Documents to be submitted

of 15 /15
Programul Transnațional Sud Estul Europei 2007-2013 Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova Pachetul de aplicare Chisinau, Republica Moldova 23 aprilie 2013

description

 

Transcript of Documents to be submitted

Page 1: Documents to be submitted

Programul Transnațional Sud Estul Europei 2007-2013

Licitație adițională pentru partenerii IEVP din Republica Moldova

Pachetul de aplicare

Chisinau, Republica Moldova23 aprilie 2013

Page 2: Documents to be submitted

Documentele necesare a fi completate de către Partenerul Lider:

Page 3: Documents to be submitted
Page 4: Documents to be submitted
Page 5: Documents to be submitted

Documentele care trebuie să fie îndeplinite de partenerul MD ENPI

Page 6: Documents to be submitted
Page 7: Documents to be submitted
Page 8: Documents to be submitted
Page 9: Documents to be submitted

Statutul sau Actul de Constituire a organizaţiei partenerului

!!! În cazul în care solicitantul este un organism public creat prin lege, Statutul sau Actul de constituire nu sunt necesare. În astfel de cazuri, partenerul trebuie să depună o declaraţie referitoare la actul juridic relevant.

Page 10: Documents to be submitted

Statutul sau Actul de Constituire a organizaţiei partenerului

Trebuie să fie depuse în limba originală, fiind însoţit de un scurtă prezentare, în limba engleză, (max. 1 pagină), reflectând conţinutul principal, după cum urmează:- denumirea organizaţiei- statutul juridic- obiective principale şi tipuri de activităţi- înregistrarea şi amplasarea sediului central şi,- dacă este cazul, al filialelor/sucursalelor.

Page 11: Documents to be submitted

Copiile unor documente oficiale Monitorul Oficial, Înregistrarea societăţii, Hotărîre, Lege, Decret sau decizie care să ateste

înfiinţarea entităţii de către autorităţile naţionale

Page 12: Documents to be submitted

Documente contabile contabile– a) conturile de venit și cheltuieli sau echivalentul

acestuia şi– b) bilanţul contabil pentru anul financiar precedent,

pentru care au fost închise conturile. În cazul în care solicitantul nu poate oferi o copie a ultimului bilanţ efectuat, din motiv că nu dispune de un an financiar finalizat, acesta trebuie să prezinte o declaraţie cu explicaţiile corespunzătoare.

Page 13: Documents to be submitted

Documentele trebuie remise

electronic

Page 14: Documents to be submitted

În cazul în care documentele de suport lipsesc

10 zile lucrătoare

!!!

Page 15: Documents to be submitted

În cazul în care partenerul IEVP este selectat

Va remite documentele

în original

La solicitarea