Buletin Parohial - scechurch.org Parohial - 2017-10-12.pdf · Luca 8,41-56 (Învierea fiicei lui...

of 13 /13
”Dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine, fii și tu totdeauna cu Dumnezeu” Sf. Ioan Hrisostom Buletin Parohial 12 Octombrie 2017 Astăzi citiți despre Sf. Parascheva de la Ia și, un Cadou de Cr ăciun prin Shoebox, Festivalul de Toamnă și multe alte subiecte interesante pentru parohia noastră. Programul Slujbelor Sâmbătă 14 Octombrie +) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie 10.00AM Sf. Liturghie 1.00PM – Festivalul de Toamn ă Duminic ă 15 Octombrie Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic). Ap. Galateni 2,16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3,8-15; Ev. Luca 8,5-15 (Pilda semănătorului); a Sf. Părinţi: Ioan 17,1-13 (Rugăciunea lui Iisus). Glas 2, voscr. 8. Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia 9.30AM – Acatist 10.00AM Sf. Liturghie 1.00PM Festivalul de Toamn ă Sâmbătă 21 Octombrie +) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare 6.00PM – Acatist/Vecernie Duminic ă 22 Octombrie Duminica a 23-a după Rusalii. Ap. Efeseni 2,4-10; Ev. Luca 8,26-39 (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor). Glas 3, voscr. 9. https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f... 1 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Transcript of Buletin Parohial - scechurch.org Parohial - 2017-10-12.pdf · Luca 8,41-56 (Învierea fiicei lui...

”Dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine, fii și tu totdeauna cu Dumnezeu”Sf. Ioan Hrisostom

Buletin Parohial12 Octombrie 2017

Astăzi citiți despre Sf. Parascheva de la Iași, un Cadou de Crăciun prin Shoebox,Festivalul de Toamnă și multe alte subiecte interesante pentru parohia noastră.

Programul Slujbelor

Sâmbătă 14 Octombrie – +) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie,Ghervasie, Protasie şi Chelsie

10.00AM – Sf. Liturghie1.00PM – Festivalul de Toamnă

Duminică 15 Octombrie – Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de laSinodul al VII-lea Ecumenic). Ap. Galateni 2,16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3,8-15; Ev.

Luca 8,5-15 (Pilda semănătorului); a Sf. Părinţi: Ioan 17,1-13 (Rugăciunea lui Iisus).Glas 2, voscr. 8. Sf. Sfinţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia

9.30AM – Acatist10.00AM – Sf. Liturghie1.00PM – Festivalul de Toamnă

Sâmbătă 21 Octombrie – +) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc.

Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv.Ilarion cel Mare

6.00PM – Acatist/Vecernie

Duminică 22 Octombrie – Duminica a 23-a după Rusalii. Ap. Efeseni 2,4-10; Ev.

Luca 8,26-39 (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor). Glas 3, voscr. 9.

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

1 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes

9.30AM – Acatist10.00AM – Sf. Liturghie12.30PM – Masa de Obşte

Joi 26 Octombrie – +) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

9.30AM – Sf. Liturghie

Sâmbătă 28 Octombrie – + Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc.Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei

6.00PM – Acatist/Vecernie

Duminică 29 Octombrie – Duminica a 24-a după Rusalii. Ap. Efeseni 2,14-22; Ev.

Luca 8,41-56 (Învierea fiicei lui Iair). Glas 4, voscr. 10. Sf. Cuv. Mc. AnastasiaRomana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa

9.30AM – Acatist10.00AM – Sf. Liturghie12.30PM – Masa de Obşte

Cuvântul Părintelui George

Frați creștini.

In această săptămână, Sâmbătă 14 Octombrie, pe lângă faptul că este zi de Post, oprăznuim pe Sfânta Parascheva de la Iași. Nu o să intru în prea multe detalii îndescrierea acestei femei Sfinte. Doresc să deschid curiozitatea dumneavoastră săparticipați fizic la Sfânta Liturghie de Sâmbătă urmată de Festivalul de Toamnă.

Tot în această săptămână, pe aceeași dată de 14 Octombrie, în istoria omenirii a avutloc un alt eveniment marcant, în mod special pentru noi Creștinii Ortodocși.

Pe data de 14 Octombrie 1066, trupele Normandiei (franțuzești) cuceresc Anglia înbătălia de la Hastings unde Regele Harold al doilea moare în luptă fiind învins deDucele William al Normandiei. Ducele William a fost binecuvântat de către PapaAlexandru al Romei să meargă să îl înfrunte pe Harold în mod special pentru areaduce Biserica Anglicană sub completa supunere față de Papalitate și de reformaPapală. Biserica Anglicană era anatemizată și considerată schismatică încă din 1052de către Roma.

Cu siguranță unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce legătură are acest colț de istoriecu Buletinul nostru Parohial. Pentru noi Creștinii Ortodocși este o secvență din istoriabisericească extrem de importantă și de reținut de către fiecare dintre noi. Prin aceastavictorie a Normandiei asupra Angliei are loc unirea bisericii Angliei care era

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

2 of 13 10/16/2017 4:01 AM

dreptslăvitoare (Ortodoxă) cu biserica schismatică a Romei. Prin uciderea lui Harold,are loc uciderea ultimului Rege al Angliei Ortodox.

De reamintit și de ținut minte este faptul că marea schismă a bisericii de Apus (aRomei) de către Biserica de Răsărit de la Constantinopol reprezentată de cătrePatriarhatele din Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim a avut loc în anul1054. Victoria Normandiei asupra Angliei marchează încetarea celor aproape cincisute de ani de existență a Bisericii Ortodoxe Anglicane.

Istoria s-a derulat așa cum știm cu toții prin biruințe și înfrângeri și de o parte și de alta.Anglia va porni războiul de 100 de ani împotriva Normandiei care continuă până laRevoluția Franceză când Franța este declarată Republică.

Cel mai remarcant personaj al acelor vremuri dintre laici, Ioana d’Arc, moare ca martirăarsă pe rug fiind considerată vrăjitoare de către Englezii care au executat-o însă decătre Biserica Romei era considerată Sfânta căreia ii vorbea Dumnezeu.

Al vostru pururea rugător.

Părintele George.

(original publicat in buletinul din 10 Oct 2016)

Pilda Săptămânii

O primire meritatădin "Cele mai frumoase Pilde şi Povestiri creştin-ortodoxe" de Leon

Magdan

Un țăran, om bun la suflet, avea obiceiul să spună tuturor:

- Vedeți cum e lumea asta? Cei mari au de toate și sunt primiți oriunde cu marepompă, în timp ce pe noi, cei simpli, nimeni nu ne bagă în seamă. Cum de este posibilașa ceva, cum de se poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cealaltă și vomvedea cum o fi și acolo ...

Azi așa, mâine așa, până când, omul nostru a visat într-o noapte ceva nemaipomenit:se făcea că murise și ajunsese la Poarta Raiului. Acolo, ce să vezi, veselie multă,îngeri adunați să-l întâmpine pe noul sosit, bucurie mare! Omului nu-i venea să-șicreadă ochilor. Atâtea pregătiri doar pentru el, un simplu creștin. Oricum, era fericit căurma să intre în rai, nici n-ar fi sperat și la o asemenea primire. Dar, când să intre pepoarta aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un înger se apropie de țăranulnostru și îi spuse:

- Omule, nu poți intra pe aici, du-te ceva mai încolo și vei găsi o portiță mai mică,păzită de un înger. Intră pe acolo și, mai târziu, ne vom revedea în grădinile minunate

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

3 of 13 10/16/2017 4:01 AM

ale Raiului.

- Atunci pentru cine sunt toate aceste pregătiri? - a mai întrebat omul mirat.

- Ei, așteptăm pe un boier care a murit odată cu tine și care, din clipă în clipă, trebuiesă ajungă aici. Pentru venirea lui este sărbătoare și ne pregătim să-l întâmpinăm cumse cuvine.

- Bine, îngerule, dar cum se poate una ca asta? Cât am trăit în lume, am văzutnedreptăți multe, dar și aici, cum de e cu putință? De ce el, fiindcă este boier, trebuieprimit cu atâta fast? Contează că el are bogății și eu nu?

- Omule, pentru a te mântui nu contează ce ai avut - fie că ai fost sărac, fie bogat - ciceea ce ai făcut cu tot ce Dumnezeu ți-a dăruit. Dacă ai fost sărac și ai știut să împărțiși celorlalți din puținul de care ai avut parte, te vei mântui negreșit. Dacă ai fost bogat,cu atât mai mult ai fi putut dărui cu drag celor mai necăjiți decât tine. Fie că ești săracsau bogat, important este să rămâi om.

- Dar atunci, dacă și eu și boierul vom intra în rai, pentru ce este venirea lui așa osărbătoare?

- Omule, creștini ca tine vin aici în fiecare zi cu miile și sunt bine primiți cu toții. Dar unboier de când n-a mai ajuns și aici, în rai...

Sărac sau bogat, oricine poate fi bun și darnic, din atât cât are. Cel bogat cu atât maimult ar trebui să dea milostenie. Și fiecare din noi este bogat, în felul său, căci oricândputem găsi pe cineva mai sărman decât noi pe care să îl ajutăm. Dacă vom fi egoiști șizgârciți, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată un om rău sau zgârcit care să fiefericit?

"Ești bogat? Foarte bine! Ești zgârcit? Foarte rău! Nu bogații vor fi osândiți, ci cei ceslujesc bogăției." (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Evenimente Viitoare

Festivalul de Toamnă Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"

Sâmbătă 14 Octombrie - ora 1PM - 7PM

Duminică 15 Octombrie - ora 1PM - 7PM

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

4 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Suntem la a 17-a Ediție a Festivalului Românesc de Toamnă și pregătirile sunt în plinădesfășurare. Vă așteptăm împreună cu prietenii dvs. Sâmbătă și Duminică 14-15 Oct

de la ora 1PM la ora 7PM, la biserica noastră la adresa 664 Dickens Road NW, Lilburn,GA 30047.

Veniți să sărbătorim împreună cultura și tradițiile noastre, minunatele dansuri româneștiși să ne bucurăm de mâncarea gustoasă. Voluntarii noștri vor pregăti ca întodeauna

mâncarea gustoasă: Sarmale, Fasole cu Cârnați Afumați, Mămăligă cu Brânză șiSmântână, Mititei, Pui la Grătar, Langoși cu Brânză și o varietate generoasă de

Prăjituri.

Muzeul românesc va fi organizat și pentru acest Festival. Purtați costumul naționaltradițional în aceste zile de sărbătoare.

Parcarea este gratuită la adresa bisericii. Locurile sunt limitate. Parcare adițională sepoate găsi la 5 minute de biserică la adresa Lilburn Corners Shopping Center by

Publix, 375 Rockbridge Rd. NW, Lilburn 30047

Acest eveniment este un eveniment major de strângere de fonduri pentru Biserica Sf.Constantin și Elena. Donațiile dvs sunt așadar foarte apreciate. Vă mulțumim în avanspentru extinderea acestei invitații prietenilor dvs. Fotografii de la Festivalul de Toamnă

de anul trecut: aici și aici.

Detalii pe facebook

ShoeBox - Un Cadou de Crăciun pentru un copil orfan din

România Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"Duminică 1 Octombrie - Duminică 5 Noiembrie

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

5 of 13 10/16/2017 4:01 AM

"Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă" - Psalm 8:2

Dragi părinți,

Vă anunțăm cu bucurie că pornim a 4-a campanie din istoria Școlii Duminicale destrângere de daruri pentru copiii din orfelinatele din România în fiecare Duminică din

perioada 1 Octombrie – 5 Noiembrie. Anul trecut cu ajutorul dumneavoastră s-austrâns 370 pounds de cadouri care au ajuns la mai multe case de copii din JudețulTulcea. Anul acesta vă rugăm, dacă doriți și puteți, pe lângă cadou să oferiți și o

donație pentru transport sau dacă nu sunteți hotărâți ce să cumpărați puteți contribuinumai la transport cu ce sumă doriți dvs.

Cum puteți ajuta: Explicați copiilor dumneavoastră scopul cumpărăturilor și îndrumați-isă aleagă cadouri pentru un copil orfan. Puneți cadourile într-o cutie de pantofi cu nota:pentru fetiță/băiat și vârsta copilului căruia doriți să îi faceți un cadou: 2-4 ani, 5-9 ani,

10-14 ani.

Puteți alege:• Crafts – Hobby Lobby are oferte speciale pentru că ei ajută Samaritan’s Purse –prima noastră acțiune caritabilă s-a desfășurat prin ei și de acolo ne-am și inspiratpentru copiii români. Puteți alege, bineînțeles, orice magazin drag dumneavoastră.• Cărți de colorat, culori, acuarele, pensule de pictat.• Păpuși, animale de plus.• Minge gonflabilă cu pompă.• Îmbrăcăminte, ceasuri de copii.• Încălțăminte.• Instrument muzical.• Orice altceva credeți că ar face un copil fericit în ziua de Crăciun.

Puteți adăuga o felicitare sau o fotografie cu familia dvs alături de urări de Crăciunpentru copilul care va primi cadoul dvs.

Nu puneți: lucruri defecte sau uzate, bomboane, lichide, loțiuni, jucării care amintescde război, cuțite, carcase pentru telefon mobil, fruit rolls sau fruit snack, praf de sucuri,vitamine, lucruri care se pot sparge ca sticla, spray. Puteți include bomboane de tipul

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

6 of 13 10/16/2017 4:01 AM

hard candy, gummy bears, caramels, taffy. Vă rugăm să verificați data de expirare dacăalegeți produse alimentare.

Vă mulțumim anticipat pentru că alegeți să faceți un copil orfan fericit în ziua deCrăciun.

Detalii pe facebook

Informații

Membrie și Pledge

La sfârșitul lunii Septembrie avem 100 membri și 34 familii care au contribuit laprogramul de pledge.

A fi membru al Bisericii înseamnă a accepta că toți suntem părți din trupul lui Iisus, căsuntem diferiți dar lucrăm împreună așa cum este scris la Epistola Intâi către Corinteni

a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 12, 12-27:

12. Căci precum trupul unul este, și are mădulare multe, iar toate mădulareletrupului, multe fiind, sunt un trup, așa și Hristos.18. Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele, în trup, cum avoit.19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?20. Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup.21. Şi nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși capul săzică picioarelor: N-am trebuință de voi.24. […] Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, […],25. Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivăunele de altele.26. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă unmădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.27. Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare (fiecare) în parte.

Recomandarea noastră este ca fiecare enoriaș să devină membru funcțional alBisericii, să fie deplin implicat în viața religioasă și spirituală a parohiei

noastre. Formalizarea membriei se face prin completarea unui forme disponibile laepitropi. Membria este de $120 pe an pe persoană.

Anul acesta donațiile din pledge sunt folosite exclusiv pentru cheltuielile esențiale alebisericii (curent, taxe, asigurări, remunerație, apă, etc).

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

7 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Mulțumim tuturor celor 34 de familii care susțin financiar cheltuielile operaționale aleBisericii prin programul de pledge. Recomandarea noastră este ca fiecare

enoriaș să fie înscris la pledge pentru că împreună menținem această proprietate.

Consiliul Parohial 2018

Dacă aveți sugestii pentru alegerea viitorilor consilieri sau dacă doriți să faceți parte dinConsiliul Parohial 2018 vă rugăm să luați legătura cu Rodica Grigoraș, Jan Drobeniuc,

Liviu Sofian sau Părintele, cei patru fiind în Comitetul de Numire care se ocupă deformarea Consiliului Parohial 2018.

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

8 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Turla

Lucrările la planul Turlei sunt in plină desfășurare. Lucrăm acum să găsim oferte deconstrucție de la diferite firme și să finalizăm aprobarea de construcție.

Mulțumim donatorilor de până acum și în special familiei Carahan care a donat clopotulde bronz masiv.

Primim in continuare donații la epitropi pentru acest proiect. Planificăm să terminămconstrucția Turlei in anul 2017.

Anunțuri

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

9 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Botez

Pe data de 16 Septembrie a avut loc botezul fetiței Victoria Andrea Aldea.

Le dorim Victoriei Andrea, părinților Luciana și Andrei Aldea, nașilor Cristina și FlorinPricopie, Paul Bosio precum și tuturor celor cei dragi familiei, multă sănătate și bucurii!

Logodnă

Pe data de 17 Septembrie a avut loc logodna dintre Andreea și Felix.

Le dorim proaspeților logodiți și tuturor celor cei dragi lor multă sănătate și bucurii!

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

10 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Donații pentru victimele uraganelor Harvey și Irma

Mulțumim tuturor celor care au donat în 10 și 17 Septembrie peste $1,000pentru românii afectați de catastroficele uragane Harvey și Irma.

Ajutorul se va distribui prin bisericile românești din Houston și Florida din cadrul ROEA.E un ajutor mic de la noi, dar prin contribuția miilor de enoriași din SUA putem

împreună să facem o diferență semnificativă în viața acestor oameni a căror viață nuva mai fi la fel ca înainte.

Evenimente Trecute

AROY goes to the CDC Museum CDC Museum

Saturday, September 23 - 11AM

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

11 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Do you enjoy solving mysteries and appreciate investigative or forensic science?

The thing about the CDC is that everything they deal with and do is real, no matter howsci-fi it looks.

Come with us to find out more about Ebola, Legionnaires Disease, Polio, smoking,smallpox, AIDS and HIV. You can even try on a suit they wear in high-level biohazard

labs!

This event is for middle school students and up. Admission and parking are free. Forvisitors over 18 yrs old, please have your ID or passport with you. The admission is

similar to the airport gate.

Details on facebook.

Abonați-vă la Buletin

Donați pentru Biserică

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

12 of 13 10/16/2017 4:01 AM

Mailing address: Sts Constantine and Helen Romanian Orthodox Church, 664Dickens Rd NW, Lilburn, Georgia, 30047, US

Share

https://app.flashissue.com/newsletters/023e36f1f9396847712702e2be3f...

13 of 13 10/16/2017 4:01 AM