Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

24
INAUGURĂM NOUL AN CU TĂIERI DE PREŢURI! Ofert ă valabil ă în hipermarketul Carrefour Militari, în perioada 02.01- 11.01.2012. Zahăr alb 1 kg, Carrefour , per buc. 4 49 LEI Zilnic între orele 08 00 - 20 00 TRANSPORT GRATUIT PE TRASEUL: Carrefour Militari - Bd. Iuliu Maniu - Moineşti - Bd. Timişoara - Romancierilor - Bd. Drumul Taberei - Valea Argeşului - Valea Oltului - Valea Ialomiţei TRASEUL ESTE TUR - RETUR! TRANSPORT GRATUIT la Carrefour Militari! Pui grill Carrefour, per kg 7 99 LEI

description

Oferta valabila in hipermarketul Carrefour Militari, in perioada 02.01- 11.01.2012.

Transcript of Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

Page 1: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

INAUGURĂM NOUL AN

CU TĂIERI DE PREŢURI!

Ofertă valabilă în hipermarketul Carrefour Militari, în perioada 02.01- 11.01.2012.

Zahăr alb1 kg, Carrefour, per buc.

4 49 LEI

Zilnic între orele 0800- 2000 TRANSPORT GRATUIT PE TRASEUL:Carrefour Militari - Bd. Iuliu Maniu - Moineşti - Bd. Timişoara - Romancierilor

- Bd. Drumul Taberei - Valea Argeşului - Valea Oltului - Valea Ialomiţei

TRASEUL ESTE TUR - RETUR!

TRANSPORT GRATUIT la Carrefour Militari!

Pui grillCarrefour, per kg

7 99 LEI

Page 2: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

2

OFERTE INCREDIBILE!

legelegelegenlegendnddddddegendndnddendegendndegendlegennennndnlegeeggggpr: Prpr:pr: Prpr: PrPrPrPPP: PrPrPrPpr: PrPrr: Prpr: Prr: PrPrPrpr: PrP iiiceice zice zice_zlice zce_zlice_zle_zlice_zlice_zliiiceiceiceice zice_zliiicecice_zle_zle_zlice_zlzlzli e_zlzlc zzlzl_e_zzzl__ , PP, , Pr, PrPr, , Pr, , PPPP, , Pr, , Pr, , Pr, PrPr, , PrPr, , P, Pr, Pr, , , Pr, Pr, rPrPr,, PrPr, iiiiciceiceiceiceice gice gice_gricceiice_grice grice_grice_iceii e_gr NNNNameName:ame:me:me:ameName:me:me:me:Name:Name:Name:Name:Name:Name: me: NNNNNNNamNamNamNameNameName, NNNNNName, In, Info, , PerUnitEntryEntry1:Entrytr 1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

Spată de porc dezosată degresată, Gastro, per kg

13 99 LEI

legendlegendgendgendpr: Ppr: Ppr: Prpr: PrPrpr: Prpr: PrPrPr: Prpr: PPPrPrrrpr: Prr: Prpr PPPPPrpr: Prr: Prrr:r:pr: Ppr: Ppr: Ppr: Prprprrrr:pr:: Pppprrpppr: pr: Prpr: Prpp iiiiiiceice zliceiiiiice zliiiic lice zlicice zlce zllice zllice_zlce_zlice zice_zlice_zlice_zlzleice zzlce_zzlce_zl_zlce_zle_zlle_zlic zz_ PPrPPrPrPrPrPPPrPrPPrPrPPr, , Pr, , Prrr, Pr, , P, , PrPr, , Pr, , Pr, PrPP, , PrPrr, PrPr, , Pr, iiiiice gce gice gice grce griiice gice_griicee_gice_grice_gr_grice_ce_ice_ggrice_grice_grgice_gricceicccice_grce_g_g NameNameName: Name: Name:NaNameNamNammemeName:Name:Name: ame:NNaame:me:Namame: ame: NaammeemmeName:NN meemN meeN emeNaName: N NameNameName, Name, NameName,NameameNameNameNamNameName,NamNameNameNammeNNamName,NName,eeame,mNammeeemeemammNameeeNameee,me, ,,,, Info,InfoInfInfoI fInfoInfonfoInfo, InfoInfonf,Info,Infonfnf, InfoInfoInfoInfoIInfo,Inf onfonfonfoInfon, InfooInfoInfon,,, InIn,, PePPe, , P ePePePePPPPePPe, , PeP, , Pee, , P, , Pe, Pe, , Pee, ,, , PeP, , Pe, , Pe, , Pe, ,,Pe, , Pe,, , , P,, ,, rUnitrUnitrUnitUitrUnitUnitUitrUnitirUnititiU irUnUnirUnrUnirUnitUUnnrUnitrUnitrUnititniitU tititEntry1:Entry11111111:EntryE tE tE tEntryt:EntryEEntryt y:EntEntryEntryntryntrtrytry11111111111

EEEE tEE tEntry2Entry2Entry2Entry2EntryEntry2E 2Entry2trEntryEntryntry2Entry22ntrntrEntry2Entry2Entry2Entry2tryryEntrytry2Entry2Entry2Entry2trEntry2Entry2Entry2yyyyyyy EE:En:EntEE tE:EntryEntry:Entry:Entry:Entry:Entry:En:En:Entry:EntryEntryE:En:Entr:En:Entry:Entr:E:Entry:Entryy:EntryEntry:EntryEntry:EntryEntryEntryrry:Entryyyy22222222222222222222Entry3EEntry3t 3Entry3EEntry3Entry3Entry3Entry3ry3Entry3EntryEntry3Entry3EntEntry3Entry33E try3En yy33Entry3 E tEEEE:Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:EntryE:Ent:Entry:Entry:EntrEntr:Entry:Entry:EntryEntry:EntrytryryEnt yy33333333333333333EntrEE t 4Entry4E t 4E t 4Entry4ntry4EntrytEntry4y4444E 44EntrEntry4Entry4E r 4EEntry4Entry4ntryEntry4Entry4Entry4Entry4EEntryE rEntryn rEntryEntry4Entry4EEntry4nEntry4EntrryEntry4Entry4Entry4Entry4Entry4EEntry4Entryy :Entry:Entry:Entry:Entry:EntryE t:EntryE tr:EntryEntryntry:Entry:EnE:Entry:Entryt:EntryntEntr:Entry:Entrn:Entry:EntryEntr:EntryEEnEnt y:EntryEntryEntryr:Entryryy:Ent:Entry:EntryEntryy:EntryEn:EntEntryn yyyyy444444444444444444444444444444444444444

Aripi de puiper kg

9 99 LEI

pr: Prpr: Prp iceice_ce_zzzl_zle_zlzlzlzlzllzll P, , P, PPrPrPrPrPPPPPrPr, , P, PPPPPrPr, , PPPPPPPP, , PPPPr, PPrPr,, PPPr, ,, PP, PPr, ,, P,, ,,,,,, iiiiceice_griii _gr Name: Name:me: NamNamamammmeeee,e, e, Name, ee, e,Name, emeeeee, meeeemmemmeemmeemeemmmeeemeeeemeee , Inf, In, Infonfofo P, , PePerUnitnitEntry1Entry1EntEnEn :Entry:EntryE:Entr:EntryEntryE 1111

Entry2Entry2Entry2E 2:Entry:Entry:Entry:Ent:E: y22Entry3Entry3ry3333:Entry:Entry:Entry:EntryEntry333Entry4Entry4Entry4Entry4E trry4:Entry:Ent:EntryE:Enntry444

Fleică de porc per kg

12 99 LEI

legenlegendpr: Prpr: Prpr: Prpr: Price_zlice_zlice zlice_zl Pr, , Prr, , Price_grgrice_grice_gr Name: Name:Name: Name: Name, Name, N , Info, Info, , Pe, , PeeerUnitrUnitrUnitE t 1E t 1Entry1Entry1EnEEntry1EEntry1EntrEnntryntryntry1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :Entry:Entry:Entry:Entryyyyyyyyyyyy111111

Entry2ntry2:Entry:Entryry222EEntry3Entry3Entry3Entry3:Entryt:Entry:Entry:En 3333Entry4Entry4Entry4Entry4ttr :Entry:Entry:Entr:Entry44

Piept de pui cu osCarrefour, per kg

12 99 LEI

legendlegendegendgPpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: PPrpr: Prrpr: Prpr: Prr: Prpr: PPPPrrrpr: Prpr: Prpr: Prpr: Pr:r: Prpr: Prpprpr: Prpr: Ppr:pr:pr: Ppr: Ppr: Prr: Prr: Prr: Prpr: PrPrpr: Prpr: PPpr: Prr: Prrrrpr: PrPr: Ppr: PrPrpr: PrrPrppppppppppppppppp iiii lice zlliice zice zlice zlice zlice zlice zlice zice zlicce zlllzzzzzllce zllcecee ze zzzzice zlice zllce zliiciceee zice_zlzlzlice_zliiceeiceecece_zce_zlce_zllliiiccccce zice_zzzce_zllliice_zlll____________ PrPPPrPPrPrPPPPPrPPPPrPrPrPrPPPPPPrrPrPPrPrrPrPPPrrPr, PrPrPPPPr, , Pr, , Pr, , PrPP, , Prr, Pr, , Pr, , Pr, Prr, Pr, P, , Pr, , iiiiiceice griiiiice_grce griiiiiceceiceice_grce gice_grice_griiceicece gice_gre_grice gricceice_grceice_giiicice_grice_gree_grg_gr_

Name: Name: Name: Name: NameName:Name: Name: NameName: NameName:Namee:eNNNNNNN mmmame:NaNamNNa Name,Name, Name, Name, Name, Name, NamamName, Name, ame, NameNameName, Name,Name, mme,N Info, Info, InfoInfo, Info, Info, Info, InfoInfoInfo, InfoIn oInfo,Info, InInnnnInfonnn onnn o,, , , P e, , PePe, , P e, , PePe, , PeP, , Pe, , Pe, , PPPe, , Pe, , Pe, , P e, , PPe, , P, , Pe, , Pe, PePe, rUnitrUnitUnitrUnitUitUUrUnitrUnitrUnitrUniitUnitrUnitrUnitrUnitrUnitrUnitrUrUnitrUnitiUUrUUnitrrUnnninititnitEntry1Entry1Entry1Entry1EntrEntry1Entry1ntry1ntry1EntrEntry1ntry1ntry1Entry1Entry1Entry1EntryEntry1EntEntry1Entry1Entry1ntryEntry1Entry1EntryEntry1nEntryEntrryryEEEEEnEEntt yyyyyy :Entry:Entry:Entry:Entr:EntryEntrEntry:Entryntryntry:Entry:Ent:E:En:Entr:Entry:EntryEntryEE try:EntryEntryntEntry:Ent:EnEntry:E yyEntrytry:En:Ent:EntryEEnn ryEEntryEE ttrE trtryyyyy1111111111111

EEEEEEEntry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2EEEntry2Entry2Entry2Entry2ntrtEntry2Entry2Entry2Entry2ntry2tntryEntry2EEEntrEntEntryEntry2Entry2EE rEntryntr 2y2Entry2y22Entrry2:Entry::En:Ent:E:E:Entry:E:Entryntry:EntryEntryntrEntryEntry:Entry:EntryEntr:En:EntrytrEntryntryEntryEntry:E:Entryntry:Entryntry:En:EnEntntryEntryEEnEntrryyyry:EEn yntryE:E ryry:E tryryyyyyy22222222222222222222222222222223EEEnEntrE tEntryEntryEntEntry3EntryntEntrEntry3Entrytry3Entry3Entry3Entry3Entry3y3EntryEEntry3EntryEntryntry3Entry3ntry3try3EEntryEEEEnntryEntry3ntryntry3ry3Entry3try3EntryEntry33ntry3En yyy3ry3ryntry33Entry3Ennntryntry3trryEntry3trntry3yyyyyyyy :E::Ent:E:E:Ent:EntrEnEntr:Entr:EntryEntryryEntrytryEntry:Entr:En:En:EEE:E:En:Ent:Entry:Entry:EntrEntryEntryE:E tEntry:EntryyEnEntry:EE:EntrEnE try:E: n rEntry: t:Entryynt yyyyyyyyyy3333333333333333333333333333

Entry4EEEEEEntryEEntEntEnEntrEnEntry4EntryEntryEntry4Entry44ntry4ntry4ry4Entry4Entry4EEEEnEntEntry4E tEntry4ntryEntry4Entry4Entry4ntry4EEEEEEnnt 4EnEEEEntrEntEntrEntry4ntry4EEntntEntrEE ry4rEnntry4Entry4rntry4EEnnnEnntry4Ennn ryy4y ::En:Ent:En:E:E:Ent:EnEn:EntEntEntr:E:En:EntEntEntrEntrE:Ent:EnttEnttntntEntEnEnt:EntE:EnnnEn:Enn:EEEnEnEE:EEE:E:EEEnEEEEEEEE

Pulpă superioară de curcan, Peneș, per kg

18 69 LEI

leglegelegegendgengendendgenddndddendnddle enddndddpr:pr: Prr: Prpr: Prpr: Prpr: PrPrpr: PrPPpr: PrPPpr: Prprppp ice_iceice_zceeice_zice_zlzlzlicececee_zzlce zliice ze zz_zzlccceeee zzeee z____ , , PPPrrPPrP, Pr, , Pr, , , iice griceicce_grce grice_grice_gr Name: Nam Name, ame , Info InfonI, Info, , P, , Pe, , PerUnitEntry1Entry1:Entry:Entry11

EEEEEEntry2Entry2Entry222222222EEE ryy222EEntryy2y2222EE y222Entry2Entry2yy22EEEntry2yy222E 2222EE 22EE rEEEEEEntryEntry2yyy EEEnEntEntEntEntEEntryE:EntEEEntEn:Ent:EEEnEntEnEnt:E:Entr:EnEEnntn:Entry:E:EEntEnntEnt:E: t:En: nttEntr:E::EnEEEnE tr:Entry:E:E:EEEEEnnnttttrrEEEEEntrrrEEEEn rtryy22ry3EntEEEntryEntry3Entry3EnEEntry3Entry3En :E:En:Entr:Entry3

y4:Entry4EntryEntry4:En:

Ceafă de porc cu os x 6 buc.per kg

13 99 LEI

lelleleleleggeeeeegeegegendndndndndndnnnnnprprrrr: PrPrPrriccicicice_e_e_e_e__ee________zzzlzlzzzlzlzlzzzzlzlzzlzlzlzlzlzzllzlzl, , ,, ,,, , , ,,,,,,, PrPrPrPrPrPrPrPrPPrPrPrPPrPrrP iciciciciciciciccciccicccicccicccccciiccccciicccccicccccccicccccceee_ee_e_e_e_e_e_eee_eeee_ee__e_e_e_e_eeeeeee_ee_eee_ee_eeeee__ee___ee_____grgrgrgrggrggrgrgrgrrrrggrrgrgggrrggrrggggrgrgg NaNNNNN meme:: NaNaNaNaNaNammmmememememememeemememmemeemmmemmemmemmemmmememmmm , , , , , ,,,,, , , ,,,,, ,,, IIIInInInInInnnnnnInInnInInnnInnInnnnInnnnnnInnnnnnInnIIII fffffffofffofofffoofoffoffoffofoffoofooooooooooofoooooooofoooooooooooooooo,,,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,PePePePerUrUrUrUrUUrUnininninniittttt

EnEnEEnEnEnE trtrtrrt y1y1y11y :E:E:E:E:Entntntntntryryryryry1111EnEnnnnnEEEEEnttrtrtrryy2y2yy2:EE:EE:Entnntntntryryyyry2222EEEEnEnEnEnEEnEnEnEnEnEntttrtrtrtrtrt y3y3y3y3y3:E:Entntryry33EnEEnntrttttrr 4y4y4:E: ntntryr 44

Pulpe de pui cu spate per kg

7 69 LEI

Page 3: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

3

OFERTE INCREDIBILE!

leleeegegegegegendndndnprprprprp : : : PrPrPrPricicicicee_ee_zlzllzz , , , , , ,, PrPrPrPPriciccicice_e_e_ee_grgrgrrr NaNaNaNaNaaamememmemee: : :: NaNaNaNaNaN mememememem , , , , , , , , InInInInInfofofofofo, , , , ,PePePePeP rUrUrUrUrr ninininin tttt

EnEnEnEnEnEnEEnEnEnEEEnEEnnEEnEEEnEEnnEEEnEnnEntrtrtrtrtry1y1y1y1y1yyyyyy :E:E:E:E:E:E:E:E:::: ntntntntntnnn ryryryryyyyy11111EnEnEnEnEnEEnEntrtrtrtrrrtrry2y2y2y2y2y2y2yyy2:E:E:E:E:EEEEEEntntntntntnnnntnnnn ryryryryryyy222222EnEnEnEnnnnnnnnnnntrtrtrtrtrtrtrtrtrtttttt y3y3y3y3y3y3y3y33:E:E:E:EEEEE:EEntntntntnnttryryryryryr 33333EnEnEEntrtrtrtrrry4y4y4y44y44y4:E:E:E:E:EEntntntntryryryry4444

PortocaleOrigine: Grecia, 1 kg, per plasă

2 29 LEI

lel ggegegengeendendgendendndndndndegene enenendndndleegegegeenndddeeegeeggeleglegengenddllegeg nnddllegle enndl gendendnnnndleeegennnndleleeggenggendndl nde e dgggggggr: Prpr: Pr: Prpr: Ppr: PPrPrPPpr: Prpr: Prpr: PrPrpr: PPrPpr: PrPr: Prpr: Prpr: Prpr: Prr: PrPrPPr: Prppppprpr: Prpr: PPr: Prppppr: Ppr: Prr: Prpppr: PrPrppr: Prr: Ppr:r:: Ppppr: Prprrpppppppp ice_ziiceiiiciice le zlzle zlzle zlice zli liciiceice zle zlice zle zliceice zlzle zliiice zlzii ece zlzee zlzce zzlllicic zze zice_zze_zl_zlcice z_zlzlzcceeeiceiccicee zlce_zle_zlce_zlliccic zlcice_zl___ PrPPPPPPPPPrPrPPrPPrPrrPPPPrrr, Pr, Pr, , P,, , P, , Pr, , Pr, Pr, PrP, , P,, Pr, PrPr, PrPriiiiiiiiiiiiceice gi griiiicccce grice_griceeice_gee gice_ggrgrrriceice_grice_grce_gre_ge_gr_grgrricece_ce gricice

NameName:Name:Nameame:ame:ame:ame:me:NameNameame:me:Name:Name:NameName: ame:mameamme:ammName:NamemNamNamNamNamNamameNNNamam NameNameameamememememeeName,mName,NameNameName, Name,eeaNaName,NameNaNamNamNameNaNammmeName, NaNamNamNamee,NamName,N m ,,, InfoInfInfoInfonfofofoInfofInfoInfoInfoInfofInI,InfoIn,Info,Info,Inf, Info,Infon,In, InfoI, Info,, I, InfoInfof, Infonfo, Info,,, PePePPPPePePePPePP, , P ePePe, , P, , Pe, , Pe, , PePe,, , Pe, , Pe, Pe, , , Pe, P, Pee,, ,,, , rUnirUniUU irUnitiititrUnitnUnitiiittttttrUnitrUnitrUnitU tttUnitrUnitrUrUnitrUnitrUnirrrUrUUE t 1Entr 1Entry1EE t 1EEntr 1111EntE t 11EntrEntry1Entry1Entry1Entry1Entry1Entry1rEntry1Entry1Entry1ntrtrEntry1Entry1ryEntry1E ryryrry1Entry1EntrEnnnEntryEntrntryEntry1yyyyyy :EntrEE t:EntryEntryEntryE t:EntryE ttEntryE t:EntryEntryEn:EntryEnt y:EntryEnttryt yyy:Entry:EntryEEntrytryEntryE:Entrytry:EntryEntr:Entrytrytry:EntryEntEntry:Entryytryy1111111111111111111111111

Entry2Entry2EntrEntry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2EEntryEntry2nn y :Entr:Entr:EntryEntry:EntryE:Entry:Entry:Entryry:Entry:Entry:EntryEntrntryEn 22222222222EEEntry3Entry3EEntntry3t 3333EnE t 3Entry3Entry3Entry3y3Entry3Entry3yy3EnEntry3ntry3yE E tEE t:EntryE:Entry:EntryEntry:Entryntry:Entry:Entrynt:Entryt:EntryEn 33333333333Entry4EEntry4E t 4E t 4t 44Entry4Entry44Entry4tEntry4Entry4Entry4EntryEntry4try4EntryEntry4Entry4try4Entry4ntry4E yy E t:EntryEntryt:Entry:EntryEntry:Entry:Entryy:EntryEntr:Ent:Entrt:Entry:Entryry:EntryyyEntryEntryntryntr:EEntryy44444444444444444444

DovleceiOrigine: Turcia, per kg

5 99 LEI

lleeeegeggegegengendendendendndleeeggegegeegegeegggegenleeggleeeegeggeggeleggllleeggeleeggggprpr:prpr:r: r: P: Pr PrPrPrPPrPPrPrPrPrpr:r: PrPrPrpr: r: : PrPpr: PrPrPrPPrPPPrpr PrrPrr: rPPPrpr: P PPPpp ice_zlice_zlcece_zlce_zlce zle zle zle zlzlzlce_zlice_zice_ziceceice_iceice_icice_cicciciceice_ce_ziccce_ce_ze_ziceicce_ice_iccece_ce___ , , Pr, ,, , P, , P, P, , , P, , , ice_grice grce grice_gr_ NNNNNNNNNNNNNNNNNNName: me:NName: Name: Name: Name:NameN mmmeeeN mme NameNameNNNamememeeeeeNNNameeeName, NNNNaNameme,eNamNamNamNNameNNNamemmmeNNamNaNamaaaaammeee,NameNamNameNaNameamammmmmeeeeNaame,mmmmmemmmmmmmeeeme,mmeeemeeee,,,eee,,N e,,, ,,,, , InfoInfoI fI fI ffof, Info, Info, Info, Inf, Inf, InfIn,, In Inf,, In,,,, I, InIn,,,, PePe, , Pe, , PeP , Pe, , P, , , , rUnitUnitrUnirUnitUnitrUnitEntry11Entry1Entry1ry1Entry1Entry11Entry1Entry1t :Entry:Entry:E:Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:En:Entry111

Entry2Entry2ntry2try2:E:Entry:Entryyy22Entry3EntrEntry3Entry3Entry3:Entry:EntryEntry:Entrytryntryy333333Entry4Entry4Entry4ntry4Entry4y :E:En:Entry:Entry:EntryEEntryy44444

Mere GoldenOrigine: România, per kg

2 69 LEI

legendegendegendgendndndgendlegendegenddgendlegenlegegenendenenleglegeenlegeeenle neeegprpr: Pr: Prr: PrP: Prr: Prppr:pr: Prprppr: Pppprppprpr:pp ice_zlice_zlice_zlice_zlce zlce zlice_zlce zeice_zlz PrPPPrPPPPrPr, , Pr, , Pr, , Pr, PrP iice_grice_grce grce gce grice_griiceiice_e grgrice_griceiceiceice NNName:Name:Name: me:me:NName:ameName:Name: NNaNamNamNNamNamNaN NamNaNameNamNameName, me,,N meN , InfoInfoInfon,, fofo, , , ,, , Pe,PePe, , Pe, , ePeeerrUnitrUnirUniUnitUnitrUnirUnittUnittr ititUEntry1Entry1EntryEntry11ry1Entry1E trEntry1y :Entry:Entry:Entr:Entryry:Entryy:E yyyyEntryEntryntrytry:Entry:EEntryyy1111111111111

EEntntrntry2Entry2y2:EntEnEEnEntntrntryntryryntryEn:EnntrnntrnnntryEn 22Entry3Entry33Entry3Entry33:Entry:Entry:Entry:Enttry:Entrytryy33333333333Entry4Entry4EnEntry4ry4EEntEntry4Entry4:Entry:EntryryEntry:Entryrytryntryy:Entrry444444444444444444

Varză albăOrigine: România, per kg

0 79 LEI

lll endendegendengennddgenddegendgenddllegenegegendgendgendendenenendgendddddndegendlegelegendgeegegendeelegenddgenddddgendlegeleeeeeeegegegendggeeeendnnnddgendendlleeeeeeggggendgeeeeenennnnndddlegendlleleeegeeegggegegeendeeenndndenendgendlleegeegegeeenndgenddddleeeeeeggggendeeeenlegenenddddlegendeeeegeeggeeeenegennnnnddeeeeegenggennngenddeeeggglegeennnddleeeg nnnddegeeeggg dddddggggggprpr: Prprprpr:pr:pr:pr: Pr: Pr Prpr: Ppr:prpr: Prpr:pr: PPPr: Pr: PPrPpr:pr: Prpr: Prprpr: Pr: PPPPPrppprr: PrPrPPPPPr: Pr: Prr: Prppppr: Prrrr: Pr: P: PPPPPPpr: Prpr: Prrrprpr: Ppr: PPPPrrpr: Prpr:ppr: Prrrrr: PPPPrrpr: Prpr:ppprprr:rr::pr: PPP: Prpr: Prr: Prpprrr:pr:: PrPPpr: PPPrprpr: Ppr:pr: PPpr: PPr: PPrr: Prrrpppprr: Ppr: Prr: Prrrpppppr: r PPrrPrrpppppppppppppp iceice_iiciii zllll_zliceiiiceeice_zlce_ze_z_zlice_zce_zllice zlzliceiceiceiceceice zce_zlzle_zliciceeice_zlliceiiiccceiceeeece_zzzice_zlzlicccccceeeeice zzzzz_zle_zliicccccceece_zzzzzzle_zlzlicccceeeee_zzzlle_zlzliiiicccccceeee zzzce_zzlllliiiiccceeee zzz_zce_zlllce_zliicccceeee zzz_zlliiiiccccceeeee ze_zce_zzlll___________ PPPPr, , Pr, , Pr, , Pr, , PrPrPP, , PPPr, PrPrPr, , Pr, Pr, P, , PPr, Pr, , Pr, PrP, , P, , PPrPrPr, , PPr, PrPPPr, , Pr, PPr, PrPrPrPrr, , PrP, PrPPPPrr, Prrr, ,,, PPP,, ,,, PPPr, ,, PPrrr, ,,, ,,,, ,,, ice_grice gice_grice grice_gice_grice_grice_gce_grce_grice_gre gge gce ggrce_ggri _griiice_grce gce_gice_greice_gr_gre ge ggrice_grice_griiicceceice gice ggriceiicice_ice_grice_grgr_grice gricccicce ge gre gice_ggice griceice_griiiccceice_gggrgrgrice_griice grcice_ice griice_ee g_grriceiice_ccccceeeee ggiiceicciccceeee_grriiicicccccceee gggrriiicccceeee g_ggrr_____g_____ggggg NName: NNaName:NNameName: ameme: me: eName: ameme:Name:NNNNameNName:ameame:meame:meNamememe::me:ame:NNNNNameNamName:aaammmmammmeee:me:NNNNNaName:amaammmmmmmmemee: ee:Name:NameNNNamNNaammmmmmmmeemee::NNaaammmmmmmmeeeee:::NNNNNaaaaammmmmmeeee:::NNNNName: NaaName:mmmmmeeeee::ame: NNameNaNaName:Namaaaammmmmeeeee:::me:NNNaaaammmmmmmeeeee::me: NNNNaammmmmme:meee:: aa eeeee:: NNNNamNNamNameame, ameameameNamemmeemeName, Name, NNNNNammmNameeme,Name,NNNNaaaammmmmmmmmNameeeeNNNNNNaaaaammmmmme,meemeName,NNNNNNaNaNamNammmmmNameeeName,Name,NaNNameNNaamaammmeeeeme,Name, ame, NNNaNName, NameamaaaammmeName,Name,NNNameNamNaaaaammmmameeeNNNNNamName, Naaaammmmeee,NNNamNNaaammmmme, meeee,e,,,NNNNNNaaammmmmeeeee,, aaa e,e,eee,e,,,, , Info, InfnfoInfo, In, Innf, InfInf,InfooInIII, InfnInfonffoI fI f, InfoIIInfonfInffoInfoInfoInfo, InfInfoooInfonnnffnfInfInfooo, InfonfoffooooInfo, Infonnnffofooo,Info, InfoInfoInfonnnfofo, InfoInfnfonnfffoInfooInfo, nInffooooo, Inf nnnnffooInnnnfnfofonnffffonfoInfo,, Pe, PPPPPePeePePePPPPePPPPe, , Pe, , P ePPPPePe, , PePPePe, PePePePePePePePPeeePePePe, , P ePe, , PPePPP, , P ePPPPePePPee,,, ,,,, P , PPeee,,, ,, e, Pe,,, ,, PePee, ,,,, ,,,, rUnrrUUrUniUUnUUnUnnirUnrUnirUnittrUnUrUnitrUnitrUUUUUrUnniitnititrrUrUnitUUUUUUnnrUnnrUnninitttrrrUnitrUUUUUUnniUnnitnitniirUnittnittrrUniUUUUUUnnnitrUnitttrrUUUUnnnrUniitrUnitttrUUUUUUnnnrUnititttrUrUUUUUUnnnnitnitiitnitrUUUUUnnniitrUUUUUnUnn tUUUUUnnnrUniiUUUUU tEEEEntEEEntntrtry1trtry1111EntEntEntEE 1Entrtry1tryry1try111Entry1Entry1EEEntEEntryntryEnntry1ttttrry1tntryrytryy1111EEEEEEntry1ntntnntntrtt y1111EEEEEEEnEnnnntry1nnttttrryyryy1111EEEEEntEEntry1Enntry1nnnttttrryy1y11EEEEEEEnnntry1nnnttttrrrrryyyyy1111EEEEEEEnnnnntnttrrrrtryy11EEEEEnEnnn rrryyyyyy1111EEnEnEEnEEnEnntntttrryrryyyy11111EEEEEEnEnnnnttrrrry1ryyyyyntry11111EEEEnnttry1trryEntry1yy111yyyyyyyyyyyyyyyyyyy EE:EnEEEntryEEntryEn:EnEnttrEntryEntrryntrytryEEEEEEEEnntrtryEntry:EntryryntryryyEntryEntEntrEEntryEEnE ttEntryEntrryntryEntry:EntrEntryEEEEEE:EnEntry:EntEntry:EntryEntryntryEEEnEEnnnnn:Enttrytntr:Entry::EntrEntryEntry:EntryEntrynnnntEntrytrrryEntryntry::EntryEEEEnnnnnEntrrEntryyyyy:EEEEEnnnntrrEntryryyyrytryry::E:EEEnnnnttr:EntryyyyEntry::EEn yyEntry::EnnnnttryEntryy:Ennnnt yyyyyyyyyyy111111111111111111111111111111111111111111

EEntrEntrEnEntrEnEEntEnnEntryEntEntrntrEntryEntryEntryy2Entryy2222Entry2y2Entry2try2y2EntEEnEnEnEnntry2ntry22try2ry2ry2EnEEnEntryEntryEntry2222y2Entry2try2y2222222try22EEnnnnn y2y22y2try2try2n ry2try222ntry2y2nntrE try2try22222EnEnt 222yy :E:EEEEEntEnEEE tE tEnt:Entry:En:EnEnEEnEnEntr:Entrryyyry:EEEnEEntntrtryEntrntrtrntryyryy:En::EEE:E ttntryEntry:En:EnEnEnntrryyyyyEntrEEEnntryntntrrEntrryyyyy:EnEEnEnnntEnttrrtryyyyy:EEntEnnntrrrryryyyEEEEnnEnttrrryyyyyyEE:EEnnntrtrrryyyyyyy:EEnEnntttrtrrryyyyyEEnntryntttrrrrryyyyyyyyyyyyyy2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EnEnEEnEEEntEntntEnttrEntrE try3y33try3Entry33EEnEE tEEntrryryryy33try3Entry3Entry3EEEEEnttEntrryryEntryEntry33y3ry3try3EEEnnnnnEntrytryyy3y33EEntEnnnn rryEntry3y3ry33EEEnnnnEntryntry3EEnntrEEEnEnnntEntry3Ent yyy3ntry3Entry3Entry3EEntrEEEnn 33ntry3EnntryyEntry333ntry3EEEEntEntryntryyyyntry3y3ntry3ntry3Entnttryy33yyyyyyyyyyyyyyy EEEntry:EE:EnE:EnntrtEntrntrytE t::EntryEE:EntryE ttttntrEntryryy:Entry:Entry:EnEEEnEEnEnEnttt yyntry:E:E:E:EEEnnntttrntrrrryyyyyEEnnntrynnttEntrrrryyyyyEnEnnnnnttrrrrryyyyy::E:EEnnnnnttntntrntrEntryntrryyyyy:EEEntryEnnnttttrrrryyyyyy:EEEnnntttrrrrntryyyyyyEE:Ennttrrntrrryyyyy:EEEEEnntrynnntttrrrryyy:EEEEEnnntttrrtrrryyyyyyyyyyyyyyyyyy3333333333333333333333333333333333333333333333333333333EEEEEEEEE t 444444Entry4EEEEEEE ttttEntry44444EEEEEE ttttry4Entry4444ntry4EEntry4Enttry4ry4Entry4Entry4Entry4EntrynnEnttEntrtrntry4ntryy4nnntrntrEntry4nntntntttrEEntry4ntryEntry4 EEEEEEEE:Entry:EntryE tEntry:EntryntryyEE:EntrEEE:EnEEntryEE:EntryE:EntryEntry:EntryntryyE 4444444

Tort Tutti Frutti per kg

25 90 LEI

egendll degenegenlegenegendgenddddegendegenddllegendddendeglegendlelegegeenddddegendlegenlegelegenlegenddddeg ndleglegendennddddegendegendgendlele ddegendpr: pr: Ppr: Prpr: Ppr: Prpr: pr: Prpr: Prpr: Ppr: Prprrr: Prpr: Pprpr:prpr: Prppr Pr Prpr: PrPrPrPrPr Prpr: P: P PrPrrPrpp iiiiceiceiceeice zice_ze zce zce_zce_zlice_zlce_zlice_zlii eice zice zce ze zce_zlzlll_zlzlzliiceiceicee zice_zice zice_zzllzlle zleice_ze_zlllllzce_zlllece_ce_z_ze_zlle_zlle_e_ze_zlllzlceeee_zlllzlzlcee_e_zzlllzlzlce_ze_zzzzl_ , , , PP, , Pr, , P, , Prr, , Pr, , PrP, rice_cececece_ece_ice_grice_grice grce_grgrcei gr_gr_gr_grgrc _gre_gggrrr_ggrrr_g_gggggg NamName: NNNName:NameamName:Name:NNName:NamName:: NNammammeeee:aamee:Name: aamemeemamme:meamameNameName:N me NNNNNNNaame, amNameameame,ame, NaaNaNaaameammmeNameme, me,NNaameName, me,aame,me,e,NNN eee, NNNN emeNNNNN emeee, N mmee,e, NNN ee, NNammmee,e, a ee,,,, , Info,InfoInfnfoffofofoInfo,InfoInfffInfooIn oo, Info, Inf, Infoo,InfoInfo, InfI ffoo, InfoII foInfoInfo, InfoIInfoInfoI ffonfo, Info, Info, InfooInnffo, I foonfoIn o, ffoooo,,, PPPPePe, , P e, , P e, , PePPPe, , P e, , PePPP,PePP,Pe, , P ePPe,Pe, PeP, Pee, , Pe PePPPe, , Pe PePPeePPPPePeePPee, P, , Pe, UUrUnUUUrUnU itittUnitittrrrUUnrUnrUnnnitrrUUrUnnnittrrrUrUrUnnnnnitnrUnnnnirrUnUnrUnnnnitUrUnrUnn ttrU tUnnn ttt

ntryEntryEntryEntryntry1tEntrEntry1n ryEntEntryt y1EntEnntryntrytry111EEntry1Enntrytry1111yntry111y11yry1y111ntryyry11y111E ryy11E ryEntrEnnt yyy11yyy11yyyy111yyyyy111yyyyyyyyyy :EEE:E:EEE:EnEnnEEntrtryEntryEntryEntryEEnEnntrEntryntryEntrytry:Ent:EntntrtryEEnEntt yEntryEEnEnnttrEEnnEntryr:Entryntryy:EntrytrEntryyEntryEEEnnnt yyEntryEEEEn:EntrytryrntryEntry::EEEEntryntrytryntryntry::EEEEntrytntryyry::EEEE:EntryEntryntryry:EEnEntryntryryyyyy1111111111111111111111111111

Entry2EnEntry2Entry2Entry2ntry2ntry2ry2yy2ntry2EEntry2EntrEntry2Entry2ry2Entry2ttryEntEntntEntry2Entry2ry22ry2try2y2E try2EE try22Entry2Entry2En 22y22ry22 ntryEntryntry:Entry:EntryEntryEntry:Entry:Entry:EntrEn:EnEEntntry:EntEntryntryntry:E:Entry:Entrytntrntry:Entn:EnEntntryntryyEE:En:EEntry:: ntrtryyEntrytrytryEntrytryEntryryt yyy222222222222222222Entry3Entry3Entry3Entry3EnEntryEntry3EntryEntryEntrEntry3ryEntry3ryntry3ry3EEntry3ntry3EnEEEEntryryry3EEEEntryntEntry3Entry3EnEntry3ntEntry3y3Entry3nnEnttrntry33ry3ntry3Entry3nnntry3n 3E y :Ent:Entry:EnEntry:Entry:E:EntEntrntryntryEntryntrEntry:EntryEntrytrytry:EntEntrntrytrtrytry:EnEntnntrntntryy:EEntEnEntryyntntry:Ent yEnEntryyntEntryn yryEEntryyy3333333333333333333333EntrEntryEntryEntry4Entry4Entry4EntryEntryEntEntrEntryntrntryy4y4y4Entry444y4y4EntEntrEnEntryntrEntrEntry4Entry444EEntry4EntrEntry4ntry44EEntrnnEntrEntry444EEntry4EnttrEEntryy4444EntrtryryEnE y4ntry44t y :Entry:EntryE t:EntryEntryEEntry:Ent:Entr:EntryryEntryEntryntryEntryEEntry:Entryt:EntryEntry:Entryntry:E:En:Entry:Entry:EntryE t yEEntryr:EnEnntry4444444444444444444444

Croissant x 10 buc.600 g, per pachet

6 49 LEI

legenlegendeegendegendegendegeegegelegendlegendenddl dl ddlllegegenddlllegeendllegendnddleg dddleleeggg dleglege de ndegenndegpprpr: Ppr: pr: Ppr: Pr: PrPrPrpppp rrppr: PPrrrppp PrPrp Prpp Ppp ice_ice_ce_ceice_zce_ze ze ze zllllice_cee zzlllllee_e zllllee_ce_zzzlll_zlece_zlice_zlzl_zlicee_zlzzce zll_zlce_ee zlzlzzlleece_ lceee lcee zeeee_ee zll_ , , Pr, PrPrPrP, PrPrPrPr, , Pr, PrPPPPrPr, , Pr, P, Pr, PP, PrPrPrPrPr, Pr, PPrPPPPPr, PPP, Pr, PrP, , PrPPPrrrr,, PPrr,, ,, ,, PrPPrPrrr,, , PrPP, PPPr,, PPr, PP,,, iiciiicececececeice_gce gce gce gggrgriiciceice_cee gggrgrgriiiiiice gce_ggggrgriiiceeice_ice gggrgrrii gg_griciceice_ce_gg_gricice_icecicece_gg_griicce_ce ggr_gr_gr_griice_i g_griicc _gr_griicice_gi _grgrg___ NNaNNaNNamNaammemeemee:e::e:NNNNaNNammeeNNNa eNaNaNaNaaa ee:NNammemeee::a eee:e:NNaameeeee::NNaameeeee:::NNNNaa eeeee::NNNNNaameeee: aa eeee::: NameNameNNNName,NNaNaaamNammameNameNameeNameNNNaa eNNNaammmmmeeNNaNameNammeeameNNN meeNaN eNNNameeeme,me,e,Name,NamNNNNaammmeameeee,,NNNameNamName, aaaaammmme,NNNName,ame,mmee,ae,ae,ae,a e InInInI fI fInIII ff, InfonfoInfoInfoInfI fII ffnfoI fI fnfoI fInfofoI fnfoInnffonfoInInInnnnnfnfonnnfonfoIInnnfofo,,, InffoI o,,, , IIn, PPePe, , P e, , P e, , PePe, , Pe,Pe, , PePePerrUrUnirUrUnitUnitrUnitUnitEntry1EEntryyy11111ry1Entry1Entry1 EEEEE tE tEE t:EntryEE:Entr:EntryEEn:Entry:Entry:EntryEntryyy1111111111

EnEntry2Entry2Entry2En :Entry:Entry22Entry3Entry3Entry3:Entr:Entry:Entryntryntryntryntrytryryryy333333333

Entry4Entry4EnEntry4EntrEntry4Entry4Entry4Entry4Entry4ntry4yntry4Entry4ry444444yyyyyyyyyyyyy :E:Ent:En:E:EntttttEnnnEnnnEEEEnnn:EEEEE:Enn:EEEEEE:Enn::EEEEEn:::EE::E:EE::

Eclere asortate x 3 buc.360 g, per pachet

6 49 LEI

Page 4: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

4

OFERTE INCREDIBILE!

-10%!* pentru toată gama de pizza* Reducerea se aplică la casele de marcat. Ofertă valabilă în perioada 02.01-11.01.2012.

legelegenlegenegenlegenegelegengendendegenegendegendlegenegengenendendlegendlegenlegeegenendnndendnddenendndnndndendndeg dddl ddnde dddddpr: Prpr: Ppr: Prpr:pr: Prr: Prpr: Prpr: Prpr: PPpr: PrPpr: Prpr: PrPPrr: PrrPrr: Pr:: PrPrr: Prpr: pr: Prricicicicececececeee__z_zzlzlzliiceee z_zzlcece_e_zceiceeeeiceeee zzzlice__zzlicececeee zziiceee zzli e_icecee__ziiccee_______ , , Pr, , Pr, , P, , Pr, , P, Price_grce_grgriceice_gr_g NaNNaNamNaName:Name: me: NameName: me: me: NamNamemNameme:NamNamNamNamNammeNameNamammNNaame:ameNNN : NNNNNNNNaaaaame, ame, ame, ame,NNNNNaaamemNNNNaNNNNaaame, NNNNNaaNNNNaame, NNName,NName,NNNNNNNNa , InfooInfoI fInfo, Infoo, Inf, Info, Infooo, , PePe, , PePe, PePePeP rUnirUUnitnitnitititniitttrUUninnniittnnniitttniitttttiitttiittttitttniitttn ttttttEE tEntryEntry1Entry1EnEntry1EntrytEntryEntryry1ntry1y1y1ry11y11EEntry11EntryEntrEntrEnt 1Ent 111EEntryntEntry1EEntry1Entry11y1y1Entry1E 1Entry1y1y1y :E:EEEEEEntryEntryntryntrytryryntry:EEEEEEntryEntntry:E:EEEEntryntry:EEEEntryntry::EEEEn::EEEE y::::E:EE::EEnEntrnntry:EEEntry:::EEEEnntr:EEnn::::EEEEnEnnntrtrry11111111111

Entry2Entry2Entry2Entry2EntryEntry2Entry2ntry2Entry2ntry2tryEntry2Entry2Entry2Entrry2ry2EntryEntrytry2Entry22trytryEntry2EnEnntnt y2EntntEntry2ntrrytryyy2yyyyy :Entry:Entry:Entry:Entr:Entry:Entry:Entry:EntryntryEntryntry:Entry:EntryEntrytry:EntryEnt:Entry:EEEEE:EntryEEEEn:EnEEnE: y222222222222222222Entry3Entry3Entry3Entry3EntryEntry3E t 3ntry3Entry3Entry3try3ntrytry333Entry3y3Entry3ry3nntEntntry33EntryEntry3Entryy3tEntry3y :Entry:Entry:Entry:EntryEntryntryntrytE:EntryEntryEntry:Entryyy:Entry:En:Entryntry:EEntry:Entr:E:Entryt:Entry:E:Entry:E:E::Entr:::Entry3333333333333333Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4ntry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry44ntry4Entry4Entry44Entry4nntrEntryEntry4Entry4Entry4Entry4Entry4nttEntry4Entrytry4ntry4tEntryEntEntry4yyyy :Entry:En:En:Ent:E:EnE:Entry:Entrytryntryy:Entry:EnE:En:En:Entrytrytryntr:Entryryntrytry: nntryntry:Entnntrry:Entntry:EE tryEntrytry4444444444444444

Pâine sandwich x 4 buc.400 g, per pachet

1 49 LEI

llll genlegendlegenegenegendegendegendegendegendgendllegendndndlegelegegendgenddlegendendndlleggengengenendgendegenddleeee eegenendlegendegendgendegendgendlee eeeegengendnndegendegenddegegennddegendlegendlleeeeglegengeeegegennlegendgendlegglegeelegendenendgendlegendegendgendelegenngendendgendleggennenndegendllee endnegeenndddggpr: Prpr: Prprpr: Prr: Prpr: Prpr: Prr: Prpr: Prpr: Ppr: PPrpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Ppr: PrPPPpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prr: Pr: Prpr: Prpr:pr: Ppr: Prpr: PrPPrrpr: Prp : PPPrppr PrPrrpr: Prr: Prr:: Prr: PPrPPrpr: Pr PrPrPrprp Prpr: Prr PrrrrPpppp iicice_zlice_zlice_zicce_zle zce zce_zleice_zlce zlice_zli e zice_zlle_zlicice_zlce zlice ze_zlce zle_zice_zce zlice_zcceceee zce zce zlllice zlice_zice_zlce zlzlice zlliicice zlice_zee_zice_zicce zlliice zcc zlicei zzicicece zzlee zzlce_zlcece__e______ PP, , PrPr, , Pr, , PrP, , PrPPPr, , Pr, , Pr, , Pr, Pr, PrPP, , PrPr, , Pr, , PrP, Pr, PrP, PPPr, , PrP, , Pr, , Pr, PrPr, , PPrPr, Pr, Pr, Pr, , Pr, P, , Pr, Pr, , PrPPrPPPr, P, , ,, , PrPrP, Pr, PrPrPrPr, , PrP, PPrPP, ,, ,, iiice_grice_gcice_grice gricee gre gceice_grgrce_grce_gice_grice_grce_gice_grice_griiice_ce_gice_grce_grce_grice_gice_grice_grce gce grice_gice_gricece_gice_grriice_gce_gice grice gce gceeice_ice grice_gcice_e grice gi eice gce_grgiceicii eece rrcc ge rcee NNNamNNamaNNameName: Name: mName: Name:Name: me: Name: Name: Name:NNaNNNamNameName: meNamame:me:Name:Name: Name:Name: NamNNaameme:NNName: amNaameame:ame: Name: NamNNamName:me: Name:ame: me:NNNamNameNamameameNameme:NNamme: Naaame: mame:Nammame: NNNNN me: N m : NameName, NNaNameName,aNaName, NamName, NameName, Name, ameNameName, Name,Name, Name,NNamNameName, Name, Name, me,Name, Name, NamNameNameame, e,ameName, Namame,Namee,Name,e, ame, amameNamNaammNNaaNameme,NNamammaaamNaamm , ,, , Info, InfII, InfoInfo,Info, InfoInfo,Infof,InfoInfo, InfonfoInfo, Info,InfoInfoI f,Info, InI,InffooI,Infnfoofo, InfffInfoIInfoInfoo, InfoInfo,Info,InfofoInnfoon,, Infooo, nInfnInffoInfooooonfoI, Innfffoooooo,, nnnffffooofofofo,,, PePePPePPePePePPPPPPePePPPePPPePPPPPeeeePePPPe, , P e, , P ee, , PPPPeeeeee, , PPPPPPe,PeePee, , Pe, ,, , PPPPPPe, , PePe, Pe, , Pe, ,,, PPPe, Pee, PePe,,, ,, , PP, PePePePe,,,, , , , , PPPPePee Pe, , PPePeeee,,,,, , rrUnrUnitUUUnitUnrUnitUnUrUnitUnitrUnitrUnitUUUUnitUU iirUnitnitUnitrUnitUUUUnnitrUnittUnitnitUUUUUUrUnrUnUnirUnitrUnitnitrrrUUUUUrUnnnninitrUnittrrrUUnUnitrUnitirUnitUUUnitUnUUrUnitUniUUUnnitnittrrUUrUnrUninittttr nnnnirUnittttrUUUUnnnUnUnitittrUnitrrUUUrUrUnnUniitrUnitrrrUUUUUnitnnniiUnitt

yEntry1EEntry1EEntrEntry1EntrEntry1ntrEntry1EntEntryntryEntry1Entry1Entry11Entry1Entry1Entry1EnEnEntry1EntryEntry1yEntry1EEEntry1EntEntry1Entry1try1yEntry1E yEntry1EEEntryy1Entry1111ntttrytry11111EEnttrrryEntryyyy111ntry1ntry1Enttrrrryyyyyrytry11ntry1try1Ennnnnttttrrrntry1Entry1Entry1ntry1Entry1ntry1Entry1EEEEnnnnnnttttrntrEntryEntry1Entry1y1EEnnntry1ntryntr 1ntry1EEEEEEEnnnn yEntry11y1yyyyyyy :EntrEEE:EE:EntryEEEntryEntry:Entry:EntryEntryEEntryEE:E ttttryy:Entry:Entry:Entry:EEEEE ttttrntr:Entry:Entry:Entrytry:EEEEntryE:EnEnnnEnnt:Entrtry::EEEEEn:Enntr:Entry:EntryEntry:Ent::EntrEntr:EEn:Ennttrrry:Entryy:EntryyyEntry:EntEEnntrtrryyyyyy:EEn rrryyEntryyEntry:EEnEntrrrryyyyyyryy:EnE:EEnnttttrrrryntry:Entryyyy:EnEnttry:Entryntrrrryyy:Enntrttntrrryyyyyyyyyyyyyyy111111111111111111111111111111111111111

Entry2EEEEntry2Entry2Entry2EntryEntry2Entry2Entry2EntrntryEntry2ryEntry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2ntry2Entry2ry2ntry2try2Entry22EEnEntry2Entry2ntry2try2EEEntry2En 2EnEntrryEntry2y2EnttryEntry2ntry2EEnnttrynntry2yE rryEntry2E yyy2try2ry2tryy2try2ry2yyyy :Entry:Entry:En:Entry:EntrE t:Entry:Entry:Entry:EntryEntry:Entr:Entrytn:EntrytryE tntryEntry:EntryEntry:Entry:Entry:EntryEntry:EntryE:Entry:Entry:EntryEntrEntryntrEntry:Entry:Entry:EntrEEntntry:Entryt:EEntryry:Entry:Ennt:Entrynnnt:EntrtryE:EntryrryEntryEntryEntryEEn:Entnn y::E tryntrytryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy222222222222222222222222222222222222222222ry3:Entry3EEEEntryEntryEEnntry3Entrtry3EntrEntry3EntrEntry3y3ntry333try3EEEEEntry3ntrEntryy33ntry33ry3ntry3ry3EEEntry3EntryEntr 33ntry3ry33Entry3EEntry3nnnttrytrrrrryyEntryntryy3ry3Entry3ntry3ntry3ntry3Entry3EEnnnttttrntrrrytryntry33ntry33Entry3ntry3EEEEEnnnnnntttEntrEntry3yyryEntry3EEEEEEnntnEnntEntryryyEntryEntryy3EEEEnEEEn rrtryy3ntry3Entry3ntry3EEEEEnntry3nntEnttrrryy3EE tEntrrtry3ryyyntryyy33ntry3EEEEnntttryy3EEEnnnntrtrtrryntryy33333yyyyyy :E:EnEE tEEE:En:En:EntEntrntrEntrEEE:Entry:EnE:En:Entry:Entry:Entry:EntryEntry:Entry:EEntE:EntE:EnEntttt:En:EEE:EEnn:EntrntEnttr:Entry:EE::EEEnEEnnnttEnttrr:EnEEEEEnEnt:EnnEEEnEn:E:E 33333

Entry4:Entry4

Orez cu legume per 100 g

0 89 LEI

legendlegendpr: Prpr: Price_zlice zl, , Pr, , Pr, ice_grice_grice_gr Name:Name: ameName: Nameame,Name, NameName, InfoInfo, InfoInfoInfo PePe, , PePerUnitUititrUnitEntry1:Entry1

Entry2Entry2Entry2:Entry:Entry:EntryEntryyy222Entry3Entry3Entry3ntry33:EntE:Entntr:Entry3

try4Entry4:Entryntryry444

Ardei umpluți cu carne per 100 g

1 99 LEI

legendlegendlegendegendeegendpr: Prpr: Pr: Price_zlice_zlice_zl Pr, , Pr, , Pr, ice_gice_grice_grice_gr_gr

e, , Info, , PerUnitNNNNName:NameName:NamName:Name: Name: NNameNameNName,NameName, Name, Name, InfoIIInfo,Infof,InfoInfo,Info, Infofon PPPPEntry1:Entry1

Entry2:Entry2EEEnEEnEnEEEntry3:Entry3Entry4:Entry4

Sardină congelată per kg

6 99 LEI

lelelelelelelegegegeegegendndndndndnddnndprprprrprrpp :::: : PrPrPrPrPrPrPPrriciciciiciice_e_e_e_e_zlzlzlzlzllzlzlzlzz , ,,, , ,,, PPPrPrPrPrP icicicice_e_grgr NaNaNaNaNaNaNaNammmme: : NNNaNaNNaaameemmememememee,, , ,, ,,, , , InInInInInInInInInInnnfofofofoofoofofofoffofofofoofofooo,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,PPPPePePePePePePePeePePePePePePeePePePPeePePePePePePePeePePePePePePePeeeeeePPePeePePePPePePePeee UUUrUrUrUrUrUrUUrrUrUrUUUrUrUUrUrUrrUUrUrUrUrUUUUUUUrUUrUUUUUrUUrUrrrrUrUrUrUrUrrrUrrrrUUUU iiinininininininnnininininininnnninininniiininnnninininninnnninniinininnin ttttttttttttttttttttttttttttttttt

EEnEEnEntrtrtry1y1:E:Entntryy11try2:Entry2EnEnEEnEnEnEnEnEEnEnEEnEnEEEnntrtrtrtrrtrtrtrtrtrrtrtrrtry22y2y2y2y2y2y2y22y2y2y2y2y2yy2y2y2y2yyyyyyyyy :EEEEE:E:E:E:EE:EE: tntnttntnn rr 2222

Entry3:Entry3EnEEEEEEEnEnEnEnnEEnEnnEnEnnnnEnnEEEEnEEEnnEnttEntry4:Entry4EEEEEEEEEEEEE

Crap proaspăt per kg

11 99 LEI

Pizza țărăneascăper 100 g

000000 0LEI

Page 5: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

Lapte bătut, No.12% grăsime, 900 gper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t3 79 LEI

Sana3.6% grăsime, 900 g, Covalact, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 09 LEI

Edam, No.1 per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

d

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

119 69 LEI

Specialitate daneză2 x 200 g, Arla, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t6 14 LEI

Iaurt dietetic, No.10.1% grăsime, 400 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i1 49 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

++

Preț per buc.: 5.36 LEI

Preț per buc.: 2.74 LEI

Preț per 2 buc.: 3.90 LEI

Preț a 2-a buc. -50%*: 1.30 LEI

Al 2-lea la -50%!*

Iaurt cu cereale Activia “Mic Dejun”180 g, Danone, per buc.

2 60 LEI22Uni26260606060*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Lapte de consum1.5% grăsime, 1.4 L, Napolact

Iaurt Numa’bun 3.5% grăsime, 470 g, Napolact

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ț

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 89 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Brânză topită, No. 1140 g, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B â

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ită2 55 LEI

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 99 LEI

Delma Sandviș, 500 g

Şuncă Praga, 150 g, Carrefour *Produsele se iau de către client de la raft.

5

OFERTE INCREDIBILE!

20%REDUCERE!

Cumpărând

ambele produse

ECONOMISEȘTI

10%!

Cumpărând

ambele produse

ECONOMISEȘTI

15%!

Preț pentru cele 2 produse*:

Preț per buc.: 3.84 LEI

Preț per buc.: 3.92 LEI

5.12 LEI

Page 6: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

Cașcaval clasic, 200 g, Hochland

Cașcaval afumat, 200 g, Hochland

13 43 LEI1p113E13333*Produsele se iau de către client de la raft.

Ouă x 10 buc.categoria L, Avicola, per caserolă

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

O ă

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

b5 59 LEI

Lapte UHT1.5% grăsime, 1 L, Bună Dimineaţa, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 75 LEI

Salam Bănățean350 g, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ăț9 90 LEI Salam Săsesc Picant

350 g, Cris-Tim, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

8 45 LEI

Cârnaţi picanţi200 g, Aldis, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 37 LEI

Parizer Țărănesc de porcCris-Tim, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

P ii

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ă ăă14 30 LEI

Specialitate albăDarnic, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

S

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

tt8 59 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

+

Preț per buc.: 7.46 LEI

Preț per buc.: 7.46 LEI

6

OFERTE INCREDIBILE!

Măsline negre colosal121-140 buc./kg, Farmer per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Măă

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

17 49 LEI

Cumpărând

ambele produse

ECONOMISEȘTI:

10%!

Page 7: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

Parizer din piept de pui600 g, Aldis, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 96 LEI

BaconCris-Tim, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

24 30 LEI

Mazăre verde1 kg, Gradena, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

d5 34 LEI

Cartofi 1 kg, Fantasyper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

ntry2Entry2:EEn 22ntry3Entry3:EEn 3ntry4Entry4:EEn 44ntry5Entry5:EEn 55

5 87 LEI

Ficat de pui500 g, Perdigaoper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 99 LEI

Burtă de vită porțiiGastromania, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ită12 34 LEI

Aluat foitaj800 g, Minut, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Al

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

j4 90 LEI

Macrou congelat, No.11 kg, per buc.

6 79 LEI66Unit67679797979

Șuncă Presată de Porc400 g, Aldis, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

7 89 LEI

7

OFERTE INCREDIBILE!

Page 8: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

8

OFERTE INCREDIBILE!

Mălai1 kg, Nota 11, per buc.

2 17 LEI22Unit2217171717

Ulei de fl oarea-soarelui1 L, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

5 25 LEI

Ulei din turte de măsline1 L, Gemma, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t9 30 LEI

Orez Camolino1 kg, Deroni, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

O

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

li5 45 LEI

Spărtură de orez,No.1, 1 kg, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ă

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 19 LEI

Făină TIP 6501 kg, Mămica, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ăi

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

651 69 LEI

Spaghete/Macaroane, No.1, 400 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

M1 25 LEI

Pastă de tomate,No.1, 710 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

3 59 LEI

Bulion 18%1 L, Meniu, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

%4 95 LEI

Page 9: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

9

OFERTE INCREDIBILE!

Ciuperci tăiate360 g, Carrefour, per buc.

2 89 LEI22Uni28289898989

Mazăre verde boabe No.1, 720 ml, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

d2 49 LEI

Castraveți în oțet690 g, Defne, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

î3 72 LEI

Gogoşari în oțet690 g, Defne, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

G

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

î4 76 LEI

Ton bucăţi în ulei160 g, Mar de Plata, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

î4 89 LEI

Carne de porc, No.1300 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 49 LEI

Pate de porc240 g, Bucegiper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

3 10 LEI

240 g la preţ de

200 g!

Muştar500 g, Knorr, diverse sortimenteper buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 49 LEI

Adaos alimentar cu gust de găină750 g, Delikat, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

d

EEEEnE y22y22ntry2Entry2Entry2Entry2EEEntry2ntryttt 2try2ntry2EEEEntry2tttt 2ntry2EEEEnnnnnnttttrrrryyyyyyy222EEEntrynnntrytrrryryyyyyy22222EEEEnnn rryyyyy22y222ry2ntry2Ennnn yyyyy2222ry2EEnnn ryyyyy22222EEEntry2ntry2nnntryy222222try2EEEntry2ntry2nn y22222try2EEEnnnnn 2222EEEnntry2nnn 22yyyyyyyy :En:Entr:Entry:Entry:EntryEEntryEntryEntryntry:E:EE:EEEntE:E:E:E:E::::EEE y::EEEE::EEEEE 222222EE 3Entry3ntry3ntry3ntry3333Entry3EEntntry3ntry3try3trntry33ntry3ntry3ntry3EnEEnEn EEEEEEE:EntryEEEEEE t:EntryEEE ttt:Entry:EntrE:EntryEEEE tttt:Entry:En:EntryEntryyntry:Entryntry:Entryy333333333333333333333Entry4:Entry44t 4ntrytry4t 4y4ntry4ntry4t 4ntry4try4y4ntry4ntry4try4ntry4ntryntrry4try44ry4ntry4tryrntry4y4y4ry4nttntry4ntry44y444nn rytryntnnttrt 4try4nnnttryy4ntrtrtryry :Entry:Entry:EntryE:EntryEnt:EntryE tEntrytEn:Entry:Entry:EntrEntryntryntry:En:Entry:EnntryntryEntryEntryntry:EnEEEntryE:En:E:EEn:EE:EntryrrryyyEEEnn:En:: 4444444444444444444444444Entry5:Entry5

12 03 LEI

Page 10: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

10

OFERTE INCREDIBILE!

Bomboane de ciocolată140 g, Novatini, diverse sortimente, per buc.

3 10 LEI33Unit3310101010

Ciocolată90 g, Poiana, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Ci

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 79 LEI

Napolitane Joe200 g, Nestlé, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

J2 95 LEI

Ruladă glazurată200 g, Rollini d’Oro, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

2 39 LEI

Croissant Max85 g, 7 Days, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

M1 59 LEI

Sticks Clip100 g, Ülker,diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ti

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

1 60 LEI

Cereale Cheerios/Nesquik Duo550 g, Nestlé, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2EEEEEntry2EntEEEntrytry2ntryy22y2ry2222EE ttry2tryryry2y2yy222Entrtry2ry2ry22y222ry2y2EEntryEntryryyyy2222EEntry2En yyyyy222222Ennntry2ryryyyyy22222nnn rryyyyy222nn ryyy22y22tnntry2t yyy22tttrryy2222trrrry222yyyyyyyyyyy EEEEE:Entry:EntrEntry:Entry:EntryEEEEE:E:EEEEE:EEEE:E:E:E:EEEE::EEEE:EEEE:::EEEE trytryyy::E:EEEEntryyyy::EEEE yy::: t ytt yy22222Entry3:Entry33333333333333333333333y33333333 EEEEEEntr:EnE ttryy:EntryE t:Entryt y:En:EnEEnt:EnE tE:E:EnEEEntrytry:Entry:EEEnEEnnnntry:Entryryyy:Entry::EEEEnntn yyy:EEEEnn yEEEEnnnnttttryyEEEEEEnnnnnnttttrrrrryEEEE rrryyyyyyyyyy3333333333333333333333333333333333Entry4:Entry4Entry5:Entry5

11 31 LEI

Hrană uscată pentru câini10 kg, Carrefour, diverse sortimenteper buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

tă22 90 LEI

Formulă lapte Junior 1+2 x 400 g, Nestlé, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t34 50 LEI

Page 11: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

11

OFERTE INCREDIBILE!

Al 2-lea la -50%!*

Chips250 g, Lay’s, diverse sortimenteper buc.

5 94 LEI55Uni59594949494*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 pachete identice. Pachetele se iau de către client de la raft.

Popcorn microunde80 g, Star, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i1 45 LEI

Maxi Mix250 g, Chio, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

5 67 LEI

Al 2-lea la -15%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Pufuleți cu sare, No.1100 g, per buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

f

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

0 89 LEI

Seminţe negre, No.1100 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

0 95 LEI

Biscuiţi Petit Beurre, No.1140 g, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

tit1 15 LEI

Biscuiţi cu cereale integrale240 g, Ulpio, diverse sortimente, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

3 89 LEI

Cafea solubilă 3 în 124 x 10 g, Nescafé, diverse sortimenteper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

f

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

bil11 99 LEI

Cafea măcinată250 g, Fort, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C f

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i5 69 LEI

Preț per 2 buc.: 10.49 LEI

Preț per 2 pachete: 5.84 LEI

Preț per 2 buc.: 8.91 LEI

Preț a 2-a buc. -15%*: 4.82 LEI

Preț al 2-lea pachet -50%*: 1.95 LEI

Preț a 2-a buc. -50%*: 2.97 LEI

Al 2-lea la -50%!*

Page 12: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

12

OFERTE INCREDIBILE!

Bere pet, No.12 L, per buc.

2 99 LEI22Uni29299999999

Bere pet2.5 L, Bergenbier, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

5 48 LEI

Bere doză6 x 0.5 L, Timișoreanaper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2Entry2::EEntry3Entry3::EEntry4Entry4::EEntry5Entry5::E

9 89 LEI

5+1 GRATUIT!

Bere sticlă6 x 0.33 L, Tuborgper pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry22Entry3:Entry33Entry4:Entry44Entry5:Entry55

ă11 53 LEI

Băutură carbogazoasă, No.12 L, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

1 09 LEI

Nectar1 L, Tymbark, portocale, portocale roșii, piersici, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 26 LEI

Al 2-lea la -25%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Coca-Cola2 x 2 L, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

7 94 LEI

Băutură necarbogazoasă2 L, Prigat, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 45 LEI

Al 2-lea la -25%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Sirop0.75 L, Laurul, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

7 99 LEI

Preț per 2 buc.: 7.46 LEIPreț a 2-a buc. la -25%*: 3.20 LEI

Preț per 2 buc.: 7.79 LEIPreț a 2-a buc. la -25%*: 3.34 LEI

Page 13: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

13

OFERTE INCREDIBILE!

Apă minerală carbogazoasă1.5 L, Biborțeni, per buc.

1 50 LEIend1Price_zl, , Pr15me: Name, , I15y1:Entry11 ry20ry30ry40ry50

Vin alb/roșu, No.10.75 L, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Vi

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

3 89 LEI

Vin alb/roşu0.75 L, Premiat, Ceptura, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Vi

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

5 48 LEI

Pachet vin alb2 x 0.75 L, Cupaj Premiat, Murfatlar, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

11 72 LEI

Whisky0.5 L, Johnnie Walker Red Label, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Wh

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

29 90 LEI

Whisky+ 2 pahare0.7 L, Teacher’sper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Wh

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

42 99 LEI

Vodka Stalinskaya0.7 L+ Coca Cola, 1 Lper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

V d

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

li28 65 LEI

Cava D’Oro28% vol., 0.5 L,per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

12 29 LEI

Apă minerală necarbogazoasă6 x 2 L, Bucovinaper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

A ă

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

lă10 29 LEI

5+1 GRATUIT!

Page 14: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

14

OFERTE INCREDIBILE!

Lapte demachiant nutritiv vitaminizant200 ml, Doinaper buc.

4 60 LEI44Uni46460606060

Vopsea de păr100 ml, Garnier Color Naturals, diverse nuanțeper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

V

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

8 06 LEI

Cremă pentru față50 ml, L’ Oréal Revitalift zi/noapte, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t30 13 LEI

Săpun100 g, Dove, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ă

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 17 LEI

3+1 GRATUIT!*

*Produsele trebuie sa fi e identice și se iau de către client de la raft.

Pastă de dinți100 ml, Colgate Total Advance Fresh/White/Stripe, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i7 58 LEI

Al 2-lea la -70%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Deodorant gel85 g, Mennen Speed Stick, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

D

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t14 21 LEI

Al 2-lea la -70%!*

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Şampon, 400 ml, Head & Shoulders, diverse sortimente

Balsam, 180 ml, Head & Shoulders, diverse sortimente

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2y2y222y222y22y22y22222222:EntryEnEEnnEnntrytryntryEntryEnEntntry:EntryEnEn ryyyEn ryntryyEnntryyEnn yEEnn yyyyEEnn yEn yEnt yyyy2222222222222222222222222222222222Entry3:333333:EntryEEntryEntryEntryntntr:Enttrytry::EntryEntryntrntryt:EEntryntnttryrynnttrtrytrryyynnnttrryyyntn rry:Entryn ryyy:Enttryyyttryyy: y: tryrr: ryyyyy33333333333333333333333333333333Entry4:EEEEnEnEntryEntryEEnEEEEEEEEEnEEn 44Entry5:Entry555555

20 97 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

CADOU*: Cremă de mâini, 100 ml, Nivea!

Lapte de corp250 ml, Nivea, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

13 80 LEI

*Cadoul se ia de către client de la raft.

CADOU*: Gel de ras, 200 ml, Gillette Fusion, diverse sortimente!

Rezerve pentru aparat de ras4 buc., Fusion Power, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

R

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

56 70 LEI

*Cadoul se ia de către client de la raft.

Cumpărând

ambele produse

ECONOMISEȘTI

30%!Preț per 2 buc.: 18.47 LEIPreț a 2-a buc. la -70%*:4.26 LEI

Preț per 2 buc.: 9.85 LEIPreț a 2-a buc. la -70%*: 2.27 LEI

Preț per buc.: 11.20 LEI

+

Preț per buc.: 18.75 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Preț per pachet: 12.51 LEIPreț reieșit din pachet: 3.13 LEI

Page 15: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

15

OFERTE INCREDIBILE!

CADOU*: Înălbitor regular, 2 L , Ace!

Detergent automat4 kg, Bonux, per buc.

26 49 LEI222626666*Cadoul se ia de către client de la raft.

Balsam de rufe2 L , Evrika, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

8 25 LEI

Detergent lichid de vase2 x 450 ml, Pur, diverse sortimente

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

D t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

li6 65 LEI

*Produsele trebuie să fi e identice şi se iau de către client de la raft.

Odorizant WC Duo-Aktiv60 ml, Bref, diverse sortimenteper buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Od

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

W5 59 LEI

Hârtie igienică8 role, 3 straturi, Carrefour, diverse sortimenteper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

â

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i8 99 LEI

CADOU: Gel de curăţat baia, 500 ml, Mr. Proper!

Detergent automat4 kg, Tideper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

D t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

33 05 LEI

Absorbante Maxi Duo2 x 20 buc., Always

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Ab

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t15 20 LEI

*Produsele trebuie să fi e identice şi se iau de către client de la raft.CADOU: Burete vase, 2 buc., E-Pack!

Burete de vase cu caneluri10 buc., E-Packper pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

3 65 LEI

CADOU: Minipachet scutece bebe, Happy!

Scutece bebe Big PackHappy, diverse mărimi, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

EEEEnEnnnntntrytrtry2y222E yy2EEnt 2EEEEEE :EntryEEntry: 2EEEnEntntryntry3ntry3nttry3ry3y33EEntrntntry3t y3EEEntryEEntry3EEntry3y3yEE tEEEEEEEntEEntrEnt 3y :Entry:Entry:Entry:EntryEntry:Entr:Entry:EEntry:E 33333Entry4:Entry4Entry5:Entry5

b59 90 LEI

Preț per buc.: 3.89 LEIPreț reieșit din pachet: 3.33 LEI

Preț per buc.: 8.94 LEIPreț reieșit din pachet: 7.60 LEI

Page 16: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

16

OFERTE INCREDIBILE!

Articole veselă din ceramică diverse modele per buc.

1 99 LEI1pr: Price_zl, , Price_gr 1nfo, , PerUni19E199999999

Set x 3 cutii alimente pătrate “Polar” 0.46 L + 0.95 L + 1.5 L

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry22Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

tii8 90 LEI

Cutie depozitare color 30 L

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i9 90 LEI

Set x 8 umeraşe din lemn, Carrefour

per set

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

12 90 LEI

Uscător pentru rufe 18 m aluminiu/inox

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t69 90 LEI

Bec economic 6000 H 15W E27

2U lumină caldă

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 29 LEI

Prelungitor cu 3 prize lungime cablu 1.5 m

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 90 LEI

PREŢ UNIC!

Page 17: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

17

OFERTE INCREDIBILE!

Silicat pentru litieră pisici, Carrefour

5 L

14 90 LEI114141 Entr49Entr49Entr49Entr49

Aparat multifuncţional Top Life greutăţi incluse 46 kg perne tapiţate mânere din burete

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

A

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

lti649 90 LEI

Bandă magnetică de alergare

pliabilă suprafaţă alergare

104 x 34.4 cm computer cu afi şaj

electronic

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

B

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

349 90 LEI

Bicicletă magnetică Top Life

volantă 3.5 kg trepte de rezistenţă

reglabile

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Bi

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

229 90 LEI

Patine reglabile RCO mărimi 30-33 34-37 38-41

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

l b84 90 LEI

Set complet interior Neo PlusConţine:

set huse auto x 11 piese set x 4 covorașe auto mochetă husă volan husă centură x 2 buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t77 90 LEI

Husă volan diverse modele Procar

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

9 90 LEIŞtergătoare parbriz ‘‘Flat’’

diverse dimensiuni Procar

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

6 29 LEI

Page 18: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

18

OFERTE INCREDIBILE!

Jachetă schi damă XS/XL diverse culori

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

hi175 00 LEI

Pantaloni schi damă

XS/XL negru şi gri

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

135 00 LEI

Pulover damă, TeX 2 modele 100% acril XS/XL diverse culori

30 00 LEI333030000

Pulover damă XS/XXL diverse modele şi culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

35 00 LEI

Jachetă tricotată damă, TeX

100% acril XS/XL diverse culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

45 00 LEI

Pijama damă 100% bbc S/XL diverse culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ij

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ă20 00 LEI

Ghete damă 36/41 negru şi maro

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Gh

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

80 00 LEI

Page 19: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

19

OFERTE INCREDIBILE!

Jeans bărbaţi

diverse modele şi culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

2Entry2:Entry22Entry3:Entry33

4Entry4:Entry44Entry5:Entry55

40 00 LEI

Pantaloni trening bărbaţi, TeX

80% bbc, 20% pes

S/XXXL diverse culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

y2Entry2:Entryyy3Entry3:Entryyy4Entry4:Entryyy5Entry5:Entryy

35 00 LEIPantaloni casual bărbaţi

100% bbc 32/42 diverse culori

40 00 LEI444040000

Jachetă bărbaţi

100% pes M/XXL diverse culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

150 00 LEI

Pulover bărbaţi

100% acril S/XXL diverse

modele şi culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

ntryEntry2:Enn 2yntryEntry3:Enn 3yntryEntry4:Enn 4y4ntryEntry5:Enn 5y

35 00 LEI

Ghete bărbaţi 41/46 negru și maro

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Gh

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

b80 00 LEI

Page 20: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

20

OFERTE INCREDIBILE!

Set x 3 bluze bebe, mânecă lungă 100% bbc 6/36 luni

20 00 LEI222020000Salopetă noapte bebe, TeX

100% bbc 6/36 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

20 00 LEI

Pantalon reiat fete, TeX 100% bbc 2/14 ani diverse culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2ryryyryryryryryyryyyryryyryyyyyyy22222222222222222222222222222Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i30 00 LEI

Cizme schi copii, TeX 29/39 negru și roșu

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Ci

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

i40 00 LEI

Geacă copii, TeX

100% pes 2/14 ani diverse

modele şi culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

G

Entry2:Entry22Entry3:Entry33Entry4:Entry44Entry5:Entry55

45 00 LEI

Pulover fete, TeX 2/14 ani diverse culori

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

t30 00 LEI

Helancă copii, TeX 100% bbc 2/14 ani diverse modele şi culori

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

20 00 LEI

Page 21: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

21

OFERTE INCREDIBILE!

Sistem games Intel I3-540 procesor Intel Core I3-540 (3.06 GHz) garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

i t

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

1.399 00 LEI

Monitor LED Philips 196V3LSB timp de răspuns 5 ms garanţie 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

ED369 00 LEI

Mouse Microsoft Mobile 1000

garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

49 90 LEI

DVD-R 5 buc./Shrink Digittex

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

DVD

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

4 90 LEI

Flash USB 4 GB Akyta garanţie 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

l

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

B 419 90 LEI

Tastatură media-Black Gembird KB-8300 M-BL

garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

14 90 LEI

Laptop HP Pavilion G6 QH791EA procesor Intel B950 (2.10 GHz) garanție 12 luni

1.599 00 LEI1111 555510.000.000:1

Contrast

1366 x 768

Rezoluţie

nVidiaGeForce

G210Placă video

y4455

RATĂ36 LEI

90

RATĂ159 LEI

90

RATĂ139 LEI

90

34

500HDD

500HDD

40 cm15

.6”

48 cm19

Page 22: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

22

Cumpărăturile sunt grele? Carrefour îți ușurează viața!* Serviciul de livrare gratuită este valabil pentru volume mari și distanțe de max. 30 Km. **Detalii în magazine.

LIVRARE GRATUITĂPÂNĂ ÎN CASA TA!

OFERTE INCREDIBILE!

Car Audio Carguard CD164 radio FM cititor carduri USB MP3 garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

C

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

C99 00 LEI

FM Transmiter MP3 Chrome 03 telecomandă slot card USB garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

M

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

it19 90 LEI

Micro sistem Bluesky MCD103 garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Mi

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

219 00 LEI

Aparat foto Fuji AV250 + card 4 GB + husă + încărcător + acumulatori

ISO: 3200 face detection garanție 24 luni

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

A

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

F349 00 LEI

Aparat foto Nikon L23 + card 2 GB + husă + încărcător + acumulatori

3 tehnologii antiîncețoșare reducere electronică a vibraţiilor garanție 24 luni

249 00 LEI222424444

16 MPRezoluţie

3 XZoom optic

7.2 XZoom digital10.1 MP

Rezoluţie

5 XZoom optic

4 XZoom digital

2.7”Display

2.7”Display

4 x 40 WPutere

FM/AMRadio

y4

RATĂ34 LEI

90

RATĂ21 LEI

90

RATĂ24 LEI

90

CADOU: USB 8 GB 2.0

DataTraveler!

CADOU: USB 8 GB 2.0

DataTraveler!

CADOU: Telecomandă!

Page 23: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

23

OFERTE INCREDIBILE!

LED Hyundai 32HYL90A tuner DVB-T HDMI x 2 garanție 60 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ED

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

d1.199 00 LEI LED Orion T22

Tuner DVB-T HDMI timp răspuns 5 ms intrare PC garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ED

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

649 00 LEI

LED Changhong 19’’ intrare VGA HDMI garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

ED

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

h479 00 LEI

TV Gut Schneid 21M380 timer pornit/oprit teletext 100 programe garanție 24 luni

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

V

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4Entry5:Entry5

h349 00 LEI

LCD Samsung 46D550 tuner DVB-T/C HDMI x 4 intrare PC garanţie 24 luni

2.499 00 LEI222 42 4444

ry44

RATĂ47 LEI

90

RATĂ64 LEI

90

45

RATĂ34 LEI

901000:1Contrast

400cd/m2

Luminozitate

400cd/m2

Luminozitate

117 c

m46”

81 cm32

48 cm19

56 cm22

53 cm21

RATĂ249 LEI

90

RATĂ119 LEI

90

Detalii pe coperta spate și pe www.carrefour.ro.

Page 24: Catalog hipermarket Carrefour Militari 02 Ianuarie

PROGRAM MAGAZINE: L-D: 08:00 – 22:00Excepție: Carrefour Berceni:

L-D: 08:00 – 23:00Carrefour Orhideea:L-S: 07:00 – 23:00 D: 07:00 – 22:00

Carrefour Unirii:L-D: 07:00 – 22:00

Cartofi albiper kg

0 69 LEITigaie Wok, No.1

28 cm mâner din lemn

8 90 LEI