Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev....

of 5 /5
ptefon Poceorcd Roxono Gheorghe Comelio Burlon Irino Negoild we$ closo pregdtitoore

Embed Size (px)

Transcript of Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev....

Page 1: Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - Clasa pregatitoare Author Stefan Pacearca, Camelia Burlan,

ptefon PoceorcdRoxono Gheorghe

Comelio BurlonIrino Negoild

we$

closo pregdtitoore

Page 2: Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - Clasa pregatitoare Author Stefan Pacearca, Camelia Burlan,

(p Obserrd desenul urmdtor gi realizeazd unul i @ incercuiegte numirul care aratd v6rsta ta.

identic.

,Arm\\-/

@ Deseneazd un mdr. Taie-l cu o linie in doud

pdrliegale.

@ incercuiegte obiectul cel mai ugor.

ryW &

@ Deseneazd, dupi model, steaua.

aa

,, a.

-.i ,!

@ faie cu o linie ce nu se potrivette.

/;.a0&v14#qto

1

r, ; .)*.IJH&s

TESTUL NONVERBALDE INTELIGENTA GENERALA DEARBORN I.

't;' (uduptare) ,,

,

2345678@ eune un X in dreptul celui de-al treilea copil

cu pantaloni scurli.

@.ffiffi-&&ffi&@ Uneqte cu o linie toate obiectele folosite in

bucitdrie.

%@@ Deseneazd c6te o linie rogie in interiorul

@ Completeazd desenele cu elementele care

lipsesc.

Page 3: Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - Clasa pregatitoare Author Stefan Pacearca, Camelia Burlan,

Nume

Prenume

V6rstd

Culoarea ochilor

Page 4: Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - Clasa pregatitoare Author Stefan Pacearca, Camelia Burlan,

@ nn@fl bun pddem

Culoarea pdrului

Culoarea ochilor

Nume

Prenume

V6rstd

iniltime

Greutate

Page 5: Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - … pentru micul...Title Caiet pentru micul elev. Dezvoltare personala - Clasa pregatitoare Author Stefan Pacearca, Camelia Burlan,

Realizeazd corespondenlele dupd model:

@npu0 n@#u

H;]: : /'*d$&'$4o."* *$

ff prcroR $

:{ ..--. - -, *ll{i{.*t*s&st*t *.itx}*istffiffit;t ;*

fD Completeazd tabeluldupd mode'. 6\-/ Lorpul nostru are:

FM: irl,ifi* *d 6Tr

X&'r*.":,.,*:i!* " ''r'$ il i$:*.'"&ii$r.q

I Ir { fi X, ochi '.urechi i lnas II .,*,.*.'*."..',r,ij ir***,.tr

$-tr. TALPA :

,:.*l;;r*w;arwxw $gt;ii..,*

ff '"&i-JH;&t;.. i*

u$fi,iyvq

r gura !i::;l.rxxrx;w;im;,.:*

&S:XSi*Ss*$sSSjtS&its$$a"l :r:: ii

lri ::l.i:.r:t**ff **1$ss:';;&;t-.:i!

+-'. _

tr' E{1' .s "':&.{e1 1-{

, degete '

li :i*l{;1'}9*ffi **i$*l}!*l$}l;:.::,..:

ii .. &

I plcloare X

h3 * $:i.r!:€

il&xilio ol

p*Y$.}3d,e* jsl{ 6;:". #.. i,;..sd,*. I ;1Utrgiltiu:1lqs:I ;i ,

.i!i€.:*.'egwsee$e{i** S:xxlxxwxxxxxtxlxx*;*t

ar' rl:l..t*Sffi Sq$l!!i*&.;it;'-lt

lii tll; 9tr:t 1l

ii: :it:.::i; sl&str$s{s*rtxx&;ii;: .lt

*,',$EJffiB,a,t"df =9 3 .i{i*

HCAP T

,r****r**--*,X

URECHE

i1.i*:;wxe*ffi *:w:-is*!*$sBRAT I,x

;-;:S€!;l&!55i::.t*. ::t;a.a:lt

:**$MANA }:;:arel*,1;* *e&*egw*t*t ir..t