CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual...

54
MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Capitolul 1

Transcript of CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual...

Page 1: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL MENTENANTEI

Capitolul 1

Page 2: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

APROBAREA DOCUMENTULUI

INTOCMIT SIVECO Romania SA Octombrie 2005

VERIFICAT SIVECO Romania SA Iunie 2006

APROBAT SIVECO Romania SA Iunie 2006

Page 3: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 1 /54

CUPRINS

Aprobarea Documentului __________________________________________________________ 2 CAPITOLUL 1. ECHIPAMENTELE-Generalitati __________________________________________ 3

1.1. Echipamente. Definire. ______________________________________________________ 5 1.2. Conditii pentru introducerea in baza de date ____________________________________ 6

Zona___________________________________________________________________________ 7 Functia _________________________________________________________________________ 7 Centrul de cost__________________________________________________________________ 10 Familia________________________________________________________________________ 11

1.3. Introducerea in baza de date_________________________________________________ 11 1.4. Codificarea _______________________________________________________________ 14

Modificare Cod _________________________________________________________________ 15 1.5. Tipuri de echipamente ______________________________________________________ 16 1.6. DETALII TOPOGRAFICE -Tab-page-ul Detalii________________________________ 17 1.7. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Str. Tehn _____________________________ 18 1.8. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Nr. Serial_____________________________ 19 1.9. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-urile Serveste/Servit de ___________________ 19 1.10. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Comentarii ___________________________ 22

Comentarii – Legatura documente electronice existente. Sectiunea de editare _________________ 23 1.11. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Deplasari_____________________________ 25 1.12. DETALII TOPOGRAFICE – Vizualizare Echipamente -1 ________________________ 26 1.13. DETALII TOPOGRAFICE – Vizualizare Echipamente - 2 _______________________ 27 1.14. STRUCTURA: Categorii de structuri. Recomandari_____________________________ 28

Structura constructiva tip arbore - Procedura de construire________________________________ 29 Structura constructiva tip arbore - Reprezentare grafica __________________________________ 30 Structura constructiva tip arbore- Conditii de conectare __________________________________ 31 Deconectarea din structura ________________________________________________________ 32 Structura constructiva tip lista ______________________________________________________ 33 Structura functionala _____________________________________________________________ 34 Vizualizare structura _____________________________________________________________ 35

1.15. DETALII SPECIFICATII TEHNICE Introducere specificatii_____________________ 36 DETALII SPECIFICATII TEHNICE - Copiere specificatii _______________________________ 37

1.16. ATRIBUTE_______________________________________________________________ 38 CLASE DE ATRIBUTE __________________________________________________________ 39 Cautare dupa ATRIBUTE _________________________________________________________ 40 Cautare dupa ATRIBUTE– Sectiunea 1 ______________________________________________ 41 Cautare dupa ATRIBUTE– Sectiunea 2 ______________________________________________ 42 Cautare dupa ATRIBUTE– Vizualizare cautare ________________________________________ 43

1.17. DETALII DESEN - Documentatii tehnice ______________________________________ 44 1.18. INDICATII SI RESTRICTII ________________________________________________ 45

Page 4: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 2 /54

1.19. LISTA PIESE DE SCHIMB _________________________________________________ 46 LISTA PIESE DE SCHIMB – Detalii________________________________________________ 47

1.20. Nomenclator: PIESE DE SCHIMB/UTILAJE __________________________________ 48 PIESE DE SCHIMB/UTILAJE- Actualizari costuri _____________________________________ 49

1.21. Grup de ECHIPAMENTE __________________________________________________ 50 Grup de ECHIPAMENTE - Repartizarea Costurilor ____________________________________ 51 Grup de ECHIPAMENTE - Adaugarea primului echipament in Grup ______________________ 52

Page 5: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 3 /54

CAPITOLUL 1. ECHIPAMENTELE-GENERALITATI

Dupa parcurgerea acestui capitol se va cunoaste:

ce se intelege prin ECHIPAMENT� care sunt conditiile de introducere in baza de date

cum se defineste o Zona

cum se defineste o Functie

cum se defineste un Centru de Cost

cum se defineste o Familie

care este modul de introducere a unui echipament in baza de date

cum se codifica un echipament

Page 6: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 4 /54

care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul, de la sistem, despre echipamente

cum se evidentieaza structura unui echipament si care sunt modalitatile de vizualizare/actualizare a acesteia

cum se pot referi echipamentele din punct de vedere functional

cum se evidentieaza specificatiile tehnice si atributele

cum se realizeaza o cautare de echipamente dupa atribute

care este modalitatea de evidentiere a documentatiilor tehnice, manualelor si desenelor, indicatiilor si restrictiilor

ce sunt grupurile de echipamente si cum se definesc acestea

Page 7: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 5 /54

1.1. Echipamente. Definire.

In centrul mentenantei se afla ECHIPAMENTELE, pentru care se doreste mentinerea in stare de functionare, la parametri nominali si cu costuri minime pe toata durata de viata.

In centrul modulului INTRETINERE se afla, de asemenea, ECHIPAMENTELE, pentru care se ofera instrumentele prin care sa se realizeze optim obiectivele mentenantei.

Prin ECHIPAMENT se intelege, practic, tot ceea ce exista in dotarea unei companii: cladiri, constructii speciale, utilaje, instalatii, linii tehnologice, linii electrice, drumuri, conducte etc.

Extrem de util este faptul ca si partile componente ale unui echipament (de la subansamblele principale pana la repere) pot fi introduse in SIVECO APPLICATIONS ca echipamente de sine statatoare (cu punerea in evidenta a apartenentei lor la un ansamblu).

Dintre avantajele introducerii componentelor (subansamblelor) ca echipamente mentionam:

posibilitatea de a gestiona, tehnic si financiar, aceste componente

posibilitatea de a urmari comportarea lor in exploatare

posibilitatea unor analize comparative (“pe orizontala”), privind comportarea lor in exploatare in cadrul unor echipamente diferite (un acelasi tip de electromotor pe mai multe poduri rulante, o aceeasi pompa de la instalatii diferite etc.)

posibilitatea cumularii costurilor pe verticala, de jos in sus

posibilitatea mostenirii de caracteristici de la echipamentul caruia ii apartin

Page 8: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 6 /54

1.2. Conditii pentru introducerea in baza de date

Inainte de a introduce un echipament in baza de date, completati nomenclatoarele pentru ZONE, FUNCTII, FAMILII, CENTRE COST.

Dupa introducerea echipamentelor, puteti sa:

• realizati structura lor

• introduceti specificatii tehnice

• introduceti atribute

• introduceti informatii despre documentatia tehnica

• realizati grupuri de echipamente

Multe dintre datele introduse in SIVECO APPLICATIONS despre echipamente pot fi usor modificate, la nevoie.

Datele care nu sunt obligatorii pot fi introduse oricand in sistem, nu neaparat la momentul initial.

Page 9: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 7 /54

Zona

ZZOONNAA ggrruuppeeaazzaa eecchhiippaammeenntteellee dduuppaa ccrriitteerriiuull aammppllaassaarriiii

Puteti introduce o ZONA selectand Fisiere de Baza / Zona.

Pot fi definite ca ZONE: ateliere, sectii, incaperi, cladiri, subunitati etc.

SIVECO APPLICATIONS va poate selecta in orice moment toate echipamentele care se afla intr-o ZONA.

ZONELE sunt importante si pentru ca ele cumuleaza costuri: toate costurile inregistrate pentru mentenanta echipamentelor dintr-o zona sunt prezentate automat si la nivelul acelei zone.

Codul zonei are max. 10 caractere iar Descrierea max. 40.

Codul si Descrierea sunt obligatorii. Responsabilul nu este obligatoriu de introdus.

Functia

Page 10: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 8 /54

FFUUNNCCTTIIAA ggrruuppeeaazzaa eecchhiippaammeenntteellee ccaarree aauu aacceellaassii rrooll ffuunnccttiioonnaall,, ssaauu ccoonnttrriibbuuiiee llaa rreeaalliizzaarreeaa aacceelluuiiaassii lluuccrruu

Puteti introduce o FUNCTIE selectand Fis ere de Baza / Functie. i

i

Exemple de FUNCTII:

Alimentari electrice de medie tensiune

Alimentari electrice de joasa tensiune

Producere aer comprimat

Producere abur tehnologic etc.

Exemple de echipamente care pot avea FUNCTIA „Producere aer compr mat”:

compresoarele

dulapul electric de alimentare

tabloul electric de comanda

cladirea in care se afla compresoarele (daca destinatia este unica)

COSWIN poate selecta in orice moment toate echipamentele care au aceeasi functie. Ca si ZONELE, FUNCTIILE sunt importante si pentru ca ele cumuleaza costuri: toate costurile pentru mentenanta echipamentelor care au aceeasi functie sunt prezentate automat si la nivelul acesteia.

Codul functiei are max. 10 caractere iar Descrierea max. 40. Celelalte date din fereastra nu sunt obligatorii.

Page 11: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 9 /54

Page 12: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 10 /54

Centrul de cost

Grupeaza echipamentele dintr-un CENTRU DE COST, asa cum aveti organizarea Dumneavoastra

Puteti introduce un CENTRU DE COST selectand Fis ere de Baza / Cont de Che tuieli i l

Sistemul poate selecta in orice moment toate echipamentele care fac parte din acelasi CENTRU DE COST.

Ca si ZONELE si FUNCTIILE, CENTRELE DE COST sunt importante si pentru ca ele cumuleaza costuri: toate costurile pentru mentenanta echipamentelor care fac parte din acelasi CENTRU DE COST sunt prezentate automat si la nivelul acestuia.

Codul CENTRULUI DE COST are max. 10 caractere, iar Descrierea max. 40.

Page 13: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 11 /54

Familia

FAMILIA grupeaza echipamentele identice sau similare constructiv si functional

Puteti introduce o FAMILIE selectand Fisiere de Baza / Familie.Exemple de familii:

transformatoare de putere mono- si trifazate, in ulei si uscate

cazane de abur de 50 t/h

electromotoare de curent continuu

poduri rulante bigrinda, deschidere 12-15 m, sarcina 12,5-15 tf etc.

In SIVECO APPLICATIONS se obtin avantaje maxime daca FAMILIILE sunt introduse conform normativelor de reparatii, astfel: fiecare linie (pozitie) din normativ este o FAMILIE in COSWIN. In acest mod veti introduce datele specifice normativului de reparatii (structura ciclurilor de reparatii, durate etc.) la nivel de FAMILIE iar COSWIN le va propune automat pentru toate echipamentele din familie.

Codul FAMILIEI are max. 10 caractere iar Descrierea max. 40

1.3. Introducerea in baza de date

Page 14: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 12 /54

La introducerea unui echipament in baza de date (fereastra Detalii Topografice) urmatoarele informatii sunt obligatorii:

cod echipament (maxim 16 caractere)

descriere echipament (maxim 40 caractere)

cod ZONA

cod FUNCTIE

cod FAMILIE

cod CENTRU COST

Daca la momentul introducerii unui echipament constatati ca una sau mai multe dintre cele 4 entitati obligatorii (ZONA, FUNCTIE, CENTRU COST, FAMILIE) lipseste, puteti adauga ce lipseste chiar din fereastra in care va aflati (de introducere ECHIPAMENTE)!

Pentru aceasta:

deschideti selectorul entitatii respective (de exemplu FUNCTIE)

apasati butonul Adaugare; sistemul “va intelege” ca doriti adaugarea unei noi FUNCTII si va deschide fereastra specifica adaugarii de FUNCTII

adaugati FUNCTIA dorita si apasati butonul Selectare

Page 15: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 13 /54

Page 16: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 14 /54

1.4. Codificarea

SIVECO APPLICATIONS va scuteste de efortul, de multe ori deloc de neglijat, de a codifica coerent/cu semnificatie echipamentele.

Daca insa doriti, SIVECO APPLICATIONS poate prelua actuala codificare sau va ajuta sa realizati o codificare cu semnificatii.

Codul de echipament poate fi orice combinatie alfa-numerica de maxim 16 caractere.

Exemple de codificari posibile:

numarul de inventar, in cazul echipamentelor care sunt si mijloace fixe: 10012, 35349; pentru subechipamentele acestora codul poate fi de forma: 10012 - 1, 35349 - A etc.

numar de inventar + o scurta descriere: “35349 Trafo 1”

codificare pe niveluri: “01.01.03.04.” etc.

Codificarea semnificativa nu este strict necesara deoarece:

regasirea oricarui echipament se va face foarte usor dupa nu mai putin de 13 filtre independente precum si numeroase combinatii ale acestora (fereastra Filtru Echipamente in care se ajunge din fereastra Detalii Topografice)

structura (relatiile de tip parinte/copil aferente echipamentelor/ subechipamentelor) este prezentata de SIVECO APPLICATIONS atat in tabel (Fisiere de Echipamente / Topografic) cat si grafic (Fisiere de Echipamente / Structura)

Page 17: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 15 /54

Modificare Cod

Buton modificare Cod

Un cod de echipament poate fi oricand schimbat, datele stranse pana atunci despre echipament fiind pastrate in baza de date.

Pentru a modifica un Cod echipament procedati astfel:

actionati butonul Mod. Cod din bara de butoane nestandard

completati noul Cod in fereastra afisata

apasati butonul Terminare

apasati butonul Yes ca raspuns la intrebarea “De acord cu modificarea?”

Pentru a renunta la modificare, apasati butonul Anu are in loc de butonul Term nare l i .

Page 18: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 16 /54

1.5. Tipuri de echipamente

ECHIPAMENT GEOGRAFIC - un echipament care poate fi privit din punct de vedere geografic. De cele mai multe ori un echipament geografic include unul sau mai multe echipamente tehnice.

ECHIPAMENT TEHNIC - orice echipament care nu este geografic

Exemple de echipamente geografice: cladiri, incinte, sedii, perimetre, subunitati.

Schimbarea tipului de echipament, din Geografic in Tehnic si invers se obtine foarte usor, prin simpla tastare a butonului nestandard Mod Tip.

Buton modificare Tip

Echipamentul de tip Geografic, care include unul sau mai multe echipamente tehnice, se numeste Parinte geo.

Daca un echipament tehnic are un parinte geografic, selectia acestuia se face in fereastra Detalii Topografice, campul Parinte geo. Acest camp este activ numai pentru echipamentele de tip Tehnic.

Page 19: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 17 /54

1.6. DETALII TOPOGRAFICE -Tab-page-ul Detalii

Tab-page-ul Detalii ofera posibilitatea introducerii unor date cu semnificatie speciala

Tab-page-ul Detalii permite introducerea urmatoarelor date specifice:

Tip - in acest camp puteti introduce un cod de tip de echipament, conform propriilor Dumneavoastra criterii; codul poate avea maxim 6 caractere

Articol - reprezinta codu articolului de stoc echivalent acestui echipament si poate avea maxim 16 caractere. Articolul de stoc trebuie sa fie obligatoriu de tip reparabil. Selectia articolului de stoc se obtine folosind butonul selector sau tasta F2

l

i

Sistem - echipamentul sistem al echipamentului curent, afisat automat de COSWIN; daca echipamentul curent nu face parte dintr-o structura, el este totodata si echipament sistem

Prior tate - prioritatea care se va acorda unui echipament la intocmirea planului de reparatii. Poate fi orice cifra cuprinsa intre 0 si 9, unde 0 inseamna prioritatea cea mai mare iar 9 prioritatea cea mai mica

Ist - daca este bifat, atunci dispozitiile de lucru vor fi arhivate in modulul de Istoric; implicit bifa este pusa

Data - data introducerii echipamentului in sistem sau data ultimei modificari efectuate asupra acestuia; este afisata automat de sistem

Page 20: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 18 /54

1.7. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Str. Tehn

Tab-page-ul Str.Tehn. permite vizualizarea, adaugarea si stergerea echipamentelor tehnice care depind de echipamentul geografic curent

Tab-page-ul Str Tehn este accesibil numai pentru echipamentele geografice. .

Daca aici se adauga cel putin un echipament tehnic, in fereastra Structura, in dreptul echipamentului geografic respectiv este afisat si simbolul pentru echipamentul tehnic, alaturi de simbolul corespunzator echipamentului geografic.

Acest tab-page permite selectie multipla.

Page 21: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 19 /54

1.8. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Nr. Serial

Tab-page-ul Nr. Serial permite vizualizarea tuturor numerelor seriale ale subechipamentelor “fizice” care au fost efectiv montate.

Unele echipamente sunt de tip “Universal”, adica locul lor intr-un echipament /instalatie/agregat poate fi luat la un moment dat de orice exemplar de acel tip existent in firma.

Sa luam cazul electromotoarelor, aflate, de regula, ca subechipamente.

Atunci cand un electromotor se defecteaza, de multe ori se procedeaza la inlocuirea sa cu unul nou sau cu unul reparat anterior (nu se asteapta repararea celui defect).

Noul electromotor va avea, evident, un alt Numar Serial decat primul.

Tab-page-ul Nr. Ser al va prezenta toate numerele seriale ale electromotoarelor care au fost montate in acel loc de-a lungul timpului.

i

O consecinta este aceea ca un subechipament de acest tip (in exemplul dat - un electromotor) poate fi urmarit din punct de vedere al echipamentelor la care a fost montat, cu durata de functionare aferenta.

Multe concluzii se pot obtine atat in ceea ce priveste comportarea unui astfel de subechipament in exploatare, cat si comportarea echipamentelor propriu-zise!

1.9. DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-urile Serveste/Servit de

Page 22: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 20 /54

Tab-page-urile: SERVESTE si SERVIT DE pot pune in evidenta relatii functionale de tipul:

acest echipament serveste urmatoarelor echipamente…

acest echipament este servit de echipamentul …

Ambele tab-page-uri permit selectie multipla.

Tab-page-ul Servit de permite vizualizarea, adaugarea si stergerea echipamentelor care servesc echipamentul curent.

Tab-page-ul Serveste permite vizualizarea, adaugarea si stergerea echipamentelor pe care echipamentul curent le serveste.

Exemple:

toate echipamentele alimentate dintr-un post de transformare sau dintr-un tablou de distributie vor fi “servite” de postul trafo, respectiv de tablou

un echipament de tip “instalatie de turnare continua” poate fi servit de:

o cuptorul de topire numarul 7 (cu material topit)

cuptorul de topire numarul 8 (idem)

Page 23: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 21 /54

tabloul electric TD3 (cu energie electrica pentru actionari electrice)

trafo de putere nr. 2 (pentru alimentarea cu energie electrica a inductorului) etc.

1.10.

Page 24: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 22 /54

DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Comentarii

Tab-page-ul Comentarii = o poarta catre orice tip de document electronic ce contine informatii in legatura cu echipamentul selectat

Tab-page-ul Comen arii permite inregistrarea oricaror date si informatii despre un echipament dat, pentru care nu exista campuri dedicate in ferestrele specifice echipamentelor.

t

Fereastra introdusa de acest tab-page permite editarea de text, fara a oferi insa prea multe facilitati in acest sens. In schimb este posibil ca, alaturi de textul introdus de la tastatura, sa fie aduse - prin tehnologia OLE - documente electronice existente in legatura cu echipamentul dat (vezi pag. Comentarii - Legatura documente electronice existente). Astfel, pot fi aduse documente de tip:

texte Word

desene ACAD sau scanate

foi de calcul Excel

sunete si imagini video etc.

Page 25: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 23 /54

Comentarii – Legatura documente electronice existente. Sectiunea de editare

Documentele electronice existente, necesare descrierii cat mai complete a echipamentului, pot fi aduse in fereastra Detalii Topografice, tab-page-ul Comentarii, printr-un simplu click cu butonul drept al mouse-ului in sectiunea de editare si alegerea optiunii de inserare.

Aceste documente sunt referite pe rand, parcurgand pentru fiecare document urmatorii pasi:

bifarea optiunii Create from File (document existent)

specificarea locului unde se gaseste documentul

bifarea optiunii de “legatura” (Link)

bifarea optiunii de “Afisare ca simbol” (Display As Icon)

schimbarea simbolului (daca este cazul)

incheierea procedurii, prin actionarea butonului OK.

Prin aceasta procedura de referire, utilizatorul are posibilitatea:

specificarii unui numar foarte mare (practic nelimitat) de documente electronice existente

efectuarii diverselor operari la nivelul unui document, printr-un simplu click cu butonul drept

Page 26: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 24 /54

al mouse-ului, cum ar fi:

vizualizare continut (open)

actualizare continut (update) etc.

1.11.

Page 27: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 25 /54

DETALII TOPOGRAFICE - Tab-page-ul Deplasari

Tab-page-ul Deplasari prezinta lista miscarilor pe care un echipament le-a avut in timp in cadrul companiei.

Detaliu de Adaugare a unei Deplasari de echipament :

In SIVECO APPLICATIONS un echipament poate fi mutat:

dintr-o zona in alta

de la o functie la alta, in cadrul aceleiasi zone

de la o functie la alta, in alta zona

In cazul subechipamentelor, acestea pot fi mutate de la un echipament la altul, cu conditia ca mai intai sa se scoata subechipamentul din structura echipamentului initial.

Prin mutarea unui echipament, nu se pierde nici una dintre datele existente in baza de date pentru el.

Pentru a obtine mutarea unui echipament se procedeaza astfel:

se activeaza Tab-page-ul Deplasari

se apasa butonul Adaugare

se deschide selectorul care intereseaza (Parinte, Zona respectiv Functie) si se efectueaza selectia specifica mutarii (se selecteaza noul echipament parinte sau noua Zona sau noua Functie).

Page 28: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 26 /54

1.12. DETALII TOPOGRAFICE – Vizualizare Echipamente -1

Buton Selector

Lista completa a echipamentelor se obtine cu un click de mouse pe butonul Selector

LLiissttaa ppooaattee ffii eexxppaannddaattaa ssii rreessttrraannssaa rraappiidd,, ffuunnccttiiee ddee nneecceessiittaattiillee ddee vviizzuuaalliizzaarree

Accesul rapid si comod la echipamentele introduse in baza de date este foarte important pentru utilizatorul final.

Comutarea din fereastra initiala Detalii Topografice (in care se intra automat cand se selecteaza Fis ere de Echipamen e Topografic) in fereastra care ofera lista tuturor echipamentelor (numita Selector Echipamente) se obtine simplu, actionand butonul Selector.

i t /

Lista echipamentelor poate contine mii sau zeci de mii de pozitii. Butoanele de scrool din dreapta listei permit deplasarea relativ rapida (functie de marimea listei, configuratia hardware si arhitectura de comunicatie) in lista.

Cele 4 butoane aflate deasupra listei au urmatoarele semnificatii:

Expandare - daca echipamentul pe care suntem pozitionati in lista este un echipament parinte, afiseaza in lista doar subechipamentele sale

Parinte - daca echipamentul pe care suntem pozitionati in lista este un echipament copil, afiseaza in lista doar echipamentul parinte

Sistem - afiseaza echipamentul sistem al echipamentului pe care suntem pozitionati in lista

Toate - reafiseaza lista completa

Revenirea in fereastra initiala se obtine cu tasta Escape.

Page 29: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 27 /54

1.13. DETALII TOPOGRAFICE – Vizualizare Echipamente - 2

Filtrul de echipamente ofera un acces foarte rapid la orice echipament existent in baza de date.

Buton Filtrare

In fereastra Filtru Echipamen e se ajunge din fereastra Selector Echipamente, prin actionarea butonului Filtrare, aflat in coltul din dreapta sus al listei de echipamente.

t

i

t

Filtrarea echipamentelor poate fi facuta dupa oricare din campurile afisate in filtru sau dupa mai multe campuri simultan (de exemplu, toate echipamentele din Zona ..., care fac parte din Familia … si au Functia ...).

Campul Ech pament permite introducerea Codului de echipament sau a unui subsir din Cod.

Campul Descriere permite introducerea Descrierii de echipament sau a unui subsir din Descrierea echipamentului.

Pentru campurile care prezinta Bu on Selector se va actiona acest buton si se va alege din lista afisata entitatea dorita (Zona, Familie etc.).

Page 30: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 28 /54

1.14. STRUCTURA: Categorii de structuri. Recomandari

SSIIVVEECCOO AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS rreeaalliizzeeaazzaa oo ssttrruuccttuurraa aa eecchhiippaammeenntteelloorr fflleexxiibbiillaa,, ccaarree ppooaattee ffii mmooddiiffiiccaattaa oorrii ddee ccaattee oorrii eessttee nneevvooiiee,, ffaarraa aa ppiieerrddee ddaatteellee ddeejjaa iinnttrroodduussee..

Se recomanda ca, inainte de a defini structura echipamentelor, sa se stabileasca principiile de realizare a structurii.

Se pot defini doua categorii, de baza, ale structurii echipamentelor:

Structura constructiva, care stabileste relatii intre echipamente/ subechipamente de tipul parinte-copil, fie intr-o configuratie arborescenta, fie intr-o configuratie de tip lista.

S ructura constructiva de tip arbore poate avea cate niveluri se doreste (gradul de arborescenta nu este limitat) si este aplicabila ambelor tipuri de echipamente (geografice, tehnice).Se defineste in fereastra Structura, activata prin selectia F siere de Echipamente/Structura (vezi pag. Structura constructiva tip arbore).

t

i

t i iStructura constructiva de tip lista se prezinta sub forma unei “liste de subechipamente”, fiind utilizata numai pentru echipamentele geografice (vezi pag. Structura cons ructiva t p l sta).

Structura functionala, care stabileste relatii de dependenta functionala intre echipamente tipul serveste pe / servit de, intr-o configuratie arborescenta (vezi pag. Structura functionala).

Page 31: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 29 /54

Structura constructiva tip arbore - Procedura de construire

“Prinderea” echipamentului-copil

“Tragerea” subechipamentul-parinte

Buton nestand

3

5

4

Fereastra DetaliiStructura

2

1

Fereastra

Pentru realizarea structurii constructive arborescente se parcurg urmatorii pasi:

1. se activeaza fereastra Structura prin selectia Fisiere de Echipamente/ Structura, in care se selecteaza echipamentul caruia dorim sa-I specificam (sub)echipamentele, denumit in continuare parinte pentru acestea

2. se actioneaza butonul nestandard Secundar, activandu-se fereastra Detalii Structura Secundara

3. se selecteaza (sub)echipamentul care urmeaza sa fie conectat in structura (acesta trebuie sa se gaseasca pe nivelul imediat inferior nivelului pe care se afla echipamentul-parinte specificat anterior), denumit in continuare copil

4. se marcheaza pe rand, printr-un simplu click de mouse, simbolul si linia “Cod + Descriere” pentru echipamentul-copil selectat

5. se “prinde” (sub)echipamentul marcat, prin apasarea butonului stang al mouse-ului si mentinerea acestuia in pozitia apasat, si printr-o simpla operatie de “drag” (tragere) cu mouse-ul se aduce din fereastra Detalii Structura Secundara in fereastra Structura, unde se “lipeste” (conecteaza) la echipamentul-parinte (prin eliberarea butonului mouse-ului)

Page 32: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 30 /54

6. se salveaza nivelul de structura realizat, actionand butonul standard de salvare.

In mod analog se continua definirea structurii pana se epuizeaza toate nivelurile de arborescenta dorite.

Structura constructiva tip arbore - Reprezentare grafica

Sectiunea grafica

Echipamentul-copil, inainte deconectare

Echipamentul-copil, dupa conectare

Nivel echipament \

In fereastra Structura - sectiunea grafica, fiecare echipament este reprezentat prin urmatoarele elemente:

simbol tip echipament ( , )

cod

nivel \ nr.copii

descriere

Prin introducerea unui echipament intr-o structura, in mod automat, informatia nivel \ nr.copii se actualizeaza pentru ambele echipamente implicate in conectare, astfel:

pentru echipamentul-parinte valoarea campului nr.copii se incrementeaza cu valoarea “1” (in exemplul prezentat in figura de mai sus, dupa conectarea echipamentului-copil, valoarea informatiei “nivel \ nr.copii” pentru echipamentul-parinte devine 1\1)

pentru echipamentul-copil valoarea campului nivel se incrementeaza cu valoarea “1” (in exemplul prezentat, valoarea informatiei “nivel \ nr.copii” pentru echipamentul-copil devine

Page 33: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 31 /54

2\0).

De asemenea, daca echipamentul-copil introdus in structura are definita, la randul sau, o structura, aceasta structura este actualizata automat de sistem, corespunzator nivelului de conectare in noua structura.

Structura constructiva tip arbore- Conditii de conectare

La trecerea unui echipament intr-o alta structura DL-urile corespunzatoare acestui echipament se pastreaza sau nu pentru noua structura

Un echipament poate fi introdus intr-o structura numai daca nu face parte dintr-o alta structura, gasindu-se la nivel de sistem (“Nv”=“1” in fereastra Detalii Topografice). In caz contrar, este necesar sa se efectueze deconectarea acestuia din vechea structura si apoi sa se realizeze conectarea in noua structura.

La salvarea introducerii unui echipament intr-o structura, sistemul intervine cu un mesaj de confirmare a conectarii echipamentului cu sau fara “aducerea” in structura a datelor referitoare la dispozitiile de lucru (DL) lansate pentru acest echipament.

In urma exprimarii optiunii de conectare, sistemul revine cu un mesaj de confirmare a realizarii conectarii cu succes.

Page 34: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 32 /54

Deconectarea din structura

Echipamentul-parinte al substructurii

MESAJ-AVERTIZARE

Buton nestandard

Scoaterea (deconectarea) unui echipament dintr-o structura se realizeaza in fereastra Structura, prin actionarea butonului nestandard Deconect, prompter-ul gasindu-se pe echipamentul respectiv.

La deconectare, sistemul intervine cu un mesaj de confirmare a deconectarii.

Prin confirmarea conectarii, se demareaza procedura de deconectare, sistemul intervenind cu un alt mesaj de confirmare a deconectarii cu sau fara pastrarea dispozitiilor de lucru realizate pentru acesta:

Dupa precizarea optiunii de conectare sistemul revine cu un mesaj de realizare a deconectarii cu succes

sau cu un mesaj de avertizare ca exista DL-uri in executie (in derulare) si nu se poate realiza deconectarea (vezi mesajul din figura de mai sus).

In mod similar se poate realiza deconectarea unei substructuri, in acest caz selectandu-se echipamentul-parinte al substructurii (vezi figura de mai sus).

Page 35: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 33 /54

Structura constructiva tip lista

Pentru echipamentele geografice se poate defini, in plus o structura constructiva de tip “lista”, care contine toate echipamentele tehnice din componenta acestora.

Acesta structura se realizeaza in fereastra De alii Topogra ice, avand activ tab-page-ul Str.Tehn

t f. (vezi pag. Detalii Topografice - Tab-page-ul Str.Tehn.), parcurgandu-se urmatorii

pasi:

1. se selecteaza echipamentul geographic se actioneaza butonul standard de adaugare , activandu-se fereastra Selector Echipamente

2. se selecteaza echipamentele tehnice care compun echipamentul geografic curent, printr-un simplu click de mouse pe fiecare echipament in parte (se realizeaza o selectie multipla)

3. se actioneaza butonul standard de selectie, revenindu-se in fereastra Detalii Topografice, in care se va afisa lista echipamentelor tehnice selectate anterior. Echipamentele tehnice specificate in lista vor avea referit, in mod automat, echipamentul geografic “parinte” in campul parinte geo (fereastra Detalii Topografice).

Page 36: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 34 /54

Structura functionala

Structura functionala se defineste in fereastra Detali Topografice utilizand unul dintre cele doua tab-page-uri, Serveste si respectiv Servit de, prezentate la pagina Detalii Topografice - Tab-page-urile Serveste/Servit de.

i

In fereastra Detalii Topografice, pentru un echipament de care depind functional alte echipamente, avand activ tab-page-ul Serveste, se poate viazualiza/actualiza lista acestor echipamente, iar pentru un echipament dependent de un altul, activand tab-page-ul Servit de, se poate vizualiza/sterge echipamentul care il conditioneaza functional.

O data realizata structura functionala, aceasta poate fi vizualizata in modul grafic, in fereastra Structura, fiind reprezentata prin doua tipuri de sageti, afisate in dreapta simbolului specific tipului de echipament.

Semnificatia acestor sageti este urmatoarea:

indica faptul ca echipamentul curent serveste unul sau mai multe echipamente

indica faptul ca echipamentul curent este servit de un alt echipament

Page 37: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 35 /54

Vizualizare structura

Sectiunea

In modul grafic, prezentat in fereastra Structura, se vizualizeaza arborele pentru un echipament parinte (eventual sistem), rezultat ca urmare a definirilor de structura realizate atat pe criteriul constructiv, cat si pe criteriul functional, imbinate in mod armonios de SIVECO APPLICATIONS.

Arborele poate fi vizualizat in ansamblu, cu toate nivelurile de arborescenta prezentate, sau poate fi vizualizat in detaliu numai pe anumite niveluri, functie de ce se doreste.

Acest lucru se realizeaza printr-un simplu click de mouse pe simbolurile prezente in fata codului echipamentului, care pot fi:

Simbolurile / care realizeaza expandarea, respectiv restrangerea arborelui, de la nivelul pe care s-a pozitionat prompter-ul, pentru nivelul imediat inferior, respectiv imediat superior

Simbolul care realizeaza afisarea/ inchiderea listei de echipamente tehnice incluse in echipamentul geografic pe care se afla prompter-ul, prezentata in mod grafic

Simbolurile sau , care prezinta nivelurile functionale inferioare/ superioare ale arborelui. Pentru fiecare echipament cuprins intr-o structura functionala, se poate vedea in acelasi timp si structura constructiva.

Page 38: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 36 /54

1.15. DETALII SPECIFICATII TEHNICE Introducere specificatii

Specificatii

Numar Serial

Fiecarui echipament i se poate adauga o serie de specificatii tehnice pentru a defini cat mai clar si mai precis echipamentul.

Prin selectia Fisiere de Echipamente/Tehnice/Specifica ii se activeaza fereastra Detalii Specifica ii Tehnice, in care, dupa selectarea echipamentului, se completeaza campurile specifce.

tt

t

Semnificatiile (etichetele campurilor) acestor specificatii pot fi modificate, putandu-se personaliza la cererea beneficiarului.

Datele introduse in aceasta fereastra reprezinta o prima serie de specificatii, denumite in continuare specificatii tehnice primare, existand posibilitatea de a introduce, intr-o alta etapa, o a doua serie de specificatii, denumite atribute (vezi pag. Atribu e).

Daca in fereastra Detalii Topografice s-au adaugat informatii referitoare la Nr.Serial (vezi pag. Detalii Topografice - Tab-page-ul Nr. Serial), campul Nr.Serial este completat automat de sistem cu valoarea ultimului Nr.Serial inregistrat.

Page 39: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 37 /54

DETALII SPECIFICATII TEHNICE - Copiere specificatii

Daca se doreste ca specificatiile introduse pentru un echipament sa fie preluate pentru echipamente similare, din fereastra Detalii Specificatii Tehnice activata pentru echipamentul de referinta (echipamentul sursa), se actioneaza butonul nestandard de copiere, care activeaza fereastra Copiere Detalii Tehnice.

In aceasta fereastra se selecteaza echipamentul pentru care se doreste preluarea specificatiilor (echipamentul destinatie), dupa care se actioneaza, din nou, butonul nestandard de copiere, care va activa fereastra Detalii Specificatii Tehnice pentru echipamentul sursa. Pentru vizualizarea specificatiilor echipamentului destinatie se selecteaza echipamentul dorit.

Copierea specificatiilor se poate face integral, preluandu-se atat specificatiile tehnice primare, cat si atributele, sau partial, preluandu-se doar o singura serie de specificatii (specificatii tehnice primare sau atribute), prin bifarea optiunii/optiunilor dorite:

o copiere speci icatii tehnice (specificatii tehnice primare) f

o copiere comentarii (atribute)

De exemplu, daca se doreste copierea doar a atributelor unui echipament, se bifeaza optiunea “Copiere comentarii”, valorile specificatiilor tehnice primare putand fi completate ulterior.

De asemenea, dupa copiere, se pot corecta o parte din specificatii (valorile acestora), daca este cazul. La copierea specificatiilor, sistemul intervine cu un mesaj de confirmare a copierii, in cazul in care echipamentul are specificate deja specificatiile:

Page 40: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 38 /54

1.16. ATRIBUTE

Din fereastra Detalii Specificatii tehnice, prin actionarea butonului nestandard Suplim., se activeaza fereastra Atribute, in care se precizeaza atributele echipamentului curent.

Pentru specificarea atributelor unui echipament se parcurg urmatorii pasi:

1. se selecteaza clasa de atribute dorita, din lista afisata de sistem dupa actionarea butonului selector atasat campului Cod

2. se completeaza campurile Val.Atribut, pentru fiecare atribut specific echipamentului curent (nu este obligatorie completarea tuturor campurilor de valoare, completandu-se doar acelea care prezinta interes)

3. se salveaza datele introduse prin actionarea butonului standard de salvare sau prin apasarea tastei Enter

4. se reiau pasii 1-3 pentru specificarea valorilor atributelor specifice unei alte clase de atribute.

Numarul de atribute ale unui echipament nu este limitat, putandu-se preciza cat de multe atribute se doreste, cu conditia ca acestea sa fie definite la nivelul claselor de atribute (vezi pag. Clase de atribute). Clasele de atribute se definesc in cadrul modulului de configurare a aplicatiei.

Page 41: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 39 /54

CLASE DE ATRIBUTE

Atributele sunt organizate in clase de atribute

Pot fi oricate clase de atribute se doreste, fiecare clasa avand definite maximum 20 de atribute

Exemple de clase de atribute:

Clasa de atribute: INSPECTII - ISCIR

zilnica

control nivel ulei

control incalzire

control ungere

control zgomot

control vibratii

Clasa de atribute: ENERGETICE

Puterea instalata [kW]

Puterea absorbita [kW]

Tensiune nominala [kV]

Page 42: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 40 /54

Cautare dupa ATRIBUTE

Butoane nestandard

SIVECO APPLICATIONS realizeaza o serie de interogari ale bazei de date de echipamente pe criterii tehnice si/sau topografice, prin optiunea Fisiere de Echipamen e/Tehnice/Cautare dupaatribute.

t

Cautarea echipamentelor se realizeaza in fereastra Detalii IDA, pe baza unui filtru organizat pe doua sectiuni, care contin urmatoarele campuri de cautare:

Sectiunea 1:

o elemente topografice: echipament/grup, zona, functie, familie, numar serial

o specificatii tehnice: numar model

Sectiunea 2: atribute

De asemenea, utilizatorul poate specifica:

cautarea sa tina cont de tipul literelor (majuscula/minuscula), prin marcarea casetei de optiuni atasata informatiei Majuscule/minuscule

Page 43: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 41 /54

daca se ignora valorile atributelor, prin marcarea casetei de optiuni atasata informatiei Ignorare Valori Atribute.

Sistemul pune la dispozitia utilizatorului trei butoane nestandard:

Butonul de Initializare a cautarii, care reseteaza filtrul de cautare

Butonul de Cau are, care executa cererea de cautare t

Butonul de Vizualizare/Selectie, prin intermediul caruia se vizualizeaza rezultatul cautarii si selectia echipamentelor cautate

Cautare dupa ATRIBUTE– Sectiunea 1

Pentru campurile din Sectiunea 1, pe care se realizeaza cautarea, se poate specifica:

un interval de valori definit de o limita inferioara si o limita superioara

sau

lista de valori (punctuale), pentru campurile care au atasata caseta de optiuni (campul Zona). Aceasta lista este activata prin marcarea casetei de optiuni atasata campului de cautare si se obtine prin selectarea fiecarei valori a campului de cautare (selectie multipla) din lista afisata de sistem, prin actionarea butonului selector

Page 44: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 42 /54

Cautare dupa ATRIBUTE– Sectiunea 2

In cadrul Sec iunii 2t utilizatorul specifica toate atributele tehnice dupa care doreste cautarea, parcurgand urmatorii pasi:

1. Precizarea clasei de atribute, prin selectarea clasei de atribute dorite, din lista activata prin actionarea butonului selector atasat campului Clasa

2. Precizarea atributului tehnic dupa care se va efectua cautarea

3. Indicarea relatiei de cautare, care poate fi:

o de egalitate: “=“

o de inegalitate: “<=“ sau”>=“

o diferit de: “#“

o contine: “$“

4. Precizarea valorii a ributului tehnic selectat t

5. Salvarea criteriuluide selectie obtinut, prin actionarea butonului standard de salvare

6. Reluarea pasilor 1-5 pentru fiecare clasa de atribute si atribut din aceasta clasa, pe care se realizeaza cautarea.

Page 45: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 43 /54

Cautare dupa ATRIBUTE– Vizualizare cautare

Dupa stabilirea criteriilor de selectie dorite (atribute din sectiunea 1 si/sau sectiunea 2) se actioneaza butonul nestandard de executie a cautarii .

Sistemul intervine cu un mesaj de avertizare de tipul “Exista date rezultate dintr-o cautare anterioara”, cerand utilizatorului sa confirme suprapunerea datelor selectate peste cautarea anterioara.

Confirmarea suprapunerii datelor demareaza procesul de cautare, sistemul intervenind in acest caz cu un mesaj de procesare a cautarii, afisand la terminarea acestuia un raport de cautare.

Vizualizarea rezultatelor cautarii se obtine prin actionarea butonului nestandard, care activeaza fereastra IDA Selector Echipamente.

1.17.

Page 46: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 44 /54

DETALII DESEN - Documentatii tehnice

SIVECO APPLICATIONS permite introducerea de informatii cu privire la documentatia tehnice (manuale de operare si intretinere, desene de ansamblu, desene de detalii etc.) care exista pentru fiecare echipament, cum ar fi: numarul documentatiei, data la care a fost elaborata, versiunea, locul unde se afla si, nu in ultimul rand, descrierea continutului acesteia (titlul/tipul documentatiei).

Prin selectia Fisiere de Echipamen e/Tehnice/Manuale&Desene, se activeaza fereastra Detalii Desen, in care, dupa selectarea echipamentului dorit, se introduc datele privind documentatia tehnica, printr-o simpla operatie de adaugare, rezultatul final fiind o lista de documentatii.

t

Lista de manuale/desene poate fi vizualizata in intregime sau se pot vizualiza numai manualele/desenele care indeplinesc conditiile filtrului atasat acestei ferestre.

Page 47: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 45 /54

1.18. INDICATII SI RESTRICTII

Buton nestandard

Utilizatorul poate introduce datele privind indicatiile si restrictiile, impuse de documentatia tehnica de intretinere/exploatare a echipamentului, in fereastra Ind.&Restr., activata prin selectia Fisiere de Echipamente/Tehnice/Indicatii& Res rictii, selectand echipamentul dorit. t

t

i ti

i

Pentru precizarea acestor date, sistemul pune la dispozitia utilizatorului:

o doua butoane radio, Indicatii si respectiv Res rictii, pentru alegerea optiunii de introducere date

o butonul nestandard Adaugare, care activeaza fereastra F sier Diagnos ce, corespunzator optiunii exprimate anterior.

In aceasta fereastra, sistemul afiseaza lista restrictiilor/indicatiilor existente (in cazul in care au fost precizate restrictii/indicatii anterior) si permite utilizatorului adaugarea de date noi. Adaugarea se realizeaza in fereastra Detalii Diagnostice, activata prin actionarea butonului standard de adaugare.

Dupa fiecare adaugare, sistemul actualizeaza automat baza de date pentru diagnostice, la nivelul indicatiilor si restrictiilor (vezi optiunea Fisiere de baza/Diagnost ce).

Page 48: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 46 /54

1.19. LISTA PIESE DE SCHIMB

Buton

Sistemul permite utilizatorului realizarea listei pieselor de schimb pentru un echipament.

Prin selectia Fisiere de Echipamente/Tehnice/Lista piese de schimb se activeaza fereastra Lista Piese de Schimb, in care se specifica piesele de schimb necesare echipamentului curent (selectat), printr-o simpla operatie de adaugare, folosind butonul standard de adaugare (vezi pag. Lis a Piese de Schimb - Detalii). t

t i i

Lista pieselor de schimb poate contine atat articole de stoc, cat si articole non-stoc.

Aceasta lista este actualizata automat de sistem, pentru fiecare echipament, pe baza pieselor de schimb folosite in cadrul modulului De alii D spozit i de Lucru.

Sistemul ofera posibilitatea copierii listei de piese de schimb sau numai a unor pozitii din lista, de la un echipament la un alt echipament similar, precizand in fereastra Lista Piese de Schimb - sectiunea Copiere echipamentul destinatie si actionand butonul nestandard Executie, dupa selectia in prealabil a pozitiilor dorite din lista. Pentru a copia doar unele pozitii din lista, se va efectua selectia multipla a acestora, printr-un simplu click de mouse pe liniile respective.

Page 49: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 47 /54

LISTA PIESE DE SCHIMB – Detalii

Pentru construirea listei pieselor de schimb necesare unui echipament utilizatorul va parcurge urmatorii pasi:

1. activeaza fereastra Lis a Piese de Schimb pentru echipamentul dorit t

2. actioneaza butonul standard de adaugare, care activeaza fereastra Detalii Lista Piesede Schimb

3. alege sursa de selectie a articolelor, prin marcarea uneia dintre cele doua optiunii ale butonului radio pus la dispozitie de sistem:

o PS/Utilaje (vezi pag. Nomenclator Piese de Schimb/Utilaje)

o Selector articol de stoc - selecteaza articolul dorit

4. specifica cantitatea minima necesara

5. salveaza datele prin procedura cunoscuta de salvare (butonul standard de salavare sau tasta Enter)

6. repeta pasii anteriori de atatea ori cate pozitii (articole) trebuie sa contina lista.

Page 50: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 48 /54

1.20. Nomenclator: PIESE DE SCHIMB/UTILAJE

SIVECO APPLICATIONS permite realizarea unui nomenclator de PIESE DE SCHIMB/UTILAJE.

Prin selectia Fisiere de Baza / Piese de sch mb/Utilaje, se activeaza fereastra Detali PS/Detalii, in care se pot adauga/vizualiza articolele nomenclatorului de Piese de Schimb/Utilaje.

i i

i

De asemenea, acest nomenclator poate fi vizualizat/tiparit (integral sau numai anumite pozitii ale acestuia, functie de optiunile specificate), utilizand butonul standard de tiparire.

Informatiile necesare pentru definirea unui articol - piesa de schimb/utilaj sunt:

Articol = codul articolului, care trebuie sa fie unic (informatie obligatorie)

Desc = descrierea articolului (informatie optionala)

Grup = grupul din care face parte articolul (informatie optionala)

Cost unitar = costul (pretul) articolului (informatie obligatorie)

U/M = unitatea de masura a cantitatii (informatie obligatorie)

Piesa/Utilaj = tipul articolului, o informatie obligatorie, care poate avea urmatoarele valori:

o Piesa de Schimb

o Utilaj

o Reparabil

Tip = tipul de proven enta a articolului, completat automat de sistem in cazul utilizarii unui articol de stoc sau non-stoc, definit in modulul Stocuri.

Page 51: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 49 /54

PIESE DE SCHIMB/UTILAJE- Actualizari costuri

Buton nestandard

Utilizatorul are posibilitatea actualizarii tuturor costurilor materiale pentru toate interventiile de intretinere care utilizeaza articole de stoc sau non-stoc

Pe o tehnologie de interventie sau pe un DL se pot referi, ca resurse materiale, piese de schimb, fie din nomenclatorul de piese de schimb, fie din lista de piese de schimb a echipamentului respectiv. In acest caz, sistemul utilizeaza, pentru calculul costurilor materiale ale interventiei/DL-ului, preturile pieselor de schimb, referite, din nomenclator, specificate in momentul definirii acestora.

Butonul nestandard Reconciliere, activat prin selectia Fisiere de Baza / Piese de Schimb/Ut laje, permite reactualizarea perioadica a acestor preturi si respectiv a costurilor materiale/totale ale interventiei/DL-ului pe baza preturilor articolelor de stoc echivalente (practic identice), gestionate de modulul Stocuri.

i

Reconcilirea este un proces de tip “batch”, care parcurge toate articolele folosite in modulul Intretinere.

1.21.

Page 52: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 50 /54

Grup de ECHIPAMENTE

Daca gruparea echipamentelor dupa criteriile prezentate deja (ZONA, FAMILIE, FUNCTIE, CENTRU DE COST) nu este suficienta, SIVECO APPLICATIONS va ofera, prin selectia Fisiere deEchipamente/Grup, posibilitatea de a realiza orice alta grupare a echipamentelor doriti.

Un Grup poate avea oricare si oricate echipamente, un echipament poate face parte din mai multe Grupuri.

Un Grup este “vazut” in sistem asemanator cu un echipament; exista totusi urmatoarele deosebiri: Grupul nu poate fi mutat si nu poate face parte dintr-o structura.

Principalul avantaj al Grupurilor de Echipamente este acela al realizarii de Dispozitii de Lucru (Comanda Interna) la nivel de Grup. Este cazul unor echipamente mici dar multe, pentru care emiterea cate unei Dispozitii de Lucru nu este avantajoasa.

Numarul echipamentelor din Grup este afisat (Read Only) in campul Nr. Echip. Lista tuturor acestor echipamente se obtine prin activarea tab-page-ului Echipam.

Page 53: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 51 /54

Grup de ECHIPAMENTE - Repartizarea Costurilor

Prin configurarea acestor doua butoane se obtine Repartizarea Costurilor inregistrate la nivel de DL.

Desigur, atunci cand avem o singura Dispozitie de Lucru pentru un Grup de Echipamente, se pune problema alocarii costurilor inregistrate la nivel de DL.

Aceasta alocare se realizeaza prin butoanele reunite sub titlul Alocarea costurilor, astfel:

ambele butoane nemarcate: toate costurile inregistrate pe DL vor fi alocate la nivel de Grup si, implicit, de Zona, Functie si Centru de Cost ale Grupului

ambele butoane marcate: toate costurile inregistrate pe DL vor fi alocate echipamentelor din Grup, conform procentelor de alocare definite pentru fiecare echipament; evident, costurile se regasesc si la nivelul Zonelor, Functiilor si Centrelor de Cost aferente echipamentelor

primul buton (Grp. Sau Echp.) nemarcat al doilea marcat: costurile inregistrate pe DL vor fi alocate astfel:

,

o la nivel de Echipament, de Zona a sa si de Functie a sa, conform procentelor de alocare definite pentru echipamente

o la nivel de Centru de Cost al Grupului

primul buton (Grp. Sau Echp.) marcat, al doilea nu: costurile inregistrate pe DL vor fi alocate astfel:

o la nivel de Grup, de Zona a Grupului si de Functie a Grupului.

o La nivel de Centru de Cost al fiecarui echipament din Grup, conform procentelor de alocare definite pentru acestea

Page 54: CAPITOLUL 1 ECHIPAMENTELE ERP/MANAGEMENTUL...SIVECO Applications – Managementul Mentenantei Manual de utilizare 4 /54 care sunt informatiile pe care le poate obtine utilizatorul,

SIVECO Applications – Managementul Mentenantei

Manual de utilizare 52 /54

Grup de ECHIPAMENTE - Adaugarea primului echipament in Grup

Pentru a adauga echipamente intr-un Grup, se actioneaza tab-page-ul Echipam. si apoi butonul Ad. Mult pl. (cu care pot fi selectate mai multe echipamente simultan). i

De mentionat ca butonul Ad. Multipl. nu este valid decat daca in Grup exista cel putin un Echipament; atunci cand se adauga primul Echipament in Grup macheta de adaugare este cea din figura.

Atunci cand in Grup exista cel putin un echipament si se actioneaza tab-page-ul Echipam., sistemul afiseaza lista echipamentelor din Grup. Cu un dublu click pe o linie din lista se obtine o fereastra ca cea din figura, in care se prezinta detaliul pentru Echipamentul existent pe acea linie.

Foarte important este campul Procent, care semnifica procentul din valoarea totala inregistrata pe un DL (Dispozitie de Lucru) care se va aloca acestui Echipament, atunci cand alocarea se va face la nivel de echipament sau de Centru de Cost al Echipamentului.