Conferinţa naţională a anbpr

10
Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu Johanna HALTRICH Claudia POPESCU Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei în contextul Programului Biblionet B. Exemple de bune practici organizaţionale şi de comunicare în şi între filialele ANBPR N U m O C e r a c I despre

Transcript of Conferinţa naţională a anbpr

Page 1: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei

în contextul

Programului Biblionet

B. Exemple de bune practici organizaţionale şi de comunicare în şi între filialele ANBPR

NUmOC eracIdespre

Page 2: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Page 3: Conferinţa naţională a anbpr

informarea eficientă a tuturor membrilor Asociaţiei cu privire la activităţile, strategiile, proiectele şi programele în care Asociaţia este parte

fluidizarea circulaţiei informaţiilor pe verticală şi pe orizontală

creşterea gradului de colaborare

OBIECTIVE:

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Page 4: Conferinţa naţională a anbpr

A. COMUNICAREA ÎN SCRIS

adrese scrisori oficiale răspunsuri la sesizări solicitări note informative rapoarte memorii

articole (revistă electronică, blog) liste de discuţii email-uri

TIPURI DE COMUNICARE:

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Page 5: Conferinţa naţională a anbpr

B. COMUNICAREA ORALĂ

– convorbirea directă

(faţă în faţă) – convorbirea telefonică – şedinţa – atelierul de lucru – masa rotundă – seminarul – conferinţa – cursuri de formare

TIPURI DE COMUNICARE:

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Page 6: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

Page 7: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

PROBLEME DE COMUNICARE:

1. Lipsa canalelor tehnologice: telefon, fax, conexiune Internet

2. Probleme de feed-back: implicarea negativă, frica, presupunerile subiective, agenda ascunsă, etc.)

3. Lipsa comunicatorilor (specialiştii în comunicare)

Page 8: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

ROLUL COMUNICATORILOR:

creează şi consolidează încrederea între membrii organizaţiei

educă membrii organizaţiei în sensul construirii unui climat organizaţional pozitiv

mediază comunicarea şi relaţiile pe verticală şi orizontală

Page 9: Conferinţa naţională a anbpr

Conferinţa naţională a ANBPR 29-30 oct. 2009, Lacul Roşu

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

PROPUNERI:

Cursuri de formare « comunicare organizatională »măcar 2 membri din cadrul fiecărei filiale

Implicarea filialelor în activitatea organizaţiei prin sarcini bine definite

Personalitate juridică pentru filiale – atragerea de fonduri pentru dezvoltarea acestora

Page 10: Conferinţa naţională a anbpr

ÎNTREBĂRI ?

Johanna HALTRICH Claudia POPESCU

Biblioteca Judeţeană“George Bariţiu” Braşov

VĂ MULŢUMIM !