C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86...

28
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA HIDROIZOLATIILOR DIN MATERIALE BITUMINOASE LA LUCRARILE DE CONSTRUCTII Indicativ C 112 - 86 Înlocuieşte C112-80 Cuprins * PREVEDERI GENERALE * MATERIALE * HIDROIZOLATII LA TERASE SI ACOPERISURI * HIDROIZOLATII LA CONSTRUCTII SUBTERANE * VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII * ÎNTRETINEREA HIDROIZOLATIILOR * MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR * ANEXA 1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Prezentul normativ se referă la condiţiile de proiectare şi execuţie cu materiale bituminoase a hidroizolaţiilor şi lucrărilor aferente acestora, pentru protecţia următoarelor construcţii şi elemente de construcţii: a) Hidroizolaţii la acoperişurile construcţiilor de locuit, social -culturale, industriale şi agrozootehnice; b) Hidroizolaţii la elementele construcţiilor subterane, sau deasupra nivelului terenului, î mpotriva: - umidităţii pământului; - apelor fără presiune hidrostatică; - apelor cu presiune hidrostatică. 1.2. Condiţiile prevăzute în acest normativ nu se referă la proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor la construcţiile cu caracter special ca: metrouri, construcţii monumentale sau hidrotehnice, depozite frigorifice sau din industria chimică cu substanţe sensibile la apă, la elemente de construcţii situate în medii agresive. 1.3. Proiectarea şi executarea lucrãrilor de hidroizolaţii la construcţii cu caracter definitiv se face ţinând seama de urmãtoarele prescripţii tehnice: -STAS 2355/1-85 “Lucrãrii de hidroizolaţii în construcţii. Terminologie’ -STAS 2355/2-79 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii”; -STAS 2355/3-75 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri”;

Transcript of C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86...

Page 1: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA HIDROIZOLATIILOR DIN MATERIALE BITUMINOASE LA LUCRARILE DE

CONSTRUCTII

Indicativ C 112 - 86 Înlocuieşte C112-80

Cuprins

* PREVEDERI GENERALE * MATERIALE * HIDROIZOLATII LA TERASE SI ACOPERISURI * HIDROIZOLATII LA CONSTRUCTII SUBTERANE * VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII * ÎNTRETINEREA HIDROIZOLATIILOR * MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR * ANEXA

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentul normativ se referă la condiţiile de proiectare şi execuţie cu materiale bituminoase a hidroizolaţiilor şi lucrărilor aferente acestora, pentru protecţia următoarelor construcţii şi elemente de construcţii:

a) Hidroizolaţii la acoperişurile construcţiilor de locuit, social-culturale, industriale şi agrozootehnice;

b) Hidroizolaţii la elementele construcţiilor subterane, sau deasupra nivelului terenului, împotriva:

- umidităţii pământului;

- apelor fără presiune hidrostatică;

- apelor cu presiune hidrostatică.

1.2. Condiţiile prevăzute în acest normativ nu se referă la proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor la construcţiile cu caracter special ca: metrouri, construcţii monumentale sau hidrotehnice, depozite frigorifice sau din industria chimică cu substanţe sensibile la apă, la elemente de construcţii situate în medii agresive.

1.3. Proiectarea şi executarea lucrãrilor de hidroizolaţii la construcţii cu caracter definitiv se face ţinând seama de urmãtoarele prescripţii tehnice:

-STAS 2355/1-85 “Lucrãrii de hidroizolaţii în construcţii. Terminologie’

-STAS 2355/2-79 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la elemente de construcţii”;

-STAS 2355/3-75 “Hidroizolaţii din materiale bituminoase la terase şi acoperişuri”;

Page 2: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

-STAS 3303/1-83 “Pantele acoperişirilor”;

1.4. Execuţia hidroizolaţiilor se va face obligatoriu pe bază de proiecte distincte, care vor cuprinde o parte scrisă şi una desenată cu următoarele date:

a) Partea scrisă va conţine documentaţia economică şi un memoriu privind justificarea alegerii soluţiei de hidroizolare, în funcţie de:

- destinaţia şi importanţa construcţiei, stabilite de beneficiar;

- pantele acoperişului sau terenului de amplasare a construcţiei;

- natura termoizolaţiei şi a suportului hidroizolaţiei;

- climatul interior al încăperilor;

- deformaţiile şi rezistenţa la fisurare a elementelor suport a hidroizolaţiei;

- acţiunea temperaturii şi presiunea apelor asupra hidroizolaţiei;

- condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului construcţiei;

- calitatea şi proprietăţile materialelor folosite la hidroizolaţii;

- condiţiile şi procedeele de execuţie a lucrărilor de hidroizolaţii;

- posibilităţile de întreţinere şi remediere a hidroizolaţiilor;

b) Partea desenată va conţine:

- planul acoperişului sau construcţiei cu pantele respective, amplasarea gurilor de scurgere, străpungerilor, rosturilor de dilataţie-contracţie etc.;

- secţiuni în câmpul acoperişului care vor cuprinde structura completă a hidroizolaţiei cu toate straturile succesive;

- secţiuni în elementele construcţiilor subterane sau situate deasupra terenului cu straturile hidroizolaţiei;

- detaliile aferente de racordare a hidroizolaţiei din câmpul acoperişurilor sau construcţiilor subterane, la atice, străpungeri, rosturi, guri de scurgere, dolii, muchii, colţuri etc.;

- alte detalii constructive necesare execuţiei hidroizolaţiilor.

[top]

2. MATERIALE

Pentru hidroizolaţii şi lucrările aferente acestora, care se execută conform prevederilor din prezentul normativ, se vor utiliza următoarele materiale:

Page 3: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

2.1. Materiale principale

2.1.1. Materiale bitumate în foi:

- cartoane bitumate tip CA 333, CA 400 conform STAS 138-80;

- împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1100, IB 1200 şi IBP 1200, conform STAS 7916-80;

- împâslituri din fibre de sticlă bitumate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform NTR 8067-85;

- împâslitură bitumată cu bitum aditivat IAA 1200, conform STI 17-86;

- pânză bitumată tip PI 50, PI 40, PA 55 şi PA 45, conform STAS 1046-78;

- ţesătură din fire de sticlă bitumată tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;

- ţesătură din fire de sticlă bitumată, placată cu folie de aluminiu tip TBAL, conform NTR 9041-80;

- foi hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Hidrobit, conform NTR 9607-80;

- membrană hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Mecabit, conform STI 29-86.

2.1.2. Materiale bituminoase pentru amorsare, lipire şi etanşare:

- bitum pentru lucrări de hidroizolaţii tip H 68/75 şi H 80/90 conform STAS 7064-78;

- bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105, conform STAS 10546-76;

- soluţie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63;

- emulsie bituminoasă cationică, conform STAS 8877-72;

- emulsie bituminoasă anionică, conform STAS 11342-79;

- emulsie bituminoasă tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;

- suspensie de bitum filerizat (SUBIF), conform STAS 558-85;

- chit din suspensie de bitum filerizat (CELOCHIT), conform STAS 661-71.

2.1.3. Materiale auxiliare:

- filer de calcar, conform STAS 539-79;

- filer de talc, conform STAS 1901-77;

- microazbest, conform 3315-75;

- white-spirt, conform STAS 44-84;

Page 4: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

- tablă de plumb de 1, 2, 3, mm grosime, conform STAS 491-70;

- tabla zincată, conform STAS 2028-80;

- tabla neagră, conform STAS 1946-80, protejată anticoroziv, conform deciziilor ICCPDC nr. 54 şi 68/1984;

- hârtie kraft de 125 g/m2, conform STAS 3789-80;

- carton impregnat CI 300, conform STAS 138-80;

- împâslitură din fibre de sticlă nebitumată tip I 50, conform STAS 8050-79;

- plăci prefabricate din beton sau dale şi alte materiale pentru protecţie (nisip, pietriş de 7-15 mm);

- guri de scurgere din mase plastice (de ex.: tip TAGCM-Oradea şi TLSIT);

- materiale diverse şi piese de racordare pentru lucrările aferente hidroizolaţiilor;

- vopsele în culori deschise pe bază de copolimeri vinilacrilici în dispersie apoasă tip VEMOBIT, conform caiet de sarcini C.S. CCPALV nr. 52-84, sau alte produse testate de laboratoare autorizate în construcţii, pe măsura trecerii lor la producţie industrială.

[top]

3. HIDROIZOLATII LA TERASE SI ACOPERISURI

Condiţii de proiectare

3.1. Acoperişurile construcţiilor civile, industriale şi agrozootehnice care se hidroizolează cu materiale bituminoase se împart:

3.1.1. În funcţie de destinaţie şi pantă în:

a) Terase circulabile şi necirculabile la clădiri de locuit şi social-culturale, cu panta 1,5-4;

b) Acoperişuri necirculabile la hale industriale şi agrozootehnice cu:

- panta mică - - - 2-7%;

- panta medie - --7-20%;

- panta mare - --peste 20%.

În dolii se admit pante sub 2%, conform STAS 3303/1-84.

3.1.2. În funcţie de climatul interior în:

Page 5: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

a) acoperişuri peste încăperi cu umiditate max. 60%;

b) acoperişuri peste încăperi cu umiditate max. 61-75%;

c) acoperişuri peste încăperi cu umiditate mai mare de 75%.

Clasificarea încăperilor din punct de vedere al umidităţii relative a aerului interior, este prevăzută în STAS 6472/3-84 ,Termotehnica. Calculul rezistenţei la transfer termic şi stabilitate termică".

3.2. Alcătuirea hidroizolaţiei, straturile de difuzie şi bariera contra vaporilor, trebuie să asigure o comportare corespunzătoare a acoperişurilor şi încăperilor, iar numărul acestor straturi din structura complexă a acoperişurilor, prevăzute în prezentul normativ, se aplică în funcţie de suportul de rezistenţă, natura termoizolaţiei, climatul interior, panta acoperişului etc.

3.3. Suportul de rezistenţă al hidroizolaţiei poate fi constituit din:

- beton armat monolit;

- elemente prefabricate din beton greu;

- elemente prefabricate din beton celular autoclavizat armat;

- tablă cutată;

- termoizolaţie rigidă;

- termoizolaţie elastică sau tasabilă protejată.

3.4. Pantele acoperişurilor se vor realiza fie din montarea înclinată a planşeului de rezistenţă, fie prin executarea izolaţiei termice în grosime variabilă, fie cu beton de pantă, după cum urmează:

a) La acoperişurile cu panta mică:

- executarea peste planşeul de rezistenţă orizontal a unui beton de pantă;

- executarea pe planşeu a stratului din materiale pilonate în grosime variabilă (zgură expandată sau granulată, scorie bazaltică, cenuşă de termocentrală etc.), cu grosime minimă care să asigure izolarea termică;

- executarea înclinată a planşeului monolit sau montarea înclinată a elementelor prefabricate.

b) La acoperişuri cu panta medie şi mare, prin executarea planşeului cu panta respectivă.

c) La acoperişurile cu suport din tabla cutată, prin montarea înclinată pe pane a panourilor din tablă, aşezate cu cutele late în sus.

3.5. Suprafaţa suport a barierei contra vaporilor şi a hidroizolaţiei, alcătuită din beton monolit, elemente prefabricate, beton de pantă, şape sau plăci termoizolatoare rigide, trebuie să fie netedă, fără contrapante, cu denivelări de maximum 5 mm.

Denivelările de până la 10 mm dintre elementele prefabricate se vor corecta local cu mortar de ciment marca M 100 T, cu panta racordării de minimum 1 : 5.

Page 6: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

La termoizolaţia din plăci de beton celular autoclavizat, se admite execuţia unei şape generale de nivelare din mortar de ciment marca M 50 T cu grosime medie de 20 mm.

Şapele din mortar armat, executate peste termoizolaţii din materiale tasabile sau pilonate, vor fi prevăzute cu rosturi, la distanţe de 20-30 cm de la atic, iar în câmp la intervale de 4-6 m pe ambele direcţii, umplute cu mastic de bitum. Grosimea acestor şape nu va depăşi 30 mm.

Pentru protecţia izolaţiei termice contra umezirii, la turnarea acestor şape, se va aplica un strat de separare şi protecţie, alcătuit din carton impregnat CI 300, împâslitură nebitumată I 50, sau hârtie kraft de 125 g/m

2.

3.6. Stratul de amorsare din minimum 300 g/m2 emulsie sau soluţie de bitum, se va aplica sub bariera

contra vaporilor, pentru a se asigura o aderenţă bună a acesteia la suporturile din mortar sau beton.

3.6.1. Nu se aplică stratul de amorsare sub bariera contra vaporilor, la acoperişurile cu greutatea termoizolaţiei peste 70 kg/m

2.

În acest caz, amorsarea se aplică numai pe suprafeţele suport verificate de la atice şi pe contur la acoperişurile fără atice pe o lăţime de minimum 1 m.

3.7. Bariera contra vaporilor se va aplica pe planşeul de rezistenţă din beton, pentru a se evita migraţia vaporilor din interiorul construcţiilor şi condensul în straturi de izolaţie termică şi va fi alcătuită din următoarele materiale:

a) împâslitură bitumată IA 1100, IA 1000 sau carton bitumat CA 400, CA 333, lipită în puncte şi acoperită cu mastic de bitum, la umidităţi interioare până la 60% şi greutatea termoizolaţiei peste 70 kg/m

2;

b) împâslitură bitumată IA 1100, IA 1000 sau carton bitumat CA 400, CA 333, lipită şi acoperită cu mastic de bitum, la umidităţi interioare peste 60% până la 70%;

c) ţesătură bitumată TSA 2000 lipită şi acoperită cu mastic de bitum, la umidităţi interioare peste 75%.

3.7.1. Nu se va aplica bariera contra vaporilor în următoarele cazuri:

a) la acoperişuri peste încăperi cu umiditate relativă interioară permanentă până la 60%, alcătuite din plăci autoportante din beton celular autoclavizat;

b) la acoperişurile cu termoizolaţia aplicată pe panouri din tablă cutată.

3.8. Difuzarea vaporilor către exterior, la terase şi acoperişuri cu termoizolaţia aplicată pe elemente de rezistenţă din beton, se va asigura astfel:

a) barieră contra vaporilor lipită în puncte cu minimum 0,500 kg/m2 mastic de bitum, la acoperişuri peste

încăperi cu umiditatea relativă interioară permanentă până la 60%;

b) strat de difuzie din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100, aplicat sub bariera contra vaporilor, la acoperişuri peste încăperi cu umiditate relativă interioară permanentă peste 60%;

c) strat de difuzie din împâslitură bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100 sub hidroizolaţie, aplicat la terase şi acoperişuri cu şape de beton peste termoizolaţia alcătuită din materiale cu absorbtie mare de apă, sau din materiale tasabile, ori pilonate.

Page 7: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.8.1. Nu se aplică strat de difuzie sub hidroizolaţie la acoperişurile cu hidroizolaţia aplicată direct pe stratul de termoizolaţie cu plăci din materiale rigide.

3.8.2. Asigurarea evacuării către exterior a vaporilor de sub straturile de difuzie se va face la acoperişurile fără atice, prin prelungirea stratului de difuzie sub şorturile din tablă, iar la cele cu atice prin fâşii de 50 cm lăţime, la distanţe de 1 m.

3.8.3. La acoperişurile cu deschideri mai mari de 12 m, evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se va asigura şi prin deflectoare, montate câte unul la fiecare 100 m

2 suprafaţă, amplasate pe coame sau în

zonele cele mai înalte ale acoperişului.

3.8.4. La acoperişuri peste încăperi cu umidităţi interioare permanente mai mari de 75%, ventilarea se va face şi prin canale în stratul de izolaţie termică, realizate în ambele direcţii.

Hidroizolaţii la terase

3.9. La acoperişurile construcţiilor de locuit şi social-culturale cu pante de 1,5-4%, prevăzute cu termoizolaţie din plăci de beton celular autoclavizat sau materiale pilonate, hidroizolaţia în câmp va fi alcătuită în funcţie de caracteristicile materialelor (fig. 1, 2, 3 şi 4).

3.9.1. Structura hidroizolaţiilor.

a) Hidroizolaţie din straturi multiple cu foi bitumate (fig. 1, 2 şi 3):

- amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum, minimum 300 g/m2;

- strat de difuzie din împâslitură bitumată perforată IBP 1200, IBP 1100;

- mastic de bitum cu IB 70/80, minimum 2 kg/m2;

- pânză bitumată PA 55, PA 45, ţesătură bitumată TSA 2000 sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200;

- mastic de bitum cu IB 70/80, minimum 1,5 kg/m2;

- împâslitură bitumată IA 1100 sau IA 1000;

- împâslitură bitumată blindată IB 1200;

- protecţie uşoară cu vopsea reflectorizantă, minimum 300 g/m2 sau grea din pietriş, plăci sau dale de

beton pe strat de nisip.

b) Hidroizolaţia din foi hidroizolatoare cu bitum aditivat tip hidrobit sau mecabit (fig. 4):

- amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum în două straturi, minimum 600 g/m2;

- Hidrobit T5 sau T4 sau Mecabit lipit cu flacăra sau cu mastic de bitum cu IB 70/80, minimum 1,5 kg/m2;

- mastic de bitum cu IB 70/80, minimum 1,5 kg/m2;

- împâslitură bitumată blindată IB 1200;

Page 8: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

- protecţie uşoară cu vopsea reflectorizantă, minimum 300 g/m2 sau grea din pietriş, plăci sau dale de

beton pe strat de nisip.

Hidroizolaţii la acoperişuri

3.10. La acoperişurile construcţiilor industriale şi agrozootehnice cu suport de rezistenţă din beton fără termoizolaţie, sau acoperişuri cu suport din beton sau tablă cutată, prevăzute cu termoizolaţie din plăci rigide, hidroizolaţia va fi alcătuită în funcţie de caracteristicile materialelor şi panta acoperişurilor (fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11).

3.10.1. Structura hidroizolaţiilor.

a) Hidroizolaţie din straturi multiple cu foi bitumate pe suport din beton şi cu termoizolaţie pe beton sau tablă cutată (fig. 5, 6 şi 7):

- amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum, la suporturi din mortar sau beton, minimum 300 g/m2;

- mastic de bitum cu IB 70/90 la pante 2-7%, IB 80/95 la pante 7-20%, bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%, minimum 1,5 kg/m

2;

- pânză bitumată PA 55, PA 45, sau ţesătură bitumată TSA 2000;

- mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%, IB 80/95 la pante 7-20%, bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%, minimum 1,5 kg/m

2;

- pânză bitumată PA 55, PA 45, ţesătură bitumată TSA 2000, sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200;

- mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%, IB 80/95 la pante 7-20%, bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%, minimum 1,5 kg/m

2;

- împâslitură bitumată blindată IB 1200 la pante de maximum 20% sau carton bitumat CA 400, CA 333, la pante peste 20%;

- protecţie cu vopsea reflectorizantă, minimum 300 g/m2.

b) Hidroizolaţia din foi bitumate cu bitum aditivat tip Hidrobit sau Mecabit pe suport de beton şi cu termoizolaţie pe beton sau tablă cutată (fig 8, 9 şi 10):

- amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum la suporturi din mortar sau beton, aplicată în 2 straturi, minimum 600 g/m

2;

- Hidrobit sau Mecabit lipit cu flacăra sau cu mastic de bitum, IB 70/80 la pante 2-7%, IB 80/95 la pante 7-20%, bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%, minimum 1,5 kg/m

2;

- mastic de bitum cu IB 70/80 la pante 2-7%, IB 80/95 la pante 7-20%, bitum-cauciuc IB 95/105 la pante peste 20%, minimum 1,5 kg/m

2;

- împâslitură bitumată blindată IB 1200 la pante de maximum 20% sau carton bitumat CA 400, CA 333, la pante peste 20%;

- protecţie cu vopsea reflectorizantă, minimum 300 g/m2.

Page 9: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

La acoperişurile din beton cu panta peste 20%, se vor prevedea şape suport la hidroizolaţii peste termoizolaţie, iar la acoperişuri cu tablă cutată se vor lua măsuri de ancorare a termoizolaţiei.

c) Hidroizolaţii la rece cu suspensie de bitum filerizat SUBIF şi celochit, la acoperişuri din beton cu panta peste 20% (fig. 11):

- amorsare cu suspensie difuză de bitum filerizat, minimum 500 g/m2;

- suspensie de bitum filerizat, minimum 1,5 mm grosime după uscare;

- pânză impregnată PI 50 sau PI 40;

- suspensie de bitum filerizat, minimum 1,5 mm grosime;

- pânză impregnată PI 50 sau PI 40;

- suspensie de bitum filerizat, minimum 1,5 mm grosime;

- chit din suspensie de bitum filerizat (CELOCHIT), minimum 3 mm grosime după uscare;

- protecţie din 3 kg/m2 nisip 1-3 mm, fixat în 1,5 mm grosime CELOCHIT.

NOTA: Această structură se va proiecta şi executa după ce se va reîncepe fabricarea materialelor SUBIF şi CELOCHIT de către unităţi de protecţie a materialelor de construcţii.

3.11. Hidroizolaţia la elementele verticale ale teraselor şi acoperişurilor (atice, rosturi cu rebord, coşuri, ventilaţii etc.), se va aplica până la înălţimea de maximum 30 cm, iar la scafe, suprapunerile acesteia cu straturile hidroizolaţiei orizontale se vor face în trepte de minimum 20 cm. Hidroizolaţia va fi alcătuită din următoarele straturi:

- amorsare cu soluţie sau emulsie de bitum, minimum 300 g/m2;

- mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105, minimum 1,5kg/m2;

- pânză bitumată PA 55, PA 45 sau ţesătură bitumată TSA 2000;

- mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105, minimum 1,5kg/m2;

- pânză bitumată PA 55, PA 45, ţesătură bitumată TSA 2000, sau împâslitură cu bitum aditivat IAA 1200;

- mastic de bitum cu IB 80/90 sau bitum-cauciuc IB 95/105, minimum 1,5kg/m2

3.11.1. Protecţia hidroizolaţiei pe verticală se va executa cu una din următoarele soluţii:

- vopsea reflectorizantă, minimum 300 g/m2, aplicată pe ultimul strat de ţesătură bitumată TSA;

- cu ţesătură bitumată tip TBAL, înlocuind ultimul strat de ţesătură bitumată TSA;

- cu şapă din mortar armată sau plăci prefabricate.

Page 10: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.12. Racordarea hidroizolaţiilor la detaliile aferente teraselor şi acoperişurilor se va face conform următoarelor proiecte tip:

- grupă 10-Hidroizolaţii bituminoase din Catalogul subansamblelor construcţiilor de locuinţe şi social-culturale, elaborate de IPCT;

- detalii de execuţie pentru hidroizolaţii bituminoase pe acoperişuri de beton neizolate termic ale halelor şi clădirilor industriale, proiect IPCT nr. 5124;

- termoizolaţii pe acoperişuri din beton - proiect IPCT nr. 5605/1;

- învelitori din tablă cutată, izolate termic, pentru clădiri industriale - proiect IPCT nr. 5605/3b.

Condiţii de execuţie

3.13. Pentru realizarea hidroizolaţiilor de calitate corespunzătoare, vor fi respectate următoarele condiţii:

a) lucrările de hidroizolaţii se vor executa de întreprinderi de specialitate sau echipe specializate;

b) se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul execuţiei;

c) se vor asigura căile de acces cele mai scurte pentru transportul şi manipularea materialelor;

d) se va controla calitatea şi cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor şi materialelor auxiliare, dacă au certificate de calitate şi corespund prescripţiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform normativului şi proiectului;

e) lucrările de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5oC, fiind interzisă execuţia

acestora pe timp de ploaie şi burniţă;

f) la lucrări executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din ,Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" C 16-84;

g) temperatura masticului de bitum în cazan, nu va depăşi 220oC iar în momentul lipirii straturilor va fi

cuprinsă între 160 şi 200oC.

3.14. Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund prevederilor STAS 2355/3 - 75 şi condiţiilor de la pct. 3.5, astfel:

a) se vor verifica pantele şi se va controla dacă suprafaţa este curată, fără asperităţi mai mari de 2 mm şi denivelări peste 5 mm verificate în toate direcţiile, cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate cu raze de minimum 5 cm şi muchiile de minimum 3 cm;

b) se va verifica dacă suportul din mortar sau beton este uscat şi întărit, prin lipirea pe numai 20 cm a unei fâşii de carton bitumat de 30 x 20 cm, după o prealabilă amorsare şi care la încercarea de dezlipire după o oră de la lipire, trebuie să se rupă. Dezlipirea de pe suprafaţă a fâşiei cu mortar, arata că şapa este ori umedă ori necorespunzătoare pentru aplicarea hidroizolaţiei;

c) se va verifica dacă sunt fixate conductele de scurgere, elementele de străpungere, diblurile, cârligele, agrafele de prindere a copertinelor, dacă sunt executate rebordurile, lăcaşurile rosturilor şi dacă sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolaţie.

Page 11: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.15. Bariera contra vaporilor şi straturile de difuzie sau hidroizolaţia se vor aplica pe suporturile din beton sau mortar de ciment, după amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum cu minimum 300 g/m

2.

3.15.1. Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suportul din beton sau mortar bine curăţat şi uscat numai în perioade de timp cu temperaturi exterioare până la 8

oC, iar cu emulsie de bitum pe

suportul umed la temperaturi peste 8oC. După uscare, straturile de amorsare trebuie să fie de culoare

maro închis, fără luciu.

3.15.2. La acoperişuri cu greutatea termoizolaţiei peste 70 kg/m2, stratul de amorsare de sub bariera

vaporilor se execută numai pe atice şi la părţile verticale ale elementelor de străpungere, iar la cele fără atice pe o fâşie de minimum 1 m lăţime pe conturul acoperişului.

3.15.3. Aplicarea stratului de amorsare se execută mecanizat prin stropire cu pistolul racordat la compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curăţat şi uscat.

3.15.4. În caz de preparare a soluţiei de bitum pe şantier, indicat numai pentru suprafeţe mici, operaţia se va executa la o distanţă de minimum 25 m de surse de foc sau construcţii uşor inflamabile, prin turnarea treptată a bitumului în benzină şi amestecarea continuă până la răcire.

3.16. Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitură bitumată perforată IBP 1200 sau IBP 1100, prevăzute sub bariera contra vaporilor, peste încăperi cu umiditate interioară mai mare de 60%, sau hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la umiditate, prevăzute cu şape din beton, foile perforate se vor aplica nelipite, cu suprapuneri de cca 5 cm şi aşezate cu partea blindată pe suport.

3.16.1. Straturile de difuzie nu se aplică în dolii şi pe o raza de cca 25 cm în jurul gurilor de scurgere şi a străpungerilor.

3.16.2. Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele de la atice, se va realiza cu fâşii din împâslitură bitumată perforată de 50 cm lăţime, aşezate la distanţe de cca 1 m.

3.17. Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipită şi acoperită cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7-10 cm şi trebuie să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.

3.17.1. La acoperişurile peste încăperi cu umiditate relativă interioară mai mare de 75%, bariera contra vaporilor va fi executată cu un strat de ţesătură bitumată TSA 2000, lipită şi acoperită cu mastic de bitum IB 70/95

oC.

3.17.2. În cazul izolaţiei termice cu plăci termoizolatoare din materiale rigide, stratul din mastic de bitum pentru acoperirea barierei contra vaporilor se va utiliza şi la lipirea plăcilor termoizolatoare.

3.18. Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici, prin lipirea plăcilor cu minimum 1,5 kg/m

2 mastic de bitum cald, întins cu peria pe foile bitumate.

3.18.1. La montarea pe acoperiş, plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor, care nu va depăşi temperatura de 150

oC în

momentul lipirii.

3.19. Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple, pentru terase şi acoperişuri cu panta de max. 20%, se va executa prin lipirea foilor bitumate, pe toată suprafaţa, cu masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filere minerale, cu punctele de înmuiere IB în funcţie de pantă, indicate în tabelul 1.

Page 12: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

Tabelul 1

Punctul de înmuiere al masticurilor în funcţie de pantă

Panta % acoperişului

Mastic cu punct de înmuiere

IBoC

Preparate din bitum

Tip STAS

1,5-4 70-80 H 68/75 7064-78

2-7 70-80 H 68/75 7064-78

7-20 80-95 H 80/90 7064-78

peste 20 95-105 SAC 95/105 10546-76

Nota: În cazul că masticurile preparate din bitum cu punct de înmuiere minim IB 80oC nu corespund la

caracteristica de flexibilitate prevăzută în STAS 9199-73, se admite utilizarea acestui sort de bitum fără adaos de filere.

3.19.1. La terase şi acoperişuri cu panta mai mare de 7% se admite utilizarea de masticuri cu punct de înmuiere IB 60/70

oC, preparat din alte sorturi de bitum, cu caracteristici de plasticitate şi ductibilitate

minime ale bitumului H 68/75.

3.19.2. La acoperişuri cu panta peste 20% straturile hidroizolaţiei din foi bitumate se vor aplica prin lipire cu bitum 95/105

oC.

3.19.3. Consumul de mastic sau bitum cu adaos de cauciuc pentru fiecare strat de lipire, va fi de minimum 1,5 kg/m

2, iar la primul strat şi în cazul aplicării pe stratul de difuzie va fi de minimum 1,8.

3.20. Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor curăţa prin periere energică, după care se vor lasă un timp suficient pentru

relaxare şi îndreptare a foilor.

3.20.1. Se va mătura suprafaţa suport, se vor poza şi croi foile bitumate la lungimea necesară pe locul de aplicare, după care se vor rula din nou şi apoi se vor lipi prin derulare succesivă şi presare a sulului peste

stratul din mastic de bitum, turnat cu canciocul în faţa şi pe toată lăţimea sulului. Apăsarea energică a sulului trebuie să conducă la eliminarea pungilor de aer şi a lentilelor de mastic, realizându-se astfel o

îmbunătăţire a calităţii hidroizolaţiei şi încadrarea în consumul normal de bitum.

3.20.2. Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-10 cm şi se vor presa cu canciocul cald, netezindu-se şi curăţindu-se totodată excesul de mastic de bitum refulat pe margini.

3.20.3. Al doilea şi al treilea strat al hidroizolaţiei se vor aplica în mod asemănător, cu decalări între suprapunerile foilor, realizate prin lipire la marginea acoperişului a unei fâşii de 50 cm lăţime la

hidroizolaţia în două straturi şi de 0,33cm la hidroizolaţia din mai multe straturi.

3.20.4. Fiecare strat se va aplica începând de la streaşină sau gurile de scurgere, astfel ca suprapunerile să fie realizate în sensul de scurgere al apelor.

Page 13: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.20.5. La pante până la 7%, lipirea foilor se va face perpendicular sau paralel cu panta, iar la pante mai mari, foile bitumate se vor aplica numai paralel cu panta.

3.20.6. După aplicarea fiecărui strat, se va examina suprafaţa cu grijă prin ciocănire, iar defectele constatate se vor remedia, după care se va executa stratul următor.

3.21. Hidroizolarea la elementele verticale (atice, reborduri, ventilaţii, coşuri etc.), se va executa cu fâşii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald, începând de jos în sus.

La scafe suprapunerile cu straturile hidroizolaţiei orizontale se vor realiza în trepte de minimum 20 cm.

3.21.1. La colţuri, muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin întindere a masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată, cu lipirea imediată şi

presarea cu canciocul, controlându-se aderenţa şi continuitatea etanşării în aceste locuri.

3.21.2. La atice cu înălţimea până la 60 cm, hidroizolaţia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 12 cm, iar în cazul unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 30 cm şi

se va ancora sau se va prinde în cuie sau cu platbanda şi bolţuri împuşcate la distanţe de cca 50 cm.

3.22. Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile, se va realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca 30 mm grosime, armat cu rabiţ pe reţea de oţel-beton O 4-6 mm la 25

cm. La terase necirculabile şi acoperişuri se admite execuţia protecţiei şi cu ultimul strat din ţesătura bitumată TBAL sau vopsire reflectorizantă, în două straturi aplicată pe ultimul strat al hidroizolaţiei.

3.23. Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice, astfel:

3.23.1. La străpungeri reci şi fără vibraţii, cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe, hidroizolaţia se va aplica pe flanşa sudată şi se va strânge cu flanşa mobilă în şuruburi.

3.23.2. La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe, etanşarea hidroizolaţiei cu elemente verticale se va executa, după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin manşonare cu două straturi de pânză sau ţesătură bitumată

lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.

În cazul deflectoarelor, stratul de difuzie, se va decupa sub gulerul de tablă, iar în interior ca termoizolaţie, tubul se va umple cu câlţi bitumaţi sau vată minerală recuperată.

3.23.3. La străpungerile cu vibraţii sau calde, hidroizolaţia verticală se execută întoarsă pe un rebord din beton sau zidărie, distanţat faţă de străpungere şi se protejează pe rebord cu şort din tablă zincată sau

tablă neagră vopsită anticoroziv şi etanşată cu chituri la elementul de străpungere.

3.24. Rosturile de dilatare cu rebord, se vor etanşa cu un strat suplimentar din pânză sau ţesătură bitumată de minimum 0,50 m lăţime, cu bucla în deschiderea rostului, lipit cu mastic de bitum.

3.24.1. După umplerea buclei cu câlţi bitumaţi sau vată minerală recuperată, se acoperă cu fâşie din tablă de 20 cm lăţime, cu bucla deasupra rostului şi prinsă în cuie de dibluri sau bolţuri împuşcate pe margine.

3.24.2. Hidroizolaţia se va aplica peste tablă cu buclă, în prealabil amorsată cu emulsie sau soluţie de bitum, după care se vor executa copertina sau straturile de protecţie.

Page 14: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.24.3. La acoperişurile construcţiilor industriale, rosturile plate se vor acoperi cu cochilii din materiale termoizolatoare rigide peste care hidroizolaţia se va aplica flotant pe un strat de împâslitură bitumată

blindată IB 1200, cu granulele către cochilii.

3.24.4. La rosturile de rezemare a elementelor prefabricate mari, se va aplica sub bariera contra vaporilor şi sub hidroizolaţie, o fâşie din împâslitură bitumată de 0,5 m lăţime, lipită în puncte pentru flotarea

hidroizolaţiei.

3.25. Montarea gurilor de scurgere interioară, la terase circulabile, se va face conform STAS 2742-80 ,Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase şi acoperişuri. Forme şi dimensiuni".

3.25.1. Pentru scurgeri exterioare se va ţine seama de prevederile din STAS 2389-77 ,Jgheburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire".

3.26. Racordarea hidroizolaţiei la gurile de scurgere de la terase şi acoperişuri necirculabile, se va asigura cu guler de plumb amorsat, sau cu pâlnii din materiale plastice, aplicate la cald pe un strat

suplimentar de pânză sau ţesătură bitumată între două straturi de mastic de bitum.

3.26.1. Gulerul de plumb sau din materiale plastice şi stratul suplimentar din pânză sau ţesătură bitumată, vor fi prevăzute cu ştuţuri care se vor introduce în mufa conductei de scurgere.

3.26.2. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului suport de rezistenţă al hidroizolaţiei sau al barierei contra vaporilor, iar la partea inferioară, conducta cu mufă va fi ştemuită în coloana de

coborâre la minimum 30 cm sub planşeu.

3.26.3. Hidroizolaţia în câmp se va lipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale plastice cu crestăturile introduse în mufa, după care se va monta parafrunzarul.

3.26.4. Termoizolaţia din materiale tasabile sau pilonate se va opri la cca 15 cm de gura de scurgere, iar în jurul gurii de scurgere se va executa o termoizolaţie din mortare cu agregate uşoare sub formă de

pâlnie, ca suport rigid al hidroizolaţiei şi gulerului de plumb sau din materiale plastice.

3.26.5. La scurgeri exterioare, sub paziile din tablă se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimentar din împâslitura sau carton bitumat cu lăţimea de 30-50 cm.

3.26.6. Barbacanele de scurgere a apelor prin atice, confecţionate din tablă zincată sau neagră protejată, se vor îngloba prin lipire cu mastic de bitum între un strat suplimentar de pânză bitumată şi hidroizolaţie.

3.26.7. La acoperişurile circulabile prevăzute cu sifoane de pardoseală, hidroizolaţia se va lipi pe gulerul recipientului.

3.27. Protecţia uşoară la terase şi acoperişuri necirculabile se va executa prin stropire mecanizată în două straturi minimum 300 g/m

2 vopsea reflectorizantă în culori deschise aplicate pe ultimul strat din

împâslitura bitumată tip IB 1200 la acoperişurile cu panta maximum 20% sau pe carton bitumat CA 400, CA 333 la pante mai mari.

În cazul când nu se poate procura vopseaua reflectorizantă, până la darea în exploatare a construcţiei, vopsirea se va face de beneficiar în cadrul lucrărilor de întreţinere.

3.27.1. La terase necirculabile, protecţia grea din pietriş de 7-15 mm se va executa prin aşezare în strat uniform de cca 4 cm grosime.

Page 15: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

3.27.2. Protecţia grea, la terase circulabile, se va executa cu plăci sau dale aşezate pe un strat de nisip de cca 2 cm grosime sau din mozaic turnat pe nisip şi mortar de poză, cu un strat de separare din hârtie kraft de 125 g/m

2. Acest strat de protecţie se va executa cu panta de 1-2% prevăzută cu rosturi de 2 cm

la 20-30 cm de atice şi alte elemente verticale, iar în câmp rosturi la intervale de 4-6 m în ambele sensuri, umplute cu mastic de bitum la plăcile cu grosime de maximum 3 cm şi nisip la dalele peste 4 cm grosime.

3.28. Pentru lucrările de hidroizolare monostrat cu foi bitumate tip Hidrobit, lipite cu flacăra, se vor respecta următoarele:

a) lucrătorii vor fi instruiţi special pentru aceste lucrări şi cu modul de utilizare al arzătoarelor cu flacăra, racordate la buteliile cu gaze lichefiate;

b) lipirea cu flacăra a materialului Hidrobit sau Mecabit se va face pe suporturi de şape de mortar sau beton, după amorsare şi pe plăci termoizolatoare caşerate cu ţesătură sau pânză bitumată;

c) la terase şi acoperişuri prevăzute cu şape suport din mortar, hidroizolaţia monostrat din Hidrobit sau Mecabit se va executa pe suprafeţe amorsate cu minimum 600 g/m

2 soluţie sau emulsie de bitum aplicată

în două straturi succesive;

d) la acoperişurile construcţiilor industriale cu termoizolaţie din plăci rigide, hidroizolaţia se va aplica pe stratul de caşerare al plăcilor cu ţesătură bitumată TSA 2000, conform pct. 3.18;

e) sulurile de Hidrobit sau Mecabit se vor derula pe acoperiş şi se va îndeparta folia de protecţie din polietilenă, se va poza şi croi pe suprafaţa respectivă de hidroizolat, după care se vor rula din nou pe un

ax special mobil;

f) se va pregăti arzătorul şi se va aprinde flacăra care se va regla pentru a acţiona pe linia de contact a suprafeţei sulului pe suport;

g) durata de încălzire pe suprafeţele de contact va fi suficientă numai pentru topirea bitumului fără scurgeri;

h) derularea sulului pe suport se va face cu o viteză în funcţie de cantitatea de bitum topit, urmărindu-se o lipire continuă pe suprafaţa suport;

i) presarea se realizează prin greutatea proprie a sulului şi suplimentar la margini cu o coşoroabă specială, fără a se circula în urma derulării sulului;

j) suprapunerile dintre foile de Hidrobit sau Mecabit vor fi de minimum 10 cm longitudinal şi de minimum 15 cm la capetele sulului;

k) scafele se vor întări cu straturi suplimentare din Hidrobit sau Mecabit de minimum 25 cm lăţime, iar în dolii cu depăşire de minimum 15 cm lăţimea suprafeţei lor;

l) racordarea la detaliile aferente acoperişurilor (atice, străpungeri, rosturi, guri de scurgere etc.), se va executa cu arzătorul cu o singură flacăra sau cu lampa de benzină, pe aceleaşi suprafeţe

corespunzătoare hidroizolaţiei cu straturi multiple, executate conform proiectelor IPCT prevăzute la pct. 3.12.

[top]

Page 16: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

4. HIDROIZOLATII LA CONSTRUCTII SUBTERANE

4.1. Condiţii generale

4.1.1. Hidroizolaţiile prevăzute la acest capitol se referă la protecţia construcţiilor împotriva umidităţii pământului şi a apelor cu sau fără presiune hidrostatică.

4.1.2. Proiectarea şi execuţia hidroizolaţiilor cu materiale bituminoase se aplică în următoarele situatii:

a) în cazul terenurilor în care nu există pericol de infiltrare a produselor petroliere sau a altor soluţii sau solvenţi care pot afecta caracteristicile bitumului;

b) în cazul când sunt mai avantajoase decât alte procedee ca: ridicarea nivelului inferior al construcţiei, utilizarea de betoane sau mortare impermeabile, impermeabilizarea terenului, prevederea de sisteme

pentru drenare etc.

4.1.3. Proiectarea construcţiilor subterane se va face astfel încât să se asigure posibilitatea executarii hidroizolaţiei, ţinându-se seama de următoarele:

a) forma construcţiei în plan şi secţiune va fi pe cât posibil mai simplu, evitându-se denivelările subradierului;

b) construcţia se va amplasă de regulă la minim 1,4 m de alte construcţii sau elemente de construcţie existente sau în curs de proiectare.

În caz contrar se va proceda astfel:

a) dacă construcţia, excluzând, construcţiile de depozitare a lichidelor, necesită a fi amplasată lângă o construcţie sau elemente de construcţie existente, trebuie prevăzut un perete suport al hidroizolaţiei

distanţat faţă de construcţia existentă printr-un strat de separare (PEL poros, etc.).

b) dacă construcţia necesită a fi amplasată lângă o construcţie sau element de construcţie ce se execută simultan, proiectantul investitiei va indica în mod expres ca acestea să fie executate după realizarea

construcţiei ce se hidroizolează;

c) rosturile de dilatare-contracţie precum şi cele de tasare dintre tronsoanele cu lăţimi diferite ale unei construcţii ce comunică între ele, vor fi prevăzute la minim 50 cm de tronsonul cu lăţimea mai mare;

d) săpătura va fi prevăzută de regulă în taluz, baza acestuia trebuie să fie la 1,4 m de construcţie. În cazul incintelor din pereţi mulaţi sau palplanşe, acestea vor fi prevăzute la minim 1,2 m de construcţia ce

urmează a se hidroizola;

e) la baza săpăturii, perimetral construcţiei, vor fi prevăzute rigole şi puţuri pentru dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii; suplimentar - dacă este cazul se va prevedea sistem permanent de

epuisment pentru coborârea pânzei freatice la min. 30 cm sub nivelul betonului de egalizare;

f) betonul de egalizare de sub radierul construcţiei trebuie prevăzut cu o supralărgire de 50 cm pe tot conturul exterior al radierului, luându-se măsuri de îngroşare sau armare perimetrală, pentru a se

împiedica fisurarea acestuia în planul hidroizolaţiei verticale.

În cazul radierelor la cote diferite, betonul de egalizare va fi racordat cu o pantă de max. 45o.

Page 17: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

În cazul subsolurilor ce urmează a se hidroizola contra umidităţii, betonul de egalizare va rezema pe fundaţiile stâlpilor sau pereţilor şi va fi asigurat contra tasării pe zona de umplutura de lângă fundaţii, prin

armare; fig. 13,a.

g) de fiecare parte a rosturilor de dilatare-tasare în cazul hidroizolaţiei contra apelor cu presiune se vor prevedea pe supralărgirea betonului de egalizare, stâlpi din beton armat ancoraţi în aceasta, în care se

vor fixa elementele metalice aferente rostului; fig. 18 vertical;

h) betoanele structurii de rezistenţă vor fi prevăzute a se execută cu îngrijire, stabilindu-se prin proiect gradul de planeitate, teşirea muchiilor orizontale şi verticale de 5 cm etc.;

i) suprafeţele exterioare ale pereţilor părţii de construcţie ce urmează a se hidroizola, vor fi prevăzute vertical sau înclinate spre interiorul construcţiei, neadmitându-se înclinarea spre exterior;

j) în cazul recipienţilor ce nu sunt prevăzuţi cu hidroizolaţie la interior, va fi prevăzută proba cu apă pentru constatarea deformaţiilor şi verificarea etanşeităţii înainte de executarea hidroizolaţiei verticale exterioare;

k) elementele de străpungere vor fi rigid fixate în pereţii structurii de rezistenţă.

4.1.4. Dacă la nivelul hidroizolaţiei presiunea depăşeşte 5 daN/cm2, sau temperatura este mai mare de

40oC, sau dacă există vibraţii sau eforturi tangenţiale, nu se va prevedea hidroizolaţie bituminoasă,

etanşarea urmând a se asigura prin betoane impermeabile, cuvă metalică, etc., după caz, în funcţie de cerinţele tehnologice sau constructive.

4.1.5. La alegerea tipului de hidroizolaţie (tencuială, vopsitorii, hidroizolaţie bituminoasă cu straturi multiple), şi a structurii hidroizolaţiei, se va ţine seama de următoarele criterii:

a) categoria de umezire admisibilă a suprafeţei interioare a pereţilor, pardoselii sau radierului:

I) uscat - care admite numai pete izolate de umezeală pe maximum 1% din suprafaţa totală;

II) umed - care admite porţiuni de umezeală izolate fără apariţia picăturilor de apă, pe o suprafaţă de maximum 20% din totalul suprafeţei;

III) ud - care admite porţiuni de umezeală cu apariţia picăturilor de apă pe maximum 20% din suprafaţa totală.

b) rezistenţa la fisurare a construcţiei după valoarea limită de calcul a deschiderii fisurilor - de regulă pentru hidroizolaţii prin vopsire sau tencuire:

I) cu deschiderea fisurilor până la 0,1 mm;

II) cu deschiderea fisurilor de la 0,1 la 0,2 mm;

III) cu deschiderea fisurilor de la 0,2 la 0,5 mm;

c) condiţiile hidrotehnice şi geologice în amplasamentul construcţiei (nivelul maxim al apelor freatice, posibilităţi de stagnare şi acumulare în zonă de umplutură a apelor provenind din infiltraţii sau precipitaţii),

compoziţia apelor;

d) acţiunea temperaturii şi solicitărilor mecanice asupra hidroizolaţiei (presiuni, eforturi tangenţiale, vibraţii);

Page 18: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

e) forma construcţiei şi existenţa în apropiere a altor construcţii sau elemente de construcţie.

4.1.6. Hidroizolaţia bituminoasă a pereţilor, cuvelor, subsolurilor, se va prevedea de regulă pe structura de rezistenţă din beton armat, execuţia efectuându-se dinspre exteriorul construcţiei în spaţiul rezultat din

săpătură.

În cazuri când nu se poate asigura la exterior spaţiul de lucru datorită unor construcţii adiacente existente, se poate adopta şi sistemul de execuţie a hidroizolaţiei din interior (cuvă în cuvă) pe peretele

de protecţie cu rol de suport.

Peretele va fi dimensionat şi asigurat contra deplasărilor provocate de împingerea de vânt, surpări de maluri, turnare de beton etc.

Nu se admite prevederea acestui sistem de execuţie la construcţii cu structură din prefabricate de beton armat la rezervoare, bazine şi la construcţii aflate sub nivelul pânzei de apa freatică.

4.1.7. La construcţiile ce deservesc instalaţiile electrice (staţii de transformare etc.) sau care conţin aparatură electrică, hidroizolaţia bituminoasă se va suplimenta cu un strat de pânză sau ţesătură

bitumată.

4.1.8. La construcţiile cu dimensiuni mari în plan (ex: silozuri cereale, zahar etc.) se va ţine seama de proiectul cu detalii de execuţie elaborat de IPCT nr. 5144/1, 2, 3, 4 - 1985.

4.2. Hidroizolaţii contra umidităţii pământului

4.2.1. Hidroizolaţiile contra apei din stropiri sau pentru întreruperea capilarităţii, se prevăd sub pereţii clădirilor, la soclurile exterioare ale clădirilor, sub pardoselile încăperilor situate pe pământ, precum şi la pereţii şi pardoselile încăperilor ude sau cu spălări, ale construcţiilor industriale şi a celor social-culturale

(băi, spălătorii etc.) (fig. 12, a, b).

4.2.2. Hidroizolaţia orizontală de sub pereţii clădirilor se prevede pe toată grosimea peretelui la o înălţime de minimum 30 cm de cota trotuarului, alcătuită din două straturi de împâslitură bitumată tip IA 1100, IA

1000 sau carton bitumat CA 400, CA 333 lipite cu două straturi din mastic de bitum IB 70-95oC.

Hidroizolaţia de sub pereţi, se va racorda cu hidroizolaţia verticală a soclului şi în cazul pardoselilor peste cota 0,00 aşezate pe pământ, cu hidroizolaţia acestora sau cu stratul de rupere a capilarităţii.

4.2.3. Hidroizolaţia exterioară a soclurilor clădirilor se va realiza cu o tencuială impermeabilă sau cu un strat de pânză sau ţesătură bitumată (PA 55, PA 45, TSA 2000) şi un strat de carton bitumat (CA 333, CA

400), protejate cu o tencuială armată cu plasă de rabiţ, prelungită sub nivelul trotuarului.

Tencuiala impermeabilă sau protecţia din tencuială armată va depăşi cu minimum 5 cm nivelul hidroizolaţiei de sub pereţi.

4.2.4. Pardoseala încăperilor peste cota 0,00 amlasată pe pământ se prevede cu un strat de pietriş în vederea întreruperii capilarităţii. Pardoseala încăperilor ude şi cu spălări, amplasate peste cota 0,00 se va

prevedea pe un strat de hidroizolaţie bituminoasă din straturi multiple.

4.2.5. Hidroizolaţia pereţilor şi a pardoselilor ude se alcătuiesc în funcţie de modul de exploatare şi de grupă de stabilitate la fisurare conform tabelului 2.

4.2.6. Hidroizolaţia pardoselii acestor încăperi se va ridica cu minimum 30 cm pe pereţii şi stâlpii interiori.

Page 19: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

4.2.7. Hidroizolaţia pereţilor se va prevedea la încăperile expuse la stropit.

Tabelul 2

Hidroizolaţia pereţilor şi pardoselilor încăperilor ude

Regim de

exploatare

Grupa

de

stabil.

la

fisurare

Structura hidroizolaţiei

Amorsă

Hidroizolaţie Acoperire

Protecţie Tip

Nr.

straturi Tip

Nr.

straturi

Permanent:

Hale

industriale cu

procese ude,

sau spălări

precum şi

spălă-torii şi

băi publice

I; II; III

Soluţie

sau

emulsie

de

bitum

min.

300 g

pe m2

Pânză sau

ţesătură

bitumată

(PA 555; PA

45; TSA

2000), lipite

cu mastic de

bitum IB 70-

95 oC cu 1,5

kg-m la

fiecare strat

2

Carton sau

împâs-litură

bitumată

(CA 400;

CA333;

IA 1100; IA

1000), lipite şi

acoperite cu

mastic de

bitum

IB 70-95oC cu

1,5 kg-m2 la

fiecare strat

1

La pereţi cu

tencuială

armată

La

pardoseli,

cu mozaic

turnat, plăci

mozaicate,

gresie pe un

pat de

mortar de

ci-ment şi

un strat de

separare din

hâr-tie kraft

de 125 g/m2

Intermitent:

La băi,

duşuri,

spălătoare,

gru-puri

sanitare ale

construcţiilor

de locuit sau

social-

culturale

II; III Idem Idem

1

Idem

1

Idem

I -

Idem

Sau alte

sisteme ca

de exemplu:

mortar

impermeabil,

mo-zaic,

plăci de

gresie etc.

Idem Idem

Page 20: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

4.3. Hidroizolaţii contra apelor fără presiune

4.3.1. Hidroizolaţia contra apelor fără presiune se prevăd la radiere, pereţi şi planşeele construcţiilor parţial sau total îngropate situate deasupra nivelului pânzei freatice şi fundate în teren permeabil (a cărui

grosime este de cel puţin1,0 m sub betonul de egalizare (fig. 13 a, b).

Aceste hidroizolaţii se prevăd împotriva umidităţii pământului şi a apelor din precipitaţii ce nu se pot acumula şi stagna în zona de umplutură.

4.3.2. Alcătuirea hidroizolaţiei în funcţie de categoria de umezire a pereţilor şi a radierului este prezentată în tabelul 3.

Hidroizolaţia planşeelor se va alcătui conform cap. 3 pct. 3.10. din prezentul normativ.

4.3.3. Hidroizolaţia orizontală de la nivelul inferior se va aplica pe betonul de egalizare cu o şapă din mortar de ciment.

La subsolurile construcţiilor de locuit şi social-culturale, se admite înlocuirea hidroizolaţiei orizontale cu un strat din pietriş aşezat sub pardoseală, pentru întreruperea capilarităţii.

4.3.4. Hidroizolaţia verticală a pereţilor se va prevedea de regulă a se aplica dinspre exterior pe structura de rezistenţă rectificată prin tencuire şi se va racorda cu hidroizolaţia orizontală pe zona supralărgită a

betonului de egalizare.

Tabelul 3

Hidroizolaţia contra umidităţii terenului şi a apelor fără presiune

Categoria admisibilă la umezire

Structura hidroizolaţiei

Amorsă

Hidroizolaţie Acoperire

Protecţie

Nr.

straturi Nr.

straturi

I

Soluţie sau emulsie de bitum minim 300 g/m

2

Pânză sau ţesătură bitumată (PA 55; PA 45; TSA 2000) lipite cu mastic de bitum IB 70-95

oC

min. 1,5 kg/m2 la

fiecare strat

2

Carton sau împâslitură bitumată (CA 400; CA333; IA 1100; IA 1000), lipite şi acoperite cu mastic de bitum IB 70-95

oC

cu 1,5 kg-m

2 la fiecare

strat

1

Pe orizontală cu şapă din mortar de cimentM 100 de 4-5 cm grosime.

Pe verticalăcu perete din zidărie din cărămizi ceramice sau prefabricate din beton

Page 21: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

II Idem 1 Idem 1 Idem

III

Mastic de bitum IB 70-95

oC min. 1,5

kg/m2 sau straturi

succesive din soluţie sau emulsie de bitum 1,2 kg bitum/m

2

- - - Idem

4.4. Hidroizolaţii contra apelor cu presiune

4.4.1. Hidroizolaţiile contra apelor cu presiune se prevăd la radiere, pereţi şi planşeele construcţiilor parţial sau total îngropate, în cazul prezenţei apelor freatice sau acumulate din precipitaţii în zona de

umplutură, dacă construcţia este fundată în teren impermeabil sau cu permeabilitate redusă (fig. 14, a, b).

4.4.2. Alcătuirea hidroizolaţiilor împotriva apelor cu presiune exterioară, a căror coloană este sub 5 m, se face conform tabel 4.

La ape având coloane între 5 şi 15 m se va aplica, în plus faţă de tabel, un strat de pânză sau ţesătură bitumată pentru fiecare categorie admisibilă de umezire.

La ape cu coloana între 15 şi 30 m se va aplica în plus faţă de tabel câte două straturi de pânză sau ţesătură bitumată.4.4.3. Aplicarea hidroizolaţiei orizontale şi verticale la pereţi se va face şi la

hidroizolaţiile contra apelor fără presiune.

Protecţia exterioară a hidroizolaţiei pereţilor se va prevedea a fi executată după verificarea hidroizolaţiei prin oprirea epuismentelor.

Tabelul 4

Hidroizolaţia contra apelor cu presiune cu coloana sub 5 m

Categoria admisibilă la umezire

Structura hidroizolaţiei

Amorsă

Hidroizolaţie Acoperire

Protecţie

Nr.

straturi Nr.

straturi

I

Soluţie sau emulsie de bitum

Pânză sau ţesătură bitumată (PA 55; pa 45; tsa 2000) lipite cu mastic de

bitum ib 70 95oC

2

Carton bitumat CA 400; lipit şi acoperit cu mastic de bitum

ib 70 95oC cu 1,5

kg-m2 la fiecare

1

Pe orizontală cu şapă din mortar de cimentM 100 de 4-5 cm grosime.

Page 22: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

minim 300 g/m

2

min. 1,5 kg/m2 la

fiecare strat strat

Pe verticalăcu perete din zidărie din cărămizi ceramice sau prefabricate din beton

II Idem Idem 1 Idem 1 Idem

III Idem Idem 1 Idem 1 Idem

4.5. Hidroizolaţii la bazine şi rezervoare

4.5.1. Hidroizolaţia contra infiltraţiilor la construcţii subterane şi supraterane, cu rol de depozitare a apei, va fi prevăzută la partea interioară a structurii de rezistenţă (fig. 15, a, b).

4.5.2. Construcţiile subterane vor fi prevăzute, după caz şi cu hidroizolaţii contra umidităţii terenului sau a apelor cu presiune.

4.5.3. Hidroizolaţia interioară se va stabili în funcţie de grupa de fisurare a construcţiei, de modul de acţiune al apei depozitate şi de presiunea acesteia astfel:

- la construcţiile ce depozitează ape stagnante, din grupa I şi II de fisurare, se va prevedea o tencuială impermeabilă în grosime de 3 cm, aplicată în două straturi, vopsită cu două sau trei straturi de soluţie sau

emulsie de bitum.

Se admite aplicarea acestui tip de hidroizolaţie şi la grupa III de fisurare, dacă este asigurată verificarea anuală şi repararea acesteia.

- la construcţiile ce depozitează apă în mişcare (sub agitaţie) indiferent de gradul de fisurare, hidroizolaţia va fi alcătuită dintr-o amorsare cu emulsie sau soluţie de bitum, minimum 300 g/m

2, staturi de pânză sau

ţesătură bitumată, în funcţie de presiunea interioară a apei, plus un strat de carton bitumat CA 400, lipite cu mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m

2 şi un start de protecţie din tencuială de ciment armată, minimum

3 cm grosime.

4.5.4. În cazul rezervoarelor şi decantoarelor circulare cu pereţi etanşi realizaţi din beton, având grad de impermeabilitate P4, P8 sau P12, prevăzuţi cu armătură de precomprimare, se vor prevedea la exterior

următoarele sisteme de protecţii bituminoase:

- contra umidităţii pământului şi apelor fără presiune se va aplica o protecţie alcătuită din amorsare cu soluţie de bitum minimum 300 g/m

2 şi un strat de mastic de bitum, minimum 1,5 kg/m

2 (fig. 16, a);

- contra apelor cu presiune sub 5 m coloana de apă, se va aplica o protecţie alcătuită din amorsare cu soluţie de bitum, minimum 300 g/m

2 şi două straturi de pânză sau tesături bitumate tip PA 55, PA 45 sau

TSA 2000 acoperită cu un strat din carton bitumat CA 400, lipite fiecare cu minimum 1,5 kg/m2 mastic de

bitum IB 70/90oC.

Page 23: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

Aceste straturi vor fi protejate pe orizontală cu şapă din mortar de ciment M 100 de 4-5 cm grosime, iar pe verticală cu perete din prefabricate de beton (fig.16,b).

În afară de aceste protecţii bituminoase, pot fi folosite şi alte materiale omologate pe baza de prescripţii speciale, ca de exemplu:

- vopsitorii pe bază de smoală de huilă-Asmoplex;

- vopsea epoxigudron-V 3207.

4.5.5. Hidroizolaţiile sau protecţiile suprafeţelor verticale exterioare se vor executa după verificarea probei de etanşeitate prin umplerea cu apă a recipientului.

4.6. Hidroizolaţia la chesoane şi puţuri

4.6.1. Hidroizolaţia la aceste construcţii se aplică numai celor din categoria ii şi iii de umezire admisibilă (fig. 17).

4.6.2. Pe suprafaţa exterioară a pereţilor se va prevedea o hidroizolaţie rigidă din tencuială impermeabilă sau cu aditivi impermeabilizatori în grosime de minimum 3 cm, vopsit cu 2-3 straturi emulsie sau soluţie

de bitum minimum 600g/m2.

4.6.3. Pe suprafaţa orizontală a betonului de egalizare se va prevedea o hidroizolaţie bituminoasă împotriva umidităţii pământului sau împotriva apelor cu presiune conform tabelului 3 sau 4, după caz.

4.7. Detalii la construcţii subterane

4.7.1. La toate intersecţiile de planuri, scafe, muchii verticale şi orizontale, se va prevedea un strat suplimentar de pânză sau ţesătură bitumată de 50-100 cm lăţime.

4.7.2. Rosturile de dilatare-contracţie, precum şi cele de tasare vor fi prevăzute astfel încât să se asigure etanşeitatea şi continuitatea pe întreg ansamblul construcţiei.

Rosturile vor fi proiectate şi realizate astfel încât cele două părţi ale rostului să fie în acelaşi plan.

4.7.3. Etanşarea rosturilor se prevede în funcţie de felul rostului şi de tipul hidroizolaţiei, conform fig. 18, 19ab, 19c, astfel:

Tip rost

Hidroizolaţia contra

umiditate pământ şi ape fără presiune

ape cu presiune

sub 5 m peste 5 m

Dilatare-contracţie fig. 18 a fig. 19 a fig. 19 b

Tasare sub 20 mm fig. 18 b fig. 19 b fig. 19 c

Page 24: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

Tasare între 20 şi 70 mm

fig. 18 c fig. 19 c fig. 19 c

4.7.4. La străpungeri, se va prevedea continuitatea hidroizolaţiei pe elementele de străpungere, în funcţie de diametrul conductelor, de tipul hidroizolaţiei şi de caracteristicile fluidului, conform fig. 20, astfel:

Diametrul conductei

Caracteristica fluidului

Hidroizolaţii contra

umiditate pământ şi ape fără presiune

ape cu presiune

sub 200 mm reci, fără vibraţii fig. 20 a fig. 20 b

calde sau cu vibraţii fig. 20 c fig. 20 c

peste 200 mm

reci, fără vibraţii fig. 20 b fig. 20 b

calde sau cu vibraţii fig. 20 c fig. 20 c

4.7.5. Străpungerile apropiate, cu distanţa dintre exterioarele acestora mai mică de 50 cm, se vor grupa prin sudarea acestora de o placă de oţel, conform fig.21.

4.8. Condiţii de execuţie

4.8.1. La lucrările de hidroizolaţie a construcţiilor contra apelor cu sau fără presiune, trebuie să se respecte prevederile STAS 2355/2-8, ale normativului, ale cataloagelor de detalii în vigoare şi ale

proiectului respectiv.

4.8.2. La execuţie se vor respecta şi condiţiile prevăzute la hidroizolaţiile pentru acoperişuri pct. 3.19 şi 3.20.

4.8.3. Pentru lucrările de hidroizolare a construcţiilor subterane, la execuţie se vor mai respecta următoarele:

- coborârea şi menţinerea nivelului pânzei freatice la minimum 30 cm sub cota inferioară a radierului pe întreaga durată de execuţie;

- suprafeţele suport trebuie să fie rigide şi cu forme geometrice simple, iar scafele cu muchiile rotunjite cu raza de 5 cm;

- la scafe şi muchii, hidroizolaţia se va întări cu fâşii din pânze sau ţesături bitumate de 50-100 cm lăţime;

Page 25: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

- la rosturi şi străpungeri se va întări cu straturi suplimentare din pânze sau ţesături bitumate de minimum 50 cm lăţime;

- la hidroizolarea construcţiilor din spaţii închise, se recomandă ca stratul de amorsare să se execute cu emulsie de bitum, iar la execuţia cu soluţii bituminoase se vor lua măsuri de ventilare şi paza contra

incendiilor;

- chiturile se vor aplica numai pe suprafeţe uscate, emulsiile numai la temperatura suportului de minimum + 15

oC, masticul de bitum se va aplica numai cu temperatura de 160-180

oC în perioada de vara şi cu 10-

20oC în plus în perioada de iarnă

- hidroizolaţia pe verticală la pereţi se va începe de la scafe şi se va executa complet, pe tot conturul construcţiei, până la înălţimea de maximum 2 m. În cazul înălţimilor mai mari, legătura straturilor cu cele

superioare trebuie să se execute în trepte cu petreceri de minimum 10 cm.

4.8.4. Pe timp călduros şi pe zonele expuse razelor solare, pentru preîntâmpinarea alunecării straturilor hidroizolatoare, hidroizolaţia se va executa în structură completă pe porţiuni, urmată imediat de execuţia

peretelui de protecţie.

- Protecţia hidroizolaţiei verticale din zidărie de caramida plină de 6-12 cm grosime sau cu prefabricate din beton tipizate; se va executa cu rosturi verticale la 5 cm distanţă.

- la protecţiile din beton, armătura se va fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.

[top]

5. VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE HIDROIZOLATII

5.1. Lucrările de hidroizolaţii fiind lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica împreună cu beneficiarul, pe măsura execuţiei lor, încheindu-se proces-verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele:

- calitatea suportului - rigiditate, aderenţă, planeitate, umiditate, conform Ordin MCInd nr. 1024/D/11.11.1980;

- calitatea materialelor hidroizolatoare;

- poziţionarea şi ancorarea în beton a pieselor metalice de străpungere, sau rost;

- calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei (suprapuneri, decalări şi racordări);

- etapele şi succesiunea operaţiilor;

- strângerea flanşelor şi platbandelor de strângere aferente străpungerilor şi rosturilor;

- executarea, în cazul bazinelor, a probei de umplere cu apă necesară consumării deformaţiilor şi verificării etanşeităţii la exfiltratii înainte de execuţia hidroizolaţiei pereţilor.

5.2. Dacă se consideră necesar, se va face şi o verificare practică a execuţiei prin sondaj ca:

- desfacerea în unele puncte a izolaţiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul;

Page 26: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

- verificarea izolaţiei prin determinări de laborator pe probe prelevate, din care să rezulte că materialele folosite au fost de calitate corespunzătoare, conform certificatelor de calitate şi buletinelor de analize.

5.3. Hidroizolaţia se verifică vizual dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

- straturile hidroizolaţiei sunt lipite uniform şi continuu cu mastic de bitum, fără zone nelipite;

- panta către gurile de scurgere este conform proiectului, fără stagnări de apă;

- este continuă şi nu prezintă umflături;

- racordarea cu elementele de străpungere, la rosturi şi guri de scurgere, asigură o etanşare perfectă;

- protecţia este asigurată conform prevederilor din proiect;

- protecţia hidroizolaţiei verticale la atice, reborduri, străpungeri etc., este aderentă şi fără deplasări.

5.4. Se verifică lucrările de tinichigerie aferente hidroizolaţiilor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

- copertinele, şorţurile, paziile sunt bine ancorate şi lipite sau cu falţuri corect executate care să asigure etanşarea şi protecţia hidroizolaţiei;

- jgheaburile sunt lipite etanş cu panta minimă pentru asigurarea scurgerii apelor, fără stagnare, iar burlanele bine fixate cu brăţări şi etanşe;

- gurile de scurgere, dacă au gratar montat şi functionează normal la turnarea apei în punctele cele mai înalte ale acoperişului.

5.5. Dacă se consideră necesar, la suprafeţele mai mari de 20 m2, cu avizul scris al proiectantului de

rezistenţă, se va face verificarea prin inundare cu apă de 2-4 cm grosime în punctele cele mai înalte, cu gurile de scurgere în prealabil înfundate.

La aceasta probă, tavanul nu trebuie să prezinte umezeală după 72 ore de menţinere a stratului de apă.

5.6. La construcţii subterane, înainte de execuţia peretelui de protecţie şi a umpluturii, se va verifica etanşeitatea timp de 72 ore prin oprirea epuismentului.

[top]

6. ÎNTRETINEREA HIDROIZOLATIILOR

6.1. Măsuri de întreţinere a hidroizolaţiilor

6.1.1. La acoperişuri şi construcţii subterane, pentru bună funcţionare a hidroizolaţiei, beneficiarul trebuie să asigure o întreţinere permanentă, pentru care se vor lua măsurile următoare:

- interzicerea spargerii hidroizolaţiei sau a stratului de protecţie pentru execuţia ulterioară de străpungeri sau ancorări;

Page 27: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

- interzicerea depozitării de obiecte sau alte amenajări pe acoperişuri sau hidroizolaţii;

- interzicerea aşezării sau montării peste hidroizolaţii de obiecte sau utilaje cu temperaturi peste 40oC, ori

a se face focul sau deversări de lichide fierbinţi;

- interzicerea unei circulaţii mai intense decât permite stratul de protecţie respectiv, sau schimbării destinaţiei acoperişului;

- curăţarea periodică se va face de cel puţindouă ori pe an, la începutul primăverii şi sfârşitul toamnei prin măturare umedă;

- curăţarea zăpezii şi a gheţii care pot înfunda jgheaburile şi gurile de scurgere, se va face cu atenţie, cu lopeţi de lemn şi măturarea fără a se degrada hidroizolaţia sau protecţia.

6.1.2. La construcţii subterane şi încăperi ude, beneficiarul trebuie să mai asigure menţinerea integrităţii hidroizolaţiei pe durata execuţiei protecţiei hidroizolaţiei (şapa, perete de protecţie) şi a lucrărilor de

construcţii ulterioare execuţiei hidroizolaţiei, (armare, cofrare, betonare, etc.), luându-se şi următoarele măsuri:

- trotuarele vor fi menţinute curate, cu panta spre exterior pentru scurgerea apelor, iar crăpăturile şi rosturile mărite vor fi colmatate imediat cu mastic bituminos;

- nu se vor face săpături lângă pereţi care să înlăture împingerea pământului şi nu se vor efectua lucrări lângă construcţie fără avizul proiectantului;

- nu se va schimba destinaţia încăperilor şi nu se vor face amenajări fără avizul proiectantului.

6.1.3. Beneficiarul construcţiei trebuie să verifice periodic, recomandat cel puţin primăvara şi toamna, starea acoperişurilor şi hidroizolaţiilor, pentru a interveni cu măsuri de înlăturare a deteriorărilor.

În perioada de garanţie, deficientele constatate vor fi comunicate executantului pentru a fi remediate, numai în cazul în care nu s-au produs modificări ulterioare preluării lucrărilor şi când s-a făcut întreţinerea

corespunzătoare a hidroizolaţiei.

6.1.4. Verificarea tinichigeriei care protejează hidroizolaţia în punctele cele mai solicitate, va fi facută cu deosebită atenţie şi vor fi luate măsuri de remediere în caz că se constată următoarele:

- deplasări şi dezlipiri la înnădirile cositorite sau falţuri desfăcute;

- dacă jgheaburile şi burlanele s-au deplasat şi nu sunt etanşe.

6.1.5. Verificarea hidroizolaţiei verticale la atice, coşuri, ventilaţii etc., se face controlându-se dacă această hidroizolaţie nu este deplasată, iar protecţia din mortar sau ţesătura TBAL nu este dezlipită şi nu

prezintă crăpături.

6.2. Lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă

6.2.1. Lucrările care se impun în urma verificărilor periodice a lucrărilor de hidroizolaţii vor fi executate numai de muncitori specializaţi, pe baza constatărilor şi indicarea modului de reparare făcută de un

specialist.

Page 28: C 112-86 Hidroizolatii bituminoase.pdf - …casedelazero.webbi.ro/uploads/files/C 112-86 Hidroizolatii... · * hidroizolatii la terase si acoperisuri * hidroizolatii la constructii

6.2.2. În cazul că la verificări se constată infiltraţii care ar stânjeni funcţionarea normală în încăperi, sau degradări în structura acoperişurilor, se vor lua măsuri de reparaţii generale pe bază de proiect care va

conţine detaliile necesare.

[top]

7. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR

7.1. La executarea lucrărilor de izolaţii se vor respecta măsurile privind tehnica securităţii muncii prevăzute în:

- Normele republicane de protecţia muncii aprobate de Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii cu Ordinele nr. 34 din 20.02.1975 şi respectiv nr. 60 din 220.02.1975.

- Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj, aprobate de MCInd cu Ordinul nr.1233/D-1980;

- Normele tehnica securităţii muncii MICh cap 10 şi 11 privind depozitarea, manipularea, ambalarea şi transportul recipienţilor cu gaze lichefiate.

7.2. La proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor bituminoase se vor respecta măsurile privind prevenirea incendiilor prevăzute în:

- Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aprobate cu Decretul nr. 290/1977;

- Măsuri specifice de protecţie contra incendiilor privind întreruperea continuităţii hidroizolaţiilor în dreptul rosturilor de dilatare, panourilor de explozie etc., prevăzută la art 7 şi 8 din Norme generale şi art. 5.3 şi

6.11 din Normele tehnice P 118-83;

- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi normele de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţile

Ministerului Construcţiilor Industriale, aprobate cu Ordinul nr. 742/D-1981;

[top]