BI C04 Infectii.sistemice

download BI C04 Infectii.sistemice

of 12

Embed Size (px)

Transcript of BI C04 Infectii.sistemice

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  1/12

  Universitatea "Dunarea de Jos - Facultatea de Medicina si Farmacie

  CURS 4

  lnfectiile sistemice

  >Sindromul de raspuns inflamatorsistemic>Sepsisul>Socul septic>lnsulicienta multiorganica>Endocardita anfectioasa

  Ca/,0n frun&Arlu'

  lnfectii sistemice: defi nitiiSindromul de raspuns inflamator sistemic (SIRS): consecinta

  unor afectiuni grave (pancreatita acuta. ischemie,politrumatism, soc hemoragic) manifestata prin asocierea acel putin 2 dintre urmatoarele semne:

  . Temperafura > 38oC sau < ?6r'C

  . FC> 90/min

  . FR> 2Olmin sau hiperventilatie cu PaCO2< 32mmHg

  . kucocite> 12000/mm3 sau < 4000/mm3 sau l0o4 celuleimature (in absenta altor cauze)

  Sepsis: SIRS + infectie confirmata (cel putin clinic)"sepsis" (Grecia antica): putrefactie, miros ural

  Infectii sistemice: defi nitiiRaspunsul gazdei lt infectie:- Eficient - stingerea infectiei prin mecanisme compeNatorii- Ineficient - invadarea germenilor/componentelor microbiene

  in sangele circulantBacteriemia: prezenta bacteriilor in sange. dovedita prinhemocultura. fara manifestari clinice sau cu manifestari usoare(febra moderata, frisoane)

  - Fenomen tranzitor dupa traumatisme tisulare medii (extractiidentare), manopre medico

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  2/12

  Infectii sistemice: defi nitiiSepsir rever: sepsis + dislilnctia unui organ sau hipoper'firzie sau

  hipotensiurc. Disfimctie de organ:

  - Hipoxemie

  - Debit urinar 40mrnHg frta devalorile de baza

  Soc reptic: sepsis asociat cu hipoTA persistenta desi umplerea rzascularaeste adecvats e 500ml)

  Soc refractar: hipo TA > I ora, care nuraspwrde la administrarea delichide sau lasopresoare

  Sindmm de incuficienta multiorganica (MOFS): sepsis+ insuficientamai multor organe

  Sepsisul - notiune actualizataConcept vechi: Septicemia. Definitie: infectie sisternica sevra, caracterizat a prin prezenta

  penistenta a mic;robilor in sange, cu manifestari clinice sistemiceselere legate de insanrmtarea secundara a germenilor in diverseorgane

  . Elemente anatomo-clinice definitorii: (l ) poarta de intare; (2)focarde multiplicare primar (poate coincide cu poarta de intrare); (3)bacterienie persistenta; (4) focare septice secundare (noi insamantarimicrobiene)

  Concept nou: Sepsitul. Raspuns la infectia cauzata de tric clasa de microorganisme. Na qtc obligotorie inwzit nicrcbilor in satgc;2lAW/odinhe

  sepsisurile severe si 40-70% dintre socurile septice. 300000-500000cazuri sepsis/an; >l00000decese/an (SUA), 213 cazt:ri afnr lapacienti qpitalizati cualteafectiuni. Imbatranirea populatiei, crestrsrea supravietuirii in boli cronice,

  extinderea procedurilor invazive si terapiilor imtmozupresive

  Sepsisul: etiologieI. Bacili gramnegativi: E. coli, Klebsiell4 Proteus"

  Pseudomonas, H. influenzaen. Coci gram pozitivi: stafilococi, enterococim. CJenneni anaerobiIV. FungSepsisul poate fi declansat de o infectie generalizata sau

  localizata (bronho-pulmonar 40olq intra-aMominal 307qurinar l07d

  Sepsisul este primacauza de deces in unitatilede terapieintensiva; 50% mortalitate in TI

  Agentul etiologic se identilica doar in 50-70% dintre cazurile desepsis ...

  ...rationamnt statistic si clinic+ exp6dsn16

  Sepsisul : factori favorizantiBacili gram negativl:- Diabetul zahnrat- Bolile limfoproliferative- Ciroza hepatica- Arsurile- Procdurilddispozitivele inrzazive- Neutropeniile medicamentoase

  Coci grem pmitlvi:- Cateterisme vasculare

  -Dispozitivele mecanice

  - Arsurile- Injectarea substantelor medicamentoase

  Fungi:

  - Neubopenici- Terapie cu antimicrobieire cu spectru larg

  2

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  3/12

  Sepsisul: patogenieL Agresiunea: genneni patogeni sau fragmente ale acestora

  (poli.uhmide - LPf,, oc. Teichoic, enzimc, toxine),raspanditi din tractul gastro-intestinal, de pe tegument sauintroduse direct in sange (cateter)

  II. Raspunsul gazdei:

  . aparareprinmijloace nespecificeOarierenaturale). aparareaimunanespecificapermitercutroastereamoleculelor straine (nonself); este asigurata de celule(macrofage tisulare, celule dendritice. leucocite, macrofage)si factori solubili (complement, citokine)

  . aparareaimuru.specifica (adaplativ'a): proliferarea LT si LBcu producerea de anticorpi

  LPS se leaga prinLBP plasmatica (lipoprotein binding protein) de- receptorii CDl4 de pe suprafata Mo, Mcf. Neutrofilelor- receptorii solubili de CDl4 care se transfera cel.

  endotelialec*) actil'area acestor celule si eliberarea de rnediatori

  Sepsisul: patogenie1. Cascada inJlamarrei - S/ftS'este consecinta activarii excesrve a

  citokinelor pro-inflamatorii (> 30 proteine pro si antiinflamatorii)-TNFc: stimuleaza leucocitele si cel. erdotelale sa elibereze alte citokine,

  exprimarea adezinelor si tumoverul ac. arahidonic;infirzia'lNFo iv lfebra, tahicardie, tahipnee, leucocitoza, mialgii,somnolenta; dozele mari (exp.)) soc, CID, deces

  P'INFo,

  IL-lp, fti, IL-8 au actiune pro-lnltamatorle sinergicaP TNFc, IL-lp isi nmplifica rtspunrul prin feed-brck pmltiv2. Cascada sistemelor complementului: (15a s.a. initiaza chernotaxia,

  agregarea, degranularea neutrofilelor, producerea de radicali O.3. Cascada c'c'agularii: TNFT ) activarea F. tisular (monocite) )FXa )

  F. D( )activarea coagularii (exrinsec si intrinsec) ) depozitareintrarasculara a fibrinli ) trirnboza ) CD

  4. Activarea fosfori larii oxidative- Fostblipaza A2 ) elibereaza fosfolipidele mernbranare )

  ciclooxigenaza ) Prostaglandine si homboxani- PChz si prostaciclina: vasrdilatatie per'iferica- 'lromboxan: vasoconstrictor, activare PAF- PAF: degranularc neuhotile. agregare plachetara, lez.tisulare

  5. Activarea lio (sintetaza inducttbila N0) )vasodilatatie ) soc septic

  ,^,"",t:ff"st*'m I (gram negdivilSEPSISULUI Frc-torl dr virulonta

  IMacrotagG G_:

  Pro{einede fezaacuta

  lmunodeprcsic

  Sepsas-Sepsis sever--Soc septic-MsoF+ ++ +++ ++++

  lnfiamatiei(+l / (-l

  Atitudine practica in sepsis (1)1. Surpiciune de sepsis. Simptome si semne evoatoare: febrq frisoane, alterarea starii

  sensale. hipenentilatie. alterarea starii de constienta[dezorieirtarb, confrzie)

  Febra p

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  4/12

  Atitudine practica in sepsis (2)2. Anrmnezr: date relerantg. Investigatii inazive. interventii chirurgicale, tentati\a de

  avo4 xtractii dentare rcnte, tratamente parentgral

  . Afctiuni antorioarehvorizanre: intestinalg biliare, pelvine,rclvulopatii, splenecromie, ciroza, neoplazii,imunodefi ciote primar sau dobandit3. Enmenul clinic. Poarta de htrare a agentului patogsn: cutanat4 urhara,

  biliara digestiva ORL, pulmonara, venoasa Uneori nu se poate identifca

  . Localizari sccundarc (metastaze septice): prlmonare,pleurale, hepatioe, renale, aerbrale, osoase etc Exaninafile se repeta slstematic si se completeua cuinvestigati i b io logi ce si imaglstice

  S.P3is drfilocoolc b pdent lmunodepdm.t

  'tw

  4

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  5/12

  Atitudine practica in sepsis (2)4, Investigatiipentrua. preclzarea etiologieiPrelevarea hemocularilor este obligatorie in orice sttpiciune de stare

  septicemica inainte de instituirea oricarili tratament etiologic: 2HC(a*ob + atnerob) x3 / 2 4 oreExamene microbiologice din ttnte prdusele si excretiile patologice dela purta de in*are si/sau metastazelor septice

  b. Evaluarea dirfunctiilor organice-krvestigatii filrctionale pulmonare, cardio-vascu lare, renale, hepatice,

  hematologice- Neutrofile: granulatii toxice, corpi Dotrle, vacuole citoplasmatice- Ac. I-actic (f prin I glicolizei, Jclearance hepatic, renal,acidoza

  metabolica)- Glicernia (l la diabetici; Jneoglucogeneza)- hoteinemie (J sinteza hqatica, fcatabolisnul)- PCR, fibrinogenul (f)- Hemoliza (malarie, CID, medicamente)

  Sepsis: Diagnostic diferentialSoc septic: maldisributie cu rezistenta periferica I sidebit cardiac N/ 1- rezistenta periferica I: soc anafilectic, berFberi,

  supradozare de nitroprusial de Na/ narcotice, cirozahepatica

  - rezistenta periferica N/ I si debit cadiac l: alte tipuride soc

  ARDS: 20-5006 pacienti septici

  - Neconcordanta ventilatie-perfuzie, lpemeabilitateacapilarelor pulmonare

  - Pcp>18mmHg sugereaza insuficienta cardiaia,supraincercerea volemica

  Sd. deshidratareEmbolie pulmonara

  Atitudine practica in sepsis (3)

  5. Evaluarea gravitatii. Teren: varsta, boli anterioare. Natura portii de intrare si a metastazelor septice. Starea hemodinamica. Starea de constientaScorurile de gravitate: clasifica pacientii in grupe de

  gravitate cu utilitate metodologica, economica siprognostica

  Moftalitate 30-50% in sepslsu/ sever

  Soorud de gravltate pntsu sepsls

  FC

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  6/12

  Sepsis: obiective terapeutice

  F& oximetrie, lactat seric, HLG, diureza). t{D9g/dl

  Conholul chirurgical al focarului infectios

  . TA medi* 65mmHg

  . SaOD 95o/osiPH> 7.2

  . Diureza> 50mVh4. Combaterea tulburarilor de coagulare (pla$na proaspata +

  heparinadaca exista si tnlburari de coagulare)5. Corectarea acidozei (bicarbonat in perfirzie)6. Terapia insuficientelor de organT.Terapia suportiva8. Compensarea afectiunilor predispozante, preexistente

  Sepsis: principii de tratamentSpitalizare de urgenta in sectii de terapie intensivaTratamentul insuficientei cardio-circulatorii. Corectarea hipovolemiei: lichide cristaloide sau coloidale. Corectarea dez.echilibrelor functionale si metabolice

  - hipoTA: Vasopresoare: noradrenalina (0,3-l,5pglkgimin),dopamina (l) l5 pglkglmin). Vasopresina in caz de soc refractar. dupa hidratare

  corecta si vasopresoare conventionaleTratamentul insuficientei respiratorii. Eliberarea cailor respiratorii. Asigurarea ventilatiei (intubare endotraheala, ventilatie

  mecanica): mentinerea Pcp l4-lEmnlIg si a PVC 10-12 cm Hg. Combaterea edemului pulmonar: Corticosteroizii (HHC 200-

  300mgl zi sau Dexarnetazona sau Metilprednisolon)

  Sepsis: principii de tratamentC. Tratamentul insuficientei cerebrale:. controlul aportuluide oxigen. combaterea HTic (manitol 20o/o, Dexametazon). Combaterea convulsiilorD. Tratamentul insuficientei renale. Compensarea volemica. Combaterea cauzelor (medicatie nefrotoxica,

  obtacolului urinar- cand este posibil). Protezarea selectiva a functiei renale (dializa)

  Sepsis: principii de tratamentE. Terapia suportiva (l). Kineziterapie respiratorie: drenaj postural, hiperinflatie

  manuala, tapotaj, aspiratie secretii traheo{ronsice. Prevenirea escarelor: schimbarea pozitiei pacientului la 2-4

  ore. utilizarea unor paturi speciale care sa scada presiuneapunctelor de contact

  . Mobilizarea precoc- Pasirra: mentine mobilitatea articulara tonusul muscular,

  intoarcerea venoasa

  - Activa (in pat). Ingrijirea mucoaselor (ochi, cavitate bucala). Nutritie- Necesitatile bolnalului cu sepis: zs-30Kcal1rglz,; proteine

  1,2-2 gkg/^: glucide 50-70% din aportul energetic; lipide10-15% din aportul energetic

  6

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  7/12

  Sepsis: principii de tratamentE. Terapia suportiva (2). Profilaxia zuprainfectiilor (la nivelul accesului l'enos, sondei

  urinare, sondei de intubatiel prevenirea excesului de

  antibiotice). Profila,xia trombozelor profunde- Heparina scade mortalitatea in sepsisul sever- Compresia pneumatica intermitenta a membrelor inferioare

  in cazul conhaindicatiilor heparinei (trombopenie,hemoragii active, CID, hemoragii intracraniene recente)

  . Profilaxia ulcerului de stress: blocanti H2

  . Suportpsihic

  Sepsis:principiile tratamentului antimicrobian

  Initial ales empiric, in finctie de etiologia cea mai probabila, infunctie de tere& poarta de intrare, conditiile de aparitie, datelestatistice. Seasociaza antibiotice bactericide sinergice

  . Administrare intravenoasa, doze maxime ajusate

  . Antibioticele noi cu spectru larg (Imepenerq Meropenern) potfi administrate in monoterapie

  Tratamenhrl se reevalueaza in functie de rezistenta agentuluietiologic izolat

  Evaluarea eficientei tratamentului: evolutia febrei, a leziunilorportii de intrare, localizarilor secundare si a parametrilorbiologici

  Antibiotir ric in seDsisul nosocomialPoerta de

  intrareEtiologie prubabila Antibiotice

  de trprima intentiet'Cutanata Sraf. Meri-R B.

  piocianic. alti BGNVancomicina +AG/ BL*

  Urinara BGN, enterococ BL* +AG

  Ventilatieartificiala

  B. piocianic, altiBGN. stafilococi

  Carbapenem + Vancomicina

  Chirurgie

  digestiva

  Enterobacterii, B.fragilis. B. piocianic,Candida

  Imipenem+ /BL*+AG +metronidazol +/- Fluconazol

  Cateter venoscentral

  Stafilococ alb, BGN,tung

  Vancomicina + C3g+/-Amfotericina B

  'BL entipiocianic: Ceftazidim, Carbapenemi, Tazcilina

  7

  Antibic rtic empiric in seosisul comunitarPoarta de

  intrarcEtiologie pnobabila Antibiotice

  de'prima inientie'Cutanata Staf. Auriu. Sr.A" coci

  anaerobiAminopenicilina+Metronidazol+l-AG sau Imipenem

  Urinara BGN (enterobacterii) 2 antibiotice dintre:C3g AG, Fquinolone

  Pulmonara Pneumococ, H.influenzae, Irdycoplasma,

  Lesionella

  Aminopenicilina/Ceflriaxona + Macrolid

  Digestiva BGN/ anaerobi/[email protected]

  Tazocilina/ carbapenem+/-AG

  Genitala Streptococ B, BGN,anaerobi

  C3g/ F-chinolone + AG +Metronidazol

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  8/12

  Antibioterapia sepsisului in situatii specialeNeutropnlcl (

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  9/12

  Valve cardiace normale

  Vegetatii

  Vegetati i endocarditice

  Endocardita infectioasa: tablou clinicCaracleristici : polimorfi sm clinic,

  deseori manifestari inselatoareDupa modul de debut poate fi

  DSubacuta (forma clesice a bolii Osler): simptomele seinstaleaza in saptamani, chiar luni inaintee diagnosticului

  FAcuta: instalare rapida, in cateva zilePoate debuta cu: febra prelungita (80-90o/o)+ moditicerea

  unui suflu cardiac, alterarea starii generale, AVC,purpura febrila, lombalgie febrila, artralgii, insuficientacardiaca, splenomegalie, modificari ale FO

  Manifestari:1. Sindrom infeclios2. Semne cardiace3. Manifestari extracardiace

  Endocardita infectioasa: patogenie. Endocardul este slab r.ascularizat. Germenii grefati pe leziunile endocardice sunt greu accesibili

  fagocitozei din cauza retelei de fibrina. dar se elibereazapermanenl in sange ( Hemoculturile pot fi recoltate indiferent deprezenla febrei)

  Etapele infectiei endocarditicel. Prez.enta leziunilor initiale formate din depozite fibrino-

  trombocitare abacteriene2. Formarea vegetatiilor infectioase prin grefarea si multiplicarea

  germenilor la nivelul leziunilor initiale- Distrugerea valvelor prinulcerare si perforare

  3. Extinderea infectiei la structurile vecine: ruptura cordajelor. abcesemiocardice, fistule cardiace

  4. Extinderea infectiei la distantir- Prinembolii septice ) aparfocare septice secundarc- Prin disemirurea antigenelor si complexelor irnune (Ag-Ac) si

  depunerea lor la nivelul vaselor mici ) apar leziuni vasculitice

  Endocardita infectioasa: tablou clinic1. Sd. infeclios

  . Febra: "in platou', oscilanta, febricule; posibileperioade de afebrilitate spontane sau dupa diferiteantibiotice administrate

  . Alterarea starii generale, astenie, transpiratii,paloare

  . Splenomegalie(20-40%)2. Semne cardiace:. Mare valoare: aparitia unui suflu sau modificarea unui

  suflu preexistent; absenta suflului nu poate excludediagnosticul. lnsuficienta cardiaca (mai ales stanga). Rar: pericardita, ischemie cardiaca, tulburari de ritm

  (BAV) Abces septal in cursulendocarditeiAo)

  I

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  10/12

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  11/12

  Criteriile DUKEpentru diagnosticul endocarditei

  Endocardata exclusa:Diagnosticul diferential explica semnele clinice de

  endocardita

  Manifestarile dispar in aOsentT antibioticului sau dupa maiputin de 4 zile de antibioterapie

  Leziunile histologice de endocardita sunt absente lainterventie chiruqicala sau la autopsie

  Endocardita posibila:1M+1m sau 3mSemne clinice evocatoare pentru endocardita, dar care nu

  indeplinesc criteriile de endocardita certa sauendocardita exclusa

  Endocardita certa: 5m saulM + 3m sau 2M sauaspect histologic de endocadita evolutiva (vegetatielabces

  intracardiac) sau cultura + al valvei (+PCR)

  Criteriile DUKE (modificate)Dentru diaqnosticul endocarditei

  Criterii mhiore (M):1. Hemoculturipozitive

  - >2HC+ distincte cu microorganisme tipice- HC persistente cu microorganisme atipice- 1HC+ cu Coxiella burnetii sau AclgG faza l> 1/8002. Evidentierea afectarii endocardului- echo ETT/ETE- vegetatie, abces sau dehiscenta de valva protetica- nou suflu de insuficienta valvulara

  Criterii minore (m):1. Factori predispozanti: cardiopatie sau toxicomani iv2. febra> 38oC3. Manifestari vasculare: embolii, anevrisme micotice, infarct

  pulmonar, hemoragie intracraniana sau conjunctivala,leziuni Janeway

  4. Manifestari imune: glomerulonefrita, leziuni Osler, peteRoth, factor reumatoid

  5. Argumente microbiologice (altele decat cele majore)

  Endocardita: tratament1. Tratament antibiotoc: durata 4-6 saptamani

  . Conform sensibilitatii germenului izolat

  . Streplococi: PG/ Amoxi/CTX + Genta

  . Stafilococi: Vancomicina +Genta sau altantistafilococic

  2. Tratament patogenic. Arilmii, decompensare hemodinamica. Anticoagulante (contoversate); indicate in: accidente

  embolice ale membrelor. Fa asociata stenozeimitrale, insuficienta coronariana severa, emboliepulmonara, CIVD

  . Antiagreganle - contraindicate3. Tratament chirurgical cardiac (indicatii selective)4. Tratamentul portii de intrare5. Managementul comorbiditatilor

  Endocardita : diagnostic diferential

  Alte boli febrile prelungite: luberculoza, colagenoze,neoplaziiInfectie inlercurenta fara legatura cu cardiopatiaPuseu de RAA la copil sau adolescentEndocardita lupicaBoala tromboembolicaMixom atrial

  Dupa tralament de protezare valvulara: sd.postcardiotomie, flebita, osteite, infectie cu CMVposttransfuzionala

  11

 • 7/21/2019 BI C04 Infectii.sistemice

  12/12

  Monitorizarea tratamentului endocarditei. Evolutie dbtrce (bbn), biologicr (sd. Inil.lmlor) d lcho

  (d|rFniunib vogctrtilbr). ToLnnt ffimcnfului. Aeditr cornplkntibr

  Cane & perdsferila ata&at1. Tietement entitiotic neadaptet sau dozeinsuficiente

  2. Pe]sisilente porlii de intrar3. lnfectie necontrolste local4. Complicatii embolice5. Focer infedios securdar6. Glomerulonefrita7. Anevrisrn micoticE. Flebita,limfangita9. Febra de efltibiotice

  Endocard ita : profi laxie

  Tp i nt eryent ie Eliologioprob&ila

  Anftiotic Atbrnatiire laalergki

  lntcrwnffidcnbrs, ORL,

  htcrvenliire$iratofii

  sfr.vilidans

  Amoxi 39 po Clindambina600m0

  lnbrvcntiiinfeebdominalcsi genito-urinarc

  Enbrococ Amo)d 29+ Gontal,Smg/kg bolr iv

  inalto deintcrventic

  \tltco (19 iv) /Tci:oplania('{Dmgiv)

  Op6ratii pe cord,ATI

  Sffilococ Amoxi 29; repcta1g po dupe 6 ore

  Vbttco (19 iv) /Tciroplanis(a00mg iv)

  + Genta (1,Smdk"S)

  12