Desemnarea bateriei 9 Ladă de gunoi/indicare materiale3 Tip baterie 10 Tensiune nominală baterie4 Număr baterie 11 Capacitate nominală baterie5 Nr. furnizor. 12 Număr celule baterie6 Data livrării 13 Greutate - Baterie7 Producător baterie - Logo 14 Instrucţiuni de siguranţă şi avertizare

Typ1

Type

Nennspannung5

Nominal Voltage

Hersteller9

Manufacturer

Kapazität 6

Capacity

Zellenzahl7

Number of CellsBatteriegewicht min/max 8

Battery mass min/max

Serien-Nr.3

Serial-Nr.Lieferanten Nr. 4

Supplier No.

Baujahr 2

Year of manufacture

Jungheinrich AG, D-22047 Hamburg, Germany

5

Pb Pb

2/3 651113

1

14

41012

7

8

9

Page 97: ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL - Jungheinrich · 2018. 4. 27. · sunt ordonate alfabetic. Fiecar e capitol începe cu pagina 1. Indicativul paginii const ă din litera capitolului

0506

.RO

22

0506

.RO

22