Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK...

19
Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian _________________________________________________________________________________________ © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 of 19 Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian DATE PERSONALE Nume - prenume NEAGU Nicolae Emilian Str. Dr. Victor Babeş, Nr.3, 540092, Tîrgu Mureş, România 1 0723.686468 2 [email protected] www.umftgm.ro Naţionalitate Română Data naşterii și locul nașterii 18 august 1954, Blaj, judeţul Alba 3 Statut profesional prof.dr., Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș Statut social Căsătorit, un copil 4 ACTIVITATE PROFESIONALĂ Perioada 29.09.2014 – prezent Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38 Tipul activităţii Activitate didactică Funcţia sau postul ocupat Profesor dr., Departamentul M2, Șef disciplină Științele motricității Principalele activităţi şi responsabilități Specifice activităţii didactice de predare pentru grupele de studenți, ciclu de licență și de masterat Perioada 1.10.2012 – 28.09.2014 Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38 Tipul activităţii Activitate didactică Funcţia sau postul ocupat Conferențiar dr., Departamentul M2, Șef disciplină Științele motricității Principalele activităţi şi responsabilități Specifice activităţii didactice de predare pentru grupele de studenți, ciclu de licență și de masterat 1 Non-public data 2 Non-public data 3 Non-public data 4 Non-public data

Transcript of Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK...

Page 1: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 of 19

Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian

DATE PERSONALE

Nume - prenume NEAGU Nicolae Emilian

Str. Dr. Victor Babeş, Nr.3, 540092, Tîrgu Mureş, România1

0723.6864682

[email protected]

www.umftgm.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii și locul nașterii 18 august 1954, Blaj, judeţul Alba3

Statut profesional prof.dr., Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

Statut social Căsătorit, un copil4

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Perioada 29.09.2014 – prezent

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38

Tipul activităţii Activitate didactică

Funcţia sau postul ocupat Profesor dr., Departamentul M2, Șef disciplină Științele motricității

Principalele activităţi şi responsabilități

Specifice activităţii didactice de predare pentru grupele de studenți, ciclu de licență și de masterat

Perioada 1.10.2012 – 28.09.2014

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38

Tipul activităţii Activitate didactică

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar dr., Departamentul M2, Șef disciplină Științele motricității

Principalele activităţi şi responsabilități

Specifice activităţii didactice de predare pentru grupele de studenți, ciclu de licență și de masterat

1 Non-public data 2 Non-public data

3 Non-public data

4 Non-public data

Page 2: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 of 19

Perioada 18.02.2008 – 30.09.2012

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38

Tipul activităţii Management administrativ – funcție de conducere

Funcţia sau postul ocupat Administrator-șef, Departament Administrare Facultăți – cumul de funcții

Principalele activităţi şi responsabilități

Specifice activităţii de management administrativ

Perioada 18.02.2008 – 30.09.2012

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38

Tipul activităţii Activitate didactică

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări dr.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Specifice activităţii didactice de predare pentru grupele de studenți

Perioada 7.09.2007 - 17.02.2008

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic „M. Eminescu” , Tîrgu Mureș, str. Al. Papiu Ilarian nr. 3

Tipul activităţii Activitate didactică

Funcţia sau postul ocupat Profesor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Specifice activităţii de predare pentru clasele din filiera vocaţională – profil pedagogic, elemente de metodică, asistenţă practică pedagogică

Perioada 8.09.2006 - 6.09.2007 Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, str. V. Babeş, nr.11, 540097, Tîrgu

Mureș, România Tipul activităţii Conducere-coordonare Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general Principalele activităţi şi responsabilităţi

Planificarea, coordonarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

Perioada 8.11.2004 - 7.09.2006

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, str. V. Babeş, nr.11, 540097, Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Conducere-coordonare compartiment resurse umane, resurse materiale, reţea şcolară, informatizare

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general-adjunct Principalele activităţi şi responsabilităţi

Planificarea, coordonarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii compartimentului din subordine, pe componentele: resurse umane, politici de personal-planificarea planului de şcolarizare, reţea şcolară, flux informaţional, logistică; Asigurarea cu resurse umane prin coordonarea comisiei de mobilitate personal didactic;

Perioada 17.02.2000 - 7.11.2004

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, str.V.Babeş, nr.11, 540097,

Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Conducere compartiment resurse materiale, reţea şcolară, informatizare

Funcţia sau postul ocupat Director tehnic-administrativ

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Planificarea, coordonarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii compartimentului din subordine, probleme administrative, flux informaţional, logistică.

Page 3: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 of 19

Perioada 5.01.1998 - 16.02.2000

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Str. V. Babeş Nr.11, 540097,

Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Îndrumare-control: disciplina educaţie fizică şi sport şcolar

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi specifice managementului disciplinei: inspecţie şcolară, formare şi perfecţionare profesională, coordonare activităţi metodice, organizare competiţii sportive, încadrare personal de specialitate

Perioada 1.09.1983 - 4.01.1998

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv, str. V. Babeş, nr.11, 540097, Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Activitate didactică - disciplina atletism

Funcţia sau postul ocupat Profesor antrenor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate instructiv-educativă specifică sportului şcolar de performanţă : antrenament sportiv, participare în competiţii sportive, cantonamente, dezvoltare profesională pe+rsonală.

Perioada 1.09.1981 - 31.08.1983

Numele şi adresa angajatorului CSS nr. 2 - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, str. Bolyai, nr.3, Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Activitate didactică - disciplina haltere-culturism

Funcţia sau postul ocupat Profesor antrenor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate instructiv-educativă specifică sportului şcolar de performanţă : antrenament sportiv, dezvoltare profesională personală

Perioada 1.09.1979 - 31.08.1981

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Specială nr. 2, str. Mărăşti, nr.8, Tîrgu Mureș, România

Tipul activităţii Activitate didactică

Funcţia sau postul ocupat Profesor - educator

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate instructiv-educativă specifică postului: activităţi educative extracurriculare.

FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Perioada 2012-2013

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Principalele calificări însuşite

Numele calificării primite

Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe ale Educației

Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Certificare de atestare competențe profesionale

Didactician în învățământul superior

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Științe ale Educației - Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didcaticienilor din învățământul superior

Perioada Ianuarie 2011-Decembrie 2013

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Principalele calificări însuşite

Numele calificării primite

Universitatea Spiru Haret București, Academia Comercială Satu-Mare, TŰV Austria-România

Certificat de absolvire – „Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță – ID” Curs postuniversitar

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

„Calitate în învățământul superior ”

Page 4: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 of 19

Perioada Octombrie 2011 – Februarie 2012

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Escola Cristovao Colombo, Funchal, Portugalia, Study session în cadrul proiectului POSDRU/93/3.3/S/51265, 2010-2013, partener principal: Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN), Partener transnaţional: Escola Cristovao Colombo (Funchal, Portugalia); Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Investește în OAMENI

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Certificare ca E-tutore în E-learning și blended learning. Domeniul de formare ”Nutrition and physical effort”

Perioada Octombrie 2007 – Iunie 2010

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Serviciul Doctorate şi Studii Postuniversitare – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Doctor - Domeniul „Ştiinţen ale educaţiei”

Perioada Iulie - Septembrie 2008

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Institutul de Training, Studii şi Cercetări PIMMJM

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Curs formator de formatori cod COR 241207, program de specializare cu durata de 160 ore

Perioada Martie - Mai 2008

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Universitatea Populară Tg. Mureş

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Curs formator cod COR 241205 program de specializare cu durata de 160 ore

Perioada Ianuarie – Februarie 2007

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Curs formator „ Managementul calităţii în domeniul resurselor umane”

Perioada Ianuarie – Mai 2006

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Casa Corpului Didactic Mureş

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Curs formator „ Manager European”

Tipul calificării-diploma obţinută Modulul „Tehnici informaţionale computerizate” – certificare abilităţi utilizare calculator

Perioada An universitar 2005-2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea „PETRU MAIOR” Târgu-Mureş – Universitate de stat - Departamentul de pregătire a personalului didactic.

Principalele subiecte şi calificări însuşite

Formare formatori – integrare europeană

Numele calificării primite Formator integrare europeană

Nivelul în cadrul clasificării naţionale

Curs postuniversitar

Page 5: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 of 19

Perioada Mai 2006 Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Microsoft România şi ISJ Dâmboviţa

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Program naţional de formare managerială „ Inspector european 2007”

Perioada Octombrie 2005

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Ministerul Sănătăţii şi Fundaţia „Tineri pentru tineri”

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Curs de formare de formatori în cadrul Programului Naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”

Tipul calificării-diploma obţinută Certificat de formator naţional

Perioada 21 martie – 6 aprilie 2005

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Unitatea de Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural” - Centrul „Educaţia 2000+”

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Proiectului pentru Învăţământul Rural – Componenta 2 –„ Îmbunătăţirea Parteneriatului Şcoală - Comunitate”, subcomponenta „ Dezvoltarea şi implementarea procesului de facilitare”

Tipul calificării-diploma obţinută Facilitator – consultant în elaborarea de proiecte de către unităţile de învăţământ aplicante

Perioada Aprilie - Iunie 2000

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Proiecte de Reformă – Banca Mondială - Centrul Regional Sibiu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar – Componenta „Management şi Finanţare”

Tipul calificării-diploma obţinută Curs pentru formarea directorilor din unităţi de învăţământ

Perioada Noiembrie 1998 – Iunie 2000

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Proiecte de Reformă – Banca Mondială - Centrul Regional Sibiu

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar – Componenta „Management şi Finanţare”

Tipul calificării-diploma obţinută Curs pentru formarea inspectorilor şcolari

Perioada 26 – 30 aprilie 1999

Numele şi tipul instituţiei prin care s-a realizat formarea

Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia Proiecte de Reformă

„Reabilitare Şcoli”

Domeniul studiat –aptitudini ocupaţionale

Analiză Socio-Educaţională în Proiectul Naţional de Reformă – „Reabilitare Şcoli”

Tipul calificării-diploma obţinute Curs pentru formare în domeniul „Reabilitare şcoli”

Perioada 1975-1979

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitate Națională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti – Instituţie de învăţământ superior de stat

Principalele subiecte şi calificări însuşite

Profesor de educaţie fizică

Numele calificării primite Profesor de educaţie fizică – specializări: atletism, haltere-culturism

Nivelul în cadrul clasificării naţionale

Studii universitare de lungă durată

Page 6: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 of 19

ALTE APTITUDINI ŞI

COMPETENŢE

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

Flexibilitate, profesionalism, perseverenţă, rigoare, pragmatism

Punctualitate, creativitate, conştiinciozitate, competitivitate

Capacitate de autoinstruire, receptivitate şi adaptare la nou

Sociabilitate, consiliere şi îndrumare, munca în echipă și formare de echipe

Spirit de competiţie, construirea unui climat psihosocial deschis

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ARTISTICE Grafică de calculator; realizări de diverse materiale în cadrul

UMF Tîrgu Mureș în relaţie cu activităţi sau acţiuni derulate în contexte internaţional, naţional sau judeţean

Realizare caiete program, diplome, pliante, mape, prezentări PPTX, prezentări Movie Maker, afişe, bannere, etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ORGANIZATORICE

Competenţe de planificare, organizare, coordonare, control

Competenţe de evaluare instituţională, competenţe de organizare de manifestări

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

TEHNICE

Utilizare calculator din anul 1993. Posesor Permis ECDL 2007

Programe principale: Microsoft WORD, Microsoft EXCEL, Microsoft POWER POINT.

Alte programe de grafică sau prelucrare imagine sau media: Adobe PAGE MAKER, Adobe PHOTO SHOP, Corel DRAW, Corel PHOTO PAINT, POSER PRO, HOT POTATOES QUIZ, COURSE LAB etc.

PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere auto „B”

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ACTIVITĂŢI DE PREDARE

(TITULAR DE CURS)

Teoria activității motrice umane, anul I BFK5

Kinesiologie, anul I BFK+EFS6

Culturism-fitness adaptat în kinetoterapie, anul II BFK opțional

Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK

Teoria activității motrice umane, anul I EFS

TMDS – Optimizarea condiției fizice, anul II EFS

Kinetologie generală, anul III EFS

Educație psihomotrică, anul III EFS

Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională, anul I Masterat TFRF

Nutriția și efortul fizic, anul I Masterat TFRF7+NCC

8

5 Programul de studii Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare 6 Programul de studii Educație fizică și sportivă

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE NIVEL DE ÎNȚELEGERE CONVERSAȚIE

SCRIERE Ascultare Citit

Interacțiune vorbită

Exprimare scrisă

LIMBA ENGLEZĂ B1 B1 B1 B1 B1

LIMBA FRANCEZĂ B2 B2 B2 B2 B2

Levels: A 1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user Common European Framework of Reference for Languages

Page 7: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 of 19

LUCRĂRI DE LICENȚĂ /MASTERAT

COORDONATE/

ÎNDRUMATE

lucrări BFK 2011-2014

lucrări EFS 2012-2014

lucrări disertație Masterat NCC 2012-2013

lucrări disertație Masterat TFRF 2013-2014

PARTICIPARE ÎN COMISIILE DE

ELABORARE SUBIECTE LA

EXAMENULUI DE ADMITERE, LICENȚĂ, MASTERAT

Admitere EFS 2009-2013

Admitere BFK 2008-2013

Admitere masterat TFRF 2012-2013

Licență BFK 2011-2013

MEMBRU ÎN COMISII OCUPARE

POSTURI DIDACTICE

Șase sesiuni de concurs la disciplinele EFS și DSM –2008-2013

MEMBRU ÎN

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL UNOR

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA

Membru în comitetul ştiinţific - Conferința Mondială în domeniul Științelor Mișcării Umane – Târgoviște, Ediția I, 25-27 aprilie, 2014

Membru în comitetul ştiinţific - Conferinţa Internaţională Tineretul în Perspectiva Mişcării Olimpice, Braşov, România 28 februarie – 01 Martie 2014

Membru în comitetul ştiinţific - International Conference of Human Movement Sciences - 2013

Membru în comitetul ştiinţific - International Congress for Students, Young Physicians and Pharmacists „Marisiensis” 2013

Membru în comitetul ştiinţific - International Congress for Students, Young Physicians and Pharmacists „Marisiensis” 2012

MEMBRU ÎN

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL UNOR

CONFERINŢE NAŢIONALE

Membru în Comitetul științific al celei de a 2-a Conferințe

Naționale de Medicina Aplicata la Educație Fizica si Sport

UMF Cluj Napoca, 8-10 mai 2014

MEMBRU AL UNOR

ASOCIAȚII, SOCIETĂȚI

PROFESIONAL – ȘTIINȚIFICE

INTERNAȚIONALE

Membru al International Association of Sport Kinetics - (IASK)

Membru al European College of Sport Science – German Sport University of Koln (ECSS)

MEMBRU AL UNOR

ASOCIAȚII, SOCIETĂȚI

PROFESIONALE – ȘTIINȚIFICE

NAȚIONALE

Membru al Forumului Decanilor Facultăților de Educație Fizică și Sport din România

Membru in Societatea Științei, Excelenței Umane și Sportului Universitar – președinte al filialei Mureș

Membru în Consiliul Director - Societatea Romana pentru Educație Fizica si Sport – președinte al filialei Mureș

Membru al Societății Medicale Române de Educație Fizică și Sport

Membru al Asociației pentru Standardizare din România (ASRO). Comitetul Tehnic CT377– (Medicale și fizioterapie)

Președinte al Consiliului Director și membru fondator al Asociației Fizioterapeuților „EUKINETICA” – Tîrgu Mureș

7 Programul de studii Terapie fizică și reabilitare funcțională 8 Programul de studii Nutriție clinică și comunitară

Page 8: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 of 19

PREMII ACORDATE DE

PREȘEDENȚIA ROMÂNIEI

Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Cavaler. Decret nr. 1097 din 10.12.2004 al Președenției României. Brevet MI nr. 602, Nr. crt. 84760

INIŢIEREA ŞI

PROMOVAREA UNEI NOI

DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Teoria activității motrice umane - Anul I BFK;EFS /2008-2014

Metodica predării probelor atletice școlare - Anul II EFS /2010-2013

Culturism și fitness adaptat în kinetoterapie - Anul II BFK /2009-2014

Teoria antrenamentului adaptat - Anul III BFK / 2010-2012

Design și programare în kinetoterapie - Anul III BFK / 2013-2014

Educație psihomotrică- Anul III EFS / 2011-2014

Practica activităților motrice școlare - învățământ primar și gimnazial / Anul III EFS / 2011-2014

Nutriția și efortul fizic - Anul I Masterat TFRF / 2011-2014

Didactica specialității – Educație fizică – clasele I-VIII. (DPPD-UMF) / 2011-2014

Educație psihomotrică - Anul III EFS / 2010-2014

Tehnici și metode de evaluare morfofuncțională - Anul I Masterat TFRF / 2013-2014

CREAŢII PE LINIE

DIDACTICĂ / SPORT DE

PERFORMANŢĂ / RECUPERARE

MOTRICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ /

RECUNOSCUTE ÎN COMUNITATEA

DE SPECIALIŞTI / FEDERAŢII PE

RAMURI DE SPORT

Crearea unui aparat de măsurare a Centrului Masei Corporale

Crearea unui aparat de măsurare a kinezimetrică și somestezică

Crearea unei metode de dezvoltare a forței maxime, prin contrast de sarcină ”Top&Down”

Crearea unor grile de tempouri pentru cuantificarea efortului în pregătirea fizică în sportul de performanță ”Temposoft”

Crearea unor grile de încadrare a tipului constituțional la fete în atletism – garduri și înălțime

CONTRIBUŢII LA ELABORAREA ŞI

IMPLEMENTAREA POLITICILOR ŞI

PROIECTELOR DE DEZVOLTARE

ALE FACULTĂŢII, UNIVERSITĂŢII,–

ÎN AFARA ATRIBUŢIILOR

AFERENTE FUNCŢIILOR DE

CONDUCERE (ACTIVITĂŢI ÎN

COMISII SPECIALIZATE, RAPOARTE

INSTITUŢIONALE, ACTIVITĂŢI

ADMINISTRATIV-ACADEMICE, PROIECTE DE DEZVOLTARE ETC.)

Comisia de consiliere şi orientare în carieră - Facultatea de Medicină

Centrul de consiliere şi orientare în carieră – UMF Tîrgu Mureș

Raport de autoevaluare acreditare ARACIS program de studiu TFRF - masterat

Raport de autoevaluare acreditare program de studiu ARACIS BFK - licență

Activitate ca administrator-șef facultate

Coordonator program de studiu BFK - licență

Coordonator program de studiu EFS - licență

Coordonator program de studiu TFRF- masterat

CONTRIBUŢII LA PROMOVAREA

IMAGINII ŞI A EXPERTIZEI

PROFESIONALE A INSTITUŢIEI ÎN

MASS-MEDIA ŞI ÎN ALTE

INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII. (ORGANIZAREA DE MANIFESTĂRI

ŞTIINŢIFICE, TÂRGURI

EDUCAŢIONALE, EXPOZIŢII, PARTICIPAREA LA DEZBATERI IN

MASS-MEDIA ETC.)

Marketing educațional al UMF – Târgu Educațional Mureș (2010-2014)

Coordonare - Organizare conferință internațională ICHMS 2013

Coordonare - Organizare workshop-uri naționale

Crearea de materiale promoționale UMF (pliante, afișe etc.) pentru sesiunile de admitere 2008-2013

Page 9: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 of 19

INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA

RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU

DIFERITE ASOCIAŢII

PROFESIONALE DE PROFIL, CU

INSTITUŢII PUBLICE, ONG-URI

ETC.

Inițiere și realizare protocol bilateral cu SREFS - 2012

Inițiere și realizare protocol bilateral cu UNEFS – București -2011

Inițiere și realizare protocol bilateral cu Universitatea din Belgrad - 2014

Inițiere și realizare protocol bilateral cu Buckinghamshire New University, Marea Britanie - 2012

Inițiere și realizare protocol bilateral cu Universitatea „Transilvania” Brașov -2014

Inițiere și realizare protocol și contract de comodat cu Asociația Fizioterapeuților „EUKINETIKA” Tîrgu Mureș -2014

Inițiere și realizare convenţie-cadru de colaborare cu Căminul-spital pentru bătrâni Târgu-Mureş – program de studii BFK - 2008

Inițiere și realizare convenţie-cadru de colaborare cu Centrul de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Târgu-Mureş - program de studii BFK - 2008

Inițiere și realizare convenţie-cadru de colaborare cu S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata - program de studii BFK - 2008

Inițiere și realizare convenţie-cadru de colaborare cu Universitatea ”Petru Maior” Tîrgu-Mureş - program de studii BFK și EFS -2008

Inițiere și realizare protocol-cadru de colaborare cu Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mureş – 2010

FURNIZAREA DE

SERVICII PENTRU BENEFICIARII

EXTERNI/ PROGRAME DE

FORMARE/ CONSULTANŢĂ

ŞTIINŢIFICĂ

Expert formator pe domeniul Nutriție și dietetică – Curs prezențial, Tîrgu Mureș, octombrie 2012 - ianuarie 2012, după derularea Proiectului ”E-learning pentru partenerii sociali, nr. contractului de finantare: POSDRU/93/3.3/S/51265, 2010-2013, partener principal: Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN), Partener naţional: Blocul Naţional Sindical (BNS), Partener transnaţional: Escola Professional Cristovao Colombo (Funchal, Portugalia); Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în OAMENI, Valoarea totală eligibilă a proiectului: 18.489.719 lei, Perioada de implementare: 36 de luni, www.elearningafan.ro

Expert formator – Curs formare în cadrul Proiectului „Educația de calitate în mediul rural din Moldova”, beneficiar Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale, în parteneriat cu Centrul Educația 2000+ România și Centrul Educațional Prodidactica din Chișinău. Perioada octombrie-noiembrie 2008.

Expert formator – Curs formare în cadrul Proiectului „Centrul de formare a cadrelor didactice din învățământul special și instituții integratoare OPTIMA” Contract POSDRU/19/1.3/G/5628. Centrul de educație incluzivă nr.2, Tîrgu Mureș, 2010.

Didactician – formator - Titlul proiectului: “Calitate, inovare,comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior” Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.Axa prioritară 1 : „Educația şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”. Cod Contract : POSDRU/87/1.3/S/63709.Beneficiar:

Page 10: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 of 19

Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului

Formator naţional - în cadrul Programului naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească” al Ministerului Educației și Cercetării – 2006.

Formator în cadrul Proiectului „Educaţia XXI ” – parteneriat C.C.D. Mureş – I.S.J. Mureş – Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş – componentele: Managementul disciplinei şi Management instituţional educaţional

Formator - facilitator naţional în cadrul „Proiectului pentru învăţământul rural” Ministerul Educației, Cercetării - 2005-2006

GRANTURI/PROIECTE CÂȘTIGATE

PRIN COMPETIȚIE

DIRECTOR

Director - Proiect de cercetare nr. 182/27.07.2012: „Evaluarea nivelului de dezvoltare somato-funcțională si psihomotrică a studenților Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș”, perioada 01.10.2012 – 01.07.2014, parteneri: Federaţia Română „Sportul pentru toţi” și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

Director - Proiect de cercetare nr. 7365/26.07.2012: „De la interdisciplinaritate la strategii integrative în abordarea motricității umane”, perioada 01.10.2012 – 01.09.2012, parteneri: Societatea Română de Educație Fizică și Sport și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

GRANTURI /PROIECTE ATRIBUITE

MEMBRU

Membru. Suport administrativ. Titlul proiectului: "Cercetare avansata prin programe post-doctorale in stiinte fundamentale si clinice medicale". Competitia: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere". Domeniul major de interventie: 5 - Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii. Numarul de referinta al programului(CCI): 2007RO051PO001. Numarul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/60782 . Durata proiectului: 36 luni. Valoare proiectului: 14.524.529 lei / 41 membri.

Asistent manager - Titlul proiectului: Îmbunatatirea performantelor administrative si de management in domeniul medico-farmaceutic in vederea cresterii competitivitatii economice prin cdi . Competitia: programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice. Axa prioritară 2 – CD&I . Operațiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative. Durata proiectului: 6 luni. Valoarea proiectului: 468.400 lei.5 membri

Page 11: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 of 19

LISTA DE LUCRĂRI

ȘTIINȚIFICE, ÎN DOMENIUL

DISCIPLINELOR DIN POSTUL

DIDACTIC

CONFORM ANEXA 5.1. ARACIS

A. TEZA DE DOCTORAT Titlul tezei: ”Formarea și dezvoltarea deprinderilor și calităților motrice în atletismul de performanță”, domeniul Științe ale Educației, Conducător ştiinţific prof.univ.dr. Miron IONESCU, 2010, confirmat prin Ordinul MEC nr. 4542 din 28 iulie 2010.

B. CĂRȚI. CAPITOLE ÎN CĂRȚI. MANUALE B.a. Cărți apărute în edituri internaționale/naționale- recunoscute CNCS (2005-2015)

Titlu carte Nume, prenume autor (i) Editura, localitatea Anul ISBN

1 Biometrie umană. Vol.1, Antropometria.

Nicolae Neagu Editura University Press, Tîrgu Mureș

2014 ISBN 978-973-169-274-6, Cod CNCSIS 210

2 Motricitatea umană. Fundamente psihopedagogice. Întreţinere şi performanţă

Nicolae Neagu Editura University Press, Tîrgu Mureș

2012 ISBN 978-973-169-194-

7, Cod CNCSIS 210

3 Culturism şi fitness. Întreţinere şi performanţă

Nicolae Neagu Editura University Press, Tîrgu Mureș

2012 ISBN 978-973-169-193-

0, Cod CNCSIS 210

4 Cuantificarea pregătirii fizice în antrenamentul sportiv. Întreţinere şi performanţă

Nicolae Neagu Editura University Press, Tîrgu Mureș

2012 ISBN 978-973-169-192-

3, Cod CNCSIS 210

5 Teoria și practica activităţii motrice umane

Nicolae Neagu Editura University Press, Tîrgu Mureș

2010 ISBN 978-973-169-132-

9, Cod CNCSIS 210

B.b. Capitole de cărți în volume colective (2004-2014)

Carte Titlul capitolului

Nume, prenume autor

(i) capitol

Editura, localitatea

Anul ISBN

Titlul cărții Editori/Autori de pe copertă/ caseta CIP

1 Abordarea integrată a conținuturilor curriculare – Particularizări pentru învățământul primar

Nicolae Neagu (co-author) Bocoș, M. Chiș,V., (coord.) Chiș, O., Avram, I., Orosan, D., Popovici, L., Someșan E.

- - Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,

2012 ISBN 978-606-17-

0141-4, Cod CNCSIS 24

2 Motricitatea umană – delimitări conceptuale în

Ionescu, Miron, Chiș Vasile, Nicolae Neagu (chapter sole

Editura Eikon, Cluj-Napoca

2010 ISBN 978-973-757-

318-6, Cod CNCSIS 132

Page 12: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 of 19

Carte Titlul capitolului

Nume, prenume autor

(i) capitol

Editura, localitatea

Anul ISBN

Titlul cărții Editori/Autori de pe copertă/ caseta CIP

contextul pedagogiei, în volumul Pedagogie aplicată – Culegere de articole ale doctoranzilor în ştiinţele educaţiei

author)

B.c. Cursuri și indrumătoare de lucrări practice/seminar (2005-2015)

Titlu curs/lp, anul Nume, prenume autor (i)

1 Note de curs- Teoria activităţii motrice umane. University Press, Tîrgu Mureș, 2010.

Nicolae Neagu

2 Note de curs- Nutriția și efortul fizic Nicolae Neagu

3 Îndrumător de lucrări practice– educație fizică, învățământ primar Nicolae Neagu, Țurcanu Florin

4 Îndrumător de lucrări practice– educație fizică, învățământ gimnazial Nicolae Neagu, Țurcanu Florin

5 Note de curs-Didactica specialității. Educație fizică, clasele I-VIII Nicolae Neagu

6 Note de curs- Kinesiologie Nicolae Neagu, Papp Eniko

7 Îndrumător de lucrări practice- Tehnici de evaluare morfofunțională în Kinetoterapie și educație fizică și sport

Nicolae Neagu, Făgăraș Simona

C. Lucrări științifice indexate ISI/BDI (2005-2015)

C.a. Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Titlu, revistă cotată ISI, nr. vol, an, pg

Factor de impact

1

2

C.b. Articole in extenso, publicate în reviste indexate ISI, fără factor de impact (2004-2014)

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Titlu, revistă indexată ISI, nr. vol, an, pg

1. „An approach concerning the influence of inference components in motor learning process within incremental adaptation to physical effort”

Nicolae Neagu Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428) indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-609938125&_sort=r&_st=13&view=c&md5=f66f51a01e483bcfd956f9c946a68d77&searchtype=a

2. „Study of the psychomotor level development of children with a mental disability. Implications on their social and professional integration”

Nicolae Neagu Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 33 (2012) p.751 – 755, indexed on the Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).

Page 13: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Titlu, revistă indexată ISI, nr. vol, an, pg

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-609938125&_sort=r&_st=13&view=c&md5=f66f51a01e483bcfd956f9c946a68d77&searchtype=a 1877-0428 © 2012 Published by Elsevier B.V. Selection and/or peer-review under responsibility of PSIWORLD 2011 doi:10.1016/j.sbspro. 2012.01. 222

3. „Improving social and professional integration of people with Down syndrome by means and kinetic techniques”

Nicolae Neagu, Papp Eniko

Procedia - Social and Behavioral Sciences 33 (2012) 493 – 497, indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science). http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-609938125&_sort=r&_st=13&view=c&md5=f66f51a01e483bcfd956f9c946a68d77&searchtype=a 1877-0428 © 2012 . Published by Elsevier B.V. Selection and/or peer-review under responsibility of PSIWORLD 2011 doi:10.1016/j.sbspro. 2012.01.170

4. „Level Determination of Space Orientation Depending on Manual Laterality and Using Artificial Intelligence Tehniques”

Dana Badau, Adela Badau, Florin Paraschiv, Gabriel Manolache, Laurentiu-Gabriel Talaghir, Neagu Nicolae

Proceedings of the 9st WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLWDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED '10), University of Cambridge, UK, February 20-22, 2010, Artificial Intelligence Series, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press www.wseas.org , ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-154-0, pp. 108-113, Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge. www.isiknowledge.com

C.c. Articole in extenso publicate în reviste indexate BDI (2005-2015)

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă indexată BDI, vol, pg

Denumire Bază de date BDI

1. Exercise quantification in physical training by the computerized guidance of running tempos

Nicolae Neagu Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport Vol. 15, no. 3, July-September 2014, 200–206

EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus. com/masterlist.php?q=2247-7322; DOAJ

Page 14: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă indexată BDI, vol, pg

Denumire Bază de date BDI

(Directory of Open Access Journals), Sweden.http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_string%22:{%22query%22:%2222477322%22,%22default_operator%22:%22AND%22}}}

2. The importance of recovery treatment of ankle traumas in sportsmen.

Simona Szasz, Nicolae Neagu, Horaţiu Popoviciu, Octavian Russu, Horaţiu Moldovan, Gabriela Enikö

Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport Vol. 15, no. 3, July-September 2014, 214–218

EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus. com/masterlist.php?q=2247-7322; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sweden.http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_string%22:{%22query%22:%2222477322%22,%22default_operator%22:%22AND%22}}}

3. Methodology for the rehabilitation treatment of the posttraumatic knee in athletes

Simona Szasz, Nicolae Neagu, Horaţiu Popoviciu, Octav Russu, Horaţiu Moldovan, Papp Eniko Gabriela

Palestrica of the third millennium – Civilization and Sport Vol. 15, no. 2, April-June 2014, 146–151

EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus. com/masterlist.php?q=2247-7322; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sweden.http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_string%22:{%22query%22:%2222477322%22,%22default_operator%22:%22AND%22}}}

4. A psychokinetic approach regarding the relationship between physical education and psychomotor education of children

Nicolae Neagu Journal Palestrica of the third millennium ‒ Civilization and Sport,Vol. 14, no. 3,2013,p.223-227

pISSN 1582-1943/eISSN 2247-7322/ISSN-L 1582-1943. EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-

Page 15: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă indexată BDI, vol, pg

Denumire Bază de date BDI

coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus. com/masterlist.php?q=2247-7322; DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sweden.http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_string%22:{%22query%22:%2222477322%22,%22default_operator%22:%22AND%22}}}

5. A new method to develop maximum power through charge contrast: the ”Top & Down” method.

Nicolae Neagu Journal- Palestrica of the third millennium ‒ Civilization and Sport. Vol. 14, no. 4,2013, p. 277-282

/pISSN 1582-1943/ eISSN 2247-7322/ ISSN-L 1582-1943. EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus.com/ masterlist.php?q=2247-7322;DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sweden.http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_ string%22 :{%22query%22:%222247-7322%22,%22default_operator%22 :%22AND%22}}}

6. „The sequential assessment influence upon inferential process of motor learning in high performance sport. A particular proposal towards its entropy and procedural refactoring”

Nicolae Neagu Journal of Educational Sciences & Psychology Vol. LXII No. 1/2011 ISSN 2247-6377 ISSN (online) 2247 – 8558

http://jesp.upg-ploiesti.ro/ The JESP is indexed by the following international academic databases: 1. Index Copernicus http://journals.indexcopernicus. com/karta.php?action = masterlist&id=66482. EBSCO http://www.ebscohost.com/ titleLists/a9h-journals. htm 3. ProQuest 4.Scipio http:// www. scipio.ro/web/245103

Page 16: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă indexată BDI, vol, pg

Denumire Bază de date BDI

7. „Synergistic issues of motor learning sequences as an outcome of its internal refactoring”

Nicolae Neagu, Dana Badau, Cristina Branea

International Journal of Mechanics, Issue 3, Volume 5, 2011, pp 157- 165

ISSN: 1998-4448, (Indexare BDI: SCOPUS, Ulrich’s, Inspect, Compendex), http://www.naun.org/multimedia/NAUN//mechanics/2011.html

8. „The evolution of the centre of body mass (CBM) related to body height - potential criterion of orientation of beginner and advanced athletes towards the hurdles event ”

Nicolae Neagu Ovidius University of Constanta, Series Sport and Physical Education/Science, Movement and health, vol. X, ISSUE 2, supplement, ISSN: 1224-7359, Ovidius University Press, Cotatie CNCSIS: B+, pp. 531-538

http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2010/issue-2-supplement/files/40..pdf

9. A new contrast training method of power development: ”Top & Down” method applied in bodybuilding

Nicolae Neagu 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership 25-28 October 2012, Maison N.-D. Chat d'Oiseau, Brussels, BELGIUM. The paper will be published in Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428) and at the same time indexed on the ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Webof Science).

www.wc-lta.org

10. ”Methodology for the rehabilitation treatment of the posttraumatic knee in athletes”

Simona Szasz, Nicolae Neagu , Horaţiu Popoviciu, Octav Russu, Horaţiu Moldovan,Papp Eniko Gabriela

Journal- Palestrica of the third millennium ‒ Civilization and Sport. Vol. 15, no. 2,2014, p. 146-151

./pISSN 1582-1943/ eISSN 2247-7322/ ISSN-L 1582-1943. http://pm3.ro/pdf/56/RO/15%20-%20szasz%20146-151.pdf EBSCO Academic Search Complete, USA http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm; Index Copernicus, Journals Master List, Poland http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=2247-7322; DOAJ

Page 17: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă indexată BDI, vol, pg

Denumire Bază de date BDI

(Directory of Open Access Journals), Sweden. http://www.doaj.org/search?source={%22query%22:{%22query_string%22:{%22query%22:%222247-7322%22,%22default_operator%22:%22AND%22}}}

11. „A particular proposal towards the internal architecture of the inferential motor learning process and its entropy congruence with the procedural refactoring of computerization field”

Nicolae Neagu, Dana Badau, Cristina Branea, Virgil Tudor, Elena Sabau, Gabriel Marin Manolache

(AIKED '11) Recent Researches in Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases Cambridge, UK, ISSN: 1792-8117 ISBN: 978-960-474-273-8, pp 85-90

http://www. wseas.us/books/2011/ Cambridge/ AIKED.pdf

12. “Determination of the biological and socio-cultural laterality – arguments and exemples”

Bădău Dana, Hansa Constantin, Nicolae Neagu, Bădău Adela

The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicule XV, ISSN: 1454–9832, 2010, (Indexata BDI: EBSCO, Index Copernicus, Doaj, Scipio), Cotatie CNCSIS: B+, cod 644, pag. 144-146

http://www.efms.ugal.ro/, http://www.efms.ugal.ro/index.php/archiva/2010/94-2010-part1-open-access

13. „Level Determination of Space Orientation Depending on Manual Laterality and Using Artificial Intelligence Techniques”

Dana Badau, Adela Badau, Florin Paraschiv, Gabriel Manolache, Laurentiu-Gabriel Talaghir, Nicolae Neagu

(AIKED '10), University of Cambridge, UK, February 20-22, 2010, Artificial Intelligence Series, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-154-0, pp. 108-113

http://www.wseas.us/books/2010/ Cambridge/ AIKED.pdf

14. „The role of movement games in the socio-affective and psyhomotrical and motor development in pre-schoolers”

Ionescu-Bondoc D, Monea D, Bădău D, Neagu, N. Durmaz, C.

Bulletin of the Transilvania University Of Braşov, ISSN 1223 – 964X, vol. 3(52), series VIII: Arts, sport, pp. 91 -96

http://but.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VIII/ BULETIN%20VIII%20PDF/SPORT%20STUDIES/07_Ionescu%20B.D.pdf

Page 18: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 18 of 19

D. Articole publicate în reviste și volume de conferințe cu referenți (neindexate) (2005-2015) Selecție de maximum 20 lucrări în volume de conferințe

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă, vol, an, pg/ Manifestare științifică, localitate, an, pg

1.

„Cercetarea ştiinţifică a activităţilor motrice umane, premisă a dezvoltării domeniului Educaţiei fizice şi sportului”

Nicolae Neagu Forumul Ştiinţific Naţional – Finala competiţiei Ştiinţifice, Ediţia I – „Impactul finalităţilor sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din România”, Bucureşti 11-12 decembrie 2009, articol publicat în Anuar Ştiinţific, partea a II-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Comisia Naţională pentru sportul Universitar, ISSN 2067-2934 ;

2. The effort quantification in physical training by computerized guidance of running tempos

Nicolae Neagu 2nd National Conference of Applied Medicine to Physical Education and Sport. 8-10 May, 2014 –Cluj-Napoca. Book of Abstracts, Palestrica of Third Millenium – Civilization and sport. Vol. 15/2014 Suppl. No.1. pISSN 1582-1943 / eISSN 2247-7322 / ISSNL 1582-1943. p. 34.

3. Rehabilitation treatment methodology of knee traumas in sportsmen

Simona Szasz, Nicolae Neagu, Horaţiu Popoviciu, Octavian Russu, Horaţiu Moldovan, Gabriela Enikö

2nd National Conference of Applied Medicine to Physical Education and Sport. 8-10 May, 2014 –Cluj-Napoca. Book of Abstracts, Palestrica of Third Millenium – Civilization and sport. Vol. 15/2014 Suppl. No.1. pISSN 1582-1943 / eISSN 2247-7322 / ISSNL 1582-1943. p. 46. Accepted to be in extenso published.

4. Study on the psychomotor developement of prschool children applying kinetoprophylaxy

Papp Eniko Gabriela Nicolae Neagu, Simona Szasz, Bako Aliz Tunde

2nd National Conference of Applied Medicine to Physical Education and Sport. 8-10 May, 2014 –Cluj-Napoca. Book of Abstracts, Palestrica of Third Millenium – Civilization and sport. Vol. 15/2014 Suppl. No.1. pISSN 1582-1943/ eISSN 2247-7322 / ISSNL 1582-1943. p. 36. Accepted to be in extenso published.

5. An experiential learning overview regarding the relationship between motor skills and psychomotor early education of children

Nicolae Neagu Acta Medica Marisiensis, Volume 59, Supl.2, 14, ISSN-L 268-3324, ISSN 268-3324 EBSCO http://www.ebscohost.com/titleLists/tnh-coverage.htm ,1st International scientific conference-Introspective connections on human movement sciences 26–27 April 2013, Tîrgu Mureș, Romania. Accepted to be in extenso published.

6. Applicative domains of the device measuring the body mass center

Nicolae Neagu The International Congress of Physical Education, Sports and Kinethoterapy. U.N.E.F.S. – 2011. CD of Abstracts - ISBN 978-606-8254-37-7

7. „Inferential process of motor learning paradigm. Entropy and procedural refactoring”

Nicolae Neagu, Dana Badau, Cristina Branea

The 11th International Sport Science Congress. Antalia, Turcia, 2010 Volumul congresului, pag.762.

8. „Motricitatea umană. Delimitări conceptuale în context psihopedagogic”

Nicolae Neagu, Cristina Branea

Conferința Internațională de Comunicări științifice ”Activități psihomotrice din perspective interdisciplinare” Universitatea din București, 4 decembrie 2009. Volumul conferinței, CD: ISSN 1843-7079.

Page 19: Curriculum vitae - NEAGU Nicolae Emilian · Design și programare în kinetoterapie, anul III BFK Teoria activității motrice umane, anul I EFS TMDS – Optimizarea condiției fizice,

Curriculum vitae NEAGU Nicolae Emilian

_________________________________________________________________________________________

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 of 19

Titlu articol Nume, prenume autor (i) articol

Revistă, vol, an, pg/ Manifestare științifică, localitate, an, pg

9. „The sequential assessment influence upon inferential process of motor learning in high performance sport. A particular proposal towards its entropy and procedural refactoring”

Nicolae Neagu The first International Conference Teachers for the Konowledge Society, 2011-Sinaia Romania. Books of abstracts. ISBN 978-973-719-393-3.

10. “Contributions to determine the general strategy of the Romanian Federation Sports for All”

Larion, A., Gevat, C., Taşkin, H., Badau D, Neagu N.

Internaţional Congress “Sport, stress, adaptation”, 23-25 aprilie 2010, Sofia, Bulgaria ISBN: 1310-3393, pp. 268-269, http://ssa.nsa.bg/en

11. „Applicative domains of the device measuring the body mass center”

Nicolae Neagu The International Congress of Physical Education, Sports and Kinethoterapy. U.N.E.F.S. – 2011. CD of Abstracts - ISBN 978-606-8254-37-7

12. „Determination of the biological and socio-cultural laterality – arguments and exemples, www.fefsugal.ro

Badau D,, Hansa C., Neagu N., Badau A,

”, International Scientific Conference „Inovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, 28-29 May 2010, Universitatea Dunarea de Jos Galati, ISBN: 987-606-8008-70-7, pp 291-294, www.fefsugal.ro

13. “Contributions to determine the general strategy of the Romanian Federation Sports for All”

Larion, A., Gevat, C., Taşkin, H., Badau D, Neagu N.

”International Congress “Sport, stress, adaptation”, 23-25 aprilie 2010, Sofia, Bulgaria ISBN: 1310-3393, pp. 268-269, http://ssa.nsa.bg/en

14. „Cercetarea ştiinţifică a activităţilor motrice umane, premisă a dezvoltării domeniului Educaţiei fizice şi sportului”

Nicolae Neagu Forumul Ştiinţific Naţional – Finala competiţiei Ştiinţifice, Ediţia I – „Impactul finalităţilor sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din România”, Bucureşti 11-12 decembrie 2009, articol publicat în Anuar Ştiinţific, partea a II-a, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Comisia Naţională pentru sportul Universitar, ISSN 2067-2934 ;

15. The effort quantification in physical training by computerized guidance of running tempos.

Nicolae Neagu 2nd National Conference of Applied Medicine to Physical Education and Sport. 8-10 May, 2014 –Cluj-Napoca. Book of Abstracts, Palestrica of Third Millenium – Civilization and sport. Vol. 15/2014 Suppl. No.1. pISSN 1582-1943 / eISSN 2247-7322 / ISSNL 1582-1943. p. 34.

16. „Applicative domains of the device measuring the body mass center”.

Nicolae Neagu The International Congress of Physical Education, Sports and Kinethoterapy. U.N.E.F.S. – 2011. CD of Abstracts - ISBN 978-606-8254-37-7

Tg. Mureş, octombrie 2015 Neagu Nicolae Emilian