Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena...

of 34 /34
1 RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana Mihaela, Ferdinant Nicoleta Unitatea de învăţământ: GPP Nr.1 Caracal Scopul materialului propus: de documentare pentru cadrele didactice

Embed Size (px)

Transcript of Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena...

Page 1: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

1

RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ

Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei”

Autori:Rădoi Liana Mihaela, Ferdinant Nicoleta

Unitatea de învăţământ: GPP Nr.1 Caracal

Scopul materialului propus: de documentare pentru cadrele didactice

Page 2: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr. 1- Caracal

REVISTĂ PENTRU COPII ŞI PĂRINŢIAN ŞCOLAR

2017-2018

Page 3: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

3

COORDONATOR/REALIZATOR

Prof. înv.preşcolar RĂDOI LIANA MIHAELAProf. înv.preşcolar FERDINANT NICOLETA

COLECTIVUL DE REDACŢIEProf. înv.preşcolar FERDINANT NICOLETAProf. înv.preşcolar RĂDOI LIANA MIHAELA

Page 4: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

4

„Din dragoste pentru copii a fost concepută această revista, de către cele care au

înţeles că fiecare moment al copilăriei trebuie pus în valoare.

Să se bucure de paginile ei, copii, părinţi, bunici şi toţi ceilalţi, care nu au uitat

clipele plăcute din copilărie.”

“Copilul este la fericita vârstă când se trezeşte la viaţă cu ochii plini de lumina unei fericiri

nebănuite şi îndepărtate.

Să ne ferim a întuneca cu cărbune şi cretă aceste minunate vise ale vârstei de aur!”

AD. FERRIERE

Mămici, tătici, bunici, vă invitămsă citiţi revista noastră!

Minunatele ei pagini văaşteaptă!

Page 5: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

5

G.P.P.Nr.1 Caracal

Să nu uităm să fim copii!Să ne păstrăm în suflet copilăria!

Să nu fim trişti că timpul trece, ci să fim fericiţi căamintirile noastre rămân şi putem striga

“Hai mai bine despre copilărie să povestim!”

Page 6: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

6

Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe şi nu ştim când şi unde se

termină. Ne trezim doar că numai suntem copii, că am ieşit din copilărie. Copilăria este o

lume fermecată, duioasa, dulce, lină, în care orice se poate întâmpla. Este vârsta la care

suntem cel mai aproape de toate tainele existenţei. Ne putem întâlni oricând cu balaurul cu

şapte capete, cu zgripţuroaica cea haină, putem fi vrăjitori, eroi din filme sau benzi desenate,

putem vizita orice loc din lume cu ochii minţii şi să credem cu tărie că am fost acolo cu

adevărat...

Page 7: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

7

O ZI ÎN GRĂDINIŢĂ

*SOSIREA COPIILOR şi CONTROLUL MEDICAL;

*INTERACŢIUNEA: PĂRINTE-EDUCATOR-COPIL;

*ACTIVITĂŢI CU GRUPA DE PREŞCOLARI;

*SALUTUL, PREZENŢA, DISCUŢII DESPRE VREME;

*ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ-activitate introductivă în tema zilei;

*MICUL DEJUN;

*ÎNVĂŢARE ORGANIZATĂ PE CENTRE DE INTERES

Amenajarea centrului tematic şi a centrelor de interes constituie

condiţia primordială în crearea cadrului ambiental necesar desfăşurării optime a

activităţii cu preşcolarii. Zonele sunt dotate cu material didactic adecvat

desfăşurării de activităţi pe grupuri mici sau individual. În fiecare sală de grupă

există un spaţiu pentru întâlnirea copiilor din grupă, destinat comunicării şi

schimbului de idei, planificării activităţilor la începutul zilei, stabilirii în comun

a sarcinilor şi regulilor.

Întreaga activitate se bazează pe cooperare şi aşază copilul în centru.

*ACTIVITĂŢILE PE DOMENII EXPERIENŢIALE-vizează dezvoltarea

comportamentelor de bază şi împreună cu toate activităţile din centrele de

interes se constituie într-o activitate integrată ce se derulează în conformitate cu

proiectele tematice stabilite împreună cu preşcolarii în funcţie de dorinţele şi

nevoia lor de învăţare.

*ACTIVITĂŢILE DISTRACTIVE-completează tabloul zilei şi creează un

moment plăcut şi relaxant, atât de aşteptat de către copii.

*MASA DE PRÂNZ-încheie prima parte a zilei, urmând odihna de după-amiază.

*ACTIVITĂŢILE DE DUPĂ-AMIAZĂ- consolidează acumulările cognitive şi

dezvoltă deprinderile copiilor.

Page 8: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

8

Fiecare părinte se informează despre comportamentul copilului înainte de a-l lua

acasă.

Educaţia continuă acasă. Părinţii se implică direct în educaţia copilului, ei fiind

întotdeauna un exemplu pentru propriul copil.

Page 9: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

9

(activităţi extracurriculare desfăşurate în grădiniţă)

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se

adapteze.

(Maria Montessori –„Descoperirea copilului“)

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi

forme de muncă didactică complementară activităţilor

obligatorii.

Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă, în

afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate în

afara grădiniţei; ele sunt activităţi extracurriculare şi se

desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor.

Activităţile extracurriculare trebuie să pună în

valoare responsabilitatea individuală şi în grup,

socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin

conformism, realizarea de sine prin independenţă.

Activităţiile extracurriculare contribuie la

gândirea şi completarea procesului de învăţare, la

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor

preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a

timpului lor liber.

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă

într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare

este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe

ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.

În grădiniţa noastră, activităţile au fost diverse:

programe cultural-artistice, concursuri, activităţi ecologice, etc.

Page 10: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

10

1 DECEMBRIE-ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

În această mare zi de

sărbătoare, noi, românii

trebuie să simţim

româneşte şi să cunoaştem

semnificaţia acestui eveniment, iar preşcolarii

trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc

este ea însăşi o lecţie de viaţă, de voinţă şi de

iubire. Cel mai mare şi mai fericit eveniment

din istoria noastră seculară l-a reprezentat

MAREA UNIRE de la 1 DECEMBRIE.

Unirea României într-o singură ţară mare,

cu hotare minunat de rotunde şi întinse până

acolo unde oamenii vorbesc aceeaşi limbă,

limba română, a fost salutată de toţi cei cu

inima română, însemnând viitorul,

însemnând a trăi unul lângă altul în pace.

Page 11: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

11

La 1 Decembrie 1918 se împlinea un

vis secular, pentru îndeplinirea căruia au

luptat şi au vărsat sânge multe generaţii.

Să nu uităm şi să-i slăvim aşa cum se

cuvine!

NE MÂNDRIM CĂ SUNTEM ROMÂNI!

Sunt român, român voinic,

Şi n-am teamă de nimic.

România-i ţara mea

Drag mi-e să trăiesc în ea.

Page 12: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

12

DE CE SERBARE?

Prin îmbinarea caracterului ludic cu cel educaţional (formativ şi informativ) serbările

răspund particularităţilor de vârstă ale copiilor. Serbările sunt o activitate de evaluare şi de

verificare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, de stimulare a cooperării între copii,

de stimulare a predispoziţiilor native şi a aptitudinilor acestora.

Serbările au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv,

moral, estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a preşcolarului.

Organizând serbări verificăm, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit lucrurile

transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă.

Cântând, dansând, recitând, preşcolarul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile

artistice. Pregătirea unei serbări lasă urme adânci în sufletul fiecărui copil.

Participarea la serbarea grupei îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească. Legăturile

afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci reuşita serbării întăreşte

sentimentul apartenenţei la colectiv, mândria de a fi printre „copiii din grupă”.

Page 13: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

13

Bucurie , zarvă mare, oameni de zăpadă,

clinchete de clopoţei, miros de brad în case toate

ne vestesc sărbătorile, pe care toţi le aşteptăm cu

drag!

E vremea colindelor, vremea bucuriei, când

minunea naşterii Mântuitorului cuprinde

sufletele şi le înobilează.

Ce farmec ar avea sărbătorile fără

sunetul cald al colindelor, fără glasurile

duioase care ne încălzesc sufletul?

În aşteptarea lui Moş Crăciun, copiii

grupei au pregătit un moment special, din

dragoste pentru datinile românilor în prag

de sărbătoare, pentru Moşul bun, care a

fost alături de ei, ca întotdeauna, pentru

părinţi, bunici şi toţi cei care au venit să-i

vadă.

Page 14: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

14

ÎN LUMEA BASMELOR

Cele mai îndrăgite activităţi

sunt cele în care copiii ascultă,

fascinaţi, poveşti. Lumea basmelor,

este o lume plină de fantezie, în

care copiii se întâlnesc cu personaje

îndrăgite. Odată, intraţi în lumea

poveştilor, copiii încearcă să se

identifice cu personajele, să le imite

gesturile, să împrumute din

comportamentele acestora.

Page 15: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

15

“SUNTEM MICI, ÎNSĂ DORIM MEDIUL SĂ ÎL ÎNGRIJIM!”

Cu privirea îndreptată spre înaltul cerului, cu

lacrimi în ochi şi cu sufletul încărcat de durere

adresăm un călduros apel celor care ne conduc

destinele şi tragem un semnal de alarmă :

Voi, oameni mari, întorceţi-vă chiar şi

pentru o clipă în mijlocul naturii, simţiţi-i pulsul şi

vibraţia, ascultaţi-i strigătul înăbuşit de durere

care vă cheamă şi vă imploră cu glasul aproape

stins :

„ Să ocrotiţi acest pământE tot ce-avem mai bun, mai sfântSalvaţi-l cât mai este timp!”

Se cuvine un apel la meditaţie :

„Să străbaţi cu piciorul şi să înţelegi cu gândul şi cu sufletul”

(Nicolae Iorga).

Page 16: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

16

Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se petrece chiar şi sub ochii noştri, este

un element major al unei crize de civilizaţie şi este cauzată de intervenţia omului în natură.

Pentru a se stopa această influenţă nocivă, autodistrugătoare în esenţa sa pentru omenire,

pledăm pentru o educaţie ecologică autentică a generaţiilor actuale de copii, încă de la vârsta

preşcolarităţii.

Înţelegem prin “educaţie ecologică autentică”intervenţiile în plan educativ menite să

conştientizeze copiii asupra pericolelor reale determinate de om, pericole ce ameninţă

existenţa fiinţei vii pe acest Pământ.

La activitatea “HARNICII

ECOLOGISTI”, desfaşurată în grădiniţa

noastră, ne-am stabilit ca obiectiv cadru

dezvoltarea capacităţii copiilor de

explorare şi investigare pentru

cunoaşterea şi protecţia mediului

înconjurător, obiectiv pe baza căruia s-au

stabilit obiectivele de referinţa,

conţinuturile, mijloacele de realizare şi

temele corespunzătoare

Vom enumera în continuare câteva

situaţii de învăţare prin care am urmărit

ca preşcolarii să aibă conturat un context

concret de a analiza condiţiile normale

de viaţa pentru plante, animale şi om,

putând să descopere efectele nocive ale

poluării, să înveţe să protejeze solul, apa

şi aerul, de care depinde viaţa pe Terra.

Preşcolarii au putut să participe activ şi

afectiv la îngrijirea unor plante (copaci,

iarba, flori) conştientizând idea păstrării

sănătăţii mediului natural. Toate acestea

sunt menite a contribui la formarea

comportamentului civic, prin cultivarea

iubirii şi a respectului pentru natura.

Page 17: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

17

Gunoiul este un duşman al sănătăţii pentru că degradează îmbolnăveşte mediul în care

trăiesc oamenii şi celelalte fiinţe de pe pământ. În timpul plimbărilor si vizitelor copiii au fost

îndemnaţi să observe ordinea, curăţenia, aspectul estetic al parcurilor, al grădinilor şi al

curţilor unor gospodari, bucurându-şi inima şi ochii şi îmbogăţindu-şi în acest fel educaţia

estetică.

Cunoscând şi observând din ce se compune

gunoiul (hârtii, plastic, îmbrăcăminte veche,

sticle, ambalaje etc.) copiii au învăţat să

diferenţieze actele corecte de cele dăunătoare

asupra solului, să nu le repete sau să nu

iniţieze unele asemenea, respectiv în privinţa

depozitării resturilor şi a gunoaielor, să o facă

în zone speciale, şi nu în locuri publice sau

apă.

De asemenea, în cadrul lecturilor după

imagini, al convorbirilor pe teme precum

“Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

au conştientizat că economisirea hârtiei, a cartonului, duce la menţinerea unui număr mare de

copaci în viaţă, care să adăpostească animalele sălbatice şi să mentină temperatura în

parametrii normali, confortabili. Mai mult,

pădurile atrag ploile, stopează alunecările de

teren, copacii produc oxigenul pe care-l

respirăm clipă de clipă, atât noi, oamenii, cât

şi animalele.

Îngrijind grădina proprie şi curtea

grădiniţei din primăvară până în toamnă,

copiii au văzut şi au înţeles că resturile

vegetale formează o hrană bună pentru

pământ, menţinând apa în sol şi ajutând

plantele să crească, iar legumele şi fructele

să fie mai sănătoase decât cu chimicale.

“Când în curte nu-i curat

Noi trecem la curăţat

Page 18: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

18

Daca nu avem ozon

Pomi şi flori o să plantăm.”

Putem spune în concluzie că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică, ci

prin toate activităţile şi acţiunile pe care le desfăşurăm în grădiniţă, copiii îşi pot însuşi

numeroase noţiuni şi cunoştinţe despre problemele ecologiei.

S.O.S. SALVAŢI PĂMÂNTUL !

O LECŢIE DE IUBIT PĂMÂNTUL

Motto:

Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.

(Toma George Maiorescu)

Este timpul să învăţăm să trăim în armonie cu

natura, să nu rămânem indiferenţi văzând cum ,,marele

glob albastru’’ îşi murdăreşte pe rând apele, pădurile şi

norii. Această învăţătură înţeleaptă şi folositoare a

pătruns adânc în minţile şi în sufletele tuturor copiilor.

Page 19: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

19

ÎNVAŢĂ-ŢI COPILUL SĂ SE ROAGE

Într-o lume în care stresul cotidian

atinge uneori cote maxime, într-o lume în

care interesul material a căpătat conotaţii

superlative, iar preocupările trupeşti ne

monopolizează viaţa, puţini mai sunt cei

care se îngrijesc de valori, virtuţi şi tot

ceea ce ţine de universul interior al fiinţei

noastre, într-un cuvânt, de suflet.

Nefericirea este cu atât mai mare cu cât,

la fel de puţini sunt şi cei care se îngrijesc

de sufletele copiilor lor, deoarece şi aici

«terenul» a fost invadat de legile şi

principiile materialităţii lumeşti.

cunosc ca fiind « Doamne Doamne » .

Fiecare părinte are datoria morală de a-l învăţa

pe copilul său să se roage, de a-i face încă din

copilărie cunoştinţă cu cel care este Bunătate,

Dragoste, Blândeţe, cu cel pe care toţi copiii îl

Copiii sunt cel mai frumos dar al lui Dumnezeu, cea mai mare recompensă dată de către

acesta celor ce se iubesc, ca rod al dragostei lor, de aceea trebuie înconjuraţi întotdeauna de

dragoste, afecţiune şi căldură sufletească, însă niciodată nu trebuie uitat îndemnul

Mântuitorului, care a spus : "Lăsaţi copiii să vină la Mine!

Page 20: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

19

MULT IMI PLACE SI IUBESC

PORTUL NOSTRU ROMANESC

Poveştile lui Ion Creangă aduc în inima copiilor şi-n imaginea ce şi-o formează ,chipul

senin, deschis al ţăranului roman.

Poveştile istorice, de demult, din vremea dacilor, ilustrază portul soldatului, oşteanului

dac, simplu, îmbrăcat în straie lucrate de mană, în gospodăria ţărănească.

Toate acestea sunt completate de ,,Hora” cea mare a ,,Unirii” romanilor din 1859 sau de

cea din 1918, pe care le prezentăm copiilor sub o formă cat mai aproape de înţelegera

specifică varstei: prin simboluri naţionale(stemă, steag, hartă), dar mai ales prin elemente de

tradiţie populară.

Pe înţelesul

copiilor este

alcătuirea

costumului

popular, în

termeni

simpli: ie

sau cămaşă,

poale sau

fustă, oprege şi valnic la femei, cu maramă pe cap, avand rol de basma, dar simbolizand un

veşmant de sărbătoare; ie sau cămaşă, cusută cu multe culori sau unicoloră şi cu mătase albă

Page 21: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

20

uneori, pantaloni sau iţari, la bărbaţi, cu capetele acoperite de căciuli din blană de miel;

amandoi poartă ca încălţăminte opinci, care astăzi sunt păstrate din ce în ce mai rar în

regiunea noastră.

Prezentăm costumul popular şi repetăm elementele sale, fără a intra în detalii asupra

alcătuirii fiecărui obiect, repetăm în poezii şi cantece ,,Portul romanesc”, ,,Romancuţa”,

termeni specifici, pe înţelesul copiilor sau de cunoaştere a cuvintelor noi; lecturăm imagini cu

hora ţăranului roman sau rapsozi şi cantăreţi de folclor ce poartă în timpul cantecelor

costumul popular.

Aşa cunoaştem un element al tradiţiei populare: costumul naţional.

Exprimăm ce-am înţeles în pictură, desen decorativ sau liber, modelaj, aplicaţii practice (ia,

fota, farfuria decorată), ne apreciem, ne întrecem, expunem şi arătăm colegilor sau părinţilor

ce frumuseţi am imortalizat noi în comorile scoase din propriile maini.

Page 22: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

21

Portul popular este cel mai bun ambasador al românilor, in lumea intreagă.

NE MÂNDRIM CĂ SUNTEM ROMÂNI!

Page 23: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

22

„Cum să ne alimentăm sănătos”

O alimentaţie completă trebuie să

cuprinda alimente din toate grupele,

deoarece acestea conţin:

@proteine - asigură creşterea;

@grăsimi – dau energie;

@zaharuri – sursă de energie;

@săruri minerale – calciu, fier- dau

rezistenta organismului;

@vitamine – previn îmbolnăvirile.

Legumele trebuie să ocupe un

loc important în hrana copilului datorită conţinutului mare de substanţe hrănitoare şi, în

special, de vitamine, a căror lipsă, sau insuficienţă în alimentaţie, poate provoca serioase

tulburări în metabolismul

uman, predispunând copiii la

diferite boli.

Fructele au valori nutritive şi

calorice cunoscute de toţi.

Fructele de orice fel (în afară

de papaya) nu trebuie

consumate înainte sau imediat

după masă. Întrucât se

"grăbesc" să fie primele

digerate, vor face ca celelalte

alimente să intre în fermentaţie

înainte de a părăsi stomacul,

vor întârzâia procesul de

digestie şi vor împiedica

organismul să asimileze toate

substanţele nutritive necesare.

Page 24: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

23

Copii, în loc de dulciuri consumaţi fructe!

Iată câteva sfaturi pentru a te bucura din plin de avantajele fructelor:

Consumă fructe, cu cel puţin o jumătate de oră înainte de masă, sau la trei ore după ce ai

mâncat ceva consistent.

Dacă vrei, poţi alcătui un mic dejun sau o cină numai din fructe.

Dacă-ţi faci suc de fructe, încearcă să nu adaugi zahăr

Deoarece şi sucurile naturale au acelaşi efect ca fructul întreg, pentru a le consuma, respectă

aceleaşi intervale faţă de o masă principală.

Dacă vreţi să aveţi copii

sănătoşi, daţi-le să consume

din belşug fructe, legume,

verdeţuri şi cereale

integrale!

Vă mulţumim D-na doctor, vă promitem că o să vă urmăm sfatul....

Page 25: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

24

TOAMNA

George Cosbuc

Ieri vedeam pe lunca flori

Mandri fluturi zburatori

Si vedem zburand albine

Ieri era si cald si bine.

Azi e frig si nori si vant

Frunzele cad la pamant

Florile stau suparate

Vestejesc de bruma toate.

CARTEA

Virgil Carianopol

Cartea e ca mama noastră

Ea ne-nvaţă ce e bine

Tot ce trebuie să facem

Şi să ştie orşicine.

Ea dă sfaturi tuturor,

Înţeleaptă ajutor,

Pentru toţi ce vor să-i ceară

Dă lumină tuturor.

De aceea dragi copii într-una

S-o-ntrebaţi că la nevoie

Ea nu doarme, ea chiar noaptea

Este trează pentru noi.

Are –nţelepciune veche,

E făclie, univers,

Ea vă luminează drumul

Pentru căt aveţi de mers.

Page 26: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

25

ÎN LIVADĂ ŞI ÎN VIE

de Emilia Căldăraru

În livadă şi în vie Toamna,

ce mai bogăţie! Nucii-şi

leagănă pe dâmburi Fructele

cu dulce sâmburi;

Cum şi prunii pe cărare,

Vinetele pietre rare. Se

iţesc din viţa groasă,

Strugurii şi tămâioasă.

Mere dulci, gutui acrui,

Parcă luminează-n grui.

Iar a perelor recoltă

Pe sub ceruri face boltă.

Dacă inima vă-ndeamnă Hai,

copii, cântaţi de toamnă,

Umpleţi coşuri şi panere

Cu a toamnelor avere.

Page 27: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

26

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢIVĂ ROG…

ROMULUS CHELBEGEAN

Dacă ar avea părinţii ochi să vadăŞi sufletul le-ar fi mereu atent, Înochii pruncilor cu viaţa fadă Ardescifra mesajul cel urgent: “Vă

rog iubiţi-mă inteligent!”Nu glume, nici minciuni, bomboane-amare;

Nu vreau bunici şi nici televizor,Nu-mi trebuie nici lux, nici îmbuibare…

Puţin îmi pasă de trăiesc sau morDar vreau să fiu al vostru, nu al lor!

Eu stiu c-aveţi profesii elevateCă sunteţi la curent cu date noi,

C-aveţi serviciu ca eu să am de toate,Dar fiindcă vă iubesc pe amândoi

Vă spun: “Eu am nevoie doar de voi!”As vrea ca jucărie ochii mamei,

Nu ochii-ndepărtaţi ai vreunui unchi.Când ne-ntâlnim atraşi de glasul foamei

Şi nu pot sta la tata pe genunchiMă simt ca o mlădiţă fără trunchi.Nu vreau să fiu un deget ce acuză

Găsind olarul singur vinovatAm gând curat, şi inima refuză

O bombă cu efect întârziat:Vreau să devin un om adevărat!

Page 28: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

27

De aceea vreau părinţii mei să vadă,Să aibă sufletul mereu atent,

Ca-n ochii mei umbriţi de viaţă fadăSă descifreze strigătul urgent:“Vă rog, iubiţi-mă inteligent!”

Page 29: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

PAGINA COPIILOR

28

Page 30: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

Coloraţi imaginea după cod

29

Page 31: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

Colorează și ajută-l pe copil să găseascădrumul spre omul de zapada.

Page 32: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii
Page 33: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii

CUPRINS

CUVÂNT DE ȊNCEPUT.................................2O ZI ȊN GRĂDINIŢA..................................6DINCOLO DE ORE......................................81 DECEMBRIE-ZIUA NAŢIONALĂ........9DE CE SERBARE........................................11ȊN LUMEA BASMELOR...........................13

SUNTEM MICI ȊNSĂ DORIMMEDIUL SĂ ȊL INGRIJIM..................14

INVAŢĂ-ŢI COPILUL SĂ SE ROAGE...........18ȊNDEMN..............................................................16MULT ȊMI PLACE ŞI IUBESC PORTUL MEU

CEL ROMÂNESC.....................19CUM SĂ NE ALIMENTĂM SĂNATOS................22

POEZII PENTRU CEI MICI..................................24SCRISOARE CĂTRE PARINŢI..........................25PAGINA COPIILOR.............................................27

Page 34: Denumire: Revista ,,Paşi de prichindei” Autori:Rădoi Liana ... · “Pădurea, prietena noastră”, ”Povestea brazilor şi a hârtiei”, ”Pădurea, viaţa noastră”, copiii