Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU –...

of 15 /15
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae Chişamera Gabriel Bogdan Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CHIŞAMERA GABRIEL-BOGDAN Adresă(e) Șoseaua Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, ROMANIA Telefon(oane) (+4) 021 312.88.26 E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii 27/10/1979 Sex masculin Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat 01.04.2016 – prezent Cercetător ştiinţific Gr. II – Secția Cercetare Patrimoniu (grad acordat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.3381/10.03.2016) Perioada Funcţia sau postul ocupat Perioada 01.10.2013 – 31.03.2016 Cercetător ştiinţific Gr. III – Sectia Cercetare Patrimoniu 01.10.2008 – 01.10.2013 Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific – Secţia Faună Terestră Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor desfăşurate de colectivul muzeului, legate în principal de teme de ornitologie şi mamalogie, dar şi parazitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date din teren; - documentare în vederea realizării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi redactarea acestora în funcţie de oportunităţile de finanţare existente; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa; Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, academic Perioada 01.03.2006 - 2008 Funcţia sau postul ocupat muzeograf Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi legate de procesul de vizitare în cadrul muzeului (ghidaje, conferinţe, etc.); - supravegherea procesului de colectare si inventariere a pieselor de vertebrate pentru colecţiile ştiinţifice de păsări şi mamifere; - cercetarea si valorificarea patrimoniului aflat în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate; - realizarea de expoziţii temporare; - introducerea datelor în bazele de date corespunzătoare; Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Muzeologie Perioada 01.06.2007 – 01.06.2009 Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU –...

Page 1: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae Chişamera Gabriel Bogdan

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume CHIŞAMERA GABRIEL-BOGDAN

Adresă(e) Șoseaua Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, ROMANIA

Telefon(oane) (+4) 021 312.88.26

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 27/10/1979

Sex masculin

Experienţa profesională

Perioada Funcţia sau postul ocupat

01.04.2016 – prezent Cercetător ştiinţific Gr. II – Secția Cercetare Patrimoniu (grad acordat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.3381/10.03.2016)

Perioada Funcţia sau postul ocupat

Perioada

01.10.2013 – 31.03.2016 Cercetător ştiinţific Gr. III – Sectia Cercetare Patrimoniu 01.10.2008 – 01.10.2013

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific – Secţia Faună Terestră

Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor desfăşurate de colectivul muzeului, legate în principal de teme de ornitologie şi mamalogie, dar şi parazitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date din teren; - documentare în vederea realizării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi redactarea acestora în funcţie de oportunităţile de finanţare existente; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa;

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare, academic

Perioada 01.03.2006 - 2008

Funcţia sau postul ocupat muzeograf

Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi legate de procesul de vizitare în cadrul muzeului (ghidaje, conferinţe, etc.); - supravegherea procesului de colectare si inventariere a pieselor de vertebrate pentru colecţiile ştiinţifice de păsări şi mamifere; - cercetarea si valorificarea patrimoniului aflat în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate; - realizarea de expoziţii temporare; - introducerea datelor în bazele de date corespunzătoare;

Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Muzeologie

Perioada 01.06.2007 – 01.06.2009

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare

Page 2: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae Chişamera Gabriel Bogdan

Activităţi si responsabilităţi principale - cercetare de teren şi recoltare de probe biologice în cadrul proiectului CEEX 92/2006: ”Investigarea trans-disciplinară sănătate-mediu a re-emergentei circulaţiei virusului West Nile in condiţiile de mediu din România si elaborarea strategiei de control a infecţiilor”;

- interpretarea datelor obţinute şi redactarea rapoartelor de cercetare;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare şi învăţământ pentru aplicaţii Practice de Gestiune a Mediului si pentru Servicii Ecologice "DAN MANOLELI" (C.E.S.E.C.)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare, academic

Perioada 01.11.2003 – 01.11.2007

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă

Activităţi si responsabilităţi principale Cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Secţia Biologie Splaiul Independenţei 91-95, Bucureşti, România - stagiu desfăşurat în cadrul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare, academic

Educaţie şi formare

Perioada 01.11.2003 – 01.11.2007

Calificarea/diploma obţinută Doctor (prin ordinul MECT nr.3030/13.01.2009)

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

- ornitologie teoretică şi aplicată - ecologia comunităţilor de păsări - parazitologia păsărilor Titlul tezei de doctorat: „Cercetari biologice şi ecologice asupra lastunului de mal, Riparia riparia riparia L. 1758 (Aves : Passeriformes, Hirundinidae) din sudul României”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie Splaiul Independenţei 91-95, Sector 5, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Doctorat

Perioada 01.10.2002 – 15.06.2004

Calificarea/diploma obţinută Specializare postuniversitară în „Taxonomie şi Conservarea Biodiversităţii”

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

- principii de taxonomie animală - monitorizarea şi cartarea organismelor - conservarea biodiversităţii animale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Secţia Biologie Splaiul Independenţei 91-95, Bucureşti, România

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Masterat

Perioada 01.10.1998 – 15.06.2002

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în Biologie

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

Biologie – zoologie - ornitologie - mamalogie - parazitologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Secţia Biologie Splaiul Independenţei 91-95, Bucureşti, România

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Licenţă

Perioada 15.09.1994 – 12.06.1998

Page 3: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae Chişamera Gabriel Bogdan

Calificarea/diploma obţinută bacalaureat

Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

dobândite

- biologie - chimie - limbi străine - latină

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Liceul Teoretic Ion Barbu, secţia Chimie – Biologie, Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Bacalaureat

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă româna

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral

engleză B2

Utilizator independent

C1 Utilizator

experimentat B2

Utilizator independent

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini tehnice - excelente cunoştiinţe de taxonomia şi sistematica mamiferelor şi păsărilor;

- excelente aptitudini în determinarea speciilor de păsări şi mamifere;

- inventarierea şi monitorizarea speciilor de păsări şi mamifere;

- studiul şi monitorizarea biodiversităţii;

- utilizarea dispozitivelor GPS;

- utilizarea hărţilor topografice în teren;

- analiza numerică a datelor ecologice;

- studii populaţionale la speciile rare de păsări; - din 2009 sunt inelator autorizat al Centralei Ornitologice Române (Permis No: 1133522)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

- procesare text (Microsoft Office, Adobe Acrobat Profesional);

- calcul tabelar (MS Excel);

- utilizare aplicaţii GIS (cunoştinţe de bază, diferite soft-uri) - procesare imagini (Croel Draw, ACD See, etc.)

Permis de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe:

B Editor (din 2011) in cadrul colectivului de redactie al jurnalului - Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, editat de Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din Bucuresti: http://www.travaux.ro/staff.php Anexa 1 – Lista lucrărilor publicate Anexa 2 – Lista participărilor la conferințe și workshop-uri Anexa 3 – Lista principalelor proiecte si prestări de servicii din ultimii ani

Page 4: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 1 ANEXA 1 - CV Gabriel Chişamera

LISTA COMPLETA A LUCRĂRILOR PUBLICATE Teza de doctorat

1. Gabriel CHIȘAMERA, 2007 - „Cercetari biologice şi ecologice asupra lastunului de mal, Riparia riparia riparia L. 1758 (Aves : Passeriformes, Hirundinidae) din sudul României”, Conducator ştiinţific: CS I. Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie.

Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal: 4 lucrări

1. KRYŠTUFEK, B., T. KOREN, S. ENGELBERGER, G.F. HORVÁTH, J. J. PURGER, A. ARSLAN, G. CHIŞAMERA, D. MURARIU, 2015 - Fossorial morphotype does not make a species in water voles, Mammalia. Volume 79, Issue 3, Pages: 293-303. (autor corespondent)

2. POPA, O.P, G. CHISAMERA, D. MURARIU, L.O. POPA, 2014 -Development of nuclear microsatellite markers for the Lesser Blind Mole Rat Nannospalax leucodon (Rodentia: Spalacidae). CONSERVATION GENETICS RESOURCES, Volume: 6 Issue: 3 Pages: 787-789. (contribuţie egală cu a primului autor)

3. CHIŞAMERA, G., E.V. BUŽAN, T. SAHLEAN, D. MURARIU, S. ZUPAN, B. KRYŠTUFEK, 2014 - Bukovina blind mole rat Spalax graecus revisited: phylogenetics, morphology, taxonomy, habitat associations and conservation, Mammal Review 44 (1):19-29. (primul autor şi autor corespondent)

4. ROZYLOWICZ, L., V. POPESCU, M. PĂTROESCU, G. CHIŞAMERA, 2011 -

The potential of large carnivores as conservation surrogates in the Romanian Carpathians, Biodiversity and Conservation, Volume: 20 Issue: 3 Pages: 561-579 (ultimul autor)

Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor: 7 lucrări

1. DAVID, I., M. MATACHE, A. TUDORACHE, G. CHIŞAMERA, L. ROZYLOWICZ, G. RADU, 2012 - Food chain biomagnification of heavy metals in samples from the Lower Prut Floodplain Natural Park. Environmental Engineering and Management Journal, 11(1): 69-73

2. I.C. CONSTANTINESCU, G. CHIŞAMERA, KHLUR B MUKHIM, C. ADAM,

2014 - Two new species of feather mites (Acarina: Psoroptidia) from the Great Barbet, Psilopogon virens (Piciformes: Megalaimidae) Zootaxa, 3893 (1): 127-142

3. I.C. CONSTANTINESCU, G. CHIŞAMERA, KHLUR B MUKHIM, C. ADAM, 2014 - Three new species of feather mite of the genus Proterothrix Gaud, 1968 (Analgoidea: Proctophyllodidae: Pterodectinae) from passerines in Meghalaya, North East India. Systematic parasitology 89(1): 45-58

Page 5: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 2 ANEXA 1 - CV Gabriel Chişamera

4. I.C. CONSTANTINESCU, G. CHIŞAMERA, KHLUR B MUKHIM, C. ADAM,

2014 - Two new feather mite species of the family Pteronyssidae (Acarina: Analgoidea) from Meghalaya (Northeast India). Zootaxa, 3774 (4): 351-366

5. I.C. CONSTANTINESCU, G. CHIŞAMERA, KHLUR B MUKHIM, C. ADAM, 2014 – A new species of pterodectine feather mites (Acarina, Analgoidea, Proctophyllodidae) from the Little Spiderhunter Arachnothera longirostra (Passeriformes, Nectariniidae) in Meghalaya, India. Zookeys, 425: 1-13

6. I.C. CONSTANTINESCU, G. CHIŞAMERA, V. POCORA, C. STANCIU, C. ADAM, 2013 - Two new species of feather mites (Acarina: Analgoidea) from the Moustached Warbler, Acrocephalus melanopogon (Passeriformes, Acrocephalidae), in Romania. Zootaxa, 3709 (3): 267-276

7. SAHLEAN, C. T, A. STRUGARIU, P. C. DINCĂ, G. CHIŞAMERA, C. R. STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates) at its north-western range limit (Romania). Turkish Journal of Zoology, Sept.2015 (in press) DOI: 10.3906/zoo-1504-2

Articole în reviste indexate BDI, ca autor principal: 16 lucrări

1. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, 2003 - Contributions to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (Southern Romania,); Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 45: 321-329.

2. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, 2003 - Catalogue of the Bird Skull Collection of „Grigore Antipa” National Museum of Natural History of Bucharest, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 45: 331-364.

3. MURARIU, D., G. CHIŞAMERA, 2004 - Myocastor coypus Molina, 1782

(Mammalia: Rodentia: Myocastoridae), a new report along the Danube River in

Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”,

46: 281-287.

4. RĂDULEŢ, N., G. CHIŞAMERA, 2004 - Preliminary data on the mammals from the romanian littoral of the Black Sea. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 47 : 325-333

5. PETRESCU, A., S. APOSTOL, G. CHIŞAMERA, 2004 - Hergheliei Marsh – Important Station on the Romanian Littoral of the Black Sea for the bird migration, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 46: 233-249.

6. CHIŞAMERA G., T. MANOLE, 2005 – Preliminary data on the food structure of the Sand Martin nestlings (Riparia riparia L. 1758) (Aves: Hirundinidae), in southern Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 48:383-394

Page 6: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 3 ANEXA 1 - CV Gabriel Chişamera

7. MURARIU, D., G. CHIŞAMERA, 2005 - New aspect son the out of winter food reserves of the Badger (Meles meles L., 1758) (Mammalia: Carnivora) in Comana Forest (South Romania), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 48: 465-472

8. GAVRILOAIE, C., G. CHIŞAMERA, 2005 - Note on the presence of the Blunt Toothed African Catfish, Clarias ngamensis Castelnau, 1861 (Pisces: Clariidae) in Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 48: 309-315

9. CHIŞAMERA G., 2006 - Remarks on the nests of the Red-rumped Swallow (Hirundo daurica rufula Temm., 1835) (Aves: Hirundinidae) from West Turkey, [Results of „Taurus 2005” Expedition], Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49: 341-351

10. MURARIU, D., G. CHIŞAMERA, 2006- Partial albinism in Noctule Bat –

Nyctalus noctula (Schreber, 1744) (Mammalia: Chiroptera) from Romania,

Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49: 353-357

11. ADAM, C., G. CHIŞAMERA, 2006 – Remarks on two Chewing Louse species (Phthiraptera: Amblycera) collected from the individuals of a Sand Martin – Riparia riparia (L.) colony of Southern Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49: 129-143

12. CHIŞAMERA G., T. MANOLE, 2007 – Contributions to the knowledge of the food structure of red-rumped swallow (Hirundo daurica rufula Temm. 1835) (Passeriformes: Hirundinidae) in Romania and Turkey, [Partial Results of „Focida” 2006 Expedition in Turkey]. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 50: 463 – 477

13. MURARIU, D., G. CHIŞAMERA, 2007– Data on some mammals of Tunisia,

[Results of „Punia 2006” Expedition]. Travaux du Muséum National d’Histoire

Naturelle “Grigore Antipa”, 50: 479 – 493

14. MURARIU, D., I. ATANASOVA, I. RAYKOV, G. CHIŞAMERA, 2009 – Results

on mammal (Mammalia) survey from Bulgarian and Romanian Dobrogea

Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 363 –

369

15. CHIŞAMERA, G., V. POCORA, M. GOGU, C. ADAM, 2010 - Phenology and

biometrics of Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon (Passeriformes:

Sylviidae) in Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle

“Grigore Antipa”, 53: 319 – 328

16. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, 2006 - Cranii de păsări din colecţia de

anatomie comparată a Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

(Bucureşti, România), Oltenia, Studii şi comunicări de ştiinţele naturii, 22: 258-

267.

Page 7: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 4 ANEXA 1 - CV Gabriel Chişamera

Articole în reviste indexate BDI, ca şi contributor: 4 lucrări

1. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, A.-M. PETRESCU, 2009 - Synthesis of ornithological observations from lacustrine an forest complex Comana (1890-2008), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 479 – 495

2. ADAM, C., G. CHISAMERA, S. J. DAROCZI, A. D. SANDOR, M. GOGU-

BOGDAN, 2009 – Data on the chewing louse fauna (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from some wild and domestic birds of Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 177-232.

3. MURARIU, D., A. PETRESCU, N. RADULET, G. CHIŞAMERA, C. CEIANU, R.

PANCULESCU, 2009 – Contributions to the knowledge of birds (Aves) and mammals (Mammalia) fauna from Zarand Mountains (Romania), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 325 – 342

4. MURARIU, D., A. PETRESCU, G. CHIŞAMERA, C. CEIANU, R.

PANCULESCU, 2009 – Faunistic data on birds (Aves) and mammals (Mammalia) from Cindrel Mountains (Romania), Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 343 – 361

Articole in alte reviste: 9 lucrări

1. CHIŞAMERA, G., 2002 - Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche, Drobeta, 11-12: 337-342, Drobeta Turnu Severin.

2. CHISAMERA, G., 2003 - Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Parcului Natural Porţile de Fier, Drobeta, 13: 254-266, Drobeta Turnu Severin.

3. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, M. RIDICHE, 2004 - Câteva observaţii ornitologice în Parcul Natural “Porţile de Fier”. Drobeta, Seria Ştiinţele Naturii 14: 50-53

4. PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, 2004 - Determinarea speciilor de păsări, prăzi în ingluvii de Strigiformes şi Falconiformes. Drobeta, Seria Ştiinţele Naturii 14: 179-192

5. CHIŞAMERA, G., 2005 – Observations on the avifauna of Mihăileşti Lake and the lower sector of Argeş River, Drobeta – seria Ştiinţele naturii, 15: 122-129

6. CHIŞAMERA, N., G. CHIŞAMERA, 2006 - Rodeanu Lake, a new nesting place for Common Shelduck - Tadorna tadorna (L.) in Romanian Plaine, Drobeta 16: 153-157.

7. CHIŞAMERA, G., C. STANCIU, 2007 – The breeding range of Red-rumped Swallow – Cecropis daurica rufula (Temm. 1835) (Aves: Hirundinidae) in Romania, Drobeta seria Stiintele Naturii, 17: 223-228

Page 8: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 5 ANEXA 1 - CV Gabriel Chişamera

8. CHIŞAMERA, G., D. MURARIU, 2009 – New records of Kuhl’s pipistrelle Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae) and its present range in Romania. Studia Chiropterologica, 6: 81 – 87.

9. ATANASOVA, I., D. MURARIU, I. RAYKOV, G. CHIŞAMERA, 2009 – Faunistik composition and conservation status of the small mammals in Southern Dobrogea. Annual of Konstantin Preslavsky University, Schumen, 19(6): 83 – 96 (in bulgarian)

Data Dr. Gabriel Chişamera

2018.02.15

Page 9: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 1 ANEXA 2 - CV Gabriel Chişamera

MANIFESTARI STIINTIFICE SI WORKSHOP-URI LA CARE AM PARTICIPAT

2014, (19 - 22 Noiembrie) The 6th INTERNATIONAL ZOOLOGICAL CONGRESS

OF “GRIGORE ANTIPA” MUSEUM, Bucureşti, ROMANIA

• CHIŞAMERA, G., K. MUKHIM, I. DAMOC, C. ADAM – Bird

surveys and new distribution records in Jaintia Hills, Meghalaya, India

• MĂNTOIU, D., G. CHIŞAMERA, R. POPESCU-MIRCENI, C.R.

STANCIU, G. MĂRGINEAN, O.M. CHACHULA – Bat distribution in the

Dobrogea area, Romania

• CONSTANTINESCU, I., G. CHIŞAMERA, K. MUKHIM, C. ADAM –

Feather mites fauna (Acariformes: Analgoidea and Pterolichoidea) of

Meghalaya (Northeast India): a largely unexplored “treasure chest” of diversity

• PETRESCU, A., C. SORESCU, L. ROZYLOWICZ, G. CHIŞAMERA,

– Overview of Ferrouginous duck, Aythya nyroca, in the Iron Gates

Natural Park

• DAMOC, I., C-M. ION, G. CHIŞAMERA, M. GOGU-BOGDAN –

Recent ring recoveries from Romanian Ornithological Centre database

2013, (21 - 23 Noiembrie) The fifth ANNUAL ZOOLOGICAL CONGRESS OF

“GRIGORE ANTIPA” MUSEUM, Bucureşti, ROMANIA

• CHIŞAMERA, G., A. PETRESCU, C. SORESCU, C. ADAM - Long

term monitoring of water bird populations in the Natura 2000 site RO-SPA

0026 Danube water course Bazias – Iron Gates

• CHIŞAMERA, G., T. SAHLEAN, C. STANCIU, I. DAMOC, V.

POCORA, A. PETRESCU, C. ADAM - Efficiency of Natura 2000 Network

in preserving the potential breeding habitats of the Eurasian stone-

curlew (Burhinus oedicnemus L. 1758) in Romania

• MĂNTOIU, D., G. CHIŞAMERA, L. MOSCALIUC, I. IORGU, D.

MURARIU, D. NECȘULESCU - Why did the large carnivore cross the

road? A permeability study using species distribution modelling

• CONSTANTINESCU, I., G. CHIŞAMERA, K. MUKHIM, C. ADAM -

Preliminary data on the fauna of feather mites (Acarina: Analgoidea) in

Meghalaya (India)

2012, (11 - 12 Decembrie) A New Approach of the Academic Research in Biology,

Institutul de Biologie al Academiei Romane, Bucureşti, ROMANIA

• COBZARU, I., G. CHIŞAMERA, V. POCORA – Bird ringing Camp

from Letea, Danube Delta Biosphere – Important site for the study of

bird migration.

2012, (21 - 23 Noiembrie) The fourth ANNUAL ZOOLOGICAL CONGRESS OF

“GRIGORE ANTIPA” MUSEUM, Bucureşti, ROMANIA

Page 10: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 2 ANEXA 2 - CV Gabriel Chişamera

• CHIŞAMERA, G., T. SAHLEAN, I. RAYKOV, C. STANCIU, I.

ATANASOVA, D. MURARIU - Distribution of the Romanian hamster,

Mesocricetus newtoni (Rodentia: Cricetidae): case study using MaxEnt

and GIS techniques

• CONSTANTINESCU, C., V. POCORA, G. CHIȘAMERA, C. ADAM -

Feather mites fauna (Acari: Astigmata) of the Danube Delta Biosphere

Reserve. Preliminary data

• ADAM, C., G. CHIŞAMERA, C. STANCIU, I. CHERKAOUI -

Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from wild birds of

Morocco [Scientific results of “DAKHLA” (2012) expedition]

2011, (23 - 25 Noiembrie) The Third ANNUAL ZOOLOGICAL CONGRESS OF

“GRIGORE ANTIPA” MUSEUM, Bucureşti, ROMANIA

• ADAM, C., G. CHIŞAMERA, V. POCORA - Chewing lice

(Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from wild birds - Taxonomical

and parasitological novelties

• PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, A-M,.PETRESCU - Ornithological

collection of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History of

Bucharest – Catalogue of the egg collection

• PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, V. POCORA – Colour abberation

of the bird plumage recorded in Romania

2011, (1 - 4 Septembrie) 6th International Conference on Environmental Engineering

and Management, Balatonalmadi, UNGARIA

• DAVID, I., M. MATACHE, A. TUDORACHE, G. CHIŞAMERA, L.

ROZYLOWICZ, G. RADU, - Food chain biomegnification from the

Lower Prut Floodplain Natural Park.

2010, (12 - 13 Noiembrie) ANNUAL ZOOLOGICAL CONGRESS OF “GRIGORE

ANTIPA” MUSEUM, Bucureşti, ROMANIA

• CHIŞAMERA, G., D. MURARIU, P.B. MATEI, C. STANCIU, -

Preliminary results of the observations on Moroccan mammals [Results

of „Atlas 2007” Expedition]

• POCORA, V., G. CHIŞAMERA, C. ADAM - Preliminary results of

bird ringing campaigns from Letea grind (Danube Delta, Romania) in

2008-2010 period

• ADAM, C., G. CHIŞAMERA, V. POCORA – Chewing lice

(Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from wild birds in the Danube

Delta Biosphere Reserve (Romania). Taxonomical and parasitological

data.

• CHACHULA, O., G. CHIŞAMERA, L. MEŞTER – Bats diversity in

various types of hibernacula from Dobrogea, Romania.

• GHEORGHIU, V., C. STANCIU, R. ZAHARIA, D. MURARIU, G.

CHIŞAMERA, - New contributions to the distribution of Syrian bats

[Results of „Sabkha 2010” Expedition]

Page 11: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 3 ANEXA 2 - CV Gabriel Chişamera

2010, (13 - 18 Iunie) Fourth International Conference on Phthiraptera (ICP4), Urgup,

TURCIA

• ADAM, C., A. SANDOR, G. CHIŞAMERA, - Checklist of the chewing

lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) from the birds of Romania

• ADAM, C., G. CHIŞAMERA, - A new species of Bruelia Keler, 1936

and the first record of Philopterus citrinellae (Schrank, 1776)

(Phthiraptera: Ischnocera: Phthilopteridae) on Bucanetes githagineus

(Lichtenstein, 1823) (Aves: Passeriformes: Fringillidae) from Tunisia

2009, (8 - 10 October) - Conferinta Natională de Microbiologie si Epidemiologie -

Supravegherea epidemiologică si diagnosticul microbiologic în bolile transmisibile

prioritare, Brasov, ROMANIA

• CEIANU, C., R. PANCULESCU-GATEJ, A. COTAR, N.

ANDREESCU, M WALDSTROM, G. OPRISAN, A. LUNDKVIST, D.

MURARIU, A. PETRESCU, G. CHISAMERA, I. CRISTEA, A.

IONESCU, M. BOULOY, C. IRIMIA, D. BĂDESCU - Trasarea

circulatiei unor virusuri emergente din familia Bunyaviridae în România.

Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia 54 (3): 23 -24

2009, (12 - 13 November) Annual Zoological Congress of “Grigore Antipa”

MUSEUM, Bucharest, ROMANIA

• ADAM, C., G. CHIŞAMERA, V. POCORA, S. DARÓCZI, M. GOGU

- New data on the chewing louse fauna (Phthiraptera: Amblycera,

Ischnocera) from the Danube Delta Biosphere Reserve (Romania) -

Prezentare PP

• MURARIU, D., G. CHIŞAMERA, I. ATANASOVA, I. RAJKOV -

Study on mammal diversity from Romanian and Bulgarian Dobrogea -

Prezentare PP

• CHIŞAMERA, G., N. CHIŞAMERA - Time evolution of Sponbill

colonies - Platalea leucorodia L., 1758 (Aves: Threskiornithidae) - from

Romania and the present breeding range - Poster

• PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, V. VASILEV, I. RAJKOV -

Merops apiaster nests in two colonies with atypical location from

Romania and Bulgaria

• CHIŞAMERA, G., P. B. MATEI - A new mention point of Hemprich’s

long eared bat Otonycteris hemprichii Peters, 1859 (Chiroptera:

Vespertilionidae) from Syria - [results of the "Euphrates" - 2008

expedition in Syria] - Poster

• GHEORGHIU, V., D. MURARIU, G. CHIŞAMERA - Myotis

aurascens Kusjakin, 1935 (Chiroptera: Vespertilionidae) a new bat

species in Romanian fauna - Poster

• GHEORGHIU, V., D. MURARIU, G. CHIŞAMERA - Two

complementary roosts for Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1819)

(Chiroptera: Miniopteridae) in south-eastern part of Dobrogea – Romania

- Poster

Page 12: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 4 ANEXA 2 - CV Gabriel Chişamera

2008, (08 – 09 decembrie) - Sesiunea Ştiinţifică anuala a Muzeului Naţional de Istorie

Naturala “Grigore Antipa”.

• MURARIU, D. , A. PETRESCU, R. NASTASE, G. CHISAMERA -

Crearea bazei de date de biologia si raspandirea speciilor de vertebrate

gazda/rezervor in ciclurile de transmitere a virusurilor zoonotice.

Contractul CEEX 86/2006. - Prezentare PP

• MURARIU, D. , A. PETRESCU, R. NASTASE, G. CHISAMERA –

Date noi asupra faunei de vertebrate (Aves, Mammalia) din Muntii

Cibinului. (Contract CEEX 86/2006). Prezentare PP

• MURARIU, D., A. PETRESCU, R. NASTASE, G. CHISAMERA –

Contributii la cunoasterea faunei de vertebrate din Muntii Zarandului.

Prezentare PP

• PETRESCU, A., G. CHISAMERA, V. VASILEV, V. RAIKOVA -

Observatii ornitologice din cateva Arii de Importanta Avifaunistica din

Dobrogea de Nord. Prezentare PP

2008, (28 - 30 Septembrie) - Simpozion National VIASAN-CEEX (Modul 1) Sinaia

• CEIANU, C.S., R. PANCULESCU, A. COTAR., A. IONESCU, G.

OPRISAN, D. MURARIU, A. PETRESCU, R. NASTASE, G.

CHIŞAMERA, I. CRISTEA, C. SZMAL, E. OLARU, N. ŞTEFAN, D.

BADESCU - Date stiintifice noi obtinute prin supravegherea

multidisciplinara a unor virusuri zoonotice.

• PANCULESCU, R., D. MURARIU, A. PETRESCU, N. ANDREESCU,

R. NASTASE, G. CHISAMERA, C. SZMALL, A. COTAR, D.

BADESCU, G. OPRISAN, C. CEIANU - Investigatii eco-

epidemiologice privind circulatia hantavirusului Dobrava in vestul tarii.

2008, (22 – 23 mai) - Sesiunea Centenarului Muzeului Naţional de Istorie Naturala

„Grigore Antipa”

• ADAM, C, A. SANDOR, G. CHIŞAMERA – Date taxonomice şi

parazitologice noi, referitoare la fauna de malofage (Phthiraptera:

Amblycera, Ischnocera) de pe păsări din România.

• CHIŞAMERA, G., P. B. MATEI – Păsări observate în cadrul expediţiei

„Atlas 2007” în Maroc

• CHIŞAMERA, G., C. ADAM – Date privind relaţiile interspecifice ale

populaţiilor de lăstun de mal (Riparia riparia riparia L., 1758) din sudul

României

• CHIŞAMERA, N., G. CHIŞAMERA – Observaţii asupra avifaunei

Lacului Fundata (Câmpia Română)

• MURARIU, D. , A. PETRESCU, R. NASTASE, G. CHISAMERA -

Contractul CEEX 86/2006. (Cercetarea multidisciplinară a circulaţiei şi

emergenţei virusurilor zoonotice, agenţi ai gripei aviare, ai unor febre

hemoragice şi ai unor infecţii neuroinvazive; un concept inovator privind

supravegherea la nivelul unor interfeţe multiple: sănătate umană/sănătate

animală/fauna sălbatică/mediu.) Prima etapa: Elaborarea metodologiei de

lucru.. Prezentare PP

Page 13: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 5 ANEXA 2 - CV Gabriel Chişamera

2007, (14 – 15 iunie) – Simpozionul “Mediul, cercetare, conservare, valorificare”,

Muzeul regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin

• CHIŞAMERA, G. – Consideraţii privind biometria şi determinarea

sexului la lăstunul de mal (Riparia riparia L. 1758)

• CHIŞAMERA, N., G. CHIŞAMERA – Observaţii asupra avifaunei

Lacului Rodeanu (Câmpia Română)

2007, (20-24 Mai) – Society of Environmental Toxicology and Chemistry. SETAC

Europa 17th Annual Meeting, Porto, Portugalia

• MATACHE, M., G. CHIŞAMERA, C. HURA, - Preliminary results

regarding organochlorine pesticides in the lower Prut floodplain

ecosystems.

2006, (4,5,6 decembrie) - Sesiunea de Comunicări si Referate Ştiinţifice a Muzeului

Naţional de Istorie Naturala „Grigore Antipa”

• PARVU, C., D. MURARIU, R. POPESCU-MIRCENI, G.

CHIŞAMERA, - Expediţia „Punia 2006” în Tunisia, date generale.

• CHIŞAMERA, G., R. POPESCU-MIRCENI – Consideraţii asupra

speciilor de păsări observate în Tunisia în perioada 7-31 martie 2006.

• CHIŞAMERA, G., T. MANOLE – Contribuţii la cunoaşterea

compoziţiei hranei rândunici roşcate (Hirundo daurica rufula Temm.,

1835) (Passeriformes: Hirundinidae) în România şi Turcia.

• MURARIU, D., G. CHIŞAMERA – Date asupra unor mamifere din

Tunisia.

2006, (21-22 septembrie) - Sesiunea „Muzeul şi cercetarea ştiinţifică”, ştiinţele naturii,

Muzeul Olteniei, Craiova

• PETRESCU, A., G. CHIŞAMERA, - Cranii de păsări din colecţia de

anatomie comparată a Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore

Antipa” (Bucureşti, România)

Data Dr. Gabriel Chişamera

2018.02.15

Page 14: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 1 ANEXA 3 - CV Gabriel Chişamera

LISTA

PRINCIPALELOR PROIECTE SI PRESTĂRI DE SERVICII DIN ULTIMII ANI

Nr.

crt.

Obiectul contractului, numărul şi data contractului

Denumirea/numele

beneficiarului

/clientului

Adresa

Perioada

derulare a

contractului1

1. Proiect cooperare bilaterala Romania-Bulgaria:

„Studiul faunei de vertebrate din părţile bulgăreşti

şi româneşti ale Dobrogei. Starea mediului şi

măsuri de ocrotire a speciilor ameninţate”

Contract nr. 01 / 19.05.2008 (Proiect PNCDI II -

Capacitati - Modulul III)

Autoritatea Naţională

pentru Cercetare

Ştiinţifică

19.05.2008-

30.11.2009

2. Proiect de cooperare bilaterala Romania-Slovenia:

„Studiul comparativ al unor comunităţi de păsări

şi mamifere în zone umede aparţinând reţelei

Natura 2000 în Romania şi Slovenia”

Contract nr. 411 / 05.05.2010 (Proiect PNCDI II -

Capacitati - Modulul III)

Autoritatea Naţională

pentru Cercetare

Ştiinţifică

05.05.2010-

30.11.2011

3. Proiect LIFE10NAT/RO/000740 „Îmbunatatirea

statutului de conservare pentru speciile si

habitatele prioritare din zonele umede ale Portilor

de Fier”

Contract de parteneriat nr. LIFE10

NAT/RO/000740_ 03

Agentia pentru

Protectia Mediului

Caras-Severin,

Strada Petru Maior nr.

73, Cod poştal

320111, judet Caraş-

Severin, România

2011 - 2016

4. Contractul de servicii nr.155/03.08.2012 incheiat

intre Asocierea formata din S.C. Forest Design

S.R.L. si Asociatia Pentru Conservarea

Diversitatii Biologice, si Muzeul National de

Istorie Naturala „Grigore Antipa”, pentru

Completarea si imbunatatirea informatiilor privind

speciile de flora si fauna salbatica din Parcul

Natural Putna Vrancea si structurarea acestora in

conformitate cu standardele impuse la nivel

national,

Asociatia Pentru

Conservarea

Diversitatii Biologice

03.08.2012-

03.11.2013

5. Contractul de servicii nr. C1243/31.07.2012

„Servicii de inventariere şi evaluare a stării

actuale de conservare a speciilor de păsări (Anexa

1 a Directivei Păsări) pentru care a fost declarat

situl Natura 2000 ROSPA0072 ”Lunca Siretului

Mijlociu”, precum şi a speciilor de păsări de

interes naţional care necesită protecţie strictă

(Anexa 4B a O.U.G. nr. 57/2007)”

Contract nr. C1243/31.07.2012

EPC Consultanţă de

mediu S.R.L., cu

sediul în Bucureşti,

sector 1, Şos. Nicolae

Titulescu nr. 16, bl.

22, sc. A, et. 7, ap. 25

31.07.2012-

15.02.2013

Page 15: Curriculum vitae Europass - Antipa · STANCIU, Șt. R. ZAMFIRESCU, I. GHERGHEL, V. E. MORARU – 2015 Morphological characteristics of the elusive Blotched snake (Elaphe sauromates)

P a g e | 2 ANEXA 3 - CV Gabriel Chişamera

6. Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare

a speciilor comunitare de mamifere din Romania,

la proiectul „Monitorizarea starii de conservare a

speciilor si habitatelor din Romania in baza

articolului 17 din Directiva Habitate”, proiect

finantat de „programul Operational Sectorial

Mediu, Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 1765,

contract de finantare nr. 130537/10.01.2011.

Contract de servicii nr.45/26.06.2013

Fundatia Carpati, Str.

Pavilioanele CFR, nr.

100, bl.26, sc.F, ap.9,

Brasov

26.06.2012-

25.04.2015

7. Contractul de servicii privind contributia la

realizarea studiilor: „Studiu de permeabilitatea a

carnivorelor mari – aspectele de monitorizare a

speciilor, analiza permeabilitatii si propunerea de

masuri pentru mentinerea permeabilitatii” si

„Studiu de biodiversitate pentru evaluarea

adecvata” pentru proiectul „Autostrada Lugoj-

Deva km 0+000 – km 99-500 si drum de legatura

de la autostrada la varianta de ocolire a

Municipiului Lugoj de la km 0+000 – km 10+518,

Contractul de servicii nr.01/30.01.2013

S.C. Drum Proiect

S.R.L., Intrarea

Bogdanita, nr.4, et.3,

birou nr.3, Sector 1,

Bucuresti

31.01.2013-

16.09.2013

Data completării 2018.02.15

Dr. Gabriel Chişamera