cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

download cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

of 13

Transcript of cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  1/13

    30

  cap.4 HIDROIZOLATII AMPLASATELA INFRASTRUCTURA

  "Hidroizolatia" unei constructii trebuie conceputa si executata ca un sistem

  complex, alcatuit din:•  hidroizolatia propriu-zisa (ce va fi denumita în continuare hidroizolatie) s i va firezolvata cu ajutorul materialelor hidroizolatoare;

  •  lucrari constructive aferente: care sunt compuse dintr-o serie de lucrari menitea reduce efectul actiunii apei asupra hidroizolatiei propriu-zise:

  a) colectarea apelor meteorice de la nivelul acoperisului si directionarealor catre un sistem de rigole sau catre reteua edilitara de canalizare;

  b) prevederea de trotuare si rigole perimetrale cladirii, necesare pentrucolectarea si îndepartarea apelor de suprafata din imediata vecinatatea cladirii;

  c) realizarea lucrarilor de umpluturi, din jurul cladirii, cu pamânturi si cu un

  grad de compactitate adecvate pentru a evita acumularea apei în sol,lânga constructie; limitarea fenomenelor de tasare ale terenului (masurinecesare pentru a evita exercitarea unor solicitari mecanice importanteatât asupra hidroizolatiei cât si a elementelor structurale aleconstructiei);

  d) efectuarea de lucrari de stabilizare, hidrofobizare, epuismente etc.

  4.3. Clasificarea hidroizolatiilor

  Functie de nivelul pânzei de apa freatica si al cotei de fundare, hidroizolatiileadoptate pot fi:

  a) contra umiditatii naturale a terenului: au rolul de a împiedica contactulelementelor de constructie cu umiditatea terenului; aceasta se considera a fisituatia în care talpa fundatiei este situata mult deasupra cotei nivelului pânzeide apa freatica;

  b) contra apelor subterane fara presiune hidrostatica: au rolul de a împiedicapatrunderea apelor în elementele de constructie prin capilaritate, talpafundatiei fiind situat deasupra cotei nivelului pânzei de apa freatica, dar înapropierea acesteia;

  c) contra apelor subterane cu presiune hidrostatica: au rolul de a împiedicapatrunderea apelor în interiorul constructiei datorita presiunii exercitate deapa, cota talpii fundatiei fiind situata deasupra cotei nivelului pânzei de apafreatica.

  Trebuie precizat ca obtinerea unei presiuni hidrostatice nu este conditionatade o anumita cantitate de apa, ci de înaltimea coloanei de apa, coloana ce poateavea o "grosime" relativ mica.

  Functie de relatia dintre cota talpii fundatiei si cota oglinzii apei subterane,cladirea poate fi prevazuta cu hidroizolatii diferite pe înaltime, respectiv cu ohidroizolatie contra apelor cu presiune, pâna la o cota ce depaseste zona saturata

  (situata deasupra cotei gradientului hidraulic) iar de acolo în sus, se poate prevedeao hidroizolatie contra umiditatii naturale a terenului.

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  2/13

    31

  4.4. Reguli fundamentale necesar a fi respectate în proiectarea si executia hidroizolatiilor

  Pentru o executie corecta si o exploatare fara probleme a hidroizolatiilor,trebuiesc respectate anumite reguli de baza, dintre cele mai importante amintindu-se

  urmatoarele:1. sistemul de hidroizolatii trebuie gândit ca un sistem cuva, continuu pe toataanvelopa cladirii: zonele situate în dreptul rosturilor de tasare sau alstrapungerilor datorate instalatiilor trebuie sa ofere acelasi grad deimpermeabilitate ca si zone adiacente asa-zis de câmp curent; se precizeazaca diversele zone ale cladirii (infrastructura, peretii exteriori, acoperisul etc.)trebuiesc rezolvate cu grade de impermeabilitate diferite, functie despecificitatea actiunii apei asupra lor;

  Fig.4.9 Realizarea hidroizolatiei în sistem cuva

  2. hidroizolatia se va pozitiona pe fata pe care se exercita presiunea;  

  a) b)Fig.4.10 Dispunerea hidroizolatiei pe fata pe care se exercita presiunea  

  a) la exteriorul constructiei; b) la interiorul constructiei1 – cuva; 2a – hidroizolatie exterioara; 2b – hidroizolatie interioara; 3a – protectie

  exterioara a hidroizolatiei; 3b - protectie interioara a hidroizolatiei; 4 – teren.

  3. hidroizolatia trebuie sa fie dispusa astfel încât sa nu permita curgereamaterialului de etansare (la presiuni peste 5 daN/cm2  sau temperaturi mai

  mari de 40°C, bitumul trece în stare lichida); 

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  3/13

    32

  4. solicitarile mecanice exercitate asupra hidroizolatiei trebuie sa fie uniformrepartizate pe suprafata sau sa aiba o variatie continua;  

  5. presiunea minima, exercitata asupra hidroizolatiei, va fi de 0.1 ÷ 0.2 daN/cm2 iar cea maxima de 5 daN/cm2; 

  6. hidroizolatia nu trebuie sa întrerupa continuitatea legaturii dintre elementele

  structurale, spre exemplu dintre fundatie si pereti sau stâlpi; pentru a evitaaceasta, hidroizolatia rezultata trebuie sa fie de aceeasi natura cu cea amaterialelor pe care trebuie sa le separe;  

  7. materialul hidroizolator trebuie obligatoriu protejat contra actiunilor mecanicecare ar conduce la perforarea sa; solutiile constructive curent utilizate pentruaceasta lucrare sunt: zidaria din caramida plina presata de 75  cm grosime,perete din beton armat, foi metalice, placi rigide din P.V.C. etc.; 

  8. hidroizolatiile nu trebuie sa constituie suprafete de lunecare între elementelede constructie, pentru aceasta se urmareste limitarea valorilor înclinariiprecum si a marimii diferentelor de nivel dintre planurile înclinate;  

  Fig.4.11 Realizarea hidroizolatiei pentru planuri înclinate  1 – radier; 2 – subradier; 3 – hidroizolatie; 4 – beton slab de umplutura;

  5 – prag; 6 - contrapanta

  9. suprafetele suport pe care se vor aplica hidroizolatia nu trebuie sa continaunghiuri mai mici de 90°; pentru a evita acest lucru se vor efectua lucrari deracordare de tip scafe sau "umpluturi", în zona intrândurilor; functie dedimensiunile geometrice ale intrândurilor, lucrarile de "completare" pot deveniimportante; 

  a) b)

  Fig.4.12 Dispunerea hidroizolatiei  a) în zona unghiurilor drepte; b) în cazul intrândurilor

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  4/13

    33

  10.hidroizolatiile executate la cote diferite vor fi racordate prin planuri înclinate;  

  Fig.4.13 Racordarea hidroizolatiei executate la cote diferite

  11.  în zonele de muchii de tip intrând / iesind hidroizolatia trebuie dispusa astfel

   încât sa evite crearea planurilor de rupere sau efectuarea de masuri deasigurare daca aceste planuri nu pot fi evitate;  

  a) b)Fig.4.14 Realizarea hidroizolatiilor în solutii traditionale la  

  a) scafe; b) muchii iesinde

  Fig.4.15 Realizarea hidroizolatiilor în solutii actuale, functie decantitatea umiditatii din teren

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  5/13

    34

  12.  în cazul realizarii hidroizolatiilor din mai multe straturi este necesar decalareazonelor laterale de lipire pentru a evita concentrarea defectelor în aceeasizona; 

  Fig.4.16 Decalarea foilor de hidroizolatie realizate din mai multre straturi 

  13.hidroizolatia trebuie sa permita refacerea usoara si sigura a etanseitatii caurmare a lucrarilor de reparatii / interventii. 

  a) b)Fig.4.17 Zone sensibile de refacere a etanseitatii hidroizolatiei  

  a) la un canal subteran; b) pentru o strapungere instalatie în zona subsolului

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  6/13

    35

  Modul de rezolvare clasica al hidroizolatiei contra apelor sub presiune esteprezentat în figura urmatoare.

  a) b) c)Fig.4.18 Izolatii hidrofuge împotriva apelor sub presiune a) în sistem cuva; b) în sistem semicuva cu înnadirea hidroizolatiei

   pe verticala; c) în sistem semicuva cu înnadirea hidroizolatiei pe orizontala;1 – cuva; 2 – hidroizolatie; 3 – subradier; 4 – zidarie verticala de protectie

  a hidroizolatiei; 5 – trotuar; 6 – zona de înnadire a hidroizolatiei

  4.5.2.3. Elemente accesorii hidroizolatiilorProducatorii de marca proiecteaza si elaboreaza hidroizolatia unei constructii

  ca pe un sisteme, de cele mai multe ori complex. Astfel nu sunt elaborate numaimateriale hidroizolante ci si "accesoriile" necesare.

  Firma se implica si în proiectarea sistemului hidroizolator, cu toateparticularitatile lui, certifica sau recomanda firme de constructii specializate înaplicarea tehnologica a sistemului propriu, elaboreaza caiete de sarcini cu activitatilelucrarii, urmareste punerea în opera a lucrarilor.

  Spre exemplu, sunt elaborate si distribuite odata cu materialul hidroizolator si:•  strat nivelant – corector;•  grunduri, chituri, masticuri;•  materiale de etans are;•  solutii de lipire la rece;•  strat drenant (firma Nord Bitumi realizeaza un produs poros cu rol drenant);•  elemente de placare a hidroizolatiei;•  solventi pentru curatarea suprafetei stratului suport;•  profile de etans are, a hidroizolatiei, la partea superioara :

  Fig.4.25 Modalitati de racord a hidroizolatiei la pereti  1 – perete; 2 – strat suport hidroizolatie; 3 – hidroizolatie; 4 – protectie hidroizolatie din min.

  35  cm mortar de ciment; 5 - plasa de rabit; 6 – agrafe din tabla zincata; 7 – bolt împus cat, cu piulita; 8 – profil de etansare;

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  7/13

    36

  4.6. Detalii de realizare a sistemului de hidroizolatiila cladiri de locuit

  Datorita rezolvarilor constructive specifice, rezolvarea sistemului de

  hidroizolatii la cladiri de locuit poate fi împartit în rezolvari pentru:•  cladiri fara subsol;•  cladiri cu subsol.

  4.6.1. Cladiri fara subsol

  a) b)Fig.4.26 Detaliu rezolvare hidroizolatie la cladiri cu pereti, fara subsol

  a) perete exterior; b) perete interior

  Fig.4.27 Rezolvarea hidroizolatiei la peretii exteriori  

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  8/13

    37

  a) b)Fig.4.28 Detaliu rezolvare hidroizolatie la cladiri cu pereti, cu subsol 

  a) perete exterior; b) perete interior

  Fig.4.29 Rezolvarea hidroizolatiei la pereti exteriori cu subsol  

  4.7. Detalii de realizare a hidroizolatiilor la rosturi si la strapungeri4.7.1. Detalii în zona de rost

  Rezolvarile din dreptul rosturilor depind de tipul si intensitatea solicitarilormecanice la care care este supusa hidroizolatia astfel putem avea rosturi:

  -  slab solicitat;-  puternic solicitat;-  în zone specifice.

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  9/13

    38

  Fig.4.30 Detaliu realizare hidroizolatie la rosturicu solicitari mici, rezolvare clasica  

  1 – sub-radier; 2 – strat suport din mortar de ciment; 3 – hidroizolatie orizontala;4 – strat de protectie a hidroizolatiei realizate din mortar; 5 – radier; 6 – rost vertical în

  subradier; 7 – rost în radier umplut cu câlti bitumati s i mastic de bitum; 8 – fâsie suplimentarade pânza bitumata, nelipita în dreptul rostului; 9 – tabla de plumb

  O rezolvare a realizarii etanseizarii rosturilor, utilizând profile plastice, este

  prezentata în figura urmatoare.

  Fig.4.31 Detaliu utilizare închidere rost, folosind profile PVC  

  Fig.4.32 Profil PVC de etansare  1 – renura; 2 – aripa profilului; 3 – tub central

  Rezolvarea clasica a etanseizarii unui rost intens solicitat este prezentat înfigura urmatoare.

  Fig.4.32 Detaliu realizare hidroizolatie la rosturi cu solicitari mari,solutie traditionala

  1 – subradier; 2 – strat suport din mortar; 3 – hidroizolatie orizontala; 4 – hidroizolatiesuplimentara; 5 – platbande din otel; 6 – surub sudat de platbanda inferioara; 7 – saiba de plumb; 8 – prazn; 9 – bucla de compensare a hidroizolatiei orizontale; 10 – împâslitura dinfibre bitumata; 11 – mastic de bitum; 12 – strat de protectie a izolatiei hidrofuge, din mortar

  de ciment; 13 – radier.

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  10/13

    39

   În cadrul cladirilor pot exista zone care sa impuna rezolvari specifice spreexemplu, rezolvarea etanseitatii hidroizolatiei an dreptul rostului dintre fundatia unuiutilaj (fundatie intens solicitata de vibratii) si fundatia cladirii.

  Fig.4.34 Zone cu rezolvari specifice pentru hidroizolatie  1 – radier; 2 – fundatie utilaj, puternic solicitata

  4.7.2. Detalii în zona de strapungeriRezolvarea etanseitatii hidroizolatiei, în zona strapungerilor datorate

  instalatiilor depinde de o serie de factori, dintre cei mai importanti amintindu-se:presiunea apei din sol, miscarea relativa dintre cladire si terenul înconjurator,diametrul strapungerii, numarul si dispozitia strapungerilor etc.

  Modul de rezolvare clasica a strapungerilor conductelor prin peretii subsolului,este prezentat în continuare.

  a) b)Fig.4.35 Strapungeri în peretele de subsol, deasupra nivelului apei freatice  

  a) cu fixarea rigida a conductei; b) cu fixarea elastica a conductei;1 – perete subsol; 2 – conducta metalica; 3 – strat suport al hidroizolatiei;

  4 – hidroizolatie verticala; 5 – flansa sudata de conducta; 6 – bloc de beton pentru protectia locala a hidroizolatiei în zona de strapungere; 7 – zidarie de

  caramida pentru protectia hidroizolatiei verticale; 8 – manson de otel;9 – flansa de otel sudata de manson pentru racordarea hidroizolatiei;

  10 – material elastic de umplutura; 11 – dop de etansare;

  12 – praznuri de ancorare a mansonului în peretele de beton al subsolului;13 – sârma / brida pentru fixarea hidroizolatiei de conducta sau manson metalic

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  11/13

    40

  a) b)Fig.4.36 Detaliu strapungere perete de subsol sub nivelul apelor freatice  

  a) cu fixarea rigida a conductelor; b) cu fixarea rigida a conductelor

  1 – manson metalic cu rebord; 2 – suruburi sudate de flansele mansonului;3 – perete subsol; 4 – strat suport al hidroizolatiei; 5 – hidroizolatie verticala; 6 - mans onmetalic pentru fixarea hidroizolatiei; 7 – strat de beton pentru protectia hidroizolatiei; 8 –conducta; 9 – material de etansare; 10 – manson pentru etansare; 11 – flansa sudata de

  conducta; 12 – flansa mobila pentru fixarea hidroizolatiei; 13 – surub; 14 – prazn deancorare al conductei

  O rezolvare clasica a zonelor de strapungere care grupeaza mai multeconducte este prezentata în figura urmatoare.

  Fig.4.37 Rezolvarea unei strapungeri, în cazul gruparii unor conducte 1 - perete subsol; 2 - strat suport al hidroizolatiei; 3 - hidroizolatie verticala;

  4 – placa din otel; 5 – elemente de strapungere, sudate etans de placa metalica;6 – rama de cornier; 7 - prazn de ancorare; 8 – bulon de etansare;

  9 - strat pentru protectia hidroizolatiei; 10 – beton de umplutura

  4.8 Probleme speciale întâlnite la rezolvarea hidroizolatiei

  Ordinea cronologica de executare a operatiilor de hidroizolatii este adesea

  conditionata de diversi factori, spre exemplu executarea hidroizolatiei verticale de pe

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  12/13

    41

  peretele unui subsol poate fi conditionata de posibilitatea executarii lucrarii, dinexteriorul cladirii:

  -  în cazul executarii unei sapaturi în taluz natural, ordinea operatiilor este1 – perete cladire, 2 – hidroizolatie, 3 – strat protectie mecanica ahidroizolatiei, 4 – umplutura;

  -  în cazul executarii unei sapaturi în taluz vertical, ordinea operatiilor este1 – strat protectie mecanica a hidroizolatiei, 2 – hidroizolatie, 3 – peretecladire;

  a) b)Fig.4.38 Ordinea executarii lucrarilor, functie de posibilitatea

  interventiei din exteriorul cladiriia) cu taluz natural; b) cu taluz vertical

  Realizarea etanseitatii hidroizolatiei poate deveni o problema dificil de rezolvat în cazul executarii sapaturii în taluz vertical instabil, care necesita sprijiniri. În acestcaz ordinea operatiilor este: 1 – strat protectie mecanica a hidroizolatiei, 2 –hidroizolatie, 3 – perete cladire, 4 – taierea spraiturilor, 5 – refacerea etanseizarii

  hidroizolatiei.

  Fig.4.39 Detaliu rezolvare hidroizolatie în cazul unui taluz vertical instabil 1 – teren natural; 2 - strat protectie mecanica a hidroizolatiei; 3 – hidroizolatie;

  4 – perete cladire; 5 – fundatie; 6 – elemente orizontale de sustinere;7 – s praituri metalice reglabile; 8 – element de fixare; 9 – zone de taiere a s praiturilor

  O alta problema ce se poate aminti o constituie rezolvare hidroizolatiilor la ocentrala termica, în zona cazanului unde temperatura este extrem de ridicata.

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/

 • 8/16/2019 cap_4 hidroizolatii la infrastructura.pdf

  13/13

    42

  Ca solutiii minime constructive se precizeaza ca, functie de clasa de umiditatea terenului care vine în contact cu fundatia, se impune respectarea rezolvarilorprezentate în (tab.4.11):

  Tab. 4.11

  Nr.Gradul de

  umiditate alterenului

  Modul dedispunere alhidroizolatiei

  Solutie constructiva economica

  orizontala folie polietilena1 umiditate naturalaverticala 2 straturi de carton bitumat, lipite cu bitum

  folie polietilenaorizontala

  un strat de carton bitumat3 straturi de carton bitumat, lipite cu bitum

  o membrana armata2

  contra apelor farapresiune

  hidrostatica verticalao membrana nearmata + o membrana

  armatao membrana armata

  orizontalametalica

  2 membrane armate3

  contra apelor cupresiune

  hidrostatica verticalametalica

  ase purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

  http://www.verypdf.com/http://www.verypdf.com/