CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE...

of 20 /20
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI BUCUREŞTI ROMÂNIA CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 PUBLICATE ÎN DATA DE 19/11/2018

Embed Size (px)

Transcript of CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE...

Page 1: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIBUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE12/11/2018

PUBLICATE ÎN DATA DE 19/11/2018

Page 2: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

2

Cereri Mărci publicate în 19/11/2018(în ordinea numărului de depozit)

Nr.Crt

Nr. Depozit DataDepozit

Titular DenumireMarcă

(0) (210) (151) (732) (540)1 M 2018 07454 12/11/2018 CORCIU ELENA BLOCKCHAIN BUSINESS

INTELLIGENCE LAWYERS

2 M 2018 07455 12/11/2018 CORCIU ELENA BLOCKCHAIN INTELLIGENCELAWYERS

3 M 2018 07560 12/11/2018 SC PATROL GUARD SECURITYSRL

PATROL Guard Security

4 M 2018 07562 12/11/2018 ANTON-CRISTIAN DIACONU TURNEUL CAMPIONILOR

5 M 2018 07563 12/11/2018 ARTERIMPEX S.R.L. Benedek Ciuc

6 M 2018 07564 12/11/2018 SC VIA VITICOLA SRL ANNO DOMINI 1803

7 M 2018 07565 12/11/2018 SC VIA VITICOLA SRL NOVIODUNUM

8 M 2018 07567 12/11/2018 ASOCIATIA GRUPUL DEACTIUNE LEGALA TIMISUL DECENTRU

GAL - Timișul de Centru -Implicare locală - Dezvoltaremicroregională

9 M 2018 07568 12/11/2018 INSIDE TECHNOLOGIES SRL EROTIC24.RO

10 M 2018 07569 12/11/2018 VALENTINA EMANUELAVESLER

FEEL

11 M 2018 07570 12/11/2018 MIHAI CIPRIAN ROGOJAN 2 VIBES

12 M 2018 07571 12/11/2018 SC OSCAR&FI SRLD Tarrazu

13 M 2018 07572 12/11/2018 S.C. ALPHA SIMPROD S.R.L. Melior

14 M 2018 07574 12/11/2018 CORNEL PÂRVU TRUFA ALBĂ ROMÂNEASCĂPERLA PĂDURILOR

15 M 2018 07575 12/11/2018 CORNEL PÂRVU TRUFA NEAGRĂROMÂNEASCĂ PERLAPĂDURILOR

16 M 2018 07578 12/11/2018 SAMSUNG ELECTRONICSCO.,LTD.

Samsung Pet Care Edition

17 M 2018 07579 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & LOVE

18 M 2018 07580 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & FRIENDS

19 M 2018 07581 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA.FOOD & EDUCATION

20 M 2018 07582 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & PLEASURE

21 M 2018 07583 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & SCIENCE

22 M 2018 07584 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & CHEFS

23 M 2018 07585 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & PARTY

Page 3: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

3

Nr.Crt

Nr. Depozit DataDepozit

Titular DenumireMarcă

(0) (210) (151) (732) (540)24 M 2018 07586 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & KIDS

25 M 2018 07587 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & IDEAS

26 M 2018 07588 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & MORE

27 M 2018 07589 12/11/2018 MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & TRAVEL

28 M 2018 07590 12/11/2018 SC MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & FAMILY

29 M 2018 07591 12/11/2018 SC MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & FUN

30 M 2018 07592 12/11/2018 SC MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & SPORT

31 M 2018 07593 12/11/2018 SC MACROMEX SRL EDENIA. FOOD & HEALTH

32 M 2018 07594 12/11/2018 AURICA ICHIM M SIMPOZIONULINTERNATIONALMONUMENTUL TRADIŢIEŞI VIITOR CONSERVARE-RESTAURARE CERCETARE-PROIECTARE

33 M 2018 07595 12/11/2018 ŞTEFAN LUCIAN ZARNESCU Dawn Of Misgiving

34 M 2018 07596 12/11/2018 SC MARGRUPPROFESSIONAL SRL

USHAS

35 M 2018 07597 12/11/2018 CARTEA COPIILOR SRL CARTEA COPIILOR Păsările auaripi, copiii au cărţi

36 M 2018 07598 12/11/2018 GLOBAL RELOCATIONSERVICE SRL

STORAGE4U

37 M 2018 07599 12/11/2018 ITALINVEST 2000 SA ORIGINI ITALIANE

38 M 2018 07602 12/11/2018 FIADORA GUARD SRL FG FIADORA GUARD

39 M 2018 07603 12/11/2018 DIMA VALENTIN CITYLICIOUS

40 M 2018 07604 12/11/2018 PREMIER IMOBILIAR ACTIVS.R.L.

DRACULALAND

41 M 2018 07607 12/11/2018 S.C. CURTEA VECHEPUBLISHING S.R.L.

CURTEA VECHE

Page 4: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07454(151) 12/11/2018(732) CORCIU ELENA, BLD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 12-14, SC. D, ET.2, AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)BLOCKCHAIN BUSINESSINTELLIGENCE LAWYERS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentruprotecţia bunurilor şi persoanelor, serviciipersonale şi sociale oferite de terţi pentrusatisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 07455(151) 12/11/2018(732) CORCIU ELENA, BLD. DIMITRIE

CANTEMIR NR. 12-14, SC. D, ET.2, AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)BLOCKCHAIN

INTELLIGENCE LAWYERS(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:45. Servicii juridice, servicii de securitate pentruprotecţia bunurilor şi persoanelor, serviciipersonale şi sociale oferite de terţi pentrusatisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 07560(151) 12/11/2018(732) SC PATROL GUARD SECURITY

SRL, SAT CORUNCA NR.146, JUD. MUREȘ, COMUNACORUNCA, MUREȘ, ROMANIA

(540)

PATROL Guard Security

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;03.01.24; 24.01.05; 24.01.09; 27.05.01;29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, maro, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:45. Servicii juridice, servicii de securitate pentruprotecţia fizică a bunurilor materiale şi apersoanelor, servicii personale şi sociale oferitede terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

Page 5: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07562(151) 12/11/2018(732) ANTON-CRISTIAN DIACONU,

STR. POȘTALIONULUI NR.53-55, BL. 3, AP. 4, SECTOR4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)TURNEUL CAMPIONILOR

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07563(151) 12/11/2018(732) ARTERIMPEX S.R.L., STR.

KOSSUTH LAJOS NR.239, JUDEŢUL HARGHITA,GHEORGHENI, HARGHITA,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)

Benedek Ciuc

(531) Clasificare Viena: 08.05.03; 08.05.04;25.01.19; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, maro, verde,crem, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Salam, mezeluri, șuncă, carne, extracte decarne, gelatină din carne, specialități și preparatepe bază de carne, carne de vânat, carneconservată.35. Servicii de publicitate, marketing șipromovare, realizare de reclame, anunțuripublicitare, publicitate online, promoții, informațiicomerciale, servicii de import-export, serviciide comerț cu ridicata și cu amănuntul pentrumezeluri, carne, extracte de carne, specialitățiși preparate pe bază de carne, vânat,carne conservată (cu excepția transportului),permițând clienților să le vadă și săle achiziționeze cât mai comod, prinmagazinele en gros sau en detail, princataloage de vânzare, prin corespondențăsau prin mijloace electronice, respectiv prin

Page 6: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

intermediul site-urilor web, prezentare deproduse, organizarea de târguri și expozițiicu caracter publicitar și comercial, toate celede mai sus excluzând în mod expres oriceactivități referitoare la producția, promovarea,publicitatea și comercializarea berii, promovareași organizarea festivalurilor de muzică saufestivalurilor destinate promovării produsuluibere și a activităților referitoare la baruri, berării,restaurante și alte spații de alimentație publică.39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,împachetare, distribuire și livrare de mărfuri,toate cele de mai sus excluzând orice activitățireferitoare la sau derulate în legătură cu sau încontextul producției și comercializării berii.41. Organizare de evenimente de divertisment,organizare de evenimente recreative, toate celede mai sus cu excepția festivalurilor destinateproducției, comercializării și promovării berii,festivalurilor de muzică, expozițiilor și oricărorevenimente dedicate produsului bere.43. Servicii oferite de cantine, servicii decazare temporară, închirieri de locuri decazare temporară (pensiuni, case de vacanță),organizare de recepții pentru nunți (mâncare șibăutură), servicii hoteliere, toate cele de mai suscu excepția barurilor, berăriilor, manufacturilor debere si restaurantelor.

───────

(210) M 2018 07564(151) 12/11/2018(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTINBUDIŞTEANU NR. 26, CORPA1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)

ANNO DOMINI 1803

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.11;27.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, vișiniu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)(solicităm protecţie pentru întreaga listă deproduse incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

Page 7: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07565(151) 12/11/2018(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTINBUDIŞTEANU NR. 26, CORPA1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING, STR. 11IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

(540)NOVIODUNUM

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)(solicităm protecţie pentru întreaga listă deproduse incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07567(151) 12/11/2018(732) ASOCIATIA GRUPUL DE

ACTIUNE LEGALA TIMISUL DECENTRU, STR. VICTORIA NR.48, JUD. TIMIȘ, GHIRODA, TIMIȘ,ROMANIA

(540)

GAL - Timișul de Centru- Implicare locală -

Dezvoltare microregională

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 02.07.25;05.01.05; 26.11.13; 26.01.14; 26.01.15;26.01.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru,roșu, mov, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

36. Finațare de proiecte, finanțarea proiectelorde dezvoltare.

───────

(210) M 2018 07568(151) 12/11/2018(732) INSIDE TECHNOLOGIES SRL,

STR. RÂULUI NR. 326, JUD. DOLJ,CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)EROTIC24.RO

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.───────

(210) M 2018 07569(151) 12/11/2018(732) VALENTINA EMANUELA VESLER,

STR. ION SLĂTINEANU NR.20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FEEL

(531) Clasificare Viena: 05.05.02; 05.05.20;05.05.21; 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

Page 8: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturinealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropurişi alte produse pentru prepararea băuturilor.33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 07570(151) 12/11/2018(732) MIHAI CIPRIAN ROGOJAN ,

STR. DRUMUL OPALULUI NR.1-43, BL. PAUN, SC. A, AP. 12,CARTIER FELICITY, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

2 VIBES

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;27.07.01; 27.07.24; 25.01.19; 26.04.17;26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07571(151) 12/11/2018(732) SC OSCAR&FI SRLD, STR.

MOTILOR NR. 113, JUD. CLUJ,CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Tarrazu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.18;25.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

43. Restaurante şi cazare temporară.───────

(210) M 2018 07572(151) 12/11/2018(732) S.C. ALPHA SIMPROD S.R.L.,

STR. MIHAIL SADOVEANU NR.4, CAMERA 3, JUD. GIURGIU,GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

Melior

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01(591) Culori revendicate:roşu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturinealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri defructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricareabăuturilor.

───────

Page 9: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07574(151) 12/11/2018(732) CORNEL PÂRVU, STR.

SABINELOR NR. 56, SECTOR5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

TRUFA ALBĂ ROMÂNEASCĂPERLA PĂDURILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;27.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

31. Produse agricole, horticole, forestiere şicereale brute şi neprocesate, animale vii, fructeşi legume proaspete, seminţe, plante şi florinaturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 07575(151) 12/11/2018(732) CORNEL PÂRVU, STR.

SABINELOR NR. 56, SECTOR5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

TRUFA NEAGRĂROMÂNEASCĂ

PERLA PĂDURILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;27.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

31. Produse agricole, horticole, forestiere şicereale brute şi neprocesate, animale vii, fructeşi legume proaspete, seminţe, plante şi florinaturale mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2018 07578(151) 12/11/2018(732) SAMSUNG ELECTRONICS

CO.,LTD., 129, SAMSUNG-RO,YEONGTONG-GU, SUWON-SI,,GYEONGGI-DO, REPUBLICACOREEA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,ROMANIA

(540)Samsung Pet Care Edition

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

7. Aspiratoare robotizate (robotic vacuumcleaners), maşini de spălat vase de uz casnic,maşini de spălat de uz casnic, aspiratoare, saci

Page 10: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

pentru aspiratoare, condensatoare exterioare(outdoor condensers) şi anume, condensatoarede aer exterioare pentru aparate de aercondiţionat.

───────

(210) M 2018 07579(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & LOVE

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07580(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & FRIENDS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,

drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07581(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07582(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & PLEASURE

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

EDENIA. FOOD & EDUCATION

Page 11: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

───────

(210) M 2018 07583(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & SCIENCE

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07584(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & CHEFS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07585(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & PARTY

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07586(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & KIDS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

Page 12: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07587(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & IDEAS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07588(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & MORE

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07589(151) 12/11/2018(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,BUCURESTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & TRAVEL

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă,drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri(condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07590(151) 12/11/2018(732) SC MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, BL.T31B, ET. 5, AP. 59, SECTOR2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & FAMILY

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimicomestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

Page 13: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07591(151) 12/11/2018(732) SC MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, BL.T31B, ET. 5, AP. 59, SECTOR2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & FUN

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimicomestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07592(151) 12/11/2018(732) SC MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, BL.T31B, ET. 5, AP. 59, SECTOR2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & SPORT

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimicomestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07593(151) 12/11/2018(732) SC MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI NR. 8, BL.T31B, ET. 5, AP. 59, SECTOR2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(540)EDENIA. FOOD & HEALTH

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimicomestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

(210) M 2018 07594(151) 12/11/2018(732) AURICA ICHIM , STR. SĂRĂRIEI

NR. 100A, JUD. IAŞI, IAŞI, 700116,IAȘI, ROMANIA

(540)

M SIMPOZIONULINTERNATIONAL

TRADIŢIE ŞI VIITOR

CERCETARE-PROIECTARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;27.05.04; 27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

MONUMENTUL,

CONSERVARE-RESTAURARE-

Page 14: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

41. Servicii culturale şi educative, organizareaşi susţinerea de evenimente culturale şieducaţionale de conferinţe, congrese, seminarii,simpozioane, servicii de editare şi publicare cărţi,reviste.

───────

(210) M 2018 07595(151) 12/11/2018(732) ŞTEFAN LUCIAN ZARNESCU,

STR. MOŢILOR NR. 45, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,ROMANIA

(540)Dawn Of Misgiving

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

9. Programe de calculator (softwaredescărcabil), software pentru jocuri pe calculator,aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,platforme software de calculator, înregistrate saudescărcabile.41. Servicii de divertisment, servicii dejocuri furnizate online de la o reţeacomputerizată, furnizarea online de imaginivideo, nedescărcabile, organizarea de competiţii(educaţie sau divertisment).

───────

(210) M 2018 07596(151) 12/11/2018(732) SC MARGRUP PROFESSIONAL

SRL, ALEEA CUMIDAVA NR.24-26, CAMERA 2, ET. 1, AP.50, SECTOR 2, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)USHAS

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletănemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şialte substanţe de spălare, preparate de curăţare,lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2018 07597(151) 12/11/2018(732) CARTEA COPIILOR SRL, BD.

LACUL TEI NR. 123, BL. 4, SC.D, ET. 3, AP. 151, SECTOR 2,BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie deProprietate Industrială , STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,010497, ROMANIA

(540)

CARTEA COPIILOR Păsărileau aripi, copiii au cărţi

(531) Clasificare Viena: 02.05.17; 20.07.01;20.07.02; 27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,produse de imprimerie, articole pentru legătorie,fotografii, articole de papetărie, materialede instruire sau învăţământ (cu excepţiaaparatelor), materiale plastice pentru ambalare,caractere tipografice, clişee, cărţi de vizită dinhârtie sau carton.35. Publicitate, gestionarea afacerilorcomerciale, administraţie comercială, lucrări debirou, servicii de editare şi redactare publicaţii,servicii editoriale şi redactionale, strângerea laun loc, în beneficiul terţilor a unor produsediverse (exceptând transportul) pentru a permiteclienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze câtmai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, încadrul unor magazine, prin mijloace electronice,prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilorde teleshopping, publicitate on-line într-o reţeacomputerizată, servicii de import-export.41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale, servicii de publicare reviste,

Page 15: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

inclusiv publicare on line, publicare și editarede cărți, publicare și editare de materialetipărite, exploatarea publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile, publicare electronică on-linea publicaţiilor sau periodicelor.

───────

(210) M 2018 07598(151) 12/11/2018(732) GLOBAL RELOCATION SERVICE

SRL, STR. PARANGULUI NR. 20,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012328,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STORAGE4U

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 26.15.09;27.05.02; 27.07.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone179C), gri (Cool Grey C1, Pantone 423,427 C), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

6. Adăposturi metalice pentru depozitare, halemetalice pentru depozitare, containere metalice(depozitare, transport), cutii metalice utilizatepentru depozitare, containere de depozitaredin metal, containere din metal (depozitare,transport).16. Cutii pentru depozitarea revistelor,recipiente de depozitare fabricate din hârtie, cutiidin carton pentru depozitare, de uz domestic.20. Lăzi de depozitare, cutii de depozitaredin lemn, mobilier pentru depozitare, rafturide depozitare, rafturi pentru depozitare,dulapuri pentru depozitare (mobilier), dulapuride depozitare (mobilier), module pentrudepozitare (mobilier), cutii de depozitare(plastic), rafturi de depozitare (mobilier),unități de depozitare (mobilier), dulapuripentru depozitarea articolelor, cutii din lemnpentru depozitare, rafturi de depozitaremobile (mobilier), rezervoare din lemn pentrudepozitare, cutii pentru depozitare, nu din metal,rafturi de depozitare pentru echipamente defitness (mobilier).

22. Saci pentru depozitarea materialelor, sacipentru depozitarea cerealelor în vrac, sacoșe șisaci pentru împachetare, depozitare și transport.39. Depozitarea mărfurilor, transport șidepozitare, servicii de depozitare, depozitarede aparate casnice, depozitare de containere,depozitare de iahturi, depozitare de bagaje,depozitare de vehicule, depozitare de colete,depozitare de produse, depozitare de mobilier,depozitare în vrac, depozitare de aparateelectrice, depozitare de bunuri comerciale,ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitareaproduselor în lăzi, închirieri de containerede depozitare, depozitare de piese devehicule, închiriere de containere de depozitare,depozitare de bagaje pentru pasageri,depozitare de valize pentru pasageri, depozitarede piese pentru autovehicule, servicii dedepozitare în lăzi, servicii de depozitare abagajelor, servicii de depozitare de colete,transport și depozitare de bunuri, livrare șidepozitare de bunuri (transport), depozitare demarfă după transport, depozitare anterioarătranzitului de marfă, închiriere de spații pentrudepozitare, închiriere de lăzi pentru depozitare,închirieri de unități de depozitare, închirierea despații pentru depozitare, servicii de depozitarede produse, servicii de depozitare de încărcături,depozitare temporară a bunurilor personale,depozitare de produse în magazii, parcare șidepozitare de vehicule, închirieri de containerede depozitare portabile, servicii de consiliereprivind depozitarea mărfurilor, depozitarea șipăstrarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii deconsultanță în materie de depozitare, închirierede cutii de carton pentru depozitare, servicii dedepozitare și păstrare în magazii, închirierea decontainere pentru depozitare și înmagazinare.

───────

Page 16: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(210) M 2018 07599(151) 12/11/2018(732) ITALINVEST 2000 SA, STR.

FUNDENI NR. 39, BIROUL NR. 2,JUD. ILFOV, DOBROIESTI, 077086,ILFOV, ROMANIA

(540)

ORIGINI ITALIANE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;27.05.02; 01.15.15; 01.15.21

(591) Culori revendicate:azuriu, roşu deschis,alb, verde deschis, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole careservesc la acoperirea capului.29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte dincarne, fructe şi legume conservate, congelate,uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimicomestibile.30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,orez, tapioca şi sago, făină şi preparate dincereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apăîngheţată).32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi altebăuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri defructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricareabăuturilor.33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 07602(151) 12/11/2018(732) FIADORA GUARD SRL, STR.

MODOLEA NR. 292, JUD.DAMBOVIŢA, SAMURCASI,DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

FG FIADORA GUARD

(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.05;27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,servicii de pază contractuale, servicii de pazăpentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferitede către agenții de pază pentru magazine.

───────

(210) M 2018 07603(151) 12/11/2018(732) DIMA VALENTIN, STR. PAJUREI

NR. 16, SECTOR 1, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CITYLICIOUS

Page 17: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de12/11/2018

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02(591) Culori revendicate:turcoaz, verde(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:41. Organizare de evenimente recreative(divertisment)43. Restaurante (servirea mesei), restaurante cuautoservire, restaurante pentru turiști, servicii derestaurant și bar, servicii de restaurant cu servirela pachet.

───────

(210) M 2018 07604(151) 12/11/2018(732) PREMIER IMOBILIAR ACTIV

S.R.L., SOS. BUCURESTI -PLOIESTI NR. 42-44, CORPB, ARIPA B2, ET. 3, CAM 10,BANEASA BUSINESS ANDTECHNOLOGY PARK, SECTOR1, BUCUREŞTI, 013696,BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DULLACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)DRACULALAND

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precumşi servicii de cercetare şi de creaţiereferitoare la acestea, servicii de analiză şicercetare industrială, crearea şi dezvoltareacalculatoarelor şi a programelor de calculator.43. Servicii de alimentaţie publică, servicii decazare temporară.

───────

(210) M 2018 07607(151) 12/11/2018(732) S.C. CURTEA VECHE

PUBLISHING S.R.L., STR.AUREL VLAICU NR. 35, CORPB, ETAJ 1, PARTER SI SUBSOL,SECTOR 2, BUCURESTI, 020091,BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CURTEA VECHE

(531) Clasificare Viena: 13.01.06; 13.01.10;27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

9. Ebook (calculator tip notebook).35. Servicii de comerţ engross si cu amănuntulde cărţi, publicatii prin librării şi magazine,publicitate, administrație comercială.41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.42. Servicii de analiză și cercetare industrială.

───────

Page 18: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

E R A T Ă

Referitor la depozitul M 2018 07515, publicat în data de 15.11.2018denumirea corectă a mărcii este UMFCD Crush - FirstAid in Falling in Love.

Page 19: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

ERATA Referitor la depozitul M 2018 06548 SMART MEDICAL CLINICA LABORATOR STOMATOLOGIE, publicat în data de 24.10.2018,dintr-o eroare materiala tipul marcii a fost publicat eronat, corect fiind marca combinată, individuală, alb negru conform reproducerii grafice ataşate:

Page 20: CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 12/11/2018 · 2018-11-19 · BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de 12/11/2018 32.Bere,

ERATA

La depozitul M 2018 07491 din 08.11.2018, solicitant SC VENUS JUNIOR SRL, publicat în data de 15.11.2018, dintr-o eroare materială reproducerea grafică fost publicată eronat. Corect este: