Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications...

194
SIVECO România STRUCTURA BAZEI DE DATE MANAGEMENTUL REPARATIILOR SI SERVICIILOR

Transcript of Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications...

Page 1: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

SIVECO România

STRUCTURA BAZEI DE DATE

MANAGEMENTUL

REPARATIILOR SI SERVICIILOR

Page 2: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 2 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Cuprins

Lista tabelelor pentru Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR ........... 9

ACT_CATG ................................................................................................................... 10 ╙Tabela cu Tipuri de Actiuni de Intretinere............................................................. 10

ACT_PRD ...................................................................................................................... 11 ╙Tabela cu Tipurile de periodicitate pentru interventii si actiuni........................... 11

AN_TIME........................................................................................................................ 12 ╙Tabela cu informatiile de analiza financiara pentru un anumit element ............ 12

BATCH_ ......................................................................................................................... 13 ╙Tabela cu loturile articolelor de stoc ..................................................................... 13

BC_COST ...................................................................................................................... 14 ╙Tabela cu fondurile alocate unui buget................................................................. 14

BINS ............................................................................................................................... 15 ╙Tabela cu compartimentele magaziilor ................................................................. 15

BUD_VAL ...................................................................................................................... 16 ╙Tabela cu valorile bugetului pentru fiecare luna a unui an ................................. 16

CL_DATA ...................................................................................................................... 17 ╙Tabela cu date privind orele lucrate zilnic de catre salariati ............................... 17

CON_BG_COST ........................................................................................................... 18 ╙Tabela cu costurile cu manopera, materialele si costurile diverse pentru contract ....................................................................................................................... 18

COSTCENTRE_............................................................................................................ 19 ╙Tabela cu centrele de cost ce cumuleaza costurile pentru activitatile de intretinere ................................................................................................................... 19

DIR_ACTION ................................................................................................................. 20 ╙Tabela cu actiunile.................................................................................................. 20

DIR_ACTION_ACTV .................................................................................................... 21 ╙Tabela cu descrierea detaliata a actiunilor........................................................... 21

DIR_ACTION_MANR ................................................................................................... 22 ╙Tabela cu necesarul de manopera pentru actiuni ............................................... 22

DIR_ACTION_STOKR ................................................................................................. 23 ╙Tabela cu necesarul de stoc si de prestatii pentru actiuni .................................. 23

DIR_BUDG .................................................................................................................... 24 ╙Tabela cu bugetele definite in COSWIN............................................................... 24

DIR_CATG..................................................................................................................... 25 ╙Tabela cu familiile de echipamente si de articole ................................................ 25

DIR_CCBC..................................................................................................................... 26 ╙Tabela cu intersectia intre centrele de cost si bugete ......................................... 26

DIR_DEFD ..................................................................................................................... 27 ╙Tabela cu nomenclatorul diagnosticelor utilizate in COSWIN: simptome, defecte ........................................................................................................................ 27

Page 3: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 3 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_JBCL...................................................................................................................... 28 ╙Tabela cu clasele de interventii ............................................................................. 28

DIR_JBTY ...................................................................................................................... 29 ╙Tabela cu tipurile de interventie ............................................................................ 29

DIR_MANF..................................................................................................................... 30 ╙Tabela cu fabricantii de echipamente ................................................................... 30

DIR_METER .................................................................................................................. 31 ╙Tabela cu contorii utilizati in intretinere ................................................................ 31

DIR_MREAD.................................................................................................................. 33 ╙Tabela cu citirile de contor ..................................................................................... 33

DIR_MSET ..................................................................................................................... 34 ╙Tabela cu nomenclatorul de caracteristici fizico-tehnice .................................... 34

DIR_NORM .................................................................................................................... 35 ╙Tabela cu normele de masurare ........................................................................... 35

DIR_SUBC..................................................................................................................... 36 ╙Tabela cu informatii despre subcontractorii de intretinere .................................. 36

DIR_SUPP ..................................................................................................................... 37 ╙Tabela cu furnizori de echipamente...................................................................... 37

DIR_UNIT....................................................................................................................... 38 ╙Tabela cu functiile de echipamente ...................................................................... 38

DIR_WOST .................................................................................................................... 39 ╙Tabela cu starile DL-ului. Acestea sunt definite prin aplicatia de configurare .. 39

DIR_ZONE ..................................................................................................................... 40 ╙Tabela cu definitia zonelor ..................................................................................... 40

EQP_ACT ...................................................................................................................... 41 ╙Tabela cu ctiunile din modulul de intretinerea preventiva................................... 41

EQP_ANAL ................................................................................................................... 43 ╙Tabela cu ate despre anii de analiza .................................................................... 43

EQP_ATTR .................................................................................................................... 44 ╙Tabela cu valorile posibile pentru atributul echipamentului ................................ 44

EQP_CLDR ................................................................................................................... 45 ╙Tabela cu caledarele obiectelor ............................................................................ 45

EQP_CLD_VAL ............................................................................................................ 46 ╙Tabela cu informatii de utilizare a calendarelor ................................................... 46

EQP_CONT ................................................................................................................... 47 ╙Tabela cu contractele de intretinere...................................................................... 47

EQP_DEFR.................................................................................................................... 49 ╙Tabela cu Diagnostice echipament ....................................................................... 49

EQP_DOS ...................................................................................................................... 51 ╙Tabela cu Indicatii si Restrictii ............................................................................... 51

EQP_DRAW .................................................................................................................. 52 ╙Tabela cu Manuale si desene................................................................................ 52

Page 4: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 4 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_HEAD ................................................................................................................... 53 ╙Tabela cu clasele de atribute................................................................................. 53

EQP_JOBR ................................................................................................................... 54 ╙Tabela cu informatiile despre cereri interventii .................................................... 54

EQP_JOBS.................................................................................................................... 57 ╙Tabela cu informatii despre interventia echipament............................................ 57

EQP_MOVE................................................................................................................... 61 ╙Tabela cu deplasarile echipamentelor .................................................................. 61

EQP_MSET ................................................................................................................... 62 ╙Tabela cu caracteristicile fizico-tehnice ale echipamentului ............................... 62

EQP_NOTE ................................................................................................................... 63 ╙Tabela cu specificatiile tehnice ale echipamenutlui sau articolului de stoc ...... 63

EQP_PODP ................................................................................................................... 64 ╙Tabela cu date privind achiztionarea echipamentelor......................................... 64

EQP_RES ...................................................................................................................... 66 ╙Tabela cu esursele de tip echipament utilizate in modulul de intretinere.......... 66

EQP_SPARE ................................................................................................................. 67 ╙Tabela cu lista pieselor de schimb pentru fiecare echipament in parte ............ 67

EQP_SRL ...................................................................................................................... 68 ╙Tabela cu umerele seriale ale echipamentelor .................................................... 68

EQP_STATUS............................................................................................................... 69 ╙Tabela cu definitia starilor echipamentelor........................................................... 69

EQP_STOCK................................................................................................................. 70 ╙Tabela cu necesarul de stoc pe actiunile din modulul de intretinere preventiva..................................................................................................................................... 70

EQP_TECH.................................................................................................................... 71 ╙Tabela cu specificatiile tehnice ale echipamentelor ............................................ 71

EQP_TOPO ................................................................................................................... 73 ╙Tabela cu echipamentele si grupele de echipamente......................................... 73

EQV_SPEC.................................................................................................................... 76 ╙Tabela cu lista de specialitati/echivalente ............................................................ 76

GEN_ACTN ................................................................................................................... 77 ╙Tabela cu actiuni ce pot fi utilizate pentru genrarea interventiilor temporare ... 77

GEN_ADDR ................................................................................................................... 78 ╙Tabela cu adresele furnizorilor, producatorilor si subcontractantilor ................. 78

HE_DET ......................................................................................................................... 79 ╙Tabela cu istoricul utilizarii zilnice a salariatilor in activitatile de intretinere ...... 79

HIST_ACT...................................................................................................................... 80 ╙Tabela cu actiunile PMP din istoric ....................................................................... 80

HIST_JOBS ................................................................................................................... 81 ╙Tabela cu detalii ale interventiilor PMP arhivate.................................................. 81

HIST_RES...................................................................................................................... 83 ╙Tabela cu istoric de resurse necesare pentru actiunile PMP arhivate .............. 83

Page 5: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 5 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIST_STOCK ................................................................................................................ 84 ╙Tabela cu istoric de stoc necesar pentru actiunile PMP arhivate ...................... 84

HIS_AE........................................................................................................................... 85 ╙Tabela cu istoric al actiunilor desfasutate de salariati in cadrul DL-urilor arhivate ....................................................................................................................... 85

HIS_HA .......................................................................................................................... 86 ╙Tabela cu istoric a actiunilor executate pe DL-urile arhivate.............................. 86

HIS_HD .......................................................................................................................... 88 ╙Tabela cu storic de diagnostice pentru DL-urile arhivate.................................... 88

HIS_HE........................................................................................................................... 89 ╙Tabela cu istoric de salariat utilizati pe DL-urile arhivate.................................... 89

HIS_HN .......................................................................................................................... 90 ╙Tabela cu descrierile detaliate ale DL-urilor si actiunilor din istoric ................... 90

HIS_HO .......................................................................................................................... 91 ╙Tabela cu detaliile DL-urilor arhivate .................................................................... 91

HIS_HS........................................................................................................................... 97 ╙Tabela cu istoric la necesarul de stoc pentru articolele de pe DL ..................... 97

HIS_HT........................................................................................................................... 99 ╙Tabela cu istoric la necesarul de resurse pentru DL-urile arhivate.................... 99

INTERF_COM_FILE ................................................................................................... 101 ╙Tabela cu informatii financiare despre echipament ........................................... 101

INTERF_ECO_FILE.................................................................................................... 102 ╙Tabela cu Note echipament ................................................................................. 102

INTERF_MAINT .......................................................................................................... 103 ╙Tabela cu Interventii echipament ........................................................................ 103

INTERF_MAINT_TYPE .............................................................................................. 104 ╙Tabela cu Tipuri de interventie ............................................................................ 104

INTERF_TECH_GEN ................................................................................................. 105 ╙Tabela cu date tehnice despre echipament ....................................................... 105

ITEM_ ........................................................................................................................... 106 ╙Tabela cu articolele de stoc ................................................................................. 106

JOB_ACT .................................................................................................................... 110 ╙Tabela cu actiunile interventiilor PMP................................................................. 110

JOB_ACTN.................................................................................................................. 111 ╙Tabela cu actiunile interventiilor echipament ..................................................... 111

JOB_ACTV .................................................................................................................. 113 ╙Tabela cu descrierea detaliata a obiectelor din intretinere ............................... 113

JOB_CATG_INT ......................................................................................................... 114 ╙Tabela cu Intersectia intre jobdir si dirCatg ........................................................ 114

JOB_DIR...................................................................................................................... 115 ╙Tabela cu interventiile de baza............................................................................ 115

JOB_DIR_ACTN ......................................................................................................... 116 ╙Tabela cu actiunile unei interventii de baza ....................................................... 116

Page 6: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 6 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_DIR_MANR ........................................................................................................ 117 ╙Tabela cu Resursele asociate interventiilor de baza......................................... 117

JOB_DIR_STOKR ...................................................................................................... 118 ╙Tabela cu necesaul de resurse si de materiale pentru interventie .................. 118

JOB_MANR ................................................................................................................. 119 ╙Tabela cu resursele necesare pentru o interventie ........................................... 119

JOB_STOKR ............................................................................................................... 121 ╙Tabela cu articolele necesare pe interventiile echipament............................... 121

LINKED_JOBS ........................................................................................................... 123 ╙Tabela cu interventiile legate la o interventie echipament ................................ 123

MES_DIR ..................................................................................................................... 124 ╙Tabela cu interventiile de masurare.................................................................... 124

MES_FBACK .............................................................................................................. 125 ╙Tabela cu date legate de citirlile caracterisicilor fizico-tehnice......................... 125

MES_PCT_CONF ....................................................................................................... 126 ╙Tabela cu puncte de masura pentru fiecare echipament.................................. 126

MES_PT ....................................................................................................................... 127 ╙Tabela cu punctele de masurare......................................................................... 127

NORM_DAT................................................................................................................. 129 ╙Tabela cu date privind Normele de masurare.................................................... 129

PARAMETER .............................................................................................................. 130 ╙Tabela cu parametrii generali .............................................................................. 130

PARENT_EQP ............................................................................................................ 131 ╙Tabela cu echipamentele care au date definite in intretinerea preventiva...... 131

PAY_MODE ................................................................................................................. 132 ╙Tabela cu tipurile de plata.................................................................................... 132

PJ_COSTS .................................................................................................................. 133 ╙Tabela cu costurile planurilor si ale interventiilor dinplan ................................. 133

PLAN_ID ...................................................................................................................... 134 ╙Tabela cu planurile de intretinere ........................................................................ 134

PLAN_JOBS ............................................................................................................... 136 ╙Tabela cu interventiile ce fac parte din plan....................................................... 136

PMP_JOBS ................................................................................................................. 139 ╙Tabela cu interventiile din intretinerea preventiva ............................................. 139

PREFACT .................................................................................................................... 141 ╙Tabela cu facturile proforme receptionate.......................................................... 141

PREQUEST ................................................................................................................. 143 ╙Tabela cu cererile de achizitie ............................................................................. 143

PREQ_CC_INT ........................................................................................................... 145 ╙Tabela cu repartizarea pozitiilor cererii de achizitie pe centre de cost............ 145

PR_ITEMS ................................................................................................................... 146 ╙Tabela cu pozitiile cererilor de achizitie .............................................................. 146

Page 7: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 7 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_PO_INT ................................................................................................................. 148 ╙Tabela cu intersectia intre pozitiile de comanda de achizitie si pozitiile de cerere........................................................................................................................ 148

PR_PQ_INT ................................................................................................................. 149 ╙Tabela cu intersectia intre pozitiile cererilor de achizitie si pozitiile comenzii. 149

PR_RMK ...................................................................................................................... 150 ╙Tabela cu comentari legate de cererea de achizitie.......................................... 150

RCT_RMK.................................................................................................................... 151 ╙Tabela cu comentarii pentru intrare .................................................................... 151

RC_ABHR.................................................................................................................... 152 ╙Tabela cu orele de absenta pentru salariati ....................................................... 152

RECEIPT_.................................................................................................................... 153 ╙Tabela Master cu intrari de stoc .......................................................................... 153

RECONCILE_INV ....................................................................................................... 156 ╙Tabela cu facturile de coswin reconciliate.......................................................... 156

REP_COUNT............................................................................................................... 157 ╙Tabela cu inventarele de stoc.............................................................................. 157

REP_COUNT_ITEM ................................................................................................... 158 ╙Tabela cu articolele din inventarele de stoc ....................................................... 158

REQUEST_BY ............................................................................................................ 159 ╙Tabela cu solicitanti .............................................................................................. 159

RES_CLDR.................................................................................................................. 160 ╙Tabela cu calendarele resurselor ........................................................................ 160

RES_EMPL.................................................................................................................. 161 ╙Tabela cu salariatii utilizati in intretinere............................................................. 161

RES_HOUR ................................................................................................................. 163 ╙Tabela cu evidenta utilizarii resurselor ............................................................... 163

RES_SUPV .................................................................................................................. 164 ╙Tabela cu supervizorii pentru salariati ................................................................ 164

RES_TRADE ............................................................................................................... 165 ╙Tabela cu Functii personal................................................................................... 165

RES_VALUE ............................................................................................................... 166 ╙Tabela cu informatii despre costul resursei pe zile ........................................... 166

RE_RATE .................................................................................................................... 167 ╙Tabela cu tarifele pentru angajati ........................................................................ 167

RH_HRS....................................................................................................................... 168 ╙Tabela cu informatii despre alocarea resurselor pe fiecare zi.......................... 168

RT_RATE..................................................................................................................... 169 ╙Tabela cu tarifele pentru resurse ........................................................................ 169

TN_LINE ...................................................................................................................... 170 ╙Tabela cu valorile atributelor pentru notele de echipament.............................. 170

UNITS ........................................................................................................................... 171 ╙Tabela cu Unitati de masura................................................................................ 171

Page 8: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 8 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

UNITS_CONV.............................................................................................................. 172 ╙Tabela cu conversii intre unitatile de masura..................................................... 172

WIP_AE........................................................................................................................ 173 ╙Tabela cu informatii cu angajatii alocati pe actiuni ............................................ 173

WIP_EQP ..................................................................................................................... 174 ╙Tabela cu chipamentele utilizate la executia unui DL ....................................... 174

WIP_WA....................................................................................................................... 175 ╙Tabela cu datele referitoare la actiunile de pe DL ............................................. 175

WIP_WE ....................................................................................................................... 177 ╙Tabela cu datele despre angajati alocati pe DL................................................. 177

WIP_WN....................................................................................................................... 178 ╙Tabela cu comentariile pentru WIPWO, EQPCONT,WIPWA........................... 178

WIP_WO ...................................................................................................................... 179 ╙Tabela cu informatii despre Dispozitia de Lucru................................................ 179

WIP_WS ....................................................................................................................... 186 ╙Tabela cu informatii despre consumul de piese de pe DL................................ 186

WIP_WT ....................................................................................................................... 188 ╙Tabela cu datele despre consumul de manopera pe DL .................................. 188

WO_COSTS ................................................................................................................ 190 ╙Tabela cu costurile pe luni pe DL ........................................................................ 190

YEAR_CALENDAR .................................................................................................... 191 ╙Tabela cu detalierea calendarelor pana la nivelul orelor .................................. 191

Page 9: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 9 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Lista tabelelor pentru Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Page 10: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 10 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

ACT_CATG

╙Tabela cu Tipuri de Actiuni de Intretinere

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------ PK_ACT_CATG NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp AC_CODE VARCHAR2(6) Codul tipului de actiune AC_DESC VARCHAR2(20) Y Descrierea tipului de actiune

Page 11: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 11 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

ACT_PRD

╙Tabela cu Tipurile de periodicitate pentru interventii si actiuni

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments ---------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------ PK_ACT_PRD NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp AP_CODE VARCHAR2(6) Codul periodicitatii AP_DESC VARCHAR2(20) Y Descrierea periodicitatii AP_VALUE NUMBER(7) Y Valoarea periodicitatii AP_UNIT NUMBER(3) Y Unitate de masura AP_MTID VARCHAR2(16) Y Codul contorului AP_MTPR NUMBER Y Intervalul de contor pentru periodicitate

Page 12: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 12 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

AN_TIME

╙Tabela cu informatiile de analiza financiara pentru un anumit element

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments -------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) Anul analizat. Cheie straina catre tabela EQP_ANAL INDX NUMBER(3) Specifica tipul analizei de cost cu urmatoarea conventie:

0-Cost intern planificat 1-Cost intern neplanificat 2-Cost intern divers 3-Cost extern planificat 4-Cost extern neplanificat 5-Cost extern divers

AN_LAB_ACOST NUMBER Y Costul manoperei din dispozitiile de lucru pentru obiectul analizat AN_MAT_ACOST NUMBER Y Costul cu materialele din dispozitiile de lucru pentru obiectul analizat AN_MSC_ACOST NUMBER Y Costurile diverse din dispozitiile de lucru pentru obiectul analizat AN_NOWO NUMBER(5) Y Numarul de dispozitii de lucru pentru obiectul analizat AN_DN_TIME NUMBER Y Numarul total de ore de oprtire ale echipamentului analizat

( rezulta din DL-urile arhivate ) AN_PR_LOSS NUMBER Y Numarul de ore de productie pierdute pentru echipamentul analizat

( rezulta din DL-urile arhivate ) AN_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore de functionare planiicate pentru obiectul analizat

( rezulta din DL-urile arhivate ) AN_ACT_HRS NUMBER Y Numarul de ore de functionare realizate de obiectul analizat

( rezulta din DL-urile arhivate ) AN_LJOBDT NUMBER(10) Y Data ultimului DL arhivat AN_PREST_ACOST NUMBER Y Costul cu prestatiile pentru obiectul analizat

( rezulta din DL-urile arhivate )

Page 13: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 13 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

BATCH_

╙Tabela cu loturile articolelor de stoc

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------------------------------- PK_BATCH_ NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_ITEM_BATCH NUMBER(8) Codul articolului lotului. Cheie straina catre tabela item_ DT_BATCH NUMBER(10) Y Ultima data a modificarii lotului ( intretinuta automat de sistem ) TM_BATCH NUMBER(10) Y Ultima ora a modificarii lotului ( intretinuta automat de sistem ) BATCH_REF VARCHAR2(20) Y Codul lotului B_PROC_DT NUMBER(10) Y Data creerii lotului B_WTY_EXP_DT NUMBER(10) Y Data la care garantia lotului expira B_VAL NUMBER Y Valoarea lotului B_FREE_QTY NUMBER Y Cantitatea libera din lot B_RES_QTY NUMBER Y Cantitatea rezervata in lot B_FROZ_FLG NUMBER(3) Y Flag ce specifica daca lotul este inghetat:

0-nu e inghetat 1-e inghetat

B_QLTY_CD NUMBER(3) Y Codul de calitate al lotului B_EXP_DT NUMBER(10) Y Data la care lotul expira B_FROZEN_QTY NUMBER Y Cantitatea inghetata din lot

Page 14: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 14 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

BC_COST

╙Tabela cu fondurile alocate unui buget

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments ------------ --------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------ COMMONKEY NUMBER(8) Bugetul caruia fondurile apartin. Cheie straina catre tabela DIR_BUDG( tabela bugetelor ) INDX NUMBER(3) Contine tipul fondului de buget (cu urmatoarea conventie ):

0 - Planificat 1 - Neplanificat 2 - Altul

BC_LAB_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile cu manopera din interventiile de intretinere BC_MAT_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile cu materialele din interventiile de intretinere BC_MSC_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile diverse din interventiile de intretinere

Page 15: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 15 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

BINS

╙Tabela cu compartimentele magaziilor

Valabil de la

PATCH 18 Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------------- PK_BINS NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_STORES_BINS NUMBER(8) Compartimentul careia ii apartine compartimentul. Cheie straina catre tablela STORES ) BIN_REF VARCHAR2(16) Y Codul compartimentului BIN_CAPACITY NUMBER Y Capacitatea compartimentului

Page 16: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 16 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

BUD_VAL

╙Tabela cu valorile bugetului pentru fiecare luna a unui an

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) Bugetul pentru care sunt pastrate valorile. Cheie straina catre clasa DIR_BUDG INDX NUMBER(3) Pastreaza luna din an pentru care valorile sunt inregistrate si indexul anului corespondent BUD_MONTH NUMBER Y Valoarea destinata pentru un anumit buget intr-o luna specifica a unui an

Page 17: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 17 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

CL_DATA

╙Tabela cu date privind orele lucrate zilnic de catre salariati

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- ---------- -------- ------- ------------------------------------ COMMONKEY NUMBER(8) Cheie straina catre tabela RES_CLDR INDX NUMBER(3) Indexul zilei in an CL_WKHR NUMBER(5) Y Numarul de ore lucrate zilnic. CL_STTM NUMBER(10) Y Ora de inceput a lucrului.

Page 18: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 18 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

CON_BG_COST

╙Tabela cu costurile cu manopera, materialele si costurile diverse pentru contract

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------ COMMONKEY NUMBER(8) Contractul caruia fondurile apartin. Cheie straina catre tabela EQP_CONT INDX NUMBER(3) Determina tipul fondulu cu urmatoarea conventie:

0- Planificat 1-Neplanificat 2-Diverse

LAB_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile cu manopera MAT_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile cu materialele MSC_BCOST NUMBER Y Bugetul pentru costurile diverse

Page 19: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 19 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

COSTCENTRE_

╙Tabela cu centrele de cost ce cumuleaza costurile pentru activitatile de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- -------------------------------------- PK_COSTCENTRE_ NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DT_COSTCENTRE NUMBER(10) Y Data ultimei modificari TM_COSTCENTRE NUMBER(10) Y Ora ultimei modificari CC_CD VARCHAR2(16) Codul centrului de cost - cheie unica CC_NAME VARCHAR2(40) Y Descrierea centrului de cost

Page 20: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 20 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_ACTION

╙Tabela cu actiunile

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_ACTION NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp ACT_CODE VARCHAR2(16) Codul actiunii. Cheie unica in tabela ACT_DESC VARCHAR2(250) Y Descrierea actiunii ACT_CTG_CD VARCHAR2(6) Tipul actiunii.

Cheie straina catre tabela ACT_CATG. Tipul implicit se configureaza in parametrii. ACT_ELEM VARCHAR2(40) Y Descrierea elementului echipamentului asupra caruia se executa actiunea ACT_EQP_STAT VARCHAR2(6) Y Starea echipamentului. Cheie straina catre tabela EQP_STATUS ACT_DEVICE VARCHAR2(100) Y Descriere instrumentului cu care e executata actiunea ACT_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y Descrierea tipului de operatie ACT_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificate pentru executia actiunii DA_DURN NUMBER Y Durata calendaristica

( nu normata, daca lucrez cu 3 muncitori durata normata este tripla ) a actiuni DA_UM VARCHAR2(6) Unitatea de masura a actiuni DA_COEF NUMBER Y Cantitatea actiunii

Page 21: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 21 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_ACTION_ACTV

╙Tabela cu descrierea detaliata a actiunilor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ---------- -------- ------- --------------------------------- PK_DIR_ACTION_ACTV NUMBER(8) Cheia primara a tabelei! TIMESTAMP NUMBER(10) Timestamp S_DIR_ACT_DAA NUMBER(8) Cheie straina catre dir_action DAA_TEXT LONG RAW Y Descrierea detaliata a actiunii

Page 22: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 22 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_ACTION_MANR

╙Tabela cu necesarul de manopera pentru actiuni

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ---------------------------------------------- PK_DIR_ACTION_MANR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(8) 1 Timestamp S_MANR_DIR_ACTION NUMBER(8) Cheie straina catre tabela DIR_ACTION MANR_CODE VARCHAR2(10) Codul resursei. Cheie straina catre RES_TRADE MANR_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de resurse necesar MANR_PL_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificat pentru resurse

Page 23: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 23 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_ACTION_STOKR

╙Tabela cu necesarul de stoc si de prestatii pentru actiuni

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------- ------------ -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_ACTION_STOKR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(8) 1 Timestamp S_STOKR_DIR_ACTION NUMBER(8) Cheie straina catre tabela DIR_ACTION S_STOKR_DIR_STOCK NUMBER(8) Cheie straina catre tabela DIR_STOCK STOCK_CODE VARCHAR2(20) Codul piesei de schimb. Cheie straina catre tabela DIR_STOCK STOCK_REQ_QTY NUMBER Y Cantitatea necesara STOCK_TYPE NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este stock sau NonStock:

0 - Stock , art reparabliel, piese de schimb, 1 - Provine din NonStock

Page 24: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 24 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_BUDG

╙Tabela cu bugetele definite in COSWIN

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- --------------------------------------------------- PK_DIR_BUDG NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp BC_BUDC VARCHAR2(10) Codul bugetului. Cheie unica a tabelei BC_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea bugetului BC_BU_DT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari. Este mentinuta de sistem BC_BU_TM NUMBER(10) Y Ora ultimei actualizari. Este mentiunta de sistem

Page 25: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 25 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_CATG

╙Tabela cu familiile de echipamente si de articole

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------- -------- ------- ------------------------------------- PK_DIR_CATG NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp CT_CATG VARCHAR2(20) Codul Familie. Cheie unica a tabelei CT_DESC VARCHAR2(100) Y Descrierea familiei

Page 26: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 26 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_CCBC

╙Tabela cu intersectia intre centrele de cost si bugete

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ---------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_CCBC NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp CC_I1_85 NUMBER(8) Centrul de cost al bugetului. Cheie straina catre tabela COSTCENTRE_ BC_I1_86 NUMBER(8) Bugetul pentru acest centru de cost. Cheie straina catre tabela DIR_BUDG. IDX_BC_I1_86 NUMBER(10) Y Indexul centrului de cost in cadrul bugetului

Page 27: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 27 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_DEFD

╙Tabela cu nomenclatorul diagnosticelor utilizate in COSWIN: simptome, defecte

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------- PK_DIR_DEFD NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DD_REC_TYPE NUMBER(3) Y Dipul diagnosticului. Face parte din cheia unica DD_REC_CD VARCHAR2(9) Y Codul diagnosticului DD_BRCD VARCHAR2(10) Codul de bare al diagnosticului DD_CODE VARCHAR2(3) Y Camp neutilizat DD_TYPE VARCHAR2(3) Y Camp neutilizat DD_TEXT VARCHAR2(40) Y Descriere

Page 28: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 28 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_JBCL

╙Tabela cu clasele de interventii

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- --------------------------------- PK_DIR_JBCL NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp C2_JBCLU VARCHAR2(20) Codul clasei de interventie C2_DESC VARCHAR2(20) Y Descrierea clasei de interventie

Page 29: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 29 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_JBTY

╙Tabela cu tipurile de interventie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------- PK_DIR_JBTY NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp C1_JBTYU VARCHAR2(6) Codul Tipului interventie C1_DESC VARCHAR2(20) Y Descrierea tipului interventiei C1_PRTY NUMBER(5) Y Prioritatea tipului interventiei C1_JBBHU NUMBER(3) Y Tipul de replanificare al tipului interventiei

Page 30: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 30 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_MANF

╙Tabela cu fabricantii de echipamente

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------------- PK_DIR_MANF NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MN_REFR VARCHAR2(16) Codul fabricantului MN_NAME VARCHAR2(40) Y Numele fabricantului MN_COMM_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei de contact MN_COMM_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei de contact MN_COMM_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei de contact MN_TECH_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei responsabile pentru probleme tehnice MN_TECH_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei responsabile pentru probleme tehnice MN_TECH_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei responsabile pentru probleme tehnice MN_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber MN_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 31: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 31 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_METER

╙Tabela cu contorii utilizati in intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_METER NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MT_CU_RUNT NUMBER Y Total orelor de functionare a contorului MT_CU_RUNU NUMBER Y Total unitati cumulate de contor MT_FOR_CONS NUMBER Y Previziunea contorului MT_FT_1 NUMBER Y Previziunea contorului MT_CU_RUNU_TOT NUMBER Y Unitatile cumulate de contor de la punerea in functiune pana in prezent. MT_ALPHA NUMBER Y Coeficientul contorului. Utilizat la calculul previziunii. MT_LUDT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari MT_NEXTDT NUMBER(10) Y Data cand ar trebui efectuata urmatoarea citir MT_STR_DT NUMBER(10) Y Data punerii in functiune MT_FREQ NUMBER(5) Y Frecventa efectuarii citirilor MT_NEXTWK NUMBER(5) Y Saptamana urmatoarei citiri MT_NEXTYR NUMBER(5) Y Anul urmatoarei citiri MT_MTID VARCHAR2(16) Codul contorului MT_MTTY VARCHAR2(16) Y Tipul contorului - camp descriptiv MT_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea contorului MT_MS_UNIT VARCHAR2(5) Y Unitatea de masura pentru indicatiile contorului MT_FR_UNIT NUMBER(3) Y Unitate de masura pentru frecventa masurarii MT_FOTM NUMBER(3) Y Unitate de masura a consumului( Saptamana/Zi/Ora ) MT_TYPE NUMBER(3) Y Tipul contorului: 48 - cumulativ total, 49 - cumultiv diferenta; 50 necumulativ MT_DEF_VAL NUMBER Y Valoarea implicita MT_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber MT_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 32: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 32 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MT_CONST NUMBER Y Constanta contorului MT_IN_OUT NUMBER(3) Y Flag ce specifica in sau out MT_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul contorului - utilizat in aplicatia de billing MT_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului contorului- utilizat in aplicatia de billing MT_CLPRF_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul preferential- utilizat in aplicatia de billing MT_CLPRF_CRT VARCHAR2(40) Y Contact preferential- utilizat in aplicatia de billing MT_CLPRF_FAZA NUMBER(38) Y Faza contract preferential- utilizat in aplicatia de billing MT_BRANCH_CD VARCHAR2(6) Y Unitatea organizatorica- utilizat in aplicatia de billing MT_DEPT_CD VARCHAR2(6) Y Departmentul- utilizat in aplicatia de billing MT_MASK01 NUMBER(1) 1 Daca se foloseste cadranul 1 - totdeauna pe 1 MT_NSITEM_CD01 VARCHAR2(20) Y Prestatie asociata cadran 1 MT_PRICE_L01 VARCHAR2(20) Y Lista de preturi asociata cadran 1 MT_MASK02 NUMBER(1) 0 1 - se foloseste cadranul 2 - 0 nu se foloseste MT_NSITEM_CD02 VARCHAR2(20) Y Prestatie asociata cadran 2 MT_PRICE_L02 VARCHAR2(20) Y Lista de preturi asociata cadran 2 MT_MASK03 NUMBER(1) 0 1 - se foloseste cadranul 3 - 0 nu se foloseste MT_NSITEM_CD03 VARCHAR2(20) Y Prestatie asociata cadran 3 MT_PRICE_L03 VARCHAR2(20) Y Lista de preturi asociata cadran 3 MT_MASK04 NUMBER(1) 0 1 - se foloseste cadranul 4 - 0 nu se foloseste MT_NSITEM_CD04 VARCHAR2(20) Y Prestatie asociata cadran 4 MT_PRICE_L04 VARCHAR2(20) Y Lista de preturi asociata cadran 4 MF_TO_FACT NUMBER(1) 1 - facturabil - 0 nefacturabil DIF_PER_CADRAN NUMBER(1) Y 0 diferenta pe cadrane

( in interfata va fi checkat chekbox-ul de diferenta pe cadrane ), vechea functionalitate, 1 diferenta intre valoarea pe cadran si total anterior (in interfata NU va fi checkat chekbox-ul de diferenta pe cadrane)

Page 33: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 33 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_MREAD

╙Tabela cu citirile de contor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_MREAD NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MT_MR_94 NUMBER(8) Cotorul pe care s-a efectuat citirea. Cheie straina catre tabela DIR_METER MR_DATE NUMBER(10) Y Data citirii MR_TIME NUMBER(10) Y Ora citirii MR_VALU NUMBER Y Valoarea citirii MR_FLG1 NUMBER(3) Y Flag de procesare in billing. MR_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul pentru care s-a efectuat citirea. MR_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului in baza in care s-a facut citirea MREADC1 NUMBER Y 0 Valoarea citirii pe cadranul 1 MREADC2 NUMBER Y 0 Valoarea citirii pe cadranul 2 MREADC3 NUMBER Y 0 Valoarea citirii pe cadranul 3 MREADC4 NUMBER Y 0 Valoarea citirii pe cadranul 4 MR_NOREAD VARCHAR2(16) Numarul citirii MR_STRING1 VARCHAR2(40) Y Camp liber MR_STRING2 VARCHAR2(40) Y Camp liber MR_DECONT_FLG VARCHAR2(4) '0000' 1 folosit in decont 0 nefolosit in decont

Page 34: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 34 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_MSET

╙Tabela cu nomenclatorul de caracteristici fizico-tehnice

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- -------------------------------------------------------- PK_DIR_MSET NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DM_CODE VARCHAR2(10) Codul caracteristicii fizico-tehnice DM_DESC1 VARCHAR2(40) Y Descrierea caracteristicii fizico-tehnice DM_DESC2 VARCHAR2(40) Y Descrierea caracteristicii fizico-tehnice DM_UNIT VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura pentru caracteristica fizico-tehnica

Page 35: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 35 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_NORM

╙Tabela cu normele de masurare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ----------- -------- ------- ------------------------------------------ PK_DIR_NORM NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DN_CODE NUMBER(5) Codul Normei de masurare DN_XUNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a timpului DN_YUNIT VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura a parametrului masurat

Page 36: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 36 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_SUBC

╙Tabela cu informatii despre subcontractorii de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------------- PK_DIR_SUBC NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp SB_REFR VARCHAR2(16) Codul subcontractorului SB_NAME VARCHAR2(40) Y Numele subcontractorului SB_COMM_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei de contact SB_COMM_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei de contact SB_COMM_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei de contact SB_TECH_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei responsabile pentru probleme tehnice SB_TECH_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei responsabile pentru probleme tehnice SB_TECH_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei responsabile pentru probleme tehnice SB_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber SB_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 37: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 37 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_SUPP

╙Tabela cu furnizori de echipamente

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------------- PK_DIR_SUPP NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp SP_REFR VARCHAR2(16) Codul furnizorului SP_NAME VARCHAR2(40) Y Numele furnizorului SP_COMM_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei de contact SP_COMM_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei de contact SP_COMM_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei de contact SP_TECH_NAME VARCHAR2(25) Y Numele persoanei responsabile pentru probleme tehnice SP_TECH_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al persoanei responsabile pentru probleme tehnice SP_TECH_FAXN VARCHAR2(20) Y FAX-ul persoanei responsabile pentru probleme tehnice SP_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber SP_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 38: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 38 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_UNIT

╙Tabela cu functiile de echipamente

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------- PK_DIR_UNIT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp UN_UNIT VARCHAR2(10) Codul functiei. Cheie unica UN_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea tehnica a functiei UN_INCH VARCHAR2(10) Y Persoana responsabila cu aceasta functie UN_RAT1 VARCHAR2(10) Y Valoarea estimata a functiei UN_RAT2 VARCHAR2(10) Y Unitatea de masura pentru valoarea estimata UN_CAP1 VARCHAR2(10) Y Capacitatea functiei UN_CAP2 VARCHAR2(10) Y Unitatea de masura pentru capacitatea functiei

Page 39: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 39 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_WOST

╙Tabela cu starile DL-ului. Acestea sunt definite prin aplicatia de configurare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_DIR_WOST NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp C3_WOSTU NUMBER(3) Codul starii definit de utilizator C3_WOSTX NUMBER(3) Y Starea sistem a DL-ului cu urmatoarea conventie:

0 = Neinceput 1 = In curs si neincheiat 2 = Incheiat, se asteapta feedback 3 = De arhivat

C3_DESC VARCHAR2(20) Y Descrierea starii

Page 40: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 40 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DIR_ZONE

╙Tabela cu definitia zonelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- --------------------------------------- PK_DIR_ZONE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp ZO_ZONE VARCHAR2(10) Codul zonei. Cheie unica ZO_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea zonei. ZO_INCH VARCHAR2(10) Y Tipul zonei ZO_INCH1 VARCHAR2(10) Y Persoana responsabila cu aceasta zona

Page 41: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 41 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_ACT

╙Tabela cu ctiunile din modulul de intretinerea preventiva

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_ACT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PE_EA NUMBER(8) Cheie straina catre echipamentul PMP parinte S_AC_EA NUMBER(8) Y Conditia de acceptabilitate a actiunii.

Daca actiunea curenta e o conditie de acceptabilitate atunci S_AC_EA == PK_EQP_ACT. O actiune poate avea doar o conditie de acceptabilitate.

EA_CODE VARCHAR2(16) Codul actiunii. EA_EQCD VARCHAR2(20) Subechipamentul asupra caruia se desfasoara actiunea. EA_DUMMY1 NUMBER(3) Y Camp neutilizat EA_PRDCD VARCHAR2(6) Y Codul de periodicitate al actriunii.

Camp optional ce poate contine cel mult 3 caractere. EA_DUMMY2 NUMBER(3) Y Camp neutilizat EA_CRIT VARCHAR2(6) Y Criteriu de regrupare. Poate fi NULL. EA_DUMMY3 NUMBER(3) Y Camp neutilizat EA_MAINT_TYPE NUMBER(3) Y Tipul de actiune - poate acea valorile:

0 - preventiva 1 - automaa

EA_DUMMY4 NUMBER(3) Y Camp neutilizat EA_DUMMY5 NUMBER(3) Y Camp neutilizat EA_UNIT VARCHAR2(6) Y Action unit EA_LOW_LIMIT NUMBER Y Limita inferioara a unitatii actiunii EA_UP_LIMIT NUMBER Y Limita superioara a actiunii EA_LAST_JOB VARCHAR2(10) Y Identificatorul ultimului PMP job generat EA_TEXT VARCHAR2(100) Y Camp descriptiv

Page 42: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 42 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EA_SEQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de secventa al actiunii in cadrul interventiei EA_ACC_FLG NUMBER(3) Y Indica daca actiunea curenta e o conditie de acceptabilitate EA_SPEC VARCHAR2(6) Y Cod specific

Page 43: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 43 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_ANAL

╙Tabela cu ate despre anii de analiza

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- --------------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_ANAL NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp ZN_AN_61 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR_ZONE UN_AN_62 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR_UNIT CC_AN_63 NUMBER(8) Y Cheie straina catre COSTCENTRE_ BC_AN_64 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR_BUDG SC_AN_65 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_CONT EQ_AN_66 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_TOPO AN_CODE NUMBER(3) Y Specifica daca anul analizat pastreaza costurile la zi( 0 ) sau anuale( 1 ) AN_YEAR NUMBER(5) Y Anul analizat AN_MONTH NUMBER(5) Y Luna anului analizat AN_LUDT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari AN_LUTM NUMBER(10) Y Ora ultimei actualizari AN_TRESP_TM NUMBER Y Timpul total de raspuns pentru anul analizat( timpul de raspuns este intervalul intre data

planificata de inceput si data reala de inceput a DL-urilor ) AN_LJDT NUMBER(10) Y Ultima data de inchidere a DL-urilor arhivate din anul analizat

Page 44: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 44 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_ATTR

╙Tabela cu valorile posibile pentru atributul echipamentului

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------ PK_EQP_ATTR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER Y Timestamp EQA_INDX NUMBER(8) Y Indexul valorii EQA_VAL VARCHAR2(30) Valoarea

Page 45: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 45 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_CLDR

╙Tabela cu caledarele obiectelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------- -------- ------- ----------------------------------------- PK_EQP_CLDR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_CL_29 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_TOPO SY_CL_91 NUMBER(8) Y Cheie straina catre SYSTEM ZN_CL_01 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR ZONE UN_CL_01 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR_UNIT CL_YEAR NUMBER(5) Y Anul pentru care se pastreaza calendarul CL_WK1_NO NUMBER(5) Y Numarul primei saptamani din an CL_WK1_OFF NUMBER(5) Y Ziua saptamanii pentru prima zi a anului CL_DAYI VARCHAR2(366) Y Calendarul pe zile

Page 46: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 46 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_CLD_VAL

╙Tabela cu informatii de utilizare a calendarelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ---------- -------- ------- ----------------------------- PK_EQP_CLD_VAL NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQP_CLDR_TO_VAL NUMBER(8) Cheie straina catre eqp_cldr EQP_INDEX NUMBER(5) Y ziua anului EQP_CL_DAY NUMBER(3) Y Tipul utilizarii

Page 47: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 47 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_CONT

╙Tabela cu contractele de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_CONT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp SC_CON_REF VARCHAR2(10) Codul contractului SC_SUB_REF VARCHAR2(16) Proprietarul contractului. Cheie straina catre tabela DIR_DUBC SB_CON_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea scurta a contractului SC_CON_DT NUMBER(10) Y Data incheierii contractului SC_CON_VAL NUMBER Y Valoarea actuala a contractului SB_MINCON_VAL NUMBER Y Valoarea minima a contractului SB_MAXCON_VAL NUMBER Y Valoarea maxima a contractului SB_CON_FL NUMBER(3) Y Starea contractului:

0 - Contract deschis 1 - Contract deschis

SB_CON_TYPE NUMBER(3) Y Tipul Contractului: 0 - Contract deschis 1 - Contract annual

SB_LPAY_DT NUMBER(10) Y Data ultimei plati pe contract WO VARCHAR2(20) Y Data ultimului DL pe contract SC_STR_DT NUMBER(10) Y Data de inceput a contractului SC_END_DT NUMBER(10) Y Data de sfarsit a contractului SC_PMNO NUMBER(5) Y Numarul DL-urilor planificate arhivate SC_BMNO NUMBER(5) Y Numarul DL-urilor neplanificare arhivate SC_PM_MENH NUMBER Y Numarul total de ore lucrate pe toate DL-urile planificate pe acest contract. SC_BM_MENH NUMBER Y Numarul total de ore lucrate pe DL-urile neplanificate de pe acest contract SC_RES_TIME NUMBER Y timpul mediu de raspuns

Page 48: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 48 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

SC_DT_LJOB NUMBER(10) Y Data ultimei interventii pe acest contract SC_EQP_CD VARCHAR2(20) Y Echipamentul principal al contractului , cheie straina catre eqp_topo.

Definit numai pentru tipul de contract anual (1) SC_NUMBER1 NUMBER Y camp liber SC_DATE1 NUMBER(10) Y camp liber SC_STRING1 VARCHAR2(20) Y camp liber SC_STRING2 VARCHAR2(20) Y camp liber SC_VAL_TOT NUMBER Y Valoare totala contract - la atasare contract pe DL vine in DL( wo_val_contr ) SC_VAL_FACT NUMBER Y Valoare facturata contract -la atasare contract pe DL vine in DL( wo_val_fact )

Page 49: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 49 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_DEFR

╙Tabela cu Diagnostice echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_EQP_DEFR NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EQ_DR_08 NUMBER(8) cheie straina catre eqp_topo EQ_DR_09 NUMBER(8) cheie straina catre eqp_topo CT_DR_11 NUMBER(8) Y cheie straina catre dir_catg (familia de la care a fost preluat simptom) CT_DR_12 NUMBER(8) Y cheie straina catre dir_catg (familia de la care a fost preluat defectul) CT_DR_13 NUMBER(8) Y cheie straina catre dir_catg (familia de la care a fost preluata cauza) CT_DR_14 NUMBER(8) Y cheie straina catre dir_catg (familia de la care a fost preluata actiunea) WO_DR_59 NUMBER(8) Y DL generat pentru remediere . Cheie straina catre wip_wo IDX_WO_DR_59 NUMBER(10) Y contor DL DR_SYCD VARCHAR2(10) Y simptomul diagnosticului . Cheie straina catre dir_defd DR_DFCD VARCHAR2(10) Y defectul diagnosticului . Cheie straina catre dir_defd DR_CACD VARCHAR2(10) Y cauza diagnosticului . Cheie straina catre dir_defd DR_ACCD VARCHAR2(10) Y actiune de reparare a defectului . Cheie straina catre dir_defd DR_REP_DT NUMBER(10) Y data de raportare a diagnosticului.

Pentru diagnosticele cu DL este data de terminare a DL si nu poate fi mai mare decat aceasta

DR_REP_TM NUMBER(10) Y ora de raportare al diagnosticului DR_REPDD NUMBER(5) Y ziua raportarii DR_REPWK NUMBER(5) Y saptamana raportarii DR_REPYR NUMBER(5) Y anul raportarii DR_DURT NUMBER Y durata in ore a diagnosticului DR_WOID VARCHAR2(20) Y DL ila a carei reevaluare a fost raportat diagnosticul. Cheie straina catre WIP_WO DR_REP_ML NUMBER Y nivelul contorului la sfarsitul DL-ului.

Page 50: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 50 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Doar pentru diagnostice raportate la reevaluare DL si pentru intv pe baza de contor DR_TOT_COST NUMBER Y costul DL unde a fost detectat defectul

Page 51: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 51 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_DOS

╙Tabela cu Indicatii si Restrictii

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_EQP_DOS NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EQ_DO_07 NUMBER(8) echipamentul pentru care se aplica indicatiile . Cheie straina catre eqp_topo DO_TYPE NUMBER(3) Y tip indicatii : 78 - indicatie ; 80- restrictii DO_CODE VARCHAR2(10) Y cod indicatie

Page 52: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 52 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_DRAW

╙Tabela cu Manuale si desene

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------------------- PK_EQP_DRAW NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EQ_DM_04 NUMBER(8) echipamentul caruia ii apartine manualul . Cheie straina catre eqp_tpo DM_DRWN VARCHAR2(30) Y codul manualului DM_DESC VARCHAR2(30) Y descrierea manualului DM_PRP_DT NUMBER(10) Y data de creare a manualului DM_VER VARCHAR2(8) Y versiunea DM_LOCT VARCHAR2(8) Y locatia pe disc unde este stocat

Page 53: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 53 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_HEAD

╙Tabela cu clasele de atribute

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- ------------------------ PK_EQP_HEAD NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp TH_CODE NUMBER(5) clasa atribute

Page 54: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 54 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_JOBR

╙Tabela cu informatiile despre cereri interventii

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_JOBR NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EQ_JR_39 NUMBER(8) Y echipamentul pentru care a fost solicitata interventia . Cheie straina catre eqp_topo JR_REF_NO VARCHAR2(16) codul cererii . Cheie unica JR_REQ_DT NUMBER(10) Y data cand a fost facuta cererea JR_REQ_TM NUMBER(10) Y ora cand a fost facuta cererea. JR_REQBY_ID VARCHAR2(20) Y codul utilizatorului care a facut cererea JR_REQBY_NAME VARCHAR2(20) Y numele utilizatorului care a facut cererea JR_REQBY_PH VARCHAR2(15) Y numarul de telefon al persoanei care a facut cererea JR_TARGET_DT NUMBER(10) Y data limita cand cererea trebuie indeplinita JR_EQCD VARCHAR2(20) Y echipamentul pentru care a fost solicitata interventia .

Cheie straina catre eqp_topo : eq_eqcd JR_ZONE VARCHAR2(10) Y cheie straina catre dir_zone: zo_zone JR_UNIT VARCHAR2(10) Y cheie straina catre dir_unit: un_unit JR_COSTCENT VARCHAR2(16) Y cheie straina catre costcentre_: cc_cd JR_SUPV VARCHAR2(6) Y cheie straina catre dir_supv :rs_supv JR_JOB_ID VARCHAR2(16) Y cod interventie . Cheie straina catre job_dir JR_SCH_DT NUMBER(10) Y data planificata a lansarii interventiei (in plan sau DL) JR_COMP_DT NUMBER(10) Y data finalizarii interventiei JR_PRIME_REF VARCHAR2(16) Y codul cererii primare (pentru cereri combinate) JR_WO_REF VARCHAR2(20) Y codul DL generat JR_FRDT NUMBER(10) Y data de la care cererea este autorizata JR_FRTM NUMBER(10) Y ora de la care cererea este autorizata JR_TODT NUMBER(10) Y data pana la care cererea este autorizata

Page 55: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 55 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JR_TOTM NUMBER(10) Y ora pana la care cererea este autorizata JR_DN_TIME NUMBER Y specifica timpul de oprire estimat pentru echipament daca echipamentul este oprit in

timpul executiei interventiei JR_SANC_NOTE1 VARCHAR2(30) Y prima nota despre cerere JR_SANC_NOTE2 VARCHAR2(30) Y a doua nota despre cerere JR_VISA VARCHAR2(10) Y codul de autorizare JR_TYPE NUMBER(3) Y tipul cererii : 0 - primara , 1 - componenta (combinata cu alta cerere) JR_STAT NUMBER(3) Y Starea cererii .Prin conventie are urmatoarele valori: 0 - CERERE UTILIZATOR - cererea a fost lansata la inceput cu minim de informatii

(fara interventie echipament definita) 1 - REVIZUITA PLANIFICATOR - cand cererea cu starea 1 este revizuita de

planificator, starea este setata la acesta valoare 2 - GATA DE LANSARE - cand cerea are urmatoarele date definite: Cod, Cerutde,

DataLansare, pk echipament si si pk eqp_jobs. 3 - LANSATA IN PLAN - cand cererea a fost lansata in plan 4 - LANSATA IN DL - cand cererea a fost lansata in DL 5 - INCHISA PLANIFICATOR - nici o alta operatie nu poate fi efectuata. JR_FLAG1 NUMBER(3) Y Specifica unde sa fie lansata cererea de interventie :

0 - lansat in plan 1 - lansat in DL 2 - cerere inchisa 3 - nespecificat inca

JR_FLAG2 NUMBER(3) Y camp liber JR_NUMBER1 NUMBER Y camp liber JR_NUMBER2 NUMBER Y camp liber JR_DATE1 NUMBER(10) Y camp liber JR_STRING1 VARCHAR2(20) Y camp liber JR_STRING2 VARCHAR2(20) Y camp liber JR_SRCEQP_CD VARCHAR2(20) Y echipament specificat in cererea utilizator JR_PRIORITY VARCHAR2(10) Y prioritatea cererii JR_SUPL_CD1 VARCHAR2(20) Y cerut de (cand se folosese furnizor de achizitii ) JR_SUPL_CD2 VARCHAR2(20) Y responsabil (cand se foloseste supplier_ din achiitii) JR_SUPL_CD3 VARCHAR2(20) Y codul subcontractorului (cand este utilizata aplicatia de contracte) JR_PHASE_ID1 NUMBER Y faza contract contractant JR_PHASE_ID2 NUMBER Y faza contract subcontractant JR_PLAN_ID NUMBER Y id plan. Cheie straina catre plan_id

Page 56: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 56 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JR_PLAN_JOBS NUMBER Y pozitie interventie planificata

Page 57: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 57 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_JOBS

╙Tabela cu informatii despre interventia echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------- PK_EQP_JOBS NUMBER(8) chei primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EQ_EJ_17 NUMBER(8) echipamentul asupra caruia este efectuata interventia .

Cheie straina catre eqp_topo JD_EJ_18 NUMBER(8) cheie straina catre cheia primara job_dir EJ_EJ_57 NUMBER(8) Y interventia echipament parinte . Cheie straina catre eqp_jobs EJ_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei.

Interventii cu acelasi cod pot exista pentru echipamente diferite cu caracteristici diferite. Cheie straina catre job_dir : jd_job_id

EJ_PRTY NUMBER(5) Y prioritatea interventiei. O valoare mai mica specifica o prioritate mai mare EJ_DURN NUMBER(7) Y durata interventiei EJ_DU_UNIT NUMBER(3) Y unitatea de masura a duratei :

S - Saptamana Z - Zi

EJ_JBTYU VARCHAR2(6) Tipul interventiei. Cheie straina catre dir_jbty EJ_JBBHU NUMBER(3) Y Descrie cum este planificata interventia dupa prima aparitie:

0 - JUST IN TIME - interventia va fi specificata o singura data la data specificata de utilizator. 1 - START DATE BASED - (data de start a ultimei aparitii + interval) interventia este pe baza de interval. 2 - FINISH DATE BASED - (data de sfarsit a ultimei aparitii + interval) interventia este pe baza de interval. 3 - FIXED INTERVAL - interventia va fi efecuata la un interval fix indiferent de data ultimei aparitii.

Page 58: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 58 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

4 - SHUTDOWN - interventia va fi efectuata la un interval regulat dar numai in zilele planificate pentru oprire a echipamentului (asa cum sunt definite in calendarul de echipament/fabrica)

EJ_SUPV VARCHAR2(6) Y responsabilulul interventiei . Cheie straina catre res_supv EJ_COSC VARCHAR2(16) centrul de cost al interventiei . Cheie straina catre costcentre_ EJ_AVPRTM NUMBER(7) Y periodicitatea interventiei. Neutilizat pentru interventii bazate pe contor EJ_MIPRTM NUMBER(7) Y periodicitatea minima (masurata in zile/saptamani) EJ_MXPRTM NUMBER(7) Y periodicitatea maxima (masurata in zile/saptamani) EJ_EFPRTM NUMBER(7) Y periodicitatea efectiva in zile.

Calculata si pentru interventii pe baza de contor EJ_PR_UNIT NUMBER(3) Y unitatea de masura a periodicitatii:

S - Saptamana Z - Zi

EJ_MTID VARCHAR2(16) Y Contorul citit cand este efectuata interventia. Codul contorului interventiei. Numai pentru interventii pe baza de contor si contor+timp . Cheie straina catre dir_meter.

EJ_MTPRML NUMBER Y Intervalul de contor la care se repeta interventia. Este valabil doar pentru interventiile bazate pe contor.

EJ_LJML NUMBER Y Nivelul de contor la care a fost executata interventia ultima oara. Are sens doar pentru interventiile bazate pe contor.

EJ_LJDTS NUMBER(10) Y Data la care a inceput ultimul DL bazat pe aceasta interventie. Se actualizeaza la arhivarea DL-urilor

EJ_LJDTF NUMBER(10) Y Data la care s-a incheiat ultimul DL bazat pe aceasta interventie. Se actualizeaza la arhivarea DL-urilor.

EJ_WOID VARCHAR2(20) Y Numarul ultimului DL bazat pe aceasta interventie. Se actualizeaza la arhivarea DL-urilor.

EJ_NJDT NUMBER(10) Y Data estimata pentru urmatoarea executie a interventiei. EJ_NJDD NUMBER(5) Y Ziua din saptamana cand ar trebui sa inceapa urmatoarea executie a

interventiei EJ_NJWK NUMBER(5) Y Saptamana in care ar trebui sa inceapa urmatoarea executie a interventiei EJ_NJYR NUMBER(5) Y Anul in care ar trebui sa inceapa urmatoarea executie a interventiei EJ_NJML NUMBER Y Nivelul de contor la care ar trebui sa se execute urmatoarea incterventie.

Dupa prima executie a interventiei aceasta valoare este calculata automat de sistem pe baza periodicitatii.

EJ_DEFL NUMBER(3) Y Ultima aparitie

Page 59: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 59 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EJ_DN_TIME NUMBER Y Intervalul in care echipamentul va fi oprit pentru executia interventiei. EJ_DN_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a intervalului de oprire EJ_CON_REF VARCHAR2(10) Y Contractul pentru executia interventiei. EJ_PRJ_REF VARCHAR2(10) Y Proiectul din care face parte interventia EJ_KIT_REF VARCHAR2(10) Y EJ_TOT_LABH NUMBER Y Numarul total de ore planificate EJ_SHID NUMBER(5) Y Numarul schimbului. Nu are legatura cu alte informatii. EJ_DAY NUMBER(5) Y Ziua din saptamana preferata pentru lansarea interventiei EJ_NEXTJB NUMBER(3) Y Flag pentru urmatoarea aparitie cu urmatoarea conventie:

0 - fara data urmatoare 1 - exista data de executie urmatoare

EJ_MIS_COUNT NUMBER(5) Y Numar reprezentand de cate ori interventia a fost sarita de procesul de planificare

EJ_STWK NUMBER(5) Y Saptamana in care incepe validitataea interventiei EJ_ENWK NUMBER(5) Y Saptamana in care se incheie validitatea interventiei.

Interventia nu va fi planificata in afara intervalului de valabilitate EJ_VLWW NUMBER(5) Y Data pana la care interventia e valabila.

Nu are legatura cu alte informatii. EJ_VLYY NUMBER(5) Y Data pana la care interventia e valabila.

Nu are legatura cu alte informatii. EJ_MASK NUMBER(3) Y EJ_LUDT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari EJ_NOWO NUMBER(5) Y Numarul de DL-uri executate pentru acest JOB EJ_MNDURN NUMBER(7) Y Numarul maxim de ore om EJ_LAB_SCOST NUMBER Y Costul cu manopera pentru interventie EJ_MAT_SCOST NUMBER Y Costul estimat cu materialele EJ_WOIEX_FL NUMBER(3) Y Tipul de cost cu urmatoarea conventie:

0 - intern 1 - extern

EJ_JBCLU VARCHAR2(20) Y Clasa de interventie- cheie straina catre tabela DIR_JBCL EJ_WORK_DAYS NUMBER(3) Y Specifica daca planificarea interventiei tine cont de zilele lucratoare EJ_MULT NUMBER Y Factorul de multiplicitate al interventiei.

Are valoarea zero daca interventia nu are copii. EJ_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber EJ_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber EJ_DATE1 NUMBER(10) Y Camp liber

Page 60: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 60 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EJ_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber EJ_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber EJ_INT_COST NUMBER Y Valoarea costului intern al interventiei EJ_EXT_COST NUMBER Y Valoarea costului extern al interventiei EJ_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului contractantului EJ_COEF NUMBER Y 1 Coeficientul interventiei - specifica de cate ori se executa interventia la

o lansare EJ_APPLY_ACT NUMBER(3) Y Specifica daca coeficientul se aplica actiunilor EJ_LAB_SELL_VALUE NUMBER Valoarea de vanzare a manoperei EJ_MAT_SELL_VALUE NUMBER Valaorea de vanzare a materialelor EJ_PRICE_LIST VARCHAR2(20) Y Lista de preturi pentru interventie. Cheie straina catre tabela PRICE_LISTS EJ_PRICE_LIST_DT NUMBER Y Data listei de preturi. EJ_PREST_SCOST NUMBER Y Costul prestatiilor EJ_PREST_SELL_VALUE NUMBER Y Valoarea de vanzare a prestatiilor EJ_LINKS_MAT_SCOST NUMBER Y Costul materialelor pentru interventiile legate EJ_LINKS_RES_SCOST NUMBER Y Costul resurselor pentru interventiile legate EJ_LINKS_PREST_SCOST NUMBER Y Costul prestatiilor pentru interventiile legate EJ_LINKS_MAT_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea de vanzare a materialelor pentru interventiile legate EJ_LINKS_RES_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea de vanzare a resurselor pentru interventiile legate EJ_LINKS_PREST_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea de vanzare a prestatiilor pentru interventiile legate

Page 61: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 61 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_MOVE

╙Tabela cu deplasarile echipamentelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------------- PK_EQP_MOVE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_EM_01 NUMBER(8) Echipamentul deplasat. Cheie straina catre EQP_TOPO IDX_EQ_EM_01 NUMBER(10) Y Indexul deplasarii echipamentului EM_MVWK NUMBER(5) Y Data deplasarii exprimata ca saptamana din an EM_MVYR NUMBER(5) Y Data deplasarii exprimata ca zi a saptamanii EM_ZONE VARCHAR2(10) Zona destinatie EM_UNIT VARCHAR2(10) Functia destinatie EM_EQCD VARCHAR2(20) Echipamentul parinte la care este deplasat echipamentul curent EM_REM VARCHAR2(33) Y Descriere deplasarii EM_PHASE_ID NUMBER Y 0 Contractul in baza caruia se face deplasarea EM_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y NULL Furnizorul contractului in baza caruia se face deplasarea EM_COD_AG VARCHAR2(6) Y Codul de agentie la care s-a efectuat deplasarea EM_COD_SERV VARCHAR2(6) Y Codul de serviciu la care s-a efectuat deplasarea EM_EMP_NO VARCHAR2(10) Y Codul salariatului

Page 62: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 62 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_MSET

╙Tabela cu caracteristicile fizico-tehnice ale echipamentului

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_MSET NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_MS_02 NUMBER(8) Echipamentul caruia ii apartin caracteristicile fizico-tehnice;

Cheie straina catre tabela EQP_TOPO EM_SCODE VARCHAR2(10) Codul caracteristicii fizico-tehnice. Cheie straiana catre tabela DIR_MSET EM_WRK_TM NUMBER(5) Y Timpul care trebuie alocat zilnic pentru executia interventiei de masurare.

Este exprimat in minute sau in ore EM_WRK_UN NUMBER(3) Y Unitatea de timp utilizata pentru exprimarea furatei zilei de munca.

Poate avea valorile: M - minute H ore D - zile W saptamani

EM_CAL_FLG NUMBER(3) Y Flag ce indica daca periaodele de lucru trebuiesc alocate pe baza calendarului echipamentului

Page 63: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 63 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_NOTE

╙Tabela cu specificatiile tehnice ale echipamenutlui sau articolului de stoc

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------------------ PK_EQP_NOTE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp TS_TN_03 NUMBER(8) Y Echipamentul pentru care sunt precizate specificatiile.

Cheie straina catre tabela EQP_TECH IT_TS_01 NUMBER(8) Y Articolul pentur care sunt precizate specificatiile. Cheie straina catre tabela EQP_TECH TN_CODE NUMBER(5) Codul specificatiei

Page 64: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 64 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_PODP

╙Tabela cu date privind achiztionarea echipamentelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_PODP NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PO_EQCD VARCHAR2(20) Cheie straina catre tabela EQP_TOPO PO_ORD_REF VARCHAR2(10) Y Codul comenzii de achizitie pe baza careia a fost achizitionat echipamentul PO_SUP_REF VARCHAR2(16) Y Furnizorul echipamentului PO_MAN_REF VARCHAR2(16) Y Producatorul echipamentului PO_ORDT NUMBER(10) Y Data la care echipamentul a fost comandat PO_ORD_VAL NUMBER Y Valoarea comenzii de achizitie PO_WRR_AMT NUMBER Y Valoarea garantiei PO_EXP_DT NUMBER(10) Y Data expirarii PO_CAP_PROJ VARCHAR2(10) Y Proiectul in baza caruia a fost emisa comanda PO_LES_HIRE NUMBER(3) Y Tipul achizitiei echipamentului:

0 - achizitie 1 - leasing 2 - inchiriere

PO_NEW_OLD NUMBER(3) Y Specifica daca echipamentul este nou sau vechi 0 -nou 1 - vechi

PO_NOTE1 VARCHAR2(30) Y Nota privind comanda PO_NOTE2 VARCHAR2(30) Y Nota privind comanda DP_DPTY VARCHAR2(2) Y Metoda de amortizare:

0 - Constanta 1 - in rate descrescatoare

DP_DPRT NUMBER Y Rata de amortizare exprimata in procente de amortizare pentru un an.

Page 65: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 65 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Este calculata automat pentru metoda de amortizare constanta DP_ACQ_VAL NUMBER Y Valoarea de achizitie a echipamentului DP_CUR_VAL NUMBER Y Valoarea ramasa de amortizat DP_SAL_VAL NUMBER Y Valoarea de casare a echipamentului DP_REP_VAL NUMBER Y Valoarea de inlocuire a echipamentului DP_IMP_VAL NUMBER Y Valoarea modernizarii echipamentului DP_IMP_DT NUMBER(10) Y Data modernizarii echipamentului DP_TIM_VAL NUMBER Y Valoarea totala de modernizare a echipamentului DP_COM_DT NUMBER(10) Y Data la care echipaemntula fost concesionat DP_UPT_DT NUMBER(10) Y Data pana la care echipamentul a fost amortizat.

Daca e NULL inseamna ca echipaemntul nu a fost amortizat DP_MXL_YR NUMBER(5) Y Durata de viata maxima DP_PRD_ELAP NUMBER(5) Y Numarul de ani de amortizare a echipamentului DP_FL01 NUMBER(3) Y Flag 0=PO, 1=DP, 2=PO+DP CONF_REF VARCHAR2(20) Y Numarul confiramrii comenzii de achizitie CONF_DT NUMBER(10) Y Data confirmarii comenzii de achizitie

Page 66: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 66 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_RES

╙Tabela cu esursele de tip echipament utilizate in modulul de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------ PK_EQP_RES NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_EA_ER NUMBER(8) Cheie straina catre actiunea pe care echipamentul e necesar ER_CODE VARCHAR2(10) Codul resursei. Cod obligatoriu de maxim 6 caractere. ER_PLN_HRS NUMBER Y Numarul total de ore planificate ER_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul total de resurse de acest tip alocate

Page 67: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 67 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_SPARE

╙Tabela cu lista pieselor de schimb pentru fiecare echipament in parte

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ---------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_SPARE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_MS_27 NUMBER(8) Echipamentul caruia ii apartine piesa de schimb. Cheie straina catre tabela EQP_TOPO SL_MS_28 NUMBER(8) Piesa de schimb. Cheie straina catre DIR_STOCK MS_MINQ NUMBER Y Numarul minim de piese de schimb de acest tip necesare pentru echipament MS_USEQ NUMBER Y Cantitatea de piese de schimb de acest tip utilizata in prezent pe echipament MS_DT_LUSE NUMBER(10) Y Ultima data cand aceasa piesa de schimb a fost utilizata pentru acest aechipament MS_ASSQ NUMBER Y Reprezinta cantitatea montata pe echipament

Page 68: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 68 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_SRL

╙Tabela cu umerele seriale ale echipamentelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_EQP_SRL NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_ES_30 NUMBER(8) Cheie straina catre EQP_TOPO IDX_EQ_ES_30 NUMBER(10) Y Indexul numarului serial al echipamentului ES_SRL_NO VARCHAR2(24) Y Numarul serial al articolului reparabil utilizat pentru inlocuirea echipamentului ES_REPL_DATE NUMBER(10) Y Data cand a fost inlocuit echipamentul

Page 69: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 69 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_STATUS

╙Tabela cu definitia starilor echipamentelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------- PK_EQP_STATUS NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp ST_CODE VARCHAR2(6) Codul starii ST_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea starii ST_STOPPED NUMBER(3) Y Starea echipamentului:

true - oprit false - pornit

Page 70: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 70 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_STOCK

╙Tabela cu necesarul de stoc pe actiunile din modulul de intretinere preventiva

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_STOCK NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_EA_ES NUMBER(8) Cheie straina catre Actiunea pe care apare necesarul de stoc ES_CODE VARCHAR2(20) Codul articolului necesar. Cheie straina catre tabela DIR_STOCK ES_REPL_FLAG NUMBER(3) Y Flag ce are valoarea TRUE daca inlocuirea e conditionala si FALSE daca inlocuirea este

sistematica. ES_QTY NUMBER Y Cantitatea necesara ES_STOCK_TYPE NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este stock sau NonStock:

0 - Stock , art reparabliel, piese de schimb 1 - Provine din NonStock

Page 71: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 71 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_TECH

╙Tabela cu specificatiile tehnice ale echipamentelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_TECH NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp TS_EQCD VARCHAR2(20) Echipamentul caruia ii apartin specificatiile. Cheie straina catre tabela EQP_TOPO TS_MODL VARCHAR2(24) Y Numarul de model al echipamentului. TS_SLNO VARCHAR2(24) Y Numarul serial al echipamentului. TS_MANF VARCHAR2(16) Y Producatorul echipamentului. Cheie straina catre tabela DIR_MANF TS_SUPP VARCHAR2(16) Y Furnizorul echipamentului. Cheie straina catre dabela DIR_SUPP TS_CAPC VARCHAR2(16) Y Capacitatea echipamentului. Nu are legatura cu nici o alta informatie. TS_RATG VARCHAR2(10) Y Ratingul echipamentului. Nu are legatura cu alte informatii. TS_MTBFV NUMBER Y MTBF - timpul mediu intre defectari TS_MTBFU VARCHAR2(5) Y Unitatea de masura in care este ecprimat MTBF TS_MTTRV NUMBER Y Durata medie a interventiilor de reparare TS_MTTRU VARCHAR2(5) Y Unitatea de masura pentru durata medie de reparare. TS_MTID VARCHAR2(16) Y Contorul atasat echipamentului. Cheie straina catre tabela DIR_METER TS_YY_MANF NUMBER(5) Y Anul fabricarii echipamentului TS_MM_MANF NUMBER(5) Y Luna fabricarii echipamentului TS_YR_MINL NUMBER(5) Y Numarul minim de ani de functionare pentru echipament TS_MN_MINL NUMBER(5) Y Numarul minim de luni de functionare pentru echipament. TS_YR_MAXL NUMBER(5) Y Numarul maxim de ani de functionare pentru echipament. TS_MN_MAXL NUMBER(5) Y Numarul maxim de luni de functionare pentru echipament. TS_ML_MINL NUMBER Y Numarul minim de unitati de contor pentru durata de viata a echipamentului. 0 inseamna ca valoarea e nedefinita TS_ML_MAXL NUMBER Y Numarul maxim de unitati de contor pentru durata de viata a echipamentului. 0 inseamna ca valoarea e nedefinita

Page 72: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 72 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

TS_ARRWK NUMBER(5) Y Luna in care echipamentul a ajuns in fabrica TS_ARRYR NUMBER(5) Y Anul in care echipamentul a ajuns in fabrica TS_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber TS_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 73: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 73 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQP_TOPO

╙Tabela cu echipamentele si grupele de echipamente

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------- PK_EQP_TOPO NUMBER(8) Cehia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EQ_GEO_TECH NUMBER(8) Y Parintele geografic al echipamentului. Cheie straina catre EQP_TOPO EQ_EQCD VARCHAR2(20) Codul echipamentului. Cheie unica EQ_BRCD VARCHAR2(20) Codul de bare al echipamentului.

Poate fi generat automat prin una din metodele: - identic cu codul echipamentului - pe baza unui numar incremental - cod generat pe baza de data, ora si IP-ul statiei de lucru

EQ_ZONE VARCHAR2(10) Zona in care echipametul este plasat. Cheie straina catre tabela DIR_ZONE EQ_UNIT VARCHAR2(10) Functia epe care echipaemtnul o indeplineste. Cheie straina catre DIR_UNIT EQ_COSC VARCHAR2(16) Centrul de cost pe care se cumuleaza costurile cu echipamentul.

Cheie straina catre costcente_ EQ_CATG VARCHAR2(20) Familia echipamentului. Cheie straina catre DIR_CATG EQ_PRTY NUMBER(5) Y Prioritatea echipamentului. Poate avea valori cuprinse intre 0 si 9. EQ_LEVL NUMBER(5) Y Nivelul echipamentului in sturctura de echipamente.

Echipamentul cu nivelul 1 sunt echipamente sistem EQ_COM_COUNT NUMBER(5) Y Numarul copiilor directi ai echipamentului.

Valoarea zero inseamna ca echipamentul nu apartine vre-unei structuri sau nu are copii directi.

EQ_HIST NUMBER(3) Y Specifica daca DL-urile lansate pentru acest DL pot fi trecute in istoric cu urmatoarea conventie:

0 - DL-urile nu vor fi trecute in istoric 1 - DL-urile pot fi trecute in istoric

Page 74: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 74 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQ_DESC VARCHAR2(100) Y Descrierea tehnica a echipamentului EQ_LOCT VARCHAR2(16) Y Locatia echipamentului EQ_USER VARCHAR2(10) Y Utilizatorul principal al echipaemtnului EQ_INCH VARCHAR2(16) Y Responsabilul echipamentului EQ_PHON VARCHAR2(13) Y Numarul de telefon al echipamentului EQ_TYPE VARCHAR2(6) Y Tipul echipametului EQ_PRCD VARCHAR2(20) Codul parintelui echipamentului EQ_SYCD VARCHAR2(20) Codul echipaemntului sistem EQ_ZO_DOWN NUMBER(5) Y Oprirea echipaemtnului efecteaza zona EQ_UN_DOWN NUMBER(5) Y Oprirea echipametnului afecteaza functia EQ_GRFL NUMBER(3) Y Specifica daca echipaemtnul este de fapt grup de echipaemtne:

G - e grup E - e echipament

EQ_PR1_TIME NUMBER(3) Y Ora preferata1 pentru intretinere EQ_PR2_TIME NUMBER(3) Y Ora preferata2 pentru intretinere EQ_LUDT NUMBER(10) Y Data ultimei modificari a echipamentului. Intretinuta de sistem EQ_CALLOC NUMBER(3) Y Flag ce indica modul de cumualre a costurilor:

Valorile acceptate sunt: 1 - toate costurile se propaga la grup, zona si functia grupului SI centrul de cost al grupului. 2- toate costurile se cumuleaza la grup, zona si functia grupului SI la centrul de cost al echipamentelor apartinand grupului in procente definite pentru fiecare echipament. 3 - toate costurile se cumuleaza la echipamentele grupului, zonele si functiile echipamentelor din grup conform procentelor definite pentru fiecare echipament SI la centrul de cost al grupului 4 - toate costurile sunt cumulate la nivelul echipamentelor din grup, la zonele si functiile echipamentelor din grup SI la centrele de cost ale echipamentelor din grup conform procentelor definite pentru fiecare echipament.

EQ_ITEM VARCHAR2(20) Y Codul articolului de stoc reparabil echivalend pentru echipament EQ_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber EQ_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber EQ_DATE1 NUMBER(10) Y Camp liber EQ_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber EQ_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber EQ_GEOGRAPH NUMBER(3) 48 Falag ce specifica daca echipamentul este tehnic sau geografic:

Page 75: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 75 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

0 - geografic; 1-tehnic EQ_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul echipamentului EQ_COUNT_NO VARCHAR2(16) Y Numarul de inventar EQ_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului prin care echipamentul a fost achizitionat EQ_FLG_ACT NUMBER(3) 1 Flag ce indica daca echipamentul e activ sau nu EQ_COD_AG VARCHAR2(6) Y Codul de agentie careia ii apartine echipamentul EQ_COD_SERV VARCHAR2(6) Y Codul de serviciu caruia ii apartine echipamentul EQ_EMP_NO VARCHAR2(10) Y Marca salariatului responsabil cu echipamentul EQ_REPLACE_VALUE NUMBER Y Valoarea de inlocuire a echipamentului EQ_EQ_ATTR VARCHAR2(30) Y Atribut al echipamentului. Numele si lista de valori se pot defini prin config

Page 76: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 76 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

EQV_SPEC

╙Tabela cu lista de specialitati/echivalente

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------- PK_EQV_SPEC NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp SP_CODE VARCHAR2(2) Codul de specialitate prezent in fisierul ascii SP_TDCD1 VARCHAR2(10) Y Identificatorul primei resurse din baza de date SP_TDCD2 VARCHAR2(10) Y Identificatorul celei de-a doua resurse din baza de date SP_REQ_NO1 NUMBER(5) Y Numarul necesar din prima resursa SP_REQ_NO2 NUMBER(5) Y Numarul necesar din a doua resursa

Page 77: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 77 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

GEN_ACTN

╙Tabela cu actiuni ce pot fi utilizate pentru genrarea interventiilor temporare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- --------------------------------------------------------------------------------- PK_GEN_ACTN NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_GH_GA NUMBER(8) Fisierul temporar in care vor fi salvate interventiile. Cheie straina catre tabela GEN_HEAD IDX_S_GH_GA NUMBER(10) Y Indexul fisierului temporar S_GC_GA NUMBER(8) Y Conditia de accesibilitate. Cheie straina catre tabela GEN_ACCESS S_GJ_GA NUMBER(8) Y Interventia temporara cu care actiunea e legata. Cheie straina catre tabela GEN_HEAD IDX_S_GJ_GA NUMBER(10) Y Indexul intervetniei temporare S_EA_GA NUMBER(8) Actiunea interventiei temporare. Cheie straina catre tabele EQP_ACT

Page 78: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 78 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

GEN_ADDR

╙Tabela cu adresele furnizorilor, producatorilor si subcontractantilor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ---------- -------- ------- --------------------------------------------------------------------------- PK_GEN_ADDR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_SUPP_TO_LOC NUMBER(8) Y Adresa locala a furnizorului. Cheie straina catre DIR_MANF S_SUPP_TO_CORP NUMBER(8) Y Adresa sediului central al furnizorlului. Cheie straina catre DIR_MANF S_MANF_TO_LOC NUMBER(8) Y Adreza locala a producatorului. Cheie straina catre DIR_SUPP S_MANF_TO_CORP NUMBER(8) Y Adresa sediului cenral al producatorului. Cheie straina catre DIR_SUPP S_SUBC_TO_LOC NUMBER(8) Y Adresa locala a sobcontractorului. Cheie straina catre DIR_SUBC S_SUBC_TO_CORP NUMBER(8) Y Adresa sediului central al subcontractorului. Cheie straina catre DIR_SUBC NEW_ADDR LONG RAW Y Adresa

Page 79: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 79 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HE_DET

╙Tabela cu istoricul utilizarii zilnice a salariatilor in activitatile de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_HE_DET NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HE_DET_30 NUMBER(8) Salariatul din istoric pentru care sunt detalii. Cheie straina catre HIS_HE IDX_HE_DET_30 NUMBER(10) Y Indexul activitatii salariatului. HE_DET_DATE NUMBER(10) Y Data in care a fost desfasurata activitatea HE_DET_HOURS NUMBER Y Orele lucrate de salariat la acea data HE_DET_SHID NUMBER(5) Y Numarul schimbului in care a lucrat salariatul HE_DET_ONTIME NUMBER(10) Y Ora de inceput a activitatii HE_DET_OFTIME NUMBER(10) Y Ora de sfarsit a activitatii HE_DET_RATEID NUMBER(10) Y Indexul tarifului utilizat

Page 80: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 80 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIST_ACT

╙Tabela cu actiunile PMP din istoric

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_HIST_ACT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_HA_CA NUMBER(8) Y Conditia de accesibiliotate. Camp optional S_HJ_HA NUMBER(8) Cheie straina catre interventia PMP din istoric( HIST_JOBS ) HA_NO NUMBER(5) Y Indexul actiunii in cadrul JOB-ului HA_CODE VARCHAR2(16) Y Codul actiunii HA_EQCD VARCHAR2(20) Y Codul echipamentului HA_ELEM VARCHAR2(40) Y Elementul echipamentului pe care se executa actiunea HA_DESC VARCHAR2(100) Y Descrierea actiunii HA_PRDCD VARCHAR2(6) Y Codul de periodicitate al actiunii HA_PLN_HRS NUMBER(5) Y Numarul de ore planificate pentru actiune HA_EQP_STATUS VARCHAR2(6) Y Starea in care trebuie sa se gaseasca echipamentul in momentul in care se executa

actiunea HA_CRIT VARCHAR2(6) Y Grupul Actiunii HA_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y Tipul de operatie executat HA_DEVICE VARCHAR2(100) Y Instrumentul cu care se executa actiunea HA_UNIT VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura a actiunii HA_LOW_LIMIT NUMBER Y Limita inferioara a actiunii HA_UP_LIMIT NUMBER Y Limita superioara a actiunii HA_TEXT VARCHAR2(100) Y Camp descriptiv HA_ACC_FLAG NUMBER(3) Y Flag ce indica daca actiunea e conditie deaccesibilitate

Page 81: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 81 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIST_JOBS

╙Tabela cu detalii ale interventiilor PMP arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_HIST_JOBS NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PJ_HJ NUMBER(8) Cheie straina catre tabela PMP_JOBS HJ_COMMENT VARCHAR2(40) Y Descriere versiunii HJ_DESC VARCHAR2(40) Y Descriere interventiei HJ_DATE NUMBER(10) Y Data trecerii in istoric HJ_VERSION NUMBER(5) Y Versiunea interventiei din istoric HJ_COSC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost al interventiei HJ_SUPV VARCHAR2(6) Y Responsabilul interventiei HJ_CLASS VARCHAR2(20) Y Clasa interventiei.Camp obligatoriu de 2 caractere HJ_JBTYU VARCHAR2(6) Y Tipul interventiei. Camp obligatoriu de maxim doua caractere HJ_JBBHU NUMBER(3) Y Tipul de replanificare. Poate ava valori cuprinse intre 0 si 4 HJ_PRTY NUMBER(5) Y Prioritate interventiei. Valori cuprinse intre 0 si 9. HJ_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificat pentru interventie.Camp obligatoriu HJ_DURN NUMBER(7) Y Durata interventiei.Camp obligatoriu HJ_DU_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a duratei. HJ_USE_CAL NUMBER(3) Y Flag ce indica daca interventia e bazata pe calendar. HJ_DN_TIME NUMBER Y Camp obligatoriu ce contine o valoare pozitiva si reprezinta timpul in care

echipamentul parinte este oprit in timpul executiei interventiei. HJ_SHID NUMBER(5) Y Numarul schimbului. HJ_PRDCD VARCHAR2(6) Y Periodicitatea interventiei. Camp obligatoriu. HJ_MTID VARCHAR2(16) Y Codul contorului HJ_MTPRML NUMBER Y Periodicitatea contorului HJ_NXT_DT NUMBER(10) Y Data urmatoarei interventii; are valoare doar daca exista o interventie echipament

Page 82: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 82 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

pentru aceasta interventie HJ_NXT_MTR NUMBER Y Nivelul de contor al urmatoarei interventii;are valoare doar daca exista interventia

are atasat un contor cumultaiv

Page 83: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 83 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIST_RES

╙Tabela cu istoric de resurse necesare pentru actiunile PMP arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------- PK_HIST_RES NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_HA_HR NUMBER(8) Cheie straina catre actiunea din istoric HJR_CODE VARCHAR2(10) Y Codul resursei HJR_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificat HJR_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de resurse necesar

Page 84: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 84 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIST_STOCK

╙Tabela cu istoric de stoc necesar pentru actiunile PMP arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------- PK_HIST_STOCK NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_HA_HS NUMBER(8) Cheie straina catre actiunea din istoric HJS_CODE VARCHAR2(20) Y Codul articolului de stoc HJS_REPL_FLAG NUMBER(3) Y Flag ce indica daca articolul este Sistem sau conditional HJS_QTY NUMBER Y Cantitatea necesara

Page 85: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 85 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_AE

╙Tabela cu istoric al actiunilor desfasutate de salariati in cadrul DL-urilor arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------- PK_HIS_AE NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_HA_HE NUMBER(8) Cheie straina catre actiunea arhivata a DL-ului IDX_S_HA_HE NUMBER(10) Y Indexul activitatii in cadrul actiunii S_HE_HA NUMBER(8) Y Cheie straina. Identifica salariatul care a lucrat pe DL( HIS_HE ) IDX_S_HE_HA NUMBER(10) Y Indexul actiunii intreprinse de salariat HAE_WKHR NUMBER Y Numarul de ore in care salariatul a efectuat activitatea HAE_LAB_ACOST NUMBER Y Costul activitatii

Page 86: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 86 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HA

╙Tabela cu istoric a actiunilor executate pe DL-urile arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------------- ------------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------- PK_HIS_HA NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_HO_HA NUMBER(8) Cheie straina catre DL-ul din istoric ( HIS_HO ) HA_NO1 NUMBER(5) Y Indexul actiunii in cadrul DL-ului HA_ACT VARCHAR2(16) Y Cheie straina catre actiunea de baza HA_ACT_DESC VARCHAR2(100) Y Descrierea actiunii HA_EXEC_STATUS NUMBER(5) Y Specifica starea actiunii:

- Ne executata - Terminata cu succes - Actiunea e incheiata dar au existat probleme care au fost rezolvate - Actiunea a esuat datorita unor probleme ce nu au putut fi rezolvate

HA_DT NUMBER(10) Y Data de inceput a actiunii HA_DURN NUMBER Y Durata actiunii HA_WO_GEN VARCHAR2(20) Y Identificatorul DL-ului lansat pentru a corecta problemele aparute la

executia actiunii HA_MULTIPLE NUMBER(7) Y De cate ori a fost executata actiunea in cadrul DL-ului HA_PLANNED NUMBER(5) Y Flag ce specifica modul in care a fost creata actiunea:

0 - adaugata la nivelul DL-ului 1 - creata impreuna cu DL - mstenita de la interventie

HA_EQCD1 VARCHAR2(20) Y Codul echipamentului HA_ELEM1 VARCHAR2(40) Y Elementul echipamentului asupra caruia se aplica actiunea HA_VAL1 NUMBER Y In timpul executiei actiunii pot fi parametrii care trebuie restrictionati intre anumite limite. Pentru actiuni pot fi definite doua valori. Aceasta este prima HA_VAL2 NUMBER Y A doua valoare restrictiva

Page 87: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 87 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HA_OP_TYPE1 VARCHAR2(100) Y Descrierea tipului de operatie HA_DEVICE1 VARCHAR2(100) Y Descrierea instrumentului cu care se executa actiunea HA_EQP_STAT VARCHAR2(20) Y Descrierea starii in care trebuie sa se gaseasca echipamentul pentru a se

executa actiunea HA_UNIT1 VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura pentru prima valoare restrictiva HA_UNIT2 VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura pentru a doua valoare restrictiva HA_LAB_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata a manoperei pentru actiune HA_MAT_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata a materialelor pentru actiune HA_LAB_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y Valoarea de vanzare realizata a manoperei pentru actiune HA_MAT_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y Valoarea de vanzare realizata a materialelor pentru actiune HA_PREST_SELL_VAL_PLN NUMBER Y valoarea planificata a prestatiilor HA_PREST_SELL_VAL_ACT NUMBER Y valoarea actuala a prestatiilor HA_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y furnizorul contractului de pe actiune HA_PHASE_ID NUMBER Y faza contractului de pe actiune HA_CTR_COST NUMBER Y costul contractului de pe actiune HA_CTR_VAL NUMBER Y valoarea contractului de pe actiune HA_LHO_MAT_SCOST NUMBER Y costul planificat al materialelor de pe DL-ul copil HA_LHO_LAB_SCOST NUMBER Y costul planificat al resurselor de pe DL-ul copil HA_LHO_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat al prestatiilor de pe DL-ul copil HA_LHO_MAT_ACOST NUMBER Y costul actual al materialelor de pe DL-ul copil HA_LHO_LAB_ACOST NUMBER Y costul actual al resurselor de pe DL-ul copil HA_LHO_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual al prestatiilor de pe DL-ul copil HA_LHO_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a materialelor de pe DL-ul copil HA_LHO_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a resurselor de pe DL-ul copil HA_LHO_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-ul copil HA_LHO_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a materialelor de pe DL-ul copil HA_LHO_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a resurselor de pe DL-ul copil HA_LHO_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-ul copil HA_LHO_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor diverse de pe DL-ul copil HA_LHO_REC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor cu asjustarile pentru DL-urile copil HA_LHO_CONTR_COST NUMBER Y costurile din contractel de pe DL-ul copil HA_LHO_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea contractelor de pe DL-ul copil

Page 88: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 88 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HD

╙Tabela cu storic de diagnostice pentru DL-urile arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------- PK_HIS_HD NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_HD_79 NUMBER(8) Cheie straina catre DL-ul din istoric ( HIS_HO ) IDX_HO_HD_79 NUMBER(10) Y Indexul diagnosticului HD_SYCD VARCHAR2(10) Y Codul simptomului HD_DFCD VARCHAR2(10) Y Codul defectului HD_CACD VARCHAR2(10) Y Codul cauzei defectului HD_ACCD VARCHAR2(10) Y Codul actiunii intreprinse pentru corectare HD_REP_DT NUMBER(10) Y Data la care defectul a fost raportat HD_REP_TM NUMBER(10) Y Ora la care defectul a fost raportat HD_REPDD NUMBER(5) Y Ziua saptamanii in care defactul a fost raportat HD_REPWK NUMBER(5) Y Saptamana in care defectul a fost raportat HD_REPYR NUMBER(5) Y Anul in care defectul a fost raportat HD_DURT NUMBER Y Durata defectului HD_WOID VARCHAR2(20) Y Numarul DL-ului pe care defectul a fost raportat HD_REP_ML NUMBER Y Nivelul contorului in momentul HD_TOT_COST NUMBER Y Costul DL-ului in care defectul a fost raportat

Page 89: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 89 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HE

╙Tabela cu istoric de salariat utilizati pe DL-urile arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------- ------------ -------- ------- --------------------------------------------------------- PK_HIS_HE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_HE_71 NUMBER(8) Cheia straina catre DL-ul din istoric HE_EMNO VARCHAR2(10) Y Codul salariatului HE_FRDT NUMBER(10) Y Data de inceput a lucrului HE_TODT NUMBER(10) Y Data la care salariatul a incheiat lucrul pe DL HE_TOHR NUMBER Y Numarul total de ore lucrate pentru acest DL de salariat HE_SHID NUMBER(5) Y Codul schimbului HE_CC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost HE_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber HE_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 90: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 90 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HN

╙Tabela cu descrierile detaliate ale DL-urilor si actiunilor din istoric

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- ---------- -------- ------- --------------------------- PK_HIS_HN NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_HN_75 NUMBER(8) Y Cheie straina catre HIS_HO HA_HN_57 NUMBER(8) Y Cheie straina catre HIS_HA HN_TEXT LONG RAW Y Descrierea detaliata

Page 91: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 91 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HO

╙Tabela cu detaliile DL-urilor arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------------- PK_HIS_HO NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_DUMMY NUMBER(3) Y Valoare dummy HO_WOID VARCHAR2(20) Numarul DL-ului HO_FNYY NUMBER(5) Y Anum finalizarii DL-ului HO_PLID NUMBER(5) Y Numarul planului din care a fost generat DL-ul HO_EQCD VARCHAR2(20) Y Codul echipamentului de pe DL HO_SYCD VARCHAR2(20) Y Codul echipamentului sistem pentru echpamentul de pe DL HO_ZONE VARCHAR2(10) Y Codul zonei echipamentului HO_UNIT VARCHAR2(10) Y Functia echipamentului HO_COSC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost al DL-ului HO_EQLEVL NUMBER(5) Y Nivelul echipamentului in structura HO_EQ_PHON VARCHAR2(13) Y Numarul de telefon al responsabilului echipamentului HO_JOB_ID VARCHAR2(16) Y Codul interventiei de pe DL HO_JBTYU VARCHAR2(6) Y Tipul interventiei de pe DL HO_JBCLU VARCHAR2(20) Y Clasa interventiei de pe DL. HO_SUP_CD VARCHAR2(6) Y Responsabilul DL-ului. Cheie straina catre DIR_SUPV HO_REP_BY VARCHAR2(20) Y Peroana care a raportat problema rezolvata de DL HO_REP_PH VARCHAR2(13) Y Telefonul persoanei care a raportat problema HO_REQNO VARCHAR2(16) Y Numarul cererii de intervetnie HO_CON_REF VARCHAR2(10) Y Numarul contractului in baza caruia s-a efectuat DL-ul HO_PRJ_REF VARCHAR2(10) Y Proeictul in baza caruia a fost executat DL-ul HO_DURN NUMBER(7) Y Durata in zile a DL-ului HO_SHID NUMBER(5) Y Numarul schimbului de pe DL

Page 92: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 92 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HO_NEXTJB NUMBER(3) Y Specifica daca DL-ul a fost urmat de un alt DL HO_PR1_TIME NUMBER(3) Y Timp preferat 1 HO_PR2_TIME NUMBER(3) Y Timp preferat 2 HO_PUO_FL NUMBER(3) Y Tipul DL-ului cu urmatoarea conventie:

0 - Planificat 2 - Neplanificat 3 - Alturl

HO_ONF_FL NUMBER(3) Y Specifica daca echipamentul functiona in timpul executiei DL-ului: 0 - intervalul de oprire al echipamentului a fost zero 1 - intervalul de oprire al echipamentului a fost mai mare ca zero

HO_IEX_FL NUMBER(3) Y Tipul de cost cu urmatoarea conventie: 0 - intern 1 - extern

HO_TPTY NUMBER(5) Y Prioritatea DL-ului HO_HIST NUMBER(3) Y Specifica sursa DL-ului in istoric:

0 - DL-ul a fost creat direct in istoric 1 - DL-ul a fost trrecut in istoric in urma arhivarii

HO_WOSTU NUMBER(3) Y Starea DL-ulu definita de utilizator HO_WOSTX NUMBER(3) Y Starea sistem a DL-ului HO_DLFL NUMBER(3) Y Flag de stergere HO_PRFL NUMBER(3) Y Flag de tiparire HO_PRNT NUMBER(5) Y Numarul de tipariri pentru DL HO_P1FL NUMBER(3) Y Specifica daca au fost facute iesri de articole reparabile pe DL HO_P2FL NUMBER(3) Y Specifica dacau au fost facute rezervari/iesiri pe DL HO_P3FL NUMBER(3) Y Camp liber HO_P4FL NUMBER(3) Y Camp liber HO_DU1_DT NUMBER(10) Y Data pana la care trebuia sa se incheie DL-ul HO_SCH_DT NUMBER(10) Y Data planificata de inceput a DL-ului HO_SCHDD NUMBER(5) Y Ziua saptamanii planificata pentru inceperea DL-ului HO_SCHWK NUMBER(5) Y Saptamana planificata pentru inceperea DL-ului HO_SCHYR NUMBER(5) Y Anul planificat pentru inceperea DL-ului HO_ISS_DT NUMBER(10) Y Data ultimei iesiri pe DL HO_REP_DT NUMBER(10) Y Data raportarii problemei HO_REP_TM NUMBER(10) Y Ora raportarii problemei HO_STR_DT NUMBER(10) Y Data inceperii DL-ului HO_STR_TM NUMBER(10) Y Ora inceperii DL-ului

Page 93: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 93 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HO_FIN_DT NUMBER(10) Y Data incheierii DL-ului HO_FIN_TM NUMBER(10) Y Ora incheierii DL-ului HO_FINDD NUMBER(5) Y Ziua saptamanii in care s-a incheiat DL-ul HO_FINWK NUMBER(5) Y Saptamana din an in care s-a incheiat DL-ul HO_FINYR NUMBER(5) Y Anul in care s-a incheiat DL-ul HO_LUP_DT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari a DL-ului HO_LAB_SCOST NUMBER Y Costul estimat cu manopera pentru DL HO_MAT_SCOST NUMBER Y Costul estimat cu materialelel pentru DL HO_LAB_ACOST NUMBER Y Costul real al intregii manopere pe DL HO_MAT_ACOST NUMBER Y Costul pieselor de schimb pe DL HO_MSC_ACOST NUMBER Y Costul divers actual pe DL HO_REC_ACOST NUMBER Y Costul real recuperat de pe DL HO_PLN_HRS NUMBER Y Numarul total de ore planificate pentru acest DL HO_ACT_HRS NUMBER Y Numarul total de ore lucrate pe DL HO_RES_TIME NUMBER Y Timpul total de raspuns( in ore pentru DL HO_DN_TIME NUMBER Y Timpul de oprire al echipamentului HO_PR_LOSS NUMBER Y Numarul de ore pentru are productia a fost oprita HO_JBML NUMBER Y Valoarea citirii de contor la incheierea DL-ului HO_TOT_CUM_UNTS NUMBER Y Valoarea cumulativa a contorului la sfarsitul executiei DL-ului. HO_JOB_DS VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei HO_LOCT VARCHAR2(16) Y Locatia echipaemtnului PREV_HO_WOID VARCHAR2(20) Y Actiunile efectuate asupra articolelor reparabile HO_EQP_SRL VARCHAR2(12) Y Numarul serial al articolului reparabil scos pe echipaemnt HO_FOR_REP NUMBER(5) Y Are valoarea TRUE daca DL-ul a fost creat pentru a repara un articol de stoc

reparabil care avea pretul DE REPARAT HO_SPEC_VALUE NUMBER Y Valoarea DL-ului de reparatie. Valoarea este stabilita in momentul in care

DL-ul se trece in starea De arhivat HO_NEW_SRL_NO VARCHAR2(24) Y Noul cod serial al echipaemntului. HO_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber HO_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber HO_DATE1 NUMBER(10) Y Camp liber HO_DATE2 NUMBER(10) Y Camp liber HO_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber HO_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber HO_STRING3 VARCHAR2(20) Y Camp liber HO_PRIORITY VARCHAR2(10) Y Prioritatea

Page 94: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 94 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HO_PHASE_ID NUMBER Y Faca contractului in baza caruia s-a executat DL-ul HO_CONTR_NO NUMBER(38) Y Numarul contractului in baza caruia s-a efectuat DL-ul HO_LAB_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata pentru manopera HO_MAT_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata pentru materiale HO_LAB_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y Valoarea de vanzare realizata pentru manopera HO_MAT_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y Valoarea de vanzare realizata pentru materiale HO_PRICE_LIST VARCHAR2(20) Y Lista de preturi atasdata DL-ului HO_PRICE_LIST_DT NUMBER Y Data listei de preturi HO_SUPPL_CD1 VARCHAR2(20) Y Furnizorul sub-contractului HO_SUPPL_CD2 VARCHAR2(20) Y Furnizorul contractului HO_PHASE_ID2 NUMBER Y Contractul HO_PLAN_JOBS NUMBER Y Interventia din plan pe baza careia a fost lansat DL-ul HO_PHASE_ID_FROM NUMBER Y Cod faza HO_VAL_CONTR NUMBER Y Faza contractului cu angajatorul HO_VAL_FACT NUMBER Y valoarea facturata HO_CON_PK NUMBER(8) Y Cheie straina catre catre eqp_contr HO_PARENT_WOID VARCHAR2(20) Y DL-ul parinte al DL-ului curent HO_PARENT_ACT NUMBER(8) Y Fk catre wip_wa - reprezinta actiunea de pe DL_ul parinte HO_CIP VARCHAR2(20) Y CIP-ul DL-ului curent HO_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat cu prestatiile HO_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual cu resursele HO_PREST_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata pentru prestatii HO_PREST_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala pentru prestatii HO_CONTR_COST NUMBER Y costurile din contracte ale DL-ului HO_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea din contracte al DL-ului HO_CH_MAT_SCOST NUMBER Y costul planificat al materialelor de pe DL-urile copil HO_CH_LAB_SCOST NUMBER Y costul planificat al resurselor de pe DL-urile copil HO_CH_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat al prestatiilor de pe DL-urile copil HO_CH_MAT_ACOST NUMBER Y costul actual al materialelor de pe DL-urile copil HO_CH_LAB_ACOST NUMBER Y costul actual al resurselor de pe DL-urile copil HO_CH_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual al prestatiilor de pe DL-urile copil HO_CH_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a materialelor de pe DL-urile copil HO_CH_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a resurselor de pe DL-urile copil HO_CH_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-urile copil HO_CH_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a materialelor de pe DL-urile copil HO_CH_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a resurselor de pe DL-urile copil

Page 95: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 95 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HO_CH_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-urile copil HO_CH_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor diverse de pe DL-urile copil HO_CH_REC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor recuperate de pe DL-urile copil HO_CH_CONTR_COST NUMBER Y costurile din contracte de pe DL-urile copil HO_CH_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea din contracte de pe DL-urile copil HO_TOT_MAT_SCOST NUMBER Y costul total planificat al materialelor de pe DL-urile copil HO_TOT_LAB_SCOST NUMBER Y costul total planificat al resurselor de pe DL-urile copil HO_TOT_PREST_SCOST NUMBER Y costul total planificat al prestatiilor de pe DL-urile copil HO_TOT_MAT_ACOST NUMBER Y costul total actual al materialelor de pe DL-urile copil HO_TOT_LAB_ACOST NUMBER Y costul total actual al resurselor de pe DL-urile copil HO_TOT_PREST_ACOST NUMBER Y costul total actual al prestatiilor de pe DL-urile copil HO_TOT_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala de vanzare planificata a materialelor de pe DL-urile copil HO_TOT_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala e vanzare planificata a resurselor de pe DL-urile copil HO_TOT_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-urile copil HO_TOT_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a materialelor de pe DL-urile copil HO_TOT_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a resurselor de pe DL-urile copil HO_TOT_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-urile copil HO_TOT_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea totala actuala a costurilor diverse de pe DL-urile copil HO_TOT_REC_ACOST NUMBER Y valoarea totala actuala a costurilor recuperate de pe DL-urile copil HO_TOT_CONTR_COST NUMBER Y costurile totale din contracte de pe DL-urile copil HO_TOT_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea totala din contracte de pe DL-urile copil HO_TOT_SCOST NUMBER Y costul total intern planificata al DL-ului - cuprinde si costurile DL-urilor

copil HO_TOT_ACOST NUMBER Y costul total intern actuala al DL-ului - cuprinde si costurile DL-urilor

copil HO_TOT_SELL_VAL_PLN NUMBER Y valoarea totala planificata a DL-ului - cuprinde si valorile DL-urilor copil HO_TOT_SELL_VAL_ACT NUMBER Y valoarea totala actuala a DL-uli - - cuprinde si valorile DL-urilor copil HO_PROIECT VARCHAR2(20) Y Cod proiect HO_TIPCTR_V VARCHAR2(3) Y TIPUL CONTRACTULUI DE VANZARE HO_NRCTR_V NUMBER Y NUMARUL CONTRACTULUI DE VANZARE HO_DTCTR_V NUMBER(8) Y DATA CONTRACTULUI DE VANZARE HO_IDFAZACTR_V NUMBER Y Faza contractului de vanzare HO_NUMEFAZA_V VARCHAR2(20) Y Numele fazei contractului de vanzare DTHO_DU1_DT DATE Y similar cu wo_du1_dt dar de tip date DTHO_SCH_DT DATE Y similar cu wo_sch_dt dar de tip date DTHO_STR_DT DATE Y similar cu HO_STR_DT dar de tip date

Page 96: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 96 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DTHO_FIN_DT DATE Y similar cu wo_fin_dt dar de tip date

Page 97: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 97 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HS

╙Tabela cu istoric la necesarul de stoc pentru articolele de pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------ PK_HIS_HS NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_HS_78 NUMBER(8) Cheie straina catre HIS_HO S_HA_HS1 NUMBER(8) Y Cheie straina catre actiunea pe care e necesar articolul. Poate fi NULL HS_ITCD VARCHAR2(20) Y Codul articolului HS_REQ_QT NUMBER Y Cantitatea planificata HS_USE_QT NUMBER Y Cantitatea utilizata HS_MAT_ACOST NUMBER Y Costul actual HS_STFL NUMBER(3) Y Provenienta necesarului de articole:

0 - adaugat la executia DL-ului 1 - copiat de la nivelul interventiei echipament

HS_SEQ_NO NUMBER(5) Y Idexul materialului in cadrul dl-ului HS_TOT_REQ_QT NUMBER Y Cantitatea totala necesara HS_TOT_USE_QTY NUMBER Y Cantitatea totala utilizata HS_TOT_MAT_ACOST NUMBER Y Costul total realizat HS_REPL_FLAG NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este mereu inlocuit HS_PLN_PRICE NUMBER Y Costul unitar planiticat pentru articol HS_PLN_VALUE NUMBER Y Valoarea planificata pentru articol HS_PLN_TOTAL_VALUE NUMBER Y Valaorea totala planificata pentru acest articol in cadrul DL-ului HS_ACT_PRICE NUMBER Y Pretul unitar actual HS_ACT_VALUE NUMBER Y Valoarea actuala a articolului pe actiunea curenta HS_ACT_TOTAL_VALUE NUMBER Y Valoarea actuala a articolului pentru intreg DL-ul HS_STOCK_TYPE NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este stock sau NonStock:

0 - Stock , art reparabil, piese de schimb

Page 98: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 98 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

1 - Provine din NonStock HS_NUMBER1 NUMBER Y = camp liber = HS_NUMBER2 NUMBER Y = camp liber = HS_NUMBER3 NUMBER Y = camp liber = HS_STRING1 VARCHAR2(50) Y = camp liber = HS_STRING2 VARCHAR2(50) Y = camp liber = HS_STRING3 VARCHAR2(50) Y = camp liber =

Page 99: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 99 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HIS_HT

╙Tabela cu istoric la necesarul de resurse pentru DL-urile arhivate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------ PK_HIS_HT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp HO_HT_74 NUMBER(8) DL-ul pe care e necesara resursa S_HA_HT NUMBER(8) Y Actiunea pe care e necesara resursa.

Daca are valoarea NULL atunci resursa e globala HT_TDCD VARCHAR2(10) Y Codul resursei HT_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de salariati cu aceasta resursa utilizati la executia DL-ului HT_STR_DAY NUMBER(7) Y Ziua de la inceputul DL-ului in care muncitorii cu aceasta resursa au inceput

lucrul HT_PLHR NUMBER Y Numarul de ore planificate pentru aceasta resursa pe DL-ul curent HT_WKHR NUMBER Y Numarul total de ore planificate pentru resursa de acest tip pe DL HT_RMHR NUMBER Y Numarul de ore ramase de lucrat pentru aceasta resursa HT_LAB_ACOST NUMBER Y Costul actual pentru aceasta resursa HT_LUDT NUMBER(10) Y Ultima zi in care resursa a lucrat pe DL HT_RES_TYPE NUMBER(3) Y Provenienta resursei:

0 - adaugata in urmarirea DL-ului 1 - copiata de la interventia echipaemnt

HT_SEQ_NO NUMBER(5) Y Indexul resursei in cadrul DL-ului HT_GLB_PLHR NUMBER Y Numarul de ore planificate global HT_TOT_LAB_ACOST NUMBER Y Costul total al resurselor de acest tip pe DL HT_TOT_WKHR NUMBER Y Numarul total de ore lucrate de resursele de acest tip pe DL HT_PLN_PRICE NUMBER Y Tariful orar planificat HT_PLN_VALUE NUMBER Y Valoarea planificata pentru resursa curenta HT_PLN_TOTAL_VALUE NUMBER Y Valoarea total planificata pentru toate resursele de acest tip pe DL

Page 100: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 100 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

HT_ACT_PRICE NUMBER Y Tariful orar actual HT_ACT_VALUE NUMBER Y Valoarea actuala HT_ACT_TOTAL_VALUE NUMBER Y Valoarea total actuala pentru toate resursele de acest tip pe DL HT_NUMBER1 NUMBER Y = camp liber = HT_NUMBER2 NUMBER Y = camp liber = HT_NUMBER3 NUMBER Y = camp liber = HT_STRING1 VARCHAR2(50) Y = camp liber = HT_STRING2 VARCHAR2(50) Y = camp liber = HT_STRING3 VARCHAR2(50) Y = camp liber =

Page 101: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 101 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

INTERF_COM_FILE

╙Tabela cu informatii financiare despre echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------- PK_INTERF_COM_FILE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_COMFILE_TECH_GEN NUMBER(8) Cheie straina catre tabela Interf_tech_gen S_SUPL_COMFILE1 VARCHAR2(20) Y Propietar S_SUPL_COMFILE2 VARCHAR2(20) Y Utilizator COMFILE_CONTRTYPECD VARCHAR2(3) Y Tipul contractului COMFILE_CONTRTYPEDESC VARCHAR2(40) Y Descrierea tipului contractului COMFILE_STDT NUMBER Y Data de inceptu a contractului COMFILE_FNDT NUMBER Y Data de sfarsit a contractului COMFILE_NRCONTS VARCHAR2(40) Y Numarul contractului

Page 102: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 102 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

INTERF_ECO_FILE

╙Tabela cu Note echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------- PK_INTERF_ECO_FILE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_TECH_ECO_TECH_GEN NUMBER(8) Cheie straina catre tabela Interf_tech_gen ECOFILEPIFNO VARCHAR2(20) Y Numarul punerii in functiune ( Numar PIF ) ECOFILEPIFDT NUMBER Y Data punerii in functiune ( data PIF ) ECOFILEVALEVAL NUMBER Y Valoarea de evaluare ECOFILEDATEEVAL NUMBER Y Data evaluarii

Page 103: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 103 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

INTERF_MAINT

╙Tabela cu Interventii echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------- PK_INTERF_MAINT NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_MAINT_TECH_GEN NUMBER(8) Cheie straina catre tabela Interf_tech_gen MAINTJOBCODE VARCHAR2(16) Codul interventiei. Cheie straina catre INTERF_MAINT_TYPE MAINTJOBDESC VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei S_SUPL_MAINT1 VARCHAR2(20) Y Executant S_SUPL_MAINT2 VARCHAR2(20) Y Furnizor MAINTLASTWONO VARCHAR2(20) Y Numarul ultimului DL MAINTLASTWOSTDT NUMBER Y Data ultimului DL MAINTLASTWOFNDT NUMBER Y Data de incheiere a ultimului DL MAINTNOWO NUMBER Y Numarul de DL-uri MAINTWOLABSCOST NUMBER Y Total cost planificat cu manopera MAINTWOMATSCOST NUMBER Y Total cost planificat cu materialele MAINTWOLABACOST NUMBER Y Total cost actual cu manopera MAINTWOMATACOST NUMBER Y Total cost planificat cu materialele MAINTWOPLNHRS NUMBER Y Total ore planificate MAINTWOACTHRS NUMBER Y Total ore actuale MAINTWOLABSELLVALUEPLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata pentru manopera MAINTWOMATSELLVALUEPLN NUMBER Y Valoarea de vanzare planificata pentru materiale MAINTWOLABSELLVALUEACT NUMBER Y Valoarea de vanzare actuala pentru manopera MAINTWOMATSELLVALUEACT NUMBER Y Valoarea de vanzare actuala pentru materiale

Page 104: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 104 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

INTERF_MAINT_TYPE

╙Tabela cu Tipuri de interventie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------------- ------------ -------- ------- ------------------------ PK_INTERF_MAINT_TYPE NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MAINTTYPEJOCODE VARCHAR2(16) Codul interventiei MAINTTYPEJODESC VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei

Page 105: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 105 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

INTERF_TECH_GEN

╙Tabela cu date tehnice despre echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------- -------- ------- -------------------------------- PK_INTERF_TECH_GEN NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp INTERFEQPCD VARCHAR2(20) Cod echipament INTERFPKEQP NUMBER Y Cheia primara a echipamentului INTERFEQPDESC VARCHAR2(100) Y Descrierea echipamentului INTERFSTATUSTH NUMBER Starea tehnica a echipamentului INTERFLASTDTUPD NUMBER Data ultimei actualizari INTERFEQPINVNO VARCHAR2(20) Y Numar de stoc INTERFINVPIFNO VARCHAR2(20) Y Numar PIF INTERFINVPIFDT NUMBER Y Data PIF INTERFYEARCONS NUMBER Y Data constructiei INTERUSED VARCHAR2(100) Y Folosinta INTERFTYPE NUMBER Tip

Page 106: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 106 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

ITEM_

╙Tabela cu articolele de stoc

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------ PK_ITEM_ NUMBER(8) Cheia primara a tabelei item_ TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PREF_SUPL NUMBER(8) Y Furnizor preferat. Cheie straina catre tabela supplier_ S_GRP_ITEM NUMBER(8) Y Grupul articolului. Cheuie straina catre cheia primara a tabelei ITEM_GROUP DT_ITEM NUMBER(10) Y Data ultimei modificari- Mentinuta de sistem! TM_ITEM NUMBER(10) Y Ora ultimei modificari- Mentinuta de sistem ITEM_CD VARCHAR2(20) Codul articolului! Cheie unica pe tabela ITEM_SHORT VARCHAR2(40) Y Descrierea articolului STOCK_UNITS VARCHAR2(6) Unitatea de Stoc ! ITEM_TYPE NUMBER(3) Y Tipul articolului. Poate avea una din valorle :

48 - Consumabil 49 - Neconsumabil 50 - Reparabil

MAIN_STORE VARCHAR2(10) Y Magazia principala a articolului BAR_CD VARCHAR2(20) Codul de bare al articolului! ITEM_GRP VARCHAR2(10) Y Grupul articolului! ITEM_CAT VARCHAR2(20) Y Familia articolului! ITEM_DECIMAL NUMBER(5) Y Numarul de zecimale folosit pentru exprimarea cantitiatii ORDER_UNITS VARCHAR2(6) Unitatea de masura folosita pentru comandarea articolului! CONV_ORD NUMBER Y Factor de conversie de la unitatea de stoc la unitatea de comanda CNT_FREQ NUMBER(5) Y Frecventa de inventariere! PLAN_DAYS NUMBER(5) Y Item Plan Ahead Days CRIT_CD NUMBER(3) Y Criticalitate ORG_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul initial al articolului

Page 107: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 107 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

BUY_CURR VARCHAR2(6) Y Valuta de cumparare initiala BUY_PRICE NUMBER Y Pretul de cumparare initial DT_FIRST_PROC NUMBER(10) Y Data primei achizitii IMP_TAG NUMBER(3) Y Tag import ABC_CLASS NUMBER(3) Y Clasa ABC CHNG_SUPL NUMBER(3) Y Tag schimbare furnizor INSP_TAG NUMBER(3) Y Tag inspectie INSR_TAG NUMBER(3) Y Tag asigurare AUTOPR_TAG NUMBER(3) Y Generare automata cerere achizitie AUTOPO_TAG NUMBER(3) Y Generare automata comanda achizitie RES_TAG NUMBER(3) Y Tag autorezervare AUTHOR_CD VARCHAR2(2) Y Tag autorizare ITEM_1TAG NUMBER(3) Y Tag pentru dezvoltari ulterioare ITEM_2TAG NUMBER(3) Y Tag pentru dezvoltari ulterioare ITEM_3TAG NUMBER(3) Y Tag pentru dezvoltari ulterioare ITEM_MEMO VARCHAR2(50) Y Camp descriptiv pentru articol STD_RATE NUMBER Y Pret standard ABC_VALUE NUMBER Y Valoare ABC CON_VALUE NUMBER Y Valoare consum L_RCT_UNIT_PRICE NUMBER Y Ultimul pret de intrare L_ISS_UNIT_COST NUMBER Y Ultimul pret de iesire VAL_METHOD NUMBER(3) Y Metoda de evaluare HIKEUP_P NUMBER Y Camp neutilizat I_VAT_CD NUMBER Y Cota TVA ITEM_4XTRA NUMBER Y pentru dezvoltari ulterioare MAX_QTY NUMBER Y Cantitatea maxima din stoc MIN_QTY NUMBER Y cantitatea minima din stock REORD_LEVEL NUMBER Y Nivel comanda ECON_ORD_QTY NUMBER Y Cantitate comanda AVG_LEAD_TIME NUMBER(5) Y Camp neutilizat UNIT_ORDER_COST NUMBER Y Costul unitar de comanda STKOUT_RISKP NUMBER Y Procentul de risc MIN_LEAD_TIME NUMBER(5) Y Camp neutilizat MAX_LEAD_TIME NUMBER(5) Y Camp neutilizat ITEM_5XTRA NUMBER Y pentru dezvoltari ulterioare L_ISS_REF VARCHAR2(20) Y codul ultimei iesiri

Page 108: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 108 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

L_ISS_DT NUMBER(10) Y data ultimei iesiri L_ISS_QTY NUMBER Y cantitatea iesita ultima data L_RCT_REF VARCHAR2(20) Y Ultima intrare L_RCT_DT NUMBER(10) Y Data ultimei intrari L_RCT_QTY NUMBER Y Cantitatea intrata ultima data L_PR_REF VARCHAR2(10) Y Ultima cerere de achizitie L_PR_DT NUMBER(10) Y Data ultimei cereri de achizitie L_PR_QTY NUMBER Y Cantitatea de pe ultima cerere de achizitie L_PO_REF VARCHAR2(10) Y Ultima comanda de achizitie L_PO_DT NUMBER(10) Y Data ultimei comenzi de achizitie L_PO_QTY NUMBER Y Cantitatea comandata ultima data L_WO_REF VARCHAR2(20) Y Codul Ultimului DL L_WO_DT NUMBER(10) Y Data ultimului DL L_CNT_DT NUMBER(10) Y Data ultimului inventar al articolului L_SCNT_DT NUMBER(10) Y Data ultimului inventar de stoc L_SCNT_REF VARCHAR2(10) Y Codul ultimului inventar de stoc L_SCNT_QTY NUMBER Y Cantitatea de pe ultimul inventar de stoc L_RES_REF VARCHAR2(20) Y Ultima rezervare L_RES_DT NUMBER(10) Y Data ultimei rezervari L_RES_QTY NUMBER Y Cantitatea rezervata ultima data L_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Ultimul furnizor QTY_ZERO_VAL NUMBER Y Camp neutilizat I_RES_QTY NUMBER Y Cantitatea rezervata I_FROZEN_QTY NUMBER Y Cantitatea inghetata! I_FREE_QTY NUMBER Y Cantitatea libera! I_PR_QTY NUMBER Y Cantitatea ceruta prin cereri de achizitie I_PO_QTY NUMBER Y Cantitatea comandata prin comenzi de achizitie I_INSP_QTY NUMBER Y Cantitatea aflata in inspectie I_EXP_QTY NUMBER Y Cantitatea aflata in uz I_RPR_QTY NUMBER Y Cantitatea aflata in reparatii I_DEF_QTY NUMBER Y Cantitatea implicita pe cereri de achizitie I_CNT_QTY NUMBER Y Cantitatea inventariata I_CNT_DT NUMBER(10) Y Data inventarului Y_1_CON_QTY NUMBER Y Cantitatea utilizata anul precedent Y_1_CON_VAL NUMBER Y Valoarea utilizata anul precedent Y_2_CON_QTY NUMBER Y Cantitatea utilizata in urma cu doi ani

Page 109: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 109 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Y_2_CON_VAL NUMBER Y Valoarea utilizata in urma cu doi ani ITEM_CC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost al articolului L_TR_REF VARCHAR2(20) Y Codul ultimului transfer L_TR_DT NUMBER(10) Y Data ultimului transfer L_TR_QTY NUMBER Y Ultima cantitate transferata! ITEM_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_DATE1 NUMBER(10) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului I_MOD_PRET_LOT_FLG NUMBER(3) Flag ce specifica daca se poate modifica pretul loturilor I_GEN_LOT_FLG NUMBER(3) Flag ce specifica daca se genereaza lot pe baza de pret I_ZERO_VAL NUMBER(3) Y Camp ce specifica daca pentru articolul respectiv se permit intrari pret zero! I_OI_FLG NUMBER(3) Y camp ce specifica daca articolul este obiect de inventar ITEM_NUMBER3 NUMBER Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_NUMBER4 NUMBER Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_NUMBER5 NUMBER Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING3 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING4 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING5 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING6 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING7 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING8 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING9 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_STRING10 VARCHAR2(50) Y Camp liber lasat la dispozitia implementatorului ITEM_CIP_MODIFY NUMBER(3) Y 1 specifica daca se permite iesire,rezervare dintr-o locatie cu CIP(Proiect)

diferit ITEM_CRITIC NUMBER(3) Y 0 camp care spune daca e articol critic sau nu pentru productie

Page 110: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 110 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_ACT

╙Tabela cu actiunile interventiilor PMP

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------- -------- ------- --------------------------------- PK_JOB_ACT NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PJ_JA NUMBER(8) Cheie straina catre PMP_JOBS S_EA_JA NUMBER(8) Cheie straina catre EQP_ACT S_JA_JA NUMBER(8) Y Cheie straina catre JOB_ACT PA_NO NUMBER(5) Y Index in cadrul interventiei PA_PRDCD VARCHAR2(6) Y Cod de peridoicitate PA_PLN_HRS NUMBER Y Nuamar de ore planificat PA_EQP_STATUS VARCHAR2(6) Y Starea echipamentului PA_CRIT VARCHAR2(6) Y Flag ce specifica daca e critica PA_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y Tip operatie PA_DEVICE VARCHAR2(100) Y Element PA_UNIT VARCHAR2(6) Y Unitate de masura PA_LOW_LIMIT NUMBER Y Limita inferioara PA_UP_LIMIT NUMBER Y Limita superioara PA_TEXT VARCHAR2(100) Y Descriere PA_ACC_FLAG NUMBER(3) Y Nefolosit

Page 111: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 111 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_ACTN

╙Tabela cu actiunile interventiilor echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------------- ------------- -------- ------- --------------------------------------------------------------------- PK_JOB_ACTN NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EJ_JA_31 NUMBER(8) Cheie straina catr EQP_JOBS DA_JA_32 NUMBER(8) Cheie straina catre DIR_ACTION JA_NO NUMBER(5) Y Numarul de secventa al actiunii in cadrul interventiei JA_EQCD VARCHAR2(20) Subechipamentul echipamentului de pe interventie la care se executa actiunea JA_INTV NUMBER(7) Y Periodicitatea actiunii JA_INTV_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a periodicitatii:

W- Saptamani D - Zile

JA_DURN NUMBER Y Durata actiunii JA_UNIT1 VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura pentru prima valoare restrictiva JA_UNIT2 VARCHAR2(6) Y Unitatea de masura pentru a doua valoare restrictiva JA_LIMIT1 NUMBER Y Prima valoare restrictiva JA_LIMIT2 NUMBER Y A doua valoare restrictiva JA_ELEM VARCHAR2(40) Y Elementul pe care se executa actiunea JA_EQP_STAT VARCHAR2(20) Y Starea echipamentului in momentul executarii actiunii JA_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y Tipul operatiei JA_DEVICE VARCHAR2(100) Y Instrumentul JA_TEXTPMP VARCHAR2(100) Y Note JA_MTPR NUMBER Y Intervalul de periodicitate in unitati de contor pentru interventiile bazate

pe contor JA_COEF NUMBER Y 1 Coeficientul actiunii JA_LAB_COST NUMBER Costul manoperei de pe actiune

Page 112: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 112 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JA_MAT_COST NUMBER Costul materialelor actiunii JA_LAB_VALUE NUMBER Valoarea manoperei de pe actiune JA_MAT_VALUE NUMBER Valoarea materialelor de pe actiune JA_PREST_SCOST NUMBER Y Costul prestatiilor JA_PREST_VALUE NUMBER Y Valoarea prestatiilor JA_LINKED_JOB NUMBER(8) Y Pk-ul interventiei echipament legate! JA_LINKED_JOB_COEF NUMBER Y Coeficientul interventiei echipament legate! Este INDEPENDENT de coeficientul actiunii! JA_L_MAT_SCOST NUMBER Y Costul materialelor al interventiilor legate! JA_L_MAT_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea materialelor al interventiilor legate! JA_L_RES_SCOST NUMBER Y Costul resurselor al interventiei legate JA_L_RES_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea resurselor interventiei legate JA_L_PREST_SCOST NUMBER Y Costul prestatiilor interventiei legate JA_L_PREST_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea prestatiilor interventiei legate JA_TL_MAT_SCOST NUMBER Y Costul total al materialelor al interventiilor legate! JA_TL_MAT_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea totala a materialelor al interventiilor legate! JA_TL_RES_SCOST NUMBER Y Costul total al resurselor al interventiei legate JA_TL_RES_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea totala a resurselor interventiei legate JA_TL_PREST_SCOST NUMBER Y Costul total al prestatiilor interventiei legate JA_TL_PREST_SELL_VAL NUMBER Y Valoarea totala a prestatiilor interventiei legate JA_LJ_LANS_COEF NUMBER Y Coeficientul lansat pentru interventia curenta JA_JD_ACTN NUMBER(8) Y Cheie straina catre actiunea interventiei de baza

Page 113: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 113 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_ACTV

╙Tabela cu descrierea detaliata a obiectelor din intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- ----------------------------- PK_JOB_ACTV NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp JD_JA_19 NUMBER(8) Y Cheie straina catre JOB_DIR EJ_JS_100 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_JOBS EQ_JA_24 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_TOPO MD_JA_96 NUMBER(8) Y Cheie straina catre MES_DIR JR_JA_38 NUMBER(8) Y Cheie straina catre EQP_JOBR JA_TEXT LONG RAW Y Descriere

Page 114: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 114 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_CATG_INT

╙Tabela cu Intersectia intre jobdir si dirCatg

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ------------ -------- ------- ----------------------------- PK_JOB_CATG_INT NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp JD_CT_INT NUMBER(8) Cheie straina catre JOB_DIR CT_JD_23 NUMBER(8) Cheie straina catre DIR_CATG JOB_NAME VARCHAR2(16) Codul interventiei

Page 115: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 115 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_DIR

╙Tabela cu interventiile de baza

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_JOB_DIR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp JD_JD_56 NUMBER(8) Y Cheie straina catre interventia parinte ( JOB_DIR ) JD_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei JD_JOB_DS VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei JD_JBTYU VARCHAR2(6) Tipul interventieii. Cheie straina catre DIR_JBTY JD_JBBHU NUMBER(3) Y Tipul de replanificare:

0 - la data fixa 1 - fata de inceput 2 - fata de sfarsit 3 - la interval fix 4 - la oprire

JD_WORK_DAYS NUMBER(3) Y Specifica daca planifiarea interventiei tine cont de calendar. JD_CRIT_PRT NUMBER(3) Y Specifica daca parintele intrventiei este critic. JD_STR_PRI NUMBER(5) Y Specificatie JD_MULT NUMBER Y Factorul de multiplicitate. Daca interventia nu are copii are valaorea zero. JD_COEF_MAX NUMBER Y Coeficientul maxim

Page 116: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 116 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_DIR_ACTN

╙Tabela cu actiunile unei interventii de baza

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------- -------- ------- ---------------------------------------------------- PK_JOB_DIR_ACTN NUMBER(8) Cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Stampila de timp S_JOB_DIR_JDA NUMBER(8) Cheie straina catre interventia S_DIR_ACTION_JDA NUMBER(8) Cheie straina catre dir_action JDA_COEF NUMBER Y Coeficientul actiunii JDA_NO NUMBER(5) Y Numarul actiunii in cadrul interentiei JDA_DURN NUMBER Y Durata actiunii JDA_ELEM VARCHAR2(40) Y Elementul pentru care se desfasoara actiunea JDA_EQP_STAT VARCHAR2(6) Y Starea echipamentului JDA_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y Tipul operatiei JDA_DEVICE VARCHAR2(100) Y instrumentul cu care se desfasoara actiunea JDA_NUMBER1 NUMBER Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDA_NUMBER2 NUMBER Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDA_NUMBER3 NUMBER Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDA_STRING1 VARCHAR2(50) Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDA_STRING2 VARCHAR2(50) Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDA_STRING3 VARCHAR2(50) Y null camp liber lasat la latitudinea implementatorului

Page 117: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 117 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_DIR_MANR

╙Tabela cu Resursele asociate interventiilor de baza

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------- PK_JOB_DIR_MANR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) (1) Stampila de timp S_JOB_DIR_JDM NUMBER(8) Cheie straina catre Job_dir S_RES_TRADE_JDM NUMBER(8) Cheie straina catre res_trade. S_JD_ACTN_JDM NUMBER(8) Y Cheie straian catre job_dir_actn JDM_TDCD VARCHAR2(10) Codul resursei JDM_REQ_NO NUMBER(5) Y Nuamrul de resurse necesare JDM_PL_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificate JDM_TPL_HRS NUMBER Y Total ore planificate JDM_SEQ_NO NUMBER(3) Y indicele resursei in cadrul interventiei JDM_NUMBER1 NUMBER Y NULL Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDM_NUMBER2 NUMBER Y NULL Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDM_NUMBER3 NUMBER Y NULL Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDM_STRING1 VARCHAR2(50) Y NULL Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDM_STRING2 VARCHAR2(50) Y NULL Camp liber lasat la latitudinea implementatorului

Page 118: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 118 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_DIR_STOKR

╙Tabela cu necesaul de resurse si de materiale pentru interventie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------- PK_JOB_DIR_STOKR NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Stampila de timp ! S_JOB_DIR_JDS NUMBER(8) Cheie straina catre job_dir! S_DIR_STOCK_JDS NUMBER(8) Cheie straina catre dir_stock! S_JD_ACTN_JDS NUMBER(8) Y Cheie straina catre job_dir_actn! JDS_ITCD VARCHAR2(20) Codul articolului JDS_QTY NUMBER Y Cantitatea totala de pe interventie JDS_TOT_QTY NUMBER Y Cantitatea totala de pe interventie JDS_SEQ_NO NUMBER(3) Y Indicele articolului de stoc in cadrul interventiei JDS_TYPE NUMBER(3) Y Tipul articolului - 0 - articol stock - 1 - prestatie JDS_NUMBER1 NUMBER Y null Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDS_NUMBER2 NUMBER Y null Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDS_NUMBER3 NUMBER Y null Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDS_STRING1 VARCHAR2(50) Y null Camp liber lasat la latitudinea implementatorului JDS_STRING2 VARCHAR2(50) Y null Camp liber lasat la latitudinea implementatorului

Page 119: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 119 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_MANR

╙Tabela cu resursele necesare pentru o interventie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_JOB_MANR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EJ_JM_21 NUMBER(8) Interventia care utilizeaza resursa. Cheie straina catre EQP_JOBS S_JA_JM_68 NUMBER(8) Y Actiunea care utilizeaza resursa. Cheie straina catre JOB_ACTN JM_TDCD VARCHAR2(10) Resursa necesara pe interventie. Cheie straina catre res_trade JM_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de salariati necesari JM_PL_HRS NUMBER Y Numarul total de ore planificate pentru aceasta interventie JM_STR_DAY NUMBER(7) Y Data de incepere a lucrului JM_LAB_SCOST NUMBER Y Costul estimat calculat cu formula: Numarul de muncitori* rata fixa a resursei +

numarul de ore * tarigul implicit al resursei JM_DE_CODE NUMBER(3) Y Specifica modul in care resursa a fost atasata la interventie:

0 - in urma argivarii unui DL 1 - prin definire normala

JM_PL_CODE NUMBER(3) Y Codul de planificare : JM_TPL_HRS NUMBER Y Numarul total de ore planificate cu resursa de acest tip pe interventia curenta JM_NOWO NUMBER(5) Y Numarul DL-urilor care au utilizat resurse de acest tip si au fost arhivate JM_TOT_HRS NUMBER Y Numarul total de ore planificate JM_SEQ_NO NUMBER(5) Y Indexul actiunii pe care e atasata interventia JM_UNIT_PRICE NUMBER Y Pretul unitar al resursei . JM_VALUE NUMBER Y Valaorea resursei curente JM_TOTAL_VALUE NUMBER Y Valaorae tuturor resurselor de acest tip pe interventie. JM_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber JM_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber JM_NUMBER3 NUMBER Y Camp liber

Page 120: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 120 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JM_STRING1 VARCHAR2(50) Y Camp liber JM_STRING2 VARCHAR2(50) Y Camp liber JM_STRING3 VARCHAR2(50) Y Camp liber

Page 121: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 121 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

JOB_STOKR

╙Tabela cu articolele necesare pe interventiile echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_JOB_STOKR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EJ_JS_20 NUMBER(8) Cheie straina catre EQP_JOBS SL_JS_22 NUMBER(8) Cheie straina catre DIR_STOCK S_JA_JS_67 NUMBER(8) Y Cheie straina catre DIR_ACTION JS_ITCD VARCHAR2(20) Codul piesei necesare. Cheie straina catre DIR_STOCK JS_REQ_QT NUMBER Y Cantitatea necesara JS_PL_DAYS NUMBER(7) Y Numarul de zile planificate JS_MAT_SCOST NUMBER Y Pretul standard JS_DE_CODE NUMBER(3) Y Specifica modul in care piesa a fost atasata la interventie:

0 - in urma argivarii unui DL 1 - prin definire normala

JS_PL_CODE NUMBER(3) Y Cod de planificare JS_TRQ_QT NUMBER Y Cantitatea totala utilizata pentru articol. Actualizata la arhivarea DL-urilor JS_NOWO NUMBER(5) Y Numarul de DL-uri care au utilizat articolul si au fost arhivate. JS_TOT_QTY NUMBER Y Cantitatea totala a articolului de acest tip utilizata pe interventie JS_SEQ_NO NUMBER(5) Y Indexul actiunii pe care e utilizat articolul JS_REPL_FLAG NUMBER(5) Y Specifica daca articolul e conditional sau nu JS_UNIT_PRICE NUMBER Pretul unitar JS_VALUE NUMBER Valaorea articolului curent JS_TOTAL_VALUE NUMBER Valoarea totala a articolelor de acest tip pe interventia curenta. JS_WO_ACT NUMBER Specifica daca se adauga costurile in DL pentru articolele reparabile. JS_STOCK_TYPE NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este stock sau NonStock:

0 - Stock , art reparabliel, piese de schimb

Page 122: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 122 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

1 - Provine din NonStock JS_NUMBER1 NUMBER Y Camp liber JS_NUMBER2 NUMBER Y Camp liber JS_NUMBER3 NUMBER Y Camp liber JS_STRING1 VARCHAR2(50) Y Camp liber JS_STRING2 VARCHAR2(50) Y Camp liber JS_STRING3 VARCHAR2(50) Y Camp liber

Page 123: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 123 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

LINKED_JOBS

╙Tabela cu interventiile legate la o interventie echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_LINKED_JOBS NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EJ_LJ_101 NUMBER(8) Interventia urmata de aceasta interventie. Cheie straina catre EQP_JOBS LJ_EQ_CD VARCHAR2(20) Codul echipamentului. LJ_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei de baza LJ_INTERVAL NUMBER(7) Y Intervalul de la incheierea interventiei parinte la care va fi planificata

interventia copil LJ_INT_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a intervalului:

W-Saptamani D-Zile

LJ_MTPRML NUMBER Y Intervalul in unitati de contor de la incheierea interventiei parinte la care va fi planificata interventia copil

Page 124: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 124 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MES_DIR

╙Tabela cu interventiile de masurare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------- PK_MES_DIR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MD_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei MD_JOB_DS VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei MD_JOB_INT NUMBER(5) Y Intervalul de executie MD_JOB_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a intervalului de executie

Page 125: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 125 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MES_FBACK

╙Tabela cu date legate de citirlile caracterisicilor fizico-tehnice

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ---------- -------- ------- ---------------------------------------- PK_MES_FBACK NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp MP_MF_06 NUMBER(8) Cheie straina catre punctul de masurare MF_DATE NUMBER(10) Y Data masurarii MF_TIME NUMBER(10) Y Ora masurarii MF_READ NUMBER Y Valaorea citita MF_AL_FLG NUMBER(3) Y Flag alarma MF_ACT_FLG NUMBER(3) Y Flag actiune MF_ERR_FLG NUMBER(3) Y Flag eroare

Page 126: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 126 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MES_PCT_CONF

╙Tabela cu puncte de masura pentru fiecare echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------- PK_MES_PCT_CONF NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) Timestamp S_EQ_MPC NUMBER(8) cheie straina catre cheia primara a tabelei eqp_topo S_MP_MPC NUMBER(8) cheie straina catre cheia primara a tabelei mes_pt MPC_INDX NUMBER(3) Y indexul punctului MPC_EQCD VARCHAR2(20) Y codul echipamentului

Page 127: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 127 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MES_PT

╙Tabela cu punctele de masurare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_MES_PT NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EM_MP_05 NUMBER(8) Cheie straina catre caracteristica fizico/tehnica a echipamentului( EQP_MSET ) MP_CODE VARCHAR2(6) Y Codul punctului de masurare MP_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea punctului de masurare MP_TITLE VARCHAR2(40) Y Titlul punctului de masurare MP_PRF NUMBER(3) Y Codul de profil MP_DATA NUMBER(3) Y Data creerii MP_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei de masurare ce trebuie executata MP_INT NUMBER(5) Y Intervalul de msaurare MP_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de masura a intervalului de masurare MP_JB_AL NUMBER(3) Y Flag ce specifica actiunea ce trebuie executata in caz de alarma MP_LST_DT NUMBER(10) Y Data ultimei citiri MP_LST_TM NUMBER(10) Y Ora ultimei citiri MP_NXT_DT NUMBER(10) Y Data urmatoarei citiri MP_NXT_TM NUMBER(10) Y Ora urmatoare citiri MP_PL_JB VARCHAR2(16) Y Interventia ce va trebui executata in caz de alarma MP_LNK NUMBER(3) Y Flag ce specifica daca interventia de masurare e planificata MP_ORG_INT NUMBER(5) Y Intervalul originar de planificare MP_JG_AL NUMBER(3) Y lag ce specifica actiunile care trebuiesc luate la alarma pentru interventia

planificata MP_PLT_SCL NUMBER(3) Y Tipul de scala pe axa Y:

0 - liniara 1 - logaritmica

Page 128: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 128 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

MP_TM_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de timp pentru trasare MP_LO_LMT NUMBER Y Valoarea minima pentru alarme MP_UP_LMT NUMBER Y Valoarea maxima pentru alarme MP_DEV1 NUMBER Y Devierea de la ultima citire MP_REV1 NUMBER(5) Y Factorul de revizie pentru interventiile de masurare MP_DEV1_TYPE NUMBER(3) Y Flag ce specifica daca exista devierea MP_NCODE NUMBER(5) Y Codul normei de analiza MP_DEV2 NUMBER Y Deviatia permisa de la norma MP_DEV2_TYPE NUMBER(3) Y Flag ce indica daca se face validarea deviatiei MP_REV2 NUMBER(5) Y Factorul de revizie pentru interventiile planificate MP_STR_DT NUMBER(10) Y Data de inceput a ciclurilor de operare MP_STR_TM NUMBER(10) Y Ora de inceput a ciclurilor de operare MP_AL_FLG NUMBER(5) Y Flag ce indica daca alarma este setata MP_ERR_FLG NUMBER(3) Y Flag ce indica tipul de eroare: nu exista norme; nu exista feedback; MP_FLR_DT NUMBER(10) Y Data estimata pentru incident MP_FLR_TM NUMBER(10) Y Ora estimata pentru incident MP_ALR_DT NUMBER(10) Y Data la care a fost lansata alarma MP_ALR_TM NUMBER(10) Y Ora la care a fost lansata alarma MP_ACT_FLG NUMBER(3) Y Actiunea executata la alarma MP_ERROR NUMBER Y Devierea la alarma curenta MP_AL_CNT NUMBER(5) Y Numarul de alarme de la ultima rectificare MP_REC_DT NUMBER(10) Y Data ultimei rectificari MP_REC_TM NUMBER(10) Y Ora ultimei rectificari MP_CUR_PRF NUMBER(3) Y In cazul existentei mai multor profile, profilul care a generat alarma MP_CUR_LMT NUMBER(3) Y In cazul in care se asteapta incident, limita care se estimeaza ca va fi incalcata(

limita infrioara sau limita superioara )

Page 129: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 129 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

NORM_DAT

╙Tabela cu date privind Normele de masurare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- ----------------------------------------------------- PK_NORM_DAT NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DN_ND_99 NUMBER(8) Cheie straina catre normele de msaurare ( DIR_NORM ) ND_XVAL NUMBER(10) Y Valoarea pe axa X ( a timpului ) ND_YVAL NUMBER Y Valaorea pe axa Y ( a parametrului )

Page 130: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 130 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PARAMETER

╙Tabela cu parametrii generali

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------- PK_PARAMETER NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PM_LUDT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari PM_LUTM NUMBER(10) Y Ora ultimei actualizari PM_PARMID NUMBER(3) Y Tipul Parametrului: G=General, M=Maintenance, S=Stock, P=Purchase. PM_RECID NUMBER(5) Y Numarul parameturlui PM_DATA VARCHAR2(255) Y Valoarea parametrului

Page 131: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 131 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PARENT_EQP

╙Tabela cu echipamentele care au date definite in intretinerea preventiva

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- --------------------------------------------------- PK_PARENT_EQP NUMBER(8) Cheia primara a tabelei oi_item_ TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PARENT_EQCD VARCHAR2(20) Codul echipamentului. Cheie straina catre EQP_TOPO

Page 132: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 132 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PAY_MODE

╙Tabela cu tipurile de plata

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------- PK_PAY_MODE NUMBER(8) Cheia primara a tabelei oi_item_ TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PAY_MODE_CODE VARCHAR2(6) Codul tipului de plata PAY_MODE_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea modului de plata

Page 133: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 133 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PJ_COSTS

╙Tabela cu costurile planurilor si ale interventiilor dinplan

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ----------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------------------- PK_PJ_COSTS NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PJ_COSTS_PJPK NUMBER(8) Pozitia din plan pentru care sunt specificate costurile.

Cheie straina catre PLAN_JOBS PJ_COSTS_PLIDPK NUMBER(8) Planul pentru care sunt specificate costurile. Cheie straina catre PLAN_ID PJ_COSTS_MONTH VARCHAR2(2) Luna pentru care sunt cumulate costurile PJ_COSTS_YEAR NUMBER(4) Anul pentru care sunt cumulate costurile PJ_COSTS_EXT NUMBER Valoarea costurilor externe PJ_COSTS_INT NUMBER Valoarea costurilotr interne PJ_COSTS_TOT NUMBER Valoarea totala

Page 134: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 134 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PLAN_ID

╙Tabela cu planurile de intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------------- ----------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------- PK_PLAN_ID NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp PI_PLID NUMBER(5) Numarul planului. Cheie unica PI_RUDT NUMBER(10) Y Data creerii planului PI_FRDT NUMBER(10) Y Data de inceput a planului PI_TODT NUMBER(10) Y Data de sfarsit a planului PI_CTID VARCHAR2(8) Y Numarul de catalog PI_PLNR_ID VARCHAR2(6) Y Identificatorul planificatorului PI_TPFL NUMBER(3) Y Flag ce specifica daca planul este teoretic sau practic:

0 - teoretic 1 - Practic

PI_PRFL NUMBER(3) Y Starea procesarii: 0 - Procesarea incheiata 1 - Adaugarea in progres 2 - Stergerera in progrs

PI_NOPL NUMBER(5) Y Numarul de interventii planificate pentru acest plan PI_NORL NUMBER(5) Y Numarul interventiilor lansate din acest plan. PI_NODL NUMBER(5) Y Numarul interventiilor sterse PI_NOCL NUMBER(5) Y Numarul interventiilor incheiate PI_RRRUDT NUMBER(10) Y NEUTILIZAT PI_RRFRDT NUMBER(10) Y NEUTILIZAT PI_RRTODT NUMBER(10) Y NEUTILIZAT PI_PLFR NUMBER Y Factorul de planificare PJ_TOT_INT_COST NUMBER Y Costul intern estimat al planului

Page 135: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 135 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PJ_TOT_EXT_COST NUMBER Y Costul extern estimat al planului PI_DER_TYPE NUMBER Y Tipul planului :

0 - Clasic - se sterg pozitiile la lansarea DL-ului 1 - cu copii.

PI_DER_STATUS NUMBER Y Tipul plaurilor derivate : 0 - curent 1 - istoric PI_SUP_PLAN_ID NUMBER Y Daca PI_DER_TYPE = 0 e null altfel pastreaza numarul planului parinte PI_HIS_LEVEL NUMBER Y 1 Nivelul ocupat in istoricul de planuri PI_WO_NO_AFTER_CREATE NUMBER Y 0 Numarul DL-urilor pentru plan dupa creare

Page 136: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 136 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PLAN_JOBS

╙Tabela cu interventiile ce fac parte din plan

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ------------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------------- PK_PLAN_JOBS NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp EJ_PJ_41 NUMBER(8) Interventia echipament planificata. Cheie straina catre EQP_JOBS PI_PJ_44 NUMBER(8) Planul pe care este interventia. Cheie straina catre PLAN_ID PJ_PLID NUMBER(5) Numarul planului. Cheie straina catre PLAN_ID. PJ_JOB_ID VARCHAR2(16) Codul interventiei PJ_DU1DT NUMBER(10) Y Data planificata pentur lansare PJ_TPTY NUMBER(5) Y Prioritatea interventiei PJ_DU2DT NUMBER(10) Y Data reala a lansariii PJ_DU2DD NUMBER(5) Y Ziua din saptamana in care s-a lansat interventia PJ_DU2WK NUMBER(5) Y Saptamana in care a fost lansata interventia PJ_DU2YR NUMBER(5) Y Anul lansarii PJ_MIS_COUNT NUMBER(5) Y NOT USED PJ_WOID VARCHAR2(20) Y Numarul primului DL lansat inainte de data planificata dar neincheiat inca. PJ_RLFL NUMBER(3) Y Flag introdus de utilizator:

0 = Y - interventia poate fi lansata 1 = N - interventia inca nu poate fi lansata 2 = NULL - nu e nimic hotarat in privinta interventiei

PJ_WOFL NUMBER(3) Y Specifica daca interventia poate fi lansata din modulul lansare interventii. Flag-ul nu poate fi modificat de utilizator:

0 = Y = RELEASE = 1= N = DON’T_RELEASE 2 = X = NOT_READY

Page 137: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 137 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PJ_AUFL NUMBER(3) Y Flag de autorizare ( neutilizat ) PJ_REFL NUMBER(3) Y Specifica daca exista suficiente resurse pentru executia interventiei la data specificata de plan.

Flagul e specificat dupa calculul de disponibil de resurse: 0 = Y = exista resurse 1 = N = nu sunt resurse suficiente 2 = NULL - NU se stie

PJ_STFL NUMBER(3) Y Specifica daca exista disponibi de stoc pentru executia interventiei: 0 = Y = exista stock 1 = N = nu exista stoc 2 = NULL = nu se stie

PJ_EQFL NUMBER(3) Y Flag echipaement ( Nu e utilizat ) PJ_SYFL NUMBER(3) Y Flag sistem PJ_COFL NUMBER(3) Y Flag contract PJ_TPFL NUMBER(3) Y Flag ce indica daca planul e teoretic sau practic: 0 =- teoretic, 1 = practic PJ_NJML NUMBER Y Nivelul de contor la care trebuie sa se execute interventia PJ_SHID NUMBER(5) Y Codul schimbului PJ_REBM NUMBER(10) Y . PJ_STBM NUMBER(10) Y . PJ_JR_REF VARCHAR2(16) Y Codul cererii de interventie care a condus la aparitia interventiei in plan PJ_LEVL NUMBER(5) Y Nivelul interventiei in structura PJ_REPL_MASK NUMBER(3) Y Flag de replanificare PJ_INT_COST NUMBER Y Costul intern PJ_EXT_COST NUMBER Y Costul extern PJ_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului de pe interventie PJ_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul contractului PJ_POSITION NUMBER Y Indexul interventiei in plan PJ_STATUS NUMBER Y Starea pozitiei: - 0 fara DL 1 - cu DL lansat; 2 inchisa PJ_WO_NO NUMBER Y 0 Numarul DL-urilor lansate pentru pozitia curenta PJ_LAST_WO VARCHAR2(20) Y Ultimul DL lansat din Plan PJ_EJ_DURN NUMBER(7) Y Durata interventiei PJ_STATUS_DOC VARCHAR2(60) Y Starea documentelor PJ_DOC_MEM VARCHAR2(300) Y Descriere document PJ_VAL_MF NUMBER Y Valoare de inventar preluata din MF( valoare initiala + modernizari - deprecieri PJ_PROC_INT NUMBER Y Procent din valoare MF pentru cost INTERN PJ_PROC_EXT NUMBER Y Procent din valoare MF pentru cost EXTERN

Page 138: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 138 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PJ_RESP_REF VARCHAR2(20) Y Responsabilul pentru interventie PJ_PARENT_PJ NUMBER(8) Y Interventia planificata parinte pentru aceasta interventie PJ_PARENT_ACTNO NUMBER(3) Y Numarul actiunii interventiei parinte de care aceasta interventie se leaga

Page 139: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 139 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PMP_JOBS

╙Tabela cu interventiile din intretinerea preventiva

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_PMP_JOBS NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PE_PJ NUMBER(8) Echipamentul pentru care se executa interventia PMP PMP_JOB_ID VARCHAR2(16) Y Codul interventiei PMP PMP_JOB_DESC VARCHAR2(40) Y Descrierea interventiei PMP PMP_DATE NUMBER(10) Y Data creerii interventiei PMP PMP_STATUS NUMBER(3) Y Starea interventiei PMP:

- Creata ( interventie inconsistenta ) - Interventie consistenta cu actiuni inconsistente - Interventie consistenta cu actiuni consistente - Interventia echipament a fost generata

PMP_VERSION NUMBER(5) Y Vesriunea interventiei PMP PMP_LAST_VER NUMBER(5) Y Ultimul numar de versiune PMP_COSC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost al interventiei PMP PMP_SUPV VARCHAR2(6) Y Responsabilul interventiei PMP PMP_CLASS VARCHAR2(20) Y Clasa interventiei PMP PMP_JBTYU VARCHAR2(6) Y Tipul interventiei PMP PMP_JBBHU NUMBER(3) Y Tipul de replanificare:

0 - la data fixa 1 - fata de inceput 2 - fata de sfarsit 3 - la interval fix 4 - la oprire

PMP_PRTY NUMBER(5) Y Prioritatea interventiei

Page 140: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 140 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PMP_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore planificate pentru interventie PMP_DURN NUMBER(7) Y Durata estimata a interventiei PMP_DU_UNIT NUMBER(3) Y Unitatea de exprimare a duratei:

W- Saptamani D - zile

PMP_USE_CAL NUMBER(3) Y Flag ce indica daca planificarea interventiei tine cont de calendar PMP_DN_TIME NUMBER Y Timpul estimat in care echipaemntul va fi oprit pe durata interventiei PMP_SHID NUMBER(5) Y Codul schimbului PMP_PRDCD VARCHAR2(6) Y Periodicitatea interventiei PMP_MTID VARCHAR2(16) Y Identificatorul contorului PMP_MTPRML NUMBER Y Intervalul de contor pentru replanificare PMP_NXT_DT NUMBER(10) Y Data estimata a urmatoarei executii PMP_NXT_MTR NUMBER Y Nivelul de contor la care ar trebui executata urmatoarea interventie PMP_MIPRTM NUMBER(7) Y Periodicitatea minima a interventiei PMP_MXPRTM NUMBER(7) Y Periodicitatea maxima a interventiei

Page 141: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 141 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PREFACT

╙Tabela cu facturile proforme receptionate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------- PK_PREFACT NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) Timestamp DT_PREFACT NUMBER(10) Y data creereii - mentinuta de sistem TM_PREFACT NUMBER(10) Y ora creereii - mentinuta de sistem PF_TIP_DOC NUMBER(10) Y tipul de document care se va genera PF_COD_AG VARCHAR2(6) Y codul de agentie PF_COD_SERV VARCHAR2(6) Y codul de serviciu PF_VAL NUMBER Y valoarea PF_TVA NUMBER Y tva PF_VALTOTAL NUMBER Y valoarea totala = valoarea + tva PF_DATA NUMBER(10) Y data facturii PF_DATAINREG NUMBER(10) Y data inregistrarii PF_ID_FIRMA VARCHAR2(20) Y codul de firma PF_COD_VALUTA VARCHAR2(6) Y codul valutei PF_NR_DOC VARCHAR2(20) Y numarul documentului PF_NR_DOC_EXT VARCHAR2(20) Y numarul documentului PF_PROIECT VARCHAR2(20) Y proiectul PF_VALLEI NUMBER Y valoarea in lei a facturii PF_TIP_TRANSFER VARCHAR2(1) Y tipul de transfer PF_DATATRANSF NUMBER(10) Y data transferului PF_NUME_DELEGAT VARCHAR2(30) Y numele delegatului PF_NR_TRANSPORT VARCHAR2(30) Y numarul transportului PF_ABRUF VARCHAR2(20) Y PF_BEILAGEN VARCHAR2(100) Y

Page 142: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 142 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PF_STATUS NUMBER(3) Y 0- nevalidat ; 1- validat ; 2 - document generat PF_PO_REF VARCHAR2(10) Y codul comenzii de achizitie PF_STRING1 VARCHAR2(50) Y camp liber PF_STRING2 VARCHAR2(50) Y camp liber PF_CURS NUMBER Y cursul valutar PF_IMPEXP VARCHAR2(5) Y Categoria documentului ce se va genera PF_SCADENTA NUMBER(10) Y Data scadenta a facturii

Page 143: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai
Page 144: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 144 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Furnizorul cererii PR_FIRM NUMBER(3) Y Flag ce specifica daca cererea e ferma PR_RESP_CD VARCHAR2(20) Y responsabilul cu cererea de achizitie - se mosteneste la pozitii PR_CIP_CODE VARCHAR2(20) Y Numarul CIP -ului PR_NRCTR_V NUMBER Y Numarul contractului de vanzare care a generat CIP-ul PR_DTCTR_V NUMBER(10) Y Data contractului de vanzare care a generata CIP-ul PR_PROIECT VARCHAR2(20) Y proiectul PR_TIPCTR_V VARCHAR2(3) Y tipul contractului PR_IDFAZA_V NUMBER Y id-ul de faza a contractului PR_NUMEFAZA_V VARCHAR2(20) Y numele de faza a contractului PR_COD_AG VARCHAR2(6) codul de agentie care a emis cererea PR_COD_SERV VARCHAR2(6) Y codul de serviciu care a emis cererea PR_STRING3 VARCHAR2(50) Y camp liber PR_NUMBER1 NUMBER Y camp liber PR_NUMBER2 NUMBER Y camp liber DTDT_PREQUEST DATE Y similar cu dt_prequest dar in format oracle date DTPR_DT DATE Y similar cu pr_dt dar in format oracle date

Page 145: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 145 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PREQ_CC_INT

╙Tabela cu repartizarea pozitiilor cererii de achizitie pe centre de cost

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ----------- -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- PK_PREQ_CC_INT NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PRI_CC_INT NUMBER(8) Articolul de pe cererea de achizitie distribuit pe centru de cost.

Cheie straina catre PR_ITEMS S_CC_PRI_INT NUMBER(8) Centrul de cost pe care s-a efectuat distributia. Cheie straina catre COSTCENTRE_ PREQ_CC_REF VARCHAR2(2) Y Codul distributiei - Oricare doua caractere. PREQ_CC_P NUMBER Y Cantitatea distribuita( valoric ) in centrul de cost

Page 146: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 146 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_ITEMS

╙Tabela cu pozitiile cererilor de achizitie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------ -------- ------- ----------------------------------------------------------------------- PK_PR_ITEMS NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_NSITEM_PR NUMBER(8) Y Articolul NonStock cerut. Cheie straina catre PR_ITEMS S_PR_ITEM NUMBER(8) Cererea careia ii apartine pozitia. Cheie straina catre PREQUEST S_ITEM_PR NUMBER(8) Y Articolul cerut. Cheie straina catre ITEM_ DT_PR_ITEMS NUMBER(10) Y Data ultimei modificari. ( Mentinuta de sistem ) TM_PR_ITEMS NUMBER(10) Y Ora ultimei modificari. ( Mentinuta de sistem ) NEEDED_DT NUMBER(10) Y Data la care articolul trebuie sa ajunga in stoc. PR_QTY NUMBER Y Cantitatea ceruta. PR_ORD_QTY NUMBER Y Cantitatea comandata din acest articol. PR_UNIT VARCHAR2(6) Unitatea de masura pentru articol. PR_NST_REF VARCHAR2(2) Y Flag ce indica daca articolul cerut este articol de stoc sau prestatie. PR_TP_FLG NUMBER(3) Y Starea pozitiei cererii de achizitie cu urmatoarea conventie:

0 - Necomandata 1 - Partial comandata 2 - Comandata total 3 - Nevalidata

PR_PREF_SUPL VARCHAR2(20) Y Furnizorul preferat PR_ITEM_EST_VAL NUMBER Y Valoarea estimata a articolului. Daca exista furnizor preferat pentru acest articol, valoarea este exprimata in

moneda furnizorului, altfel este exprimata in moneda standard PR_DEV_QTY NUMBER Y Cantitatea trecuta pe cerere de oferta PR_IT_NUMBER1 NUMBER Y Camp Liber PR_IT_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp Liber

Page 147: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 147 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_FIRM_ITM NUMBER(3) Y Specifica daca pozitia este ferma PR_IT_RESP_CD VARCHAR2(20) Y Responabilul cu achizitia PR_IT_INDX NUMBER(10) indexul pozitiei PR_IT_PROIECT VARCHAR2(20) Y codul proiectului PR_IT_CIP VARCHAR2(20) Y codul de cip PR_IT_TIPCTR_V VARCHAR2(3) Y tipul contractului PR_IT_NRCTR_V NUMBER Y numarul contractului PR_IT_DTCTR_V NUMBER(10) Y data contractului PR_IT_IDFAZA_V NUMBER Y id-ul de faza PR_IT_NUMEFAZA_V VARCHAR2(20) Y numele fazei PR_IT_COD_AG VARCHAR2(6) codul de agentie PR_IT_COD_SERV VARCHAR2(6) Y codul de serviciu PR_IT_STRING2 VARCHAR2(50) Y camp ilber PR_IT_STRING3 VARCHAR2(50) Y camp liber PR_IT_NUMBER2 NUMBER Y camp liber PR_IT_NUMBER3 NUMBER Y camp liber PRIT_QTY_FACT NUMBER Y Cantitatea facturata de pe cerere. Poate fi mai mare decat cantitatea ceruta

Page 148: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 148 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_PO_INT

╙Tabela cu intersectia intre pozitiile de comanda de achizitie si pozitiile de cerere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ---------- -------- ------- --------------------------------------------------------------- PK_PR_PO_INT NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PR_PO_INT NUMBER(8) Cheie straina catre pozitia cererii de achizitie ( PR_ITEMS ) S_PO_PR_INT NUMBER(8) Cheie straina catre pozitia comenzii de achizitie ( PO_ITEMS ) PR_PO_QTY NUMBER Y Cantitatea de pe cerere ajunsa in comanda. PR_PO_QTY_FACT NUMBER Y Cantitatea facturata prin factura Cofinor

Page 149: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 149 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_PQ_INT

╙Tabela cu intersectia intre pozitiile cererilor de achizitie si pozitiile comenzii

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_PR_PQ_INT NUMBER(8) Cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PQ_PR_INT NUMBER(8) Cheie straina catre pozitia Cererii de oferta( DV_ITEMS ) S_PR_PQ_INT NUMBER(8) Cheie straina catre pozitia cererii de achizitie ( PR_ITEMS ) PR_PQ_QTY NUMBER Y Cantitatea de pe cerere trecuta pe cererea de oferta PR_PQ_ORD_QTY NUMBER Y Cantitatea comandata de pe cererea de oferta si care e legata de pozitia cererii de

achizitie curenta

Page 150: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 150 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

PR_RMK

╙Tabela cu comentari legate de cererea de achizitie

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ---------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------- PK_PR_RMK NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_PR_RMK NUMBER(8) Y Cererea de achizitie pentru care sunt comentariile. Cheie straina catre PREQUEST. S_PR_NS_DESC NUMBER(8) Y Comentarii pentru serviciile cerute. Cheie straina catre PR_ITEMS PR_TXT LONG RAW Y Comentarii

Page 151: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 151 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RCT_RMK

╙Tabela cu comentarii pentru intrare

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_RCT_RMK NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_RCT_RMK NUMBER(8) Y Cheie straina catre receipt daca sunt comentarii legate de intrare S_RCT_NS_DESC NUMBER(8) Y Cheie straina catre rct_items daca sunt comentarii privind prestatiile receptionate RCT_TXT LONG RAW Y Comentarii

Page 152: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 152 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RC_ABHR

╙Tabela cu orele de absenta pentru salariati

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- -------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) Cheie straina catre calendarul salariatului INDX NUMBER(3) Indexul zilei din an RC_ABHR NUMBER(5) Y Numarul de ore absente

Page 153: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 153 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RECEIPT_

╙Tabela Master cu intrari de stoc

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------- PK_RECEIPT_ NUMBER(8) Cheie Primara pentru tabela RECEIPT_ - Se completeaza din secventa SEQ_RECEIPT_ TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Cimp de timestamp. Se initializeaza cu 1 si se adauga 1 la fiecare modificare S_PO_RCT NUMBER(8) Y Legatura la Comanda Client Referinta la tabela PORDER_ coloana PK_PORDER_ DT_RECEIPT NUMBER(10) Y Ultima data cind a fost modificata intrarea

Este mentinuta de sistem Numar de zile trecute de la 01/01/1900 TM_RECEIPT NUMBER(10) Y Ultimul timp cind a fost modificata intrarea

Este mentinut de sistem Numar de secunde de la ora 0:00 a zilei din DT_RECEIPT

DN_REF VARCHAR2(20) Cod de intrare(Bl. sau retur). Cheie Unica de navigare DN_DT NUMBER(10) Y Data intrarii - Numar de zile trecute de la 01/01/1900 GRN_REF VARCHAR2(20) Cod de NIR. Cheie Unica GRN_DT NUMBER(10) Y Data NIR - Numar de zile trecute de la 01/01/1900 RCT_DT NUMBER(10) Y Data cind s-a facut receptia (poate fi diferita de data intrare sau data NIR) Coswin propune ca valoare default data curenta

Numar de zile trecute de la 01/01/1900 TRANSPORT VARCHAR2(100) Y Detalii de transport - Daca intrarea este fata de document contabil se preia

din Avizul de insotire de marfa sau din factura primita RCT_TYPE NUMBER(3) Y Tipul de intrare cu urmatoarea conventie: ` 1(49) - fata de comanda client (Purchase Order) 2(50) - dupa reparatie 3(51) - dupa fabricatie 4(52) - diverse 5(53) - retur

Page 154: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 154 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

6(54) - fata de document contabil RCT_DEM_WO_REF VARCHAR2(20) Y Numarul Dl pe baza caruia s-a facut comanda s-au factura si deci intrarea.

Numar de demand in caz ca nu s-a facut cu Dl RCT_STATUS NUMBER(3) Y Stare intrare cu conventia urmatoare:

0(48) - fara inspectie sau in inspecite totala 1(49) - inspectat partial 2(50) - inspectat total 3(51) - facturat total 9(57) - returnat

RCT_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y Cod furnizor Referinta la tabela SUPPLIER_ cimpul SUPL_CD RCT_STRING1 VARCHAR2(20) Y Cimp liber la latitudinea implementatorului RCT_STRING2 VARCHAR2(20) Y Cimp liber la latitudinea implementatorului COD_AG_RCT VARCHAR2(6) Cod de Unitate Organizatorica Referinta la tabela BRANCHES cimpul BRANCH_CODE COD_SERV_RCT VARCHAR2(6) Y Cod de departament - Referinta la tabela DEPARTMENTS cimpul DEPT_CODE.

In aplicatie se face verificarea ca departamentul sa existe la unitatea organizatorica

RETUR_FROM NUMBER(8) Y Numai pentru returi de intrare - PK-ul intrarii din care a provenit returul RCT_PROIECT VARCHAR2(20) Y Proiectul (deschidere de vinzari) pe care se face intrarea.

Referinta la tabela PROIECTE cimpul PROIECTE RCT_CIP VARCHAR2(20) Y Codul comenzii interne de productie RCT_TIPCTR_V VARCHAR2(3) Y Tip contract de vinzare - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_V RCT_NRCTR_V NUMBER Y Numar contract de vinzare - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_V RCT_DTCTR_V NUMBER(10) Y Data contract de vinzare - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_V Numar de zile trecute de la 01/01/1900 RCT_IDFAZACTR_V NUMBER Y Identificator faza contract de vinzare Referinta la tabela FAZE_CONTRACT cimpul

SEQ_FAZA RCT_NUMEFAZA_V VARCHAR2(20) Y Nume faza contract de vinzare - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_V RCT_TIPCTR_A VARCHAR2(3) Y Tip contract de achizitie - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_A.

Propunere pentru cimpurile din RCT_ITEMS RCT_NRCTR_A NUMBER Y Numar contract de achizitie - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_A.

Propunere pentru cimpurile din RCT_ITEMS RCT_DTCTR_A NUMBER(10) Y Data contract de achizitie - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_A

Numar de zile trecute de la 01/01/1900 Propunere pentru cimpurile din RCT_ITEMS

RCT_IDFAZACTR_A NUMBER Y Identificator faza achizitie de vinzare Referinta la tabela FAZE_CONTRACT cimpul SEQ_FAZA

Page 155: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 155 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

Propunere pentru cimpurile din RCT_ITEMS RCT_NUMEFAZA_A VARCHAR2(20) Y Nume faza contract de achizitie - completat pe triggeri din RCT_IDFAZACTR_A.

Propunere pentru cimpurile din RCT_ITEMS RCT_STRING3 VARCHAR2(50) Y Cimp liber la latitudinea implementatorului RCT_NUMBER1 NUMBER Y Cimp liber la latitudinea implementatorului RCT_NUMBER2 NUMBER Y Cimp liber la latitudinea implementatorului RCT_NUMBER3 NUMBER Y Cimp liber la latitudinea implementatorului DNDT_DT DATE Y Cimp de tip data in care pe triggeri se pune data din DN_DT GRNDT_DT DATE Y Cimp de tip data in care pe triggeri se pune data din GRN_DT RCTDT_DT DATE Y Cimp de tip data in care pe triggeri se pune data din RCT_DT DTDT_RECEIPT DATE Y Cimp de tip data in care pe triggeri se pune data din DT_RECEIPT si TM_RECEIPT RCT_TOT_VAL NUMBER Y Valoarea totala a intrarii ! Se completeaza pe triggeri ! RCT_PROD_DL VARCHAR2(20) Y Numarul DL-ului de productie RCT_IDDOCEI NUMBER Y ID - ul documentului RCT_IDDOCEIBASED NUMBER Y ID - ul documentului pe care se bazeaza

Page 156: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 156 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RECONCILE_INV

╙Tabela cu facturile de coswin reconciliate

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------ -------- ------- ---------------------------- PK_RECONCILE_INV NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp DT_RECONCILE NUMBER(10) Y Data system a reconcilierii RCL_REF VARCHAR2(10) Codul reconcilierii RCL_DT NUMBER(10) Y Data reconcilierii RCL_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 157: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 157 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

REP_COUNT

╙Tabela cu inventarele de stoc

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------ PK_REP_COUNT NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RC_COUNT_CD VARCHAR2(10) Codul de inventar

Page 158: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 158 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

REP_COUNT_ITEM

╙Tabela cu articolele din inventarele de stoc

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------- PK_REP_COUNT_ITEM NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp S_REP_COUNT_ITEMS NUMBER(8) Invendarul de pe care face parte articolul. Cheie straina catre rep_count RCI_ACTUAL_QTY NUMBER Y Cantitatea actuala RCI_ITEM_CD VARCHAR2(20) Y Codul articolului RCI_STORE_CD VARCHAR2(10) Y Codul magaziei RCI_BIN_REF VARCHAR2(16) Y Codul compartimentului RCI_BATCH_REF VARCHAR2(20) Y Codul lotului RCI_SRL_NO VARCHAR2(24) Y Numarul serial RCI_ITEM_SHORT VARCHAR2(40) Y Descrierea articolului. RCI_UPDATED NUMBER(3) Y Flag ce indica daca articolul a fost deja actualizat in baza de date

Page 159: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 159 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

REQUEST_BY

╙Tabela cu solicitanti

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------ -------- ------- -------------------------------------- PK_REQUEST_BY NUMBER(8) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RY_CODE VARCHAR2(20) Codul solicitantului RY_DESCRIPTION VARCHAR2(40) Y Descrierea solicitantului RY_PHONE VARCHAR2(15) Y Nuamarul de telefon al solicitantului RY_INFO1 VARCHAR2(20) Y Camp liber RY_INFO2 NUMBER Y Camp liber RY_INFO3 NUMBER(10) Y Camp liber

Page 160: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 160 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_CLDR

╙Tabela cu calendarele resurselor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------- PK_RES_CLDR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RE_RC_37 NUMBER(8) Salariatul pentru care e definit calendarul. Cheie straina catre RES_EMPL RC_YEAR NUMBER(5) Y Anul pentru care e definit calendarul RC_WK1_NO NUMBER(5) Y Numarul primei saptamani a anului RC_WK1_OFF NUMBER(5) Y Ziua saptamanii pentru prima zi a anului. RC_DAYI VARCHAR2(366) Y Calandarul zilnic cu urmatoarea conventie pentru tipuri

W - Zi normala de lucru L - Sarbatoare legala H - vacanta O - Sfarsit de sdaptamana A - Absent

Page 161: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 161 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_EMPL

╙Tabela cu salariatii utilizati in intretinere

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------- -------- ------- ----------------------------------------------------------------------------- PK_RES_EMPL NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RS_RE_33 NUMBER(8) Y Supervisorul salariatului, Cheie strainaca catre RES_SUPV RT_RE_34 NUMBER(8) Resursa salariatului. Cheie straina catre RES_TRADE RE_EMNO VARCHAR2(10) Codul salariatului. Cod unic RE_BRCD VARCHAR2(10) Codul de bare al salariatului RE_NAME VARCHAR2(100) Y Numele salariatului RE_COSC VARCHAR2(16) Y Centrul de cost al salariatului RE_PDHR NUMBER Y Nuamarul de ore platite pezi RE_WRHR NUMBER Y Numarul de ore in care salariatul e disponibil penru activitati de intretinere RE_DEF_RATE NUMBER(5) Y Indexul tarifului implicit RE_SSNO VARCHAR2(16) Y Numarul de asigurari sociale RE_HITY NUMBER(3) Y Tipul angajarii:

0 - Temporar 1 - Permanent

RE_HIDT NUMBER(10) Y Data angajarii salariatului RE_RVDT NUMBER(10) Y Data cand detaliile salariatului trebuiesc revazute RE_EMER_CONT VARCHAR2(25) Y Numarul de telefon pentru contactare de urgenta a salariatului - poate fi null RE_RES_PHON VARCHAR2(20) Y Numarul de telefon al salariatului RE_TEXT1 VARCHAR2(25) Y Observatii RE_TEXT2 VARCHAR2(25) Y Observatii RE_FBDT NUMBER(10) Y Data ultimului cand s-a facut feedback pentru salariat de la nivelul DL-urilor RE_FBTM NUMBER(10) Y Ora ultimului cand s-a facut feedback pentru salariat de la nivelul DL-urilor RE_SHIFT NUMBER(5) Y Schimbul in care lucreaza salariatul

Page 162: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 162 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RE_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp Liber

Page 163: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 163 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_HOUR

╙Tabela cu evidenta utilizarii resurselor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ---------- -------- ------- --------------------------------------------------------------------------- PK_RES_HOUR NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RT_RH_35 NUMBER(8) Resursa pentru care se urmareste utilizarea. Cheie straina catre RES_TRADE RH_YEAR NUMBER(5) Y Anul pentru care se urmareste utilizarea RH_WK1_NO NUMBER(5) Y Numarul primei saptamani a anului RH_WK1_OFF NUMBER(5) Y Ziua saptamanii pentru prima zi a anului. RH_CODE NUMBER(3) Y Tipul zilei de lucru

Page 164: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 164 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_SUPV

╙Tabela cu supervizorii pentru salariati

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------- ------------ -------- ------- ---------------------- PK_RES_SUPV NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RS_SUPV VARCHAR2(6) Codul supervisorului RS_NAME VARCHAR2(25) Y Numele supervisorului RS_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber

Page 165: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 165 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_TRADE

╙Tabela cu Functii personal

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------- ------------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------------- PK_RES_TRADE NUMBER(8) Cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 Timestamp RT_TDCD VARCHAR2(10) Codul resursei RT_NAME VARCHAR2(100) Y Numele resursei RT_PM_JOBF NUMBER Y Facor de intretinere preventiva pentru resursa RT_PDHR NUMBER Y Numarul de ore platite pe zi RT_WRHR NUMBER Y Numarul de ore disponibile zilnic pentru activitati de intretinere RT_RUNDT NUMBER(10) Y Data ultimului calcul de disponibil RT_FRDT NUMBER(10) Y Inceputul intervalului pe care s-a facut ultimul calcul de disponibil RT_TODT NUMBER(10) Y Sfarsitul intervalului pe care s-a facut ultimul calcul de disponibil RT_DEF_RATE NUMBER(5) Y Indexul tarifului implicit RT_STRING1 VARCHAR2(20) Y Camp liber RT_STRING2 VARCHAR2(20) Y Camp liber RT_DEF_PAYTYPE VARCHAR2(6) Y Tipul de plata implicit RT_DEF_PAYAMT NUMBER Y Nivelul platilor implicite RT_DEF_PAYCURR VARCHAR2(6) Y Moneda in care se fac platile implicite RT_ISCOFINOR NUMBER(3) Y specifica daca resursa este de Coswin (0), Cofinor (1) ,ambele (2)

Page 166: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 166 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RES_VALUE

╙Tabela cu informatii despre costul resursei pe zile

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------- ---------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------- PK_RES_VALUE NUMBER(8) cheie primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp RES_HOUR_TO_VAL NUMBER(8) anul/resursa pe care face alocare. Cheie straina catre RES_HOUR INDX_ NUMBER(5) Y index zi VALUE_ NUMBER Y cost pe zi

Page 167: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 167 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RE_RATE

╙Tabela cu tarifele pentru angajati

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- ---------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) angajat. Cheie straina catre RES_EMPL INDX NUMBER(3) valoare utilizata pentru a identifica tariful RE_RATE NUMBER Y valoare tarif

Page 168: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 168 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RH_HRS

╙Tabela cu informatii despre alocarea resurselor pe fiecare zi

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- ---------------------------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) an/resursa pe care se face alocare.cheie straina catre RES_HOUR INDX NUMBER(3) numarul zilei RH_HRS NUMBER Y numarul de ore lucrate

Page 169: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 169 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

RT_RATE

╙Tabela cu tarifele pentru resurse

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- --------- -------- ------- ----------------------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) Resursa utilizatoare a ratei. Cheie straina catre RES_TRAD INDX NUMBER(3) valoare utilizata pentru identificarea tarifului RT_RATE NUMBER Y Valoare tarif

Page 170: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 170 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

TN_LINE

╙Tabela cu valorile atributelor pentru notele de echipament

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- ------------ -------- ------- ---------------------------------------------------------- COMMONKEY NUMBER(8) Nota de echipament . Cheie straina catre EQP_NOTE INDX NUMBER(3) indexul atributului pentru care este specificata valoarea TN_TEXT VARCHAR2(21) Y Valoarea atributului

Page 171: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 171 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

UNITS

╙Tabela cu Unitati de masura

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------- ------------ -------- ------- ------------------------ PK_UNITS NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp UNITS_CD VARCHAR2(6) cod unitatii de masura UNITS_DESC VARCHAR2(30) Y descriere

Page 172: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 172 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

UNITS_CONV

╙Tabela cu conversii intre unitatile de masura

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------- PK_UNITS_CONV NUMBER(8) cheia primara TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp S_UNIT1_CONV NUMBER(8) unitate de masura 1. Cheie straina catre UNITS S_UNIT2_CONV NUMBER(8) unitatea de masura 2. Cheie straina catre UNITS CONV_FACT NUMBER Y Factor de conversie ( nr unitati 1 la unitate 2)

Page 173: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 173 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_AE

╙Tabela cu informatii cu angajatii alocati pe actiuni

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------ PK_WIP_AE NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WA_WE_43 NUMBER(8) actiunea de pe DL la care este alocat salariat WIP_WA WE_WA_42 NUMBER(8) Cheie straina catre WIP_WE WAE_WKHR NUMBER Y orele lucrate pe actiune de pe DL WAE_LAB_ACOST NUMBER costul actual pentru activitatea efectuata pe actiune WAE_TDCD VARCHAR2(10) codul resursei salariatului . Cheie straina catre res_trade WAE_PK_WIP_WO NUMBER Pk de WIP_WO WAE_FIX_RATE NUMBER tarif fix al angajatului WAE_DEF_RATE NUMBER tarif implicit al angajatului

Page 174: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 174 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_EQP

╙Tabela cu chipamentele utilizate la executia unui DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------- PK_WIP_EQP NUMBER(10) Cheia primara a tabelei ! TIMESTAMP NUMBER(10) timestamp S_WEQP_EQP NUMBER(10) Cheie straina catre tabela eqp_topo. Reprezinta echipamentul utilizat S_WEQP_WO NUMBER(10) Cheie straina catre tabela wip_wo. S_WEQP_WA NUMBER(10) Y Cheie straina catre tabela WIP_WA. Reprezinta actiunea la care e utilizat echipamentul WEQP_START_DT NUMBER(10) Data de la care incepe utilizarea! WEQP_START_TM NUMBER(10) Ora de la care incepe utilizarea! WEQP_END_DT NUMBER(10) Data la care se incheie utilizarea! WEQP_END_TM NUMBER(10) Ora la care se incheie utilizarea

Page 175: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 175 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WA

╙Tabela cu datele referitoare la actiunile de pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------------------- ------------- -------- ------- -------------------------------------------------------------------- PK_WIP_WA NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_WA_40 NUMBER(8) DL pe care este atasata actiunea WA_NO NUMBER(5) Y Numarul actiunii WA_ACT VARCHAR2(16) codul actiunii . Cheie straina catre DIR_ACTION WA_EXEC_STATUS NUMBER(5) Y rezultatul actiunii :

nerealizat , terminat cu succes, eroare rezolvata, eroare nerezolvata

WA_DT NUMBER(10) Y data actiuni WA_DURN NUMBER Y durata actiunii WA_WO_GEN VARCHAR2(20) Y DL generat (pentru actiunile terminate cu insucces , Dl de reparatie ) WA_MULTIPLE NUMBER(7) Y indicator de multiplicitate WA_PLANNED NUMBER(5) Y indicator de provenienta : 0 - provine dn reevaluare , 1- din plan WA_EQCD VARCHAR2(20) echipamentul actiunii WA_ELEM VARCHAR2(40) Y element actiune WA_VAL1 NUMBER Y citire 1 WA_VAL2 NUMBER Y citire 2 WA_OP_TYPE VARCHAR2(100) Y tip operatie WA_DEVICE VARCHAR2(100) Y instrument WA_EQP_STAT VARCHAR2(20) Y stare echipament WA_UNIT1 VARCHAR2(6) Y unitate de masura 1 WA_UNIT2 VARCHAR2(6) Y unitate de masura 2 WA_COEF_PLN NUMBER Y 1 coeficientul planificat al actiunii WA_COEF_EFF NUMBER Y 0 coeficientul efectiv al actiunii

Page 176: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 176 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WA_LAB_SELL_VALUE_PLN NUMBER Valoarea de vanzare planificata cu manopera WA_MAT_SELL_VALUE_PLN NUMBER Valoarea de vanzare planificata cu materialele WA_LAB_SELL_VALUE_ACT NUMBER Valoarea de vanzare actuala cu manopera WA_MAT_SELL_VALUE_ACT NUMBER Valoarea de vanzare actuala cu materialele WA_PREST_SELL_VAL_PLN NUMBER Y valoarea planificata a prestatiilor WA_PREST_SELL_VAL_ACT NUMBER Y valoarea actuala a prestatiilor WA_SUPL_CD VARCHAR2(20) Y furnizorul contractului de pe actiune WA_PHASE_ID NUMBER Y faza contractului de pe actiune WA_CTR_COST NUMBER Y Costul cu contractele pe DL WA_CTR_VAL NUMBER Y valoarea contractului de pe actiune - se adauga la costurile externe WA_LWO_MAT_SCOST NUMBER Y costul planificat al materialelor de pe DL-ul copil WA_LWO_LAB_SCOST NUMBER Y costul planificat al resurselor de pe DL-ul copil WA_LWO_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat al prestatiilor de pe DL-ul copil WA_LWO_MAT_ACOST NUMBER Y costul actual al materialelor de pe DL-ul copil WA_LWO_LAB_ACOST NUMBER Y costul actual al resurselor de pe DL-ul copil WA_LWO_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual al prestatiilor de pe DL-ul copil WA_LWO_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a materialelor de pe DL-ul copil WA_LWO_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a resurselor de pe DL-ul copil WA_LWO_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-ul copil WA_LWO_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a materialelor de pe DL-ul copil WA_LWO_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a resurselor de pe DL-ul copil WA_LWO_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-ul copil WA_LWO_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor diverse de pe DL-ul copil WA_LWO_REC_ACOST NUMBER Y Costurile de recuperare pentru dl-ul copil WA_LWO_CONTR_COST NUMBER Y costurile externe de pe dl-ul copil WA_LWO_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea din contracte a DL-ului copil WA_JD_ACTN NUMBER(8) Y Cheie straina catre actiunea interventiei de baza

Page 177: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 177 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WE

╙Tabela cu datele despre angajati alocati pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_WIP_WE NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_WE_51 NUMBER(8) DL pentru care a fost efectuat lucrul. Cheie straina catre WIP_WO IDX_WO_WE_51 NUMBER(10) Y index cu numarul agajatului pe DL RE_WE_52 NUMBER(8) Angajatul care a efectuat lucrul pe DL. Cheie straina catre RES_EMPL IDX_RE_WE_52 NUMBER(10) Y index cu numarul agajatului pe toate DL-urile WE_EMNO VARCHAR2(10) Codul angajatului . Cheie straina catre RES_EMPL WE_ONDT NUMBER(10) Y Data cand angajatul a efectuat lucrul pe DL WE_ONTM NUMBER(10) Y Ora/data de start a activitatii efectuate de angajat pe DL WE_OFTM NUMBER(10) Y Ora/data de sfarsit a activitatii efectuate de angajat pe DL WE_WKHR NUMBER Y numarul de ore lucrate pe DL WE_TOHR NUMBER Y numarul total de ore lucrate pe DL WE_SHID NUMBER(5) Y Schimbul de lucru WE_RATEID NUMBER(5) Y Indexul ratei utilizata pentru lucrul efectuat WE_EMSTU NUMBER(3) Starea angajatului WE_WOSTU NUMBER(3) Starea DL cand a fost efectuata activitatea WE_PLHR NUMBER Y Orele planificate pentru activitate WE_LAST_FLG NUMBER(3) Y Utilizata pentru activare/dezactivare buton Modificare.

Numai ultimul angajat alocat pe fiecare pereche (DL, Angajat) poate fi modificat WE_DISTRIB NUMBER(5) Y Cum se distribuie orele lucrate pe actiunile selectate WE_NUMBER1 NUMBER Y camp liber WE_STRING1 VARCHAR2(20) Y camp liber

Page 178: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 178 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WN

╙Tabela cu comentariile pentru WIPWO, EQPCONT,WIPWA

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments --------- ---------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------------ PK_WIP_WN NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_WN_55 NUMBER(8) Y DL corespunzator comentariului . Cheie straina catre WIP_WO SC_WN_10 NUMBER(8) Y Contractul corespunzator comentariului. Cheie straina catre EQP_CONT WA_WN_49 NUMBER(8) Y Actiunea de pe DL corespunzatoare comentariului. Cheie straina catrea WIP_WA. WN_TEXT LONG RAW Y Comentariul

Page 179: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 179 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WO

╙Tabela cu informatii despre Dispozitia de Lucru

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ----------------------- ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------- PK_WIP_WO NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp EJ_WO_53 NUMBER(8) interventia ce va fi efectuata asupra echipamentului.

Cheie straina catre EQP_JOBS EQ_WO_60 NUMBER(8) Echipamentul asupra caruia este efectuata interventia.

Cheie straina catre EQP_TOPO WO_WOID VARCHAR2(20) Numarul Dispozitiei de Lucru.

Acest numar este seta incremental la crearea dispozitiei de lucru WO_PLID NUMBER(5) Y Nr planului din care a fost generat DL , daca DL-ul a fost generat din plan.

Cheie straina catre PLAN_ID WO_EQCD VARCHAR2(20) Echipamentul asupra caruia este efectuata interventia.

Cheie straina catre EQP_TOPO: EQ_EQCD WO_SYCD VARCHAR2(20) Echipamentul sistem al echipamentului DL la momentul creerii.

Cheie straina catre EQP_TOPO: EQ_EQCD WO_ZONE VARCHAR2(10) Zona echipamentului DL-ului. Cheie straina catre DIR_ZONE WO_UNIT VARCHAR2(10) Functia echipamentului DL-ului . Cheie straina catre DIR_UNITS WO_COSC VARCHAR2(16) Centrul de cost al DL-ului. Cheie straina catre COSTCENTRE_ WO_EQLEVL NUMBER(5) Y nivelul echipamentului/grupului la momentul creerii DL-ului WO_EQ_PHON VARCHAR2(13) Y numarul de telefon cel mai apropiat. Este copiat de la echipament WO_JOB_ID VARCHAR2(16) codul interventiei . Cheie straina catre JOB_DIR WO_JBTYU VARCHAR2(6) Tipul interventiei. Chei straina catre DIR_JBTY WO_JBCLU VARCHAR2(20) Y clasa intervenetiei. Cheie straina catre DIR_JBCLU WO_SUP_CD VARCHAR2(6) Y responsabilul DL-ului. Cheie straina catre RES_SUPV WO_REP_BY VARCHAR2(20) Y persoana care a raportat problema ce va fi rezolvata prin DL

Page 180: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 180 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_REP_PH VARCHAR2(13) Y Numarul de telefon unde a fost raportata problema. WO_REQNO VARCHAR2(16) Y Numarul cererii de interventie pentru care a fost generat .

Cheie straina catre eqp_jobr WO_CON_REF VARCHAR2(10) Y Codul contractului in a carui baza care a fost efectuat lucru pentru DL.

Cheie straina catre eqp_cont WO_PRJ_REF VARCHAR2(10) Y Proiectul la care acest DL este atasat WO_DURN NUMBER(7) Y Durata DL-ului. Copiat de la eqp_jobs. WO_SHID NUMBER(5) Y Numarul schimbului DL-ului WO_NEXTJB NUMBER(3) Y Flag necesar pentru interventia urmatoare WO_PR1_TIME NUMBER(3) Y Timp preferat -1 WO_PR2_TIME NUMBER(3) Y Timp preferat -2 WO_PUO_FL NUMBER(3) Y Tipul DL cu urmatoarea conventie :

0 - Planificat, 1 - Neplanificat , 2 - Other

WO_ONF_FL NUMBER(3) Y indicator On-line /Off-line : Specifica daca echipamentul va fi oprit in timpul executarii DL-ului :

0 - ONLINE ( timpul de oprire este zero cand DL-ul a fost creat) 1-OFFLINE ( timpul de oprire este mai mare decat zero)

WO_IEX_FL NUMBER(3) Y Tipul costurilor cu urmatoarea conventie : 1 -internal , 2 -external WO_TPTY NUMBER(5) Y Prioritatea totala WO_HIST NUMBER(3) Y Specifica daca DL este trecut in istoric (implicit) cu urmatoarea conventie : 0 - DL nu va fi trecut in istoic, 1- DL poate fi trecut in istoric. WO_WOSTU NUMBER(3) Starea utilizator de pe DL. Mai multe stari utilizator pot fi definite pentru o stare sistem. Cheie straina la DIR_WOST. Implicit starea DL este propusa cea corespunzatoare lui NOT STARTED. Schimband starea utilizator DL -ul este avansat la diferite nivele. WO_WOSTX NUMBER(3) Y Starea sistem de pe DL :0/1/2/3./4 WO_DLFL NUMBER(3) Y Indicator de stergere logica 0/1 WO_PRFL NUMBER(3) Y Flag printare Y/N 0/1 WO_PRNT NUMBER(5) Y Numarul de procese de printare WO_P1FL NUMBER(3) Y O iesire a fost facuta pe DL cu item reparabil WO_P2FL NUMBER(3) Y Indicator rezervare articol 1- rezervat ; 0 - nerezervat WO_P3FL NUMBER(3) Y Camp liber WO_P4FL NUMBER(3) Y Camp liber WO_DU1_DT NUMBER(10) Y Data efectuarii DL-ului.

Poate fi diferita de data planficata doar daca DL este lansat din plan

Page 181: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 181 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_SCH_DT NUMBER(10) Y Data planficata a DL-ului. WO_SCHDD NUMBER(5) Y Ziua planificata WO_SCHWK NUMBER(5) Y Saptamana planificata WO_SCHYR NUMBER(5) Y Anul planificat WO_ISS_DT NUMBER(10) Y Data cand a fost efectuata ultima iesire pe DL WO_REP_DT NUMBER(10) Y Data raportarii problemei WO_REP_TM NUMBER(10) Y Ora raportarii problemei WO_STR_DT NUMBER(10) Y Data cand DL a fost pornit ( trecut in curs ) WO_STR_TM NUMBER(10) Y Ora cand DL a fost pornit (trecut in curs ) WO_FIN_DT NUMBER(10) Y Data cand DL a fost terminat WO_FIN_TM NUMBER(10) Y Ora cand DL a fos terminat WO_FINDD NUMBER(5) Y Ziua terminarii DL-ului WO_FINWK NUMBER(5) Y Saptamana terminarii DL-ului WO_FINYR NUMBER(5) Y Anul terminarii DL-ului WO_LUP_DT NUMBER(10) Y Data ultimei actualizari a DL-ului. WO_MAN_DT NUMBER(10) Y Data ultimei lucrari efectuate asupra DL

(pe baza orelor lucrate de salariati pe DL ) WO_MAN_TM NUMBER(10) Y Ora ultimei lucrari efectuate asupra DL

(pe baza orelor lucrate de salariati pe DL ) WO_XT_JBID VARCHAR2(10) Y id interventia legata WO_XT_DT NUMBER(10) Y Data interventiei legate WO_XT_ASTO NUMBER(3) Y Atasta la (1/2/3 P/J/W) WO_LAB_SCOST NUMBER Y costul planificat cu manopera WO_MAT_SCOST NUMBER Y costul planificat cu materialele WO_LAB_ACOST NUMBER Y costul manoperei efectiv lucrate efectuate pentru DL WO_MAT_ACOST NUMBER Y Costul pieselor/utilajelor utilizate pentru DL.

Este costul real al materialelor utilizate pe DL WO_MSC_ACOST NUMBER Y Costul actual cu diverse WO_REC_ACOST NUMBER Y Costul actual de recuperare.

Acest cost este scazut din costul cu materiale , manopera , diverse pentru a obtine costul total al DL.

WO_PLN_HRS NUMBER Y Numarul de ore planficate pe DL WO_ACT_HRS NUMBER Y Numarul actual de ore lucrate pe DL.

Reprezinta suma tuturor orelor lucrate pe DL. WO_RES_TIME NUMBER Y timpul de raspuns hhhh.mm WO_DN_TIME NUMBER Y Timpul de oprire (in ore) pentru echipamentul DL-ului.

Page 182: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 182 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_PR_LOSS NUMBER Y Numarul de ore in care productia a fost oprita pentru a se efectua lucrul pe DL.

WO_JBML NUMBER Y Valoare contor la sfarsitul DL-ului. Doar daca interv. are contor WO_TOT_CUM_UNTS NUMBER Y Numarul de unitati cumulate ale contorului DL-ului.

Doar daca interventia are definit contor. WO_LOCT VARCHAR2(16) Y PREV_WO_WOID VARCHAR2(20) Y Pentru DL-urile care specifica o actiune de reparare a unui articol

reparabil ( DL de reparatie ) reprezinta DL-ul care transporta articolul reparabil la magazie

WO_EQP_SRL VARCHAR2(12) Y Numarul serial al articolului serial pentru articol de stoc reparabil la momentul creerii. Cheie straina catre ITEM_SRL

WO_FOR_REP NUMBER(5) Y TRUE - daca DL a fost facut pentru un articol reparabil. Cand a fost trecut in IN CURS , seteaza starea articolului in IN REPARATIE. Cand DL a fost trecut in istoric , starea articolului devine DISPONIBIL sau REBUT si necesita o valoare de reparare

WO_SPEC_VALUE NUMBER Y Este valoarea unui DL de reparatie. Este setat cand DL este trecut in ISTORIC

WO_PLN_JOB NUMBER(3) Y WO_PREV_SRL_NO VARCHAR2(24) Y Noul numarul serial al articolului.

Este adaugat cand este inlocuit echipamentul serial WO_REPL_MASK NUMBER(3) Y camp liber WO_NUMBER1 NUMBER Y camp liber WO_NUMBER2 NUMBER Y camp liber WO_DATE1 NUMBER(10) Y camp liber WO_DATE2 NUMBER(10) Y camp liber WO_STRING1 VARCHAR2(20) Y camp liber WO_STRING2 VARCHAR2(20) Y camp liber WO_STRING3 VARCHAR2(20) Y camp liber WO_PRIORITY VARCHAR2(10) Y prioritatea WO_INT_COST NUMBER Y cost intern WO_EXT_COST NUMBER Y cost extern WO_PHASE_ID NUMBER Y Faza contractului de pe DL ( daca exista aplicatia de Contracte) WO_APPLY_ACT NUMBER(3) Y Specifica daca coeficientul se va aplica la coeficientul actiunilor WO_COEF_PLN NUMBER Y 1 Coeficient planificat WO_COEF_EFF NUMBER Y 0 Coeficient actual WO_CONTR_NO NUMBER(38) Y Numar Contract (daca este instalata aplicatia de Contracte)

Page 183: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 183 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_LAB_SELL_VALUE_PLN NUMBER Valoarea de vanzare planificata cu manopera WO_MAT_SELL_VALUE_PLN NUMBER Valoare de vanzare planificata cu materialele WO_LAB_SELL_VALUE_ACT NUMBER Valoare de vanzare actuala cu manopera WO_MAT_SELL_VALUE_ACT NUMBER Valoarea de vanzare actuala cu materialele WO_PRICE_LIST VARCHAR2(20) Y Lista de preturi DL curent. Cheie straina catra price_lists.PL_CD WO_PRICE_LIST_DT NUMBER Y Data listei de preturi a DL curent WO_SUPPL_CD1 VARCHAR2(20) Y Furnizor pentru sub-contract WO_SUPPL_CD2 VARCHAR2(20) Y Furrnizorul pentru contract WO_PHASE_ID2 NUMBER Y Contractul WO_PLAN_JOBS NUMBER Y Interventia planificata pentru DL WO_PHASE_ID_FROM NUMBER Y Faza contractului cu angajatorul WO_VAL_CONTR NUMBER Y Vine din contract( sc_val_tot )la atasare pe DL WO_VAL_FACT NUMBER Y Vine din contract( sc_val_fact ) la atasare pe DL WO_CON_PK NUMBER(8) Y Pk al contractului Coswin atasat la DL PARENT_WOID VARCHAR2(20) Y DL-ul parinte al DL-ului curent WO_PARENT_ACT NUMBER(8) Y Fk catre wip_wa - reprezinta actiunea de pe DL_ul parinte WO_CIP VARCHAR2(20) Y CIP-ul DL-ului curent WO_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat cu prestatiile WO_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual cu resursele WO_PREST_SELL_VALUE_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata pentru prestatii WO_PREST_SELL_VALUE_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala pentru prestatii WO_CONTR_COST NUMBER Y costurile din contracte ale DL-ului WO_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea din contracte al DL-ului WO_CH_MAT_SCOST NUMBER Y costul planificat al materialelor de pe DL-urile copil WO_CH_LAB_SCOST NUMBER Y costul planificat al resurselor de pe DL-urile copil WO_CH_PREST_SCOST NUMBER Y costul planificat al prestatiilor de pe DL-urile copil WO_CH_MAT_ACOST NUMBER Y costul actual al materialelor de pe DL-urile copil WO_CH_LAB_ACOST NUMBER Y costul actual al resurselor de pe DL-urile copil WO_CH_PREST_ACOST NUMBER Y costul actual al prestatiilor de pe DL-urile copil WO_CH_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a materialelor de pe DL-urile copil WO_CH_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a resurselor de pe DL-urile copil WO_CH_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-urile copil WO_CH_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a materialelor de pe DL-urile copil WO_CH_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a resurselor de pe DL-urile copil WO_CH_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-urile copil WO_CH_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor diverse de pe DL-urile copil

Page 184: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 184 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_CH_REC_ACOST NUMBER Y valoarea actuala a costurilor recuperate de pe DL-urile copil WO_CH_CONTR_COST NUMBER Y costurile din contracte de pe DL-urile copil WO_CH_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea din contracte de pe DL-urile copil WO_TOT_MAT_SCOST NUMBER Y costul total planificat al materialelor de pe DL-urile copil WO_TOT_LAB_SCOST NUMBER Y costul total planificat al resurselor de pe DL-urile copil WO_TOT_PREST_SCOST NUMBER Y costul total planificat al prestatiilor de pe DL-urile copil WO_TOT_MAT_ACOST NUMBER Y costul total actual al materialelor de pe DL-urile copil WO_TOT_LAB_ACOST NUMBER Y costul total actual al resurselor de pe DL-urile copil WO_TOT_PREST_ACOST NUMBER Y costul total actual al prestatiilor de pe DL-urile copil WO_TOT_MAT_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala de vanzare planificata a materialelor de pe DL-urile copil WO_TOT_LAB_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala e vanzare planificata a resurselor de pe DL-urile copil WO_TOT_PREST_SVAL_PLN NUMBER Y valoarea totala de vanzare planificata a prestatiilor de pe DL-urile copil WO_TOT_MAT_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a materialelor de pe DL-urile copil WO_TOT_LAB_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a resurselor de pe DL-urile copil WO_TOT_PREST_SVAL_ACT NUMBER Y valoarea totala de vanzare actuala a prestatiilor de pe DL-urile copil WO_TOT_MSC_ACOST NUMBER Y valoarea totala actuala a costurilor diverse de pe DL-urile copil WO_TOT_REC_ACOST NUMBER Y valoarea totala actuala a costurilor recuperate de pe DL-urile copil WO_TOT_CONTR_COST NUMBER Y costurile totale din contracte de pe DL-urile copil WO_TOT_CONTR_VAL NUMBER Y valoarea totala din contracte de pe DL-urile copil WO_TOT_SCOST NUMBER Y costul total intern planificata al DL-ului. cuprinde si costurile DL-urilor copil WO_TOT_ACOST NUMBER Y costul total intern actuala al DL-ului.cuprinde si costurile DL-urilor copil WO_TOT_SELL_VAL_PLN NUMBER Y valoarea totala planificata a DL-ului. cuprinde si valorile DL-urilor copil WO_TOT_SELL_VAL_ACT NUMBER Y valoarea totala actuala a DL-uli. cuprinde si valorile DL-urilor copil WO_PROIECT VARCHAR2(20) Y Cod proiect WO_TIPCTR_V VARCHAR2(3) Y TIPUL CONTRACTULUI DE VANZARE WO_NRCTR_V NUMBER Y NUMARUL CONTRACTULUI DE VANZARE WO_DTCTR_V NUMBER(8) Y DATA CONTRACTULUI DE VANZARE WO_IDFAZACTR_V NUMBER Y Faza contractului de vanzare WO_NUMEFAZA_V VARCHAR2(20) Y numele fazei contractului de vanzare WO_CLOSE_FLG NUMBER(3) Y camp ce specifica daca DL-ul e inchis sau nu DTWO_DU1_DT DATE Y similar cu wo_du1_dt dar de tip date DTWO_SCH_DT DATE Y similar cu wo_sch_dt dar de tip date DTWO_MAN_DT DATE Y similar cu wo_man_dt dar de tip date DTWO_FIN_DT DATE Y similar cu wo_fin_dt dar de tip date DTWO_ISS_DT DATE Y similar cu wo_iss_dt dar de tip date

Page 185: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 185 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

DTWO_STR_DT DATE Y similar cu wo_str_dt dar de tip date

Page 186: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 186 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WS

╙Tabela cu informatii despre consumul de piese de pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------ PK_WIP_WS NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_WS_58 NUMBER(8) DL care utilizeaza piesa/utilajul . Cheie straina catre WIP_WO WA_WS_2 NUMBER(8) Y Actiunea care utilizeaza piesa. Cheie straina catre WIP_WA WS_ITCD VARCHAR2(20) piesa/utilajul utilizat pentru efectuarea lucrului.

Cheie straina catre dir_stock WS_REQ_QT NUMBER Y cantitatea ceruta din piesa WS_USE_QT NUMBER Y cantitatea efectiv utilizata pentru efectuarea lucrului pe DL WS_MAT_ACOST NUMBER Y costul cantitatii actuale WS_STFL NUMBER(3) Y TRUE- daca a fost adaugat prin modulul de stocuri WS_SEQ_NO NUMBER(5) Y nr actiuni asociate WS_TOT_REQ_QT NUMBER Y cantitate totala ceruta din piesa pe DL WS_TOT_USE_QTY NUMBER Y cantitate totala consumata din piesa pe DL WS_TOT_MAT_ACOST NUMBER Y valoarea totala a pieselor consumate de acest tip pe DL WS_REPL_FLAG NUMBER(3) Y arata daca piesa este intotdeauna inlocuita sau doar daca anumite conditii sunt

indeplinite. WS_PLN_FLAG NUMBER(3) Y Provenienta piesei/utilajului :

0 - adaugata pe DL la reevaluare ; 1 -copiata de la interv echipament la crearea DL (planificat)

WS_PLN_PRICE NUMBER pretul unitar planificat al piesei WS_PLN_VALUE NUMBER valoarae planificata a piesei curente WS_PLN_TOTAL_VALUE NUMBER valoare planificata pe toate piesele de acest tip WS_ACT_PRICE NUMBER pretul actual al piesei WS_ACT_VALUE NUMBER valoarea actuala a piesei curente

Page 187: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 187 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WS_ACT_TOTAL_VALUE NUMBER valoarea actuala pentru toate piesele de acest tip WS_MAT_SCOST NUMBER costul planificat al piesei WS_WO_ACT NUMBER 1 - adauga cost in DL , 0 - nu , pentru articole reparabile WS_STOCK_TYPE NUMBER(3) Y Specifica daca articolul este stock sau NonStock: 0 - Stock , art reparabil, piese de schimb 1 - Provine din NonStock WS_NUMBER1 NUMBER Y = camp liber = WS_NUMBER2 NUMBER Y = camp liber = WS_NUMBER3 NUMBER Y = camp liber = WS_STRING1 VARCHAR2(50) Y = camp liber = WS_STRING2 VARCHAR2(50) Y = camp liber

Page 188: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 188 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WIP_WT

╙Tabela cu datele despre consumul de manopera pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ------------------ ------------ -------- ------- ------------------------------------------------------------------------ PK_WIP_WT NUMBER(8) cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_WT_54 NUMBER(8) DL resursei . Cheie straina catre WIP_WO WA_WT_1 NUMBER(8) Y Actiunea resursei . Cheie straina catre WIP_WA WT_TDCD VARCHAR2(10) Cod resursa. Cheie straina catre res_trade WT_REQ_NO NUMBER(5) Y Numarul de muncitori apartinand resursei necesari pentru lucrul pe DL WT_STR_DAY NUMBER(7) Y Data din care muncitorii apartinand resursei se estimeaza lucrul pe DL WT_PLHR NUMBER Y numarul de ore necesar a fi lucrate de muncitori pe DL. WT_WKHR NUMBER Y Numarul de ore efectiv lucrate de muncitori pe DL. WT_RMHR NUMBER Y numarul de ore ramase a fi lucrate WT_LAB_ACOST NUMBER Y valoarea lucrului efectuat WT_LUDT NUMBER(10) Y Ultima data cand resursa asociata a lucrat pe DL-ul asociat. WT_RES_TYPE NUMBER(3) Y 48 - vine din job ,

49 - a fost adaugata la reevaluare DL WT_SEQ_NO NUMBER(5) Y numarul actiunii pe care este atasata resursa WT_GLB_PLHR NUMBER Y numarul de ore planificate global (pe toate resursele de acest tip) WT_TOT_LAB_ACOST NUMBER Y valoarea lucrului efectuat global (pentru toate resursele de acest tip) WT_TOT_WKHR NUMBER Y numarul total de ore efectiv lucrate pe acest tip de resursa WT_PLN_PRICE NUMBER pretul planificat al resursei WT_PLN_VALUE NUMBER valoarea planificata al resursei curente WT_PLN_TOTAL_VALUE NUMBER valoarea planficata totala pe acest tip de resursa WT_ACT_PRICE NUMBER pretul actual al resursei WT_ACT_VALUE NUMBER valoarea actuala a resursei WT_ACT_TOTAL_VALUE NUMBER valoarea actuala totala a resursei

Page 189: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 189 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WT_LAB_SCOST NUMBER Costul total planificat al resursei WT_NUMBER1 NUMBER Y camp liber WT_NUMBER2 NUMBER Y camp liber WT_NUMBER3 NUMBER Y camp liber WT_STRING1 VARCHAR2(50) Y camp liber WT_STRING2 VARCHAR2(50) Y camp liber WT_STRING3 VARCHAR2(50) Y camp liber

Page 190: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 190 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

WO_COSTS

╙Tabela cu costurile pe luni pe DL

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments -------------------- ------------ -------- ------- ------------------------- PK_WO_COSTS NUMBER(8) cheie primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) 1 timestamp WO_COSTS_WOID VARCHAR2(20) numar DL WO_COSTS_MONTH VARCHAR2(2) Luna WO_COSTS_YEAR NUMBER(4) Anul WO_COSTS_MAT NUMBER Costurile cu materiale WO_COSTS_MSC NUMBER Costurile cu diverse WO_COSTS_LAB NUMBER Costurile cu manopera WO_COSTS_TOT NUMBER Costuri totale pe luna WO_COSTS_TOTSUM NUMBER costuri totale pe DL WO_COSTS_MONTH_CLOSE NUMBER(1) Numa luna WO_COSTS_PREST NUMBER Y costuri cu prestatiile

Page 191: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 191 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

YEAR_CALENDAR

╙Tabela cu detalierea calendarelor pana la nivelul orelor

Valabil de la PATCH 18

Name Type Nullable Default Comments ---------------- ------------- -------- ------- ------------------------------------------------------------------------- PK_YEAR_CALENDAR NUMBER(10) Cheia primara a tabelei TIMESTAMP NUMBER(10) Timestamp S_EQP_CLDR NUMBER Y Cheie straina catre tabela eqp_cldr. Reprezinta calendarul de echipament S_RES_CLDR NUMBER Y Cheie straina catre tabela res_cldr. YC_YEAR NUMBER(4) Anul pentru care e facut calendarul YC_EQCD VARCHAR2(20) Y Echipamentul caruia ii apartine calendarul YC_RE_EMNO VARCHAR2(10) Y Salaritatul caruia ii apartine calendarul YC_MONTH1 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a 1-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii: W - disponibil

P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost

programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH2 VARCHAR2(696) Detalierea pe ore a celei de-a II-a luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii

W - disponibil P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil

Page 192: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 192 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH3 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a III-a luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil

P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH4 VARCHAR2(720) Detalierea pe ore a celei de-a IV-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil

P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere

R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH5 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a V-a luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii

W - disponibil P - planificat in productie M - planificat sa desfasoare activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH6 VARCHAR2(720) Detalierea pe ore a celei de-a VI-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere

Page 193: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 193 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH7 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a VII-a zi luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii

W - disponibil P - planificat in productie M - planificat sa desfasoare activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH8 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a VIII-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH9 VARCHAR2(720) Detalierea pe ore a celei de-a IX-a luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii

W - disponibil P - planificat in productie M - implicat in activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH10 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a X-a luni a anului. Caracterele au urmatoarele semnificatii

W - disponibil P - planificat in productie

Page 194: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului … ERP...Proiect: CNAS-Siveco Applications Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR Structura bazei de date 2 / 194 Confidential (numai

Proiect: CNAS-Siveco Applications

Managementul REPARATIILOR si SERVICIILOR

Structura bazei de date 194 / 194

Confidential (numai pentru uz intern)

M - planificat sa desfasoare activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH11 VARCHAR2(720) Detalierea pe ore a celei de-a XI-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil P - planificat in productie M - planificat sa desfasoare activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil

YC_MONTH12 VARCHAR2(744) Detalierea pe ore a celei de-a XII-a luni a anului.

Caracterele au urmatoarele semnificatii W - disponibil P - planificat in productie M - planificat sa desfasoare activitati de intretinerere R - suporta o activitate de intretinere ( valabil doar pentru echipamente ) U - indisponibil X - valabil doar pentru salariati indica faptul ca salariatul a fost programat dar in urma actualizarii salariului el era de fapt indisponibil