CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie,...

of 33 /33
CATALOG CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU PROFESIONIŞTI ÎN DOMENIUL ELECTRIC

Embed Size (px)

Transcript of CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie,...

Page 1: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CATALOGCURSURI DE PREGĂTIRE

PENTRU PROFESIONIŞTIÎN DOMENIUL ELECTRIC

Page 2: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CATALOG CURSURI 2012 CONŒINUT

P. 03 > GHID DE SELECŒIE CURSURI

P. 04 > CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

P. 20 > CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

P. 23 > SUPORT PENTRU PROIECTE

P. 29 > INFORMAŒII GENERALE

AstŸzi, ecienÍa energeticŸ este una din preocupŸrile

concrete Ûi cotidiene. Grupul LEGRAND se

asociazŸ acestor schimbŸri Ûi dezvoltŸ soluÍii ce

favorizeazŸ automatizarea, Án particular sisteme pentru

gestiunea iluminatului.

LEGRAND vŸ invitŸ sŸ descoperiÍi sau sŸ vŸ

perfecÍionaÍi cunoÛtinÍele privind aceste produse,

astfel ÁncÊt sŸ propuneÍi clienÍilor dumneavoastrŸ

soluÍii mai economice Ûi mai ecologice.

LEGRAND ÌI EFICIENŒA ENERGETICÏ

Prin furnizarea de formare profesionalŸ pentru toÍi partenerii din domeniul

electric, de la investitori la instalatori, adŸugŸm

valoarea soluÍiilor noastre, Ánlesnind acestor

profesioniÛti adaptarea la o afacere Án continuŸ

schimbare.

Page 3: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

NIVEL*

INTEGRATORI DE SISTEM

PROIECTANŒI / CONTRACTORI

BIROURI DE PROIECTARE

DISTRIBUITORI

TABLOTIERI

INSTALATORI

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL > P. 04DescoperiÍi soluÍiile pentru distribuÍia de putere LEGRAND • • A

ConcepeÍi schema electricŸ Ûi proiectaÍi tabloul electric cu softurile XL PRO² Calcul Ûi XL PRO² • • • • • B

RealizaÍi un tablou general Ûi un tablou secundar • • • B

AlegeÍi Ántreruptorul automat de putere DMX³ corespunzŸtor ecŸrui proiect • • • • • B

IntegraÍi bateriile de condensatoare Ûi unitŸÍile de gestiune a energiei pentru reducerea consumului • • • • • B

SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX/DPX³ • • • B

AutomatizaÍi inversorul de sursŸ cu ajutorul cutiei de automatizare LEGRAND • • • B

ProiectaÍi tablourile electrice cu programul XL PRO² • • • • • B

ConcepeÍi o instalaÍie electricŸ cu programul XL PRO² Calcul • • • • B

AlegeÍi Ûi instalaÍi contactoarele LEGRAND • • • • • B

RealizaÍi un sistem de distribuÍie Án bare capsulate Zucchini • • B

AlegeÍi transformatorul corespunzŸtor cerinÍelor de alimentare cu energie electricŸ a instalaÍiei • • • B

RealizaÍi diferite tipuri de sisteme de cablare structuratŸ VDI, Án tehnologie LCS² • • • A

ComandaÍi sistemul de iluminat astfel ÁncÊt sŸ realizaÍi economii de energie • • • A

ConguraÍi sistemele de distribuÍie a cablurilor Cablol cu programul CABLOCAD • B

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL > P. 20ComunicaÍi cu ajutorul sistemelor de interfonie Ûi videointerfonie LEGRAND • • • A

RealizaÍi instalaÍia electricŸ aferentŸ unei Case Inteligente cu sistemul My Home • • • A

SUPORT PENTRU PROIECTE > P. 23OptimizaÍi proiectul de distribuÍie electricŸ cu LEGRAND • • • • C

SoluÍii pentru sisteme destinate spitalelor • • • • C

CreaÍi propriul sistem de comandŸ centralizatŸ a iluminatului • • • • C

ProiectaÍi Ûi ofertaÍi sisteme de interfonie Ûi videointerfonie • • C

ProiectaÍi Ûi ofertaÍi o CasŸ InteligentŸ cu Sistemul My Home • • C

Curs pentru creÛterea performanÍelor energetice

Curs nou Curs ce se poate efectua Ûi Án birourile noastre din Íara

Caracteristici specice ale cursurilor:

*NIVEL: A = ÎNCEPÏTORI / B = AVANSAT / C = PERSONALIZAT

CURSURI DE PREGÏTIRE GHID DE SELECŒIE

CATALOG CURSURI 2012 CONŒINUT

P. 03 > GHID DE SELECŒIE CURSURI

P. 04 > CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

P. 20 > CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

P. 23 > SUPORT PENTRU PROIECTE

P. 29 > INFORMAŒII GENERALE

AstŸzi, ecienÍa energeticŸ este una din preocupŸrile

concrete Ûi cotidiene. Grupul LEGRAND se

asociazŸ acestor schimbŸri Ûi dezvoltŸ soluÍii ce

favorizeazŸ automatizarea, Án particular sisteme pentru

gestiunea iluminatului.

LEGRAND vŸ invitŸ sŸ descoperiÍi sau sŸ vŸ

perfecÍionaÍi cunoÛtinÍele privind aceste produse,

astfel ÁncÊt sŸ propuneÍi clienÍilor dumneavoastrŸ

soluÍii mai economice Ûi mai ecologice.

LEGRAND ÌI EFICIENŒA ENERGETICÏ

Prin furnizarea de formare profesionalŸ pentru toÍi partenerii din domeniul

electric, de la investitori la instalatori, adŸugŸm

valoarea soluÍiilor noastre, Ánlesnind acestor

profesioniÛti adaptarea la o afacere Án continuŸ

schimbare.

Page 4: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

4

CONŒINUT CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

Pag. Denumire curs

05 DescoperiÍi soluÍiile pentru distribuÍia de putere LEGRAND

06 ConcepeÍi schema electricŸ Ûi proiectaÍi tabloul electric cu programele XL PRO² calcul Ûi XL PRO²

07 RealizaÍi un tablou electric general Ûi un tablou electric secundar

08 AlegeÍi Ántreruptorul automat de putere DMX³ corespunzŸtor ecŸrui proiect

09 IntegraÍi bateriile de condensatoare Ûi unitŸÍile pentru managementul energiei pentru a reduce consumul de energie

10 SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX/DPX³

11 AutomatizaÍi inversorul de sursŸ cu ajutorul cutiei de automatizare LEGRAND

12 ProiectaÍi tablourile electrice de distribuÍie cu programul XL PRO2

13 ConcepeÍi instalaÍia electricŸ doritŸ cu programul XL PRO2 Calcul

14 AlegeÍi Ûi instalaÍi contactoarele de putere LEGRAND

15 RealizaÍi un sistem de distribuÍie Án bare capsulate Zucchini

16 AlimentaÍi instalaÍia electricŸ cu un transformator uscat cu izolaÍie din rŸÛini epoxidice

17 RealizaÍi diferite tipuri de sisteme de cablare structuratŸ VDI/LCS²

18 ComandaÍi sistemul de iluminat astfel ÁncÊt sŸ realizaÍi economii de energie

19 ConguraÍi sistemele pentru distribuÍia cablurilor Cablol cu programul CABLOCAD

Page 5: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

4

CONŒINUT CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

Pag. Denumire curs

05 DescoperiÍi soluÍiile pentru distribuÍia de putere LEGRAND

06 ConcepeÍi schema electricŸ Ûi proiectaÍi tabloul electric cu programele XL PRO² calcul Ûi XL PRO²

07 RealizaÍi un tablou electric general Ûi un tablou electric secundar

08 AlegeÍi Ántreruptorul automat de putere DMX³ corespunzŸtor ecŸrui proiect

09 IntegraÍi bateriile de condensatoare Ûi unitŸÍile pentru managementul energiei pentru a reduce consumul de energie

10 SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX/DPX³

11 AutomatizaÍi inversorul de sursŸ cu ajutorul cutiei de automatizare LEGRAND

12 ProiectaÍi tablourile electrice de distribuÍie cu programul XL PRO2

13 ConcepeÍi instalaÍia electricŸ doritŸ cu programul XL PRO2 Calcul

14 AlegeÍi Ûi instalaÍi contactoarele de putere LEGRAND

15 RealizaÍi un sistem de distribuÍie Án bare capsulate Zucchini

16 AlimentaÍi instalaÍia electricŸ cu un transformator uscat cu izolaÍie din rŸÛini epoxidice

17 RealizaÍi diferite tipuri de sisteme de cablare structuratŸ VDI/LCS²

18 ComandaÍi sistemul de iluminat astfel ÁncÊt sŸ realizaÍi economii de energie

19 ConguraÍi sistemele pentru distribuÍia cablurilor Cablol cu programul CABLOCAD

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

5

CONŒINUT CURS

Standarde de instalare• ProtecÍia liniilor la suprasarcinŸ

Ûi scurtcircuit• ProtecÍia oamenilor (sisteme de

legare la pŸmÊnt)• ProtecÍia bunurilor (protecÍia

la supratensiuni atmosferice, descŸrcŸtoare pentru

supratensiuni atmosferice)

InstalaÍia ElectricŸ• Sisteme de alimentare cu

energie electricŸ• ArhitecturŸ• Componente• Continuitatea Án funcÍionare

Oferta LEGRAND• Tablouri (XL³, Atlantic, Marina,

Ekinoxe, Nedbox, Practibox, Plexo³ etc.)

• DistribuÍie (blocuri de distribuÍie, bare din cupru/aluminiu)

• Separare (Vistop, DPX IS)• ProtecÍie (Lexic, DPX/DPX³, DMX³)• ComandŸ (Lexic, contactoare)• Prize industriale Ûi

transformatoare• Compensarea energiei• Elemente de cablare• Marcare

Servicii (documentaÍie, programe etc.)

ATELIER PRACTIC

Prezentarea unui tablou general de distribuÍie Ûi a unui tablou secundar

ExerciÍii practice• Înteruptor automat Án varianta

extractibilŸ• Întreruptor automat cu comandŸ

motorizatŸ

Utilizare program XL PRO²

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Un curs de nivel superior:• Proiectarea instalaÍiei electrice

cu softurile XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

CURS DE INIŒIERE

INSTALATORIDISTRIBUITORI

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 3 zile BucureÛti sau

Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

DescoperiÍi soluÍiilepentru distribuÍia de putere LEGRAND

DescoperiÍi structura unei instalaÍii electrice Ûi soluÍiile LEGRAND: principiul de funcÍionare a aparatelor Ûi soluÍii complete pentru distribuÍia de putere. Realizarea unei analize corecte a solicitŸrii clientului.

Page 6: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

6

ConcepeÍi schema electricŸ Ûi proiectaÍi tabloul electric cu programele XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

CONŒINUT CURS

Recapitulare• ProtecÍia electricŸ a liniilor

Ûi a oamenilor

Standarde de instalare

Întreruptoare automate• Caracteristici principale• Asociere Ûi selectivitate

Oferta LEGRAND• Caracteristici electrice Ûi

mecanice, accesorii• Lexic • DPX/DPX³, DMX³• Cutia de automatizare

Cofrete Ûi tablouri electrice • Structura unui tablou general

de distribuÍie Ûi a unui tablou secundar

• Criterii de selecÍie

Oferta LEGRAND• Caracteristici electrice Ûi

mecanice, accesorii• Cofrete Ûi tablouri electrice• Sisteme de distribuÍie

XL PRO² Calcul

XL PRO²

ATELIER PRACTIC

Prezentarea unui tablou general de distribuÍie Ûi a unui tablou secundar

DemonstraÍie• Întreruptor automat extractibil• Inversor de sursŸ cu comandŸ

motorizatŸ

Studii de caz utilizÊnd programele XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

Conceperea schemei electrice a instalaÍiei utilizÊnd programul XL PRO² Calcul Ûi proiectarea tablourilor cu programul XL PRO². Oferim astfel clienÍilor soluÍii complete Ûi optimizate pentru protecÍia liniilor Ûi a oamenilor.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

DISTRIBUITORIPROIECTANŒI/CONTRACTORI

BIROURI DE PROIECTARE

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 3 zile BucureÛti sau

Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Cursul urmŸtor:• RealizaÍi un tablou electric general

Ûi un tablou electric secundar

Page 7: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

6

ConcepeÍi schema electricŸ Ûi proiectaÍi tabloul electric cu programele XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

CONŒINUT CURS

Recapitulare• ProtecÍia electricŸ a liniilor

Ûi a oamenilor

Standarde de instalare

Întreruptoare automate• Caracteristici principale• Asociere Ûi selectivitate

Oferta LEGRAND• Caracteristici electrice Ûi

mecanice, accesorii• Lexic • DPX/DPX³, DMX³• Cutia de automatizare

Cofrete Ûi tablouri electrice • Structura unui tablou general

de distribuÍie Ûi a unui tablou secundar

• Criterii de selecÍie

Oferta LEGRAND• Caracteristici electrice Ûi

mecanice, accesorii• Cofrete Ûi tablouri electrice• Sisteme de distribuÍie

XL PRO² Calcul

XL PRO²

ATELIER PRACTIC

Prezentarea unui tablou general de distribuÍie Ûi a unui tablou secundar

DemonstraÍie• Întreruptor automat extractibil• Inversor de sursŸ cu comandŸ

motorizatŸ

Studii de caz utilizÊnd programele XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

Conceperea schemei electrice a instalaÍiei utilizÊnd programul XL PRO² Calcul Ûi proiectarea tablourilor cu programul XL PRO². Oferim astfel clienÍilor soluÍii complete Ûi optimizate pentru protecÍia liniilor Ûi a oamenilor.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

DISTRIBUITORIPROIECTANŒI/CONTRACTORI

BIROURI DE PROIECTARE

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 3 zile BucureÛti sau

Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Cursul urmŸtor:• RealizaÍi un tablou electric general

Ûi un tablou electric secundar

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

7

RealizaÍi un tablou electric general Ûi un tablou electric secundar

CONŒINUT CURS

Arhitectura unui tablou electric principal Ûi a unui tablou electric secundar• Componente Ûi dimensionarea lor• Criterii de selecÍie a unui tablou

electric

CondiÍii de conectare Ûi cablare

Oferta LEGRAND• Caracteristici electrice Ûi

mecanice, accesorii• ProtecÍie: Lexic/DPX/DPX³/DMX³• Tablouri: Ekinoxe/Practibox/Plexo³

/Atlantic/Marina/Altis/XL³• Sisteme de distribuÍie modulare/

bare de cupru Ûi aluminiu• Alte accesorii• Blocuri terminale• Sisteme de marcare• Comenzi Ûi semnalizare

Programul XL PRO²

ATELIER PRACTIC

Asamblare XL ³ 400/4 000

Integrarea• DPX Án XL3 4 000

Instalarea accesoriilor Án XL3 4 000

Studiu de caz XL PRO2

AsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii. ModalitŸÍi de cablare Ûi modalitŸÍi de racordare Án instalaÍia electricŸ pentru a rŸspunde cÊt mai bine solicitŸrilor clientului.

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 3 zile

BucureÛti

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Cursuri recomandate:• ConcepeÍi schema electricŸ Ûi

proiectaÍi tabloul electric cu XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

Page 8: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

8

AlegeÍi Ántreruptorul automat de putere DMX³corespunzŸtor ecŸrui proiect

CONŒINUT CURS

Prezentare Ûi explicaÍii• Caracteristici ale ofertei LEGRAND

Tehnic• Caracteristicile Ántreruptorului

automat

Prezentare detaliatŸ• UnitŸÍile de protecÍie electronice

ale Ántreruptorului automat

Modulul programabil

ÎntreÍinerea Ántreruptorului automat

CunoaÛterea caracteristicilor tehnice ale Ántreruptoarelor DMX³ prin integrarea accesoriilor sale electrice Ûi mecanice.PropuneÍi clienÍilor dumneavoastrŸ Ántreruptoarele automate adaptate cerinÍelor lor.

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

BIROURI DE PROIECTARE

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Cursuri recomandate:• ConcepeÍi schema electricŸ Ûi

proiectaÍi tabloul electric cu XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

Page 9: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

8

AlegeÍi Ántreruptorul automat de putere DMX³corespunzŸtor ecŸrui proiect

CONŒINUT CURS

Prezentare Ûi explicaÍii• Caracteristici ale ofertei LEGRAND

Tehnic• Caracteristicile Ántreruptorului

automat

Prezentare detaliatŸ• UnitŸÍile de protecÍie electronice

ale Ántreruptorului automat

Modulul programabil

ÎntreÍinerea Ántreruptorului automat

CunoaÛterea caracteristicilor tehnice ale Ántreruptoarelor DMX³ prin integrarea accesoriilor sale electrice Ûi mecanice.PropuneÍi clienÍilor dumneavoastrŸ Ántreruptoarele automate adaptate cerinÍelor lor.

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

BIROURI DE PROIECTARE

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››Cursuri recomandate:• ConcepeÍi schema electricŸ Ûi

proiectaÍi tabloul electric cu XL PRO² Calcul Ûi XL PRO²

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

9

IntegraÍi bateriile de condensatoare Ûi unitŸÍile pentru managementul energieipentru a reduce consumul de energie

CONŒINUT CURS

Principiul compensŸrii

Principiul armonicilor

Oferta LEGRAND• Baterii• Sisteme pentru comandŸ

automatŸ• Analizoare pentru reÍeaua

electric٥ Programul LogiAlpes

Managementul energiei:• Contoare• Întreruptoare de scarŸ• Întreruptoare orare

Aparate de mŸsurŸ

Centrale de mŸsurŸ

ATELIER PRACTIC

Studii de caz utilizÊnd catalogul Ûi Programul LogiAlpes

Integrare Án XL PRO²

AlegeÍi Ûi instalaÍi soluÍii pentru analiza Ûi reducerea consumului de energie electricŸ Ûi asigurarea compensŸrii energiei reactive. AjutaÍi clienÍii dumneavoastrŸ pentru reducerea consumului de energie electricŸ din instalaÍiile lor Ûi asigurarea compensŸrii energiei reactive.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi

Ántreruptoarele automate DPX • ProiectaÍi tablourile electrice cu

programul XL PRO²

i

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

PROIECTANŒI/CONTRACTORI

Page 10: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

10

CONŒINUT CURS

Recapitulare caracteristici ale Ántreruptoarelor automate• Criterii de selecÍie

Gama DPX/DPX³• Caracteristici tehnice• UnitŸÍi de protecÍie• Asociere Ûi selectivitate• Caracteristici mecanice• Accesorii• Inversorul de sursŸ

PosibilitŸÍi de conexiune

ATELIER PRACTIC

Asamblare DPX 250 Án variantŸ• ExtractibilŸ• MotorizatŸ

Inversor de sursŸ motorizat 250

Test pentru unitatea de protecÍie electronicŸ

Studiu de caz cu utilizare XL PRO² Ûi XL PRO² Calcul

AlegeÍi Ántreruptoarele automat DPX cu sau fŸrŸ ajutorul programului. AsamblaÍi rapid accesoriile Ûi integraÍi aparatul Ántr-un dulap. OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ Ántreruptoarele automate corespunzŸtoare nevoilor lor.

SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX/DPX³

AVANTAJE ExerciÍii practice pe grupuri

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• AutomatizaÍi inversorul de sursŸ

cu ajutorul cutiei de automatizareLEGRAND

• ProiectaÍi tablourile electrice cu programul XL PRO²

• ProiectaÍi tablourile electrice cu programul XL PRO² Calcul

Page 11: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

10

CONŒINUT CURS

Recapitulare caracteristici ale Ántreruptoarelor automate• Criterii de selecÍie

Gama DPX/DPX³• Caracteristici tehnice• UnitŸÍi de protecÍie• Asociere Ûi selectivitate• Caracteristici mecanice• Accesorii• Inversorul de sursŸ

PosibilitŸÍi de conexiune

ATELIER PRACTIC

Asamblare DPX 250 Án variantŸ• ExtractibilŸ• MotorizatŸ

Inversor de sursŸ motorizat 250

Test pentru unitatea de protecÍie electronicŸ

Studiu de caz cu utilizare XL PRO² Ûi XL PRO² Calcul

AlegeÍi Ántreruptoarele automat DPX cu sau fŸrŸ ajutorul programului. AsamblaÍi rapid accesoriile Ûi integraÍi aparatul Ántr-un dulap. OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ Ántreruptoarele automate corespunzŸtoare nevoilor lor.

SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX/DPX³

AVANTAJE ExerciÍii practice pe grupuri

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• AutomatizaÍi inversorul de sursŸ

cu ajutorul cutiei de automatizareLEGRAND

• ProiectaÍi tablourile electrice cu programul XL PRO²

• ProiectaÍi tablourile electrice cu programul XL PRO² Calcul

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

11

AutomatizaÍi inversorul de sursŸ cu ajutorul cutiei de automatizare LEGRAND

CONŒINUT CURS

Caracteristici electrice Ûi mecanice

Schema de conexiuni

Parametri de programare

Alarme

EXERCIŒII PRACTICE

Studiu de caz: determinarea parametrilor

Programarea cutiei de automatizare

Diagnosticarea unei funcÍionŸri necorespunzŸtoare

Integrarea cutiei utilizÊnd programul XL PRO2

AlegeÍi parametrii de programare Án conformitate cu aplicaÍia dumneavoastrŸ, programaÍi cutia de automatizare Ûi alegeÍi sistemul de alarme.OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ siguranÍa continuitŸÍii Án serviciu a instalaÍiei lor electrice.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• AlegeÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi

Ántreruptoarele automate DPX• AlegeÍi Ántreruptorul automat DMX³ corespunzŸtor ecŸrui proiect

AVANTAJE ExerciÍii practice Án grup

sau individual

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

Page 12: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

12

PoiectaÍi tablourile electrice de distribuÍie cu programul XL PRO²

CONŒINUT CURS

Recapitulare • Structura unui tablou electric• Caracteristici ale ofertei de

Ántreruptoare Ûi tablouri electrice LEGRAND

FuncÍiuni de bazŸ • Realizarea schemei monolare

Ûi a listei de materiale• Alegerea tabloului• Integrarea sistemului de bare de

distribuÍie• Integrarea blocurilor de joncÍiune• Optimizarea dulapului

FuncÍiuni mai avansate:• Personalizarea cartuÛului

desenului/paginilor• Etichete• Importul studiilor din

XL PRO² Calcul

SoluÍii pentru mai multŸ ecienÍŸ Ûi vitezŸ de lucru

EXERCIŒII PRACTICE

Studii de caz:• Alegerea schemelor electrice• Importul schemei electrice din

XL PRO² Calcul• Integrarea sistemului de bare de

distribuÍie• Realizarea Ûi optimizarea tabloului

electric• Crearea variantei tipŸrite a

studiului

ProiectaÍi tablouri electrice de pÊnŸ la 4 000 A cu programul XL PRO².RealizaÍi rapid schemele Ûi Ûiere complete pentru a le prezenta clienÍilor dumneavoastrŸ.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

BIROURI DE PROIECTARE

AVANTAJE• ExerciÍii practice Án cadrul cursului

1 computer per persoanŸ • ClienÍii vor primi softul la sfÊrÛitul

cursului

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX

Page 13: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

12

PoiectaÍi tablourile electrice de distribuÍie cu programul XL PRO²

CONŒINUT CURS

Recapitulare • Structura unui tablou electric• Caracteristici ale ofertei de

Ántreruptoare Ûi tablouri electrice LEGRAND

FuncÍiuni de bazŸ • Realizarea schemei monolare

Ûi a listei de materiale• Alegerea tabloului• Integrarea sistemului de bare de

distribuÍie• Integrarea blocurilor de joncÍiune• Optimizarea dulapului

FuncÍiuni mai avansate:• Personalizarea cartuÛului

desenului/paginilor• Etichete• Importul studiilor din

XL PRO² Calcul

SoluÍii pentru mai multŸ ecienÍŸ Ûi vitezŸ de lucru

EXERCIŒII PRACTICE

Studii de caz:• Alegerea schemelor electrice• Importul schemei electrice din

XL PRO² Calcul• Integrarea sistemului de bare de

distribuÍie• Realizarea Ûi optimizarea tabloului

electric• Crearea variantei tipŸrite a

studiului

ProiectaÍi tablouri electrice de pÊnŸ la 4 000 A cu programul XL PRO².RealizaÍi rapid schemele Ûi Ûiere complete pentru a le prezenta clienÍilor dumneavoastrŸ.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

BIROURI DE PROIECTARE

AVANTAJE• ExerciÍii practice Án cadrul cursului

1 computer per persoanŸ • ClienÍii vor primi softul la sfÊrÛitul

cursului

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• SelectaÍi, asamblaÍi Ûi integraÍi Ántreruptoarele automate capsulate DPX

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

13

ConcepeÍi instalaÍia electricŸ doritŸ cu programul XL PRO² Calcul

CONŒINUT CURS

RecapitulareStandarde de instalare

Întreruptoare automate• Caracteristici generale• Asocierea• Selectivitatea• Oferta LEGRAND

FuncÍiuni de bazŸ• Caracteristici generale ale

instalaÍiei• Crearea unei scheme monolare• Integrarea datelor• Crearea dosarului

FuncÍiuni mai avansate• Personalizarea cartuÛului/paginii • Import/export cu XL PRO²

SoluÍii pentru creÛterea ecienÍei Ûi a vitezei de lucru

EXERCIŒII PRACTICE

Crearea unui studiu complet utilizÊnd Programul XL PRO² Calcul• Crearea unui inversor de sursŸ

(transformator/generator)• Crearea Ûi alegerea

caracteristicilor unui circuit Án funcÍie de tipul consumatorului

• Interpretarea rezultatelor• TipŸrirea Ûierului

ProiectaÍi schema electricŸ doritŸ Án conformitate cu standardele de instalare utilizÊnd programul XL PRO² Calcul Ûi interpretaÍi rezultatele. PrezentaÍi un dosar complet beneciarului.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• ProiectaÍi tablourile electrice cu

programul XL PRO² Calcul

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

PROIECTANŒI/CONTRACTORIDISTRIBUITORI

BIROURI DE PROIECTARE

AVANTAJE• ExerciÍii practice Án cadrul cursului

1 computer per persoanŸ • ClienÍii vor primi softul la sfÊrÛitul

cursului

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

FEBRUARIE 2012

Page 14: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

14

AlegeÍi Ûi instalaÍicontactoarele de putere LEGRAND

CONŒINUT CURS

Caracteristicile contactoarelor• Criterii de selecÍie

Oferta LEGRAND• Accesorii• Coordonarea cu Ántreruptorul

automat

EXERCIŒII PRACTICE

Studii de caz (Catalog Ûi XL PRO²)

InstalaÍi contactoare Án diverse aplicaÍii

AlegeÍi contactorul adaptat cerinÍelor clientului dumneavoastrŸ Ûi instalaÍi accesoriile acestuia.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

DISTRIBUITORIPROIECTANŒI

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• DescoperiÍi soluÍiile pentru

distribuÍia de putere LEGRAND

Page 15: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

14

AlegeÍi Ûi instalaÍicontactoarele de putere LEGRAND

CONŒINUT CURS

Caracteristicile contactoarelor• Criterii de selecÍie

Oferta LEGRAND• Accesorii• Coordonarea cu Ántreruptorul

automat

EXERCIŒII PRACTICE

Studii de caz (Catalog Ûi XL PRO²)

InstalaÍi contactoare Án diverse aplicaÍii

AlegeÍi contactorul adaptat cerinÍelor clientului dumneavoastrŸ Ûi instalaÍi accesoriile acestuia.

CURS AVANSAT

INSTALATORI TABLOTIERI

DISTRIBUITORIPROIECTANŒI

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• DescoperiÍi soluÍiile pentru

distribuÍia de putere LEGRAND

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

15

RealizaÍi un sistem de distribuÍie Án bare capsulate Zucchini

CONŒINUT CURS

Avantajele sistemului de distribuÍie Án bare capsulate Án raport cu sistemele de distribuÍie Án cabluri

Oferta de produse – principalele familii• Game destinate iluminatului Ûi

distribuÍiei de putere medie de la 25 la 1 000 A:

° EasyBar° LBPLUS- Lighting busway° HL- High Lighting° SL- Serie Luce° MS- Mini Sbarra° MR- Medium Rating

• Game de mare putere de la 630- 5 000 A

° SCP- Super Compact° HR- High Rating

Caracteristici tehnice

Accesorii

Programul Zucchini CAD

EXERCIŒII PRACTICE

Exemplu realizare ofertŸ

Selectarea produselor utilizÊnd Catalogul

Studiu de caz utilizÊnd Programul Zucchini CAD

Realizarea unui sistem de distribuÍie Án bare capsulate de pÊnŸ la 5 000 A.OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ un sistem complet de distribuÍie adaptat solicitŸrilor acestora.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• DescoperiÍi soluÍiile pentru

distribuÍia de putere LEGRAND• ProiectaÍi instalaÍiile electrice cu

programul XL PRO²

AVANTAJE Exemplu realizare ofertŸ

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI BIROURI DE PROIECTARE

Page 16: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

16

AlimentaÍi instalaÍia electricŸ cu un transformator uscat cu izolaÍie din rŸÛini epoxidice

CONŒINUT CURS

Avantajele transformatoarelor uscate cu izolaÍie din rŸÛini Án raport cu transformatoarele Án ulei

Oferta LEGRAND

Caracteristici tehnice

Caracteristici constructive

Accesorii

InstrucÍiuni de instalare

Avantajele transformatoarelor

AlegeÍi transformatorul de alimentare Án conformitate cu cerinÍele instalaÍiei dumneavoastrŸ.OferiÍi accesoriile corespunzŸtoare solicitŸrilor specice ale clienÍilor.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• DescoperiÍi soluÍiile pentru

distribuÍia de putere LEGRAND• RealizaÍi un sistem de distribuÍie

Án bare capsulate Zucchini

BENEFICII Avantajele transformatoarelor uscate

cu izolaÍie din rŸÛini

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI DISTRIBUITORI

POZÏ

Page 17: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

16

AlimentaÍi instalaÍia electricŸ cu un transformator uscat cu izolaÍie din rŸÛini epoxidice

CONŒINUT CURS

Avantajele transformatoarelor uscate cu izolaÍie din rŸÛini Án raport cu transformatoarele Án ulei

Oferta LEGRAND

Caracteristici tehnice

Caracteristici constructive

Accesorii

InstrucÍiuni de instalare

Avantajele transformatoarelor

AlegeÍi transformatorul de alimentare Án conformitate cu cerinÍele instalaÍiei dumneavoastrŸ.OferiÍi accesoriile corespunzŸtoare solicitŸrilor specice ale clienÍilor.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• DescoperiÍi soluÍiile pentru

distribuÍia de putere LEGRAND• RealizaÍi un sistem de distribuÍie

Án bare capsulate Zucchini

BENEFICII Avantajele transformatoarelor uscate

cu izolaÍie din rŸÛini

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

INSTALATORI DISTRIBUITORI

POZÏ

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

17

RealizaÍi diferite tipuri de sisteme de cablare structuratŸ VDI/LCS²

CONŒINUT CURS

Tehnologie Cupru• Transmisie prin intermediul

cablurilor cu perechi torsadate• Standarde pentru tehnologia

Cupru• Oferta de produse pentru varianta

Cupru• InstrucÍiuni de instalare• Teste Ûi validarea performanÍelor

Tehnologia brŸ opticŸ• Transmisia prin brŸ opticŸ• Standarde pentru brŸ opticŸ• Oferta de produse pentru brŸ

opticŸ• InstrucÍiuni de instalare• Teste Ûi validarea performanÍelor

EXERCIŒII PRACTICE

Realizarea unei legŸturi Án Tehnologia Cupru. Teste

Realizarea unei oferte pe Tehnologie Cupru

Realizarea unei legŸturi Án tehnologie brŸ opticŸ. Teste

Congurarea Ûi realizarea unui studiu aferent unei instalaÍii cu programul LCS PRO²

Implementarea tehnologiilor cupru Ûi brŸ opticŸ. RŸspundeÍi unui caiet de sarcini general pe baza cunoÛtinÍelor dumneavoastrŸ teoretice privind transmisia datelor prin intermediul sistemelor de cablare structuratŸ.

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• ComandaÍi sistemul de iluminat

astfel ÁncÊt sŸ realizaÍi economii de energie

CURS DE INIŒIERE

INSTALATORI PROIECTANŒI/CONSTRUCTORI

INTEGRATORI DE SISTEM

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2012

Page 18: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

18

ComandaÍi sistemul de iluminat astfel ÁncÊt sŸrealizaÍi economie de energie

CONŒINUT CURS

Economii realizate Ûi recuperarea investiÍiei

Diferite funcÍiuni ale sistemului de management al iluminatului Ûi tehnologiile asociate • Senzor tip ÁntrerupŸtor Ûi

funcÍiunile de detecÍie asociate (InfraroÛu, dublŸ tehnologie, ultrasunete)

• Controller de camerŸ• Controlere BUS/SCS

Oferta LEGRAND Ûi modurile sale de congurare• Dispozitive de congurare• Metode de congurare• Softuri aferente sistemului

EXERCIŒII PRACTICE

Implementarea soluÍiilor:• Conexiune, setarea parametrilor

produselor (utilizarea funcÍiunilor plug and play Ûi push and learn)

• Metode de congurare• Utilizarea softurilor

Proiectarea, instalarea Ûi congurarea soluÍiilor de management al iluminatului. GarantaÍi clienÍilor dumneavoastrŸ cele mai bune performanÍe energetice.

CURS DE INIŒIERE

DISTRIBUITORI PROIECTANŒI

INTEGRATORI DE SISTEM

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• Sisteme de cablare structuratŸ VDI(p.17)

Page 19: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

18

ComandaÍi sistemul de iluminat astfel ÁncÊt sŸrealizaÍi economie de energie

CONŒINUT CURS

Economii realizate Ûi recuperarea investiÍiei

Diferite funcÍiuni ale sistemului de management al iluminatului Ûi tehnologiile asociate • Senzor tip ÁntrerupŸtor Ûi

funcÍiunile de detecÍie asociate (InfraroÛu, dublŸ tehnologie, ultrasunete)

• Controller de camerŸ• Controlere BUS/SCS

Oferta LEGRAND Ûi modurile sale de congurare• Dispozitive de congurare• Metode de congurare• Softuri aferente sistemului

EXERCIŒII PRACTICE

Implementarea soluÍiilor:• Conexiune, setarea parametrilor

produselor (utilizarea funcÍiunilor plug and play Ûi push and learn)

• Metode de congurare• Utilizarea softurilor

Proiectarea, instalarea Ûi congurarea soluÍiilor de management al iluminatului. GarantaÍi clienÍilor dumneavoastrŸ cele mai bune performanÍe energetice.

CURS DE INIŒIERE

DISTRIBUITORI PROIECTANŒI

INTEGRATORI DE SISTEM

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

MARTIE 2012

›››››››› MAI DEPARTE ››››››››VŸ recomandŸm sŸ participaÍi Ûi la alte cursuri precum:• Sisteme de cablare structuratŸ VDI(p.17)

CLÏDIRI DIN DOMENIILE TERŒIAR ÌI INDUSTRIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

19

CONŒINUT CURS

Oferta de produse

Caracteristici tehnice

Accesorii pentru Ámbinare

Sisteme de xare

Avantaje

ATELIER PRACTIC

ExerciÍii montaj accesorii

Exemplu realizare ofertŸ

Selectarea produselor utilizÊnd catalogul Ûi programul CABLOCAD

Studiu cu programul CABLOCAD

Realizarea unui sistem de distribuÍie a cablurilor cu sau fŸrŸ programul CABLOCAD.OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ un sistem complet de distribuÍie adaptat solicitŸrilor acestora.

ConguraÍi sistemele pentru distribuÍia cablurilor Cablol cu programul Cablocad

AVANTAJE ExerciÍii practice Án cadrul cursului

1 computer/persoanŸ

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CURS AVANSAT

BIROURI DE PROIECTARE

Page 20: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

20

CONŒINUT CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

Pag. Denumire curs

21 ComunicaÍi prin intermediul sistemelor de interfonie Ûi videointerfonie LEGRAND

22 RealizaÍi instalaÍia electricŸ aferentŸ unei Case inteligente cu sistemul My Home

Page 21: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

20

CONŒINUT CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

Pag. Denumire curs

21 ComunicaÍi prin intermediul sistemelor de interfonie Ûi videointerfonie LEGRAND

22 RealizaÍi instalaÍia electricŸ aferentŸ unei Case inteligente cu sistemul My Home

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

21

ComunicaÍi prin intermediul sistemelor de interfonie Ûi videointerfonie LEGRAND

CONŒINUT CURS

Compunerea unui sistem de interfonie Ûi videointerfonie 2 re

ModalitŸÍi de extindere a limitelor zice Ûi logice ale unui sistem

Integrarea sistemului 2 re cu sistemul 8 re

Sisteme cu centralŸ comandŸ portar

Integrarea sistemului 2 re cu sistemul My Home

Prezentare soft design sistem de interfonie/videointerfonie You Project 2.1

Prezentarea ofertei pentru kit-urile LEGRAND

EXERCIŒII PRACTICE

Crearea Ûi reglarea parametrilor unui sistem

Studiul unei instalaÍii Ûi implementarea acesteia

Rezolvarea unei aplicaÍii pe care cursanÍii o au Ûi implementarea ei practicŸ

CunoaÛteÍi Ûi ÁnÍelegeÍi funcÍionarea sistemului audio/ video pe 2 re Ûi posibilitatea de legare a acestuia cu sistemul de casŸ inteligentŸ My Home.OferiÍi clienÍilor dumneavoastrŸ sistemul de comunicare dorit.

CURS DE INIŒIERE

INSTALATORI DISTRIBUITORI

INTEGRATORI DE SISTEM

AVANTAJE 50% din timpul cursului este dedicat

exerciÍiilor practice

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

Page 22: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

22

RealizaÍi instalaÍia electricŸ aferentŸ unei Case inteligent cu sistemul My Home

CONŒINUT CURS

Tehnologiile My Home Ûi funcÍiuni

FuncÍiuni automate BUS/SCS pentru comanda motoarelor Ûi a iluminatului

FuncÍiuni automate Radio/Zigbee® pentru comanda motoarelor Ûi a iluminatului

Comanda temperaturii

AlarmŸ intruziune Ûi alarmŸ tehnicŸ

Integrarea sistemelor de interfonie/ videointerfonie

Sisteme de difuziune sonorŸ

Integrarea Ûi comanda funcÍiunilor My Home

Corpuri de iluminat pentru cŸi de acces Ûi spaÍii comune - Gama Sarlam

EXERCIŒII PRACTICE

Crearea Ûi reglarea parametrilor unui sistem

Studiul unei instalaÍii Ûi implementarea acesteia Ûi rezolvarea unei aplicaÍii practice pe care consultanÍii o au

Congurare cu softurile dedicate

CunoaÛteÍi Ûi ÁnÍelegeÍi diferitele tehnologii; proiectaÍi o instalaÍie ce permite comunicarea Ûi securitate Ûi confort Án locuinÍŸ.VeniÍi Án ÁntÊmpinarea solicitŸrilor clienÍilor dumneavoastrŸ oferindu-le soluÍiile corespunzŸtoare.

eeee

CURS DE INIŒIERE

INSTALATORI DISTRIBUITORI

INTEGRATORI DE SISTEM

AVANTAJE 50% din timpul cursului este dedicat

exerciÍiilor practice

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

Page 23: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CLÏDIRI DIN DOMENIUL REZIDENŒIAL

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

22

RealizaÍi instalaÍia electricŸ aferentŸ unei Case inteligent cu sistemul My Home

CONŒINUT CURS

Tehnologiile My Home Ûi funcÍiuni

FuncÍiuni automate BUS/SCS pentru comanda motoarelor Ûi a iluminatului

FuncÍiuni automate Radio/Zigbee® pentru comanda motoarelor Ûi a iluminatului

Comanda temperaturii

AlarmŸ intruziune Ûi alarmŸ tehnicŸ

Integrarea sistemelor de interfonie/ videointerfonie

Sisteme de difuziune sonorŸ

Integrarea Ûi comanda funcÍiunilor My Home

Corpuri de iluminat pentru cŸi de acces Ûi spaÍii comune - Gama Sarlam

EXERCIŒII PRACTICE

Crearea Ûi reglarea parametrilor unui sistem

Studiul unei instalaÍii Ûi implementarea acesteia Ûi rezolvarea unei aplicaÍii practice pe care consultanÍii o au

Congurare cu softurile dedicate

CunoaÛteÍi Ûi ÁnÍelegeÍi diferitele tehnologii; proiectaÍi o instalaÍie ce permite comunicarea Ûi securitate Ûi confort Án locuinÍŸ.VeniÍi Án ÁntÊmpinarea solicitŸrilor clienÍilor dumneavoastrŸ oferindu-le soluÍiile corespunzŸtoare.

eeee

CURS DE INIŒIERE

INSTALATORI DISTRIBUITORI

INTEGRATORI DE SISTEM

AVANTAJE 50% din timpul cursului este dedicat

exerciÍiilor practice

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 2 zile BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

23

CONŒINUT SUPORT PENTRU PROIECTE

Pag. Denumire curs

24 OptimizaÍi proiectul de distribuÍie electricŸ cu LEGRAND

25 SoluÍii pentru sisteme destinate spitalelor

26 CreaÍi propriul sistem de comandŸ centralizatŸ a iluminatului

27 ProiectaÍi Ûi ofertaÍi sisteme de interfonie/ videointerfonie LEGRAND

28 ProiectaÍi Ûi ofertaÍi o CasŸ inteligentŸ cu Sistemul My Home

Page 24: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

24

OptimizaÍi proiectul de distribuÍie electricŸ cu LEGRAND

CONŒINUT CURS

La cerere

Standarde relevante pentru proiect

Produse• Prezentare caracteristici produse

corespunzŸtoare funcÍiunilor ce trebuie realizate Án proiect

Softuri• Prezentare avantaj utilizare softuri

corespunzŸtoare

Servicii• Prezentare documentaÍie suport, Ûe tehnice

• Suport echipŸ tehnicŸ

EXERCIŒII PRACTICE

ExerciÍii practice cu softurile

Suport Án realizarea proiectului

VeÍi ÁndrumaÍi Án realizarea proiectului Án funcÍie de specicaÍiile tehnice: optimizaÍi alegerea atÊt Án studiu cÊt Ûi Án practicŸ.

CURS PERSONALIZAT

INSTALATORI TABLOTIERI

PROIECTANŒI/CONTRACTORI

AVANTAJE Studii de caz specice Án conformitate

cu cerinÍele dumneavoastrŸ

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA• Durata: Án funcÍie de cerinÍe

• BucureÛti sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DATELE SE STABILESC DE COMUN ACORD

Page 25: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

24

OptimizaÍi proiectul de distribuÍie electricŸ cu LEGRAND

CONŒINUT CURS

La cerere

Standarde relevante pentru proiect

Produse• Prezentare caracteristici produse

corespunzŸtoare funcÍiunilor ce trebuie realizate Án proiect

Softuri• Prezentare avantaj utilizare softuri

corespunzŸtoare

Servicii• Prezentare documentaÍie suport, Ûe tehnice

• Suport echipŸ tehnicŸ

EXERCIŒII PRACTICE

ExerciÍii practice cu softurile

Suport Án realizarea proiectului

VeÍi ÁndrumaÍi Án realizarea proiectului Án funcÍie de specicaÍiile tehnice: optimizaÍi alegerea atÊt Án studiu cÊt Ûi Án practicŸ.

CURS PERSONALIZAT

INSTALATORI TABLOTIERI

PROIECTANŒI/CONTRACTORI

AVANTAJE Studii de caz specice Án conformitate

cu cerinÍele dumneavoastrŸ

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA• Durata: Án funcÍie de cerinÍe

• BucureÛti sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DATELE SE STABILESC DE COMUN ACORD

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

CONŒINUT CURS

25

Ghene pentru capŸt de pat Án construcÍie antimicrobianŸ • Ghene pentru capŸt de pat • Oferte personalizate

Sistemul BUS/SCS pentru apelare personal medical • Principiul tehnologiei BUS/SCS • Elementele componente ale

sistemului • OpÍiuni ale sistemului

Oferta Mosaic • Sisteme de apelare personal

medical • Gama de aparataj de cÊmp antimicrobian Mosaic

EXERCIŒII PRACTICE

DemonstraÍie• Sistem apelare personal medical

SoluÍii pentru sisteme destinate spitalelor

CURS DE INIŒIERE PERSONALIZAT

DISTRIBUITORI INSTALATORI

PROIECTANŒI/CONTRACTORI

AVANTAJE La cerere: ofertŸ personalizatŸ

Án conformitate cu proiectul dumneavoastrŸ

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IUNIE 2012

CunoaÛterea sistemelor de apelare personal medical, propunerea Ûi implementarea sistemelor de apelare personal medical Ûi/sau a sistemului de ghene pentru capŸt de pat, gestiunea iluminatului, comanda centralizatŸ.

Page 26: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

26

CreaÍi propriul sistem de comandŸ centralizatŸ a iluminatului

ProiectaÍi, instalaÍi Ûi programaÍi automatizarea, comanda de la distanÍŸ Ûi comanda centralizatŸ a unui sistem de gestiune a iluminatului

CURS PERSONALIZAT

TOŒI PARTICIPANŒII LA PROIECT

IMPORTANT Studiu de caz Án conformitate cu

solicitŸrile dumneavoastrŸ

AVANTAJE Suport dupŸ susÍinerea cursului

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA Durata: adaptatŸ solicitŸrii

LocaÍia: BucureÛti sau birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DATELE SE STABILESC DE COMUN ACORD

CONŒINUT CURS

Programul se realizeazŸ Án funcÍie de specicul proiectului

Page 27: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

26

CreaÍi propriul sistem de comandŸ centralizatŸ a iluminatului

ProiectaÍi, instalaÍi Ûi programaÍi automatizarea, comanda de la distanÍŸ Ûi comanda centralizatŸ a unui sistem de gestiune a iluminatului

CURS PERSONALIZAT

TOŒI PARTICIPANŒII LA PROIECT

IMPORTANT Studiu de caz Án conformitate cu

solicitŸrile dumneavoastrŸ

AVANTAJE Suport dupŸ susÍinerea cursului

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA Durata: adaptatŸ solicitŸrii

LocaÍia: BucureÛti sau birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DATELE SE STABILESC DE COMUN ACORD

CONŒINUT CURS

Programul se realizeazŸ Án funcÍie de specicul proiectului

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

27

ProiectaÍi Ûi ofertaÍi sisteme de interfonie/videointerfonie LEGRAND

ÎnvŸÍaÍi sŸ proiectaÍi un sistem de interfonie/videointerfonie care sŸ satisfacŸ toate caracteristicile specice proiectelor dumneavoastrŸ.

CONŒINUT CURS

Prezentarea ofertei• Prezentarea componentei

sistemelor de interfonie/ videointerfonie 2 re

• Extinderea limitelor zice Ûi logice ale sistemelor de interfonie/ videointerfonie 2 re

• Congurarea sistemului Ûi instalarea acestuia

• Integrarea sistemului cu soluÍia My Home

• Identicarea Ûi eliminarea defectelor

EXERCIŒII PRACTICE

Proiectarea Ûi congurarea unui proiect real utilizÊnd ghidurile tehnice dedicate

Proiectarea Ûi congurarea unui proiect utilizÊnd softul de proiectare You Diagram

Prezentarea Ûi utilizarea produselor pe panourile funcÍionale

CURS PERSONALIZAT

PROIECTANŒI/CONTRACTORI BIROURI DE PROIECTARE

IMPORTANT Suport Án proiectare Ûi

implementarea sistemelor de interfonie/videointerfonie

AVANTAJE Posibilitatea de a aduce unul

din proiectele dumneavoastrŸ pentru studiu

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

Page 28: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

28

ProiectaÍi Ûi ofertaÍi oCasŸ inteligentŸ cu sistemul My Home

CURS DE INIŒIERE PERSONALIZAT

PROIECTANŒI PROIECTANŒI/CONTRACTORI

AVANTAJE Posibilitatea de a aduce unul

din proiectele dumneavoastrŸ pentru studiu

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CONŒINUT CURS

• Prezentarea funcÍiilor sistemului My Home: automatizare, comunicare, sonorizare, siguranÍŸ

• Prezentarea integrŸrii funcÍiilor sistemului My Home

• Prezentarea paÛilor pentru a proiecta un sistem My Home

• Utilizarea softului de proiectare dedicat You Project

• Întocmirea documentaÍiei de ofertare pentru un sistem

My Home

EXERCIŒII PRACTICE

Studierea la nivel de proiectare, instalare Ûi punere Án funcÍiune a unui sistem My Home pentru un proiect dat

AplicaÍii practice cu ajutorul panourilor interactive

Page 29: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

SUPORT PENTRU PROIECTE CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

28

ProiectaÍi Ûi ofertaÍi oCasŸ inteligentŸ cu sistemul My Home

CURS DE INIŒIERE PERSONALIZAT

PROIECTANŒI PROIECTANŒI/CONTRACTORI

AVANTAJE Posibilitatea de a aduce unul

din proiectele dumneavoastrŸ pentru studiu

DURATA CURSULUI/LOCAŒIA 1 zi BucureÛti

sau Án birourile noastre locale

PROGRAM 2012

DISPONIBIL ÎNCEPÂND CU LUNA

IANUARIE 2012

CONŒINUT CURS

• Prezentarea funcÍiilor sistemului My Home: automatizare, comunicare, sonorizare, siguranÍŸ

• Prezentarea integrŸrii funcÍiilor sistemului My Home

• Prezentarea paÛilor pentru a proiecta un sistem My Home

• Utilizarea softului de proiectare dedicat You Project

• Întocmirea documentaÍiei de ofertare pentru un sistem

My Home

EXERCIŒII PRACTICE

Studierea la nivel de proiectare, instalare Ûi punere Án funcÍiune a unui sistem My Home pentru un proiect dat

AplicaÍii practice cu ajutorul panourilor interactive

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

29

INFORMAŒII GENERALE

COORDONARE

• Instructorii de curs sunt angajaÍi LEGRAND Ûi au o experienÍŸ considerabilŸ Án cadrul companiei

ANULAREA PARTICIPÏRII LA CURS

• Se realizeazŸ cu minim douŸ sŸptŸmÊni Ánainte de susÍinerea cursului

METODA DE CURS

• Un mixt de prezentŸri cu studii de caz Ûi exerciÍii practice

• Sisteme moderne de ÁnvŸÍare pe durata cursului (documentaÍie, calculatoare, eÛantioane etc.)

ANULAREA CURSULUI

• LEGRAND ÁÛi rezervŸ dreptul de a anula cursul din motive de forÍŸ majorŸ sau dacŸ numŸrul de participanÍi este insucient

REFERINŒE

• LEGRAND ÁÛi rezervŸ dreptul de a prezenta lista rmelor participante la cursuri Ántr-o listŸ de referinÍŸ

RESPONSABILITÏŒI

• Ca furnizor de servicii de pregŸtire, cursurile organizate de LEGRAND sunt realizate cu mult efort Ûi investiÍie de resurse

• Responsabilitatea sa nu poate substitui celei a participanÍilor pe durata cursului sau cÊnd aceÛtia implementeazŸ cunoÛtinÍele acumulate

Page 30: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

30

INFORMAŒII SUPLIMENTARE

• CONTACT LEGRANDLEGRAND RomÊnia Str. Siriului 6-8 Cod PoÛtal 014354 Sector 1, BucureÛti

Tel.: 004021 232 07 77 Fax: 004021 232 07 76 Email: [email protected] www.legrand.ro

INFORMAŒII PRACTICE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Se transmite persoanelor de contact sau direct la sediul nostru

Persoane de contact LAVINIA VILAN Training Manager LEGRAND RomÊnia [email protected] Tel. +40021 232 07 77 Mob. +400742 171 009

Sau Inginerul de VÊnzŸri LEGRAND RomÊnia din zona Án care locuiÍi

DETALII PRACTICE

• INFORMAREÎnainte de curs veÍi primi un formular de informare conÍinÊnd toate detaliile inclusiv programul Ûi o hartŸ pentru reperarea locaÍiei

• CERTIFICAT DE ABSOLVIREVi se va oferi la nalul cursului

Page 31: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

30

INFORMAŒII SUPLIMENTARE

• CONTACT LEGRANDLEGRAND RomÊnia Str. Siriului 6-8 Cod PoÛtal 014354 Sector 1, BucureÛti

Tel.: 004021 232 07 77 Fax: 004021 232 07 76 Email: [email protected] www.legrand.ro

INFORMAŒII PRACTICE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Se transmite persoanelor de contact sau direct la sediul nostru

Persoane de contact LAVINIA VILAN Training Manager LEGRAND RomÊnia [email protected] Tel. +40021 232 07 77 Mob. +400742 171 009

Sau Inginerul de VÊnzŸri LEGRAND RomÊnia din zona Án care locuiÍi

DETALII PRACTICE

• INFORMAREÎnainte de curs veÍi primi un formular de informare conÍinÊnd toate detaliile inclusiv programul Ûi o hartŸ pentru reperarea locaÍiei

• CERTIFICAT DE ABSOLVIREVi se va oferi la nalul cursului

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

31

FORMULARE DE ÎNSCRIERE CURSURI DE PREGÏTIRE

TITLUL CURSULUI

NUME

PRENUME

FIRMA

ORAÌ

Adresa de e-mail

TELEFON x

TELEFON mobil

Page 32: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

32

PLAN DE ACCES CURSURI DE PREGÏTIRE

Page 33: CURSURI DE PREGĂTIRE - · PDF fileAsamblaÍi tablouri electrice de distribuÍie, instalaÍi sisteme de distribuÍie Ûi aparataj de protecÍie cu accesorii

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

32

PLAN DE ACCES CURSURI DE PREGÏTIRE

CURSURI DE PREGÏTIRE 2012

33

PLAN DE ACCES CURSURI DE PREGÏTIRE