S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO...

103
MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV

Transcript of S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO...

Page 1: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL MENTENANTEI

Vol. IV

Page 2: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

APROBAREA DOCUMENTULUI

INTOCMIT SIVECO Romania SA octombrie 2005

VERIFICAT SIVECO Romania SA octombrie 2005

APROBAT SIVECO Romania SA octombrie 2005

Page 3: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 1/103

CUPRINS

1. DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU_____________________________ 4

1.1. DESCRIERE GENERALÃ _______________________________ 4

1.2. Detalii Dispoziţie de Lucru ______________________________ 5

1.2.1. Interfaţa___________________________________________ 5

1.2.2. Operaţii __________________________________________ 26

1.3. Detalii Reevaluare/Modificare Acţiune ___________________ 28

1.3.1. Interfaţa__________________________________________ 29

Operaţii__________________________________________________ 33

1.4. Detalii Reev/Modif Stoc Necesar ________________________ 34

1.4.1. Interfaţa__________________________________________ 35

1.4.2. Operaţii __________________________________________ 37

1.5. Detalii Utilizare Resursa _______________________________ 37

1.5.1. Interfaţa__________________________________________ 38

1.5.2. Operaţii __________________________________________ 39

1.6. Creare Dispoziţie de Lucru_____________________________ 40

1.6.1. Interfaţã__________________________________________ 41

1.7. Valoare Articol Reparabil ______________________________ 42

1.7.1. Interfaţã__________________________________________ 42

1.8. Opţiuni de Tipãrire DL ________________________________ 42

1.8.1. Interfaţã__________________________________________ 43

2. REEVALUARE / MODIFICARE ORE SALARIAT _______________ 45

2.1. Descriere generalã ___________________________________ 45

2.2. Reevaluare/Modificare Ore Salariati _____________________ 45

2.2.1. Interfaţã__________________________________________ 45

2.3. Detalii Reevaluare/Modificare Salariat ___________________ 47

2.3.1. Interfaţa__________________________________________ 48

2.3.2. Operaţii __________________________________________ 52

3. REEVALUARE/MODIFICARE RAPIDÃ_______________________ 53

Page 4: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 2/103

3.1.Descriere Generalã ______________________________________ 53

3.2. Reevaluare/Modificare Rapidã__________________________ 53

3.2.1. Interfaţa__________________________________________ 53

Operaţii__________________________________________________ 56

3.3. Detalii Reevaluare/Modificare Rapidã ____________________ 57 3.3.1. Interfaţã__________________________________________ 57

3.3.2. Operaţii __________________________________________ 59

4. INTERFAŢA PSION ______________________________________ 60

4.1. Descriere Generalã ___________________________________ 60

4.2. Interfaţa PSION ______________________________________ 61

4.2.1. Operaţii __________________________________________ 61

5. GENERARE DISPOZIŢII DE LUCRU_________________________ 62

5.1. descriere Generalã ___________________________________ 62

5.2. Tipãrire Dispoziţie de Lucru____________________________ 63

5.2.1. Interfaţã__________________________________________ 63

5.2.2. Operaţii __________________________________________ 66

5.3. Selector Generare DL _________________________________ 67

5.3.1. Interfaţã__________________________________________ 68

5.4. Opţiuni de Tipãrire DL ________________________________ 69

5.4.1. Interfaţã__________________________________________ 69

5.5. Sortare DL Generate __________________________________ 70

5.5.1. Interfaţa__________________________________________ 71

5.5.2. Operaţii __________________________________________ 72

6. CONSUM CONTOARE____________________________________ 73

6.1 Descriere ______________________________________________ 73

6.2 Reevaluare/Modificare Consum Contoare ___________________ 73

6.2.1. Interfaţã__________________________________________ 73

Operaţii__________________________________________________ 74

6.3. Citiri Contor _________________________________________ 74

Page 5: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 3/103

6.3.1. Interfaţã__________________________________________ 75

6.3.2. Operaţii __________________________________________ 76

7. ARHIVARE _____________________________________________ 77

7.1. Descriere Generalã ___________________________________ 77

7.2 Arhivare______________________________________________ 80 7.2.1. Interfaţã__________________________________________ 80

7.2.2. Operaţii __________________________________________ 85

8 Generarea Documentelor din DL-uri ___________________________ 86

9 Generarea unui document contabil pe baza mai multor documente Proforma ___________________________________________________ 92

10 Preluarea costurilor din documentele contabile ________________ 94

Page 6: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 4/103

1. DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU

1.1. DESCRIERE GENERALÃ Cum se acceseazã modulul Detalii Dispozitii de Lucru

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Detalii DL. Scopul modulului Detalii Dispoziţii de Lucru

O dispoziţie de lucru reprezintã, în terminologia COSWIN, un ordin scris de execuţie a unei anumite intervenţii de întreţinere asupra unui anumit echipament. Reevaluarea/modificarea unui DL reprezintã acţiunea de introducere de date referitoare la munca depusã pentru îndeplinirea activitãţilor prevãzute în Dispoziţia de Lucru. Reevaluarea/modificarea este o componentã esenţialã a unui sistem efectiv de întreţinere. Reevaluarea corectã şi la timp ajutã în implementarea unui sistem eficient de Întreţinere Preventivã. Dispoziţiile de lucru din cadrul sistemului se pot împãrţi în urmãtoarele categorii: Planificate - dispoziţii de lucru create prin intermediul modulelor de planificare şi lansare. Acestea reprezintã dispoziţii de lucru care au fost planificate în avans şi deci nu presupun o perturbare a activitãţii de producţie. Neplanificate - dispoziţii de lucru create direct în modulul Detalii Dispoziţie de Lucru pentru întreţinere corectivã/ întrerupere de producţie. Altele - dispoziţii de lucru întocmite pentru diverse alte intervenţii de întreţinere. COSWIN recunoaşte patru stãri predefinite în care se poate afla, la un moment dat,o dispoziţie de lucru, stãri desemnate prin cifre (valori între 0 şi 3). Utilizatorul îşi poate defini propriile stãri, care sã detalieze cele patru stãri sistem. Stãrile sistem predefinite şi descrierea acestora sunt prezentate în cele ce urmeazã: Neînceputã - dispoziţia de lucru a fost generatã dar activitatea pentru aceasta nu a început încã. Codul sistem pentru dispoziţiile de lucru neîncepute este 0. În Curs - acţiunea a fost începutã dar nu s-a încheiat încã. Codul sistem pentru dispoziţiile de lucru în curs este 1. Terminatã dar aflatã în aşteptarea reevaluãrii/modificãrii - acţiunea a fost terminatã conform dispoziţiei de lucru dar reevaluarea / modificarea nu s-a încheiat încã. Codul sistem pentru dispoziţii de lucru încheiate este 2. De Arhivat - acţiunea a fost încheiatã ca şi procesul de reevaluare/ modificare; dispoziţia de lucru poate fi arhivatã. Codul sistem pentru dispoziţiile de lucru de arhivat este 3.

Page 7: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 5/103

Modulul Detalii Dispoziţie de lucru se utilizeazã pentru: Crearea dispoziţiilor de lucru neplanificate în scopul întreţinerii corective/ întreruperilor de producţie Efectuarea reevaluãrii/modificãrii în detaliu, pentru fiecare dispoziţie de lucru, a stãrii acesteia, a activitãţilor desfãşurate, a pieselor de schimb utilizate, a timpului efectiv lucrat şi a defectelor observate. Aspectul standard al modulului Detalii Dispoziţii de Lucru Fereastra Detalii Dispoziţie de Lucru se prezintã implicit, astfel:

1.2. DETALII DISPOZIŢIE DE LUCRU

1.2.1. Interfaţa

1.2.1.1. Detalii Dispoziţie de Lucru Nr. DL

Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru, numãr întreg şi pozitiv. Informaţia nu este accesibilã în modul ADÃUGARE şi este gestionatã automat de sistem pe baza unui generator de numere seriale. Numãrul gestionat este unic pentru fiecare dispoziţie de lucru. Identificatorul introdus este verificat întotdeauna când are loc reevaluarea/modificarea unei dispoziţii de lucru. Se poate selecta identificatorul dispoziţiei de lucru din fereastra Selector Dispoziţii de Lucru, selector activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Stare Reprezintã starea dispoziţiei de lucru, introdusã de utilizator. Este un câmp obligatoriu şi poate avea un singur caracter alfanumeric. Existã patru stãri posibile ale dispoziţiei de lucru, dupã cum s-a descris în paragraful 1.1 Descriere generalã. Utilizatorul îşi poate defini propriile stãri pentru dispoziţiile de lucru, cu ajutorul programului de configurare COSWIN. Fiecare stare definitã de utilizator aparţine, obligatoriu, uneia dintre stãrile sistem. În acelaşi timp, trebuie sã existe cel puţin câte o stare definitã de utilizator pentru fiecare din cele patru stãri sistem. Pot exista mai mulţi identificatori de stare definiţi de utilizator şi constând dintr-o cifrã si dintr-o literã majusculã. Aceşti identificatori trebuie sã fie unici în baza de date. Se poate selecta o stare din selectorul Lista Stãri, activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Page 8: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 6/103

Descriere stare Reprezintã descrierea stãrii definitã de utilizator a dispoziţiei de lucru, informaţie care nu este accesibilã utilizatorului, ci este cititã şi afişatã automat de sistem.

Data planificatã Reprezintã data la care va începe acţiunea din Dispoziţia de lucru; este un câmp obligatoriu de completat. Data planificatã nu trebuie sã fie mai micã de 1 an faţã de data creãrii dispoziţiei de lucru sau faţã de data reevaluãrii/ modificãrii acesteia.

Echipament Reprezintã identificatorul echipamentului/grupului pentru care este generatã dispoziţia de lucru şi este o informaţie obligatorie. Scopul final al dispoziţiei de lucru este de a opera, într-un fel sau altul (mai ales prin reparaţii), asupra unui echipament. Poate avea pânã la 16 caractere alfanumerice. Identificatorul introdus va fi întotdeauna verificat cu echipamentul/grupurile existente. Prin selectarea unui echipament/grup pentru care urmeazã a se întocmi o dispoziţie de lucru, sunt propuse ca implicite urmãtoarele informaţii referitoare la echipament/grup: Descriere echipament/grup Zona şi funcţia echipamentului/grupului Cont de cheltuieli echipament/grup Numãr serial echipament Telefon echipament/grup Se poate selecta Echipamentul din fereastra Selector Echipamente, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra "Echipament" pentru codul curent de echipament.

Descriere Echipament Reprezintã descrierea echipamentului pentru care se genereazã dispoziţia de lucru; este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Intervenţie Reprezintã identicatorul intervenţiei pentru care se creazã dispoziţia de lucru, (exemplu codul intervenţiei de întreţinere care trebuie efectuatã); este o informaţie obligatorie care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Din punctul de vedere al scopului lor, intervenţiile sunt de douã tipuri: Planificate Neplanificate Intervenţiile planificate sunt intervenţii definite pentru întreţinerea preventiv/planificatã. Acestea se efectueazã regulat (în funcţie de

Page 9: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 7/103

periodicitatea acestora). Procesul de planificare foloseşte de obicei intervenţii planificate pentru a genera dispoziţii de lucru planificate. Intervenţiile planificate sunt create cu ajutorul modulului Intervenţii. Intervenţiile neplanificate sunt definite ca intervenţii pentru întreţinerea corectiv/accidentalã. Acestea sunt create odatã cu dispoziţia de lucru în modulul Detalii Dispoziţii de Lucru. Dacã intervenţia nu este specificatã sau dacã intervenţia specificatã nu existã încã, sistemul va crea intervenţia ca intervenţie neplanificatã. Dacã intervenţia nu a fost specificatã, identificatorul ei va fi generat folosind un prefix sau un sufix. Atât prefixul cât şi sufixul sunt specificaţi ca parametri COSWIN, si pot fi setaţi de utilizator în cadrul programului de Configurare COSWIN. Prefixul constã din 4 caractere alfanumerice. Sufixul este un numãr serial de 6 cifre. Dacã identificatorul intervenţiei specificate desemneazã o intervenţie deja existentã, dar definitã pentru un alt echipament, atunci va fi creatã pentru echipamentul curent o intervenţie cu acelaşi identificator. În aceastã situaţie, vor fi propuse ca implicite urmãtoarele informaţii provenite de la intervenţia deja existentã: Descriere intervenţie Tip intervenţie şi descriere tip intervenţie Dacã intervenţia a fost deja definitã chiar pentru echipamentul pentru care se creazã dispoziţia de lucru, atunci vor fi propuse ca implicite urmãtoarele informaţii (suplimentar faţã de cele de mai sus) provenite de la intervenţia existentã: Clasã intervenţie şi descriere clasã intervenţie Responsabil Cont de cheltuieli Contor Contract Proiect Tip cost Se poate selecta identificatorul intervenţiei fie din Selectorul de Intervenţii Echipament fie din Selectorul de Intervenţii pe Familie, selector activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Selectorul care se deschide pentru a alege intervenţia este stabilit de criteriile de selectare a Intervenţiei. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Intervenţie pentru codul curent de intervenţie.

Descriere Intervenţie Reprezintã descrierea intervenţiei şi este o informaţie obligatorie. Poate avea pânã la 40 caractere alfanumerice. Cimpul este disponibil utilizatorului pentru editare numai dacã identificatorul intervenţiei nu a fost specificat sau a fost

Page 10: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 8/103

specificat un identificator care nu existã. Deşi identificatorul intervenţiei nu este un câmp obligatoriu, din moment ce intervenţia va fi creatã de dispoziţia de lucru ori de câte ori intervenţia specificatã nu existã în baza de date, este evident cã ar trebui specificatã o descriere a intervenţiei.

Criterii de selecţie a Intervenţiei Reprezintã sursa selectorului intervenţiei. Opţiunile disponibile sunt:

Echipament Aceastã selecţie specificã cã intervenţia din dispoziţia de lucru va fi selectatã din lista de intervenţii a echipamentului curent.

Categorie Aceastã selecţie specificã cã intervenţia din dispoziţia de lucru va fi selectatã din lista de intervenţii a familiei echipamentului curent.

Tip Reprezintã tipul intervenţiei şi este o informaţie obligatorie. Poate avea pânã la 2 caractere numerice. Dacã intervenţia din dispoziţia de lucru a fost definitã deja pentru un echipament, atunci, în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, sistemul va afişa în mod automat tipul intervenţiei. Informaţia este accesibilã utilizatorului numai dacã identificatorul intervenţiei nu a fost specificat sau a fost specificat un identificator care nu existã. Tipul de interveţie introdus va fi verificat întotdeauna în directorul tipurilor de interveţie. Se poate selecta Tipul din fereastra Selector Tipuri Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Descriere Tip Reprezintã descrierea tipului intervenţiei, informaţie neaccesibilã utilizatorului, cititã şi afişatã automat de sistem.

Responsabil Reprezintã identificatorul responsabilului dispoziţiei de lucru, de exemplu, o persoanã care rãspunde de executarea acestei dispoziţii. Este o informaţie facultativã care poate avea pânã la 6 caractere alfanumerice. Dacã intervenţia dispoziţiei de lucru a fost deja definitã pentru echipamentul respectiv, atunci, în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, sistemul va propune implicit, responsabilul intervenţiei. Responsabilul introdus va fi întotdeauna verificat în directorul de responsabili. Se poate selecta Responsabilul din fereastra Selector Responsabil, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Responsabili pentru codul curent de responsabil.

Clasã Reprezintã identificatorul clasei intervenţiei şi este o informaţie facultativã.

Page 11: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 9/103

Poate avea pânã la 2 caractere alfanumerice. Dacã intervenţia din dispoziţia de lucru a fost deja definitã pentru echipamentul respectiv, atunci, în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, clasa intervenţiei este cititã şi afişatã automat şi nu poate fi accesatã. Clasa implicitã a intervenţiei este propusã de sistem atunci când o dispoziţie de lucru fãrã clasã de intervenţie specificatã este trecutã din starea "În Curs" în starea "De Arhivare"; aceasta se întâmplã deoarece dispoziţiile de lucru arhivabile trebuie sã aibã definitã o clasã pentru intervenţia corespunzãtoare. Se poate selecta Clasa din fereastra Selector Clase Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Descriere Clasã Reprezintã descrierea clasei intervenţiei, informaţie neaccesibilã utilizatorului, cititã şi actualizatã automat de sistem.

Lista de preturi Reprezintã identificatorul listei de preturi o informatie optionala Se poate selecta identificatorul listei de preturi din selectorul de liste de preturi activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Data Reprezintã data pana la care este valabila respectiva lista de preturi.

Cont de cheltuieli Repezintã identificatorul contului de cheltuieli al dispoziţiei de lucru, care specificã contul în care vor fi plasate cheltuielile înregistrate de dispoziţia de lucru respectivã. Este o informaţie obligatorie care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Informaţia nu este accesibilã utilizatorului în cazul în care intervenţia din dispoziţia de lucru a fost definitã anterior pentru echipamentul din dispoziţia de lucru. În timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, sistemul propune implicit, contul de cheltuieli al echipamentului dispoziţiei de lucru. Dacã contul de cheltuieli pentru intervenţia din dispoziţia de lucru este diferit de contul de cheltuieli al echipamentului, atunci costul înregistrat cu aceasta se va actualiza la contul de cheltuieli al intervenţiei. Se poate selecta Contul de cheltuieli din fereastra Selector Cont Cheltuieli Întreţinere, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra de Detalii Cont de Cheltuieli Întreţinere pentru codul curent de CC.

Ag Reprezinta codul unitatii organizatorice in care se inregistreaza cererea. Se poate selecta codul unitatii organizatorice din fereastra Unitate Organizatorica Mijloc Fix, prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului, se activeazã fereastra Unitate Organizatorica Mijloc Fix , pentru codul curent de unitate.

Page 12: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 10/103

Serv. Reprezinta codul serviciului in care se inregistreaza cererea. Se poate selecta codul unitatii organizatorice din fereastra Departament Mijloc Fix, prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului, se activeazã fereastra Departament Mijloc Fix , pentru codul curent de serviciu.

Coef.planificat Reprezinta coeficientul interventiei selectate si este o informatie “numai-citire” gestionata automat de sistem stabilita in momentul definirii interventiei.

Coef. efectiv crt. Reprezinta coeficientul care s-a realizat din interventia curenta si este o informatie “numai-citire” gestionata automat de sistem. Acest coeficient poate fi cumulativ sau nu dupa cum este stabilit prin intermediul radio-butonului Suprascrie/Cumulativ .

Coef el. nou Reprezinta noul procent realizat din interventia respectiva.

Aplica actiunilor Acest check-box stabileste daca coeficientul se aplica actiunilor interventiei sau nu.

Data de început Reprezintã data la care începe executarea efectivã a dispoziţiei de lucru, adicã data la care începe intervenţia prevãzutã în dispoziţia de lucru. Este o informaţie facultativã şi poate fi accesatã numai dacã dispoziţia de lucru a fost creatã sau a fost avansatã într-una din stãrile 'În Curs', 'Terminatã' sau 'De Arhivat'. Dacã a fost realizatã reevaluarea/modificarea salariaţilor, data de început implicitã propusã de sistem este calculatã automat ca fiind data de înregistrare a primului salariat pentru aceasta dispozitie de lucru. Dacã nu a fost realizatã reevaluare/modificarea salariaţilor, dar data de sfârşit a dispoziţiei de lucru a fost deja prevãzutã, atunci data de început este calculatã în funcţie de data de sfârşit a dispoziţiei de lucru şi de durata intervenţiei, cu formula: Data de început = Data de sfârşit - Durata intervenţiei + 1 În celelalte cazuri, data curentã este propusã ca datã de început a dispoziţiei de lucru. Data de început nu poate fi ulterioara datei curente.

Ora de începere Reprezintã ora la care începe executarea dispoziţiei de lucru. Este o informaţie facultativã şi poate fi accesatã numai dacã dispoziţia de

Page 13: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 11/103

lucru a fost creatã sau a fost avansatã într-una din stãrile 'În Curs', 'Terminatã' sau 'De Arhivat'. Dacã a fost prevãzutã reevaluarea/modificarea salariaţilor, ora de început implicitã este calculatã intern de sistem, în functie de data de înregistrare a primului salariat pe DL-ul curent. În caz contrar sistemul propune ca implicitã ora curentã.

Data de sfârşit Reprezintã data la care se încheie dispoziţia de lucru adicã data la care acţiunea prevãzutã în dispoziţia de lucru este încheiatã. Data de sfârşit este o informaţie obligatorie pentru dispoziţiile de lucru încheiate sau de arhivat şi poate fi accesatã numai dacã dispoziţia de lucru a fost creatã sau este trecutã într-una din stãrile 'Terminatã' sau 'De Arhivat'. Dacã a fost realizatã reevaluarea/modificarea salariaţilor, data de sfârşit propusã de sistem este calculatã intern ca fiind data de înregistrare a ultimului salariat care a lucrat pe DL-ul curent. Dacã nu a fost realizatã reevaluarea/modificarea salariaţilor, dar a fost stabilitã deja data de început a dispoziţiei de lucru, atunci data de sfârşit este calculatã în funcţie de data de început şi de durata intervenţiei, ţinându-se cont de faptul ca data de sfirsit nu poate fi ulterioara datei curente. Relaţia dintre data de început şi cea de sfârşit şi durata intervenţiei este descrisã de formula urmãtoare: Data de sfârşit = Data de început + durata intervenţiei - 1 Dacã data de început a dispoziţiei de lucru nu este stabilitã la momentul calculãrii datei de sfârşit a dispoziţiei de lucru, atunci data curentã este propusã ca datã de sfârşit implicitã, iar data de început este calculatã în funcţie de data de sfârşit şi de durata intervenţiei. Acesta este cazul dispoziţiilor de lucru pentru care se face trecerea directã din starea 'Neînceputã' într-una din stãrile 'Terminatã' sau 'De Arhivat' (sãrindu-se starea "În Curs").

Ora de sfârşit Reprezintã ora la care se încheie execuţia dispoziţiei de lucru. Dacã nu a fost realizatã reevaluarea/modificarea salariaţilor, ora de sfârşit implicitã este calculatã intern de sistem, în caz contrar aplicându-se urmãtoarele reguli privind ora de sfârşit implicitã propusã de sistem: Ora de sfârşit a dispoziţiei de lucru este aceeaşi cu ora de început dacã data de început este diferitã de data de sfârşit. Ora de sfârşit este cu o orã mai târziu decât ora de început dacã data de început şi data de sfârşit sunt aceleaşi. În cazul în care ora de început nu este specificatã, ora de început se considerã a fi ora curentã.

Page 14: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 12/103

Total Unitãţi Cumulate Reprezintã unitãţile cumulate ale contorului intervenţiei la sfârşitul executãrii dispoziţiei de lucru. Totalul cumulat al unitãţilor este o informaţie neaccesibilã utilizatorului, calculatã şi afişatã automat de sistem atunci când dispoziţia de lucru este avansatã în starea 'De Arhivat'. Totalul cumulat al unitãţilor (TCU) este calculat cu urmãtoarea formulã: TCU nou = TCU vechi + (LMRV - PMRV) unde: LMRV este ultima valoare a citirii de contor PMRV este valoarea citirii anterioare de contor

Planificate Reprezintã numãrul de ore/om necesar pentru îndeplinirea intervenţiei din dispoziţia de lucru. Este o informaţie numericã opţionalã. Sistemul propune ca valoare implicitã numãrul de ore/resurse specificate în descrierea intervenţiei, dacã intervenţia din dispoziţia de lucru a fost definitã anterior pentru echipamentul respectiv.

Actual Reprezintã numãrul real de ore/om lucrate pentru dispoziţia de lucru curentã. Este o informaţie neaccesibilã utilizatorului, calculatã automat de sistem în funcţie de reevaluarea/ modificarea orelor salariaţilor.

Dispoziţia de Lucru precedentã Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru precedente şi este o valoare numericã întreagã şi pozitivã. Câmpul specificã identificatorul dispoziţiei de lucru de bazã de la care s-a creat dispoziţia de lucru actualã. Sistemul oferã posibilitatea specificãrii automate a numarului dispoziţiei de lucru precedente prin operaţia Creare DL, opţiune existentã în caseta secundara de comenzi ("DL"). În particular, dispoziţia de lucru precedentã este utilã pentru dispoziţiile de lucru create pentru echipamente reparabile. Asemenea dispoziţii de lucru sunt realizate folosind operaţia Creare DL pornind de la acea dispoziţie de lucru care mutã echipamentul în rândul celor reparabile. În toate celelalte cazuri, dispoziţia de lucru precedentã nu are o importanţã relevantã, deşi se poate stabili în timpul procesului de creare şi/sau reevaluare/modificare a dispoziţiei de lucru. Se poate selecta dispoziţia de lucru precedentã din Selectorul de Dispoziţii de Lucru, selector activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Identificatorul dispoziţiei de lucru introdus va fi întotdeauna verificat în directorul de dispoziţii de lucru.

Numãr plan Reprezintã numãrul planului din care este lansatã dispoziţia de lucru. Informaţia nu este accesibilã utilizatorului şi este actualizatã automat de sistem pentru dispoziţiile de lucru generate în Modulul Planificare / Lansare Intervenţii.

Page 15: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 13/103

Cerere Intervenţie Reprezintã numãrul cererii de intervenţie pentru care este lansatã dispoziţia de lucru. Informaţia nu este accesibilã utilizatorului şi este actualizatã automat de sistem pentru dispoziţiile de lucru generate în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare.

Raportat de Reprezintã numele persoanei care raporteazã cererea de intervenţie. Este o informaţie facultativã care poate avea pânã la 13 caractere alfanumerice. Raportarea unei cereri de intervenţie constã în atenţionarea asupra oricãrei disfuncţionalitãţi a unui echipament şi, mai general, poate reprezenta orice operaţie care necesitã o dispoziţie de lucru. Sistemul considerã automat persoana care a creat Cererea de Intervenţie ca fiind persoana care a raportat dispoziţia de lucru pentu DL-urile generate în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare.

Data raportãrii Reprezintã data raportãrii dispoziţiei de lucru şi este o informaţie obligatorie. În timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, sistemul propune data curentã ca datã implicitã de raportare. Sistemul foloseste ca data implicitã data la care a fost creatã Cererea de Intervenţie corespunzatoare DL-ului curent, în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare.

Ora raportãrii Reprezintã ora raportãrii dispoziţiei de lucru şi este o informaţie opţionalã. În timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru, sistemul propune ora curentã ca fiind ora raportãrii dispoziţiei de lucru. Sistemul foloseste ca ora implicitã ora la care a fost creatã Cererea de Intervenţie corespunzatoare DL-ului curent, în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare.

Telefon Reprezintã numãrul de telefon de la care a fost raportatã dispoziţia de lucru (a se vedea paragraful "Raportat de"). Este o informaţie opţionalã care poate avea pânã la 13 caractere alfanumerice. Sistemul foloseste ca telefon implicit, telefonul de la care a fost creatã Cererea de Intervenţie, în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare.

Costuri reale manoperã Reprezintã costul total al manoperei înregistrat de dispoziţia de lucru. Este o valoare pozitivã numericã calculatã automat de sistem, în funcţie de reevaluarea/modificarea orelor salariaţilor. Informaţia este accesibilã utilizatorului (în modul Reev/Mod) numai în cazul dispoziţiilor de lucru care au intervenţii sub contract cu terţe pãrţi. Pentru aceste dispoziţii de lucru utilizatorul va putea sã specifice costul orelor de manoperã contractate.

Page 16: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 14/103

Formula utilizatã pentru a calcula valoarea este:

∑ ∑ ∗++E A

AAE RHFRCCLH ))(( unde: CCLH reprezintã costul orelor de manoperã contractate FR reprezintã tariful fix al salariatului E H reprezintã numãrul de ore lucrate de salariatul E pentru a îndeplini activitatea A R este tariful orar la care salariatul E a executat activitatea A

Costuri reale materiale Reprezintã costul total cu materialele consumate pe dispoziţia de lucru curentã. Este o valoare numericã pozitivã calculatã automat de sistem, în funcţie de reevaluarea/modificarea pieselor de schimb şi a ieşirilor din stoc realizate pentru dispoziţia de lucru curentã. Informaţia este accesibilã utilizatorului (modul Reev/Modif) numai în cazul dispoziţiilor de lucru care au intervenţii sub contract cu terţe pãrţi. Pentru aceste dispoziţii de lucru, utilizatorul va putea sã specifice costul materialelor furnizate de sub-contractant. Formula utilizatã pentru a calcula valoarea este:

∑ ∗+S

SS UPQTYCM )( unde: CM reprezintã costul materialelor furnnizate de cãtre sub-contractant QTY este cantitatea de piese de schimb S utilizate UP este preţul unitar al piesei de schimb S

Costuri reale diverse Acest câmp specificã costurile diverse (altele decit cele cu manopera si piesele de schimb) pe care le-a înregistrat dispoziţia de lucru. Este o valoare numericã pozitivã opţionalã. Poate fi accesatã numai pentru dispoziţiile de lucru aflate în curs, terminate sau arhivabile.

Ajustãri Aceastã informaţie specificã ajustãrile (valorile de recuperare) care au fost realizate pe dispoziţia de lucru curentã. Este o valoare numericã pozitivã, facultativã. Poate fi accesatã numai pentru dispoziţiile de lucru în curs, terminate sau de arhivat. De exemplu, dacã o componentã înlocuitã are o anumitã valoare (deoarece poate fi reparatã şi reutilizatã), atunci aceastã valoare a componentei poate fi înregistratã ca valoare de recuperare.

Page 17: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 15/103

Costuri reale totale Aceastã informaţie specificã costurile totale ale dispoziţiei de lucru curentã. Este o informaţie "numai-citire”, calculatã automat de sistem, cu ajutorul formulei urmãtoare: Costuri totale = Costuri manoperã + Costuri materiale + Costuri diverse - Costuri de reacoperire

Reparabil Aceastã informaţie specificã dacã dispoziţia de lucru este una reparabilã, de exemplu dacã dispoziţia de lucru este întocmitã pentru un echipament reparabil folosind operaţiunea Creare DL din caseta secundarã de comenzi "DL". Nu este accesibilã utilizatorului.

Butoane nestandard Butoanele Ataseaza document si Ataseaza unui document ataseaza diverse documente contabile unui DL care se pot selecta din Selectoarele pe care acestea le deschid.

1.2.1.2. Detalii Suplimentare DL Fereastra "Detalii suplimentare DL" prezintã informaţii suplimentare despre dispoziţia de lucru curentã. Fereastra poate fi accesatã prin apãsarea butonului Detalii din fereastra Detalii Dispoziţie de Lucru.

Contor Reprezintã identificatorul contorului folosit de intervenţia corespunzatoare dispoziţiei de lucru curente. Este o informaţie neaccesibilã utilizatorului, cititã şi afişatã automat de sistem.

Citire Reprezintã citirea de contor observatã în momentul completãrii dispoziţiei de lucru. Aceastã informaţie poate fi accesatã şi este obligatorie numai pentru dispoziţiile de lucru întocmite pentru intervenţii cu periodicitatea bazatã pe contor. Este o informaţie numericã opţionalã. Când dispoziţia de lucru este trecut în starea 'De Arhivat', sistemul calculeazã şi propune o valoare implicitã pentru citire, pe baza previziunii contorului. Totuşi, aceastã valoare poate fi diferitã de cea realã, de aceea ea poate fi furnizatã chiar de utilizator.

Unitate Contor Reprezintã unitatea de mãsurã pentru citirile de contor şi este o informaţie "numai-citire”, cititã şi afişatã automat de sistem.

Timp Oprire Reprezintã intervalul de timp (în ore) în care echipamentul este nefuncţional datoritã intervenţiei. Este o valoare numericã opţionalã, accesibilã utilizatorului dacã dispoziţia de lucru este în curs, terminatã sau de arhivat.

Pierdere producţie Reprezintã numãrul de ore în care producţia a fost opritã datoritã intervenţiei. Este o informaţie numericã opţionalã, accesibilã utilizatorului dacã dispoziţia

Page 18: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 16/103

de lucru este în curs, terminatã sau de arhivat. Prioritate

Reprezintã prioritatea reparatiei. Se poate selecta prioritatea din fereastra Selector de prioritati activata prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Tip DL Reprezintã tipul dispoziţiei de lucru, de exemplu felul în care s-a creat dispoziţia de lucru. Este o informaţie obligatorie. Tipurile de dispoziţii de lucru disponibile sunt urmãtoarele: Planificate - dacã sunt create prin opţiunea "Lansare" în modulul Lansare Intervenţii şi intervenţia din dispoziţia de lucru nu se aflã sub incidenţa unui proiect de întreţinere Neplanificate - dacã sunt create în modulul Detalii Dispoziţie de Lucru sau în modulul Cereri de Intervenţie / Planificare Altele - dacã sunt create în modulul Lansare Intervenţii şi intervenţia din dispoziţia de lucru se aflã sub incidenţa unui proiect de întreţinere

Auto Replanificare Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate, create în modulul Intervenţii Planificate ar trebui sau nu sã fie actualizate în funcţie de execuţia dispoziţiei de lucru curente. Opţiunea de replanificare automatã a intervenţiilor planificate existente este disponibilã numai pentru dispoziţiile de lucru create pentru intervenţii cu codul de replanificare ‘1’ sau ‘2’. Informaţia este accesibilã utilizatorului atunci când dispoziţia de lucru este trecutã în starea 'De Arhivat'.

Redundanţã Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate generate de alţi planificatori trebuie luate în considerare sau nu în timpul sincronizãrii intervenţiilor planificate cu dispoziţia de lucru curentã. Informaţia este accesibilã utilizatorului numai dacã este setatã aceastã cãsuţã de opţiune.

Vechile Apariţii Aceastã informaţie specificã acţiunea ce va fi efectuatã de sistem asupra intervenţiilor planificate întârziate, în timpul sincronizãrii intervenţiilor planificate cu dispoziţia de lucru curentã. Acţiunile disponibile sunt urmãtoarele:

Ştergere Sistemul va şterge intervenţiile întârziate Deplasare Sistemul va muta intervenţiile întârziate la date

viitoare, în conformitate cu periodicitatea intervenţiei la echipament

Aceastã informaţie este accesibilã utilizatorului dacã este setatã opţiunea de Auto-replanificare.

Page 19: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 17/103

Criterii de Selecţie Contract Reprezintã sursa listei de selecţie pentru contractele de întreţinere care au ca obiect DL-ul curent (a se vedea paragraful Error! Reference source not found.). Opţiunile disponibile sunt urmãtoarele:

Fiş. Baza Aceastã selecţie specificã cã, contractul de intervenţie va fi selectat din lista tuturor contractelor deschise (pentru toate echipamentele)

Echipament Aceastã selecţie specificã cã, contractul de intervenţie va fi selectat din lista curentã a intervenţiilor pentru contractele deschise

Contract Reprezintã identificatorul contractului de întreţinere, dacã intervenţia este executatã pe baza unui contract (de exemplu cu o altã firmã) şi este o informaţie alfanumericã opţionalã care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Trebuie sã existe în baza de date, în directorul contractelor. Se poate selecta contractul din fereastra Selector Contracte, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Nume contract Reprezintă numele contractului, o informaţie “numai-citire”, gestionata automat de sistem in momentul selectării contractului.

Data contract Reprezintă data contractului, o informaţie “numai-citire”, gestionata automat de sistem in momentul selectării contractului

Faza Reprezintă numele fazei contractului, o informatie obligatorie in cazul selectarii unui anumit contract. Se poate selecta faza contractului dorita din fereastra Selector Faze activata prin apasarea tastei F2 sau a butonului selector.

Tip cost Reprezintã tipul de costuri pentru dispoziţia de lucru. Tipurile de costuri disponibile sunt urmãtoarele: Interne - dacã dispoziţia de lucru este executatã de echipa de lucru localã Externe - dacã dispoziţia de lucru este executatã de o terţã parte Stabilirea tipului implicit, de costuri propus în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru se face dupã urmãtoarele reguli: Tipurile de costuri interne sunt considerate primele Dacã intervenţia din dispoziţia de lucru a fost deja definitã pentru echipamentul respectiv, atunci sunt considerate tipurile de costuri definite în cadrul intervenţiei Dacã este specificat un contract pentru dispoziţia de lucru, sistemul va

Page 20: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 18/103

modificat automat tipul de cost ca fiind extern. Informaţia este accesibilã utilizatorului dacã dispoziţia de lucru este în curs, terminatã sau de arhivat.

Proiect Reprezintã proiectul de întreţinere în cadrul cãruia este executatã intervenţia din dispoziţia de lucru curentã. Este o informaţie opţionalã care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Dacã intervenţia din dispoziţia de lucru a fost deja definitã pentru echipamentul respectiv, atunci proiectul stabilit la definirea intervenţiei este considerat ca valoare implicitã în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru. Câmpul este accesibil utilizatorului dacã dispoziţia de lucru este în curs, terminatã sau de arhivat.

Telefon echipament Reprezintã telefonul cel mai apropiat de echipamentul pentru care s-a lansat dispoziţia de lucru. Este un câmp facultativ care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Telefonul stabilit la definirea echipamentului este propus de sistem ca valoare implicitã în timpul procesului de creare a dispoziţiei de lucru. Câmpul este accesibil utilizatorului dacã dispoziţia de lucru este în curs, terminatã sau de arhivat.

Nr. Serial Echipament Reprezintã numãrul de serie al echipamentului valabil la crearea oricãrei dispoziţii de lucru pentru un echipament ce poate fi reparat. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Pentru a repara un echipament reparabil, trebuie generate douã DL-uri: unul pentru înlocuirea echipamentului cu defecte şi celãlalt pentru repararea lui. Numãrul serial permite urmãrirea echipamentului care este înlocuit.

Nr. Serial Nou Reprezintã numãrul serial al articolului ieşit din stoc pentru a-l înlocui pe cel cu defecte. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. A se vedea Nr. Serial Echipament.

Zonã Reprezintã identificatorul zonei echipamentului şi este un câmp "numai-citire”, citit şi actualizat automat de sistem.

Funcţie Reprezintã identificatorul funcţiei echipamentului pentru care s-a emis dispoziţia de lucru. Este un câmp "numai-citire”, citit şi actualizat automat de sistem.

1.2.1.3. Acţiuni O acţiune este o subdiviziune a dispoziţiei de lucru sau o activitate ce trebuie efectuatã ca parte a dispoziţiei de lucru. Sunt prevãzute operaţii speciale cum ar fi: reevaluare/ modificare automatã, generarea unei noi dispoziţii de lucru (a se vedea Detalii Reevaluare/Modificare Acţiune), etc. Existã de asemenea butoane de legãturã pentru a accesa informaţiile suplimentare despre

Page 21: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 19/103

Acţiunea curentã: Butonul Modificare Noua deschide fereastra Detalii actiune in scopul reintroducerii/reevaluarii actiunii selectate. Acest buton deschide fereastra Creare Dispoziţie de lucru, în scopul de a genera un DL care sã corecteze sau sã încheie activitatea pentru acţiunea selectatã. Acţiunea ar trebui sã aibã starea de "eroare rezolvatã" sau "eroare nerezolvatã" şi nu trebuie sã aibã, încã, o dispoziţie de lucru generatã. Butonul Automodificare actualizeaza actiunea selectata. Butonul Resurse, care deschide fereastra Selector Resurse Folosite, în scopul de a afişa resursele utilizate pentru actiunea selectatã butonul Piese, care deschide fereastra Reev/Mod Stoc Necesar, în scopul de a afişa articolele folosite de Acţiunea selectatã butonul Reev Salariati, care deschide fereastra Selector Reevaluare/Modificare Ore Salariati, în scopul introducerii reevaluãrii/modificãrii salariatului pentru acţiunea selectatã cu ajutorul butoanelor Selecteaza tot si Deselecteaza tot se selecteaza sau se deselecteaza toate actiunile.

Lista de Acţiuni Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Reev/ Modif Acţiune.

Nr. Secv. Reprezintã numãrul secvenţial al Acţiunii în Lista de Acţiuni a Dispoziţiei de Lucru

Sub-echipament Reprezintã identificatorul echipamentului pentru care se genereazã acţiunea

Element Reprezintã descrierea subdiviziunii sub-echipamenutului pentru care s-a generat acţiunea

Acţiune Reprezintã identificatorul Acţiunii Durata Reprezintã durata actualã a acţiunii, în ore Stare Execuţie Este starea executãrii acţiunii, şi anume: 0 -

neefectuatã, 1 - terminatã fãrã probleme, 2 -erori reparate, 3 - erori nereparate

Data Data de început a acţiunii Gen. DL Identificatorul dispoziţiei de lucru întocmitã pentru

a corecta sau completa erorile apãrute în timpul executãrii Acţiunii (posibil, împreunã cu alte Acţiuni)

Planificatã Acest indicator specificã dacã Acţiunea a fost planificatã în modulul Intervenţii (1) sau nu (0)

Page 22: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 20/103

Descriere Acţiune Reprezintã descrierea Acţiunii şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Descriere Echipament Reprezintã descrierea echipamentului pentru care a fost generatã Acţiunea. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Coeficientul planificat Reprezinta coeficientul interventiei selectate si este o informatie “numai-citire” gestionata automat de sistem stabilita in momentul definirii interventiei.

Coeficientul efectiv curent Reprezinta coeficientul care s-a realizat din interventia curenta si este o informatie “numai-citire” gestionata automat de sistem. Acest coeficient poate fi cumulativ sau nu dupa cum este stabilit prin intermediul radio-butonului Coeficient

1.2.1.4. Stoc Folosit Scopul ferestrei "Reev/Modif Stoc Necesar" este de a afişa stocul folosit pentru acţiunile sau unele dintre acţiunile dispoziţiei de lucru. Selectorul se activeazã prin intermediul butonului "Piese".

Stoc Acest radio buton specificã modul în care se va vizualiza lista articolelor:

Global Lista de articole a dispoziţiei de lucru; fiecare articol apare o singurã datã în listã, chiar dacã articolul este alocat dispoziţiei de lucru însãşi sau distribuit pe Acţiunile dispoziţiei de lucru

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din caseta de comenzi "DL" şi dispoziţia de lucru nu are acţiuni

Detalii Lista articolelor dispoziţiei de lucru, unde articolele pot apare de mai multe ori, în funcţie de alocaţia lor: global pentru Dispoziţia de Lucru sau alocare dupã acţiune

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din caseta de comenzi "DL" iar Dispoziţia de Lucru curentã are acţiuni

Pe Acţiune Lista articolelor pentru acţiunea curentã a dispoziţiei de lucru (articolele alocate acţiunii curente selectate)

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din Reev/ Modif Acţiune (Selector sau Detalii) şi este selectabilã numai în acest caz

Un articol particular poate fi alocat într-unul din urmãtoarele moduri: articolul este alocat pentru Dispoziţia de Lucru, dar nu aparţine nici unei

Page 23: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 21/103

Acţiuni a Dispoziţiei de Lucru; articolul este alocat uneia sau mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru, dar nu aparţine dispoziţiei de lucru.

Sursa Articolului Acest radio buton specificã sursa de la care articolele sunt adãugate dispoziţiei de lucru curente sau acţiunii curente

Întreţinere Articolele se vor adãuga din selectorul Piese de schimb/Utilaje (articolul este o piesã de schib sau un utilaj)

Stoc Articolele se adaugã din selectorul Articole de Stoc

Listã Stoc Necesar Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Stocuri

Articol Reprezintã identificatorul articolului Descriere Este descrierea articolului Cant. Planif. Reprezintã cantitatea de articol planificatã pentru

a fi utilizatã pentru dispoziţia de lucru Cant. Ieşitã Reprezintã cantitatea realã folositã pentru

dispoziţia de lucru Unitate Reprezintã unitatea de mãsurã pentru articolul

respectiv Cost Este costul actual al articolului, care se

calculeazã folosind ultimele costuri unitare existente referitoare la articolul curent

Stoc/LIC Acest indicator specificã dacã articolul curent existã sau nu în stoc

Nr. Secv. Dacã articolul este alocat unei acţiuni a dispoziţiei de lucru, acest câmp specificã numãrul secvenţial al acţiunii din lista de acţiuni a dispoziţiei de lucru; în caz contrar este zero

Sistematic/ Condiţional

Aceastã coloanã specificã dacã articolul trebuie înlocuit sistematic (0) sau în funcţie de anumite cerinţe (1)

Cantitate totalã planificatã

Reprezintã totalul pentru cantitatea planificatã (cimp vizibil numai în modul global)

Cant. Totalã ieşitã

Reprezintã totalul pentru cantitatea ieşitã (cimp vizibil numai în modul global)

Cost Total Reprezintã totalul costurilor (vizibil numai în modul

Page 24: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 22/103

global)

1.2.1.5. Ieşiri pentru Dispoziţia de Lucru Fereastra "Ieşiri pentru Dispoziţia de Lucru" furnizeazã detalii suplimentare pentru un articol de stoc, afişând ieşirile efectuate din stoc pentru articolul curent din lista de Piese utilizate pentru Dispoziţia de Lucru curentã. Ferestra se activeazã prin apãsarea tastei F8, avind articolul de interes selectat în lista articolelor folosite pentru dispoziţia de lucru curentã.

DL Reprezintã identificatorul Dispoziţiei de Lucru pentru care a fost scos articolul de stoc. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Articol Este identificatorul articolului de stoc şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Listã Ieşiri Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Ieşiri DL.

Rezervare Reprezintã identificatorul tranzacţiei de ieşire Referinţã Ieşire Reprezintã referinţa iesirii articolului Data Reprezintã data ieşirii Cant. ieşitã Reprezintã cantitatea de articole ieşite pentru

execuţia dispoziţiei de lucru Val. ieşitã Reprezintã valoarea articolului ieşit Data Reprezintã data ultimei modificãri a articolului Cantitate cerutã Reprezintã cantitatea de articol solicitatã pentru

ieşirea din stoc Data expirãrii returnãrii

Reprezintã data limitã la care se aşteaptã sã se întoarcã articolul în stoc (numai pentru articole de tipul neconsumabile)

1.2.1.6. Resurse Folosite Fereastra "Resurse Folosite" afişeazã lista resurselor utilizate de Dispoziţia de Lucru sau de o acţiune a dispoziţiei de lucru.

Resursa Acest radio buton specificã modul în care se va vizualiza lista de resurse:

Global Lista de resurse alocate dispoziţiei de lucru; fiecare resursã apare o singurã datã în listã, chiar dacã resursa este

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din caseta de comenzi "DL" şi dispoziţia de

Page 25: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 23/103

alocatã dispoziţiei de lucru însãşi sau distribuit pe Acţiunile dispoziţiei de lucru

lucru nu are acţiuni

Detalii Lista de resurse alocate dispoziţiei de lucru; fiecare resursã poate apãrea de mai multe ori în funcţie de alocarea acestora: global pentru Dispoziţia de lucru sau alocat pe acţiune.

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din caseta de comenzi "DL" şi dispoziţia de lucru curentã are acţiuni

Pe acţiune Lista resurselor pentru acţiunea curentã (resursele alocate acţiunii curente selectate)

Selecţia implicitã dacã lista este deschisã din Reev/ Modif Acţiune (Selector sau Detalii) şi este selectabilã numai în acest caz

O resursã particularã poate fi alocatã într-unul din urmãtoarele moduri: resursa este alocatã pentru Dispoziţia de Lucru, dar nu aparţine nici unei Acţiuni a Dispoziţiei de lucru; resursa este alocatã uneia sau mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru, dar nu aparţine Dispoziţiei de lucru.

Lista de Resurse Filtrul utilizat pentru aceastã listã este Filtru Resurse Necesare.

Resursa Reprezintã identificatorul resursei Nr. solicitat Reprezintã numãrul de resurse de acest tip

solicitate Ore planificate Reprezintã numãrul de ore planificate pentru

aceastã resursã pentru intervenţia pentru care s-a întocmit dispoziţie de lucru

Data de început Reprezintã datã la care este necesarã resursa pentru prima datã, începând de la data de început a dispoziţiei de lucru (dacã intervenţia dureazã mai mult de o zi)

Ore lucrate Numãrul de ore lucrate de salariat Denumire Reprezintã descrierea resursei Planificat Specificã dacã aceastã resursã a fost planificatã

în modulul Intervenţii (D) sau nu (N) Nr. secvenţial acţiune

Dacã resursa este alocatã unei acţiuni a dispoziţiei de lucru, acest câmp specificã numãrul secvenţial al Acţiunii din Lista de Acţiuni a

Page 26: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 24/103

Dispoziţiei de Lucru; în caz contrar câmpul este nul

Total Ore planificate

Reprezintã numãrul total de ore planificate pentru resursa respectivã (numai în modul global)

Total Ore lucrate Reprezintã numãrul total de ore lucrate de resursa respectivã (numai în modul)

1.2.1.7. Ore Salariaţi Fereastra "Reev/Modif Ore Salariaţi" afişeazã utilizarea salariaţilor pentru dispoziţia de lucru curentã.

Pentru Acţiunea Reprezintã identificatorul Acţiunii curente a dispoziţiei de lucru, dacã fereastra este deschisã din lista curentã de acţiuni a dispoziţiei de lucru, în caz contrar este lãsat câmp liber. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Lista Salariaţi Filtrul utilizat pentru aceastã listã este Filtru Reev/ Modif Salariaţi.

Salariat Reprezintã identificatorul salariatului pentru care s-a executat reevaluarea/modificare

ID Echipã Reprezintã identificatorul echipei în cadrul cãreia salariatul şi-a executat Activitatea prevãzutã de Dispoziţia de Lucru

Stare salariat Reprezintã starea activitãţii salariatului conform dispoziţiei de lucru (în curs sau terminatã)

Ore de lucru Indicã numãrul de ore lucrate de cãtre salariat la data specificatã

Cod Tarif Reprezintã codul tarifului salariatului la care va fi calculat costul manoperei

Data lucrãrii Reprezintã data la care salariatul a executat activitatea dispoziţiei de lucru

Ora începere Ora la care a început activitatea cf. Dispoziţiei de lucru a salariatului, la data specificatã

Ora sfirsit Ora la care s-a încheiat activitatea cf. Dispoziţiei de lucru a salariatului, la data specificatã

Ore totale Specificã numãrul total de ore, actualizat, lucrate de cãtre salariat pentru dispoziţia de lucru

Resursa Reprezintã identificatorul salariatului Ore planif. Reprezintã numãrul de ore planificate pentru

activitatea salariatului pentru execuţia dispoziţiei

Page 27: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 25/103

de lucru curente A se vedea paragraful Reev/Modif Salariat.

1.2.1.8. Diagnostice Fereastra "Reev/Mod Diagnostice DL" afişeazã defectele gãsite în timpul executãrii dispoziţiei de lucru.

Listã Diagnostice Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Diagnostice.

Data Data la care a apãrut defectul Simptom Identificatorul simptomului Defect Identificatorul defectului Cauza Identificatorul cauzei presupuse a defectului Remediu Identificatorul acţiunii ce trebuie întreprinsã pentru

a remedia defectul Nr. DL Reprezintã identificatorul Dispoziţiei de Lucru

generatã pentru a remedia defectul S : Reprezintã descrierea simptomului defectului, şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. D : Reprezintã descrierea defectului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. C : Reprezintã descrierea presupusei cauze a defectului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. R : Reprezintã descrierea acţiunii ce urmeazã a se efectua pentru remedierea defectului; este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. A se vedea Modulul Defecte Echipament pentru detalii asupra defectelor introduse pentru dispoziţia de lucru.

3.2.1.9. Comentarii Aici se pot furniza comentarii de reevaluare/modificare a dispoziţiei de lucru. Aceste comentarii vor fi "depozitate" în Istoric şi vor putea fi revizualizate în orice moment. Comentariile de reevaluare/modificare pot furniza detalii referitoare la defectele înregistrate, lucrãrile executate şi cele ramase restante, precum şi observaţii asupra personalului de întreţinere. Interfaţa constã într-o "planşã de desen", unde utilizatorul poate introduce text şi/sau anexa desene, figuri, foi de calcul sau orice ale informaţii OLE.

Page 28: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 26/103

1.2.1.10. Activitãţi Intervenţie Vor fi afişate activitãţile intervenţiei pentru care a fost generatã dispoziţia de lucru. Utilizatorul poate edita activitãţile intervenţiei numai pentru intervenţiile neplanificate create în Modulul Detalii Dispoziţie de Lucru. Interfaţa constã într-o "planşã de desen", unde utilizatorul poate introduce text şi/sau anexa desene, figuri, foi de calcul sau orice ale informaţii OLE.

1.2.1.11. Text Specific Este un câmp multilinie OLE ce afişeazã text specific asupra intervenţiei pentru care s-a creat dispoziţia de lucru. Utilizatorul are posibilitatea de a edita acest text numai pentru intervenţiile neplanificate sau pentru cele care nu existã pentru echipamentul respectiv, intervenţii create în modulul Detalii Dispoziţie de Lucru.

1.2.2. Operaţii

ADÃUGARE Când se adaugã o dispoziţie de lucru, urmãtoarele câmpuri sunt propuse în mod implicit, de sistem (dar pot fi modificate de cãtre utilizator): Starea dispoziţiei de lucru (prima stare definitã de utilizator corespunzãtoare stãrii sistem "neînceputã") Data programatã (data curentã) Data raportãrii (data curentã) Ora de raportare (ora curentã) Minimum de informaţii necesare pentru a adãuga o dispoziţie de lucru sunt: Dacã este creatã o intervenţie neplanificatã Identificatorul echipamentului, pentru care s-a creat dispoziţia de lucru Descrierea Intervenţiei Tipul intervenţiei Dacã este folositã o intervenţie existentã Identificatorul Echipamentului pentru care se creeazã dispoziţia de lucru Identificatorul Intervenţiei pentru care este întocmitã dispoziţia de lucru Dacã dispoziţia de lucru este în curs, încheiatã sau de arhivat, regulile stabilite pentru operaţia de reevaluare/modificare, în cazul fiecãrei stãri, sunt valabile şi pentru operaţia de ADÃUGARE.

Page 29: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 27/103

Reev/Mod

Aceastã operaţie permite reevaluarea/modificarea dispoziţiei de lucru. Operaţia de Reev/Mod nu poate fi efectuatã pentru o dispoziţie de lucru care nu a început încã. Pentru a se efectua aceastã operaţie starea acesteia trebuie sã fie în curs, încheiatã sau terminatã. În plus, reevaluarea/modificarea nu poate fi efectuatã dacã dispoziţia de lucru se aflã deja în starea "De Arhivat". Totuşi, starea dispoziţiei de lucru poate fi modificatã din starea de arhivat în starea încheiatã urmând ca în aceasta stare sã se efectueze apoi reevaluarea/modificarea. În concluzie, starea dispoziţiei de lucru se poate modifica în oricare din modurile urmãtoare:

De la starea La starea Neînceputã În curs

Terminatã De arhivat

În curs În curs Terminatã De arhivat

Terminatã Terminatã De arhivat

De arhivat Terminatã Cele mai multe dintre câmpuri pot fi modificate indiferent de starea spre care se aflã în tranziţie dispoziţia de lucru. Cu toate acestea, identificatorul echipamentului, descrierea intervenţiei şi tipul intervenţiei pot fi modificate numai pentru Dispoziţiile de Lucru întocmite pentru intervenţii neplanificate. În funcţie de starea în care trece dispoziţia de lucru, informaţiile care trebuie furnizate sunt urmãtoarele (valorile implicite sunt furnizate de sistem, dar utilizatorul le poate modifica): În curs Data de început Ora începerii Încheiatã Data de început Ora începerii

Page 30: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 28/103

Data de sfârşit Ora de sfârşit De arhivat Data de început Ora începerii Data de sfârşit Ora de sfârşit Citire contor –dacã dispoziţia de lucru se bazeazã pe contor

ŞTERGERE Dispoziţia de lucru nu poate fi ştearsã dacã se întruneşte oricare din condiţiile urmãtoare: se aflã în starea Terminatã sau De Arhivat costurile totale ale dispoziţiei de lucru nu sunt nule totalul orelor lucrate este diferit de zero

1.3. DETALII REEVALUARE/MODIFICARE ACŢIUNE Scopul ferestrei Detalii Reev/Modif Acţiune Acţiunile sunt diviziuni ale Dispoziţiei de lucru, o colecţie de operaţii specifice care acţioneazã asupra unui sub-echipament al echipamentului din Dispoziţia de lucru sau, chiar asupra unui element al sub-echipamentului.Acestea sunt asemãnãtoare Dispoziţiilor de Lucru, dar de obicei sunt mai scurte şi planificarea lor se face conform direcţiilor şi specificaţiilor generale din Dispoziţia de Lucru care le cuprinde. Ca şi Dispoziţiile de lucru, pentru o acţiune sunt alocate: Resurse; Stocuri (Piese de schimb / Utilaje); Reevaluare Ore salariaţi; O acţiune are patru stãri posibile: Neterminatã; aceasta înseamnã cã Acţiunea nu a început sau este în curs de desfãşurare, dar, oricum, nu este încheiatã (stare 0) Terminatã fãrã probleme; aceasta înseamnã cã Acţiunea a fost terminatã în timpul alocat, utilizând resursele şi articolele alocate initial (stare 1); Erori rezolvate; aceasta înseamnã cã, în timpul executãrii Acţiunii, au apãrut anumite probleme care au fost în final rezolvate, posibil cu unele întârzieri şi/sau cu alocare suplimentarã de resurse şi/sau articole (stare 2); Erori nerezolvate; aceasta înseamnã cã, în timpul execuţiei Acţiunii au apãrut unele probleme nerezolvate care au dus la neîndeplinirea acţiunii.

Page 31: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 29/103

Acţiunile pot fi generate de la o Intervenţie (a se vedea modulul Intervenţii) sau pot fi generate în momentul reevaluãrii Dispoziţiei de lucru. Din acest punct de vedere, Acţiunile se împart în douã categorii: acţiuni planificate (rezultând din Intervenţie); acţiuni neplanificate (generate la reevaluare/modificare); Acţiunile se individualizeazã dupã tipul lor. De asemenea, ele sunt parte a Dispoziţiei de Lucru. Ele aparţin unei Dispoziţii de lucru şi au un numãr secvenţial în Dispoziţia de lucru; acest numãr specificând ordinea în care sunt efectuate acţiunile, dacã acestea trebuie fãcute într-o anumitã ordine. Acesta este locul în care se poate face reevaluarea/modificarea Acţiunilor, adicã se pot actualiza acţiunile unei Dispoziţii de lucru şi/sau adãuga Acţiuni neplanificate în Dispoziţia de Lucru, sau sã se anuleze Acţiunile din Dispoziţia de Lucru care nu mai sunt necesare.

Aspectul standard al ferestrei Detalii Reev/Modif Acţiune Fereastra Detalii Reev/Modif Acţiune se prezintã implicit, astfel:

1.3.1. Interfaţa

Nr. Reprezintã numãrul secvenţial al Acţiunii din Dispoziţia de Lucru, un câmp obligatoriu ce poate conţine un numãr întreg. Se poate introduce un numãr întreg, de la 1 pânã la numãrul de acţiuni din Dispoziţia de lucru.

Sub-echipament Reprezintã identificatorul echipamentului/ sub-echipamentului pentru care este generatã Acţiunea şi este un câmp obligatoriu. Poate avea pânã la 16 caractere alfanumerice. Trebuie sã existe în baza de date, sã fie unic şi trebuie sã fie: un sub-echipament al echipamentului din DL, dacã dispoziţia de lucru a fost fãcutã pentru un echipament sau un echipament aparţinând grupului din DL, dacã dispoziţia de lucru a fost

Page 32: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 30/103

fãcutã pentru un grup de echipamente. Se poate selecta Sub-echipamentul din fereastra Selector Echipamente, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra "Echipament" pentru codul curent de echipament.

Descriere sub-echipament Reprezintã descrierea echipamentului/sub-echipamentului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Element Reprezintã descrierea unui element specific al echipamentului asupra cãruia se efectueazã Acţiunea; câmp alfanumeric opţional care poate avea pânã la 20 caractere alfanumerice.

Acţiune Reprezintã identificatorul Acţiunii şi este un câmp obligatoriu. Poate conţine pânã la 10 caractere alfanumerice şi trebuie sã existe în baza de date (unic). Se poate selecta Acţiunea din Selectorul de Acţiuni, selector activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Pentru actiunile care se adauga la nivelul unei dispozitii de lucru ( la nivelul unei interventii echipament) a fost creata posibilitatea ca in selectorul de actiuni, lista actiunilor sa fie filtrata in functie de familia echipamentului de pe DL (/interventie echipament). Pentru implementarea acestei functionalitati in selectorul de actiuni a fost adaugat check box-ul „Filtrare dupa familie echipament” prin intermediul caruia utilizatorul poate alege daca lista de

Page 33: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 31/103

actiuni din selector este filtrata in functie de familia echipamentului de pe DL.actiune sau este nefiltrata. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Acţiune pentru codul curent de acţiune.

Descriere Acţiune Reprezintã descrierea Acţiunii; câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Tip Reprezintã Tipul acţiunii; câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Descriere tip Reprezintã descrierea Tipului acţiunii; câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Act.Parinte / descriere Reprezintã codul / descrierea acţiunii parinte ; câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Duratã Reprezintã durata Acţiunii, o valoare numericã pozitivã şi nenulã. Este un câmp obligatoriu pentru o acţiune executatã.

Data Reprezintã data la care a început acţiunea; câmp obligatoriu pentru o acţiune executatã (implicit, este propusã data la care s-a creat acţiunea).

Gen. DL Reprezintã identificatorul Dispoziţiei de lucru generate pentru a corecta sau finaliza Acţiunea curentã, dacã starea acţiunii curente a fost “eroare rezolvatã” sau “eroare nerezolvatã”. Acesta este un câmp “numai-citire”, gestionat automat de sistem. Una sau mai multe Acţiuni aflate în starea “eroare rezolvatã” sau “eroare nerezolatã” şi care nu au încã generatã o Dispoziţie de lucru, pot fi utilizate pentru a genera o DL care va rezolva problemele respective.

Stare Execuţie Acest radio buton specificã starea acţiunii şi este un câmp obligatoriu. O acţiune se poate afla în una din urmãtoarele stãri:

Ne Realizat Acţiunea nu s-a încheiat încã Terminat OK Acţiunea s-a încheiat corect Eroare rezolvatã Acţiunea este încheiatã, dar au apãrut unele

probleme ce au fost rezolvate în timpul execuţiei acesteia

Eroare nerezolvatã

Executarea acţiunii a eşuat, datoritã unor probleme aparute

Page 34: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 32/103

Tip Operaţie Reprezintã descrierea unui identificator introdus manual, care la rândul lui explicã cum sã se îndeplineascã Acţiunea asupra echipamentului. Este un câmp opţional care poate avea pânã la 20 caractere alfanumerice.

Dispozitiv Reprezintã descrierea dispozitivului cu care se va executa acţiunea. Este un câmp opţional care poate avea pânã la 20 caractere alfanumerice.

Stare echipament Reprezintã descrierea stãrii în care se aflã echipamentul, în timpul executãrii acţiunii asupra echipamentului. Este un câmp opţional care poate avea pânã la 20 caractere alfanumerice.

Limita 1 În timpul execuţiei acţiunii pot exista anumiţi parametri care trebuie restricţionaţi la anumite valori. Pentru o Acţiune pot fi definite 2 asemenea restricţii. Acest câmp conţine valoarea primei restricţii, reprezentatã de un câmp numeric opţional.

Unitate 1 Reprezintã unitatea de mãsurã pentru valoarea primei restricţii şi este un câmp alfanumeric opţional care poate avea pânã la 6 caractere.

Limita 2 Reprezintã a doua valoare de restricţionare şi este un câmp numeric opţional. A se vedea Limita 1.

Unitate 2 Reprezintã unitatea de mãsurã pentru a doua valoare de restricţionare şi este un câmp alfanumeric opţional care poate avea pânã la 6 caractere.

Resurse Reprezintã valoarea totala a resurselor planificate pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Materiale Reprezintã valoarea totala a materialelor planificate pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Resurse Reprezintã valoarea totala a resurselor utilizate pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Materiale Reprezintã valoarea totala a materialelor utilizate pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Comentarii Reev/Modif Acţiune Fereastra Comentarii Reev/Modif Acţiune furnizeazã detalii/note/ observaţii despre Acţiunea curentã. Interfaţa constã într-o "planşã de desen", unde utilizatorul poate introduce text

Page 35: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 33/103

şi/sau anexa desene, figuri, foi de calcul sau orice ale informaţii OLE.

Operaţii

ADÃUGARE Numãrul secvenţial este calculat de sistem şi este propus implicit; utilizatorul îl poate modifica, în funcţie de restricţionãrile stabilite. Informaţiile minime cerute la Adãugarea unei acţiuni sunt urmãtoarele: Identificator sub-echipament Identificator Acţiune Durata acţiunii - pentru acţiunile executate Data de început a acţiunii

MODIFICARE Informaţiile care pot fi modificate sunt urmãtoarele: Numãrul secvenţial Identificatorul acţiunii Starea acţiunii: de la "nerealizatã" spre orice altã stare; dacã Acţiunea are o altã stare, ea nu poate fi modificatã Durata acţiunii Data de început a acţiunii Tip operaţie Dispozitiv Stare echipament Limita 1 şi 2 Unitatea 1 şi 2

Reev/Modif.

Acest buton executã reevaluarea/modificarea automatã a Acţiunii, de exemplu trece automat o acţiune cu starea "nerealizatã" în starea "încheiatã fãrã probleme" şi actualizeazã stocurile şi resursele folosite de acţiune astfel încât aceasta sã fie consideratã încheiatã.

Page 36: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 34/103

Reev Nouã Aceastã operaţie este disponibilã numai pentru acţiunile care trebuie repetate dupã o anumitã perioadã de timp, în timpul executãrii aceleiaşi dispoziţii de lucru ; periodicitatea unei acţiuni poate fi stabilitã pentru acţiunile planificate (adicã cele generate din Modulul Intervenţii). Aceastã operaţie aduce fereastra de Detalii Reevaluare/Modificare Acţiune în modul ADÃUGARE pentru a furniza reevaluarea/modificarea unui alt eveniment al aceleiaşi acţiuni.

Creare. DL Acest buton deschide fereastra Creare Dispoziţie de lucru, în scopul de a genera un DL care sã corecteze sau sã încheie activitatea pentru acţiunea selectatã. Acţiunea ar trebui sã aibã starea de "eroare rezolvatã" sau "eroare nerezolvatã" şi nu trebuie sã aibã, încã, o dispoziţie de lucru generatã.

1.4. DETALII REEV/MODIF STOC NECESAR Scopul ferestrei Detalii Reev/Modif Stoc Necesar Aceasta fereastra furnizeazã detalii despre articolele de stoc/ piesele de schimb / utilitarele folosite pentru Dispoziţia de lucru curentã sau Acţiunea curentã. În contextul unei dispoziţii de lucru, un articol poate fi alocat: într-o manierã "globalã" adicã este alocat însãşi dispoziţiei de lucru "pe acţiune" adicã este alocat uneia sau mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru Existã anumite remarci asupra alocãrii articolului: un articol nu poate fi alocat atât dispoziţiei de lucru, cit şi uneia dintre acţiunile acesteia (adicã nu poate fi alocat în acelaşi timp "global" şi "pe acţiune") un articol poate fi alocat, totuşi, mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru

Page 37: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 35/103

Aspectul standard al ferestrei Detalii Reev/Modif Stoc Necesar Fereastra Detalii Reev/Modif Stoc Necesar aratã, în mod implicit, astfel:

1.4.1. Interfaţa

Articol Reprezintã identificatorul articolului folosit şi este un câmp obligatoriu care poate avea pânã la 16 caractere alfanumerice. Trebuie sã existe în baza de date şi sã fie unic. Se poate specifica selectorul utilizabil pentru articol, prin butonul radio corespunzator Sursã Articol. Odatã specificat acest selector, el poate fi activat prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Fişiere Stoc sau fereastra Detalii Piese de schimb/Utilaje pentru codul curent de articol, în funcţie de setarea butonului Sursã Articol.

Descriere articol Reprezintã descrierea articolului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Sursa articol Reprezintã sursa listei de selecţie a articolului (a se vedea paragraful Articol). Opţiunile disponibile sunt:

Întreţinere Selectorul modulului întreţinere / Fisiere de Baza / Piese de Schimb/Utilaje

Stoc Selectorul modulului Magazii / Fisiere de Stocuri / Structura Stoc / Detalii

Cant. ieşitã Reprezintã cantitatea de articole ieşitã şi este un câmp numeric "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Unitate Reprezintã unitatea de mãsurã pentru articolul specificat şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Page 38: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 36/103

Cost Reprezintã costul actual al articolului, calculat folosind ultimul cost unitar al articolului. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Cantitate planificatã Acest câmp specificã cantitatea de articole planificatã spre a fi utilizatã. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem pentru articolele planificate. Pentru articole neplanificate, utilizatorul poate defini aceastã cantitate.

Înlocuire Acest buton radio specificã modul în care va fi înlocuit articolul:

Sistematic Întotdeauna Condiţional În funcţie de anumite cerinţe

Nr. Secv. Reprezintã numãrul secvenţial al acţiunii, dacã articolul de stoc este alocat pentru o acţiune a dispoziţiei de lucru, în caz contrar fiind nul. Este un câmp numeric opţional, pozitiv şi întreg.

Cod Reprezintã codul Acţiunii, dacã articolul a fost alocat unei acţiuni, în caz contrar fiind nul. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Descriere Reprezintã descrierea acţiunii, dacã articolul a fost alocat unei acţiuni, în caz contrar fiind câmp liber. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Pret Reprezintã pretul unitar planificat al materialului pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Valoare Reprezintã valoarea planificata al materialului pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Valoare Totala Reprezintã totala planificata a materialului de pe toate actiunile, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Pret Reprezintã pretul unitar real al materialului pentru actiunea selectata si este introdus de utilizator sau selectat din lista de preturi.

Valoare Reprezintã valoarea realizata al materialului pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Valoare Totala Reprezintã totala realizata a materialului de pe toate actiunile, este o

Page 39: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 37/103

informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Descriere Detaliatã Este un câmp OLE multilinie care furnizeazã detalii/note/observaţii despre utilizarea stocurilor. Informaţia este disponibilã numai pentru articolele non-stoc care vin dintr-o intrare fãcutã special pentru DL.

1.4.2. Operaţii

ADÃUGARE Infomaţiile minimale cerute la adãugarea unui articol sunt: Identificator articol Numãr secvenţial Acţiune, dacã este alocat “dupã acţiune”

MODIFICARE Informaţiile care pot fi modificate sunt: Cantitatea planificatã – numai pentru articole neplanificate Cantitate ieşitã – numai pentru articole non-stoc Indicator de înlocuire

ŞTERGERE Un articol nu poate fi şters dacã a fost planificat

1.5. DETALII UTILIZARE RESURSA Scopul ferestrei Detalii Utilizare Resursa Fereastra Detalii Utilizare Resursa furnizeazã detalii referitoare la resursele utilizate pentru dispoziţia de lucru curentã sau pentru acţiunea curentã a dispoziţiei de lucru curente. În cadrul unei dispoziţii de lucru, o resursã poate fi alocatã: într-o manierã "globalã" adicã este alocatã dispoziţiei de lucru însãşi pe acţiune", adicã este alocatã uneia sau mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru Existã câteva remarci asupra alocãrii Resurselor: resursã nu poate fi alocatã atât dispoziţiei de lucru, cit şi uneia dintre acţiunile dispoziţiei de lucru (adicã nu poate fi alocatã în acelaşi timp "global" şi "pe acţiune") o resursã poate fi totuşi alocatã mai multor acţiuni ale dispoziţiei de lucru care le conţine

Page 40: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 38/103

Aspectul standard al ferestrei Detalii Utilizare Resursa Fereastra Detalii Utilizare Resursã aratã, în mod implicit, astfel:

1.5.1. Interfaţa

Resursa Reprezintã identificatorul resursei şi este un câmp obligatoriu care poate avea pânã la 6 caractere alfanumerice. Trebuie sã existe în baza de date şi sã fie unic. Se poate selecta Resursa din fereastra Selector Resurse, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra de Detalii Resurse pentru codul curent de resursã.

Descriere Resursã Reprezintã descrierea resursei şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Nr. Necesar Reprezintã numãrul de resurse necesare (planificate) şi este un câmp obligatoriu având o valoare numericã întreagã, mai mare decât zero.

Ore Planificate Reprezintã numãrul de ore planificate pentru resursa respectivã, şi este o valoare numericã opozitivã obligatorie.

Zi început Reprezintã indexul datei de la care resursa respectivã isi începe activitatea pe dispoziţia de lucru curentã, numarând de la data de început a DL-ului, şi este o valoare numericã întreagã, pozitivã şi obligatorie.

Pret Reprezintã pretul unitar planificat al resursei pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Page 41: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 39/103

Valoare Reprezintã valoarea planificata al resursei pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Valoare Totala Reprezintã totala planificata a resursei de pe toate actiunile, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Pret Reprezintã pretul unitar real al resursei pentru actiunea selectata si este introdus de utilizator sau selectat din lista de preturi.

Valoare Reprezintã valoarea realizata al resursei pentru actiunea selectata, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Valoare Totala Reprezintã totala realizata a resursei de pe toate actiunile, este o informatie “numai – citire” gestionata automat de sistem.

Nr. Secv. Reprezintã numãrul secvenţial al acţiunii, dacã Resursa este alocatã pentru o acţiune a dispoziţiei de lucru, în caz contrar fiind nul. Este un câmp numeric opţional pozitiv şi întreg.

Acţiune Reprezintã codul Acţiunii, dacã resursa a fost alocatã unei acţiuni, în caz contrar fiind câmp vid. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Descriere Reprezintã descrierea Acţiunii, dacã resursa a fost alocatã unei acţiuni, în caz contrar fiind vid. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

1.5.2. Operaţii

ADÃUGARE Informaţiile minime cerute la adãugarea unei resurse sunt: Cod Resursã Numãr necesar – sistemul propune implicit, 1 Ore planificate – valoarea propusã de sistem este 1.00 Data de început – sistemul propune implicit, ziua de început a DL-ului Numãr secvenţial acţiune dacã resursa este alocatã "pe acţiune"

MODIFICARE Singurele informaţii ce pot fi modificate sunt: Numãr cerut

Page 42: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 40/103

Ore planificate Data de început

ŞTERGERE O resursã nu poate fi ştearsã dacã a fost planificatã sau dacã un salariat facind parte din acea resursã a efectuat reevaluarea /modificarea orelor pentru dispoziţia de lucru curentã.

1.6. CREARE DISPOZIŢIE DE LUCRU Scopul ferestrei Creare DL Scopul principal al ferestrei este de a permite generarea dispoziţiilor de lucru de reparare pentru un echipament avind tipul reparabil, adicã un sub-echipament care necesitã douã Dispoziţii de lucru: prima pentru a înlocui sub-echipamentul defect cu unul funcţional, pentru a îndepãrta proasta funcţionare a echipamentului pãrinte a douã, generatã cu opţiunea Creare DL din caseta de comenzi Detalii Dispoziţie de lucru, executã activitatea de reparare propriu-zisã pentru sub-echipamentul defect. Într-o manierã mai generalã, orice Dispoziţie de Lucru care necesitã o muncã suplimentarã dupã încheierea ei, poate fi sursa unei alte dispoziţii de lucru. O altã utilizare a acestei ferestre este de a genera o dispoziţie de lucru pentru una sau mai multe acţiuni ale dispoziţiei de lucru curente, care au avut probleme pe parcursul execuţiei acestora (Acţiuni cu stãrile "eroare rezolvatã" sau "eroare nerezolvatã"). Fereastra Creare DL se activeazã prin intermediul butonului “Creare DL”.

Page 43: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 41/103

Aspectul Standard al ferestrei Creare DL Fereastra Creare DL aratã, în mod implicit, astfel:

1.6.1. Interfaţã

Reparabil Aceastã cãsuţã de opţiune specificã dacã Dispoziţia de Lucru ce urmeazã a fi generatã este pentru un echipament reparabil sau nu. Este permis dacã dispoziţia de lucru parinte (curentã) din care se doreste generarea DL-ului, întrã în categorie menţionatã mai sus, în caz contrar este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Data planificatã Reprezintã data programatã a dispoziţiei de lucru, şi este un câmp obligatoriu (implicit, este propusã data curentã).

Intervenţie Reprezintã identificatorul intervenţiei pentru care se va crea dispoziţia de lucru, şi este un câmp opţional care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Dacã nu este editat, va fi creatã o intervenţie neplanificatã. Se poate selecta Identificatorul Intervenţiei din fereastra Selector Intervenţii Echipament, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Intervenţii pentru codul curent de intervenţie.

Descriere Intervenţie Reprezintã descrierea intervenţiei şi este un câmp care poate avea pânã la 40 caractere alfanumerice. Dacã este prevãzut un Identificator al Intervenţiei, descrierea este "numai-citire”, şi va fi gestionatã automat de sistem. În caz contrar este un câmp obligatoriu.

Tip Intervenţie Reprezintã codul tipului de intervenţie pentru care se va emite dispoziţia de lucru şi este un câmp care poate avea pânã la 2 caractere alfanumerice.

Page 44: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 42/103

Dacã este prevãzut un identificator al Intervenţiei, câmpul este "numai-citire”, şi este gestionat automat de sistem. În caz contrar, este un câmp obligatoriu. Existenţa tipului de intervenţie introdus va fi întotdeauna verificat de sistem în fişierul tipurilor de intervenţie. Se poate selecta tipul intervenţiei din fereastra Selector Tipuri de Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Descriere Tip Intervenţie Reprezintã descrierea tipului de intervenţie şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

1.7. VALOARE ARTICOL REPARABIL Scopul ferestrei Valoare Articol Reparabil Când o dispoziţie de lucru creatã pentru un echipament reparabil (a doua dispoziţie - cea pentru intervenţia de reparare), este trecutã în starea de arhivat, aceastã fereastrã este deschisã automat şi utilizatorul trebuie sã furnizeze urmãtoarele informaţii: Valoarea articolului Starea articolului reparabil, care la acest punct poate fi "disponibil" sau "de casat".

1.7.1. Interfaţã

Valoare Articol Reparabil Reprezintã valoarea articolului şi este un câmp numeric şi pozitiv obligatoriu. Aceastã valoare va actualiza informaţiile de stoc la articolului reparat.

Stare Articol Reprezintã starea articolului şi este un câmp obligatoriu. Starea articolului, care poate fi doar "disponibil" sau "respins", este folositã pentru a actualiza amplasamentul articolului reparat.

1.8. OPŢIUNI DE TIPÃRIRE DL Scopul ferestrei Opţiuni de tipãrire DL Fereastra "Opţiuni de Tipãrire DL" afişeazã opţiunile de tipãrire pentru Dispoziţiilor de Lucru. Aceste opţiuni vor fi pasate generatorului de rapoarte (REPSTAR) ca variabile externe, permiţând utilizatorului sã-şi personalizeze rapoartele. Aspectul standard al ferestrei Opţiuni de Tipãrire DL

Fereastra Opţiuni de Tipãrire DL se prezintã, în mod implicit, astfel:

Page 45: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 43/103

1.8.1. Interfaţã

Cod de Bare Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã informaţia Cod de Bare pentru DL.

Ore Planificate Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãrit numãrul de ore planificate pentru DL.

Activitãţi Intervenţie Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã vor fi tipãrite Informaţiile continute în fereastra Activitãţi Intervenţie pentru DL.

Text Specific Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãrit Textul Specific pentru DL.

Remarci Echipament Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã vor fi tipãrite Comentariile asupra echipamentului pentru care a fost generatã dispoziţia de lucru.

Indicaţii / Restricţii Aceastã cãsuţã de Opţiune, dacã este marcatã, specificã cã vor fi tipãrite indicatiile generale (ce trebuie fãcut şi ce nu) pentru Dispoziţia de Lucru.

Necesar Resurse Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã lista resurselor necesare pentru Intervenţia corespunzatoare DL-ului curent.

Necesar Stoc Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã lista pieselor de schimb necesare pentru intervenţia corespunzatoare DL-ului

Page 46: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 44/103

curent. Acţiuni

Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã lista actiunilor componente ale intervenţiei corespunzatoare DL-ului curent.

Linie de Echipamente Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã întrega linie de echipamente.

Page 47: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 45/103

2. REEVALUARE / MODIFICARE ORE SALARIAT

2.1. DESCRIERE GENERALÃ Cu se acceseazã modulul Reevaluare/Modificare Ore Salariat

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Reevaluare/modificare ore salariat.

Scopul modulului Reevaluare/Modificare Timp Salariat Scopul acestui modul este de a efectua reevaluarea/modificarea unui salariat asupra dispoziţiei de lucru. A se vedea Reevaluare/Modificare Salariat pentru mai multe detalii despre operaţiile ce pot fi efectuate.

Aspectul standard al ferestrei Reevaluare / Modificare Ore Salariaţi Fereastra Reevaluare / Modificare Ore Salariaţi aratã, în mod implicit, astfel:

2.2. REEVALUARE/MODIFICARE ORE SALARIATI

2.2.1. Interfaţã

Nr. Salariat Reprezintã identificatorul salariatului pentru care este permisã reevaluarea/modificarea şi este un câmp obligatoriu. Poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. Numãrul introdus al salariatul va fi întotdeauna verificat de sistem în fişierul de salariaţi. Se poate selecta numãrul salariatului din fereastra Selector Salariaţi, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra de detalii Salariat pentru codul curent de salariat.

Page 48: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 46/103

Descriere Salariat Reprezintã descrierea (numele) salariatului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem

Resursa Reprezintã identificatorul Resursei din care face parte salariatul curent. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Se poate deschide Selectorul de Resurse prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra de Detalii Resurse pentru codul curent de resursã.

Responsabil Reprezintã identificatorul responsabilului salariatului. Este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Se poate deschide Selectorul de Responsabili prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Responsabil pentru codul curent de responsabil.

Data acţiunii Reprezintã data efectuãrii reevaluãrii/modificãrii salariatului şi este un câmp obligatoriu. Este propusã ca implicitã data curentã şi nu poate fi ulterioarã datei curente.

Data ultimei actualizãri Reprezintã data ultimei reevaluãri/modificãri pentru salariatul curent şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Listã Salariaţi Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Modificare / Reevaluare Salariaţi.

N. DL Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru executatã de salariat

Echipã Reprezintã echipa în care a lucrat salariatul pentru executarea dispoziţiei de lucru

Stare Salariat Reprezintã stadiul muncii salariatului pentru executarea dispoziţiei de lucru

Ore lucrate Reprezintã numãrul de ore lucrate de cãtre salariat la data specificatã

Cod Tarif Este tariful la care va fi calculatã manoperã salariatului respectiv

Data lucrãrii Data la care salariatul a executat intervenţia pentru care s-a întocmit DL

De la ora Ora la care salariatul a început intervenţia

Page 49: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 47/103

Pânã la ora Ora la care salariatul şi-a încheiat intervenţia Stare DL Starea Dispoziţiei de Lucru din momentul în care

se efectueazã reevaluarea/modificarea curentã Ore Totale Totalul cumulat şi actualizat al orelor în care

salariatul a muncit pentru executarea dispoziţiei de lucru

Ore planificate Numãrul de ore planificate pentru a fi lucrate de cãtre salariat pentru dispoziţia de lucru curentã

Stare Actualã Starea curentã a dispoziţiei de lucru

2.3. DETALII REEVALUARE/MODIFICARE SALARIAT Scopul ferestrei Detalii Reevaluare/Modificare Salariat

Scopul acestui sub-modul este de a furniza detalii referitoare la reev/modif a orelor salariatului. Reev/modif salariatului poate fi efectuatã în douã moduri: Pentru o dispoziţie de lucru datã se efectueazã reev/modif pentru salariaţii care au lucrat la aceastã Dispoziţie de lucru (a se vedea DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU) Pentru un salariat dat, se efectueazã reevaluare/modificare pentru dispoziţiile de lucru la care a lucrat salariatul (Reevaluare/Modificare Ore Salariat)

Aspectul standard al ferestrei Detalii Reevaluare/Modificare Salariat Fereastra Detalii Reevaluare/Modificare Salariat se prezintã, în mod implicit, astfel:

Page 50: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 48/103

2.3.1. Interfaţa

2.3.1.1. Detalii Reevaluare/Modificare Salariat Numar DL

Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru pentru care s-a efectuat reev/modif şi este o valoare numericã întreagã. Este un câmp obligatoriu în modul ADÃUGARE ; în caz contrar este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Dacã este editabil, dispoziţia de lucru trebuie sã existe în baza de date şi nu se poate afla în starea 'de arhivat'. Se poate selecta Numar DL din fereastra Selector Dispoziţie de Lucru, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Dispoziţie de Lucru pentru codul curent de DL.

Stare DL Reprezintã starea-utilizator a Dispoziţiei de Lucru (un caracter alfanumeric) şi este un câmp obligatoriu de completat. Se poate selecta Starea din Lista de stãri pentru dispoziţiile de lucru, fereastra activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Nivel Contor Reprezintã nivelul contorului în momentul încheierii Dispoziţiei de Lucru şi este un câmp numeric pozitiv. Acest câmp este editabil numai pentru un DL întocmit pentru o intervenţie cu periodicitatea bazatã pe interval de contor şi numai dacã DL-ul este trecut în starea "De Arhivat". Este calculat de sistem în funcţie de previziunea contorului corespunzator, iar utilizatorul îl poate modifica pentru a introduce valoarea realã. În caz contrar, nu este folosit.

Cod Salariat Reprezintã identificatorul salariatului pentru care se executã reev/modif. Este

Page 51: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 49/103

editabil numai dacã se efectueazã reev/modif salariatului din fereastra Detalii Dispoziţie de Lucru, caz în care este un câmp obligatoriu care poate avea pânã la 10 caractere alfanumerice. În caz contrar, este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Se poate selecta Numãrul Salariatului din fereastra Selector Salariat, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Salariat pentru codul curent de salariat.

Stare Salariat Reprezintã stadiul muncii salariatului pentru executarea dispoziţiei de lucru şi este un câmp obligatoriu care constã într-un caracter alfanumeric. Acest câmp are o semnificaţie similarã cu starea Dispoziţiei de Lucru şi poate fi oricare dintre stãrile-utilizator corespunzãtoare stãrilor sistem: Neînceputã, În Curs sau Terminatã. Se poate selecta starea din Lista de Stãri pentru DL, listã activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Echipã Reprezintã identificatorul echipei în care a lucrat salariatul şi este o valoare numericã întreagã cuprinsã între 0 şi 99.

Cod Tarif Reprezintã tariful salariatului, tarif la care va fi calculat costul manoperei. A se vedea de asemenea Detalii Salariat - Tarife Cost.

Data lucrãrii Acest câmp specificã data la care salariatul a efectuat intervenţia şi este un câmp obligatoriu de completat.

Ore planificate Reprezintã numãrul de ore planificate pentru intervenţia salariatului şi este un câmp numeric pozitiv şi opţional.

Ore de lucu Reprezintã numãrul de ore lucrate de cãtre salariat la data specificatã şi este o valoare numericã opţionalã. Se pot introduce valori negative pentru a corecta o reev/modif eronatã fãcutã anterior, dar astfel încât orele actualizate sã fie pozitive.

Ore de lucru la zi Acest câmp specificã orele cumulate lucrate de salariatul curent pe dispoziţia de lucru curentã şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem. Reprezintã suma orelor lucrate de salariatul curent pentru dispoziţia de lucru curentã şi trebuie sã fie o valoare pozitivã.

Ora început Reprezintã ora la care salariatul şi-a început intervenţia şi este un câmp opţional cu valoarea de la 00:00 la 24:00.

Page 52: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 50/103

Ora sfirsit Reprezintã ora la care salariatul şi-a încheiat intervenţia şi este un câmp opţional cu valoarea de la 00:00 la 24:00.

Selectie actiuni propuse Acest buton radio specificã în cazul în care dispoziţia de lucru are acţiuni, care acţiuni se vor selecta la accesarea ferestrei Selector Acţiuni pentru DL:

Ne-Exec. Pt. Resurse

Acţiuni cu starea "nerealizat", care nu au alocate resurse sau care au specificate în Resurse Necesare resursa salariatului curent

Toate pt. Resurse

Acţiuni care nu au alocate resurse sau care au specificate în Resurse Necesare resursa salariatului curent

Selectate Acţiuni selectate deja de o reev/modif anterioarã; reprezintã opţiunea disponibilã în modurile VIZUALIZARE şi MODIFICARE

Dacã nu se efectueazã reev/modif pe acţiuni, sau dacã fereastra nu se aflã în modul ADÃUGARE, acest radio buton este "numai-citire”,.

Distribuire Ore Acest buton radio specificã, în cazul în care dispoziţia de lucru are acţiuni, cum se distribuie pe acţiunile selectate orele lucrate:

Pe acţiune Orele lucrate pentru fiecare acţiune vor fi calculate cu formula: Ore lucrate salariat * Durata acţiune / Suma duratelor tuturor acţiunilor selectate

Pe numãr Orele lucrate pentru fiecare acţiune vor fi calculate cu formula: Ore lucrate salariat / Numãr de acţiuni selectate

Auto Reev/Modif Dacã dispoziţia de lucru are Acţiuni, aceastã cãsuţã de opţiune specificã cã se va face Reev/modif automatã pentru acţiunile selectate.

Auto Replan. Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate în modulul "Creare Planuri", corespunzatoare intervenţiei DL-ului curent, se vor actualiza sau nu în funcţie de execuţia dispoziţiei de lucru curente. Opţiunea de re-planificare automatã a intervenţiilor planificate existente este disponibilã numai pentru dispoziţiile de lucru create pentru intervenţii cu codul de replanificare ‘1’ sau ‘2’. Informaţia este accesibilã utilizatorului atunci când dispoziţia de lucru este trecutã în starea 'De Arhivat'.

Page 53: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 51/103

Redundanţã Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate în modulul "Creare Planuri" de cãtre alţi planificatori, corespunzãtoare intervenţiei DL-ului curent, trebuie luate în considerare sau nu în timpul sincronizãrii acestora cu dispoziţia de lucru curentã. Informaţia este accesibilã utilizatorului numai dacã este setatã opţiunea Auto Replan.

Vechile Apariţii Aceastã informaţie specificã acţiunea ce va fi efectuatã de sistem asupra intervenţiilor planificate întârziate (din modulul "Lansare Intervenţii"), în timpul sincronizãrii acestora cu dispoziţia de lucru curentã. Acţiunile disponibile sunt urmãtoarele:

Ştergere Sistemul va şterge intervenţiile întârziate Deplasare Sistemul va muta intervenţiile întârziate la date

viitoare, în conformitate cu periodicitatea intervenţiei-echipament corespunzatoare

Aceastã informaţie este accesibilã utilizatorului dacã este setatã Auto re-planificarea.

2.3.1.2. Acţiuni pentru DL Scopul acestei ferestre este de a afişa acţiunile din DL-ul curent, cu scopul de a fi utilizate în diferite circumstanţe (în principal pentru reev/modif salariat). Selectorul poate fi cu selecţie simplã sau multiplã.

Nr. DL Acesta este identificatorul Dispoziţiei de lucru pentru care sunt listate activitãţile, un câmp "numai-citire”, şi care este gestionat automat de sistem.

Lista de Acţiuni Filtrul folosit pentru aceastã listã este reprezentat de fereastra Filtru Actiuni pentru DL.

Nr. Reprezintã numãrul secvenţial al acţiunii în lista de acţiuni a Dispoziţiei de lucru

Întreg

Actiune Identificatorul Acţiunii Şir

Descriere Descrierea acţiunii Şir

Sub-Echipament

Identificatorul sub-echipamentului asupra cãruia este efectuatã acţiunea.

Şir

Ore lucrate Reprezintã numãrul de ore lucrate de salariat pentru acţiunea curentã; este vizibil numai dacã selectorul a fost deschis pentru a gestiona reev/modif ore salariat pe acţiuni

Float

Page 54: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 52/103

2.3.2. Operaţii

ADÃUGARE Dacã Reev/modif salariat se face pornind de la un salariat (din Reev/Modif Ore Salariat), sunt obligatorii urmãtoarele câmpuri: Nr DL Stare DL data lucratã Minimul de informatii necesare pentru a efectua reev/modif pentru un salariat din fereastra DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU sunt: Numãr salariat Stare salariat Data lucratã

MODIFICARE Dacã un salariat a lucrat de mai multe ori pe o dispoziţie de lucru, numai ultima instanţã a reev/modif lui poate fi modificatã. Nu existã restricţie în timpul modificãrii/reevaluãrii salariatului, cu excepţia criteriului de selecţie al acţiunii, criteriu care nu poate fi modificat.

Page 55: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 53/103

3. REEVALUARE/MODIFICARE RAPIDÃ

3.1.DESCRIERE GENERALÃ Cum se ajunge la modulul Reevaluare/Modificare rapidã

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Reevaluare/Modificare rapidã.

Scopul modulului Reevaluare/Modificare Rapidã Dispoziţiile de lucru într-un sistem de Întreţinere pot fi împãrţite în douã categorii: Dispoziţii de lucru pentru care este esenţialã o reevaluare/modificare detaliatã. Dispoziţii de lucru pentru care este suficientã o minimã dar esenţialã reevaluare/modificare. În aceastã categorie poate intra un mare numãr de dispoziţii de lucru. Reevaluarea/Modificarea dispoziţiilor de lucru care intrã în prima categorie poate fi efectuatã folosind modulul Detalii Dispoziţii de Lucru. Modulul Reevaluare/Modificare Rapidã poate fi folosit pentru a efectua reev/modif dispoziţiilor de lucru din cea de-a doua categorie. Scopul Selectorului Reevaluare/Modificare Rapidã este de a afişa dispoziţiile de lucru pentru care trebuie efectuatã reevaluarea/modificarea rapidã.

Aspectul standard al ferestrei Selector Reevaluare/Modificare Rapidã Fereastra Selector Reevaluare/Modificare Rapidã aratã, în mod implicit, astfel:

3.2. REEVALUARE/MODIFICARE RAPIDÃ

3.2.1. Interfaţa

3.2.1.1. Selector Reevaluare/Modificare Rapidã Listã Reevaluare/Modificare Rapidã

Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Reevaluare /Modificare Rapidã.

Page 56: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 54/103

Ref. DL Reprezintã identificatorul Dispoziţiei de Lucru

pentru care este efectuatã reev/modif rapidã Echipament Reprezintã identificatorul echipamentului pentru

care s-a generat dispoziţia de lucru Zonã Reprezintã identificatorul zonei cãreia îi aparţine

echipamentul Data planif. Reprezintã data programatã pentru executia

dispoziţiei de lucru Stare DL Reprezintã starea dispoziţiei de lucru definitã de

utilizator şi care a fost stabilitã folosind opţiunile implicite (în fereastra Valori Implicite pentru Reev/Modif Rapidã)

Data de începere Reprezintã data de început a dispoziţiei de lucru Ora de începere Reprezintã ora de început a dispoziţiei de lucru Data de sfârşit Reprezintã data de sfârşit a dispoziţiei de lucru Ora de sfârşit Reprezintã ora de sfârşit a dispoziţiei de lucru Clasã Intervenţie Reprezintã clasa intervenţiei pentru care s-a

generat dispoziţie de lucru

3.2.1.2. Valori Implicite Reev/Modif Rapidã Modulul Reevaluare/Modificare rapidã poate fi utilizat efectiv pentru a se efectua reev/modif rapidã a Dispoziţiilor de Lucru prin completarea datelor/costurilor actuale cu valorile planificate si este activat prin apasarea butonului “Implicit”. Scopul acestei componente este de a efectua o reev/modif substanţialã, fãrã a introduce prea multe date, prin stabilirea unor setãri implicite pentru Dispoziţiile de Lucru care vor suporta aceastã reevaluare/modificare.

Stare DL Reprezintã starea-utilizator pentru dispoziţiile de lucru ce vor suporta o reevaluare/modificare rapidã (un caracter alfanumeric) şi este un câmp obligatoriu de completat. Starea sistem a acestor dispoziţii de lucru trebuie sã fie 'Terminatã' sau 'De Arhivat'. Se poate selecta Starea din Lista de stãri ale dispoziţiei de lucru, listã activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Clasã Interv. Reprezintã clasa intervenţiei cãreia îi aparţin dispoziţiile de lucru ce trebuie sã suporte reev/modif. Este un câmp obligatoriu care poate avea pânã la 2 caractere alfanumerice. Trebuie sã existe în baza de date şi trebuie sã fie unic.

Page 57: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 55/103

Se poate selecta Clasa Intervenţiei din fereastra Selector Clase Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Echipa Reprezintã identificatorul echipei care a executat dispoziţia de lucru şi reprezintã un câmp numeric afişând o valoare întreagã şi pozitivã.

Data de început Reprezintã data începerii lucrului pe dispoziţia de lucru şi este un câmp obligatoriu de completat.

Ora de început Reprezintã ora începerii lucrului pe dispoziţia de lucru şi este un câmp opţional.

Data de sfârşit Reprezintã data încheierii lucrului pentru dispoziţia de lucru şi este un câmp obligatoriu. Nu poate fi mai micã decât data de început şi nu poate fi mai mare decât decât data curentã.

Ora de sfârşit Reprezintã ora la care s-a încheiat lucrul pentru dispoziţia de lucru şi este un câmp opţional.

Indicator Istoric Acest câmp specificã dacã se vor menţine detaliile DL-ului în Istoric, şi este folosit pentru suprascrierea indicatorului analog ("Istoric") din DL. Este un cimp optional în care se poate introduce "D" / "N".

Ore efectuate Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã numãrul de ore ce se vor inscrie pe dispoziţia de lucru se presupune a fi si cel al orelor planificate (în intervenţia corespunzatoare).

Timp Oprire Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã timpul de întrerupere real ce se va înscrie pe DL este timpul de oprire planificat.

Pierdere producţie Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã pierderea de productie reala ce se va inscrie pe DL va fi timpul de oprire planificat.

Cost resurse Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã totalul cheltuielilor cu resursele ce se va înscrie pe DL va fi cel planificat (din intervenţia care a produs DL-ul).

Cost material Aceasta casuta de opţiune, daca este marcata, aratã cã totalul cheltuielilor materiale ce se vor inscrie pe DL va fi cel planificat (din intervenţia care a produs DL-ul).

Page 58: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 56/103

Resurse folosite Aceasta casuta de opţiune, daca este marcata, aratã cã totalul cheltuielilor materiale ce se vor inscrie pe DL va fi cel planificat (din intervenţia care a produs DL-ul).

Auto Replan Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate în modulul Intervenţii Planificate se vor actualiza sau nu, în funcţie de execuţia dispoziţiei de lucru. Opţiunea de re-planificare automatã a intervenţiilor planificate existente este disponibilã numai pentru dispoziţiile de lucru create pentru intervenţii cu codul de replanificare ‘1’ sau ‘2’. Informaţia este accesibilã utilizatorului atunci când dispoziţia de lucru este trecutã în starea 'De Arhivat'.

Redundanţã Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate de catre alţi planificatori prin intermediul modulului "Creare Planuri" trebuie luate în considerare sau nu în timpul sincronizãrii acestora cu dispoziţia de lucru curentã. Informaţia este accesibilã utilizatorului numai dacã este este setatã opţiunea Auto Replan.

Vechile Apariţii Aceastã informaţie specificã acţiunea ce va fi efectuatã de sistem asupra intervenţiilor planificate întârziate, în timpul sincronizãrii intervenţiilor planificate cu dispoziţia de lucru curentã. Acţiunile disponibile sunt urmãtoarele:

Ştergere Sistemul va şterge intervenţiile întârziate Deplasare Sistemul va deplasa intervenţiile întârziate la date

viitoare, în conformitate cu periodicitatea intervenţiei-echipament

Aceastã informaţie este accesibilã utilizatorului dacã este setatã opţiunea Auto Replan.

Operaţii

Reev/Modif Efectueazã reevaluarea/modificarea tuturor dispoziţiilor de lucru din listã folosind valorile implicite definite.

Page 59: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 57/103

3.3. DETALII REEVALUARE/MODIFICARE RAPIDÃ Scopul ferestrei Detalii Reevaluare/Modificare Rapidã

Scopul modulului secundar Detalii Reevaluare/Modificare Rapidã este de a furniza detalii şi a efectua operaţii referitoare la reevaluarea/modificarea rapidã a dispoziţiilor de lucru.

Aspectul standard al ferestrei Detalii Reevaluare/Modificare Rapidã Fereastra Detalii Reevaluare/Modificare Rapidã aratã, în mod implicit, astfel:

3.3.1. Interfaţã

Nr. DL Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru pentru care va fi efectuatã reevaluarea/modificarea rapidã şi este un câmp numeric obligatoriu. Trebuie sã existe în mod unic în baza de date. Se poate selecta Nr. DL din fereastra Selector Dispoziţii de Lucru, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Prin apãsarea tastei F7 sau a butonului drept al mouse-ului se activeazã fereastra Detalii Dispoziţie de Lucru pentru codul curent de DL.

Echipament Reprezintã identificatorul echipamentului pentru care a fost generatã dispoziţia de lucru şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Zonã Reprezintã identificatorul zonei echipamentului şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Page 60: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 58/103

Data Reprezintã data programatã a dispoziţiei de lucru şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Stare DL Reprezintã starea-utilizator a dispoziţiei de lucru în care aceasta va fi trecutã în urma operaţiei de reev/modif şi este un câmp obligatoriu care afişeazã un caracter alfanumeric. Acest câmp poate fi setat numai la o stare corespunzãtoare stãrii sistem 'De Arhivat' sau 'Terminatã'. Se poate selecta Starea din Lista de stãri ale dispoziţiei de lucru, fereastrã activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Clasã Intervenţie Reprezintã clasa intervenţiei pentru care s-a generat dispoziţia de lucru şi este un câmp obligatoriu de completat care poate avea pânã la 2 caractere alfanumerice. Se poate selecta Clasa Intervenţiei din fereastra Selector Clase Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Data de început Reprezintã data de început a dispoziţiei de lucru şi este un câmp obligatoriu în care nu se poate introduce o datã ulterioarã celei curente.

Ora de început Reprezintã ora de început a dispoziţiei de lucru şi este un câmp obligatoriu.

Data de sfârşit Reprezintã Data de sfârşit a dispoziţiei de lucru şi este un câmp obligatoriu în care nu se poate introduce o datã ulterioarã datei curente sau o datã anterioarã celei de început a DL.

Ora de sfârşit Reprezintã ora de sfârşit a dispoziţiei de lucru şi este un câmp obligatoriu.

Auto Replan Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate, create în modulul "Creare Planuri" ar trebui sau nu sã fie actualizate în funcţie de execuţia dispoziţiei de lucru. Opţiunea de re-planificare automatã a intervenţiilor planificate existente este disponibilã numai pentru dispoziţiile de lucru create pentru intervenţii cu codul de replanificare ‘1’ sau ‘2’. Informaţia este accesibilã utilizatorului atunci când dispoziţia de lucru este trecutã în starea 'De Arhivat'.

Redundanţã Aceastã informaţie specificã dacã intervenţiile planificate generate de alţi planificatori (în modulul "Creare Planuri") trebuie luate în considerare sau nu în timpul sincronizãrii acestora cu dispoziţia de lucru curentã. Informaţia este accesibilã utilizatorului numai dacã este este setatã opţiunea Auto Replan..

Page 61: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 59/103

Vechile Apariţii Aceastã informaţie specificã acţiunea ce va fi efectuatã de sistem asupra intervenţiilor planificate întârziate, în timpul sincronizãrii intervenţiilor planificate cu dispoziţia de lucru curentã. Acţiunile disponibile sunt urmãtoarele:

Ştergere Sistemul va şterge intervenţiile întârziate Deplasare Sistemul va deplasa intervenţiile întârziate la date

viitoare, în conformitate cu periodicitatea intervenţiei-echipament

Aceastã informaţie este accesibilã utilizatorului dacã este setatã opţiunea Auto Replan.

3.3.2. Operaţii

ADÃUGARE Urmãtoarele câmpuri sunt propuse implicit, de sistem pe baza valorilor furnizate de cãtre utilizator în cadrul ferestrei Valori Implicite Reev/Modif Rapidã: Stare Dispoziţie de Lucru Clasã Intervenţie Data de început Ora de început Data de sfârşit Ora de sfârşit Utilizatorul, care trebuie sã furnizeze identificatorul dispoziţiei de lucru, poate modifica aceste date.

MODIFICARE Cu excepţia identificatorului dispoziţiilor de lucru şi a informaţiilor referitoare la echipament, toate datele pot fi modificate.

ŞTERGERE Se poate şterge o dispoziţie de lucru din lista de dispoziţii de lucru pe care se va efectua reevaluarea/modificarea rapidã.

Page 62: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 60/103

4. INTERFAŢA PSION

4.1. DESCRIERE GENERALÃ Cum se ajunge la modulul Interfaţa PSION

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Interfaţa PSION.

Scopul modulului Interfaţa PSION PSION este un dispozitiv digital care conţine memorie RAM şi ROM, o interfaţã pentru furnizarea de date pentru diferite module COSWIN (Detalii Dispoziţie de Lucru, Stoc etc.) şi o interfaţã serialã pentru comunicarea cu computerul staţionar. Scopul acestui dispozitiv este de a culege date din diferite locuri ale întreprinderii în care nu este disponibil un computer staţionar, pentru a le introduce ulterior în COSWIN prin utilizarea unei interfeţe seriale cu computerul pe care ruleazã COSWIN. O altã manierã de utilizare a PSION-ului este de a încãrca date din COSWIN cu scopul de a le furniza la locuri din întreprindere în care nu este disponibil un calculator staţionar. COSWIN face toate verificãrile şi validãrile de date, cu scopul de a captura datele încãrcate în memoria PSION sau de a trimite aceste date spre PSION. Acest modul pune la dispozitia utilizatorului functionalitatile necesare pentru a se copia fisiere de tip PSION din PC în PSION, inainte de executia Reev/Modif, sau de acopia aceste fisiere din PSION în PC, dupa efectuarea Reev/Modif cu ajutorul PSION-ului.

Aspectul standard al modulului Interfaţa PSION Fereastra Interfata PSION se prezintã implicit, în felul urmãtor:

Page 63: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 61/103

4.2. INTERFAŢA PSION

4.2.1. Operaţii

Export DL Acest buton executã operaţia de copiere a fişierului de reevaluare/modificare de pe calculator pe PSION.

Import DL Acest buton executã operaţia de copiere a fişierului de reevaluare/mkodificare de pe PSION pe PC.

Import Diagnostice Acest buton executã operaţia de copiere a fişierului de defecte apãrute de pe PSION pe PC.

Import Contor Acest buton executã operaţia de copiere a datelor referitoare la contorizarea consumului pentru echipamente, de la PSION la PC.

Page 64: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 62/103

5. GENERARE DISPOZIŢII DE LUCRU

5.1. DESCRIERE GENERALÃ Cum se acceseazã modulul Generare Dispoziţii de lucru

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Generare DL. Scopul modulului Generare DL

Pentru a facilita munca personalului de întreţinere, Dispoziţiile de Lucru sunt în general tipãrite într-un format standard fix furnizând detalii şi instrucţiuni asupra intervenţiei ce trebuie executatã. Acestea trebuie apoi înmânate personalului de întreţinere cãrora li se adreseazã. Fereastra Tipãrire DL vã permite sã selectaţi anumite dispoziţii de Lucru pe baza unor anumite criterii şi dupã aceea sã le tipãriţi în mod grupat. Fereastra principalã în modulul Generare DL opereazã pe bazã de filtrare (a se vedea manualul Iniţiere în COSWIN). În aceastã fereastrã utilizatorul poate introduce constrângeri (criterii de selecţie) pentru dispoziţiile de lucru ce vor fi tipãrite.

Aspectul standard a modulului de Generare Dispoziţie de Lucru Fereastra Tipãrire DL aratã, în mod implicit, astfel:

Page 65: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 63/103

5.2. TIPÃRIRE DISPOZIŢIE DE LUCRU

5.2.1. Interfaţã

Tipãrire DL Începind Nr. DL

Se introduce limita superioarã a identificatorului de DL, pentru care va începe procesul de selecţie (este o valoare numericã întreagã, obligatorie, de pânã la 8 caractere).

Cãutare maximum Reprezintã numãrul maxim de dispoziţii de lucru ce vor fi baleiate şi este un câmp obligatoriu (valoare numericã întreagã setatã implicit, pe 5000).

Selectare maximum Reprezintã numãrul maxim de Dispoziţii de Lucru ce vor fi selectate pentru operaţia de tuparire şi este un câmp obligatoriu de completat (valoare numericã întreagã, implicit, egalã cu 5000).

Data Se introduc datele de început/sfirsit care definesc perioada pentru care se vor selecta Dispoziţiile de Lucru. Pentru a selecta sau respinge o dispoziţie de lucru, sistemul utilizeazã pentru aceasta constringere data programatã, data de început sau data de sfârşit, în funcţie de starea DL-ului, dupã cum este prezentat în cele ce urmeazã:

Stare Data consideratã Neînceput Data programatã În curs Data de început Terminat Data de sfârşit De Arhivat Data de sfârşit

Este obligatoriu sã se introducã limitele inferioarã şi superioarã ale datei. Echipa

Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea Dispoziţiilor de Lucru efectuate de anumite echipe.

Zona Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã ale dispoziţiilor de lucru aparţinând unor zone specifice (pânã la 6 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se pot selecta zonele dorite dintr-o listã de selecţie multiplã. Se pot selecta Zonele din fereastra Selector Zone, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Page 66: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 64/103

Funcţie Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor funcţii specifice (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta Funcţia din fereastra Selector Funcţii, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Sistem Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor echipamente-sistem specifice (pânã la 16 caractere alfanumerice). Se poate selecta Echipamentul-Sistem din fereastra Selector Sisteme, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Echipament/Grup Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumite echipamente (pânã la 16 caractere alfanumerice). Se poate selecta Echipament/Grup din fereastra Selector Echipamente, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Resursa Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru folosind resurse specifice (pânã la 6 caractere alfanumerice), dacã este nemarcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã resursele dorite din lista de selecţie multiplã Selector Resurse. Se pot selecta Resursele din fereastra Selector Resurse, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Planificator Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru create de anumiti planificatori (pânã la 6 caractere alfanumerice). Se poate selecta ID Planificator din fereastra Selector Planificator, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Responsabil Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumiţi responsabili (pânã la 6 caractere alfanumerice). Se poate selecta Responsabilul din fereastra Selector Responsabili, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Tip Intervenţie Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru având tipuri de intervenţie specifice (pânã la 2 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã tipurile de intervenţie dorite din lista de selecţie multipla Tipuri de Intervenţie. Se poate selecta tipul de intervenţie din fereastra Selector Tipuri de Intervenţii, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Page 67: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 65/103

Tip DL Se selecteazã din casetele cu lista corespunzatoare limitele inferioarã şi superioarã pentru tipul de Dispoziţie de Lucru (Toate, Planificate, Neplanificate, Altele).

Stare DL (Utilizator) Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru având stãri specifice definite de utilizator (un caracter alfanumeric), dacã este nemarcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã stãrile dorite din lista de selecţie a Tipurilor de Intervenţie. Se poate selecta starea DL (utilizator) din Lista de Stãri ale dispoziţiei de lucru, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Stare DL (Sistem) Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru având stãri specifice sistem (un numãr între 0 şi 3).

Clasã Intervenţie Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru care executa intervenţii aparţinând unor clase date (pânã la 2 caractere alfanumerice), dacã nu este nemarcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar se selecteazã clasele de intervenţie dorite din lista de selecţie Clase Intervenţii. Se poate selecta Clasa Intervenţiei din fereastra Selector Clase Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Intervenţie Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru întocmite pentru anumite intervenţii (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta intervenţia din fereastra Selector Intervenţii, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Cont de cheltuieli Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru având conturi de cheltuieli specifice (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta Contul de Cheltuieli din fereastra Selector Conturi de Cheltuieli Întreţinere prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

5.2.1.2. Detalii Tiparire DL Aceasta fereastra furnizeazã criterii suplimentare pentru selecţia dispoziţiilor de lucru. Poate fi accesata prin apãsarea butonului Detalii.

Contract Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru generate pa bazã de contract, aparţinând unor contracte specifice (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta Contractul din fereastra Selector Contracte, activatã prin

Page 68: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 66/103

apãsarea tastei F2 sau a butonului selector. Proiect

Se introduc limitele superioare şi inferioare pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumite proiecte (pânã la 10 caractere alfanumerice).

Nr. Plan Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru generate din planuri specifice (pânã la 5 caractere alfanumerice). Se poate selecta Numãrul Planului din Lista de Planuri, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Nr. Cerere de Intervenţie Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru dispoziţiile de lucru generate pe baza unor anumite cereri de intervenţie (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta Nr. Cererii de Intervenţie din fereastra Selector Cereri Utilizator, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

DL INT/EXT Se selecteazã din câmpurile cu listã limitele inferioarã şi superioarã pentru tipurile de contracte de interes (Toate, Interne, Externe).

5.2.2. Operaţii

Cãutare

Efectueazã selecţia dispoziţiilor de lucru existente în modulul "Lucrari în Curs", pe baza criteriilor introduse anterior. Lista dispoziţiilor de lucru selectate este salvatã într-un fişier pe disc, în directorul BIN în COSWIN. Acest fişier este utilizat dupã aceea, când este aleasã opţiunea Vizualizare/Selectare, pentru afişarea dispoziţiilor de lucru selectate. Acest fişier nu este şters de sistem la închiderea modulului. Din acest motiv, când este invocatã din nou operaţia de Cãutare, sistemul verificã prezenţa acestui fişier şi, dacã existã, utilizatorul este întrebat dacã doreşte suprascrierea acestui fişier sau nu.

Vizualizare/Selectare Aceastã opţiune deschide Selectorul Generare DL, care contine lista dispoziţiilor de lucru selectate folosind operaţia de Cãutare.

Page 69: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 67/103

Este obligatoriu sã fi fost executatã înainte de invocarea acestei opţiuni o operaţie de Cãutare.

Tipãrire Lot Efectueazã tipãrirea grupatã a dispoziţiilor de lucru selectate în timpul procesului de Cãutare şi selectate ulterior. Dacã nu a fost efectuatã operaţia de Cãutare, sistemul afişeazã un mesaj informativ anunţând cã nu au fost selectate dispoziţii de lucru. Aceastã opţiune utilizeazã o tipãrire specificã (nu este utilizat generatorul de rapoarte REPSTAR).

PSION Acest buton creeazã fişiere care pot fi exportate spre PSION (un dispozitiv digital, pentru operare rapidã, care are o interfaţã cu computerul). Numãrul de dispoziţii de lucru ce se pot exporta depinde de parametrii definiţi pentru PSION în modulul Parametri Întreţinere (a se vedea manualul de Configurare COSWIN).

5.3. SELECTOR GENERARE DL Scopul ferestrei Selector Generare DL

Scopul acestui selector este de a afişa dispoziţiile de lucru care au fost selectate folosind procesul de cãutare şi de a permite utilizatorului sã-şi facã propriile selecţii printre dispoziţiile de lucru deja selectate dupa criteriile anterioare. Implicit, sistemul afişeazã toate dispoziţiile de lucru netipãrite anterior ca fiind selectate în listã. De fiecare datã când e tipãritã o dispoziţie de lucru din COSWIN, sistemul actualizeazã numãrãtorul pentru a indica de câte ori Dispoziţia de lucru a fost tipãritã. Pentru a modifica selecţia implicitã, utilizatorul poate sã-şi facã propria selecţie şi, prin apãsarea butonului Selectare, se vor pastra pentru tiparire sau pentru export spre PSION doar liniile selectate.

Aspectul standard al ferestrei Selector Generare DL Fereastra Selector Generare DL aratã, în mod implicit, astfel:

Page 70: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 68/103

5.3.1. Interfaţã

Selector Generare DL

Ref. DL Reprezintã identificatorul dispoziţiei de lucru Stare DL Starea-utilizator a dispoziţiei de lucru curente Nr. Resurse Numãrul de resurse cerute de dispoziţia de lucru Nivel Reprezintã nivelul echipamentului pentru care a

fost generatã dispoziţia de lucru (în cadrul structurii echipamentelor)

Echipament/ Grup

Acesta este echipamentul sau grupul de echipamente pentru care a fost generat DL-ul curent

Zonã Aceasta este Zona echipamentului pentru care a fost generat DL-ul curent

Intervenţie Reprezintã identificatorul intervenţiei pentru care a fost generatã dispoziţia de lucru

Prioritate intervenţie

Reprezintã prioritatea intervenţiei pentru care a fost generatã dispoziţia de lucru

Tip DL Reprezintã tipul dispoziţiei de lucru

Page 71: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 69/103

Data planificatã Reprezintã data programatã pentru dispoziţia de lucru, dacã starea dispoziţiei de lucru este 'Neînceputã', data de început dacã starea DL este 'În Curs' şi data de sfârşit în caz contrar

# Reprezintã de câte ori a fost tipãritã deja dispoziţia de lucru curentã

Prin apãsarea tastei F7 pe orice linie din selector se deschide fereastra DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU pentru acel DL.

Descriere Intervenţie Reprezintã descrierea Intervenţiei pentru care s-a generat dispoziţia de lucru, şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

5.4. OPŢIUNI DE TIPÃRIRE DL Scopul ferestrei Tipãrire DL Generate

În cadrul ferestrei " Tipãrire DL Generate", utilizatorul furnizeazã opţiuni pentru informaţiile ce se vor tipãri pentru fiecare dispoziţie de lucru selectatã pentru a fi tipãritã, în fereastra Tipãrire DL.

Aspectul standard al ferestrei Tipãrire DL Generate

Fereastra Tiparire DL Generate aratã, în mod implicit, astfel:

5.4.1. Interfaţã

Cod de Bara DL Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã vor fi tipãrite informaţiile referitoare la codul de bare pentru dispoziţia de lucru respectivã.

Page 72: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 70/103

Ore planificate Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãrit numãrul de ore planificate.

Activitãţi intervenţie Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã vor fi tipãrite textul şi informaţiile OLE existente în Activitãţile intervenţiei corespunzatoare dispoziţiei de lucru.

Text specific Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã va fi tipãrit textul specific referitor la intervenţia corespunzatoare dispoziţiei de lucru.

Remarci Echipament Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã vor fi tipãrite Comentariile echipamentului pentru care s-a generat dispoziţia de lucru.

Indicaţii şi restricţii Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã vor fi tipãrite indicatiile generale (ce este indicat şi ce nu) ale intervenţiei corespunzatoare dispoziţiei de lucru.

Necesar Resurse Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã va fi tipãritã lista resurselor necesare pentru intervenţia corespunzatoare dispoziţiei de lucru.

Necesar Stoc Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã lista pieselor de schimb necesare intervenţiei corespunzatoare dispoziţiei de lucru. Actiuni Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã lista actiunilor componente ale intervenţiei corespunzatoare dispoziţiei de lucru.

Tip. Linie de Echipamente Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, specificã cã va fi tipãritã întreaga linie de echipamente.

5.5. SORTARE DL GENERATE Scopul acestei ferestre

Scopul ferestrei "Sortare DL Generate " este de furniza opţiuni de sortare pentru lista dispoziţiilor de lucru deja selectate. Fiecare câmp reprezintã un identificator al unui câmp dupã care se vor sorta dispoziţiile de lucru. Aceste câmpuri acceptã valori de la 0 la 8, reprezentând 9 criterii de sortare: 1.Zonã 2.Echipament 3.Data planificata 4.Prioritate

Page 73: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 71/103

5.Numãr DL 6.Stare DL 7.Tip DL 8.Respnsabil 9.Funcţie Nu se pot introduce douã câmpuri având acelaşi criteriu de sortare. A se vedea DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU pentru detalii despre semnificaţia acestor criterii.

Aspectul standard al ferestrei Sortare DL Generate:

Fereastra Sortare DL Generate aratã, în mod implicit, astfel:

5.5.1. Interfaţa

Câmp Reprezintã numãrul curent al câmpului de sortare şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Nume câmp Aceste câmpuri cu listã sunt folosite pentru a stabili criteriile de sortare dintre cele 9 specificate anterior.

Ordinea Acest câmp cu listã indicã ordinea în care câmpul precedent trebuie sã fie sortat (ascendent sau descendent).

Page 74: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 72/103

5.5.2. Operaţii

Execuţie

Se aplicã criteriile de sortare definite acum asupra listei generate în urma operaţiei de Cautare.

Page 75: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 73/103

6. CONSUM CONTOARE

6.1 DESCRIERE Cum se acceseaza modulul Consum Contoare

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Consum Contoare.

Scopul modulului Consum Contoare Apariţia unor anumite intervenţii de întreţinere depinde de valoarea contoarelor definite pentru acestea. Aceste intervenţii trebuie sã fie îndeplinite la intervale regulate ale contorului. Astfel, pentru planificarea urmãtoarelor execuţii ale acestor intervenţii, este necesar sã se menţinã datele referitoare la citirile de contor şi la nivelul consumului. Scopul modulului Consum Contoare este de a înregistra reevaluãrile/modificãrile periodice fãcute de personalul de întreţinere, cu privire la ultimele citiri ale diferitelor contoare. Pe baza citirilor pentru un contor, sistemul previzioneazã consumul mediu şi actualizeazã data urmãtoarei intervenţii pentru toate intervenţiile dependente de acel contor. Acest modul gestioneazã numai contoarele de tip cumulativ (a se vedea Detalii Contor pentru mai multe informaţii despre tipurile posibile de contor).

Aspectul standard al modulului Consum Contoare Fereastra Reevaluare / Modificare Consum Contoare aratã, în mod implicit, astfel:

6.2 REEVALUARE/MODIFICARE CONSUM CONTOARE

6.2.1. Interfaţã

Listã Consum Contoare Filtrul folosit pentru aceastã listã este Filtru Consum Contoare.

Contor Identificatorul contorului Data Data citirii Ora Ora la care s-a efectuat citirea Citire Valoarea citirii Unitate Unitatea de mãsurã pentru citirile de contor

Page 76: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 74/103

Zi S An Data citirii în format zi-sãptãmânã-an Previziune Zilnicã

Reprezintã previziunea consumului de contor pe o zi

#Trans Reprezintã numãrul de citiri existente pentru contorul respectiv

Ultima actualizare

Data la care s-a fãcut ultima actualizare a contorului

Data urm. Data la care se va efectua citirea urmãtoare Data iniţialã Data la care a fost instalat contorul sau data la

care a început sã contorizeze Descriere Reprezintã descrierea explicativã sau tehnicã a

contorului Tip contor Reprezintã tipul de contorizare cumulativã

(total/incrementat) Prin apãsarea tastei F8 sau a butonului Contor, este apelat modulul Detalii Contor, în scopul furnizãrii de detalii suplimentare asupra contorului curent.

Operaţii

Şterge Citiri Contoarele cumulative necesitã cel puţin trei citiri pentru a calcula nivelul previzionat al consumului. Aceste trei citiri sunt prima citire a contorului şi ultimele douã citiri. Toate celelalte citiri de contor sunt pur informative şi nu sunt utilizate în calcule. Aceastã opţiune poate fi folositã pentru a şterge datele excedentare din COSWIN (a se vedea secţiunea Ştergere Citiri în modulul Detalii Contor pentru mai multe detalii asupra acestei operaţii).

6.3. CITIRI CONTOR Scopul ferestrei Citiri Contor

Aceastã fereastrã permite vizualizarea/modificarea/adaugarea detaliilor referitoare la consumul contoarelor.

Page 77: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 75/103

Aspectul standard al ferestrei Detalii Contor Fereastra Detalii Contor aratã, în mod implicit, astfel:

6.3.1. Interfaţã

Contor Reprezintã identificatorul contorului pentru care trebuie sã se efectueze reevaluarea/modificarea citirii şi este un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem.

Tip Contor Tipul contorului reprezintã modul în care acesta trebuie actualizat (un câmp "numai-citire”, gestionat automat de sistem).

Total În valori absolute Creştere În valori incrementale

Data Este data la care este efectuatã citirea şi este un câmp obligatoriu. Data trebuie sã fie între data ultimei citiri şi data curentã.

Ora Reprezintã ora la care a fost efectuatã citirea şi este un câmp opţional în format nn:nn.

Valoare Reprezintã ultima citire de contor introdusa şi este un câmp numeric obligatoriu a cãrui valoare trebuie sã fie:

Page 78: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 76/103

cel puţin egalã cu valoarea citirii precedente pentru contoarele de tip “total” pozitivã pentru contoarele de tip “incremental”

Unitate Reprezintã unitatea de mãsurã pentru citirile de contor şi este un câmp numai-citire gestionat automat de sistem.

6.3.2. Operaţii

ADÃUGARE Informaţiile minime cerute la ADÃUGAREA unei citiri de contor sunt: Datã citire Valoare citire

MODIFICARE Informaţiile ce pot fi modificate sunt: Datã citire Orã citire Valoare citire

Page 79: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 77/103

7. ARHIVARE

7.1. DESCRIERE GENERALÃ Cum se ajunge la modulul Arhivare

Se selecteazã din meniul COSWIN Întreţinere / Lucrãri în curs / Arhivare Scopul modulului de arhivare

Arhivarea este operaţia de trecere a unei sau mai multe dispoziţii de lucru aflate în starea "De Arhivat" (stare sistem: 3). în modulul "Istoric" al sistemului. În ansamblu, procesul de arhivare efectueazã urmãtoarele: Transferã dispoziţiile de lucru având starea "De Arhivat" din modulul "Lucrãri în curs" în fişierele de "Istoric" Actualizeaza costurile şi celelalte detalii referitoare la dispoziţia de lucru în analizele de tip 'Anual' si 'La Zi'. Opţional, actualizeazã necesarul de resurse şi stoc pentru intervenţia corespunzatoare DL-ului. Sistemul adaugã resursele şi articolele de stoc consumate pe dispoziţia de lucru, dar care nu fuseserã definite în Resurse Necesare / Stoc Necesar pentru intervenţia corespunzatoare. Opţional, construieşte lista minimã de piese de schimb pentru un echipament Fereastra principalã în modulul Arhivare opereaza pe bazã de filtrare (a se vedea Iniţiere în COSWIN). Utilizatorul poate introduce constrângeri (criterii de selecţie) pentru selectarea dispoziţiile de lucru ce urmeazã a fi arhivate. Folosind criteriile de selecţie, se pot defini limitele inferioarã şi superioarã pentru câteva câmpuri importante pentru arhivarea selectivã a dispoziţiilor de lucru. Deci, se vor arhiva numai acele dispoziţii de lucru ce se gasesc în starea 'De Arhivat' şi care întrunesc criteriile de selecţie. Este obligatoriu a se defini perioada pe care o va lua în calcul procesul de arhivare. Dispoziţiile de lucru care au data de sfârşit în aceastã perioadã sunt arhivate de sistem. Aceastã perioadã nu poate fi extinsã pe o duratã mai mare de un an financiar. Dispoziţiile de lucru având starea 'De Ahivat' şi care satisfac criteriile de selecţie definite de utilizator sunt transferate din modulul "Lucrãri în curs" în "Istoric". De fapt, numai dispoziţiile de lucru având indicatorul 'Istoric' setat pe Da sunt transferate în modulul "Istoric". Dacã indicatorul 'Istoric' este setat pe Nu şi dispoziţia de lucru satisface criteriile de selecţie definite de utilizator, atunci acest DL este şters din modulul "Lucrãri în curs" fãrã a mai fi transferat în modulul "Istoric". Indicatorul 'Istoric' pentru un echipament poate fi setat cu ajutorul modulului Detalii Topografice. Acest indicator permite utilizatorului sã

Page 80: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 78/103

gestioneze datele de istoric numai pentru echipamentele de interes. La arhivare se vor transfera în istoric urmãtoarele date: Detaliile de bazã ale DL-ului Datele de Început/Sfârşit Detalii cost Timp de întrerupere/Pierdere producţie Comentarii Reev/Modif Acţiuni Resurse folosite Stoc folosit Ore Salariati Diagnostice Datele despre diagnostice, deşi sunt copiate în Istoric, sunt încã reţinute ca parte a Fisierelor de Echipamente. Aceasta se întimplã pentru a permite analiza diagnosticelor pe Echipament sau Familie pe o perioadã definitã de utilizator. În cele din urmã se pot şterge datele din Fişierele de Echipamente folosind opţiunea Ştergere pe loturi în modulul Fişiere de Echipamente/ Diagnostice. Utilizatorul trebuie sa creeze înregistrãrile de analizã pentru perioada pe care este definit calendarul înainte de a începe procesul de arhivare, daca se doreste acumularea de statistici referitoare la întreţinere pe diferite nivele. Selectând opţiunea de Control Analize în meniul Parametri Întreţinere (din cadrul programului "Configurare COSWIN") se pot crea înregistrãrile de analizã. Totuşi, nu este obligatoriu acest lucru. Analiza datelor atât 'Anual' cât şi 'La Zi' se efectueazã pentru urmãtoarele entitãţi: Zonã Funcţie Cont de Cheltuieli Buget Echipament/Grup Subcontractant Urmãtoarele detalii sunt actualizate 'Anual' şi 'La Zi', dupã tip (intern, extern), separat pentru Dispoziţiile de Lucru Planificate, Neplanificate şi Diverse: Cost real Resurse Cost real Materiale (adicã Cost Material - Val. de recuperare) Costuri reale Diverse

Page 81: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 79/103

Numãr DL-uri incheiate Timp de întrerupere (în Ore) Pierdere Producţie (în Ore) Ore planificate Ore reale Datele de analizã de mai sus sunt adãugate înregistrãrii anuale corespunzãtoare pe baza datei de sfârşit a dispoziţiei de lucru. Deoarece pot exista înregistrãri de analizã pentru o perioadã mai mare de un an, se pot arhiva şi genera date de analizã pentru dispoziţii de lucru din anul (anii) financiar(i) precedent(i). Detaliile urmãtoare sunt actualizate în înregistrarea referitoare la sub-contractant pentru dispoziţiile de lucru executate de sub-contractanţi: Numãr de intervenţii corective Numãr de intervenţii preventive Ore Salariati folosite în întreţinerea preventivã Ore Salariati folosite în întreţinerea corectivã Sistemul gestioneazã un contor pentru fiecare Intervenţie definitã, care indicã de câte ori a fost executatã intervenţia la echipamentul corespunzator. Procesul de arhivare incrementeazã acest contor în momentul transferului unui DL din modulul "Lucrari în Curs" în modulul "Istoric". Procesul de arhivare trebuie realizat la intervale regulate. Cel mai bine este sã se ruleze arhivarea în momentul în care sunt acumulate în fişierul Lucrãri în curs cinci sute pânã la o mie de dispoziţii de lucru având starea 'de arhivat'. Acest lucru va mãri viteza proceselor executate în modulele "Lucrãri în Curs", Creare Planuri şi Lansare Intervenţii. Utilizatorul se va asigura prin aceasta cã datele afişate de Matricea Costurilor sunt actualizate. Daca sunt necesare date de analiza, utilizatorul trebuie sã se asigure ca înregistrãrile de analizã sunt create înaintea procesului de arhivare, în caz contrar dispoziţiile de lucru vor fi arhivate în istoric dar nu vor fi create date de analizã.

Aspectul standard al ferestrei Arhivare Fereastra Arhivare aratã, în mod implicit, astfel:

Page 82: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 80/103

7.2 ARHIVARE

7.2.1. Interfaţã

7.2.1.1 Arhivare Cod inceput

Se introduce limita superioarã pentru identificatorul Dispoziţiei de Lucru, limitã de la care va începe procesul de arhivare (de la acest DL catre DL-urile cu numere mai mici). Este o valoare numericã întreagã obligatorie.

Cãutare maximum Reprezintã numãrul maxim de dispoziţii de lucru ce vor fi baleiate şi este un câmp obligatoriu (se introduce o valoare numericã întreagã, implicit, fiind egalã cu 5000).

Selectare maximum Este numãrul maxim de dispoziţii de lucru ce vor fi arhivate şi este un câmp obligatoriu (se introduce o valoare numericã întreagã implicit, egalã cu 5000).

Data Se introduce data de început a arhivãrii (implicit, este prima datã a anului financiar curent).

Echipã Se introduc limitele inferioarã şi superioarã ale identificatorilor de echipã (o valoarea numericã întreagã, opţionalã).

Page 83: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 81/103

Zona Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru selectarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor zone specifice (pânã la 6 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã zonele dorite din lista de selecţie multiplã Zone. Se pot selecta zonele din fereastra Selector Zone, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Funcţie Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru aparţinând echipamentelor cu anumite funcţii (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta funcţia din fereastra Selector Funcţii, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Sistem Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumite sisteme de echipamente (pânã la 16 caractere alfanumerice). Se poate selecta sistemul din fereastra Selector Sistem, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Echipament/Grup Se introduc limitele inferioarã şi superioarã ale identificatorilor de echipament/grup ale cãror dispoziţii de lucru vor fi arhivate (pânã la 16 caractere alfanumerice). Se poate selecta echipamentul/grupul din fereastra Selector Echipamente, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Resursa Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru folosind anumite resurse (pânã la 6 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã resursele dorite din lista de selecţie multiplã Resurse. Se pot selecta resursele din fereastra Selector Resurse, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Planificator Se introduc limitele inferioarã şi superioarã ale identificatorilor planificatorilor care au generat dispoziţiile de lucru (pânã la 6 caractere alfanumerice). Se poate selecta planificator din fereastra Selector Planificatori, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Responsabil Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumiţi responsabili (pânã la 6 caractere alfanumerice).

Page 84: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 82/103

Se poate selecta responsabilul din fereastra Selector Responsabil, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Tip Intervenţie Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru corespunzatoare unor anumite tipuri de intervenţie (pânã la 2 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã tipurile de intervenţie dorite din lista de selecţie Tipuri de Intervenţii. Se poate selecta tipul de intervenţie din fereastra Selector Tipuri de Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Tip DL Se selecteazã din câmpurile cu listã limitele inferioarã şi superioarã pentru tipul dispoziţiei de lucru (Toate, Planificate, Neplanificate, Altele).

Stare DL Utilizator/Sistem Aceste câmpuri au numai scopul de afişare. Vor fi arhivate dispoziţiile de lucru existente în starea 'de arhivat'.

Clasã Intervenţie Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru pe intervenţii aparţinând unor clase specifice (pânã la 2 caractere alfanumerice), dacã nu este marcatã cãsuţa de opţiune. În caz contrar, se selecteazã clasele de intervenţii dorite din lista de selecţie multiplã Clase Intervenţii. Se poate selecta clasa intervenţiei din fereastra Selector Clase Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Intervenţie Se introduc limitele lexicale inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru corespunzãtoare unor anumite intervenţii (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta identificatorul intervenţiei din fereastra Selector Intervenţie, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Cont de Cheltuieli Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor anumite conturi de cheltuieli (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta contul de cheltuieli din fereastra Selector Cont Cheltuieli Întreţinere, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

7.2.1.2. Detalii Arhivare Fereastra "Detalii Arhivare" furnizeazã criterii suplimentare pentru selectarea dispoziţiilor de lucru care vor suferi operaţia de arhivare.

Contract Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de

Page 85: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 83/103

lucru generate pe baza unui contract, aparţinând unor anumite contracte (pânã 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta contractul din fereastra Selector Contracte, activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

Proiect Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru aparţinând unor proiecte specifice (pânã la 10 caractere alfanumerice).

Nr. plan Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru generate din anumite planuri (pânã la 5 caractere numerice).

Nr. cerere de intervenţie Se introduc limitele inferioarã şi superioarã pentru arhivarea dispoziţiilor de lucru generate în urma unor anumite cereri de intervenţie (pânã la 10 caractere alfanumerice). Se poate selecta nr. cererii de intervenţie din fereastra Selector Cerere Intervenţie,activatã prin apãsarea tastei F2 sau a butonului selector.

DL Internã/Externã Se selecteazã din câmpurile cu listã limitele inferioarã şi superioarã pentru tipurile de DL (Toate, Interne, Externe).

7.2.1.3. Opţiuni În fereastra "Opţiuni", utilizatorul poate specifica unele opţiuni pentru operaţia de Arhivare.

Actualizare Resurse Necesare Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã Necesarul de Resurse pentru intervenţia corespunzatoare DL-ului va fi actualizat cu informatiile existente în dispoziţia de lucru curentã. O resursã care nu este definitã în Necesarul de Resurse al intervenţiei şi este folositã în timpul executãrii dispoziţiei de lucru curente va fi adãugatã automat de sistem în Necesarul de Resurse al intervenţiei cu urmãtoarele valori: Ore planificate = 0 Data de început = 1 Aceastã caracteristicã ajutã la construirea intervenţiilor-echipament prin procesul de Reev/Modif DL. Se pot modifica apoi orele estimate (planificate) la o valoare convenabilã pe baza experienţei acumulate.

Actualizare Stoc Necesar Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã va fi actualizat Necesarul de Stoc pentru intervenţia corespunzatoare dispoziţiei de lucru curente. O piesã de schimb, care nu este definitã ca parte a Necesarului de Stoc al intervenţiei-echipament şi este folositã în timpul executãrii dispoziţiei de lucru

Page 86: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 84/103

curente, este adãugatã automat de sistem la Necesar Stoc Intervenţie, cu urmãtoarea valoare: Cantitate planificatã = 0 Aceastã caracteristicã ajutã la construirea intervenţiilor-echipament prin procesul de Reev/Modif DL.Mai târziu, se poate modifica cantitatea planificatã la o valoare convenabilã pe baza experienţei acumulate.

Actualizare Acţiuni Planificate Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã toate acţiunile neplanificate ale dispoziţiile de lucru (acţiuni create la reevaluare/modificare) vor fi ataşate intervenţieicorespunzatoare dispoziţiei de lucru curente (dacã dispoziţia de lucru a fost întocmitã pentru o intervenţie planificatã), devenind astfel acţiuni planificate. Aceastã caracteristicã ajutã la construirea intervenţiilor-echipament prin procesul de Reev/Modif DL.Mai târziu se pot modifica acţiunile pe baza experienţei acumulate.

Actualizare Listã Piese de Schimb Ori de câte ori dispoziţia de lucru utilizeazã o piesã de schimb, sistemul incrementeazã cantitatea folositã în lista de piese de schimb pentru echipamentul respectiv. Acest lucru permite sã se identifice de câte ori o piesã de schimb a fost înlocuitã, precum şi când s-a întâmplat acest lucru. Dacã articolul piesã de schimb folosit de o dispoziţie de lucru nu este prezent în lista de piese de schimb pentru echipamentul respectiv, atunci acest articol este adãugat în listã.. Actualizarea listei de piese de schimb şi alcãtuirea listei de minimum de piese de schimb sunt opţionale.

Ştergere intervenţii neplanificate Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã vor fi şterse toate noile intervenţii neplanificate, create prin dispoziţii de lucru neplanificate aflate în starea 'De arhivat' (a se vedea DETALII DISPOZIŢII DE LUCRU). Ştergerea definiţiei intervenţiei se efectueazã numai dacã nu existã şi alte dispoziţii de lucru asociate acestei definiţii. Ştergerea intervenţiilor neplanificate este opţionalã.

Ştergere cereri Utilizator Aceastã cãsuţã de opţiune, dacã este marcatã, aratã cã vor fi şterse cererile utilizatorului în urma cãrora s-au generat dispoziţii de lucru (a se vedea Cereri de Intervenţie). Ştergerea cererilor utilizatorului este opţionalã.

Page 87: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 85/103

7.2.2. Operaţii

Arhivare

Efectueazã operaţia propriu-zisã de arhivare.

Page 88: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 86/103

8 Generarea Documentelor din DL-uri

Pentru generarea documentelor contabile pe baza dispozitiilor de lucru s-a creat modulul Intretinere/Lucrari In curs/Factura Proforma. Acest modul are urmatoarele functionalitati:

- posibilitatea definirii de documente contabile temporare in baza unei dispozitii de lucru (similar prefacturii din achizitii).

- posibilitatea modificarii acestor documente contabile temporare. - posibilitatea validarii acestor documente contabile temporare. - posibilitatea generarii documentului contabil pe baza unuia sau mai

multor documente contabile temporare. La nivelul masterului exista urmatoarele campuri: numarul documentului data documentului numarul documentului extern data inregistrarii tipul si categoria documentului – se vor putea specifica un tip de document si o categorie din cele configurate ca fiind documente contabile ce se pot genera. Clientul catre care se emite documentul numarul DL-ului in baza caruia se face adaugarea Utilizatorul poate selecta doar acele DL-uri pentru care beneficiarul de la nivelul documentului este acelasi cu beneficiarul de la nivelul DL-ului. Pozitiile ce vor apare pe documentul contabil vor fi in conformitate cu tipul de deviz precizat la nivelul DL-ului. DL-ul selectat trebuie sa aiba asociat un tip de deviz iar acest tip de deviz trebuie sa contina cel putin un element care apare in documentul contabil. Nu se va putea adauga un document proform pentru un DL pentru care exista un alt document proform pentru care nu s-a generat document contabil. In momentul in care se completeaza numarul DL-ului, se va completa automat lista valorilor din DL si lista pozitiilor de pe documentul contabil. Aceste valori se vor completa in momentul salvarii inregistraii master (evidandu-se astfel pastrarea datelor in memorie si navigarea in memorie).

In cazul in care pentru un element din deviz se specifica detalierea produselor sau a prestatiilor, atunci se aduc la nivelul documentului proform doar produsele si prestatiile (sau cantitati din acestea) care nu au fost deja facturate. - Tipul de transfer - valorile posibile pentru acest camp se citesc din

Page 89: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 87/103

tabela tip_Transfer pentru tipul de document selectat - Delegatul - Explicatii - Codul de UO si codul de serviciu - Sunt preluate de la nivelul DL-ului. La introducere/modificare, se

verifica validitatea UO-ului si serviciului la data documentului. - Codul proiectului. Se preia de la nivelul DL-ului. La

introducere/modificare, se verifica validitatea proiectului la data documentului.

- Data scadentei documentului - data si ora creerii/ultimei modificari - valoarea, valoarea tva si valoarea totala a documentului - Codul si Denumirea echipamentului de pe DL - Codul si Denumirea devizului – reprezinta codul si denumirea

devizului devizului in baza caruia a fost generat documentul. - Starea Documentului – camp needitabil mentinut de catre sistem.Stari

posibile sunt 0 – Document Creat 1 - Document aprobat 2 – Document contabil generat.

Aspectul ferestrei de documente proforme este urmatorul:

Page 90: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 88/103

In momentul specificarii numarului de Dispozitie de Lucru la nivelul proformei vor fi preluate urmatoarele elemente:

Proiectul Costul si valoarea cu materialele Costul si valoarea cu prestatiile Costul si valoarea manoperei Costul si valoarea cu contractele Numarul de ore de manopera

Toate costurile si valorile se calculeaza ca fiind costurile/valorile curente de pe DL – costurile/ valorile facturate deja. Astfel se vor putea efectua facturi partiale precum si facturi negative de stornare.

Utilizand aceste valori precum si definitia elementelor din deviz, se vor calcula pozitiile si valorile pozitiilor din proforma. In cazul in care DL-ul are asociat un contract, pretul si discountul se vor prelua de la nivelul contractului (daca sunt definite).

La nivelul proformei valorile elementelor preluate din DL vor putea fi modificate. Initial valoarea generata in factura este aceeasi cu valoarea restanta din DL. Singurul camp modificabil este valoarea generata in documentul curent. Utilizatorul poate modifica aceste valori si prin

Page 91: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 89/103

intermendiul butonului nestandard “Recalculare Valori” poate recalcula valorile elementelor de pe factura pe baza noilor valori. Astfel vor putea fi efectuate facturi partiale pentru DL. Aspectul tab-page-ului „Valori DL” este urmatorul:

Pozitiile documentului pot fi vizualizate in tab-page-ul „Pozitii”. Pentru

elementele din devizul pe baza caruia se genereaza Documentul Contabil, la acest nivel nu se va putea modifica formula de calcul. La nivelul pozitiei vor exista urmatoarele atribute:

Indexul pozitiei Codul si denumirea elementului din deviz corespunzator pozitiei de

document contabil Codul si denumirea produsului asociat pozitiei – campuri

nemodificabile Codul si denumirea prestatiei asociate pozitiei – campuri

nemodificabile Valoarea calculata – valoarea rezultata din aplicarea formulei pe

valorile din DL pentru care se emite factura. Campul este nemodificatbil.

Numarul si numele contractului, numarul si codul fazei contractului de pe DL-ul pentru care s-au generat pozitiile de document contabil. Campurile sunt nemodificabile si sunt preluate din DL.

Urmatoarele campuri sunt modificabile: Cantitatea – pentru prestatii are valoarea 1 cu exceptia cazului in

care elementul din deviz reprezinta o detaliere a prestatiilor sau orelor de manopera. In acest caz valoarea campului cantitate se citeste de la nivelul DL-ului.

Unitatea de masura – unitatea de masura de stoc a articolului sau unitatea de masura asociata prestatiei.

Page 92: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 90/103

Pretul – este calculat ca valoare/cantitate. In cazul in care DL-ul are asociat contract si la nivelul contractului pentru prestatia sau articolul existent la nivelul pozitiei este specificat un pret ferm, acest pret se preia din contract.

Valorea – valoarea calculata conform formulei asociate elementului. In cazul in care elementul reprezinta o detaliere de produs, prestatie, valoarea este cea a produsului/prestatiei detaliate.

Procentul de discount si valoarea de discount – valorile pentru aceste campuri se preiau de la nivelul fazei de contract.

TVA si valoare TVA reprezinta cota TVA si valoarea TVA. Pentru articole cota TVA se preia din nomenclatorul de articole de stoc iar pentru prestatii este 19.

Valoarea totala este calculata ca valoare + valoare TVA. - Campul din baza de date este CSW_MPF_ITEM. mpfi_valtotal

Proiectul –se preia de la nivelul DL-ului. La introducere/modificare, se verifica validitatea proiectului cu la data documentului.

Codul de UO si codul de serviciu se preiau de la nivelul DL-ului. La completare/modificare se verifica validitatea unitatii organizatorice si a serviciului la data documentului.

Aspectul ferestrei detalii document proform este:

Starea initiala a documentelor proforme este „Nevalidata”. Atat timp cat

ele sunt in aceasta stare valorile utilizate in calculul pozitiilor pot fi modificate. Utilizand butonul nestandard “Recalculare Valori”, valorile pozitiilor de pe documentul contabil pot fi recalculate. Utilizatorul poate sterge pozitii de pe documentul contabil. Un document Validat nu mai poate fi modificat. El poate fi insa invalidat. Pe baza unui document validat se poate genera documentul contabil. Toate aceste actiuni sunt disponibile prin intermediul unor butoane nestandard. Drepturile de acces la aceste butoane este configurabil la nivelul

Page 93: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 91/103

fiecarui utilizator sau grup de utilizatori. Butoanele nestandard de la nivelul modulului sunt:

Validare Document - Buton pentru care se dau drepturi prin aplicatia de configurare. La apsarea acestui buton aplicatia schimba starea documentului din 0 in 1.

Invalidare document – Buton pentru care se dau drepturi prin aplicatia de configurare. La apasarea acestui buton aplicatia schimba starea documentului din 1 in 0. Daca documentul contabil a fost generat, documentul nu mai poate fi invalidat

Generare document contabil Curent- Buton pentru care se dau drepturi prin aplicatia de configurare. Butonul poate fi apasat doar pentru documente validate. Are ca efect generarea documentului contabil pe baza documentului proform.

Preluare Valori – se poate face doar pentru documente nevalidate. Are ca efect repreluarea valorilor de la nivelul DL-ului si recalcularea valorilor de pe pozitiile documentului conform noilor valori. Pentru elementele care sunt detalieri de produse sau prestatii, pozitiile de document corespunzatoare acestor elemente se recalculeaza.

Recalculare Valori - se poate face doar pentru documente nevalidate. Are ca efect recalcularea valorilor de la nivelul pozitiilor documentului.

Generare document Contabil Cumulat - Buton pentru care se dau drepturi prin aplicatia de configurare. La apasarea butonului se va deschide o fereastra care va permite generarea unui document contabil pe baza mai multor documente proforme. Functionalitatea acestei ferestre va fi detaliata intr-un capitol separat.

Page 94: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 92/103

9 Generarea unui document contabil pe baza mai multor documente Proforma

Pentru cazul in care se doreste gruparea mai multor DL-uri pe acelasi

document contabil, la nivelul ferestrei de documente proforme exista un buton nestandard „Gen Doc Mult”. La apasarea acestui buton se va deschide o fereastra in care sunt afisate doar documentele proforme validate si care nu au documente contabile generate. Utilizatorul va putea completa numarul documentului, tipul si categoria documentului, flag-ul de grupare a pozitiilor cu acelasi produs/prestatie dupa care utilizand selectia multipla vor selecta documentele proforme pentru care doreste generarea documentului contabil. In momentul in care se genereaza documentul contabil, aplicatia va verifica daca toate documentele proforme selectate sunt emise pentru acelasi client.

Aspectul standard acestei ferestre este urmatorul:

Fereastra de selectie a documentelor proforme pentru care se genereaza un document contabil este similara cu ferestrele de generare documente contabile pentru tranzactiile de stoc care nu au generate documente contabile.

Page 95: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 93/103

Pentru tiparirea devizelor de lucrari (a documentelor generate din DL-uri) a fost construit raportul deviz de lucrari:

Page 96: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 94/103

10 Preluarea costurilor din documentele contabile

Pentru preluarea costurilor din documentele contabile a fost construit un modul care permite repartizarea valorii de pe un document contabil pe unul sau mai multe DL-uri sau actiuni ale DL-urilor. Tipurile de documente pentru care pot fi repartizate costuri sunt configurabile prin intermediul unui modul din aplicatia de configurare Coswin.

Pentru a putea repartiza costuri din documente contabile pe dispozitii de lucru, trebuie ca mai intai sa se configureze tipurile de documente pentru care pot fi repartizate costurile.

Aceasta configurare este posibila prin intermediul modulului “Aplicatii Siveco/Cofinor/Intretinere/Dispozitii de Lucru” din aplicatia de configurare Coswin. Prin intermediul acestui modul se pot defini toate tipurile de documente contabile pentru care se poate face repartizarea costurilor pe DL-uri de intretinere. Aspectul acestui modul este urmatorul:

Pentru repartizarea costurilor de pe un document contabil pe DL-uri s-a

construit modulul Intretinere/Lucrari In curs/ Documente Contabile pe DL. Intrare din Meniu este disponibila doar atunci cand se utilizeaza componenta Financiar/Contabilitate. In cazul in care aceasta componenta nu este instalata intrarea de meniu este invizibila.

Page 97: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 95/103

Valorile de pe un document contabil pot fi repartizate atat la nivel de pozitie cat si la nivel global. Exista insa urmatoarea restrictie: pentru o factura pentru care valoarea ei a fost repartizata global la nivelul unor DL-uri de intretinere, diferenta de repartizat nu poate fi repartizata decat global (fara a se specifica si pozitia facturii la care se face referire).

Modulul de repartizare costuri de pe documente contabile pe DL-uri este un modul de tip master-detaliu. La nivelul master-ului sunt afisate urmatoarele informatii:

- tipul documentului - numarul documentului - data documentului - categoria documentului - codul si numele furnizorului documentului - valoarea in lei a documentului - valoarea documentului care a fost distribuita pe DL-uri. - Camp care specifica daca valoarea documentului se distribuie global

sau pe pozitii. - Doua radiobutoane care specifica daca se face filtrarea dupa contract

sau nu.

Page 98: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 96/103

In detaliu sunt afisate DL-urile pe care a fost repartizat documentul contabil curent. Atat timp cat valoarea ramasa de distribuit de pe documentul curent este pozitiva, se mai poate face inca distribuire.

Pentru un document contabil care este partial repartizat pe dispozitii de lucru, valoarea ramasa de distribuit poate fi atasata la unul sau mai multe DL-uri prin adaugarea de noi inregistrari in lista de DL-uri pe care este repartizat documentul.

Aceasta operatie e posibila prin apasarea butonului standard “Adaugare” in lista de DL-uri pe care e distribuit documentul contabil. Fereastra de detaliu care se deschide Va contine urmatoarele campuri:

a. Pozitia de document contabil a carei valoare e distribuita pe dispozitia de lucru sau pe o actiune a ei. Aceasta valoare poate fi selectata dintr-un selector de pozitii de document contabil. Valoarea implicita pentru acest camp este valoarea 0 echivalenta cu distribuirea valorii globale a documentului contabil. In momentul selectarii pozitiei de document contabil, se va calcula valoarea deja distribuita. In detaliu va fi afisata descrierea pozitiei de document contabil, valoarea ei in lei si valoarea distribuita pe DL-uri. Utilizatorul nu poate alege decat acele pozitii de document pentru care mai exista valori de distribuit. Da pentru documentul din master exista cel putin un DL la care valoarea facturii a fost repartizata la nivel global, campul de pozitie este read-only iar singura repartizare posibila este tot la nivel global.

b. Numarul DL-ului pe care se face repartizarea valorii – camp obligatoriu. Acest numar poate fi selectat din lista de DL-uri. In functie de un radio-buton existent in fereastra lista de DL-uri se va deschide astfel:

i. Nefiltrata ii. Filtrata doar dupa furnizorul documentului contabil iii. Filtrata dupa furnizorul documentului contabil si faza

de contract de pe pozitia de document contabil. Valoarea implicita a radio-butonului este “Nefiltrata”. In

cazul in care nu s-a ales o pozitie de document contabil, optiunea ii si iii se comporta identic in sensul ca lista de dispozitii de lucru se deschide filtrata dupa furnizorul documentului contabil. Utilizatorul nu poate selecta un DL care se afla in starea “DE ARHIVAT”. c. Numarul actiunii pe care se distribuie valoarea - camp

neobligatoriu. Utilizatorul poate selecta numarul actiunii din lista de actiuni asociata DL-ului selectat la pasul anterior. Atat timp cat nu a fost specificata o dispozitie de lucru, nu se

Page 99: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 97/103

poate preciza un numar de actiune. In functie de un radio–buton lista de actiuni a DL-ului va fi deschisa astfel:

i. Nefiltrata ii. Filtrata dupa furnizorul documentului contabil iii. Filtrata dupa furnizorul documentului contabil si faza

de contract a pozitiei de document (in cazul in care a fost precizata o pozitie de document contabil).

Valoarea implicita a radio-butonului este: Nefiltrata. In situatia in care utilizatorul nu a ales o pozitie de document contabil, optiunuile ii si iii se comporta identic in sensul filtrarii actiunilor dupa furnizorul documentului contabil.

d. Valoarea care se distribuie pe actiunea/dl-ul selectat. Valoarea implicita este valoarea de pe documentul contabil (sau pozitia de document contabil) care mai poate fi distribuita. Utilizatorul poate modifica aceasta valoare dar nu poate depasi valoarea ramasa de distribuit.

In momentul salvarii aplicatia efectueaza urmatoarele validari.:

Daca s-a specificat o actiune si la nivelul acesteia este precizat un executant, executantul de pe actiune trebuie sa fie acelasi cu furnizorul de pe documentul contabil

Daca s-a specificat o actiune si aceasta nu are specificat un executant, executantul de pe dispozitia de lucru trebuie sa fie acelasi cu furnizorul de pe dispozitia de lucru.

Daca nu s-a specificat o actiune (valoarea e distribuita global pe DL), executantul de pe DL trebuie sa fie acelasi cu executantul de pe documentul contabil.

Perechea Document contabil-pozitie sa nu mai fie repartizata pe aceeasi pereche DL-Actiune

Repartizarea costurilor unui nou document contabil pe Dispozitii de

lucru poate fi efectuat prin adaugarea apasarea butonului standard in fereastra “Master”.

In acest moment fereastra intra in modul adaugare. Utilizatorul poate alege tipul documentului pe care doreste sa il repartizeze si numarul documentului. Tipul documentului este preluat din lista tipurilor de documente pentru care pot fi repartizate valori pe DL-uri. In momentul selectarii documentului se verifica daca documentul a fost deja repartizat pe DL-uri. In cazul in care documentul nu a fost repartizat se afiseaza valoarea

Page 100: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 98/103

documentului in lei. Utilizatorul poate repartiza costuri pe DL-uri si/sau actiuni ale DL-urilor urmand functionalitatea prezentata anterior. Prin intermediul a doua butoane nestandard utilizatorii pot distribui valoarea documentului sau valoarea pozitiei selectate (Sau valoarea ramasa de distribuit a documentului), in mod egal, pe mai multe dispozitii de lucru sau pe mai multe actiuni ale dispozitiilor de lucru. Aceste butoane nestandard sunt:

- la apasarea acestui buton se va deschide in selectorul de DL-uri cu selectie multipla activata. DL-urile vor fi filtrate dupa furnizorul de pe documentul contabil. In lista nu vor fi afisate DL-urile care sunt in starea “De arhivat”

– la apasarea acestui buton se va deschide selectorul de actiuni ale DL-urilor cu selectie multipla activata. Lista actiunilor va fi filtrata conform starii radio-butonului “Filtrare” de la nivelul ferestrei “Repartizare valori documente pe DL-uri”. Practic lista de actiuni se poate deschide nefiltrata sau filtrata dupa furnizorul de pe documentul contabil.

Optiunea “Contract” din grupul de radio butoane “Filtrare” are semnificatie doar daca repartizarea documentului contabil se face pe pozitii (utilizatorul a ales si o pozitie de document). In acest caz in momentul validarii actiunilor selectate se va verifica daca faza contractului de pe actiune este aceeasi cu faza contractului de pe pozitia de document contabil. In lista de actiuni nu vor fi afisate actiunile de pe DL-uri aflate in starea “De Arhivat”.

In momentul incheierii selectiei DL-urilor sau actiunilor de pe DL pe

care utilizatorul doreste sa distribuie valoare ramasa de repartizat, in aplicatie se verifica fiecare inregistrare selectata si daca aceasta este valida, se salveaza repartizarea.

Daca la cel putin una din inregistrarile selectate apare o eroare, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare corespunzator erorii si anuleaza intreaga tranzactie. Daca nu a aparut nici o eroare, se salveaza intreaga tranzactie si fereastra “DL-uri” trece in modul “Vizualizare”. In functie de pozitia selectata in campul “pozitie”, repartizarea se va face astfel:

Distribuire Globala – in cazul in care nu a fost nici o pozitie de document selectata. Aplicatia va imparti valoarea ramasa de distribuit de la nivelul documentului, in mod egal, pe toate DL-urile sau actiuni de DL-uri selectate

Distribuire pe Pozitie – in cazul selectarii unei pozitii de document contabil, aplicatia va imparti valoarea ramasa de distribuit de la nivelul pozitiei, in mod egal, pe toate DL-urile sau actiunile de DL-uri selectate.

Page 101: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 99/103

Verificarea fiecarei inregistari selectate este dependenta de tipul entitatii selectate:

Verificarea DL-urilor selectate. DL-urile selectate trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

o Dl-urile nu sunt in starea sistem corespunzatoare starii “De arhivat”

o Executantul de pe DL este acelasi ca si furnizorul facturii Verificarea actiunilor selectate. Actiunilor selectate trebuie sa

respecte urmatoarele conditii: o Daca actiunea are precizat un executant, executantul de pe

actiune trebuie sa fie acelasi cu furnizorul de pe documentul contabil. Daca in radio butonul “Filtrare” din master a fost selectat “Contract” si repartizarea se face pe pozitii, faza contractului de pe actiune trebuie sa fie aceeasi cu faza contractului de pe pozitia de document contabil.

o Daca actiunea nu are specificat un executant, executantul de pe dispozitia de lucru trebuie sa fie acelasi cu furnizorul de pe dispozitia de lucru. Daca in radio butonul “Filtrare” din master a fost selectat “Contract” si repartizarea se face pe pozitii, faza contractului de pe pozitia de document contabil trebuie sa fie aceeasi cu faza contractului de pe Dispozitia de lucru.

o Perechea Document contabil-pozitie sa nu mai fie repartizata pe aceeasi pereche DL-Actiune

Dupa salvarea pozitiilor si trecerea ferestrei in modul vizualizare, utilizatorul poate intra pe fiecare inregistrare salvata si poate modifica valoarea din document distribuita pe respectivul DL /actiune a DL-ului. De asemenea utilizatorul poate sterge inregistrarile adaugate in plus. Atunci cand fereastra se gaseste in modul vizualizare, utilizatorul poate utiliza in continuare cele doua butoane pentru a distribui valoarea ramasa de repartizat de la nivelul documentului contabil. Selectarea unei pozitii este posibila doar atata timp cat documentul contabil a fost repartizat doar pe pozitii. Daca documentul a fost repartizat global pe cel putin o actiune sau un DL atunci el nu mai poate fi repartizat pe pozitii

Aspectul ferestrei “DL-uri Documente” este urmatorul:

Page 102: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 100/103

Pentru vizualizarea documentelor de pe care au fost repartizate valori pe DL-ul curent, la nivelul modulului “Detalii DL” (Intretinere/Lucrari in Curs/Detalii DL) a fost adaugat butonul nestandard: Documente Utilizate. La apasarea acestui buton deschide o fereastra in care sunt afisate documentele contabile care au generat costuri pe DL-ul curent. Aceasta fereastra are urmatorul aspect:

La arhivarea DL-urilor, se arhiveaza si legatura DL-ului cu documentul contabil. In modulul “Detalii Istoric DL” (Intretinere/Istoric/Vizualizare Istoric ) a

Page 103: S A MANAGEMENTUL U APROVIZIONARII ERP... · MANAGEMENTUL APROVIZIONARII MANUAL DE UTILIZARE SIVECO APPLICATIONS MANAGEMENTUL MENTENANTEI Vol. IV . APROBAREA DOCUMENTULUI INTOCMIT

Siveco Applications-Managementul Mentenantei

Manual de referinta 101/103

fost adaugat butonul nestandard “Doc. Util.”. La apasarea acestui buton se deschide o fereastra in care sunt afisate documentele contabile care au adus costuri pe DL-ul curent. Aceasta fereastra are urmatorul aspect: