Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

89
Planul: 1. Introducere 2. Turismul de croazieră 2.1. Croaziera – caracteristică generală 2.2. Tendinţe ale turismului de croazieră 2.3. Destinaţii principale în turismul de croazieră 3. Contribuţia turismului de croazieră la dezvoltarea economiei 3.1. Europa 3.2. Statele Unite ale Americii 4. Viitorul turismului de croazieră 5. Concluzii şi propuneri 6. Bibliografie 7. Anexe 1

Transcript of Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Page 1: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Planul:

1. Introducere

2. Turismul de croazieră

2.1. Croaziera – caracteristică generală

2.2. Tendinţe ale turismului de croazieră

2.3. Destinaţii principale în turismul de croazieră

3. Contribuţia turismului de croazieră la dezvoltarea

economiei

3.1. Europa

3.2. Statele Unite ale Americii

4. Viitorul turismului de croazieră

5. Concluzii şi propuneri

6. Bibliografie

7. Anexe

1

Page 2: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

I. Introducere

Alegerea navelor ca transport turistic a fost, încă de la începutul secolului, o

opţiune de consum turistic proprie segmentului cererii de lux. Desigur, existenţa

mai multor clase calitative în interiorul aceluiaşi spaţiu de transport a facilitat şi

accesul turiştilor cu venituri mai modeste, deşi tariful plătit pentru o croazieră cu

vaporul era destul de ridicat. Atracţia exercitată de călătoria pe apă ca suport al

agrementului şi nu doar ca posibilitate de acces la o destinaţie turistică a stimulat

dezvoltarea şi diversificarea aranjamentelor de croazieră. Parcul de nave în

continuă dezvoltare, creşterea siguranţei transportului, dar mai ales creşterea

capacităţii navelor şi diversificarea tipurilor de nave care oferă condiţii de confort

şi agrement sporite au stimulat cererea turistică pentru croaziere.

Piaţa croazierelor se află astăzi într-o perioadă de expansiune, gradul de

utilizare a spaţiului navelor (calculat ca raportul între numărul de zile pasageri şi

numărul de zile pasageri potenţiali) este de peste 80%, în pofida creşterii

numărului de companii operatoare de croaziere. Cele două mari pieţe ale

croazierelor mondiale sunt bazinul Caraibelor, care reprezintă circa 28% din oferta

de pe piţa mondială respectivă şi bazinul mediteranean, cu 15% din ofertă. După

atacurile care au avut loc în anii1985 şi 1986 pe două vase de croazieră s-a produs

retragerea pentru doi ani de pe piaţa americană a ofertei de croaziere în

Mediterana. Piaţa s-a inovat însă destul de repede, numărul călătorilor europeni

crescînd după anul 1987, cînd şi numărul turiştilor americani a început să crească.

Piaţa turismului de croazieră şi-a modificat imaginea în ultimii ani de la o piaţă de

lux la o piaţă şi o ofertă de masă, destinată unui public mai larg şi mai tînăr.

Tendinţele recente sunt de scurtare a duratei croazierelor, de combinare a

aranjamentelor aer/mare o dată cu liberalizarea transporturilor aeriene şi o

diversificare a activităţilor ce se desfăşoară la bordul navelor. Toate aceste

modificări s-au reflectat în alinierea ofertei la cerere, ceea ce a stimulat circulaţia

turistică pe calea maritimă.

2

Page 3: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Cererea pentru croaziere a devenit din ce în ce mai diversă, cu mulţi

tour-operatori care intră pe piaţă la toate nivelurile, oferind o gama largă de

produse. Diferitele tipuri de pieţe de croazieră includ croaziere pentru familii,

sistem all-inclusive, linii de lux, nunţi şi croaziere tematice. Fiecare tip de

croazieră atrage un segment specific de piaţă şi cu toate pieţele care înregistrează

acum creşteri serioase, operatorii pot să se poziţioneze pe piaţa pe care consideră

că se potriveşte cel mai bine lor şi care este cea mai profitabilă pentru operaţiunile

lor. Croazierele atrag rapid piaţa familiilor deoarece părinţii consideră că, în

comparaţie cu vacanţele terestre, croazierele sunt mult mai libere. Catering-ul

pentru aceasta piaţă, facilităţile pentru copii care exista la bordul celor mai noi

vase, de la discoteci pentru tineret la centre virtuale depăşesc serios staţiunile

terestre.

După datele statistice, circa 3% din traficul turistic internaţional este

reprezentat de transportul naval. Prin avantajele pe care le oferă croazierele - ca

mod de petrecere a vacanţei - relaxare totală, distracţie, confort şi siguranţă, piaţa

transporturilor navale şi implicit cererea, este în continuă expansiune. Pe plan

mondial, secolul XXI va deschide o nouă eră în turismul de croazieră, în care se

îmbină tradiţia cu tehnologia, design-ul şi viteza.

Prin prezenta lucrare am căutat să subliniez importanţa croazierelor pe plan

mondial, prezentarea principalelor companii de croazieră, diversitatea şi gradul de

dezvoltare a industriei de croazieră şi contribuţia lor la dezvoltarea economiei, atît

europene, cît şi nord-americane. Gradul crescînd de influenţă a turismului de

croazieră asupra economiei determină şi creşterea interesului pentru această ramură

a industriei, şi denotă necesitatea examinării mai detaliate a acestei pieţe şi

factorilor ei de influenţă. Ceea ce am încercat să fac în această lucrare.

Suportul teoretic utilizat la scrierea acestei lucrări mi-au servit cărţile de

turism în care este abordată problema în cauză. Drept suport practic am luat la bază

analiza efectuată de anumite organizaţii internaţionale specializate în această

problemă pe parcursul a mai mulţi ani.

3

Page 4: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

II. Turismul de croazieră

2.1. Croaziera – caracteristică generală

La începutul secolului XX, croazierele reprezentau un produs turistic de lux,

accesibil doar cleselor sociale cu venituri ridicate. În prezent, turismul practicat cu

mijloace de transport acvatice şi-a modificat imaginea, devenind un produs de

masă destinat unui public mai larg şi mai tînăr. Principalul factor care a făcut

posibilă această evoluţie este progresul tehnologic, care a promis, pe de o parte,

reducerea costurilor de exploatare şi, corespunzător, a preţurilor, iar pe de altă

parte, o diversificare a producţiei de nave din punctul de vedere al tipului,

capacităţii, confortului, siguranţei.

Utilizarea transporturilor navale crearea produselor turistice prezintă o serie

de avantaje cum ar fi:

amenajările şi echipamentele fixe necesare relativ puţin costisitoare;

ţara gazdă nu trebuie să facă investiţii foarte mari;

se creează noi locuri de muncă în transportul pe uscat (taximetrie,

transporturi cu autobuze);

preţurile pachetelor de servicii oferite sunt relativ mai scăzute, iar

serviciile sunr mai atractive şi mai diversificate (escale numeroase,

agrement, petreceri la bord şi pe uscat etc.).

Există şi aspecte mai puţin favorabile în cazul folosirii transpoturilor

maritime şi fluviale:

frecvenţa itinerarului se poate modifica din cauza condiţiilor meteo

nefavorabile;

turiştii au puţin timp la dispoziţie pentru a lua contact cu populaţia şi

cultura ţărilor unde se fac escalele;

cheltuielile turiştilor sunt mai mici, datorită timpului scurt al escalelor şi

aportul lor la dezvoltarea economice este mai redus;

4

Page 5: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Principalele produse oferite turiştilor cu utilizarea transporturilor navale

sunt:

curse (rute) de linie;

linii de croazieră;

deplasări scurte (ferry) sau mini-croaziere;

călătorii (excursii) în interior pe rîuri, lacuri, canale;

călătorii individuale cu vase de agrement, proprietate privată sau

închiriate.

Turismul de croazieră se referă la timpul petrecut pe un vas cum ar fi

navigarea cu flotă, croaziere lungi, croaziere pe râuri, navigare cu yachturi

decapotabile sau charter cu yacht. Totuşi, raportul acestui segment de piaţă se

axează în special pe croazierele pe mare.

Croaziera se poate constitui atît într-un produs turistic distinct cît şi într-un

element component al acestuia, sub forma unui circuit complet (portul de

îmbarcare este acelaşi cu cel de debarcare) sau ca deplasare pe un percurs parţial.

În ultimii ani, croazierele se regăsesc şi în pachetele de servicii „fly-cruise” (zbor-

croazieră), integrate în aranjamente ce trag circa 80% din vasele de crozieră

interesate în afacerile turismului contemporan. Pasagerii sunt duţi de către

compania de croaziere cu un avion în regim de charter într-un port cu apă caldă,

punct din care ei pot să navigheze. Aceasta depăşeşte problema vremii urîte şi a

mărilor dificil de navigat (ex.: Golful Biscay poate fi o zonă neplăcută de traversat

pe apă, în orice perioadă a anului) şi asigură pasagerilor că pot să se bucure de

soare şi mări calme în Mediterana sau Caraibe, încă din prima zi a vacanţei de

croazieră.

În funcţie de numărul pasagerilor, mărimea şi confortul navelor, calitatea

serviciilor, durata călătoriei, tipologia agrementului etc., se disting:

croaziere de vacanţă (nave de mare capacitate, 1000-2000 pasageri,

itinerarii medii de circa 7 zile, clientelă diversă, destinaţii obişnuite);5

Page 6: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

croaziere de lux (nave de capacitate maimică, 150-900 pasageri,

inventar de lux, confort superior, personal cu înaltă calificare,

itinerarii de 14-30 zile);

croaziere exotice sau de aventură (nave cu capacitate mică, destinaţii

originale, turişti amatori de exploatări, servicii specifice, personal cu

instuire specială, scufundări etc.).

Destul de recente şi tot mai solicitate sunt croazierele tematice, care îmbină

educaţia cu vacanşa. Esenţa unei croaziere cu obiectiv tenatic ţintă poate fi: arta

culinară cu un anumit specific, istoria, arta fotografică, astonomia sau orice alt

domeniu ce poate atrage un număr suficient de mare de persoane cu interese

comune. O inovaţie în materie de croaziere este introducerea unor vapoare cu

garaj la bord care deplasează odatăcu pasagerii-turişti şi autovehicule pentru cei

interesaţi (automobile, autocare).

Pentru a atrage noi categorii de turişti şi pentru a satisface cele mai variate

gusturi ale acestora, navele de croazieră oferă o gamă largă de servicii speciale:

tratamente de sănătate de ultimă oră şi programe de fitness precum şi

oferirea de opţiuni de hrănire sănătoasă, toate concepute astfel încît

vacanţierii să îşi continue stilul de viaţă sănătos dus în viaţa de zi cu

zi;

sisteme de comunicaţii bazate pe tehnologia de informare de ultimă

genaraţie, dar şi metode de telecomunicaţii tradiţionale, cum er fi

telefoane în cabină cu linie internaţională, fax, televiziune prin satelit

şi cu circuit închis;

spaţii speciale pentru întîlniri, săli de conferinţe şi condiţii pentru

desfăşurarea întîlnirilor de afaceri (fax-uri, hărţi, microfoane, centre

computerizate, copiatoare, staţii de transmisie-recepţie şi alte

asemenea). Unele linii de croazieră asigură secretare, translatori şi

coordonatori de întîlniri;

6

Page 7: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

dispozitive speciale pentru persoane cu handicap. Există zone de acces

pentru scunele cu rotile pe majoritatea vaselor, incluzînd cabine,

duşuri, zone publice şi lifturi speciale şi servicii de sănătate speciale,

cum ar fi maşini de dializă renală şi tuburi de oxigen, care pot fi puse

la dispoziţie dacă sunt făcute rezervări în prealabil;

multe linii de croazieră au cazinouri, oferind jocuri de noroc populare

ca Blackjack, Ruleta, Poker, Baccart etc.. Marea majoritate a liniilor

de croazieră îşi administrează singure peraţiunile din cazino, angajînd

manageri experimentaţi şi dealeri care au lucrat în cazinourile din

Europa. Securitatea este de asemenea ridicată, folosindu-se multe din

metodele de securitate aplicate în Las Vegas la mesele de joc;

programe pentru sărbătorirea unor momente speciale: nunţi, aniversări

etc.. Unele linii de croazieră angajează organizatori profrsionişti care

să aibă grijă de fiecare detaliu, de la flori şi fotografii pînă la mîncare

şi ceremonia în sine. Pentru cei aflaţi în luna de miare şi cuplurile

aniversare, se oferă mese romantice, paturi duble, şampanie, flori şi

ciocolată în cabină.

2.2. Tendinţe ale pieţei turismului de croazieră

Turismul de croazieră a înregistrat o creştere în ultimul deceniu, navele şi

porturile de îmbarcare au dotări tot mai performante, destinaţiile şi itinerariile s-au

difersificat şi chiar s-a conturat un nou mod de „viaţă de croazieră”.

În prezent sunt mai mult de 250 de nave care operează în lumea întreagă,

mai mult de jumătate funcţionînd în afara porturilor SUA. Marea Britanie deţine

cam 5% din navele de croazieră din lume. Cel mai mare vas funcţional, în acest

moment, este cel al liniei Royal Caribbean numit „Voyager of the Seas”. La o

greutate de 142.000 tone şi cu o capacitate de maximum 3.840 pasageri, costurile

sale de funcţionare sunt mai mari decît cele ale vaselor convenţionale.

7

Page 8: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Fig.1. Vas de croazieră „Voyager of the Seas”

Pasagerii pot să patineze în Marea Caraibilor din moment ce cel mai mare

vas de croazieră este lansat, adică din noiembrie 1999. Cele 3.100 de cabine

Voyager ale Royal Caribbean Cruise Line creează primul patinoar şi perete de

escaladat pe un vas de croazieră. Facilităţile neobişnuite sunt o parte din planul

companiei de a atrage clienţi mai tineri.

Există planuri de construire a unui vas gigant de 250.000 de tone, cu o

capacitate de 6.200 oameni ce se va chema „America World City”, făcîndu-se

eforturi de acumulare a capitatlului necesar.

Fig. 2. Vas de croazieră „America World City”, proiect futurist

În toate ţările dezvoltate se înregistrează o creştere pe piaţa cererii de

croaziere (în medie de 9-15% pe an încă de la începutul anilor ’90), după o

perioadă lungă de declin. Mai mult chiar, CLIA (Industria Liniilor de Croazieră din

America) previziona că cererea pentru croaziere va continua să crească pînă la 13

milioane de pasageri pînă în 2005, iar piaţa potenţială de croaziere pe termen lung

8

Page 9: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

va atinge în jur de 35 milioane de pasageri, stimulînd astfel şi boomul în

construcţia de nave care a început încă din 1990, ceea ce, de altfel, s-a şi întîmplat.

În prezent se fac eforturi mari pentru a diferenţia produsele şi mai puţin

pentru a oferi reduceri de tarif la vînzarea cabinelor. Unele companii şi-au

concentrat atenţia pe organizarea de croaziere tematice pentru a supravieţui (liniile

de croazieră oferă acum o mare varietate de croaziere speciale, de la croaziere cu

teme botanice la cele cu tema „civilizaţiei clasice”, navigînd pe Mediterana,

pasagerii fiind însoţiţi de specialişti). Unele companii de croaziere, ca Disney

Corporation cu cele două vase de 85000 tone, „Disney Magic” şi „Disney

Wonder”, se orientează spre familie, în timp ce alţi operatori au experimentat noi

tipuri de ambarcaţiuni.

Fig. 3. Vas de croazieră „Disney Magic”

Cererea pentru vapoare de croazieră creşte odată cu 48 de contracte noi care

valorează 14.6 mrd.$ care trebuiau realizate pînă în 2003. Cele mai mari linii de

croazieră – Carnival Corporation, Royal Carribean International şi P&O Princess

Cruises sunt elementele dominante care reprezentă 64% din capacitatea de nave de

croazieră din 1999. Industria croazierelor s-a diversificat considerabil în ultimii 5

ani odată cu intrarea pe piaţă a mai multor tour-operatori şi a corporaţiei Disney.

Aceştia au fost factori importanţi în privinţa creşterii sectorului. În particular,

consolidarea implicării tour-operatorilor în sectorul de croaziere, împreună cu

marketing-ul extins în privinţa croazierelor inclusiv conceptul popular de

croazieraşi – sejur, a dus la creşterea cererii pentru zona Mediteraneană. Există un

număr crescând de vase de croazieră ce intră pe piaţă, curentul fiind de a construi

9

Page 10: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

vase mai mari. Din cele 48 de vapoare de croazieră aflate în construcţie, 30 sunt de

peste 60.000 de tone (1.200 pasageri).

Călătoriile tind să fie scumpe, cu preţuri cuprinse între 3.700 $ şi 8.700 $

pentru trei săptămîni. Pasagerii pot să patineze în Marea Caraibilor din moment ce

cel mai mare vas de croazieră este lansat, adică din noiembrie 1999. Cele 3.100 de

cabine Voyager ale Royal Caribbean Cruise Line vor crea primul patinoar şi perete

de escaladat pe un vas de croazieră. Facilităţile neobişnuite sunt o parte din planul

companiei de a atrage clienţi mai tineri.

Ambarcaţiunile mai mici, de 3000-10000 tone, cu o capacitate de 100-200

de pasageri reprezintă pe piaţă variabilă. Cea mai mică dintre acestea asigură o

formă de croazieră de tipul celei petrecute pe iaht pentru cei dispuşi să plătească

cele mai mari preţuri pe care aceste ambarcaţiuni sunt obligate să le aibă.

Asemenea vase sunt capabile să intre în porturile inaccesibile nevelor de croazieră

trediţionale, deschizînd astfel noi destinaţii, cum ar fi cele de pe rîul Amazon.

Vasele mici pot să pătrundă în canale strîmte, cum ar fi Canalul Corint din Grecia,

care nu mai este navigabil de către vasele mari de croazieră.

O altă tendinţă interesantă este creşterea importanţei porturilor de îmbarcare

mai mici, regionale. Turiştii au fost duşi în destinaţii care înainte nu putuseră fi

vizitate, rezultatul fiind o creştere în varietatea experinţelor la ţărm care

completează experienţele de la bord.

Întregul concept de croazieră s-a schimbat din imaginea sa tradiţională;

navele de croazieră încep să fie văzute ca staţiuni plutitoare de vacanţă care se

mută de la o destinaţie la alta oferind noi peisaje în fiecare zi şi divertisment non-

stop la bord. Viitorul pe termen lung al croazierelor ar putea fi îmbunătăţit de noua

tehnologie marină acum în curs de dezvoltare, cum ar fi vasul care călătoreşte

deasupra suprafeţei de apă sau propulsia pe jet de apă care este încă testată pentru

un nou tip de vas. Navele dotate cu tehnologii noi prezintă mai multă siguranţă

10

Page 11: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

pentru cei de la bord şi asigură protejarea resurselor naturale, care fac vacanţele de

croazieră atît de atrăgătoare.

Cele mai mari companii de croazieră pe plan mondila sunt: Royal Carribean

Cruise Line, Carnival Cruice Line, Cunard Line, Costa Cruise Line, Norwegian

Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line.

Royal Carribean Cruise Line, una dintre cele mai mari companii de

croazieră, prezentă pe piaţa croazierelor de mai mult de 30 de ani. Dispune de o

flotă de 25 de nave luxoase şi dotate cu echipament de ultimă generaţie. O prezenţă

totdeauna ireproşabilă această companie şi-a adunat laurii în fiecare an şi cu fiecare

pasager impresionat de călătorie.

Flota companiei:

Adventure of the SeasBrilliance of the

SeasEmpress of the

Seas

Enchantment of the Seas

Explorer of the Seas

Freedom of the Seas

Grandeur of the Seas Jewel of the Seas Legend of the Seas

Majesty of the Seas Mariner of the SeasMonarch of the

Seas

Oasis of the Seas Sovereign of the

SeasSplendour of the

Seas

Vision of the Seas Voyager of the seas

Fig.4 Vas de croazieră, Compania "Royal carribean Cruise Line"

11

Page 12: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Costa Cruise Line o altă companie mare de croazieră din lume. Flota

companiei conţine 9 nave cu interesante denumiri italiene. Navele companiei sunt

bogat ornamentate, cu un design modern cu alură italiană. Fondată în 1860,

denumirea acestei companii (Costa) multă vreme a fost legată de uleiul de măsline,

care era şi încărcătura de bază.

Flota companiei:

CostaAllegra CostaAtlantica CostaClassica

CostaEuropa CostaFortuna CostaMagica

CostaMarina CostaMediterranea CostaRomantica

CostaTropicale  CostaVictoria

Fig. 5 Vas de croazieră, Compania „Costa Cruise Line”

Compania Cunard Line este compania care se deosebeşte de celelalte prin

aerul conservator al stilului englez şi prin insursiunea în istoria la bordul navei.

Compania Cunard Line propune pasagerilor săi cursuri de scrimă cu instructori

profesionişti. Alte sporturi propuse de companie sunt tenisul, şah-ul, ping-pong,

golf.

12

Page 13: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Fig. 6 Vas de croazieră, Compania „Cunard Line”

2.3. Destinaţii principale în turismul de croazieră

În general, rutele cele mai mari din lume sunt localizate în şapte regiuni ale

globului. Acestea sunt:

Caraibele, Bermuda şi Bahamas, incluzînd coasta Americii Centrale şi

de Sud;

Vestul coastei Americii de Nord, Mexic, SUA (inclusiv Alaska) şi

Canada, plus rutele de tranzit ale Canalului Panama;

Mediterana, divizată în sectoarele de vest şi cele de est;

Insulele din Pacific şi Orientul Îndepărtat;

Marea Baltică, capitalele Europei de Nord şi Capul de Nord;

Africa de Vest şi insulele atlantice Canare, Madeira şi Azore;

Înconjurul lumii.

Există de asemenea un interes mărit pentru croazierele în jurul Marii

Britanii, prin Shetland, Orkney, Hebridean şi insulele Feroe, incluzînd vizite în

avanposturi atît de îndepărtata ca Sf. Kilda, care nu mai are o populaţie

permanentă.

Majoritatea croazierelor au loc, totuşi fie în Mediterana, fie în Caraibe.

Aceste două regiuni atrag peste 60% din toate croazierele, iar regiunile

scandinavice şi baltice cam 10%. Majoritatea acestor rute sunt sezoniere, acesta

13

Page 14: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

însemnînd că organizatorii de croazieră ar putea să fie obligaţi să-şi mute navele

dintr-o regiune a globului într-alta pentru a acumula avantaje în perioadele de vîrf

ale cererii de croaziere.

Aceste mutări sunt numite voiaje de poziţionare şi asigură linii cu

oportunitate de a vinde aceste călătorii drept croaziere lungi, sau chiar kinii de

voiaj în care sunt implicate transatlantice. Croazierele în Marea Baltică şi în Capul

de Nord, de exemplu, sunt realizate în timpul verii emisferei nordice. Acest lucru

este valabil şi pentru croazierele în Alaska, care profită de instabilitatea politică a

unor rute din Mediterana. Caraibe beneficiază, de asemenea, de apropierea

insulelor de continentul american ca şi climatul care permite efectuarea de

croaziere în tot timpul anului, deşi climatul temperat al iernii realizează cel mai

mare nivel al cererii. Porturile din Florida, cum ar fi Fort Lauderdale, Miami/Port

Everglades şi port Canaveral au devenit, de departe, baza cea mai importantă a

industriei mondiale de croaziere.

Multe destinaţii care îşi dezvoltă produsele sau sunt pe cale să se stabilească

ca destinaţii turistice încearcă deseori să atragă vasele de croazieră care să

poposească în porturile lor. Deşi nu se generează venituri prin cazare, vizitatorii

care sosesc pot cheltui bani în pieţele locale şi magazinele de suveniruri. Cuba

atrage vase de croazieră în apele sale şi alte destinaţii care apar, cum ar fi Libia

cercetează posibilităţile.

Un consorţiu maltez doreşte să construiască cel mai mare terminal de linie

pentru croaziere în portul Valetta, Malta. Aceasta ar ajuta insula să atragă cele mai

importante şi mai mari vase de croazieră. Croaziere speciale către locaţii de altfel

inaccesibile sau locaţii care sunt dificil de atins pe cale terestră sunt o piaţă

nedezvoltată, care, totuşi, au înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani.

Căutarea unor destinaţii noi şi a unor croaziere mai aventuroase a condus la

deschiderea de noi rute pe coasta de est a Africii, inclusiv Madagascar, Seychelles

şi Maurutius şi insulele indoneziene. Companii ce Nobla Caledonia sau Jules

14

Page 15: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Verne au introdus în premieră croazierele în insulele Pacificului şi voiaje în

regiunile artice şi antartice, de multe ori folosind ambarcaţiuni maimici. Navele

ruseşti cu carene special întărite sunt folosite pentru a funcţiona în regiunile polare.

Rutele lungi au devenit de asemenea populare prin adoptarea conceptului

fly-cruising. Singapore, în special, este căutat ca bază de extindere pentru piaţa

mondială de croaziere, care-şi îndreaptă acum atenţia spre atracţiile din Orientul

Îndepărtat.

Cu obiectivele lor atractive, culturi variate şi mărtueii istorice unice, Europa

şi Mediterana rămîn destinaţii de croazieră populare. Evenimentele mondiale au

detrminat cîteva linii de croazieră să se îndepărteze de Mediterna estică, realizînd

itinerarii în puncte suplimentare din Metiterana de vest, Italia, Spania, Marea

Britanie, Marea Baltică şi nordul Europei. În timp ce opţiunile liniilor de croazieră

de a naviga pe Mediterana au scăzut în 2002 cu 20%, în restul Europei numărul

croazierelor au crescut de la 899 în 2001 la 1.678 în 2002, cu o creştere de 86%.

Conform CLIA, destinaţiile cele mai populare, inclusiv Caraibe/Bahamas,

Mediterana, Alaska şi Europa,continuă să predomine. Analiza anuală a CLIA

arată că regiunea Caraibe/Bahamas atrage 46,6% din piaţa anului 2002 (în

comparaţie cu 44,5% din 2001); ca de obicei, acestă zonă a fost în topul

destinaţiilor în privinţa capacităţii de plasare. Pe locul doi este Europa, cu aproape

11% din piaţă, comparativ cu 8% în 2001. Regiuni europene populare includ zona

Baltică, coasta norvegiană şi Riviera Franceză şi Spaniolă. Maimult de 10% din

zilele-turist de croazieră sunt dedicate Mediteranei, care a căzut pe locul trei în

topul destinaţiilor de croazieră pentru prima dată în 1995. Mediterana a înregistrat

o cotă de 12,7% în 2002, ceea ce o situează ca a doua destinaţie ca popularitate. Pe

locul patru este Alaska, care înaintează puţin cîte puţin, ajungînd la cota de 7,95%

în 2002, comparativ cu 7,89% în 2001.

Cîteva alte destinaţii au înregistrat o schimbare extraordinară în capacitatea

lor de croazieră în 2002. De exemplu: Mexicul de Vest aproape şi-a triplat numărul

15

Page 16: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

de zile-turist de crozieră (crescînd la 5,3% pe piaţă, de la sub 2% în 2001); zile-

turist pentru croazierele pe Trans-Pacific au crescut de peste două ori, ca şi cota de

piaţă (de la 11% în 2001 la 22% în 2002); croazierele de-a lungul Coastei Estice au

crescut cu 83% faţă de anul 2001 (aproape dublîndu-şi cota de piaţă le 23%);

Antarctica atinge clasamentul cu 50% maimulte zile-turist decît în 2001 (12% cota

de piaţă în 2002, de la 0,8% în 2001); capacitatea în Orientul Îndepărtat a crescut

cu 67% (ajungînd la cota de 57% faţă de 36% în 2001); şi zilele-turist în Hawaii au

crescut cu 22% (cîştigînd 2,99% din piaţă, de la 2,61%).

Mulţi specialişti consideră că acestă piaţă are încă mari rezerve de creştere.

Cererea nu este satisfăcută, mai ales în condiţiile în care apar şi programe

accesibile şi categoriilor de persoane cu venituri medii, chiar dacă preţul lor este în

continuare cel mai ridicat, comparativ cu alte tipuri de programe turistice; mulţi

oameni sunt dispuşi să economisească pentru o asemenea aventură pe apă. Mai

mult, există încă destinaţii turistice mai slab valorificate, deci piaţa croazierelor

poate cunoaşte şi o extindere geografică (în Asia de Sud-Est, în Oceanul Indian, pe

marile fluvii ale lumii cum sunt Dunărea, Volga, Yangtze şi altele).

16

Page 17: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

III. Contibuţia turismului de croazieră la dezvoltarea economiei

3.1. Europa

Consiliul European al Croazierelor împreună cu partenerii lui au analizat

operaţiunile efectuate în industria de croazieră în Europa şi contribuţia ei la

economia europeană, şi au determinat că în decursul anului 2005 s-au înregistat

următoarele operaţiuni :

spre sfîrşitul anului 2005 Europa dispunea de 36 de companii de

croazieră care operau cu 100 de vase de croazieră cu o capacitate mai

mare de 86.000 pasageri. Alte 40 vase cu capacitatea de 44.100

pasageri erau dislocate în Europa care aparţineau companiilor

neeuropene;

aproape 3,3 mln. De europeni au solicitat croaziere, ceea ce reprezintă

23% din toate croazierele lumii, comparativ cu 17% în 2004;

mai mult de 2,8 mln. de pasageri şi-au început croazierele din

porturile europene, 90% dintre care erau europeni;

marea majoritate a itinerariilor conţin porturi din Marea Mediterană,

Baltică şi alte regiuni europene, ceea ce generat vizitarea de către 13,1

mln. de pasageri a oraşelor-porturi europene.

Acestea sunt rezultatele operaţiunilor în turismul de croazieră european şi a

investiţiilor în construcţia noilor vase, care au generat un impact economic în toată

Europa în anul 2005. Acest impact economic include:

8,3 mrd. – organizarea croazierelor şi pasagerii acestora;

19,1 mrd – producţia totală;

187,252 – locuri de muncă;

6 mrd. – compesaţiile angajaţilor.

Acest impact repezintă suma impactului direct, indirect şi indus al industriei

de croazieră.

17

Page 18: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Impactul Economic Direct

Impactul economic direct include producţia, angajările şi compensaţiile

intreprinderilor europene care au pus la dispoziţia companiilor de croazieră şi

pasagerilor acestora bunurile şi serviciile lor. Impactul direct de asemenea include

compensaţiile plătite angajaţilor europeni ale companiilor de croazieră.

În 2005 industria de craziră a generat cheltuieli de 8,3 mrd. Acestea includ:

3,1 mrd. - pentru construcţia noilor nave de croazieră şi menţinerea

sau reparaţia celor existente:

10 nave erau în construcţie în 2005 în Europa;

La finele anului 2006, şantierele navale europene aveau

contract de construcţie a 33 de vase, în valoare de 18,6 mrd.

pînă în 2010.

2,9 mrd. – cheltuieli ale companiilor de craoazieră pentru bunurile şi

serviciile folosite în susţinerea operaţiunilor în timpul croazierelor.

Principalele cheltuieli făcute de companiile de croazieră către firmele

europene au fost următoarele:

producătorilor de băuturi şi produse alimentare, în sumă de 246

mln. în provizii consumate la bordul navelor;

agenţiilor europene de turism, 480 mln.;

companiilor financiare şi de asiguarre, 550 mln., care includ

asigurarea, publicitatea şi alte servicii.

1,6 mln. – cheltuieli ale pasagerilor pentru excursii scurte pe uscat,

cazări înainte şi după croazieră la hotel, călătoriile cu avionul şi alte

produse cumpărate din porturile de îmbarcare sau staţionare:

în afara transferului aerian, pasagerul îmbarcat cheltuie în

medie 100 în portul de îmbarcare;

în medie alţi 50, pasagerii croazierii cheltuie în porturile de

staţionate.18

Page 19: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

0,7 mln. – pentru achitarea salariilor şi beneficiilor angajaţilor

europeni şi echipei administrative şi de comandă a vasului de

croazieră:

companiile dde croazieră angajează peste 5000 de europeni

pentru muncă în sediile şi oficiile administartive ale

companiilor;

alţi 28.000 de europeni sunt angajaţi în oficii la bordul navelor.

Aceste cheltuieli au generat ocuparea şi compensarea angajaţilor din diverse

ramuri ale economiei, practic în toate ţările Europei, fie ţări surse de pasageri, fie

ţări-gazde ale croazierelor. Cum este indicat în tabelul ce urmează 8,3 mrd. au

generat maimult de 90.000 locuri de muncă şi 2,8 mrd. plata compensaţiilor.

Tabelul nr. 1 Impactul economic direct al industriei de croaziră asupra economiei, 2005

Industria Cheltuieli (mln.) Locuri de muncă Compensaţii (mln.)Agricultura, Ind. constructoare

de maşini şi prelucrare a metalelor

13 133 4

Sectorul de producţie 4,252 28,750 1,063Bunuri alimentare

Bunuri nealimentare662

3,5902,43826,312

96967

Vînzări en gross şi en detail 286 3,584 80Transportul şi Utilităţile 1,641 11,904 449

Ospitalitatea 233 2,421 61Servicii bancare şi financiare 944 7,323 303

Personalul şi Conducerea 203 2,323 100Subtotal 7,572 56,438 2,060

Angajaţii companiilor de croazieră

754 33,666 754

Total 8,326 90,104 2,814

Sectorul de producţie şi industria construcţiilor navale, constituie 50%

din cheltuielile industriei de croazieră, 30% din locurile de muncă

directe şi 40% din compensaţiile angajaţilor.

Angajaţii europeni ocupă 37% din locurile de muncă generate de

industria de croazieră şi aproape ¼ din compensaţii.

Transportul şi utilităţile includ tour-operatorii şi agenţiile de turism

care constituie 20% din cheltuielile directe, 13% din locuri de muncă

şi 16% din compensaţii.19

Page 20: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Impactul Economic Total

Impactul economic total reprezintă suma impactului direct, indirect şi indus.

Impactul indirect rezultă din chletuielile intreprinderilor producătoare de bunuri şi

servicii necesare industriei de croazieră. Impactul indus rezultă din cheltuielile

angajaţilor pentru bunurile şi serviciile consumate acasă. Astfel, impactulindirect

afectează intreprinderile producătoare, pe cînd cel indus – consumul.

Tabelul nr. 2 Impactul economic total al industriei de croazieră asupra economiei, 2005

Industria Producţia (mln.) Locuri de muncă Compensaţii (mln.)

Agricultura, Ind. costructoare de maşini şi a prelucrării metalelor

1,182 15,762 260

Sectorul de producţie 7,949 55,013 2,052Bunuri alimentare

Bunuri nealimentare1,9525,997

10,19044,823

4041,648

Vînzări en gross şi en detail 757 11,401 245Transportul şi Utilităţile 3,891 57,581 1,686

Ospitalitatea 617 7,826 201Servicii bancare şi financiare 4,041 30,012 1,241

Personalul şi Conducerea 647 9,657 332Total 19,084 187,252 6,017

Impactul economic total este mult mai uniform răspîndit în toate ramurile

economiei decît impactul direct, deoarece impactul indirect şi indus afectează

sectoare care nu au legătură cu industria de croazieră. Şi totuşi, sectorul de

producţie cu industria construcţiilor navale şi transportul constituie mai mult de

jumătate din impactul total al industriei de croazieră pe întreg continentul:

Transportul şi utilităţile, aici se includ şi angajaţii companiilor de

croazieră, constituie 20% din producţia totală şi aproape 30% din

totalul angajărilor şi compensaşiilor;

Sectorul de producţie, aici se include şi industria construcţiilor navale,

constituie 40% din producţia totală, 30% din locurile de muncă şi 34%

din totalul compensaţiilor generate de industria de croazieră.

Impactul economic pe ţări

20

Page 21: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Impactele economice s-au răspîndit pe întregul continent. În tabelul ce

urmează este indicattopul celor 6 ţări care constituie aproximativ 85% din impact

în Europa.

Tabelul nr.3 Impactul economic direct al industriei de croazieră pe ţară, 2005

Ţara Cheltuieli directe (mln.) Locuri de muncă Compensaţii (mln.)Italia 2,501 61,445 1,810

Marea Britanie 1,686 37,319 1,457Germania 1,073 19,969 725

Spania 683 13,940 422Finlanda 621 10,205 371Franţa 536 7,265 310

Topul celor şase 7,100 150,143 5,095Restul Europei 1,226 37,109 922

Total 8,326 187,252 6,017

Trei ţări ca Italia, Marea Briatnie şi Germania constituie aproape 2/3 din

cheltuielile directe ale industriei de croazieră. Aceste ţări participă semnificativ în

toate sectoarele industriei:

servirea în calitate de principală sursă şi piaţă de desfacere a

croazierelor;

menţinerea facilităţilor sediilor şi pregătirea echipajului;

aprovizionarea cu şantiere navale pentru construcţia navelor sau

reparaţia lor;

alimentarea cu conbustibil a vaselor şi aprovizionarea cu produse

alimentare.

Celelalte trei state tind să se impună în unul sau două segmente esenţiale:

Spania se specializează ca fiind sursă şi piaţă de desfacere a cîtorva

sedii ale companiilor de croazieră;

Finlanda se axează pe construcţia navelor;

Franţa este sursa principală în completarea industriei construcţiilor

navale.

21

Page 22: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Turismul de croazieră influenţează majoritatea ramurilor economiei,

incluzînd: porturile de îmbarcare şi de staţionare, industria construcţiilor

navale, reparaţia navelor, aprovizionarea cu produse, vînzări şi marketing,

aprovizionarea cu personal navele şi sediile administrative.

Figura nr. 7 Cheltuielile directe ale industriei de croazieră în Europa, 2005,

Industria de croazieră a generat 8,3 mrd. cheltuieli directe în Europa în 2005.

Aceste cheltuieli sunt împărţite în patru mari sectoare:

Pasagerii croazierelor;

Construcţia şi menţinerea navelor;

Achiziţiile companiilor de croazieră în suportul funcţionării lor;

Compensarea personalului administrativ şi a echipajului companiilor de

croazieră în Europa.

Tabelul nr. 4 Cheltuielile directe ale industriei de croazieră după ţară, 2005

Ţara Cheltuieli directe (mln.) Cota parte din totalItalia 2,501 29.9%

Marea Britanie 1,686 20.1%Germania 1,073 12.8%

Spania 683 8.2%

22

Page 23: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Finlanda 621 7.4%Franţa 536 6.4%

Norvegia 276 3.3%Grecia 200 2.4%Olanda 156 1.9%Suedia 98 1.2%Top 10 7,829 94.0%

Restul Europei 496 6.0%Total 8,326 100.00%

Top-ul celor zece ţări constituie 94% din cheltuielile industriei de

croazieră în Europa;

Italia, cel mai important centru în construcţia navelor în Europa, şi cea

mai mare piaţă de desfacere şi îmbarcare de croaziere, beneficiind de 2,5

mrd din cheltuielile directe ale industriei de croazieră;

Marea Britanie este sursa cea mai importantă de pasageri în Europa. Mai

mult de 1 mln. de englezi au călătorit în una sau mai multe croaziere în

2005;

Germania este a treia ţară, cu 1 mrd. de cheltuieli directe, ea este a doua

sursă, după Marea Britanie, de pasageri în Europa şi a treia putere în

construcţia navelor şi reparaţia lor;

Cele mai mari patru centre de construcţie a navelor în Europa sunt Italia,

Finlanda, Germania, Franţa. Aceste 4 state constituie 86% din totalul

industriei construcţiilor navale şi reparaţia lor din Europa şi 57% din

totalul cheltuielilor industriei în Europa.

Industria de croazieră reprezintă un important segment în circulaţia globală a

populaţiei şi în industria turismului. Industria de croazieră a avut o creştere

dinamică în ultimii 25 de ani. În tabelul ce urmează este prezentată situaţia

sectorului croazierelor pe plan mondial între anii 1995 şi 2005.

Tabelul nr. 5 Cererea internaţională de croaziere, 1995-2005

Regiunea 1995 2000 2001 2002Milioane pasageri

2003 2004 2005

23

Page 24: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

America de Nord

4,35 6,88 6,91 7,64 8,19 9,11 9,96

Europa 1,00 2,06 2,14 2,40 2,71 2,83 3,30Subtotal 5,35 8,94 9,05 10,04 10,90 11,94 13,26

Restul lumii 0,37 0,78 0,87 0,97 1,05 1,13 1,21Total 5,72 9,72 9,92 11,01 11,95 13,07 14,47

% America de Nord

76.0 70.8 69.7 69.4 68.5 69.7 68.8

Timp de zece ani, din 1995 pînă în 2005, cererea la croaziere la nivel

mondial a crescut de la 5,72 mln pasageri la 14,47 mln. pasageri cu o

cotă de +152%. În perioada dată, creşterea turismului s-a înregistrat

nu mai puţin de 50%, ajungînd la 806 mln. pasageri în 2005.

Cu toate că numărul pasagerilor de croaziere în America de Nord s-a

dublat, cota parte din total a scăzut de la 76% în 1995 la 69% în 2005.

Flota europeană de croazieră

Pe parcursul anului 2005 în apele Mediteranei activeu peste 119 vase de

croazieră şi 87 în Europa de Nord, unele repoziţionate în Mediterană după un scurt

sezon în Europa de Nord.

Marea Mediterană

În 2005, 119 vase activau în apele Mediteranei cu o capacitate de

110.725 pasageri (aproximativ 930 pasageri per navă).

Toată flota din Mediterană duce circa 1,83 mln pasageri în 1,879

croaziere, oferind o capacitate totală de 14,66 mln. pasageri-noapte,

într-o croazieră medie de 8 nopţi.

Piaţa mediteraneană a crescut de la 17 mln pasageri în 2006 la mai

mult de 21 mln. pasageri în 2007.

În 2005, 37 nave dislocate în Marea Mediterană aparţineau de

companii nord-americane cu o capacitate de 36.071 pasagari şi 59

nave europene, oferind 62.560 locuri.

Europa de Nord

24

Page 25: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

În 2005, 87 nave activau în apele Europei de Nord cu o capacitate de

70,101 pasageri (aproximativ 806 pasageri per navă).

Toate aceste nave duceau 619.000 pasageri în 824 de croaziere,

oferind o capacitate totală de 5,92 mln. pasageri, pentru o croazieră

medie de 9,6 nopţi.

În 2005, 24 nave, cu o capacitate de 24.456 pasageri, aparţinînd

companiilor nord-americane erau dislocate în apele Europei de Nord

şi 49 nave cu o capacitate de 36.000 pasageri, aparţinînd companiilor

europene.

Pe scena europeană se înregistrează o creştere a tonajului navelor de

croazieră, cum se poate vedea din figura de mai jos. Din 1996, mărimea

medie a navelor a crescut cu 40% în Europa de Nord şi cu 70% în

Mediterană. Pe lîngă aceasta, nave cu capacitatea mai mare de 3000 de

pasageri apar în Mediterană şi mai mari de 2.500 pasageri - în Europa de

Nord.

Figura nr. 8 Gradul de creştere a mărimii navelor

25

Page 26: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Figura nr. 9 Cota relativă a pasagerilor pe principalele pieţe mondiale de croazieră

Porturile europene

Tabelul nr. 6 Cele mai importante porturi ale Uniunii Europene în 2005

Porturi Îmbarcări Debarcări Staţionari TotalMarea Mediterană

Barselona 294 190 645 1.229Civitavecchia 157 157 669 983

Palma de Majorca 196 195 486 878Napoli 68 68 694 830Veneţia 338 349 128 815Savona 241 241 114 596

Europa de NordSouthampton 345 345 11 701Copenhaga 120 120 147 387

Sankt Petersburg 6 6 288 300Talin 0 0 292 292

Helsinki 9 9 222 240Lisabona 21 23 195 239Stocholm 15 15 198 228

Principalele porturi-gazdă şi de staţionări în Marea Mediterană, precum şi în

Europa de Nord, cît şi circulaţia pasagerilor între anii 2003-2005 pot fi observate în

tabelul nr. 7 şi nr.8

26

Page 27: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Tabelul nr. 7 Cele mai mari porturi din Europa

Port-gazdă Ţara 2003 2004 2005Marea Mediterană

Barselona Spania 1.054.412 1.024.851 1.228.561Civitavecchia Italia 558.520 659.277 983.171

Palma de Majorca Spania 742.662 744.974 877.912Veneţia Italia 689.836 677.976 815.153Savona Italia 195.303 530.057 595.859Genova Italia 615.000 310.000 362.000

Piraeus (Atena) Grecia 452.506 407.723 284.763Europa de Nord

Southampton Marea Britanie 469.500 548.000 701.000Copenhaga Danemarca 268.391 320.000 387.412

Dover Marea Britanie 162.000 178.817 159.253Kiel Germania 93.172 128.500 132.000

Amsterdam Olanda 95.099 105.422 122.105Harwich Marea Britanie 95.400 92.000 88.620

Bremerhaven Germania 63.170 70.000 72.000

Tabelul nr.8 Principalele porturi de staţionări din Europa

Porturi de staţionări Ţara 2003 2004 2005Marea Mediterană

Napoli Italia 613.609 773.223 830.158Livorno Italia 363.883 387.385 462.383

Nice/Villefranche Franţa 346.581 380.210 364.908Marsilia Franţa 367.202 337.022 361.000Limassol Cipru 369.133 350.657 349..399Palermo Italia 206.804 193.197 329.859Valletta Malta 389.361 291.225 320.263

Bari Italia 231.984 262.888 277.979Messina Italia 242.201 219.619 216.760Malaga Spania 200.202 209.149 204.535

Gibraltar Marea Britanie 215.352 162.780 188.810Ajaccio Franţa 113.815 144.041 163.608

Toulon/St. Tropez Franţa 60.470 88.851 140.391Monte Carlo Monaco 80.003 124.309 133.110

Cannes Franţa 113.775 70.361 129.675Ibiza Spania 79.983 80.105 118.474

Valencia Spania 58.221 105.461 106.724Europa de Nord

Sankt Petersburg Rusia 204.405 252.553 299.703Talin Estonia 204.151 205.578 292.000

Helsinki Finlanda 161.000 195.000 240.000Lisabona Portugalia 209.331 241.557 239.524

Stockholm Suedia 202.000 210.000 228.000Gergen Norvegia 136.329 157.263 190.055

Oslo Norvegia 120.044 144.739 186.000Geiranger Norvegia 105.661 116.634 130.357

Cadiz Spania 145.000 164.248 125.877Rostock/Warnemunde Germania 95.092 92.209 124.500

27

Page 28: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Visby Suedia 102.418 66.864 113.387Riga Letonia 180.193 124.655 94.267Flam Norvegia 69.735 78.283 91.506

Havre, Le Franţa 51.151 59.301 71.199Zeebrugge Belgia 74,535 67.200 67.172

St. Peter Port Marea Britanie 45.000 62.673 65.565Dublin Irlanda 34.000 32.000 57.346

Reykjavik Islanda 31.264 44.630 54.795Tromso Norvegia 46.062 54.745 51.722

3.2. Statele Unite ale Americii

Industria de croazieră nord-americană a cunoscut o creştere moderată.

Numărul pasagerilor îmbarcaţi în porturile SUA a crescut cu 2% în 2007 la 9,2

mln. Această creştere de 2% este precedată de o creştere de 6,3% în 2005 şi 4,5%

în 2006. Creşterea moderată a îmbarcărilor rezultă din reducerea ratei de creştere a

pasagerilor şi cheltuielilor companiilor de croazieră. După încasări de plus 10% în

2005 şi de 9% în 2006, creşterea în totalul industriei a încetinit pînă la 5,9% în

2007, totalizînd 18,7 mrd. $ pentru an.

Tabelul nr. 9 Impactul economic nord-american

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007Pasageri (mln.) 8,10 8,61 9,00 9,18 13,9% 6,3% 4,5% 2,0%

Impactul economic direct

Pasageri şi cheltuieli comp. de croazieră

(mrd.$)14,70 16,18 17,64 18,68 13,8% 10,0% 9,0% 5,9%

Anagajări 135.197 142.720 153.863 158.376 15,2% 5,6% 7,8% 2,9%Salarii şi Compensaţii

(mrd.$)4,80 5.19 5,74 6,01 11,9% 8,1% 10,7% 4,6%

Impactul economic total

Total producţie (mrd.$)

30,06 32,43 35,73 38,01 18,2% 7,9% 10,2% 6,4%

Angajări 315.830 330.346 347.966 354.690 7,0% 4,6% 5,3% 1,9%Salarii şi Compensaţii

(mrd.$)12,42 13,52 14,73 15,44 6,9% 8,8% 9,0% 4,8%

Cheltuielile companiilor de croazieră, a pasagerilor lor şi a echipajului, au

generat angajări, venituri şi alte beneficii economice în întreaga economie a SUA.

28

Page 29: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Aceste beneficii economice ale industriei de croazieră nord-americane se axează pe

cinci surse principale:

cheltuieli ale pasagerilor şi echipajului pentru bunuri şi servicii legate

de croazieră lor, care includ daplasarea de la domiciliu în portul de

îmbarcare, pre şi post cheltuieli de vacanţă pentru cazare la hotel,

excursii scurte pe uscat, cheltuieli la restaurant ş.a.;

completarea cu personal a companiilor de croazieră, a sediilor şi tour-

operatorilor;

cheltuieli ale companiilor de croazieră pentru bunurile şi serviciile

necesare pentru desfăşurarea croazierelor, care includ alimente,

băuturi, combustibil, echipament pentru hotel, echpament pentru

navigaţie, comunicaţii ş.a.;

cheltuieli ale companiilor de croazieră pentru servicii portuare ale

SUA, porturi de îmbarcare, porturi staţionare;

cheltuieli ale companiilor de croazieră pentru menţinera şi reparaţia

vaselor la şantierele navale americane, cheltuieli pentru terminalel

portuare.

Contribuţia industriei de croazieră la economia SUA este suma impactelor

directe şi indirecte economice. Impactul direct constă în cheltuieli făcute de

companiile de croazieră, echipajele sale şi pasagerii pe parcursul croazierelor.

Aceste cheltuieli includ operaţiunile la sediile companiilor, alimentele şi băuturile

consumate la bordul navelor de croazieră, serviciile de marketing. Se mai adaugă

la acestea o largă varietate de bunuri şi servicii care includ, îmbrămintea, excursii

scurte, cazări pre şi post vacanţă.

Impactul economic al industriei de croazieră, pe parcursul anului 2007, în

SUA, a constat în:

numărul pasagerilor îmbarcaţi în porturile SUA a crescut cu 2%,

constituind 9,18 mln.;

29

Page 30: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

18,7 mrd. – cheltuieli directe ale companilor de croazieră şi pasagerii

acestora, ceea ce a generat o creştere cu 5,9% faţă de 2006, 158,400

locuri de muncă, rmunerate cu 6,0 mln. în salarii şi compensaţii;

10,2 mrd. – cheltuieli pentru transportare şi servicii portuare, ceea ce

generat alte 117.000 locuri de muncă şi compensaţii de 4,2 mln.;

angajări în medie 35.300 americani, făcute de companiile de croazieră

pentru completarea sediilor şi echipajelor cu cadre, plătite cu 1,3 mrd.;

cheltuieli ale pasagerilor şi echipajelor navelor ce nu ţin de

transportare, şi care creează alte 22.000 locuri de muncă în domeniul

vînzărilor en detail, restaurante, sectorul imobiliar. Aceste locuri de

muncă generează venituri în sumă de 488mln. $, sub forma salariilor;

8,5 mrd.$ - cheltuieli ale companiilor de croazieră pentru bunuri şi

servicii în suportul operaţiunilor de croazieră. Aceste cheltuieli

creează mai mult de 41.300 locuri de muncă şi generează 1,85 mrd.$;

38 mrd.$ create de impactul indirect asupra economiei SUA, care a

crescut cu 6,4 % faţă de 2006. Acest impact a generat crearea a

354.700 locuri de muncă, remunerate cu 15,4 mln.$.

Tabelul nr.10 Contribuţia economică directă a industriei de croazieră nord-americane, 2007

Domeniul Cheltuieli directe (mln.$)

Locuri de muncă

Compensaţii(mln.$)

Principalele sectoare ale industriei de croazieră

10,201 117.012 4,159

Cheltuielile pasagerilor şi a echpajuluiServicii portuare şi Companii de

croazierăServicii de transport

Transport aerian

1,7043,3682,9962,133

21.85056.49826.94711.717

4882,1151,050507

Furnizorii industriei de croazieră 8,477 41.363 1,851Agricultura, ind. de prelucrare a

metalelor, construcţia69 325 10

Sectorul de producţie 4,020 10.568 561Alimente şi Băuturi

Îmbrăcăminte şi TextileInd. chimică

Ind. de prelucrare a petroluluiInd. metalurgică

Ind. constructoare de maşiniMenţinerea şi reparaţia navelor

Echipament electronic

963114227913220316459303

2.345828423141

1.1601.1401.534972

93283216536410975

30

Page 31: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Alte produse 455 2.022 92Vînzări en gross 537 2.931 177

Alte servicii de transport 23 31 4Servicii informaţionale 278 652 45

Finanţe, Asigurare, Proprietate imobiliară

978 3.381 219

Servicii 2,572 23.476 833Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Administrative şi de managementArte şi Divertisment

Alte servicii

1,38844189951

14.425217

1.7817.055

4331062319

Total 18,678 158.376 6,010

Impactul total economic a afectat practic toate ramurile economiei americane, dar cele mai influenţate au fost următoarele şapte:

Industria produselor alimentare 5,2 mrd. 14.439 loc. de muncă Servicii profesionale şi tehnice 4,3 mrd. 33.256 loc de muncă Servicii de călătorie 4,1 mrd. 52.943 loc. de muncă Industria produselor nealimentare 3,0 mrd. 13.803 loc de muncă Servicii financiare 2,5 mrd. 13.307 loc de muncă Transport aerian 2,2 mrd. 7.240 loc de muncă Vînzări en gross 1,9 mrd. 15.175 loc de muncă

Tabelul nr. 11 Contribuţia economică totală a industriei de croazieră nord-americane, 2007

Domeniul Produs industrial (mln.$)

Locuri de muncă

Compensaţii(mln.$)

Agricultura, ind. de prelucrare a metalelor, construcţia

3,035 6.910 489

Sectorul de producţie 8,283 28.248 1,647Alimente şi Băuturi

ÎmbrăcăminteTipografia

Ind. chimicăInd. de prelucrare a petrolului

Ind. metalurgicăInd. constructoare de maşini

Echipament de transportEchipament electronic

Alte produse

1,476252389

1,0261,705574455799679928

4.3132.7442.0562.549796

3.7461.7663.0402.8124.426

18710511318964187106222241233

Vînzări en gross 2,625 35.977 1,567Transport 5,606 69.665 3,223

Servicii informaţionale 1,061 3.706 277Finanţe, Asigurare, Proprietate imobiliară 4,119 17.707 1,209

Servicii 13,276 192.477 7,025Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Administrative şi de managementAcomodare şi servicii alimentare

Arte şi DivertismentAlte servicii

4,2664,2332,025348

2,404

33.25662.71038.0526.26352.196

2,1411,907745202

2,030

31

Page 32: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Total 38,005 354.690 15,437

Contribuţia industriei de croazieră nord-americane la economia

indiviaduală a statelor

Impactul economic a industriei nord-americane a afectat fiecare stat în parte.

Factorii principali care influenţează impactul economic pe state sunt:

Sediile companiilor de croazieră;

Porturile de îmbaracţiune şi de staţionări;

Domiciliul pasagerilor de croaziere;

Localizarea intreprinderilor industriei de croazieră.

În figura de mai jos sunt prezentate cele zece porturi cele mai solicitate din

SUA şi care constituie 83% din toate îmbarcările din SUA.

Figura nr.10 Cele mai importante zece porturi americane, 2004-2007

Florida rămîne cel mai mare centru de croazieră al SUA, acoperind mai mult

de 54% din toate îmbarcările. Cea mai mare creştere a numărului pasagerilor

îmbarcaţi, în anul 2007, s-a înregistrat în portul Everglades (12,6%). Alte patru

porturi din Florida (Jacksonville, Miami, Port Canaveral, Tampa) au cunoscut un

32

Page 33: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

declin de 4 %. Porturile californiene au îmbarcat circa 1,4 mln. pasageri, ceea ce

reprezintă 15% din total.

În decursul anului 2007, impactele economice ale industriei de croazieră

înregistrate au fost:

Impactul economic s-a concentrat în cele zece state. Aceste state au

acumulat 78% din totalul achiziţiilor industriei de croazieră şi 82%

din totalul locurilor de muncă.

Florida totalizează 7,1 mln. pasageri în 2007, cu un declin de 2% faţă

de 2006. Pasagerii, echipajele şi companiile de croazieră au generat

cheltuieli directe de 6,1 mrd., 126.546 locuri de muncă şi 5,2 mrd.

compensaţii. În Florida sunt orientate majoritatea sediilor marilor

companii de croazieră.

California a fost vizitată de 1,5 mln. pasageri cu o creştere de 10%

faţă de 2006. Intreprinderile californiene au primit 2,2 mrd. din

cheltuielile directe şi au generat 47.978 locuri de muncă şi 2,4 mrd.

compensaţii.

Alaska a primit 5,5 mln. pasageri, în creştere faţă de 2006 cu 12%.

Statul profită din excursiile scurte pe uscat, pre şi post cazări, vînzări

de produse şi băuturi. Se prezintă ca o importantă piaţă de desfacere a

croazierelor.

Circa 808.000 pasageri şi membri ai echipajelor au vizitat New York-

ul în 2007. Beneficiază de 1,1 mrd. din cheltuielile directe, care au

generat 13.507 locuri de muncă, plătite cu 761 mln.

Texas-ul a cunoscut un declin de 20% faţă de 2006, totalizînd 680.000

pasageri în anul 2007.

Hawaii au fost destinaţia pentru 2,5 mln. vizitatori care au ales să vină

aici în 2007. Hawaii u cunoscut o creştere moderată datorată

repoziţionării vaselor de croazieră din Hawaii în Europa.

33

Page 34: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Georgia este sursa principală de pasageri de croazieră şi susţine

industria de croazieră prin producerea de bunuri şi servicii necesare.

În anul 2007 550.000 pasageri au vizitat Seattle. Cu cheltuieli directe

de 675 mln. şi 16.681 locuri de muncă, Washington-ul estmează 4%

din impactul economia naional al industriei de croazieră.

Tabelul nr. 12 Impactul economic total al industriei de croazieră nord-americane pe stat

Statul Achiziţii directe (mln.$)

Cota parte (%)

Locuri de

muncă

Cota parte (%)

Compensaţii(mln. $)

Cota parte

FloridaCalifornia

AlaskaNew York

TexasHawaiiGeorgia

WashingtonIllinois

ColoradoMassachusettsPennsylvaniaNew Jersey

IndianaCarolina de Nord

MichiganMissouri

OhioArizona

LouisianaMarylandVirginia

ConnecticutMinnesotaAlabamaOregon

Carolina de SudTennesseeKentucky

UtahKansas

WisconsinNevada

New HampshireDistrictul Columbia

IowaOklahomaMississipiDelaware

Rhode Island

6,0602,1811,2201,1261,07471267667548743740737133525621920518318017817215914713811411288766259585250504440

3231292525

32,4%11,7%6,5%6,0%5,8%3,8%3,6%3,6%2,6%2,3%2,2%2,0%1,8%1,4%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%0,6%0,5%0,4%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,2%0,2%0,2%

0,2%0,2%0,2%0,1%0,1%

126.54647.97825.15413.50718.50922.8949.14716.6816.6382.7855.6315.9754.9663.8372.8242.6163.4182.9773.5793.7312.1772.5021.3371.8781.9812.8241.4611.004877869

2.226830582492152

326516393207377

35,7%13,5%7,1%3,8%5,2%6,5%2,6%4,7%1,9%0,8%1,6%1,7%1,4%1,1%0,8%0,7%1,0%0,8%1,0%1,1%0,6%0,7%0,4%0,5%0,6%0,8%0,4%0,3%0,2%0,2%0,6%0,2%0,2%0,1%0,0%

0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%

5,2092,385988761893674437755325148322276264174109123150129135136105122819369104494032308031222220

111913913

33,7%15,4%6,4%4,9%5,8%4,4%2,8%4,9%2,1%1,0%2,1%1,8%1,7%1,1%0,7%0,8%1,0%0,8%0,9%0,9%0,7%0,8%0,5%0,6%0,4%0,7%0,3%0,3%0,2%0,2%0,5%0,2%0,1%0,1%0,1%

0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%

34

Page 35: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

MaineArkansasNebraska

New MexicoIdaho

West VirginiaNorth Dakota

MontanaSouth Dakota

VermontWyoming

2423211812986653

0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

38139848127118815514594715941

0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

121218106543221

0,1%0,1%0,1%0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%

Total 18,678 354.690 15,437

35

Page 36: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

IV. Viitorul turismului de croazieră

„Fără îndoială că anul 2009 prezintă un meniu nu tocmai favorabil nu numai

pentru membrii CLIA, dar şi pentru toate ramurile economiei. Cu toate acestea,

membrii CLIA sunt ferm convinşi că vor putea să ţină piept tuturor obstacolelor

care le vor apărea, bazîndu-se în primul rînd pe industrie, care planifică din timp şi

investeşte capital în viitor, dovadă fiind numeroasele comenzi de construcţie a

noilor nave de croazieră pînă în 2012, care îşi vor aduce aportul în reînvierea

economiei” a spus Terry L. Dale, preşedintele CLIA. „Varietatea de croaziere

propuse, dă posibilitatea consumatorilor de a-şi alege anume vacanţa care le

convine şi din punct de vedere financiar, chiar şi în timpul crizei financiare.”

Din 1980 pînă în prezent, perioadă în care au fost înregistrate mai multe

decline economice, creşterea medie a industriei de croazieră pe an constituie 7,4%.

Aproximativ 13,2 mln. pasageri au călătorit în 2008, faţă de 12,56 mln. în 2007, iar

pentru 2009 se estimează circa 13,5 mln. pasageri, creştere de 2,3%.

Cu toate că criza economică poate avea repercusiuni asupra consumului de

croaziere, statisticele dau speranţă companiilor de croazieră că cererea va creşte.

Conform Portofoliului CLIA Pieţei Croazierelor pentru 2008, aproape 34 mln. de

americani planifică vacanţe de croazieră pentru următorii 3 ani.

În 2009 flota CLIA va întîmpina 14 vase noi de croazieră, şi anume:

American Cruise Line: Independence, 104 pasageri (August);

AMAWATERWAYS: Amadolce, 148 pasageri (Aprilie) şi Amalrya, 148

pasageri;

Carnival Cruise Line: Carnival Dream, 3,646 pasageri (Septembrie);

Celebrity Cruises: Celebrity Equinox, 2,850 pasageri (vara anului 2009);

36

Page 37: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Costa Cruises: Costa Luminosa, 2,260 pasageri (Iunie) şi Costa Pacifica,

3,000 pasageri (Iunie);

MSC Cruises: MSC Splendida, 3,300 pasageri (Iulie);

Pearl Seas Cruises: Pearl Mist, 210 pasageri (Iulie)

Royal Caribbean International: Oasis of the Seas, 5,400 pasageri (toamna

anului 2009);

Seabourn Cruise Line: Seabourn Odyssey, 450 pasageri (Iunie);

Silversea Cruises: Silver Spirit, 540 pasageri (Noiembrie);

Uniworld Boutique River Cruise Collection: River Beatrice, 160 pasageri

(Martie) şi River Tosca, 82 pasageri (Aprilie);

Trei nave vor părăsi flota CLIA în 2009: Celebrity Galaxy, MSC Rhapsody

şi NCL’s Norwegian Majesty.

Anul 2009 va fi marcat de continuarea diversificării şi lărgirii operaţiunilor

de croazieră. În timp ce Marea Caraibelor, Alaska şi Europa rămîn favorite, tot mai

multe companii de croazieră şi-au planificat intensificarea prezenţei lor în alte părţi

ale lumii , cum ar fi: Asia, Oceanul Indian şi Africa, Amazon şi Brazilia, Orientul

Apropiat şi Arctica, incluzînd insulele Newfoundland şi Groenlanda. În limitele

Europei vor apărea noi posibilităţi de croazieră în Marea Britanie, Pen-la

Scandinavă, Europa de Nord şi Europa de Est. Exemple de porturi noi sau în curs

de formare în lumea întreagă: Dubai, Abu-Dabi, Bahrein (Golful Persic); Mumbai

(India); Hyar, Korcula, Sarande (Adriatica), Sihanoukville (Cambogia), Iles Des

Saintes (Guadelupe); Sylt (Europa de Nord); Komodo (Indonezia); I-le Virgine,

I-le Cooper, Caicos (Bazinul Caraibelor); Rovini (Croaţia); L’Ile-Rousse (Franţa);

Ischia, Cinque Terre şi Puglia (Italia); Bonne Bay (Newfoundland); Itajai,

(Brazilia); Batumi (Georgia); Giurgiuleşti (Republica Moldova); Maputo

(Mozambic); Ashdod şi Haifa (Israel); Koper (Slovenia); şi alte porturi de-a lungul

coastei Dalmate, în Japonia, Coreea şi Indonezia.

Tendinţele croazierelor:

37

Page 38: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Luînd în consideraţie oscilaţiile de preţ pentru combustibil,

majoritatea companiilor de crozieră au micşorat suplimentele de

croazieră;

Dacă pînă în prezent majoritatea croazierelor se comandau cu 5-6 luni

înainte, actualul climat economic a redus mult timpul limită de plată a

croazierei, consumatorul putînd să achite chiar pînă în ziua plecării;

Companiile de croazieră propun reduceri mari de preţuti şi condiţii

avantajoase ca răspuns la criză: copii gratis, deplasările aeriene gratis,

unele excursii scurte gratis ş.a.;

O nouă tendinţă a companiilor croazieră este de a crea noi vase

ecologice, care nu provoacă poluarea mediului înconjurător sau în cele

existente includerea tendinţei de păstrare a resurselor şi reutilizarea.

Printre iniţiative se numără: filtrarea apelor reziduale, reducerea

emisiilor de gaze, folosirea energiei solare, folosirea produselor

fabricate din material reutilizate ş.a.;

Se pune accent pe vacanţă de familie cu reduceri de preţ pentru

acestea. Se constată că familiile comandă multe croaziere, aproape

50% din familii au comandat 2-4 croaziere cu copii mai mici de 18

ani;

Se constată creşterea călătoriilor de grup, încurajate de călătorii create

pentru anumite grupuri sociale sau civile, de către companiile de

croazieră;

În comandarea croazierelor se urmăreşte tendinţa folosirii agenţilor de

turism, prin intermediul cărora se vănd circa 90% din toate

croazierele.

Tendinţele şi observaţiile bazate pe analiza a mai mult de 900 de

agenţii de turism:

38

Page 39: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

92% din agenţiile de turism se declară optimişti în ceea ce

priveşte vînzările pentru următorii trei ani;

Mai mult de 50% din agenţii aşteaptă că vînzările vor fi “bune”

sau “foarte bune” în 2009;

Croazierele cîştigă teren în faţa celorlalte tipuri de vacanţă, fiind

cele mai solicitate;

Agenţiile de turism aşteaptă cereri mari la vacanţe în bazinul

Caraibelor, Bahamas, Alaska, Marea Mediterană şi Mexica;

Ca motiv primordial în cumpărarea croazierelor de către

consumatori se dovedeşte a fi oferta extraordinară a companiilor

de croazieră, iar ca motiv secund – dragostea consumatorilor

pentru croaziere.

39

Page 40: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

V. Concluzii şi propuneri:

Cu toate că industria de croazieră a ajuns la un nivel destul de ridicat în

dezvolatrea ei, mai există domenii care necesită mai multă atenţie şi investiţii, cum

ar fi: lărgirea hotarelor de pătrundere a companiilor de croaziere în Estul Europei,

Africa, Asia şi alte regiuni puţin valorificate; atragerea consumatorilor tineri şi cu

posibilităţi financiare ami reduse prin dezvoltarea sectorului recreativ şi micşorarea

preţurilor; reducerea sau simplificarea la maxim a aranjamentelor pre şi post

vacanţă.

Toate analizele făcute în acest domeniu arată clar creşterea cererii la

croazierele turistice, ceea ce demonstrează că industria croazierelor turistice are un

viitor promiţător şi un cuvînt tot mai puternic de spus în turismul mondial.

În flexibilitatea lui turismul de croazieră întrece toate celelalte forme de

turism. Navele de croazieră sunt mobile şi uşor pot fi repoziţionate dintr-o regiune

nefavorabilă sau cu cererea mică în una cu cererea pentru croaziere ridicată. La fel,

ele pot fi foarte uşor modificate în dependenţă de necesităţile pieţei sau de

specificul regiunii. Navele de croazieră fac faţă cu succes la condiţiile economice

relative, la fluctuaţiile de cerere şi ofertă şi regimurilor fiscal. Industria de

croazieră a demonstrate abilitatea de a se reface rapid în situaţii critice şi

tensionate, cum ar fi conflicte militare, decline financiare. De aceea, cel mai

indicat mod, după părerea mea, de a face turism, în condiţiile crizei financiare, sunt

croazierele – vacanţă plină de romantism, palpitantă şi destul de sigură.

40

Page 41: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Anexa I

Trasee de croazieră pe sectorul românesc

            Se pot valorifica prin turismul de croazieră traseul Dunării din aval de

Călăraşi, cu cele trei braţe şi canalele navigabile din deltă şi traseul Drobeta -

Turnu Severin - Baziaş. Timpul de realizare : 3-5 zile.

A. Traseul Drobeta - Turnu Severin - Baziaş se poate face tur - retur, sau

întoarcerea cu autocarul, cu o perioadă de desfăşurare de cel mult 4 zile (ultima zi

fiind de întoarcere). Turiştii sunt aduşi de la Bucureşti (eventual de la aeroportul

Timişoara) până la Drobeta - Turnu Severin, cu autocarul. Pot fi organizate pe

acest itinerariu şi excursii tematice, de exemplu: Fenomene carstice în Defileul

Dunării, Arii protejate şi monumente ale naturii în zona Porţile de Fier, Istorie şi

turism în Defileul Dunării ş.a. Locul de îmbarcare: Drobeta -Turnu Severin.

Ziua I: Drobeta - Turnu Severin - Orşova (24 km). Turiştii (aduşi cu autocarul),

se îmbarcă pe motonavă la Drobeta - Turnu Severin, sunt cazaţi, apoi servesc

prânzul.

-       turul oraşului - se vizitează principalele monumente istorice şi

culturale;

-       se revine pe navă,  se trece de ecluza de la barajul Porţile de Fier I;

-       se vizitează ruinele şi actuala Mănastire Vodiţa;

41

Page 42: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

-       se acostează opţional în golful Bahna;

-       continuând traseul spre Orşova, se reţine atenţia turiştilor asupra

numeroaselor viaducte, arcuite peste golfurile formate de pătrunderea

apelor lacului pe gurile afluenţilor:

-       se acostează la Orşova pentru înnoptare; se serveşte cina, după care

urmează program de divertisment.

Ziua a II - a : Orşova -Berzasca (63 km)

-       după micul dejun se face turul oraşului Orşova, se vizitează Mănăstirea

Sf. Ana, se fac plimbări pe faleză;

-       opţional, excursie la Staţiunea Băile Herculane, unde se poate servi

prânzul;

-       după întoarcerea pe vapor se continuă traseul înspre amonte, trecând

prin cel mai spectaculos defileu al fluviului, Cazanele Mici, Cazanele

Mari; amatorii de speoturism pot vizita în acest sector peşterile Gura

Ponicovei şi Veterani;

-       la confluenţa cu Valea Mraconiei se pătrunde pe golful omonim (cu 

aspect de fiord) circa 1,5 km lungime; opţional, turiştii se pot deplasa pe

drumul forestier de pe Pârâul Neamţu � afluent al Mraconiei, pentru a

străbate Cheile Neamţului;

-       pe cursul Dunării,  se vizitează în continuare: Cetatea Tri Cule, punctul

fosilifer de la Şviniţa, Tabula lui Tiberiu (anul 33 - 34 e.n.), Tabula lui

Domiţian (anul 75 - 80 e.n.) şi pintenul calcaros Greben, de pe malul

sârbesc; opţional, amatorii de speoturism pot vizita complexul carstic

(peşterile Socolovăţ, Mosnic) de pe pârâul Şirinia (aval de Cozla);

-       se acostează la Berzasca pentru înnoptare pe vapor; cina pe vapor - cu

produse pescăreşti, locale.

42

Page 43: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Ziua a III - a: Berzasca - Moldova Nouă (31 km)

-       mic dejun şi turul localităţii (se vizitează Biserica Sf. Arhangheli -

1836) se face o plimbare cu trenuleţul forestier pe valea Berzeasca;

opţional se poate rezerva o zi pentru parcurgerea întregului traseu de cale

ferată, până la izvoare, în punctul numit Cloţa Veche (43 kn), apoi se

parcurg pe jos, Cheile Rudăriei;

-       la Sicheviţa se poate acosta opţional pentru o excursie la Gârnic -

Muzeul sătesc, ruinele castrului roman, platoul carstic;

-       aval de localitatea Pescari (denumirea veche: Coronini) se pot vizita

Peştera Gaura cu Muscă, cu intrarea inundată de apele lacului, Peştera

Chindiei, Cetatea Golubac (pe malul sârbesc), Stânca Babacai, ruinele

cetăţii medievale Sf. Ladislau;

-       se acostează la Moldova Nouă pentru înnoptare. Prânzul şi cina vor

include în meniu şi produse tradiţionale pescăreşti.

Ziua a IV - a: Moldova Nouă - Baziaş (23 km) şi retur. Debarcarea şi

întoarcerea cu autobuzul (141 km)

-       mic dejun;

-        se parcurge ultimul tronson al defileului, până la Baziaş, unde se

vizitează biserica Mănăsătirii Baziaş, monument de arhitectură din

perioada feudală timpurie, refăcută în secolul al XVIII-lea şi panoul care

marchează locul de intrare al Dunării pe teritoriul României -ghidul va

prezenta turiştilor informaţii şi evenimente istorice legate de acest loc;

-       întoarcerea cu vaporul la Moldova Nouă, unde turiştii se debarcă;

-       întoarcerea la Bucureşti (sau la aeroportul Timişoara) pe cale rutieră, cu

autocarul.

    43

Page 44: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

      B. Traseul Bucureşti - Călăraşi - Cernavodă - Galaţi  - Tulcea

      Timp de realizare : 3 - 5 zile

      Transportul de la Bucureşti se asigură cu autocarul.

      Locul de îmbarcare : Călăraşi (opţional poate fi şi Giurgiu).

Ziua I : Călăraşi (opţional Giurgiu - Călăraşi) - Cernavodă - Brăila (200 km).

Imbarcare şi cazare 

-       acostare la Ostrov, unde se vizitează : podgoria, centrul de degustare,

cetatea bizantină, Mănăstirea Dervent ;

-       acostare la Oltina, se vizitează podgoriile şi centrul de degustare,

davele getice ;

-       masa de prânz la Cernavodă, după care se face turul oraşului (se

vizitează centrul vechi, punctul fosilifer şi podul Anghel Saligny);

-       la Hârşova : complexul arheologic ;

-       opţional, se poate acosta pe Insula Mică a Brăilei - rezervaţie naturală ;

-       se acostează în portul Brăila, se face tur de oraş (se vizitează Cetatea

Brăilei, Muzeul judeţean de istorie, biserici - monumente de arhitectură,

case memoriale, faleza) ;

-       cina cu produse tradiţionale locale, divertisment, înnoptare.

Ziua a II - a : Brăila - Galaţi - Isaccea - Tulcea (100 km)

-       mic dejun ;

-       opţional acostare la Galaţi pentru tur de oraş ;

-       se acostează la Isaccea, de unde se merge cu autocarul la Mănăstirea

Saon, Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea Cocoş, podgoria Niculiţel � se

44

Page 45: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

serveşte prânzul, de preferinţă la centrul de degustare, se revine pe

motonavă ;

-       acostare la Tulcea, tur de oraş, cină cu produse pescăreşti, program de

divertisment, înnoptare.

Ziua a III - a : Tulcea - Braţul Sulina (opţional şi canalele navigabile ale

deltei) şi retur (circa 150 km)

-       se fac opriri la popasurile Maliuc, Crişan, Lebăda - aici se serveşte

prânzul;

-       opţional, se pot organiza plimbări cu barca pe canale, pentru a se

admira păsările sau animalele din rezervaţie, se pot organiza partide de

pescuit sau vânătoare;

-       cina se serveşte pe vapor, pe drumul de întoarcere spre Tulcea, unde se

staţionează pentru innoptare.

Ziua a IV - a : Tulcea - Braţul Sf. Gheorghe şi retur (circa 250 km)

-       se serveşte micul dejun pe vapor, în timp ce acesta se deplasează;

-       se fac opriri la Mahmudia şi Uzlina;

-       masa de prânz - la Sf. Gheorghe, după care se face întoarcerea spre

Tulcea;

-       opţional se fac plimbări cu barca pe canale, se pot organiza partide de

pesciut sau vânătoare de raţe sălbatice.

Ziua a V - a : întoarcerea spre Bucureşti cu autocarul sau cu avionul, prin

aeroprtul Tulcea. 

45

Page 46: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Trasee internaţionale

            Perioada de organizare : mai - septembrie. Locul de îmbarcare poate fi

Tulcea - situaţie în care turiştii străini sunt aduşi cu avionul prin aeroportul Mihail

Kogălniceanu, Rotterdam sau Ulm (localitate de unde începe Dunărea

navigabilă), iar întoarcerea  pentru turiştii români va fi realizată de preferinţă cu

avionul.

            A. Traseul Tulcea - Giurgiu - Orşova - Baziaş - Belgrad - Budapesta -

                           Viena - Ulm (opţional Frankfurt sau Rotterdam)

                             Timp de realizare :14 zile.

Ziua I - îmbarcarea la Tulcea (circa 250 km)

-       se face o plimbare pe canalul Sulina (sau pe Braţul Sf. Gheorghe) şi pe

canalele deltei, iar masa de prânz se va servi la o cherhana; se pot

organiza partide de vânătoare sau pescuit sportiv;

-       după amiază : turul oraşului Tulcea;

-       cina pe vapor, în timp ce se porneşte înspre amonte;

-       se acostează la Isaccea pentru înnoptare.

Ziua a II-a :  Isaccea - Galaţi - Brăila - Călăraşi - Ostrov (290 km)

-       mic dejun, deplasare cu autocarul la mănăstirile Cocoş, Saon, Celic

Dere, la podgoriile Niculiţel şi centrul de degustare; se revine pe vapor;

-       Galaţi şi Brăila - se poate opri opţional pentru turul oraşului;

-       la Giurgeni şi Cernavodă, turiştilor li se reţine atenţia asupra podurilor

de fier şi rutiere peste Dunăre;

46

Page 47: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

-       se debarcă la Ostrov pentru excursie la podgoriile şi centrul de

degustare Ostrov, Mănăstirea Dervent, Mănăstirea "Peştera Sf. Andrei"

din comuna Ion Corvin, podgoriile de la Oltina;

-       cina va include şi produse specifice locale, pescăreşti şi vinuri din

podgoriile dobrogene;

-        se înnoptează la Ostrov.

Ziua a III-a :  Călărăşi - Drobeta - Turnu Severin (560 km)

-       mic dejun pe vapor;

-       opriri opţionale la Giurgiu - Ruse, Turnu Măgurele - Nicopol, Calafat -

Vidin  pentru tururile oraşelor;

-       se debarcă pe Insula Şimian - se vizitează Cetatea Ada Kaleh,

reconstruită;

-       Drobeta - Turnu Severin - masa de prânz şi tur de oraş;

-       opţional, se organizează o excursie cu autocarul la Peştera Topolniţei şi

Cheile Şuşarei;

-       cina - pe vapor.

Ziua a IV-a : Drobeta - Turnu Severin - Orşova (24 km)

-       mic dejun; se traversează barajul Porţile de Fier I prin ecluză, apoi se

face o oprire în golful Bahna, pentru a vizita mănăstirea actuală şi ruinele

fostei Mănăstiri Vodiţa;

-       se continuă drumul spre Orşova, reţinând atenţia asupra viaductelor

peste afluenţii Dunării;

-       după masa de prânz, programul turistic continuă cu autocarul, se

vizitează staţiunea Băile Herculane şi Valea Cernei;

47

Page 48: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

-       se serveşte cina pe vapor; program de divertisment.

Ziua a V-a : Orşova - Moldova Nouă (94 km)

-       se parcurge  traseul cel mai spectaculos: Orşova - Cazanele Mici -

Cazanele Mari, până la Moldova Nouă;

-       opţional, cei interesaţi pot vizita în această zonă peşterile din zona

Dubova (Gura Ponicovei, Veterani), peşterile Gaura cu Muscă şi Gaura

Chindiei de lângă localitatea Coronini  sau cele din arealul Berzasca -

Sicheviţa - Gârnic;

-       pe traseu se reţine atenţia asupra bustului  lui Decebal sculptat în

calcarele din golful Mraconia şi a  ruinelor cetăţii Trikule (sau Triculi), de

pe malul românesc, ale Cetăţii Golubac - pe malul iugoslav şi asupra

stâncii Babacai de la intrarea în zona Ostrovului Moldova Veche;

-       opţional se pot vizita (cu autocarul şi apoi pe jos) Cheile Nerei;

-       cină şi înnoptare la Moldova Veche.

Ziua a VI-a : Moldova Nouă - Baziaş - Belgrad

-       se străbate ultima porţiune din Defileul Dunării, circa 25 km, până la

Baziaş, după care se intră pe teritoriul iugoslav;

-       la Belgrad se acostează pentru  turul oraşului (Muzeul pământului

sârbesc, Muzeul etnografic ş.a.), cină şi înoptare.

Ziua a VII-a : Belgrad - Novi Sad - Mohacs

-       mic dejun pe vapor;

-       se acostează la Novi Sad pentru turul oraşului, masa de prânz;

-       Mohacs - turul oraşului, cina, program de divertisment.

Ziua a VIII-a : Mohacs - Budapesta

48

Page 49: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

-       se fac opriri pentru turnul oraşului la Baja, Kolocsa şi Dunanjvaros;

-       seara se vizitează  insula Margareta unde este organizat program

turistic de divertisment şi se serveşte cina.

Ziua a IX-a : Budapesta - Bratislava

-       mic dejun;

-       prima parte a zilei este dedicată vizitării oraşului şi cumpărăturilor;

-       masa de prânz - la un restaurant cu mâncăruri specifice, tradiţionale;

-       se continuă drumul, cu acostare la Vişegrad şi Esztergom pentru turul

oraşului;

-       cină şi înnoptare la Bratislava.

Ziua a X-a : Bratislava - Viena

-       mic dejun şi turul oraşului Bratislava - zona centrală;

-       masa de prânz la un restaurant cu specific local;

-       după prânz turiştii se îmbarcă pentru continuarea croazieri;

-       opţional, se fac opriri  la Duvajska, Streda şi Heinburg pentru turul

oraşului;

-       seara se acostează la Viena;

-       se organizează seară vieneză; se admiră oraşul noptea din cafeneaua

rotitoare a Turnului Dunării din Parcul Dunării; tot aici se poate servi

cafeaua de dimineaţă.

Ziua a XI-a : Viena

-       mic dejun, servirea cafelei în cafeneaua rotitoare din Turnu Dunării;

49

Page 50: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

-       tur de oraş: Palatul Schonbrunn, Opera, Palatul Hofburg, Muzeul de

Artă, Muzeul de Istorie Naturală, Parlamentul, Universitatea,

Stephansdom, Biserica "Sf. Carol", Clădirea Filarmonicii, Palatul

Belvedere, Hundertwasserhaus ş.a;

-       masa de prânz, program de cumpărături şi divertisment;

-       cină şi seara vieneză.

Ziua a XII-a : Viena - Passau

-       mic dejun pe vapor;

-       se acostează la Krems, Dürnstein, Grein, Linz, pentru tur de oraş;

-       cină şi înnoptare la Passau.

Ziua a XIII-a : Passau - Straubing - Donauworth - Ulm

-       mic dejun pe vapor;

-       se acostează în câteva localităţi pentru tur de oraş şi masa de prânz;

-       la Kelheim, confluenţa cu canalul  Rhin -Mein, se pot parcurge opţional

câţiva km pe acest canal;

-       se serveşte cina şi se înnoptează la Ulm - locul  de unde începe partea

navigabilă a Dunării.

Ziua a XIV-a : Ulm - Donaueschingen - intoarcere cu avionul

-       mic dejun pe vapor, debarcare;

-       excursie cu autocarul la Donaueschingen, la izvoarele Dunarii - punctul

final al călătoriei;

-       întoarcerea spre destinaţia de reşedinţă cu avionul.

50

Page 51: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Opţional : în ultima zi se poate parcurge  canalul Kelheim (Dunăre) -

Main - Frankfurt (confluenţa cu Rhin) sau într-o altă variantă croaziera poate

continua încă două zile până la Rotterdam (Marea Nordului). Întoarcerea se face pe

calea aerului.

Anexa II

CROAZIERĂ CU HOLLAND AMERICA

Croazieră de 11 zile cu Holland America

De la primele note muzicale, aventura începe.Vă îndrăgostiţi aproape imediat de

Mediterana cu apele ei cristaline, pline de poveşti nemuritoare. Bogăţiile Rusiei ne

aşteaptă alături de peisajele feerice ale Polului Nord. Sofisticatele capitale

scandinave alternează cu firduri adînci şi tăcute.Chiar şi soarele trebuie să lucreze

peste program pînă la miezul nopţii să menţină frumuseţea nemuritoare.

51

Page 52: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Ziua 1:-Veneţia-plecare:17:00 Piaţa San Marco este inima oraşului cu palate

împodobite cu arcade superbe şi cafenele strălucitoare. Palatul Dogilor este

emblematic pentru arhitectura şi istoria oraşului.

Ziua 2:-Dubrovnik-sosire:12:00-plecare 20:00.Veche cetate port înconjurată de

ziduri splendide ce adăpostesc o uimitoare biserică franciscană precum şi Palatul

de Piatră.

Ziua 3:Croazieră pe mare-spre Santorini.

Ziua 4:Santorini-sosire: 08:00 plecare 18:00. O insulă superbă formată din erupţia

vulcanilor din Marea Egee, de pe înălţimile careia puteţi admira o privelişte de

neuitat.

Ziua 5:Rhodos-sosire: 08:00-plecare:18:00. În Oraşul Vechi vizitaţi Palatul

Maeştrilor, împodobit cu mozaicuri superbe. Oraşul vechi îţi lasă o impresie de

neuitat parcă desprinsă dintr-o poveste. Acesta este probabil şi motivul pentru care

numeroase filme cu subiect din Epoca Evului Mediu au fost realizate aici. Mergeţi

52

Page 53: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

pe strada Cavalerilor sau faceţi un tur al oraşului ca să descoperiţi comorile

ascunse ale insulei.

Ziua 6:Kusadasi-sosire 07:00 plecare 18:00. Poarta către vechea colonie grecească

Efes, unul dintre cele mai bine pastrate situri arheologice.

Ziua 7:Pireu(Atena)-sosire 07:00 plecare 18:00. Poarta către metropola Atena cu

faimosul Acropole, Piaţa Constituţiei, Arcul lui Hadrian şi stadionul Olimpic.

Ziua 8:Croaziera pe mare spre Katakolon.

53

Page 54: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Ziua 9:Katakolon(Olympia)-sosire 08:00 plecare 18:00.Katakolon este un mic sat,

situat în apropierea zonei Olympia, unul dintre cele mai importante situri

arheologice din Grecia, loc ce a dat naştere la Jocurile Olimpice şi continuă să

simbolizeze pacea. În antichitate zona era cunoscută pentru complexul de temple,

chilii şi clădiri publice şi în contrast cu majoritatea destinaţiilor greceşti, Olympia

de astăzi este încă de un verde abundent.

Ziua 10:Koper(Slovenia)-sosire 07:00 plecare:14:00. Un mic oraş de graniţă, ce

oferă mostre ale trecutului cînd se afla în stăpanirea Veneţiei.

Ziua 11:-Veneţia-sosire:07:00. Sfîrşitul unei aventuri.

PREŢ:de la 1999$/persoana;

Tariful include:

-10 nopţi cazare pe nava de croazieră în tipul de cabină ales;

-pensiune completă;

-toate taxele portuare de pe traseu;

-participarea la toate spectacolele;

-concertele de muzica şi petrecerile organizate pe vas;

-utilizarea gratuită a tuturor facilităţilor navei-fitness, gimnastica aerobica, jacuzzi,

şezlonguri pe puntea superioară;

-acces gratuit la terenurile de sport;

54

Page 55: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Anexa III

Nave de croazieră

Carnival Cruise Line

55

Page 56: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Celebrity Solstice, Compania „Celebrity Cruise Line”

Holland America Cruise Line

56

Page 57: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Norwegian Gem, Compania Norwegian Cruise Line

Bibliografie:

1. Angelescu Coralia, Jula D., Timpul liber. Condiţionări şi implicaţii economice, Editura Economică, Bucureşti, 1997.

2. Bari I., Economia mondială, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1997.

3. Borza Al., (coord.), Dezvoltarea turismului în Delta Dunării, Centrul de Cercetări Economice pentru Promovarea Turismului Internaţional, Bucureşti, 1975.

4. Cetină Iuliana, Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Editura Teora, Bucureşti, 2001.

5. Cocean P., Vlăsceanu Gh., Negoescu B., Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2001.

6. Cosmescu I., Turismul, fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

57

Page 58: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

7. Cristureanu Cristina, Economia şi politica turismului internaţional, Editura ABEONA, Bucureşti, 1992.

8. Davidson R., Tourisme in Europe, Pitman publishing&TEHNIPLUS, Paris, France, 1992.

9. Davidson R., Business Travel, Pitman Publishing, London, 1994.10.Dewailly J. M., Flament E., Le tourisme, Ed. SEDES, Paris, 2000.11.Ioncică Maria, Economia serviciilor. Teorie şi practică, ed a III-a, Editura

Uranus, Bucureşti, 2003.12.Minciu Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2000.13.Neacşu N., Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti,

2000.14.Snak O., Econonia şi organizarea turismului, Editura Sport-Turism,

Bucureşti, 1976.15.Stăncioiu Aurelia-Felicia, Strategii de marketing în turism, Editura

Economică, Bucureşti, 2000.16.Stănciulescu Gabriela, Lupu N., Ţigu Gabriela, Dicţionar poliglot

explicativ de termeni utilizaţi în turism, Editura All, Bucureşti, 1998.17.Ţigu Gabriela (coord.), Ţală Mădălina, Talpeş A., Lungu C., Smaranda

John S., Resurse şi destinaţii turistice pe plan mondial, Edituta Uranus, Bucureşti, 2003.

18.Vellas Fr., Turismul. Tendinţe şi previziuni. Editura Walforth, Bucureşti, 1995.www.tourism.co.crwww. infovacanta.rowww. oceanservice.nooa.govwww. CLIA.com

58

Page 59: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor

Proiect de specialitate

59

Page 60: Croazierele turistice-forma de comercializare aprodusului turistic

CROAZIERELE TURISTICE – FORMĂ DE COMERCIALIZARE A PRODUSULUI TURISTIC

Agapii Adriana, T-261, fregvenţă redusă

Chişinău 2009

60