bstp.ro ... Tecuciul literar-artistic Revist¤’ european¤’ de...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  25
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of bstp.ro ... Tecuciul literar-artistic Revist¤’ european¤’ de...

 • Tecuciul literar-artistic Revistă europeană de cultură, opinie şi informare

  Cu sprijinul Consiliului Local Tecuci prin Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“

  Tecuciul literar-artistic

  Sub egida Asociaţiei Societatea Culturală „Ştefan Petică - 2007“

  Revista poate fi citită şi pe: www.bstp.ro

  „O umbră e fiinţa-i, o spumă e cuvântu-i/ Şi la un loc Unire: zi-i lume şi te mântui!“

  Mihai Eminescu - Ms 2254/1876 (Versuri inedite)“

  Mihai Eminescu, 1887, fotografie de Jean Bielig - Botoşani

  53 Serie nouă (anul 13), Al doilea trimestru

  2019

 • Redacţia Director onorific:

  Dr. Constantin Teodorescu Director executiv: dr. Petru BLAJ Redactor şef: eleonora sTAMATe Redactor şef adjunct: dAN MoVILeANu Tehnoredactori: Eleonora STAMATE, Bogdan ARTENE

  Membrii redacţiei Paul Blaj Vasile Sevastre Ghican Vladimir Radu Săndel Stamate Ionuţ Petică A.G. Secară Tănase Dănăilă Mihail Pohrib Valeriu Valegvi Constantin Oancă Adrian Racaru

  Colegiul editorial Acad. Mihai Cimpoi Acad. Nicolae Dabija Prof. Dr. Theodor Codreanu Acad. Vasile Tărâţeanu Prof. Dr. C.D. Zeletin Prof. Dr. Mircea Platon Conf. Univ. Dr. Liuba Lavric-Botezatu Prof. Dr. Lucia Olaru Nenati Liviu Ioan Stoiciu Prof. Dr. Narcisa Florentina Boldeanu Prof. Univ. Ştefan Munteanu Daniel Corbu

  Corespondenţi din străinătate: Miriam Nadia Dăbău - PARIS Roxana Racaru - PARIS Nuţa Istrate Gangan Nig – USA

  Nu primim decât materiale corectate şi în format electronic Revista noastră publică textele colaboratorilor pe teme culturale cât mai diverse. Polemicile şi confruntările de idei le considerăm necesare şi dinamizatoare, dar numai în manifestări cordiale. Materialele care vor avea în conţinutul lor injurii, atacuri la persoană sau expresii obscene nu vor fi publicate.

  reVIsTA se dIsTrIBuIe GrATuIT

  Potrivit art.2016 CP, responsabilitatea juridică pentru conţinutul materialelor aparţine exclusiv autorilor. Adresa redactor-şef Eleonora Stamate: Str. Cpt. Gh. Decuseară nr.7, bl. H3, sc.2, ap. 30 Tel.0742.402.999 e-mail: stamate.eleonora@yahoo.com Adresa redacţiei: Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Str. Republicii nr. 11, Tecuci

  ISSN 1843-0198Fotografiile care ilustrează prezentul număr al revistei au fost preluate din portofoliul expoziției „Univers eminescian“ de Ștefan Andronache, majoritatea acestora fiind realizate, în anul 1989, atât la Ipotești cât și în împrejurimile Tecuciului.

  Nr. 53, serie nouă (anul 13) 2019Tecuciul literar-artistic

  SUMAR ► Mihai EMINESCU, Odă (în metru antic) ........................................................................1 ► Dan MovIlEANU, De ieri, de azi…din totdeauna .........................................................2 ► lucia olARU NENATI, Cugetând la cauza sfârşitului eminescian ............................... 3 ► lucia olARU NENATI, Poetul de Ziua Poeziei .............................................................5 ► Ştefan ANDRoNACHE, Eminescu şi Tecuciul. Ce ştia ziaristul despre această

  aşezare; tecucenii care l-au sprijinit, apreciat sau omagiat pe poet ...............................7 ► Petruş ANDREI, Eminesciana......................................................................................12 ► Ştefan ANDRoNACHE, Te caut pretutindeni... ...........................................................13 ► Ion IoNESCU, O scrisoare a lui Eminescu, către părinţi ..............................................14 ► Sibiana Mirela ANToCHE, Lui Eminescu ....................................................................15 ► Ion IoNESCU, Revolverul lui Eminescu .......................................................................16 ► Ştefan MUNTEANU, Constantin Amăriuţei despre metafizica lui Eminescu(IV) ..........18 ► valentina BAlABAN, Eminesciana .............................................................................22 ► Adrian Dinu RACHIERU, Cazul Sorescu ....................................................................23 ► Daniel CoRBU, Mihai Ursachi sau Hohotul marelui logos ...........................................26 ► Mircea PlAToN, Practica şcolară a identităţii naţionale ..............................................29 ► Nicolae DABIJA, Avalanşa ..........................................................................................32 ► Angela FURTUNĂ, La mulţi ani, Cassian Maria Spiridon! ...........................................34 ► livia CIUPERCĂ, Ion Petrovici ....................................................................................36 ► Petruş ANDREI, Academicianul Constantin Ciopraga – Profesorul de profesori ........41 ► Ozana KAlMUSKI ZAREA, Crucea aleşilor ................................................................45 ► C. D. ZElETIN, Până la Michelangelo... ......................................................................46 ► lucia olARU NENATI, Succint portret al vremii noastre; Lumini şi umbre sub zodia

  copilăriei .......................................................................................................................48 ► liviu Ioan SToICIU, „Precum în cer, aşa şi Pe pământ”? ..........................................50 ► livia CIUPERCĂ, Doamna Elena Cuza .......................................................................52 ► Petruş ANDREI, Hortensia Papadat-Bengescu ...........................................................53 ► Tănase DĂNĂIlĂ, Interviu cu Theodor Codreanu .......................................................57 ► Raluca FARAoN, Personajele în piesele despre comunism ale lui Matei Vişniec ......64 ► Ion-Cosmin DINCU şi Raluca FARAoN, O săptămână de emoţie la Festivalul

  Internaţional de Poezie Bucureşti 2019 ........................................................................66 ► PoESIS:

  ► valeriu MATEI - Chişinău .....................................................................71 ► Constantin oANCĂ .............................................................................73 ► Monica Issabela MANolE ..................................................................75 ► Gabriel GHERBĂlUŢĂ ........................................................................77 ► Dan vÎŢĂ ..............................................................................................79 ► Pr. Cornel PAIU - Roman ....................................................................81 ► vasile MANDRIC - Brăila ......................................................................83 ► Mariana CoRNEA ................................................................................85 ► Doina Sofia GAvRIlĂ..........................................................................88 ► virgil ANDRoNESCU ...........................................................................90 ► Melania Angela CRISTEA....................................................................92 ► Daniela MĂRGINEAN ..........................................................................94 ► Daniel MARIAN ....................................................................................96 ► Elena lucia SPĂTARU ........................................................................98 ► Corina DAŞovEANU .........................................................................100 ► Geanina BÎRlĂDEANU .....................................................................102 ► Roxana MÎRZA ..................................................................................104 ► Mihai ŞTEFANIU ................................................................................106

  ► Miriam Nadia DĂBĂU, Un adevăr învăluit în mister ..................................................108 ► Ioan DĂNIlĂ, Alexandru Piru – „părintele Filologiei şi filologismului din tot spaţiul

  oltean” ........................................................................................................................109 ► vladimir RADU, Portret pe un portativ (II) ..................................................................111 ► Angela BACIU, „Poate că nu sunt decât un om confuz, vorba Domnului Cehov”… .. 115 ► Bianca PĂDUREAN, Generalul Ioan Boeriu, românul care a ocupat Viena, Praga şi

  Budapesta .................................................................................................................. 119 ► Mihail PoHRIB, Încoronarea de la Alba Iulia ............................................................120 ► Mariana GHICIoI, 165 de ani de la naşterea lui Anghel Saligny ...............................122 ► Adrian MIHĂIlESCU, Memorialele călătorilor străini - izvoare istorice pentru imaginea

  ţărilor române în Evul Mediu .....................................................................................124 ► Monica Gianina PRECUPANU, Suferinţa şi înălţarea spirituală a clericilor ortodocşi în

  temniţele comuniste ...................................................................................................127 ► Omul care a făcut Unirea ............................................................................................130 ► Theodor PARAPIRU, „A fi (o) Eminenţă Cenuşie”; „A fi (Mare) Patriarh” ..................133 ► Agafia DRĂGAN, Gheorghe Neagu - AŞEZĂMÂNTUL .............................................135 ► violeta Daniela MÎNDRU, „Saudade” ........................................................................137 ► violeta IoNESCU, Ab Iove principium ! * ...................................................................