CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil...

32
CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ALESE………….…………………………………….. p. 4 OPERE SEPARATE.…………………………………………. p. 9 OPERE – RESPONSABILIT ĂŢ I SECUNDARE…………. p. 36 OPERE ÎN PUBLICA Ţ II SERIALE……………………….. p. 44 REFERIN Ţ E CRITICE –CARTE..………….……………… p. 68 REFERIN Ţ E CRITICE – ARTICOLE DIN PERIODICE. p. 84 ADRESE INTERNET………………………………………… p. 103

Transcript of CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil...

Page 1: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

C U P R I N S

OPERE COMPLETE…………………………………………. p . 2

OPERE ALESE………….…………………………………….. p . 4

OPERE SEPARATE.…………………………………………. p . 9

OPERE – RESPONSABILITĂŢI SECUNDARE…………. p . 3 6

OPERE ÎN PUBLICAŢII SERIALE……………………….. p . 4 4

REFERINŢE CRITICE –CARTE..………….……………… p . 6 8

REFERINŢE CRITICE – ARTICOLE DIN PERIODICE. p . 8 4

ADRESE INTERNET………………………………………… p . 1 0 3

Page 2: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

2

O P E R E C O M P L E T E

1 9 5 5

Opere alese / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ion Negoescu. - Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955

308 p.+ 1 f. portr. - (Biblioteca pentru toţi)

BAR I 361152

1 9 5 6

Pagini alese / Emil Gârleanu ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Virgiliu Ene. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1956

258 p.+ 1 f. portr. – (Biblioteca şcolarului)

BAR I 340613

BMB II 13934

1 9 5 8

Pagini alese / Emil Gârleanu ; Ilustraţii de Ioana Olteş ; ediţie îngrijită şi prefaţă de Virgiliu Ene. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura tineretului, 1958

259 p. + portr. - (Biblioteca şcolarului)

BAR I 379927

BMB II 1083

1 9 6 3

Scrieri alese / Emil Gârleanu ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi bibliografie de Teodor Vîrgolici. - Bucureşti : Editura pentru literatură, 1963. - 2 vol. - (Scriitori români ).

Page 3: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

3

vol. 1. - LXIV + 304 p.+ 7 f. portr., pl. şi facs.

vol. 2. - 488 p.+ 2 f. portr.+ 2 f. facs.

BAR I 446624

BMB II 21363

S A

Bucăţi alese / Emil Gârleanu ; texte comentate de Gh. Vrabie. - Craiova : Scrisul românesc, s.a

224 p. - (Clasicii români comentaţi)

BAR II 170297

BMB II 7686

Bucăţi alese / Emil Gârleanu ; texte comentate de Gh. Vrabie. - Ediţia a 2-a. - Craiova : Scrisul românesc, s.a.

366 p. + portr.

BAR II 233935

BMB II 40779

Nuvele, schiţe, însemnări / Emil Gârleanu ; prefaţă, text ales şi stabilit, note şi bibliografie de Teodor Vîrgolici. - Bucureşti : Minerva, 1974. - 2 vol. - (Restitutio)

Vol. 1 : [Bătrînii ; Cea dintîi durere ; 1877 ; Schiţe de război ; Într-o noapte de mai ; Punga ; Nucul lui Odobac ; Din lumea celor care nu cuvîntă]. – XLIV +455 p. + 1 f. portr.

Vol. 2 : [Trei vedenii ; Schiţe şi nuvele din periodice ; Însemnări şi articole din periodice ; Scrisori]. - 503 p. - Bibliografie p. 457-497

BMB II 38369

1 9 7 4

Page 4: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

4

O P E R E S E P A R A T E

1 9 0 2

Ion Creangă / Emil Gârleanu. – Iaşi : Tipografia-Editoare Dacia p. Iliescu, 1902

35 p.

Ion Creangă : încercare asupra lui / Emil Gârleanu. – Iaşi : Editura Revistei Arhiva, 1902 În : Gh. Adamescu. Contribuţiune la bibliografia românească. Bucureşti, 1921-1928, p. 170 ; Th. Vîrgolici. Doi nuvelişti…. Bucureşti, 1965, p. 175 BRM. Vol. II – 22892

1 9 0 5

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Institutul de arte grafice şi editură Minerva, 1905

256 p.

Ediţie primă.

Legată cu Gorun I. – “Alb şi negru.”

BMB I 19589

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu . – Bucureşti : Minerva, Institutul de arte grafice şi Editură, 1905

255 p. cu erata.

Pe copertă 1906

BAR I 2041 ; BRM vol. II

Page 5: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

5

BMB I 2314

1 9 0 7

Cea d’intâi durere / Emil Gârleanu ; ilustraţii de A. Baltazar. – Bucureşti : Minerva, Institutul de Are Grafice şi Editură, 1907

262[264] p. + ilustr.

BAR I 7003

Odată! Amintiri schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura Leon Alcalay, 1907

123 [-126] p. + 1 f. – (Biblioteca pentru toţi ; 292)

BAR I 7692

1877 : Schiţe din război / Emil Gârleanu ; cu o notiţă critică de Mihail Dragomirescu. - Bucureşti : Editura librăriei Socec & Co., 1908

XIII + 104 p. : il. - (Biblioteca româneasca enciclopedică "Socec", nr. 1)

BAR I 13445

1 9 0 8

Într-o noapte de mai : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu ; ilustraţii de A. Satmary. - Bucureşti : Editura librăriei Socec & Co., 1908

221 p. + ilustr.

BAR I 11408

BMB II 57076

1 9 0 9

Bătrânii. Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. – Ediţia a 2-a : întregită. – Bucureşti : Atelierele Grafice Socec & Co., 1909

311 p.

BAR I 15652

Cea dintîi durere : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. – Ediţia a 2-a (întregită). - Bucureşti : Atelierele grafice Socec, 1909

281 p. + 3 f. + erata

BAR I 233976

Page 6: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

6

BMB II 57075

Cea dintîi durere : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. – Ediţia a 3-a (întregită). - Bucureşti : Editura Librăriei Universala Alcalay, 1909

206 p.

Punga : [Nuvele şi schiţe] / Emil Gârleanu ; cuvânt înainte de Mihail Dragomirescu. – Bucureşti : Editura Librăriei Socec & Co. , 1909

239 p. – (Biblioteca românească enciclopedică “Socec” ; nr. 54-55)

BAR I 13774

1 9 1 0

Amintiri şi schiţe : Culegere de… / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice „C. Sfetea”, 1910

93 p. – (Biblioteca Societăţii “Steaua” ; nr. 22)

BAR I 22263

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura "Convorbirilor Literare", 1910

141 p.

BAR I 22203

BMB I 2420

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Minerva, Institutul de Arte Grafice, 1910

256 p. cu erata.

Ieşită de sub tipar în dec. 1909, cu anul 1910

BAR I 16122

BMB I 2405

Trei vedenii / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Librăria Nouă, [1910]

127 p. - (Biblioteca lumina ; 1).

Datată la BAR după dedicaţia autografă a autorului de pe pagina de titlu

BAR I 510755

BMB I N19592

Page 7: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

7

1 9 1 1

Culegătoarea de rouă ; O lacrimă pe o algă ; Fericirea ; Cioplitorul / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura Luceafărul, [1911]. - 32 p. - (Biblioteca Luceafărul)

BMB I 2309

BRM vol. II 22888

Pe Bistriţa la vale…/ Emil Gârleanu ; ilustraţii şi fotografii de Al. C: Satmary. – [s. l., 1911]

BRM vol. II – 22900

1 9 1 2

Trei vedenii / Emil Gârleanu. – Ediţia a II-a. - Bucureşti : Librăria Nouă, [1912]

128 p. - (Biblioteca lumina ; 1).

BAR I 28755

1 9 1 5

O lacrimă pe-o geană : Nuvele şi schiţe postume / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Minerva, 1915. - 272 p.

BAR I 42571

BMB I 2456

Privelişti din ţară : Schiţe, însemnări / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Stabiliment de Arte Grafice "Energica", 1915

VII + 247 p.

(Din publicaţiile Casei Şcoalelor)

BAR I 45228

BMB I 2342

Visul lui Pilat / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Librăria Nouă, [1915]

112 p. - (Biblioteca Lumina ; nr. 39)

BAR I 45115

BRM Vol. II - 22907

BMB I 2419

Page 8: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

8

1 9 1 6

Fetiţa mamei / Emil Gârleanu. - [Bucureşti] : Alcalay, [1916]

32 p. - (Scriitori români. Publicaţie săptămânală ; 23).

BAR I 48458

BMB I 19590

Ochiul lui Turculeţ : Nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura librăriei H. Steinberg & Fiu, [1916]

136 p. – (Căminul Bibliotecă literară şi ştiinţifică ; nr. 38-39)

BRM vol. II – 22896

1 9 1 8

Culegătoare de rouă. O lacrimă pe o geană / Emil Gârleanu . – Bucureşti : Editura Luceafărul, [1918]

32 p. – (Biblioteca Luceafărul, nr. 1)

Datat după anul intrării exemplarului legal în BAR , nr. 139/1919

Pe copertă : Alcalay & Co.

BAR I 51937

1 9 2 2

Il Gallo. Quando il padrone non è in casa / Emil Gârleanu ; con una introduzione per A. Dem Marcu e G. F. Cecihini

Foligno, 1922

p. 466-470

(In revista “Aperusen” din August-septembrie 1922)

1 9 2 4

Cea dintîi durere : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Atelierele grafice Socec, 1909

281 p. + 3 f. + erata

BRM vol. II, 22887

Page 9: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

9

1 9 2 5

Într’o noapte de Mai : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. – Ediţia a II-a. – Bucureşti, 1925

229 p.

BAR I 82083

Nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti, [1925]

30 p. – (Pagini alese din scriitori români ; nr. 205)

BAR II 84123

Privelişti din ţară : Schiţe, însemnări / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - s.l. : "Universala" Alcalay & Co., 1925

VIII + 276 p.

BAR II 82084

BMB II 9246 ; BMB II 7699

1 9 2 6

O lacrimă pe-o geană : Nuvele şi schiţe postume / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : "Universala", 1926

300 p.

BAR I 84544

BMB I 9246

1 9 2 7

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 4-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., 1927

147 p. cu erata.

BAR I 88465

BMB I 2410

1 9 2 8

Amintiri şi schiţe : Culegere / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor, 1928

94 p. - (Biblioteca Societăţii "Steaua" ; 17)

Page 10: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

10

BAR I 803917

BMB I 2432

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. - Ediţia a 4-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., 1928

158 p. – (Opere complete)

BAR I 91711

BMB I 2304 ; BMB II 12403

1 9 3 3

Din lumea celor care nu cuvântă : Nuvele / Emil Gârleanu. – Ediţia a V-a. – Bucureşti : Universala Alcalay, [1933]

143[146] p.

BAR I 116636

1 9 3 6

Din lumea celor care nu cuvîntă : [Schiţe] / Emil Gârleanu. – Ediţia a 6-a. – Bucureşti : Editura Librăriei Universala Alcalay, 1936

146 p.

1 9 3 7

Cea d’întîi durere : nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. – Ediţia a 4-a. – Bucureşti : Editura Universala Alcalay, [1937]

208 p.

1 9 3 8

Amintiri şi schiţe : Culegere / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor, 1938

122 p. - (Biblioteca Societăţii "Steaua")

BMB I 2431 ; BMB I 2575

1 9 4 7

Gâza / Emil Gârleanu. – Bucureşti, 1947

Page 11: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

11

BAR I 2332

1 9 5 2

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; desene de V. Grescenco. – Bucureşti : Editura tineretului, 1952

43[46] p. cu portr.

BAR II 255501

1 9 5 4

Căprioara / Emil Gârleanu ; ilustraţii de I. Olteş. – Bucureşti : Editura tineretului, 1954

16 p.

BAR I 293321

Cioc! Cioc! Cioc! / Emil Gârleanu ; ilustraţii de I. Olteş. – Bucureşti : Editura tineretului, 1954

16 p.

BAR I 293325

*

Az öz = [Căprioara] / Emil Gârleanu ; fordította Vári Albert; illusztràlta I. Olteş. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó, 1954

16 p.

BAR I 293320

1 9 5 5

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ioana Olteş - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1955

77 p. + ilustr.

BAR II 362003

BMB III 126

1 9 5 6

Page 12: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

12

Voinicul : povestiri / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura tineretului, 1956

36 p. + ilustr. – (Înşiră-te mărgărite. Cartea şcolarilor mici)

BAR II 370570

BMB II 248

*

Der starke Held. Erzählungen = [Voinicul] / Emil Gârleanu ; Aus dem rumänischen von Renate Molitoris ; Illustriert von Ioana Olteş. – Bukarest : Jugendverlag, 1956

35p. : il.

BAR II 373361

1 9 5 7

*

Ausgewählte Schriften / Emil Gârleanu ; mit einem Vorwort von Virgiliu Ene ; Ins Deutsche übertragen von Rudolf Lichtendorf. - Bukarest : Jugendverlag, 1957

221 [223] p. cu portr. + erata. – (Kleine Schulbücherei)

BAR I 344431

1 9 5 8

*

Elbeszélések = [Pagini alese] / Emil Gârleanu ; Fordititták Jakab Ernö és Beke György. Vàlogatta és bevezetövel ellátta Ene Virgiliu ;– Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó, 1958

261 [264] p. – [Tanulók Könyvtára]

BAR I 376651

1 9 5 9

Cea dintîi durere şi alte schiţe, nuvele şi povestiri / Emil Gârleanu ; Ediţie îngrijită de Virgiliu Ene ; prefaţă de Teodor Vîrgolici. - [Bucureşti] : Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959

XVI + 294 p.+ 1 f. portr. ; 16 cm. - (Biblioteca pentru toţi )

Page 13: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

13

BAR I 396144

BMB I 584

1 9 6 0

Cioc, cioc, cioc... / Emil Gârleanu ; coperta şi ilustr. Al. Alexe. - Bucureşti : Editura tineretului, 1960

32 p. - (Traista cu poveşti)

BAR I 417040

BMB I 17

*

Oreh Odobaka = [Nucul lui Odobac] / Emil Gârleanu ; perevod N. Bogdan ; predislovie Mihai Gafiţa. – Buharest, 1960

40 [44] p. – (Biblioteka Narodnaia Rumîniia ; 12)

BAR II 421897

1 9 6 1

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ana Biţan . - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1961

81 p. : il.

BAR II 429281

BMB IV 2602

*

Ze svéta těch, kteří nemluví =[Din lumea celor are nu cuvîntă] / Emil Gârleanu ; …přeložila a doslov napsala zdenka vyhlidalová. – Praha : Státrí nakladatelstvI dètské Knihy, 1961

72[75] p. + Ilustr. – (Svĕtová Knihovnička)

BAR II 457155

1 9 6 2

Gîza / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Silvia Cambir - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1962

72 p. : il. – (Traista cu poveşti)

Page 14: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

14

BAR I 443910

BMB I 9500

1 9 6 3

Cea dintîi durere / Emil Gârleanu ; Prefaţă şi note de Nicolae Sorin. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1963

232 p. : portr. – (Biblioteca şcolarului, 59)

BAR I 447227

BMB I 9685

*

Akik a természet nyelvén szólnak / Emil Gârleanu ; forditotta Beke György ; illusztrálta Ana Biţan = [Din lumea celor care nu cuvântă] / Emil Gârleanu .– Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó, [1963]

78[83] p.

BAR III 461361

V mire besslovesnîh = [Din lumea celor care nu cuvântă] / Emil Gârleanu ; risunki Ana Biţan ; perevod Tatiana Berindei. – [Buharest] : Izdatelstvo Molodeji, 1963

76[80] p. + ilustr.

BAR III 445998

1 9 6 4

Nucul lui Odobac : Schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu ; [Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Teodor Vîrgolici]. - [Bucureşti] : Editura pentru literatură, 1964

XXXV + 420 p. ; 1 f. portr. - (Biblioteca pentru toţi ; 267)

BAR I 10390

BMB I 464242

1 9 6 5

*

Page 15: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

15

A bogárka = [Gâza] / Emil Gârleanu ; jakab Ernő és Beke György forditása ; a rajzokat készitette Silvia Cambir. – Bukarest : Ifjúsági Könyvkiadó, [1965]

69 [72] p. – (Mesetarisynya)

BAR I 496050

Die Mücke = [Gîza] / Emil Gârleanu ; Deutsch : Rudolf Lichtendorf; Illustrationen : Silvia Cambir. – Bukarest : Jugendverlag, [1965]

69 (72) p. – (Märchensäckel)

BAR I 496051

1 9 6 7

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; Prefaţă şi note de Eugenia Oprescu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu Pandele. - [Bucureşti] : Editura tineretului, 1967

200 p. : ilustr. - (Biblioteca şcolarului ; 5)

BAR I 527184

BMB I 11538

1 9 6 8

Gîndăcelul / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu Pandele. - Bucureşti : Editura tineretului, 1968

104 p. : ilustr. , 1 f. portr.

BAR I 535518

BMB I 12351

1 9 6 9

Aşa, o poveste !... / Emil Gârleanu ; copertă şi ilustraţii de Traian Brădeanu. - Bucureşti : Editura tineretului, 1969

112 p. : il.

BAR II 545702

BMB III 13544

Caseta cu bucurii : [mapă cu 8 cărţi] / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. – 8 vol. - Bucureşti : “Ion Creangă”, 1971

Vol. 1 : Calul. – 30 [32] p. (BAR I 562143)

Page 16: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

16

Vol. 2 : Căprioara. – 16 p. (BAR I 562136)

Vol. 3 : Cînd stăpînul nu-i acasă. – 14 [24] p. (BAR I 562137)

Vol. 4 : Cioc! Cioc! Cioc!. – 20[24] p. (BAR I 562141)

Vol. 5 : Fricosul. – 12[16] p. (BAR I 562138)

Vol. 6 : Hoinar. – 30 [32] p. (BAR I 562142)

Vol. 7 : În curtea mea. – 22[24] p. (BAR I 562139)

Vol. 8 : Luptătorii. – 22 [24] p. 8 (BAR I 562140)

BMB I 14129 (setul întreg)

Cea dintîi durere : [povestiri] / Emil Gârleanu. - [Bucureşti] : Editura Ion Creangă, 1971

192 p. : il. - (Biblioteca pentru toţi copiii ; 12)

Ilustr. în forzaţ

BAR II 555890

BMB II 32865

*

*

Der Hasenfuss = [Fricosul] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

12[16] p.

BAR I 562151

A Gyáva = [Fricosul] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

12[16] p.

BAR I 562158

A paripa = [Calul] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

30[32] p.

BAR I 562155

Page 17: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

17

A sajt = [Când stăpânul nu-i acasă] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

16[24] p.

BAR I 562159

Az öz = [Căprioara] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

16 p.

BAR I 562152

Bajviók = [Luptătorii] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă”, Könyvkiadó, [1971]

22(24) p.

BAR I 562156

Csélcsap = [Hoinar] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

30[32] p.

BAR I 562154

Flatterhaft = [Hoinar] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

30[32] p.

BAR I 562146

In meinem Hof = [În curtea mea] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

22[24] p.

BAR I 562149

Die Kämpfer = [Luptărorii] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

30[32] p.

Page 18: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

18

BAR I 562148

Kip – Kop! = [Cioc! Cioc! Cioc!] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

20[24] p.

BAR I 562153

Das Pferd = [Calul] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

30[32] p.

BAR I 562147

Pock! Pock! Pock! = [Cioc! Cioc! Cioc!] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

20 [24] p.

BAR I 562145

Die Rehgeiss = [Căprioara] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

16 p.

BAR I 562144

Udvaromon = [În curtea mea] / Emil Gârleanu ; fordította Beke György ; illusztráltá Ileana Ceauşu-Pandele. – [Bukarest] : “Ion Creangă” Könyvkiadó, [1971]

22[24] p.

BAR I 562157

Wenn der Herr nicht zu Hause ist = [Când stăpânul nu-i acasă] / Emil Gârleanu ; deutsch von Rudolf Lichtendorf und Lotte Berg ; illustrationen Ileana Ceauşu-Pandele. – Bukarest : “Ion Creangă” Verlag, [1971]

16 [24] p.

BAR I 562150

Page 19: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

19

1 9 7 3

*

Gârleanu, Emil

Mitt sagobibliotek. Atta rar djurböcker för alla barn = [Biblioteca mea de poveşti. 8 cărticele cu animale pentru toţi copiii] : Fjärilen. Bråkmakarna. Rådjúren. Gräddosten. Snabbfot. På min gård. Knak! Knak! Knak! / Emil Gârleanu ; Lilla Hartass. Illustrationer : Ileana Ceauşu- Pandele. - Bromma : William ; [Bukarest : “Ion Creangă” Förlag, 1973]

8 facs.

Titlul general, pe tocul setului de cărţi. Numele autorului, al ilustratorului, titlurile speciale şi datele editoriale, pe paginile de titlu speciale

BAR I 575675

My Bedtime Library. : Contains 8 different book : The Horse. The Butterfly. Tap! Tap! Tap! The Hare. When the Master’s Away. The Doe in My Courtyard. The Fighters / Emil Gârleanu ; translated by Ana Cartianu and Sanda Dobrotă ; illustrated by Ileana Ceauşu-Pandele. – London : [Murrays Sales], 1973

8 fasc. – (Treasure Pack of Book)

[Printed in Romania]

BAR I 576310

1 9 7 4

Az elsö fájdalom =[Cea dintîi durere] / Emil Gârleanu ; forditotta és az előszót irta Beke György ; [illusztrálta C* Creţoiu-Şeinescu] . –Bukarest : “Ion Creangă” Könyvkiadó, 1974

144 p. + 1 f. pl. - (Minden Gyermek Könyve, 10)

BAR II 582839

Der Nussbaum. Welt der Wortlosen = [Nucul lui Odobac. Din lumea celor care nu cuvântă] / Emil Gârleanu ; Deutsch von Ecaterina Săndulescu. – Bukarest : Albatros, [1974]

125 [128] p.

BAR I 587809

1 9 7 8

Page 20: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

20

Cea dintîi durere : [povestiri] / Emil Gârleanu ; prefaţă de Virgiliu Ene ; ilustraţii de C* Creţoiu-Şeinescu. – Ediţia a 2-a. – Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1978

192 p. : il.+ 1 f. pl. color. – (Biblioteca pentru toţi ; 12)

Ilustraţii în forzaţ

BAR II 643485

BMB II 44027

1877 : Schiţe din război / Emil Gârleanu ; Antologie, cuvînt introductiv şi note de Ileana Manole. - Bucureşti : Editura militară, 1979 (Întreprinderea poligrafică "13 Decembrie 1918")

120 p. - (Columna)

BAR I 652168

BMB I 16849

1 9 7 9

1 9 8 0

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Radu Ceontea - [Iaşi] : Junimea, 1980

95 : il. color

BAR II 661153

BMB III 18404

*

My Bedtime Library. : Contain 8 different book : The Horse. The Butterfly. Tap! Tap! Tap! The Hare. When the Master’s Away. The Doe in My Courtyard. The Fighters / Emil Gârleanu ; translated by Ana Cartianu and Sanda Dobrotă ; illustrated by Ileana Ceauşu-Pandele ; editor Carmen Paţac. – London : Brown Watson ; [Bucharest : “Ion Creangă” Publishing House, 1980]

8 fasc.

BAR I 664198

1 9 8 1

Din lumea celor care nu cuvântă : [Schiţe] / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1981

Page 21: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

21

143 p. - (Biblioteca şcolarului. Clasele I-IV ; 111)

BAR I 665943

BMB 17560

Když pán neni doma = [Când stăpânul nu-i acasă] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1981

16 [24] p.

BAR I 668771

Ťuk! Ťuk! Ťuk! = [Cioc! Cioc! Cioc!] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1981

16 [24] p.

BAR I 668771

Tulák = [Hoinar] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1981

30 [32] p.

BAR I 668768

1 9 8 2

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu ; Postfaţă şi bibliografie de Constantin Cubleşan. – Bucureşti : Minerva, 1982

443 [448] p. - (Arcade)

Texte selectate din Ediţia : Nuvele, Schiţe, Însemnări; vol.1-2; "Minerva", 1974.

Bibliografie p. 437 - 440

BAR II 675367

BMB II 50342 verifica!

1 9 8 5

Když pán neni doma = [Când stăpânul nu-i acasă] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1985

16 [24] p.

Page 22: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

22

BAR I 694286

Tulák = [Hoinar] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1985

30 [32] p.

BAR I 694284

Ťuk! Ťuk! Ťuk! = [Cioc! Cioc! Cioc!] / Emil Gârleanu ; ilustrace Ileana Ceauşu-Pandele ; prěložila Eva Strebingerová. – Bukurešt : Nakladatelství “Ion Creangă”, 1985

16 [24] p.

BAR I 694285

1 9 8 6

Mi biblioteca para leer : [contiene ocho libros diversos] : En mi patio. La mariposa. Cuando el amo se va. La liebre. El pájaro carpintero. La cierva. El caballo. Los peleadores / Emil Gârleanu ; traducción Felipe Cunill Granda ; edición Marta Esber Rodríguez ; [ilustraciones Ileana Ceauşu Pandele]. – Bucarest : Editorial “Ion Creangă” ; La Habana : Gente Nueva, [1986]

8 fasc.

BAR I 699488

1 9 8 8

Din lumea celor care nu cuvântă : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu ; Antologie, postfaţă şi bibliografie de Ion Bălu. - Bucureşti : Minerva, 1988 (CPCS)

272 p. - (Arcade)

Reproduce textul ed. : Emil Gârleanu. Nuvele şi schiţe, Schţe, Însemnări; Prefaţă, text ales şi stabilit, note şi bibliografie de Teodor Vîrgolici; Bucureşti: Minerva, 1974 (Colecţia "Restitutio")

BAR I 711332

BMB II 59567

1 9 9 2

Cînd stăpânul nu-i acasă / Emil Gârleanu ; [Ilustraţii de Tatiana Dănişor]. - Craiova : Literatorul, 1992

6 p.: il.

Page 23: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

23

BAR II 731503

BMB III 24241

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită de Valentina Teclici ; ilustraţii de Angelica Holca. – Galaţi : Porto-Franco, 1992

62 [64] p. – (Biblioteca şcolară Porto-Franco ; 15)

BAR II 734181

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită şi prefaţă de Teodor Vârgolici. – Bucureşti : Prometeu, 1992

82 [87] p.

BAR II 733209

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; Ed. îngrijită şi prefaţă de Teodor Vîrgolici. - Bucureşti : Prometeu, 1992 (S.C. Universul)

87 p.

Volumul reproduce textul ed. : Din lumea celor care nu cuvântă; Bucureşti; Convorbiri literare, 1910

BAR II 733209

BMB II 63443

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. – [Bucureşti] : Porus, 1992

126 [128] p. – (Biblioteca elevilor ; 12)

BAR I 734408

1 9 9 3

Căprioara / Emil Gârleanu ; [ilustraţii de Angela Rotaru]. – Iaşi : Bucovina, 1993

2 (f.). – (Prichindel)

BAR I 740483

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; desene de Laurenţiu Vâja. – Bucureşti : “Trei iezi cucuieţi”, 1993

92 [95] p.

BAR II 739884

Page 24: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

24

1 9 9 4

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic şi glosar de Serafim Duicu. – Craiova : Scrisul Românesc, 1994

112 p. – (Cartea şcolară)

BAR II 751363

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Craiova : Editura Valeriu, 1994 (Oltenia)

152 p. - (Cărţile copilăriei)

BMB II 67816

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; text îngrijit de Teodor Vîrgolici. - Bucureşti : Prometeu, 1994

80 p.

Volumul reproduce textele după unica ediţie apărută în timpul vieţii autorului : Din lumea celor care nu cuvîntă. Bucureşti: Convorbiri Literare, 1910

BAR II 747577

BMB II 66449

1 9 9 5

Cea dintîi durere : [povestiri] / Emil Gârleanu. - Craiova : Hyperion, 1995 (Papirus)

136 p.

BMB II 69405

Cea dintîi durere : [povestiri] / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Vizual, 1995

128 p. - (Literatura de ghiozdan; 31)

Lucrare inclusă în programa şcolară

BMB II 68582

Din lumea celor care nu cuvântă : [38 de poveşti ilustrate] / Emil Gîrleanu ; cu 38 de ilustraţii de Ioana Bondar. - Bucureşti : Eden, 1995

Page 25: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

25

144 p.: il. - (Capodoperele literaturii pentru copii)

BAR II 753598

BMB 859.0/G 30

1 9 9 6

Cea dintîi durere / Emil Gârleanu. – Craiova : Hyperion, 1996

91 p.

Căprioara / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - Bucureşti : Editura Levant, [1996]

15 p. : il. - (Bibliografie şcolară)

1 9 9 7

Cea dintîi durere / Emil Gârleanu. – Sibiu : Visual, 1997

126 p.

BMB 859.0 / G 20

Cea dintîi durere / Emil Gârleanu. – [Bucureşti] : Vizual, 1997

121 p. - (Literatură de ghiozdan : 31)

BAR II 775436

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gîrleanu. - Cluj-Nap* : Europontic, 1997

96 p.: il. - (Biblioteca şcolarului)

BMB III 26751

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Garamond junior, 1997

96 p.

BMB II 67307

Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Chişinău : Litera, 1997

264 p. - (Biblioteca şcolarului ; 138)

BMB I 22745

Page 26: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

26

Schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită de Passionaria Stoicescu. - [Bucureşti] : Doina, 1997

BAR II 767651

(Biblioteca elevului ; Clasele I-VIII)

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

1998

Când stăpânul nu-i acasă! / Emil Gârleanu ; note de Haralambie Grămescu. - Craiova : Hyperion , 1998

133 p.

BAR II 785171

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ed. Eugemia Oprescu. – [Bucureşti] : Regis , 1998

BAR II 782412

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

1 9 9 9

Cele mai frumoase pagini / Emil Gârleanu. - Bucureşti : C.N.I.Coresi : Coresi : Editura Coresi, 1999

92 p. - (Cele mai frumoase pagini )

BMB 859.0 / G 20

Cioc! Cioc! Cioc! / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - [Bucureşti] : Levant, 1999

23 p.

BAR I 785788

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - [Bucureşti] : Levant, 1999

BAR I 785787

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

Hoinar / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ileana Ceauşu-Pandele. - [Bucureşti] : Levant, 1999

Page 27: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

27

BAR I 785787

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

Nucul lui Odobac. Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită de Aureliu Goci. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 1999

(Pagini alese ; Literatura română)

BAR II 788031

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

Schiţe. Povestiri : Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ediţie îngrijită de Nicolae Rotund. - Constanţa : Ex Ponto, 1999

(Cartea de literatură a elevului)

BAR II 790094

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

2 0 0 1

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. – [Bucureşti] : Cartex 2000, 2001

112 p.

BAR I 808950

BMB 821rum/G58

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Petre Csaba. - Cluj-Nap* : Europontic, 2001

BAR II 808493

Inregistrările BAR din calculatorul electronic nu oferă informaţii despre paginaţie

Brătescu-Voineşti, Al. , Gârleanu, Emil

Povestiri şi nuvele / Al. Brătescu-Voineşti , Emil Gârleanu ; prefaţă de Valeriu Râpeanu ; ediţie îngrijită, tabele cronologice, notă asupra ediţiei şi selecţie referinţe critice de prof. Dumitru I. Popescu. – Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, [2001]

400 p. – (Scriitori clasici)

BMB 821rum/B 79

Page 28: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

28

2 0 0 2

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. – Bucureşti, Chişinău : Litera Internaţional, 2002

272 p. – (Biblioteca şcolarului)

BMB 821rum/G20

2 0 0 3

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu ; ilustraţii de Ioana Olteş. – Bucureşti : Gramar, 2003

23 p.

Povesti, povestiri, basme / Barbu Ştefănescu Delavrancea, Hans Christian Andresen, Emil Gârleanu,.... - Timişoara : Excelsior Art , 2003

165 p.. - (Cartea micului şcolar)

S . A .

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - s.l. : s.n., s.a.

316 p.

BMB I 2312

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - s.l. : s.n., s.a.

316 p.

BMB I 2312

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. - Ediţia a 5-a. – Bucureşti : Editura Socec, s.a

164 p. – (Colecţia Socec)

BAR I 183429

Bătrînii : Schiţe din viaţa boierilor moldoveni / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - s.l. : s.n., s.a.

316 p.

BMB I 2312

Page 29: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

29

Gârleanu, Emil

Cea d’intâi durere : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Ediţia a 4-a (întregită). - Bucureşti : Editura librăriei "Alcalay & Co.", s.a

208 p. : il. – (Colecţia Alcalay ; 1)

BAR I 145100

Culegătoarea de Rouă . O lacrimă pe o geană. Fericirea. Cioplitorul / Emil Gârleanu. – Bucureşti: s.l. , s.a.

32 p. – (Biblioteca “Luceafărul” , nr. 1)

BAR I 51937

Culegătoarea de Rouă . O lacrimă pe o geană. Fericirea. Cioplitorul / Emil Gârleanu. – Bucureşti: s.l. , s.a.

32 p. – (Biblioteca “Luceafărul” , nr. 1)

BAR I 66392

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 7-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a

144 p.

BMB I 2434

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 6-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay, s.a

145 p.

BAR I 134822

BMB I 2433

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 5-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a

145 p.

BAR I 116636

BMB I 2425

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura Socec & Co. S.A., s.a

143 p.

Page 30: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

30

BAR I 193429

BMB I 2427

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 9-a. – Bucureşti : Editura Socec & Co., s.a

143 p.

BAR I 183428

BMB I 2429

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Ediţia a 8-a. - Bucureşti : Editura Socec, s.a

143 p.

BAR I 170174

BMB I 2428

Din lumea celor care nu cuvântă / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura Socec & Co., s.a.

145 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 1554-1555)

BAR I 211343

BMB I 2409

Din lumea celor care nu cuvîntă / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Garamond Junior, s.a.

93 [95] p. – (Candid)

BAR I 751484

Furnica : Nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura Librăriei H. Steinberg & Fiul, s.a.

107 p. - (Căminul. Biblioteca literar ştiinţifică ; 171-172)

BAR I 82226

BMB I 19591

Gâza. Icoane cu tâlc / Emil Gârleanu. – Bucureşti : s.l. ,s.a.

107 p. – (Căminul Biblioteca literară ştiinţifică ; 76-77)

BAR I 60295

Înnecatul. Darul lui Dumnezeu : Nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti : s.l. , s.a.

Page 31: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

31

62 p. – (Căminul Biblioteca literară ştiinţifică ; 104-105)

BAR I 82227

Într-o noapte de mai : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a.

229 p.

BMB I 2418

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a.

236 p.

BMB I 2426

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a.

237 p.

BMB II 7737

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu . – [Bucureşti] : s.l. , s.a.

236 p. – (Colecţia Socec)

BAR I 192813

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu . – Ediţia a II-a. - [Bucureşti] : s.l. , s.a.

236 p. – (Colecţia Socec)

BAR I 192813

Nucul lui Odobac : Nuvele şi schiţe / Emil Gârleanu . – Ediţia a III-a. - [Bucureşti] : s.l. , s.a.

236 p. – (Colecţia Socec)

BAR I 118244

Nuvele / Emil Gârleanu. – [Bucureşti] : Adeverul, s.a.

92 p. – (Biblioteca Dimineaţa nr. 142)

BAR I 112596

Page 32: CUPRINS OPERE COMPLETE…………………………………………. p. 2 OPERE ... fileEmil Gârleanu Bibliografie 2 OPERE COMPLETE 1955 Opere alese / Emil Gârleanu ; edi ţie

Emil Gârleanu Bibliografie

32

Ochiul lui Turculeţ : nuvele / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Editura Librăriei H. Steinberg şi Fiu, s.a.

96 p. – (Căminul. Biblioteca literară şi stiinţifică)

BAR I 699489

Odată : Amintiri, schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay & Co., s.a.

104 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 292)

BAR I 134757

BMB I 2430

Odată : Amintiri, schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu. - Bucureşti : Editura librăriei "Universala" Alcalay, s.a.

128 p. - (Biblioteca pentru toţi ; 292-292 bis)

BMB I 2408

Odată : Amintiri, schiţe şi nuvele / Emil Gârleanu. - Bucureşti : "Universala" Alcalay, s.a.

128 p. - (Biblioteca pentru toţi )

BAR I 493849

BMB I 6105

Suflet de femee. Întâmplare. Conu Iordache Iovu / Emil Gârleanu. – [Bucureşti, s.a.]

31 p. – (Pagini alese din scriitori români; nr. 141)

BAR II 72081

Trei vedenii / Emil Gârleanu. – Bucureşti : Librăria Nouă, s.a.

127 p.

BAR I 510735

Visul lui Pilat / Emil Gârleanu. – Bucureşti, s.a.

112 p. – (Biblioteca Lumina ; 39)

BAR I 45115