Carte i Bota Dacia

download Carte i Bota Dacia

of 22

Transcript of Carte i Bota Dacia

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  1/22

  Ionel Bota

  Dacii i Dacia

  _________________________________

  AmaliaBookMitteleuropa_____________________________________________________325600 Oravia, Cara-Severin, Romniae-mail: [email protected]

  Re!ator !e arte : Ionel BotaC 20"# $!it%ra &'&()& *OO+ ')$($RO&

  C(*( ')$($RO&

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  2/22

  Ionel Bota

  Dacii iDaciaO introducere n istoriaunei vechi civilizaii europene

  _________________________________

  AmaliaBookMitteleuropa

  se dedic prietenului nostru

  Mihai Frunz

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  3/22

  1.Sincope, reiterri, urgene

  Dup 1990, un sentiment de uluial a cuprins,

  brusc, specialitii discursului istoriograic european!rom"nii i#au restr"ns, p"n aproape la anulare,numrul de pagini dedicate preistoriei i, mai ales,istoriei i ci$iliza%iei geto#dacice &n manualele colare.De atunci i p"n astzi, msuri, decizii, acti$it%imanageriale de reormare curricular a cr%ii colaren#au determinat marile schimbri la acest capitol iargenera%iile de ele$i ies mai nuce i cu aceeaiconuzie percepti$ de la orele de istorie &n cepri$ete societatea dacic i organizrile ei, argument

  de ci$iliza%ie, cultur, $ia% spiritual i etnicitate laundamentele ormrii poporului rom"n, alturi deelementul latin 'roman(.

  )lec"nd de la airma%iile din 19*+ aleecep%ionalului istoric clu-ean dar cu rdcini &nBanatul de Munte, magistrul nostru adrianDaico$iciu, &n legtur cu /o lume necunoscut ichiar nebnuit,1considerm c se impune de#acum urgen%a unui uria remake, a unei restituiricare s recupereze perioada pentru studiul iresc aldinamicilor istoriei na%ionale. Iar sincopele dine$olu%iile studiului istoriei str$echi i $echi trebuieanulate deiniti$ pentru ca munca arheologilor ipaleontologilor, istoricilor mentalit%ilor i ai culturiis nu mai ie ructiicat cu at"t de mari &nt"rzieri &nnecesarele sinteze. Diicult%ile erau, &ntruc"t$a,anticipate &n acelai studiu al proesorului nostru!

  /2ensul multora din descoperirile cute a ostdescirat3 sensul unora continu s ie ne&n%eles,atept"nd noi cercettori i noi cercetri.4Dup cum,mai $echea teorie a substratului tracic, chiar &normularea i abordrile de odinioar ale lui asdeu,trebuie reiterat.5

  4.

  Contagiuni mentalela popoarele vechi.

  Un popor n istoria uropei6n secolul 7III &. r., esiod $orbete &n

  !heogonia de Istros iar &n ragmentul pstrat dintragedia !riptolemos, 2oocle are un pasa- &n careeste pomenit regele /8harnabon care domnete peste

  ge%i.

  Inorma%ia, c"nd$a pus la &ndoial sauinterpretat ca o realitate $iz"nd o semin%ie $ecingrecilor, are importan%a ei. Intererri &ntrementalit%i i ci$iliza%ii au loc rec$ent &n timpurile$echi. 6nc la 1944, F. 8ourb: arat un tip de $asegreceti care au penetrat perect cotidianul imentalitatea ge%ilor. ;e gsim, deci, &ntr#ocomunitate denominat etnic, cu un stadiu superior ale$olu%iei societale, stat ortiicat politic de $reme cetitlul su$eranului este acela de basileu, rege.*

  6n timpurile aproimati$ contemporanesubiectului din !riptolemos, logograul milesianecateu '500 &. r.(, tiutor de istorie igeograie, scrie lucrarea "ncon#urul pm$ntului, unragment pstrat p"n &n zilele noastre amintindu#i pecrobizi 'cro%&'i, &n latin(, pe trizi 'tirizi( i cetatea(rgame'probabil)rgamum( de la ?urile Dunrii.>

  *

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  4/22

  8robizii 'kro%isoi, kro%i'oi, la greci( ocupauaproimati$ teritoriul 8adrilaterului rom"nesc deastzi i certitudinile inorma%iilor &i plaseaz &n mareamas a triburilor illiro#trace a$"nd ca localitateimportant (dessos'7arna( &nspre sud i cetatea '&napt oraul#cetate( D&onisopolis'Balcic( &nspre nord.+

  Dar alte inorma%ii, altminteri utile, mai sunt i aziinterpretate pueril sau, i mai gra$, tenden%ios,consider"nd c ei, aceti kro%i'oi, n#au nici o legturcu ge%ii. @lucubra%ia $ine de la &n%elegerea greit aunui pasa- din /istoria lui )linius, scris mult duprealit%ile societ%ii dacice, uniicat sub Burebista ireuniicat sub Decebal, situa%ie &n care autorulroman $orbea dieren%iat 'dar nu dierit( de ge%i, decrobizi i de alte neamuri ale zonei.9

  Arizii ori tirizii 'trisoi, trioi( au acelai teritoriude locuire10 iar (rgame, )rgamum pare s ie i

  /prima localitate antic de pe teritoriul %rii noastre

  men%ionat de un iz$or literar.11Dou genera%ii de$aloroi cercettori au localizat#o &n -ude%ul Aulcea,unii la 8apul Dolo-man, al%ii la 2arichiol. a 8apulDolo-man au ost organizate spturi &n campaniilearheologice ale perioadei 194*#1954, descoperindu#se urmele a dou bazilici cretine din $eacul 7I d. r.i, ragmentar, o incint roman de secole I7#7I d.r. Cuinele $in, desigur, dup locuiri anterioare, din$remea ge%ilor dinainte de uniicarea statal daco#getic.14 6n $remea simbiozei daco#romane,

  localitatea e inclus &n /dominium rgamensium,&n horothesia lui aberius Maimus.15Dar estepomenit ca)rgamo, rgamiala )rocopius.1

  >

  5.Intrarea n istoria lumii

  nul 1 &. r. este consacrat &n istoriograia

  mondial ca iind anul care alung $lul ipotetic isupozi%iile &n problema priorit%ii men%iunilordocumentare concrete despre geto#daci. erodot dinalicarnas '+

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  5/22

  7enediGo$,19 plaseaz podul &n %inutul 8erna$od.Insuccesul lui Darius I, urmat de retragereaepedi%ionarilor, a pro$ocat contraatacurile sci%ilor,mrturie st"nd pustiirea cet%ii istria40i ruinele dinzona sacr, sectoarele H i A, &n opiniile unorcercettori din $eacul HH.41

  .

  *reia i grandoarea identitiietnice. Dacii i geii

  6n lucrarea sa din 19*+, neiresc numit /depopularizare, adrian Daico$iciu interpreteazaimoasele airma%ii ale lui 2trabon care arta, &n

  /geograia sa,44 c dacii i ge%ii sunt acelai poporantic iar etnonimele dierite sunt eectul contactelor i

  inluen%elor suportate aproape contaminant dar &nperioade distan%ate cronologic cu cele dou $echi iputernice culturi i ci$iliza%ii antice, greac iroman.45

  ?recii i#au cunoscut mai de$reme, &nc din$eacul 7II &. r., c"nd a ost &ntemeiat coloniamilesian Istros4, numindu#i ge%i i stabilindrela%ii str"nse, economice, socio#culturale i chiarpolitice,4 dup ce marea colonizare greac a durat

  &n aceste pr%i, dac ar i s men%ionm pe litoralul

  $estic al Mrii ;egre, orae#cet%i importante precum)pollonia '2ozopol, &n Bulgaria, azi(, *esam%ria,*esem%ria ';esebar, Bulgaria(, (dessos '7arna,Bulgaria(, runoi, apoi Dion&sopolis 'Balcic, &n8adrilaterul rom"nesc de odinioar(, +istria, Callatis'Mangalia(, !omis '8onstan%a(, !&ras 'Belgorod#

  9

  Dnestro$sGi-, &n Basarabia(, (l%ia, antikapaion,hanagoreia, &ntemeiate de Milet, Megara i coloniamegarian eraGleia )ontica.4*

  ;umele ge%ilor acoper realit%i etnic#demograice de la rsrit i sud de Mun%ii 8arpa%i4>iarcu$"ntul getai, getae are origini mai $echi, indo#europene, &nsemn"nd &n traducere /a gri, a $orbi,cum sus%ine I. I. Cussu, citat i comentat la adrianDaico$iciu.4+6n piesa -eorgos'ragmentul /0( i &ntr#o alt pies, din care trebuie acum s citmragmentele 1234125, -eta i Daos sunt scla$iicasei.49

  erodot subliniaz originea trac a ge%ilor i$orbete de religia lor,50Aucidide arat c, mai ales,sunt arcai clri,512trabo, cit"nd pe Menandru,54cerau necumpta%i, dar ace i men%iuni asupra religieilor.55Interesant este la 8riton, medicul lui Araian, &ncartea sa -etika, inorma%ia despre titlul acordat lui

  Decebal, /cel ce stp"nea peste ge%i.5En $ers din )seudo 2c:mons, &n eriegesis, versul1/6, &ncearc s indice unele delimitri &n locuirilezonei! /a poalele muntelui aemus se al un ora,Mesembria, care $ine &n imediata $ecintate a%inutului getic i tracic.5 )oate de aceea, J,AomascheG $a airma, la inele $eacului HIH, c ge%iiar i traci meridionali.5*Dar a$em i demonstra%ia locuirilor poporului get,etinse mult, la nordul i nord#$estul lan%ului

  carpatic. Dion 8hr:sostomul are i el o ?etica, Istoriage%ilor iar leiconul lui 2uidas spune c i Dio 8assiusa$ea o ?etic, azi pierdut.5>

  8ellalt etnonim, dacii, ptrunde mai t"rziu, &niz$oarele latine, &n lucrrile lui M. 7ipsanius grippa,Iulius 8aesar,5+ )ompeius Arogus, ora%iu, 7ergiliu,

  10

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  6/22

  2trabon,59 )linius cel Btr"n, care noteaz primulnumele Dacia,0Aacitus.1Dio 8assius4abordeaz iel repartizarea geograic i subliniaz! /@u &i numescdaci pe oamenii pomeni%i mai sus, cum &i spun ei

  &nii i cum le zic romanii, mcar c tiu prea bine cunii dintre greci &i numesc ge%i, ie pe drept, ie penedrept. 8ci &mi dau bine seama c ge%ii locuiescdincolo de aemus 'Balcani(, de#a lungul Istrului. 6ntermeni apropia%i se discuta i de -etia, cum aparemai t"rziu la Iordanes,5 &n conuzia tiut de#acum,-othia.

  Comanii au a-uns mai ales &n contact cu poporul%inutului din zona sa de apus.6mpratul Araian &iintitula istoria sa, azi pierdut, Dacica. 2uetonius

  $orbete de /Dacos, Kui se in )ontum et Ahraciam,euderant, coercere, /dacii care in$adeaz Ahracia izona pontic. 8u$"ntul semniic, &n traducerea din$echea indo#european, /a pune, a aeza.*

  8onstantin Daico$iciu presupune un deri$at din/daca, pumnal, cu%it> iar bulgarul 7l. ?heorghie$interpreteaz numele poporului prin /daos, lup &ngraiul din Frigia,+ prin etrapolare simbolicastindardului de lupt al dacilor, balaurul cu cap delup.9 elius ristides0 i )ol:ainos1 $orbesc deluptele dacilor liberi, aici i ge%i, cu romanii luintoninus )ius.4En scla$, Daos, e pomenit la Menandru, &n comedia

  )gricultorul dar &n piesa )spis, un scla$# actor

  rigian are numele de amilie Daos.5Despre institu%iascla$iei la ge%i, moesi i traci scrie i )hilostratos.

  erodiantie c daos, daussunt scla$ii din lumeageto#dacilor.*En marinar, Dacus, e lsat la $atr &nanul >1 d. r., el apar%in"nd unei comunit%i de lasudul lu$iului.> Despre un scla$,

  11

  daus, $orbete i Ltean din Bizan%.+

  2trabon &i numea pe daci i daoi,9 inluen%at de)oseidonios din pamea. lte men%iuni ale poporuluiantic din %inuturile noastre de dincoace de mun%i cudenumirea dacile a$em la Arogus, citat de Iustinus,*0

  care spune c /Daci KuoKue suboles ?etarum sunt,/dacii sunt un $lstar al ge%ilor,*1 Frontinus,*4

  Florus,*57es gestae.* list bibliograic pe aceasttem a$em la l. 7ulpe,* iind men%iona%i Brandis,**7. )"r$an,*>8. Daico$iciu,*+7l. Iliescu,*9C. 7ulpe,>0.Daico$iciu,>1 . Ar:nGoNsGi,>4 M. Babe>5 i ?.2chramm.>

  Dinaintea marilor uniicri politice, sub Burebista isub Decebal,> lumea antic tie c dacii i ge%iisunt unul i acelai popor. Eneori, get semniicgeneric pe geto#daci precum la )liniu,>*cu men%iunea

  /getae, daci romanis dicti, /ge%ii, numi%i de romanidaci. Iar la 2trabo, 2trabon,>>a$em o discu%ie asupra

  teritoriului geograic raportat la cele dou denumiri,altminteri elementele aceluiai etnonim! /'O( aeistat o &mpr%ire a teritoriului chiar din cele mai$echi timpuri, cci pe unii i denumesc daci, iar peal%ii ge%i. ?e%ii sunt cei care se &ntind spre )ont i sprersrit, iar dacii cei care locuiesc &n partea opus,spre ?ermania i spre iz$oarele Istrului 'O(.>+

  Men%iunile documentare concrete &i apar%in, aadar,lui 2trabon care airm c /ge%ii $orbeau aceeailimb cu tracii>9 i c /dacii au aceeai limb cu

  ge%ii.+0Li ppian scrie despre /ge%ii de dincolo deIstru pe care i numesc daci.+1 a Diodor 2iculus,Dromichaites este c"nd rege al tracilor, c"nd get. Iarla Arogus )ompeius a$em inorma%ia altor asimilriterminologice! /Dacii KuoKue suboles ?etarum sunt'O(, /i dacii sunt un

  14

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  7/22

  $lstar al ge%ilor.+4

  Iar acestea &nseamn elementul cel maiimportant dintr#o e$olu%ie constant a unui popor,deinindu#i cultura i ci$iliza%ia proprie cu mult maide$reme, de la strmoii tracilor, din epoca bronzuluipost 1+00,+5de la purttorii culturii de sintez ?lina,ai culturii Monteoru, ai culturilor Jietenberg,tomani, ?"rla Aei, 8oslogeni, 8ostia, 7erbicioara,7atina, )ecica, ?"rla Mare, ;oua, Basarabi, aceastatributar allstattului $echi.+De-a dinainte de anul+00 &. r. a$ea loc desprinderea din masa tracic ageto#dacilor,+neam alnic al antichit%ii clasice care

  /au ost totdeauna superiori aproape tuturorbarbarilor i aproape egali cu grecii, scrie Iordanes,cit"ndu#l pe Dio 8assius.+*

  @$olu%iile &nscriu prototracii din mileniile III#II &. r., tracii str$echi de la inele bronzului, laallstattul mi-lociu 'secolele HI7#7III &. r.(,

  contemporani cu geto#dacii $echi.+>)rime obiectede ier sunt aduse la noi din nord#estul i estullpilor, descoperite iind la 2usani, &n Banat i lapu, &n Maramure.++6ntr#at"t de mre%e au ost iaptele politice, de $reme ce Burebista e socotit celmai de seam dintre monarhii Ahraciei.+9 2igur,situa%ia nu e o banal coruptel ci ilustrarea unorrealit%i. Cegele daco#get e strategul iadministratorul acestei pr%i a continentului, uniicatsub sceptrul puterii sale i a neamului su. 2pa%iul

  carpato#dunrean#pontic e $atr permanent a geto#dacilor, strmoii na%iunii rom"ne.90

  15

  .8a undamentul lingvistic

  al lumii vechi

  imba unui neam, constant a umanit%ii, asigur iaul central &n e$olu%iile aceluiai popor, din timpuriimemoriale i p"n &n zilele noastre. Aot mai multeopinii ale istoricilor de p"n la noi, parc tot mai mul%i

  &n%eleg"nd o rela%ie genetic &ntre etapele istorice,sunt de acord cu eisten%a i uzan%a unei limbi daco#getice, &nrudit pe c"t de dierit cu limba tracilor dela sud de lu$iu.91I. I. Cussu spune c limbile acesteaar i dou dialecte dintr#o limb comun94 iar?heorghie$ airm c limbile dac i daco#romansunt dierite &n sistemul onetic i &n termna%ianumelor de localit%i! da$a, la daci, para, la traci.952#

  au &ncercat abordri similare &n cazurile inscrip%iei depe $asul de lut stampilat de la ?rditea Muncelului,a celei de pe inelul de aur din tumulul tracic de la@zero$o cu inscrip%iile religioase unerare rigiene.9

  2trabonairm c /grecii i#au socotit pe ge%i drepttraci.9

  imb din grupul satem, &nrudit cu sanscrita,graiurile iranice, balto#sla$e, illire, geto#daca e,totui, mrturisit ca realitate &n multe iz$oare $echi.2ub inspira%ia graiurilor locale, erodot amintea

  r"urile )orato, ):retos, AiarKutos, Maris, rdessos,;apari, raros, Aibiscus, Aibisis, 8risius, Dierna,Asierna, luta, arpis 'r"ul i munte(, lpis.ocalitatea arpis, la nord de Budapesta,e pomeniti la 2trabon, care cita Marisos i muntele s"ntogaion.9*a )tolemeu 8laudiu din leandria a$em

  1

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  8/22

  amintite Chabon, luta, Aibiscus, )athissus, Aissus.!a%ula eutingeriana cita Burida$a, cida$a,Cusida$a, Burida$a. u mai ost citate 2ucida$a,Buterida$a, 8apida$a, 2acida$a, rcida$a. 6npapirusul unt e pomenit Burida$a.9>

  ?lose traco#dacice &n echi$alent greces, &nnumr de >0#+0, le gsim la leicograii es:chios i)hotios,9+alte 4> nume de plante medicinale sunt dealat &n tratatul de botanic medicinal al luiDioscorides, din secolul I d. r., 1 &n tratatul lui)seudo#puleius, cu$inte reluate ulterior de copitit"rzii, de $eacuri III#I7 d. r. Lansa altor structurriale interpretrilor noi pri$ind baza acestei Pacestorprobleme de ling$istic a $enit din toponomastic ionomastic! 900 numiri de locuri, ape, mun%i, 110antroponime din 400 de men%iuni &n inscrip%iilegreceti, latine sau pe monede.99

  adrian Daico$iciu discut elemente 'nume,

  suie( care pot &ntri con$ingerile noastre &neisten%a i utilizarea limbii geto#dacilor. Istoricultraduce costo%oci &n /strluci%i, %ostes &n /strlucit,luminos, dava &n /aezare, sat, t"rg, (roles &n

  /$ulturul.100 Iar I. I. Cussu101 a determinat 1*0$estigii ale limbii geto#dacice &n limbile rom"n ialbanez de azi! baci, balaur, barz, brad, gard,grumaz, mal, mistre%, m"nz, prunc, rbda, speria,strugure, strung, urd, $atr, zburda, zgard.104

  1

  *.rimul undament la constructul

  naiunii rom$neFarmecul tiin%ei istoriei %ine i de modul &n care

  acele releii &n imaginarul contemporan

  impulsioneaz rscolirea trecutului, opera%iune &ncare singure op%iuni ale /comunicrii cu $echirealit%i rm"n iz$oarele epigraice, artistice,oralitatea de$enit, prin reiterare, iz$or de prim#m"n &n sondarea mentalului poporal.

  @le, iz$oarele, ne a-ut s &n%elegem c"t demult di$ersitatea a de$enit unitate etnic &ntr#osintez din care se $a genera primul undament laconstructul na%iunii rom"ne. erodot ne $orbetedespre agatirsi,105 sigini '8"mpia Aisei(, Aucidide

  despre tri%alli,10

  ecateu, &n ragmentul 1>1, desprecro%i'ii tri'i. 2trabon men%iona /pustiul getic i petiragei,10Iuliu 8aesar10*arat c /pdurea hercinice $ecin cu dacii i anarii cel%i,10> 2trabon dinmasia10+spune i el c /pdurea hercinic e limitade nord, dacii iind $ecini cu suebii germani, ge%iilocuind ambele maluri ale Dunrii. )tolemeu8laudiu din leandria, &n "ndreptarul -eograic, dupMarinos din A:r, citeaz cincisprezece triburi! anari,taurisci, costo%oci,predavensi, ratacensi,caucocensi,

  %iei, %uridavensi, cotensi, al%ocensi, petulatensi,sensi, saldensi, keiaghi'i, pieigi.109l%ii spun descordisci ca iind ramur a dacilor.110 lteiz$oare pomenesc pe appuli, /Dacius orbe remotoppulus,111 ansamensi,114 oitensi, o%ulensi, dimensi,

  piarensi, troglodii, tiragei sarmai,115 harpi,

  1*

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  9/22

  %ritologi,11 arsiei, sa%oci, piengii, %iesi.11 )liniu celBtr"n &i amintete pe ia'igii metanati.11* Aeritoriul#nucleu este $ast, &ntre Mun%ii 2tara )lanina'+aemus(, &n sud, Mun%ii 8arpa%ii )duroi, &n nord,litoralul de $est i nord al )ontului @uin, Dunreami-locie i Mora$a spre $est i sud#$est.11> 8laudiu)tolemeu amintete de localit%i, pe ;istruplaseaz Clepidava, pomenind apoi &n alte pr%i daco#

  getice orolissum, etrodava, 9apoca, otaissa,Saline, )ngustia, Utidava, :iridava, )pulum,-ermisara, Cumidava, )rgidava, 'Decretul dinDion:sopolis cita )rgedava, )rgedavon( )rcidava,11+

  !i%iscum, Sarmi'egetusa %asileion, +&data, );uae,Dierna, Dru%eta, iro%oridava, !amasidava,:argidava, Dinogetia, Susudava, Setidava.119Aharmise lba Iulia de#acum,140 ido$ar, &n %inutul de azi al7"re%ului, are locuire mit celto#dac.141 grippa,deopotri$ cu harta sa din 14 &. r., descrie astel

  geograia Daciei de dup Burebista! /Dacia, ?etica,iniuntur ab oriente desertis 2armatiae, ab occidentelumine 7istula,a septentrione ceano, a meridielumine ister 'O(.144

  8ola%ionarea tuturor categoriilor de iz$oareantice &ngduie i o modest zba$ pe descriereacotidianului geto#dac, prin imaginile 8olumneiAraiane din Forumul Comei, plec"nd de la descriereamodern din 1+>4,145 ale rcului de Arium dinncona, metopele de la damclissi,14 mrturii

  literare, produse materiale, chiar dac incinerareamor%ilor sau dominanta lemnului &n di$erse construc%iipri$ate i publice nu au lsat prea multe urme.Incinera%ia rm"ne, la daci, rit unerar undamentalp"n &n secolul I7 d. r.14 Brba%ii sunt &nal%i irobuti, cum &i descrie adrian Daico$iciu, cu piele

  1>

  alb, ochi albatri, pr blond#rocat, retezat perunte, i plete pe umeri 'comati se traduce

  /pletoii(. Iarna poart cciuli%a de l"n, pileum,pileatila nobili, tara%ostes. En scholional lui 2trabondar i &n -etica lui 8riton i Despre mprai a lui2etus urelius 7ictor se notau inorma%ii despre

  /ge%ii piloori dar i despre dacii care purtaupileus.14*Brba%ii daco#ge%i au must%i, barb bogat,

  unii sunt tatua%i. 2trabon airm c illirii i tracii setatueaz,14>rtemidoros din Daldis arat c la tracisunt tatua%i copiii nobililor iar la ge%i scla$ii.14+)liniuscel A"nr149$orbete de scla$ul tatuat 8allidromus,trimis &n dar de ctre Decebal lui )acorum, regelepar%ilor.150 )linius cel Btr"n151 scrie c /la daci isarma%i p"n i brba%ii &i ac semne pe trup.154

  )oart cioareci, i%ari, ie str"m%i, ie largi, cmadespicat &n pr%i pe deasupra i%arilor, br"u lat dinpiele sau p"nz mai groas, hain cu m"neci i

  cre%uri, mantie scurt cu glug i cu ran-uri,&ncheiat cu o ibul, o agra, r m"neci, ub&mblnit.

  2ub aspectul integrrii &n ci$iliza%ia @uropeiclasice,155dacii 'ge%ii( au pstrat legtura permanentcu marele ritm al istoriei. @i $orbesc i astzi prin totceea ce au lsat solid &n contiin%a etniei care, lapragul de trecere de la antic la medie$al, a ost ieste acum beneiciara marii simbioze cu mentalul ispiritul Comei, &mprtind dintru aceeai pulsa%ie

  or%a de eprimare dinamic a na%iunii noastre,rom"ne, a% de care &nsi @uropa trebuie s#ireg"ndeasc pri$ilegiile i priorit%ile.

  1+

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  10/22

  ;A@!

  1. 7ezi la . DI87I8IE, rea, &n $olumul. DI87I8IE, Dacii, Bucureti, @ditura pentruiteratur, 19*+, p.

  4. I%idem, p. *3 $ezi i 8. DI87I8IE, .DI87I8IE, ro%leme de %a' ale istoriei i alearheologiei dacice, reerat sus%inut la 8onerin%a

  ;a%ional de rheologie, Bucureti, 1>#40 decembrie19*93 C. )@AC72QR, Contri%uii la repertoriularheologic al localitilor din #udeul Cara4Severindin paleolitic p$n n scolul al 5, p. 5+*#5953 I%idem, III, 19>,p. 5*#5>+3 I%idem, 19>4, p. 5>#*1

  5. bun sintez a problemei, p"n la dataapari%iei editoriale, la I. ;DCI@L@28E, Contri%uii laDacia nainte de romani, Bucureti, 1914, p. 11*#14

  . 8. SSS, I'voare privind Istoria 7om$niei,

  I, Bucureti, 19*, p. 1+#403 SSS ,!ragicorum -raecorum =ragmenta, edi%ie de .;aucG, eipzig 'ipsca(, 1+*, ragmentul 5, p.4103 . DI87I8IE, Charna%on, &n $olumulDicionar de istorie veche a 7om$niei >paleolitic4secolul ?@, edi%ie de D. M. )ippidi, Bucureti, @dituraLtiin%iic i @nciclopedic, 19>*, p. 1+3 Idem, Dacii,p. 153 despre 2oocle $ezi i la ?. D;TIL, Soocle, &n$olumul ?. D;TIL 'coordonator(, Scriitori strini.*ic dicionar, Bucureti, @ditura Ltiin%iic i

  @nciclopedic, 19+1, p. 5. F. 8ECBR, 8es vases grecs A relies, )aris,1944, p. 4*#4+*. $ezi i . DI87I8IE, Daces et-ts dans les sources anti;ues, &n /Ahraco#Dacica,III, 19+4, p. 14*#1*

  19

  *. . DI87I8IE, Dacia de la Bure%ista lacucerirea roman, 8lu-, @ditura Dacia, 19>4

  >. . $on FCIAQ, Die griechischen-eschichtschrei%ung, I, 19*>, p. 14+3 F. 8BR, &n$olumul )ER, JI22J#C, 7eal nc&clopdieder classischen )ltertumsischenschat,supplementum II, 2tuttgart, 1915, col. 4> sK,3SSS, =ragmenta, edi%ie de MUller, I, ragmentul 1>4,

  p. 4+3 la . DI87I8IE, Dacii, lec%iunea includeragmentele 1>0, 1>1 i 1>43 $ezi i SSS ,Dicionarde istorie veche a 7om$niei, p. 541

  +. I. . 8CIL;, Bure%ista i epoca sa,Bucureti, 19>

  9. M. )@AC@28E#DVMB7IT, remiselecivili'aiei dacice, comunicare sus%inut la coloc$iul

  /pinii i clariicri &n problema! daci#romani#rom"ni, #* aprilie 19>9, Bucureti3 @CDA,+istoria, I7, p. 93 )2@ED#28RM;2, eriegesis,

  ragmentele >*, >1, >>, >9, >>, >+9#+0, +09,+43 )I;IE2, 9aturalis +istoria, I7, p. +43 FE22, &n$olumul )ER, JI22J#C, 7eal nc&clopdieder classischen )ltertumsischenschat, ?I, col.1913 . 7E)@, &n $olumul *emoria )nti;uitatis,)iatra ;eam%, 4, 19>0, p. 1*> 'reeditarea din 19>4(3$ezi aproimati$ &ntreag bibliograia la . 7E)@,Cro%i'i, &n $olumul Dicionar de istorie veche a7om$niei, p. 19*

  10. 8. i . DI87I8IE, !ri'i, &n $olumul

  Dicionar de istorie veche a 7om$niei, p. +*11. 7ezi I. BC;@, )rgamum, &n $olumulDicionar de istorie veche a 7om$niei, p. 5

  14. ). @H;DC@28E, our une chronologiedes #14*3 M. ICIMI, (%servaii privind

  40

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  11/22

  arheologia secolelor , p. 109#11

  15. I. BC;@, art. cit., &n lucr. cit., loc. cit.1. )C8)IE2 din 8@2C@@, De aediiciis,

  I7, ragmentul II, p. 403 o list bibliograic la I.Barnea, indic"ndu#se ). ;I8C@28E, &n BullEtindelaSection +istori;ue, cademia Com"n, 4, 19, p.

  9#1013 D. M. )I))IDI, D. B@C8IE, Din istoriaDo%rogei. -ei i greci la Dunrea de Fos din cele maivechi timpuri p$n la cucerirea roman, I, Bucureti,19*, p. 10*#10>, p. 41#44, p. 4, p. >*3 D. M.)I))IDI, Contri%uii la istoria veche a 7om$niei, edi%iaa II#a, Bucureti, 19*>, p. 55, p. 5*5, p. 5*93 SSS,!a%ula Imperii 7omani, 5, Bucureti, 19*93 M.8, &n /)euce, Brila, 4, 19>1, p. 1>9#1903 Idem,

  &n /Buletinul Monumentelor Istorice, 5, 19>4, p. 55#4

  1. ?C. A8I@28E, Dacia nainte de romani,Bucureti, 1++0, p. 595 sK.3 D. M. )I))IDI,+erodotos, &n $olumul Dicionar de istorie veche a7om$niei, p. 54

  1*. @CDA, I7, 95#9*3 ). @H;DC@28E,I'voarele greceti despre retragerea lui Darius dineGpediia scitic, &n /2tudii i 8ercetri de Istorie7eche, nr. 5#, 19*, p. 519#5453 . MWC?IA;,Dece%al, Bucureti, @ditura Militar, 19+>, p. 90, .M. D;7, !racia antic, Bucureti, 19>*, p. 4*#

  559, p. 5+*#13 $ezi i comentariul lui .DI87I8IE, Dacii, p. 13 c. 8. 8. ?IEC@28E'coordonator(, Istoria 7om$niei n date, Bucureti,@ditura @nciclopedic Com"n, 19>4, p. 1+3 M.)@AC@28E#DVMB7IT, Scurt istorie a Daciei

  preromane, Iai, 19>+, passim3 J. 8EI8;, !he*edes ans ersians, ondra, 19*, p. +9#9*

  41

  1>. bibliograie la D. M. )ippidi includestudiile lui F. 8BR &n ). JI22J, 7eal4enc&clopdie der Hlassischen )ltertumsissenschat,supplementum II, 1915, p. 405 sK3 A. C. ?7@C,+erodotus, 8ambridge, 1943 M. )@;Q, +erodot.Der erste +istoriker des )%endlandes, eipzig#Berlin,195>3 ?. de 2;8AI2, Studi di storia della

  storiograia greca, Firenze, 191, p. 41#>43 . C.IMM@CJC, =orm and !hought in +erodotus,8le$eland, 19**3 D. M. )I))IDI, Studii de istorie areligiilor antice. !eGte i interpretri, Bucureti, 022,

  p. 054/5J . )IAJ2R, F. 7;T#LA@F, +erodot.Istorii, I4II, Bucureti, 19*1#19*53 M. ;2A,+erodot, &n $olumul ro'a istoric greac, Bucureti,19>0, p. 5#1*4

  1+. C. FEC;, 8aersie, )aris, 195+, p. 9#*>32. DIMIACIE, vEnements du ont uGin de la in du

  0, p. 4#54

  40. M. 8, )ctivitatea meteugreasc la+istria n secolele

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  12/22

  4. ). @H;DC@28E, &n +istoria, I7, 19>+,studiul 8a cErami;ue dKEpo;ue archai;ue et classi;ue,p. 193 D. M. )I))IDI, Inscripiile din Sc&thia *inorgreceti i latine, I, Bucureti, 19+53 M. AEC8E,-eto4dacii din C$mpia *unteniei, Bucureti, 19>9,

  passim4. M. ICIMI, Descoperiri noi privind populaia

  autohton a Do%rogei i legturile ei cu coloniile

  greceti >secolele 5, p.>#>53 ;. ?. . MM;D, ?. A. ?CIFFIA,) histor&o *acedonia, II, 55L4//, ord, 19>9, p. 1>4#1>9

  4*. 8. 8. ?IEC@28E 'coordonator(, Istoria7om$niei n date, p. 1>#1+3 D. M. )I))IDI, 8es citEsgrec;ue de la Do%roud#a dans lKhistoire de lKanti;uitE,Bucureti, 19>>,passim.

  4>. . ICD;7, 8es ormations dKEtats gtesde la in du . M. DE2@, 7egiunile carpato4dunrene i

  sudul Slovaciei n etapa hallstattian t$r'ie, &n/rheologia Moldo$ei, II#III, Bucureti, 19*, p.4>5#4953 . BDC, Structura societii geto4dacice,p.11#14

  5+. De Bello4-allico,

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  13/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  14/22

  I'voare, p. *1+4. DIDC, ??I, 0N, N i ??I, 0N, 53 c. M.

  ICIMI, Date noi privind ae'rile getice dinDo%rogea n a doua #umtate epoc a ierului, &n

  /)ontica, HIII, 19+0, p. *#>3 AC?E2 )M)@IE2,???II, /, 0

  +5. Despre metalurgia bronzului tracic, $ezi laD. B@C8IE, . B@C8IE#DCW?I8@28E, 7'%oiul

  dintre gei i peri, 503 . e. n., Bucureti, @dituraMilitar, 19+*, p. 1+ sK.

  +. . MWC?IA;, De c$nd datea' la daco4gei concepia constituirii sistemului de ortiicaiiM, &n$olumul . DI87I8IE, Studii dacice, 8lu-#;apoca,@ditura Dacia, 19+1, p. ++#953 D. B@C8IE, .B@C8IE#DCW?I8@28E, 7'%oiul dintre gei i peri,503 . e. n., p. 40 sK3 p. 43 . 7E)@, M.QCID@, -eto4dacii, p. 4>3 8. 8. ?IEC@28E'coordonator(, Istoria 7om$niei n date, p. 1#1>

  +. 8. 8. ?IEC@28E 'coordonator(, Istoria7om$niei n date, p. 1>

  +*. ICD;@2, -etica, 49, 0, >, 0, ++>. . 7E)@, M. QCID@, -eto4dacii, p.

  513 B. ;2@, Beitrge 'ur regionalen undchronologischen -liederung der lteren +allstatt'eitan der unteren Donau, 19>*

  ++. D. B@C8IE, . B@C8IE#DCW?I8@28E,7'%oiul dintre gei i peri, 503 . e. n., p. 43 I.?DCIE, @. IC2728I, Civili'aia ierului la

  daci, 8lu-#;apoca, 19>9, passim3 . DI87I8IE,)lace et role de la Dacie dans le 2ud#@st europYen, &n/ctes du II#e 8ongrZs International des @tudes du2ud#@st @uropYen, istoire, tome III, thZnes,>#15 mai 19>0, p. 490 sK3 M. AEC8E, -eto4dacii dinC$mpia *unteniei, Bucureti, 19>9, p. *#+>3 2.

  4>MCI;AQ, Contri%uii arheologice la istoria tracilor

  timpurii, I, Bucureti, 19>+,passim+9. I. ?. MII7, Inscriptiones -raecae in

  Bulgaria, repertae, editio altere, emendata, I,2erdicae, 19>0, nr. 15, p. 5

  90. . 7E)@, M. QCID@, -eto4dacii nistoria militar a lumii antice, Bucureti, ditura*ilitar, 0261, p. 1+

  91. 8. )?IC8, !hrace et daco4mEsienR

  langues ou dialectsM, &n /Ahraco#Dacica, 1, 19>*, p.55#5>

  94. I. I. CE22E, imba traco#dacilor, Bucureti,19*>, p. 1 sK3 apud p. 19

  95. . DI87I8IE, Dacii,loc. cit.9. I%idem, p. 409. 2ACB;, 5, p. 1>93 D. B@C8IE,Buridava dacic, Bucureti, 19+1, p. 5#+*

  9>. C. . FI;, &n /F7S, +, 19+, p. 101#103D. AEDC, (ltenia roman, 195+, p. 53 ?. BI8IC,

  &n /Ahraco#Dacica, *, 19+, p. 95 sK9+. . DI87I8IE, Dacii, p. 4099. I%idem, p. 41100. D. B@;@, Din istoria militar a *oesiei

  Superior i Daciei, 8lu-#;apoca, 19+5, p. 54#1101. I. I. CE22E, Die Sprache der !hrako4

  Daker, Bucureti, 19+1, p. 109#11*104. . DI87I8IE, Dacii, p. 453 ?. AC;I,Contri%uii la istoria geto4dacilor din centrulc$mpiei7om$ne, &n . DI87I8IE 'coordonator(, Studiidacice, p. 9#104

  4+

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  15/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  16/22

  50149. )I;IE2 8@ AV;WC, )d !raianum

  pistulae, >, 1150. 7ezi i D. AEDC, eregrinrile sclavului

  Callidromus, &n /2tudii i rticole de Istorie,Bucureti, 19+, p. 19#50

  151. )I;IE2 8@ BWACV;, 9aturalis +istoria,??II, 1'4(, 4

  154. 8. toat problema la . DI87I8IE,Societatea dacic n epoca statului, &n $olumul .DI87I8IE 'coordonator(, Studii dacice, p. 4+

  155. I. ?DCIE, 7elaii comerciale ale Dacieicu lumea elenistic i roman, 8lu-, 19>, p. 14+#1+13 8. DI87I8IE 'coordonator(, Studiul traiuluidacilor n *unii (rtiei, &n /2tudii i 8ercetri deIstorie 7eche, II, I, 19>,passim3 M. AEC8E, -eto4dacii din C$mpia *unteniei, Bucureti, 19>9,passim3?. . M;2E@I, Civili'aiile uropei vechi, I,

  Bucureti, 19>+, p. 19#1*03 ;. IC?, 8a place des7oumains dans lKhistoire universelle, Bucureti, 19+0,p. 14#19

  51

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  17/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  18/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  19/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  20/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  21/22

 • 8/9/2019 Carte i Bota Dacia

  22/22

  8E)CI;2

  1. Sincope, reiterri, urgene 54. Contagiuni mentale la popoarele vechi. Un poporn istoria uropei 5. Intrarea n istoria lumii 6. *reia i grandoarea identitii etnice. Dacii igeii 2. 8a undamentul lingvistic al lumii vechi 03*. rimul undament la constructul naiunii rom$ne 0;ote P 19Celic$arium P 5````````````````````````````````````````

  GRUPUL DE PUBLICAII CARAUL

  CARAUL: ISSN 1843-004X

  FOAIA ORAVIEI: ISSN: 2247-40! ISSN-L: 2247-40!DON "UI#O$E: ISSN 23!0 % 2074 ISSN-L 23!0 % 2074

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  F;DA 195

  8CLE8ulturalIstoric@tnograic)itoresc````````````````````````````````````````````````````````````` Ionel Bota, Dacii i Dacia

  aprut! 401hors commerceS 8malia BooG MitteleuropaS 8Ionel Bota

  8artea apare &n seria editorial a Ce$istei i a ?rupului de )ublica%ii /8araul8olec%ia /Mitteleuropa

  `````````````````````````````````````````````````````````````

  0