CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea...

14
UNIVERSITATEA DE STAT ”ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAȘI INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ DIN CHIŞINĂU PROGRAM CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ PSIHOLOGIA ÎN MILENIUL III: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚIIINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM PSYCHOLOGY IN THE 3RD MILLENNIUM: CHALLENGES AND SOLLUTIONS25 Octombrie 2019 / 25 October 2019 Bălţi 2019

Transcript of CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea...

Page 1: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

UNIVERSITATEA DE STAT

”ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ

DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI”

DIN IAȘI

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ŞI

CRIMINOLOGIE APLICATĂ DIN CHIŞINĂU

PROGRAM

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

„PSIHOLOGIA ÎN MILENIUL III: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII”

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM

„PSYCHOLOGY IN THE 3RD MILLENNIUM:

CHALLENGES AND SOLLUTIONS”

25 Octombrie 2019 / 25 October 2019

Bălţi 2019

Page 2: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

2

Organizatori / Organizer:

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,

Catedra de psihologie

Parteneri / Partners:

Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România Institutul de Științe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova

Date de contact:

3100, mun. Bălţi, str. Puşkin, 38. Tel. (231) 52-4-55, 078242458;

e-mail: [email protected]

USARB, Corpul VI, etajul 2, sala 648.

Page 3: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

3

Comitetul științific / Scientific Committee

Preşedinte / Chair: Silvia BRICEAG, conferenţiar universitar, doctor, şefa Catedrei de Psihologie

Membri / Members:

Natalia GAŞIŢOI, conferenţiar universitar, doctor, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Valentina PRIŢCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Lidia PĂDUREAC, conferențiar universitar, doctor, Prim-prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Cristina Maria STOICA, profesor universitar, doctor, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România

Viorel ROBU, lector universitar, doctor, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Mihai ȘLEAHTIȚCHI, conferenţiar universitar, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova Lucia SAVCA, conferențiar universitar, doctor, Institutul de Științe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova Gabriela MARINESCU, profesor universitar, doctor, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, România Svetlana RUSNAC, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Moldova. Елена ЛУПЕКИНА, кандидат психологических наук, доцент, Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», город Гомель, Республика Беларусь

Page 4: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

4

Лариса КИЕНКО-РОМАНЮК, доцент, доктор философии, Коммунальное высшее учебное заведение «Винницкая академия непрерывного образования», Винница, Украина

Comitetul organizatoric / Organizational Committee

Preşedinte / Chair:

Luminița SECRIERU, conferențiar universitar, doctor, responsabil pentru activitatea științifică la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

Membri / Members: Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, prodecan, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova Sebastian Cristian Marian CHIRIMBU, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea Spiru Haret/ IOSUD Universitatea Valahia din Târgoviște, Bucureşti, România Татьяна КОТОВА, Психолог, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, город Гомель, Республика Беларусь Мария ЯЦЮК, Кандидат психологических наук, доцент, КВНЗ «Винницкая академия непрерывного образования», Винница, Украина Vasile GARBUZ, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova Inga BACIU, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova Alexandra MELNIC, metodist, secţia ştiinţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova

Page 5: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

5

PROGRAMUL CONFERINŢEI ȘTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE PSIHOLOGIA ÎN MILENIUL III: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

25 octombrie 2019

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM

PSYCHOLOGY IN THE 3RD MILLENNIUM: CHALLENGES AND SOLLUTIONS

25 October 2019

Sala Senatului, corpul administrativ / Senate Hall, administrative block

09:50-10:15 ÎNREGISTRATEA PARTICIPANȚILOR / REGISTRATION

10:15-10:45 ȘEDINȚA DE INAUGURARE / THE OPEN CEREMONY

Natalia GAŞIŢOI, conferenţiar universitar, doctor, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Pavel TOPALĂ, profesor universitar, doctor habilitat, Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Valentina PRIŢCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică şi relaţii internaţionale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Lora CIOBANU, conferenţiar universitar, doctor, Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat „Alecu

Russo” din Bălți, Moldova Cristina Maria STOICA, profesor universitar, doctor, Universitatea „Petre

Andrei”, Iaşi, România Victor Ionel NICOLĂESCU profesor universitar, doctor, Universitatea

„Petre Andrei”, Iaşi, România Viorel ROBU, lector universitar, doctor, Universitatea „Vasile Alecsandri”

din Bacău, România

Page 6: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

6

Svetlana RUSNAC, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe sociale si ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Valeriu BUJOR, profesor universitar, doctor, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova

10:45-12:15 COMUNICĂRI ÎN PLEN/ PLENARY COMMUNICATIONS

Mihail ŞLEAHTIŢCHI, conferenţiar universitar, doctor în psihologie,

doctor în pedagogie, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, Psihologia științifică în metamodernism: divergențe, convergențe, complementarități.

Viorel ROBU, lector universitar, doctor, Universitatea „Vasile Alecsandri”

din Bacău, România, Gabriel BULBOACA, doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Psychometric reevaluation of the Attitudes toward Lesbians and Gay Men Scale-Revised Version (ATLG-R): The ATLG-R-9

Cristina Maria STOICA, profesor universitar, doctor, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România, Gabriela MARINESCU, profesor universitar, doctor, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa", Iași, România, Influența culturilor individualiste și colectiviste asupra comportamentului uman. Victor Ionel NICOLĂESCU profesor universitar, doctor, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România, Antreprenoriatul universitar - inovare în procesul inserției pe piața muncii.

Valeriu BUJOR, profesor universitar, doctor, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova, Psihocriminologia o nouă paradigmă în abordarea fenomenului de crimă.

Page 7: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

7

12:15-13:00 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK 13:00- 15:30 ȘEDINȚE ÎN SECȚIUNI / MEETING IN SECTIONS 15:30-16:00 DISCUȚII ȘI TOTALIZĂRI / DISCUSSIONS AND TOTALIZATIONS

Secţiunea I/ Section I Mileniul III şi necesitatea unei reconfigurări teoretice/epistemologice a

ştiinţei psihologice

Moderator: Silvia BRICEAG, conf. univ., dr.

1. Silvia BRICEAG, conferențiar universitar, doctor, șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Strategii de individualizare a demersului consilierii psihologice în tulburarea afectivă.

2. Violeta VRABII, lector universitar, doctor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Moldova, Aspecte psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic.

3. Cristina Maria STOICA, profesor universitar, doctor, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, România, Foamea emoțională - Indicatori. Declanșatori. Intervenție.

4. Silvia CHEIANU, conferențiar universitar, doctor, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova, Importanţa profilului psihologic în investigaţiile criminologice.

5. Oxana PALADI, conferențiar universitar, doctor, Institutul de Științe ale Educației, Chişinău, Moldova, Creativitatea în ierarhia orientărilor valorice a actorilor educaționali.

6. Aurelia ADAMCIUC, profesor de biologie, grad didactic superior, Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă’’, Bălţi, Moldova, Paradigma educaţiei centrate pe elev.

7. Natalia GABATIUC, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Strategii de management al impresiilor.

Page 8: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

8

8. Irina PARVAN, lector universitar, USPEE, Chişinău, Moldova, Концепция психологических проекций супругов в построении и развитии отношении в семъях различных типов.

9. Verginia MOGOŞAN, doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chişinău, Profesor, Şcoala Gimnazială Glogova, Gorj, România, Provocările profesorului contemporan în contextul hibridizării educației.

10. Aliona MELENTIEVA, lector universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Dezvoltarea expertizei psihologice judiciare în Republica Moldova.

11. Lilia NACAI, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Comunicabilitatea didactică a cadrelor didactice universitare.

12. Vasile GARBUZ, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Tipuri de comportament managerial utilizate în instituții de învățământ preuniversitar.

13. Rodica TALCHIU, asistent universitar, USCH "B. P. Hasdeu" Cahul, Moldova, Scoala mileniului III- scoală a diversităţii.

14. Maria CORCEVOI, lector universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Anxietatea ca factor determinant al insuccesului școlar.

15. Loredana CHIRESCU, profesor, Școala Gimnaziala nr 1, Mârzănești, jud. Teleorman, Romania, Tratarea diferențiată a școlarilor mici.

16. Emilia GHITA profesor, Grădinița Marchengarten, București, Romania, Personalitatea școlarului mic.

17. Georgiana MIRANCEA, Școala Gimnaziala nr 1, Mârzănești, jud. Teleorman, Romania, Particularitățile psihologice ale școlarului mic.

Page 9: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

9

Secţiunea II /Section II

Demersul empirico-psihologic în contextul marilor provocări ale mileniului III

Moderator: Luminiţa SECRIERU, conf. univ., dr.

1. Svetlana RUSNAC, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Взаимосвязь психологического благополучия и степени самоактуaлизации у людей молодого возраста

2. Lucia SAVCA, conferenţiar universitar, doctor, Institutul de Științe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova, Promovarea inteligenței spirituale - promotor al comportamentului decent.

3. Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Арт-терапия, как алътернативная форма разрешения конфликтов в современных семъях.

4. Lilia PAVLENKO, conferențiar universitar, doctor, UST, Chişinău, Moldova, Siguranţa psihologică în mediul educaţional.

5. Irina MOVILĂ, conferenţiar universitar, doctor habilitat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Protecţia socială în Republica Moldova: cadru legal şi analiza statistică.

6. Lucia SAVCA, conferenţiar universitar, doctor, Institutul de Științe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, Moldova, Alina PATRAŞCU, doctorand, Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creangă", Chișinău, Moldova, Efectele tipului de atașament asupra comportamentului în adolescență.

7. Silvia BRICEAG, conferențiar universitar, doctor, șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Reziliența psihologică- calitate indispensabilă a unui manager contemporan.

8. Luminiţa SECRIERU, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Reprezentarea socială a identității naționale.

Page 10: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

10

9. Мария ЯЦЮК, Кандидат психологических наук, доцент, КВНЗ «Винницкая академия непрерывного образования», Винница, Украина, Социально-психологические факторы психологической безопасности личности старшеклассника.

10. Andra-Mirabela ADASCALIŢEI, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, profesor, România, Strategii de rezolvare a conflictelor în mediul școlar: abordare teoretică.

11. Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Alexandra HRIŢCU, psiholog, DASPF, Bălţi, Moldova, Reprezentarea socială a persoanei cu dizabilităţi în mediul studenţesc.

12. Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Ştefan HRIŢCU, psiholog, IP Centrul Social Regional Viața cu Speranță, Reprezentările sociale ale bătrâneţii: diferenţe de gen.

13. Rodica POPA, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, profesor, Brăila, România, Stima de sine și bullying-ul la elevii de vârstă adolescentina-demersul psihoterapeutic de familie.

14. Grigore IONAŞCU, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chișinău, Moldova, profesor, psiholog, C.J.R.A.E - Galaţi, România, Dezvoltarea psihosocială la adolescenți - studiu de caz, comportamentul deviant al consumatorului de alcool.

15. Tatiana ROŞCA, doctorandă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Rafinamentul judecăţii sociale şi percepţia relaţiilor interetnice la preşcolari.

16. Татьяна КОТОВА, Психолог, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, город Гомель, Республика Беларусь, Особенности копинг – стратегий лиц с алкогольной зависимостью.

17. Oleg PETELCA, doctorand, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, Aspecte psihologice ale motivației turistice.

18. Teodora FRIMU, doctoranda, Academia de Administare Publica, Chisinau, Moldova, Coruptia-cuantumul costului social in mileniul III

Page 11: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

11

Secţiunea III /Section III Noi deschideri în formarea profesională a psihologului mileniului III

Moderator: Valentina PRIŢCAN, conf.univ. dr.

1. Jana RACU, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea de Stat din

Moldova, Chişinău, Moldova, Специфика общительности личности в подростковом возрасте.

2. Iulia RACU, conferențiar universitar, doctor, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Moldova, Determinantele psihologice ale anxietății la școlarii mici.

3. Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Învățarea pe tot parcursul vieții - necesitate de a fi competitiv în prestarea serviciilor de asistență psihologică.

4. Елена ЛУПЕКИНА, кандидат психологических наук, доцент, Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», город Гомель, Республика Беларусь, Проблема зависти у подростков, оставшихся без попечения родителей.

5. Angela CUCER, conferentiar cercetător, doctor, Institutul de Științe ale Educație, Chişinău, Moldova, Specificul asistenţei psihologice a persoanelor cu dizabilităţi în procesul orientării profesionale.

6. Cristian ADASCALIŢEI, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chisinau, profesor, România, Constituirea identității vocaționale drept premisă a succesului pentru adolescenți.

7. Sebastian Cristian Marian CHIRIMBU, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea Spiru Haret/ IOSUD Universitatea Valahia din Târgoviște, Bucureşti, România, Noi direcții în managementul educațional și didactica specialitatii.

8. Mariana BATOG, Cercetător ştiinţific, Institutul de Ştiințe ale Educaţiei, Chişinău, Moldova, Implicații parentale în dezvoltarea personalității elevilor: abordări psihologice.

9. Ina MORARU, lector universitar, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă socială, Universitatea Liberă Internațională din

Page 12: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

12

Moldova, Importanța evaluării competențelor de comunicare socială la vărsta fragedă.

10. Юлия МУЛЪКО, Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ, Специфика развития волевых компонентов у дошкольников на занятиях хореографией.

11. Emilia FURDUI, cercetător științific, sectorul Asistență Psihologică în Educație, Institutul de Științe ale Educației, Chişinău, Moldova, Corelația părinte-cadru didactic: dimensiuni psihologice moderne.

12. Felicia Marcela CRĂCIUN, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Moldova, profesor psihopedagog Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan, Galaţi, România, Aspecte comparative între elevii tipici și elevii cu CES la predarea învățarea problemelor.

13. Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Alexandra OVDIENCO, psiholog, Bălţi, Moldova, Strategii de modelare a percepției asupra rolurilor parentale la tinerii contemporani.

14. Наталья АСТРЕЙКО, магистр психологических наук, Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Мозырь, Беларусь, Психолого-педагогические особенности межличностных отношений в средней школе.

15. Gabriela TOŞA, doctorandă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Prof. gr. I, Școala Gimnazială Căiuți, România, The Impact of Parents’ Migration on the Psychosocial and School Adjustment of Preadolescents Left Behind: A Comparative Study.

16. Daniela CAZACU, lector universitar, doctor, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Psihoterapia cognitiv-comportamentală în tulburarea anxioasă generalizată.

17. Viorica BORŞ, profesor preuniversitar, Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu", Bistriţa Năsăud, România, Program privind reducerea agresivităţii în şcoală.

18. Claudia DUNCA, profesor preuniversitar, Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu", Bistriţa Năsăud, România, Agresivitatea - un răspuns la neadaptare.

19. Cornelia PĂNCESCU, doctor habilitat, profesor în învăţământ primar, Şcoala gimnazială nr.1, Matca, Judeţul Galaţi, România, Învățătorul - psiholog fără diplomă.

20. Mihaela MANEA, profesor, Scoala Gimnazială nr 24, Galaţi, România, Calitate în educaţie.

Page 13: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

13

21. Лариса КИЕНКО-РОМАНЮК, доцент, доктор философии, Коммунальное высшее учебное заведение «Винницкая академия непрерывного образования», Винница, Украина, Современная роль руководителя в управлении конфликтами в органах публичной службы.

22. Владимир Заячковский, доктор философии, директор, Государственное высшее учебное заведение «Могилев-Подольский монтажно-экономический колледж», Украина, Роль управленческой культура руководителя в создании позитивного психологического поля в коллективе.

23. Inga BACIU, asistent universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Relația dintre stilul de comunicare și particularitățile temperamentale la persoanele adulte.

24. Maria CORCEVOI, lector universitar, doctor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Moldova, Rolul terapiei cognitiv-comportamentală în ameliorarea agresivității la copiii din familii vulnerabile.

25. Tatiana POPOV, psiholog, grad didactic superior, IP LT „Ştefan cel Mare”, Chisinau, Moldova, Prevenirea comportamentului violent in scoala.

Page 14: CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ...de stat ”alecu russo” din bĂlȚi universitatea liberĂ internaȚionalĂ din moldova universitatea “petre andrei” din iaȘi institutul

14

NOTE / NOTES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________