CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA … · 2019. 11. 15. · BULETINUL OFICIAL DE...

16
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI BUCUREŞTI ROMÂNIA CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA 08/11/2019-09/11/2019 PUBLICATE ÎN DATA DE 15/11/2019

Transcript of CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA … · 2019. 11. 15. · BULETINUL OFICIAL DE...

 • OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIBUCUREŞTI ROMÂNIA

  CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA08/11/2019-09/11/2019

  PUBLICATE ÎN DATA DE 15/11/2019

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de08/11/2019-09/11/2019

  2

  Cereri Mărci publicate în 15/11/2019(în ordinea numărului de depozit)

  Nr.Crt

  Nr. Depozit DataDepozit

  Titular DenumireMarcă

  (0) (210) (151) (732) (540)1 M 2019 07989 08/11/2019 ALEXANDRU-DAN

  ANTONACHEVLAD-MIHAI BERNATH

  Meatică Rotisserie & Grill

  2 M 2019 07991 08/11/2019 SENIOR SOFTWARE AGENCYSRL

  senior SOFTWARE

  3 M 2019 07992 08/11/2019 PASCHALIS PAGANIASALEXANDROS IGNATIADIS

  OFS

  4 M 2019 07993 08/11/2019 CLINICA SANTE GENETIC EXPERT CENTRULDE GENETICĂ ŞI DIAGNOSTICMOLECULAR

  5 M 2019 07994 08/11/2019 SC FRONTERA TRADING SRL DEMOPAN

  6 M 2019 07995 08/11/2019 RALUCA-DENIS GEMADIN up Café

  7 M 2019 07996 08/11/2019 SC GLOBAL ALLIANCE SRL ENERGENA

  8 M 2019 07997 08/11/2019 DRAGOS VASILE ZAHARIA Super Case

  9 M 2019 07998 08/11/2019 FLORENTINA BUTURUGEANU MBG COLLECTION

  10 M 2019 07999 08/11/2019 LUCIAN-ALEXANDRU GUBREI DOCTOR ÎN UNIFORMĂ

  11 M 2019 08000 08/11/2019 INSOL RE IPURL INSOL RE

  12 M 2019 08001 08/11/2019 SC " V A G SERVICE " SRL VAG

  13 M 2019 08002 08/11/2019 FITOPREST SRL eFITOFARMACIE

  14 M 2019 08003 08/11/2019 COOL RUBIK SRL COOL RUBIK

  15 M 2019 08004 08/11/2019 ALINA OLGUŢA IANCU REVINO CHEESE & WINESHOW

  16 M 2019 08005 08/11/2019 ALINA OLGUŢA IANCU REVINO BUCHAREST WINESHOW

  17 M 2019 08006 08/11/2019 CORNELIU-TEOFIL TEAHA FESTIVALUL JOHANNSTRAUSS

  18 M 2019 08007 08/11/2019 TEAHA CORNELIU-TEOFIL BALUL VIENEZ BY DEBIZZ

  19 M 2019 08008 08/11/2019 SC ORIGO SHOP SRL TROFIC

  20 M 2019 08009 08/11/2019 GASTROMAX S.R.L. MAX Gastronomy

  21 M 2019 08010 08/11/2019 GASTROMAX S.R.L. The Original Max.

  22 M 2019 08012 08/11/2019 ISAILĂ OCTAVIAN Schmecker

  23 M 2019 08013 08/11/2019 MIHAI TEODOR ISOP URBAN LEGEND

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de08/11/2019-09/11/2019

  3

  Nr.Crt

  Nr. Depozit DataDepozit

  Titular DenumireMarcă

  (0) (210) (151) (732) (540)24 M 2019 08014 08/11/2019 SC AMPRENTA ADVERTISING

  SRLVEGGIE FEST

  25 M 2019 08015 08/11/2019 SC AMPRENTA ADVERTISINGSRL

  VEGGIE FESTIVAL

  26 M 2019 08016 08/11/2019 RUNOS CONCEPT SRL le petit bâton

  27 M 2019 08017 08/11/2019 RUNOS CONCEPT SRL BISOU

  28 M 2019 08018 08/11/2019 SC Oliv Bistro SRL oliv

  29 M 2019 08019 08/11/2019 SANOFI-AVENTIS DeutschlandGmbh

  DULKOBIOTIC

  30 M 2019 08021 09/11/2019 LOYALTYROYALTY SRL bye bye STUD

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 07989(151) 08/11/2019(732) ALEXANDRU-DAN ANTONACHE

  , STR. LALELELOR NR. 19, BL.83, SC. B, AP. 8, JUD. BRAŞOV,BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIAVLAD-MIHAI BERNATH, STR.SOARELUI NR. 7, SC. B, AP. 4,JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,ROMANIA

  (740) DENNEMEYER & ASSOCIATESS.R.L., STR. AUREL VLAICU,NR. 94, ET. I, BRAȘOV 500178,ROMANIA

  (540)

  Meatică Rotisserie & Grill

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;09.07.09

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole depapetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, folii şipungi pentru ambalat şi împachetat.25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole careservesc la acoperirea capului.43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

  ───────

  (210) M 2019 07991(151) 08/11/2019(732) SENIOR SOFTWARE AGENCY

  SRL, BD. TUDOR VLADIMIRESCUNR. 45, ET. 1-2, NR. CADASTRAL200670-C1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (740) CABINET PROPRIETATEINDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)

  senior SOFTWARE

  (531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.17; 26.15.01; 26.13.25

  (591) Culori revendicate:portocaliu, negru(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:42. Dezvoltare software, programare șiimplementare, servicii de găzduire, software cași serviciu și închiriere de software, creare desoftware, elaborare de software, întreținere desoftware, actualizarea softwareului, instalareade software, proiectare de software, inginerie desoftware, proiectare personalizată de software,design și dezvoltare de software, configurare desoftware de calculator, închirierea de software,software ca serviciu (SaaS), închirieri dehardware și software, furnizare de informațiidespre proiectarea și dezvoltarea de softwareși hardware pentru calculatoare, proiectare,întreținere, închiriere și actualizare de softwarede calculator, închirierea de software informatic,de echipament pentru prelucrarea datelor șide dispozitive periferice pentru computere,servicii de consultanță pentru software, serviciitehnice de descărcare de software, consultanțăprivind întreținerea de software de calculator,

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  servicii de asistență tehnică referitoare lasoftware și aplicații de calculator, servicii deconsultanță și de informații despre proiectare desoftware de calculator, găzduire de servere șisoftware pentru controlul accesului ca serviciu(ACaaS), furnizare de servicii de autentificarea utilizatorilor printr-o tehnologie software șihardware biometrică pentru tranzacții comercialeelectronice, furnizare de servicii de autentificarea utilizatorilor printr-o tehnologie de deschiderea unei sesiuni unice pentru aplicații softwareonline, copiere de software decalculator, controlul calității privind software-ulde calculator, eliminarea erorilor de softwarede calculator pentru terți, servicii de proiectareprivind componentele hardware și software decalculator.

  ───────

  (210) M 2019 07992(151) 08/11/2019(732) PASCHALIS PAGANIAS , STR.

  AVIATOR VASILE FUICĂ NR. 43,AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIAALEXANDROS IGNATIADIS,STR. THOMAS MASARYK NR.34, SECTOR 2, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)

  OFS

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;29.01.12; 27.05.04

  (591) Culori revendicate:albastru, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:37. Construcţii de clădiri.

  ───────

  (210) M 2019 07993(151) 08/11/2019(732) CLINICA SANTE, STR. ION

  BĂIEŞU BL. C3, PARTER, BUZĂU,ROMANIA

  (740) BRAND LEADER SRL, STR.CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

  (540)

  GENETIC EXPERTCENTRUL DE GENETICĂ ŞIDIAGNOSTIC MOLECULAR

  (531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 24.13.25;01.13.15

  (591) Culori revendicate:alb, verde,portocaliu, roşu, turcoaz, gri

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentrupersoane şi animale, servicii de agricultură,horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţiepentru întreaga listă de servicii incluse în aceastăclasă conform Clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2019 07994(151) 08/11/2019(732) SC FRONTERA TRADING SRL,

  STR. THEODOR AMAN NR. 99,JUD. BRĂILA, BRĂILA, 810144,BRĂILA, ROMANIA

  (540)DEMOPAN

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, prafde copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,gheaţă.

  ───────

  (210) M 2019 07995(151) 08/11/2019(732) RALUCA-DENIS GEMADIN,

  STR. MIHAIL KOGĂLNICEANUNR. 417, COMUNA LIMANU,JUDEŢUL CONSTANŢA, SAT 2MAI, CONSTANȚA, ROMANIA

  (540)

  up Café

  (531) Clasificare Viena: 11.03.04; 01.15.11;24.15.13; 24.15.21; 26.01.16; 27.05.01;27.05.04

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate dincereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, prafde copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,gheaţă.43. Servicii oferite de restaurante şi cazaretemporară.

  ───────

  (210) M 2019 07996(151) 08/11/2019(732) SC GLOBAL ALLIANCE SRL,

  STR. ION CREANGĂ NR. 41, ET.3, AP. 5, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)

  ENERGENA

  (531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.02;29.01.03

  (591) Culori revendicate:verde(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:5. Preparate farmaceutice, medicale şiveterinare, preparate sanitare pentru scopurimedicale, substanţe şi alimente dieteticeadaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,alimente pentru sugari, suplimente dietetice deuz uman şi veterinar, plasturi, materiale depansat, materiale pentru plombarea dinţilor şipentru amprente dentare, dezinfectanţi, produsepentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listăde servicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 07997(151) 08/11/2019(732) DRAGOS VASILE ZAHARIA,

  STR. ANGHEL MOLDOVEANUNR. 38, SECTOR 4, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)

  Super Case

  (531) Clasificare Viena: 26.05.08; 26.03.07;26.13.25; 27.05.01

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  19. Materiale de construcţii nemetalice.37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii.

  ───────

  (210) M 2019 07998(151) 08/11/2019(732) FLORENTINA BUTURUGEANU,

  STR. VALEA ROŞIE NR. 7, BL.Z6, SC. A, ET. 6, AP. 40, SECTOR6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)MBG COLLECTION

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.───────

  (210) M 2019 07999(151) 08/11/2019(732) LUCIAN-ALEXANDRU GUBREI,

  STR. VINTILA MIHAILESCUNR. 12, BL. 79, SC. 2, ET. 5, AP.86, SECTOR 6, BUCUREȘTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)

  DOCTOR ÎN UNIFORMĂ

  (531) Clasificare Viena: 02.01.15; 02.01.23;02.03.15; 02.03.23; 27.05.01; 27.05.17;09.07.01; 19.13.22

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,articole pentru acoperirea capului.35. Publicitate, conducerea şi administrareaafacerilor, lucrări de birou.44. Servicii medicale, servicii veterinare, serviciide igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentruanimale, servicii din agricultură, horticultură şisilvicultură.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08000(151) 08/11/2019(732) INSOL RE IPURL, STR. MIHAIL

  EMINESCU NR. 103, BL. C2, SC.D, AP. 44, JUDEȚUL HUNEDOARA,DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

  (740) AGENTIA DE PROPRIETATEINDUSTRIALA TAS SRL, STR.MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

  (540)INSOL RE

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  35. Publicitate, conducerea şi administrareaafacerilor, lucrări de birou, servicii de comerțonline și offline cu produse diverse.45. Servicii juridice, servicii de securitatepentru protecţia fizică a bunurilor materialeşi a persoanelor, servicii personale şi socialeprestate de terţi pentru a satisface nevoilepersoanelor. (Solicităm protecție pentru întreagalistă de servicii incluse în această clasă conformClasificării de la NISA)

  ───────

  (210) M 2019 08001(151) 08/11/2019(732) SC " V A G SERVICE " SRL, SAT

  IZVOARE, JUDEȚUL NEAMȚ,COMUNA DUMBRAVA ROȘIE,NEAMȚ, ROMANIA

  (740) CABINET DE PROPRIETATEINDUSTRIALA PRISTAVU, STR.N. DĂSCĂLESCU, NR. 11, BL. T3,SC. F, ET. 1, AP. 70, JUD. NEAMŢ,PIATRA NEAMŢ, ROMANIA

  (540)

  VAG

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  7. Mașini, motoare cu excepția celor pentruvehicule terestre, cumplaje și componente detransmisii cu excepția celor pentru vehiculeterestre.12. Vehicule, aparate de locomoție terestre,motoare pentru vehicule terestre.35. Regruparea în avantajul terților a unorvarietăți de bunuri (cu excepția transportuluilor), pentru a da posibilitatea clienților să vadăși să cumpere acele bunuri, acestea putândfi asigurate prin magazine en-gros, en-detailsau on-line, prin cataloage de vânzare, princorespondență sau mijloace electronice cum arfi site-urile web a târgurilor de comerț (genpavilioane expoziționale) sau a emisiunilor deteleshopping.37. Servicii de construcții de mașini, servicii dereparații ca acelea de aducere a bunurilor înbună stare după uzare, servicii de mentenanțăpentru reparații mașini.38. Servicii care permit cel puțin unei persoanesă comunice cu o altă persoană prin mijloacesenzoriale, punerea unei persoane în legăturăorală și/sau vizuală cu o altă persoană.39. Servicii de distribuție a autovehiculelor,servicii legate de verificarea vehiculelor înaintede transport.40. Tratarea materialelor, servicii legate detransformarea unui obiect care presupuneschimbarea proprietăților esențiale cum ar ficromarea elementelor de caroserie la o mașinăși/sau tapițarea scaunelor.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08002(151) 08/11/2019(732) FITOPREST SRL, STR. SIMION

  BĂRNUȚIU NR. 15A, JUD. MUREȘ,REGHIN, MUREȘ, ROMANIA

  (740) CABINET ENPORAINTELLECTUAL PROPERTYSRL, STR. GEORGE CĂLINESCUNR. 52A, AP. 1, SECTOR 1, ,BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

  (540)

  eFITOFARMACIE

  (531) Clasificare Viena: 01.15.15; 05.03.20;27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.12

  (591) Culori revendicate:portocaliu, verde(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administrație comercială, lucrări de birou.

  ───────

  (210) M 2019 08003(151) 08/11/2019(732) COOL RUBIK SRL, STR.LUMINII

  NR.13, JUD.IALOMITA, FETESTI,IALOMIȚA, ROMANIA

  (540)

  COOL RUBIK

  (531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;26.15.09; 29.01.14

  (591) Culori revendicate:roşu, galben,albastru închis, albastru deschis

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precumşi de cercetare şi proiectare în legăturăcu acestea, analize industriale şi servicii decercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea

  de componente hardware şi software alecalculatorului.

  ───────

  (210) M 2019 08004(151) 08/11/2019(732) ALINA OLGUŢA IANCU,

  STR.TUTUNARI NR.2, BL.90,SC.1, ET.1, AP.9, SECTOR 5,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  REVINO CHEESE& WINE SHOW

  (531) Clasificare Viena: 27.05.25; 08.03.12;11.03.02; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.11

  (591) Culori revendicate:roz ( Pantone 7606c)(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,extracte din carne, fructe şi legume conservate,congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alteproduse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare(Solicităm protecţie pentru întreaga listă deproduse incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparatealcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicitămprotecţie pentru întreaga listă de produse incluseîn această clasă conform Clasificării de la Nisa).35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, lucrări de birou(Solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  servicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară (Solicităm protecţie pentruîntreaga listă de servicii incluse în această clasăconform Clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2019 08005(151) 08/11/2019(732) ALINA OLGUŢA IANCU,

  STR. TUTUNARI NR.2, BL.90,SC.1, ET.1, AP.9, SECTOR 5,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  REVINO BUCHARESTWINE SHOW

  (531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;11.03.02; 19.07.17; 29.01.11

  (591) Culori revendicate:mov (Pantone 222c)(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparatealcoolice pentru fabricarea băuturilor ( Solicitămprotecţie pentru întreaga listă de produse incluseîn această clasă conform Clasificării de la Nisa).35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, lucrări de birou( Solicităm protecţie pentru întreaga listăde servicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale( Solicităm protecţie pentru întreaga listăde servicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară (Solicităm protecţie pentruîntreaga listă de servicii incluse în această clasăconform Clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2019 08006(151) 08/11/2019(732) CORNELIU-TEOFIL TEAHA,

  STR.LT.GHEORGHE NEGELNR.66, SECTOR 6, BUCURESTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (740) NOMENIUS SRL, STR. PICTORION NEGULICI NR. 11-12,SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011941,ROMANIA

  (540)

  FESTIVALULJOHANN STRAUSS

  (531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.25;26.11.11; 02.01.09; 29.01.13

  (591) Culori revendicate:negru, maro deschis,auriu

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale(Solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08007(151) 08/11/2019(732) TEAHA CORNELIU-TEOFIL,

  STR. LT. AV. GH. NEGEL NR.66, SECTOR 6, BUCUREŞTI,ROMANIA

  (740) NOMENIUS SRL, STR. PICTORION NEGULICI NR. 12-14,SECTOR 1, COD POŞTAL 011941,BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  BALUL VIENEZ BY DEBIZZ

  (531) Clasificare Viena: 02.09.15; 29.01.06;29.01.08; 29.01.15

  (591) Culori revendicate:alb, negru, grideschis, crem, galben

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale.(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2019 08008(151) 08/11/2019(732) SC ORIGO SHOP SRL, STR.

  LIPSCANI NR. 9, SECTOR 5,BUCUREŞTI, 050071, ROMANIA

  (740) CABINET M OPROIU SRL, STR.POPA SAVU NR. 42, SECTOR1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)TROFIC

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,extracte din carne, fructe şi legume conservate,congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alteproduse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate din cereale, pâine, produse depatiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apăîngheţată).31. Produse agricole, de acvacultură, horticoleşi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şiseminţe brute şi neprocesate, fructe şi legumeproaspete, ierburi proaspete, plante şi florinaturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şigazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentrufabricarea băuturilor.43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară.

  ───────

  (210) M 2019 08009(151) 08/11/2019(732) GASTROMAX S.R.L., STR. OCNEI

  NR. 22, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,ROMANIA

  (540)

  MAX Gastronomy

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:43. Servicii de alimentație publică, serviciicazare temporară.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08010(151) 08/11/2019(732) GASTROMAX S.R.L., STR. OCNEI

  NR. 22, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,ROMANIA

  (540)

  The Original Max.

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:43. Servicii de alimentație publică, servicii decazare temporară.

  ───────

  (210) M 2019 08012(151) 08/11/2019(732) ISAILĂ OCTAVIAN, STR. AUREL

  VLAICU NR. 2, JUDEŢUL SIBIU,MEDIAŞ, ROMANIA

  (740) MIHAELA TEODORESCU &PARTNERS - INTELLECTUALPROPERTY OFFICE SRL, STR.VIORELE NR. 51, BL. 37, SC. 2,AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,040425

  (540)Schmecker

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparatealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

  ───────

  (210) M 2019 08013(151) 08/11/2019(732) MIHAI TEODOR ISOP, STR.

  THEODOR D. SPERANŢIA NR.23, BL. 40, SCARA D, AP. 43,ETAJ 2, JUDETUL CONSTANTA,CONSTANTA, CONSTANȚA,ROMANIA

  (740) CABINET DE PROPRIETATEINDUSTRIALĂ VLAD I. ANDA,STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC. 3,AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, COMUNAFLOREŞTI, ROMANIA

  (540)

  URBAN LEGEND

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;02.01.08

  (591) Culori revendicate:rosu, negru, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:41. Educație, instruire, divertisment, activitățisportive și culturale.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08014(151) 08/11/2019(732) SC AMPRENTA ADVERTISING

  SRL, STR. OCTAVIAN GOGANR. 42, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

  (740) DEVIMARK API SRL, B-DULCAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,ROMANIA

  (540)

  VEGGIE FEST

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;05.03.13

  (591) Culori revendicate:verde(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:41. Educație, instruire, divertisment, activitațisportive și culturale.43. Servicii de alimentație publică.

  ───────

  (210) M 2019 08015(151) 08/11/2019(732) SC AMPRENTA ADVERTISING

  SRL, STR. OCTAVIAN GOGANR. 42, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

  (740) DEVIMARK AGENTIE DEPROPRIETATE INDUSTRIALĂSRL, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1,ETAJ 1/107, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,IAȘI, ROMANIA

  (540)

  VEGGIE FESTIVAL

  (531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;05.03.15; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

  (591) Culori revendicate:verde(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:41. Educație, instruire, divertisment, activitațisportive și culturale.43. Servicii de alimentație publică.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08016(151) 08/11/2019(732) RUNOS CONCEPT SRL, BDUL

  STEFAN CEL MARE, BL. B1, SC.A, AP. 6, JUDEŢ NEAMŢ, TÂRGUNEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

  (740) DEVIMARK AGENTIE DEPROPRIETATE INDUSTRIALASRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORPA, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚULIAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

  (540)

  le petit bâton

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,făină și preparate din cereale, pâine, produsede patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,sare, condimente, mirodenii, plante aromaticeconservate.35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administrație comercială, lucrări de birou.43. Servicii de alimentație publică.

  ───────

  (210) M 2019 08017(151) 08/11/2019(732) RUNOS CONCEPT SRL, BDUL

  STEFAN CEL MARE, BL. B1, SC.A, AP. 6, JUDEŢ NEAMŢ, TÂRGUNEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

  (740) DEVIMARK AGENTIE DEPROPRIETATE INDUSTRIALASRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORPA, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚULIAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

  (540)

  BISOU

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;29.01.07; 26.13.25

  (591) Culori revendicate:maro închis, marodeschis

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,făină și preparate din cereale, pâine, produsede patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,sare, condimente, mirodenii, plante aromaticeconservate.35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administrație comercială, lucrări de birou.43. Servicii de alimentație publică.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada08/11/2019-09/11/2019

  (210) M 2019 08018(151) 08/11/2019(732) SC Oliv Bistro SRL, STR. TOMA

  COZMA NR. 5, BL. CAMINANTIBIOTICE, PARTER, AP. 4-5,JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

  (540)

  oliv

  (531) Clasificare Viena: 05.03.14; 29.01.13;27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

  (591) Culori revendicate:alb, verde, negru(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:43. Servicii de alimentație publică, servicii decazare temporară.

  ───────

  (210) M 2019 08019(151) 08/11/2019(732) SANOFI-AVENTIS Deutschland

  Gmbh, BRÜNINGSTRASSE NR.50, FRANKFURT AM MAIN, 65926,GERMANIA

  (740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.CUZA NR. 52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI, 011056,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)DULKOBIOTIC

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  5. Produse farmaceutice, preparate medicale,alimente dietetice şi substanţe adaptate pentruuz medical, alimente pentru bebeluşi, suplimentedietetice pentru oameni.

  ───────

  (210) M 2019 08021(151) 09/11/2019(732) LOYALTYROYALTY SRL, STR.

  CORNELIU COPOSU NR. 3, CORPA, PARTER, CAM. 7, JUD. SALAJ,ZALAU, 450018, SĂLAJ, ROMANIA

  (740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,STR. DUNĂRII NR. 25, BL. C1, AP.5, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,400593, CLUJ, ROMANIA

  (540)

  bye bye STUD

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.05;09.07.22; 27.05.17

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  42. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.

  ───────

 • Erată Referitor la depozitul M 2019 07753 din 01.11.2019, publicat în data de 08.11.2019, dintr-o eroare materială clasele de produse/servicii au fost eronat publicate. Clasificarea corectă este: Clasa 1: Filme fotografice brute. Clasa9: Camere fotografice aparate fotografice camere fotografice digitale fotografii digitale descărcabile. Clasa 16: Fotografii fotografii imprimate fotografii şcolare fotografii semnate albume fotografice fotografii neînrămate şi înrămate colţuri pentru fotografii reproduceri fotografice. Clasa 20: Rame pentru fotografii. Clasa 40: Păstrare (tratare) fotografii servicii de duplicare fotografică servicii de măriri fotografice reproducere fotografică prelucrare fotografică restaurare fotografică retușare fotografică înrămarea fotografiilor imprimare de fotografii prelucrare de fotografii procesarea imaginii fotografice prelucrarea peliculelor fotografice. Clasa 41: Fotografie fotografii aeriene editare de fotografii fotografii de tip portret închiriere de reproduceri fotografice servicii ale unui fotograf publicarea de fotografii instruire în fotografie.