Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

download Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

of 3

Transcript of Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

 • 8/10/2019 Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

  1/3

  Ministerul Educaiei NaionaleCentrul Naional de Evaluare i Examinare

  Probscrisla chimie organic(nivel I/ nivel II) SimulareFiliera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

  Pagina 1 din 3

  Examenul de bacalaureat naional 2014

  Proba E. d)Chimie organic(nivel I/ nivel II)

  SimulareFiliera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

  Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

  SUBIECTUL I (30 de puncte)Subiectul A.

  Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantezcare completeazcorect fiecare dintreurmtoarele enunuri:1.Alcanii sunt hidrocarburi ... ... ... deoarece conin n moleculnumai legturi C-C. (saturate/ nesaturate)2.Formula generala unei alchene este ... ... ... . (CnH2n-2/ CnH2n)3.La trecerea unui amestec de etan i etenprintr-un vas cu soluie apoas de brom reacioneaz... ... ... .(etanul/ etena)

  4.Numrul legturilor de tip din molecula propinei este egal cu . (2/ 3)5.Naftalina este o hidrocarburaromaticcu nuclee ... ... ... . (izolate/ condensate) 10 puncteSubiectul B.

  Pentru fiecare item al acestui subiect, notai pe foaia de examen numai literacorespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.1. Hidrocarbura aromaticmononuclearcu 7 atomi de carbon n moleculare denumirea:a.hepten; c.metilbenzen;b.heptan; d.etilbenzen.2. Formula moleculara metanoatul de etil este:a.C3H4O2; c.C2H4O2;b.C4H8O2; d.C3H6O2.3.Un aminoacid cu trei grupe funcionale n moleculare denumirea:

  a.cisteina; c.valina;b.alanina; d.glicina.4.Vulcanizarea cauciucului constn adugarea, n masa acestuia, a unei cantiti mici de:a.carbon; c.fosfor;b.siliciu; d.sulf.5.Celuloza este un compus macromolecular natural care face parte din clasa:a.polimerilor; c.proteinelor;b.polizaharidelor; d.poliesterilor. 10 puncte

  Subiectul C.Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al alcanului din coloana Ansoit de litera

  din coloana B, corespunztoare punctului de topire al acestuia. Fiecrei cifre din coloana A i

  corespunde o singurliterdin coloanaB.

  A B1. propan a. 95 C2.n-butan b. 130 C3.n-pentan c. 187 C4.n-hexan d. + 100 C5.n-heptan e. 138 C

  f. 91C10 puncte

 • 8/10/2019 Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

  2/3

  Ministerul Educaiei NaionaleCentrul Naional de Evaluare i Examinare

  Probscrisla chimie organic(nivel I/ nivel II) SimulareFiliera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

  Pagina 2 din 3

  SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)Subiectul D.Compusul (A) are urmtoarea formulde structurplan:

  1.Precizai denumirea grupei funcionale din compusul (A). 1 punct2.Scriei formulele de structura doi izomeri de catenai compusului (A). 4 puncte3.Notai numrul atomilor de carbon secundar din compusul (A). 1 punct4.Calculai procentul masic de oxigen din compusul (A). 3 puncte5.Scriei ecuaiile reaciilor compusului (A) cu:

  a. CaO; b. KHCO3; c. NaOH(aq). 6 puncte

  Subiectul E.Metanolul arde i degajcldur.

  1.Scriei ecuaia reaciei de ardere a metanolului. 2 puncte2. Calculai volumul dioxidului de carbon care se formeaz prin arderea a 64 g de metanol,msurat n condiii normale de temperaturi de presiune, exprimat n litri. 3 puncte3. a.Notai douproprieti fizice ale metanolului. 2 puncte

  b.Precizai o utilizare a metanolului. 1 punct4.Acidul benzoic este o substansolid, cristalin, care sublimeaz.

  a.Notai formula de structura acidului benzoic. 2 puncteb.Scriei ecuaia reaciei acidului benzoic cu NaOH(aq). 2 puncte

  5.Spunul de sodiu (S) are formula de structur:(S) CH3 (CH2)n COO

  -Na+

  Determinai numrul atomilor de carbon din formula chimica spunului (S), tiind cmasa molara acestuiaeste 306 g/ mol. 3 puncte

  Mase atomice: H-1; C- 12; O- 16; Na- 23.Volumul molar: V = 22,4 L/ mol.

 • 8/10/2019 Chimie Organica Niv I II Tehnologic 2014 Var Simulare LRO

  3/3

  Ministerul Educaiei NaionaleCentrul Naional de Evaluare i Examinare

  Probscrisla chimie organic(nivel I/ nivel II) SimulareFiliera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

  Pagina 3 din 3

  SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)Subiectul F.Proteinele i polizaharidele sunt compui macromoleculari naturali.1.Scriei formulele de structurpentru dipeptidele:

  a.glicil-glicin;b.seril-glicin. 4 puncte

  2.Precizai tipul dipeptidelor de la punctul 1, avnd n vedere compozi

  ia fiec

  reia. 2 puncte

  3.a.Scriei ecuaia reaciei glicinei cu NaOH(aq). 2 puncteb.Determinai masa soluiei, exprimatn grame, cu concentraia procentualmasic20%, n

  care este dizolvat hidroxidul de sodiu ce reacioneazcu 2 moli de glicin. 4 puncte4.Notai douutilizri pentru celuloz. 2 puncte5.Precizai o proprietate fizica celulozei. 1 punct

  Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)Arenele sunt compui organici cu importanpractic.1.Scriei formulele de structurale benzenului i naftalinei. 4 puncte2.Scriei ecuaia reaciei de obinere a 1-nitronaftalinei din naftalin. 2 puncte

  3.Calculai masa de 1-nitronaftalin, exprimatn grame, care se obine prin nitrarea a 384 g de naftalin.3 puncte4. Notai douutilizri ale benzenului. 2 puncte5. Determinai procentul masic de carbon dintr-un amestec ce conine 1 mol de benzen i 2 molide naftalin. 4 puncte

  Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)1.Scriei ecuaia reaciei de deshidratare a 2-butanolului pentru obinerea 2-butenei. 2 puncte2.n urma reaciei de deshidratare a 2-butanolului, se obine un amestec de butene care conine504 g de 2-buten. tiind cc90% din masa de 2-butanol s-a transformat n 2-buten, calculaimasa de 2-butanol introdusn reacie, exprimatn grame. 4 puncte3.Scriei ecuaia reaciei de monoclorurare catalitica benzenului. 2 puncte4.Determinai volumul de clor necesar obinerii a 56,25 g de monoclorobenzen, msurat n condiiinormale de temperaturi de presiune, exprimat n litri. 3 puncte5. a.Scriei ecuaia reaciei de dehidrogenare a n-butanului pentru a obine alchena simetric.

  2 puncteb.Notai douproprieti fizice ale n-butanului. 2 puncte

  Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5.Volumul molar: V = 22,4 L/ mol.